ÜRÜN GÜVENLİĞİ-UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ VE STANDARDLAR 13 HAZİRAN 2005 TOOB, ANKARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜRÜN GÜVENLİĞİ-UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ VE STANDARDLAR 13 HAZİRAN 2005 TOOB, ANKARA"

Transkript

1 ÜRÜN GÜVENLİĞİ-UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ VE STANDARDLAR 13 HAZİRAN 2005 TOOB, ANKARA 1

2 Teknik Düzenleme (Teknik Mevzuat) (Regülasyon) Kamu yararını korumak amacıyla ürün/mamul karakteristiklerini veya bunlarla ilgili prosesleri veya üretim/imalat metodlarını,hukuken geçerli uygulanabilir idari hükümler dahil olmak üzere kapsamına alan ve ürünlerin / mamullerin piyasaya arzı için sahip olmaları gereken özellikleri belirleyen ve Devlet tarafından zorunlu uygulamaya konulan teknik dökümandır. Bu teknik döküman aynı zamanda ; proses veya üretim/imalat metodunda uygulanan terminolojiyi, sembolleri, ambalajlama, markalama veya etiketleme gereklerini kapsamına alabilir veya sadece bunlardan biri ile ilgili olabilir. 2

3 Standard Yetkili kılınan ve bu yetkileri tanınan, milli veya uluslararası bir standardizasyon teşkilatı tarafından kabul edilen, yaygın olarak ve bir kereden fazla kullanılan; madde, mamul ürün ve hizmetler için kuralları, yöntemleri veya ürünlerin / mamullerin, üretim ve imalat metodlarının, ilgili proseslerin karakteristiklerini tespit eden ve ilgili bütün tarafların işbirliği ile hazırlanan teknik bir dökümandır. Bu teknik döküman aynı zamanda ; proses veya üretim/imalat metodunda uygulanan terminolojiyi, sembolleri, ambalajlama, markalama veya etiketleme gereklerini kapsamına alabilir veya sadece bunlardan biri ile ilgili olabilir. GATT ve AB, standardları uygulanmaları ihtiyari olan dökümanlar olarak kabul etmektedir. 3

4 Uygunluk Değerlendirmesi Bir ürünün veya hizmetin konuyla ilgili teknik düzenlemelere ve/veya standardlara uygunluğunun yetkili kılınmış bir kuruluş tarafından değerlendirilmesi ve uygun bulunanlar için bir uygunluk belgesinin tanzim edilmesidir. 4

5 Ticarette Teknik Engeller 20. Yüzyıl başlarından itibaren ekonomik ve sosyal hayatta standard ve standardizasyonun önem kazanması, ülkeleri, hazırlanan standardların uygulanması için çeşitli tedbirler almaya yöneltmiştir. Ürün belgelendirme sistemlerinin kurulması bu amaca yönelik en etkili araç olarak görülmüştür. Ancak standardlar, teknik düzenlemeler ve bunlarla ilgili deney ve belgelendirme uygulamalarını içeren uygunluk değerlendirme işlemleri özellikle gelişmiş ülkelerin kendi sanayilerini korumak için kullandıkları bir araç haline gelmiştir. 5

6 Dış dünyanın rekabetinden korumak isteyen ülkeler; - İnsan can ve mal güvenliği ve sağlığı, - Hayvan veya bitki yaşam veya sağlığı, - Çevre ve tüketicinin korunması, gibi temel gerekleri gerekçe göstererek, teknik düzenleme ve standardları ticarette teknik engeller haline getirecek önlemler almışlardır. Zamanla bu önlemler, uluslararası ticareti engelleyecek düzeye gelmiştir. 6

7 Dünyadaki küresel yaklaşım çerçevesinde, bu tür engellerin uluslararası ticaret üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla, 1 Ocak 1995 tarihinde WTO uluslararası ticaretin en etkin kurumu olarak, Gümrük ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) yerine kurulmuştur. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Anlaşması ekinde yeralan Ticarette Teknik Engeller Anlaşması yürürlüğe girmiş ve Türkiye de bu anlaşmaya taraf olmuştur. 7

8 Avrupa Birliği bünyesinde ise; Türkiye ninde 1995 yılında tesis edilen Gümrük Birliği ile dahil olduğu ikinci ve daha etkin bir mekanizma mevcuttur. Bu mekanizma, Avrupa Akonomik Alanı (EEA) içinde malların serbest dolaşımını etkin bir şekilde sağlamak amacıyla geliştirilen ortak teknik mevzuattır. 8

9 DÜNYADA VE AVRUPA DA UYGUNLUK DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ 9

10 AB + EFTA Ülkelerinde Uygunluk Değerlendirmesi Kuruluşları (Toplam 3242 Kuruluş) Tarihi İtibariyle Kalibrasyon : 1551 Deney : 2703 Muayene : 1151 Personel Belgelendirme : 260 Ürün Belgelendirme : 982 Kalite ve Sistem Belgelendirme :

11 Dünyada Uygulanan Ürün Kalitesi Anlayışı YETERLİ KALİTE (MEVZUAT) İYİ KALİTE (STANDARD) MÜKEMMEL KALİTE (MÜŞTERİ VE FİRMA TERCİHİ) 11

12 UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ TİPLERİ 1. TARAF 2.TARAF 3. TARAF 12

13 STANDARDLAR UYGULAMADA ÇOK ETKİLİ TEKNİK ENGELLERDİR ÇÜNKÜ TEKNİK GEREKLERİ İÇERİRLER VE ZAMAN İÇİNDE DAHA HIZLI DEĞİŞİKLİK GÖSTERİRLER! 13

14 KALİTE ANLAYIŞIMIZ DOĞRU ÖLÇMEK (İZLENEBİLİR KALİBRASYON DESTEĞİNDEN LABORATUAR ÇALIŞMALARINDA, İMALATTA YARARLANMAK) MAMULÜ İLGİLENDİREN STANDARDLARI KULLANMAK KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİNİ İŞLETMEMİZDE HAKİM KILMAK

15 TSE KALİTE POLİTİKASI M S D K

16 Dünyada ve Avrupa da Uygunluk Değerlendirme İşlemlerinde Uyum Çalışmaları DOKÜMAN BAZINDA Standardların Uyumlu Hale Getirilmesi (ISO, IEC, CEN, CENELEC ) Mevzuatın Uyumlu Hale Getirilmesi (ORTAK KANUN VE YÖNETMELİKLER) 16

17 Dünyada ve Avrupa da Uygunluk Değerlendirme İşlemlerinde Uyum Çalışmaları ORGANİZASYON BAZINDA Belgelendirme Kuruluşları Arasında İkili Anlaşmalar Belgelendirme Kuruluşları Arasında Bölgesel Anlaşmalar (CCA, HAR, KEYMARK,...) Belgelendirme Kuruluşları Arasında Uluslararası Anlaşmalar (IECEE-CB,...) Devletler Arasında Bölgesel Anlaşmalar (Avrupa Birliği,...) Devletler Arasında Uluslararası Anlaşmalar (WTO,...) 17

18 AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE STANDARDİZASYON, UYGUNLUK DEĞERLENDİRME VE TEKNİK DÜZENLEMELER 18

19 AB Standard Politikası Standardizasyon ihtiyari bir süreçtir. Standardizasyon çeşitli ekonomik aktörlerin (sanayi, KOBİ ler, tüketiciler, işçiler, kamu kuruluşları v.b.) ortak paydada buluştukları bir süreçtir. Standardların hazırlanması milli seviyede, Avrupa ve uluslararası seviyede faaliyet gösteren bağımsız kuruluşlarca gerçekleştirilir. (ISO, IEC, ITU, CEN, CENELEC, ETSI, TSE, DIN, AFNOR, UNI, AENOR,..) 19

20 Avrupa Standardizasyon Kuruluşları (ESO) AVRUPA STANDARDİZASYON TEŞKİLATI CEN AVRUPA ELEKTROTEKNİK STANDARDİZASYON TEŞKİLATI CENELEC AVRUPA TELEKOMİNİKASYON STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ETSI 20

21 AB tarafından hazırlanan mevzuata yönelik dokümanlar üç kategoriden oluşmaktadır: 1- AB düzenlemesi (EC regulation) Genel yapı olarak bütün unsurları içerir ve Üye ülkelerde doğrudan uygulanabilir. 2- AB kararı (EC decision) AB de MEVZUAT Özel olarak hazırlandığı amaca yönelik bütün unsurları içerir ve Üye ülkelerde doğrudan uygulanabilir. 3- AB Yönetmeliği (EC directive) Bütün üye ülkeler tarafından uygulanır ancak, hazırlanma amacından sapmamak kaydıyla, uygulamaya yapısı ve araçlarını belirlemede üye ülkeler serbesttir. 21

22 Ticaretin Düzenlenmesi MEVZUATLA DÜZENLENMİŞ ALAN MEVZUATLA DÜZENLENMEMİŞ ALAN ESKİ YAKLAŞIM YENİ YAKLAŞIM 22

23 3.Taraf Uygunluk Değerlendirmesi Mevzuatla Düzenlenmiş Alan İHTİYARİ ALAN MEVZUATA UYGUNLUK (GÜVENLİK) STANDARDA UYGUNLUK (GÜVENLİK+KALİTE) MEVZUATA UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ MEVZUATA UYGUNLUK BELGESİ MEVZUATLA ALAKALI KILINAN STANDARDA UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ MEVZUATA UYGUNLUK BELGESİ STANDARDA UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ STANDARD UYGUNLUK BELGESİ 23

24 AB de MEVZUAT ESKİ YAKLAŞIM den fazla döküman, Motorlu Araçlar, Tekstil, Tehlikeli Maddeler- Kimyasallar, Sınai Gübreler. YENİ YAKLAŞIM 1985 Sonrası 23 Direktif 24

25 ESKİ YAKLAŞIM Her ürüne yönelik detaylı teknik düzenlemeler içeren yönetmelikler YENİ YAKLAŞIM Ürün sınıflarına yönelik temel gerekleri açıklayan yönetmelikler MODÜLER YAKLAŞIM KÜRESEL YAKLAŞIM Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamındaki ürünlerin Uygunluk değerlendirme Yöntemlerini Belirleyen Modüller Uygunluk değerlendirmeyle ilgili düzenlemeler 25

26 CE İşaretinin Uygulanma Biçimleri ve Modüler Yaklaşım Politikası Modüler yaklaşım politikası AB nin uygunluk değerlendirme prosedürlerinin çerçevesini çizmektedir. AB de uygunluk değerlendirme prosedürlerinin amacı piyasaya arz edilen mamullerin direktifte ön görülen temel gerekleri yerine getirdiklerinin kamu otoriteleri tarafından temin edilmesidir.

27 DİREKTİF = YÖNETMELİK TEMEL GEREKLER (GÜVENLİ ÜRÜN İÇİN) İnsan, Hayvan can ve mal güvenliğini,çevre ve bitki sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde üretimin sağlanması. GÜVENLİK ENERJİNİN RASYONEL KULLANIMI İDARİ HÜKÜMLER 27

28 Ticarete Konu Mallara Yönelik AB Mevzuatı (1998 tarihli AB araştırması) Yeni Yaklaşım Direktifleri % 20 Eski Yaklaşım Direktifleri % 30 Milli Düzenlemeler % 25 Mevzuata tabi olmayan % 25 28

29 AB Tarafından Mevzuatla Düzenlenen Alan - Eski Yaklaşım - motorlu araçlar ve tarım orman traktörleri, - metroloji kalibrasyon, - elektrikli alet ve malzemeler, -gıda maddeleri, -tıbbi ürünler, - kozmetikler, - tehlikeli maddeler ve kimyasallar, - demir çelik ürünleri, - tekstil ve deri mamulleri, - enformasyon teknolojileri, - telekominikasyon, - sigortacılık, -işyerlerinde çalışanların emniyeti, - çevre politikaları, - orman ürünleri, - cam sektörü, -sınai gübreler. 29

30 Eski Yaklaşım Teknik Düzenlemelere Uygunluğun Sağlanması Muayene Kuruluşu (Uygunluk Değerlendirme) Üreticinin Uygunluğu Sağlaması TİP ONAYI 30

31 Yeni Yaklaşım Direktifleri 1.Alçak gerilim cihazları 73/23/EEC 2.Basit basınçlı kaplar 87/404/EEC 3.Oyuncaklar 88/378/EEC 4.İnşaat malzemeleri 89/106/EEC 5. Elektromagnetik uyumluluk 89/336/EEC 6. Kişisel korunma donanımları 89/686/EEC 7. Otomatik olmayan tartı aletleri 90/384/EEC 8. Vücuda yerleştirilebilen aktif tıbbi cihazlar 90/385/EEC 9. Gaz Yakan Cihazlar 90/396/EEC 10. Sıcak su kazanları 92/42/EEC 11.Sivil kullanım için patlayıcılar 93/15/EEC 12.Tıbbi cihazlar 93/42/EEC 13.Patlayıcı ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar 94/9/EC 14.Gezi Amaçlı Tekneler 94/25/EC 15.Asansörler 95/16/EC 16.Basınçlı ekipmanlar 97/23/EC 17. Makinalar 98/37/EC 18. In vitro diagnostik tıbbi cihazlar 98/79/EC 19. Radyo ve telekomunikasyon terminal ekipmanları 1999/5/EC 20. Kablolu Sistemler 2000/9/EC 31

32 Yeni Yaklaşım ve Küresel Yaklaşım Prensiplerine Uygun Olarak Hazırlanan Direktifler 1. Derin Dondurucular 1996/57/EC 2. Taşınabilir Basınçlı Kaplar 1999/36/EC 3. Açık Alanlarda Kullanılan Cihazlarda Gürültü 2000/14/EC 4. Floresan Lambalarda Enerji Verimliliği 2000/55/EC Yeni Yaklaşım ve Küresel Yaklaşım Direktifleri (CE İşareti Gerektirmeyen) 1. Ambalajlama ve Atıkları 94/62/EC 2. Yüksek Hızlı Ray Sistemleri 96/48/EC 3. Denizcilik Ekipmanları 96/98/EC 4. Trans-Avrupa Geleneksel Ray Sistemleri 2001/16/EC 32

33 Yeni Yaklaşım Teknik Düzenlemelere Uygunluğun Sağlanması Onaylanmış Kuruluş (Uygunluk Değerlendirme) Üreticinin Uygunluğu Sağlaması CE İŞARETİ

34 YETKİLİ KURULUŞ (Authorized Body) Ürünlere ilişkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili bulunan kamu kurum veya kuruluşudur. ONAYLANMIŞ KURULUŞ (Notified Body) Bir direktifin tamamı veya bir bölümüyle ilgili olarak EEA ÜLKELERİ + TÜRKİYE DE bu konuda yürürlüğe konulmuş mevzuattan sorumlu yetkili kuruluş tarafından yeterliliği mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde tespit edilen, görevlendirilen, ve hükümet tarafından Avrupa Komisyonuna bildirimi yapılarak AT Resmi Gazetesinde adı ve görev alanı yayınlanan bir uygunluk değerlendirme kuruluşudur. 34

35 YETERLİ KURULUŞ (Competent Body) Bir direktifin tamamı veya bir bölümüyle ilgili olarak bu konuda yürürlüğe konulmuş mevzuatla ilgili olarak özellikle deney hizmeti veren ve mevzuatın gerektirdiği hallerde yeterliliği mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde tespit edilerek görevlendirilen bir uygunluk değerlendirme kuruluşudur. PİYASA GÖZETİM KURULUŞU Piyasaya arzedilmiş olan ve Teknik düzenlemeler kapsamında yeralan ürünlerin, ilgili teknik düzenlemelerin gereklerine uygunluğu yönüyle kontrolünü yapan yetkili kuruluş veya bu kuruluş tarafından görevlendirilen kuruluştur. 35

36 TÜRKİYE DE ÜRÜN GÜVENLİĞİ 36

37 Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Gümrük Birliğini tesis eden 1/95 sayılı OKK uyarınca, sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinde AB ile aramızda gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamaları 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren kaldırılmış ve bahse konu ürünlerde üçüncü ülkelere karşı Türkiye, AB nin Ortak Gümrük Tarifesini uygulamaya başlamıştır. Bu uygulamanın malların serbest dolaşımı için yeterli olmadığından, anılan OKK nın 8 inci maddesi kapsamında, AB nin ticarette teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatının da ülkemizce iç yasal düzenlemelere dahil edilmesi öngörülmüştür. 37

38 4703 Sayılı Kanun ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: Tarih: Sayı: Yürürlüğe Girişi:

39 4703 Sayılı Kanun 1- Kanun, ürünlerin piyasaya arzı uygunluk değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve denetimi ile bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. 2- Piyasaya arzedilecek yeni ürünler teknik düzenlemeye uygun olmak zorundadır. 3-Kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilecek ürünlerde ilgili teknik düzenlemeye uymak zorundadırlar. 4-Bu şartlar AB üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen ürünler içinde geçerlidir. 39

40 4703 Sayılı Kanun 5-Üretici piyasaya güvenli ürün arzetmek zorundadır. 6-Üretici güvenli olmadığı tesbit edilen ürünün kendisi tarafından piyasaya arzedilmediiğini veya ürünün güvenli olmaması halinin ilgili teknik düzenlemeye uymaktan kaynaklandığını isbatla yükümlüdür. 7- Üretici; ürünün kullanım süresi boyunca yeterli uyarısı olmaksızın fark edilemeyecek nitelikteki riskleri hakkında tüketicileri bilgilendirecektir. 8-Dağıtıcı; sahip olduğu bilgiler çercevesinde güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya arz edemez. 40

41 4703 Sayılı Kanun 9-Üreticinin bilmediği durumlarda, üreticinin veya malı tedarik ettiğikişinin kimliğini bildirmeyen dağıtıcı üretici olarak kabul edilir. 10-Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarına ait esaslar belirleniyor. 11-Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşların Sorumlulukları belirleniyor. 12-Piyasa gözetimi ve Denetimi esasları belirleniyor. 41

42 4703 Sayılı Kanunla İlgili Olarak Yayınlanan Yönetmelikler CE UYGUNLUK İŞARETİNİN ÜRÜNE İLİŞTİRİLMESİNE VE KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: Tarih: Sayı: Yürürlüğe Girişi:

43 4703 Sayılı Kanunla İlgili Olarak Yayınlanan Yönetmelikler ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: Tarih: Sayı: Yürürlüğe Girişi:

44 4703 Sayılı Kanunla İlgili Olarak Yayınlanan Yönetmelikler UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İLE ONAYLANMIŞ KURULUŞLARA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: Tarih: Sayı: Yürürlüğe Girişi:

45 4703 Sayılı Kanunla İlgili Olarak Yayınlanan Yönetmelikler TEKNİK MEVZUATIN VE STANDARTLARIN TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA BİLDİRİMİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: Tarih: Sayı: Yürürlüğe Girişi:

46 Eski Yaklaşım Direktiflerinden Uyumlaştırılan Yönetmelikler Motorlu Taşıtlar alanında uyumlaştırılan mevzuat kapsamında tip onay belgesi, yetkili kuruluş olan T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilmektedir. Ancak Tip Onay belgesine esas teşkil eden muayene ve deney hizmetleri alanında, Enstitümüz Teknik Servis olarak görevlendirilmiştir. Bu hizmetler, Laboratuvar Dairesi Başkanlığı bünyesinde müstakil bir müdürlük tarafından yürütülmektedir. Tekerlekli Karayolu araçları güvenlik aksamı ve parçaları için E Markası Tip Onay Bildirimi Teknik Servis Hizmetleri Tekerlekli Karayolu araçları güvenlik aksamı ve parçaları için e Markası Tip Onay Bildirimi Teknik Servis Hizmetleri 46

47 Eski Yaklaşım Direktiflerinden Uyumlaştırılan Yönetmelikler Bunun dışında kalan alanlarda, çeşitli Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili kuruluş olarak görevlendirildiği 200 e yakın teknik düzenleme bulunmaktadır. Bu teknik düzenlemelerin tamamına yakını milli mevzuat olarak ilgili yetkili kuruluşlar tarafından uyumlaştırılmıştır. Bu mevzuat, öngörülen geçiş süreleri sonunda yürürlüğe girmeye başlamıştır. 47

48 Sıra N o CE İŞARETİ ÖNGÖRÜLEN YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ Yönetmelik Adı Yönetmelik Numarası Yetkili Kuruluş Resmi Gazete Tarih ve No.su Yürürlüğe giriş 1 Alçak gerilim cihazları 73/23/AT 2 BasitBasınçlı Kaplar 87/404/AT 3 Elektromanyetik Uyumluluk 89/336/AT 4 Otomatik Olmayan Tartı Aletleri 90/384/AT 5 Gaz Yakan Cihazlar 90/396/AT 6 YeniSıcak Su Kazanları 92/42/AT T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / / / / / / Sivil KullanımAmaçlı Patlayıcılar 93/15/AT T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı /24919 Yayınında (geçiş ) 8 Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Techizat 94/9/AT T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı /24919 Yayınında (geçiş ) 9 Asansörler 95/16/AT T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı /25021 Yayınında (geçiş ) 48

49 10 Basınçlı Ekipmanlar 97/23/AT T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / Makina Emniyeti 98/37/AT T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı /24776 Yayınında (geçiş ) 12 Oyuncaklar 88/378/AT T. C. Sağlık Bakanlığı / Vücuda yerleştirilebilen aktif tıbbi cihazlar 90/385/AT T.C. Sağlık Bakanlığı / Tıbbi cihazlar 93/42/AT T.C. Sağlık Bakanlığı / Vücut dışı tıbbi tanı cihazları 98/79/AT T.C. Sağlık Bakanlığı / Yapı malzemeleri 89/106/AT T. C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı /24870 Yayınında (geçiş ) 17 Kişisel korunma donanımları 89/686/AT T.C. Çalışma ve S.G. Bakanlığı / Gezi Amaçlı Tekneler 94/25/AT Denizcilik Müsteşarlığı /24714 Yayınında (geçiş ) 19 Radyo ve telekomunikasyon terminal cihazları 1999/5/AT Telekominikasyon Kurumu / (geçiş ) 20 Kablolu Sistemler 2000/9/AT

50 YENİ YAKLAŞIM VE KÜRESEL YAKLAŞIM PRENSİPLERİNE GÖRE HAZIRLANAN DİREKTİFLER 1 Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları 1996/57/AT T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / Denizcilik Ekipmanları 1996/98/EC Taşınabilir Basınçlı Kaplar (1) 1999/36/EC T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu 2000/14/EC T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı /25001 Yayınında (geçiş ) 5 Floresan lambalarda enerji etkinliği 2000/55AT T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı /25096 Yayınında (geçiş ) 50

51 YENİ YAKLAŞIM YÖNETMELİKLERİ ÇERÇEVESİNDE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YAPISI (MODÜLER YAKLAŞIM) 51

52 UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARDLAR Uymlaştırılmış standardların uygulanması Yeni Yaklaşım Yönetmeliklerine uygunluğun Yetkili Kuruluşlarca kabul edilmesi için yeterlidir! 52

53 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ESASLARI (MODÜLER YAKLAŞIM) A İmalatçının İç Kontrolü B AT Tip İncelemesi C Tipe Uygunluk D İmalat Kalite Güvencesi (Örn. ISO 9002) E Mamül Kalite Güvencesi (Örn. ISO 9003) F Mamül Doğrulaması G Birim Doğrulaması H Tam Kalite Güvencesi (Örn. ISO 9001) 53

54 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ESASLARI (MODÜLER YAKLAŞIM) Tasarım Üretim A İmalatçının İç Kontrolü B AT Tip İncelemesi C D Tipe Uygunluk İmalat Kalite Güvencesi EN ISO 9002 E Mamül Kalite Güvencesi EN ISO 9003 F Mamül Doğrulaması G Birim Doğrulaması H Tam Kalite Güvencesi - EN ISO

55 T A S A R I M A. İMALATÇININ İÇ KONTROLU İMALATÇI MİLLİ OTORİTELERİN KONTROLÜ İÇİN TEKNİK DÖKÜMANLARI HAZIR BULUNDURUR A.a GEREKLİ HALLERDE BİLDİRİMİ YAPILMIŞ BELGELENDİRME ORGANININ MÜDAHALESİ İ M A L A T A. İMALATÇI - TEMEL GEREKLERE UYGUNLUK BEYANI YAPAR -CE İŞARETİNİ KULLANIR -Aa. BİLDİRİMİ YAPILMIŞ BELGELENDİRME ORGANI - MAMULLE İLGİLİ TESTLERİ YAPAR* -GELİŞİGÜZEL ARALIKLARLA MAMULLE İLGİLİ KONTROLLERİ YAPAR 55

56 T A S A R I M B. (TİP İNCELEMESİ) İMALATÇI BİLDİRİMİ YAPILMIŞ BELGELENDİRME ORGANINA - MAMULLE İLGİLİ DÖKÜMANLARI -TİPİ (VEYA PROTOTİPİ) TESLİM EDER BİLDİRİMİ YAPILMIŞ BELGELENDİRME ORGANI - TEMEL GEREKLERE UYGUNLUĞU TAHKİK EDER - GEREKLİ İSE TEST EDER VEYA ETTİRİR - AT (EC) TİP İNCELEMESİ BELGESİ Nİ TANZİM EDER İ M A L A T C D E F 56

57 T A S A R I M B. (TİP İNCELEMESİ) AT TİP İNCELEMESİ BELGESİ ALINIR C. (TİPE UYGUNLUK) İ M A L A T İMALATÇI - ONAYLANAN TİPE UYGUNLUK BEYANI YAPAR -CE İŞARETİNİ KULLANIR BİLDİRİMİ YAPILMIŞ BELGELENDİRME ORGANI - MAMULLE İLGİLİ TESTLERİ YAPAR* - GELİŞİGÜZEL ARALIKLARLA MAMULÜ KONTROL EDER* 57

58 T A S A R I M B. (TİP İNCELEMESİ) AT TİP İNCELEMESİ BELGESİ ALINIR İ M A L A T D. (İMALAT KALİTE GÜVENCESİ) EN (EN ISO 9002) İMALATÇI - ONAYLANMIŞ BİR KALİTE SİSTEMİ TESİS EDER VE ÇALIŞTIRIR - ONAYLANAN TİPE UYGUNLUK BEYANI YAPAR - CE İŞARETİNİ KULLANIR BİLDİRİMİ YAPILMIŞ BELGELENDİRME ORGANI - KALİTE SİSTEMİNİ ONAYLAR - KALİTE SİSTEMİ GÖZETİMİ YAPAR 58

59 T A S A R I M B. (TİP İNCELEMESİ) AT TİP İNCELEMESİ BELGESİ ALINIR İ M A L A T E. (MAMUL KALİTE GÜVENCESİ) EN (EN ISO 9000) İMALATÇI - SON MUAYENE VE TESTLER İÇİN ONAYLANMIŞ KALİTE SİSTEMİ ÇALIŞTIRIR - ONAYLANMIŞ TİPE VEYA TEMEL GEREKLERE UYGUNLUK BEYANI YAPAR - CE İŞARETİNİ KULLANIR BİLDİRİMİ YAPILMIŞ BELGELENDİRME ORGANI -KALİTE SİSTEMİNİ TETKİK EDER ONAYLAR - KALİTE SİSTEMİ GÖZETİMİ YAPAR 59

60 T A S A R I M B. (TİP İNCELEMESİ) AT TİP İNCELEMESİ BELGESİ ALINIR F. (MAMUL DOĞRULAMASI) İMALATÇI - ONAYLANMIŞ TİPE VEYA TEMEL GEREKLERE UYGUNLUK BEYANI YAPAR - CE İŞARETİNİ KULLANIR İ M A L A T BİLDİRİMİ YAPILMIŞ BELGELENDİRME ORGANI - UYGUNLUK MUAYENESİ YAPAR - UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLER 60

61 T A S A R I M G. (BİRİM DOĞRULAMASI) İMALATÇI - TEKNİK DÖKÜMANLARINI BİLDİRİMİ YAPILMIŞ BELGELENDİRME ORGANINA TESLİM EDER ONAYLANMIŞ BELGELENDİRME ORGANI - İ M A L A T İMALATÇI - MAMULÜ TESLİM EDER- UYGUNLUK BEYANI YAPAR -CE İŞARETİNİ KULLANIR ONAYLANMIŞ BELGELENDİRME ORGANI - TEMEL GEREKLERE UYGUNLUK MUAYENESİ YAPAR 61

62 T A S A R I M H. (TAM KALİTE GÜVENCESİ EN (EN ISO 9001) İMALATÇI -TASARIM İÇİN ONAYLANMIŞ BİR KALİTE SİSTEMİ TESİS EDER VE ÇALIŞTIRIR BİLDİRİMİ YAPILMIŞ BELGELENDİRME ORGANI -KALİTE SİSTEMİ GÖZETİMİNİ YAPAR -TASARIM İNCELEME BELGESİTANZİM EDER İ M A L A T İMALATÇI - İMALAT VE TESTLER İÇİN ONAYLANMIŞ BİR KALİTE SİSTEMİ ÇALIŞTIRIR - UYGUNLUK BEYANI YAPAR -CE İŞARETİNİ KULLANIR BİLDİRİMİ YAPILMIŞ BELGELENDİRME ORGANI - KALİTE SİSTEMİ GÖZETİMİ YAPAR 62

63 CE İşaretini Kullanmak için Gerekli Aşamalar Ürünle ilgili Yeni Yaklaşım Direktiflerinin tespiti. Ürüne ait harmonize standardların tesbiti veya herhangi bir standarda atıfyapılmamışsa genel güvenlik standardlarının tesbiti. Standardlara uygun üretimin planlanması. İlgili Direktiflere ve ürüne göre, uygun bir modülün tesbiti. Teknik Dosyanın hazırlanması. Zorunlu kılınmışsa bir Onaylanmış Kuruluş a müracaat ve uygunluk değerlendirme işlemi Uygunluk Beyanı (Declaration of Conformity) yapılması ve CE işaretinin kullanımı. 63

64 AT Uygunluk Beyanı İçeriği (EC Decleration of Conformity) İmalatçının veya onun Topluluk dahilinde yerleşik yetkili temsilcisinin ad ve adresi. Cihazın tarifi Harmonize standardlara atıf. Yerine göre, uyulduğu beyan edilen spesifikasyonlara atıf. İmalatçı veya onun Topluluk dahilinde yerleşik yetkili temsilcisi adına taahhüdde bulunmaya yetkili kişinin belirtilmesi ve bu kişinin imzası. CE işaretinin iliştirildiğiyılın son iki rakamı. 64

65 65

66 Teknik Dosya İçeriği Mamüle ait genel bir tanımlama ve risk değerlendirmesi. Tasarım ve üretime ait çizimler, bileşenlerin, montaj gruplarının elektrik devrelerinin şemaları, v.b. Çizim ve şemaların, mamülün çalışmasının anlaşılmasına yarayan tanımlamalar ve açıklamalar. Uygulanan standardların bir listesi, standardların uygulanmadığı durumlarda ise mamülün kapsama alındığı ve direktiflerce öngörülen temel gereklere uyum için kabul edilen çözümler ve tanımlamalar. Tasarım sonuçları, yerine getirilen incelemeler, v.b Deney raporları. Ürün ve sistem belgeleri. 66

67 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. 67

Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor

Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor 1/50 2/50 Tarife engelleri (Gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları vb.) Tarife dışı engeller (Standartların, mevzuatın farklılığı, uygunluk değerlendirme prosedürlerindeki farklılıklar) Miktar kısıtlamaları

Detaylı

İŞARETİ 23.3.2015. Ortak Pazar Fikri. Yeni Yaklaşım (1985) Klasik Yaklaşım

İŞARETİ 23.3.2015. Ortak Pazar Fikri. Yeni Yaklaşım (1985) Klasik Yaklaşım Ortak Pazar Fikri 1957 Roma Anlaşmasıyla başlayan süreçte tek bir Avrupa pazarı oluşturulması hedeflenmiş ve bu pazarda malların serbest dolaşımını sağlamak için diğer engellerin kaldırılmasının yanı sıra

Detaylı

İŞARETİ 12.11.2015. Ortak Pazar Fikri. Yeni Yaklaşım (1985) Klasik Yaklaşım

İŞARETİ 12.11.2015. Ortak Pazar Fikri. Yeni Yaklaşım (1985) Klasik Yaklaşım Ortak Pazar Fikri 1957 Roma Anlaşmasıyla başlayan süreçte tek bir Avrupa pazarı oluşturulması hedeflenmiş ve bu pazarda malların serbest dolaşımını sağlamak için diğer engellerin kaldırılmasının yanı sıra

Detaylı

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir?

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir? CE işareti nedir? CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı AB UYUM SÜRECİNDE TEKNİK MEVZUAT UYUMU ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ 13 Haziran 2005 TOBB GÜL ARI AB TEKNİK MEVZUAT UYUMU 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik

Detaylı

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT 1 GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT Prof.Dr. Fatih M. Botsalı 2 GLOBALLEŞME ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve teknoloji akışının hızlı bir şekilde artması

Detaylı

BA IKF-SİR,RF."J" OOASI Kay t rarihl: No. o. No. f(. Ot,. lfj ı5 IO'.t2. S KAVDEDiLMİŞTiR. Tarih Sayı Konu

BA IKF-SİR,RF.J OOASI Kay t rarihl: No. o. No. f(. Ot,. lfj ı5 IO'.t2. S KAVDEDiLMİŞTiR. Tarih Sayı Konu BALIKESIR TICARET ODASI GENEL SEKRETERL! lne BASIN SOK.N0.10/2-3 BALIKESİR L BA IKF-SİR,RF."J" OOASI Kay t rarihl: No. o. No. f(. Ot,. lfj ı5 IO'.t2. S KAVDEDiLMİŞTiR. _J Tarih Sayı Konu O 8 J6. 2015 511/

Detaylı

CE İşareti ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar,

CE İşareti ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar, CE belgesi : CE İŞARETİ (Ce Belgesi, Markası, Sertifikası) CE İŞARETİNE GENEL BAKIŞ Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birliġi Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına

Detaylı

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 16.01.2006

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 16.01.2006 KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi Tarih: 16.01.2006 Araştırma Raporu Sayı : 2006 42 / 03 Konu : Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı Ve Türkiye nin Yürüttüğü Uyum Çalışmaları Hazırlayan: Seyida TURAN

Detaylı

CE İŞARETİ. CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir?

CE İŞARETİ. CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir? CE İŞARETİ "CE işareti" nedir? CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

TSE CE İşareti Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olmak İçin Gerekli Hazırlıklarını Tamamlamıştır

TSE CE İşareti Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olmak İçin Gerekli Hazırlıklarını Tamamlamıştır TSE CE İşareti Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olmak İçin Gerekli Hazırlıklarını Tamamlamıştır Asım DİNÇ TSE Genel Sekreteri TSE nin temel amacı; Türk sanayicisinin CE İşareti konusunda yabancı Onaylanmış

Detaylı

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 1.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Malların Serbest Dolaşımı, Avrupa Birliği ni oluşturan ilkelerin dört temel serbestisinden bir tanesidir. Bu çerçevede

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ

TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ 1 TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ Türk Standardları Enstitüsü; her türlü madde ve mamüller ile usul ve hizmet standardlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili

Detaylı

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ SUNUM PLANI 1. Tanımlar, kavramlar 2. PGD nin Aşamaları 3. PGD nin Yasal ve İdari Altyapısı 4. PGD nin Koordinasyonu 5. PGD Neden Önemlidir? 6. PGD de 2010 Yılı Uygulama Sonuçları

Detaylı

KYS 02 ISO 9001:2008 İç Tetkik Eğitimi 2 gün 475TL 26 27 05-06 04-05 07-08 07-08. 2 gün 350TL 9-10 17-18 26-27

KYS 02 ISO 9001:2008 İç Tetkik Eğitimi 2 gün 475TL 26 27 05-06 04-05 07-08 07-08. 2 gün 350TL 9-10 17-18 26-27 Eğitim n Adı Kodu Süresi Ücreti KYS ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri KYS 01 ISO 9001:2008 Temel 2 gün 350TL 24 25 01 02 02-03 05-06 05-06 KYS 02 ISO 9001:2008 İç Tetkik 2 gün 475TL 26 27

Detaylı

NİSSERT ULUSLARARASI SERTİFİKASYON ve DENETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2014 EĞİTİM PLANI

NİSSERT ULUSLARARASI SERTİFİKASYON ve DENETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2014 EĞİTİM PLANI Eğitim n Adı Kodu Süresi Ücreti KYS ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri KYS 01 ISO 9001:2008 Temel 2 gün 350TL 09-10 13-14 02-03 05-06 05-06 KYS 02 ISO 9001:2008 İç Tetkik 2 gün 475TL 16-17

Detaylı

Modül B: AT Tip incelemesi

Modül B: AT Tip incelemesi Ürünün taşıdığı risklere ve üretim şekline göre belirlenir. Modül A: İç üretim kontrolü Tasarımın ve üretimin yönetmelik gereklerine (Temel Güvenlik Gerekleri) uygunluğunun sorumluluğunu üreticinin veya

Detaylı

BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makina Sanayi Şubesi

BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makina Sanayi Şubesi SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK 92/42/AT BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makina Sanayi Şubesi Abdullah KARAHAN 1 Yeni Sıcak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2006/95/AT) (1) Amaç Amaç, Kapsam,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İÇİNDE MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI VE TİCARETTE TEKNİK ENGELLER Klasik, Yeni ve Global Yaklaşım Politikaları Avrupa Topluluğunu kuran

AVRUPA BİRLİĞİ İÇİNDE MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI VE TİCARETTE TEKNİK ENGELLER Klasik, Yeni ve Global Yaklaşım Politikaları Avrupa Topluluğunu kuran AVRUPA BİRLİĞİ İÇİNDE MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI VE TİCARETTE TEKNİK ENGELLER Klasik, Yeni ve Global Yaklaşım Politikaları Avrupa Topluluğunu kuran Roma Antlaşması, Topluluk içinde malların serbest dolaşımını

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

Alçak Gerilim Yönetmeliği (73/23 AT) Kılavuz. Alçak Gerilim Yönetmeliği ve bu Yönetmelikle birlikte ele alınan diğer Yönetmeliklerin uygulanması

Alçak Gerilim Yönetmeliği (73/23 AT) Kılavuz. Alçak Gerilim Yönetmeliği ve bu Yönetmelikle birlikte ele alınan diğer Yönetmeliklerin uygulanması Alçak Gerilim Yönetmeliği (73/23 AT) Kılavuz Alçak Gerilim Yönetmeliği ve bu Yönetmelikle birlikte ele alınan diğer Yönetmeliklerin uygulanması 1 GİRİŞ: Bu Kılavuz Yeni Yaklaşım konsepti içinde yer alan

Detaylı

ESKİ ATEX 94/9/EC ile YENİ ATEX 2014/34/EU ARASINDAKİ FARKLAR. Patlayıcı Ortamlar için ürünler

ESKİ ATEX 94/9/EC ile YENİ ATEX 2014/34/EU ARASINDAKİ FARKLAR. Patlayıcı Ortamlar için ürünler ESKİ ATEX 94/9/EC ile YENİ ATEX 2014/34/EU ARASINDAKİ FARKLAR Patlayıcı Ortamlar için ürünler Mirşan DEMİR Sanayi Genel Müdürlüğü - 2015 ATEX DİREKTİFİ (TEÇHİZAT) GELİŞİMİ -76/117/EEC, -79/196/EEC (9)

Detaylı

CE Belgesi Nedir? CE Belgesi

CE Belgesi Nedir? CE Belgesi CE Belgesi Nedir? CE Belgesi CE belgesi anlamı olarak conformity of european yani avrupaya uygunluk belgesi demektir. Genel olarak düşünülen CE belgesi olan ve CE işareti taşıyan bir ürünün kaliteli olduğu

Detaylı

NİSSERT ULUSLARARASI SERTİFİKASYON ve DENETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Eğitim

NİSSERT ULUSLARARASI SERTİFİKASYON ve DENETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Eğitim Eğitim n Adı Kodu Süresi Ücreti KYS ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri KYS 01 ISO 9001:2008 Temel 350TL 24 25 01 02 02-03 05-06 05-06 KYS 02 ISO 9001:2008 İç Tetkik 475TL 26 27 03 04 04-05

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10204 Haziran 2007 ICS 01.110; 77.150.01; 77.140.01 METALİK MAMULLER MUAYENE DOKÜMANLARININ TİPLERİ Metallic products Types of inspection documents TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar

ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar ALI ÖZGENÇ (SZUTEST) GAZ YAKAN CIHAZLAR TEKNIK MEVZUAT ÇALıŞTAYı 24 MART 2015 İSTANBUL AB Teknik Mevzuatına Uyum Çalışmalarının Dayanakları 1. 1/95 Sayılı Ortaklık

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĠĞĠ VE DENETĠMĠ (ÜGD) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TĠCARETTE TEKNĠK ENGELLER

ÜRÜN GÜVENLĠĞĠ VE DENETĠMĠ (ÜGD) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TĠCARETTE TEKNĠK ENGELLER ÜRÜN GÜVENLĠĞĠ VE DENETĠMĠ (ÜGD) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TĠCARETTE TEKNĠK ENGELLER ġubat 2013 ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 1) Türkiye, DTÖ - Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasına taraftır. 2) Türkiye ile AB arasındaki

Detaylı

Sayfa 1 / 7 YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 08/09/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24870 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 İÇİNDEKİLER Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 1.1. STANDARD VE STANDARDİZASYON... 3 1.1.1. Standardizasyonun Gelişim Süreci... 4 1.1.2. Standardizasyonun Amaçları... 4 1.1.3.

Detaylı

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK DOSYA ĠNCELEME YÖNTEMĠ

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK DOSYA ĠNCELEME YÖNTEMĠ TEKNĠK DOSYA ĠNCELEME YÖNTEMĠ TEKNĠK DOSYA Üretici tarafından benimsenen tüm unsurlar, gerekler ve hükümler; sistematik ve düzenli bir biçimde ve yazılı kurallar, iģlemler ve talimatlar Ģeklinde dosyalanarak

Detaylı

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME VE ÜCRETLENDİRME TALİMATI

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME VE ÜCRETLENDİRME TALİMATI 1.0. AMAÇ Alberk QA TECHNIC in gerçekleştireceği ücretlerinin nasıl tayin edileceğinin belirlenmesi. 2.0. KAPSAM Belgelendirme, Yeniden Belgelendirme, Ön İnceleme, Gözetim, Takip ve Kapsam İncelemelerini

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI VE G İŞARETİ Yapı Malzemeleri Yönetmeliği: Yapı Malzemelerinin Avrupa Birliği içinde serbest dolaşımının

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI VE G İŞARETİ Yapı Malzemeleri Yönetmeliği: Yapı Malzemelerinin Avrupa Birliği içinde serbest dolaşımının YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI VE G İŞARETİ Yapı Malzemeleri Yönetmeliği: Yapı Malzemelerinin Avrupa Birliği içinde serbest dolaşımının sağlanmasına yönelik temel mevzuat (89/106/EEC) Construction

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

ÜRÜN BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİMİZ ÜRÜN BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİMİZ 1- CE Süreci ve Temel Bilgiler 2- CE Genel ve AB Ürün Mevzuatı 3- Uygunluk Değerlendirme Prosedürlerinde Standartların Rolü 4-90/396/EEC Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği

Detaylı

TSE ile ÇÖZÜM ORTAKLIĞI AMACIMIZ

TSE ile ÇÖZÜM ORTAKLIĞI AMACIMIZ TSE nin, ürün, sistem ve personel belgelendirme ve laboratuvar hizmetleri uluslararası akreditasyona sahiptir. TSE, ülkemizde bu alanlarda en geniş akreditasyon kapsamına sahip belgelendirme kuruluşudur.

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ/KÜRESEL/ESKİ YAKLAŞIM YÖNETMELİKLERİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÜCRET TARİFESİ YKK : XIX/98-438 Yürürlük Tarihi : 15/04/2015 Başka bir Onaylanmış

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığından: Amaç

Dış Ticaret Müsteşarlığından: Amaç CE Đşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin Đthalat Denetimlerine Dair Dış te Standardizasyon Tebliği (No: 2011/9) (29.12.2010 t. 27800 s. R.G.) Dış Müsteşarlığından: Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. 4703 SAYILI ÜRÜNLERE ĠLĠġKĠN TEKNĠK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAĠR KANUN

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. 4703 SAYILI ÜRÜNLERE ĠLĠġKĠN TEKNĠK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAĠR KANUN ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 4703 SAYILI ÜRÜNLERE ĠLĠġKĠN TEKNĠK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAĠR KANUN 1 SUNUġUN ĠÇERĠĞĠ Temel Kavramlar AB teknik mevzuatına uyum çalışmaları 4703 sayılı

Detaylı

GÜÇLÜ BİR STANDARDİZASYON ALT YAPISI, GÜÇLÜ BİR ÜLKE! Kalite ve standardizasyon, geçmişi bugüne ve yarına bağlayan en sağlam köprü olacaktır.

GÜÇLÜ BİR STANDARDİZASYON ALT YAPISI, GÜÇLÜ BİR ÜLKE! Kalite ve standardizasyon, geçmişi bugüne ve yarına bağlayan en sağlam köprü olacaktır. STANDARDLARA UYGUN KALİTELİ HİZMET Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Belgelendirme faaliyetleri üç kısımdan oluşmaktadır. TSE Hizmet Belgelendirme Laboratuvar Belgelendirme Özel İncelemeler Kalite ve

Detaylı

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMI ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMI ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMI ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK 11.01.2002 tarihinde 24637 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Belirli Gerilim

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2014 ANKARA Ceren EREN ÖZBALABAN erenc@ekonomi.gov.tr Tel: 204 75 88 Teknik Düzenlemeler Rejimi

Detaylı

TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003

Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003 Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)

Detaylı

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış. Resmi Gazete. Sayı: 24637 (Asıl)

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış. Resmi Gazete. Sayı: 24637 (Asıl) Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (73/23/AT) Resmi Gazete 11.01.2002 Cuma Sayı: 24637 (Asıl) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ

Detaylı

Test ve Belgelendirme

Test ve Belgelendirme Test ve Belgelendirme CE işaretlemesine yönelik testler; ürünün ilgili direktif ve harmonize (uyumlaştırılmış) standartlara uygunluğunun kontrol edilmesinden ibarettir. Uyumlaştırılmış standartlar ürünlerin

Detaylı

BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ

BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANAMETAL SANAYİ ŞUBESİ MAYIS 2012 BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLER Basınçlı Ekipmanlar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Temizlik Ürünleri Şubesi Oyuncak Mayıs 2012 Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik 17.05.2002 tarihli ve 24758 sayılı

Detaylı

Tel : / 7

Tel : / 7 Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği Yönetmeliği (2000/55/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yönetmelik kapsamına giren florasan

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü. İthalat Denetimleri TAREKS Uygulamaları 11 Haziran 2015 - İstanbul EKONOMİ BAKANLIĞI

EKONOMİ BAKANLIĞI. Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü. İthalat Denetimleri TAREKS Uygulamaları 11 Haziran 2015 - İstanbul EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİ BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü İthalat Denetimleri TAREKS Uygulamaları 11 Haziran 2015 - İstanbul HAZİRAN 2015 Ekonomi Bakanlığı 1 Neden İthalat Denetimi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Begüm ALP Dış Ticaret Uzmanı 3 Mayıs 2012 Fethiye 1 SUNUŞUN İÇERİĞİ - Teknik Engel ve Mevzuat Uyumu - AB Teknik Mevzuat Uyumu - Mevzuat

Detaylı

Ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri Hayır, girmiyor CE uygunluk işareti. Onaylanmış Kuruluşa Başvurur Uygunluk Değerlendirmesini Kendi Yerine Getirir

Ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri Hayır, girmiyor CE uygunluk işareti. Onaylanmış Kuruluşa Başvurur Uygunluk Değerlendirmesini Kendi Yerine Getirir YENİ YAKLAŞIMA VE ASANSÖR YÖNETMELİĞİNE (95/16/AT) GÖRE UYGUNLUK DEĞERLEDİRMESİ NETİCESİNDE MONTAJCININ VEYA AKSAM İMALATÇISININ CE İŞARETİNE ERİŞİMİ VE ÜRÜNLERİN PİYASAYA ARZI İlyas Menderes BÜYÜKLÜ Sanayi

Detaylı

A.Đ.T.M. KOMĐSYONU TOPLANTI TUTANAĞI

A.Đ.T.M. KOMĐSYONU TOPLANTI TUTANAĞI KOMĐSYONLARDAN A.Đ.T.M. KOMĐSYONU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı No : 1 Toplantı Tarihi : 20.04.2002 Toplantı Yeri : MMO Merkez Toplantıya Katılanlar Ali Ekber ÇAKAR Tahsin AKBABA Şenol KARACA Fırat ANDĐÇ

Detaylı

TEKNİK DÜZENLEMELER REJİMİ KARARI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki

TEKNİK DÜZENLEMELER REJİMİ KARARI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki TEKNİK DÜZENLEMELER REJİMİ KARARI TASLAĞI Amaç MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki a) Ürünlere ilişkin teknik mevzuatın dış ticarete uyarlanmasını ve uygulanmasını

Detaylı

BÜSİAD Makinelerin AB Direktifine Uyumu ve Teşvikler Konulu Paneli. CE ve İSG GEREKLİLİKLERİ SORUMLULUKLAR

BÜSİAD Makinelerin AB Direktifine Uyumu ve Teşvikler Konulu Paneli. CE ve İSG GEREKLİLİKLERİ SORUMLULUKLAR TÜRKİYE BÜSİAD Makinelerin AB Direktifine Uyumu ve Teşvikler Konulu Paneli CE ve İSG GEREKLİLİKLERİ SORUMLULUKLAR MELİH KORAY EFE MAKİNA MÜHENDİSİ 2006/42/AT MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi ndan: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) Amaç ve kapsam

Detaylı

Dilek GÖKCEK. İzmir 2014

Dilek GÖKCEK. İzmir 2014 1 Dilek GÖKCEK İzmir 2014 2 Piyasa Gözetimi ve Denetimi TİTCK ürün grupları Kurumumuz sorumluluğundaki PGD ye tabi ürünler Tıbbi Cihazlar -Genel Tıbbi Cihazlar Kozmetikler İlaçlar -Vücuda Yerleştirilebilir

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Muayene Alanı Muayene Türü Standard / Şartname Kazanlar İmalat süreci kontrolü ASME Sec.I, EN 12953, EN 12952, API 534, EN 303-2, EN 303-3,

Detaylı

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT)

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) İSTANBUL 25 Mayıs 2012 1 TÜRKİYE DE ASANSÖRLE İLGİLİ MEVZUAT DURUMU Asansör ve Tesisatı Talimatname ve Umumi Fenni Şartnamesi (1946) (BİB) 12/05/1989 tarihli ve 20163 sayılı

Detaylı

BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (73/23/AT)

BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (73/23/AT) 30.12.2006 tarih ve 265392 sayılı R.G. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (73/23/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ MEVZUAT ŞEMASI ÖZETİ 4703 SAYILI KANUN (ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN)

YAPI MALZEMELERİ MEVZUAT ŞEMASI ÖZETİ 4703 SAYILI KANUN (ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN) «ISI YALITIMLI CAM» YAPI MALZEMELERİ MEVZUAT ŞEMASI ÖZETİ 4703 SAYILI KANUN (ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (CE) YAPI MALZEMELERİNİN

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/1)

TEBLİĞ İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/1) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 de standardı belirtilen ürünlerin,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2016 - İstanbul PGD faaliyetlerinin etkinleştirilmesine ilişkin

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YENİ/KÜRESEL/ESKİ YAKLAŞIM YÖNETMELİKLERİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÜCRET TARİFESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YENİ/KÜRESEL/ESKİ YAKLAŞIM YÖNETMELİKLERİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÜCRET TARİFESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YENİ/KÜRESEL/ESKİ YAKLAŞIM YÖNETMELİKLERİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÜCRET TARİFESİ Yönetim Kurulu Karar No : XX/81-371 Numaralı Yürürlük Tarihi : 01/01/2017 1 TABLO 1: MODÜLLERE

Detaylı

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları Elif DOĞAN Gümrük ve Ticaret Denetmeni SUNUM İÇERİĞİ TANIMLAR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL

Detaylı

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir;

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir; Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; bir teknik düzenleme kapsamında

Detaylı

AVRUPA ÜLKELERİNDE VE TÜRKİYE'DE "CE" SERTİFİKASYONU UYGULAMALARI

AVRUPA ÜLKELERİNDE VE TÜRKİYE'DE CE SERTİFİKASYONU UYGULAMALARI AVRUPA ÜLKELERİNDE VE TÜRKİYE'DE "CE" SERTİFİKASYONU UYGULAMALARI CE İşareti Nedir? CE işareti Fransızcada "conformité éuropéenne" kelimelerinin baş harflerini temsil etmekte olup, "Avrupa normlarına uygunluk"

Detaylı

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT)

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) RESMİ GAZETE tarih 03 / 06 / 2002 sayı 24774 Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu -TÜRKAK- 04.12.2013

Türk Akreditasyon Kurumu -TÜRKAK- 04.12.2013 Türk Akreditasyon Kurumu -TÜRKAK- 04.12.2013 1 Tanımlar Uygunluk değerlendirmesi : Deney, analiz, kalibrasyon, ölçüm hizmetleri, ürün, sistem, personel belgelendirmesi, hammadde, malzeme, ürün, tesis,

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASı YAYıN NO: 2002-16 C BERİ. Hazırlayan: Z. Sibel ÖZMAN

ISTANBUL TICARET ODASı YAYıN NO: 2002-16 C BERİ. Hazırlayan: Z. Sibel ÖZMAN ISTANBUL TICARET ODASı YAYıN NO: 2002-16 C BERİ Hazırlayan: Z. Sibel ÖZMAN Mayıs 2002 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla

Detaylı

b) Ciddi risk: Etkileri kısa vadede ortaya çıkmayanlar da dahil olmak üzere, yetkili kuruluşların ivedi müdahalesini gerektiren her türlü riski,

b) Ciddi risk: Etkileri kısa vadede ortaya çıkmayanlar da dahil olmak üzere, yetkili kuruluşların ivedi müdahalesini gerektiren her türlü riski, TÜRKSAN GRUP MEVZUAT SERVİSİ Karar Sayısı : 2013/4284 Ekli Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 20/12/2012 tarihli ve 86802 sayılı yazısı üzerine, 29/6/2001 tarihli

Detaylı

Konu: ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLİĞLERİ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLİĞLERİ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/01/2015 Sayı: 2015/18 Ref : 6/18 Konu: ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLİĞLERİ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 31/12/2014 tarihli ve 29222 mükerrer sayılı Resmi Gazete de Ürün Güvenliği

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama E-Posta Website : kys@szutest.com.tr : www.szutest.com.tr Gıda ve Yem İşleme-C

Detaylı

SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT)

SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) Sayfa 1 / 5 Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/At)

Detaylı

BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ

BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METAL SANAYİ ŞUBESİ MAYIS 2012 BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLER Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Detaylı

PROSEDÜR. 00 İlk yayındır

PROSEDÜR. 00 İlk yayındır Sayfa No : 1/5 REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 10.08.2015 01 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) ve Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2009/105/AT) bilgileri silindi.

Detaylı

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Genel Esaslar ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Türk Standardları Enstitüsü (TSE), tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kuruluşudur. Türk Standardları Enstitüsü nün Görevleri: Standart Hazırlama,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı "A Tipi" Akreditasyon No: Adresi :Barbaros M.Ak Zambak S.A.Blok Muayene Alanı Muayene Türü Standard / Şartname 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği

Detaylı

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yönetmelikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

ATEX NEDİR? NEREDEN ÇIKTI BU ATEX?

ATEX NEDİR? NEREDEN ÇIKTI BU ATEX? ATEX NEDİR? NEREDEN ÇIKTI BU ATEX? TÜRKİYEDEKİ HUKİKİ DURUM NASILDIR PATLAYICI ORTAM MÜTTESABATI NELERDEN OLUŞUR 1475 Sayılı İŞ YASASI 1) 22.10.1984 tarih ve 18553 sayılı resmi gazetede yayınlana tüzük

Detaylı

4703 SAYILI, ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

4703 SAYILI, ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 4703 SAYILI, ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN (11.7.2001 Tarih ve 24459 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup; 11.1. 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir) Amaç

Detaylı

Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT) ( R.G 01.07.

Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT) ( R.G 01.07. Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT) ( R.G 01.07.2003/25155 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Muayene Alanı Muayene Türü Standard / Şartname Kazanlar İmalat süreci kontrolü ASME Sec.I, EN 12953, EN 12952, API 534, EN 303-2, EN 303-3,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Adresi : İstanbul Organize Sanayi Bölgesi 01 03 04 07 09 12 14 15 16 17 18 19 20 22 23 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 * EA Kodu Açıklama Tarım,

Detaylı

Yönetmelikler. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelikler. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Yönetmelikler Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bina ve diğer inşaat

Detaylı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bina ve diğer inşaat mühendisliği

Detaylı

9.11.2016 o.senses@ktu.edu.tr 1 Standart Nedir? Temelinde standart, bir şeyi yapmak için kararlaştırılan yoldur. Bu, bir ürünün imalatı, bir sürecin yönetilmesi, bir hizmetin sağlanması veya malzemelerin

Detaylı

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILMA YERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/62/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILMA YERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/62/AT) BİRİNCİ BÖLÜM 21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28504 (Mükerrer) YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILMA YERİ İLE İLGİLİ TİP

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

ELEKTRİKLİ EKİPMANLAR

ELEKTRİKLİ EKİPMANLAR Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ELEKTRİKLİ EKİPMANLAR MAYIS 2012 BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

Uygulanabilen diğer direktifler Önceki paragrafta ifade edilen istisnalar dışında, Alçak Gerilim Direktifi diğer yeni yaklaşım direktiflerinin büyük b

Uygulanabilen diğer direktifler Önceki paragrafta ifade edilen istisnalar dışında, Alçak Gerilim Direktifi diğer yeni yaklaşım direktiflerinin büyük b Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliği Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik İlgili AB Direktifleri ( İngilizce ) 7323EEC 9368EEC Açıklama

Detaylı

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞINA GENELGE (MGMB-UMGGB-2015-5)

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞINA GENELGE (MGMB-UMGGB-2015-5) MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞINA GENELGE (MGMB-UMGGB-2015-5) Sayı : 84489757-010.06.00.00 129338 27.03.2015 Konu : Genelgeler (2015-5) 1. Ücret Yönergesine Dair Açıklamalar : 17.01.2015 tarih ve XIX/85-371

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 28 Eylül 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29133 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 3/3/2009 tarihli

Detaylı

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 21.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28504 (mükerrer) TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT)

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ. Ebru BALİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ. Ebru BALİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ATEX YÖNETMELİĞİNİN GEREKTİRDİĞİ HARMONİZE STANDARDLAR ATEX KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERE UYGULANACAK TESTLER Elektrik- Elektronik Mühendisi/TKY Bilim Uzmanı TSE Ex-ATEX-IECEX Sorumlusu

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Laboratuvarların, Muayene Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı Kuruluşlarının Ulusal ve Uluslararası Kabul Görmüş Teknik Kriterlere Göre Değerlendirilmesi,

Detaylı