Avrasya nın kalbi Gebze de atıyor...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrasya nın kalbi Gebze de atıyor..."

Transkript

1 Avrasya nın kalbi Gebze de atıyor... The heart of Eurasia beats in Gebze... A

2 B

3 AVRASYALI İŞADAMLARI GEBZE DE BULUŞUYOR EURASIAN BUSINESSMEN MEET IN GEBZE Son yıllarda Avrasya bölgesi ülkeleri ile Türkiye arasında artarak gelişen sosyal, kültürel ve siyasi ilişkiler, ekonomi ve ticaret alanlarına da yansıyor. Bölgeden birçok işadamı ve firma düzeyinde temsilci ülkemizde yatırım yapıyor; önemli ticari anlaşmalar imzalanıyor. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği ve Tüm Karadeniz Sanayici ve İş adamları Derneği (TÜKSİAD), Avrasyalı işadamlarını Aralık 2013 tarihleri arasında Türkiye nin sanayi üssü Gebze de buluşturuyor. The ever-developing social, cultural and political relations between the countries in the Eurasia region and Turkey reflect on economical and commercial fields. Many businessmen and the representatives of the companies from that region make investments in our country; the important commercial treaties are signed. Eurasia Economic Relations Association and Full Black Sea Industrialists Businessmen s Associations (TÜKSİAD) bring together the Eurasian businessmen in Gebze, being the industrial base of Turkey on December

4 AVRASYA EKONOMİK İLİŞKİLER DERNEĞİ EURASIA ECONOMIC RELATIONS ASSOCIATION Ülkemiz ile Avrasya ülkeleri arasındaki ilişkilerin her alanda en üst düzeyde olduğu ve ülkemizin uluslararası arenada hak ettiği değere ulaştığı bir gelecek, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneğinin vizyonunu oluşturmaktadır. Derneğin bu vizyona ulaşmak için üstlendiği misyon ise; dünya üzerinde önemi gittikçe artan ve ağırlığını her alanda hissettirmeye başlayan Avrasya ülkeleri ile diğer dünya ülkeleri arasında yaşanan kaçınılmaz hareketliliği Türkiye açısından da ekonomik ve sosyal alanlarda bir atılıma çevirmek ve Avrasya ülkeleri ile Türkiye arasında güçlü, dinamik ve kalıcı ilişkiler kurulmasına katkıda bulunmaktır. A future in which the relations between our country and Eurasian countries are at a high level in every fields and our country reaches the well-deserved value in the international arena forms the vision of the Eurasia Economic Relations Association. The mission that the Association undertakes to reach this vision is to convert the inevitable mobility experienced between the Eurasian countries whose importance is increasing gradually in the world and which have began to make feel its power in every fields and the other world countries into a progress in economical and social fields in terms of Turkey and to make contributions to be established powerful, dynamic and long lasting relations between the Eurasian countries and Turkey. 2

5 TÜM KARADENİZ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ FULL BLACK SEA INDUSTRIALISTS BUSINESSMEN S ASSOCIATIONS Başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadaki Karadenizli sanayici ve iş adamlarını aynı platformda bir araya getirmek için kurulan TÜKSİAD ın en büyük amacı genelde Sivil Toplum Kuruluşu, özelde ise Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak hak ve hukukun, barış ve güvenin, adalet ve fırsat eşitliğinin, refah ve mutluluğun; serbest rekabete dayalı ekonomik sistemin sağlandığı; tarihe ve topluma mal olmuş yerel ve evrensel değerlerin korunup gözetildiği; kendi içinde bütün bölgesinde etkin, dünyada saygın bir Türkiye imajı oluşturulma mücadelesine katkıda bulunmaktır. The major aim of TÜKSİAD, founded in order to come together the Black Sea Industrialists and Businessmen around the world notably Turkey on the same platform, is to make contribution to the conflict related to create a reputable Turkey in the world, becoming one in itself and active in its region and where the right and law, peace and trust, justice and equal opportunity, welfare and happiness; the economical system based on the free competition are provided; the historic and celebrated local and global values are protected, as in general Non-Governmental Organization and in special Industrialists and Businessmen s Association. 3

6 TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR PAZAR: AVRASYA AN IMPORTANT MARKET FOR TURKEY: EURASIA 22 milyon metrekarelik bir coğrafyayı kapsayan ve 1 trilyon doların üzerinde resmi geliri bulunan Avrasya bölgesi ile Türkiye arasında özellikle son yıllarda ekonomik ve ticari ilişkilerin artırılması için önemli çalışmalar yürütülüyor. Son yıllara ait rakamlar, ticarette, Avrasya ülkeleri ile Türkiye nin önemli oranda açık verdiğini gösteriyor; 5 milyar dolarlık ihracata karşılık 17 milyar dolarlık ithalat gerçekleşiyor. İthalatta ağırlık, petrol ve doğalgazda. Türkiye nin dış ticaretinin yüzde 47 si Rusya ile yapılıyor. Toplam ithalatımızın yüzde 75 i yine bu ülkeden. Avrasya bölgesinden özellikle imalat konusunda ciddi talep geliyor. Tekstil, gıda üretim ve işlemesi, tarıma dayalı işletmeler, otomotiv yan sanayi, beyaz eşya ve makina talep gelen en önemli sektörler. Ayrıca Türk inşaat firmaları bölgede oldukça aktif durumdalar. Mevcut potansiyeli ile Avrasya bölgesi Türkiye için önemli bir pazar... Especially in the last years, the important studies have been carried out in order to be increased the economical and commercial relations between the Eurasian region, which covers a 22-million m2 geography and has over 1 trillion dollar official income, and Turkey. The figures belonging to the last years, shows that the Eurasian countries and Turkey have considerably deficits in the commercial field; 17 billion dollar-importation is taking place in contrast to 5 billion dollar-exportation. The weight in the importation is in petroleum and natural gas. 47% of foreign trade of Turkey is made with Russia. 75% of our total importation is also from this country. The significant demands, especially in the manufacturing, are receiving from the Eurasian region. The followings are the most important sectors from which the demand is received; Textiles, food production and processing, agro-based enterprises, Automotive Supply Industry, white appliances and machines. Besides this, the Turkish construction companies are quite active in the region. The Eurasian region is an important market for Turkey with its available potential 4

7 TÜRKİYE NİN SANAYİ ÜSSÜ: GEBZE INDUSTRIAL BASE OF TURKEY: GEBZE İstanbul yolu üzerinde bulunan Gebze de sanayi hızla büyümeye devam ediyor. Türkiye genelindeki 500 büyük ölçekli fabrikanın yaklaşık yüzde 10 u burada bulunuyor. Son teknolojyle donatılmış sanayi tesisleri, aynı sektördeki firmaların bir araya gelerek oluşturdukları organize sanayi bölgeleri ile Gebze, sadece ülkemizin değil yabancı sermayenin de tercih ettiği bölgelerden biri. Türkiye nin sanayi üssü Gebze, Avrasya İşadamları Forumu na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. The industry continues to grow in Gebze, located on the road of İstanbul. About 10 percent of 500 largescaled factories are located here. Gebze is one of the regions which are preferred by not only our country but also the foreign capital, with its industrial plants equipped with the cutting-edge technology and its organized industrial sites formed by the companies in the same sectors by coming together. Gebze, the industrial base of Turkey gets ready for hosting the Eurasian Businessmen Forum. 5

8 30 ÜLKE 300 İŞADAMI 30 COUNTRIES 300 BUSINESSMEN Avrasya İşadamları Forumu kapsamında Avrasya coğrafyasından 30 ülkeden 300 işadamı Gebze nin ekonomik potansiyeli, yatırım imkanları, iş ortaklıkları için Gebze ye geliyor. 300 businessmen from 30 countries in the Eurasian region will come to Gebze within the scope of the Eurasian Businessmen Forum for the economical potentials, investment opportunities, and business partnerships of Gebze. AZERBAYCAN MOĞOLİSTAN AZERBAIJAN MONGOLIA AFGANİSTAN MOLDOVA AFGHANISTAN MOLDOVA ARNAVUTLUK ÖZBEKİSTAN ALBANIA UZBEKISTAN AZERBAYCAN (NAHCIVAN) BELARUS BOSNA-HERSEK BULGARİSTAN POLONYA ROMANYA RUSYA FEDERASYONU RUSYA FEDERASYONU (BAŞKURDİSTAN) AZERBAIJAN (NAKHCHIVAN) BELARUS BOSNIA AND HERZEGOVINA BULGARIA POLAND ROMANIA RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION (BASHKORTOSTAN) GÜRCİSTAN IRAK İRAN RUSYA FEDERASYONU (DAĞISTAN) RUSYA FEDERASYONU (TATARİSTAN) GEORGIA IRAQ IRAN RUSSIAN FEDERATION (DAGESTAN) RUSSIAN FEDERATION (TATARSTAN) KAZAKİSTAN TACİKİSTAN KAZAKHSTAN TAJIKISTAN KIRGIZİSTAN TÜRKMENİSTAN KIRGHIZSTAN TURKMENISTAN KKTC UKRAYNA TRNC UKRAINE KOSOVA UKRAYNA (KIRIM) KOSOVO UKRAINE (CRIMEA) MAKEDONYA YUNANİSTAN MACEDONIA GREECE 6

9 DOPDOLU BİR FORUM PROGRAMI Forum un açılışı T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ve çok sayıda milletvekili, büyükelçi ve basın mensubunun katılımıyla gerçekleştirilecektir. Organizasyon kapsamında Gebze ye gelen işadamları ilk gün ticari ve ekonomik faaliyetler, yatırım imkanları, bölgede yatırım teşvikleri konularının paylaşılacağı foruma katılacaklar. Forum, Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak takip edilebilecektir. İkili temasların gerçekleştirileceği ikinci gün üretim tesisleri, fabrika ve organize sanayi bölgeleri ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Programın son günü işadamları için Gebze ve civarında bir kültür gezisi düzenlenecektir. A CHOCK-FULL OF THE FORUM PROGRAM The opening of the Forum will be realized with the participation of Nihat Ergün, the Minister of Science, Industry and Technology, a large number of deputy, ambassador and press members. On the first day, the businessmen coming to Gebze within the scope of the organization will participate in the forum where the commercial and economical activities, investment opportunities, investment incentives in the region will be shared. The Forum can be listened in Turkish, English and Russian. On the second day, the productive facilities, factories and organized industry sites, where the bilateral contacts can be realized, will be visited. On the last day of the program, a cultural trip will be organized for the businessmen in and around Gebze. 7

10 AVRASYA İŞADAMLARI FORUMU YURTİÇİ VE YURTDIŞI BASININDA EURASIAN BUSINESS FORUM APPEARS IN THE DOMESTIC AND FOREIGN PRESS Basın ana sponsorluğu EkoAvrasya dergisi tarafından yürütülecektir. Forum öncesi ve sonrasında hazırlanacak fotoğraflı basın bültenleri yurtiçi ve yurtdışına servis edilecek, programa Avrasya ülkelerinden basın mensupları davet edilecektir. Forum süresince yapılan video çekimleri ile bir tanıtım filmi hazırlanacak, Forum sonrasında ilgili yerlere servisi yapılacaktır. Forum öncesi hazırlanan afişler, outdoor reklamları, basın bültenleri ile duyurular yapılacak. Forum süresince işadamlarının ziyaret edeceği mekânlarda afişler, kırlangıç bayraklar, roll-uplar ile görsellik tamamlanacaktır. Forum un basın ve halkla ilişkiler hizmeti profesyonel bir ekip tarafından yürütülecek, Forum süresince basın mensupları için bir basın masası oluşturulacaktır. The main sponsorship will be carried out by the journal called Eco Eurasia. The photo press releases to be prepared before and after the Forum will be disclosed to the domestic and foreign press and the press members from the Eurasian countries will be invited to the program. An introduction film will be prepared from the videos to be shot during the Forum and disclosed to the relevant places after the Forum. The posters, outdoor advertisements, press releases and the announcements will be prepared and then made before the Forum. The visuality will be completed with the posters, swallowtail flags and roll-ups in the places where the businessmen will visit during the Forum. The press and public relations service of the Forum will be carried out by a professional team and a press gallery will be formed for the press members during the Forum. 8

11 GEBZE BURADA Avrasya ülkelerinden gelecek işadamlarına dağıtılmak üzere Gebze de faaliyet gösteren firmalar hakkında bilgilerin, reklamların yer alacağı bir Gebze İş Rehberi hazırlanacaktır. Türkçe-İngilizce hazırlanacak olan bu rehber, işadamları için hazırlanacak Forum tanıtım kitinin içinde yer alacaktır. GEBZE IS HERE A Gebze Business Guide in which information and advertisements concerning the companies which are active in Gebze will be prepared in order to be distributed to the businessmen who will come from the Eurasian countries. This guide that will be prepared in Turkish and English will be in the Forum introduction kit to be prepared for the businessmen. 9

12 SPONSORLUKLAR / SPONSORSHIPS ALTIN SPONSORLUK Sponsorluk Bedeli: ,00 TL GOLDEN SPONSORSHIP Sponsorship Price: ,00 TL Sağlanacak İmkanlar: Forum Altın sponsorları; Forum için hazırlanacak tüm görsellerde logosu ile yer alacak. (Afiş, davetiye, billboard, roll-up, banner, basın ilanları) Programın ilk gün gerçekleştirilecek Forum mekanında kullanılacak tüm görsellerde logosu ile yer alacak. Program kapsamında ilk gün gerçekleştirilecek açılış töreni ve Forum alanında stand kurabilecek. Faaliyet gösterdiği sektörden gelen işadamları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Forum a katılan aynı sektörden işadamları ile kuruma ziyaret gerçekleştirilecek. Hazırlanacak Gebze İş rehberinde tam sayfa ilanı yer alacak. Opportunities to be provided: Golden Sponsors of the Forum; Their logos will be used on all of the images to be prepared for the Forum. (Posters, invitation cards, billboards, roll-ups, banners, press announcements) Their logos will be used on all of the images to be used in the Forum place, where the first day of the program will be realized. They can set up stands in the opening ceremony to be realized on the first day of the Program and the Forum area. They can make the bilateral meetings with the businessmen who are active in the same sector. A visit will be made to the Institution with the businessmen who are the participants of the Forum and active in the same sector. Their full-page advertisement will take place in Gebze Business Guide to be prepared. 10

13 GÜMÜŞ SPONSORLUK Sponsorluk Bedeli: ,00 TL SILVER SPONSORSHIP Sponsorship Price: ,00 TL BRONZ SPONSORLUK BRONZE SPONSORSHIP Sponsorluk Bedeli: 5.000,00 TL Sponsorship Price: 5.000,00 TL Sağlanacak İmkanlar: Forum Gümüş sponsorları; Forum için hazırlanacak tüm görsellerde logosu ile yer alacak. (Afiş, davetiye, billboard, roll-up, banner, basın ilanları) Programın ilk gün gerçekleştirilecek Forum mekanında kullanılacak tüm görsellerde logosu ile yer alacak. Program kapsamında ilk gün gerçekleştirilecek açılış töreni ve Forum alanında stand kurabilecek. Faaliyet gösterdiği sektörden gelen işadamları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Hazırlanacak Gebze İş rehberinde yarım sayfa ilanı yer alacak. Opportunities to be provided: Silver Sponsors of the Forum; Their logos will be used on all of the images to be prepared for the Forum. (Posters, invitation cards, billboards, roll-ups, banners, press announcements) Their logos will be used on all of the images to be used in the Forum place, where the first day of the program will be realized. They can set up stands in the opening ceremony to be realized on the first day of the Program and the Forum area. They can make the bilateral meetings with the businessmen who are active in the same sector. Their half-page advertisement will take place in Gebze Business Guide to be prepared. Sağlanacak İmkanlar: Forum Bronz sponsorları; Forum için hazırlanacak tüm görsellerde logosu ile yer alacak. (Afiş, davetiye, billboard, roll-up, banner, basın ilanları) Program kapsamında ilk gün gerçekleştirilecek açılış töreni ve Forum alanında stand kurabilecek. Opportunities to be provided: Bronze sponsors of the Forum; Their logos will be used on all of the images to be prepared for the Forum. (Posters, invitation cards, billboards, roll-ups, banners, press announcements) They can set up stands in the opening ceremony to be realized on the first day of the Program and the Forum area. 11

14 ORGANİZASYON HAKKINDA KONAKLAMA ABOUT ORGANIZATION ACCOMMODATION Forum katılımcılarının konaklamaları organizasyon tarafından karşılanacaktır. KONAKLAMA İÇİN OTELLER: Holiday Inn Gebze İstanbul Asia (www.higebzeist.com) Paradise Island Otel Bayramoğlu (www.daricahotel.com) Life Port İstanbul (www.lifeport.com.tr) Workinn Hotel (www.workinn.com.tr) The accommodation of the participants will be met by the organization. HOTELS FOR ACCOMMODATION: Holiday Inn Gebze İstanbul Asia (www.higebzeist.com) Paradise Island Otel Byaramoğlu (www.daricahotel.com) Life Port İstanbul (www.lifeport.com.tr) Workinn Hotel (www.workinn.com.tr) ULAŞIM Forum un gerçekleştirileceği Gebze, İstanbul Atatürk Havalimanı na 72 km. Sabiha Gökçen Havalimanı na ise sadece 25 km. mesafede bulunuyor. Katılımcılar ulaşımlarını kendi imkanlarıyla karşılayacaktır. Katılımcılar havalimanında karşılanıp özel araçlarla alınacaktır. YEME-İÇME Organizasyon tarafından karşılanacaktır. TRANSPORTATION Gebze where the Forum will take place, is situated 72 km from İstanbul Atatürk Airport and only 25 km from Sabiha Gökçen Airport. The transportation will be met with the participants own means. The participants will be welcomed at the airport and picked up with private cars. FOOD & BEVERAGE It will be met by the organization.

15 Desteğiniz için teşekkürler... Thanks for your support... İletişim / Contact information TÜKSİAD Osman Yılmaz Mah. İstanbul Cad. No: 40 Kat: 3 Gebze/Kocaeli T: EkoAvrasya Estergon Türk Kültür Merkezi No:12 Tepebaşı/Keçiören/Ankara T: Organizasyon ve iletişim Organization and communication

16 twitter.com/ebforum facebook.com/ebforum N

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE MAYIS 2015 SAYI 30 - MAY 2015 ISSUE 30 TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI FİYAT- PRICE 5 TL TURKEY S HONOR TURNED 50 КРАТКОЕ

Detaylı

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 ENDÜSTRİ DÜNYASINDA YERİNİZİ ALIN JOIN THE WORLD OF INDUSTRY İmalat endüstrisinin kazandıran 4 uluslararası fuarı 4 winning international trade fairs for the manufacturing industry

Detaylı

23-26 OCAK İZMİR ULUSLARARASI FUAR ALANI İZMİR INTERNATIONAL FAIR CENTER

23-26 OCAK İZMİR ULUSLARARASI FUAR ALANI İZMİR INTERNATIONAL FAIR CENTER 2015 Z M R 23-26 OCAK JAN 23 nd - 26 th ZMR ULUSLARARASI FUAR ALANI ZMR INTERNATIONAL FAIR CENTER ORGANZASYON / ORGANIZATION KATKILARIYLA / SUPPORTERS BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞNCE TOBB (TÜRKYE ODALAR

Detaylı

% 100 İş Dünyasına Dönen CeBIT Bilişim Eurasia da İşinizi Büyütün! 100 % B2B Concept of CeBIT Bilisim Eurasia Make your Business Grow!

% 100 İş Dünyasına Dönen CeBIT Bilişim Eurasia da İşinizi Büyütün! 100 % B2B Concept of CeBIT Bilisim Eurasia Make your Business Grow! % 100 İş Dünyasına Dönen CeBIT Bilişim Eurasia da İşinizi Büyütün! 100 % B2B Concept of CeBIT Bilisim Eurasia Make your Business Grow! CeBIT Bilişim Eurasia CeBIT Global Conferences Uluslararası Bilgi

Detaylı

sponsorluk dosyası INTERNATIONALENERGYCONGRESS 2013 sponsorship package 24-25 EKİM 2013, 24-25 OCTOBER 2013

sponsorluk dosyası INTERNATIONALENERGYCONGRESS 2013 sponsorship package 24-25 EKİM 2013, 24-25 OCTOBER 2013 ULUSLARARASIENERJİKONGRESİ INTERNATIONALENERGYCONGRESS 24-25 EKİM, 24-25 OCTOBER ATO ULUSLARARASI KONGRE SARAYI - ATO CONGRESIUM INTERNATIONAL CONVENTION & EXHIBITION CENTRE sponsorluk dosyası sponsorship

Detaylı

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism Kasım - Aralık 2008 6 GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism SAĞLIK TURİZMİNDE KÜTAHYA NIN KONUMU THE POSITION OF KUTAHYA

Detaylı

Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563

Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563 Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563 II. ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ KONGRESİ 27 ŞUBAT - 2 MART TARİHLERİNDE ANTALYA DA YAPILDI II. INTERNATİONAL

Detaylı

Kış Turizmi ve Turizm Yatırımları Fuarı

Kış Turizmi ve Turizm Yatırımları Fuarı Kış Turizmi ve Turizm Yatırımları Fuarı I.Winter Tourism and Tourism Investments Fair Türkiye Kış Turizminde Dünya Liderleri ile yarışıyor... Turkey is competing with World Leaders in winter tourism...

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

1 2 3 4 12 13 14 15 Editör Editor Dünya hububat üretiminde 139 milyon tonluk artış beklentisi Değerli okurlar, Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), son raporunu 26 Eylül de açıkladı. Rapor, 2013/14

Detaylı

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI AMBALAJIN OSCARLARI SAHPLERN BULDU TÜRK ÖĞRENCLERN BAŞARISI DEVAM EDYOR DEPOZTOLU OLMAK YA DA OLMAMAK www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:155 NSAN-MAYIS-HAZRAN 2014 Year:28 Issue:155 FİYATI: 25TL INTERPACK

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi Haziran 2012 Yıl 21 Sayı 241 DENİZ TİCARETİ III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi III rd International Congress on Mediterranean Trade and Port Cities was held

Detaylı

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com SAYI 4/2012 KÜNYE TÜRKİYE IDENTITY DISC İLK ULUSAL ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK H ava Kargo Türkiye ailesi olarak; ilk ulusal etkinliğimizi 4 Mayıs 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE...

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE... DOMOTEX 2013 ün Öne Çıkan Eseri: PETROL TAHMİNLERİ KORKUTUYOR! FLOORING DELUXE... Hodri meydan diyorum!... Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Veysel Eroğlu, Hiç kimsenin ormanlık alanlarda yer işgal

Detaylı

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL ASD Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ambalaj Sektörü İftarda Buluştu Ambalaj sektörü CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 Year:28 Issue:156 FİYATI: 25TL Ambalajın

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

Turizmde Türkiye farkı

Turizmde Türkiye farkı BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Turizmde Türkiye farkı Turkey s Difference in Tourism Dünya turizm liginde ilk beşe girmeye hazırlanan Türkiye, bu yıl 30 milyon turist ve 22,5 milyar dolarlık turizm

Detaylı

)XDU.DWDOR X Official Catalogue

)XDU.DWDOR X Official Catalogue Official Catalogue ORGANİZASYON / ORGANISER EKİN Fuar A.Ş. Ekibi / EKİN Exhibition Team Hacer AYDIN Direktör /Director Direktör Yardımcısı /Asistante of Director Proje Müdürü / Project Manager Aslıhan

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI SPONSORSHIP PACKAGE EASTERN MEDITERRANEAN AND MIDDLE EAST OIL & GAS CONGRESS AND EXHIBITION

SPONSORLUK DOSYASI SPONSORSHIP PACKAGE EASTERN MEDITERRANEAN AND MIDDLE EAST OIL & GAS CONGRESS AND EXHIBITION Organizer / Düzenleyici SOCIETY OF PETROLEUM GEOPHYSICISTS EASTERN MEDITERRANEAN AND MIDDLE EAST OIL & GAS CONGRESS AND EXHIBITION 29 March - 1 Aprıl 2015, Susesi Luxury Resort, Belek-Antalya / Turkey

Detaylı

KONGREYE DAVET. CONGRESS invitation KONGREYE DAVET. CONGRESS invitation

KONGREYE DAVET. CONGRESS invitation KONGREYE DAVET. CONGRESS invitation KONGREYE DAVET Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı / EIF 2014 ün Değerli Katılımcıları ve Ziyaretçileri, Bakanlığımızın destekleri ile Global Enerji Derneği tarafından 24-25 Kasım 2014 tarihlerinde EIF

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMASİ AKADEMİSİ 2 İnternet üzerinden pdf dosyasını görüntülemek için QR Kodu okutun. For pdf f ile of this document, scan the QR Code İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ HAKKIMIZDA İŞBİRLİĞİ

Detaylı

Contents çindekiler DERG GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ TÜRSAB. 36 3. Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 18. Olağan Genel Kurul a doğru

Contents çindekiler DERG GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ TÜRSAB. 36 3. Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 18. Olağan Genel Kurul a doğru TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. "Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede?" "Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız"

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede? Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız YILY KJANUARY YILYEAR: 16 SAYIISSUE: 75 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2014 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS "Satıcılar organize oldu, alıcılar

Detaylı

Gulfstream Park At Ahırları Gulfstream Park Horse Stalls

Gulfstream Park At Ahırları Gulfstream Park Horse Stalls GENEL GALVANİZCİLER DERNEĞİ GALDER İKTİSADİ İŞLETMESİ YAYIN ORGANI 2014-2/ YIL/3 SAYI/14 Gulfstream Park At Ahırları Gulfstream Park Horse Stalls Sıcak daldırma galvaniz kaplamada görünüm sorunları / Appearance

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success. TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013 Accelerating success. colliers INTERNATIONAL RESEARCH We have the pleasure of introducing to you our latest research on the Turkish real estate

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355 TÜRSAB HİLTON ANTAKYA MÜZE OTEL HİLTON ANTAKYA MUSEUM HOTEL DİLEK YARIMADASI DİLEK PENINSULA TRAVEL TURKEY

Detaylı