Bölüm 6 Oturum, Sunum ve Uygulama Katmanları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 6 Oturum, Sunum ve Uygulama Katmanları"

Transkript

1 Bölüm 6 Oturum, Sunum ve Uygulama Katmanları Oturum katmanının ana fonksiyonu, ağ cihazları arasındaki mantıksal bağlantı(oturum) ları denetlemektir. Bu bağlantılar; ğ a) Simpleks (tek yönlü) b) Yarım dupleks (değişken) c) Tam Dupleks( iki yönlü) Olabilir.

2 Oturum katmanı protokolleri ve arayüzleri Network File System (NFS) Paralel veritabanı erişimi X-Windows Sistemi Remote Procedure Call (RPC) SQL NetBIOS adları AppleTalk Session Protocol (ASP) Sayısal Ağ Mimarisi.

3 Sunum Katmanı Bir sistemin uygulama katmanı tarafından gönderilen bilginin karşı sistemdeki uygulama katmanı tarafından okunabilmesini sağlar a) Teoriktir. Pek az uygulama tarafından kullanılır. b) Bitlerin semantiği ile ile ilgilenir. c) Verilerdeki Kayıt ve alanları l tanımlar. d) Gönderici, alıcıya formatı söyleyebilir. e) Farklı şekilde veri temsil eden makinaların haberleşmesini mümkün kılar. f) Eğer kodlanırsa şifreleme için en iyi katmandır. g) Uygulamalar, Şifreleme, EBCDIC ve ASCII dönüşümü, GIF&JPEG

4 Uygulama Katmanı Planlanan haberleşme ortağının tanımlanması ve haberleşmenin sağlanması Uygulamaların gönderme ve almasının senkronizasyonu Hata düzeltme ve veri bütünlüğü işlemlerinde uyumluluğun sağlanması Planlanan haberleşme için katnakalrın yeterli olup olmadığının belirlenmesi Yüksek seviyeli uygulamalar için değişik protokollerin birleştirilmesi Başlıca uygulamalar,browsers, E-posta (SMTP), Dosya transferi(ftp), Uzak terminal bağlantısı(telnet), DNS, NIS, NFS, Ağ yönetimi(snmp), Hipermetin transfer protokolü(http), Ses/Video konferans.

5 Dosya Transfer Protokolü (FTP) FTP, kullanıcıların iki host arasında dosya kopyalamalarına olanak tanır FTP nin temel olarak sağladığı imkanlar şunlardır: a) Dosyalara uzaktan erişim b) Dosya paylaşımı c) Veri aktarımının güvenilir ve verimli yapılması

6 Basit Posta Transfer Protokolü ve Elektronik Posta Servisi (SMTP) Elektronik posta hizmeti sunar. Postaların güvenli bir şekilde adreslerine ulaşabilmesi için TCP servislerinden yararlanır. (TCP Port : 25) :-) gülümseyen yüz :-( üzgün yüz ;-) göz kırıpma ;-) kaşını kaldırmış gülümseyen yüz :-(O) haykıran yüz 8-) gülümseyen gözlüklü yüz

7 a) E-posta kullanımında karşılaşılan en sık sorun, gönderilen e-posta'nın bir süre sonra MAILER- DEAMON adlı adresten içinde hata mesajları ile dolu olarak geri gelmesidir. Bu durumda; b) Gönderileceği adres hatalı ya da eksik olabilir, c) Adresteki bilgisayar kapalıdır veya o adrese ulaşılamıyordur, d) Gönderilen adreste öyle bir kullanıcı olmayabilir. sistemi iki alt sistem içerir. Bunlar; Kullanıcı etmeni : Kullanıcının e-postalarının okuması ve göndermesini sağlar. Mesaj transfer etmeni : Mesajları kaynaktan varışa iletir.

8 Tipik bir e-posta sisteminin beş basit fonksiyonu a) Düzenleme(Composition) : mesaj ve cevapları oluşturma sürecinin adıdır. b) İletim(Transfer) : Mesajları bir kaynaktan varışa iletir. c) Raporlama(Reporting) : Kaynağa mesajın durumu ile ilgili mesaj verir (Ne dağıtıldı? Ne kayboldu? d) Görüntüleme(Displaying) : Gelen mesajların kullanıcıya okuması için görüntülenmesi e) Düzenleme(Disposition) : Kullanıcının mesajı aldıktan sonraki yapmak istediklerini karşılar.

9 SMTP Mesaj iletim protokolü olarak sıkça Simple Mail Transfer Protokol(SMTP) kullanılır. Bu protokol 25 numaralı TCP bağlantı portunu kullanır. SMTP basit bir ASCII protokolüdür. Son mesaj dağıtımı posta sunumcusundan kullanıcıların mesaj okumakta kullandığı Post Office Protcol(POP) ü ile yapılır. POP3 bu protokolün kullanılan versiyonudur TELNET Telnet bir terminal emülasyon protokolüdür. Telnet, bir bilgisayar sistemine uzaktan bağlanarak o sistemin bir terminaliymiş gibi çalışmak için kullanılır. Telnet için Telnet hizmeti sağlayan bir sunumcu gerekir.

10 Alan Adı Sistemi [Domain Name System (DNS)] DNS, isim sunumcular ve çözümleyicilerinden oluşur. İsim sunumcu ları host isimlerine karşılık düşen IP adresi bilgilerini tutarlar. Çözümleyiciler ise DNS istemcilerdir. 3 çeşit DNS sunumcu vardır: Birincil İsim Sunumcusu (Primary Name Server) Bölgesiyle l ilgili ili bilgileri i kendisinde i d bulunan bölge dosyasından elde eder. İkincil İsim Sunumcusu (Secondary Name Server) Bölgesiyle ilgili bilgileri bağlı bulunduğu bir DNS sunumcu dan alır. Sadece Kaşeleyen İsim Sunumcusu (Caching Only Name Server)

11 DNS Hiyerarşisi

12 Tipik DNS işlem adımları

13 Alan Adları a) GOV: Herhangi bir hükümet gövdesi b) EDU: Bir eğitim kurumu c) ARPA: ARPANET-Internet host'u tanımlaması d) COM: Herhangi bir ticari kurum e) MIL: Askeri organizasyonlar f) NET: Bilgisayar ağservisi veren organizasyonlar g) ORG: Buradaki tanımlamalara uymayan tüm organizasyonlar

14 Alan adı çözümleme işlemleri

15 İsim Sunucu İsim sunucusu, kullanıcı sorgusuna tekrarlamalı ya da tekrarlamasız işlemlerle servis verebilir. Tekrarlamasız işlemlerde cevap aşağıdakilerden biri olur: Bir cevap Bir hata teşhisi Başka bir sunucuya aktarma (referansıma aktar cevabı) Burada çözücü, özel isim sunucularına yeniden sorgu yollamak zorundadır.

16 Kaynak Kayıtları. Her bir düğüm kendi kaynakları ile ilgili bilgileri içerir. Kaynak bilgisi, hem düğüm hem de isimle ilgilidir. Bu bilgiye, kaynak kaydı (resource record (RR)) denir. Bir RR, kısaltması ve nümerik kodundan tanınır <isim>> <<TTL>> <<sınıf>> <<tip>> <<RD uzunluğu>> <<veri>>

17 a) isim: Bu RR için düğümün alan adını (sahibinin ismini) içerir. Eğer boşsa bir önceki RR'nin ismi kullanılır. b) TTL: Yaşama-zamanı parametresidir. Opsiyoneldir ve RR tanımının isim sunucusu belleğinde geçerli olacağı zaman süresini (saniye olarak) tanımlar. Eğer değeri 0 ise RR belleğe kayıt edilmez. c) sınıf: RR sınıf kodunu belirtir (burada IN = Internet; t CH = chaos system demektir). Eğer boşsa, son tanımlanmış sınıf atanır. d) tip: RR tip kodlarını gösteren değerleri içerir. e) RD uzunluğu: RDATA olarak ayrılan alanın uzunluğunu oktet olarak verir. f) veri (RDATA): Kaynağı tanıtan değişken-uzunluklu alandır.

18 a) DNS Tip Değerleri

19 RDATA Alanı MNAME: Bu zone için verinin orijinal veya birincil kaynağı olan domain ismini tanımlar. RNAME: Bu zone'dan sorumlu kişinin mailbox'ında kullanılacak domain ismini tanımlar. SERIAL: Zone'un orijinal kopyasının sürüm numarasını içerir. REFRESH: Zone'un yenilenmesi için geçmesi gereken zamanı belirtir (saniye olarak). RETRY: Başarısız bir refresh yapılınca, yeni bir refresh hdenemesi yapmak ii içingereken zaman. EXPIRE: Bu zone'un ne zamana kadar yetkili olacağını belirtir. MINIMUM: Konu edilen zone'dan ithal edilecek herhangi bir RR'nin TTL alanının minimum değerini taşır. Bir zone'daki tüm RR'lerin TTL için olan en düşük sınırıdır. SOA formatı (start of zone authority format (zone yetkisi formatı)) başlangıcı. Her bir zone için yalnız bir SOA kaydı vardır

20 RDATA Alanları.

21 DNS Mesajları. DNS Mesaj Başlığı

22 a) ID alanıdır ve 16-bitten oluşur. b) QR alanı bir bitlik alandır ve mesajın sorgu (0) veya cevap (1) olduğunu belirtir. c) Opcode 4 bitten oluşur.sorgu için değerler alır. d) AA (yetkili cevap) e) TC (truncation-kesici) 1'e set edilerek mesajın kesildiğini f) RD (tekrarlamalı işlem istendi) biti 1'e set edilir g) RA (tekrarlamalı yapılabilir) biti bir cevap mesajıdır. h) Z alanı üç bittir ve rezerve edilmiştir.

23 a. RCODE aşağıdaki değerlere set edilebilen 4 bit içerir: 0 = Hiç bir hata oluşmadı 1 = Bir format hatası oluştu 2 = İsim sunucusunda bir sorun var. 3 = Sorgudaki domain referansında bir sorun var;. 4 = İsim sunucu bu tip sorguyu desteklemiyor. 5 = İsim sunucu yönetim veya güvenlik sebebi ile işlem yapmıyor. 6'dan 15'e = İleride kullanılmak üzere rezervedir. b. QDCOUNT 16-bitten oluşur ve soru bölümündeki girişlerin sayısını belirtir. c. ANCOUNT 16-bitten oluşur ve cevap bölümündeki RR'lerin sayısını belirtir. d. NSCOUNT 16-bitten oluşur ve yetkili kayıt bölümündeki sunucu kaynak kayıtlarının sayısını belirtir. e. ARCOUNT 16-bitten oluşur ve ek kayıt bölümündeki kaynak kayıtlarının sayısını belirler. Bu son dört alan mesajı alan birime, dört alanın sınırlarını nasıl belirleyeceğinin bildirir.

24 DNS Alanlarının diğer kayıtları a). içerirler. Bu formattaki alanlar şöyledir: b) İSİM: Kaynak kaydınca belirtilen domain ismini tanımlar. c) TİP: RR tip kodlarından birini içerir. d) SINIF: RDATA alanında bulunan veri sınıfını belirler. e) TTL: Kayıt Yaşam süresi. f) RD Uzunluğu: Alan uzunluğunu belirtir. g) RDATA: Kaynakla ilgili bilgiyi içerir. İçeriği kaynak kaydının tipi ve sınıfı ile ilgilidir. Örneğin, bir Internet adresi olabilir.

25 DNS Kısaltmaları

26 Örnek DNS VT

27 Basit Ağ Yönetim Protokolü ve Ağ Yönetimi [Simple Network Management Protocol (SNMP)] Simple Network Management Protocol (SNMP) uygulama katmanı protokol olup ağdaki cihazlar arasında bilgi değişimini sağlar. SNMP,TCP/IP unun bir parçasıdır. SNMP nin üç versiyonu bulunmaktadir. SNMP Versiyon 1 (SNMPv1),SNMP Versiyon 2 (SNMPv2) ve SNMP Versiyon 3 (SNMPv3). İlk iki versiyonun birçok ortak yönü bulunmasıyla, versiyon ikide ek protokol işlemleri bulunmaktadır. Versiyon 3 te ise ağ yönetiminde güvenlik özellikleri geliştirilmiştir. SNMP, ağ üzerindeki bilgisayarların uzaktan izlenmesini ve bazı parametrelerinin değiştirilmesini sağlayan bir protokoldür.

28 SNMP iki kısımdan oluşur: SNMP yönetim sistemi SNMP etmenleri SNMP yönetim sistemi özel bir yazılımdır ve ağdaki yazılım ve donanım unsurlarının SNMP parametrelerini sorgular, bunlardan çeşitli raporlar ya da uyarılar çıkarabilir. SNMP ajanları ise kendilerine sorulduğunda ya da önceden belirlenmiş olaylar gerçekleştiğinde SNMP parametrelerini yönetici sistemlere bildirirler.

29 a) İstemci tarafında Word Wide Web (WWW) Browser, URL adresini belirler(ne seçildiğine bakarak) Browser ww.itu.org un IP adresi için DNS e sorgulama yapar. DNS adresini geri gönderir. Browser adresi üzerinde 80 no lu porta bir TCP bağlantısı kurar /home/index.html dosyası için bir istek gönderir. sunumcu /home/index.html dosyasını gönderir. TCP bağlantısı sonlandırılır. Browser /home/index.html dosyasındaki bütün metni görüntüler. Browser, bu dosya içerisinde bulunan bütün görüntüleri kendisine alır ve görüntüler.

30 Sunumcu Tarafında a) İstemciden Bir TCP bağlantısını kabul eder. b) İstenen dosyanın adını alır. c) İstenen dosyayı diskten alır. d) Dosyayı istemciye gönderir. e) TCP bağlantısını sonlandırır.

31 Modern sunumcularda sunumcunun diskten veri okuması birkaç adımda gerçekleşir. Bu adımlar; İstenen Web sayfasının adını çözümler İstemciyi doğrular. İstemci üzerinbde erişim denetimi yapar. Web sayfası üzerinde erişim denetimi yapar Tampon bll belleği idenetler. İstenen sayfayı diskten alır. Cevabın içereceği MIME(multipurpose Internet Mail Extensions) tipini belirler. Çeşitli olasılık ve bitişleri dikkate alır. Cevabı istemciye gönderir Sunumcu logu na bir giriş yapar..

32 Bağlantılar 80 no lu TCP portu kullanılarak gerçeklenir. Kullanılan metotlar; a) GET : Bir web sayfasının okuma isteği b) HEAD: Web sayfasının başlığını okuma isteği c) PUT : bir Web sayfasını saklama isteğiğ d) POST : İsmli bir kaynağa(bir web sayfası) ekleme e) DELETE: web sayfasını atma f) TRACE: gelen isteğe cevap g) CONNECT : Sonrki kullanım içn rezerve h) OPTIONS : sorgulama opsiyonu

33 WWW'de kaynakların adreslerine URL (Uniform Resource Locater) denir. URL'ler bilgiye ulaşım metodunu, ulaşılacak bilgisayarın adresini, bağlanılacak port numarasını, çalışma alanı ve nesne adını belirlerler. URL'in formatı : ulaşım metodu://internet t t adresi[:port]/çalışma alanı/nesne adı Birkaç örnek üzerinde incelersek; com.tr:80/ adresindeki WWW servisine 80 numaralı port ile ulaşım sağlar. ftp.tsk.mil.tr adresine anonymous ftp yapılmasını sağlar.

34 İnternet Ağı Bitnet Ağı Geçit(Gateway) Geçityolu Geçityolu Katmanları Uygulama Sunuş Oturum Taşıma Ağ Veri Bağı Fiziksel Geçit, farklı protokol kullanılan ağlarda iki yönlü protokol dönüşümü yaparak bağlantı yapılmasını sağlar. Örneğin ISDN ve X.25 ağları veya IP ve IPX ağları birbirine araya geçityolu koyularak bağlanabilir.

6. DOMAIN NAME SYSTEM

6. DOMAIN NAME SYSTEM 6. DOMAIN NAME SYSTEM Internet adreslerini telefon numaraları gibi doğrudan bilmemiz gerektiğini düşünelim. Bilgisayar ağları büyüdükçe kullanıcıların daha fazla bol rakamlı sayıları akıllarında tutmalarını

Detaylı

TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ

TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK HAZIRLAYAN Mahmut Ergünöz ELAZIĞ-2003

Detaylı

İnternetin Temelleri. İnternet Nedir? Bilgisayar Ağı. Ağ Türleri. İnternet Uygulamaları. İnternet Protokolleri

İnternetin Temelleri. İnternet Nedir? Bilgisayar Ağı. Ağ Türleri. İnternet Uygulamaları. İnternet Protokolleri İnternetin Temelleri İnternet Nedir? Bilgisayar Ağı Ağ Türleri İnternet Uygulamaları İnternet Protokolleri 1 İnternetin Nedir? Interconnected Networks, kelimelerinin kısaltmasıdır ve kendi aralarında bağlantılı

Detaylı

Temel İnternet Kavramları

Temel İnternet Kavramları EMYO 2012 Temel İnternet Kavramları İnternet İnternetin Tarihçesi İnternet Bağlantı Şekilleri IP (Internet Protocol) Numarası TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) Protokoller (HTTP,HTTPS,FTP

Detaylı

Ağ Sunucuları ve Uygulamaları

Ağ Sunucuları ve Uygulamaları KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI Ağ Sunucuları ve Uygulamaları 1. GİRİŞ Ağ sunucusu, bir ağ veya internet üzerinden gönderilen istekleri değerlendirip

Detaylı

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır.

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. AĞ TOPOLOJİLERİ Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. Fiziksel Topoloji : Ağın fiziksel olarak

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr DNS, DOMAIN NAME SYSTEM (domain isim sistemi) DNS nedir? DNS,Domain Name System in kısaltılmış şeklidir. Türkçe karşılığı ise Alan İsimlendirme Sistemi olarak bilinir. DNS, 256 karaktere kadar büyüyebilen

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ Bugün telefon, telgraf, radyo ve televizyon gibi araçların yanı sıra bilgisayar da iletişim amacıyla kullanılmaya başlanmış önemli bir iletişim aracıdır. Bilgisayarın iletişim

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Ali Rıza EKİCİ, Denizcilik

Detaylı

Temel Internet Kullanımı. Ri Akademi Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Yazılım Geliştirme Eğitmeni H.Berat YILDIRIM

Temel Internet Kullanımı. Ri Akademi Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Yazılım Geliştirme Eğitmeni H.Berat YILDIRIM Temel Internet Kullanımı Ri Akademi Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Yazılım Geliştirme Eğitmeni H.Berat YILDIRIM 2014 Sunu Programı Internet Temel Kavramlar İnternet nedir? Bilgisayar ağı nedir? TCP/IP

Detaylı

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları Türkçe CCNA EĞİTİM Notları INTERNETWORKING TEMELLERI Network Nedir, Ne İşe Yarar? Birden fazla bilgisayarın çeşitli sebeplerden dolayı birbirlerine bağlandığı yapıya network (ağ) denir. Bir çok bilgisayarın

Detaylı

Internet Nedir? Internet Adresleri. Internet Servisleri

Internet Nedir? Internet Adresleri. Internet Servisleri Internet Nedir? Internet, dünya kapsamında birçok bilgisayar sistemini TCP/IP protokolü ile birbirine bağlayan ve gittikçe büyüyen bir iletişim ağıdır. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol),

Detaylı

8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall)

8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall) 8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall) 8.1 Giriş İşletmelerin intranet ve extranet uygulamaları dolayısıyla dış dünyayla olan bağlantıları artmıştır. Böyle sistem yapılarının saldırılardan korunması daha zordur.

Detaylı

CHAPTER 10. DNS Server

CHAPTER 10. DNS Server 1 CHAPTER 10 DNS Server 2 10.1 DNS nedir? Internet üzerinde, makinelerin iki adresi bulunmaktadır: Alan adı IP Adresi Internet üzerindeki bir bilgisayara erişmek için erişilecek bilgisayarın IP adresi

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

Web yapısının bu kadar çok kabul görmesinin bazı sebeplerini sıralamak gerekirse :

Web yapısının bu kadar çok kabul görmesinin bazı sebeplerini sıralamak gerekirse : World Wide Web Nedir? WWW, Web, ya da W3 (World Wide Web), yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere kompakt ve etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayan bir çoklu hiper

Detaylı

Sayfa 1 / 18. DOSYA internetdergisi.com adresinden indirilmiştir. DNS

Sayfa 1 / 18. DOSYA internetdergisi.com adresinden indirilmiştir. DNS Sayfa 1 / 18 DOSYA internetdergisi.com adresinden indirilmiştir. DNS Bir IP ağı üzerinde çeşitli servislere ulaşmak için bu servislerin çalıştığı sistemlerin 4 sayıdan oluşan akılda kalması zor ve son

Detaylı

Access Nedir : Depolanmış olduğu yerden bir bilgiye, (data) veya bir cihaza (bir disket okuyucusu gibi) girişi sağlamak, okumak veya yazmak.

Access Nedir : Depolanmış olduğu yerden bir bilgiye, (data) veya bir cihaza (bir disket okuyucusu gibi) girişi sağlamak, okumak veya yazmak. Access Nedir : Depolanmış olduğu yerden bir bilgiye, (data) veya bir cihaza (bir disket okuyucusu gibi) girişi sağlamak, okumak veya yazmak. Adapter (Adaptör) Nedir : Direkt olarak birbirlerine uyum sağlamayan

Detaylı

Account Kullanıcı Bilgileri. Bir bilgisayara veya bilgisayar ağına bağlanmak için gerekli kullanıcı adı ve parolası gibi bilgileri içerir.

Account Kullanıcı Bilgileri. Bir bilgisayara veya bilgisayar ağına bağlanmak için gerekli kullanıcı adı ve parolası gibi bilgileri içerir. Account Kullanıcı Bilgileri. Bir bilgisayara veya bilgisayar ağına bağlanmak için gerekli kullanıcı adı ve parolası gibi bilgileri içerir. ACTIVE-X: Mıcrosoft'un Sun Microsystem'in Java'sına karşı çıkardığı

Detaylı

İNTERNETE GİRİŞ Eğitim Semineri

İNTERNETE GİRİŞ Eğitim Semineri İNŞAAT BÖLÜMÜ İNTERNETE GİRİŞ Eğitim Semineri İNTERNET NEDİR? Bir Topluluk: 100,000,000 a yakın insanın etkileştiği, kendi yazısız kurallarını oluşturan büyük bir topluluk Bir Kütüphane: Pek çok yararlı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET E-TİCARET REHBERİ. Hazırlayan Nuray KORKMAZ

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET E-TİCARET REHBERİ. Hazırlayan Nuray KORKMAZ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET VE E-TİCARET REHBERİ Hazırlayan Nuray KORKMAZ İstanbul, 2002 Bu kitabın tüm hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının

Detaylı

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr Gölhisar Meslek Yüksekokulu İnternet Nedir? Internet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir

Detaylı

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır.

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. NETWORK TEMELLERİ 2 Network Nedir? Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. Bir network ün kurulması için iki

Detaylı

6. HAFTA INTERNET ve E-POSTA YÖNETĠMĠ

6. HAFTA INTERNET ve E-POSTA YÖNETĠMĠ 6. HAFTA INTERNET ve E-POSTA YÖNETĠMĠ INTERNET İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. İnternet kelime anlamı olarak

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALT AĞLAR 481BB0051 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Bilg-101. Bölüm 6. Bilgisayar Ağları. Ne Öğreneceğiz? Bilgisayar Ağı Nedir?

Bilg-101. Bölüm 6. Bilgisayar Ağları. Ne Öğreneceğiz? Bilgisayar Ağı Nedir? Bilg-101 Bölüm 6 Bilgisayar Ağları 2006 Prentice-Hall, Inc Slide 1 Ne Öğreneceğiz? Bilgisayar Ağı Bilgisayar Ağlarının Avantaj ve Dezavantajları Bilgisayar Ağlarında Protokol ün önemi Ağ Çeşitleri Yerel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 3

İnternet Teknolojileri. Ders 3 İnternet Teknolojileri Ders 3 Internet adresi nedir? Domain ismi ve IP numarası ne demektir? mail.comu.edu.tr 193.255.97.3 İnternet'e bağlı her bilgisayarın kendine özgü bir adresi vardır. Domain Name

Detaylı

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Bilgisayar Ağları 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Yerel Alan Ağları (LAN-Local Area Network) adından da anlaşılacağı üzere belli bir lokasyon içerisinde oluşturulmuş ağ sistemidir. LAN ilk başlarda eşeksenli

Detaylı