TÜBİTAK. BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (4000) PROJE ÖNERİ FORMU PROJE BAŞLIĞI ISPARTA İLİ KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBİTAK. BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (4000) PROJE ÖNERİ FORMU PROJE BAŞLIĞI ISPARTA İLİ KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ"

Transkript

1 TÜBİTAK BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (4000) PROJE ÖNERİ FORMU PROJE BAŞLIĞI ISPARTA İLİ KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROF. DR. İDRİS OĞURLU PROJENİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ KURUM/KURULUŞ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA-2007

2 TÜBİTAK BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Programın Kodu : 4000 İlgili TÜBİTAK Birimi : Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Tanımlar : Bilim ve Toplum Projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, TÜBİTAK ve varsa diğer kurum, kuruluş veya kişilerce sağlanacak destek miktarları destekleme sözleşmesi ile belirlenmiş; bilimsel oluşum, kavram ve yeniliklerin topluma tanıtılması, öğretilmesi ve sevdirilmesi, zamanla bu konuların ülke gündemine alınması ve böylelikle bilim kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar ve bu çalışma sonuçlarının; faydalı araç, gereç, malzeme, hizmet/ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesine ve/veya mevcutlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar. Bilim İletişimi: Bilimsel bilginin toplumun geneli tarafından daha iyi anlaşılmasını amaçlayan düşün ve çalışma alanı. Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluş: TÜBİTAK tarafından desteklenmesi kabul edilen projelerin fiilen yürütüldüğü üniversiteler veya kamu kurum/kuruluşları. Destekleyen Diğer Kurum/Kuruluş: Projeye, ayni, nakdi destek ya da insan kaynağı sağlayacak, proje yürütücüsü ile veya projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş ile sözleşme ya da protokol imzalayan kurum/kuruluş. İş Paketi: Proje kapsamında yapılacak münferit faaliyetler. Proje Yürütücüsü: Bu sözleşmeye taraf olan ve proje yazma, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve yazışmaları yapan kişi. Uzman Personel: Projenin konusu ile ilgili gerekli uzmanlığa ve birikime sahip, yenilikleri izleyen, proje sonuçlarını değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek düzeyde ve Proje Teşvik ve Destekleme Esasları nda yer alan araştırmacının muadili olan kişiler. Yardımcı Personel: Proje yürütücüsünün veya uzman personelin gözetimi altında projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı, sürekli veya geçici olarak görev alan personel. Danışman: Proje süresince kendisinden danışmanlık hizmeti alınacak olan gerçek kişiler. Proje Personeli: Proje yürütücüsü, uzman personel, yardımcı personel veya danışman statüsündeki proje çalışanı. Bursiyer: Tatbikat amacıyla projede yer alan, Türkiye de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisansüstü eğitimlerini yapan öğrenciler ile doktoralı kişiler. Proje Destekleme Sözleşmesi: Bilim ve Toplum projelerini destekleme programına göre yürütülecek projelere ilişkin proje destekleme sözleşmesi. Proje Teşvik İkramiyesi: Projeye ilişkin hizmetlerde görev alan, kamu kurum/kuruluşu veya üniversite çalışanı sıfatını haiz proje personeline, ilgili yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümleri dikkate alınarak, TÜBİTAK tarafından belirlenen esas ve usuller çerçevesinde müktesep hak teşkil etmemek üzere yapılan ödemeler. Ekonomik Sınıflandırma Kodları: Proje öneri formunda yer alan ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje bütçesinde yapılacak harcamaların nitelikleri itibariyle analitik kodlama sistemine uygun olarak gösterildiği bölümler. TÜBİTAK: Projeye destek veren ve projeyi bilimsel, mali ve idari yönlerden izleyerek değerlendiren kurum olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. Yönetmelik: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tarafından Desteklenen veya Yürütülen Bilim ve Toplum Proje ve Etkinliklerine İlişkin Yönetmelik.

3 Programın Amacı: TÜBİTAK, Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynamak olarak tanımladığı misyonu çerçevesinde, Bilim ve Toplum çalışmaları ile çözümlenecek sorunları ele alan projeleri desteklemek amacıyla Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı ile yeni bir program başlatmıştır. Programın temel amacı, bilimsel oluşum, kavram ve yeniliklerin topluma tanıtılmasını, öğretilmesini ve sevdirilmesini sağlamak, zamanla bu konuların ülke gündemine alınması ve böylelikle bilim kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılması amacıyla proje önerileri hazırlanmasını teşvik etmek, kabul edilen projeleri desteklemektir. Kimler Başvurabilir? Kamu kurum/kuruluşları ile üniversitelerde çalışan personel, proje yürütücüsü olarak başvurabilir. Ne Zaman Başvurulabilir? Başvurular, TÜBİTAK tarafından ilan edilecek çağrı metninde yer alan tarihler arasında ve esaslar doğrultusunda yapılabilecektir. Nereye ve Nasıl Başvurulabilir? Ek teki TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı Proje Öneri Formu nda istenilen tüm bilgi ve belgeler, açık ve anlaşılır şekilde, eksiksiz olarak hazırlandıktan sonra, bir adet basılı kopya (imzalı ve her sayfasının sağ alt köşesi projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşun yetkilisi tarafından paraflanmış, ciltsiz ve spiralsiz olması gerekmektedir) ve hazırlanan belgelerin bir adet CD kopyası, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı na elden, kargo veya posta yolu ile ulaştırılmalıdır. Elden yapılacak proje başvurularının, TÜBİTAK Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü ne yapılması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin tamamını içermeyen, formata uygun olmayan başvurular işleme alınmaz. Belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi esnasında gerek duyulması durumunda TÜBİTAK, arzu ettiği bölümlerde bilgilerin düzeltilmesini, değiştirilmesini ve ek bilgiler verilmesini talep edebilir. Proje önerileri değerlendirilirken, başvuruda teslim edilen CD lerin içindeki bilgiler kullanılmaktadır. Bundan dolayı CD kopyasının basılı proje önerisi ile aynı olması gerekmektedir. CD kopyası ile basılmış kopyanın aynı olmasını sağlayabilmek için proje önerisi verecek kurum/kuruluşların, proje önerilerinin son haline geldiğinden emin olduktan ve başka bir eklemenin olmayacağına kanaat getirdikten sonra CD kopyasını yapmaları ve bu CD den TÜBİTAK a teslim edilecek baskıyı almaları gerekmektedir. Proje önerisinde bulunan proforma fatura ve özgeçmiş gibi belgeler de başvuru formunda belirtilen sırada CD içinde yer almalıdır. CD, MS OFFICE veya OPEN OFFICE formatında, başvuruda yer alan tüm belgeleri bire bir içerecek şekilde, proje öneri formu ve özgeçmişler bir dosya halinde, Excel formatında yer alan TÜBİTAK Bütçesi tablosu, proforma faturalar ve teklif mektupları, varsa etik kurul izin belgesi ayrı ayrı dosyalarda hazırlanmalıdır. Destek Miktarı, Destek Süresi, Başvurunun Değerlendirme Süresi: TÜBİTAK tarafından ilan edilecek çağrı metninde belirtilecektir. İletişim Bilgileri: Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Adres: Atatürk Bulvarı No: Kavaklıdere ANKARA Tel: E-Posta: 2

4 TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE ÖNERİ FORMU AÇIKLAMA: Bu form, TÜBİTAK a sunulacak olan Bilim ve Toplum proje önerilerinde bulunması gereken bölüm, bilgi, belge ve açıklamaları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Formda her bir bölüm başlık halinde belirtilmiş ve gerekli durumlarda öneri sahibine yardımcı olmak amacıyla kısa açıklamalar yapılmıştır. Formu doldurmaya başlamadan önce bu açıklamaların dikkatle okunması gerekmektedir. Başvurunuzun değerlendirilebilmesi için form eksiksiz olarak doldurulmalı ve istenilen belgeler eklenmelidir. Proje Kayıt Tarihi : Proje No : (Bu bölüm TÜBİTAK tarafından doldurulacaktır.) PROGRAM ADI Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı PROGRAM KODU 4000 ÇAĞRI NUMARASI... Etik Kurul İzin Belgesi Var mı? : İzin Belgesi Var Gerekli Değil Başvurusu Yapıldı Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluşun Türü: Devlet Vakıf Kamu Kuruluşu Proje Önerisi Başka Bir Kuruluşa Sunuldu mu? Hayır Evet Belirtiniz:. Proje Başlığı: ISPARTA İLİ KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluşun Adı: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Proje Yürütücüsü Adı Soyadı ve Ünvanı: İdari Görevi (varsa)(*) İDRİS OĞURLU PROF. DR. Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluşun Tel : Adresi: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA Faks : Çalıştığı Kurum/Üniversite: Elektronik Posta Adresi: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Cep Tel: Telefon: Faks: TC. Kimlik No: Doğum Tarihi (gün/ay/yıl): Destek Başvurusunda Bulunan Kuruluş Tarafından Önerilen Destek Miktarı (YTL) : Onaylanan Destek Miktarı (YTL) : (Boş bırakınız) Destek Başvurusunda Bulunan Kuruluş Tarafından Önerilen Proje Süresi (Ay) : 2 Onaylanan Proje Süresi (Ay) : (Boş bırakınız) Destek Başvurusunda Bulunan Kuruluş Tarafından Önerilen Başlama Tarihi : Onaylanan Başlama Tarihi : (Boş bırakınız) (*) Üniversitede ya da kamu kurum/kuruluşlarında idari görevi olmayan tam zamanlı bir kişi; TÜBİTAK ın uygun görmesi halinde aynı anda, en fazla iki projede yürütücü, bir projede yürütücü iki projede uzman personel veya dört projede uzman personel olarak görev alabilir. Ancak, bir yürütücünün aynı dönemde iki projesi birden başlatılamaz. Üniversiteler için, Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü veya Yüksekokul Müdürü; kamu kurumları için, Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Sekreter, Başhekim, Daire Başkanı, bu kadrolara muadil görevdeki kişiler gibi üst düzey yöneticiler, proje yürütücüsü olamaz, ancak danışman veya uzman personel olabilirler. Diğer idari görevliler ile tam zamanlı olmayan bilim insanları veya kamu personeli ise bir projede yürütücü veya en fazla iki projede uzman personel olarak görev alabilirler. 3

5 KABUL VE TAAHHÜT BEYANLARI Bu başvuru formunda verilen bilimsel varsayım ve düşünceler dışındaki bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, bu bilgilerde değişiklik olması durumunda bu değişikliği TÜBİTAK a ivedilikle bildireceğimi/bildireceğimizi; Aksini açıkça belirtmediğim/belirtmediğimiz takdirde, bu formla yapılan proje önerisinde yer alan tüm resim ve ekli belge ile yayınların şahsımın/şahsımızın özgün eseri olduğunu; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu nun (TÜBİTAK) bu form ile yaptığım/yaptığımız proje önerisini kabul etmek zorunda olmadığını; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve sair mevzuat hükümleri ile TÜBİTAK ın proje değerlendirme ve destekleme kural ve usullerini bildiğimi/bildiğimizi ve bu hükümlere uygun hareket edeceğimi/edeceğimizi; İşbu proje önerisinde bulunmakla TÜBİTAK tarafından yapılacak ve/veya yaptırılacak değerlendirme içerik ve sonucunu kabul ettiğimi; Ayni, nakdi destek ya da insan kaynağı sağlayacak diğer kuruluş(lar) varsa, bu kuruluş(lar) ile destek kapsamını ve mahiyetini net bir şekilde tanımlayan bir protokol/sözleşme imzalayacağımı, TÜBİTAK ın yukarıda anılan kural ve usullerine ilişkin düzenlemelerini gerekli gördüğünde değiştirebileceğini ve yapılacak bu değişiklere de uymak zorunda olduğumu/olduğumuzu kabul ve taahhüt ederim/ederiz. Yukarıda uymayı kabul ve taahhüt ettiğim/ettiğimiz kurallara uymadığımın/uymadığımızın ve/veya verdiğim/verdiğimiz bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğumun/bulunduğumuzun TÜBİTAK ça saptanması halinde, TÜBİTAK tarafından alınacak karar ve uygulanacak yaptırımlara uyacağımı/uyacağımızı kabul ve taahhüt ederim/ederiz. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ Adı Soyadı ve Ünvanı PROF. DR. İDRİS OĞURLU Çalıştığı Kurum/Kuruluş/Üniversite SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Birim/Fakülte/Bölüm ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZMAN PERSONEL Adı Soyadı ve Ünvanı YRD. DOÇ. DR. İSMAİL DUTKUNER Çalıştığı Kurum/Kuruluş/Üniversite SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Birim/Fakülte/Bölüm ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZMAN PERSONEL Adı Soyadı ve Ünvanı YRD. DOÇ. DR. EBUBEKİR GÜNDOĞDU Çalıştığı Kurum/Kuruluş/Üniversite SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Cep Tel Telefon ve Faks Tel Faks Tarih Cep Tel Telefon ve Faks Tel Faks Tarih Cep Tel Telefon ve Faks Tel Faks T.C. Kimlik Numarası Elektronik Posta Adresi İmza T.C. Kimlik Numarası Elektronik Posta Adresi İmza T.C. Kimlik Numarası Elektronik Posta Adresi Birim/Fakülte/Bölüm ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZMAN PERSONEL Adı Soyadı ve Ünvanı Uzman UYSAL Çalıştığı Kurum/Kuruluş/Üniversite SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Birim/Fakülte/Bölüm ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Tarih Cep Tel Telefon ve Faks Tel Faks Tarih İmza T.C. Kimlik Numarası Elektronik Posta Adresi İmza 4

6 KABUL VE TAAHHÜT BEYANLARI (PROJENİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ KURUM/KURULUŞ) Bu formu, Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluş olarak imzalayarak; Formda verilen bilimsel varsayım ve düşünceler dışındaki bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, Önerilen proje TÜBİTAK ça kabul edilerek desteklendiği takdirde, TÜBİTAK ın tüm kural, şart ve düzenlemelerine uyacağını ve uyulmasını sağlayacağını, Projenin TÜBİTAK ça kabul edildiği şekilde yürütülmesi ve sonuçlanması için gerekli ortam ve imkanları sağlayacağını, Proje desteğinin kullanımından önce ve sonra ortaya çıkabilecek menfaat ihlallerini engelleyecek önlemleri alacağını, TÜBİTAK ça gerekli denetim ve izlemelerin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan ortam ve imkânları sağlayacağını, TÜBİTAK tarafından projeye verilen destek tutarının hızlı, etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacağını, Tüm bu işlemler sırasında TÜBİTAK a gerekli bildirimleri zamanında yapacağını; aksi takdirde TÜBİTAK ın uygun gördüğü önlem ve yaptırımları uygulamaya yetkili olduğunu, TÜBİTAK ın gerekli gördüğünde projenin yürütülmesine devam edilmekle birlikte projenin yürütüldüğü kurum bakımından değişiklik yapabileceğini; bu durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını, kabul ve taahhüt eder. PROJENİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ KURUM/ KURULUŞ YETKİLİSİNİN ADI SOYADI VE ÜNVANI İSMAİL KARACA PROF. DR. TARİH İMZA İDARİ GÖREVİ (*) TELEFON/FAKS NO ELEKRONİK POSTA ADRESİ REKTÖR YARDIMCISI (*) Bu kısımda imzası bulunan görevli kişi, kurum/kuruluşun proje sözleşmesinde imzası olacak üst düzey yetkilisi olmalıdır. (Üniversitelerde Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısı, Bakanlıklarda Müsteşar veya yetki verdiği Müsteşar Yardımcısı ve diğer Kuruluşlarda Genel Müdür veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısı vb.) 5

7 A. PROJE BİLGİLERİ. Özet ve Anahtar Kelimeler: Proje başlığı, özeti ve anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Özette konunun tarihçesi, proje konusu, projenin başlatılmasına sebep olan faktörler, proje kapsamında yapılacak temel çalışmalar, projenin somut hedef ve çıktıları, proje sonunda ortaya çıkacak ürün, yöntem veya teknolojinin sağlayacağı teknik/ekonomik/sosyal yararlar vurgulanmalıdır. Ayrıca nasıl yürütüleceği (yaklaşım, yöntemler, ekip, aşamalar ve zaman) özetlenmelidir. Proje özeti bir sayfayı geçmemelidir. Özette fazla ayrıntıya girilmemeli ancak projedeki ayrıcalıklı yönler vurgulanmalıdır (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir). Proje Başlığı: ISPARTA İLİ KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ Özet Tüm dünyada yaşanan hızlı kentleşmenin bir sonucu olarak, insan ile doğa arasındaki ilişki kopmuştur. Bu, özellikle, şehirlerde doğan ve doğa ile hemen hemen hiç doğrudan ilişkiye girememiş gençler için ve bazı genç öğretmenler için de geçerlidir. Doğa, bu gençler için neredeyse hiçbir şey ifade etmemektedir. Hatta bu gibi gençler doğanın sunduğu değerlerden bihaber olup, doğa ile nasıl ilişki kurabileceklerini bilmemektedirler. Projenin amacı, bu ihtiyacın giderilmesine katkıda bulunmak ve sosyal, bilimsel, teknolojik ve kültürel yönlerini de kapsayacak biçimde, doğanın gerçek dilini kullanarak, çevre eğitiminde disiplinler arası ve bütüncül bir eğitim-öğretim programı geliştirebilmektir. Eğitim programı, Isparta da bulunan Gölcük Tabiat Parkı, Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, Kovada Gölü Milli Parkı ve Eğirdir Gölü Hoyran-Kedikayası nda gerçekleştirilecektir. Program aynı zamanda, kendileri için doğanın keşfinin çok önemli olduğu ilköğretim öğretmenlerine ve üniversite lisansüstü öğrencilerinin doğa ve çevre konularında bilinçlenmelerine yerel, bölgesel ve küresel ölçekte katkı sağlamayı da amaçlamaktadır. Projede öngörülen eğitim; Katılımcıların (öğretmen öğrenci) yol göstericilerden (eğitici) çok daha etkin olduğu, tümüyle keşfetme merkezli olacak ve doğa bir sınıf ve/veya da laboratuar gibi kullanılacaktır. Eğitim programı, katılımcıların doğayı inceleme ve anlayabilme yeteneklerini geliştirmek amacıyla sulak alan, orman gibi farklı ekosistemlere götürülerek, açık havada ve doğal ortamlarda gözlemler yaparak, temas ederek, duyarak ve hissederek öğrenmeleri tarzında gerçekleştirilecektir. Anahtar Kelimeler: Ekosistem, Korunan Doğal Alanlar, Doğa Eğitimi 6

8 Project Title: Nature Training in Protected Natural Areas in Isparta Abstract As a consequence of rapid urbanization experienced almost all over the world, the interaction between man and nature has been cut off. This is particularly true for youngsters and young teachers who were born in urban ecosystems without even getting in direct contact with nature. Nature does not mean them almost anything and they are not aware of the values of nature and they do not know how to communicate with nature. The purpose of the Project is to fill this gap and to promote interdisciplinary and holistic learning in environmental education, incorporating social, historical, scientific, technological, ethical and cultural aspects through the real language of nature. Training program is carried out in Gölcük Nature Park, Yazılıkanyon Nature Park, Kovadagölü National Park and Eğirdir Hoyran Kedikayası area and their surroundings. The Project also aims to increase awareness for local, regional and global Nature and environmental issues. Such a training project, teachers, master students and university education levels for whom the discovery of nature is quite important. This training program is entirely covered oriented in which the participants (teachers, students,) are more active than leaders (training), where the nature is used as a laboratory or as a classroom. Teaching is going to carry outdoors in a natural atmosphere by observing, touching, hearing and sensing. Participants were taken to different ecosystems, such as wetland, canyon, forests, etc. to study and to understand. Keywords: Ecosystem, Protected Natural Areas, Nature Training. 7

9 2. Proje ile İlgili Genel Bilgiler 2.. Tanımlar ve Kısaltmalar: Proje önerisi ve eklerinde kullanılan tüm özel tanımlar ve kısaltmalar bu bölümde verilmelidir. Türkçe terimlerin kullanımına azami gayret sarf edilmelidir. (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.) Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve cansız varlıklarla ilişkilerini inceleyen bilim dalı Ekosistem: Doğadaki canlı ve cansız varlıkların aralarındaki ilişkilerle oluşan sistem Ekoturizm: Doğayı ve kültürel kaynakları anlayarak korumayı destekleyen, düşük ziyaretçi etkisi olan ve yerel halka sosyo-ekonomik fayda sağlayan, bozulmamış doğal alanlara çevresel açıdan sorumlu seyahat ve ziyaret. Endemik: Sadece bulunduğu yöreye özgü tür Envanter: Sayım, ölçüm ve gözlem teknikleriyle türlerin sayı ve yoğunluk tespiti Fauna: Belli bir alanda görülen, o alana ait hayvan türleri Flora: Belli bir alanda görülen, o alana ait bitki türleri Habitat: Canlıların yaşamlarını sürdürebildikleri alan Meşcere: Ağaç türü, ağaç yaşı, tabakalılık, kapalılık, sıklık gibi özelliklerinin en az biri bakımından çevresinden ayrılan ve en az hektar büyüklüğündeki bir alanı kaplayan orman parçası Milli Park: Bilimsel ve estetik bakımından, ulusal ve uluslararası ender bulunan doğal ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip doğa parçaları. Peyzaj: İnsanın algıladığı ve/veya yaşadığı doğal, kültürel, görsel kaynak değerler veya birbirleriyle olan etkileşimleri sonucu oluşan, manzara değeri olan, tanımlanabilen, fiziksel çevre ve mekânlarda algılanan değer ve olgu. Populasyon: Bir alandaki aynı türe ait canlı topluluğu (bir türün belirli bir alanda birlikte yaşayan, üreyen, besin paylaşan fertler topluluğu) Rekreasyon: Fiziksel ve ruhsal tazelenme ve gelişmeye yönelik olarak insanların kendi istek ve iradeleriyle boş zamanlarında gerçekleştirdikleri aktif ve pasif etkinlikler. Saf meşcere: Tek ağaç türünden oluşan orman parçası Orman muhafaza memuru: Ormanlarda ve Korunan alanlarda koruma görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personel Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbalıklar Tabiat Parkı: Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçaları. Vejetasyon: Bitki örtüsü Yaban hayvanı: Doğal ortamda ve serbest olarak yaşayan bütün memeli, kuş ve sürüngen türleri KDA: Korunan Doğal Alanlar MP: Milli Park TP: Tabiat Parkı 8

10 2.2. Amaç: Önerilen projenin amacı, proje ile toplumda giderilmesi planlanan ihtiyaç ve yaratması planlanan etki detaylı olarak yazılmalıdır. (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.) Projedeki temel amacımız, projemiz çerçevesinde hedef kitle olarak düşünülen Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı İlköğretim okullarında görev yapan Sınıf öğretmenleri, Fen bilgisi öğretmenleri, İzci lider öğretmenleri ile Eğitim ve Fen-edebiyat fakültesi lisans ve lisansüstü öğrencilerine, yöremizde yer alan önemli milli park, tabiat parkı ve önemli ekolojik / biyolojik öneme sahip alanları ve bu alanlar bazında biyolojik ve ekolojik obje, kavram, doğal olay ve oluşumların tanıtılması, öğretilmesi suretiyle onlara Doğa, Korunan Doğal Alanlar ve doğa eğitimi konusunda bilgi, vizyon ve tecrübe kazandırmak, eğitilecek kitlenin KDA, çevre ve ekoloji alanında bilgilenmesi yoluyla bu konuların sevdirilmesini sağlamak, kitlenin aldıkları bilgi-külltür ve tecrübeyi her yıl görev yaptıkları okul ve öğrencilerine aktarmaları sayesinde doğa ve ekoloji kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılmasına hizmet etmektir. Yine, öğretmen ve öğrencilerin doğayı ve çevresindeki sosyal dokuyu bir dershane ve bir laboratuar gibi algılayarak Doğa ve toplumu anlayabilme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, projenin amaçları arasındadır. Böylece proje ile toplumda Doğa dili ve felsefesinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz. Öğretmen adayı öğrencilerin ise lisansüstü (Yüksek Lisans, Doktora) çalışmalarını doğaya yönelik olarak planlamaları ve ileriye yönelik eğitimlerinde çevre çalışmalarını ön planda tutmalarını sağlamak, projemizin amaçları arasındadır. Proje ile hedef kitleye kazandırmayı amaçladıklarımız ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:. Yöremiz tabiat zenginliklerine yönelik ekolojik bir bakış açısı kazandırmak 2. Yöremizde bulunan Milli Park, Tabiat Parkı, Sulak alanlar gibi korunan doğal alanların (KDA lar) tanınması ve bunlarda yaşayan flora ve fauna türleri hakkında yerinde verilecek görsel bilgilerle, hedef kitlenin bilgi dağarcığına doğal-ekolojik unsurlar eklemek 3. Yaban hayvanlarının doğal denge içerisinde konumunu ve önemini, yaşama ortamlarında görmek, izlemek ve öğrenme fırsatı vermek. 4. Tabiat ile ilgili bilimsel süreçleri yerinde görmek ve göstermek. 5. Öğretmenlere ve öğrencilere çevrelerini tanımaya çalışma ve doğayı öğrenmeye ilgi ve istek duymaları yönünde bilgi donanımı ve etkileme gücü yetisi kazandırmak. 6. Öğretim üyeleri, öğretmenler ve eğitim fakültesi öğrencileri gibi ilgi gruplarını doğal ortamlarda bir araya getirerek, disiplinler arası düşünme, sorun çözme becerilerini geliştirmeye yönelik yaratıcı ve katılımcı bir çevre ya da doğa programı geliştirmek. KDA lardan özellikle Milli parklarda rehberlik hizmeti vermesi planlanan Alan kılavuzları nın eğitimi için bir model ortaya koymak veya bu konudaki arayışlara imkan ölçüsünde cevap vermeye çalışmak Hedef Kitle: Önerilen projenin hitap ettiği hedef kitle açık bir şekilde belirtilmeli, projenin bu hedef kitleye uygunluğu değerlendirilmelidir. (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.) Projemizin hedef kitlesini; Fen bilgisi öğretmenleri İzci lider öğretmenleri Sınıf öğretmenleri (özellikle orman köyleri ilköğretim okulları) Eğitim Fakültesi Öğrencileri (Lisans, Lisansüstü) Sınıf öğretmenliği bölümü Biyoloji öğretmenliği bölümü Coğrafya öğretmenliği bölümü Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencileri (Lisans, Lisansüstü) Biyoloji Bölümü Coğrafya Bölümü öğrencileri teşkil etmektedir. 9

11 Hedef kitlenin seçilme sebepleri: Eğitime katılan mevcut ve geleceğin öğretmenlerinin Doğanın Dili ve Felsefesini öğrenmeleri halinde, meslek hayatlarında bunu çok sayıda öğrencilerine geniş bir öğrenci kitlesine bunu aktarmaları imkanı vardır. Ülkemizde ve Dünya da giderek değeri anlaşılan Doğa bilincini ve Doğa Koruma fikrini alan öğretmen ve öğretmen adayı, devam eden süreçte, öğrencilerine bu bilgileri aktarmaları suretiyle Doğa Gönüllüsü bir yeni nesil yetiştirebilirler. Zira, yeni neslin doğa bilinci ile büyümeleri; doğa gönüllüsü bireyler haline gelmeleri için mutlak gereklidir. İlk görev İlköğretim Sınıf öğretmenlerine, orta öğretim çağında ise Fen Bilgisi, Biyoloji, Coğrafya ve İzci Lider öğretmenlerine sorumluluklar düşmektedir. Sınıf öğretmenleri, en genç kitleye eğitim vermektedir. Ancak, doğanın dilini, tanımını ve doğa bilincini ülkemiz genç nesillerine eğitimlerinin daha ilk çağlarında aşılayabilmek önemlidir. Eğitim çağına yeni adım atan öğrencilerin öğretmenlerinden aldıkları basit doğa dersleri ile; Çevreyi tanıma becerisi kazanmaları, Çevrelerini tanıyabilmeleri, Doğa/Çevrenin tanımını kavrayabilme becerilerinin ilk temellerinin atılması, Sürekli gördükleri kuş, sincap, tavşan, çiçek, ağaç gibi doğal/ekolojik faktörleri daha o yaşlarda önemseme yetisi kazanmaları, Çevre ve doğa ile bağ kurabilme becerisinin ilk temellerinin atılması, Doğayı kitaptan ziyade, doğa içinde öğrenmelerinin sağlanmasına yönelik hedefler gözetilmektedir. Doğa bilincinin kazandırılması, doğanın dilinin yaygınlaştırılarak geniş kitlelere aktarılması gibi konularda, ilköğretim seviyesinde temel birtakım bilgileri edinmiş, artık zihninde doğanın genel tanımı ve önemi hakkında temel kanı oluşmuş orta öğretim öğrencilerine doğa bilincini daha bilimsel ve gözleme dayalı anlatma görevi Fen Bilgisi Öğretmenleri ne düşmektedir. Çünkü, orta öğretim düzeyinde Doğa ile ilgili teorik bilgiler Fen bilgisi dersi müfredatında bulunmaktadır. Böylece, Doğa eğitimine tabi tutulan Fen bilgisi öğretmenleri, gördükleri doğa uygulamaları ile aldıkları spesifik doğa gözlemleri ve tecrübelerini öğrencilerine aynı yolla aktarabileceklerdir. Zira, Fen bilgisi derslerinde; Öğrencinin dikkatinin doğaya ve doğa korumanın önemine çekilmesi mümkündür. Fen bilgisi dersinin ilgili konuları, doğada, gezi ve gözleme dayalı yapılabilmektedir. Isparta ili korunan alanlarının, sahip oldukları ekolojik, biyolojik, jeolojik zenginlik açıdan doğal laboratuar gibi olmaları dolayısıyla, Fen Bilimleri uygulamaları için çok uygun mekanlardır. Zaten doğa ile iç içe bulunan İzci öğretmenleri, konu uzmanlarından aldıkları spesifik, daha kapsamlı ve ayrıntılı eğitimlerden sonra kendi öğrencilerine de daha kaliteli izci eğitimi verebilecekleri düşüncesi ile tercih edilmişlerdir. Geleceğin Biyoloji, Sınıf, Coğrafya öğretmeni olacak kitle ise, görev yapacakları okullarda daha kapsamlı/kaliteli ders vermeleri ve benzer doğa eğitimlerini bulundukları bölgelerde geliştirmeleri düşüncesiyle, hedef kitleye dahil edilmiştir. Proje kapsamında aldıkları eğitim, öğretmen adayı öğrencilerin, lisansüstü (Yüksek Lisans, Doktora) çalışmalarını doğaya yönelik olarak planlamaları ve ileriye yönelik eğitimlerinde doğa ve çevreyle ilgili konuları tercih etmelerini sağlayabilirler. Hedef kitlenin projeye uygunluğu: Proje ekibi, Fen Bilimleri (Doğal Çevre, Biyoloji, Zooloji, Botanik, Yaban Hayatı, Ekoloji, Jeoloji, Klimatoloji vb.) konuları çerçevesinde çalışmaları bulunan ve konularında uzman kişilerden seçilmiştir. Hedef kitle olarak seçilen ve Doğa Bilimleri içerisinde yer alan eğitim dallarında görev alan veya alacak olan Fen Bilgisi, Biyoloji, Coğrafya, İzci Lideri öğretmenleri ile ülkemiz en genç nüfusun ilk eğitimiyle yükümlü Sınıf öğretmenleri ve öğretmen adaylarının formasyon ve altyapıları 0

12 proje ekibinin aktarmayı planladığı bilgiyi almaya müsaittir. Yine projenin eğitim sürecinde yapılacak gözlem, inceleme, sorgulama, yorumlama konuları, hedef kitlenin yabancı olmadığı konular olduğundan aktarım ve iletişimde problem yaşanmayacağı kabul edilmektedir Literatür Taraması/Referans Alınan-İncelenen Örnekler: Proje kapsamında incelenen ulusal ve uluslararası literatüre, benzer uygulamalara referans verilmelidir. (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.) Doğa eğitimine muhtaç kitlenin, ülke genelinde olduğu gibi yöremizde de Doğa ve canlı türlerine ait bilgileri ansiklopedilerden veya Doğayı konu alan kitap ve filmlerden öğrendikleri gözlenmektedir. Bu bilgi kaynakları da kuşkusuz, toplum için faydalıdır. Örneğin, her yaştan ve her kesimden insanın ilgisini çeken doğa belgeselleri, Doğanın tanıtılmasına hayli katkıda bulunmaktadırlar. Ne var ki bunların hiçbiri doğanın yerinde ve bilginin doğrudan canlı obje üzerinde tanıtılmasının yerini tutamazlar. Ülkemizde doğal karakterini muhafaza etmesi dolayısıyla koruma altına alınmış alanlardan (KDA lar) özellikle Milli parklar Doğa eğitimlerinin verilebileceği uygun yerlerin başında gelmektedir. TÜBİTAK tarafından 999 yılında başlatılarak 2005 yılında dokuz, 2006 yılında ise ayrı bölgede (GAP Bölgesi, Uludağ Milli Parkı ve çevresi, Palandöken Dağları (Erzurum)-Sarıkamış (Kars) ve çevreleri, Kemaliye (Erzincan) ve çevresi, Ilgaz Dağı-Küre Dağları MP ları ve çevresi, Gala Gölü MP-Longoz Ormanları (İğneada) ve çevreleri, Amanos Dağları-Antakya ve çevresi, Hatila Vadisi-Kaçkar Dağları MP ve çevresi, Kazdağı MP ve çevresi, Kapadokya MP ve çevresi, Gediz Deltası-Spil Dağı MP ve çevresi) üniversiteler, Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve belediyelerin işbirliğiyle, genç araştırma görevlilerine, master ve doktora öğrencilerine ve öğretmenlere geniş bir ekoloji vizyonu kazandırmak ve bilimin popülerleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla oluşturulan "Milli Parkların Ekoloji Temelli Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı" adlı proje kapsamında, çevre eğitimi düzenlenmiştir (http://www.tubitak.gov.tr/home.do;jsessionid). Bu projeler çerçevesinde yapılan Doğa eğitimlerinde, korunan alan ve çevresinin sunduğu doğal ve kültürel değerler, üniversite öğretim üyeleri ve diğer uzmanların katkılarıyla katılımcı bir eğitim temelinde işlenmesinin ve doğal kaynaklar, ekosistem, insan-doğa ilişkileri ve doğanın dilinin öğretilmesi konularında bilgilenen genç akademisyenler ve öğretmenlerin öğrendiklerini, gönüllü olarak yaymaları ile doğa dilinin yaygınlaştırılarak geniş kitleler tarafından anlaşılmasının hedeflendiği görülmektedir. Doğal yaşam alanları, öğrenmenin en hızlı gerçekleştiği açık hava laboratuvarlarıdır. Doğal hayata verilen zararlar, bunun neden ve sonuçları, doğa eğitiminin çevre eğitimiyle kesiştiği önemli bir kavşak noktası olup, doğa eğitimi, çocuklarımıza, yaşadıkları ve yaşayacakları çevre sorunları konusunda bilinçlenmeleri, bu sorunların çözümüne yönelik stratejiler geliştirmeleri, kişisel ve toplumsal ölçütte kendilerini geliştirmeleri için olanaklar sunar. Türkiye'de yeni geliştirilen ve bu yıl tüm okullarda uygulamaya konulan ilköğretim 4. ve 5.sınıflar Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında, çevre konularına geniş yer verilmesi sağlanmıştır. Ancak bu konuların ele alınışında, uygulama aşamasında halen geliştirilmeye açık alanların ve boşlukların bulunduğu görülmektedir. Bu boşluklardan bir tanesi, alan gezileri ve bu gezilerde gerçekleştirilecek uygulamalı etkinliklerde ortaya çıkmaktadır. Oysa, alan gezileri, aktif bir öğrenme ortamı oluşturarak öğrencinin aynı anda birçok yönden gelişimini hızlandırıcı olma özelliğine sahiptir. Şu halde öğretmen ve öğretmen adaylarına bu yönde bir formasyon kazandırılmasına da ihtiyaç vardır. Doğa eğitimleri, bu ihtiyacı karşılayacak alternatiflerden biridir. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Kanada, Almanya gibi gelişmiş ülkelerde benzer eğitim çalışmaları 20.yy ın ilk yarısında başlamış ve günümüzde çok yaygınlaşmıştır. Başlangıçta, özellikle iç turizmin gelişmesine göz ardı edilmeyecek katkılar sağlayan bu eğitsel faaliyet tarzı, 980 li yıllarla birlikte hızla gelişmeye başlayan ekoturizmin de asli tarzını ve mekânını oluşturmuştur. ABD de milli parkları gezenler ve bu gezilerini, Yeşil Pasaport

13 uygulaması ile belgeleyenlerin sayısı milyonlarla ifade edilir hale gelmiştir. Önerilen bu proje, bir doğa eğitimi etkinliğidir. Öğretim üyeleri, öğretmenler ve eğitim fakültesi öğrencileri gibi ilgi gruplarını doğal ortamlarda bir araya getirerek, disiplinler arası düşünme, sorun çözme becerilerini geliştirmeye yönelik yaratıcı ve katılımcı bir çevre ya da doğa eğitimi programı geliştirilmesi ve bu çerçevede ilgi alanı eğitim olan yetişkinlere doğa eğitimi verilmesi amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında eğitimler, Isparta daki Milli Park, 2 Tabiat Parkı ile potansiyel koruma alanı nda gerçekleştirilecektir. Bu alanlar: Yazılı Kanyon TP, Kovada MP, Gölcük TP ve Eğirdir Gölü Hoyran Kedikayası olup, bu alanlarda alanların jeolojisi, bitki örtüsü, faunası ve sosyo-ekonomik konular üzerine proje ekibi tarafından yapılmış çok sayıda araştırma mevcuttur. Isparta ili Sütçüler İlçesi Çandır Köyü sınırları içerisinde yer alan Yazılı Kanyon, mevkii, bitki örtüsü, yaban hayatı ve ilginç jeolojik özelliklerinden dolayı 989 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. Alanı 600 hektardır. Saha içinde ahşap bir baraka ile WC dışında hiçbir tesis bulunmamaktadır. Uzun devreli gelişim planı yoktur. Sahada, kanyon boyunca, arasında yer yer açıklıklar bulunan geniş yapraklı vejetasyon ağırlıktadır. Kanyonun her iki tarafındaki kayalıklar üzerinde çeşitli çalı türleri bulunmaktadır. Yukarılara doğru çıkıldıkça saf Kızılçam Pinus brutia Ten. ormanlarına rastlamak mümkündür. Karacaören baraj gölü ne doğru gidildikçe geniş yapraklı ormanlar biraz devam etse de göl civarı geniş düzlükler içeren mera ve tarım arazileri ile kaplıdır. Sahanın en önemli fauna elemanları Yaban Keçisi Capra aegagrus ve Kızıl Akbaba Gyps fylvus dur. Bu iki tür, dünya çapında nesli tehlike altında türler olup, bunların dışında alan, diğer kuş ve memeli türleri açısından da zenginlik göstermektedir. Gölcük Gölü TP: Isparta İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde yer alan Gölcük gölü ve çevresi sahip bulunduğu bitki örtüsü, yaban hayatı, jeomorfolojik yapısı, peyzaj güzellikleri ve rekreasyon imkanlarından dolayı 99 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. Sahanın alanı 992 yılında. Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiş, Ocak 998 yılında da Turizm Merkezi olarak yeni statü kazandırılmıştır. Saha içerisinde rekreasyon hizmeti vermeye yönelik bazı yapılar bulunmaktadır. Yöre yakın bir jeolojik zamanda çok önemli bir volkanizmanın merkezi olmuştur. Derin faylar boyunca çıkan lavlar büyük volkan konileri oluşturmuştur. Bunlardan en önemlisi olan Gölcük volkan konisi bir patlama ile parçalanmış ve merkezi kesimin çökmesi ile bir kaldera içinde küçük volkan konileri teşekkül etmiştir. Günümüzde yörede volkanik faaliyet durmuş vaziyettedir. Gölcük Tabiat Parkında, göl çevresinde, geniş yapraklı ağaç ve meyve ağaçlarından oluşan yaklaşık metrelik bir kuşak bulunmakla beraber yukarılara doğru yer yer tam kapalı ibreli ormanlara rastlanmaktadır. Orman vejetasyonu genelde suni ağaçlandırma sahalarından oluşmaktadır. Alanda, özellikle piknik alanı çevresinde, insana yakın kuş türlerini çok rahatlıkla görebilme imkanı vardır. Ayrıca, Tavşan, Tilki gibi memeli türlere de rastlamak mümkündür. Kovada Gölü MP: Eğirdir ilçesi sınırları içinde olup, Kovada gölü ve ormanlık çevresini kapsayacak şekilde 6534 hektarlık bir alana yayılmıştır. 970 yılında Milli Park olarak tescilinden sonra 992 yılında.derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiştir. Kovada Gölü MP sahasının en önemli özelliği rekreasyonel kullanıma müsait olan doğal kaynaklarıdır. 9 km genişliğinde ve oldukça sığ olan gölün çevresi 20 km'dir. Derinliği ise 6-7 metreye kadar iner. Suda bulunan ve göle yeşil renk veren tortular -5 metre derinlikten sonrasının görülmesine engel olurlar. Gölün deniz seviyesinden yükseltisi 900 metredir. Bölgede, kalkerin suda erimesiyle oluşan karstik yapı çok belirgindir. Zengin bir bitki örtüsüne sahip Milli Parkta, göl çevresinde, geniş yapraklı vejetasyon, içerilere doğru gidildikçe kapalı ibreli bir vejetasyon yer almaktadır. Çevrede bulunan yerleşim yerleri yakınlarında, tarım alanları da mevcuttur. Kovada gölünde Sazan Cyprinus carpio ve Tatlı su levreği Perca fluviatilis bulunur. Kovada çevresinde en çok bulunan türler; Yaban domuzu Sus scrofa, Sansar Martes martes, Porsuk Meles meles, Tilki Vulpes vupes, Tavşan Lepus sp. ve Sincap Sciurus vulgaris dır. Isparta ile Kovada gölü arasındaki karayolu 64 km'dir (Isparta Milli Parklar Arşivi, 200). Eğirdir Gölü-Hoyran Kedikayası: Eğirdir Gölü, Göller bölgesinde yer alan önemli bir göldür. İdari olarak Isparta İli sınırları içinde yer almaktadır. Su rengi turkuvazdır. Jeolojik olarak tektonik bir göl olmakla birlikte göl çanağının biçimlenmesinde karstik olaylar da etkili olmuştur. Gölün beslenimi; göl alanına düşen yağıştan, drenaj alanı yüzeysel akışından ve yer altı suyu akışından 2

14 (kaynaklar dahil) olmaktadır. Boşalımı ise; güney ucundaki gölayağı, buharlaşma, düdenler ve suni boşalım (sulama, enerji üretimi ve içme-kullanma suyu temini) yoluyla olmaktadır. Gölü besleyen en önemli akarsular Uluborlu yönünden gelen Popa çayı, Hoyran Ovasından inen Değirmen çayı ve Yalvaç tan gelen Akçay dır. Yazın geçtikleri yerlerde sulamada kullanıldıkları için, bu çayların suları yaz mevsiminde göle ulaşmaz. Ekolojik karakteri itibariyle Beyşehir Gölüne benzemektedir. Gölün derin kısımları orta gıdalı, sığ kısımları ise bol gıdalı özelliktedir. Göl, su ürünleri yönünden zengin bir yapıya sahip göle bırakılan Sudak göldeki diğer balık türlerini bitirmiştir. Halihazırda sadece çok az sayıda sazan balığı Hoyran kesimindeki sığ bölgelerde varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. Gölde çok zengin olan tatlısu istakozu da hastalık yüzünden tamamen tükenmiştir. Göl, doğudaki Gelendost kıyıları ile kuzeybatıdaki Gençali ve kuzeydeki Hoyran Ovasının kıyı düzlükleri dışında genellikle dik yamaçlarla inen dağlarla çevrilidir. Güneyde yer alan Eğridir Gölü nün daha derin kıyıları dik ve sazlık alanlarının az olması sebebiyle su kuşları için elverişsizdir. Daha sığ olan Hoyran Gölündeki geniş sazlık alanlar, su kuşları için kuluçka ve beslenme ortamı oluşturmakta, kuzeyden gelen kuşlar için önemli bir uğrak alanı olmaktadır. Gölün sonbahar ve kış aylarındaki ortalama kuş populasyonu civarındadır. Göl kenarında geniş düzlükler bulunmakla beraber, bu düzlüklerin bittiği yerlerde dağlık bir yapı ortaya çıkmaktadır. Gölün rakımı 900 metre olup, derinliği ise 6-7 metredir. Alan fauna elemanları açısından yörenin en zengin sahalarından biridir. Özellikle Saz kedisi Felis chaus alanda gözlenebilen en önemli memeli türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra birçok sukuşu ve yırtıcı kuş türlerini de saha dahilinde sıklıkla görmek mümkün olmaktadır. Bu alanlarda proje ekibinin yaptığı çalışmalar ve diğer ilgili literatür:. BAYRAKLI F. A., GÜLBAY, Ö., Yetişkin Eğitimi İçin Öğretici Rehberi, TC. Meb Eğitim Bakanlığı Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Yayını, Ekim 2000, Ankara. 2. BAYRAM. A., ÜLKER, S., YAVUZ, A., GÜNDOĞDU, E., YASİN, Ü. (2005). Yazılıkaya Yaban hayatı Geliştirme Sahası, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, 8-0 Eylül 2005, BİLGİN, A., 997, Isparta-Gölcük Yöresi Mağmatik Kayaçların Mineraralojisi ve Petrografisi, I. Isparta Pomza Sempozyumu 79-85, (26-28 Haziran 997), Isparta. 6. BİLGİN, A., 997, Isparta-Gölcük Yöresi Mağmatik Kayaçların Mineraralojisi ve Petrografisi, I.Isparta Pomza Sempozyumu (26-28 Haziran 997), Isparta 7. BİLGİN, A., CARAN, Ş., ŞENER, İ., 2005, Isparta Gölcük volkanitlerinin jeokimyasal özellikleri, Türk. Pomza Sempozyumu, 2005, pp.4-44, Isparta. 8. BİLGİN, A., CARAN, Ş., ŞENER, İ., 2005, Isparta Gölcük volkanizmasının çevresel ve ekonomik değerlendirmesi, Türk. Pomza Sempozyumu, 2005, pp BİLGİN, A., KÖSEOĞLU, M., 990, Isparta Gölcük yöresindeki kil minerallerinin mühendislik önemi, Akd.Üniv.Isparta Müh.Fak., 6.Müh.Haftası. 0. BİLGİN, A., KÖSEOĞLU, M., 99, Isparta Gölcük yöresindeki kil minerallerinin mühendislik önemi, Akd.Üniv., Isparta Müh. Fak.Derg., 6, 47-59, Isparta.. BİLGİN, A., KÖSEOĞLU, M., ÖZKAN, G., 988, Isparta Gölcük volkanitlerinin mineraloji, petrografi ve jeokimyası, TMMOB, Jeoloji Müh. Odası, BİLGİN, A., KÖSEOĞLU, M., ÖZKAN, G., 990, Isparta-Gölcük yöresi kayaçlarının mineraloji, petrografi ve jeokimyası, Doğa, Türk Mühendislik ve Çevre Bilimleri Derg., 4/2, , Ankara. 3. BİLGİN, A., ÖZGÜR, N., YAĞMURLU, F., 999, Isparta Gölcük Volkaniklerinin Kökeni ve Gelişimi, GB. Türkiye, SDÜ.. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, Ekim 999, Isparta. 4. BİLGİN,A., İSMAİLOV,T., CARAN, Ş.,2005, Isparta yöresi kaynak sularında fluor, iyot, arsenik düzeyleriyle insan kökenli (antrapojenik) kirlenme ve sağlığa etkileri,. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, -3 Aralık, 2005, Ankara. 5. BİLGİN,A., SARGIN,S., 2003, Building stones and environmental interaction in Isparta (Turkey) region, Industrial Minerals and Building Stones (International Symposium), September 5-8, pp , Istanbul, Turkey. 6. BİLGİN,A.,HANCER,M.,DAYAN,E.,2003, Geoloische untersuchungen südwestlich von Isparta-Egirdir unter besondere Berucksichtigung der stellung des Perms (Westlicher Taurus), Z. Dt. Geol. Ges. 53/2-4 pp259-27, Stuttgart. 7. CARAN, S., BİLGİN,A., COBAN,H.,2003, Gölcük (Isparta) volkanitleri ile ilişkili zeolit 3

15 içeren kaynaklaşmış tüflerin mineralojisi, 20.Yıl Sempozyumu,4-6 Mayıs,2003, Isparta. 8. ÇINAR, M., Eğitici Rehberi-, Türkiye Elektrik Kurumu Eğitim Dairesi Başkanlığı, Eylül, 988, Soma-Manisa. 9. DUTKUNER İ., BÜYÜKGEBİZ T., YEĞEN E., Eğirdir (Isparta) Yöresinin Tıbbi Ve Aromatik Bitkileri,. Ulusal Eğirdir Sempozyumu, 200, Eğirdir, Isparta. 20. DUTKUNER İ., BÜYÜKGEBİZ T., YEĞEN E., Kovadaçayı (Eğirdir-Isparta) Arboretumu'nun Tanıtımı,. Ulusal Eğirdir Sempozyumu, 200, Eğirdir, Isparta. 2. FAKİR, H., DUTKUNER İ,. Isparta Gölcük, Tabiat Parkı Florası Üzerine Araştırmalar,.International Symposium On Protection Of Natural Environment And Ehrami Karaçam, September 999, Sayfa 77-87, Kütahya. 22. FROMM, E., Yeni Bir İnsan Yeni Bir Toplum, Say, Mart 980, Ticina. 23. GENÇ M., GÜNER T., DUTKUNER İ., ÇATAL Y., Eğiridr İlçesindeki Anıt Ağaçlar,. Ulusal Eğirdir Sempozyumu, 200, Eğirdir, Isparta. 24. GÖRMÜŞ, M. CARAN, Ş. ÇOBAN, H. VE YILMAZ, K Bedre-Barla (Eğirdir Gölü Batısı) Arasında Kıyı Kenar Çizgisi.. Eğirdir Sempozyumu, 3 Ağustos- Eylül 200, , Isparta. 25. GÖRMÜŞ, M., BOZCU, M. VE POİSSON, A Field guide of the Dereboğazı-Sagalasus- Insuyu and Gölcük tuor. 4th International Symposium on Eastern Mediterrenean Geology, 5p.,2-25 May, 200, Isparta, 26. GÖRMÜŞ, M., ÇOBAN, H., CARAN Ş., UYSAL, K., BİRCAN, C., TUNÇ, İ.O., Eğirdir Gölü Batısı Pliyo-Kuvaterner Sedimanları. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, GÜNDOĞDU, E Isparta Çevresindeki Bazı Korunan Alanlarda Orman Kuşları Üzerine Gözlemler SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayı Isparta 83-00s. 25. GÜNDOĞDU, E., YASİN, Ü., (2005). Yazılı Kanyon Tabiat Parkı Kuş Ve Memeli Türleri Üzerine Araştırmalar, Korunan Alanlar Sempozyumu, 8-0 Eylül Isparta Milli Parklar Arşivi, KUŞCU, M., BİLGİN, A., 992, Kızıldağ (Eğirdir-Isparta) Kromitlerinin Jeokimyasal Özellikleri, Yerbilimleri, 2, Ankara. 4-53, Adana. 28. Milli Eğitim Bakanlığı İle Orman Bakanlığı İşbirliğinde Ülke Düzeyinde Avcı Eğitimi Düzenlenmesine Dair Esasları Belirleyen Protokol, TC. Meb Eğitim Bakanlığı Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Yayını, 2000,Ankara. 29. OĞURLU, İ. 997 Göller Yöresinde Av Ve Yaban Hayatı Göller Yöresi Ormancılığı Paneli, 2 Mart Isparta 30. OĞURLU, İ., AVCI, M. 999 Bir Don Çukuru Üzerine Araştırmalar Tr.J. Of Agr. & For., 23(Ek Sayı 5), Ankara OĞURLU, İ., GÜNDOĞDU, E. Eğirdir Gölü Çevresinde Saz kedisi Felis chaus Schreber' nin Yayılışı ve Habitat Kullanımı, S.D.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 937-M-04 no'lu proje. 32. OĞURLU, İ., GÜNDOĞDU, E. Isparta Yöresinde Yaban Keçisi Capra aegagrus Erx.' nin Populasyon Ekolojisi, S.D.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 04-D-88 no'lu proje. 33. OĞURLU, İ., GÜNDOĞDU, E., SARIKAYA, O., Gölcük Gölü Tabiat Parkı Faunası Üzerine Araştırmalar. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, 8-0 Eylül 2005, OĞURLU, İ., GÜNDOĞDU, E., ÜNAL, Y., KİLİMCİ, Ü., (2004) Bird Observation In Isparta ( ), First International Eurasian Ornithology Congress (Abstract Book), Baskı: Sadri Grafik, 8- April, Antalya. 35. OĞURLU, İ., GÜNDOĞDU., E. Isparta Çevresindeki Bazı Korunan Alanlarda Orman Kuşları Üzerine Gözlemler Araştırma Fonu Proje No:298 Isparta 36. ÖZDEN, Y. Eğitimde Yeni Değerler, Eğitimde Dönüşüm, Pegem Yayıncılık, 3. Baskı, Önder Matbaası, Ankara, ÖZGÜR, N., PEKDEĞER, A., BİLGİN, A., 99, Batı Toroslar Gölcük/Isparta yöresi yeraltı sularında bulunan fluorürün kökeni, Göller Bölgesi Tatlı Su Kaynaklarının Korunması ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 3-5 Haziran 99, Isparta 38. ÖZGÜR, N., PEKDEĞER, A., BİLGİN, A., 99, Batı Toroslar Gölcük-Isparta yöresi yer altı sularında bulunan florun kökeni, Göller Bölgesi Tatlı Su Kaynaklarının Korunması ve Çevre Sorunları Sempozyumu, , Isparta. 39. ÖZKAN, K.,Eğirdir Gölü Havzası Kuraklık Etüdü ve Tarım-Ormancılık Açısından 4

16 Değerlendirilmesi S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı:2, ISSN: , 75-96, 200, Isparta. 40. PEKDEĞER,A.,ÖZGÜR, N., SCHNEİDER, H.J.,BİLGİN, A., 990, High fluorine contents in aqueous systems of the Gölcük area, Isparta W-Taurides, IESCA 990, İzmir. 4. PEKDEĞER,A.,ÖZGÜR, N., SCHNEİDER, H.J.,BİLGİN, A., 990, High fluorine contents in aqueous systems of the Gölcük area, Isparta W-Taurides, IESCA 990, 60-70, İzmir. 42. SAGULAR, E.K. and GÖRMÜŞ, M Preliminary results on the Eocene sequence and reworking in the Dereboğazı area (southern Isparta, Turkey). 4th. International Symposium on Eastern Mediterranean geology, 2-25 May 200, Abstracts, p. 42, Isparta. 43. ŞAHİNCİ, A., BİLGİN, A., ÖZKAN, G., 988, Gölcük ve yöresinde magmatit kayaçlardan gelen suların jeokimyasal evrimi, Akdeniz Üniv.Isparta 5.Müh.Haftası, Isparta. 44. ŞAHİNCİ, A., ÖZKAN, G., BİLGİN, A., 988, Gölcük ve yöresinde magmatik kayalardan gelen suların jeokimyasal evrimi, Akdeniz..Isp.Müh.Fak.Derg., 4, -6, Isparta. 44. ÜNAL, Y, Isparta Havalisinde Yaban Keçisi Üzerine Gözlemler, Orman Fakültesi, Orman Entomoloji ve Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2004, ISPARTA. 45. ÜNAL, Y., BELGRAD, R., (2003) Isparta Yöresinde Yaban Keçisi (Capra aegagrus Erxl.) Envanter Çalışmaları, 4. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi (International Forestry Student Association), 8-0 Mayıs, Isparta, 46. ÜNAL, Y., SALİHOĞLU, B., NEJDET, B., Israrta Çevresinde Kuş Gözlemleri, Orman Fakültesi, Orman Entomoloji ve Koruma Anabilim Dalı, Lisans Tezi, Isparta,, (http://www.cevreorman.gov.tr/sulak/sulakalan/egirdir.htm) 48. (http://www.tubitak.gov.tr/home.do;jsessionid 3. Bilim İletişimi Kıstasları 3.. Yöntem: Gerçekleştirilecek projenin bilim ve bilim iletişimi içeriği ve kullanılacak teknikler ayrıntılı biçimde anlatılmalı, benimsenen ana yaklaşımın alternatifleri irdelenmeli ve bu yaklaşımın diğerlerine göre üstünlükleri ve zayıflıkları belirtilmelidir. (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.) Bu proje, öncelikle belirlenecek hedef kitleye doğa ile baş başa iken doğayı anlayabilme, doğayı tanıyabilme ve gördüklerini öğrencilerine de aktarabilme vizyonu kazandırmaya yöneliktir. Katılımcı, bütünsel, sorgulayıcı ve doğa/kültür merkezli bir eğitim yöntemi uygulanacaktır. Öğretici ve öğrenen hiyerarşisi mümkün olan en alt düzeye indirilmeye çalışılacaktır. Dersler ve ders dışı etkinlikler paylaşımcı ve katılımcı bir tarzda yerine getirilecektir. Doğa ile uyum, temel yaklaşım olacaktır. Doğayı tanıma, doğayı okuyabilme, doğadaki farklılıkları keşfedebilme katılımcılara kazandırılması gereken temel beceriler olacak ve ders işleme yöntemleri bu temel anlayışa uygun biçimde şekillendirilecektir. Bu amaçla, eğiticilerin (proje ekibi) deneyim sahibi oldukları aktif öğrenme yöntemleri ve öğrenci odaklı eğitim tarzı uygulanacaktır. Eğitimde temel fikir ve davranış tarzı; Doğa ile uyum ve katılımcılara bu nosyonu kazandırmak olacaktır. Eğitime konu olacak doğal kaynakların tanıtımı, pratik şekilde organize edilebilen çadırlı kamp gezileri ile yerinde verilebilecek bilgiler halinde planlanacaktır. Gözlemlerde dürbün, teleskop vb gözlem araçlarından incelemelerde ve görüntülü anlatımlar için optik aletlerden yararlanılacaktır. Orman kaynakları, flora ve vejetasyon, jeoloji ve Klimatoloji ile ilgili dersler ve uygulamalar hakkında kısa bilgilendirme ve ilgi uyandırmaya Meraklandırma ya yönelik faslı müteakiben araziye çıkılacak, eğitim alanına varıldığında doğrudan bilgi aktarımı yerine önce katılımcılara Keşfetme fırsatı verilecek, daha sonra soru sormayı ve sorgulamayı önceleyen bir tarzın tatbikine çalışılacaktır. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel konularda giriş yapmadan önce KDA çevresinde yerleşim sakinleriyle temasın gerçekleştirilerek katılımcıların çevresel sorunları bunların odağındaki sosyal gruplar üzerinden gözlenmesi sağlanacaktır. Yaban hayatı türlerinin ve yaşama ortamı ilişkilerinin belirlenmesinde aşağıdaki yöntemlerden yararlanılacaktır. 5

17 Doğrudan gözlemler Kuşlarda gözlem ile teşhis ve türün biyolojisi hakkında bilgi Memelilerde gözlem ve sayımların yorumlanması Gözlenen davranışların ne anlama geldiğinin yorumlanması, Alan Sahiplenme, Kur yapma, Alarm verme gibi davranışların tanıtımı Dolaylı gözlemler Kuşlarda ses, tüy, telek, yuva ve yumurta örneklerine dayanarak türün tanınması Memelilerde iz, dışkı vb belirtiler ile türlerin tanınması Tür-habitat ilişkilerinin yerinde gözlenmesi Memeli ve kuşların habitat seçimi Habitat faktörlerinin memeli ve kuş tür örnekleri bazında tanıtım. Flora eğitiminde üzerinde durulacak türler : Lokal endemik türler,tiba türleri ve yenilebilir/sofra bitkileri olacaktır. Eğitimler, Isparta daki bir Milli Park, iki Tabiat Parkı ile bir Doğal Sit Alanı nda her mevsim birer defa olmak üzere 7 şer günlük, eğitim merkezlerinde teorik ve doğada uygulamalı ve görsel/gözleme dayalı eğitimler şeklinde gerçekleştirilecektir. Her dönem için farklı katılımcılar davet edilecektir. Eğitim grupları 25 kişiden oluşacaktır. Dolayısıyla, yılın sonunda katılımcılardan oluşan yüz kişilik bir kitle bu proje dâhilinde doğa eğitimden geçmiş olacaktır. Katılımcı seçimi Fakülte ve okullara e-posta, broşür ve başvuru formu göndererek sağlanacaktır. Ayrıca, oluşturulacak web sitesiyle tüm duyurular internet ortamından da ilgi sahiplerine ulaştırılacaktır. Eğitim Takvimi ve Alanları: EĞİTİM DÖNEMLERİ 0-08 Temmuz Eylül Şubat Mayıs 2008 EĞİTİM ALANLARI Gölcük Tabiat Parkı Kovada Gölü Milli Parkı Yazılı Kanyon Tabiat Parkı Eğirdir Gölü Gölcük Tabiat Parkı Kovada Gölü Milli Parkı Yazılı Kanyon Tabiat Parkı Eğirdir Gölü Gölcük Tabiat Parkı Kovada Gölü Milli Parkı Yazılı Kanyon Tabiat Parkı Eğirdir Gölü Gölcük Tabiat Parkı Kovada Gölü Milli Parkı Yazılı Kanyon Tabiat Parkı Eğirdir Gölü KAMP YERİ Isparta (SDÜ Çiftçi Eğitim Merkezi- 2gece) Eğirdir (SDÜ Mavigöl Konukevi- 2 gece) Sütçüler (Arazi Kampı- 3 gece) Isparta (SDÜ Çiftçi Eğitim Merkezi- 2gece) Eğirdir (SDÜ Mavigöl Konukevi- 2 gece) Sütçüler (Arazi Kampı- 3 gece) Isparta (SDÜ Çiftçi Eğitim Merkezi- 2gece) Eğirdir (SDÜ Mavigöl Konukevi- 2 gece) Sütçüler (Arazi Kampı- 3 gece) Isparta (SDÜ Çiftçi Eğitim Merkezi- 2gece) Eğirdir (SDÜ Mavigöl Konukevi- 2 gece) Sütçüler (Arazi Kampı- 3 gece) 6

18 Alan ve Obje İtibariyle Eğitim Konuları Alan Konu Gölcük Gölü TP Kovada Gölü MP Yazılı Kanyon TP Eğirdir- Hoyran Gölü Jeoloji Gölcük ve çevresi volkanik ve volkanoklastik kayaları. Jeolojik zamanlarda (Pliyo-Kuvaterner) şekillenen arazinin jeolojik yapısı Jeomorfolojik görünüm oluşumlarının zaman ve mekan içerisinde örnekleri, volkanik kayaların yerleşim şekilleri (kaldera, maar, koni, baca, yan baca, lav akıntısı vb.), volkan ve kaya çeşitleri (asit, bazik ve volkanoklastik kayalar) Gölcük volkanizmasının yaşı ile ilgili bulgular Volkanoklastik kayalardaki sedimenter yapıları Isparta Ovası ve diğer bölgelere püskürmüş volkan külleri ile kayaların kapladıkları alanlar ve Isparta çevresindeki jeolojik tarihçesi Arazide Gölcük Maarı, eski volkan konileri, trakiandezit türü kayalar, volkanoklastikler (aglomera, kaynaşmış tüf, gevşek tüf), pomza oluşukları, Gölcük volkanik kayalarının hangi kayalar üzerine geldikleri, su içerisinde gelişmiş sedimenter yapılar (derecelenme, çapraz tabakalanma), volkanokırıntılı kayalarla dolmuş eski vadi örnekleri Sagalasus Antik Kenti çevresindeki kayalar ile olan ilişkileri, yerleşim yerinin jeolojik özelliği, Sagalassus antik kentinde kullanılan yapı malzemeleri Bir çöküntü gölü olarak bilinen Kovada Gölü Genç ve yaşlı tektonik kavramlar Sahada gözlenen farklı karbonat kayalar Dolomit ve kireçtaşlarını örnekleri bulunan arazide dolomit ve kireçtaşı ayrımı, diğer kayalar ve yörenin jeolojik tarihçesi Saha ve çevresinde bulunan bivalv fosilleri (Triyas ı milyon yılları öncesiişaret eden Halobia, Neomegalodon fosilleri- ve göl kenarında günümüze ait Dreissenia fosilleri)fosillerin kayaların yaşlandırmalarındaki önemi Çevredeki genellikle karbonat kayalar Bu çevrede genellikle Mesozoyik yaşlı kayalar farklı özelliklerde gelişmişlerdir. Yazılıkanyon TP ile ilgili olarak, karbonat kayalarının genel özellikleri, gelişim mekanizmaları, günümüzde gözlenen karstik yapı şekilleri, mikroskobik özellikleri, içerisinde bulunan mikroskobik fosil kalıntıları Yörede gözlenen diğer mağmatik ve sedimenter kırıntılı kayalar, ilişkileri ve jeolojik tarihçeleri. Bir çöküntü gölü olarak bilinen Eğirdir Gölü Kıyı kenar çizgisi ve güncel sedimantasyon özellikleri Uydu verilerinin jeolojik amaçlı kullanımı ve bu sahadaki örneklerleri Eski Göl ve yeni göl, etek, ova, nehir çökel alanları, alt çökel alanları ve örnekleri Senirkent çöküntü sahası ve çevresindeki kayalarla jeolojik tarihçesi. Klimatoloji 7

19 Gölcük Gölü TP Kovada Gölü MP Yazılı Kanyon TP Eğirdir- Hoyran Gölü İklimin tanımlanması ve iklim dilinin öğretilmesi. Korunan alanların konvektif yağışlara etkisi. Isparta korunan alanlarının iklimi ( yağış, buharlaşma, nem, rüzgar, güneşlenme, toprak ve hava sıcaklığı). Isparta korunan alanlarında yer şekilleriyle iklim parametreleri arasındaki ilişkiler. Küresel iklim değişikliği ve Isparta Korunan Alanlarının İklim Değişikliği Açısından Değerlendirilmesi. Meteorolojik parametrelerin biyoçeşitliliğe etkisi. Çevrenin meteorolojik parametrelere etkisi. Ekolojik çevrenin orman yangın riskinin meteorolojik açıdan değerlendirilmesi. Fauna ve Yaban Hayatı Gölcük Gölü TP Kovada Gölü MP Yazılı Kanyon TP Eğirdir- Hoyran Gölü Krater gölü ve çevresi faunası Sarıçam, Karaçam ve Akasya dan müteşekkil yapay ağaçlandırma sahası faunası Volkanik tüflü arazi faunası Piknik alanı faunası; insana yakın türler; Sincap, Florya, Saka, Ketenkuşu, Sıvacıkuşu, İskete, Ardıçkuşları, Baştankaralar, Pürenova-Don çukuru faunası Göl kenarı sazlıklarda bulunan Su Kuşları; Bahri, Sakarmeke vb. Göl çevresi zengin yapraklı tür flora çeşitliliğine özgü kuş türleri MP sınırları içindeki tarım alanlarında yoğun olarak bulunan Yırtıcı Kuşlar; Kartal, Şahin, Atmaca, Kerkenez Yapraklı-İğne yapraklı karışık ormanlarındaki Ölü ağaçlar-dikili kuruların önem ve fonksiyonu Kızılağaç, Çınar ve Maki çalı türlerinden meydana gelen Akdeniz Dere vejetasyonu ve çevresi faunası Saf Kızılçam ormanları kuş türleri Kayalık alanlar faunası Türkiye nin en önemli av hayvanı ve dünya çapında nesli tehlike altında bir tür; Yaban Keçisi Türkiye de en iyi gözlemlendiği yerlerden biri olan Yazılı Kanyon, nesli tehlike altında bir yırtıcı kuş; Kızıl Akbaba Türkiye nin 5 yabani kedi türünden biri olan Saz Kedisi nin yaşama ortamı Türkiye nin en büyük 4.tatlı su gölünün Su Kuşları; (Yalıçapkını, Çobanaladatan, Serçeler, Gribalıkçıl, Su tavuğu, Martılar, Ördekler) Göle özgü yırtıcı kuşlar; (Balık Kartalı, Akkuyruklu Kartal, Saz Delicesi) Akdeniz bitki örtüsü maki faunası Tetar işletmesine tabi Söğüt ağaçlığı faunası Flora ve Botanik 8

20 Gölcük Gölü TP Kovada Gölü MP Yazılı Kanyon TP Eğirdir- Hoyran Gölü Özellikle ağaçlandırmalarla getirilmiş Karaçam ve Yalancı Akasya ormanları Bu ormanların erozyon açısından değerlendirilmesi, Türkiye nin önemli tohum meşcerelerinden olan Robinia pseudoacacia nın Macar steplerinden Anadolu yu istila hareketinin serencamı ve Cumhuriyet Ağacı olması Çaresiz kalan doğal taksonlar İtalya/Etna kökenli Genista ların hikayesi, tanıtımı Astragalus lar; tanıtımları, fonksiyonları (kitre olarak kullanımları vb.) Typha sp.ların özellikleri ve etimolojileri Mediterrenean ve Irano-Turanien Fitocoğrafik Bölgelerinin kesişiminde bulunan bu küçük milli parkın son derece zengin çalı formasyonunun özellikleri ve önemleri Ormanlar için büyük zenginlik olan ve biyolojik zenginliğe ve faunaya büyük oranda katkıda bulunan meyve ve yenilebilir büyük tohumları bulunan özellikle Mespilus, Pyrus, Rosa, Fraxinus ve Sorbus cinslerine ait bölge taksonlar ve önemleri Yakın bir yerde bulunan Kasnak Meşesi ve bu bağlamda endemizmin önemi, endemizm çeşitleri Rakımın metre yükseklikte olduğu ve akarsu florasının en güzel örneklendiği alan olarak önemi, Kanyon boyunca özellikle Mediterrenean forası tüm özellikleri Özellikle akarsuyun ve bağıl nemim yüksek olduğu vadi boyunca Kıızlağaçlar ve Çınarlar, önemleri ve özellikleri Çeşitli Celtis türleri, şalba, meşe taksonları Yaklaşık 000 metrelik yüksekliğiyle Irano-Turanien bitki elemanlarının görülmeye başladığı yer olarak önemi ve değeri Eğirdir gölünün yakınlarında hem taban suyu yüksekliğinden hem de bağıl nemim yüksekliğinden oluşturduğu zengin higrofit flora, Genetik Çeşitlilik Gölcük Gölü TP Kovada Gölü MP Yazılı Kanyon TP Eğirdir- Hoyran Gölü Genel olarak Ormanların Gen Kaynağı olarak tanımı ve önemi, Genetik çeşitliliğin korunma ilkeleri Gen havuzları ve korunma ilkeleri, Genetik çeşitliliğin ve özelliklerinin korunup devam ettirildiği özel alanlar, İrsel özellikleri ve çevre faktörlerinin basit olarak tespiti esasları Sulak alanların, sazlık ve fundalıkların genetik çeşitliliğe katkıları Orman Kaynakları Gölcük Gölü TP Orman kavramı, önemi, Genel orman varlığımız, Akdeniz Ormanları ve genel özellikleri 9

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2001, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 27-48 KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Atila GÜL* Volkan KÜÇÜK**

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ 2015-KONYA KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ ZİR. YÜK. MÜH. MURAT KÜÇÜKÇONGAR DR. MUSTAFA KAN DR. FATİH

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17 1 2 İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17 1.1. Amaç... 17 1.2. İçerik... 17 2. TURİZMİN KÜRESEL BOYUTU VE EKONOMİK KATKISI... 18 3. DOĞU MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ DURUMU...

Detaylı

SULAK ALAN PROJELERİ İLE KIRSAL KALKINMANIN UYUMLAŞTIRILMASI: AKŞEHİR GÖLÜ REHABİLİTASYON PROJESİ ÖRNEĞİ

SULAK ALAN PROJELERİ İLE KIRSAL KALKINMANIN UYUMLAŞTIRILMASI: AKŞEHİR GÖLÜ REHABİLİTASYON PROJESİ ÖRNEĞİ 85 SULAK ALAN PROJELERİ İLE KIRSAL KALKINMANIN UYUMLAŞTIRILMASI: AKŞEHİR GÖLÜ REHABİLİTASYON PROJESİ ÖRNEĞİ ATEŞ, Hamza-UZER, Yılmaz TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Bu çalışma, son yıllarda karşılaşılan en önemli

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER

ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER ÖZET Antalya ilinde turizmin gelişimine destek vermek üzere özellikle son

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Gürsoy MERİÇ 1 Ramazan TEZCAN 1 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekreteryası ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Korunan Alanlar İş Programı Uygulama Kılavuzu WWF-Türkiye kimdir? WWF-Türkiye (Doğal Hayatı

Detaylı

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 2 3 İÇİNDEKİLER Rektörümüzün Mesaji... Genel Bilgi... Misyon ve Vizyon... Sayılarla Üniversitemiz...

Detaylı

KARPAZ MİLLİ PARK ALANI YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar:

KARPAZ MİLLİ PARK ALANI YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar: KARPAZ MİLLİ PARK ALANI YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Karpaz Milli Park Alanı Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1. TANIMLAR 1.1. Büyükşehir Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi dir. 1.2. İlçe Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci İçindekiler Önsöz... 2 Genel Bilgiler... 3 Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi... 3 Uluslararası

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ i TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Hazırlayan : Pelin SENCAR Danışman : Yrd. Doç. Dr. Berkan DEMİRAL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Kamu Yönetimi Anabilim dalı için

Detaylı

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ YTU Arch. Fac. e-journal Volume 1, Issue 4, 2006 PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ Dr. Elif ÖRNEK ÖZDEN *, Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 19 NİSAN 2011 (Son Güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

HATAY DA ON SICAK GÜN

HATAY DA ON SICAK GÜN HATAY DA ON SICAK GÜN EDĐTÖR YAŞAR ERGÜN MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ YAYIN NO:19 ISBN:975-7989-25-8 Yaşar Ergün, 1969 da Gaziantep te doğmuştur. Aydın Ortaklar Öğretmen Lisesi ve Ankara Üniversitesi Veteriner

Detaylı

ULUSAL UYGULAMA PLANI

ULUSAL UYGULAMA PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE (KOK LAR) İLİŞKİN STOCKHOLM SÖZLEŞMESİ İÇİN ULUSAL UYGULAMA PLANI Proje No. GF/TUR/03/008 Prof. Dr. Altan Acara Ulusal Proje Koordinatörü

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı