İÇİNDEKİLER. Yazım.Net Kullanım Kılavuzu Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. Yazım.Net Kullanım Kılavuzu Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 1"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER PROGRAMIN TANIMI VE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ... 3 a. Tanımı:... 3 b. Sistem Gereksinimi: GENEL KAVRAMLAR... 3 a. Noterlik Kavramları... 3 b. Yazım.Net Kavramları PROGRAMIN KURULUMU ve SİSTEME GİRİŞ... 6 a. Programın Kurulumu... 6 b. Programa Giriş PROGRAMIN GENEL TANITIMI NOTERLİK BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ PROGRAM AYARLARININ YAPILMASI a. Protesto Tanımları b. Programın Ağ Kullanımı Ayarlama c. Son On işlem Saklama Adedi d. Gösterilecek Sık Kullanılan kayıt Adedi e. Ekran Ayarlarını Yenileme f. Kimlik Kartı ön değerleri g. Web Servis Ayarları h. Yazıcı Ayarları i. Banka, Kimliğin Verildiği Yer ve Baskı Miktarı Ayarları j. Diğer Ayarlar BASKI AYARLARI KULLANICI İŞLEMLERİ Kullanıcı Eklemek Neden Gereklidir Kullanıcı Ayarlarına Nasıl Girilir Kullanıcı Ekleme Kullanıcı Silme Kullanıcı Yetkilendirme İşlem Formu Yetkilendirme İŞLEME AİT EVRAK HAZIRLAMA a. Evrak Hazırlama b. Evrak Metni üzerinde Değişiklik işlemleri KİMLİK BİLGİLERİ a. Kimlik bilgileri Kullanımı b. Dikkat Edilecek Güvenlik Önlemleri NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ SORGULAMA FİRMA BİLGİLERİ AVUKAT BİLGİLERİ TASARIM a. Tasarım Nedir b. Tarsarıma Nasıl Girilir c. Tasarım Hazırlama İŞLEM TASARIMLARI TRANSFERİ Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 1

2 a. Kitaplık Oluşturma b. Kitaplıktan Kopyalama SON 10 İŞLEM ÖZEL KAYIT SIK KULLANILAN İŞLEMLER KASKO VE ARŞİV GÜNCELLEME a. Kasko Güncelleme b. Arşiv Güncelleme GENELGE TARAMASI YEDEKLEME Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 2

3 YAZIM.NET PROGRAMI KULLANIM KULAVUZU 1. PROGRAMIN TANIMI VE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ a. Tanımı: Yazım.Net Programı; Noterliklerde verilen hizmetlerde hazırlanan İşleme ait evrakların hızlı, otomatik, hatasız, gerektiğinde veri almak veya göndermek için tasarlanmış katiplerin işlerini kolaylaştıran bir editor programıdır. b. Sistem Gereksinimi: En Düşük Konfigürasyon İhtiyacı Intel Core Duo ve üzeri İşlemci Microsoft Windows XP İşletim Sistemleri için 512 MB Ram Bellek Microsoft Vista ve Microsoft Windows 7 İşletim Sistemleri için 1 GB Ram Bellek Sabit Diskte 5 GB boş alan, Programların düzgün çalışabilmesi için Bilgisayarların Genelge 2009/9, Genel Yazı 2009/55 e uygun olmalıdır. İşletim Sistemi: Microsoft Windows XP Professional SP2 ve üstü, Microsoft VistaBusiness veya Microsoft Windows 7 Professional ve üstü 32 - Bit sürümler. Yazıcı: Program nokta vuruşlu yazıcıları desteklememektedir. Lazer yazıcılar tavsiye edilmektedir. 2. GENEL KAVRAMLAR a. Noterlik Kavramları Noter: Noterlik bir kamu hizmetidir. Ancak noter serbest meslek sahibidir. Noterler hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarda verilen başka görevleri yaparlar. Noterler üç sınıfa ayrılır. Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliğine bağlıdır. Kendi içinde bağımsızdır. Mali ve hukuki olarak nezrinde gerçekleştirilen tüm işlemlerden sınırsız sorumludur. Bir yıl içerisinde birden fazla kişi noter veya vekil olarak yetkili ise her kişi kendi Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 3

4 döneminden sorumludur. Noter belli bir süre için noterlik dışında ise bu süre içinde başkâtibine imza yetkisi verebilir. Noterlik: Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulunduğu yerde, o mahkemenin yargı çevresindeki noterlik işlerini görmeye yetkili olmak üzere bir noterlik kurulur. Noterliklerin açılmasına bakanlık karar verir. Noterlik noterin görev yeridir. Noterin ayrılması yada yerinin değişmesi ile noterlik kaldırılmaz yada taşınmaz. Noterlikler dört sınıfa ayrılır. Noterlik resmi daire statüsündedir ve bir kamu hizmetidir. Noterlik Sınıfı: Noterliğin yetki çevresi içindeki nüfus, iş yoğunluğu ve gayri safi gelirine göre belirlenir. Bu sınıf Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir. Genellikle aynı mahkemeye bağlı noterlikler aynı sınıf içersindedir. Noterlikler birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf olmak üzere dört sınıfa ayrılır. Noterlik bulunmayan yerlerde noterlik işlemlerini yapmak üzere görevlendirilen adliyede çalışan genelliklede yazı işleri müdürleridir. Genel sekreterlik izniyle beraber vezne programını sitemize üye olup indirme kullanma yetkisine sahiptirler. TNB bu noterliklerin gelirlerini sınıf yükseltme amacıyla takip etmektedir. TNB ye aylık işcetveli, beyanname ve yıllık işcetveli göndermektedirler ve TNB de bu evrakları takip etmektedir ancak herhangibir aidat ödememektedirler. Program kullanımı mecbur değil, e-imza onlara üretilmemektedir. Noter Sınıfı: Noterler üç sınıfa ayrılır. İlk defa üçüncü sınıf bir noterliğe atanarak mesleğe girenlerin, işe başladıkları tarihte üçüncü sınıf hizmeti başlar. Noterler, üçüncü ve ikinci sınıf noter olarak 4 er yıl hizmet ettikten sonra Adalet müfettişleri incelemesiyle birinci sınıf noter olurlar. TNB: Türkiye Noterler Birliği; Noterlik meslekinin amaçlarına uygun bir şekilde görülmesini, meslekin gelişmesini ve meslektaşlar arasında birlik ve yardımlaşmayı sağlamak üzere, kamu kurumu niteliğinde ve tüzel kişiliğe sahip meslek birliğidir. Bu anlamda baktığımızda TNB Noterlerin üstü yada amiri değildir, tersine noterlerin yine kendi seçimleri ile oluşturmuş oldukları kurullar tarafından yönetilen; mesleğin gelişmesi, birlik yardımlaşma ve denetim işlemlerinin yapılması görevlerini yerine getiren kurumudur. Ancak Noterler, bazı meslek kuruluşlarındakinden farklı olarak, TNB tarafından çıkartılan genelgelere uymak zorundadırlar, ayrıca TNB Denetleme Kurulu tarafından denetlenme ve Disiplin Kurulu tarafından yapılan işlemlere ilişkin şikayetlere dayanarak ceza verilmesi gibi durumlar söz konusudur. Bilgisayar Komisyonu: Bilgi teknolojilerinin noterlik işlerindeki yazılımlarda verimli ve doğru kullanımına yönelik çalışmalar yapan, bu çalışmalar doğrultusunda doğru uygulamalar gerçekleştirme amaçlı, Bilgi İşlem Müdürlüğü ile noterlikler arasında, yapılacak yazılım projelerinde öncelikli olarak mesleki ve hukuki gereksinimleri belirleyen ve/veya tarif eden, ayrıca gereken bilgi ve iş akışını tanımlayan ve/veya sağlayan, 6 Noterden oluşan bir kuruldur. Bilgi İşlem Müdürlüğü çalışmalarındaki ihtiyaçlar doğrultusunda, uygun görülen zaman ve sürelerde komisyon TNB Hizmet Binası nda toplanır. Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 4

5 Noter Odası: Türkiye Noterler Birliği nin bölgesel organlarıdır. Her noter bölgesi içinde bulunduğu noter odasına kayıt olmak zorundadır. Türkiye genelinde 18 adet noter odası bulunmaktadır. Her noter odası da kendi içinde noterliklerin konumuna göre bölgelere ayrılmıştır. b. Yazım.Net Kavramları BİM: Bilgi İşlem Müdürlüğü KPS: Kimlik Paylaşım Sistemi. T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan sistemdir. AKS: T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan adrese dayalı kayıt sistemdir. MTK: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkezi ve Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi İLGİLİ: İşlem yaptırmak için Noterliğe gelen taraflar. Örnek: Araç Satış için gelen kişilerden alıcı ve satıcılardan her biri ilgilidir. İŞLEM: İlgililerin noterliğe gelerek yaptırdıkları iş. Örnek Araç Satış Sözleşmesi TASARIM: İşlemi yapmak için Yazım.Net programında tasarlanmış evrak hazırlama şablonu. TASARIM EKRANI: Tasarımların yapıldığı yada değiştirildiği ekran. YAZIM EKRANI: Evrak hazırlamak için kullanılan İşlem ekranı. ANA KOD: Noterliklerde yapılan işlemler gruplandırılmıştır. Bu gruplardan her birinin Yazım.Net programındaki işlem karşılığına Ana Kod denir. Örnek: 1 Vekaletname, 2 Protesto ALT KOD: Ana kodun yapılan işleme göre detay başlığıdır. Örnek 1.1 Acenta sözleşmesi yapma vekaletnamesi, 1.14 Avukat vekaletnamesi (Genel) DÜZENLEME İŞLEM: N.K Madde 89; Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnamelerle, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış, gayrimenkul satış Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 5

6 vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksimi sözleşmesi ve diğer kanunlarda öngörülen sair işlemler bu fasıl hükümlerine göre düzenlenir, denilmektedir. Bu işlemler düzenleme işlemidir. ONAYLAMA İŞLEM: Hukuki işlemlerin altındaki imzanın onaylanması imzayı atan şahsa ait olduğunun bir şerhle belgelendirilmesidir. Onaylama, imzanın noter huzurunda atılması gereklidir. Bu konu ile ilgili N.K. 90, 91,92,93 maddelerinde detaylı anlatılmaktadır. TANIK ŞERHİ: N.K 75. Maddesinin ilk bendinde; İlgililerle tanık, tercüman ve bilirkişi imza atamadıkları ve imza yerine geçen bir el işareti kullanmadıkları takdirde, varsa mühür, yoksa sol elinin baş parmağı, bu da yoksa diğer parmaklarından biri bastırılır ve hangi parmağın bastırıldığı yazılır denilmekte olup, evrak içerisine yazılan tanıkların beyanıdır. TASDİK ŞERHİ: Onaylama Şerhine yazılan Tasdik Şerhi de denilir. TERCÜMAN ŞERHİ: İlgilinin Türkçe bilmemesi durumunda evrak içeriğini karşı tarafa tercüman vasıtası ile anlatılması ve bu anlatılanın doğruluğu için tercüman tarafından yapılan evrak içerisine yazılan beyandır. TEK TARAFLI İŞLEM: Sonucu bir akide dayanmayan işlemlerdir. Örnek Vekaletname, İmza Beyanı ÇİFT TARAFLI İŞLEM: İlgilisi en az iki kişi olan ve karşılıklı taahhütlere dayanan işlemlerdir. 3. PROGRAMIN KURULUMU ve SİSTEME GİRİŞ a. Programın Kurulumu Programı kurmak için TNB Online sitesine üye girişi yaparak, Program Yükleme bölümündeki Yazım.Net Sıfır Seti masa üstüne indirilir. İndirilen kurulum dosyası başlatılır, kurulum adımları takip edilerek kurulumu yapılır. Kurulum programı, programın kısayolunu hem masaüstüne hem Başlat / Programlar / TNB-projeler / YAZIM.NET altına atar. b. Programa Giriş Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 6

7 Programa girmek için, masaüstündeki kısayolu yada Başlat / Programlar / TNBprojeler / YAZIM.NET altındaki kısayol çalıştırılır. Program Kullanıcı adı ve şifre isteyecektir. Program ilk kurulduğunda Kullanıcı Adı TNB dir ve Şifresi yoktur. İstenir ise sonradan kullanıcı tanımlanabilir, şifre verilebilir veya yetkilendirme yapılabilir. Kullanıcı Adına TNB yazıp Oturum Aç düğmesine basılır. Programa girişte bazı uyarılar çıkabilir bu uyarılar okunarak devam edilir. Program açılır. Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 7

8 4. PROGRAMIN GENEL TANITIMI En üst kısmında; İşlemler, Bilgi Girişleri, Protesto, Hizmetler, Sistem, Internet Hizmetleri, E-Eğitim, ve Yardım dan oluşan menüler bulunmaktadır. Bu bölümün hemen altında bulunan çubukda simgeler ve yanında açıklamasıda yazan kısa yol simgeleri bulunmaktadır. Yapılmak istenen işlem hem menülerden hem de simgelerden yapılabilir Ana ekranın sol tarafında Programa hızlı erişim için kısa yollar bulunmaktadır Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 8

9 Ana ekranın sağ tarafında Sık Kullanılan İşlemler bölümünde, kullanıcının en çok kullandığı işlemler sık kullanma sırasına göre sıralanmaktadır. Sık kullanılan işlemlerin kayıt adeti, her işlemin yazıcıya gönderilmesi ile artmakta ve adet sayısına göre sıralama yapılarak kullanıcıya gösterilmektedir. Böylece zaman içinde kullanıcının en çok yaptığı işlemler en üste gelecektir. Bu listede gösterilen işlem listesinin sayısı kullanıcının isteğine göre Genel Ayarlar bölümünden sisteme girilerek ayarlanmaktadır. Bazen herhangi bir sebepten dolayı menüler ve simgelerin bir kısmı kaybolabilir. Bu durumda menü çubuğunun en sonundaki küçük ok işaretini tıklayarak, açılan pencereden Düğme Ekle veya Kaldır dan Düğmeler Çubuğuna gelip, Yenile seçeneğini çalıştırmak gereklidir. Bu seçenekte istenilen simgeler kaldırılıp eklenebilir. Aynı işlem Genel Ayarlar (F4) bölümündeki Sistem sekmesinde Bilgilerini Yenile bölümünden de yapılabilir. 5. NOTERLİK BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ Program kurulduktan sonra Noterlik bilgi girişlerindeki bilgiler doldurulmalıdır. Bu bilgileri doldurmak için ana menüde bulunan Bilgi Girişleri menüsünden Noterlik Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 9

10 Bilgileri Düzenleme seçilerek erişilebilir. Kısayolu Ctrl+N dir. Bu bilgilerin hatasız, eksiksiz ve güncel bilgiler olması Araç satışı gibi elektronik ortamda yapılan işlemler açısından önemlidir. İşlemlere başlamadan önce Bilgi Girişleri / İmza Yetkili Değiştirme (Ctrl+I) menüsünden İşleme ait evrakı imzalayacak Noter veya Vekili seçimi yapılmalıdır. İmza yetkili personelin işlem altında isminin çıkması için gereklidir. İmza yetkisi değiştirme işlem hazırlama sırasında da Hizmet menüsü altındaki İmza Yetkilisi Değiştir (Alt+M) tuşu ile kullanılabilir. Yapılan değişiklik işleme otomatik olarak yansımaktadır. Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 10

11 6. PROGRAM AYARLARININ YAPILMASI Programın ayarlarının yapıldığı Genel Ayarlar bölümüne Sistem / Genel Ayarlar menüyolu ile, ekranın sol tarafında bulunan hızlı erişim tuşlarından Sistem Ayarları Başlığı altındaki Genel Ayarlar bölümünden veya F4 tuşu ile ulaşılabilir. Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 11

12 Programın Genel Ayarları buradan yapılmaktadır. Program ilk kurulum yapıldığında, programın çalışabilmesi için gerekli ayarları (İlk değer ayarları) ile yüklenir. Bu ayarlar sonradan değiştirilebilir. a. Protesto Tanımları Protesto sekmesinde, diğer tanımlar başlığı altında protesto işlemlerinde kullanılacak Posta ve APS ücreti değerleri, Muhatap miktarına Göre Ücret Tablosu başlığı altından ise, Muhatap adedine göre ücret değerleri girilir. b. Programın Ağ Kullanımı Ayarlama Sistem Sekmesinde, Sunucu Tipi Başka Bilgisayar seçilir, Sunucu adı veya TCP/IP No bölümüne ana makine olarak düşünülen makinenin yerel IP adresi (ip adresinin değişmememsi için sabit ip olmalıdır) veya bilgisayarın adı yazılır. Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 12

13 c. Son On işlem Saklama Adedi Sistem Sekmesinde, Diğer Tanımlar Başlığı altında Son 10 İşlem Saklama Adedi başlığına, yapılan son işlemlerden kaç adedinin saklanması isteniyor ise, o rakam yazılır. d. Gösterilecek Sık Kullanılan kayıt Adedi Sistem Sekmesinde, Diğer Tanımlar Başlığı altında Gösterilecek Sık Kullanılan Kayıt Adedi bölümüne istenen sık kullanılacak rakam yazılır. Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 13

14 e. Ekran Ayarlarını Yenileme Sistem Sekmesinde, yenilenmek istenen ayarlar başlığı seçilip Bilgileri Yenile düğmesi ile ekranlar sıfırlanır ilk kurulum ayarlarına döndürülür. f. Kimlik Kartı ön değerleri Ön Değerler sekmesinde bulunan Kimlik Bilgilerine ait Verildiği Yer, İli, İlçesi, Doğum Yeri, Okur Yazar Seçeneği alanlarına girilen bilgi, İşlem sırasında Kimlik bilgilerine otomatik olarak gelir. İşlem anında bu bilgiler istenir ise, değiştirilebilir. Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 14

15 g. Web Servis Ayarları Web Servisleri menüsünde web adresleri bulunmaktadır. Bu ayarlar değiştirilmemelidir. Bozulduğu zaman Canlı Bağlantıdan güncelleme yapılabilir. h. Yazıcı Ayarları Yazıcı Ayarları Sekmesinden ayarlanır. Geçerli yazıcılar başlığı altından hangi yazıcıdan çıktı alınmak isteniyor ise, o yazıcı seçilir. çıktıları windows da varsayılan Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 15

16 yazıcı olarak tanımlanan yazıcıdan almak istenir ise, Varsayılan Yazıcı seçeneği seçilmelidir. i. Banka, Kimliğin Verildiği Yer ve Baskı Miktarı Ayarları Tablolar sekmesinde Bankalar, Kimliğin Verildiği Yer ve Baskı Miktarı Ayarları yapılmaktadır. Bankalar protesto işlemlerinde kullanılmaktadır. Kimliğin verildiği yer ise, kimlik bilgilerinde kullanılmaktadır. Program ilk kurulduğunda bu alanlar dolu gelmektedir. İstenir ise, banka ve Kimliğin verildiği yer sütunlarına bilgi eklenebilir veya silinebilir. Veri eklemek için alt satıra kadar inilir, Enter yada aşağı ok tuşuna basılır, program bilgi girişi için yeni boş bir satır açar buraya istenen bilgi girilir. Silmek için, silmek istenen satır fare ile seçilip üzerinde farenin sağ tuşu tıklanır Sil komutu ile silinir. Baskı Miktarı Ayarlamaları bölümünden Kayıt silinemez veya eklenemez bu alan Evrağın çıktısını alırken kullanılacak baskı miktarları içindir. İstenir ise, rakamlar değiştirilebilir. Bilgileri değiştirmek için; istenen alan fare ile çift tıklanarak rakam değiştirilir. Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 16

17 j. Diğer Ayarlar Yazım Ayarları Yazım işlemi yaparken, ana ekranda işlemlerin sıralaması ile ilgili ayarların yapıldığı yerdir. Bu bölümde yapılan ayarlara göre programın tamamı etkilemekte, tüm ekranlar ve işlemler bu bölümdeki ayarlara göre değişmektedir. Çalışma Şekli: İşlem Bazlı: İşlem listesini işlem ismine göre A dan Z harfine göre, sıralayacak ve ilk konumlanma, listedeki birinci sıradaki ana işlem adı üzerinde olacaktır. Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 17

18 Kod Bazlı: işlemleri kodlarına göre artan şekilde sıralayacaktır. Bu seçenekte, işlem listesi açıldığında işlem kodu na giriş aktif hale gelecektir. İstenir ise işlem, işlemin kodu yazılarak çağırabilir. İşlem Açma Şekli, Alt kodların açılış şeklinin belirlenmesi için kullanılır. İstenir ise alt kodlar, alt alta istenir ise yan yana açılması sağlanır. İşlem Sıralama Metodu Kullanıcı, işlemlerin açılmasını Kod sıralı, İşlem Adı Sıralı ve En Çok Kullanılanlar Sıralı olarak sıralamasını ayarlayabilir. Bu ayar alt işlemlerinde sıralamasını da değiştirmektedir. En çok kullanılanlar sırasının belirlenmesi bir işlemden yazıcıya gönderilme sıklığına göre belirlenmektedir. Dayanak Ekleme Yeri Dayanak eklenmesi gerekli işlemlerde, dayanağın nereye ekleneceğinin belirlendiği bölümdür Otomatik: dayanak eklenecek yer program tarafından otomatik olarak işlemin tasarımdan önceden ayarlandığı yere yerleştirilir. İmlecin olduğu yer: İşlemde imleç nerde ise dayanak oraya eklenmektedir. İmlecin Olduğu Yer seçeneğinde dayanak altına eklenecek Form Altlık 1 eklenmez. İşlem seçiminde, Yazımda ön izleme gelsin: İşlemin çıktısını almadan önce ön izleme ekranını getirir. Tasarımda ön izleme gelsin: Yapılan tasarımın ön izlemesini görebilir. Tasarım : Alan Özellikleri: Tasarım yaparken yeni açılan alanların içine girilecek bilgilerin çıktıya nasıl çıkacağının belirlendiği yer Kalın, Eğik ve Altı Çizgili olarak seçilebilir. Veri Girişlerinde: Kimlik, araç, firma veya avukat bilgilerinin girişinde harf karakterlerini belirlemeye yarar. Program seçeneklere göre bilgileri değiştirebilir. Seçenekler Girildiği gibi bırak, Tümünü Küçük Harfe Çevir, Tümünü Büyük Harfe Çevir ve Ad-Soyadı Büyük, Diğerlerinde İlk Harf Büyük olmak üzere kullanıcıya dört seçenek sunulmaktadır. Protesto Ayarları Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 18

19 Seçenekler Bu bölümde protesto hazırlanırken, programa yaptırılması istenen kontroller ve ayarlar yapılır. Protesto yapılırken yevmiye kontrolü yap Protesto yapılırken yevmiye numarasını otomatik artır, Posta işlemlerinde barkod no kullan, gibi ayarlar bu bölümden yapılmaktadır. Sistem Ayarları Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 19

20 Özel Alan Uyarı Kutusu Yazı Büyüklüğü (Punto) Kullanıcı, işlemi yaparken, bazı alanların üzerine geldiğinde, kullanıcıyı uyaran ve yapılması istenilen küçük kutucuklar ekrana gelmektedir. Bu uyarı kuyucuklarının yazı karakterlerinin büyüklüğünün ayarlandığı bölümdür. Bilgi Sıfırlama Bu bölümde kullanıcı, programa girilen KİMLİK, AVUKAT, FİRMA, ARAÇ, PROTESTO, SON 10 İŞLEM, ÖZEL FORM KAYITLARI, KARA LİSTE, TEBLİGAT LİSTESİ, gibi listeleri veritabanından tek tek istenen bilgileri silebileceği gibi TÜM BİLGİLER seçeneği ile seçeneklerdeki tüm kayıtlar silinebilir. Ön değerler Güvenlik Barkodu Kullanımı Bu seçenek seçildiğinde yapılan işlemle ilgili önceden kodlanan bölümler şifrelenerek program tarafından çift boyutlu BARKOD haline getirilmektedir. Bu uygulama noterlikte yeterli donanımın bulunması halinde, barkod okuyucu ile ilgililerin ibraz ettikleri noterliklerden, Yazım.net programı tarafından üretilen işlemlerin niteliği, süresi, konusu, hangi noterlikten, kim tarafından, hangi gün ve saatte v.b. yapıldığı bilgilerin tamamını öğrenebilecek ve yine yazım.net programında yapmış olduğu işlemin dayanak kısmına tek tuşla aktarabilecektir. Vezne Bağlantı Barkod Şekli Yazım.net ile Vezne entegrasyonu sonucunda, Vezne programına hangi bilgilerin ne düzeyde gönderileceğinin belirlendiği bir seçenektir. Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 20

21 Vezne Bağlantısı Var mı? Evet seçilmesi durumunda Yazım.Net ile Vezne entegrasyonu sağlanır. Bu durumda Yazım.Net programı yazıcıya gönderdiği her işlemin bilgilerini vezne programına da göndermektedir. Yazıcı Ayarları çift taraflı baskı desteğini etkinleştir Windows taki yazıcı seçenekleri farklı olsa bile işlem arkalı önlü yazdırılacaktır. Önlü arkalı baskının yapılabilmesi için baskı gönderilen yazıcının çift taraflı (dublex) baskıyı desteklemesi ve asıl veya suret baskılarından herhangi biri veya her birinin bir sayfadan fazla olması gerekmektedir. Metin Altlık Arası Boşluk (cm) İşlem altına atılacak imzalar ve basılacak mühür için yer bırakmak için tasarlanmıştır. Sayfa içindeki metnin bitim yeri ile sayfa sonu çizgisi arasındaki boşluğun belirlendiği bölümdür. Ayarlar bölümünde istenen ayarlar yapıldıktan sonra Kaydet düğmesi ile kayıt edilir. 7. BASKI AYARLARI Yazıcı çıktılarının ayarlandığı bölümdür. Ana menüden Sistem / Baskı Ayarları menüyolu ile yada ana menüde ekranın sol tarafında bulunan kısayollardan Baskı Ayarları seçeneği ile girilir. Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 21

22 Şablon Adı Evrak Metninin kağıt çıktısında kağıt etrafındaki çerçevenin belirlendiği bölümdür. Eğer tasarımda farklı bir çerçeve belirlenmemiş ve Özel baskı ayarı olmayan tüm işlemlerde bu şablonu kullan seçeneği işaretlenmiş ise, seçilen çerçeve kullanılır. Dip No: İşlem kağıdının altına Dip Not bilgilerinin basılıp basılmayacağının, basılacak ise, hangi sayfaya basılacağının belirlendiği bölümdür. Dip Not bilgileri; kullanıcı rumuzu, kullanılan harf karakterlerinin toplamını, asıl ve suret nüshalarının toplam sayfa tutarlarının bilgisini içerir Sayfa Başlarına Sistem Tarihi bas: Seçilir ise, sayfanın başına bilgisayar tarihini yazar. Yazıcıya Gönderirken Sayfa No Ekle Seçildiğinde çıktılara sayfa numarası eklenir. Bu ayar boş baskı şablonu seçildiğinde kullanılmalıdır, diğer şablonların asıl ve suret şeklinde iç sayfa numaralama sistemi bulunmaktadır. Genel Baskı Ayarlarında istenen ayarlar yapıldıktan sonra Kaydet düğmesi ile kayıt edilir. Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 22

23 8. KULLANICI İŞLEMLERİ Kullanıcı Eklemek Neden Gereklidir Programa bir kullanıcı adı ve şifre ile girilir. Bu programı kullanma yetkisi olmayan kişilerin programı kullanmasını engellemek, programı kullanan kişilerinde yetkili olduğu işlemler dışında işlemler yapmasını engellemek ve güvenlik açısından önemlidir. Kullanıcı Ayarlarına Nasıl Girilir Kullanıcı eklemek için Sistem / Kullanıcı Ayarları menüyolu kullanılır. Kullanıcı Ekleme Ekle düğmesi seçilir. Ekrana Gelen Bilgiler Doldurulur Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 23

24 Tam Adı: Kişinin Adı Soyadı Kullanıcı Adı: Programa girerken yazılacak kod Rumuz: Kullanıcıyı tanıtacak Rumuz Bu bilgi bazı yerlerde kullanılmaktadır Örnek Evrak Çıktısında Dipnot Bilgisi olarak çıkmaktadır. TCP/IP No: Kullanılacak bilgisayarın IP Adresi Bu Bilgiler doldurulup Devam Et düğmesi seçilir Ekranda şifre sorulur buraya programa girerken kullanılacak şifre girilir. ŞifreTekrar bölümüne aynı şifre teyit için yazılır. Kaydet düğmesi ile kayıt edilir. Kullanıcı Silme Tanımlı bir kullanıcı silmek için Sil düğmesi seçilir silme onaylama ekranı onaylanarak kullanıcı silinir Kullanıcı Yetkilendirme Yetki verilecek kullanıcı seçilir.sağ taraftaki yetkilerden verilecek yetkilerin başına işaret konulur Kayıt etmek için Kaydet düğmesi seçilir. Tam Yetki düğmesi ile yetkilerin tamamı verilebilir. Tam Yetkisiz düğmesi ile tüm yetkiler geri alınabilir Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 24

25 İşlem Formu Yetkilendirme Kullanıcıların işlem yapabilmesi için işlemler için yetki verilmelidir. İşlem Formu Yetkilendirme için Ana ekrandan Sistem / İşlem Formu Yetkilendirme menüyolu veya Ctrl+Y tuşu seçilir. Ekrana kullanıcı ayarları gelir. Buradan yetki verilmek isten işlem için yetki sütunu altındaki seçim kutusu işaretlenir. Kayıt için Kaydet Düğmesi seçilir. işlemlerin tamamına yetki vermek için + düğmesi yetkilerin tamamını kaldırmak için düğmesi seçilir. Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 25

26 Program işaretlenmemiş işlemlerin yapılmasına izin vermez. 9. İŞLEME AİT EVRAK HAZIRLAMA a. Evrak Hazırlama Evrak hazırlamak için İşlemler / Yazım Menüyolu ile, ana sayfadaki Genel İşlemler altındaki Yazım a Girişi fare ile seçerek veya klavyeden F3 tuşuna basarak İşlem Başlıkları Ekranı çağırılır. İşlem Başlıkları Ekranında her işlem grubu için bir işlem başlığı ve o, başlık altında bir alt kod bulunmaktadır. Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 26

27 İşleme ait evrak hazırlamaya başlamak için, yapılmak istenen işlem ve ona bağlı alt kod seçilir. Program hazırlanacak evrak için gerekli bilgileri kurulum sihirbazı şeklinde adım adım kullanıcıya sorarak hazırlar. Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 27

28 Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 28

29 b. Evrak Metni üzerinde Değişiklik işlemleri Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 29

30 Hazırlanan evrak metni ekrana geldikten sonra evrak üzerinde değişiklik, düzeltme, Silme, ekleme yapılabilmektedir. Hazırlan Evrak Metni Üzerinde Değişiklik Yapmak Ekrana gelen metin üzerinde değişiklik yapabilmek için Serbest Moda geçmek gerekir. Serbest moda menülerin altında bulunan simgelerden Serbest Mod simgesini fare ile seçerek yada klavyeden F8 tuşuna basarak geçilebilir. İstenen değişiklikler tamamlandıktan sonra değişiklik yapılmaması için Serbest mod seçeneği kapatılarak değişikliklere kilitlenebilir. Metin Ekranını Kapatarak Yeni İşlem Başlatmak Dosya / Kapat ve Yeni İşlem Aç menüyolu ile, menülerin altında bulunan kısayollardan Kapat ve Yeni İşlem Aç simgesi ile veya Ctrl+O tuşları ile hazırlanan evrak kapatılarak yeni işlem başlatılabilir. Metin Ekranını Kapatmadan Yeni İşlem Başlatmak Dosya / Yeni Evrak Aç menüyolu ile, menülerin altında bulunan yeni evrak aç simgesi ile yada Ctrl+Y tuşları ile hazırlanan bir evrak ekranından çıkmadan yeni bir işlem başlatılabilir. Evrak Kayıt Etmek ve Kayıtlı Evrak Üzerinde Çalışmak Hazırlan Evrak Dosya / Farklı Kaydet menüyolu ile word dokümanı olarak kayıt edilebilir. Kayıtlı word dokümanları Dosya / Doküman Aç menüyolu ile açılabilir. Aynı zamanda hazırlanan evrak Dosya / PDF Kaydet menüyoluı ile ile pdf formatında kayıt edilebilir. Çerçeve (Şablonu) değiştirmek Hazırlanan evrak için kullanılacak çerçeve tasarımdan veya ayarlardan seçilen çerçevedir ancak bu çıktı için değiştirilmek istenir ise, Dosya / Şablon değiştir menüyolu kullanılarak değiştirilebilir. Son 10 İşleme Kayıt Etmek ve Son 10 İşlemden Çağırmak Hazırlanan evrak çıktısı alındıktan sonra Son 10 İşleme Otomatik Kayıt edilir ancak çıktı almadan kayıt etmek istenir ise, Dosya / Son 10 İşleme Kaydet menüyolu kullanılarak Kayıt edilir. Son 10 işlemden kayıtlı işlemleri çağırmak için Dosya / Son 10 İşlemden Aç meüyolu kullanılır. Düzen Özellikleri (Kes, Kopyala, Yapıştır, Geri Al, Bul, Tümünü Seç) Bu ekran aynı zamanda bir word ekranı gibidir. Seçili alanlar üzerinde kes (Ctrl+X), kopyala (Ctrl+C) yapılıp, imlecin olduğu yere yapıştırılabilir (Ctrl+V), bu işlemler Düzen menüsünden veya farenin sağ tuş seçeneğinden de yapılabilir. Tümünü Seç özelliği ile metnin tamamı seçilip çalışılabilir. Bul seçeneği ile aranan bir harf kelime Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 30

31 veya cümle metin içerinde aratılabilir. Geri Al (Ctrl+Z) özelliği kullanılarak son yapılan işlemler geri alınabilir. Görünüm Özelliklerini değiştirmek Ekran Görünümü değiştirilebilir. Metnin ekrandaki görüntüsü küçültülüp büyütülebilir. Bunun için Görünüm / Büyüt menüyolu kullanılır. Buradan tanımlı oranlardan hangi oranda büyütmek veya küçültmek istenir ise, seçilebilir. Özel boyut seçeneği ile istenen oran belirlenebilir. Ekranda bulunan ve menüleri kullanmadan işlemlerin daha hızlı yapılmasını sağlayan kısayol simgelerinin bulunduğu araç çubukları kaldırılıp eklenebilir. Bunun için Görünüm menüsü kullanılır, görünüm menüsünde seçili olan araç çubuğu gözükür. Seçim kaldırıldığında araç çubuğu ekranda gözükmez. Dosya Eklemek İmlecin Olduğu yere çeşitli formatlardaki dökümanlar eklenebilir. Bunun için Ekle / Dosya menüyolu yada F10 tuşu kullanılır. Resim Eklemek İmlecin Olduğu yere dosyadan, panodan yada tarayıcıdan resim eklenebilir. Bunun için Dosya / Resim menüyolu kullanılır. Örnek Cümle Eklemek İmlecin Olduğu yere tanımlı örnek cümleler eklenebilir. Bunun için Ekle / Eklenecek Örnek Cümleler menüyolu, Kısayol çubuğundaki Eklenecek Örnek Cümleler simgesi yada Ctrl+Alt+L tuşları kullanılır. Kimlik Eklemek Evrak Metinine Kimlik eklemek için Ekle / Kimlik Ekle menüyolu, Menülerin altında bulunan kısayol çubuğundaki Kimlik Ekle simgesi yada Ctrl+Alt+K tuşları kullanılır. Kimlik Ekle seçildiğinde eklenecek kimlik şekli ekranı gelir. Bu ekrandan kimlik şekli seçilip onaylandığında Kimlik ekranı gelir. Avukat Eklemek Evrak Metinine Avukat eklemek için Ekle / Avukat Ekle menüyolu, Menülerin altında bulunan kısayol çubuğundaki Avukat Ekle simgesi yada Ctrl+Alt+U tuşları kullanılır. Kimlik Ekle seçildiğinde Avukat ekranı gelir. Dayanak Eklemek Evrak Metinine dayanak eklemek için Ekle / dayanak Ekle menüyolu, menülerin altında bulunan Kısayol çubuğundaki Dayanak Ekle simgesi yada Ctrl+Alt+D tuşları kullanılır. Dayanak ekle seçildiğinde eklenecek dayanak şeklinin seçilebileceği ekran gelir bu seçim yapılıp onaylandıktan sonra seçime uygun dayanak ekleme ekranı gelir. Yazı Fontları, Büyüklüğü nü belirlemek, Yazı - Paragraf Görünüm Değişiklikleri Metin de kullanılan yazının büyüklüğü ve fontu, Kalın, Eğik altı çizgili gibi özellikler eklenebilir. Yazı sağa, sola dayalı, ortalı yada iki yana yaslı seçilebilir. Madde imi ve numaralandırma yapılabilir. Küçük büyük harf değişiklikleri yapılabilir. Paragraf Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 31

32 özellikleri değiştirilebilir. Bu işlemler için ekrandaki menülerin altında bulunan düğme çubuğu üzerindeki simgeler, farenin sağ tuşu veya biçim menüsü kullanılır. Tablo İşlemleri Evrak üzerine bilgilerin hizalı, daha düzenli olması için tablo eklenebilir. Bunun için Tablo menüsü kullanılır. Ekle: Tablo Ekler. Tablo: seçilince oluşturulacak tablonun satır ve sütün sayısı seçilir Tamam düğmesi ile tablo oluşturulur. Sola Sutun: imlecin olduğu sutünün soluna sutun ekler. Sağa Sutun: imlecin olduğu sutünün sağına sutun ekler. Üste Satır: imlecin olduğu satırın üstüne satır ekler. Alta Satır: imlecin olduğu satırın altına satır ekler. Sil: Tabloyu Siler Tablo: Tabloyu Siler. Satır: Satırı Siler Sütün: Sütünü Siler Böl: Tabloyu böler. Üstten: Tabloyu imlecin bulunduğu yerden üstten böler hücreleri ayırır. Alttan: Tabloyu imlecin bulunduğu yerden alttan böler hücreleri ayırır. Seç: Tabloyu seçer. Tablo: Tablonun hepsini seçer. Satır: İmlecin olduğu satırı seçer. Hücre: İmlecin olduğu Hücreyi seçer. Özellikler: Tablonun özelliklerini değiştirir. Evrak Ekranından Çıkmadan Yapılabilen İşlemler Evrak ekranında iken işlemi etkilemeden ve işlemden çıkmadan Dizgi menüsündeki işlemlere bakılabilir, kısayol çubuğundaki Genelge taraması ve tescile İlişkin Geçici Belge Sorgulaması yapılabilir. Burada amaç işlem yapmak değil oradaki bilgileri sorgulamak, aramak ve görmek içindir Alan Okutmak Evrak ekranında iken tarih ve sayısal alanlar okutularak yazı ile yazdırılabilir. Bunun için okutulmak istenen alan seçilir Hizmetler / Alan Oku menüyolu seçilir yada Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 32

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak.

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

Amaç... 2. Kısaltma ve Tanımlar... 2. Hususlar... 4

Amaç... 2. Kısaltma ve Tanımlar... 2. Hususlar... 4 TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ ARAÇ SATIŞ ve DEVİR ile BU İŞLEMLERE AİT BİLDİRİMİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI Program Kullanım Kılavuzu 14.Mayıs.2010 Versiyon 1 İÇİNDEKİLER Amaç... 2 Kısaltma ve Tanımlar...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) KULLANICI KILAVUZU 2014 Kasım i İçindekiler GİRİŞ SAYFASI...1 EVRAK ANA SAYFA...2 1.1. Birim Yetkileri...2 1.2. Görevler...3 1.3. Bildirimler...3

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş BİLGİSAYARA GİRİŞ BİLGİSAYAR NEDİR? Tanımı: Kendisine yüklenen programlar aracılığı ile aritmetiksel mantıksal işlemler yapabilen, bilgi depolayan, hatasız ve hızlı işlem yapan, düzenleyen, kullanıcı ile

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

2.1.2.2.3 Name Server Tanımlama... 34 2.1.2.2.4 Name Server Ekleme... 35 2.1.2.2.5 Name Server Güncelleme... 35 2.1.2.2.6 Name Server Silme...

2.1.2.2.3 Name Server Tanımlama... 34 2.1.2.2.4 Name Server Ekleme... 35 2.1.2.2.5 Name Server Güncelleme... 35 2.1.2.2.6 Name Server Silme... İçerik Tablosu Radore ID nedir?... 5 1. Giriş Ekranı... 5 1.1 Şifremi Unuttum... 5 1.2 Kayıt Ol... 6 1.2.1 Bireysel Müşteri Kaydı Oluşturmak... 6 1.2.2 Kurumsal Müşteri Kaydı Oluşturmak... 9 1.2.3 Üyelik

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Word 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Word 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101 BİL 101 - Bilişim Teknolojileri Word 2007 http://bil.etu.edu.tr/bil101 Dosya oluşturma ve kaydetme Yeni Dosya Oluşturma Microsoft Word dosyası açıldıktan sonra Office tuşuna basılır Yeni(New) seçilir Yeni

Detaylı

ETA MUHASEBE PROGRAMI

ETA MUHASEBE PROGRAMI Bilgisayarlı muhasebe, karmaşık zaman alıcı ve yorucu olan muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında çok daha kolay yapılmasını sağlayan paket programlardır. Günümüz şartlarında elle tutulan muhasebe

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2011 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Detaylı

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ SİSTEM MODÜLÜ Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Modül Versiyon Önkoşulu Yükleme ve Gereken Dosyalar Yükleme Sonrası İşlemler Uygulama Bu doküman ile, Netsis İnsan Kaynakları Paketinin temel

Detaylı

Enocta Eğitim Platformu Eğitim Yöneticisi Kullanım Kılavuzu

Enocta Eğitim Platformu Eğitim Yöneticisi Kullanım Kılavuzu 1 Enocta Eğitim Platformu Eğitim Yöneticisi Kullanım Kılavuzu enocta Profilo İş Merkezi, Cemal Şahir Sok. No:26-28 34394 Mecidiyeköy / İstanbul T 0 212 356 13 00 F 0 212 356 13 09 www.enocta.com 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR.

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR. EXCEL DOKÜMAN ALTTADIR DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. DERSTE YAPILAN ÖRNEKLERE http://obis.bayar.edu.tr/notlar/excelornekcalismalar/ ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ

Detaylı

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 1 1

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 1 1 1 İşletim Sistemi Bilgisayar ile kullanıcı arasında köptü vazifesi gören yazılımlardır. MİB ( CPU ) işlemleri gerçekleştirir ve bulduğu sonuçları yine işletim sistemine gönderir. İşletim sistemi bulunan

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Horde Kullanım Kılavuzu

Boğaziçi Üniversitesi Horde Kullanım Kılavuzu Boğaziçi Üniversitesi Horde Kullanım Kılavuzu İçindekiler Boğaziçi Üniversitesi Horde Kullanım Kılavuzu...1 1. HORDE...4 1.1. Horde Nedir?...4 1.2. Horde Kullanımı için Gerekenler...4 1.3. Kök Sertifikasının

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte BİLGİSAYARA GİRİŞ 1. Bilgisayarın çalışmasına zarar verecek şekilde hazırlanmış küçük yazılımlara ne ad verilir? A) Sistem yazılımı B) Virüs C) Uygulama yazılımı D) Küçük yazılım 2. Bilgisayarın yaygın

Detaylı

Mikado Puantör 4.X. Kullanım Kılavuzu 24.07.2014. Ülkü Özbek. Mikado Bilişim Sistemleri A.Ş. 2014, Mikado Bilişim Sistemleri Tüm Hakları Saklıdır.

Mikado Puantör 4.X. Kullanım Kılavuzu 24.07.2014. Ülkü Özbek. Mikado Bilişim Sistemleri A.Ş. 2014, Mikado Bilişim Sistemleri Tüm Hakları Saklıdır. Mikado Puantör 4.X Kullanım Kılavuzu 24.07.2014 Ülkü Özbek Mikado Bilişim Sistemleri A.Ş. 2014, Mikado Bilişim Sistemleri Tüm Hakları Saklıdır. Mikado Kullanım Kılavuzu i İ Ç İ N D E K İ L E R PDKS SİSTEMİ...

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 1.1. KURUM İÇİ GİDEN EVRAK SÜRECİ... 3 1.2. KURUM DIŞI GİDEN EVRAK SÜRECİ... 15 1.3. OLUR EVRAK

Detaylı

DERSHANE OTOMASYONU KULLANIM KLAVUZU

DERSHANE OTOMASYONU KULLANIM KLAVUZU DERSHANE OTOMASYONU KULLANIM KLAVUZU AkSoft Yazılım www.aksoftyazilim.com aksoft@aksoftyazilim.com DERSHANE OTOMASYON PROGRAMI Dershane Otomasyonu, özel dershane, okul, kurs, akademi ve etüt merkezlerinin

Detaylı

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 içindekiler Sicil Yönetimi... 5 Sicil Kartları... 6 Sicil Bilgileri... 8 Ana Bilgiler... 8 Ödeme Bilgileri... 11 Bordro Bilgileri... 13 Diğer Bilgiler... 14 Muafiyetler...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK

SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK 2012 SYS SİSTEM YÖNETİMİ 1.SYST00 Sistem İşlemleri Resim-1 Bu uygulama CANIAS sisteminde bulunan tüm işlemleri görüntülemek ve herhangi bir uygulama

Detaylı

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitim Dokümanı

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitim Dokümanı TÜRKSAT A.Ş Belgenet ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (Standart Kullanıcı Yardım Dokümanı) Sürüm: 3.0 Hazırlayan: Kıvanç KASIMOĞLU Nisan 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 PROGRAMA GİRİŞ... 4 Şifreli Giriş... 4 Sertifikalı

Detaylı

İLERİ WORD Hazırlayan : Öğr. Grv. Mahmut KANTAR

İLERİ WORD Hazırlayan : Öğr. Grv. Mahmut KANTAR İLERİ WORD Hazırlayan : Öğr. Grv. Mahmut KANTAR İÇİNDEKİLER 3.1. Biçimlendirme... 4 3.1.1. Metin... 4 3.1.1.1. Grafiksel Nesnelerin Metin Hizalama Seçenekleri... 4 3.1.1.2. Bul Değiştir özelliğini kullanma

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı