KARAYOLU TASARIM EL KİTABI ENKESİT ELEMANLARININ TASARIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAYOLU TASARIM EL KİTABI ENKESİT ELEMANLARININ TASARIMI"

Transkript

1 KARAYOLU TASARIM EL KİTABI ENKESİT ELEMANLARININ TASARIMI Yol enkesiti karayolu kapasitesini ve güvenliğini etkileyen önemli bir eleman olup, trafik şeritleri, banket, refüj, üstyapı, hendek ve yarma ve dolgu şevlerinden oluşmaktadır. Herhangi bir karayolunda uygulanacak enkesit tipinin seçimi yolun sınıfına, topoğrafik yapısına, tasarım hızına ve trafik hacmine bağlıdır Karayolu Üstyapısı Üstyapı, trafik ve çevre etkilerine karşı koyan ve trafik yüklerini altyapıya (taban zeminine) ileten tabakalı (kaplama, temel, alttemel) bir yapıdır. Trafik yüklerini taban zeminine iletme kabiliyetleri her bir tabakanın yük dağıtma özelliğine bağlıdır. Üstyapılar, trafik hacmi, trafik kompozisyonu, taban zemini özellikleri, iklim-çevre koşulları, kullanılan malzemenin cinsi ve bulunabilirliği, enerji tasarrufu, yapım ve bakım maliyetleri gibi kriterlere bağlı olarak farklı tipte yapılabilmektedir. Üstyapı tasarımı, zeminin taşıma gücü, trafik yükü, malzeme özellikleri, yüzey düzgünlüğü-pürüzlülüğü ve drenaj özelliği, ışık yansıması, tasarım süresi, bölge ve iklim koşulları gibi hususlar dikkate alınarak Karayolları Esnek Üstyapılar Projelendirme Rehberi nde belirtilen esaslara uygun olarak yapılacaktır Üstyapı Tipleri Üstyapılar, kullanılan malzemelerin niteliklerine göre esnek veya rijit olmak üzere iki ana kategoriye ayrılırlar. Taban zemini, trafik, çevre şartları, ekonomi vb. faktörlere bağlı olarak en uygun üstyapı tipi seçilmektedir. Üstyapı kalınlıklarını belirleyen en önemli faktörlerden biri trafik yüküdür. Bu amaçla trafik yükü, karayolu üzerinden geçecek çeşitli dingil yüklerinin 8.2 ton eşdeğer standart dingil yüküne çevrilmesiyle, toplam tekerrür sayısı cinsinden ifade edilir. Esnek üstyapılar hesaplanan trafik yüküne bağlı olarak, sathi kaplama veya beton asfalt (BSK) olarak projelendirilir. Üstyapıların projelendirilmesi ile ilgili detay bilgiler Üstyapı Projelendirme Rehberlerinde yer almaktadır Enine Eğim Yolun enine eğimi çok şeritli yollarda %2.5, iki şeritli yollarda ise (çatı eğimi veya bombe) deverli kesimler hariç, her iki tarafa %2 olacaktır. Ancak, iki şeritli yollarda yolun boyuna eğiminin az olduğu durumlarda, kaplamadaki yüzey suyunu daha çabuk ve etkin biçimde uzaklaştırarak kayma direncini azaltmak ve hidroplan (su yatağı), vb olumsuzlukları önlemek amacıyla enine eğim %2.5 alınabilir. Boyuna eğimin kritik değeri genel olarak %0.50 kabul edilmektedir Şerit Genişliği Şerit genişliği sürüş konfor ve güvenliği ile karayolu hizmet seviyesini önemli oranda etkilemektedir. Şerit genişliklerinin seçimi trafik hacmi ve kompozisyonu ile tasarım hızı kadar yolun fonksiyonel sınıflandırılması ve ekonomisi ile de ilgilidir. Bu kriterlere göre ideal şerit genişliği 3.50 m olup, yolun sınıfına bağlı olarak 2.50m ye kadar azaltılabilmektedir. Yol sınıflarına göre belirlenmiş şerit genişlikleri Tablo 4.1 de verilmektedir Banketler Banketler, karayolu platformunun, duran veya arızalanan taşıtların acil park şeridi olarak kullandıkları, temele, alttemele ve kaplamaya yanal destek sağlayan, taşıma yoluna bitişik bölümüdür. Buna ek olarak banketlerin trafik işaretleri ve otokorkuluk için yanal açıklık ile kar kürüme ve depolama gibi bakım işleri için yer sağlamak, yarma kesitlerde görüş mesafesini açarak güvenliği artırmak, otobüsler için durak, yaya ve bisikletliler için de kullanım alanı sağlamak gibi yararları bulunmaktadır. Çok şeritli ve iki şeritli yollarda ideal banket genişliği 3.00m olmakla birlikte ekonomik ve topoğrafik nedenler ile trafik hacmi düşük olan yollarda 0.50m ye kadar düşürülebilmektedir. Yol sınıflarına göre belirlenen banket genişlikleri Tablo.4.1 de verilmektedir. Ancak, otokorkuluk kullanılması durumunda standart banket genişlikleri, kullanılan otokorkuluk sisteminin gerektirdiği kadar artırılır.

2 KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 70 Banketler; yol güvenliği, drenaj, yapım, bakım ve ekonomik kriterlere bağlı olarak kaplamalı veya kaplamasız olabilmekte ve genel olarak yol platformu ile aynı eğimde teşkil edilmektedir. Tablo 4.1 İki Şeritli Karayollarında Şerit ve Banket Genişlikleri İki Şeritli Yollar 1. Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf Düz Dalgalı Dağlık Düz Dalgalı Dağlık Düz Dalgalı Dağlık Düz Dalgalı Dağlık Tasarım Hızı Şerit Genişliği Banket Genişliği Dolgu ve Yarma Şevleri, Drenaj Hendekleri Dolgu Şevleri Zemin açısından kritik olan kesimler hariç dolgu şev eğimleri aşağıdaki gibi olacaktır. Nihai dolgu şev oranı, üst yapı ve yol gövdesinde aynı olacak, farklı değerler kullanılmayacaktır. Konfor ve trafik güvenliği açısından, yol enkesit tiplerinde dolgu şev eğimlerinin (h) dolgu yüksekliğine göre değerleri aşağıda verilmektedir. 0<h<1.50m. için 4:1 (4 yatay :1 düşey) 1.50m.<h<2.00m için 3:1 (3 yatay :1 düşey) 2.00m.<h<5.00m için 2:1 (2 yatay :1 düşey) h>5.00m için uygulanacak şev eğimleri, dolgunun teşkil edileceği malzemenin cinsine göre belirlenecektir. Ayrıca h>8.00m için dolgu şevlerinin stabilite analizleri yapılacaktır. Dolgu yüksekliğinin h>10.00m olması halinde şev eğimi ve palye durumu ayrıca belirtilecektir. Dolgu şev eğiminin tespitinde tüm dolgu boyunca en yüksek dolgu yüksekliği esas alınacak ve bu yüksekliğe göre verilen şev eğimi tüm dolgu boyunca kullanılacaktır. Ancak tasarımcı kısa aralıklı şev oranı değişikliklerini, şev uyumlarını ve trafik güvenliğini sağlayacak şev düzenlemelerini yapacaktır. Enkesit tasarımında, yamaçlarda ve karışık (miks) kesitlerde dolgu teşkilinde dolgu şevi ile yamaç şevi arasında yatay mesafenin 2.50m ve daha az bulunduğu kısımlarda dolgu şevinden min 2.50m uzaklaşmayı temin edecek şekilde proje düşey hattına paralel m. yüksekliğinde sıkıştırılmış kademelerin teşkil edilebilmesi için gerekli diş kazıları öngörülecektir. Yamaç şevi ile dolgu şevi arasındaki mesafenin 2.50m den fazla olduğu yerlerde ise m genişliğinde diş açılacaktır. Bu kademeler yamaç şevinin 1:5 den daha dik olduğu yerlerde teşkil edilecektir. Dolgu şevi yüzeylerinden yağış etkisi ile meydana gelen erozyon ve bozulmaların önlenmesi için, suyun banket kenarında toplanarak boyuna yönde taşındıktan sonra uygun yerlerde kontrollü bir şekilde deşarjını sağlayan (örneğin düşüm olukları yardımıyla), beton ve asfalt bordür veya uygun kanal kesiti tasarlanmalıdır. Dolgu üzerindeki otokorkuluk tarafında platform genişliği min.1.00m artırılmalıdır. Palyeli dolgu enkesit tipi Şekil 4.1 de verilmektedir.

3 KARAYOLU TASARIM EL KİTABI Yarma Şevleri Yarma şev oranları ve palye gereksinimi zemin araştırma raporunda belirtilecektir. Yarma şevi eğiminin verilmesinde 1:5 şev eğimi kesinlikle kullanılmayacak ve şev 1:4 eğimi ise ancak sağlam yapıdaki iyi kalite kaya formasyonlarında açılan sığ yarmalarda verilebilecektir. Toprak zeminlerde açılan yarmalarda minimum yarma şevi 3:2 olacaktır. Yüksek yarma ve dolgularda palye teşkiline ait detaylara uyulacaktır. Yarma şevi zeminlerin ve kayaların jeolojik koşullarına bağlı olarak değişebilir. Gerektiğinde yüksek yarmalarda yarma tepesinde yarma boyunca koruyucu engel yapılarak can ve mal güvenliği sağlanmalıdır. Palyeli yarma enkesit tipi Şekil 4.2 de verilmektedir Yarma Şevi Hendekleri Yarma hendek kesitleri Şek. 4.3 deki gibi yapılacaktır. Hendeklerde hız belirli bir değerden fazla olursa oyulma, az olursa çökelme olacağından boyuna eğimin 0 ile arasında kalması veya 0.04 ü aşması halinde kaplama uygulanacaktır. Kaplamalı hendeklerde beton kalınlığı 15 cm, sınıfı ise C 20 olacaktır. Platform kenarından itibaren enine bir metrelik alanda bitkisel bant (yeşil bant) oluşturulur. Ancak yarma şevlerinden teressubat gelmesi durumunda bitkisel bant yerine beton kaplama yapılarak üstyapının korunması sağlanır. Yarma hendeklerinde uygulanacak standart yeraltı drenaj tipi Şekil 4.4 de verilmektedir.

4 KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 72 Şekil 4.1. Dolguda Palyeli Enkesit Tipi

5 KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 73 Şekil 4.2. Yarmada palyeli Enkesit Tipi

6 KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 74 Şekil 4.3. Yarma hendek detayları (kaplamalı ve kaplamasız) Şekil 4.4. Standart yeraltı drenaj tipi 4.5. Orta Refüjler Farklı yönlü trafik hareketlerini ayırmak için kullanılan enkesit elemanları olup, ana işlevleri aşağıda belirtilmektedir. Zıt yönlerdeki trafik ve taşıt yollarını ayırmak Kavşaklarda araç depolama alanı olarak kullanılmak

7 KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 75 Sola dönüş ve U dönüşler için ana trafik şeridi kenarında ayrılma ve depolama alanı yaratmak Far ışıklarının göz kamaştırmasını engellemek veya azaltmak için bitkilendirilecek ve/veya ışık engeli yerleştirilecek alan sağlamak Gelecekte yapılabilecek yol genişletmelerine olanak sağlamak Aydınlatma ve trafik levhaları için alan yaratmak. Ayrıca, orta refüjler; şehiriçi kesimlerinde yeşil alan düzenlenmesi, geniş yollarda yaya geçişlerinin kolaylaştırılması ve kavşak bölgelerindeki trafik çatışma alanlarının kontrol edilmesi gibi ek işlev ve avantajlara da sahiptir. Orta refüj genişliği, kamulaştırma durumuna, trafik hacmine, dönüş yapacak araçların cinsine, yolun sınıfına, konumuna, yapım ve bakım maliyetine bağlı olarak 1.2m ile 24 m arasında değişmektedir. Yeterli genişlikte yapılan refüjler kamulaştırma, yapım ve bakım maliyetlerinde artışa neden olmasına karşın, kapasite, konfor ve trafik güvenliğine sağladığı önemli iyileştirmeler nedeniyle çoğu zaman ekonomi sağlayan bir enkesit elemanıdır. Orta refüjler; Hendek kaplamalı Bordür taşı ile yükseltilmiş Otokorkuluk kullanılarak sınırlandırılmış (Newjersey Beton Otokorkuluk ve Çelik Otokorkuluk gibi) olarak farklı şekilde tasarlanabilmektedir. Otokorkuluk ile sınırlandırılmış orta refüjler özellikle, daraltılmış enkesit uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Orta refüj genişliği, karayolunun kentdışı ve kavşak kesimlerinde mümkün olduğunca geniş tutulmalıdır (min. 4.00m). Yapım ve bakım maliyetlerinin yüksek olduğu dağlık bölgeler ile kamulaştırma ve imar sınırının sorunlu olduğu kentiçi kesimlerinde daraltılmış orta refüj uygulanabilmektedir. Yoldan çıkan araçların devrilme riskini azaltmak amacı ile orta refüj hendek şevi 1:4 olmalıdır. Orta refüj hendeklerinin beton kaplaması 15 cm kalınlıkta ve C 20 beton sınıfında yapılacaktır. Ayrıca iç banket kenarı (iç aydınlık kenarı) ile hendek kaplama kenarı arasında bitkisel bant (yeşil bant) oluşturulacaktır. Şekil 4.5.a ve b de orta refüj hendek detayları verilmektedir. Şekil 4.5.a. Hendek kaplamalı orta refüj detayı

8 KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 76 Şekil 4.5. b. Hendek kaplamalı vedrenajlı orta refüj detayı 4.6 Park Alanları Devlet ve İl yolları üzerinde sürdürülen işletme ve denetim hizmetleri sırasında, taşıtların trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde park etmeleri ve kar mücadelesi çalışmalarında araçların sığınmalarının sağlanması amacıyla kullanılacak park yerleri (iç genelge 1997/50) aşağıda belirtilen şartlar dahilinde yapılmalıdır. 1. Park Alanları Devlet ve İl yollarında ; YOGT arasında ise yaklaşık 15km., YOGT 3000 ve daha fazla ise yaklaşık 10km. aralıklı olarak iki yönlü karşılıklı, çapraz uygulama şeklinde tanzim edilmelidir. 2. Yeni yapılacak Park Alanları, meskun mahallere yaklaşık 5 km. den daha yakın olmayacak şekilde planlanmalıdır. 3. Kar mücadelesinin yoğun olduğu yerler ile topoğrafik şartların uygun olmadığı yol kesimlerinde 2. maddede belirtilmiş olan mesafe şartları aranmamalıdır. 4. İnşa edilecek Park Alanları yol satıh cinsi ile aynı türden kaplanmalıdır. Topoğrafik yapı ve kamulaştırmaya bağlı olarak seçilecek park alanlarına ait plan örnekleri Şekil 4.6 da verilmektedir.

9 KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 77 Şekil 4.6. Park alanları için tip planlar Tipik Yol Enkesitleri Uygulanacak yol enkesit tipleri Şekil 4.7 a,b ve c de verilmiş olup, şerit ve banket genişliği gibi parametre değerleri Tablo 4.1 den alınacaktır. Ayrıca farklı yol sınıflarına ve tasarım şartlarına göre hazırlanmış Tipik Yol Enkesitlerinin bazıları Şekil verilmektedir.

10 KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 78 Şekil 4.7.a İki Şeritli Karayolu Enkesit Tipi

11 KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 79 Şekil 4.7.b Bölünmüş Karayolu Enkesit Tipi

12 KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 80 Not 900 m. ve daha yüksek rakımlarda kar ve buz ile mücadelenin yoğun olduğu kısımlarda bu enkesit tipi uygulanmalıdır. Şekil 4.7.c Trapez Hendekli İki Şeritli Karayolu Enkesit Tipi

13 KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 81 Şekil 4.8 Bölünmemiş Yol Enkesit Tipi (PG:12.00m)

14 KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 82 Şekil 4.9 Orta Refüj Bordür ile bölünmüş Yol Enkesit tipi (PG:26.00m)

15 KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 83 Şekil 4.10 Kent Dışı Bölünmüş Yol Enkesit Tipi (PG:26.00m)

16 KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 84 Şekil 4.11 Kent Geçişi Bölünmüş Yol Enkesit Tipi (PG:26.00m)

17 KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 85 Çift Yönlü Çelik Otokorkuluk Detayı Şekil 4.12 Dağlık Kesimlerde Önerilen Daraltılmış enkesit Tipi (PG:23.00m) New Jersey beton otokorkuluk detayı

18 KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 86 Şekil 4.13 Kent Geçişi Bölünmüş Yol Enkesit Tipi (PG:26.00m)

19 KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 87 Kent dışı ve kentsel yollarda, yolun sınıfına, topoğrafik yapısına ve tasarım hızına bağlı olarak, uygulanacak karayolları geometrik standartlarına ait özet tablolar ekte verilmektedir Dayanma Yapıları (Duvarlar) Dayanma yapıları, karayolu tasarımında sev stabilitesinin sağlanabilmesi, dolgu veya yarma şevlerinin arazi ile kesiştirilmesi, istenmeyen büyük dolgu ve yarma imalatından kaçınılması, yol kenarı insan yapımı yapıların korunması amacıyla ve ayrıca dere geçişi vb. topoğrafik zorunlulukların bulunduğu kesimlerde, köprü ve menfez gibi sanat yapılarının kanat duvarlarında, kamulaştırma sorunu olan yerlerde yol platformunun standartlara uygun olarak yerleştirilebilmesini sağlayan enkesit elemanlarıdır. Uygulamadaki tipleri beton, betonarme, harçlı taş istinat ve iksa duvarları, donatılı toprak duvarlar, gabion duvarlar, zemin çivili duvarlar, bulonlu duvarlar, kazıklı perde duvarlar, kazıklı ankraj duvarlar vb.leridir. Karayollarında yaygın olarak kullanılmakta olan harçlı taş istinat ve iksa duvarları ile ilgili detaylar Şekil de verilmektedir. Şekil Kayalık Zeminlerde Yapılacak Harçlı İstinat Duvarı

20 KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 88 Şekil 4.15 Normal Dolgularda Harçlı İstinat Duvarı

21 KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 89 Şekil 4.16 Duvar Üstü Dolgusuz ve Dolgulu Tip Kuru İstinat Duvarları

22 KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 90 Şekil 4.17 İmla Malzemesinin Toprak Olması Halinde Kuru ve Harçlı İstinat Duvarları Arkasında Yapılacak Uygulamala

23 KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 91 Şekil 4.18 Harçlı İksa Duvarı

24 KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 92 Şekil 4.19 Sert Akmayan Arazide ve Yumuşak Akmayan Arazide Kuru İstinat Duvarları

25 KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 93 Şekil 4.20 Kayalıkta Harçlı kaplama ve Kuru Kaplama Duvarlar

26 KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 94 TOPOĞRAFİK YAPI DÜZ DALGALI DAĞLIK Tasarım Hızı km/saat Hizmet Seviyesi A,B,C,D,E,F B B B B C C C C D D Min DGM m MinGGM m Max Dever % Enine Eğim % 2, Max Boyuna Eğim % Min Kurp Yarıçapı m Min Düşey Kurp Açık m Yarıçapı Kapalı m f max 0, ,12 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,16 0,17 Şerit Genişliği m 3, ,5 3,5 3,5 3, Banket Genişliği K Katsayısı (DGM için) İç m 1 1 Dış m 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1, ,5 0,5 Açık Kapalı Orta Refüj Genişliği m 4 4 Platform Genişliği m 26* 26* Köprüler (H 20 S 34 ) ton Köprülerde gabari platform genişiliği kadar olacaktır. Kamulaştırma m Kamulaştırma genişiliği projenin gerektirdiği kadar olcaktır. Tasarım Hızı km/saat Hizmet Seviyesi A,B,C,D,E,F B B B-C B-C C-D C-D D D D D Min DGM m MinGGM m Max Dever % Enine Eğim % 2, Max Boyuna Eğim % Min Kurp Yarıçapı m Min Düşey Kurp Yarıçapı Açık m Kapalı m f max 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,17 0,17 Şerit Genişliği m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,25 3, ,75 2,75 Banket Genişliği K Katsayısı (DGM için) İç m 1 1 Dış m 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1, ,5 0,5 Açık Kapalı Orta Refüj Genişiliği m 4 4 Platform Genişliği m 26* 26* ,5 9, ,5 6,5 Köprüler (H 20 S 34 ) ton Köprülerde gabari platform genişiliği kadar olacaktır. Kamulaştırma m Kamulaştırma genişiliği projenin gerektirdiği kadar olcaktır. Tasarım Hızı km/saat Hizmet Seviyesi A,B,C,D,E,F B-C B-C C C D D D D D D Min DGM m MinGGM m Max Dever % Enine Eğim % 2, Max Boyuna Eğim % Min Kurp Yarıçapı m Min Düşey Kurp Yarıçapı Açık m Kapalı m f max 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15 0,17 0,16 0,17 0,17 0,18 Şerit Genişliği m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,25 3, ,5 2,5 Banket Genişliği K Katsayısı (DGM için) KARAYOLLARI GEOMETRİK STANDARTLARI (ÖZET TABLO - I ) TASARIM ELEMANLARI ÇOK ŞERİTLİ YOLLAR (2x2) KARAYOLU GEOMETRİK SINIFLARI KENT DIŞI YOLLAR İKİ ŞERİTLİ YOLLAR 1.SINIF 2.SINIF 3. SINIF 4.SINIF İç m 1 1 Dış m 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1, ,5 0,5 Açık Kapalı Orta Refüj Genişiliği m 2 2 Platform Genişliği m ,5 9, Köprüler (H 20 S 34 ) ton Köprülerde gabari platform genişiliği kadar olacaktır. Kamulaştırma m Kamulaştırma genişiliği projenin gerektirdiği kadar olacaktır. *Çok şeritli yollarda otokorkuluk ve drenaj ızgara payı gözönüne alınarak PG sağda ve solda 0.5m geniş tutulmuştur.

27 KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 95 TOPOĞRAFİK YAPI DÜZ DALGALI DAĞLIK KARAYOLLARI GEOMETRİK STANDARTLARI (ÖZET TABLO - I I ) TASARIM ELEMANLARI Tasarım Hızı km/saat Hizmet Seviyesi A,B,C,D,E,F C C C C C C C-D C-D Min DGM m MinGGM m Max Dever % Enine Eğim % 2,5 2, ,5 2,5 2 2 Max Boyuna Eğim % Min Kurp Yarıçapı m Min Düşey Kurp Açık m Yarıçapı Kapalı m f max 0,12 0,15 0,13 0,15 0,14 0,15 0,14 0,16 Şerit Genişliği m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Banket Genişliği K Katsayısı (DGM için) İç m Dış m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Açık Kapalı Orta Refüj Genişiliği m Platform Genişliği m 26* 26* * 26* Köprüler (H 20 S 34 ) ton Köprülerde gabari platform genişiliği kadar olacaktır. Kamulaştırma m Kamulaştırma genişiliği projenin gerektirdiği kadar olcaktır. Tasarım Hızı km/saat Hizmet Seviyesi A,B,C,D,E,F C C C C C C C-D C-D Min DGM m MinGGM m Max Dever % Enine Eğim % 2,5 2, ,5 2,5 2 2 Max Boyuna Eğim % Min Kurp Yarıçapı m Min Düşey Kurp Yarıçapı Açık m Kapalı m f max 0,14 0,15 0,14 0,15 0,14 0,16 0,15 0,17 Şerit Genişliği m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Banket Genişliği K Katsayısı (DGM için) İç m Dış m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Açık Kapalı Orta Refüj Genişiliği m Platform Genişliği m 26* 26* * 26* Köprüler (H 20 S 34 ) ton Köprülerde gabari platform genişiliği kadar olacaktır. Kamulaştırma m Kamulaştırma genişiliği projenin gerektirdiği kadar olcaktır. Tasarım Hızı km/saat Hizmet Seviyesi A,B,C,D,E,F C C C C C C C-D C-D Min DGM m MinGGM m Max Dever % Enine Eğim % 2,5 2, ,5 2,5 2 2 Max Boyuna Eğim % Min Kurp Yarıçapı m Min Düşey Kurp Yarıçapı Açık m Kapalı m f max 0,14 0,15 0,15 0,16 0,15 0,17 0,15 0,17 Şerit Genişliği m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Banket Genişliği K Katsayısı (DGM için) ÇOK ŞERİTLİ KARAYOLU GEOMETRİK SINIFLARI KENTSEL YOLLAR (KENT GEÇİŞLERİ) ÇEVRE YOLLARI İKİ ŞERİTLİ KENT İÇİNDEN GEÇEN YOLLAR ÇOK ŞERİTLİ İKİ ŞERİTLİ İç m Dış m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Açık Kapalı Orta Refüj Genişiliği m Platform Genişliği m Köprüler (H 20 S 34 ) ton Köprülerde gabari platform genişiliği kadar olacaktır. Kamulaştırma m Kamulaştırma genişiliği projenin gerektirdiği kadar olacaktır. *Çok şeritli yollarda otokorkuluk ve drenaj ızgara payı gözönüne alınarak PG sağda ve solda 0.5m geniş tutulmuştur.

KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI. Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN

KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI. Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN Drenajın Amacı Yağmur veya kar suyunun yolun taşkına neden olmasına engel olmak ve yol yüzeyinde suyun birikmesine engel olmak, Karayolu üstyapısı

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgilerinin topoğrafik harita ya da arazi üzerindeki

Detaylı

ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE İLİŞKİN GENEL TANIMLAR

ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE İLİŞKİN GENEL TANIMLAR 1 ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE İLİŞKİN GENEL TANIMLAR Ulaştırma Mühendisliğinde kullanılan teknik terimlerin ve ulaştırma sistemlerine ilişkin genel tanımların bir özeti aşağıdaki satırlarda verilmektedir. 1.

Detaylı

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Neden gerekli? Hat üstyapısının drenajı için Yer altı suyunu kontrol etmek için Şevlerin drene edilmesi için gereklidir. Yüzeyaltı drenaj,

Detaylı

KARAYOLLARININ SINIFLANDIRILMASI KENT PLANLAMADA ULAŞIM

KARAYOLLARININ SINIFLANDIRILMASI KENT PLANLAMADA ULAŞIM KARAYOLLARININ SINIFLANDIRILMASI KENT PLANLAMADA ULAŞIM Karayollarının Sınıflandırılması Karayolları çeşitli kriterlere göre sınıflandırılmış; her yol sınıfının kendine has bazı geometrik özellikleri belirlenmiştir.

Detaylı

KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI. Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN

KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI. Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN Drenajın Amacı Yağmur veya kar suyunun yolun taşkına neden olmasına engel olmak ve yol yüzeyinde suyun birikmesine engel olmak, Karayolu üstyapısı

Detaylı

ORMANCILIKTA SANAT YAPILARI

ORMANCILIKTA SANAT YAPILARI 1 ORMANCILIKTA SANAT YAPILARI SANAT YAPISI NEDİR? 2 Orman yollarının yapımında bu yollara zarar veren yer üstü ve yer altı sularının yol gövdesinden uzaklaştırılması amacıyla yüzeysel ve derin drenaj yapılması;

Detaylı

Bir esnek üstyapı projesi hazırlanırken değerlendirilmesi gereken faktörler: - Trafik hacmi, - Dingil yükü, - Dingil yüklerinin tekrarlanma sayısı -

Bir esnek üstyapı projesi hazırlanırken değerlendirilmesi gereken faktörler: - Trafik hacmi, - Dingil yükü, - Dingil yüklerinin tekrarlanma sayısı - BÖLÜM 5. ESNEK ÜSTYAPILARIN PROJELENDİRİLMESİ Yeni bir yol üstyapısının projelendirilmesindeki amaç; proje süresi boyunca, üzerinden geçecek trafiği, büyük deformasyonlara ve çatlamalara maruz kalmadan,

Detaylı

Ariyet: Yarmadan çıkan malzemenin dolgu için yeterli miktarda veya uygun nitelikte olmaması halinde uygun bir malzeme ocağından alınan malzemedir.

Ariyet: Yarmadan çıkan malzemenin dolgu için yeterli miktarda veya uygun nitelikte olmaması halinde uygun bir malzeme ocağından alınan malzemedir. KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 1 1. GİRİŞ Bu bölümde karayollarının planlama, tasarım, yapım ve hizmete alma aşamalarında kullanılan teknik terimler ve akış şeması ile ilgili genel açıklamalar yapılmaktadır.

Detaylı

BÖLÜM 6. ASFALT BETONU KAPLAMALARDA MEYDANA GELEN BOZULMALAR, NEDENLERİ VE İYİLEŞTİRİLMELERİ 6.1. Giriş Her çeşit kaplamada; -trafik etkisi -iklim

BÖLÜM 6. ASFALT BETONU KAPLAMALARDA MEYDANA GELEN BOZULMALAR, NEDENLERİ VE İYİLEŞTİRİLMELERİ 6.1. Giriş Her çeşit kaplamada; -trafik etkisi -iklim BÖLÜM 6. ASFALT BETONU KAPLAMALARDA MEYDANA GELEN BOZULMALAR, NEDENLERİ VE İYİLEŞTİRİLMELERİ 6.1. Giriş Her çeşit kaplamada; -trafik etkisi -iklim şartları - don etkisi - yol inşaatının uygun olmayan mevsimde

Detaylı

İnşaat Mühendisliğine Giriş. Konu 8: Ulaştırma Mühendisliği (Transportation Engineering) Karayolu (Highways) Yrd.Doç.Dr.

İnşaat Mühendisliğine Giriş. Konu 8: Ulaştırma Mühendisliği (Transportation Engineering) Karayolu (Highways) Yrd.Doç.Dr. İnşaat Mühendisliğine Giriş Konu 8: Ulaştırma Mühendisliği (Transportation Engineering) Karayolu (Highways) Yrd.Doç.Dr.Cahit GÜRER İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Ders İçeriği Ulaştırma

Detaylı

Karayolu Üstyapı Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Karayolu Üstyapı Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Karayolu Üstyapı Mühendisliğine Giriş Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN What is pavement? Bir karayolu üstyapısı, doğal zemin veya dolgu üzerine (taban zemini) üzerine, taşıt yüklerini dağıtma amacıyla yapılan

Detaylı

Karayolu ve Elemanları ile ilgili Genel Tanımlamalar

Karayolu ve Elemanları ile ilgili Genel Tanımlamalar Karayolu ve Elemanları ile ilgili Genel Tanımlamalar Prof. Dr. Y. Şazi MURAT Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Denizli/TÜRKİYE Karayolu Elemanları

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR

ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR Geçki: Karayolu, demiryolu gibi ulaştıma yapılarının, yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgisinin harita ya da arazideki izdüşümüdür. Topografik

Detaylı

Ek-1. Bisiklet Yolu Yapım ve Tasarımı İle İlgili Şekilller

Ek-1. Bisiklet Yolu Yapım ve Tasarımı İle İlgili Şekilller Ek-1 Bisiklet Yolu Yapım ve Tasarımı İle İlgili Şekilller Şekil 1- Yaya kaldırımında tek şeritli bisiklet yolu Şekil 2a- 1 Şekil 2b- Şekil 2 - Dar yaya kaldırımında tek şeritli bisiklet yolu (daraltılmış)

Detaylı

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK KONU: SUNUM YAPAN: DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK Sunum İçeriği o Derivasyon Tipleri ve Kullanıldıkları durumlar Açık kanallı derivasyon Kondüvi (Aç-kapa Tünel) Tünel o Alpaslan

Detaylı

DGM = Vt + (2.2) 2. KARAYOLU TASARIM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

DGM = Vt + (2.2) 2. KARAYOLU TASARIM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ . KARAYOLU TASARIM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bir karayolu güzergahını (yada geçki veya eksen) oluştururken Görüş Mesafesi Yatay ve Düşey Kurblar Dever Diğer (Eğim, karar görüş mesafesi, eğim, enkesit, düşey

Detaylı

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler 1. 70 km/sa hızla giden bir aracın emniyetle durabileceği mesafeyi bulunuz. Sürücünün intikal-reaksiyon süresi 2,0 saniye ve kayma-sürtünme katsayısı 0,45 alınacaktır.

Detaylı

BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ

BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ 1.1 GİRİŞ Bir ülkenin kalkınmasında, iyi tasarlanmış ulaştırma sistemlerinin varlığı hayati öneme sahiptir. Ulaştırma sistemleri deyince aklımıza ilk gelen sistem elbette

Detaylı

Kar Mücadelesi. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Kar Mücadelesi. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Kar Mücadelesi Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzey Kaplaması Yüzey Dokusu Kaplamanın yüzeysel dokusu ve pürüzlülüğü hem sürüş konforunu hem de sürüş emniyetini belirler. Kaplama yeterince düzgün ama gerekli

Detaylı

BÖLÜM 2. ESNEK ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 2. ESNEK ÜSTYAPILAR BÖLÜM 2. ESNEK ÜSTYAPILAR Esnek üstyapılar, taşıtlar için gerekli performansı (sürüş konforu ve emniyeti sağlayabilme özelliğine) sağlayan ve taşıtların neden olduğu gerilmelere karşı yeterince stabiliteye

Detaylı

PROJE AŞAMALARI : Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit):

PROJE AŞAMALARI : Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit): Bartın Üniversitesi Ad Soyad : Mühendislik Fakültesi Numara : İnşaat Mühendisliği Bölümü Pafta No : KONU : INS36 ULAŞTIRMA II (PROJE) DERSİ P R O J E V E R İ L E R İ /2000 ölçekli tesviye (eşyükselti)

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK ÜRÜN KALİTE BELGELERİMİZ. - TS 821 EN 1916 : BETON / BETONARME ve SÜRME BORULAR - TS EN 1917 / AC : BETON MUAYENE BACALARI VE ODALARI

KURUMSAL KİMLİK ÜRÜN KALİTE BELGELERİMİZ. - TS 821 EN 1916 : BETON / BETONARME ve SÜRME BORULAR - TS EN 1917 / AC : BETON MUAYENE BACALARI VE ODALARI KURUMSAL KİMLİK. Prekast (taşınabilir) beton elemanları sektöründe, üretim, pazarlama ve satış sonrası destek hizmetleri alanında faaliyet gösteren Standart Beton Boru ; Gebze ve Tuzla fabrikalarında Altyapı

Detaylı

Kar Mücadelesi-Siperler. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Kar Mücadelesi-Siperler. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Kar Mücadelesi-Siperler Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzey Kaplaması Yüzey Dokusu Kaplamanın yüzeysel dokusu ve pürüzlülüğü hem sürüş konforunu hem de sürüş emniyetini belirler. Kaplama yeterince düzgün ama

Detaylı

BÖLÜM B -6 YATAY KURPLAR

BÖLÜM B -6 YATAY KURPLAR BÖLÜM-6 YATAY KURPLAR YATAY KURPLAR Yatay Kurbalar Doğrultu değiştirmeye yarayan yatay kurplar güvenlik, kapasite ve yolculuk konforu yönünden önemli olan kritik kesimlerdir. Yatay kurplarda projelendirmenin

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA 1 V. TEMELLER Yapının ağırlığı ve faydalı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına "TEMEL" denilmektedir. Temelin oturacağı doğal zemine ise "TEMEL YATAĞI" denir.

Detaylı

KARAYOLU GÜVENLİK SİSTEMLERİ. Fatih NAKAŞ İnşaat Y. Mühendisi

KARAYOLU GÜVENLİK SİSTEMLERİ. Fatih NAKAŞ İnşaat Y. Mühendisi Fatih NAKAŞ İnşaat Y. Mühendisi Karayolu güvenlik sistemleri, yolu kullanan yolcu ya da sürücülerin, karayolunda sorunsuz ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlayan, trafiği düzenleyen ya da kılavuzluk

Detaylı

Bölünmüş yollar Otoyollar

Bölünmüş yollar Otoyollar Bölünmüş yollar Otoyollar Kapasite Analizleriyle Geometrik Standartların Değerlendirilmesi İçin Bir Yaklaşım 1 1 Verilen bu format; Ön Proje Raporu, Trafik Erişim Yönetim Raporu, Trafik Güvenliği Raporu

Detaylı

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N Çatlaklar Yorulma çatlağı Blok kırılma Kenar kırılması Boyuna kırılma (tekerlek izinde) Boyuna kırılma (tekerlek izi dışında)

Detaylı

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Yol Kenarı Alanları ve Otokorkuluklar ile ilgili olarak Önerilen Tasarım Esasları

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Yol Kenarı Alanları ve Otokorkuluklar ile ilgili olarak Önerilen Tasarım Esasları KARAYOLU TASARIMI RAPORU Ek 3 Yol Kenarı Alanları ve Otokorkuluklar ile ilgili olarak Önerilen Tasarım Esasları Yumuşak tasarımlı tehlikesiz yol kenarı güvenlik alanı Haziran 2000 İçindekiler Sayfa 1 Giriş

Detaylı

4. Orman Ulaşım Sistemi 4.1. Orman Yolları Proje ve Planlama Orman yolları; ormanların işletmeye açılmasına hizmet eden, lastik tekerlekli araçların

4. Orman Ulaşım Sistemi 4.1. Orman Yolları Proje ve Planlama Orman yolları; ormanların işletmeye açılmasına hizmet eden, lastik tekerlekli araçların 4. Orman Ulaşım Sistemi 4.1. Orman Yolları Proje ve Planlama Orman yolları; ormanların işletmeye açılmasına hizmet eden, lastik tekerlekli araçların bütün yıl nakliyat yapmasına yönelik, orman içi ile

Detaylı

UYGULAMA EL KİTABI LINEFLEX EPDM MEMBRAN

UYGULAMA EL KİTABI LINEFLEX EPDM MEMBRAN UYGULAMA EL KİTABI LINEFLEX EPDM MEMBRAN GİRİŞ Bu kılavuz Lineflex EPDM Membranın uygulama esaslarını içerir. İlk bölümde Lineflex EPDM Membran uygulama alanları ve uygulaması yapılacak bölgenin hazırlanmasına

Detaylı

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI. İstinat Yapıları-Giriş

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI. İstinat Yapıları-Giriş İNM 0424122 İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İstinat Yapıları-Giriş Doç. Dr. Mehmet BERİLGEN İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İstinat (Dayanma) Yapıları Geoteknik mühendisliğinde yanal zemin

Detaylı

BETON YOL Hasdal-Kemerburgaz

BETON YOL Hasdal-Kemerburgaz BETON YOL Hasdal-Kemerburgaz 1 İçerik 1. Beton yol lokasyonu 2. Beton yol özellikleri 2.1) Beton tabaka kalınlığı 2.2) Yolun enkesitinin şematik gösterimi 3. Mevcut beton karışım dizaynı 4. Beton yol yapım

Detaylı

INSA361 Ulaştırma Mühendisliği

INSA361 Ulaştırma Mühendisliği INSA361 Ulaştırma Mühendisliği Geometrik Tasarım Dr. Mehmet M. Kunt 21 Ekim 2013 Geometrik Tasarım Amaç Geometrik Enkesit Proje düşey hattı Proje yatay hattı Dever Yatay ve düşey kurb koordinasyonu Dr.

Detaylı

1.Sınıf Yollar 2.Sınıf Yollar 3.Sınıf Yollar 4.Sınıf Yollar

1.Sınıf Yollar 2.Sınıf Yollar 3.Sınıf Yollar 4.Sınıf Yollar KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 11 2. TASARIM KRİTERLERİ 2.1. Birinci Öncelikli Tasarım Kriterleri 2.1.1. Karayolları Sınıflandırması 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü nün Kuruluş ve Görevleri Hakkında

Detaylı

BÖLÜM 1. TEMEL BİLGİLER. 1.1 Giriş

BÖLÜM 1. TEMEL BİLGİLER. 1.1 Giriş BÖLÜM 1. TEMEL BİLGİLER 1.1 Giriş Bir yol üstyapısı, değişik elemanlardan oluşur. Bu elemanlar üstyapının proje ömrü boyunca emniyetli bir şekilde ve her türlü iklim koşulları altında hizmet verebilmesini

Detaylı

Kentsel Yol Sınıflandırması Örnekleri 27 Şubat 2015, YTMK-Ankara. Kenan Kayacı

Kentsel Yol Sınıflandırması Örnekleri 27 Şubat 2015, YTMK-Ankara. Kenan Kayacı Kentsel Yol Sınıflandırması Örnekleri 27 Şubat 2015, YTMK-Ankara Kenan Kayacı Ulaşımın Temel İşlevleri Ulaştırma sistemlerinin temel işlevleri hareket erişim yaşam Karayollarının Üzerindeki İşlev ve Etkinliğe

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA 1 IV.1.1. Basit Kanallarda İksa Şekilleri aşağıda verilen bu iksa türü genellikle derinliği ve akıcılığı az olan ve düşey olarak 1.00-2.00 m. aralıklarla kalasların

Detaylı

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ZEMİNLERİN KYM İRENİ Problem 1: 38.m çapında, 76.m yüksekliğindeki suya doygun kil zemin üzerinde serbest basınç deneyi yapılmış ve kırılma anında, düşey yük 129.6 N ve düşey eksenel kısalma 3.85 mm olarak

Detaylı

GÜLBURNU KÖPRÜSÜ GENEL BİLGİLER

GÜLBURNU KÖPRÜSÜ GENEL BİLGİLER GÜLBURNU KÖPRÜSÜ GENEL BİLGİLER 1997 Yılında imzalanan sözleşme ekindeki projelerde öngörüldüğü üzere Gülburnu Koyu nun estetik bir köprüyle geçilmesi için gerekli araştırmaların yapılmasına başlanmış

Detaylı

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd BÖLÜM 6 TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.0. SİMGELER A o C h C v H I i K as K ad K at K ps K pd K pt P ad P pd = Bölüm 2 de tanımlanan Etkin Yer İvmesi Katsayısı = Toprak

Detaylı

KARAYOLU TASARIM EL KİTABI TASARIM KRİTERLERİ Birinci Öncelikli Tasarım Kriterleri Karayolları Sınıflandırması

KARAYOLU TASARIM EL KİTABI TASARIM KRİTERLERİ Birinci Öncelikli Tasarım Kriterleri Karayolları Sınıflandırması KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 11 2. TASARIM KRİTERLERİ 2.1. Birinci Öncelikli Tasarım Kriterleri 2.1.1. Karayolları Sınıflandırması 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü nün Kuruluş ve Görevleri Hakkında

Detaylı

3. KARAYOLU GEOMETRİK ELEMANLARININ TASARIMI

3. KARAYOLU GEOMETRİK ELEMANLARININ TASARIMI KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 4 3. KARAYOLU GEOMETRİK ELEMANLARININ TASARIMI Karayolu geometrik elemanları kapsamında görüş mesafesi, dever, yatay eksen, düşey eksen ve yatay - düşey eksen kombinasyonu ve/veya

Detaylı

KARAYOLU ESNEK ÜSTYAPISININ PROJELENDĐRĐLMESĐ; D655-01 KARAYOLU ÖRNEĞĐ

KARAYOLU ESNEK ÜSTYAPISININ PROJELENDĐRĐLMESĐ; D655-01 KARAYOLU ÖRNEĞĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KARAYOLU ESNEK ÜSTYAPISININ PROJELENDĐRĐLMESĐ; D655-01 KARAYOLU ÖRNEĞĐ Ercan ÖZGAN 1, Sercan SERĐN 1, Şebnem SARGIN 1,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ YOL PROJESİ TASARIM KİTAPÇIĞI PROJE 1. Projenin Tanımı ve İstenenler

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 KGM/2200/T-1 Her cins ve zeminde yarma ve yan ariyet kazısı ve altgeçit

Detaylı

Tech Block Ön Yüz Kaplamalı İstinat Duvarları

Tech Block Ön Yüz Kaplamalı İstinat Duvarları Tech Block Ön Yüz Kaplamalı İstinat Duvarları Geosentetik donatılı MSE (Mechanically Stabilized Earth) duvarlar dünyada hızla yaygınlaşıyor. İlk örnekleri FHWA (ABD Karayolları İdaresi) tarafından uygulanan,

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir.

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya Geçitleri Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya kaldırımında, kavşak veya yolun yaya geçitlerine

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS

KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS Atıkların Sınıflandırılması ve Tasfiyesi Atıkların Geri Dönüşümü Çevre Bilinci Eğitiminin

Detaylı

Tehlike Uyarı İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments

Tehlike Uyarı İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Tehlike Uyarı İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Açılan Köprü Karayolu üzerindeki trafik zaman zaman durdurulduğunu, açılabilen köprü bulunduğunu gösterir. Yavaşlanıp durulur.

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

Çatı Kaplamaları. 6. Güncellenmİş Baskı

Çatı Kaplamaları. 6. Güncellenmİş Baskı ALTYAPI TASARIM ÖNERİLERİ Çatı Kaplamaları 6. Güncellenmİş Baskı Havalandırmalı veya havalandırmasız çatıların inşası doğruluk kriterlerine bağlı değildir. Her iki tasarımın da planlama ve uygulama şartlarına

Detaylı

ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1-(1)

Detaylı

BÖLÜM-7 DÜŞEY KURPLAR

BÖLÜM-7 DÜŞEY KURPLAR BÖLÜM-7 DÜŞEY KURPLAR DÜŞEY KURBA HESAPLARI Y (m) KIRMIZI KOT SİYAH KOT KESİT NO ARA MESAFE BAŞLANGICA UZAKLIK HEKTOMETRE KİLOMETRE BOYUNA EĞİM PLAN 74.4 82.5 77.76 80.0 70.92 75.0 68.28 70.0 65.82 65.0

Detaylı

İç duvar detayı. Prensip detayıdır, projeye göre değişebilir.

İç duvar detayı. Prensip detayıdır, projeye göre değişebilir. UYGULAMA DETAYLARI İç duvar detayı. Yükseltilmiş iç duvar detayı. Dış cephe uygulama detayı - Dış cephe uygulama detayı - Dış cephe uygulama detayı - Dış cephe uygulama detayı - Dış cephe uygulama detayı

Detaylı

CE498 PROJE DERS NOTU

CE498 PROJE DERS NOTU CE498 PROJE DERS NOTU İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi Temmuz 2015, Lefkoşa, KKTC CE498 - PROJE Genel Kapsam: Bu derste 3 katlı betonarme konut olarak kullanılacak

Detaylı

Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri

Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri KÖPRÜLER Köprü yapımı ile; Akarsu tabanında oyulmalar Yatak değişmeleri Membada su kabarmaları meydana

Detaylı

Açık Drenaj Kanallarının Boyutlandırılması. Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Açık Drenaj Kanallarının Boyutlandırılması. Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK Açık Drenaj Kanallarının Boyutlandırılması Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK Drenaj kanalları, drenaj alanına ilişkin en yüksek yüzey akış debisi veya drenaj katsayısı ile belirlenen kanal kapasitesi gözönüne alınarak

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: DUVARLAR

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: DUVARLAR ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: DUVARLAR DUVARLAR Duvarlar mekanlarımızı sınırlayan düşey elemanlardır. Çok çeşitli şekillerde sınıflandırılabilirler.

Detaylı

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ ŞİŞLİ 10 CAN KAYBI SOMA 301 CAN KAYBI VAN 604 CAN KAYBI JAPONYA 15.828 CAN KAYBI ÖLÜ

Detaylı

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz 1)TEHLİKE UYARI IŞARETLERİ Karayolundan yararlananlara yol ve yakın çevresi ile ilgili trafik bilgileri vermek, yasaklama, ve kısıtlamaları bildirmek güvenli ve düzenli ortamı, sağlamak amacı ile tesis

Detaylı

KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ MALATYA DEVLET YOLU

KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ MALATYA DEVLET YOLU ELAZIĞ MALATYA DEVLET YOLU Toplam 99 km uzunluğundaki Elazığ Malatya Devlet yolunun tamamı asfalt sathi kaplama seviyesinde bitirilerek trafiğe açılmıştır. 2008 yılında yolun 21 km nin (BSK) ihalesi yapılmış

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK SPOR SAHALARI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK SPOR SAHALARI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK SPOR SAHALARI MAHAL LİSTESİ HAZİRAN 2011 1 AÇIK TENİS KORTU AÇIK BASKETBOL SAHASI VE AÇIK VOLEYBOL SAHASI SAHA VE EKİPMAN ÖZELLİKLERİ Akrilik spor sahaları imalatı Tenis

Detaylı

ANTALYA ÇEVRE YOLLARI

ANTALYA ÇEVRE YOLLARI ANTALYA ÇEVRE YOLLARI Toplam 29 km uzunluğundaki 2003 yılından önce 24,6 km si sathi kaplamalı, 4,4 km si BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak trafiğe açılmıştır. 2003 2008 yılları arasında ise 4,1 km si

Detaylı

KARAYOLLARI İŞARETLEME TALİMATI

KARAYOLLARI İŞARETLEME TALİMATI 1. AMAÇ Yol çalışmalarında trafik işaretlemelerinin yapılması ve doğabilecek olan risklerin önlenmesidir. 2. UYGULAMA 2.1. Sahada çalışmalarda aşağıdaki kuralların uygulanması şarttır. 2.2. Ayrıca trafik

Detaylı

İSTİNAT DUVARLARI YRD.DOÇ.DR. SAADET BERİLGEN

İSTİNAT DUVARLARI YRD.DOÇ.DR. SAADET BERİLGEN İSTİNAT DUVARLARI YRD.DOÇ.DR. SAADET BERİLGEN İstinat Duvarı Zemin kütlelerini desteklemek için kullanılır. Şevlerin stabilitesini artırmak için Köprü kenar ayağı olarak Deniz yapılarında Rıhtım duvarı

Detaylı

ORMAN YOLLARINDA DRENAJ (1) 2

ORMAN YOLLARINDA DRENAJ (1) 2 DRENAJ YAPILARI 1 ORMAN YOLLARINDA DRENAJ (1) 2 Orman yollarının ömrü ve faydalı kullanım süresi üzerinde en büyük etken sular tarafından meydana getirilmektedir. Yollarda alt yapıyı oluşturan malzemeler

Detaylı

İSTİNAT DUVARLARI DOÇ.DR. MEHMET BERİLGEN

İSTİNAT DUVARLARI DOÇ.DR. MEHMET BERİLGEN İSTİNAT DUVARLARI DOÇ.DR. MEHMET BERİLGEN İstinat Duvarı Zemin kütlelerini desteklemek için kullanılır. Şevlerin stabilitesini artırmak için Köprü kenar ayağı olarak Deniz yapılarında Rıhtım duvarı Doklar

Detaylı

KT HDS. Geoweb Hücresel Dolgu Sistemi. Şevlerde Erozyon Koruması. Flexi HDS Yeşil Duvarlar. Kanal ve Gölet Şevleri.

KT HDS. Geoweb Hücresel Dolgu Sistemi. Şevlerde Erozyon Koruması. Flexi HDS Yeşil Duvarlar. Kanal ve Gölet Şevleri. KT HDS Geoweb Hücresel Dolgu Sistemi Kara ve Demiryolu Şevleri Flexi HDS Yeşil Duvarlar Kanal ve Gölet Şevleri Atık Depolama Alanları Yürüyüş yolları ve Kaldırımlar Şevlerde Erozyon Koruması Zemin Güçlendirme

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 2-ARMUTÇUK YENI KUYU KARO SAHASININ JEOLOJIK - JEOTEKNIK DURUMU

TEKNİK ŞARTNAME 2-ARMUTÇUK YENI KUYU KARO SAHASININ JEOLOJIK - JEOTEKNIK DURUMU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARMUTÇUK TİM ARMUTÇUK YENİ KUYU KARO SAHASI UYGULAMA PROJESİ HAZIRLANMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1-İŞİN GENEL TANIMI VE KAPSAMI Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

Anıl ERCAN 1 Özgür KURUOĞLU 2 M.Kemal AKMAN 3

Anıl ERCAN 1 Özgür KURUOĞLU 2 M.Kemal AKMAN 3 Düzce Akçakoca Ereğli Yolu Km: 23+770 23+995 Dayanma Yapısı Taban Zemini İyileştirme Analizi Düzce Akçakoca Ereğli Road Km: 23+770 23+995 Retaining Structure Ground Improvement Analysis Anıl ERCAN 1 Özgür

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

ÇIĞ YOLU. Başlama zonu (28-55 ) Çığ yatağı: Yatak veya yaygın Durma zonu Birikme zonu (<~10 )

ÇIĞ YOLU. Başlama zonu (28-55 ) Çığ yatağı: Yatak veya yaygın Durma zonu Birikme zonu (<~10 ) ÇIĞLAR Çığlar, kar çığları, dağlık bölgede, bir yamaçtan veya kayalıktan aşağıya hızla hareket eden büyük kar ve/veya buz, toprak ve kaya kitlesi İçinde bir meşçere bile bulunabilir Hız

Detaylı

TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ

TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ; İki grupta incelenir. 1. Dinamik sıkıştırma makineleri 2. Statik sıkıştırma makineleri Dinamik sıkıştırma makineleri. Vibrasyonlu Silindirler:

Detaylı

TİP GENİŞLİK (mm) Güç (W/m²) Uzunluk (m) Toplam Güç Toplam Aktif. (W) Eset 60-1,5/50

TİP GENİŞLİK (mm) Güç (W/m²) Uzunluk (m) Toplam Güç Toplam Aktif. (W) Eset 60-1,5/50 ECOFILM Isıtma Folyoları En yeni teknolojilerden yararlanılarak üretilen Ecofilm ısıtma folyoları, özellikle büyük yüzeylerin ısıtılmasında kullanılıyor. Bu ısıtma sistemleri; grafit kaplamalı polyester

Detaylı

YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2007

Detaylı

ETÜT PROJE VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA Karayolları Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

ETÜT PROJE VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA Karayolları Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI YERSEL VE FOTOGRAMETRİK HARİTA, PROJE, KÖPRÜ, PEYZAJ, TRAFİK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞLERİ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ VE TARİFLERİ

Detaylı

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Su Yapıları II Dolgu Barajlar Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309 KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309 5 Kasım 6 Kasım 7 Kasım 12 Kasım 1. Ders ULAŞTIRMA KAVRAMI ve TARİHÇESİ 2. Ders ARAZİ

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği (CRN:13133) Güz Yarıyılı. Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlu Araş. Gör. Mehmet Ali Silgu.

Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği (CRN:13133) Güz Yarıyılı. Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlu Araş. Gör. Mehmet Ali Silgu. Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği (CRN:13133) 2015-2016 Güz Yarıyılı Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlu Araş. Gör. Vermelding onderdeel organisatie Ders Bilgileri Dönemiçi ders planı Hafta Hafta1 Hafta2

Detaylı

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI Erhan DERİCİ Selhan ACAR Tez Danışmanı Yard. Doç. Dr. Devrim ALKAYA Geotekstil Nedir? İnsan yapısı bir proje, yapı veya sistemin bir parçası olarak temel elemanı,

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler Döşemeler, yapının duvar, kolon yada çerçeve gibi düşey iskeleti üzerine oturan, modülasyon ızgarası üzerini örterek katlar arası ayırımı sağlayan yatay levhalardır. ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE Döşemeler,

Detaylı

İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi

İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

Trafik Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN

Trafik Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN Trafik Mühendisliğine Giriş Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN Trafik Nedir? İnsanların ve/veya eşyaların bir yol boyunca hareketidir.? Trafik Problemi: Trafik miktarı ile yol kapasitesi arasındaki dengesizlik sonucu

Detaylı

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU GİRİŞ: 1.1 Raporun Anafikri Bu rapor Büyükada da yapılacak Çarşı Camii projesinin tasarım parametrelerini ve taşıyıcı sistem bilgilerini açıklayacaktır.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı