TARİH 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARİH 1."

Transkript

1 TARİH

2 ARİF ÖZBEYLİ ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

3 TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞLARI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ

4 TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞLARI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ A-Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları 1-Türk adının anlamı Güç, kuvvet ve güçlü, kuvvetli anlamlarına gelir. Siyasi bir ad olarak ilk defa Göktürkler kullanmıştır.

5 2012-ORTAÖĞRETİM

6 Cevap: C

7 2-Türklerin ilk ana yurdu Altay-Sayan dağlarının Altay Dağları kuzeybatısı, Tanrı dağlarının kuzeyi, Aral gölü çevresi ve Hazar denizinin doğusu Türklerin ilk anayurdudur.

8 3-Göçlerin Sebepleri ve Türklerin tarih boyunca yaşadıkları bölgeler Tanrı Dağları Türkler Orta Asya dan iklim şartlarının elverişsiz hale gelmesi,kuraklık, hızlı nüfus artışı ve otlakların dar gelmesi,soydaş ve yabancı kavimlerle mücadele ve yeni ülkeler fethetme arzusuyla başka bölgelere göç etmişlerdir.

9 Milattan önce Çin, İran üzerinden Mezopotamya, Anadolu, Ege bölgesine ve Hindistan a kadar göç etmişlerdir.

10 İLK TÜRK DEVLETLERİ ASYA (BÜYÜK) HUN DEVLETİ AVRUPA HUN DEVLETİ GÖKTÜRKLER UYGURLAR DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOLULUKLARI Akrostiş: I.GÖKTÜRK DEVLETİ A-AGU II.GÖKTÜRK (KUTLUK) DEVLETİ Kırmızı renkli olan kavimler Avrupa ya göç eden kavimler Avarlar Bulgarlar Macarlar Peçenekler Kıpçaklar Uzlar Karluklar Hazarlar Kırgızlar Başkırtlar Sabirler Türgeşler Kimekler 10

11

12 BÜYÜK HUN DEVLETİ (M.Ö.220-M.S.216) TUMAN (TEOMAN) MAO-DUN (METE) Kİ-OK Kİ-OK TAN SONRA Devletin bilinen ilk hükümdarıdır. Tuman (MÖ ) zamanında Çinliler,Yüeçiler ve Moğol asıllı Tuzguzlarla savaş yapılmış, bu savaşların sonucunda Çin topraklarının bir kısmı ele geçirilmiştir. 12

13 BÜYÜK HUN DEVLETİ (M.Ö.220-M.S.216) MAO-DUN (MÖ ) 1-Tunguzları ve Yüeçileri yenilgiye uğrattı. Yüeçileri batıya sürdü. 2-Çinlileri yenilgiye uğratarak,onları vergiye bağladı;ipek yolunu kontrol altına aldı. 3-Mao-dun,zamanında Hunlar en geniş sınırlara ulaştılar. 4-Mao-dun, Türk topluluklarını bir bayrak altında topladı. 5-Mao-dun, devlet yönetimi ve askeri teşkilat alanındaki düzenlemeleriyle daha sonraki Türk devletlerinin temelini attı. 13

14 BÜYÜK HUN DEVLETİ (M.Ö.220-M.S.216) TUMAN (TEOMAN) MAO-DUN (METE) Kİ-OK Kİ-OK TAN SONRA Çin ile siyasi ve ticari ilişkiler geliştirildi. Ki-ok bir Çin prensesiyle evlenerek Çinlilerle akrabalık ilişkisi kurmuştur. İpek yolunun kontrolü Çin in eline geçti. Ki-ok tan sonra devlet Çinlilerin kışkırtmaları, Hun hükümdarlarının Çinli prenseslerle evlenmeleri ve Çin saldırılarıyla zayıfladı. 14

15 2016-KPSS ORTAÖĞRETİM

16 Cevap: D

17 2012-ORTAÖĞRETİM

18 Cevap: A

19 Çin Seddi

20

21 Kardeşi Ho-hanyeh in Çin himayesine girme teklifini kabul etmeyen Çi-Çi ayrılarak Batı Hunlarını meydana getirdi. (M.Ö.58).Çin saldırıları ile dağıldı. (M.Ö.36) M.S.48 yılında Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye ayrılan Hunlara, Kuzey Hunlar önce olmak üzere Çinliler son verdiler. (150)(216)

22 Not:Hunlar,tarihte ilk defa Türkleri bir bayrak altında topladılar. Not:Çi-Çi,ilk Türk milliyetçisi kabul edilir. EĞER MEJESTELERİ BENİM VE HUNLARI-MIN ÇİN SEDDİNE YAKLAŞMALARINI İS- TEMİYORLARSA,ELÇİMİN ORAYA GELİ-ŞİNE KADAR GERİ ÇEKİLMELERİ LAZIMDIR. Mao-dun(Mete) nin Çin imparatoruna yazdığı mektuptan

23 KAVİMLER GÖÇÜ VE AVRUPA HUN (BATI) DEVLETİ Kavimler göçü Hunların IV. Yüzyılda İtil(Volga) in batısına geçerek Karadeniz in kuzeyine gelmeleri,bu bölgede bir göç hareketini başlatmıştır. 375 yılında başlayıp yaklaşık yüzyıl süren bu gelişmelere Kavimler Göçü denir.

24 Sonuçları Avrupa yüzyıl süren bir karışıklık ortamı yaşadı. Roma imparatorluğu ikiye ayrıldı (395). Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı (476) Hunlar Avrupa Hun Devletini kurdular. Derebeylik(Feodalite) rejimi ortaya çıktı. Roma toprakları üzerinde birçok Germen devleti kuruldu.bunların en önemlisi Frank Devleti dir.

25 Germen kavimleri arasında Hristiyanlık yayıldı. Kilise ve Papalık güçlendi. Avrupa nın bugünkü etnik yapısı oluştu. Bu olay, İlkçağ ın sonu Ortaçağ ın başlangıcı kabul edildi. Hunlar, askeri ve kültürel alanda Avrupa yı etkilemişlerdir.

26 FEODALİTE REJİMİ Soylular Din Adamları (Rahipler) Burjuvaziler (Esnaf ve Tüccarlar) Köylüler Köleler Serbest Köylüler Serfler 26

27 AVRUPA HUN DEVLETİ ( ) Balamir Uldız Karaton Attila İlek,İrnek, Dengizik Avrupa ya geldiklerind e başlarında olan hükümdar. Bizans ı baskı altına alıp Batı Roma ya yardım etme siyasetini belirleyen hükümdar 1-Margos Antlaşması 2-Balkan Seferi Anatolyus Barışı 3-Galya seferi ve Katalanum (Mavriyakus) Savaşı 4-Batı Roma seferi Bu dönemlerde yıkılma sürecine girmiş ve devlet yıkılmıştır. Roma nın Hıristiyan dünyası için kutsal bir merkez olması Batı Roma nın gücünü kırdığına inanması Doğu da bir tehlike olarak gördüğü Sasani Devleti üzerine sefere çıkmak istemesidir. 27

28 2012-LYS

29 Cevap: D

30 GÖKTÜRKLER( )( )

31

32 Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. En eski yazılı kaynaklar bunlardan kalıştır. Hunlardan sonra Türkleri ikinci defa bir bayrak altında toplamışlardır.

33 I.KÖKTÜRK DEVLETİ ( ) İstemi Yabgu ( ) Bumin Kağan ( ) Mukan Kağan ( ) 1- Avarları ortan kaldırdı. 2-Ülke sınırlarını Hazar Denizi ne kadar genişletti. 3-Kitanlar ve Kırgızlar hakimiyet altına alındı. 4-Çin baskı altında tutuldu. 5-Akhunlar üzerine seferler yapıldı.

34 2016-KPSS-LİSANS

35 Cevap: A

36 I.KÖKTÜRK DEVLETİ ( ) İstemi Yabgu ( ) Bumin Kağan ( ) Mukan Kağan ( ) İpek Yolu nu kontrol etmek isteyen İstemi Yabgu, Akhunlara karşı Sasanilerle işbirliği yapmış ve Akhun Devleti ne son verilmiştir. Akhun toprakları Ceyhun nehri sınır olmak üzere paylaşılmıştır (557). Sasanilerle ilişkileri bozulunca bu devlete karşı Bizans la anlaşma yolları aramıştır.

37 I.GÖKTÜRK DEVLETİ ( ) BATI DOĞU İSTAMİ YABGU( ) BUMİN HAN ( ) TARDU( ) MUKAN KAĞAN( ) TAPO KAĞAN( ) DEVLETİN İKİYE AYRILMASI (582) İŞBARA KAĞAN ( ) BATI KÖK TÜRK ( ) DOĞU KÖK TÜRK ( )

38 İç çekişmeler ve Çin in kışkırtmalarıyla 582 yılında ikiye ayrıldılar. Doğu Göktürkleri 630, Batı Göktürkleri 659 yılında Çinliler tarafından yıkıldı. Kutluk (İl-Teriş) Kağan 681 yılında II. Göktürk Devletini Çin egemenliğinden kurtularak kurmuştur.

39

40 II.GÖKTÜRK DEVLETİ ) İLTERİŞ (KUTLUK) KAĞAN ( ) KAPGAN KAĞAN ( ) BİLGE KAĞAN ( ) Hanedan üyeleri arasında taht kavgaları Uygurlar,Basmiller ve Karluklar tarafından yıkıldı.

41 II.KÖTÜRK DEVLETİ ( ) İlteriş Kapgan Kağan Çin e 46 sefer düzenlenmiştir. Bilge Kağan Basmiller, Karluklar,Kırgızlar ve Türgişler yeniden hakimiyet altına alınmıştır. Çin üzerine başlangıçta sefer yapılsa da daha sonra antlaşma yapılmıştır. Bilge Kağan ın ölümünden sonra hanedan üyeleri arasında taht kavgaları çıkmıştır. Karluklar, Basmiller ve Uygurlar birleşerek devlete son verdiler. Türk boylarının çoğu egemenlik altına alınmış,türk birliği büyük oranda sağlanmıştır.çin e seferler düzenlenmiştir.

42 Not: Orhun Kitabeleri bu devlet dönemine aittir.

43 2012-ÖNLİSANS

44 Cevap: D

45 Nezaket insana para kazandırmaz, ama her şeyi satın alır. Montaigne

46 UYGURLAR( )

47

48 UYGURLAR ( ) Kutluk Bilge Kül Kağan ( ) Moyen-Çur ( ) Bögü Kağan ( ) Baga Tarkan ( ) Basmil ve Karluklarla birleşen Uygurlar Kutluk Devleti ne son vererek devletlerini kurmuşlardır. Başkent Ötüken den (Karabalgasun) Ordubalıg a taşınmıştır. Talas Savaşı nda Çinlilerin yenilmesi üzerine Çin de iç karışıklık çıkmış ve Çin Uygurlardan yardım istemiştir. Yardım eden Moyen- Çur ile Çin imparatorunun kızı evlenmiştir. Çevrede ki Türk boyları yönetim altına alınmıştır. Bögü Kağan Çin in iç karışıklıklarından yararlanarak bazı bölgeleri ele geçirdi. Maniheizm kabul edildi. Bu dinin etkisi ile Türkler savaşçı özelliklerini kaybettiler. Yerleşik hayata geçtiler. Kültürel faaliyetler gelişti. Tarım ve ticaret gelişti. Baga Tarkan, ülkede düzeni sağlamak için bazı kanunlar çıkardı. Uygurlar içinde bulunan Dokuz Oğuzlara karşı olumsuz tutum sergilemiştir. Onun bu tutumu devlet içinde büyük karışıklıklara sebep olmuştur. Sonraki hükümdarlar döneminde ortaya çıkan açlık,kıtlık ve salgın hastalılar devleti zayıflattı.

49 UYGURLARIN İKİYE AYRILMASI Mani dininin etkisi, Çin in olumsuz etkisi, ağır kış şartları dolayısıyla ortaya çıkan ekonomik zorluklar ve iç mücadelelerle zayıflayan Uygurlar a Kırgızlar son vermiştir. KANSU UYGUR (SARI UYGURLAR)DEVLETİ DOĞU TÜRKİSTAN (TURFAN) UYGUR DEVLETİ Uygurların bir kısmı Çin in kuzeyindeki Kansu bölgesine gelerek burada Kansu Uygur Devleti ni kurdular. En son Moğol egemenliği altına girdiler. (1226) Beşbalık, Turfan,Koçu bölgesine yerleşen Uygurların kurdukları devlettir. Uygurlar, ticaret yaparak ekonomik yönden güçlendiler da Moğol egemenliği altına girdiler.

50 1. Aşağıdakilerden hangisinin Uygurların matbaalarının olduğuna ve baskı yaptıklarına bir kanıt olduğu savunulabilir? A) Tahtadan yapılmış harfler B) Çeviri eserler C) 18 harften oluşan alfabe D) Taş üzerine yazılmış kitabeler E) Kâğıt üzerine yazılmış belgeler 2008-ORT

51 Uygurların Özellikleri Göçebe hayattan yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur. İlk ciddi mimari eserleri bunlar vermiştir. Çinlilerle etkileşim sonucunda kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devletidir. Siyasi alandan çok kültür ve medeniyet alanında varlık göstermişlerdir. Tarım ve ticaret alanında etkili olmuşlardır. EY TÜRK!TİTRE VE KENDİNE DÖN.

52 Avarlar Orta Asya da IV.yüzyılda kurdukları devletlerini Bumin Kağan yıkmıştır. Macaristan ve Romanya merkez olmak üzere Orta Avrupa da yeni bir devlet kurdular.(562)

53 Bugünkü Slav topluluğunun oluşmasında önemli rol oynadılar. Sasanilerle anlaşarak İstanbul u iki defa kuşattılar. Franklar tarafından yıkıldılar. (805)

54 Kırgızlar Uygurları yıkarak Ötüken e yerleşip devlet kurdular.(840) 1207 de Moğolların egemenliğine girdiler. Manas destanı Kırgızlara aittir.

55 Hazarlar İtil ve Don ırmakları civarına hakim oldular. Yahudiliği benimseyen tek Türk boyudur. Müslüman Araplarla Kafkasya da mücadele etmişlerdir. Temel geçim kaynakları ticarettir. Rus saldırılarıyla dağıldılar(956).

56 Bulgarlar Hazarların baskısı sonucunda Tuna ve Kama (İtil) Bulgarları diye ikiye ayrıldılar. Tuna ya gelenler zamanla Hristiyanlığı kabul ederek ve Slavlara karışarak benliklerini yitirdiler. Kama(İtil) Bulgarları Müslüman tüccarların etkisiyle İslamiyet i kabul ettiler. Batu Han zamanında Moğollar tarafından yıkıldılar. Kazan Türkleri adıyla bilinirler.

57 Türgişler Göktürklerin yıkılmasından sonra Türk boylarını bir araya getirerek devletlerini kurdular. Emevilerle mücadele ederek Maveraünnehir bölgesindeki Türkleri ve yerli halkı Emevi saldırılarına karşı korudular. Böylece Orta Asya nın Araplaşmasını önlediler. Soğd alfabesinden yararlanarak bir Türk alfabesi yaptılar. Karluklar tarafından yıkıldılar(750).

58 Affetmek ve unutmak iyilerin intikamıdır. Schiller

59 Karluklar Uygurlar ve Basmillerle Kutluk Devleti nin yıkılmasında etkili oldular. Talas savaşında Müslüman Arapların yanında yer alarak Orta Asya nın Çinlileşmesini önlediler. İslamiyet i kabul eden ilk Türk boyudur. İlk Türk- İslam devleti Karahanlıların kurulmasında etkili oldular

60 2009-2

61 Cevap: E

62 Macarlar IX.yüzyılda Ural ve İtil bölgesinden bugünkü yurtlarına geldiler. Balkanların Germenleşmesini önlediler. Hristiyanlığı kabul ederek benliklerini yitirdiler.

63 Peçenekler X.yüzyılda Balkanlara geldiler. Bizans la yapılan mücadelelerle zayıfladılar. Malazgirt savaşında Selçuklu tarafına geçtiler.

64 Oğuzlar XI.yüzyılda Tuna boylarına ve Balkanlara kadar ulaştılar. Selçuklular ve Osmanlıların kuruluşunda etkili oldular. Günümüzde Türkmenistan,İran, Irak, Suriye,Azerbaycan,Türkiye,Kıbrıs ve Balkanlarda yaşayan Türklerin ataları Oğuzlardır.

65 Sibirler(Sabirler) VI.yüzyılda Kafkasya da devlet kurdular. Sibirya ya ismini verdiler. 558 yılında Avarlara yenilerek güçlerini kaybettiler. Hazarlara karıştılar.

66 Akhunlar(Eftalitler) Batı Afganistan da kurulmuştur. Çin hakimiyetine girmek istemeyen Hunların bir kolu tarafından kurulmuştur( ). Göktürkler ve Sasaniler tarafından yıkıldılar(557).

67 Kıpçaklar(Kumanlar) XI.yüzyılda Balkanlara ulaştılar. Bizans Peçeneklere karşı Kıpçakları kullanmıştır da Moğol saldırılarıyla yıkıldılar. Ruslarla mücadeleleri Rusların İgor destanının oluşmasına,oğuzlarla mücadeleleri Dede Korkut hikayelerine konu olmuştur.

68 Başkırtlar Uralların güneyinde yaşayan Başkırtlar, IV. Yüzyılda Hunlara,V.-IX. yüzyıllar arasında çeşitli Türk boylarına bağlandılar. XIII.yüzyılda Moğol egemenliğine girdiler ve İslamiyet i kabul ettiler.

69 Altınorda Devleti nin yıkılmasından sonra bir kısmı Nogay Hanlığı nın bir kısmı da Şeybanilerin hakimiyeti altına girdiler..xvii.yüzyılda Rus egemenliği altına girdiler.1917 Sovyet devriminden sonra özel bir yönetim oluşturdular.

70 Kimekler(Yimekler) İrtiş ırmağının orta bölgesinde yaşadılar.hayvancılık ve avcılıkla geçindiler. XII.yüzyılda Harzemşahların yönetimi altına girdiler. İL GİDER,TÖRE KALIR

71 İlim müslümanın yitik malıdır, nerede bulursa alsın. Hz.Muhammed (S.A.V.)

72 DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI Avarlar Bulgarlar Macarlar Peçenekler Oğuzlar Kıpçaklar İstanbul u kuşattılar Zamanla Hıristiyanlığı kabul ederek benliklerini kaybettiler Balkanların Cermenleşmesini önlediler. Malazgirt Savaşı nda Selçuklu tarafına geçtiler. Selçuklular ve Osmanlıların kuruluşunda etkili olacaklar. Ruslarla mücadeleleri İgor,Oğuzlarla mücadeleleri Dede Korkut hikayelerine konu olmuştur. 72

73 DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI Karluklar Hazarlar Kırgızlar Başkırtlar Sabirler Türgeşler Kimekler İslamiyeti i kabul eden ilk Türk boyu Museviliği benimseyen tek Türk boyudur. Uygurları yıkarak Ötüken merkezli devletlerini ni kurdular.. Manas destanı bu boya aittir. XIII.yüzyıl da Moğol egemenliğ ne girdiler. İslamiyeti kabul ettiler. 558 yılında Avarlara yenileer Hazarlara karştılar. Araplarla mücadele ederek Mavrraünnehirin Araplaşmasını önlediler. XIII.yüzyılda Harezmşahla -rın egemenliği altına girmişlerdir.. 73

74 2016-KPSS ÖN LİSANS

75 Cevap: E

76 2. I. Bulgarlar II. Macarlar III. Göktürkler Yukarıdaki Türk kavimlerinden hangileri Hristiyanlığı kabul etmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 2008-ORTÖĞRT

77 Cevap: C

78 İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık Uygurlar dışında bütün Türk Devletleri göçebe devlet şeklinde yaşamışlardır. Türk inancına göre hükümdarlara yönetme yetkisi Gök Tanrı tarafından veriliyordu. Buna Kut denirdi. Hükümdar han, hakan, kağan, idikut, şanyü gibi unvanlar kullanırdı. Devlet, hanedanın ortak malı kabul edilirdi. Bu sebeple taht kavgaları çok olurdu. Bu da devletlerin çabuk yıkılmasına sebep olmuştur.

79 2010-ORTÖĞRT

80 Cevap: B

81 2012-LİSANS

82 Cevap: B- Kut

83 2008-KPSS-LİSANS

84 Cevap: C

85 Hakanın yetkileri "Kurultay" ya da «Toy» denilen danışma meclisi ile sınırlandırılmıştı. Kurultaya hükümdar başkanlık ederdi. Hatun da devlet yönetiminde gerektiğinde söz sahibi olurdu. Kurultay, Türklerde askeri yapıda demokrasinin olduğunu gösterir. UYARI : Bu durum Türk devletlerinde taht mücadelelerine sebep olmuştur. Bu yüzden Türk devletleri çok kısa sürelerde yıkılmıştır. Devlet kuzey-güney, doğu-batı, sağ-sol olmak üzere ikiye ayrılırdı. Sağı hükümdarlar yönetirdi. Senede iki kez toplanan Kurultay adı verilen bir meclis vardır. Boy beylerinden oluşurdu. Önemli kararlar

86 Hukuk İslamiyet öncesinde kurulan Türk devletlerinde yazılı hukuk kurallarına rastlanmaz. Genelde, sosyal hayatı düzenleyen sözlü hukuk kuralları yani töreler baskındır. Devlet yapısında töreyi uygulayan adalet teşkilatının başı hükümdardır. Töre hükümleri ile çok ağır cezalar verildiği görülmüştür. Adalet teşkilatına yargu denirdi. Bir yönüyle davalara bakanlara da yargucu denirdi. Bugün kullandığımız yargıç kelimesi de buradan gelmektedir.

87 Ordu İlk Türk devletlerinde kadın-erkek her Türk asker sayılırdı. İlk düzenli Türk ordusu Asya Hun İmparatoru Mete Han tarafından kuruldu. Ordunun başında başbuğ denilen başkomutan bulunurdu. Türkler savaşlarda Turan taktiği, en çok sahte ricat denilen geri çekilme taktiğini uygulayarak başarılı oldular. UYARI : Mete Han tarafından kurulan ordu, Türk Kara Kuvvetleri'nin temeli olarak kabul edilmiş ve Çin, Moğol, İran, Bizans ve Roma'yı da etkilemiştir.

88 Din Tek bir tanrının varlığına inanılmış, Tanrı'ya "tengri" adı verilmişti. Bu tanrı Gök tanrı olarak da bilinmekteydi. Doğa da bir takım gizli güçlere inanılırdı. Şamanizm yani iyi ruh ile kötü ruhun varlığına inanılan bir inançta yaygındı. Öldükten sonra yaşama inanç vardı. Ölenlerin eşyaları Kurgan denilen mezarlara gömülürdü. Türk kültürünün tespiti açısından bu mezarların büyün önemi vardır. Sonraki yıllarda Maniheizm, Budizm, Hıristiyanlık, Musevilik ve son olarak ta İslamiyet i kabul etmişlerdir. UYARI : İslamiyet öncesi Türklerde görülen tek Tanrı inancı, İslamiyet'in kabul edilmesinde etkili olmuştur. Bu Türklerde öldükten sonra yaşama inanılır, mezarlara Balbal'lar dikilirdi. (Balbal, öldürülen düşman sayısı kadar dikilirdi.)

89 2011-LİSANS

90 Cevap: C

91 2012-KPSS-ORTAÖĞRETİM

92 Cevap: E

93 Sosyal ve Ekonomik Hayat Türk toplumu, oguş (aile), urug (soy), boy (ok),budun(millet) gittikçe büyüyen bölümlerden meydana gelmiştir. Türkler, Uygurlara kadar konar-göçer (yarı göçebe) olarak çadırlarda yaşadılar. Yaylak-kışlak hayatı sürdüler. Bozkır kültürünün bir sonucu olarak göçebe ve yarı göçebe bir hayat sürmüşlerdir. Göçebe hayatın bir sonucu olarak hayvancılık zorunlu geçim kaynağı olmuştur. Demircilikte gelişmişti. İpek yolu ve Kürk yolu ile ticarette yapılıyordu. Uygurların yerleşik hayata geçmesiyle tarım ve ticaret çok gelişti.

94 Bilhassa deri ve yün, yapağı, kürk gibi ürünler. Bununla birlikte balıkçılık, tarım ve yağmacılık da ekonomik hayatta önemli yer almıştır. Uygurların yerleşik hayata geçmesi ile hayvancılığın yerini tarım almıştır. Ticari faaliyetler de de hayvan ürünlerinin yerini tarım ürünleri almıştır.

95 Dil ve Edebiyat Türklerde görülen en eski dil Göktürkçe ve alfabe olarak da Göktürk alfabesidir. VII. yüzyılda Göktürkler tarafından Göktürk alfabesi ile yazılan Orhun kitabeleri bilinen en eski Türk yazıtları olarak kabul edilir. Türklerin günümüze kadar gelen en edebi eseri Orhun Kitabeleri dir. Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı belgeleri olan kitabeler, Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin olması, devlet ve halkın karşılıklı olarak görevlerinin belirtilmesi, Türk kültür ve medeniyeti hakkında bilgi vermesi ve sosyal devlet anlayışından bahsetmesi açısından önemlidir. Uygurlar da Uygur alfabesini kullanmışlar ayrıca hareketli harfleri bulmuş ve matbaayı kullanmışlardır.

96 İslamiyet ten önce Türklerin en önemli edebi türü destandı. Bunun yanında sav, sagu, koşuk gibi edebi türlerde önemlidir. Önemli destanlar şunlardır: Sakalar:Alp Er Tunga Hunlar:Oğuz Kağan Göktürkler:Ergenekon Uygurlar:Türeyiş Kırgızlar:Manas Ayrıca Kıpçak-Oğuz mücadelelerini anlatan Dede Korkut Hikayeleri de önemlidir.

97 Bilim ve Sanat Türkler bir yılı 365 gün 5 saatten biraz fazla olarak bulmuşlardır. Buna dayalı Oniki Hayvanı Türk Takvimi kullanmışlardır. Bilim adamlarından meydana gelen ve Keneş Meclisi adı verilen bir meclisi meydana getirmişlerdir. Göçebe hayat sürdükleri için taşınabilir sanat eserleri olarak kemer, kılıç, at koşumu gibi el sanatları ile uğraşmışlardır. Uygurlar döneminde Maniheist mabetler yapılmış, mezar anıtları ve saray yapılarına da rastlanmıştır. Türkler, genel olarak göçebe bir hayat sürdükleri için sanat eserlerini de taşınabilir malzemelerden yapmışlardır. Türklerin eşyaları genellikle hayvan figürleriyle süslenmiştir. Buna hayvan üslubu denir. Yerleşik hayata geçilmesiyle Uygurlarda mimari de gelişmiştir. Minyatürü de geliştirmişlerdir.

98 2013-KPSS-ÖĞRETMENLİK

99 Cevap: E

100 2. Türk Devletlerinde, I. taht kavgalarının ortaya çıkması, II. toprakların, gelirlerine göre bölümlere ayrılması, III. çeşitli dinlere inanılması durumlarından hangileri ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması töresinin sonuçları arasındadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 2010-LİSANS

101 Cevap: A

102 1. Aşağıdakilerden hangisinin Türklerin eski ve köklü bir kültüre sahip olduklarının bir göstergesi olduğu savunulabilir? A) Yerleşik hayata geçmeleri B) İlk devletlerini Orta Asya da kurmaları C) Çeşitli dini inanışları benimsemeleri ve bunları yaşantılarına yansıtmaları D) Boylar halinde birlikte yaşamaları E) İslam dinini kabul etmelerine rağmen öz kimliklerini korumaları 2006

103 Cevap: E

104 Altın Elbiseli Adam Pazırık Halısı

105 Tarihte bilinen ilk Türk Devleti dir. En ünlü hükümdarı Ma dun dur. Bütün Türk boylarını bir bayrak altın-da toplamıştır. Çinle siyasi ve ekonomik münasebet-ler kurmuşlardır. Yıkılmalarında Çinli prenseslerle ya-pılan siyasi evlilikler dolayısıyla Çin in etkisinin artması ve İpek Yolu nun kaybedimesi etkili olmuştur.

106 Asya (Büyük) Hun Devleti

107 Onlu sisteme dayalı ilk askeri teşkilatı kurmuştur. Bütün Türk boylarını bir bayrak altında toplamıştır. İpek Yolu nun kontrolünü almış ve Çin i vergiye bağlamıştır.

108 Ma dun (Mete)

109 Kavimler Göçü nden sonra kurulmuştur. Attila zamanında Bizans vergiye bağlanmış,daha sonra Batı Roma etkisiz hale getirilmiştir. Kültürel ve askeri açıdan Avrupa yı etkilemiştir.

110 Avrupa(Batı) Hun Devleti

111 Avar Devleti yıkılarak kurulmuştur. Ülke doğu ve batı şeklinde ikiye ayrılarak yönetilmiştir. Çin,Bizans,Sasani ve Akhunlarla siyasi münasebetlerde bulunmuştur. Siyasi münasebetlerinde İpek Yolu nun büyük önemi vardır. Önce ikiye ayrılmışlar ve Çinliler tarafından yıkılmışlardır.

112 I.Göktürk Devleti

113 Çin egemenliğinden kurtulunarak Kutluk (İlteriş) Kağan tarafından kurulmuştur. Çin e karşı barış siyaseti izlenerek ticaret geliştirildi. Orhun kitabeleri dikilmiştir. Basmil,Karluk ve Uygurlar tarafından yıkılmıştır.

114 II.Göktürk (Kutluk) Devleti

115 Kutluk Bilge Kül Kağan tarafın-dan kurulmuştur. Mani dinini kabul ettiler.bu dinin etkisiyle yerleşik hayata geçtiler ve zamanla savaşçı özelliklerini kaybettiler. Kırgızlar tarafından yıkıldılar.

116 Uygurlar

117 Orta Asya da IV.yüzyılda kurduk-ları devletlerini Göktürkler yıkmış-tır. Macaristan ve Romanya merkez olmak üzere Orta Avrupa da yeni bir devlet kurdular. Sasanilerle anlaşarak İstanbul u kuşattılar. Franklar tarafından yıkıldılar (805).

118 Avarlar

119 Hazarların baskısı sonucunda Tuna ve İtil olmak üzere ikiye ayrıldılar. Tuna ya gelenler zamanla Hıristiyanlığı kabul ederek ve Slavlara karışarak benliklerini yitirdiler. İtil kolu Müslüman tüccarların etkisiyle İslamiyet i kabul etti. Batu Han zamanında Moğollar tarafından yıkıldılar. Kazan Türkleri adıyla bilinirler.

120 Bulgarlar

121 Göktürklerin yıkılmasından sonra Türk boylarını bir araya getirerek devletlerini kurdular. Emevilerle mücadele ederek Maveraünnehir bölgesindeki Türkleri ve yerli halkı Emevi saldırılarına karşı korudular. Böylece Orta Asya nın Araplaşmasını önlediler. Soğd alfabesinden yararlanarak bir Türk alfabesi yaptılar. Karluklar tarafından yıkıldılar.

122 Türgişler

123 Uygurlar ve Basmillerle Kutluk (II.Göktürk) Devleti nin yıkılmasında etkili oldular. Talas Savaşı nda Müslüman Arapların yanında yer alarak Orta Asya nın Çinlileşmesini önlediler. İslamiyet i kabul eden ilk Türk boyudur. İlk Türk-İslam Devleti Karahanlıların kurulmasında etkili oldular.

124 Karluklar

125 IX.yüzyılda Ural ve İtil bölgesin-den bugünkü yurtlarına geldiler. Balkanların Germenleşmesini önlediler. Hıristiyanlığı kabul ederek benliklerini yitirdiler.

126 Macarlar

127 XI.yüzyılda Tuna boylarına ve Balkanlara kadar ulaştılar. Selçuklular ve Osmanlıların kuruluşunda etkili oldular. Günümüzde Türkmenistan, Irak, Suriye, İran, Türkiye, Azerbaycan, Kıbrıs ve Balkanlarda yaşayan Türklerin atalarıdır.

128 Oğuzlar

129 XI.yüzyılda Balkanlara ulaştılar. Bizanslılar tarafından Peçeneklere karşı kullanıldılar da Moğol saldırılarıyla yıkıldılar. Ruslarla mücadeleleri İgor destanının, Oğuzlarla mücadeleleri Dede Korkut Hikayelerine konu olmuştur.

130 Kıpçaklar (Kumanlar)

131 Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı belgeleridir. Türk adının geçtiği ilk Türkçe metindir. Devletin ve halkın karşılıklı görevlerini belirtir. Türk kültürü ve medeniyeti hakkında bilgi verir. Sosyal devlet anlayışından bahseder.

132 Orhun Kitabeleri

133 Uygurların yerleşik hayata geçmelerine yol açtı. Edebiyat,sanat,bilim ve mimarinin gelişmesine yol açtı. Hayvancılığın yerini tarım ve ticaret aldı.

134 Mani dininin kabulü

135 Türk inancına göre hükümdarlara yönetme yetkisi Gök Tanrı tarafından veriliyordu.buna kut deniyordu. Kurultay önemli konuları görüşen meclisti. Hükümdarın eşi Hatun da devlet işlerinde önemli rol oynamıştır. Ülke,hanedanın ortak malı olduğu için taht kavgaları çok olurdu.

136 Devlet Yönetimi

137 Çinden başlayarak Suriye ve Anadolu ya kadar uzanıyordu. Hakimiyeti için Çin ve Türk devletleri arasında rekabet olmuştur.

138 İpek Yolu

139 Türklerle ilişkileri Hz. Ömer zamanında başlamıştır. Talas Savaşı nda Çinlilere karşı Türklerin desteğini almışlardır. Maveraünnehir e hakim olabilmek için Türgişlerle mücadele etmişlerdir.

140 Araplar

141 Akhunların kurulması ile Türklerle ilişkileri başlamıştır. Göktürklerle anlaşarak Akhunları yıkmışlardır. İpek Yolu sebebiyle Göktürk-lerle araları açılmıştır.

142 Sasaniler

143 Asya Hunlarının egemenliği altında yaşamışlardır. Uygurlardan geniş oranda etkilenmişlerdir. Bazı bölgelerde Türklere karışarak Türkleşmişlerdir.

144 Moğollar

TARİH 1.

TARİH 1. TARİH 1 19.02.2017 ARİF ÖZBEYLİ ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ TARİH 1 III.ÜNİTE ARİF ÖZBEYLİ Tarihe Yardımcı Bilimler Tarih Öncesi Dönem (Yazıdan Önce) Tarihi Dönemler (Yazıdan Sonra) Her iki dönem (Hem

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ a. Türk Göçleri ve Sonuçları Göçlerin Nedenleri İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders Dr. İsmail BAYTAK İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET I. GÖKTÜRK DEVLETİ (552-630) Asya Hun Devleti nden sonra Orta Asya da kurulan ikinci büyük Türk devletidir. Bumin Kağan

Detaylı

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy kpss soru bankası tamamı çözümlü tarih serkan aksoy ÖN SÖZ Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür Testinde önemli bir yeri olan Tarih bölümündeki 30 soruyu uygun bir süre zarfında ve

Detaylı

kpss Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten

kpss Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten kpss 2014 Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten Komisyon KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu Dizgi-Grafik Tasarım: Merve Koşar Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı Baskı:

Detaylı

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir.

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir. Uygur Devleti Ders Anlatım Videosu UYGUR DEVLETİ (744 840 ) Uygurlar, Asya Hun Devleti ne bağlı olarak Orhun ve Selenga nehirleri kıyılarında yaşamışlardır. II. Kök Türk Devleti'nin son zamanlarında Basmiller

Detaylı

ETKİNLİK - 1 BOŞLUK DOLDURMA

ETKİNLİK - 1 BOŞLUK DOLDURMA ETKİNLİK - 1 BOŞLUK DOLDURMA Kölelik Türgişler Kültürel Buda Kurultay Keneşçi Göktanrı Turan Taktiği Mani Töre Kut Yuğ Hayvancılık Hazarlar Kuzey Şansi Astronomi Hanedan Ahiret İnancı Ordu-Millet Devlet

Detaylı

3. BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİ

3. BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİ 3. BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİ 1.Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları - Orta Asya da ve Avrupa da Kurulan İlk Türk Devletleri - Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİ. 3. Ünite. 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı... 52. 2. Orta Asya'da Kurulan İlk Türk Devletleri... 54

İLK TÜRK DEVLETLERİ. 3. Ünite. 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı... 52. 2. Orta Asya'da Kurulan İlk Türk Devletleri... 54 118 3. Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı... 52 2. Orta Asya'da Kurulan İlk Türk Devletleri... 54 3. Diğer Türk Devletleri ve Topluluklar... 63 4. İlk Türk Devletlerinde Kültür

Detaylı

Soru:Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe oluşturmuşlardır. Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe

Soru:Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe oluşturmuşlardır. Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe Orta Anadolu da Anadolu da ilk siyasi birliği kurmuşlardır. İlk yazılı antlaşma olan Kadeş antlaşmasını yapmışlardır. Denizcilik yapmışlar ve koloniler kurmuşlardır. Bilimsel faaliyetlerde Anadolu nun

Detaylı

tarih ten DERS NOTLARI kim korkar KPSS 2016 Türkiye'nin en çok satan Eğitimde

tarih ten DERS NOTLARI kim korkar KPSS 2016 Türkiye'nin en çok satan Eğitimde KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. kim korkar tarih ten Türkiye'nin en çok satan DERS

Detaylı

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy kpss soru bankası tamamı çözümlü tarih serkan aksoy Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-364-239-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım,

Detaylı

ĠSLAMĠYET ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ

ĠSLAMĠYET ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ ĠSLAMĠYET ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ TÜRKLERİN ANA YURDU NOT: Göçebe bir yaşam sürmüş olması ve geniş alanlara yayılmış olmasından dolayı Türklerin anayurdu olarak çeşitli görüşler öne sürülmüştür. Tüm görüşlere

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ DEVLETLER TÜRK ADI: GÜÇLÜ - TÜREYEN - TÖRELİ - OLGUNLUK ÇAĞI - ERDEMLİ - NİZAM SAHİBİ GİBİ ANLAMLARA GELMEKTEDİR.

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ DEVLETLER TÜRK ADI: GÜÇLÜ - TÜREYEN - TÖRELİ - OLGUNLUK ÇAĞI - ERDEMLİ - NİZAM SAHİBİ GİBİ ANLAMLARA GELMEKTEDİR. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ DEVLETLER TÜRK ADI: GÜÇLÜ - TÜREYEN - TÖRELİ - OLGUNLUK ÇAĞI - ERDEMLİ - NİZAM SAHİBİ GİBİ ANLAMLARA GELMEKTEDİR. TÜRK ADINA İLK KEZ: ÇİN YILLIKLARINDA, BUNUN YANINDA BİZANS

Detaylı

www.kpssegitimleri.com

www.kpssegitimleri.com GENEL TARİH www.kpssegitimleri.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ. 16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48 OSMANLI DEVLETİ

Detaylı

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ... KPSSCini.com www.kpsscini.com İÇİNDEKİLER GENEL TARİH İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devletî):

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devletî): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devletî): Orta Asya'da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak'ın kuzeyi

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-318-850-6 Kitapta

Detaylı

ORTA ASYADAKİ TÜRK KÜLTÜRLERİ TÜRK TARİHİNİN KARAKTERİ. Türkler, diğer devletlerin aksine dağınık yaşamışlardır. Anav Kültürü (M:Ö )

ORTA ASYADAKİ TÜRK KÜLTÜRLERİ TÜRK TARİHİNİN KARAKTERİ. Türkler, diğer devletlerin aksine dağınık yaşamışlardır. Anav Kültürü (M:Ö ) TÜRK TARİHİNİN KARAKTERİ Türkler, diğer devletlerin aksine dağınık yaşamışlardır. Türklerin değişik bölgelerde yaşamalarından dolayı tarihinin belli bir zaman diliminde bütün olarak değerlendirme imkanı

Detaylı

TARİH SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin

TARİH SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin TARİH KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini

Detaylı

İlk Türk devletlerinde kültür ve medeniyet

İlk Türk devletlerinde kültür ve medeniyet On5yirmi5.com İlk Türk devletlerinde kültür ve medeniyet İlk Türk devletlerinde kültür ve medeniyet nasıldı? Yayın Tarihi : 2 Nisan 2014 Çarşamba (oluşturma : 5/25/2017) 1)-Devlet Yönetimi A)DEVLET İslamiyetten

Detaylı

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. tarih soru bankası tamamı çözümlü osmanlı siyasi tarihi çağdaş türk ve dünya tarihi

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. tarih soru bankası tamamı çözümlü osmanlı siyasi tarihi çağdaş türk ve dünya tarihi kpss 2014 Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. tarih soru bankası tamamı çözümlü osmanlı siyasi tarihi çağdaş türk ve dünya tarihi Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-364-598-6

Detaylı

ĠSLÂM ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ. Türk adının güçlü, kuvvetli ya da türeyen çoğalan anlamında olduğuna dair iki görüş yaygındır.

ĠSLÂM ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ. Türk adının güçlü, kuvvetli ya da türeyen çoğalan anlamında olduğuna dair iki görüş yaygındır. ĠSLÂM ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ Türk adının güçlü, kuvvetli ya da türeyen çoğalan anlamında olduğuna dair iki görüş yaygındır. Türklerin ilk ana yurdu Hazar Denizi Sibirya Kingan Dağları (Çin) Himalaya Dağ Sırası

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR TARİH SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR TARİH SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR TARİH SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde 30. yıl Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-318-503-1 Kitapta yer alan

Detaylı

ÖRNEK SORU İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

ÖRNEK SORU İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ Türklerin anayurdu Orta Asya dır. Orta Asya, doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi, kuzeyde Sibirya düzlükleri, güneyde ise Hindikuş, Tibet ve Karanlık Dağları ile çevrilidir.

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ İLHAN ÇOLAK TOSYA / 2016

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ İLHAN ÇOLAK TOSYA / 2016 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ İLHAN ÇOLAK TOSYA / 2016 ÜNİTE 1 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ ORTA ASYANIN YERİ TÜRK ADININ ANLAMI ORTA ASYA DAN GÖÇLER İLK TÜRK DEVLETLERİ KAVİMLER GÖÇÜ DİĞER TÜRK DEVLETLERİ

Detaylı

ĠSLÂM ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ. Türk adının güçlü, kuvvetli ya da türeyen çoğalan anlamında olduğuna dair iki görüş yaygındır.

ĠSLÂM ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ. Türk adının güçlü, kuvvetli ya da türeyen çoğalan anlamında olduğuna dair iki görüş yaygındır. ĠSLÂM ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ Türk adının güçlü, kuvvetli ya da türeyen çoğalan anlamında olduğuna dair iki görüş yaygındır. Türklerin ilk ana yurdu Hazar Denizi Sibirya Kingan Dağları (Çin) Himalaya Dağ Sırası

Detaylı

tarih LYS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Fatih KAHYA Öğrenci Kitaplığı

tarih LYS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Fatih KAHYA Öğrenci Kitaplığı tarih SORU BANKASI Fatih KAHYA LYS KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ KONU ÖZETLERİ Öğrenci Kitaplığı tarih SORU BANKASI LYS EDAM Öğrenci Kitaplığı 34 EDAM ın yazılı izni olmaksızın, kitabın

Detaylı

TARİH İLK TÜRK DEVLETLERİ TEST-1 GENEL KÜLTÜR İLK TÜRK DEVLETLERİ

TARİH İLK TÜRK DEVLETLERİ TEST-1 GENEL KÜLTÜR İLK TÜRK DEVLETLERİ G KÜTÜ K TÜK VT K TÜK VT TST-1 1. şağıdakilerden hangisinde varların etkisi vardır? ) Türkler arasında slâmiyet in yayılmaya başlaması B) Slav topluluklarının birbirleriyle kaynaşması ve bir araya gelmesi

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-318-850-6 Kitapta

Detaylı

kpss ezberbozan serisi TARİH SORU BANKASI Eğitimde

kpss ezberbozan serisi TARİH SORU BANKASI Eğitimde kpss ezberbozan 2016 serisi TARİH SORU BANKASI Eğitimde 29. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN TARİH SORU BANKASI ISBN 978-605-318-363-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2016,

Detaylı

Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ

Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ Ünite 3 İLK TÜRK DEVLETLERİ ÜNİTE 3 İLK TÜRK DEVLETLERİ Bilgi Köşesi KAVRAMLAR Balık: Eski Türklerde şehirlere verilen addır. Ordubalık, Beşbalık vb. Balbal: Türklerde bir ölünün kahramanlıklarını göstermek

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu > Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Aşağıda tarihteki 23 Türk devleti hakkında bilgiler verilmiştir. Türkler'in bugüne değin kurmuş oldukları devletlerin

Detaylı

kpss iki bin iki yüz soru formatında LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI soru

kpss iki bin iki yüz soru formatında LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI soru kpss 2014 formatında iki bin iki yüz soru LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI 2012 kpss de 94 soru Komisyon KPSS ORTAÖĞRETİM / ÖN LİSANS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-604-4

Detaylı

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten Türkiye'nin En Çok Satan TARİH ten Editör: Suat DÜZ Zehra SAVAŞ ÖZTÜRK Selami REİSOĞLU KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Arzu Batur Dizgi-Grafik Tasarım: Didem Kestek Kapak Tasarımı: Didem Kestek

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri. Yrd. Doç. Dr.

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri.  Yrd. Doç. Dr. Türk Eğitim Tarihi 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU www.agurbetoglu.com agurbetoglu@yahoo.com 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R 1. BÖLÜM 2. BÖLÜM

İ Ç İ N D E K İ L E R 1. BÖLÜM 2. BÖLÜM İ Ç İ N D E K İ L E R 1. BÖLÜM TÜRK KÜLTÜR TARİHİ 1 Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı 1 İlk Türk Devletleri 5 Diğer Türk Devletleri 13 İlk Türk Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet 17 Tarihte İlkler 29 Özet

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ 1)Türk Adı ve Anlamı Türkler yazıyı geç kullandıkları için, Türkler hakkında ilk bilgileri diğer milletlerin ve kavimlerin kaynaklarından öğreniyoruz. Tarihte Türk adı ilk kez bir

Detaylı

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir Kısrak sütünden üretilen kımız, darıdan yapılan begni bekni ve boza Türklerin bilinen içecekleriydi Bozkır hayatının başlıca Bu Türklerin kültürün bilinen önemli en eski gıda ekonomik faaliyetleri neler

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

tarih vatandaşlık kpss s oru b ankası ikisi bir arada tamamı çözümlü Özenle Seçilmiş 2200 Soru

tarih vatandaşlık kpss s oru b ankası ikisi bir arada tamamı çözümlü Özenle Seçilmiş 2200 Soru kpss Eğitimde 30. yıl ikisi bir arada tarih vatandaşlık tamamı çözümlü s oru b ankası Özenle Seçilmiş 2200 Soru Levent Yükselay Servan Tantekin Coşkun Çebitürk Selami Yalçın Cihan Polat Gürcan Öner Necmi

Detaylı

Göç Sonuçları. Orta Asya Kültür Merkezleri

Göç Sonuçları. Orta Asya Kültür Merkezleri Batıda Hazar Denizi Doğuda Kingan Dağları ĠSLAM ÖNCESĠ ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ A.TÜRKLER ĠN TARĠH SAHNESĠNE ÇIKIġI Türklerin anayurdu Orta Asya dır. Orta Asya nın sınırları doğuda Kingan dağları, batıda

Detaylı

1. BÖLÜM. balbal boy kofluk onlu sistem subafl hatun ipek yolu göçebe yaflam

1. BÖLÜM. balbal boy kofluk onlu sistem subafl hatun ipek yolu göçebe yaflam 9 01 1. BÖLÜM lk Türk Devletleri kavimler göçü kut inanc ikili teflkilat kurgan töre kurultay göktürk yaz tlar destan balbal boy kofluk onlu sistem subafl hatun ipek yolu göçebe yaflam 10 1. B Ö L Ü M

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ A

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ A 2015 GÜZ ARA 2186-A ORTA ASYA TÜRK TARİHİ A 1. I. Gök-Türk Devleti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bağımsızlıklarını kazanmadan önce Moğol asıllı Juan-Juanlara bağlıydılar. B) Tarihte

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORTA ASYA TÜRK TARİHİ Ders No : 0020100004 : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

TARĠH ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ

TARĠH ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ TARĠH ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ ORTA ASYA TÜRK TARİHİ BOZKIR-KARASAL İKLİM Atlı göçebe kültür Çadır kültürü Coğrafya ve iklim koşulları, milletlerin kaderini tayin eder. Sanat hayvancılık Edebiyat Konar göçer

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

kpss Sınav formatına uygundur. HAKAN ÖZATEŞ - HÜLYA ÖZATEŞ TARİH SORU BANKASI Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır.

kpss Sınav formatına uygundur. HAKAN ÖZATEŞ - HÜLYA ÖZATEŞ TARİH SORU BANKASI Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. kpss 2014 Sınav formatına uygundur. HAKAN ÖZATEŞ - HÜLYA ÖZATEŞ TARİH SORU BANKASI Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. Hülya Özateş Hakan Özateş KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-364-647-1

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

EĞİTİM TARİHİ. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU

EĞİTİM TARİHİ. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU EĞİTİM TARİHİ Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

KPSS Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI. kim korkar. tarih ten. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır.

KPSS Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI. kim korkar. tarih ten. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. KPSS 2015 Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. Komisyon KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu Dizgi-Grafik

Detaylı

KPSS Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI. kim korkar. tarih ten. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır.

KPSS Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI. kim korkar. tarih ten. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. KPSS 2015 Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. Komisyon KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu Dizgi-Grafik

Detaylı

5. ÜNİTE İLK TÜRK DEVLETLERİNİN DİĞER DEVLETLERLE İLİŞKİLERİ

5. ÜNİTE İLK TÜRK DEVLETLERİNİN DİĞER DEVLETLERLE İLİŞKİLERİ 5. ÜNİTE İLK TÜRK DEVLETLERİNİN DİĞER DEVLETLERLE İLİŞKİLERİ Bu ünitenin sonunda; NELER ÖĞRENECEĞİZ? 1. İlk Türk devletlerinin gerek kendi ülkelerinde, gerekse çevrelerinde meydana gelen askerî, ekonomik

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 600 Özel Konular Z 4 0 0 30 TAE 601 Türkiyat Araştırmalarına Giriş I Z

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

KEPESESE TARİH. İslam Öncesi Türk Tarihi. İlker AKBAŞ.

KEPESESE TARİH. İslam Öncesi Türk Tarihi. İlker AKBAŞ. KEPESESE TARİH İslam Öncesi Türk Tarihi İlker AKBAŞ www.serenti.org İLETİŞİM 0 535 340 68 45 ilkerkpss@gmail.com https://www.facebook.com/exorientlux https://www.facebook.com/groups/ilkerkpss Bu yayının

Detaylı

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1) Türk Devletlerinde en çok kullanılan unvan--------------------------------------- 2) İslam Öncesinde yaşayan en eski topluluk----------------------------------------- 3)

Detaylı

Uldız 410 da ölmüştür Uldız dan sonra Hunların yönetimine Karaton, Rua daha sonra Atilla ve Bleda birlikte geçmiştir

Uldız 410 da ölmüştür Uldız dan sonra Hunların yönetimine Karaton, Rua daha sonra Atilla ve Bleda birlikte geçmiştir Avrupa Hun Devleti:(378-469): Balamir Dönemi: Hunlar Balamir önderliğinde Karadeniz'in kuzeyinden batıya geçerek kısa sürede Tuna boylarına ulaşmıştır (375). Avrupa Hunlarının batıya yönelmesi önce Ostrogotların

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 1. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Detaylı

-BİROL YETİMOĞLU- İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

-BİROL YETİMOĞLU- İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ -BİROL YETİMOĞLU- İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TÜRK ADININ ANLAMI Uygur kaynaklarından Çin Kaynakları İran Kaynakları Ziya Gökalp Kaşgarlı Mahmut W. Barthold A. Wambery -Müller -Nemeth -Thomsen Miğfer

Detaylı

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2.

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2. Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 1. İnsan ve Tarih 2. Tarihin Konusu 3. Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi 4. Tarih Biliminin

Detaylı

ORTA DOĞU VE KAFKASYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ORTA DOĞU VE KAFKASYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Merkez Müdürünün Mesajı Orta Doğu ve Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi bağlı bulunduğu İstanbul Aydın Üniversitesi ve içinde bulunduğu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Doğu ve Kafkasya ülkeleri

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

Türk devletlerinde kağanın sarayında, kurultayda ve ziyafetlerde her boyun oturacağı yer "orun" ve kesilen hayvanın etinden alacakları pay "ülüş"

Türk devletlerinde kağanın sarayında, kurultayda ve ziyafetlerde her boyun oturacağı yer orun ve kesilen hayvanın etinden alacakları pay ülüş Türk devletlerinde kağanın sarayında, kurultayda ve ziyafetlerde her boyun oturacağı yer "orun" ve kesilen hayvanın etinden alacakları pay "ülüş" olarak belirlenmişti. ORUN VE ÜLÜŞ Oğuz boylarının ananesine

Detaylı

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT 6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT Bozkırlının nazarında sabit olan şeyin faydası yoktur. O, her an harekete hazır olmalı, kolayca yer değiş-tirebilmelidir. Bu yüzden eski Türkler

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur.

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. Yunan Grek Uygarlığı Video Ders Anlatımı YUNAN (GREK) (M.Ö. 1200 336) Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde

Detaylı

kpss SORU Lise ve Ön Lisans TARİH Önce biz sorduk Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür 120 Soruda

kpss SORU Lise ve Ön Lisans TARİH Önce biz sorduk Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür 120 Soruda Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 85 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans TARİH Konu Anlatımı Pratik Bilgiler Sınavlara En Yakın Özgün Sorular ve Açıklamaları

Detaylı

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir.

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Akadlar,Babiller,Asurlular ve Elamlılar Video Ders Anlatımı AKADLAR M.Ö. 2350 2150 Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Samiler tarafından Orta Mezopotamya da Kral Sargon

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 2.Ders. Dr. İsmail BAYTAK ASYA HUN DEVLETİ

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 2.Ders. Dr. İsmail BAYTAK ASYA HUN DEVLETİ ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 2.Ders Dr. İsmail BAYTAK ASYA HUN DEVLETİ BÜYÜK HUN M.Ö. 220 M.S. 216 Tarihte bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Orta Asya Türk Birliği ilk kez sağlanmış

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

Hükümdar ölünce yerine oğlu geçerdi.

Hükümdar ölünce yerine oğlu geçerdi. İLK TÜRK DEVLETLERİ Orta Asya, diğer adıyla Türkistan Türklerin tarih sahnesine çıktıkları anayurtlarıdır. Orta Asya da sert karasal iklim yaşanmaktaydı. En önemli geçim kaynakları hayvancılıktı. Hayvancılığa

Detaylı

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN*

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* * Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Türk kültüründe bayrak, tarih boyunca hükümdarlığın ve hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bayrak dikmek bir yeri mülkiyet sahasına

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Türk edebiyatı İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ya da Destan dönemi Türk edebiyatı, Türklerin İslamiyet'i kabulünden önceki dönemlerde oluşturdukları edebiyata verilen isimdir.[1]

Detaylı

Üşenme, Erteleme, Vazgeçme.

Üşenme, Erteleme, Vazgeçme. KPSS YE NASIL ÇALIŞMALIYIZ KPSS YE NASIL ÇALIŞILIR? Üşenme, Erteleme, Vazgeçme. KPSS Matematik Dersine Nasıl Çalışılır MATEMATİK DERSİNE ÇALIŞMA YOLLARI 1-Matematik Dersi çalışmaya başlamadan önce her

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU 1964 yılında Kayseri de dünyaya gelen Ali Ahmetbeyoğlu, 1976 yılında Kayseri Namık Kemal İlkokulu ndaki, 1979 yılında Kayseri 50. Dedeman Ortaokulu ndaki, 1982 yılında ise

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 ŞAMANİZM Şamanizmin tanımında bilim adamlarının farklı görüşlere sahip olduğu görülmektedir. Kimi bilim adamı şamanizmi bir din olarak kabul etse de, kimisi bir kült olarak kabul

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİ I TEST 1

İLK TÜRK DEVLETLERİ I TEST 1 İLK TÜRK DEVLETLERİ I TEST 1 1. Bazı Türk devletlerinin Hazar ve Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göçler yapması, I. merkeziyetçi anlayışın güç kazanması, II. Avrupa'da etnik ve siyasal sorunlar yaşanması,

Detaylı

KD01-SS.04YT13. Üniversite. Hazırlık 01. ygs-lys tarih / ts TAR H B L M - I

KD01-SS.04YT13. Üniversite. Hazırlık 01. ygs-lys tarih / ts TAR H B L M - I Üniversite ygs-lys tarih / ts Hazırlık 01 TAR H B L M - I 1. Tarihi olaylara tanıklık etmiş ya da olaylarla ilgili bilgi veren malzemelere belge ya da kaynak adı verilir. Kaynaklar yazılı, yazısız ve sözlü

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

TARİHİN BİLİİMİNE GİRİŞ

TARİHİN BİLİİMİNE GİRİŞ Bu yazımızda tarihin tanımını, konusunu, yöntemini olay ve olgu kavramını, tarihi olayların özelliklerini ve bir tarihçide bulunması gereken özellikleri ele alacağız. Tarihin Tanımı İnsan topluluklarının

Detaylı

genel kültür kpss lise-ön lisans mezunları için soru yeni konularla yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır tarih coğrafya vatandaşlık

genel kültür kpss lise-ön lisans mezunları için soru yeni konularla yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır tarih coğrafya vatandaşlık kpss 2014 tarih osmanlı siyasi tarihi çağdaş türk ve dünya tarihi coğrafya vatandaşlık lise-ön lisans mezunları için genel kültür 2012 kpss de 94 soru yeni konularla yeni sorularla yeni sınav sistemine

Detaylı