Ek-1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1. BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ALT BİRİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ek-1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1. BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ALT BİRİMİ"

Transkript

1 Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri Merkezi Yönetim Bütçe Hazırlık çalışmaları çerçevesinde, kurumsal bazdaki idare bütçesinin hazırlanması Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: ) Tüm Harcamacı Birimler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1Bütçe Hazırlama Rehberi ve ekleri Orta Vadeli Mali Plan doğrultusunda EBütçe sistemi üzerinden hazırlanan tablolar formlar vs. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1İlgili Memur, 2Şube Müdürü, 3Daire Başkanı, 4Genel Sek. Yrd. 5Genel Sekreter 6Rektör Tüm Harcamacı Birimler (Rektörlük birimleri ve bağlı okullar) (5018 Sayılı Kanun Madde: ) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı (5018 Sayılı Kanun Madde: ) Eylül ayı 25 iş günü 1 EVET: 1Resmi Gazete ( basbakanlik.gov.tr/), 2Maliye Bakanlığı ebütçe sistemi ( epostalar ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 1. BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 1

2 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Hazırlık ve Onay İşlemleri Yıllık Bütçe ödeneklerinin aylık veya üçer aylık dilimler halinde kullanımının planlanması Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 2022), 2 Ayrıntılı Harcama Finansman Programının Hazırlık ve Onay işlemlerine dair Maliye Bakanlığı Tebliği Tüm Harcamacı Birimler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1Aylık veya üçer aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan ödenekler için harcama birimleri tarafından ebütçe programı üzerinden ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1İlgili Memur, 2Şube Müdürü, 3Daire Başkanı, 4Genel Sek Yrd. 5Genel Sekreter 6Rektör Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Sayıştay, (5018 Sayılı Kanun Madde: 2022, Maliye Bakanlığı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğleri). Üçer aylık dönem başları 5 iş günü Mali Yıl Boyunca 1Resmi Gazete ( basbakanlik.gov.tr/), 2Maliye Bakanlığı ebütçe sistemi ( epostalar ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 1. BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 2

3 Performans Programı Hazırlık İş ve İşlemleri Kurum Stratejik Planı çerçevesinde İdare Performans Programının hazırlanması ve Kurum Bütçesi ile ilişiklendirilmesinin sağlanması Sayılı Kanun Madde: 60, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik 2Maliye Bakanlığı Tebliğleri Tüm Harcamacı Birimler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1Harcamacı Birimlerin Stratejik Plan Doğrultusunda Performans Programında yer alan faaliyetlerinin kendilerine tahsis edilen bütçe ödenekleri çerçevesinde maliyetlendirilmesi ile ilgili tablolar. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı lilgili Memur, 2Şube Müdürü, 3Daire Başkanı, 4Genel Sek Yrd. 5Genel Sekreter 6Rektör Tüm Harcamacı Birimler (Rektörlük ve merkeze bağlı okullar) (5018 Sayılı Kanun Madde: 60, "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik") Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı (5018 Sayılı Kanun Madde: 60, "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik") Eylül ayı 25 iş günü 1 1Resmi Gazete ( basbakanlik.gov.tr/), 2Maliye Bakanlığı ebütçe sistemi ( 3www.amasya.edu.tr, 4epostalar ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 1. BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 3

4 Yatırım Programı Hazırlıkları, Yatırım Programı Değerlendirme Raporları İş ve İşlemleri Yatırım Programı hazırlıkları ile raporlama iş ve işlemlerinin yürütülmesi Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 25), 2 Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, 3 Yıllık Yatırım Programları Tüm Harcamacı Birimler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1Yatırım Programı Hazırlama Rehberi uyarınca hazırlanması gereken bilgi, belge ve tablolar Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1İlgili Memur, 2Şube Müdürü, 3Daire Başkanı, 4Genel Sek Yrd. 5Genel Sekreter6Rektör Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, SKS Daire Başkanlığı, BAP Komisyon Başkanlığı (5018 Sayılı Kanun Madde: 25, Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, Yıllık Yatırım Programları) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı. (5018 Sayılı Kanun Madde: 25, Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, Yıllık Yatırım Programları) Üçer aylık dönemlerin sonunda 25 iş günü 1 1Resmi Gazete ( basbakanlik.gov.tr/), 2Maliye Bakanlığı ebütçe sistemi ( 3www.amasya..edu.tr, 4epostalar ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 1. BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 4

5 Yıllık Bütçe Ödeneklerinin Etkin ve Verimli Kullanımına İlişkin İş ve İşlemler 1 Ek Ödenek Talepleri, 2 Öz gelir Tahmin Fazlası ve Net Finansman Fazlasından Ödenek Eklemeleri, 3 Ödenek Aktarmaları, 4 AHP/AFP Revizyon İşlemleri Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 23), Sayılı Kanun (Madde: 37), Yılı Bütçe Kanunları, Maliye Bakanlığı Tebliğ ve Talimatları, Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 21), Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 20/a), 5 Yılı Bütçe Kanunları, Maliye Bakanlığı Tebliğ ve Talimatları Tüm Harcamacı Birimler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1Ödenek Talep Yazısı ve eki gerekçe belgeleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1İlgili Memur 2Şube Müdürü, 3Daire Başkanı, 4Genel Sek Yrd. 5Genel Sekreter 6 Rektör. Tüm Harcamacı Birimler (Rektörlük birimleri ve bağlı okullar) (5018 Sayılı Kanun Madde: ) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Sayıştay (5018 Sayılı Kanun Madde: ) 5 iş günü 5 iş günü Mali Yıl Boyunca 1Resmi Gazete ( basbakanlik.gov.tr/), 2Maliye Bakanlığı ebütçe sistemi ( 3www.amasya.edu.tr, 4epostalar ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 1. BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 5

6 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin kamuoyuna açıklanması Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 30) Rektörlüğü, Kamuoyu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz Ayı 10 iş günü 1 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 1. BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 6

7 SIRA NO Ek2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ALT BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI ADI 1 Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri 2 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Hazırlık ve Onay İşlemleri 3 Performans Programı Hazırlık İş ve İşlemleri 4 5 Yatırım Programı Hazırlıkları, Yatırım Programı Değerlendirme Raporları İş ve İşlemleri Yıllık Bütçe Ödeneklerinin Etkin ve Verimli Kullanımına İlişkin İş ve İşlemler 6 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Bütçe Hazırlama Rehberi ve Orta Vadeli Mali Plan doğrultusunda EBütçe sistemi üzerinden hazırlanan tablolar. 1 Aylık veya üçer aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan ödenekler için harcama birimleri tarafından ebütçe programı üzerinden ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi. 1 Harcamacı Birimlerin Performans Programında yer alan faaliyetlerinin kendilerine tahsis edilen bütçe ödenekleri çerçevesinde maliyetlendirilmesi 1 Yatırım Programı Hazırlama Rehberi uyarınca hazırlanması gereken bilgi, belge ve tablolar. (EN GEÇ) Eylül Ayı Üçer Aylık Dönem Başları Eylül Ayı Üçer Aylık Dönemlerin Sonunda 1 Ödenek Talep Yazısı ve eki gerekçe belgeleri 5 İş Günü Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca hazırlanması gereken bilgi, belge ve tablolar. Temmuz Ayı Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Strateji Geliştirme Daire Başkanı İkinci Müracaat Yeri : Amasya Üniversitesi Rektörlüğü İsim : Abdullah ATLI İsim : Hasan ÖZYURT Unvan : Daire Başkanı Unvan : Genel Sekreter Adres : Amasya Üniversitesi Adres : Amasya Üniversitesi Tel. : (0358) Tel. : (0358) Faks : (0358) Faks : (0358) eposta : eposta : 7

8 Emanet işleri İcra Personellerin Özlük haklarından yapılan kesintilerin Haciz koyan birimlere gönderimi. İcra ve iflas kanunu Kişi, Özel ve Tüzel Kişiler, Kamu Kurumları Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimi 1Haciz Yazısı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3 Şube Müdürü ( Muhasebe Yetkilisi) Üniversitemiz Birimleri İcra Daireleri ve Kamu kurumları 7 gün 7 gün Hizmetler Elektronik Ortamlarda Sunuluyor. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 2.AMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 8

9 Emanet işleri Kefalet Personellerin Özlük Haklarından yapılan kefalet kesintilerin ve 3 aylık dönem bordrolarının Kefalet Sandığı Başkanlığına gönderilmesi 2489 Sayılı Kefalet Kanunu Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı Başkanlığı, Personel Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimi Kefilli göreve ilişkin görevlendirme yazısı.strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3 Şube Müdürü (Muhasebe Yetkilisi) Üniversitemiz birimleri, Personel, Genel Sekreterlik. Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı Başkanlığı, 1 ay 7 gün Hizmetler Elektronik Ortamlarda Sunuluyor. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 2.AMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 9

10 Emanet işleri Sendika Personellerin Özlük haklarından yapılan kesintilerin ilgili Sendikalara gönderilmesi sayılı Kamu görevlileri Sendikalar Kanunu ve 2821 sayılı sendikalar Kanunu. Personel, Sendikalar Amasya Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimi 1 Sendika Kesinti Listeleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3 Şube Müdürü (Muhasebe Müdürü) Üniversitemiz Birimleri Sendikalar. 5 gün 5 gün Çok sayıda Hizmetler Elektronik Ortamlarda Sunuluyor. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 2.AMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 10

11 Emanet işleri Diğer Emanetler Çeşitli nedenlerle Hak Sahiplerine Ödenemeyen yada ödendiği halde hesap hataları gibi nedenlerle iade edilen tutarların ödenmesi veya ilgili hesaplara geçici olarak emanete alması. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Hak sahipleri, üniversite personeli, kamu kurumları ve özel kuruluşlar. Amasya Üniversitesi, Strateji Gel. Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Başvuru ve Emanetin ödenmesi için eksik olan bilgilerin tamamlanmasına yönelik belgeler. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3 Şube Müdürü 4Daire Başkanı Üniversitemiz Birimleri, Personel. Şahıslar, Özel Sektör ve Kamu kurumları 1 ay 7 gün Hizmetler Elektronik Ortamlarda Sunuluyor. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 2.AMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 11

12 Kişi Borçları Kamu Zararına Sebep Olanlardan Doğan alacakların Tahakkuku ve tahsilleri ile ilgili işlemleri kapsamaktadır Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 71 maddesi /11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik. 3Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği maddeleri. Üniversitemiz, Personel, Şahıslar, Özel Sektör ve Kamu kurumları Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimi Kamu zararına ilişkin yazı, tutanak, rapor, ilâm ve benzeri belgeler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur 2 Şube Müdürü 4Daire Başkanı, 5Genel Sek Yrd. 6Genel Sekreter. Personel, Üniversitemiz Birimleri Sayıştay Başkanlığı, Kişiler, Özel sektör ve kamu kurumları 10 iş günü 10 iş günü Hizmetler Elektronik Ortamlarda Sunuluyor. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 2.AMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 12

13 Diğer Emanet İşleri Personellerin Maaşlarından Kesilen SGK Kesintilerinin ödenmesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sosyal Güvenlik Kurumu Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur 2 Şube Müdürü (Muhasebe Yetkilisi) Üniversitemiz Birimleri Sosyal Güvenlik Kurumu 5 gün 5 gün Hizmetler Elektronik Ortamlarda Sunuluyor. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 2.AMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 13

14 Ödenecek Vergi ve Fonların Gönderilmesinin Sağlanması Tevkifat suretiyle kesilen vergiler için muhtasar ve katma değer vergisi beyannamesi düzenlenmesi ve vergi tutarlarının ödenmesinin sağlanması sayılı Kanun ( Md.), 2213 sayılı Vergi Usul Kanunu Vergi Dairesi Başkanlığı/ Vergi Dairesi Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimi 1İlgili Memur 2Daire Başkanı Vergi Dairesi Müdürlüğü Beyanname ayının 26. akşamına kadar Ay sonu takip eden 2 iş gün içinde 12 Sunulmuyor. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 2.AMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 14

15 Taşınır kayıtlarının konsolide edilmesi ve Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetvellerinin hazırlanması İdarenin taşınır kayıtlarının konsolide edilmesi ve Taşınır Mal Yönetmeliği eki "Taşınır Kesin Hesap Cetveli" ile "Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli" nin hazırlanması sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.42,44,60) 2Taşınır mal Yönetmeliği( Md.7,10,35) 3Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,19) Amasya Üniversitesi, Maliye Bakanlığı, Sayıştay Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimi Harcama birimlerinden gelen TIF ve Yönetim Dönemi Hesap Cetvelleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur 2Muhasebe Yetkilisi 3 Daire Başkanı Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve uygulama birliği sağlamaya ilişkin olarak Üniversite birimleriyle yazışmalar yapılır. 1Taşınır Mal Yönetmeliği (Md.7,10,35) 2Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.19) 3 1 ay Taşınır Mal Yönetmeliği (M d. 35) 10 gün 1 Sunulmuyor ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE SEKTÖR VB.) ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP Ek1 2.CMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 15

16 Yönetim Dönemi Hesabının ve diğer Mali İstatistiklerin Hazırlanması İdarenin Yönetim Dönemi Hesabının ve diğer Mali İstatistiklerinin hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesinin sağlanması 1Yönetim Dönemi Hesabının ve diğer Mali İstatistiklerinin hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesinin sağlanması sayılı Kanun ( Md.), 2Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 1Maliye Bakanlığı 2Sayıştay Başkanlığı 3YÖK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimi 1İlgili Memur 2Şube Müdürü /Muhasebe Yetkilisi Yrd. 4Genel Sekreter 5Rektör Maliye BakanlığıSayıştay Başkanlığı YÖK(5018 Sayılı Kanun, Merkezi Yön. Muhasebe Yönet. Şubat ayı sonuna kadar (yaklaşık 60 gün) Şubat ayı sonunda 1 Sunulmuyor ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP Ek1 2.A MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ HİZMETİ SUNMAKLA SUNUM SÜRECİNDE 16

17 Kesin hesap Yılsonu hesapların raporlanması ve üniversitenin yaptığı hizmetler karşılığında alınması gereken bedellerin takibi 5018 sayılı Kanunun 60. mad sayılı Kanunun 15 inci mad.ne istinaden hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesi İç paydaşlar, Sayıştay, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun olarak istenen belgeler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur, 2Şube Müdürü, 3Daire Başkanı,4Gen Sek Yrd. 5 Genel Sekreter 6Rektör. Gelir tahsilinin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili birimlerle yapılan yazışmalar 5018 sayılı Kanunun 42 inci maddesi uyarınca, Bütçe Kesin Hesabının Maliye Bakanlığına gönderilmesine yönelik olarak anılan kurumla, vergi ödemeleri için ilgili Vergi Dairesiyle, Üniversite hesabının takibi amacıyla muhatap Bankayla yapılan yazışmalar Bütçe Kesin hesabının hazırlanma süresi 15 Nisan a, Vergi Ödemeleri için süre her ayın 20 sine kadar, hesap ekstresi ve kasa girişi için 1 gün Günlük, aylık ve yıllık 1 Hizmetler elektronik ortamda sunuluyor. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 2.A MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 17

18 SIRA NO Ek2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2.AMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI ADI 1 Emanet işleri İcra Haciz yazısı 7 gün 2 Emanet işleri Kefalet Kefalet kesinti listesi, Kefalet cüzdanı 1 ay 3 Emanet işleri Sendika Sendika Kesinti listesi 5 gün 4 Emanet işleri Diğer Emanetler Başvuru veya bilgi belgeleri 7 gün 5 Kişi Borçları Tespit edilen kamu zararına ilişkin yazı, tutanak, rapor, ilâm ve benzeri belgeler 10 gün 6 SGK. Kesintileri Bildirge 5 gün 7 Ödenecek Vergi ve Fonların Gönderilmesinin Sağlanması 8 Taşınır Katma değer vergisi, Gelir vergisi, Damga vergisi ve diğer vergi mevzuatı uyarınca hazırlanan beyanname ve formlar (EN GEÇ) 5 İş Günü 9 Yönetim Dönemi 10 Kesin Hesap, Gelir Tahakkuku Sayılı Kanunun 60ıncı mad Sayılı Kanunun 15 inci maddesine istinaden hazırlanan yönetmeliğin 9. Mad. Günlük, Aylık,Yıllık Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Strateji Geliştirme Daire Başkanı İkinci Müracaat Yeri : Amasya Üniversitesi Rektörlüğü İsim : Abdullah ATLI İsim : Hasan ÖZYURT Unvan : Daire Başkanı Unvan : Genel Sekreter Adres : Amasya Üniversitesi Adres : Amasya Üniversitesi Tel. : (0358) Tel. : (0358) Faks : (0358) Faks : (0358) eposta : eposta : 18

19 Bilimsel Araştırma Projeleri Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ölçülerde katkı yapması, ülkenin, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamsı beklenen bilimsel içerikli yükseköğretim kurumu içi ve /veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı geliştirme projelerini ifade eder Sayılı Yükseköğretim kanununa tarihli ve 5917 sayılı kanunun 21 inci maddesi ile eklenen Ek 28 inci madde hükmü. Özel Sektör, Kamu kurumları, Üniversitemiz Öğretim Üyeleri, ülkemiz Devlet Planlama Teşkilatı, Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt Birimi. MYHB yönetmeliği eki Muhasebe İşlem Fişi, Harcama belgelerinin aslı eklenir. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3Gerçekleştirme Görevlisi 4Harcama Yetkilisi 5Muhasebe Yetkilisi Üniversitemiz birimleri Kalkınma Bakanlığı 4 iş günü 2 iş günü Değişiklik gösterir. Hizmetler Elektronik Ortamlarda Sunuluyor. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 2.B MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 19

20 TÜBİTAK Projeleri TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler için aktarılan kaynakların belirlenen sözleşme ve bütçede belirlenen ekonomik kodlamaya göre harcamalarının gerçekleştirilmesi TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelere proje karşılığı aktarılacak tutarların harcanması ve TÜBİTA tarafından yürütülen dış destekli projelerin harcamalarının gerçekleştirilmesine ilişkin esas ve usuller Özel Sektör ve Kamu kurumları, Üniversitemiz, Üniversitemiz Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri TÜBİTAK, Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimi TÜBİTAK ın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde harcamanın niteliğine göre belirlenir. TÜBİTAK Proje Yönetim Servisi 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3 Gerçekleştirme Görevlisi 4 Proje Yürütücüsü 5 Muhasebe Yetkilisi Üniversitemiz birimleri TÜBİTAK 4 iş günü 2 işgünü Değişiklik gösterir. Hizmetler Elektronik Ortamlarda Sunuluyor. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 2.B MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 20

21 ERASMUS Projeleri Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Öğretim üyesi ve Öğrencilere Aktarımı Yükseköğretim Kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarının desteklenmesi amacıyla yükseköğretim kurlunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu kapsamda Yapılacak Ödemeler ile Diğer Hususlara İlişkin esas ve Usuller Üniversitemiz, Üniversitemiz Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri, Öğretim Üyelerimizin Gönderildiği Üniversiteler YÖK, Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimi Muhasebe İşlem Fişi, Harcama Talimatı, Üst yazı YÖK 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3 Gerçekleştirme Görevlisi 4 Harcama Yetkilisi 5 Muhasebe Yetkilisi Dış İlişkiler Birim Başkanlığı YÖK 4 iş günü 2 işgünü Değişiklik gösterir. Hizmetler Elektronik Ortamlarda Sunuluyor. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 2.B MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 21

22 FARABİ Projeleri Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Öğretim üyesi ve Öğrencilere Aktarımı Yükseköğretim Kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarının desteklenmesi amacıyla yükseköğretim kurlunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu kapsamda Yapılacak Ödemeler ile Diğer Hususlara İlişkin esas ve Usuller Üniversitemiz, Üniversitemiz Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri, Öğretim Üyelerimizin Gönderildiği Üniversiteler YÖK, Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimi. Muhasebe İşlem Fişi, Harcama Talimatı, Üst yazı YÖK 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3 Gerçekleştirme Görevlisi 4 Harcama Yetkilisi 5 Muhasebe Yetkilisi FARABİ Koordinasyon Ofisi YÖK 4 iş günü 2 işgünü Değişiklik gösterir. Sunulmuyor ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 2.BMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 22

23 Avrupa Birliği Projeleri, Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Belli Periyotlar Dahilinde Harcanması ve Muhasebeleştirilmesi Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik Üniversitemiz, Üniversitemiz Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri Amasya Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimi. Ulusal Ajans Belirlenen yönetmelik çerçevesinde Harcanmanın niteliğine göre belirlenir Ulusal Ajans 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3 Gerçekleştirme Görevlisi 4 Proje Yürütücüsü 5 Muhasebe Yetkilisi Üniversitemiz birimleri Ulusal Ajans 4 iş günü 4 işgünü Değişiklik gösterir. Sunulmuyor ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 2.BMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 23

24 SIRA NO Ek2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2.BMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI ADI 1 BAP projeleri Merkezi Yönetim Harcama Belgelerine Kıyasen ödeme çeşidine göre belirlenir. 4 iş günü 2 TÜBİTAK projeleri Merkezi Yönetim Harcama Belgelerine Kıyasen ödeme çeşidine göre belirlenir. 4 iş günü 3 Farabi Projeleri Merkezi Yönetim Harcama Belgelerine Kıyasen ödeme çeşidine göre belirlenir. 4 iş günü 4 Erasmus Projeleri Merkezi Yönetim Harcama Belgelerine Kıyasen ödeme çeşidine göre belirlenir. 4 iş günü 5 Ab Projeleri Merkezi Yönetim Harcama Belgelerine Kıyasen ödeme çeşidine göre belirlenir. 4 iş günü (EN GEÇ) Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Strateji Geliştirme Daire Başkanı İkinci Müracaat Yeri : Amasya Üniversitesi Rektörlüğü İsim : Abdullah ATLI İsim : Hasan ÖZYURT Unvan : Daire Başkanı Unvan : Genel Sekreter Adres : Amasya Üniversitesi Adres : Amasya Üniversitesi Tel. : (0358) Tel. : (0358) Faks : (0358) Faks : (0358) eposta : eposta : 24

25 Ön Ödeme ve Kesin Ödeme İşlemleri Üniversitemiz birimlerinden gelen ödeme emri ve muhasebe işlem fişi evraklarının kontrolünün yapılarak ön ödeme ve kesin ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi Kanun ( Md.), 2 Harcırah Kanunu 3Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4Ön Ödeme Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. 1Üniversite Personeli 2Öğrenciler 3Kamu Kurumları 4Tedarikçiler ve Yükleniciler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MYHB Yönetmeliğine göre harcamanın gerektirdiği belgeler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur 2Şube Müdürü 3İlgili Harcama Yetkilisi 4Muhasebe Yetkilisi Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili diğer kanunlar uyarınca ödemeye esas oluşturacak belgelerin tamamlanması için ilgililerle yapılan yazışmalar. Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili diğer kanunlar uyarınca ödemeye esas oluşturacak belgelerin tamamlanması için ilgililerle yapılan yazışmalar. Evrakın teslim alındığı günü takip eden 4 iş günü Evrakın teslim alındığı günü takip eden 4 iş günü Sunuluyor ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE SEKTÖR VB.) ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP Ek1 2.C MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 25

26 Banka ve Vezne İşlemlerinin Yapılması ve Gelir ve Alacakların Tahsilatının gerçekleştirilmesi İdarenin tüm gelir ve alacaklarını tahsil etmek,emanet suretiyle yatırılan para, parayla ifade edilen değerlerin alınarak saklanması ve mevzuatına uygun olarak iade edilmesinin sağlanması sayılı Kanun ( Md.), 2Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 3Maliye Bakanlığının Yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği 4Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu 1Üniversite Personeli 2Öğrenciler 3Kamu Kurumları 4Tedarikçiler ve Yükleniciler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1Vezneye para veya menkul değer yatırılması için ilgili birim yazısı 2Banka ekstreleri 3Teminat iadelerinde İlgili birimin iade talep yazısı,mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. İlişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur, 2Şube Müdürü 3Daire Başkanı Ödeme veya tahsilat yapılacak ilgili kişi ve kuruluşlar Ödeme veya tahsilat yapılacak ilgili kişi ve kuruluşlar Evrakın teslim alındığı günü takip eden 4 iş günü Evrakın teslim alındığı günü takip eden 4 iş günü Sunuluyor ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE SEKTÖR VB.) ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP Ek1 2.C MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ HİZMETİ SUNMAKLA SUNUM SÜRECİNDE 26

27 Öz gelir Tahakkuk, Tahsil, Kayıt İş ve İşlemler BCetveli kapsamındaki Kurum Öz gelirlerinin aylık gerçekleşme miktarlarının takip edilmesi sayılı Kanun (Ek Madde ), sayılı Kanun (Madde 4658), sayılı Kanun (Madde7) Tüm Harcamacı Birimler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur 2Şube MüdürüMuhasebe Yetkilisi SKS Daire Başkanlığı (Dayanak:2547 Sayılı Kanun Madde 4658, Ek Madde , 3843Sayılı Kanun Madde7) Milli Emlak Müdürlüğü (Dayanak:2547 Sayılı Kanun Madde 4658, Ek Madde , 3843Sayılı Kanun Madde7) Haftalık gelir takibi yapılır. Haftalık gelir takibi yapılır. Sunulmuyor.. ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE SEKTÖR VB.) ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP Ek1 2.CMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 27

28 Teminat Mektubu Kabul İşlemleri Üniversitemizin 4734 sayılı kanun kapsamında yapılan ihale işlemleri ile ilgili teminatların Kabul işlemleri 4734 Kamu İhale Kanunu Hizmet İşleri Genel Şartnamesi 4735 Sayılı Kanun KIK Genel Tebliği Harcama Birimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdarece düzenlenmiş teminata sebep işi ve teminat miktarını bildirir resmi yazı. 2 Mevzuatında belirtilen usulüne uygun düzenlenmiş teminat mektubu 3 Teminat mektubu teyit yazısı 4 Birimler tarafından bankalara yazılan teyit için resmi yazı Nakit alımlarda banka dekontu resmi yazı ekinde gönderilecektir Harcama Birimi 1İlgili Memur 2Muhasebe Yetkilisi 3Daire Başkanı Teminat Mektuplarında ilgili bankalara yazılmış teyit yazıları 30 Dakika 20 Dakika Sunulmuyor ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP Ek1 2.CMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 28

29 ADI TANIMI DAYANAĞI Ek1 2.CMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE Üniversitemizin 4734 sayılı kanun kapsamında yapılan ihale işlemleri ile Teminat Mektubu İade İşlemleri ilgili teminatların iade işlemleri Kamu İhale Kanunu Hizmet İşleri Genel Şartnamesi 4735 Sayılı Kanun KIK Genel Tebliği Harcama Birimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı A)KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI 1 Alındı Belgesi veya banka dekontunun aslı 2İdarece düzenlenmiş teminat iadesini ve gerekçesini bildirir resmi yazı. 3Hazır Mal ve Mamul alımları dışında kalan alımlarda SGK ca düzenlenmiş soğuk mühürlü ilişiksiz yazısı. Şirket ise yetki belgesi,, imza sirküsü, vekaleten ödemelerde vekaletin aslı veya noter tasdikli sureti 4İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu olmadığına ilişkin resmi yazı.5yapım ve Hizmet işlerinde Geçici veya kesin kabul tutanağı B)GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI1Alındı Belgesi aslı2idarece düzenlenen teminat iadesini ve gerekçesini bildirir resmi yazı. (*Piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı işleri hariç) Harcama Birimi İlgili bankaya teminat mektubunun iade edildiğine dair yazı yazılır. SGK Kurumuna İlişiksiz Belgesi alınması yazısı 20 Dakika Sunulmuyor ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP 29

30 Ek2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2.CMUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 ADI Ön Ödeme ve Kesin Ödeme İşlemleri Banka ve Vezne İşlemlerinin Yapılması ve Gelir ve Alacakların tahsilâtının gerçekleştirilmesi MYHB Yönetmeliğine Göre Harcamanın Gerektirdiği Belgeler 1Vezneye para veya menkul değer yatırılması için ilgili birim yazısı 2Tahsilata ilişkin banka dekontu ve kullanılan hesaplara ilişkin banka ekstreleri 3Teminat iadelerinde İlgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. İlişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı (EN GEÇ) Evrakın Teslimine Müteakip 4 İş Günü Evrakın Teslimine Müteakip 4 İş Günü 3 Öz gelir Tahakkuk, Tahsil, Kayıt İş ve İşlemleri 1 (Haftanın son iş günü) 4 Teminat Mektubu Kabul İşlemleri 1İdarece düzenlenmiş teminata sebep işi ve teminat miktarını bildirir resmi yazı. 2 Mevzuatında belirtilen usulüne uygun düzenlenmiş teminat mektubu 3 Teminat mektubu teyit yazısı 4 Birimler tarafından bankalara yazılan teyit için resmi yazı Nakit alımlarda banka dekontu resmi yazı ekinde gönderilecektir 20 dakika 5 Teminat Mektubu İade İşlemleri A)KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI 1 Alındı Belgesi veya banka dekontunun aslı 2İdarece düzenlenmiş teminat iadesini ve gerekçesini bildirir resmi yazı. 3Hazır Mal ve Mamul alımları dışında kalan alımlarda SGK nca düzenlenmiş soğuk mühürlü ilişiksiz yazısı. Şirket ise yetki belgesi,, imza sirküsü, vekaleten ödemelerde vekaletin aslı veya noter tasdikli sureti, 4İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu olmadığına ilişkin resmi yazı. 5Yapım ve Hizmet işlerinde Geçici veya kesin kabul tutanağı B)GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI 1Alındı Belgesi aslı 2İdarece düzenlenen teminat iadesini ve gerekçesini bildirir resmi yazı. (*Piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı işleri hariç) 20 dakika 30

31 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Strateji Geliştirme Daire Başkanı İkinci Müracaat Yeri : Amasya Üniversitesi Rektörlüğü İsim : Abdullah ATLI İsim : Hasan ÖZYURT Unvan : Daire Başkanı Unvan : Genel Sekreter Adres : Amasya Üniversitesi Adres : Amasya Üniversitesi Tel. : (0358) Tel. : (0358) Faks : (0358) Faks : (0358) eposta : eposta : 31

32 Akademik ve İdari Personele ait maaş ve özlük İşlemleri Akademik ve İdari Personelin her türlü özlük işlemlerinin (maaş bilgi girişi, ek ders, fazla mesai, banka talimatları)takibi. Tüm personele ait SGK ve Emekli kesenek tutarlarının sistem üzerinden aktarma işlemlerinin yapılıp, bildirgesinin alınması. 657 sayılı devlet memurları kanunun, 2547 sayılı yükseköğrenim kanunun ve 2914 sayılı yükseköğretim personel kanun ilgili maddeleri kapsamında. Üniversitemiz Akademik ve İdari Personeli Kalkınma Bakanlığı, Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol ve iç Kontrol Alt Birimi Maaş ekleri Değişiklikler ve belgeler. 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3Gerçekleştirme Görevlisi 4 Harcama yetkilisi 5Muhasebe Yetkilisi Üniversitemiz birimleri Sosyal Güvenlik Kurumu, Bankalar, Sendikalar, İcra Daireleri vs. 5 iş günü 5 iş günü Yıl Boyunca ve edevlet adresinden maaş bordroları alınabilmektedir. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 3. ÖN MALİ KONTROL VE İÇ KONTROL ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 32

33 Ödeme Emri Belgesi Üzerinde Ön Mali Kontrol Her Türlü Mali Karar ve işlemler ile ilgili bütçe kanunu ve mali mevzuata uygunluğu kaynakların etkili ekonomik verimli olarak kullanılması ile ilgi yapılan kontrolü kapsar sayılı kanun 5018 sayılı kanunun 58 ve 60. Maddeleri ve Amasya Üniversitesi Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar. Üniversitemiz Akademik ve İdari Personeli, Kişi, Özel ve Kamu Kurum ve Kuruluşları Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Alt Birimi MYHB yönetmeliği gereği ekli belgeler, Mevzuat uygunluk belgeleri, Ödenek durumu. Bütçe Kanunu vs. 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3Gerçekleştirme Görevlisi 4 Harcama Yetkilisi 5Muhasebe Yetkilisi Üniversitemiz birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bankalar, Sendikalar, İcra Daireleri vs. 5 iş günü 5 iş günü Yıl Boyunca ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 3. ÖN MALİ KONTROL VE İÇ KONTROL ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 33

34 Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları Harcamayı Gerektirecek Mal Ve Hizmet alımları için 1 milyon yapım işleri için 2 milyon u aşan miktarlar için KDV hariç. Amasya Üniversitesi Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar sayılı kanun 5018 sayılı kanunun 58 ve 60. Maddeleri ve Amasya Üniversitesi Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar. Kişi Özek Sektör Kamu Kurum Ve kuruluşları Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Ön Mali Kontrol ve iç Kontrol Alt Birimi MYHB yönetmeliği Amasya Üniversitesi Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar.5018 sayılı kanun ve Bütçe Kanunu 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3Gerçekleştirme Görevlisi 4 Harcama yetkilisi 5Muhasebe Yetkilisi Üniversitemiz birimleri Hizmet Alıcıları 10 iş günü 10 iş günü Yıl Boyunca ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 3. ÖN MALİ KONTROL VE İÇ KONTROL ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 34

35 Ödenek Aktarma, Ekleme vb. gibi işlemler. Bütçe Kanunu Uyarınca Amasya Üniversitesi Bütçesi İçerisinde Yapılan Her Türlü Aktarma, Ekleme vs. gibi işlemleri ifade eder Sayılı Kanunun 20 ve 21. Maddeleri ve Amasya Üniversitesi Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslarının 11. Maddesi. Üniversitemiz Akademik ve İdari Personeli Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Alt Birimi Üst Yönetici Onayı 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3Gerçekleştirme Görevlisi 4 Üst Yönetici. Üniversitemiz birimleri 2 iş günü 2 iş günü Yıl Boyunca Elektronik Ortamda Sağlanıyor. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 3. ÖN MALİ KONTROL VE İÇ KONTROL ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 35

36 Kadro Dağılım Cetvellerine ilişkin Ön Mali Kontrol 190 Sayılı KHK ve Kadro ihdas, serbest bırakma ve Kadro değişikliklerinin Birimce Kontrolü Sayılı Kanunun, Amasya Üniversitesi Ön Mali Kontrolüne İlişkin Usul ve Esasların 12nci maddesine ilişkin kontrolü ifade eder. Üniversitemiz Akademik ve İdari Personeli Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Ön Mali Kontrol ve iç Kontrol Alt Birimi Kadro Dağılım Cetvelleri, Yazı 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3Gerçekleştirme Görevlisi Üniversitemiz birimleri 5 iş günü 5 iş günü 1 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 3. ÖN MALİ KONTROL VE İÇ KONTROL ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 36

37 Yan Ödeme Cetvellerine İlişkin Ön Mali Kontrol Yan Ödeme Ve Özel Hizmet dağılım Cetvellerini Kontrolünü İfade eder. 657 sayılı kanun, Bakanlar Kurulu Kararı, Amasya Üniversitesi Ön Mali Kontrolüne İlişkin Usul ve Esaslar. Üniversitemiz İdari Personeli Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Alt Birimi Dağılım Cetvelleri, Yazı 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3Gerçekleştirme Görevlisi Üniversitemiz birimleri 5 iş günü 5 iş günü 1 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 3. ÖN MALİ KONTROL VE İÇ KONTROL ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 37

38 Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmelerine İlişkin Ön Mali Kontrol Bakanlık Olarak Vize Edilen veya Edilmeksizin Çalıştırılacak Personele İlişkin Yapılan Kontrolü Kapsar 5018 Sayılı Kanunun, Amasya Üniversitesi Ön Mali Kontrolüne İlişkin Usul ve Esasların 15inci maddesine ilişkin kontrolü ifade eder. Üniversitemiz Akademik ve İdari Personeli Amasya Üniversitesi, Strateji Geliştirme daire Başkanlığı, Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Alt Birimi Sözleşmeli Personel Vizeleri, Yazı. 1İlgili Memur 2Birim Sorumlusu 3Gerçekleştirme Görevlisi Üniversitemiz birimleri 5 iş günü 5 iş günü 2 Hizmetler elektronik ortamda sunulmuyor. ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK Ek1 3. ÖN MALİ KONTROL VE İÇ KONTROL ALT BİRİMİ SUNUM SÜRECİNDE 38

39 SIRA NO ADI Akademik ve İdari Personele ait maaş ve özlük İşlemleri Ödeme Emri Belgesi Üzerinde Ön Mali Kontrol Taahhüt evrakları ve sözleşme tasarıları Ödenek Aktarma, Ekleme vb. gibi işlemler. Kadro Dağılım Cetvellerine ilişkin Ön Mali Kontrol Yan Ödeme Cetvellerine İlişkin Ön Mali Kontrol Sözleşmeli Personel Sayı Ve Sözleşmeleri ilişkin Ön Mali Kontrol Ek2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÖN MALİ KONTROL VE İÇ KONTROL ALT BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI Maaş ekleri değişiklikler ve belgeler. MYHB Yönetmeliği gereği ekli belgeler, Mevzuat uygunluk belgeleri Ödenek durumu, Bütçe Kanunu vs. MYHB Yönetmeliği Amasya Üniversitesi Ön Mali Kontrole ilişkin usul ve esaslar sayılı kanun ve bütçe Kanunu Üst Yönetici Onayı Kadro Dağılım Cetvelleri, Yazı Vizeli Dağılım Cetvelleri, Yazı Sözleşmeli personel Vizeleri, Yazı. (EN GEÇ) 5 iş günü 5 iş günü 2 iş günü 5 iş günü 5 iş günü 5 iş günü 5 iş günü Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Strateji Geliştirme Daire Başkanı İkinci Müracaat Yeri : Amasya Üniversitesi Rektörlüğü İsim : Abdullah ATLI İsim : Hasan ÖZYURT Unvan : Daire Başkanı Unvan : Genel Sekreter Adres : Amasya Üniversitesi Adres : Amasya Üniversitesi Tel. : (0358) Tel. : (0358) Faks : (0358) Faks : (0358) eposta : eposta : 39

40 Yıllık Faaliyet Raporları Faaliyet raporları, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanan ve kamu idaresinin bir yıllık faaliyet sonuçlarını gösteren raporlardır 5018 Sayılı Kanunun 41inci ve 60ıncı maddesi, 41inci maddeye dayanılarak hazırlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, 5018 sayılı Kanunun 60ıncı maddesi ile 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5/m, 6/c ve 23 üncü maddeleri İç paydaşlar, kamuoyu Stratejik Planlama Alt Birimi. Yükseköğretim Kurulu nun hazırlamış olduğu Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi ne uygun olarak hazırlanan birim faaliyet raporları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur, 2Şube Müdürü, 3Daire Başkanı, Birim Faaliyet Raporlarının hazırlanmasının bildirilmesi amacıyla İdari ve Akademik tüm harcama birimleriyle yapılan yazışmalar 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca, hazırlanan İdare Faaliyet Raporunun Sayıştay a ve Maliye Bakanlığı na gönderilmesine yönelik olarak anılan kurumlarla yapılan yazışmalar 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca Nisan ayı sonuna kadar 2 ay 1 ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULUP ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP Ek1 4. STRATEJİK PLANLAMA ALT BİRİMİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ SUNUM SÜRECİNDE SUNUM SÜRECİNDE Üniversitemiz, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sayfası ELEKTRONİK OLARAK 40

41 Beş yıllık stratejik plan, Faaliyet raporları, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanan ve kamu idaresinin bir yıllık faaliyet sonuçlarını gösteren raporlardır 5018 sayılı Kanunun 9 inci ve 60ıncı maddeye dayanılarak hazırlanan Kamu n 5018 sayılı Kanunun 60ıncı maddesi ile 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5/m, 10 üncü maddeleri İç Dış paydaşlar, kamuoyu Stratejik Planlama Alt Birimi Üniversitemiz Birimlerince Hazırlanan Tüm Veriler raporlar Analizler vs. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur, 2Şube Müdürü, 3Daire Başkanı, Tüm Birimlerimizce Yapılan Yazışmalar. Stratejik Planları Gönderdiğimiz Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, YÖK, Diğer İç ve Dış Paydaşlar 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca Nisan ayı sonuna kadar Kapsadığı Yıl Öncesi Yıl Boyunca Beş yılda bir kez Üniversitemiz, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sayfası ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP Ek1 4. STRATEJİK PLANLAMA ALT BİRİMİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ SUNUM SÜRECİNDE SUNUM SÜRECİNDE 41

42 İdarenin Görev Alanına Giren Konular, Her türlü Dış Faktörleri incelemek, tedbir almak, analiz yapmak İdarenin Üstün ve Zayıflıklarını tespit etmek,araştırma Geliştirme faaliyetleri yapmak,idare Faaliyetleri ile ilgili Verileri Toplamak,tasnif etmek,analiz etmek 5018 sayılı Kanunun 9 inci ve 60ıncı maddeye dayanılarak hazırlanan Kamu n 5018 sayılı Kanunun 60ıncı maddesi ile 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi İç Dış paydaşlar, kamuoyu Strateji Geliştirme Daire Başkanı Birimlerden gelen yazılı konular. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1İlgili Memur, 2Şube Müdürü, 3Daire Başkanı İdari ve Akademik tüm harcama birimleriyle yapılan yazışmalar Belirli Aralıklarla Sürekli Sürekli, Hizmetler Elektronik Ortamda Sunuluyor. ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP Ek1 4. STRATEJİK PLANLAMA ALT BİRİMİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ SUNUM SÜRECİNDE SUNUM SÜRECİNDE 42

43 SIRA NO ADI Yıllık Faaliyet Raporları Beş yıllık stratejik plan, İdarenin Görev Alanına Giden Konular, Ek2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİK PLANLAMA ALT BİRİMİ HİZMET STANDARDI Yükseköğretim Kurulu nun hazırlamış olduğu Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi ne uygun olarak hazırlanan birim faaliyet raporları Üniversitemiz Birimlerince Hazırlanan Tüm Veriler raporlar Analizler vs. Birimlerden gelen yazılı konular. (EN GEÇ) 2 ay Kapsadığı Yıl Öncesi Yıl Boyunca Sürekli, Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Strateji Geliştirme Daire Başkanı İkinci Müracaat Yeri : Amasya Üniversitesi Rektörlüğü İsim : Abdullah ATLI İsim : Hasan ÖZYURT Unvan : Daire Başkanı Unvan : Genel Sekreter Adres : Amasya Üniversitesi Adres : Amasya Üniversitesi Tel. : (0358) Tel. : (0358) Faks : (0358) Faks : (0358) eposta : eposta : 43

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU (2012)

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU (2012) B3020650000 B3020650000 B3020650000 B3020650000 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HĠZMETĠN ADI HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HĠZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZĠ

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri HİZMET STANDARTLARI FORMU/TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Bütçe Hazırlama rehberi doğrultusunda

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE 1 841010100 841010300 841020100 841020200

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Birimin Bilgi Görüş Talep Yazısı. (Yazılı bilgi istenmesi durumunda) Yazılı talep halinde; en fazla Değer Durumda; en fazla 4 iş günü 2 İç Kontrol Sisteminin kurulması,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 869 Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme Harcama birimlerine malî konularda danışmanlık hizmeti sunmak. 18.02.2006 tarihli ve nin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİN SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Hizmetin Adı İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri Bütçe Hazırlama rehberi doğrultusunda

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Stratejik Planlama Çalışmaları

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ 911.MKH.BİT/F01 1 / 10 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama 911.MKH.BİT/F01 2 / 10 Adı sında 1 2 Üniversite bütçesinden yapılacak ödemelerin muhasebeleştirilmesi Bütçe dışı proje ödemelerinin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI 841.02.00.00 843.05.05.00 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ SUNUM SÜRECİNDE 1 2 3 4 5 6 Performans

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 65.01.00-J1 Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsilatının Yapılması 1-Öğrencinin Dilekçesi 2-İlgili Birimin Yazısı 3-Dekont 2 65.01.00-J2 Gelirlerden Red ve İade nin Yapılması 1-İlgili Birimin Yazısı 2-Alacaklının

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1-Dekont 1 Gelirlerin Tahakkuk,Takip ve Tahsilatının Yapılması 2-İlgili Birimin Yazısı 3-AFP 1-İlgili Birimin Yazısı 2 Gelirlerden red ve iade işlemlerinin Yapılması 2-Alacaklının Dilekçesi 3-Dekont, Harcama

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 602.07.07.00 841.02.00.00 843.05.05.00 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 9. ve 60. Maddesi 1-TBMM 1 Performans Programının Hazırlanması

Detaylı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı Sayfa No : 1/17 Ali YÜKSEL Daire Başkanı Şube Müdürü Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan görevlerin mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 90 gün 45 gün 10 Adet 7 gün 800 Adet 7 gün 1000 Adet 1250 Adet SIRA NO ADI TANIMI KAMU HİZMET ENVANTERİ - İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SUNMAKLA SUNUM

Detaylı

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI HER TÜRLÜ GELİRİN TAHSİL EDİLMESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-KONUSUNA GÖRE a- İLGİLİ İDARENİN YAZISI b- MAHKEME KARARI c-

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETTEN YARARLANANLAR TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB.) HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KELKİT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KELKİT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KELKİT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Teminat Mektubu Kabul 1- İdarece düzenlenmiş

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Kırıkkale Üniversitesinin tüm

Detaylı

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ BİRİM: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı HASSAS GÖREVLER LİSTESİ Sıra no Hassas Görevler Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları Alınması gereken önlemler 1 SGK İşlemleri 2 İcra İşlemleri 1. İdari

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) HİZMETİN ADI 1. 2 Evrak Kaydı 8 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM (ENSTİTÜ) SÜRECİ. Doküman Akış Sorumlu. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4

YÜKSEK ÖĞRENİM (ENSTİTÜ) SÜRECİ. Doküman Akış Sorumlu. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4 06.10.2017 Rev 01 1/6 Sürecin Tanımı Maaş Ödeme Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Harcama Yetkilisi 08-01-03-03.01 Sürecin Amacı Enstitü personelinin maaş ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. 1 Süreç

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ KURUM ADI TANIMI DAYANAĞI SUNUM SÜRECİNDE BELİRTİLEN ORTALAMA 1 302-929 Yazı İşleri Resmi Yazışma Kuralları ve Gelen-Giden Evrak Kayıt

Detaylı

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Sıra No Kurum Kodu Standart dosya planı kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın adı Hizmetten yararlananlar Hizmeti sunmakla görevli

Detaylı

HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 Teminat mektubu kabul 2 Teminat iadesi HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1- İdarece düzenlenmiş

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Görev Tanımı Dairesi Bütçe ve Performans Programı -Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik -Bütçe Hazırlama Rehberi, Orta Vadeli

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

ISPARTA DEFTERDARLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU

ISPARTA DEFTERDARLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU ISPARTA DEFTERDARLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU Birim Adı : Muhasebe Yönetim Dönemi Hesabı Cetvelleri Tahakkuk- Tahsilat Aylık İstatistik Raporları Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri müzün hizmet verdiği kamu

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri 1. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme Hizmetin Ortalama

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ömer alisdemir Üniversitesi Mal, hizmet ve yapım işleri kontrolü ve muhasebeleştirilmesi TOPLAM SÜR 2 iş günü İŞ SÜRCİ arcama Birimi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi mal, hizmet,yapım işleri ile doğrudan

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ Rabia SÜNBÜL Yükseköğretim Kurulu Mali Hizmetler Uzmanı, Muhasebe Yetkilisi rabia.sunbul@yok.gov.tr Sunum

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

Üniversitenin Bütçe Uygulama Prosedürü

Üniversitenin Bütçe Uygulama Prosedürü SAYFA NO : 1/6 İlgili Birim / Sahibi : BP/Bütçe Performans Şube İlgili Kanun/Yönetmelik/Yönerge İlgili Prosedür(ler) : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun, Bütçe Kanunu ve ilgili tebliğ/talimatlar

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AYLIK BİRİM FAALİYET RAPORU

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AYLIK BİRİM FAALİYET RAPORU ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AYLIK BİRİM FAALİYET RAPORU Kasım - 2013 BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe ve Performans Programı Faaliyetleri HİZMETİN ADI LİKİT KARŞILIĞI

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU IĞDIR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU IĞDIR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU IĞDIR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMETİ SUNMAKLA TAMAMLANMA 1 841020300 841020400 Ayrıntılı Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması uygulanması

Detaylı

2015 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim

2015 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 2015 İŞ TAKVİMİ (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) YILLIK YAPILAN İŞLEMLER İşin Konusu Harcama Yetkisi Birleştirme Onayı 1-15 Ocak Birim tarafından takibi yapılan tertiplerin Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S.N. HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ders Kayıtları ÖBİSİS Programından Giriş yapılarak internet

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

Kamu Hizmet Envanteri

Kamu Hizmet Envanteri Üniversitesi Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Ve Tamamlanma 1 Öğrenci Belgesi/Transkript Eğitim Öğretim ÖĞRENCİ İŞLERİ 1. Öğrenci Kimliği 5 Dakika 1000000 İlgili Makama Yazı Talebi Eğitim Öğretim 1. Dilekçe.

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S.N. HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ders Kayıtları ÖBİSİS Programından 1 hafta Giriş yapılarak

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

Amaç ve kapsam. Dayanak

Amaç ve kapsam. Dayanak YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

EK-1 SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK-1 SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri Üniversitemize ait ihalelerin gerçekleştirilmesi 173 Sayılı Devlet İhale Kanunu 2735 Sayılı Sözleşmeler Kanunu, 35018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 73 saylı Kamu

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Evrak Kaydı Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

2017 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim

2017 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 2017 İŞ TAKVİMİ (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) YILLIK YAPILAN İŞLEMLER İşin Konusu Harcama Yetkisi Birleştirme Onayı 1-15 Ocak Birim tarafından takibi yapılan tertiplerin Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Öğrenci Belgesi BAŞVURU YAPILACAK BİRİM HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Öğrencinin

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI GEREKLİ BELGELER SÜRESİ PERSONEL İŞLERİ 1 Personel Özlük İşleri Dilekçeler, Ek Belgeler 2 Akademik

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme Dairesi

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı /Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı /Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ GÖREV/İŞ TANIMI FORMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı /Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 1 602040000 HİZMETİN ADI Stratejik planlama çalışmaları HİZMETİN TANIMI stratejik planının, güncellenmesi ve tamam-lanması yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

T.C. İlk Yayın Tarihi HASSAS GÖREV RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Getirilmeme 1.Kamu zararına sebebiyet verme riski

T.C. İlk Yayın Tarihi HASSAS GÖREV RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Getirilmeme 1.Kamu zararına sebebiyet verme riski Standart 2: Misyon, organizasyon yapısı ve görevler Hassas Görev (Tanım) 1.Ön Mali Kontrole tabi evraklar ile Taahhüt Dosyalarının ve sözleşmelerin kontrolü 1- Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ Merzifon Meslek Yüksekokulu (Fakülte/MYO/BAŞKANLIĞI) GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ Merzifon Meslek Yüksekokulu (Fakülte/MYO/BAŞKANLIĞI) GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ (Fakülte/MYO/BAŞKANLIĞI) GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ GD.FORM../11/2016 1 2 Adı Soyadı Mali İşler (Tahakkuk) (Birim/Servis) Bülent ERKÖK Unvanı Bilgisayar İşletmeni Görev - Yetki ve Sorumlulukları Görev Tanımı

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Görev Sürelerinin Uzatılması 2 Görevlendirmeler 3 Ders Kayıtları 4 Valilik

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1-İlgiliden dilekçe 2-Davet yazısı 3-7 güne kadar Dekan /Müdür onayı,15 güne kadar Rektör onayı ve gündelikli yolluklu ise ilgili Yönetim Kurulu kararı Rektör onayı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin ilgili Proje Koordinatörlüğünden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Eksikliği görülebilecek ve ya iç kontrol

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREVLER TESPİT FORMU

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREVLER TESPİT FORMU HASSAS GÖREVLER TESPİT FORMU Tüm Birimler Harcama Yetkililiği Gerçekleştirme Görevliliği Muhasebe Yetkililiği Taşınır Konsolide Görevliliği -Ödenek üstü harcama yapılması, -Ödeneklerin etkili, ekonomik

Detaylı

d) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından belirlenen kişiyi ya da

d) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından belirlenen kişiyi ya da YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler Öğretim Elemanı Başvuru Alım 3 İzin 4 5 6 7 Askerlik Borçlanması Hizmet Belgesi Talepleri Emeklilik Talepleri İşe Başlama ve Ayrılma CELAL

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.MKH.PGT/F01 01.06.2014 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.MKH.PGT/F01 01.06.2014 2 / 5 Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Görev Adı : Muhasebe Yetkilisi (MY) Amiri : Sorumluluk

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI 1 HAK EDİŞ İSTENİLEN BELGELER 1. İLGİLİ BİRİMDEN ÖDEME TALİMATI YAZISI 2. FATURA 3. HAK EDİŞ RAPORU 4. HAKEDİŞ İCMALİ 5. SÖZLEŞME 6. ONAY BELGESİ 7. HARCAMA TALİMATI 8. GERÇEK KİŞİLERDEN;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinde

Detaylı