AÇIK KAYNAK KODLU ADRES ARAMA MOTORU TASARIMI VE YENİ BİR ADRES BULMA YAKLAŞIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AÇIK KAYNAK KODLU ADRES ARAMA MOTORU TASARIMI VE YENİ BİR ADRES BULMA YAKLAŞIMI"

Transkript

1 AÇIK KAYNAK KODLU ADRES ARAMA MOTORU TASARIMI VE YENİ BİR ADRES BULMA YAKLAŞIMI Ali Erdi 1, Fatih Sarı 1 1 SÜ, Selçuk Üniversitesi, Harita Müh. Bölümü, Selçuklu Konya, ÖZET Çalışma bünyesinde adreslerin temsil edildiği objeleri bir bütün olarak ekranda gösteren bir sistem tasarımı gerçekleştirilmiştir. Sistem OpenLayers, MySQL ve PHP entegrasyonu sağlanarak web tabanlı bir adres arama motorundan oluşmaktadır. Adresler ve karşılık gelen coğrafi konum bilgileri çizgisel ve alansal adres verileri için koordinat dizisi şeklinde MySQL veritabanında depolanmış, PHP kodları ile oluşturulan Web sayfaları sayesinde kullanıcı tarafından girilen arama sözcüğü ile eşleşen konum bilgisi OpenLayers haritası üzerinde gösterilmiştir. Uygulamanın en önemli avantajlarından birisi ise uygulanacağı bölgeye ait adres tiplerine göre programlanabilmesidir. Farklı adres yapıları, hatta adres olarak görünmeyen ancak halk arasında bilinen yerlerin (okul, anıt, cami, park, vb) doğrudan isim ile sisteme entegre edilerek adres bulmayı kolay hale getirmek hedeflenmiştir. Tamamen açık kaynak kodlu olarak tasarlanan sistem, bölgesel veya yerel adres arama motoru olarak kullanılabilmektedir. Kent rehberlerine, Web CBS uygulamalarına veya herhangi bir web sayfasına kolaylıkla entegre edilebilen sistem ile çok amaçlı olarak adres arama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Anahtar Sözcükler: Adres/Numarataj, Açık kaynak kodlu CBS, Uygulama geliştirme, Web/Internet CBS, Adresleme ABSTRACT OPEN SOURCE ADDRESS SEARCHING ENGINE DESIGN AND A NEW ADDRESS SEARCHING APPROACH In this study, a system design is constituted to visualizated address objects completely. System is designed with OpenLayers, MySQL and PHP integration to develop an address search engine. Addresses and their corresponding geographical coordinates are stored as a coordinate series in MySQL database and results are shown with OpenLayers, which users searched with PHP based web pages. One of the major advantages of the application is programmable structure according to the address systems. Different address structures as like schools, monuments, mosques and parks, which are well known by people, can be integrated into system to provide useful and easy address searching. The System is constituted with open source scripting technologies and can be use as a regional or local address-searching engine. It is possible to integrate system into the Web GIS applications and this will provide multipurpose address searching. Keywords: Address, Open Source GIS, Application Development, Web/Internet GIS, Addressing 1. GİRİŞ Adres sorgulama günlük yaşantı içerisinde insanların en çok ihtiyaç duydukları araçlardan birisi haline gelmiştir (Zandbergen, 2008). Özellikle cep telefonları kullanılarak internete girme oranındaki artış, insanların anlık olarak veriye ulaşma arzusunu karşılayacak araçların geliştirilmesini hızlandırmıştır. İnsanların yaşamsal fonksiyonları arasında önemli bir yere sahip olan adres bilgisine olan ihtiyacı göz önüne alındığında bu ihtiyacı karşılayacak olan sistemlerin önemi her geçen gün arttırmaktadır. Özellikle Google Maps in sunmuş olduğu Web Tabanlı adres arama motorları ek yazılım gerektirmeyen web sayfaları yoluyla dünya çapında adres bilgisi sorgulamayı sağlamakta ve ülkemizde büyük bir kullanıcı kitlesinin kullandığı tek adres bulma aracı haline gelmektedir. Öte yandan Google Maps sağladığı Geocoding API sayesinde geliştiriciler için web tabanlı adres sorgulama araçları oluşturmaya olanak vermektedir (URL 1). Her ne kadar Google Map güncel ve detaylı adres bilgisi sunuyor olsa da gerçekleştirilecek Web CBS uygulamalarında konumsal veriler ile Google Maps in sunmuş olduğu adresler bir araya getirilememektedir. Bu nedenle adrese ihtiyaç duyan Web CBS uygulamalarında konumsal objelerin tanımlanabilmesi için farklı bir adres (veya konum) arama motorlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Adres bilgisi bazen yeterli olmamakla birlikte kent içerisinde ismi herkes tarafından bilinen tarihi binalar, meydanlar, okullar, heykeller, tarihi alanlar ve mevkiler, yer bulmada adres kadar önem taşımaktadırlar. Bu nedenle kente ait özel objelerin ve yerlerin tanımlanması gerçekleştirilerek Web CBS uygulamalarının karakteristik özelliklerine göre tanımlanarak uygulama içerisinde konuma bağlı olarak sorgulanabilmesini sağlanmalıdır. Günümüzdeki adres sorgulama sistemlerine bakıldığında genellikle ilçe, köy, cadde, sokak ve mahalle sorgulamalarının yapıldığı görülmektedir. Daha detaylı aramaların yapılması ancak bölgesel ölçekte yapılacak çalışmalar ile mümkün olmaktadır. Örneğin bir bina adı sorgulaması yapmak birçok adres arama sisteminde mümkün olmamaktadır. Adres

2 bulma sistemleri daha detaylı adres bulmaya elverişli olup bina verileri veritabanında depolanmadığı için bina araması yapılmamaktadır. Ancak bölgesel ölçekte gerçekleştirilecek olan GeoPortal, Web CBS ve Kent Bilgi Sistemi uygulamalarında daha detaylı adres sorgulama imkanı sağlanması gerekebilmektedir. Bu nedenle Google Map, Bing Map ve Yahoo gibi adres arama motorlarını sisteme entegre etmek yeterli olmamaktadır. Ayrıca Google Map gibi uygulamalar, Geocoding hizmetlerinde günde adres aramaya kadar izin vermektedir. Çok kullanıcılı sistemlerde bu tür kısıtlamalar, sistemin belli bir noktadan sonra kullanılamaması anlamına gelmektedir. Bir başka dezavantaj ise, özellikle bölgesel Web CBS uygulamalarında global adres arama motorlarının tam olarak istenileni karşılayamamasıdır. Sadece bina veya parsel bazlı Web CBS uygulamalarında cadde, sokak veya mahalle bilgileri ile sorgulamak, istenilen adrese veya noktaya gitmek için yetersiz kalacaktır. Bu amaçla parsel no ve bina adları da veritabanına depolanması gerekmektedir. Global adres arama motorlarının bu bilgileri sağlamadığı ve veritabanlarına yeni bilgi eklenemediği göz önüne alındığında açık kaynak kodlu oluşturulacak adres veritabanı ve arama motoruna ihtiyaç duyulacaktır. Bu kapsamda açık kaynak kodlu olarak kullanılabilen API uygulamaları ile yazılım teknolojilerinin bir araya getirilmesi ile yeni bir sistem tasarımı gerçekleştirilebilmektedir. OpenLayers gibi açık kaynak kodlu harita araçları, MySQL gibi veritabanı yazılımları ve çeşitli kodlamalar ile birlikte Web CBS sistemlerine uygun web üzerinden sorgu tabanlı çalışacak bir sistem tasarımı ile hızlı bir şekilde adres sorgulaması sistemi uygulanabilmektedir. Adres arama motorunun kapsamını veritabanında depolanacak olan veriler belirleyeceğinden baz alınacak adres objesi ve detayı göz önüne alınmalıdır. 2. ADRESLEME Dünya genelinde adres sorgulamak amacıyla çok sayıda sistem bulunmaktadır. Bölgesel ve uluslararası ölçekte adres aramayı sağlayan sistemler web üzerinden kullanıcılara adres aramayı ve harita üzerinde göstermeyi sağlamaktadır. Ancak bu kapsamda önemli bir nokta ülkelerdeki adresleme sistemlerinin farklılık göstermesidir. Bazı ülkelerde posta kodu kullanılmakta iken çoğu ülkede ilçe, mahalle, sokak sıralaması ile adresler ifade edilmektedir. Bu sıralama çoğu ülkede farklı bir şekilde ifade edilmekte olup, genel olarak adreslerin temsil biçimi benzerlik göstermektedir. Adrese ilişkin temsil biçimi ne olursa olsun coğrafi bir objeye bağlanmak durumundadır. Adreslerin sorgulanabilmesini sağlamak ve sorgu sonucu eşleşen adreslerin harita üzerinde gösterilmesi için bir koordinat değeri ile eşleştirilmesi gerekmektedir. Cadde, yol, sokak, mahalle, köy, ilçe ve alan gibi coğrafi objeler, harita üzerinde temsili konumsal veri tipleri ile ifade edilmektedir (Arctur & Zeiler, 2004). Cadde, yol, mahalle ve sokak gibi objeler, çizgi veri tipi ile temsil edilirken, ilçe, köy ve posta kodu gibi objeler alan verisi ile ifade edilmektedir. Adres verilerinin harita üzerinde gösterilmesi ise genellikle nokta şeklinde olmaktadır. Coğrafi objeleri en iyi temsil edecek olan nokta verisinin koordinat değerleri, veritabanında ilişkili olduğu adres ile birlikte depolanmaktadır. İl, ilçe ve köy gibi objelerde bu nokta il, ilçe ve köy merkezleri, cadde, sokak ve mahalle gibi objelerde ise genellikle orta noktası veya ağırlık merkezi olarak belirlenmektedir. Sorgu sonucu eşleşen adres bilgisine ait noktanın koordinat değerleri harita üzerinde gösterilerek aranan adres sonucu görselleştirilmiş olmaktadır. Şekil 1 de adresleme mantığının genel işleyiş şeması görülmektedir. Sorgu Malazgirt Mahallesi Adres arama arayüzü SQL Query Php Html Css JavaScript Php Veritabanı Eşleşen adrese ait koordinat değerleri Harita üzerinde gösterim 32, , Şekil 1: Adresleme mantığı

3 Adres arama motorlarında kullanılan teknolojiler, istemci-sunucu arasında veri alışverişi yapacak PHP ve Dotnet programlama dilleri ile gerçekleştirilmektedir. İstemci bilgisayar tarayıcılarında görüntülenen sayfa içerisinde yer alana arama butonları ve aranacak adres girişlerine yazılan arama kelimelerinin tekrar sunucuya gönderilmesi işlemleri bu programlama dilleri ile yapılmaktadır. Kullanıcı aramak istediği adresi yazdıktan sonra arama butonuna bastığında, ilgili kelime sunucuya gönderilmekte ve veritabanı içerisinde sorgulanmaktadır. Eşleşen adres verilerine ilişkin koordinat değerleri istemci bilgisayarına gönderilmekte ve JavaScript kodları yardımıyla harita üzerinde nokta olarak görselleştirilmektedir. Bu sistem hem sunucu taraflı hem de istemci taraflı programlama ile mümkün olmaktadır. Sunucu bilgisayarlar eşleşme sonucunu gönderdikten sonra devreden çıkmakta, gelen koordinatlara göre haritanın oluşturulması ve eşleşen adrese ilişkin koordinat değerlerinin ekranda gösterilmesi işlemi istemci bilgisayar tarayıcıları tarafından yapılmaktadır. 3. UYGULAMA Adres arama motorlarında adres ile eşleşen coğrafi objelerin bir nokta ile temsil edildiğinden tüm objeler sonuçta ekranda nokta olarak gösterilmektedir. Örneğin bir cadde aramasında, caddenin uzunluğu veya büyüklüğü ne olursa olsun sonuçta temsili bir nokta ile gösterilmektedir. Ancak birçok caddeyi veya sokağı kesen uzun caddeler, alan veya bölgesel adresler ve karmaşık sokakların gösteriminde nokta kullanımı, bazı durumlarda aranan objenin ekranda tam olarak görünememesine yol açmaktadır. Özellikle kıvrımlı caddeler ve şehir içerisinde herkes tarafından bilinen park, müze, okul ve heykel gibi alanların tek bir nokta ile gösterimi tam olarak adres bulma noktasında sorunlara yol açmaktadır. Bu durum daha çok uzun caddelerin aranmasında yaşanmaktadır. Arama sonucunda ekranda görünen nokta sadece caddenin orta noktası veya temsili bir bölgesini ifade etmekte, ancak cadde gösterilen bölgeden çok daha uzun bir alanı kaplamaktadır. Şekil 2 de bu duruma örnek teşkil eden durumlar gösterilmektedir. Şekil 2: Cadde uzunlukları ve temsili noktalar Global haritaların ve adreslerin üzerinde gösterildiği haritaların görselleştirme özellikleri göz önüne alındığında, yapılan genelleştirmeler ve haritanın o andaki zoom seviyesine bağlı olarak cadde, sokak ve mahalle isimlerinin tekrarlı yazılması durumu bulunan adresinin tanımlanmasında önemli bir ayırt edicilik sağlamaktadır. Bu nedenle adres sistemlerinin en alt seviyedeki detaylarının tanımlanmasında temsili bir nokta yerine tümüyle konumsal veri tipine göre gösterilmesi bu tür durumlarda önemli ölçüde kolaylık sağlamaktadır. Şekil 3 te zoom seviyesinin cadde ismi üstündeki ve tanımlanmasındaki durumunu gösteren resimlere yer verilmiştir.

4 Şekil 3: Görselleştirme ve genelleştirmenin etkisi Tasarımı gerçekleştirilen sistem, adreslerin gerçekte olduğu şekli ile bir bütün olarak gösterilmesini amaçlamaktadır. Caddelerin bir çizgi şeklinde, alan ve bölgesel adreslerin ise kapalı poligonlar şeklinde gösterilmesini amaçlayan sistem ile birlikte kullanıcıların aradıkları adresi bir bütün olarak görmeleri sağlanmıştır. Temel olarak günlük adres arama yerine özel amaçlı Web CBS uygulamalarında kullanılmak için daha uygun olan sistem parsel, bina, alan, coğrafi obje ve herhangi bir özniteliğe göre oluşturulmuş olan tematik gösterim alanlarının bulunmasında ve görselleştirilmesinde önemli kazanımlar elde etmektedir. Mevcut adres arama motoru teknolojilerine ek olarak veritabanı tasarımı içerisinde bazı değişiklikler yapılarak oluşturulan sistem tamamen açık kaynak koldu olarak oluşturulmuştur. Mevcut adres arama motorlarında coğrafi objeler bir nokta ile temsil edildiğinden, noktaya ilişkin X ve Y koordinatının veritabanında depolanması yeterli olmaktadır. Oluşturulan sistemde ise tüm objeler çizgi veya alan olarak gösterileceğinden, objeleri oluşturan tüm düğüm noktalarının koordinatları veritabanına aktarılmıştır. Şekil 4 te genel ve tasarlanan yönteme göre çıktılar görülmektedir. Malazgirt Mahallesi 32, ,4213 Genel Yöntem X 1,Y 1 Gösterim Malazgirt Mahallesi Tasarlanan Yöntem X 1, Y 1 X 2,Y 2 Gösterim X 3,Y 3 X 4,Y 4 Malazgirt Mahallesi 32, , ,542 38,410 32,628 38,513 32,491 38,522 Şekil 4: Genel ve tasarlanan yöntemde çıktılar

5 Adres bulma sistemi, basit HTML ara yüzüne adres girişi ve arama butonu eklenerek OpenLayers haritası eklenmesi ile oluşturulmuştur. OpenLayers haritası, bulunan adres objesinin harita üzerinde gösterilmesini sağlamaktadır. Açık kaynak kodlu ve kolay bir kullanımı olmasından dolayı tercih edilen OpenLayers haritası, sunucu üzerinden gelen ve aranan adres ile ilişkilendirilmiş koordinat dizilerini görselleştirmektedir. Aranacak adresin girildiği kısım ve arama butonu Php kodları ile oluşturularak sunucu-istemci arasında adres ve ilişkili koordinat dizilerini taşımaktadır. Koordinat dizileri OpenLayers JavaScript kodları sayesinde çizgilere veya alanlara dönüştürülmektedir. Google Map API marker komutu ile benzer olarak çalışan sistem sayesinde sunucudan gelen koordinat dizileri geometrik objeye dönüştürülerek haritanın coğrafi sınırları bu objeye getirilmektedir. Böylece aranan adres sonucu ekranda gösterilmiş olmaktadır. Şekil 5 te Google arama motorunun ve tasarlanan yöntemin aynı adres için sonuç ürünleri görülmektedir. Şekil 5: Google ve Openlayers gösterimleri SONUÇLAR Tasarımı ve uygulaması gerçekleştirilen sistem ile birlikte adres aramalarda tüm objeyi gösteren bir görselleştirme yapılması sağlanmıştır. Sistem daha çok bölgesel Web CBS uygulamalarında aranan objenin tüm olarak bulunmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Özellikle bina ve parsel gibi objelerin arama sonucunda tamamen gösterilmesinin sağlanması için kullanılmaktadır. Ayrıca günlük adres aramalarında cadde ve sokakların bir bütün olarak gösterilmesine olanak vermektedir. Çok kıvrımlı ve uzun caddelerin sisteme dahil edilmesi, depolanacak olan koordinat sayısını arttıracağından veritabanı boyutunu arttırmaktadır. Ancak bölgesel çalışmalar göz önüne alındığında bu boyut sistem çalışmasını etkilemeyecek büyüklükte olmaktadır. Tamamen açık kaynak kodlu olarak oluşturulan sistem sayesinde adres arama ve gösterimi mümkün hale gelmektedir. Herhangi bir şekilde web servisi kullanılmadığından dolayı

6 servislerin durması ve sistemin aksaması gibi problemler yaşanmamaktadır. Verilerin güncelliği ise, haritaların oluşturulduğu tarihe bağımlı olduğundan, manuel veri girişi yapılması çok zordur. Altlık haritanın güncelliğinde göre masaüstü CBS yazılımları ile yapılacak analizler ile koordinatlar veritabanına aktarılması hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. KAYNAKLAR Arctur, D., & Zeiler, M. (2004). Designing geodatabases: Case studies in GIS data modeling. Redlands, CA: ESRI Press. Zandbergen, P.A., A comparison of address point, parcel and street geocoding techniques, Computers, Environment and Urban Systems 32, URL 1, https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/?hl=tr ( ).

Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı

Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı A. Özgür DOĞRU 1, Necla ULUĞTEKİN 2, Cecile DUCHÊNE 3, Sebastien MUSTIÈRE 3 Özet Bu çalışmada günümüzde kullanılan araç navigasyon haritalarının

Detaylı

CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ

CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ 1 CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ A.Özgür DOĞRU, N.Necla ULUĞTEKİN İTÜ, İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Böl., Kartografya ABD, 34469 Maslak- İstanbul, dogruahm@itu.edu.tr,

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır. Sayfa 1 ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ MODELLEME VE

Detaylı

PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI

PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI E. K. Şahin ÖZET Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 41400, Gebze, Kocaeli. e.sahin@gyte.edu.tr Coğrafi

Detaylı

Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması

Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 2, MAYIS 2008 53 Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması Çetin ELMAS 1, Nurettin DOĞAN 2, Serdar BİROĞUL 3, Mehmet Sena

Detaylı

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Emrah YİĞİT

Detaylı

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Seçkin YILMAZER and Önder ŞAŞKIN Turkey Key Words: taşınmaz değerleme, kadastral veri SUMMARY Technology

Detaylı

Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar

Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÖZDAMAR

Detaylı

GPRS VERİLERİ YARDIMIYLA ARAÇ ROTALARININ BELİRLENMESİ PROBLEMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

GPRS VERİLERİ YARDIMIYLA ARAÇ ROTALARININ BELİRLENMESİ PROBLEMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM GPRS VERİLERİ YARDIMIYLA ARAÇ ROTALARININ BELİRLENMESİ PROBLEMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM Şahin BAYZAN Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı sahinbayzan@gmail.com ÖZET

Detaylı

SERVİS ODAKLI MİMARİ TABANLI GEZGİN YER BELİRLEME SİSTEMİ EMO V. PROJE YARIŞMASI. İsmet Özcan ZEYTİNCİ

SERVİS ODAKLI MİMARİ TABANLI GEZGİN YER BELİRLEME SİSTEMİ EMO V. PROJE YARIŞMASI. İsmet Özcan ZEYTİNCİ SERVİS ODAKLI MİMARİ TABANLI GEZGİN YER BELİRLEME SİSTEMİ EMO V. PROJE YARIŞMASI İsmet Özcan ZEYTİNCİ Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği Üniversite : İstanbul Teknik Üniversitesi Danışman : Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İÇİN UYGUN BİR MODEL GELİŞTİRİLMESİ

KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İÇİN UYGUN BİR MODEL GELİŞTİRİLMESİ TP PT Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı İçin Uygun Bir Model Geliştirilmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2010 CİLT 4 SAYI 4 (75-82) KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İÇİN UYGUN

Detaylı

DÜNYADA ÜÇ BOYUTLU KADASTRO UYGULAMALARI

DÜNYADA ÜÇ BOYUTLU KADASTRO UYGULAMALARI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara ÖZET DÜNYADA ÜÇ BOYUTLU KADASTRO UYGULAMALARI F. Döner 1, C. Bıyık 2, O. Demir 2 1 Gümüşhane

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ SAĞLIK ALANINDAKİ ŞİKÂYET VERİLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE ANALİZİ

TÜRKİYE GENELİ SAĞLIK ALANINDAKİ ŞİKÂYET VERİLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE ANALİZİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara TÜRKİYE GENELİ SAĞLIK ALANINDAKİ ŞİKÂYET VERİLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE ANALİZİ

Detaylı

MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Barış SARIKAYA. Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı. Bilgisayar Bilimleri Programı

MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Barış SARIKAYA. Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı. Bilgisayar Bilimleri Programı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Barış SARIKAYA Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Bilgisayar Bilimleri Programı Tez Danışmanı: Doç. Dr.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI DANIŞMAN: Doç. Dr.Seyfettin DALGIÇ

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 2009 (33-47) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 1, No: 1, 2009 (33-47) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Makale (Article)

Detaylı

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2008 ANKARA

Detaylı

Konumsal Bilgi Sunumunda Çok Ekranlı Sistemlerin Kullanılması ve Örnek Bir Sistem Tasarımı

Konumsal Bilgi Sunumunda Çok Ekranlı Sistemlerin Kullanılması ve Örnek Bir Sistem Tasarımı Savunma Bilimleri Dergisi, Mayıs 2012, 11 (1), 1-18. 1 Konumsal Bilgi Sunumunda Çok Ekranlı Sistemlerin Kullanılması ve Örnek Bir Sistem Tasarımı Mehmet Erbaş 1 Hakan Şahin 2 Feyzi Kantar 3 Öz Konumsal

Detaylı

Finansal Piyasalarda Trend Analizine Yardımcı Olacak İndikatörlerin Geliştirilmesi

Finansal Piyasalarda Trend Analizine Yardımcı Olacak İndikatörlerin Geliştirilmesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 4, SAYI: 2, MAYIS 2011 1 Finansal Piyasalarda Trend Analizine Yardımcı Olacak İndikatörlerin Geliştirilmesi Eser ÇETİNER 1, O. Ayhan ERDEM 2 1 Bilişim Anabilim Dalı,

Detaylı

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13 15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye RADYO FREKANS YÖNTEMİ İLE ARAÇ TANIMA VE KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE GELİŞTİRLMESİ DEFINATION OF A VEHICLE,

Detaylı

Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi

Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi Yavuz İNAL 1, Nesibe ÖZEN ÇINAR 1, Kürşat ÇAĞILTAY 2, Murat Kahraman GÜNGÖR 1 1 TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri

Detaylı

Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü

Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yalın Kılıç Türel Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ÖZET Eğitim sisteminde verimliliğin

Detaylı

Abdullah Battal. YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Abdullah Battal. YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü SEMANİK WEB İLE GELİŞTİRİLEN BİR TELEVİZYON PROGRAM ÖNERİ SİSTEMİ Abdullah Battal YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Aralık

Detaylı

Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Masaüstü CBS Yazılımları Üzerine: Karşılaştırmalı ve Sistemli Bir Değerlendirme

Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Masaüstü CBS Yazılımları Üzerine: Karşılaştırmalı ve Sistemli Bir Değerlendirme : (Free and Open Source Desktop GIS Software Programs: A Comparative and Systematic Evaluation) Burak BEYHAN 1, Burak BELGE 2, Fikret ZORLU 1 1 Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama

Detaylı

MOBİL CİHAZLAR İÇİN EPUB STANDARDINDA MÜFREDAT DERS İÇERİK ÜRETİMİ

MOBİL CİHAZLAR İÇİN EPUB STANDARDINDA MÜFREDAT DERS İÇERİK ÜRETİMİ MOBİL CİHAZLAR İÇİN EPUB STANDARDINDA MÜFREDAT DERS İÇERİK ÜRETİMİ Yusuf Özoğlu İstanbul Üniversitesi yozoglu@gmail.com Feyzi Kaysi İstanbul Üniversitesi feyzikaysi@gmail.com Furkan Özoğlu İstanbul Teknik

Detaylı

İNTERNET - EYLÜL 2012 İÇERİK

İNTERNET - EYLÜL 2012 İÇERİK İNTERNET EYLÜL 2012 İÇERİK İnternet nedir? İnternetin Tarihçesi Ne işe yarar? Bilgisayar Ağları Ağı oluşturan bileşenler Ağı oluşturan cihazlar Ağın sınıflandırılması Domain-IP-URL Kavramları İnternete

Detaylı

Eylem Tanıma ile Şehir Dinamiklerini Elde Etmek

Eylem Tanıma ile Şehir Dinamiklerini Elde Etmek Eylem Tanıma ile Şehir Dinamiklerini Elde Etmek Edip Toplan, Yunus Emre Üstev, Özlem Durmaz İncel, Cem Ersoy NETLAB, Bilgisayar Ağları Araştıma Laboratuvarı, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi,

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ÜRETİLMESİ

TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ÜRETİLMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ÜRETİLMESİ M. K. Torun 1,

Detaylı