Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016"

Transkript

1 Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016

2 İçindekiler Kariyer Yönetimi... 3 Rol Tanımları... 4 Rol Tanımı Genel Bilgileri... 5 Rol Tanımı Yabancı Dil Bilgileri... 6 Rol Tanımı Öğrenim Bilgileri... 7 Rol Tanımı Görev ve Sorumluluklar... 8 Derece/Basamak Tanımları Derece/Basamak Bilgileri Kadro Tanımları Kadro Tanımları Kadro Kartları Kadro Kartı Bilgileri İş Aileleri İş Ailesi Tanımları Yeterlilikler Yeterlilik Çizelgesi Kariyer Yolları Kariyer Yolları Bilgileri Kariyer Yoluna ait kod bilgisi girilir Kariyer Adımları Yetkinlik Farkları Kariyer Planları Kariyer Planı Bilgileri Hedefler Gelişim Planı Kariyer Görüşmeleri Kariyer Planı Görüşme Bilgileri Kariyer Önerileri Kariyer Öneri Bilgileri Kurumsal Analiz Mevcut Durum Analizi Yedek Planı Bireysel Kariyer Planlama Bilgiler Kariyer Yolları Kariyer Önerileri Kariyer Planları Kariyer Raporları İş Aileleri Listesi Yedek Plan Listesi Kariyer Planları Listesi Kariyer Önerileri Listesi Kariyer Yolları Kurumsal Raporlar Organizasyon / Görev Dağılımı Kadro Tanımları Listesi Kariyer Yönetimi 2/42

3 Kariyer Yönetimi Firmada kullanılan Rol tanımları, bu rol tanımlarına ait derece ve basamak tanımlarının yapıldığı, iş ailelerinin tanımlandığı ve kariyer adımları belirlenir. Ayrıca çalışanlarınıza ait planlamalarında bu bölümde yapılır. Kariyer Yönetimi menü seçenekleri şunlardır; Tanımlar: Rol Tanımları, Derece/Basamak Tanımları, Kadro Tanımları, Kadro Kartları, İş Aileleri ve Kariyer Yolları nın tanımlandığı bölümdür. Hareketler: Kariyer Planları, Kariyer Önerileri, Kurumsal Analiz ve Bireysel Kariyer Planlamaların yapıldığı bölümdür. Kariyer Raporları: İş Ailesi Listesi, Yedek Plan Listesi, Kariyer Plan Listesi, Kariyer Önerileri Listesi ve Kariyer Yolları raporları alınır. Kurumsal Raporlar: Organizasyon/Görev Dağılımı, Kadro Listesi, Rol Tanımları Listesi, Derece/Basamak Tanımları Listesi ve Kadro kartları listesi alınır. Kariyer Yönetimi 3/42

4 Rol Tanımları Firmanın verimliliğini sağlayan önemli unsurlardan biri rol tanımlarının belirgin olmasıdır. Bunun için firmanın faaliyetine göre rol tanımlarının, gerekli beceri ve eğitim bilgilerini de içerecek şekilde yapılması gerekir. İşin gerektirdiği beceriler, bu becerilerin derecesi, önemi, alınması gerekli eğitimler, öğrenim durumu gibi bilgiler rol tanımları ile kaydedilir. Rol tanımlarına sicil kartları üzerinden ulaşılır ve seçim yapılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Bağlı Kayıtlar Doküman Kataloğu Bilgiler Onaylar Kayıt Bilgisi İzleme Yenile Yeni bir rol tanımı yapmak için kullanılır. Rol tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Rol tanımını silmek için kullanılır. Rol tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Rol tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli bilgi girişini sağlar. Rol tanımının durum bilgisinde değişiklik yapmak için kullanılır. Sistemde tanımlı işlemlerle ilgili dokümanlara ulaşmak için kullanılır. Rol tanımlarına ait onay bilgilerini incelemek için kullanılır. Rol tanımı üzerinde ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını incelemek için kullanılır. Rol Tanımları Listesinin güncellenmesinde kullanılır. Kariyer Yönetimi 4/42

5 Rol Tanımı Genel Bilgileri Rol tanımları, Kariyer Yönetimi / Tanımlar menüsünde Rol Tanımları menü seçeneği kullanılarak tanımlanır. Rol Tanımları Listesinde Ekle seçeneği ile açılan Rol Tanımı üzerinden şu bilgiler girilir: Kod Açıklama Rol Türü Özel Kod Rol tanımının kodudur. Rol tanımının adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Sistem Ayarları / Türler / Personel Yönetimi bölümünde yapılan rol türleri listelenir. düğmesi ile listelenen Rol türlerinden seçim yapılır. Rol tanım bilgilerini gruplamak amacıyla kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Rol tanımı içerisinde Yetkinlikler, Eğitimler ve Notlar sayfalarında yer alan bilgiler süreç yönetimi bölümünden doğrudan aktarılmaktadır. Kariyer Yönetimi 5/42

6 Rol Tanımı Yabancı Dil Bilgileri Rol için aranan yabancı dil bilgileri, Yabancı Dil seçeneği ile kaydedilir. Rol tanımı için gerekli eğitimlerin her birisi ayrı bir satır olarak girilir. Yabancı dil bilgileri şunlardır: Grup Kod Açıklama Okuma/Yazma/Konuşma Ağırlık Önem Risk Yabancı dil grup kodudur. İş için gerekli yabancı dil tanım kodudur. Kayıtlı yabancı dil tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Rolde bulunması gereken yabancı dilin adı ya da açıklamasıdır. Kod alanında seçilen yabancı dil tanımına ait açıklama bilgisi bu alana doğrudan gelir. Seçilen yabancı dile ait seviye bilgileri okuma, yazma, konuşma alanlarında kaydedilir. Bu alanlarda listelenen seçenekler; Sistem Ayarları / Tanımlar / İnsan Kaynakları / Yabancı Dil Tanımları seçeneği ile tanımlanır. Rol tanımı için gerekli seviye seçilir. Seçilen yabancı dilin bu rol tanımı için ne ölçüde etkili olduğunu belirtir. Seçilen eğitimin bu rol tanımı için ne ölçüde vazgeçilmez olduğunu belirtir. Zorunlu, ve zorunlu değil olmak üzere iki seçeneklidir. Yabancı dil bilgisinin olmaması durumunda karşılaşılacak sorunlar, kaybedilecek zaman ve maliyetlerin yüzde olarak belirtildiği alandır. Kariyer Yönetimi 6/42

7 Rol Tanımı Öğrenim Bilgileri Rol için gerekli öğrenim düzeyi, Öğrenim sayfası ile kaydedilir. Öğrenim bilgileri şunlardır: Grup Okul Kodu Okul Açıklaması Öğrenim Türü Bölüm Kodu Bölüm Açıklaması Ağırlık Önem Risk Notlar Öğrenim grup kodudur. İş için gerekli öğrenim kodudur. Kayıtlı okullar listelenir ve ilgili tanım seçilir. Okul tanımı seçildiğinde açıklama ve tip alanlarına, okul tanım kartında kaydedilen bilgiler aktarılır. Öğrenim türünü belirtir. Öğrenim durumu türleri listelenir ve ilgili tür seçilir. Okul Bölüm Kodu belirlenir. Okul bölüm açıklaması belirlenir. Seçilen öğrenim durumunun bu rol tanımı için ne ölçüde etkili olduğunu belirtir. Seçilen öğrenim durumunun bu rol tanımı için ne ölçüde vazgeçilmez olduğunu belirtir. Zorunlu, ve zorunlu değil olmak üzere iki seçeneklidir. Bu dil bilgisinin olmaması durumunda karşılaşılacak sorunlar, kaybedilecek zaman ve maliyetlerin yüzde olarak belirtildiği alandır. İlgili bölüme ait notlar girilir. Kariyer Yönetimi 7/42

8 Rol Tanımı Görev ve Sorumluluklar Rol tanımı görev ve sorumluluk bilgileri tanım penceresinde Görev ve Sorumluluklar sayfasından kaydedilir. Grup Tanım Ağırlık Görev ve sorumluluk grup kodudur. Görev ve sorumluluk tanımı ya da açıklayıcı bilgisidir. Rol tanımı için belirtilen görev ve sorumluluk kaydının performans değerlendirmede dikkate alınacak ağırlığıdır. Rol tanımları ile ilişkili olarak tanımlanmış olan görev ve sorumluluklardan performans ağırlığı kolonuna bilgi girilmiş olan satırlar performans kayıtlarında otomatik olarak aktarılır. Rol tanımında belirtilen görev ve sorumluluklardan performans ağırlığı 0 (sıfır) dışında olanlar, personele ait performans kayıtları görev ve sorumluluklar sayfasına öndeğer olarak aktarılır. Rol tanımlarından otomatik aktarımda performans kaydı oluşturulan sicilin sicil rol tanımlarında halen çalışmaya devam ettiği (çalışma tarihinden önce başlamış ve bitiş tarihi boş olan ve ya çalışma tarihi başlangıç-bitiş tarihi arasında kalan) rol tanımları dikkate alınır. Kariyer Yönetimi 8/42

9 Rol Tanımı Yetkinlikler Rol tanımının gerektirdiği yetkinlikler, tanım penceresinde Yetkinlikler sayfasından kaydedilir. Tanımlanan rolün gerektirdiği yetkinlikler, satırlardaki alanlardan girilerek belirtilmiş olur. Yetkinliklere ait şu bilgiler girilir: Grup Kod Açıklama Derece Ağırlık Performans Ağırlığı Önem Risk Notlar Yetkinlik grup kodudur. Rol için gerekli yetkinlik kodudur. Kayıtlı yetkinlikler listelenir ve ilgili tanım seçilir. Yetkinlik tanımı seçildiğinde açıklama alanına, yetkinlik tanımında kaydedilen bilgiler aktarılır. Seçilen yetkinlik tanımına ait derece bilgisi bu alana gelir. Seçilen yetkinliğin bu rol tanımı için ne ölçüde etkili olduğunu belirtir. Seçilen yetkinliğin performas ağırlığının bu rol tanımı için ne ölçüde etkili olduğunu belirtmek için kullanılır. Seçilen yetkinliğin bu rol tanımı için ne ölçüde vazgeçilmez olduğunu belirtir. Çok Önemli Önemli Önemsiz olmak üzere üç seçeneklidir. Bu yetkinliğin olmaması durumunda karşılaşılacak sorunlar, kaybedilecek zaman ve maliyetlerin yüzde olarak belirtildiği alandır. İlgili bölüme ait notlar girilir. Kariyer Yönetimi 9/42

10 Rol Tanımı Eğitimler Rol tanımının gerektirdiği eğitimler, tanım penceresinde Eğitimler sayfasından kaydedilir. Tanımlanan rolün gerektirdiği yetkinlikler, satırlardaki alanlardan girilerek belirtilmiş olur. Yetkinliklere ait şu bilgiler girilir: Grup Kod Açıklama Derece Ağırlık Performans Ağırlığı Önem Risk Notlar Yetkinlik grup kodudur. Rol için gerekli yetkinlik kodudur. Kayıtlı yetkinlikler listelenir ve ilgili tanım seçilir. Yetkinlik tanımı seçildiğinde açıklama alanına, yetkinlik tanımında kaydedilen bilgiler aktarılır. Seçilen yetkinlik tanımına ait derece bilgisi bu alana gelir. Seçilen yetkinliğin bu rol tanımı için ne ölçüde etkili olduğunu belirtir. Seçilen yetkinliğin performas ağırlığının bu rol tanımı için ne ölçüde etkili olduğunu belirtmek için kullanılır. Seçilen yetkinliğin bu rol tanımı için ne ölçüde vazgeçilmez olduğunu belirtir. Çok Önemli Önemli Önemsiz olmak üzere üç seçeneklidir. Bu yetkinliğin olmaması durumunda karşılaşılacak sorunlar, kaybedilecek zaman ve maliyetlerin yüzde olarak belirtildiği alandır. İlgili bölüme ait notlar girilir. Kariyer Yönetimi 10/42

11 Derece / Basamak Tanımları Firmanın organizasyonel yapısına göre rol tanımlarının hangi derece/basamakları kapsadığı, derece/basamak için geçerli olacak iş tecrübesi, minimum eğitim seviyesi vb bilgiler Derece / Basamak Tanımları seçeneği ile kaydedilir. Derece / Basamak Tanımları, Kariyer Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Derece / Basamak tanımları üzerinde yapılacak işlemler için listenin alt bölümünde yer alan düğmeler ya da sağ fare düğmesi menüsündeki menü seçenekleri kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Alt Hedef Ekle Kopyala Durumunu Değiştir Bilgiler Onaylar Kayıt Bilgisi İzleme Yenile Yeni bir derece / basamak tanımı yapmak için kullanılır. Derece / Basamak tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Derece / Basamak tanımını silmek için kullanılır. Derece / Basamak tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Derece / Basamak tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli bilgi girişini sağlar. Derece / Basamak tanımının durum bilgisinde değişiklik yapmak için kullanılır. Derece / Basamak tanımlarına ait onay bilgilerini incelemek için kullanılır. Derece / Basamak tanımı üzerinde ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını incelemek için kullanılır. Derece / Basamak Tanımları Listesinin güncellenmesinde kullanılır. Kariyer Yönetimi 11/42

12 Derece / Basamak Bilgileri Yeni tanım yapmak için Derece / Basamak Tanımları listesinde Ekle seçeneği kullanılır. Açılan pencereden kaydedilen bilgiler şunlardır: Kod Açıklama Geçmiş İş Tecrübesi Öğrenim Alt Sınırı Derece Atlama Süresi Yaş Aralığı Ortalama Ücret Tolerans Alt ve Üst Sınırı Derece / basamak tanım kodudur. Derece / basamak tanımının adı ya da açıklayıcı bilgidir. Bu derece ya da basamak için geçerli geçmiş iş tecrübesi süresidir. Ay olarak verilir. Derece / basamak için gerekli minimum eğitim düzeyini belirtir. Eğitim durumu seçenekleri listelenir ve ilgili durum seçilir. Bu derece için yeterli çalışma süresini belirtir. Süre ay olarak belirtilir. Ay sayısı verildiğinde karşılık gelen yıl sayısı yıl alanına aktarılır. Derece / basamak için geçerli olacak yaş aralığını belirtir. Derece / basamak için geçerli olacak ortalama ücreti belirtir. Bu alanlar, derece ya da basamak için ücret hesaplarında kullanılacak alt ve üst sınırları belirtilir. Tolerans alt ve üst sınırı sabit bir tutar ya da yüzde olarak belirtilir. Derece / basamak tanım bilgileri Kaydet düğmesi ile kaydedilir. Yapılan her tanım derece/basamak tanımları listesinde kod ve açıklama bilgileri ile listelenir. Kariyer Yönetimi 12/42

13 Kadro Tanımları Kurum organizasyonel yapısına göre pozisyonlara ait kadroların kaydedildiği menü seçeneğidir. Her bir pozisyon için gerekli kadrolar ayrı ayrı belirlenir. Kadro Tanımları, Kariyer Yönetimi / Tanımlar menüsü altında yer alır. Sağ fare düğmesi menüsü veya yatay menü üzerinde Ekle seçeneği ile kaydedilir. Kadro Tanımları menü seçenekleri şunlardır: Ekle Altına Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Toplu Kadro Kartı Oluşturma İlişkili Kayıtlar Kadro Kartları Bilgiler Kayıt Bilgisi İzleme Yenile Yeni bir kadro tanımı yapmak için kullanılır. Kadro tanımları listesinde yer alan kayıtların kırılımlı bir yapıda gösterilmesi için kullanılır. Hangi satır üzerinde Altına Ekle seçimi yapılırsa o satıra bağlı olan kadro eklenmiş olur. Kadro tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Kadro tanımını silmek için kullanılır. Kadro tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Kadro tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli bilgi girişini sağlar. Kadro tanımının durum bilgisinde değişiklik yapmak için kullanılır. Kadro kartlarının toplu olarak Kadro Tanımlarına bağlı olarak oluşturulması için kullanılır. Kadro Kartları Listesi ne ulaşmak için kullanılır. Kadro tanımı üzerinde ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını incelemek için kullanılır. Kadro Tanımları listesinin güncellenmesinde kullanılır. Kariyer Yönetimi 13/42

14 Kadro Tanımları Yeni tanım yapmak için Kadro Tanımları listesinde Ekle seçeneği kullanılır. Açılan pencereden kaydedilen bilgiler şunlardır: Kod Kadro tanım kodudur. Açıklama Kadro tanımının adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Tip Kadro kayıt tipidir. Bu alan; Normal Kadro Geçici Kadro seçeneklerini içerir. Özel Kod Kadro tanım bilgilerini gruplamak amacıyla kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Yetki Kodu Yetki kodu alanı detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Başlangıç Tarihi Kadro tanımının başlangıç tarihinin belirtildiği alandır. Bitiş Tarihi Kadro tanımının bitiş tarihinin belirtildiği alandır. Böylece kadro tanımının, başlangıç / bitiş tarihi alanlarında belirtilen tarihler arasında geçerli olacağı belirtilmiş olur. En Az Kadro / En Fazla En az / en fazla / normal kadro / dolu kadro / boş kadro sayısının kaç Kariyer Yönetimi 14/42

15 Kadro / Normal Kadro / Dolu Kadro / Boş Kadro Alt Kadro Sayısı / Tanımlı Alt Kadro Sayısı Kurum İşyeri Birim Pozisyon Pozisyon Tanımı Bölüm Kadro Yeri Unvan Üst Kadro Tanımı Görev Sınıfı Derece Personel Statüsü Durumunu Değiştir kişiden oluşacağı belirtilir. Alt kadro ve tanımlı alt kadro sayısının kaç kişiden oluşacağı belirtilir. Kadronun ait olduğu kurumu belirtir. Kadronun ait olduğu işyerini belirtir. Kadronun ait olduğu birimi belirtir. Kadro ya da geçici göreve ait pozisyonun belirlendiği alandır. simgesi tıklanarak açılan organizasyon şemasında tanım için geçerli olacak pozisyon seçilir. Pozisyon Tanımlarının belirlendiği alandır. Kadronun ait olduğu bölüm girilir. Kadronun bulunduğu yeri belirtir. Kayıtlı yer tanımları listelenir ve kadro ya da pozisyonun ait olduğu yer seçilir. Yer tanımları Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Yer Tanımları seçeneği ile kaydedilir. Kadroya ait unvanı belirtir. Kayıtlı unvan tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Kadro tanımlarında kullanılan unvan tanımları, Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Unvan Tanımları seçeneği ile kaydedilir. Üst kadro seçimi yapılır. Kadro için geçerli olan görev sınıfını belirtir. simgesi tıklanarak ilgili sınıf seçilir. Kadro için geçerli olacak dereceyi belirtir. Pozisyon için derece seçmek gerekmez. Kadro için geçerli olacak personel statüsüdür. Personel Statüleri, Sistem Ayarları program bölümünde Türler menüsü altında yer alan Personel Statüleri seçeneği ile kaydedilir. Tanımlı kadro için durum değişikliğinin gerçekleştirildiği alandır. Kullanımda Kullanım Dışı Olmak üzere iki seçeneklidir. İlgili durum seçilir. Kariyer Yönetimi 15/42

16 Kadro Kartları Kadrolara ait tanımların yapıldığı menü seçeneğidir. Kadro Kartları, Kariyer Yönetimi / Tanımlar menüsü altında yer alır. Sağ fare düğmesi menüsü veya yatay menü üzerinde Ekle seçeneği ile kaydedilir. Kadro Kartları menü seçenekleri şunlardır: Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Tarihçe Kullanım Tarihçesi Kadro Kartı Sayıları Kayıt Sayısı Bağlı Kayıtlar Tarihçe Bilgiler Kullanım Tarihçesi Onaylar Kayıt Bilgisi İzleme Yenile Yeni bir kadro kartı tanımlamak için kullanılır. Kadro kartı bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Kadro kartını silmek için kullanılır. Kadro tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Kadro tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli bilgi girişini sağlar. Kadro tanımının durum bilgisinde değişiklik yapmak için kullanılır. Kadro kartları listesinde toplam kadro kartı sayısını tür ve adet bilgileri ile görüntülemek için kullanılır. Kadro tanımı üzerinde ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını incelemek için kullanılır. Kadro Kartları listesinin güncellenmesinde kullanılır. Kariyer Yönetimi 16/42

17 Kadro Kartı Bilgileri Yeni tanım yapmak için Kadro Kartları listesinde Ekle seçeneği kullanılır. Açılan pencereden kaydedilen bilgiler şunlardır: Kod Açıklama Kadro Tanımı Özel Kod Yetki Kodu Kurum İşyeri Birim Pozisyon Kadro Yeri Unvan Tip Personel Statüsü Sıra Numarası Terfi Türü Göreb Sınıfı Kadro kart kodudur. Kadro kartına ait açıklama alanıdır. Kadro kartının ait olduğu kadro seçilir. Kadro kartlarını gruplamak amacıyla kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Karta ait yetki kodu girilir. Kadro tanımının ait olduğu kurumu bilgisidir. Bilgiler Kadro tanımından aktarılır. Kadro tanımının ait olduğu işyeri bilgisidir. Bilgiler Kadro tanımından aktarılır. Kadro tanımının ait olduğu birim bilgisidir. Bilgiler Kadro tanımından aktarılır. Kadro tanımının ait olduğu pozisyon bilgisidir. Bilgiler Kadro tanımından aktarılır. Kadro tanımının ait olduğu kadro yeri bilgisidir. Bilgiler Kadro tanımından aktarılır. Kadro tanımının ait olduğu unvan bilgisidir. Bilgiler Kadro tanımından aktarılır. Kadro tanımının ait olduğu Tip bilgisidir. Bilgiler Kadro tanımından aktarılır. Kadro tanımının ait olduğu Personel Statüsüdür. Bilgiler Kadro tanımından aktarılır. Kadro kartının sıra numarasıdır. Kadro kartının terfi türü belirlenir. İdari veya akademik olmak üzere iki seçeneklidir. Kadro kartının hizmet sınıfı belirlenir. Bilgiler Kadro tanımından aktarılır. Kariyer Yönetimi 17/42

18 Bütçe Türü Derece Sicil No Adı Soyadı Durumunu Değiştir Kadro kartının Bütçe Türü belirlenir; Genel Bütçe / Döner Sermaye / Fon olmak üzere 3 seçeneklidir. Kadro kartının derecesi belirlenir. Bilgiler Kadro tanımından aktarılır. Kadronun Atandığı Kişinin sicil numarasıdır. Kadronun Atandığı Kişinin adı-soyadıdır. Tanımlı kadro kartı için durum değişikliğinin gerçekleştirildiği alandır. Kullanımda Kullanım Dışı Olmak üzere iki seçeneklidir. İlgili durum seçilir. Kariyer Yönetimi 18/42

19 İş Aileleri Teknik, davranış, rol tanımı ve benzeri açılardan birbirine benzer olan, aralarında bir ilişki bulunan pozisyonların oluşturduğu gruba iş ailesi adı verilir. İş aileleri Kariyer Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Yeni tanım yapmak ya da varolan kayıtlar üzerindeki işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. İş Aileleri menü seçenekleri şunlardır: Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Tarihçe Kullanım Tarihçesi Kayıt Sayısı Bağlı Kayıtlar Tarihçe Bilgiler Kullanım Tarihçesi Onaylar Kayıt Bilgisi İzleme Yenile Tercihler Satır Renklendirme Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Uyarla Kısayol Tanımla Yer İmi Adresi (URL) Oluştur Kayıt Sayısı Raporlama Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Yeni bir iş ailesi tanımlamak için kullanılır. İş ailesi tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. İş ailesi tanımını silmek için kullanılır. İş ailesi tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. İş ailesi tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli bilgi girişini sağlar. Kadro tanımının durum bilgisinde değişiklik yapmak için kullanılır. Kadro kartları listesinde toplam kadro kartı sayısını tür ve adet bilgileri ile görüntülemek için kullanılır. Kadro tanımı üzerinde ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını incelemek için kullanılır. Kadro Kartları listesinin güncellenmesinde kullanılır. Logo Renklendirme İfadesi Sihirbazı kullanılarak liste üzerinde yer alan satırların kendi içinde gruplanmasını sağlayacak şekilde renklendirilmesinde kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Kadro Tanımları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kadro Tanımları listesinde kısayol oluşturma işleminde kullanılır. Kadro Tanımları listesinde kart türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler. Kariyer Yönetimi 19/42

20 Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Özel Seçim Veri Aktarımı Dışarı Aktarım İçeri Aktarım Excel e Aktarım Firmaya Veri Aktarımı Pivot Görünüm Sadece Görünen Satırlar Bütün Sorgu Sonucu Tablo Görünüm Tablo Görünüm Tablo Özellikleri Kadro Tanımları listesinde yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Kayıtlardaki seçimi kaldırmak için kullanılır. Kadro Tanımlarının dışarıya aktarılmasında kullanılır. Kadro tanımlarının dışarıdan içeriye aktarılmasında kullanılır. Kadro tanımlarının programdan Excel e aktarılmasında kullanılır. Kariyer Yönetimi 20/42

21 İş Ailesi Tanımları Yeni iş ailesi tanımlamak için İş Aileleri listesinde Ekle seçeneği kullanılır. Açılan tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Kod Açıklama Birim Kodu Birim Açıklama Pozisyon Kodu İş ailesi tanımının bilgisayardaki izleme numarasıdır. İş ailesi tanımının adı ya da açıklayıcı bilgisidir. İş ailesini oluşturan Pozisyonların bulunduğu Birim Kodudur. İş ailesini oluşturan Pozisyonların bulunduğu Birim Açıklamasıdır. İş ailesi içinde yer alacak pozisyonun kodudur.... simgesi tıklanarak pozisyon tanımlarına ı açılır ve ilgili pozisyon seçilir. Kariyer Yönetimi 21/42

22 Yeterlilikler İş ailesi içinde yer alan her bir pozisyon için gerekli yeterlilikler iş aile tanımı penceresinde Yeterlilik Çizelgesi seçeneği ile kaydedilir. Yeterlilik Çizelgesi Yeterlilik çizelgesi ile iş ailesine ait pozisyonlara bağlı iş en ağırlıklı olanın gerektirdiği yetkinlikler sıralanır. Bu tabloda iş ailesini oluşturan pozisyonların ortaklıkları ve farklılıkları izlenir. Bu tablolarda yetkinlikler beceriler, yabancı diller, eğitim ve öğrenim için ayrı ayrı alınır. Kariyer Yönetimi 22/42

23 Kariyer Yolları Pozisyonlara ait geçişlerin incelendiği seçenektir. İş ailesine bağlı pozisyonların arasındaki ilişkiler tanımlanır. Kariyer yolu belirlenen Pozisyona gelebilmek için hangi aşamalardan geçilmesi gerektiği tanımlanır. Kariyer adım sırasına göre tanımlama yapılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Bilgiler Onaylar Kayıt Bilgisi İzleme Yenile Tercihler Satır Renklendirme Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Uyarla Kısayol Tanımla Yer İmi Adresi (URL) Oluştur Kayıt Sayısı Raporlama Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Özel Seçim Veri Aktarımı Dışarı Aktarım İçeri Aktarım Excel e Aktarım Yeni bir kariyer yolu tanımlamak için kullanılır. Kariyer yolu tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Kariyer Yolu tanımını silmek için kullanılır. Kariyer Yolu tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Kariyer Yolu tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli bilgi girişini sağlar. Kariyer yolları tanımı üzerinde ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını incelemek için kullanılır. Kariyer yolları listesinin güncellenmesinde kullanılır. Logo Renklendirme İfadesi Sihirbazı kullanılarak liste üzerinde yer alan satırların kendi içinde gruplanmasını sağlayacak şekilde renklendirilmesinde kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Kariyer Yolları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kariyer Yolları listesinde kısayol oluşturma işleminde kullanılır. Kariyer Yolları listesinde kart türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler. Kariyer Yolları listesinde yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Kayıtlardaki seçimi kaldırmak için kullanılır. Kariyer Yolları Tanımlarının dışarıya aktarılmasında kullanılır. Kariyer Yolları tanımlarının dışarıdan içeriye aktarılmasında kullanılır. Kariyer Yolları tanımlarının programdan Excel e aktarılmasında kullanılır. Kariyer Yönetimi 23/42

24 Firmaya Veri Aktarımı Pivot Görünüm Sadece Görünen Satırlar Bütün Sorgu Sonucu Tablo Görünüm Tablo Görünüm Tablo Özellikleri Kariyer Yönetimi 24/42

25 Kariyer Yolları Bilgileri Personele ait kariyer yolları bilgileri, Kariyer Yolları listesinde Ekle seçeneği kullanılarak kaydedilir. Açılan tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Kod Açıklama Birim Pozisyon Kariyer Adımları Birim Kodu Açıklama Pozisyon Kodu Açıklama Kariyer Yoluna ait kod bilgisi girilir. Kariyer Yoluna ait açıklama bilgisi tanımlanır. Kariyer yolu belirlenecek pozisyonun bağlı olduğu birim belirlenir. Kariyer yolu belirlenecek pozisyon belirlenir. Kariyer yolu belirlenen pozisyona ulaşabilmek için geçilmesi gereken kariyer adımlarında bulunan pozisyona ait birim kodudur. Kariyer yolu belirlenen pozisyona ulaşabilmek için geçilmesi gereken kariyer adımlarında bulunan pozisyona ait birim açıklamasıdır. Kariyer adımlarında bulunan pozisyon kodu Kariyer adımlarında bulunan pozisyon açıklaması Yetkinlik Farkları Kariyer adımları ile ulaşılmak istenen hedef pozisyon tanımı arasındaki farkların görülebildiği ekrandır. Üzerinde bulunduğumuz pozisyon satırı ile hedeflenen pozisyon farkları görülebilir. Kariyer Yönetimi 25/42

26 Kariyer Planları Kariyer Planlarının kaydedildiği seçenektir. Kariyer Yönetimi program bölümünde Kayıtlar menüsü altında yer alır. Yeni kayıt eklemek ve varolan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili düğmeler ve sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Kayıt Sayısı Bağlı Kayıtlar Kariyer Görüşmeleri Doküman Kataloğu Bilgiler Onaylar Kayıt Bilgisi İzleme Yenile Tercihler Satır Renklendirme Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Uyarla Kısayol Tanımla Yer İmi Adresi (URL) Oluştur Kayıt Bilgisi Raporlama Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Özel Seçim Yeni bir kariyer planı tanımlamak için kullanılır. Kariyer Planı tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Kariyer Planı tanımını silmek için kullanılır. Kariyer Planı tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Kariyer Planı tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli bilgi girişini sağlar. Kariyer Planı tanımının durum bilgisinde değişiklik yapmak için kullanılır. Kariyer Planları listesinde toplam kayıt sayısını görüntülemek için kullanılır. Kariyer Planları tanımı üzerinde ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını incelemek için kullanılır. Kariyer Planları listesinin güncellenmesinde kullanılır. Logo Renklendirme İfadesi Sihirbazı kullanılarak liste üzerinde yer alan satırların kendi içinde gruplanmasını sağlayacak şekilde renklendirilmesinde kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Kariyer Planları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kariyer Planları listesinde kısayol oluşturma işleminde kullanılır. Kaydın ilk ekleniş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Kariyer Planları listesinde yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Kayıtlardaki seçimi kaldırmak için kullanılır. Kariyer Yönetimi 26/42

27 Veri Aktarımı Dışarı Aktarım İçeri Aktarım Excel e Aktarım Firmaya Veri Aktarımı Pivot Görünüm Sadece Görünen Satırlar Bütün Sorgu Sonucu Tablo Görünüm Tablo Görünüm Tablo Özellikleri Kariyer Planları Tanımlarının dışarıya aktarılmasında kullanılır. Kariyer Planları tanımlarının dışarıdan içeriye aktarılmasında kullanılır. Kariyer Planları tanımlarının programdan Excel e aktarılmasında kullanılır. Kariyer Yönetimi 27/42

28 Kariyer Planı Bilgileri Elemanlara ait kariyer planı bilgileri Kariyer Yönetimi / Hareketler / Kariyer Planları bölümünde Ekle seçeneği kullanılarak kaydedilir. Açılan tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Kod Açıklama Planlama Tarihi Özel Kod Yetki Kodu Kariyer planı tanım kodudur. Kariyer planı ya da açıklamasıdır. Kariyer planının oluşturulduğu tarihtir. Kariyer planlarını amacıyla kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod raporlamada kolaylık sağlamak amacıyla kullanılır. Yetki kodu alanı detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Kariyer Yönetimi 28/42

29 Personel Bilgileri Kariyer planı yapılan personele ait bilgilerin girildiği bölümdür. Sicil Kodu / Adı / Soyadı Pozisyon Kariyer planı yapılan personele ait sicil kodu, adı ve soyadı bilgileri girilir. Bu alanlardan sicil kartları listelenir ve kariyer planı yapılacak personel seçilir. Personel seçildiğinde pozisyon bilgileri sicil kartlarından otomatik olarak aktarılır. Danışman Kariyer planını yapan personele ait bilgilerin girildiği bölümdür. Sicil Kodu / Adı / Soyadı Pozisyon Kariyer planını yapan personele ait sicil kodu, adı ve soyadı bilgileri girilir. Bu alanlardan sicil kartları listelenir ve danışman personel seçilir. Personel seçildiğinde pozisyon bilgileri sicil kartlarından otomatik olarak aktarılır. Kariyer planı yapılacak personel için geçerli olacak hedefler ve yetkinlikler ile hedef gelişim planı uyum bilgileri tanım penceresinde ilgili sayfalardan kaydedilir. Hedefler Kariyer planının hedefler sayfasında kişinin çeşitli vadelerde geçiş yapması planlanan pozisyonlar, bu pozisyonlar için gerekli yetkinlik düzeyleri kaydedilir. Hedefler penceresinden kaydedilen bilgiler 2 ana grupta toplanır. Hedef satırlarında kişinin çeşitli vadelerde geçiş yapması planlanan pozisyonlar (kariyer hedefleri) ve bu hedeflere tahmini geçiş tarihleri, kişi o pozisyona geçtiğinde birinin yerini alacaksa kimin yerini alacağı bilgileri girilir. Birim Kodu Açıklama Pozisyon Kodu Açıklama Planlanan Geçiş Tarihi Yerine Geçilecek Kişi Sicil Numarası / Adı / Soyadı Gerçekleşen Geçiş Tarihi Durumu Kariyer planı tanımlanan personelin çalıştığı birim kodudur. Kayıtlı birimler listelenir ve ilgili tanım seçilir. Birim koduna ait açıklama bilgisidir. Birim seçildiğinde açıklaması da bu alana doğrudan gelir. Kişinin atanması muhtemel pozisyonu belirtir.... simgesi tıklanarak ilgili pozisyon seçilir. Pozisyon koduna ait açıklama bilgisidir. Pozisyon seçildiğinde açıklaması da bu alana doğrudan gelir. Personelin bu pozisyona tahminen ne zaman geçeceğini belirtir. Personele seçilen pozisyonda halen bir başka kişinin olması durumunda bu kişiye ait bilgiler bu alanlarda belirtilir. Personelin seçilen pozisyona atandığı tarihtir. Satırda tanımlanan hedefin gerçekleşip gerçekleşmediği bilgisi bu alanda izlenir. Kariyer Yönetimi 29/42

30 Gelişim Planı Gelişim Planı ile kişinin hedeflere ulaşabilmesi için edinmesi gereken yetkinlikleri geliştirebileceği faaliyetler (eğitim ya da başka bir faaliyet) ve bunların ne zaman yapılacağı belirlenir. Gelişim planı kariyer planı tanım penceresinden kaydedilir. Faaliyet Eğitim Kodu ve Adı Gelişim için yapılan faaliyet açıklamasıdır. Yetkinliğin geliştirilmesi için alınması gerekli eğitim bilgileri bu alanlarda belirtilir. Her iki alandan da eğitim tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Alınacak eğitimle ilgili eğitim talebi gelişim planı üzerinden kaydedilebilir. Bunun için sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Eğitim Talebi Oluştur seçeneği kullanılır. Oluşturulan eğitim talebi, Eğitim Yönetimi program bölümünde eğitim talepleri listesinde yer alır. Eğitime kayıt işleminin yapılmasından sonra eğitim bilgileri; eğitim talep durumu eğitim kayıt numarası eğitim sonucu alanlarında izlenir. Kariyer Yönetimi 30/42

31 Planlanan Bitiş Tarihi Faaliyet Durumu Durumunu Değiştir Faaliyetin tahmini bitiş tarihidir. Yetkinliğin geliştirilmesi için gerekli faaliyetin durumunun belirlendiği alandır. Durum alanı; Plan Yürürlükte Gerçekleşti İptal seçeneklerini içerir. Faaliyetin durumu bu seçeneklerden birisi kullanılarak belirlenir. Tanımlı kariyer planları için durum değişikliğinin gerçekleştirildiği alandır. Yürülükte Gerçekleşti İptal Olmak üzere üç seçeneklidir. İlgili durum seçilir. Kariyer Yönetimi 31/42

32 Kariyer Görüşmeleri Kariyer planı ile ilgili görüşmelerin kaydedildiği seçenektir. Kariyer Planları listesinde F9-Sağ Fare düğmesi menüsünde yer alır. Yapılan her görüşme Ekle seçeneği ile ayrı ayrı kaydedilir. Kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Kayıt Sayısı Bağlı Kayıtlar Kariyer Görüşmeleri Doküman Kataloğu Bilgiler Onaylar Kayıt Bilgisi İzleme Yenile Tercihler Satır Renklendirme Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Uyarla Kısayol Tanımla Yer İmi Adresi (URL) Oluştur Kayıt Bilgisi Raporlama Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Yeni bir kariyer görüşmesi tanımlamak için kullanılır. Kariyer Görüşmesi tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Kariyer görüşme tanımını silmek için kullanılır. Kariyer görüşmesi tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Kariyer görüşmesi tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli bilgi girişini sağlar. Kariyer görüşmesi tanımının durum bilgisinde değişiklik yapmak için kullanılır. Kariyer görüşmeleri listesinde toplam kayıt sayısını görüntülemek için kullanılır. Kariyer görüşmesi tanımı üzerinde ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını incelemek için kullanılır. Kariyer görüşmeleri listesinin güncellenmesinde kullanılır. Logo Renklendirme İfadesi Sihirbazı kullanılarak liste üzerinde yer alan satırların kendi içinde gruplanmasını sağlayacak şekilde renklendirilmesinde kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Kariyer görüşmeleri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kariyer görüşmeleri listesinde kısayol oluşturma işleminde kullanılır. Kaydın ilk ekleniş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Kariyer görüşmeleri listesinde yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Kayıtlardaki seçimi kaldırmak için kullanılır. Kariyer Yönetimi 32/42

33 Çevir Özel Seçim Veri Aktarımı Dışarı Aktarım İçeri Aktarım Excel e Aktarım Firmaya Veri Aktarımı Pivot Görünüm Sadece Görünen Satırlar Bütün Sorgu Sonucu Tablo Görünüm Tablo Görünüm Tablo Özellikleri Kariyer görüşmelerine ait tanımların dışarıya aktarılmasında kullanılır. Kariyer görüşmelerine ait tanımların dışarıdan içeriye aktarılmasında kullanılır. Kariyer görüşmelerine ait tanımların programdan Excel e aktarılmasında kullanılır. Kariyer Yönetimi 33/42

34 Kariyer Planı Görüşme Bilgileri Kariyer planları ile ilgili görüşme bilgileri, Kariyer planları görüşmeler listesinde Ekle seçeneği ile kaydedilir. Kod Açıklama Planlanan Başlangıç Tarih / Saat Gerçekleşen Başlangıç Tarih / Saat Görüşme Notları Görüşme kayıt kodudur. Görüşme kayıt açıklamasıdır. Planlanan görüşme tarihi ve saatidir. Planlama tarihi verilen görüşmeleri Hatırlatıcıya kaydetmek mümkündür. Bunun için görüşme kayıt penceresinde ya da Kariyer Planı Görüşmeler listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki Hatırlatıcıya Kaydet seçeneği kullanılır. Görüşmenin yapıldığı tarihtir. Bu bölümde açıklama alanında görüşmeye ait genel açıklama kaydedilir. Kariyer Yönetimi 34/42

35 Kariyer Önerileri Kariyer önerilerinin kaydedildiği seçenektir. Kariyer Yönetimi program bölümünde Kayıtlar menüsü altında yer alır. Yeni öneri eklemek ve kayıtlı öneriler üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Bilgiler Yenile Tercihler Satır Renklendirme Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Uyarla Kısayol Tanımla Yer İmi Adresi (URL) Oluştur Kayıt Sayısı Raporlama Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Özel Seçim Veri Aktarımı Dışarı Aktarım İçeri Aktarım Excel e Aktarım Firmaya Veri Aktarımı Pivot Görünüm Sadece Görünen Satırlar Bütün Sorgu Sonucu Yeni bir kariyer önerisi tanımlamak için kullanılır. Kariyer önerisi tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Kariyer öneri tanımını silmek için kullanılır. Kariyer öneri tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Kariyer öneri tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli bilgi girişini sağlar. Kariyer öneri tanımının durum bilgisinde değişiklik yapmak için kullanılır. Kariyer Önerileri Listesinin güncellenmesinde kullanılır. Logo Renklendirme İfadesi Sihirbazı kullanılarak liste üzerinde yer alan satırların kendi içinde gruplanmasını sağlayacak şekilde renklendirilmesinde kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Kariyer Önerileri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kariyer Önerileri listesinde kısayol oluşturma işleminde kullanılır. Kariyer Önerileri listesinde toplam kayıt sayısını görüntülemek için kullanılır. Kariyer Önerileri listesinde yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Kayıtlardaki seçimi kaldırmak için kullanılır. Kariyer önerilerine ait tanımların dışarıya aktarılmasında kullanılır. Kariyer önerilerine ait tanımların dışarıdan içeriye aktarılmasında kullanılır. Kariyer önerilerine ait tanımların programdan Excel e aktarılmasında kullanılır. Kariyer Yönetimi 35/42

36 Tablo Görünüm Tablo Görünüm Tablo Özellikleri Kariyer Yönetimi 36/42

37 Kariyer Öneri Bilgileri Kariyer önerisi Kariyer Önerileri listesinde Ekle seçeneği ile açılan pencereden kaydedilir. Kariyer önerisi, Kariyer Önerileri listesinde Ekle seçeneği ile açılan pencereden kaydedilir. Kodu Açıklama Öneri Tarihi Özel Kod Yetki Kodu Önerilen Sicil Numarası / Adı / Soyadı Pozisyon Öneren Öneri kayıt kodudur. Öneriye ait açıklamadır. Önerinin ne zaman yapıldığını belirtir. Önerilen bölümünde kariyer önerisi yapılan personele ait bilgiler kaydedilir. Kariyer Önerilerini gruplamakta kullanılan 24 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, kullanıcının, kariyer önerileri bilgilerini kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, kariyer önerileri bilgileri üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Kariyer önerileri yetki kodudur. Yetki kodları veri güvenliğini sağlamak için kullanılır. Tanım üzerinde yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kullanıcılar işlem yapabilir. Bu alanlardan kariyer önerisi yapılan personel belirlenir. Bu alanlardan sicil kartları listelenir ve ilgili personel seçilir. Personel seçildiğinde pozisyon bilgileri sicil kartlarından otomatik olarak aktarılır. Kariyer Yönetimi 37/42

38 Sicil Numarası / Adı / Soyadı Pozisyon Önerilen Pozisyon Birim Kod Yerine geçeceği Kişi Sicil Numarası / Adı Durum Değişikliği Bu alanlardan kariyer önerisinde bulunan personele ait bilgileri girilir. Her üç alandan da sicil kartları listelenir ve ilgili personel seçilir. Seçilen personelin çalıştığı pozisyon bilgileri sicil kartından otomatik olarak aktarılır. Personele önerilen pozisyonun ait olacağı birim belirlenir. Tanımlı birimler listelenir ve seçim yapılır. Personele önerilen pozisyon bilgisi girilir. Tanımlı pozisyonlar listelenir ve seçim yapılır. Bu alanlarda, seçilen pozisyonun dolu olması durumunda bu personel belirtilir. Sicil kartları listelenir ve ilgili personel seçilir. Tanımlı kariyer önerisi için durum değişikliğinin gerçekleştirildiği alandır. Onaylandı İptal Olmak üzere iki seçeneklidir. İlgili durum seçilir. Kariyer Yönetimi 38/42

39 Kurumsal Analiz Kurumsal Analiz bölümüne Kariyer Yönetimi / Hareketler menü seçeneği içerisinden ulaşılabilir. Kuruma ait pozisyonlar üzerinden, mevcut durumun ve yedek planların izlenebildiği bölümdür. Mevcut Durum Analizi Kurumsal analiz yapılırken pozisyon üzerinden pozisyon için mevcut durumun izlendiği seçenektir. O pozisyonda çalışan kişiler (atamalar) listelenir. Pozisyon seçildiğinde sağ fare düğmesi menüsünde ya da yatay menüde yer alır. Kariyer Yönetimi 39/42

40 Listelenen Sicil kartlarına ait detay bilgilere yatay menü ve detay menü seçeneklerinden ulaşılabilir. Yine aynı menü seçeneklerinden Pozisyon Uygunluk Profili görülebilir. Mevcut durum, filtrelerde bulunan Sicil numarası-adı-soyadı, Kurum, Bölüm, İşyeri, Unvan Kodu, Personel Statüsü seçenekleri ile belirlenen koşullara uygun kayıtları içerecek şekilde alınabilir. Yedek Planı Yedek planı o pozisyon için yapılan kariyer planlarının tarih sırasında listelendiği seçenektir. O pozisyonda çalışan kişiler (atamalar) listelenir. Pozisyon seçildiğinde sağ fare düğmesi menüsünde ya da yatay menüde yer alır. Listelenen Sicil kartlarına ait detay bilgilere yatay menü ve detay menü seçeneklerinden ulaşılabilir. Yine aynı menü seçeneklerinden Pozisyona uygunluk profili görülebilir. Mevcut durum, filtrelerde bulunan Sicil numarası-adı-soyadı, Kurum, Bölüm, İşyeri, Unvan Kodu, Personel Statüsü seçenekleri ile belirlenen koşullara uygun kayıtları içerecek şekilde alınabilir. Kariyer Yönetimi 40/42

41 Bireysel Kariyer Planlama Kişisel kariyer planlama bilgilerinin kaydedildiği seçenektir. Kariyer Yönetimi program bölümünde hareketler menüsü altında yer alır. Kariyer planı yapılacak kişi sicil numarası, adı ya da soyadı alanlarında belirlenir. Bu üç alandan da sicil kartları listelenir ve kariyer planı yapılacak personel seçilir. Seçilen personelin çalıştığı kurum,bölüm, işyeri, bilgileri ile rol tanımı ve işe giriş tarihi sicil kartından doğrudan aktarılır. Bilgiler Kariyer planı yapılan personelin kişisel bilgileri olan beceri bilgileri, öğrenim durumu, yabancı dil durumu, eğitim bilgileri, eski işyerleri, Bulunduğu pozisyonlar, Mevcut pozisyon uygunluğu, Performans kayıtları, Eğitim Talepleri, Planlama kartı içerisinde yatay menüde bulunan Bilgiler seçeneği tıklandığında açılan menüden seçilerek görülebilir. Kariyer Yolları Seçilen personele ait pozisyon ile mevcut pozisyon arasındaki yol üzerinde bulunan ara pozisyonlar (adımlar) listelenir. Kariyer Önerileri Seçilen personele ait Kariyer önerilerinin listelendiği bölümdür. Kariyer Planları Kişisel kariyer planlama penceresinde mevcut durum ve kariyer seçenekleri incelendikten sonra kişiye ait kariyer planını kaydetmek için Kariyer Planı seçeneği kullanılır. Kariyer Yönetimi 41/42

42 Kariyer Raporları İş Aileleri Listesi Tanımlanan iş ailelerine ait bilgilerin belirlenen kriterlere göre detaylı veya özet olarak listelenmesi sağlanır. Yedek Plan Listesi Yedek Planların belirlenen kriterlere göre detaylı veya özet olarak listelenmesi sağlanır. Kariyer Planları Listesi Kariyer Planlarına ait bilgilerin belirlenen kriterlere göre detaylı veya özet olarak listelenmesi sağlanır. Kariyer Önerileri Listesi Kariyer Önerilerine ait bilgilerin belirlenen kriterlere göre detaylı veya özet olarak listelenmesi sağlanır. Kariyer Yolları Kariyer yollarının belirlenen kriterlere göre detaylı veya özet olarak listelenmesi sağlanır. Kurumsal Raporlar Organizasyon / Görev Dağılımı Pozisyonlara göre görev dağılımlarının listelendiği rapordur. Kurumsal Planlama program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır. Pozisyon bilgileri detayı filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda pozisyon detay bilgileri de listelenir. Kadro Tanımları Listesi Kayıtlı kadroların pozisyonlara göre listelendiği rapor seçeneğidir. Kadro ve pozisyon bilgileri filtre satırlarında koşul belirlenir ve rapor istenen bilgileri içerecek şekilde alınır. Kariyer Yönetimi 42/42

Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015

Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015 Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015 İçindekiler Kariyer Yönetimi... 4 Rol Tanımları... 5 Rol Tanımı Genel Bilgileri... 7 Rol Tanımı Yabancı Dil Bilgileri... 8 Rol Tanımı Öğrenim Bilgileri... 9 Rol Tanımı

Detaylı

Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016

Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016 Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Bakım Yönetimi... 4 Bakım Yönetimini Etkileyen Öndeğer ve Parametreler... 4 Tanımlar... 5 Bakım Parametreleri... 5 Parametre Bilgileri... 6 Arıza Kodları... 8

Detaylı

Performans Yönetimi Logo Eylül 2016

Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 İçindekiler Logo J-Guar Performans Yönetimi... 3 Tanımlar... 4 Performans Dönem Tanımları... 4 Performans Dönem Bilgileri... 5 Performans Hedefleri... 6 Performans Hedef

Detaylı

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 İçindekiler Maliyet Muhasebesi... 4 Maliyet Kaynakları... 5 Maliyet Kaynağı Bilgileri... 7 Maliyet Kaynakları Yükleyici Muhasebe Hesapları... 9 Maliyet Kaynağı Bütçe Kalemleri...

Detaylı

Performans Yönetimi Logo Ocak 2016

Performans Yönetimi Logo Ocak 2016 Performans Yönetimi Logo Ocak 2016 İçindekiler Logo J-Guar Performans Yönetimi... 3 Tanımlar... 4 Performans Dönem Tanımları... 4 Performans Dönem Bilgileri... 5 Performans Hedefleri... 6 Performans Hedef

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2012

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2012 İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2012 içindekiler İş Akış Yönetimi...3 İş Akış Rol Tanımları...4 İş Akış Rol Tanımı...5 Sicil İş Akış Rol Tanımları...6 İş Akış Rol Tanımı...7 İş Akış Kartları...8 İş Akışı...9

Detaylı

Borç / Alacak Yönetimi

Borç / Alacak Yönetimi Borç / Alacak Yönetimi Logo Eylül 2014 İçindekiler Logo J-Guar Borç Tanımları... 4 Borç Tanım Bilgileri... 5 Alacak Tanımları... 7 Alacak Tanım Bilgileri... 8 Borç Talepleri... 10 Borç Talep Bilgileri...

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 içindekiler İş Akış Yönetimi...3 İş Akış Rol Tanımları...4 İş Akış Rol Tanımı...5 Sicil İş Akış Rol Tanımları...6 İş Akış Rol Tanımı...7 İş Akış Kartları...8 İş Akışı...9

Detaylı

Eğitim Yönetimi Logo Nisan 2016

Eğitim Yönetimi Logo Nisan 2016 Eğitim Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Eğitim Yönetimi... 4 Eğitim Yönetimi Bölümünde Kullanılan Tür ve Tanımlar... 5 Tür Tanımları... 5 Eğitim Şekilleri... 6 Eğitim Gereksinim Grup Türleri... 7 Eğitim

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

Ücret Senaryoları Yönetimi

Ücret Senaryoları Yönetimi Ücret Senaryoları Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Ücret Senaryoları Yönetimi... 3 Senaryo Kanun Parametreleri... 4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri... 5 Senaryo Sanal Personel Kartları... 7 Senaryo

Detaylı

Ücret Simülasyonu LOGO

Ücret Simülasyonu LOGO Ücret Simülasyonu LOGO KASIM 2011 İçindekiler Ücret Bütçe Simülasyonu...3 Senaryo Kanun Parametreleri...4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri...5 Senaryo Sanal Sicil Kartları...7 Sanal Sicil Bilgileri...8

Detaylı

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu

Detaylı

Eleman Seçme Ve Yerleştirme

Eleman Seçme Ve Yerleştirme Eleman Seçme Ve Yerleştirme Logo Nisan 2016 İçindekiler Logo J-Guar Eleman Seçme Yerleştirme... 4 Başvurular... 5 Filtreler... 6 Başvuru Bilgileri... 7 Ana Bilgiler... 8 Teklif... 8 Son Karar... 10 Mektup

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir. Hızlı Üretim Fişleri Hızlı ve tek seviyeli üretim yapan işletmelerde üretim işlemine ait bilgiler, Hızlı Üretim Fişleri ile pratik olarak takip edilebilir. Hızlı üretim fişleri ile karma koli, mamul ve

Detaylı

Kalite Kontrol. LOGO Ocak 2013

Kalite Kontrol. LOGO Ocak 2013 Kalite Kontrol LOGO Ocak 2013 İçindekiler Kalite Kontrol... 3 Kalite Kontrol Kriter Setleri... 3 Kalite Kontrol Kriterleri Kayıt Türleri... 4 Kalite Kontrol Kriter Bilgileri... 5 Kalite Kontrol Kriteri

Detaylı

İzin Yönetimi Logo Nisan 2016

İzin Yönetimi Logo Nisan 2016 İzin Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler İzin Yönetimi... 3 İzin Yönetimi Bölümünde Kullanılan Tür ve Tanımlar... 4 İzin Türleri... 4 İzin Tanımları... 5 Filtreler... 5 İzin Bilgileri... 6 İzin Grup Tanımları...

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İçindekiler İş Akış Yönetimi... 3 Görevler... 4 Görev Bilgileri... 5 Mesajlar... 7 Zaman Ayarlayıcı İşlemler... 8 Zamanlanmış Görevler... 10 Zamanlanmış Görev Bilgileri...

Detaylı

Teminatlar LOGO Haziran 2008

Teminatlar LOGO Haziran 2008 Teminatlar LOGO Haziran 2008 içindekiler LOGO-GO Teminatlar...3 Teminat Bilgileri...4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri...6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...8

Detaylı

Muhasebe LOGO Haziran 2008

Muhasebe LOGO Haziran 2008 Muhasebe LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebe...5 Hesap Planı...6 Hesap Kartı Bilgileri...7 Bağlantılar/Kontroller...9 Finansal Tablolar...10 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...11 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

Ücret Bütçe Simülasyonu

Ücret Bütçe Simülasyonu DESTEK DOKÜMANI Ürün Bölüm : Bordro Plus : Ücret Bütçe Simülasyonu Ücret Bütçe Simülasyonu İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği

Detaylı

Teklif Yönetim Sistemi

Teklif Yönetim Sistemi Teklif Yönetim Sistemi Logo Ocak 2013 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi... 4 Müşteriler/Gruplar... 5 Müşteri Bilgileri... 6 Müşteri İletişim Bilgileri... 7 Müşteri Sektör Bilgileri... 7 Cari Hesap Bilgileri...

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

Zaman Ayarlayıcı İşlemler

Zaman Ayarlayıcı İşlemler Zaman Ayarlayıcı İşlemler LOGO Haziran 2008 İçindekiler Logo-GO Zaman Ayarlayıcı İşlemler...3 Zamanlanmış Görevler...5 Zamanlanmış Görev Bilgileri...5 Hatırlatıcı...8 Hatırlatıcı Bilgileri...9 Mesajlar...11

Detaylı

Teklif Yönetim Sistemi

Teklif Yönetim Sistemi Teklif Yönetim Sistemi Logo Ocak 2011 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi... 5 Müşteriler/Gruplar... 6 Müşteri Bilgileri... 7 Müşteri İletişim Bilgileri... 8 Müşteri Sektör Bilgileri... 8 Cari Hesap Bilgileri...

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI Sürüm 1.3.5 Ağustos 2013 TegsoftCC Supervisor (Yetkili Kullanıcı) Kampanya Yönetimi Eğitim Dokümanı Sayfa 2 / 14 İÇİNDEKİLER A. SES KAMPANYASI

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2012

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2012 İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2012 İçindekiler İş Akış Yönetimi... 3 İş Akış Rol Tanımları... 4 Rol Tanım Bilgileri... 5 İş Akış Kartları... 6 İş Akış Bilgileri... 7 İş Akışı Genel Bilgileri... 8 Başlangıç

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

Teklif Yönetim Sistemi

Teklif Yönetim Sistemi Teklif Yönetim Sistemi LOGO Aralık 2007 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi...5 Müşteriler/Gruplar...6 Müşteri Bilgileri...7 Müşteri İletişim Bilgileri...8 Müşteri Sektör Bilgileri...8 Cari Hesap Bilgileri...9

Detaylı

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016 Turkcell leri Logo Ocak 2016 İçindekiler j-guar TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Fatura Eşleştirme Tabloları... 4 Online Fatura Aktarımları... 6 Fatura Şifre Talebi... 7 Turkcell leri 2 TURKCELL HİZMETLERİ j-guar

Detaylı

Sistem Ayarları Logo Nisan 2016

Sistem Ayarları Logo Nisan 2016 Sistem Ayarları Logo Nisan 2016 İçindekiler Sistem Ayarları... 7 Türler... 7 Malzeme Yönetimi... 7 Tanımlı Malzeme Fiş Türleri... 7 Varlık Yönetimi... 9 Varlık Türleri... 9 Varlık Kısmı Türleri... 11 Nakil

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 İçindekiler Muhasebe...7 Hesap Planı...8 Hesap Bilgileri...10 Bağlantılar/Kontroller...13 Finansal Tablolar...15 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...16 Hesap Kartı İzleme Pencereleri...18

Detaylı

İhale Yönetimi Logo Nisan 2016

İhale Yönetimi Logo Nisan 2016 İhale Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler İhale Yönetimi... 4 İhale Yönetimini Etkileyen Öndeğer ve Parametreler... 4 Tanımlar... 5 Ortak Girişimler... 5 Ortak Girişim Bilgileri... 5 İhale Belgeleri...

Detaylı

Satınalma LOGO Ocak 2013

Satınalma LOGO Ocak 2013 Satınalma LOGO Ocak 2013 İçindekiler Satınalma... 7 Ana Kayıtlar... 9 Alınan Hizmetler... 9 Alınan Hizmet Bilgileri... 10 Alınan Hizmet Muhasebe Hesapları... 12 Alınan Hizmet Ambar Detay Bilgileri... 13

Detaylı

Bütçe Yönetimi Logo Eylül 2016

Bütçe Yönetimi Logo Eylül 2016 Bütçe Yönetimi Logo Eylül 2016 İçindekiler Bütçe Yönetimi... 3 Bütçe Yönetimini Etkileyen Tanım, Parametre ve Öndeğerler... 4 Bütçe Dönemleri... 5 Bütçe Analiz Boyutları... 6 Bütçe Tanımları... 7 Bütçe

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO Ocak 2013

İş Akış Yönetimi LOGO Ocak 2013 İş Akış Yönetimi LOGO Ocak 2013 İçindekiler İş Akış Yönetimi... 3 İş Akış Rol Tanımları... 4 Rol Tanım Bilgileri... 5 İş Akış Kartları... 6 İş Akış Bilgileri... 7 İş Akışı Genel Bilgileri... 8 Başlangıç

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır.

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır. MASRAF MERKEZĐ KULLANIM VE AMAÇLARI Amaç Personel maliyetlerinin bağlı oldukları masraf merkezlerine göre dağılım oranlarında maliyetlendirmek istenildiği durumda Logo Muhasebe paketlerine entegrasyon

Detaylı

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 Sicil 5/117 LOGO Bordro Plus Sicil 10/117 LOGO Bordro Plus LOGO Bordro Plus Brüt Sicil 12/117 LOGO Bordro Plus LOGO Bordro Plus 5921 Sayılı Kanun Bordro bilgileri

Detaylı

Proje Yönetimi Logo Nisan 2016

Proje Yönetimi Logo Nisan 2016 Proje Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Proje Yönetimi 2 j-guar İçindekiler... 1 Proje Yönetimi... 4 Proje Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri... 5 İş Grupları... 6 İş Tanımları... 7 Proje Türleri...

Detaylı

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

Borç / Avans Yönetimi LOGO

Borç / Avans Yönetimi LOGO Borç / Avans Yönetimi LOGO KASIM 2012 İçindekiler Borç / Avans Yönetimi... 4 Borç Tanımları... 5 Borç Tanım Bilgileri... 6 Borç Kayıtları... 8 Personel Borçlandırma... 9 Borç Toplamları... 11 Borç Taksitleri...

Detaylı

Talep Yönetimi LOGO Ocak 2013

Talep Yönetimi LOGO Ocak 2013 Talep Yönetimi LOGO Ocak 2013 İçindekiler Talep Yönetimi... 3 Talep Fişleri... 4 Talep Bilgileri... 5 Talep Fişi Satır Bilgileri... 7 Talep Fişinin Onaylanması... 11 Talep Onayının Kaldırılması... 11 Talep

Detaylı

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI 14.07.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. AYNİ BAĞIŞ ÖZELLİKLERİ... 5 2.1. Ayni Bağış Hizmet Grubu Ana Ekranı... 5 2.2.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri... 5 2.2.1.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri Listeleme...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay

Detaylı

LKS2 Muhasebe LOGO Ocak 2007

LKS2 Muhasebe LOGO Ocak 2007 LKS2 Muhasebe LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebe... 5 Hesap Planı... 6 Hesap Kartı Bilgileri... 7 Bağlantılar/Kontroller... 8 Finansal Tablolar... 10 Hesap Kartı İzleme Pencereleri... 11 Hesap Hareketleri...

Detaylı

Süreç Yönetimi. Logo

Süreç Yönetimi. Logo Süreç Yönetimi Logo Kasım 2013 SÜREÇ YÖNETİMİ Süreç belirlenen bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Örn; Sistemde kayıtlı personellerinize doğum günü kutlama maili gönderme, Deneme

Detaylı

Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011

Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011 Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011 içindekiler Turkcell Hizmetleri...3 Toplu Mesaj Gönderimleri...4 Sicil Kartları Listesi nden SMS Gönderimleri...5 Raporlar...7 Durum Bilgisi...7 Başvurular...9 Turkcell

Detaylı

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması Kullanım Kılavuzu

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması Kullanım Kılavuzu 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması Kullanım Kılavuzu Bu doküman Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi doğrultusunda Sigortalı

Detaylı

Genel Muhasebe LOGO Kasım 2016

Genel Muhasebe LOGO Kasım 2016 Genel Muhasebe LOGO Kasım 2016 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013 İçindekiler Muhasebe... 6 Hesap Planı... 7 Hesap Bilgileri... 9 Bağlantılar/Kontroller... 11 Finansal Tablolar... 13 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri... 14 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

GO Plus Talep Yönetimi

GO Plus Talep Yönetimi GO Plus Talep Yönetimi LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Talep Yönetimi... 3 Talep Fişleri... 4 Talep Fişi Bilgileri... 5 Talep Fişi Satır Bilgileri... 6 Talep Fişinin Onaylanması... 10 Talep

Detaylı

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 İçindekiler Satış ve Dağıtım... 8 Ana Kayıtlar... 10 Verilen Hizmetler... 10 Verilen Hizmet Bilgileri... 11 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

ISTCELL. Kullanım Bilgileri

ISTCELL. Kullanım Bilgileri ISTCELL Kullanım Bilgileri 12/14/2010 İçindekiler ISTCELL... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Bilgi ve Mobil Eğitim... 9 Mobil Bilgilendirme... 13 Mesaj Şablonları... 15 Toplu Mesaj Gönderimleri... 16 Turkcell

Detaylı

Borç / Avans Yönetimi LOGO

Borç / Avans Yönetimi LOGO Borç / Avans Yönetimi LOGO KASIM 2011 İçindekiler Borç / Avans Yönetimi... 4 Borç Tanımları... 5 Borç Tanım Bilgileri... 6 Borç Kayıtları... 8 Personel Borçlandırma... 9 Borç Toplamları... 11 Borç Taksitleri...

Detaylı

Sistem İşletmeni Logo Temmuz 2014

Sistem İşletmeni Logo Temmuz 2014 Sistem İşletmeni Logo Temmuz 2014 İçindekiler j-guar Sistem İşletmeni... 4 Kurumlar... 5 Genel Bilgiler... 6 Adres Bilgileri... 6 Mali Müşavir Bilgileri... 7 Çalışma Bilgileri... 8 Bordro Parametreleri...

Detaylı

LKS2 Banka LOGO Ocak 2007

LKS2 Banka LOGO Ocak 2007 LKS2 Banka LOGO Ocak 2007 içindekiler Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Banka Kartları... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Döviz Toplamları... 7 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları...

Detaylı

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları GO Plus Satınalma - Satış Tanımları LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Satınalma - Satış Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Talep Yönetimi

GO Plus Talep Yönetimi GO Plus Talep Yönetimi LOGO Kasım 2014 İçindekiler Talep Yönetimi... 3 Talep Fişleri... 4 Talep Fişi Bilgileri... 5 Talep Fişi Satır Bilgileri... 7 Talep Fişinin Onaylanması... 11 Talep Onayının Kaldırılması...

Detaylı

LKS2. Sabit Kıymetler

LKS2. Sabit Kıymetler LKS2 Sabit Kıymetler LOGO Ocak 2007 içindekiler Sabit Kıymetler...3 Sabit Kıymet Kartları...3 Sabit Kıymet Bilgileri...4 Sabit Kıymet Kayıt Bilgileri...6 Amortisman ve Değerleme Tabloları...7 Başlangıç

Detaylı

Talep Yönetimi Logo Nisan 2016

Talep Yönetimi Logo Nisan 2016 Talep Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Talep Yönetimi... 3 Talep Yönetimi ni Etkileyen Parametreler ve Öndeğerler... 4 Talep Fişleri... 5 Talep Fişi Bilgileri... 6 Talep Fişi Analiz Detayları... 10

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

KASA LOGO Haziran 2008

KASA LOGO Haziran 2008 KASA LOGO Haziran 2008 İçindekiler Kasalar...3 Kasa Bilgileri...4 Kasa Hesap Özeti...6 Hesap Özeti Grafiği...7 Kasa Döviz Toplamları...8 Kasa Ekstresi...9 Kasa İşlemleri...10 Kasa İşlem Türleri...11 Kasa

Detaylı

Start içindekiler Stok 2/175

Start içindekiler Stok 2/175 Stok LOGO Ocak 2012 içindekiler Start içindekiler... 2 Stok Takibi... 6 Stok Tanımları... 7 Satınalma Fiyatları... 7 Malzemeler Listesi'nde İşlem Özellikleri... 8 Malzeme Kayıt Türleri... 9 Malzemeler...

Detaylı

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması Kullanım Kılavuzu

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması Kullanım Kılavuzu 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması Kullanım Kılavuzu 1. Uygulamaya Giriş E-Bildirge ekranına giriş yaptıktan sonra 4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş linkine tıklandığında uygulama

Detaylı

Satınalma - Satış Tanımları

Satınalma - Satış Tanımları Satınalma - Satış Tanımları LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO İçindekiler...1 İçindekiler...2 Satınalma - Satış Tanımları...4 Ödeme / Tahsilat Planları...5 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...6 Ödeme/Tahsilat

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri Logo Mart 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 10 Mesaj Şablonları... 12 Toplu Mesaj Gönderimleri... 13 İş Akışlarında SMS

Detaylı

YAYINLANAN RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI

YAYINLANAN RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI YAYINLANAN RAPORLAR FORMU 1905.023.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. YAYINLANAN RAPORLAR... 5 2.1 Yayınlanan Raporlar Formu Ana Ekranı... 5 2.2 Yayınlanan Raporları Listeleme... 5 2.3 Yayınlanan

Detaylı

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yaz Öğretimi Süreci Diğer Birimden Ders Alma

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yaz Öğretimi Süreci Diğer Birimden Ders Alma Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yaz Öğretimi Süreci Diğer Birimden Ders Alma Yaz öğretiminde açılacak dersler; enstitülerde anabilim dalının olumlu görüşü üzerine, fakülte, konservatuar ve yüksekokullarda

Detaylı

LOGO Bordro Plus

LOGO Bordro Plus Bordro LOGO Kasım 2011 LOGO Bordro Plus LOGO Bordro Plus LOGO Bordro Plus Fark Bilgileri Listesi... 88 Sendika Aidat Listesi... 89 Masraf Merkezi Dağıtım Raporu... 90 Yatırım Teşviki Kanunu Raporu... 91

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

easio MultiPass Sayfa 1

easio MultiPass Sayfa 1 easio MultiPass Sayfa 1 İçindekiler 1. Giriş...: 3 2. MultiPass...: 3 2.1. Organizasyon...: 3 2.1.1. Departmanlar...: 4 2.1.2. Personel Listesi...: 5 2.1.3. Zaman Tanımları...: 8 2.1.4. Çalışma Planları...:

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI Versiyon: 1 Tarih: 27.11.2016 İçindekiler 1. Sisteme Giriş... 3 2. Geri Bildirim Süreci... 4 3. Denetim Talebi... 14 4. Kontrol Partisi... 21 5. Görev

Detaylı

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI 2011 LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI İÇİNDEKİLER TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI Versiyon: 2 Tarih: 28.09.2017 1 İçindekiler 1. Sisteme Giriş... 3 2. Geri Bildirim Süreci... 4 2.1. Geri bildirim oluşturma... 6 3. Denetim Talebi...

Detaylı

İzin Yönetimi LOGO KASIM 2011

İzin Yönetimi LOGO KASIM 2011 İzin Yönetimi LOGO KASIM 2011 içindekiler İzin Yönetimi... 4 İzin Tanımları... 5 İzin Bilgileri... 6 İzin Grup Tanımları... 9 İzin Grup Tanım Bilgileri... 10 Çalışma Takvimi... 12 Çalışma Takvimi Bilgileri...

Detaylı

Çek ve Senet LOGO Mayıs 2014

Çek ve Senet LOGO Mayıs 2014 Çek ve Senet LOGO Mayıs 2014 İçindekiler İçindekiler... 2 Çek / Senet... 3 Çek ve Senetler... 4 Çek Kartları... 5 Senet Kartları... 7 Devir Çek/Senet Girişleri... 9 Statü seçimi... 9 Çeklerin Yazdırılması...

Detaylı

Ayarlar ve Araçlar LOGO Kasım 2011

Ayarlar ve Araçlar LOGO Kasım 2011 Ayarlar ve Araçlar LOGO Kasım 2011 İçindekiler Ayarlar... 4 Tip Tanımları... 6 Erişim Tipleri...6 Aile Bireyleri...7 Sağlık Kontrol Tipleri... 7 Öğrenim Durumu Tipleri... 7 Özel Durum Tipleri... 7 Ehliyet

Detaylı

LOGO Uygulamalarında E-Defter

LOGO Uygulamalarında E-Defter LOGO Uygulamalarında E-Defter E-Defter e-defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan

Detaylı

PRUSA İSG KULLANIM KILAVUZU

PRUSA İSG KULLANIM KILAVUZU PRUSA İSG KULLANIM KILAVUZU Sürüm 0.0.1 İçindekiler Firma İşlemleri :. 1. Firmalar Firma Kayıt Firma Bilgisi Değiştirme 2. Tesisler Tesis Ekle Tesis Düzenle 3. Bölümler Bölüm Ekle Bölüm Düzenle 4. Birimler

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Borç Avans Yönetimi

DESTEK DOKÜMANI. Borç Avans Yönetimi Borç Avans Yönetimi Borç/Avans yönetimi, kurum tarafından personellere verilen borçların,iş ve maaş avanslarının ve geri ödemelerinin takip edildiği modüldür.personele verilen borçlar, iş avansı, maaş

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI LOGOMAPS. Ürün : TIGER2 / UNITY2 Bölüm : Finans

DESTEK DOKÜMANI LOGOMAPS. Ürün : TIGER2 / UNITY2 Bölüm : Finans LOGOMAPS LOGOmaps hizmeti, firmaların coğrafi analiz ve raporlama ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, LOGO ve INFOTECH işbirliği ile geliştirilmiştir ve LOGO ürünleri ile entegre çalışmaktadır. LOGOmaps

Detaylı

Satış ve Dağıtım LOGO Kasım 2016

Satış ve Dağıtım LOGO Kasım 2016 Satış ve Dağıtım LOGO Kasım 2016 İçindekiler Satış ve Dağıtım... 8 Ana Kayıtlar... 10 Verilen Hizmetler... 10 Verilen Hizmet Bilgileri... 11 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

İçindekiler Tablosu Talep Destek Yönetim Sistemi Programı...3

İçindekiler Tablosu Talep Destek Yönetim Sistemi Programı...3 İçindekiler Tablosu Talep Destek Yönetim Sistemi Programı...3 1. Özellikler.3 2. Kullanım..3 2.1. Ana Sayfa..5 2.2. Talep Modülü.7 2.3. Takibim Modülü 9 2.4. Takipte Modülü..11 2.5. Silinen Talepler Modülü...11

Detaylı

Asist Satış Yönetim Sistemi. Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı

Asist Satış Yönetim Sistemi. Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı 1. Muhasebe Hesap Tanımları Asistte muhasebe kullanımını kolaylaştırmak amacıyla, Servisler/Servis Çalıştır/Muhasebe bölümüne Muhasebe Hesap Tanımları servisi eklenmiştir.

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMELERİ

DESTEK DOKÜMANI TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMELERİ TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMELERİ Firmaların tedarikçilerini belirli kriterlere göre değerlendirmeleri ve buna göre seçimlerini yapmaları satış ve üretim hedeflerini gerçekleştirmeleri açısından önemlidir. Malzeme

Detaylı

Yönetim LOGO Kasım 2011

Yönetim LOGO Kasım 2011 Yönetim LOGO Kasım 2011 İçindekiler Genel Bilgiler... 4 Yönetim... 5 Tanımlar... 6 Terminal Tanımları... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 7 Gruplar... 7 Grupta yer alacak kullanıcılar...

Detaylı

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları GO Plus Satınalma - Satış Tanımları LOGO Mart 2013 İçindekiler Satınalma - Satış Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri... 7 Ödeme/Tahsilat

Detaylı

AYDES PROJESİ NAKLİYE HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ NAKLİYE HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ NAKLİYE HİZMET GRUBU İÇİNDEKİLER 1. ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 2. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 3. NAKLİYE HİZMET GRUBU... 5 3.1 NAKLİYE İŞLEMLERİ SEÇİM... 5 3.1.1 Nakliye Hizmet Grubu Talep - Cevap

Detaylı

İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012

İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012 İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012 içindekiler İzin Yönetimi... 4 İzin Tanımları... 5 İzin Bilgileri... 6 İzin Grup Tanımları... 9 İzin Grup Tanım Bilgileri... 10 Çalışma Takvimi... 12 Çalışma Takvimi Bilgileri...

Detaylı

PERSONEL TAKİP PROGRAMI..3

PERSONEL TAKİP PROGRAMI..3 İçindekiler Tablosu PERSONEL TAKİP PROGRAMI..3 1.Özellikler.3 2.Kullanım..4 2.1. Çalışma Takvimi..5 2.2. Giriş ve Çıkışlar.6 2.3. İzin ve Tatil..7 2.4. Personel 8 2.5. Rapor 11 2.5.1. Günlük Rapor Durumu...11

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012

GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012 GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012 İçindekiler Çek / Senet... 4 Çek ve Senetler... 5 Çekler... 6 Senetler... 9 Devir Çek/Senet Girişleri... 12 Statü seçimi... 13 Çeklerin Yazdırılması... 13 Senetlerin

Detaylı

Yönetim LOGO KASIM 2012

Yönetim LOGO KASIM 2012 Yönetim LOGO KASIM 2012 İçindekiler Genel Bilgiler... 4 Yönetim... 5 Tanımlar... 6 Terminal Tanımları... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 7 Gruplar... 7 Grupta yer alacak kullanıcılar...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI

DESTEK DOKÜMANI KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI Kayıt numaralama özelliği; firmaya ait işlemlerde kullanılan belgelerin, firmaya özel numaralar ile kaydedilip izlenmesine imkan tanır. Ticari sistemde fiş ve faturalara ait

Detaylı