T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN 1

2 ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla oluşturulmuş olan kütüphaneler, içinde bulundukları toplumun bilgi ihtiyaçlarını bilgi sağlayarak, bu bilgileri organize ederek ve ileterek karşılarlar. İnsanlara bilgi yoluyla hizmet etmek gibi toplumsal bir amacı olan kütüphanelerin sermayesi düşünsel bir ürün olan bilgi, kazancı ise insanların bilgi ihtiyaçlarının karşılanması olarak ölçülebilir. Hangi toplumda hizmet veriyor olursa olsunlar kütüphanelerin hizmetlerinde başarılı olabilmeleri, içinde bulundukları toplum tarafından kendilerine tanınan maddi ve manevi desteklere bağlıdır. Bunlardan maddi destek; kütüphanenin hizmet vermesi için gereken finansman, personel, bina araç ve gereçleri temin etmek ve enformasyon iletişim ağlarına bağlanmak için gerekli altyapıyı oluşturmak, manevi destek ise kütüphanenin hizmetlerinde gözeteceği amaçları, bu amaçlara ulaşmada izlenecek politikaları belirleyecek yasa ve yönetmelikleri hazırlayarak işlerlik kazandırmaktır. Kütüphanemiz, Üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla; her türlü bilimsel materyali sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmak üzere kurulmuş bir birimdir. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı olarak hedefimiz çağdaş, araştırmacı, insan haklarına saygılı, dürüst, ahlaki değerlere sahip, bilime ve analitik düşünceye inanan, kurumsal güven, bilinç ve kültüre sahip öğretim elemanları ve öğrencilerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bartın Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 2011 Yılı Birim Faaliyet Raporu; ilgi yazı, Bartın Üniversitesi Kütüphane Hizmetleri Yönergesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi gereğince hazırlanmıştır. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 2011 yılı Birim Faaliyet Raporu mali saydamlık, hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde, doğru, güvenilir verilere dayanılarak hazırlanmıştır. Hüseyin GÖL Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı 2

3 GENEL BİLGİLER Bartın Üniversitesi nin 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanun ile kurulmasından sonra Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı oluşturularak çalışmalarına başlamıştır yılında Orman Fakültesi ve Bartın Meslek Yüksekokuluna ait yaklaşık 4500 kitap devralınarak çalışmalara başlanmış ve satın alınan Yordam Kütüphane Belge Bilgi Otomasyon Programı na kitapların bibliyografik künyeleri hızlı bir şekilde aktarılarak İnternet ortamında katalog tarama imkanı sağlanmıştır. Başkanlığımız ile merkez ve bağlı birim kütüphanelerinin yönetim ve çalışma esaslarını belirlemek amacı ile Bartın Üniversitesi Kütüphane Hizmetleri Yönergesi hazırlanmış ve 18 Mart 2009 Tarih ve 2009/03 Sayılı Üniversitemizin Senato Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konmuştur. Bilginin bir güç olduğu bilinciyle hareket eden Başkanlığımız, Üniversitemiz akademisyenleri ile öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları bilgiye rahatça ulaşabilmeleri için gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamaya çalışmıştır. Bu kapsamda, ANKOS ve TÜBİTAK-ULAKBİM gibi kütüphanecilik alanındaki konsorsiyum ve kuruluşlara üye olunarak lisans anlaşmaları yapılmış ve birçok veritabanı erişime açılmıştır. Ayrıca devlet ve özel üniversitelerin yanında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile de kütüphane alanında ortak işbirliği içindedir. Bunların yanı sıra yıllarına ait kısaca yaptığımız faaliyetleri şöyle özetleyebiliriz. Kütüphanede bulunan kitap ve dergilerin izinsiz olarak dışarı çıkarılmasını önlemek amacıyla güvenlik sistemi satın alındı. Yine 2009 yılında Kütüphanemizde kullanılmak üzere bir (1) adet fotokopi makinesi temin edilerek kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuş olup yönetim tarafından belirlenen bir ücret karşılığında çekim yapılmaktadır. Eski ve yıpranmış olan 10 adet masa ve 40 adet sandalyenin yerine 30 adet yeni masa ve 120 adet sandalye alınarak kullanıcılarımızın hizmetine sunuldu. 4 adet olan ve teknolojik açıdan çok eski durumdaki bilgisayarların düşümü yapılarak 28 adet yeni bilgisayar alındı. İnternet erişim birimi oluşturularak 20 adedi kullanıcılarımızın hizmetine sunuldu. Kütüphanenin, eğitim ve öğretim döneminde hafta içi 08:30-21:30, Cumartesi günleri ise 10:00-16:00 saatleri arasında açık tutularak kullanıcılarımızın kütüphane hizmetlerinden daha çok yararlanmaları sağlandı. Kütüphane web sayfası tamamlanarak adresinden erişime açıldı. Kurum içinden ve kurum dışından katalog tarama, veritabanları, duyurular, kitap alımı talepleri, rezervasyon işlemleri, ödünç kitapların süre uzatma işlemlerinin web sayfamız üzerinden gerçekleştirilebilmesi sağlandı. Kütüphanemizde, Türkçe ve yabancı dilde olmak üzere 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle sisteme kaydedilen yaklaşık adet kitap bulunmaktadır. Kütüphane kullanıcılarının raflar arasında serbestçe dolaşabilmesi için açık raf sistemine göre hizmet verilmektedir. Güncel bilgiye hızlı erişimin büyük önem taşıdığı günümüzde, abone olunan online veritabanları aracılığıyla üniversitemiz öğretim elemanları ve öğrencileri binlerce bilimsel dergiye kurum içinden ve kurum dışından tam metin (full-text) ulaşabilmektedirler. Ayrıca, kullanıcılar deneme erişimi sağlanan veritabanlarından da yararlanmaktadır. Araştırmacıların bilgi kaynaklarına kolay bir şekilde ulaşabilmeleri için 21 adet veritabanı aboneliği yapılmış olup bunun 12 adedi bütçemizden, 9 adedi ise ULAKBİM aracılığı ile sağlanmıştır. 3

4 Kütüphane kullanıcı eğitimleri, veritabanı eğitimleri düzenlenerek personelimizin ve öğrencilerimizin kütüphane hizmetlerinden daha etkin ve hızlı bir şekilde yararlanmaları sağlanmıştır. Ayrıca kütüphane haftası etkinlikleri kapsamında konferans ve kültürel etkinlikler düzenlenmiştir. Mevcut durumunu sürekli iyileştirerek kendini yenileyen Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı, önümüzdeki yıllarda da değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurarak hizmetlerini en iyi şekilde vermeye devam edecektir. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluş Mevzuatı Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı; Tarih ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 33.Maddesi gereğince kurulmuştur. Ayrıca, 18 Mart 2009 Tarih ve 2009/03 Sayılı Üniversite Senato Kararı ile kabul edilen Bartın Üniversitesi Kütüphane Hizmetleri Yönergesi ile de görev, yetki ve sorumluluk esasları belirlenmiştir. Kuruluş Amacı Üniversite'de yapılan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli her türlü materyali sağlamak, bu materyalleri sistemli bir şekilde düzenlemek, mevcut bilgi kaynaklarından en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak ve her düzeydeki kullanıcıya kurum içi ve dışı hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Misyon Üniversitemizde yapılan eğitim-öğretimi ve araştırmaları doğrudan desteklemek, akademik ve idari personel ile öğrenci ve diğer kullanıcılar için gerekli olan tüm bilgi kaynaklarını sağlamak, kütüphanecilik kurallarına göre düzenlemek ve kullanıcılara en kolay ve en hızlı şekilde sunmaktır. Vizyon Gelişen çağdaş teknolojileri kullanarak kurumumuzun ekonomik yapısına uygun koşullarda bilgi hizmetlerini en üst düzeyde sağlayarak bölgemizde evrensel ölçekte bir kütüphane olmaktır. Görevlerimiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları; 1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli nitelik ve nicelikte uygun kadroyu oluşturmak, 2. Kütüphanede yapılması gereken işleri, işbölümü yaparak görevlilere dağıtmak ve görevlileri denetlemek, 3. Kütüphane ile ilgili ödemeleri takip etmek ve bütçe hazırlamak, 4. Kütüphane koleksiyonunun zenginleştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, 5. Kütüphanecilik alanındaki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak ve bu amaçla personelin yurt içi ve yurt dışı seminer ve konferanslara katılımını sağlamak, 6. Üniversite Kütüphaneleri, Bilgi Merkezleri ve Bilgi Teknolojileri üzerine çalışmalarda bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak gelişmeleri takip etmek ve kütüphane kullanıcılarını bu bilgilerden yararlandırmak, 4

5 7. Teknik hizmetlerin ve okuyucu hizmetlerinin standartlaşmasını sağlamak ve denetimini yapmak, 8. Merkez ve birim kütüphanelerinin eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak amacıyla mesleki kurslar açmak, eğitim programları düzenlemek, kütüphane personelinin hizmet içi eğitimini sürekli olarak sağlamak, 9. Kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri hakkında her yıl ayrıntılı bir faaliyet raporu hazırlayıp bunu Ocak ayı içinde Rektörlüğe sunmak, 10. Görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği konularda Rektörlükçe verilen diğer görevleri yapmak. Değerlerimiz 1. Doğru ve ilkeli çalışmak 2. Yeniliklere açık olmak 3. İnsana ve düşünce özgürlüğüne saygılı olmak 4. Ekip çalışması ve işbirliği bilincini oluşturmak 5. Kurumsal güven, bilinç ve kültüre sahip olmak Hedeflerimiz 1. Kullanıcıların bilgi ve belge hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak, 2. Üniversitemiz araştırmacılarının zaman ve mekan engeli olmaksızın bilgi ve belge kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırmak, 3. Farklı yerleşkelerde olmaları nedeniyle kütüphane olanaklarından yeterince yararlanamayan kullanıcılarımıza sunulan hizmeti artırmak, 4. Kullanıcılardan düzenli olarak geribildirim alınması için çalışmalar yapmak, 5. Engelli öğrencilerimizin kütüphane kaynaklarından ve hizmetlerinden gerektiği ölçüde yararlanmalarını sağlamak, 6. Nitelik ve nicelik açısından kaliteli insan kaynakları politikası oluşturmak, 7. Çalışanların mesleki gelişimlerinin sağlanması için fırsatları takip etmek ve sürekli eğitim olanakları oluşturmak, 8. Elektronik kaynakların sağlanmasına yönelik ölçütler oluşturmak ve etkin kullanımlarını sağlamak, 9. Görsel-işitsel koleksiyonu oluşturmak, üniversitemizdeki eğitim ve öğretim çalışmalarını desteklemek ve kullanıcılarımızın boş zamanlarını değerlendirmelerine olanak sağlamak, 10. Maliyeti düşük ve ücretsiz bilgi kaynaklarını sağlamaya yönelik araştırmaları arttırmak, 11. Mevcut bina ve hizmet alanlarından en verimli şekilde yararlanma yollarının aramak ve fiziki şartlarını iyileştirmek, 12. Yeterli sayıda ve kalitede mobilya (araç-gereç) sağlamak, 13. Hizmet alanlarının bakım/onarım ve temizlik ihtiyaçlarının etkin yapılmasını sağlamak. 5

6 TEŞKİLAT ŞEMASI Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı Teknik Hizmetler Birimi Büro Hizmetleri Birimi Okuyucu Hizmetleri Birimi Kataloglama ve Sınıflama Servisi Sekreterlik / Yazı İşleri / Arşiv Servisi Danışma ve Rehberlik Servisi Sağlama Servisi Satın Alma Servisi Ödünç Verme Servisi Otomasyon/Web Sayfası Servisi Maaş Tahakkuk Servisi Süreli Yayınlar Servisi Veritabanları / E-Yayınlar Servisi Görsel-İşitsel Materyaller Servisi Kütüphanelerarası İşbirliği Servisi Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Servisi Fotokopi servisi 6

7 BİRİMLERİMİZ Başkanlığımız aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır. A. Teknik Hizmetler Birimi 1. Kataloglama ve Sınıflama Servisi 2. Sağlama 3. Otomasyon/Web Sayfası Servisi 4. Veritabanları/E-Yayınlar Servisi B. Okuyucu Hizmetleri Birimi 1. Danışma ve Rehberlik Servisi 2. Ödünç Verme Servisi 3. Süreli Yayınlar Servisi 4. Görsel-İşitsel Materyaller Servisi 5. Kütüphaneler arası İşbirliği Servisi 6. Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Servisi 7. Fotokopi Hizmetleri Servisi C. Büro Hizmetleri Birimi 1. Sekreterlik / Yazı İşleri / Arşiv Servisi 2. Satın Alma Servisi 3. Maaş Tahakkuk Servisi A. TEKNİK HİZMETLER Kitap, dergi gibi basılı kaynaklar ile film, slayt, CD, DVD vb. görsel-işitsel araçlar ve elektronik yayınlardan oluşan kütüphane koleksiyonun her bir materyalinin seçiminden okuyucuya sunulacak duruma getirilinceye kadar yapılan işlemler teknik hizmetler birimi tarafından yürütülür. Teknik hizmetler birimini oluşturan servisler ve bu servislerde yapılan işler şunlardır: 1.Kataloglama ve Sınıflama Servisi Sağlama (Aksesyon) Birimi tarafından kütüphaneye sağlanan yayınlar, Kataloglama ve Sınıflama Servisi tarafından uluslararası kütüphanecilik kuralları çerçevesinde bibliyografik künyesinin çıkarılmasını ve konu içeriğinin belirli bir sınıflama sistemi kullanılarak kodlanmasını sağlayan servistir. Kataloglama ve sınıflama, yazarın saptanmasını, eserin tanımlanmasını, konu başlıklarının ve sınıflama numarasının verilmesini içerir. Kütüphanemizde LC (Library of Congress) sınıflama sistemi ve LCSH (Library of Congress Subject Headings) konu başlıkları Türkçe ye çevrilerek kullanılmaktadır. Kütüphane kayıtlarının doğru bir şekilde kütüphane programına aktarılması, kataloglanıp, sınıflandırılması belirli bir mesleki eğitim, bilgi ve deneyim gerektirir. Kataloglama: Uluslararası Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarına (Anglo American Cataloging Rules2 AACR2) göre kütüphane materyallerinin veri girişleri YORDAM Kütüphane Otomasyon Programına yapılarak kullanıcıların hizmetine sunulur. Kayıtlar, MARC formatında kataloglanarak, Web üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Katalog veri girişleri bu bölümdeki görevliler tarafından yapılmaktadır. MARC (Machine-Readable Cataloging): Makinaca okunabilir kataloglama demektir. Bibliyografik bilginin sisteme belli kodlara göre girişlerini kapsar. Bilgi kaynaklarına ulaşılabilirliği sağlamak amacıyla tanımlayıcı kataloglama kuralları, sınıflama sistemleri, konu başlıkları, kavram dizinleri üretilmiştir. Bilgisayar kullanımından sonra ulusal ve uluslararası düzeyde bibliyografik kayıtların bilgisayar ortamında oluşum ve değişimi için geliştirilmiş bir standarttır. Sınıflama: Sınıflamanın amacı, bir koleksiyonu bilinen bir düzene koyarak, koleksiyonun kullanımını kolaylaştırmaktır. Ayrıca sınıflama, aynı konudaki materyali yan yana getirir ve ilgili materyali de yakınına yerleştirir, materyalin doğru yerine tekrar konabilmesine imkan sağlar. 7

8 Sınıflama işlemlerinde Dewey Onlu Sınıflama Sistemini kullanan Kütüphanemiz 2011 yılı ekim ayından itibaren Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemine (Library of Congress-LC) geçmiş bulunmaktadır. LC sisteminde tüm konular A dan Z ye kadar olan harfler altında gruplandırılmıştır. Her konu altındaki alt konular ise rakamlarla ifade edilmiştir. Belirli bir alanla ilgili eser, o alan için belirlenen sınıflandırma işareti olan harf altında o alanla ilgili diğer eserlerle birlikte bulundurulur. Tarih için D, sosyal bilimler için H, hukuk için K, dil ve edebiyat için P harfleri kullanılmaktadır. Örneğin: LC sisteminde P harfi dil ve edebiyat alanındaki materyalleri ayrıntıya girmeden çok genel olarak tanımlar. P harfinin yanına başka bir harfin eklenmesiyle birlikte genelden ayrıntıya doğru alt kümeler ortaya çıkar. P harfi altında yer alan alt kümeler genel filoloji ve dilbilimden romana kadar değişik alanlara uzanabilir. Örneğin PL harflerinin temsil ettiği alt küme içinde Uzak Doğu, Afrika, Okyanusya dilleri ve edebiyatlarıyla birlikte Türk dili ve edebiyatıyla ilgili eserler bulunur. Harflerin hangi konuları temsil ettiğini bilmek kütüphanedeki araştırmalarınız için yararlı olacaktır. Esere verilen harfler ve rakamlar o eserin konusunu tam olarak tanımladığı gibi aynı zamanda kitabın raftaki adresidir. Konu Başlıkları: Okuyucuya belirli konulardaki eserleri saptamada yardımcı olmak amacıyla tüm kitaplara konu başlığı verilir. Birçok kitabın metnini okumadan konusunu tespit etmek mümkündür. Örneğin kitap adı Malzeme bilimi ve mühendisliği olan bir eserin konu başlığı kitap adından kolayca tespit edilebilir. Ancak bu her zaman mümkün olmayabilir. Bazen kitabın önsöz, giriş, içindekiler kısmını, hatta içeriğini okumak gerekebilir. Her bir eser için birden fazla konu başlığı verilebilir, ancak sadece bir sınıflandırma numarası alabilir. Fiziki hazırlık : Kataloglama ve Sınıflama Servisinin diğer bir fonksiyonu da materyalin kullanım için fiziksel olarak hazırlanmasıdır. Bu işlerden biri etiketleri hazırlamak ve yer numarası yazmaktır. Kayıt işlemleri tamamlanan kitapların barkod ve sırt etiketleri hazırlanarak bilgisayardan çıktı olarak alınır ve kitaplara yapıştırılır. Etiketin solma ve kirlenmeden korunması için koruyucu bant yapıştırılır. Daha sonra kitaplar kaşelenir ve izinsiz kütüphane dışına çıkarılmasını önlemek için manyetik bant yerleştirilir. Kitabın arka kapağının iç yüzüne İade Takip Fişi yapıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Yer Numarası: Aradığımız eserin tam olarak hangi rafta, hangi sırada olduğunu gösteren ve böylelikle eserin kolayca bulunmasını sağlayan numaradır. Bu numara katalog taraması sırasında not edilir. Kitap rafta bu numaraya göre aranır. 2.Sağlama Servisi Üniversitede eğitim ve öğretimi desteklemek ve araştırmalarda yardımcı olmak üzere kitap, süreli yayın, tez, görsel-işitsel materyaller ve benzeri her türlü bilgi kaynağının satın alma, değişim, bağış ve benzeri yollardan edinilmesini sağlayan servistir. 3.Otomasyon/Web Sayfası Servisi Otomasyon: Kütüphanemizde, Yordam Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı kullanılmaktadır. Kütüphanenin tüm teknik ve okuyucu hizmetlerinin merkezinde Yordam programı bulunmaktadır. Kataloglama, ödünç verme, rezervler, süreli yayın hizmetleri, kütüphanelerarası ödünç, envanter sayımı gibi ana modüller, çok sayıda alt modülleri ve işlevleri ile modern kütüphanecilik hizmetlerinin verilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmaktadır. Katalog taraması, kullanıcı kaydına erişim, süre uzatma, materyal ayırtma gibi işlemleri kullanıcıların kendilerinin yapmasına imkan sağlamaktadır. Sistem ayrıca, iadesi geciken yayınlar, kütüphaneye gelen ayırtılmış yayınlar, süresi geçen ayırtmalar için kullanıcılara mesaj göndermektedir. Kullanıcılar web üzerinden kendi kütüphane hesabına erişerek bilgi güncelleme, süre uzatma, ayırtma, ödünç alma geçmişini görme ve okuma listeleri oluşturma işlemlerini yapabilmektedir. Web Sayfası : Kütüphanenin amacına, hedeflerine ve görevlerine uygun bir biçimde hizmetlerinin internet ortamından erişilebilir hale getirilmesi, internette dağınık bilgiye düzenli erişimin sağlanması amacıyla web sayfası tasarımı yapılması ve bu sayfanın dinamik ve güncel olarak 8

9 sürekli erişimde kalmasının sağlanmasını kapsar. Web sayfası hizmetleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürütülmektedir. 4.Veritabanları/E-Yayınlar Servisi: İnternet üzerinden veya elektronik ortamda çevrimiçi (online) olarak erişilebilen materyal ve yayınların (CD-ROM lar, veri tabanları, e-kitaplar, e-dergiler vb.) seçimi, satın alınması, kullanıma sunulması, veri tabanlarının deneme ve abonelik erişimlerinin sağlanması ve denetlenmesi, ücretsiz olarak erişilebilenlerin tespit edilmesi, duyurulması, kullanım durumlarının tespiti ve değerlendirilmesi çalışmalarını yürütür. Başkanlığımız, koleksiyon geliştirme politikalarına uygun olarak, mevcut ve yeni olarak piyasaya sürülen tüm veri tabanları hakkında sürekli bilgi sahibi olunması, dergi listelerinin analizlerinin yapılması, fiyat durumlarının değerlendirilmesi, üniversitemiz birimlerinin eğitim-öğretim nitelikleri itibariyle öncelik sırasının belirlenmesi çalışmalarını yürütür. Bu çerçevede; Veri tabanı alımlarının en ekonomik şekilde sağlanabilmesi için işbirliği imkanlarının araştırılması ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak hareket etmek, Abone olunacak olan veri tabanlarının lisans antlaşmalarının incelenerek arşivleme özelliklerinden dolayı geleceğe yönelik politikalar oluşturmak, Abone olunan veri tabanlarından en iyi şekilde faydalanılabilmesi için veri tabanlarının gerekli duyurularını yapmak, kullanıcı eğitimleri düzenlemek Yeni çıkan veri tabanlarının araştırmacılara tanıtılması ve faydalanılmasını sağlamak amacıyla deneme amaçlı kullanım çalışmalarında bulunmak, Veri tabanlarının düzenli erişimde olup olmadıklarının kontrolünü yapmak, Veri tabanlarının kullanımdan kaynaklanan sorunlar hakkında araştırmacılara bilgilendirme ve rehberlik yapmak, Ücretsiz veri tabanlarını araştırmak ve kütüphanemiz web sayfasından erişimini sağlamak, Abone olunan veri tabanlarının belli aralıklarla istatistiklerini almak ve kullanımlarını yakından takip etmek ve bu verilerin abonelik yenilemelerinde değerlendirilmesi, İşlemlerini yürütmektir yılında Abone Olunan Veritabanları 1 İktisat İşletme ve Finans Dergisi 2 Jstor 3 Knovel 4 ProQuest ABI/INFORM Complete 5 Springerlink 6 Ebrary 7 Hiperkitap 8 ACS (American Chemical Society) 9 Emerald 10 Hukuktürk 11 Wiley Online Library 12 Elsevier 9

10 Ulakbim Üzerinden Sağlanan Veritabanları 1 BMJ Online Journals 2 CAB 3 EBSCOhost 4 IEEE 5 ISI Proceedings 6 OVID-LWW 7 ScienceDirect 8 Taylor & Francis 9 Web of Science B. OKUYUCU HİZMETLERİ Bilgi kaynaklarından ve kütüphaneden kullanıcıların en verimli şekilde yararlanmalarını sağlamakla görevli birimdir. Kütüphane hizmetlerinin tanıtılması ve bu hizmetlerden yararlanmanın yaygınlaştırılması için Üniversite içine ve dışına yönelik seminer, konferans ve yayın yollarıyla kullanıcılar ile iletişim sağlama hizmetlerini kapsar. Kütüphanemizde açık raf sistemi uygulandığından kullanıcılarımız rafların arasında serbestçe dolaşabilirler ve aradıkları bilgiyi kendileri bulabilirler. Bulamadıkları yayınlar için personelimizden yardım isteyebilirler. Kullanıcılarımız, Kütüphane içinde bulunan bilgisayarlardan ya da internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan adresine girerek katalog taraması yapabilir, aradıkları kitabın kütüphanemizde olup olmadığını sorgulayabilir ve yer numarasını alarak raflardan rahatça bulabilirler. Kitabın adından, yazarından, kitap adında geçen herhangi bir kelimeden, konusundan, ISBN numarasından, yayın evinden ve yayın tarihinden sorgulama yapılabilir. Okuyucu hizmetleri birimini oluşturan servisler şunlardır. 1.Danışma ve Rehberlik Servisi: Bu servisin görevleri şunlardır. Kütüphane koleksiyonunun ve kullanımının, üniversite içinde ve dışında tanıtımını sağlamak, Kütüphanemize gelen kullanıcıların bilgiye ve kaynaklara kolayca erişebilmeleri için onlara rehberlik etmek, karşılaştıkları sorunları çözmek ve danışma kaynaklarının kullanımında yardımcı olmak amacıyla referans hizmeti vermek, Kütüphane kullanımı konusunda her eğitim-öğretim yılı başında okula yeni başlayan öğrencilerimize oryantasyon programı düzenlemek, Ayrıca, yeni çıkan yayınları kullanıcılara duyurmak ve enformasyon hizmetlerini yürütmekle görevlidir. 2.Ödünç Verme Servisi: Kütüphane koleksiyonunun kütüphane dışında kullanımını sağlamak için Kütüphane Yönetmeliği nin ilgili maddeleri gereğince üye kaydı, materyallerin ödünç verilmesi, istenilmesi halinde süre uzatmalarının yapılması, ödünç verilen materyallerin takibi ve iadesi işlemleri, geciktirilen materyaller ile ilgili işlemler, kütüphaneden ilişik kesme işlemleri vb. çalışmaları yürütülür yılı sonu itibariyle Kütüphanemizin 230 akademik, 174 idari ve öğrenci olmak üzere toplam aktif üyesi bulunmaktadır 10

11 3.Süreli Yayınlar Servisi: Üniversitenin eğitim ve öğretimini destekleyecek ve yardımcı olacak süreli yayın koleksiyonunu oluşturmak ve belli bir düzen içinde kullanıma sunmakla görevli servistir. Kütüphanenin abone olduğu ve bağış gelen dergilerin seçim, sağlama, teknik ve kullanıcı işlemlerinden sorumludur. Henüz dergi aboneliğimiz bulunmamaktadır. Ancak abonelik işlemleri için çalışmalar devam etmektedir. 4.Kütüphaneler arası İşbirliği: Araştırma ve eğitim çalışmalarında kullanıcıya gerekli olan ancak kütüphanede bulunmayan kitap ve benzeri materyallerin diğer üniversite kütüphanelerinden sağlanması için aracı veya yardımcı olmakla görevli servistir. Elektronik ortamda yayın ve makale sağlama, tez fotokopisi sağlama, yayın taraması gibi çeşitlilikler göstermektedir. Bu materyaller, ULAKBİM, üniversite kütüphaneleri, çeşitli kamu kurum kütüphaneleri ile diğer araştırma ve bilgi merkezlerinden sağlanmaktadır. 5.Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Servisi: Kütüphanemizde kayıtlı materyallerin sayımını gerçekleştirmek, envanter sayımı sonunda belirlenen kayıp, yıpranmış veya güncelliğini kaybetmiş kütüphane materyallerinin tespit edilerek Taşınır Mal Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde kütüphane koleksiyonundan ayıklanması ve taşınır kayıtlarından düşülmesini sağlayan servistir sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre alımı ve çıkışı yapılan her malzemenin taşınır işlemleri SGB.Net programı kullanılarak yapılmaktadır. 6.Fotokopi Hizmetleri: Kütüphane kaynaklarından fotokopi çekilmesi hizmetlerinin yürütüldüğü servistir yılında toplam sayfa fotokopi çekilmiştir. C. BÜRO HİZMETLERİ Büro Hizmetleri Biriminde bulunan servislerin görevleri şunlardır. 1.Sekreterlik, Yazı İşleri ve Arşiv Hizmetleri Servisi: Gelen-giden evrak kayıt işlemleri, gelen evraklarla ilgili gerekli duyuruların yapılması, Başkanlığın tüm yazışma işlemleri, personelin sevk, izin, rapor vb işleri ile ilgili yazışmalar ile dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak. 2.Satın Alma İşlemleri Servisi: Kitap, süreli yayın veritabanı ve diğer kitap dışı materyaller ile kırtasiye ve temizlik malzemelerinin satın alınması için piyasa araştırması yapmak ve gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak, onay, talep ve olurlarını almak, satın alma işlemlerinin hangi yöntemle yapılacağına karar vermek ve bu işlemlerin kanun, yönetmelik ve genelgelere göre yapılmasını sağlanmakla görevli servistir. 3.Maaş/Tahakkuk Servisi: Personelin maaş işlemlerini yapmak, ödeme işlemleri için ödeme emri belgesi düzenlemek, hazırlanan Ödeme Emri belgesinin ve eklerinin ön mali kontrolünü yapmak, Başkanlığımızda görevli personelin yurtiçi/yurtdışı görev yolluklarını ve ödeme emri belgelerini hazırlamak, tüm ödeme emri evraklarını tahakkuk işlemi bittikten sonra teslim tutanağı ile Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim etmek ve dosyalayıp arşivlemek, posta ücretleri ile telefon abonelik ve kullanım giderlerinin ödeme işlemlerini yapmak. 11

12 MALİ BİLGİLER Başkanlığımızın yıllarına ait bütçe oranları YIL BÜTÇE Kullanılan ek bütçe Toplam Kullanılan Üniversite Bütçesine Oranı* %0, %0, %0, %0,74 *İlk ayrılan bütçe olarak Başkanlığımızın 2011 yılı bütçesi ile harcama durumu aşağıda verilmiştir. Bütçe Harcama Kalemleri Personel Giderleri SGK Primleri Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Hizmet Alımları Mamul Mal Alımları Ödenek Miktarı (TL) Harcanan (TL) Kalan (TL) , , , , ,08 470, , ,08 489, , , , , ,62 934, ,00* , ,67 TOPLAM , , ,97 * TL ek ödenek kullanılmıştır 12

13 Kitap Basımı Prof.Dr. İsmet DAŞDEMİR Ormancılık İşletme Ekonomisi Kitabı (500 adet) Yrd.Doç.Dr. Mahmut BOZAN Eğitimde Demokratikleşme ve Taşra Teşkilatı Kitabı (250 adet) TOPLAM 4.484,00 TL 2.006,00 TL 6.490,00 TL Kitap Alımı Palme Yayıncılık ,68 Ez.Ki.Ya ,08 Çağlayan Kitabevi ,55 İdeal Yayıncılık ,79 Ezel Kitabevi 8.830,66 Siyasal Kitabevi 353,06 Kitapsan 2.358,46 AC Kitabevi 5.912,45 İzmir Tıp Kitabevi ,02 TOPLAM (TL) ,75 Veritabanı Aboneliği (2011) Knovel 9.360,00 Jstor 3.625,00 Elsevier ,00 Ebrary ,00 ProQuest ABI/INFORM Complete ,75 SpringerLink ,00 Emerald ,00 Wiley Online Library ,00 İktisat İşletme ve Finans Dergisi 2.655,00 TOPLAM (TL) ,75 13

14 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Can Kırtasiye (Kırtasiye malzemesi alımı) 2.613,22 Yordam (Sırt etiketi ve şeffaf etiket alımı) 1.286,20 Sürat Matbaacılık (Kitap ciltleme) 1.813,66 Gemini Büro Sistemleri (Manyetik bant alımı) 4.307,00 TOPLAM (TL) ,08 Hizmet Alımları Yurtiçi Kargo (Kargo gideri) 143,16 Aras Kargo (Kargo gideri) 213,05 Yordam (Yordam Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı yıllık bakım gideri) 2.596,00 Bartın İl Telekom Müdürlüğü (Telefon giderleri) 359,64 Pusula Gazetesi (Kitap alımı ihale ilan bedeli) 2.549,38 Hergün Gazetesi (Kitap alımı ihale ilan bedeli) 1.274,69 Bartın Manşet Gazetesi (Kitap alımı ihale ilan bedeli) 1.274,70 TOPLAM (TL) 8.410,62 14

15 2011 YILI FAALİYETLERİMİZ FAALİYET Kongre, Konferans, Toplantı, vb. Eğitim Faaliyetleri Kültürel Faaliyetler Bakım Sözleşmeleri Lisans Anlaşmaları Basım/Yayın Hizmetleri KONUSU Uluslararası dergilerde Yayın Yapma İlkeleri konulu seminer. 11. ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) Yıllık Toplantısı, 28 Nisan - 01 Mayıs 2011Muğla VII. TÜBİTAK ULAKBİM-EKUAL Yıllık Toplantısı (Aboneliği yapılan veri tabanlarının, Türkiye ve Dünya bilim hayatına yaptığı katkı, bilimsel araştırma ve çalışmalar için sağladığı kolaylıklar) Mayıs 2011, Antalya Kafkas Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye Araştırma İşbirliğini Geliştirme Toplantısı. (Bilgi Sistemlerinde İşbirliği BSI-2011) Gence, Azerbaycan ANKOS tarafından düzenlenen Üniversite Kütüphaneleri için Akademik Elektronik Kaynak Seçimi, Yönetimi, Paylaşımı ve Yeni Trendler isimli toplantıda Aralık 2011, İzmir Emerald, Web of Science, Elsevier, Sciencedirect, Scieverse Hub, Ebscohost veritabanları kullanıcı eğitimi. Kütüphanenin daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla eğitim ve öğretim yılı başında yeni gelen öğrencilere kütüphane tanıtımı ve kullanıcı eğitimi. Kongre Kütüphanesi Sınıflama sistemi konusunda ODTÜ Kütüphanesinde personel eğitimi 47. Kütüphane Haftası kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde; Edebiyatçı, yazar Necmettin TURİNAY tarafından İlk Çağlardan Günümüze Bilgi ve Bilgiye Erişimde Kütüphanelerin Rolü konulu konferans verildi Eğitim-Öğretim yılında en fazla kitap okuyan akademik / idari personel ile öğrencilere ödül verildi. Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi. Kütüphane Otomasyon Sisteminin bakım onarım ve zamanında güncellemelerin yapılabilmesi amacıyla ilgili firma ile bakım sözleşmesi yapıldı. Abone olunan veritabanlarına ait lisans anlaşmaları yapıldı Yrd. Doç. Dr. Mahmut BOZAN tarafından hazırlanan Eğitimde Demokratikleşme ve Taşra Teşkilatı Profili adlı ders kitabı basımı. Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR tarafından hazırlanan Ormancılık İşletme Ekonomisi adlı ders kitabı basımı. 15

16 2011 YILI FAALİYETLERİMİZ (DEVAM) FAALİYET Kütüphane Hizmetleri KONUSU Kütüphane Hizmetleri Yönergesi yeniden düzenlenerek tarih ve 2011/11 sayılı Üniversite Senato Kararı ile kabul edildi yılında, Kütüphanemize 3936 adet Türkçe ve 465 adet yabancı dilde olmak üzere toplam 4401 adet kitap doğrudan temin ve açık ihale yöntemiyle satın alındı. Satın alınan kitaplarla Kütüphanemize çeşitli kurum ve kişilerden gelen bağış kitapların tasnifleri yapılarak otomasyon sistemine veri girişleri tamamlandı. Teknik işlemleri tamamlanan kitap ve diğer materyaller raflara yerleştirilerek okuyucularımızın hizmetine sunuldu. Kütüphanemizde kullanılmakta olan Dewey Onlu Sınıflama Sisteminden Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemine (LC) geçildi. LC sınıflama sistemini etkin bir şekilde kullanabilmek için ihtiyacımız olan Classification Web Online veritabanına abone olundu. Dewey Onlu Sınıflama Sistemi ne göre tasnif işlemleri yapılan kitaplar, Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemine göre yeniden düzenlenerek katalog kayıtları yenilenmeye başlandı. Sistem değişikliğinin 2012 yılı Temmuz ayında bitirilmesi planlanmaktadır. Veritabanı aboneliklerimizin yapılabilmesi için, bütçemizde yetersiz kalan 06.1 tertibine Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından TL ödenek aktarımı yapılması istendi ve bütçemize aktarıldı. Üniversitemiz Yayın Komisyonu nun sekretaryalığı Başkanlığımız tarafından yapılmakta olup kitap basımı taleplerinin Komisyonda görüşülmesi sağlandı. Komisyon kararları doğrultusunda hakemlerle ve yazarlarla yazışmalar yapıldı yılı bütçe taslağı hazırlanarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına sunuldu. Başkanlığımızca İThenticate İntihali Engelleme Programı nın Üniversitemizde de kullanıma açılması için gerekli girişimler yapılmış ve TÜBİTAK-ULAKBİM yetkilileri ile görüşülerek, program kullanıma açıldı. İThenticate İntihali Engelleme Programını kullanmak isteyen öğretim üyelerinin sisteme tanımlama işlemleri Başkanlığımızca yapılarak kullanımı sağlandı. Abone olunan Elektronik veritabanlarına 2012 yılında da erişim sağlanması amacıyla bütçemiz imkanları doğrultusunda 11 adet veritabanı abonelikleri yenilendi. 16

17 DİĞER FAALİYETLER Bina Bakım-Onarım Kütüphanemizin mevcut çatısı yağmur ve kar yağdığında akmakta olup, bu sorunun kitap ve diğer kütüphane demirbaşlarına zarar vermeden bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Başkanlığımız konuyu Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığına bildirmiştir. Ayrıca kullanıcı bilgisayarları için elektrik prizleri yaptırılmış ve okuma salonlarındaki uygun yerlere okuyucuların kendi bilgisayarlarını kullanabilmeleri için prizler döşenmiştir. Çeşitli zamanlarda oluşan elektrik, kalorifer ve su tesisatlarında yaşanan sorunların ilgili birimler tarafından giderilmesi sağlanmıştır. Bilgisayar ve Donanımlarının Bakımı, Takibi ve Onarımlarının Yaptırılması Kütüphanede bulunan bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, barkod okuyucu vb. makinelerin düzenli ve uyumlu çalışmasının sağlanması gerekli tedbirler alınmış ve konuyla ilgili birimlerle işbirliği yürütülmüştür. Kütüphanede kullanılan bilgisayar ve ilgili diğer elektronik alet ve makinelerin arızalanmaları halinde, arızaların giderilmesi için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilmiş ve bakımları yapılan cihazlar tekrar kullanıma sunulmuştur. Temizlik Hizmetleri Kütüphane binamızın tüm temizlik işleri temizlik firması personeli ile yürütülmektedir. Okuyucularımızın daha düzenli ve temiz bir ortamda çalışma imkanı bulmaları için saatlik, günlük haftalık ve aylık olarak bir temizlik planı çerçevesinde işler yürütülmektedir. Güvenlik Hizmetleri Binanın genel güvenliğinin Özel Güvenlik Firması tarafından sağlanmaktadır. Hırsızlık ve yangın için önlemler alınması, kütüphane girişinde ve gerekirse salonda sessizliğin ve kütüphane kurallarına uyulmasının sağlanması, kütüphane girişindeki güvenlik sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması için gerekli tedbirler alınmıştır. 17

18 KÜTÜPHANE İSTATİSTİKLERİ Kütüphanemize üye olan akademi/idari personel ve öğrenci sayıları Kullanıcı Türü Akademik Personel İdari Personel Öğrenci Kütüphanemize Üye Olan Toplam Kullanıcı Sayıları ( )

19 Kütüphaneden Yararlanan Kullanıcı Sayısı Kitap Sayısı ( )

20 Ödünç Verilen Kitap Sayısı İdari Akademik Öğrenci Toplam Kütüphane Genel Koleksiyonu ( ) AÇIKLAMA Kitap Süreli Yayın Elektronik Kitap Tez Kitap Dışı Materyaller

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ TASLAĞI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ TASLAĞI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç: MADDE 1- (1) Bu yönerge Artvin Çoruh Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı merkez kütüphanesi

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI YÖNERGESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI YÖNERGESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI YÖNERGESĠ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Şırnak Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı ile bağlı birim kütüphanelerinin

Detaylı

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI 1. KÜTÜPHANE YEREL HİZMET STRATEJİSİ... 2 2. KÜTÜPHANELER EŞGÜDÜM TOPLANTISI... 2 3. PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE İSTATİSTİKLER... 3 4. ANKETLER... 3 5. DİĞER KURUMLAR İLE İŞBİRLİĞİ VE

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

TUNCELi ÜNivERSiTESi KÜTÜPHANE YÖNETMELiCii

TUNCELi ÜNivERSiTESi KÜTÜPHANE YÖNETMELiCii TUNCELi ÜNivERSiTESi KÜTÜPHANE YÖNETMELiCii BiRiNCi AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANıMLAR Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Tunceli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Merkez Kütüphane

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU 8 Mayıs 1952 tarihinde Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Örgütü arasında imzalanan bir teknik

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 24 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 25 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER Sayfa A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-İdare

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Dögol Caddesi 06100 Tandoğan ANKARA 2011 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ TALİMATI

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ TALİMATI İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ TALİMATI Madde 1 Amaç ve Kapsam Bu Talimat, İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi nin örgütlenme, görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacı ile

Detaylı

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 2013 Faaliyet Raporu 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 Yalova Üniversitesi Faaliyet FAALİYET RAPORU Raporu 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SİNOP ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36 - SİNOP Nisan-2014 1 ÖNSÖZ Bir ülkede yükseköğretimin

Detaylı

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 2 C- İdareye

Detaylı