TÜBİTAK. BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (4000) PROJE ÖNERİ FORMU PROJE BAŞLIĞI ISPARTA İLİ KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBİTAK. BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (4000) PROJE ÖNERİ FORMU PROJE BAŞLIĞI ISPARTA İLİ KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ"

Transkript

1 TÜBİTAK BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (4000) PROJE ÖNERİ FORMU PROJE BAŞLIĞI ISPARTA İLİ KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROF. DR. İDRİS OĞURLU PROJENİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ KURUM/KURULUŞ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA-2007

2 TÜBİTAK BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Programın Kodu : 4000 İlgili TÜBİTAK Birimi : Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Tanımlar : Bilim ve Toplum Projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, TÜBİTAK ve varsa diğer kurum, kuruluş veya kişilerce sağlanacak destek miktarları destekleme sözleşmesi ile belirlenmiş; bilimsel oluşum, kavram ve yeniliklerin topluma tanıtılması, öğretilmesi ve sevdirilmesi, zamanla bu konuların ülke gündemine alınması ve böylelikle bilim kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar ve bu çalışma sonuçlarının; faydalı araç, gereç, malzeme, hizmet/ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesine ve/veya mevcutlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar. Bilim İletişimi: Bilimsel bilginin toplumun geneli tarafından daha iyi anlaşılmasını amaçlayan düşün ve çalışma alanı. Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluş: TÜBİTAK tarafından desteklenmesi kabul edilen projelerin fiilen yürütüldüğü üniversiteler veya kamu kurum/kuruluşları. Destekleyen Diğer Kurum/Kuruluş: Projeye, ayni, nakdi destek ya da insan kaynağı sağlayacak, proje yürütücüsü ile veya projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş ile sözleşme ya da protokol imzalayan kurum/kuruluş. İş Paketi: Proje kapsamında yapılacak münferit faaliyetler. Proje Yürütücüsü: Bu sözleşmeye taraf olan ve proje yazma, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve yazışmaları yapan kişi. Uzman Personel: Projenin konusu ile ilgili gerekli uzmanlığa ve birikime sahip, yenilikleri izleyen, proje sonuçlarını değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek düzeyde ve Proje Teşvik ve Destekleme Esasları nda yer alan araştırmacının muadili olan kişiler. Yardımcı Personel: Proje yürütücüsünün veya uzman personelin gözetimi altında projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı, sürekli veya geçici olarak görev alan personel. Danışman: Proje süresince kendisinden danışmanlık hizmeti alınacak olan gerçek kişiler. Proje Personeli: Proje yürütücüsü, uzman personel, yardımcı personel veya danışman statüsündeki proje çalışanı. Bursiyer: Tatbikat amacıyla projede yer alan, Türkiye de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisansüstü eğitimlerini yapan öğrenciler ile doktoralı kişiler. Proje Destekleme Sözleşmesi: Bilim ve Toplum projelerini destekleme programına göre yürütülecek projelere ilişkin proje destekleme sözleşmesi. Proje Teşvik İkramiyesi: Projeye ilişkin hizmetlerde görev alan, kamu kurum/kuruluşu veya üniversite çalışanı sıfatını haiz proje personeline, ilgili yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümleri dikkate alınarak, TÜBİTAK tarafından belirlenen esas ve usuller çerçevesinde müktesep hak teşkil etmemek üzere yapılan ödemeler. Ekonomik Sınıflandırma Kodları: Proje öneri formunda yer alan ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje bütçesinde yapılacak harcamaların nitelikleri itibariyle analitik kodlama sistemine uygun olarak gösterildiği bölümler. TÜBİTAK: Projeye destek veren ve projeyi bilimsel, mali ve idari yönlerden izleyerek değerlendiren kurum olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. Yönetmelik: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tarafından Desteklenen veya Yürütülen Bilim ve Toplum Proje ve Etkinliklerine İlişkin Yönetmelik.

3 Programın Amacı: TÜBİTAK, Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynamak olarak tanımladığı misyonu çerçevesinde, Bilim ve Toplum çalışmaları ile çözümlenecek sorunları ele alan projeleri desteklemek amacıyla Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı ile yeni bir program başlatmıştır. Programın temel amacı, bilimsel oluşum, kavram ve yeniliklerin topluma tanıtılmasını, öğretilmesini ve sevdirilmesini sağlamak, zamanla bu konuların ülke gündemine alınması ve böylelikle bilim kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılması amacıyla proje önerileri hazırlanmasını teşvik etmek, kabul edilen projeleri desteklemektir. Kimler Başvurabilir? Kamu kurum/kuruluşları ile üniversitelerde çalışan personel, proje yürütücüsü olarak başvurabilir. Ne Zaman Başvurulabilir? Başvurular, TÜBİTAK tarafından ilan edilecek çağrı metninde yer alan tarihler arasında ve esaslar doğrultusunda yapılabilecektir. Nereye ve Nasıl Başvurulabilir? Ek teki TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı Proje Öneri Formu nda istenilen tüm bilgi ve belgeler, açık ve anlaşılır şekilde, eksiksiz olarak hazırlandıktan sonra, bir adet basılı kopya (imzalı ve her sayfasının sağ alt köşesi projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşun yetkilisi tarafından paraflanmış, ciltsiz ve spiralsiz olması gerekmektedir) ve hazırlanan belgelerin bir adet CD kopyası, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı na elden, kargo veya posta yolu ile ulaştırılmalıdır. Elden yapılacak proje başvurularının, TÜBİTAK Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü ne yapılması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin tamamını içermeyen, formata uygun olmayan başvurular işleme alınmaz. Belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi esnasında gerek duyulması durumunda TÜBİTAK, arzu ettiği bölümlerde bilgilerin düzeltilmesini, değiştirilmesini ve ek bilgiler verilmesini talep edebilir. Proje önerileri değerlendirilirken, başvuruda teslim edilen CD lerin içindeki bilgiler kullanılmaktadır. Bundan dolayı CD kopyasının basılı proje önerisi ile aynı olması gerekmektedir. CD kopyası ile basılmış kopyanın aynı olmasını sağlayabilmek için proje önerisi verecek kurum/kuruluşların, proje önerilerinin son haline geldiğinden emin olduktan ve başka bir eklemenin olmayacağına kanaat getirdikten sonra CD kopyasını yapmaları ve bu CD den TÜBİTAK a teslim edilecek baskıyı almaları gerekmektedir. Proje önerisinde bulunan proforma fatura ve özgeçmiş gibi belgeler de başvuru formunda belirtilen sırada CD içinde yer almalıdır. CD, MS OFFICE veya OPEN OFFICE formatında, başvuruda yer alan tüm belgeleri bire bir içerecek şekilde, proje öneri formu ve özgeçmişler bir dosya halinde, Excel formatında yer alan TÜBİTAK Bütçesi tablosu, proforma faturalar ve teklif mektupları, varsa etik kurul izin belgesi ayrı ayrı dosyalarda hazırlanmalıdır. Destek Miktarı, Destek Süresi, Başvurunun Değerlendirme Süresi: TÜBİTAK tarafından ilan edilecek çağrı metninde belirtilecektir. İletişim Bilgileri: Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Adres: Atatürk Bulvarı No: Kavaklıdere ANKARA Tel: E-Posta: 2

4 TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE ÖNERİ FORMU AÇIKLAMA: Bu form, TÜBİTAK a sunulacak olan Bilim ve Toplum proje önerilerinde bulunması gereken bölüm, bilgi, belge ve açıklamaları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Formda her bir bölüm başlık halinde belirtilmiş ve gerekli durumlarda öneri sahibine yardımcı olmak amacıyla kısa açıklamalar yapılmıştır. Formu doldurmaya başlamadan önce bu açıklamaların dikkatle okunması gerekmektedir. Başvurunuzun değerlendirilebilmesi için form eksiksiz olarak doldurulmalı ve istenilen belgeler eklenmelidir. Proje Kayıt Tarihi : Proje No : (Bu bölüm TÜBİTAK tarafından doldurulacaktır.) PROGRAM ADI Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı PROGRAM KODU 4000 ÇAĞRI NUMARASI... Etik Kurul İzin Belgesi Var mı? : İzin Belgesi Var Gerekli Değil Başvurusu Yapıldı Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluşun Türü: Devlet Vakıf Kamu Kuruluşu Proje Önerisi Başka Bir Kuruluşa Sunuldu mu? Hayır Evet Belirtiniz:. Proje Başlığı: ISPARTA İLİ KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluşun Adı: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Proje Yürütücüsü Adı Soyadı ve Ünvanı: İdari Görevi (varsa)(*) İDRİS OĞURLU PROF. DR. Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluşun Tel : Adresi: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA Faks : Çalıştığı Kurum/Üniversite: Elektronik Posta Adresi: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Cep Tel: Telefon: Faks: TC. Kimlik No: Doğum Tarihi (gün/ay/yıl): Destek Başvurusunda Bulunan Kuruluş Tarafından Önerilen Destek Miktarı (YTL) : Onaylanan Destek Miktarı (YTL) : (Boş bırakınız) Destek Başvurusunda Bulunan Kuruluş Tarafından Önerilen Proje Süresi (Ay) : 2 Onaylanan Proje Süresi (Ay) : (Boş bırakınız) Destek Başvurusunda Bulunan Kuruluş Tarafından Önerilen Başlama Tarihi : Onaylanan Başlama Tarihi : (Boş bırakınız) (*) Üniversitede ya da kamu kurum/kuruluşlarında idari görevi olmayan tam zamanlı bir kişi; TÜBİTAK ın uygun görmesi halinde aynı anda, en fazla iki projede yürütücü, bir projede yürütücü iki projede uzman personel veya dört projede uzman personel olarak görev alabilir. Ancak, bir yürütücünün aynı dönemde iki projesi birden başlatılamaz. Üniversiteler için, Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü veya Yüksekokul Müdürü; kamu kurumları için, Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Sekreter, Başhekim, Daire Başkanı, bu kadrolara muadil görevdeki kişiler gibi üst düzey yöneticiler, proje yürütücüsü olamaz, ancak danışman veya uzman personel olabilirler. Diğer idari görevliler ile tam zamanlı olmayan bilim insanları veya kamu personeli ise bir projede yürütücü veya en fazla iki projede uzman personel olarak görev alabilirler. 3

5 KABUL VE TAAHHÜT BEYANLARI Bu başvuru formunda verilen bilimsel varsayım ve düşünceler dışındaki bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, bu bilgilerde değişiklik olması durumunda bu değişikliği TÜBİTAK a ivedilikle bildireceğimi/bildireceğimizi; Aksini açıkça belirtmediğim/belirtmediğimiz takdirde, bu formla yapılan proje önerisinde yer alan tüm resim ve ekli belge ile yayınların şahsımın/şahsımızın özgün eseri olduğunu; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu nun (TÜBİTAK) bu form ile yaptığım/yaptığımız proje önerisini kabul etmek zorunda olmadığını; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve sair mevzuat hükümleri ile TÜBİTAK ın proje değerlendirme ve destekleme kural ve usullerini bildiğimi/bildiğimizi ve bu hükümlere uygun hareket edeceğimi/edeceğimizi; İşbu proje önerisinde bulunmakla TÜBİTAK tarafından yapılacak ve/veya yaptırılacak değerlendirme içerik ve sonucunu kabul ettiğimi; Ayni, nakdi destek ya da insan kaynağı sağlayacak diğer kuruluş(lar) varsa, bu kuruluş(lar) ile destek kapsamını ve mahiyetini net bir şekilde tanımlayan bir protokol/sözleşme imzalayacağımı, TÜBİTAK ın yukarıda anılan kural ve usullerine ilişkin düzenlemelerini gerekli gördüğünde değiştirebileceğini ve yapılacak bu değişiklere de uymak zorunda olduğumu/olduğumuzu kabul ve taahhüt ederim/ederiz. Yukarıda uymayı kabul ve taahhüt ettiğim/ettiğimiz kurallara uymadığımın/uymadığımızın ve/veya verdiğim/verdiğimiz bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğumun/bulunduğumuzun TÜBİTAK ça saptanması halinde, TÜBİTAK tarafından alınacak karar ve uygulanacak yaptırımlara uyacağımı/uyacağımızı kabul ve taahhüt ederim/ederiz. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ Adı Soyadı ve Ünvanı PROF. DR. İDRİS OĞURLU Çalıştığı Kurum/Kuruluş/Üniversite SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Birim/Fakülte/Bölüm ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZMAN PERSONEL Adı Soyadı ve Ünvanı YRD. DOÇ. DR. İSMAİL DUTKUNER Çalıştığı Kurum/Kuruluş/Üniversite SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Birim/Fakülte/Bölüm ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZMAN PERSONEL Adı Soyadı ve Ünvanı YRD. DOÇ. DR. EBUBEKİR GÜNDOĞDU Çalıştığı Kurum/Kuruluş/Üniversite SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Cep Tel Telefon ve Faks Tel Faks Tarih Cep Tel Telefon ve Faks Tel Faks Tarih Cep Tel Telefon ve Faks Tel Faks T.C. Kimlik Numarası Elektronik Posta Adresi İmza T.C. Kimlik Numarası Elektronik Posta Adresi İmza T.C. Kimlik Numarası Elektronik Posta Adresi Birim/Fakülte/Bölüm ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZMAN PERSONEL Adı Soyadı ve Ünvanı Uzman UYSAL Çalıştığı Kurum/Kuruluş/Üniversite SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Birim/Fakülte/Bölüm ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Tarih Cep Tel Telefon ve Faks Tel Faks Tarih İmza T.C. Kimlik Numarası Elektronik Posta Adresi İmza 4

6 KABUL VE TAAHHÜT BEYANLARI (PROJENİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ KURUM/KURULUŞ) Bu formu, Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluş olarak imzalayarak; Formda verilen bilimsel varsayım ve düşünceler dışındaki bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, Önerilen proje TÜBİTAK ça kabul edilerek desteklendiği takdirde, TÜBİTAK ın tüm kural, şart ve düzenlemelerine uyacağını ve uyulmasını sağlayacağını, Projenin TÜBİTAK ça kabul edildiği şekilde yürütülmesi ve sonuçlanması için gerekli ortam ve imkanları sağlayacağını, Proje desteğinin kullanımından önce ve sonra ortaya çıkabilecek menfaat ihlallerini engelleyecek önlemleri alacağını, TÜBİTAK ça gerekli denetim ve izlemelerin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan ortam ve imkânları sağlayacağını, TÜBİTAK tarafından projeye verilen destek tutarının hızlı, etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacağını, Tüm bu işlemler sırasında TÜBİTAK a gerekli bildirimleri zamanında yapacağını; aksi takdirde TÜBİTAK ın uygun gördüğü önlem ve yaptırımları uygulamaya yetkili olduğunu, TÜBİTAK ın gerekli gördüğünde projenin yürütülmesine devam edilmekle birlikte projenin yürütüldüğü kurum bakımından değişiklik yapabileceğini; bu durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını, kabul ve taahhüt eder. PROJENİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ KURUM/ KURULUŞ YETKİLİSİNİN ADI SOYADI VE ÜNVANI İSMAİL KARACA PROF. DR. TARİH İMZA İDARİ GÖREVİ (*) TELEFON/FAKS NO ELEKRONİK POSTA ADRESİ REKTÖR YARDIMCISI (*) Bu kısımda imzası bulunan görevli kişi, kurum/kuruluşun proje sözleşmesinde imzası olacak üst düzey yetkilisi olmalıdır. (Üniversitelerde Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısı, Bakanlıklarda Müsteşar veya yetki verdiği Müsteşar Yardımcısı ve diğer Kuruluşlarda Genel Müdür veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısı vb.) 5

7 A. PROJE BİLGİLERİ. Özet ve Anahtar Kelimeler: Proje başlığı, özeti ve anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Özette konunun tarihçesi, proje konusu, projenin başlatılmasına sebep olan faktörler, proje kapsamında yapılacak temel çalışmalar, projenin somut hedef ve çıktıları, proje sonunda ortaya çıkacak ürün, yöntem veya teknolojinin sağlayacağı teknik/ekonomik/sosyal yararlar vurgulanmalıdır. Ayrıca nasıl yürütüleceği (yaklaşım, yöntemler, ekip, aşamalar ve zaman) özetlenmelidir. Proje özeti bir sayfayı geçmemelidir. Özette fazla ayrıntıya girilmemeli ancak projedeki ayrıcalıklı yönler vurgulanmalıdır (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir). Proje Başlığı: ISPARTA İLİ KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ Özet Tüm dünyada yaşanan hızlı kentleşmenin bir sonucu olarak, insan ile doğa arasındaki ilişki kopmuştur. Bu, özellikle, şehirlerde doğan ve doğa ile hemen hemen hiç doğrudan ilişkiye girememiş gençler için ve bazı genç öğretmenler için de geçerlidir. Doğa, bu gençler için neredeyse hiçbir şey ifade etmemektedir. Hatta bu gibi gençler doğanın sunduğu değerlerden bihaber olup, doğa ile nasıl ilişki kurabileceklerini bilmemektedirler. Projenin amacı, bu ihtiyacın giderilmesine katkıda bulunmak ve sosyal, bilimsel, teknolojik ve kültürel yönlerini de kapsayacak biçimde, doğanın gerçek dilini kullanarak, çevre eğitiminde disiplinler arası ve bütüncül bir eğitim-öğretim programı geliştirebilmektir. Eğitim programı, Isparta da bulunan Gölcük Tabiat Parkı, Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, Kovada Gölü Milli Parkı ve Eğirdir Gölü Hoyran-Kedikayası nda gerçekleştirilecektir. Program aynı zamanda, kendileri için doğanın keşfinin çok önemli olduğu ilköğretim öğretmenlerine ve üniversite lisansüstü öğrencilerinin doğa ve çevre konularında bilinçlenmelerine yerel, bölgesel ve küresel ölçekte katkı sağlamayı da amaçlamaktadır. Projede öngörülen eğitim; Katılımcıların (öğretmen öğrenci) yol göstericilerden (eğitici) çok daha etkin olduğu, tümüyle keşfetme merkezli olacak ve doğa bir sınıf ve/veya da laboratuar gibi kullanılacaktır. Eğitim programı, katılımcıların doğayı inceleme ve anlayabilme yeteneklerini geliştirmek amacıyla sulak alan, orman gibi farklı ekosistemlere götürülerek, açık havada ve doğal ortamlarda gözlemler yaparak, temas ederek, duyarak ve hissederek öğrenmeleri tarzında gerçekleştirilecektir. Anahtar Kelimeler: Ekosistem, Korunan Doğal Alanlar, Doğa Eğitimi 6

8 Project Title: Nature Training in Protected Natural Areas in Isparta Abstract As a consequence of rapid urbanization experienced almost all over the world, the interaction between man and nature has been cut off. This is particularly true for youngsters and young teachers who were born in urban ecosystems without even getting in direct contact with nature. Nature does not mean them almost anything and they are not aware of the values of nature and they do not know how to communicate with nature. The purpose of the Project is to fill this gap and to promote interdisciplinary and holistic learning in environmental education, incorporating social, historical, scientific, technological, ethical and cultural aspects through the real language of nature. Training program is carried out in Gölcük Nature Park, Yazılıkanyon Nature Park, Kovadagölü National Park and Eğirdir Hoyran Kedikayası area and their surroundings. The Project also aims to increase awareness for local, regional and global Nature and environmental issues. Such a training project, teachers, master students and university education levels for whom the discovery of nature is quite important. This training program is entirely covered oriented in which the participants (teachers, students,) are more active than leaders (training), where the nature is used as a laboratory or as a classroom. Teaching is going to carry outdoors in a natural atmosphere by observing, touching, hearing and sensing. Participants were taken to different ecosystems, such as wetland, canyon, forests, etc. to study and to understand. Keywords: Ecosystem, Protected Natural Areas, Nature Training. 7

9 2. Proje ile İlgili Genel Bilgiler 2.. Tanımlar ve Kısaltmalar: Proje önerisi ve eklerinde kullanılan tüm özel tanımlar ve kısaltmalar bu bölümde verilmelidir. Türkçe terimlerin kullanımına azami gayret sarf edilmelidir. (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.) Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve cansız varlıklarla ilişkilerini inceleyen bilim dalı Ekosistem: Doğadaki canlı ve cansız varlıkların aralarındaki ilişkilerle oluşan sistem Ekoturizm: Doğayı ve kültürel kaynakları anlayarak korumayı destekleyen, düşük ziyaretçi etkisi olan ve yerel halka sosyo-ekonomik fayda sağlayan, bozulmamış doğal alanlara çevresel açıdan sorumlu seyahat ve ziyaret. Endemik: Sadece bulunduğu yöreye özgü tür Envanter: Sayım, ölçüm ve gözlem teknikleriyle türlerin sayı ve yoğunluk tespiti Fauna: Belli bir alanda görülen, o alana ait hayvan türleri Flora: Belli bir alanda görülen, o alana ait bitki türleri Habitat: Canlıların yaşamlarını sürdürebildikleri alan Meşcere: Ağaç türü, ağaç yaşı, tabakalılık, kapalılık, sıklık gibi özelliklerinin en az biri bakımından çevresinden ayrılan ve en az hektar büyüklüğündeki bir alanı kaplayan orman parçası Milli Park: Bilimsel ve estetik bakımından, ulusal ve uluslararası ender bulunan doğal ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip doğa parçaları. Peyzaj: İnsanın algıladığı ve/veya yaşadığı doğal, kültürel, görsel kaynak değerler veya birbirleriyle olan etkileşimleri sonucu oluşan, manzara değeri olan, tanımlanabilen, fiziksel çevre ve mekânlarda algılanan değer ve olgu. Populasyon: Bir alandaki aynı türe ait canlı topluluğu (bir türün belirli bir alanda birlikte yaşayan, üreyen, besin paylaşan fertler topluluğu) Rekreasyon: Fiziksel ve ruhsal tazelenme ve gelişmeye yönelik olarak insanların kendi istek ve iradeleriyle boş zamanlarında gerçekleştirdikleri aktif ve pasif etkinlikler. Saf meşcere: Tek ağaç türünden oluşan orman parçası Orman muhafaza memuru: Ormanlarda ve Korunan alanlarda koruma görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personel Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbalıklar Tabiat Parkı: Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçaları. Vejetasyon: Bitki örtüsü Yaban hayvanı: Doğal ortamda ve serbest olarak yaşayan bütün memeli, kuş ve sürüngen türleri KDA: Korunan Doğal Alanlar MP: Milli Park TP: Tabiat Parkı 8

10 2.2. Amaç: Önerilen projenin amacı, proje ile toplumda giderilmesi planlanan ihtiyaç ve yaratması planlanan etki detaylı olarak yazılmalıdır. (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.) Projedeki temel amacımız, projemiz çerçevesinde hedef kitle olarak düşünülen Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı İlköğretim okullarında görev yapan Sınıf öğretmenleri, Fen bilgisi öğretmenleri, İzci lider öğretmenleri ile Eğitim ve Fen-edebiyat fakültesi lisans ve lisansüstü öğrencilerine, yöremizde yer alan önemli milli park, tabiat parkı ve önemli ekolojik / biyolojik öneme sahip alanları ve bu alanlar bazında biyolojik ve ekolojik obje, kavram, doğal olay ve oluşumların tanıtılması, öğretilmesi suretiyle onlara Doğa, Korunan Doğal Alanlar ve doğa eğitimi konusunda bilgi, vizyon ve tecrübe kazandırmak, eğitilecek kitlenin KDA, çevre ve ekoloji alanında bilgilenmesi yoluyla bu konuların sevdirilmesini sağlamak, kitlenin aldıkları bilgi-külltür ve tecrübeyi her yıl görev yaptıkları okul ve öğrencilerine aktarmaları sayesinde doğa ve ekoloji kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılmasına hizmet etmektir. Yine, öğretmen ve öğrencilerin doğayı ve çevresindeki sosyal dokuyu bir dershane ve bir laboratuar gibi algılayarak Doğa ve toplumu anlayabilme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, projenin amaçları arasındadır. Böylece proje ile toplumda Doğa dili ve felsefesinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz. Öğretmen adayı öğrencilerin ise lisansüstü (Yüksek Lisans, Doktora) çalışmalarını doğaya yönelik olarak planlamaları ve ileriye yönelik eğitimlerinde çevre çalışmalarını ön planda tutmalarını sağlamak, projemizin amaçları arasındadır. Proje ile hedef kitleye kazandırmayı amaçladıklarımız ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:. Yöremiz tabiat zenginliklerine yönelik ekolojik bir bakış açısı kazandırmak 2. Yöremizde bulunan Milli Park, Tabiat Parkı, Sulak alanlar gibi korunan doğal alanların (KDA lar) tanınması ve bunlarda yaşayan flora ve fauna türleri hakkında yerinde verilecek görsel bilgilerle, hedef kitlenin bilgi dağarcığına doğal-ekolojik unsurlar eklemek 3. Yaban hayvanlarının doğal denge içerisinde konumunu ve önemini, yaşama ortamlarında görmek, izlemek ve öğrenme fırsatı vermek. 4. Tabiat ile ilgili bilimsel süreçleri yerinde görmek ve göstermek. 5. Öğretmenlere ve öğrencilere çevrelerini tanımaya çalışma ve doğayı öğrenmeye ilgi ve istek duymaları yönünde bilgi donanımı ve etkileme gücü yetisi kazandırmak. 6. Öğretim üyeleri, öğretmenler ve eğitim fakültesi öğrencileri gibi ilgi gruplarını doğal ortamlarda bir araya getirerek, disiplinler arası düşünme, sorun çözme becerilerini geliştirmeye yönelik yaratıcı ve katılımcı bir çevre ya da doğa programı geliştirmek. KDA lardan özellikle Milli parklarda rehberlik hizmeti vermesi planlanan Alan kılavuzları nın eğitimi için bir model ortaya koymak veya bu konudaki arayışlara imkan ölçüsünde cevap vermeye çalışmak Hedef Kitle: Önerilen projenin hitap ettiği hedef kitle açık bir şekilde belirtilmeli, projenin bu hedef kitleye uygunluğu değerlendirilmelidir. (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.) Projemizin hedef kitlesini; Fen bilgisi öğretmenleri İzci lider öğretmenleri Sınıf öğretmenleri (özellikle orman köyleri ilköğretim okulları) Eğitim Fakültesi Öğrencileri (Lisans, Lisansüstü) Sınıf öğretmenliği bölümü Biyoloji öğretmenliği bölümü Coğrafya öğretmenliği bölümü Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencileri (Lisans, Lisansüstü) Biyoloji Bölümü Coğrafya Bölümü öğrencileri teşkil etmektedir. 9

11 Hedef kitlenin seçilme sebepleri: Eğitime katılan mevcut ve geleceğin öğretmenlerinin Doğanın Dili ve Felsefesini öğrenmeleri halinde, meslek hayatlarında bunu çok sayıda öğrencilerine geniş bir öğrenci kitlesine bunu aktarmaları imkanı vardır. Ülkemizde ve Dünya da giderek değeri anlaşılan Doğa bilincini ve Doğa Koruma fikrini alan öğretmen ve öğretmen adayı, devam eden süreçte, öğrencilerine bu bilgileri aktarmaları suretiyle Doğa Gönüllüsü bir yeni nesil yetiştirebilirler. Zira, yeni neslin doğa bilinci ile büyümeleri; doğa gönüllüsü bireyler haline gelmeleri için mutlak gereklidir. İlk görev İlköğretim Sınıf öğretmenlerine, orta öğretim çağında ise Fen Bilgisi, Biyoloji, Coğrafya ve İzci Lider öğretmenlerine sorumluluklar düşmektedir. Sınıf öğretmenleri, en genç kitleye eğitim vermektedir. Ancak, doğanın dilini, tanımını ve doğa bilincini ülkemiz genç nesillerine eğitimlerinin daha ilk çağlarında aşılayabilmek önemlidir. Eğitim çağına yeni adım atan öğrencilerin öğretmenlerinden aldıkları basit doğa dersleri ile; Çevreyi tanıma becerisi kazanmaları, Çevrelerini tanıyabilmeleri, Doğa/Çevrenin tanımını kavrayabilme becerilerinin ilk temellerinin atılması, Sürekli gördükleri kuş, sincap, tavşan, çiçek, ağaç gibi doğal/ekolojik faktörleri daha o yaşlarda önemseme yetisi kazanmaları, Çevre ve doğa ile bağ kurabilme becerisinin ilk temellerinin atılması, Doğayı kitaptan ziyade, doğa içinde öğrenmelerinin sağlanmasına yönelik hedefler gözetilmektedir. Doğa bilincinin kazandırılması, doğanın dilinin yaygınlaştırılarak geniş kitlelere aktarılması gibi konularda, ilköğretim seviyesinde temel birtakım bilgileri edinmiş, artık zihninde doğanın genel tanımı ve önemi hakkında temel kanı oluşmuş orta öğretim öğrencilerine doğa bilincini daha bilimsel ve gözleme dayalı anlatma görevi Fen Bilgisi Öğretmenleri ne düşmektedir. Çünkü, orta öğretim düzeyinde Doğa ile ilgili teorik bilgiler Fen bilgisi dersi müfredatında bulunmaktadır. Böylece, Doğa eğitimine tabi tutulan Fen bilgisi öğretmenleri, gördükleri doğa uygulamaları ile aldıkları spesifik doğa gözlemleri ve tecrübelerini öğrencilerine aynı yolla aktarabileceklerdir. Zira, Fen bilgisi derslerinde; Öğrencinin dikkatinin doğaya ve doğa korumanın önemine çekilmesi mümkündür. Fen bilgisi dersinin ilgili konuları, doğada, gezi ve gözleme dayalı yapılabilmektedir. Isparta ili korunan alanlarının, sahip oldukları ekolojik, biyolojik, jeolojik zenginlik açıdan doğal laboratuar gibi olmaları dolayısıyla, Fen Bilimleri uygulamaları için çok uygun mekanlardır. Zaten doğa ile iç içe bulunan İzci öğretmenleri, konu uzmanlarından aldıkları spesifik, daha kapsamlı ve ayrıntılı eğitimlerden sonra kendi öğrencilerine de daha kaliteli izci eğitimi verebilecekleri düşüncesi ile tercih edilmişlerdir. Geleceğin Biyoloji, Sınıf, Coğrafya öğretmeni olacak kitle ise, görev yapacakları okullarda daha kapsamlı/kaliteli ders vermeleri ve benzer doğa eğitimlerini bulundukları bölgelerde geliştirmeleri düşüncesiyle, hedef kitleye dahil edilmiştir. Proje kapsamında aldıkları eğitim, öğretmen adayı öğrencilerin, lisansüstü (Yüksek Lisans, Doktora) çalışmalarını doğaya yönelik olarak planlamaları ve ileriye yönelik eğitimlerinde doğa ve çevreyle ilgili konuları tercih etmelerini sağlayabilirler. Hedef kitlenin projeye uygunluğu: Proje ekibi, Fen Bilimleri (Doğal Çevre, Biyoloji, Zooloji, Botanik, Yaban Hayatı, Ekoloji, Jeoloji, Klimatoloji vb.) konuları çerçevesinde çalışmaları bulunan ve konularında uzman kişilerden seçilmiştir. Hedef kitle olarak seçilen ve Doğa Bilimleri içerisinde yer alan eğitim dallarında görev alan veya alacak olan Fen Bilgisi, Biyoloji, Coğrafya, İzci Lideri öğretmenleri ile ülkemiz en genç nüfusun ilk eğitimiyle yükümlü Sınıf öğretmenleri ve öğretmen adaylarının formasyon ve altyapıları 0

12 proje ekibinin aktarmayı planladığı bilgiyi almaya müsaittir. Yine projenin eğitim sürecinde yapılacak gözlem, inceleme, sorgulama, yorumlama konuları, hedef kitlenin yabancı olmadığı konular olduğundan aktarım ve iletişimde problem yaşanmayacağı kabul edilmektedir Literatür Taraması/Referans Alınan-İncelenen Örnekler: Proje kapsamında incelenen ulusal ve uluslararası literatüre, benzer uygulamalara referans verilmelidir. (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.) Doğa eğitimine muhtaç kitlenin, ülke genelinde olduğu gibi yöremizde de Doğa ve canlı türlerine ait bilgileri ansiklopedilerden veya Doğayı konu alan kitap ve filmlerden öğrendikleri gözlenmektedir. Bu bilgi kaynakları da kuşkusuz, toplum için faydalıdır. Örneğin, her yaştan ve her kesimden insanın ilgisini çeken doğa belgeselleri, Doğanın tanıtılmasına hayli katkıda bulunmaktadırlar. Ne var ki bunların hiçbiri doğanın yerinde ve bilginin doğrudan canlı obje üzerinde tanıtılmasının yerini tutamazlar. Ülkemizde doğal karakterini muhafaza etmesi dolayısıyla koruma altına alınmış alanlardan (KDA lar) özellikle Milli parklar Doğa eğitimlerinin verilebileceği uygun yerlerin başında gelmektedir. TÜBİTAK tarafından 999 yılında başlatılarak 2005 yılında dokuz, 2006 yılında ise ayrı bölgede (GAP Bölgesi, Uludağ Milli Parkı ve çevresi, Palandöken Dağları (Erzurum)-Sarıkamış (Kars) ve çevreleri, Kemaliye (Erzincan) ve çevresi, Ilgaz Dağı-Küre Dağları MP ları ve çevresi, Gala Gölü MP-Longoz Ormanları (İğneada) ve çevreleri, Amanos Dağları-Antakya ve çevresi, Hatila Vadisi-Kaçkar Dağları MP ve çevresi, Kazdağı MP ve çevresi, Kapadokya MP ve çevresi, Gediz Deltası-Spil Dağı MP ve çevresi) üniversiteler, Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve belediyelerin işbirliğiyle, genç araştırma görevlilerine, master ve doktora öğrencilerine ve öğretmenlere geniş bir ekoloji vizyonu kazandırmak ve bilimin popülerleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla oluşturulan "Milli Parkların Ekoloji Temelli Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı" adlı proje kapsamında, çevre eğitimi düzenlenmiştir (http://www.tubitak.gov.tr/home.do;jsessionid). Bu projeler çerçevesinde yapılan Doğa eğitimlerinde, korunan alan ve çevresinin sunduğu doğal ve kültürel değerler, üniversite öğretim üyeleri ve diğer uzmanların katkılarıyla katılımcı bir eğitim temelinde işlenmesinin ve doğal kaynaklar, ekosistem, insan-doğa ilişkileri ve doğanın dilinin öğretilmesi konularında bilgilenen genç akademisyenler ve öğretmenlerin öğrendiklerini, gönüllü olarak yaymaları ile doğa dilinin yaygınlaştırılarak geniş kitleler tarafından anlaşılmasının hedeflendiği görülmektedir. Doğal yaşam alanları, öğrenmenin en hızlı gerçekleştiği açık hava laboratuvarlarıdır. Doğal hayata verilen zararlar, bunun neden ve sonuçları, doğa eğitiminin çevre eğitimiyle kesiştiği önemli bir kavşak noktası olup, doğa eğitimi, çocuklarımıza, yaşadıkları ve yaşayacakları çevre sorunları konusunda bilinçlenmeleri, bu sorunların çözümüne yönelik stratejiler geliştirmeleri, kişisel ve toplumsal ölçütte kendilerini geliştirmeleri için olanaklar sunar. Türkiye'de yeni geliştirilen ve bu yıl tüm okullarda uygulamaya konulan ilköğretim 4. ve 5.sınıflar Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında, çevre konularına geniş yer verilmesi sağlanmıştır. Ancak bu konuların ele alınışında, uygulama aşamasında halen geliştirilmeye açık alanların ve boşlukların bulunduğu görülmektedir. Bu boşluklardan bir tanesi, alan gezileri ve bu gezilerde gerçekleştirilecek uygulamalı etkinliklerde ortaya çıkmaktadır. Oysa, alan gezileri, aktif bir öğrenme ortamı oluşturarak öğrencinin aynı anda birçok yönden gelişimini hızlandırıcı olma özelliğine sahiptir. Şu halde öğretmen ve öğretmen adaylarına bu yönde bir formasyon kazandırılmasına da ihtiyaç vardır. Doğa eğitimleri, bu ihtiyacı karşılayacak alternatiflerden biridir. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Kanada, Almanya gibi gelişmiş ülkelerde benzer eğitim çalışmaları 20.yy ın ilk yarısında başlamış ve günümüzde çok yaygınlaşmıştır. Başlangıçta, özellikle iç turizmin gelişmesine göz ardı edilmeyecek katkılar sağlayan bu eğitsel faaliyet tarzı, 980 li yıllarla birlikte hızla gelişmeye başlayan ekoturizmin de asli tarzını ve mekânını oluşturmuştur. ABD de milli parkları gezenler ve bu gezilerini, Yeşil Pasaport

13 uygulaması ile belgeleyenlerin sayısı milyonlarla ifade edilir hale gelmiştir. Önerilen bu proje, bir doğa eğitimi etkinliğidir. Öğretim üyeleri, öğretmenler ve eğitim fakültesi öğrencileri gibi ilgi gruplarını doğal ortamlarda bir araya getirerek, disiplinler arası düşünme, sorun çözme becerilerini geliştirmeye yönelik yaratıcı ve katılımcı bir çevre ya da doğa eğitimi programı geliştirilmesi ve bu çerçevede ilgi alanı eğitim olan yetişkinlere doğa eğitimi verilmesi amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında eğitimler, Isparta daki Milli Park, 2 Tabiat Parkı ile potansiyel koruma alanı nda gerçekleştirilecektir. Bu alanlar: Yazılı Kanyon TP, Kovada MP, Gölcük TP ve Eğirdir Gölü Hoyran Kedikayası olup, bu alanlarda alanların jeolojisi, bitki örtüsü, faunası ve sosyo-ekonomik konular üzerine proje ekibi tarafından yapılmış çok sayıda araştırma mevcuttur. Isparta ili Sütçüler İlçesi Çandır Köyü sınırları içerisinde yer alan Yazılı Kanyon, mevkii, bitki örtüsü, yaban hayatı ve ilginç jeolojik özelliklerinden dolayı 989 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. Alanı 600 hektardır. Saha içinde ahşap bir baraka ile WC dışında hiçbir tesis bulunmamaktadır. Uzun devreli gelişim planı yoktur. Sahada, kanyon boyunca, arasında yer yer açıklıklar bulunan geniş yapraklı vejetasyon ağırlıktadır. Kanyonun her iki tarafındaki kayalıklar üzerinde çeşitli çalı türleri bulunmaktadır. Yukarılara doğru çıkıldıkça saf Kızılçam Pinus brutia Ten. ormanlarına rastlamak mümkündür. Karacaören baraj gölü ne doğru gidildikçe geniş yapraklı ormanlar biraz devam etse de göl civarı geniş düzlükler içeren mera ve tarım arazileri ile kaplıdır. Sahanın en önemli fauna elemanları Yaban Keçisi Capra aegagrus ve Kızıl Akbaba Gyps fylvus dur. Bu iki tür, dünya çapında nesli tehlike altında türler olup, bunların dışında alan, diğer kuş ve memeli türleri açısından da zenginlik göstermektedir. Gölcük Gölü TP: Isparta İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde yer alan Gölcük gölü ve çevresi sahip bulunduğu bitki örtüsü, yaban hayatı, jeomorfolojik yapısı, peyzaj güzellikleri ve rekreasyon imkanlarından dolayı 99 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. Sahanın alanı 992 yılında. Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiş, Ocak 998 yılında da Turizm Merkezi olarak yeni statü kazandırılmıştır. Saha içerisinde rekreasyon hizmeti vermeye yönelik bazı yapılar bulunmaktadır. Yöre yakın bir jeolojik zamanda çok önemli bir volkanizmanın merkezi olmuştur. Derin faylar boyunca çıkan lavlar büyük volkan konileri oluşturmuştur. Bunlardan en önemlisi olan Gölcük volkan konisi bir patlama ile parçalanmış ve merkezi kesimin çökmesi ile bir kaldera içinde küçük volkan konileri teşekkül etmiştir. Günümüzde yörede volkanik faaliyet durmuş vaziyettedir. Gölcük Tabiat Parkında, göl çevresinde, geniş yapraklı ağaç ve meyve ağaçlarından oluşan yaklaşık metrelik bir kuşak bulunmakla beraber yukarılara doğru yer yer tam kapalı ibreli ormanlara rastlanmaktadır. Orman vejetasyonu genelde suni ağaçlandırma sahalarından oluşmaktadır. Alanda, özellikle piknik alanı çevresinde, insana yakın kuş türlerini çok rahatlıkla görebilme imkanı vardır. Ayrıca, Tavşan, Tilki gibi memeli türlere de rastlamak mümkündür. Kovada Gölü MP: Eğirdir ilçesi sınırları içinde olup, Kovada gölü ve ormanlık çevresini kapsayacak şekilde 6534 hektarlık bir alana yayılmıştır. 970 yılında Milli Park olarak tescilinden sonra 992 yılında.derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiştir. Kovada Gölü MP sahasının en önemli özelliği rekreasyonel kullanıma müsait olan doğal kaynaklarıdır. 9 km genişliğinde ve oldukça sığ olan gölün çevresi 20 km'dir. Derinliği ise 6-7 metreye kadar iner. Suda bulunan ve göle yeşil renk veren tortular -5 metre derinlikten sonrasının görülmesine engel olurlar. Gölün deniz seviyesinden yükseltisi 900 metredir. Bölgede, kalkerin suda erimesiyle oluşan karstik yapı çok belirgindir. Zengin bir bitki örtüsüne sahip Milli Parkta, göl çevresinde, geniş yapraklı vejetasyon, içerilere doğru gidildikçe kapalı ibreli bir vejetasyon yer almaktadır. Çevrede bulunan yerleşim yerleri yakınlarında, tarım alanları da mevcuttur. Kovada gölünde Sazan Cyprinus carpio ve Tatlı su levreği Perca fluviatilis bulunur. Kovada çevresinde en çok bulunan türler; Yaban domuzu Sus scrofa, Sansar Martes martes, Porsuk Meles meles, Tilki Vulpes vupes, Tavşan Lepus sp. ve Sincap Sciurus vulgaris dır. Isparta ile Kovada gölü arasındaki karayolu 64 km'dir (Isparta Milli Parklar Arşivi, 200). Eğirdir Gölü-Hoyran Kedikayası: Eğirdir Gölü, Göller bölgesinde yer alan önemli bir göldür. İdari olarak Isparta İli sınırları içinde yer almaktadır. Su rengi turkuvazdır. Jeolojik olarak tektonik bir göl olmakla birlikte göl çanağının biçimlenmesinde karstik olaylar da etkili olmuştur. Gölün beslenimi; göl alanına düşen yağıştan, drenaj alanı yüzeysel akışından ve yer altı suyu akışından 2

14 (kaynaklar dahil) olmaktadır. Boşalımı ise; güney ucundaki gölayağı, buharlaşma, düdenler ve suni boşalım (sulama, enerji üretimi ve içme-kullanma suyu temini) yoluyla olmaktadır. Gölü besleyen en önemli akarsular Uluborlu yönünden gelen Popa çayı, Hoyran Ovasından inen Değirmen çayı ve Yalvaç tan gelen Akçay dır. Yazın geçtikleri yerlerde sulamada kullanıldıkları için, bu çayların suları yaz mevsiminde göle ulaşmaz. Ekolojik karakteri itibariyle Beyşehir Gölüne benzemektedir. Gölün derin kısımları orta gıdalı, sığ kısımları ise bol gıdalı özelliktedir. Göl, su ürünleri yönünden zengin bir yapıya sahip göle bırakılan Sudak göldeki diğer balık türlerini bitirmiştir. Halihazırda sadece çok az sayıda sazan balığı Hoyran kesimindeki sığ bölgelerde varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. Gölde çok zengin olan tatlısu istakozu da hastalık yüzünden tamamen tükenmiştir. Göl, doğudaki Gelendost kıyıları ile kuzeybatıdaki Gençali ve kuzeydeki Hoyran Ovasının kıyı düzlükleri dışında genellikle dik yamaçlarla inen dağlarla çevrilidir. Güneyde yer alan Eğridir Gölü nün daha derin kıyıları dik ve sazlık alanlarının az olması sebebiyle su kuşları için elverişsizdir. Daha sığ olan Hoyran Gölündeki geniş sazlık alanlar, su kuşları için kuluçka ve beslenme ortamı oluşturmakta, kuzeyden gelen kuşlar için önemli bir uğrak alanı olmaktadır. Gölün sonbahar ve kış aylarındaki ortalama kuş populasyonu civarındadır. Göl kenarında geniş düzlükler bulunmakla beraber, bu düzlüklerin bittiği yerlerde dağlık bir yapı ortaya çıkmaktadır. Gölün rakımı 900 metre olup, derinliği ise 6-7 metredir. Alan fauna elemanları açısından yörenin en zengin sahalarından biridir. Özellikle Saz kedisi Felis chaus alanda gözlenebilen en önemli memeli türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra birçok sukuşu ve yırtıcı kuş türlerini de saha dahilinde sıklıkla görmek mümkün olmaktadır. Bu alanlarda proje ekibinin yaptığı çalışmalar ve diğer ilgili literatür:. BAYRAKLI F. A., GÜLBAY, Ö., Yetişkin Eğitimi İçin Öğretici Rehberi, TC. Meb Eğitim Bakanlığı Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Yayını, Ekim 2000, Ankara. 2. BAYRAM. A., ÜLKER, S., YAVUZ, A., GÜNDOĞDU, E., YASİN, Ü. (2005). Yazılıkaya Yaban hayatı Geliştirme Sahası, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, 8-0 Eylül 2005, BİLGİN, A., 997, Isparta-Gölcük Yöresi Mağmatik Kayaçların Mineraralojisi ve Petrografisi, I. Isparta Pomza Sempozyumu 79-85, (26-28 Haziran 997), Isparta. 6. BİLGİN, A., 997, Isparta-Gölcük Yöresi Mağmatik Kayaçların Mineraralojisi ve Petrografisi, I.Isparta Pomza Sempozyumu (26-28 Haziran 997), Isparta 7. BİLGİN, A., CARAN, Ş., ŞENER, İ., 2005, Isparta Gölcük volkanitlerinin jeokimyasal özellikleri, Türk. Pomza Sempozyumu, 2005, pp.4-44, Isparta. 8. BİLGİN, A., CARAN, Ş., ŞENER, İ., 2005, Isparta Gölcük volkanizmasının çevresel ve ekonomik değerlendirmesi, Türk. Pomza Sempozyumu, 2005, pp BİLGİN, A., KÖSEOĞLU, M., 990, Isparta Gölcük yöresindeki kil minerallerinin mühendislik önemi, Akd.Üniv.Isparta Müh.Fak., 6.Müh.Haftası. 0. BİLGİN, A., KÖSEOĞLU, M., 99, Isparta Gölcük yöresindeki kil minerallerinin mühendislik önemi, Akd.Üniv., Isparta Müh. Fak.Derg., 6, 47-59, Isparta.. BİLGİN, A., KÖSEOĞLU, M., ÖZKAN, G., 988, Isparta Gölcük volkanitlerinin mineraloji, petrografi ve jeokimyası, TMMOB, Jeoloji Müh. Odası, BİLGİN, A., KÖSEOĞLU, M., ÖZKAN, G., 990, Isparta-Gölcük yöresi kayaçlarının mineraloji, petrografi ve jeokimyası, Doğa, Türk Mühendislik ve Çevre Bilimleri Derg., 4/2, , Ankara. 3. BİLGİN, A., ÖZGÜR, N., YAĞMURLU, F., 999, Isparta Gölcük Volkaniklerinin Kökeni ve Gelişimi, GB. Türkiye, SDÜ.. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, Ekim 999, Isparta. 4. BİLGİN,A., İSMAİLOV,T., CARAN, Ş.,2005, Isparta yöresi kaynak sularında fluor, iyot, arsenik düzeyleriyle insan kökenli (antrapojenik) kirlenme ve sağlığa etkileri,. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, -3 Aralık, 2005, Ankara. 5. BİLGİN,A., SARGIN,S., 2003, Building stones and environmental interaction in Isparta (Turkey) region, Industrial Minerals and Building Stones (International Symposium), September 5-8, pp , Istanbul, Turkey. 6. BİLGİN,A.,HANCER,M.,DAYAN,E.,2003, Geoloische untersuchungen südwestlich von Isparta-Egirdir unter besondere Berucksichtigung der stellung des Perms (Westlicher Taurus), Z. Dt. Geol. Ges. 53/2-4 pp259-27, Stuttgart. 7. CARAN, S., BİLGİN,A., COBAN,H.,2003, Gölcük (Isparta) volkanitleri ile ilişkili zeolit 3

15 içeren kaynaklaşmış tüflerin mineralojisi, 20.Yıl Sempozyumu,4-6 Mayıs,2003, Isparta. 8. ÇINAR, M., Eğitici Rehberi-, Türkiye Elektrik Kurumu Eğitim Dairesi Başkanlığı, Eylül, 988, Soma-Manisa. 9. DUTKUNER İ., BÜYÜKGEBİZ T., YEĞEN E., Eğirdir (Isparta) Yöresinin Tıbbi Ve Aromatik Bitkileri,. Ulusal Eğirdir Sempozyumu, 200, Eğirdir, Isparta. 20. DUTKUNER İ., BÜYÜKGEBİZ T., YEĞEN E., Kovadaçayı (Eğirdir-Isparta) Arboretumu'nun Tanıtımı,. Ulusal Eğirdir Sempozyumu, 200, Eğirdir, Isparta. 2. FAKİR, H., DUTKUNER İ,. Isparta Gölcük, Tabiat Parkı Florası Üzerine Araştırmalar,.International Symposium On Protection Of Natural Environment And Ehrami Karaçam, September 999, Sayfa 77-87, Kütahya. 22. FROMM, E., Yeni Bir İnsan Yeni Bir Toplum, Say, Mart 980, Ticina. 23. GENÇ M., GÜNER T., DUTKUNER İ., ÇATAL Y., Eğiridr İlçesindeki Anıt Ağaçlar,. Ulusal Eğirdir Sempozyumu, 200, Eğirdir, Isparta. 24. GÖRMÜŞ, M. CARAN, Ş. ÇOBAN, H. VE YILMAZ, K Bedre-Barla (Eğirdir Gölü Batısı) Arasında Kıyı Kenar Çizgisi.. Eğirdir Sempozyumu, 3 Ağustos- Eylül 200, , Isparta. 25. GÖRMÜŞ, M., BOZCU, M. VE POİSSON, A Field guide of the Dereboğazı-Sagalasus- Insuyu and Gölcük tuor. 4th International Symposium on Eastern Mediterrenean Geology, 5p.,2-25 May, 200, Isparta, 26. GÖRMÜŞ, M., ÇOBAN, H., CARAN Ş., UYSAL, K., BİRCAN, C., TUNÇ, İ.O., Eğirdir Gölü Batısı Pliyo-Kuvaterner Sedimanları. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, GÜNDOĞDU, E Isparta Çevresindeki Bazı Korunan Alanlarda Orman Kuşları Üzerine Gözlemler SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayı Isparta 83-00s. 25. GÜNDOĞDU, E., YASİN, Ü., (2005). Yazılı Kanyon Tabiat Parkı Kuş Ve Memeli Türleri Üzerine Araştırmalar, Korunan Alanlar Sempozyumu, 8-0 Eylül Isparta Milli Parklar Arşivi, KUŞCU, M., BİLGİN, A., 992, Kızıldağ (Eğirdir-Isparta) Kromitlerinin Jeokimyasal Özellikleri, Yerbilimleri, 2, Ankara. 4-53, Adana. 28. Milli Eğitim Bakanlığı İle Orman Bakanlığı İşbirliğinde Ülke Düzeyinde Avcı Eğitimi Düzenlenmesine Dair Esasları Belirleyen Protokol, TC. Meb Eğitim Bakanlığı Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Yayını, 2000,Ankara. 29. OĞURLU, İ. 997 Göller Yöresinde Av Ve Yaban Hayatı Göller Yöresi Ormancılığı Paneli, 2 Mart Isparta 30. OĞURLU, İ., AVCI, M. 999 Bir Don Çukuru Üzerine Araştırmalar Tr.J. Of Agr. & For., 23(Ek Sayı 5), Ankara OĞURLU, İ., GÜNDOĞDU, E. Eğirdir Gölü Çevresinde Saz kedisi Felis chaus Schreber' nin Yayılışı ve Habitat Kullanımı, S.D.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 937-M-04 no'lu proje. 32. OĞURLU, İ., GÜNDOĞDU, E. Isparta Yöresinde Yaban Keçisi Capra aegagrus Erx.' nin Populasyon Ekolojisi, S.D.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 04-D-88 no'lu proje. 33. OĞURLU, İ., GÜNDOĞDU, E., SARIKAYA, O., Gölcük Gölü Tabiat Parkı Faunası Üzerine Araştırmalar. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, 8-0 Eylül 2005, OĞURLU, İ., GÜNDOĞDU, E., ÜNAL, Y., KİLİMCİ, Ü., (2004) Bird Observation In Isparta ( ), First International Eurasian Ornithology Congress (Abstract Book), Baskı: Sadri Grafik, 8- April, Antalya. 35. OĞURLU, İ., GÜNDOĞDU., E. Isparta Çevresindeki Bazı Korunan Alanlarda Orman Kuşları Üzerine Gözlemler Araştırma Fonu Proje No:298 Isparta 36. ÖZDEN, Y. Eğitimde Yeni Değerler, Eğitimde Dönüşüm, Pegem Yayıncılık, 3. Baskı, Önder Matbaası, Ankara, ÖZGÜR, N., PEKDEĞER, A., BİLGİN, A., 99, Batı Toroslar Gölcük/Isparta yöresi yeraltı sularında bulunan fluorürün kökeni, Göller Bölgesi Tatlı Su Kaynaklarının Korunması ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 3-5 Haziran 99, Isparta 38. ÖZGÜR, N., PEKDEĞER, A., BİLGİN, A., 99, Batı Toroslar Gölcük-Isparta yöresi yer altı sularında bulunan florun kökeni, Göller Bölgesi Tatlı Su Kaynaklarının Korunması ve Çevre Sorunları Sempozyumu, , Isparta. 39. ÖZKAN, K.,Eğirdir Gölü Havzası Kuraklık Etüdü ve Tarım-Ormancılık Açısından 4

16 Değerlendirilmesi S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı:2, ISSN: , 75-96, 200, Isparta. 40. PEKDEĞER,A.,ÖZGÜR, N., SCHNEİDER, H.J.,BİLGİN, A., 990, High fluorine contents in aqueous systems of the Gölcük area, Isparta W-Taurides, IESCA 990, İzmir. 4. PEKDEĞER,A.,ÖZGÜR, N., SCHNEİDER, H.J.,BİLGİN, A., 990, High fluorine contents in aqueous systems of the Gölcük area, Isparta W-Taurides, IESCA 990, 60-70, İzmir. 42. SAGULAR, E.K. and GÖRMÜŞ, M Preliminary results on the Eocene sequence and reworking in the Dereboğazı area (southern Isparta, Turkey). 4th. International Symposium on Eastern Mediterranean geology, 2-25 May 200, Abstracts, p. 42, Isparta. 43. ŞAHİNCİ, A., BİLGİN, A., ÖZKAN, G., 988, Gölcük ve yöresinde magmatit kayaçlardan gelen suların jeokimyasal evrimi, Akdeniz Üniv.Isparta 5.Müh.Haftası, Isparta. 44. ŞAHİNCİ, A., ÖZKAN, G., BİLGİN, A., 988, Gölcük ve yöresinde magmatik kayalardan gelen suların jeokimyasal evrimi, Akdeniz..Isp.Müh.Fak.Derg., 4, -6, Isparta. 44. ÜNAL, Y, Isparta Havalisinde Yaban Keçisi Üzerine Gözlemler, Orman Fakültesi, Orman Entomoloji ve Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2004, ISPARTA. 45. ÜNAL, Y., BELGRAD, R., (2003) Isparta Yöresinde Yaban Keçisi (Capra aegagrus Erxl.) Envanter Çalışmaları, 4. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi (International Forestry Student Association), 8-0 Mayıs, Isparta, 46. ÜNAL, Y., SALİHOĞLU, B., NEJDET, B., Israrta Çevresinde Kuş Gözlemleri, Orman Fakültesi, Orman Entomoloji ve Koruma Anabilim Dalı, Lisans Tezi, Isparta,, (http://www.cevreorman.gov.tr/sulak/sulakalan/egirdir.htm) 48. (http://www.tubitak.gov.tr/home.do;jsessionid 3. Bilim İletişimi Kıstasları 3.. Yöntem: Gerçekleştirilecek projenin bilim ve bilim iletişimi içeriği ve kullanılacak teknikler ayrıntılı biçimde anlatılmalı, benimsenen ana yaklaşımın alternatifleri irdelenmeli ve bu yaklaşımın diğerlerine göre üstünlükleri ve zayıflıkları belirtilmelidir. (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.) Bu proje, öncelikle belirlenecek hedef kitleye doğa ile baş başa iken doğayı anlayabilme, doğayı tanıyabilme ve gördüklerini öğrencilerine de aktarabilme vizyonu kazandırmaya yöneliktir. Katılımcı, bütünsel, sorgulayıcı ve doğa/kültür merkezli bir eğitim yöntemi uygulanacaktır. Öğretici ve öğrenen hiyerarşisi mümkün olan en alt düzeye indirilmeye çalışılacaktır. Dersler ve ders dışı etkinlikler paylaşımcı ve katılımcı bir tarzda yerine getirilecektir. Doğa ile uyum, temel yaklaşım olacaktır. Doğayı tanıma, doğayı okuyabilme, doğadaki farklılıkları keşfedebilme katılımcılara kazandırılması gereken temel beceriler olacak ve ders işleme yöntemleri bu temel anlayışa uygun biçimde şekillendirilecektir. Bu amaçla, eğiticilerin (proje ekibi) deneyim sahibi oldukları aktif öğrenme yöntemleri ve öğrenci odaklı eğitim tarzı uygulanacaktır. Eğitimde temel fikir ve davranış tarzı; Doğa ile uyum ve katılımcılara bu nosyonu kazandırmak olacaktır. Eğitime konu olacak doğal kaynakların tanıtımı, pratik şekilde organize edilebilen çadırlı kamp gezileri ile yerinde verilebilecek bilgiler halinde planlanacaktır. Gözlemlerde dürbün, teleskop vb gözlem araçlarından incelemelerde ve görüntülü anlatımlar için optik aletlerden yararlanılacaktır. Orman kaynakları, flora ve vejetasyon, jeoloji ve Klimatoloji ile ilgili dersler ve uygulamalar hakkında kısa bilgilendirme ve ilgi uyandırmaya Meraklandırma ya yönelik faslı müteakiben araziye çıkılacak, eğitim alanına varıldığında doğrudan bilgi aktarımı yerine önce katılımcılara Keşfetme fırsatı verilecek, daha sonra soru sormayı ve sorgulamayı önceleyen bir tarzın tatbikine çalışılacaktır. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel konularda giriş yapmadan önce KDA çevresinde yerleşim sakinleriyle temasın gerçekleştirilerek katılımcıların çevresel sorunları bunların odağındaki sosyal gruplar üzerinden gözlenmesi sağlanacaktır. Yaban hayatı türlerinin ve yaşama ortamı ilişkilerinin belirlenmesinde aşağıdaki yöntemlerden yararlanılacaktır. 5

17 Doğrudan gözlemler Kuşlarda gözlem ile teşhis ve türün biyolojisi hakkında bilgi Memelilerde gözlem ve sayımların yorumlanması Gözlenen davranışların ne anlama geldiğinin yorumlanması, Alan Sahiplenme, Kur yapma, Alarm verme gibi davranışların tanıtımı Dolaylı gözlemler Kuşlarda ses, tüy, telek, yuva ve yumurta örneklerine dayanarak türün tanınması Memelilerde iz, dışkı vb belirtiler ile türlerin tanınması Tür-habitat ilişkilerinin yerinde gözlenmesi Memeli ve kuşların habitat seçimi Habitat faktörlerinin memeli ve kuş tür örnekleri bazında tanıtım. Flora eğitiminde üzerinde durulacak türler : Lokal endemik türler,tiba türleri ve yenilebilir/sofra bitkileri olacaktır. Eğitimler, Isparta daki bir Milli Park, iki Tabiat Parkı ile bir Doğal Sit Alanı nda her mevsim birer defa olmak üzere 7 şer günlük, eğitim merkezlerinde teorik ve doğada uygulamalı ve görsel/gözleme dayalı eğitimler şeklinde gerçekleştirilecektir. Her dönem için farklı katılımcılar davet edilecektir. Eğitim grupları 25 kişiden oluşacaktır. Dolayısıyla, yılın sonunda katılımcılardan oluşan yüz kişilik bir kitle bu proje dâhilinde doğa eğitimden geçmiş olacaktır. Katılımcı seçimi Fakülte ve okullara e-posta, broşür ve başvuru formu göndererek sağlanacaktır. Ayrıca, oluşturulacak web sitesiyle tüm duyurular internet ortamından da ilgi sahiplerine ulaştırılacaktır. Eğitim Takvimi ve Alanları: EĞİTİM DÖNEMLERİ 0-08 Temmuz Eylül Şubat Mayıs 2008 EĞİTİM ALANLARI Gölcük Tabiat Parkı Kovada Gölü Milli Parkı Yazılı Kanyon Tabiat Parkı Eğirdir Gölü Gölcük Tabiat Parkı Kovada Gölü Milli Parkı Yazılı Kanyon Tabiat Parkı Eğirdir Gölü Gölcük Tabiat Parkı Kovada Gölü Milli Parkı Yazılı Kanyon Tabiat Parkı Eğirdir Gölü Gölcük Tabiat Parkı Kovada Gölü Milli Parkı Yazılı Kanyon Tabiat Parkı Eğirdir Gölü KAMP YERİ Isparta (SDÜ Çiftçi Eğitim Merkezi- 2gece) Eğirdir (SDÜ Mavigöl Konukevi- 2 gece) Sütçüler (Arazi Kampı- 3 gece) Isparta (SDÜ Çiftçi Eğitim Merkezi- 2gece) Eğirdir (SDÜ Mavigöl Konukevi- 2 gece) Sütçüler (Arazi Kampı- 3 gece) Isparta (SDÜ Çiftçi Eğitim Merkezi- 2gece) Eğirdir (SDÜ Mavigöl Konukevi- 2 gece) Sütçüler (Arazi Kampı- 3 gece) Isparta (SDÜ Çiftçi Eğitim Merkezi- 2gece) Eğirdir (SDÜ Mavigöl Konukevi- 2 gece) Sütçüler (Arazi Kampı- 3 gece) 6

18 Alan ve Obje İtibariyle Eğitim Konuları Alan Konu Gölcük Gölü TP Kovada Gölü MP Yazılı Kanyon TP Eğirdir- Hoyran Gölü Jeoloji Gölcük ve çevresi volkanik ve volkanoklastik kayaları. Jeolojik zamanlarda (Pliyo-Kuvaterner) şekillenen arazinin jeolojik yapısı Jeomorfolojik görünüm oluşumlarının zaman ve mekan içerisinde örnekleri, volkanik kayaların yerleşim şekilleri (kaldera, maar, koni, baca, yan baca, lav akıntısı vb.), volkan ve kaya çeşitleri (asit, bazik ve volkanoklastik kayalar) Gölcük volkanizmasının yaşı ile ilgili bulgular Volkanoklastik kayalardaki sedimenter yapıları Isparta Ovası ve diğer bölgelere püskürmüş volkan külleri ile kayaların kapladıkları alanlar ve Isparta çevresindeki jeolojik tarihçesi Arazide Gölcük Maarı, eski volkan konileri, trakiandezit türü kayalar, volkanoklastikler (aglomera, kaynaşmış tüf, gevşek tüf), pomza oluşukları, Gölcük volkanik kayalarının hangi kayalar üzerine geldikleri, su içerisinde gelişmiş sedimenter yapılar (derecelenme, çapraz tabakalanma), volkanokırıntılı kayalarla dolmuş eski vadi örnekleri Sagalasus Antik Kenti çevresindeki kayalar ile olan ilişkileri, yerleşim yerinin jeolojik özelliği, Sagalassus antik kentinde kullanılan yapı malzemeleri Bir çöküntü gölü olarak bilinen Kovada Gölü Genç ve yaşlı tektonik kavramlar Sahada gözlenen farklı karbonat kayalar Dolomit ve kireçtaşlarını örnekleri bulunan arazide dolomit ve kireçtaşı ayrımı, diğer kayalar ve yörenin jeolojik tarihçesi Saha ve çevresinde bulunan bivalv fosilleri (Triyas ı milyon yılları öncesiişaret eden Halobia, Neomegalodon fosilleri- ve göl kenarında günümüze ait Dreissenia fosilleri)fosillerin kayaların yaşlandırmalarındaki önemi Çevredeki genellikle karbonat kayalar Bu çevrede genellikle Mesozoyik yaşlı kayalar farklı özelliklerde gelişmişlerdir. Yazılıkanyon TP ile ilgili olarak, karbonat kayalarının genel özellikleri, gelişim mekanizmaları, günümüzde gözlenen karstik yapı şekilleri, mikroskobik özellikleri, içerisinde bulunan mikroskobik fosil kalıntıları Yörede gözlenen diğer mağmatik ve sedimenter kırıntılı kayalar, ilişkileri ve jeolojik tarihçeleri. Bir çöküntü gölü olarak bilinen Eğirdir Gölü Kıyı kenar çizgisi ve güncel sedimantasyon özellikleri Uydu verilerinin jeolojik amaçlı kullanımı ve bu sahadaki örneklerleri Eski Göl ve yeni göl, etek, ova, nehir çökel alanları, alt çökel alanları ve örnekleri Senirkent çöküntü sahası ve çevresindeki kayalarla jeolojik tarihçesi. Klimatoloji 7

19 Gölcük Gölü TP Kovada Gölü MP Yazılı Kanyon TP Eğirdir- Hoyran Gölü İklimin tanımlanması ve iklim dilinin öğretilmesi. Korunan alanların konvektif yağışlara etkisi. Isparta korunan alanlarının iklimi ( yağış, buharlaşma, nem, rüzgar, güneşlenme, toprak ve hava sıcaklığı). Isparta korunan alanlarında yer şekilleriyle iklim parametreleri arasındaki ilişkiler. Küresel iklim değişikliği ve Isparta Korunan Alanlarının İklim Değişikliği Açısından Değerlendirilmesi. Meteorolojik parametrelerin biyoçeşitliliğe etkisi. Çevrenin meteorolojik parametrelere etkisi. Ekolojik çevrenin orman yangın riskinin meteorolojik açıdan değerlendirilmesi. Fauna ve Yaban Hayatı Gölcük Gölü TP Kovada Gölü MP Yazılı Kanyon TP Eğirdir- Hoyran Gölü Krater gölü ve çevresi faunası Sarıçam, Karaçam ve Akasya dan müteşekkil yapay ağaçlandırma sahası faunası Volkanik tüflü arazi faunası Piknik alanı faunası; insana yakın türler; Sincap, Florya, Saka, Ketenkuşu, Sıvacıkuşu, İskete, Ardıçkuşları, Baştankaralar, Pürenova-Don çukuru faunası Göl kenarı sazlıklarda bulunan Su Kuşları; Bahri, Sakarmeke vb. Göl çevresi zengin yapraklı tür flora çeşitliliğine özgü kuş türleri MP sınırları içindeki tarım alanlarında yoğun olarak bulunan Yırtıcı Kuşlar; Kartal, Şahin, Atmaca, Kerkenez Yapraklı-İğne yapraklı karışık ormanlarındaki Ölü ağaçlar-dikili kuruların önem ve fonksiyonu Kızılağaç, Çınar ve Maki çalı türlerinden meydana gelen Akdeniz Dere vejetasyonu ve çevresi faunası Saf Kızılçam ormanları kuş türleri Kayalık alanlar faunası Türkiye nin en önemli av hayvanı ve dünya çapında nesli tehlike altında bir tür; Yaban Keçisi Türkiye de en iyi gözlemlendiği yerlerden biri olan Yazılı Kanyon, nesli tehlike altında bir yırtıcı kuş; Kızıl Akbaba Türkiye nin 5 yabani kedi türünden biri olan Saz Kedisi nin yaşama ortamı Türkiye nin en büyük 4.tatlı su gölünün Su Kuşları; (Yalıçapkını, Çobanaladatan, Serçeler, Gribalıkçıl, Su tavuğu, Martılar, Ördekler) Göle özgü yırtıcı kuşlar; (Balık Kartalı, Akkuyruklu Kartal, Saz Delicesi) Akdeniz bitki örtüsü maki faunası Tetar işletmesine tabi Söğüt ağaçlığı faunası Flora ve Botanik 8

20 Gölcük Gölü TP Kovada Gölü MP Yazılı Kanyon TP Eğirdir- Hoyran Gölü Özellikle ağaçlandırmalarla getirilmiş Karaçam ve Yalancı Akasya ormanları Bu ormanların erozyon açısından değerlendirilmesi, Türkiye nin önemli tohum meşcerelerinden olan Robinia pseudoacacia nın Macar steplerinden Anadolu yu istila hareketinin serencamı ve Cumhuriyet Ağacı olması Çaresiz kalan doğal taksonlar İtalya/Etna kökenli Genista ların hikayesi, tanıtımı Astragalus lar; tanıtımları, fonksiyonları (kitre olarak kullanımları vb.) Typha sp.ların özellikleri ve etimolojileri Mediterrenean ve Irano-Turanien Fitocoğrafik Bölgelerinin kesişiminde bulunan bu küçük milli parkın son derece zengin çalı formasyonunun özellikleri ve önemleri Ormanlar için büyük zenginlik olan ve biyolojik zenginliğe ve faunaya büyük oranda katkıda bulunan meyve ve yenilebilir büyük tohumları bulunan özellikle Mespilus, Pyrus, Rosa, Fraxinus ve Sorbus cinslerine ait bölge taksonlar ve önemleri Yakın bir yerde bulunan Kasnak Meşesi ve bu bağlamda endemizmin önemi, endemizm çeşitleri Rakımın metre yükseklikte olduğu ve akarsu florasının en güzel örneklendiği alan olarak önemi, Kanyon boyunca özellikle Mediterrenean forası tüm özellikleri Özellikle akarsuyun ve bağıl nemim yüksek olduğu vadi boyunca Kıızlağaçlar ve Çınarlar, önemleri ve özellikleri Çeşitli Celtis türleri, şalba, meşe taksonları Yaklaşık 000 metrelik yüksekliğiyle Irano-Turanien bitki elemanlarının görülmeye başladığı yer olarak önemi ve değeri Eğirdir gölünün yakınlarında hem taban suyu yüksekliğinden hem de bağıl nemim yüksekliğinden oluşturduğu zengin higrofit flora, Genetik Çeşitlilik Gölcük Gölü TP Kovada Gölü MP Yazılı Kanyon TP Eğirdir- Hoyran Gölü Genel olarak Ormanların Gen Kaynağı olarak tanımı ve önemi, Genetik çeşitliliğin korunma ilkeleri Gen havuzları ve korunma ilkeleri, Genetik çeşitliliğin ve özelliklerinin korunup devam ettirildiği özel alanlar, İrsel özellikleri ve çevre faktörlerinin basit olarak tespiti esasları Sulak alanların, sazlık ve fundalıkların genetik çeşitliliğe katkıları Orman Kaynakları Gölcük Gölü TP Orman kavramı, önemi, Genel orman varlığımız, Akdeniz Ormanları ve genel özellikleri 9

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1)

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1) Dokümanın Kodu :YÖN.FR.106 Yayın Tarihi : 18.02.2015 Revizyon Tarihi : - Revizyon No : 00 Sayfa 1 / 7 Proje Yöneticisi : EPK tarafından doldurulacaktır. Bölüm : Proje No : 1. GENEL BİLGİLER Bilimsel Araştırma

Detaylı

1000 2015-1 ÜNİVERSİTELERDE AR-GE STRATEJİ BELGESİ HAZIRLATILMASI VE UYGULATILMASI ÇAĞRISI BAŞVURU FORMU

1000 2015-1 ÜNİVERSİTELERDE AR-GE STRATEJİ BELGESİ HAZIRLATILMASI VE UYGULATILMASI ÇAĞRISI BAŞVURU FORMU 1000 2015-1 ÜNİVERSİTELERDE AR-GE STRATEJİ BELGESİ HAZIRLATILMASI VE UYGULATILMASI ÇAĞRISI BAŞVURU FORMU TÜBİTAK tarafından doldurulacaktır. Geçici Proje No Proje No BAŞVURU KAPAK SAYFASI Çağrı Kodu 1000-2015-1

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU. Etik Kurul İzin Belgesi Var, ekte sunuldu Gerekli değil

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU. Etik Kurul İzin Belgesi Var, ekte sunuldu Gerekli değil T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU Proje No: (Proje Yönetimi Ofisi tarafından verilir) Proje Başlığı Proje Alanı Sağlık Bilimleri Fen ve Mühendislik Bilimleri

Detaylı

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI Hazırlayan: Proje Destek Ofisi www.pdo.yildiz.edu.tr Son Başvuru Tarihi: 7 Eylül 2012 TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme

Detaylı

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI Hazırlayan: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bilimsel Destek Ofisi : http://www.yalova.edu.tr/i.aspx?q=601 Son Başvuru Tarihi: 02 MART 2012

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU 1. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖNERİ ÖZETİ VE ANAHTAR KELİMELER: (Projenin literatürdeki yeri, özgün değeri, amacı, yöntem,

Detaylı

T Ü B İ T A K 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI

T Ü B İ T A K 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI T Ü B İ T A K 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI ÜNİVERSİTELERDE GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI OLUŞTURULMASI VE YÜRÜTÜLMESİ ÇAĞRI DUYURUSU

Detaylı

SSS 1. PROJE BAŞVURUSU

SSS 1. PROJE BAŞVURUSU SSS 1. PROJE BAŞVURUSU ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ 1.1.Bir kişi Bilim ve Toplum Projeleri çağrılarına aynı dönemde kaç proje ile başvuru yapabilir? Bir kişi aynı dönemde yayınlanan Bilim ve Toplum Proje Çağrılarına

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi. TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi. TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Programın Amacı Nedir? Yeni bilgiler üretilmesi, Bilimsel yorumların

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi Osman İYİMAYA Genel Müdür 12-13 Mayıs Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

Mentor Eğiticisi Çağrısı

Mentor Eğiticisi Çağrısı TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Mentor Eğiticisi Çağrısı Bu çağrı duyurusu,

Detaylı

TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI BİLGİ NOTU

TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI BİLGİ NOTU TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI BİLGİ NOTU 1003 Programının Yenilikleri (Özet) Her öncelikli alana özgü Çağrı Programı Çağrı esaslı proje başvuruları İki aşamalı başvuru

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM POLİTİKALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJE ÖNERİSİ FORMU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM POLİTİKALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJE ÖNERİSİ FORMU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM POLİTİKALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJE ÖNERİSİ FORMU Proje Başlığı: Project Title: Proje Yürütücüsü: Proje Ekibi: İsim Görev Başvuru Tarihi: * Bu form TÜBİTAK Proje

Detaylı

TÜBİTAK. Prof.Dr. Barış ÇALLI. Doç.Dr. Bülent MERTOĞLU

TÜBİTAK. Prof.Dr. Barış ÇALLI. Doç.Dr. Bülent MERTOĞLU TÜBİTAK Bilimsel l Araştırma Projeleri Yazım Çalıştayı Prof.Dr. Barış ÇALLI Doç.Dr. Zehra Semra CAN Doç.Dr. Bülent MERTOĞLU Kamu Projeleri Programı Çağrılar Nasıl

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) ÖNERİ FORMU (Tasarım/Bitirme Projelerine Uygulamak İçin Düzenlenmiş Versiyonu)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) ÖNERİ FORMU (Tasarım/Bitirme Projelerine Uygulamak İçin Düzenlenmiş Versiyonu) 1. GENEL BİLGİLER 1.1 Projenin adı ve türü Projenin adı: T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) ÖNERİ FORMU (Tasarım/Bitirme Projelerine Uygulamak İçin Düzenlenmiş Versiyonu)

Detaylı

BĠLĠM ve TOPLUM PROJELERĠ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI

BĠLĠM ve TOPLUM PROJELERĠ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BĠLĠM ve TOPLUM PROJELERĠ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI Çağrı Adı : Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrı Numarası : 4004 Çağrı Türü : Periyodik Çağrı Yayınlanma Tarihi : 27.01.2012 Son Başvuru Tarihi

Detaylı

Proje Ekibi ve Sorumlulukları

Proje Ekibi ve Sorumlulukları Proje Ekibi ve Sorumlulukları Doç. Dr. Bilgen Başgut Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık ABD, Farmakoloji ABD -Süpermen in modası geçeli çok oldu. Dikkate değer bir başarı elde

Detaylı

TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini. Bilgilendirme Toplantısı. Doç.Dr. D Bülent MERTOĞLU Doç.Dr. Zehra Semra CAN

TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini. Bilgilendirme Toplantısı. Doç.Dr. D Bülent MERTOĞLU Doç.Dr. Zehra Semra CAN TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini i Destekleme Programı (1001) Bilgilendirme Toplantısı Doç.Dr. D Bülent MERTOĞLU Doç.Dr. Zehra Semra CAN Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sistemi

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İÇ ARAŞTIRMA DESTEKLERİ PROJE ÖNERİ FORMU

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İÇ ARAŞTIRMA DESTEKLERİ PROJE ÖNERİ FORMU MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İÇ ARAŞTIRMA DESTEKLERİ PROJE ÖNERİ FORMU PROJE BİLGİLERİ Proje Başlığı: Proje Süresi: PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ* Adı ve Soyadı Birimi Tel Faks E-Posta Ünvanı Adresi Başvuru Tarihi İmza Bölüm/Program

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Araştırma rma Destek Programları Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Özet Genel Bilgi Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Araştırma Grupları Destek Programları İstatistikler 2 TÜBİTAKTAK

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI III. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Köprülü Kanyon Milli Parkının Kısa Tanıtımı Gerçekleştirilen Envanter Çalışmaları Belirlenen Orman Fonksiyonları Üretim Ekolojik Sosyal

Detaylı

ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı

ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı ARDEB, üniversitelerden, kamu Ar-Ge enstitülerinden ve özel sektörden önerilen araştırma projelerine destek vermektedir. SBAG SOBAG TOVAG TBAG H 2 0 TÜBİTAK

Detaylı

ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ PROJESİ (UBAIP) PROJE BAŞVURU FORMU

ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ PROJESİ (UBAIP) PROJE BAŞVURU FORMU ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ PROJESİ (UBAIP) PROJE BAŞVURU FORMU Projenin Başlığı Proje Yürütücüsü Birim/Bölüm/ABD ( 1 ) Araştırmacı(lar) Proje Türü Proje Grubu Fen ve Mühendislik Bilimleri

Detaylı

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI Doç. Dr. Metin TANOĞLU Makina Mühendisliği Bölümü "İnovasyon ve Ar-Ge nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet

Detaylı

A a a t ırma m a De D s e t s ek e k Pr P og o r g am a l m ar a ı a k k n a l n ı (ARDEB)

A a a t ırma m a De D s e t s ek e k Pr P og o r g am a l m ar a ı a k k n a l n ı (ARDEB) Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Özet Genel Bilgi Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Araştırma Grupları Destek Programları Đstatistikler 2 TÜBĐTAK Destekleri Sanayiye yönelik

Detaylı

Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi 2015 Yılı Çağrısı

Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi 2015 Yılı Çağrısı TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

MADDE 5- BELEDİYE NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 5- BELEDİYE NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ TASLAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNDE YAPILACAK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREV VE SORUMLULUK ALANINA GİREN KONULARDAKİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARIN YÜRÜTÜLMESİ VE DESTEKLENMESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ MADDE 1- AMAÇ

Detaylı

ENAR PROJE BAŞVURU DOKÜMANI

ENAR PROJE BAŞVURU DOKÜMANI T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENAR PROJE BAŞVURU DOKÜMANI 2013 YILI PROJELERİ İÇİN GEÇERLİDİR İÇİNDEKİLER DİLEKÇE-1: Üniversite İçin Proje Başvuru Sayfası...

Detaylı

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT G.M.K. Bulvarı No:128 B. Blok Kat:3 Tandoğan Maltepe/ANKARA Tel : (312) 231 87 33 Faks : (312) 229 48 35 YASAL MEVZUAT STB Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Projelerinin Desteklenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ

TED ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ TED ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ 1. Proje Hakkında Genel Bilgi PROJE BAŞLIĞI: Başvuru Formu PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: BAĞLI BULUNDUĞU BİRİM: (Bölüm, Fakülte) DESTEKLEYEN DİĞER KURULUŞLAR: (Kuruluşun

Detaylı

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28621 YÖNETMELİK İstanbul Ticaret Üniversitesinden: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE DOĞA BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU Araştırma Projesi Başvuru Formu 1

FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU Araştırma Projesi Başvuru Formu 1 1 Tarih: EK-1a: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU Araştırma Projesi Başvuru Formu 1 Üniversitemiz mensuplarının yapacağı ya da üçüncü şahıslarca

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ. 3 Ekim 2012

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ. 3 Ekim 2012 TÜBİTAK 2209 DÖNEM -2 BAŞVURU HAZIRLIĞI (SON SINIF LİSANS ÖĞRENCİLERİ) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ 3 Ekim 2012 Proje? Başlangıcı ve sonu olan, boyutları önceden belirlenmiş bir

Detaylı

İLAÇ DIŞI KLİNİK ARAŞTIRMALARI BAŞVURU FORMU

İLAÇ DIŞI KLİNİK ARAŞTIRMALARI BAŞVURU FORMU A. BAŞVURUNUN YAPILDIĞI YER Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Etik Kurula yapılacak olan başvurular için aynı form kullanılmalı ve ilgili kutu işaretlenmelidir. A.1. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Detaylı

TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri. Yük. Kim. Müh. Kadir Yılmaz

TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri. Yük. Kim. Müh. Kadir Yılmaz TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri Yük. Kim. Müh. Kadir Yılmaz TÜBİTAK DESTEKLERİ -Sanayiye Yönelik Ar-Ge Destekleri Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) -Bilim İnsanı Destekleri

Detaylı

BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI

BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI Çağrı Numarası : 4004 Çağrı Adı Çağrı Türü : Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları : Periyodik Çağrı Yayınlanma Tarihi : 16.11.2012 Son Başvuru Tarihi

Detaylı

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ NE İSKENDERUN.. başlıklı Yönlendirilmiş Proje nin (YP)* desteklenmesini talep etmekteyim. Bilgilerinize ve gereğini arz ederim... /.. /. Proje Yürütücüsü Adı Soyadı / İmza

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Telefon : (442) 231 6100-02 Faks : (442) 231 6203 e-posta : bap@atauni.edu.tr web Vergi Dairesi : bap.atauni.edu.tr :

Detaylı

TÜBİTAK 107 G 029. 5.2. Proje Sonuçları

TÜBİTAK 107 G 029. 5.2. Proje Sonuçları 5.2. Proje Sonuçları Proje sonuçlandığında; uygulayıcının (DMP) eline sadece bir uygulama planı (Yazılıkaya YGS Yönetim Planı) değil aynı zamanda bir YGS plan/planlama modeli geçeceği için, YGS planlamasıyla

Detaylı

UYGULAMA DEVAM FİŞİ Adı Soyadı :... Sınıfı / Numarası :... Uygulama Yapılan Kurum:... Uygulama Dersi (Ders Kodu ve Adı) :... Uygulama Dönemi :..

UYGULAMA DEVAM FİŞİ Adı Soyadı :... Sınıfı / Numarası :... Uygulama Yapılan Kurum:... Uygulama Dersi (Ders Kodu ve Adı) :... Uygulama Dönemi :.. EKLER EK-1: UYGULAMA DEVAM FİŞİ UYGULAMA DEVAM FİŞİ Adı Soyadı :.... Sınıfı / Numarası :.... Uygulama Yapılan Kurum:.... Uygulama Dersi (Ders Kodu ve Adı) :... Uygulama Dönemi :.. 1. Hafta 2. Hafta 3.

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU. Lisansüstü Tez Çalışması Başvuru Formu 1

FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU. Lisansüstü Tez Çalışması Başvuru Formu 1 1 Tarih: EK-1b: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU Lisansüstü Tez Çalışması Başvuru Formu 1 Üniversitemiz mensuplarının yapacağı ya da üçüncü şahıslarca

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI V. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Uzun Devreli Gelişme Planı-Uludağ MP Uludağ, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 25. maddesi gereğince, 20.09.1961 tarih ve 6119-5 sayılı Bakanlık

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI UYGULAMA ESASLARI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI UYGULAMA ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI UYGULAMA ESASLARI A. Genel İlkeler Destek Programlarına Kimler Başvurabilir: Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyeleri,

Detaylı

4005 - SIKÇA SORULAN SORULAR

4005 - SIKÇA SORULAN SORULAR 4005 - SIKÇA SORULAN SORULAR 1. PROJE BAŞVURUSU ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ 1.1. Bir kişi Bilim ve Toplum Projeleri çağrılarına aynı dönemde kaç proje ile başvuru yapabilir? Bir kişi aynı dönemde yayınlanan

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

T Ü B İ T A K TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB)

T Ü B İ T A K TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) T Ü B İ T A K TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1513 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI 2014 YILI ÇAĞRI DUYURUSU Üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından

Detaylı

TTO Görev Tanımları. İçindekiler 1. TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ TEŞKİLAT YAPISI GÖREV TANIMLARI VE GEREKLİ NİTELİKLER... 3

TTO Görev Tanımları. İçindekiler 1. TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ TEŞKİLAT YAPISI GÖREV TANIMLARI VE GEREKLİ NİTELİKLER... 3 STRATEJİK PLAN 2012- İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ GÖREV TANIMLARI Temmuz 2016 İçindekiler 1. TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ TEŞKİLAT YAPISI... 2 2. GÖREV TANIMLARI VE GEREKLİ NİTELİKLER...

Detaylı

04.08.2009 Tarihli Senato Kararı ( Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Öğrenci Odaklı Araştırma Projesi Desteği (ÖPD) Uygulama İlkeleri )

04.08.2009 Tarihli Senato Kararı ( Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Öğrenci Odaklı Araştırma Projesi Desteği (ÖPD) Uygulama İlkeleri ) 04.08.2009 Tarihli Senato Kararı ( Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Öğrenci Odaklı Araştırma Projesi Desteği (ÖPD) Uygulama İlkeleri ) ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

TÜBİTAK. TEKNOLOJI ve YENILIK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) BAŞVURU FORMU

TÜBİTAK. TEKNOLOJI ve YENILIK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) BAŞVURU FORMU TÜBİTAK TEKNOLOJI ve YENILIK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514- GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI BAŞVURU FORMU AÇIKLAMALAR 1514 -Girişim Sermavesi Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU

PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514 - GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 ÇAĞRISI PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU AÇIKLAMALAR 1514 -Girişim Sermayesi Destekleme

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 1 2201-Ulusal

Detaylı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME Müşteri Kamu Kurumu : T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yürütücü kuruluş :

Detaylı

KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI

KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI 01a Mutlak Koruma Alanı 01a.01 Kesin Korunacak Hassas Alan Kaynak değerlerinin korunması için alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde

Detaylı

1000 ÜNİVERSİTELERİN ARAŞTIRMA PROJE POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK PROGRAMI USUL ve ESASLARI

1000 ÜNİVERSİTELERİN ARAŞTIRMA PROJE POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK PROGRAMI USUL ve ESASLARI 1000 ÜNİVERSİTELERİN ARAŞTIRMA PROJE POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK PROGRAMI USUL ve ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T Ü B İ T A K 1513 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI ÇAĞRI DUYURUSU 2013

T Ü B İ T A K 1513 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI ÇAĞRI DUYURUSU 2013 T Ü B İ T A K 1513 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI ÇAĞRI DUYURUSU 2013 Üniversite-Sanayi işbirliğinin sağlanması, üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından yararlanması,

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER ÖĞRENCİNİN; Bölümü Programı : Ormancılık Bölümü : Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Adı Soyadı : Sınıf - Yarıyıl

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü SAYI : B.18.0.DMP.0.00.02.010.01.../09/2007 KONU : Doğa Turları G E N E L G

Detaylı

AR-GE PROJELERİ GELİŞME RAPORLARI FORMU KONTROL LİSTESİ

AR-GE PROJELERİ GELİŞME RAPORLARI FORMU KONTROL LİSTESİ ARGE PROJELERİ GELİŞME RAPORLARI FORMU KONTROL LİSTESİ PROJE ADI: Yerli ve Yabancı Ticari Kahverengi Yumurtacı Tavukların Serbest (FreeRange) Yetiştirme Sisteminde ve Üretici Koşullarında Verim Özelliklerinin

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU S.KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU PROJE TEKLİF VE DEĞERLENDİRME FORMU. Proje Bilgileri

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU S.KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU PROJE TEKLİF VE DEĞERLENDİRME FORMU. Proje Bilgileri T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU S.KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU PROJE TEKLİF VE DEĞERLENDİRME FORMU Tarih:../../20.. Proje No: (Boş Bırakınız) Proje Bilgileri Proje Başlığı: Proje Süresi: (1-8ay)

Detaylı

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama

Detaylı

ENAR PROJE DEĞERLENDİRME FORMU

ENAR PROJE DEĞERLENDİRME FORMU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENAR PROJE DEĞERLENDİRME FORMU Proje Yürütücüsü Adı Soyadı veya Firma Adı : Proje Konu Başlığı : Proje Kodu : Değerlendirenin

Detaylı

Sayı : 86150397/774.02/586399 10/02/2014 Konu : Uyum Eğitimi.. VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Sayı : 86150397/774.02/586399 10/02/2014 Konu : Uyum Eğitimi.. VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) . VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) İlgi: 10.02.2014 gün ve 86150397/774.02/585031 sayılı Makam Onayı. Mesleğe ilk defa atanan aday lerin atandıkları yerlerde karşılaşacakları ve pek çoğunun alışık

Detaylı

KONYADA YÜKSEKÖĞRENİM

KONYADA YÜKSEKÖĞRENİM KONYADA YÜKSEKÖĞRENİM Yüz ölçümü olarak Türkiye nin en büyük ili olan Konya, doğal ve tarihi güzellikleri, ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı tarihten gelen köklü geçmişi ile büyümesini sağlıklı bir şekilde

Detaylı

Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (TÜBİTAK 1007)

Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (TÜBİTAK 1007) Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (TÜBİTAK 1007) Mustafa AY Kamu Araştırmaları Destek Grubu Yürütme Komitesi Sekreteri 7 Haziran 2011, Bilkent Üniversitesi TARAL Amacı

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

ARDEB Sayın ASLI ÖZKIRIM,

ARDEB Sayın ASLI ÖZKIRIM, Sayın ASLI ÖZKIRIM, "APİPOLİS: Arı Sağlığı için Propolis Arı Sağlığı ve Kovan Hijyenini Korumada Ülkesel Bazda En Uygun ve En Etkili Propolis Solüsyonunun Hazırlanması ve Uygulamaya Sunulması " başlıklı

Detaylı

TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI BAŞVURU REHBERİ

TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI BAŞVURU REHBERİ TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI BAŞVURU REHBERİ Bu rehberde geçen kavramlara karşılık gelen ifadeler; İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu, Klinik Araştırmalar Yönetmeliği ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinde

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL İşletme Amaçları Biyolojik çeşitliliği korumak, Rekreasyon ve estetik değerleri topluma sunabilmek, Yangın riskini azaltmak, Net karbon

Detaylı

TÜBİTAKTAK projesi hazırlama süreci 1001 örneği. Proje. Proje çeşitleri. Bu sunuda: Genel proje süreci. Doç.Dr. Ercan Kurar

TÜBİTAKTAK projesi hazırlama süreci 1001 örneği. Proje. Proje çeşitleri. Bu sunuda: Genel proje süreci. Doç.Dr. Ercan Kurar TÜBİTAKTAK projesi hazırlama süreci 1001 örneği Doç.Dr. Ercan Kurar Bu sunuda: İ ğ S.Ü.V.F. Genetik Anabilim Dalı İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (İLTEK) Konya 2013 Proje Belirli bir amacı

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI

AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI 3. KÖPRÜLER VİYADÜKLER SEMPOZYUMU TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 08-09-10 MAYIS 2015 AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI H. Ülgen Yenil, Osman Uzun ve Şükran Şahin Sav Doğaya

Detaylı

TUJJB PROJE ÖNERİSİ (İKİNCİ AŞAMA) İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TUJJB PROJE ÖNERİSİ (İKİNCİ AŞAMA) İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR TUJJB PROJE ÖNERİSİ (İKİNCİ AŞAMA) İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR TUJJB ye verilen araştırma projesi önerileri, DDYK tarafından bir ön değerlendirmeden geçirilir. Bu çalışma sonucunda, ikinci aşama değerlendirilmeye

Detaylı

AR-GE PROJELERİ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN ÜRÜNLERE TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ VERİLMESİNE YÖNELİK DUYURU METNİ

AR-GE PROJELERİ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN ÜRÜNLERE TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ VERİLMESİNE YÖNELİK DUYURU METNİ AR-GE PROJELERİ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN ÜRÜNLERE TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ VERİLMESİNE YÖNELİK DUYURU METNİ KAPSAM 1. Bu Duyuru Metni; Teknoloji merkezi işletmelerinde gerçekleştirilen projeler, Ar-Ge

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi PROJE BAŞVURU FORMU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi PROJE BAŞVURU FORMU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi PROJE BAŞVURU FORMU Projenin Başlığı Proje Yürütücüsü Araştırmacı(lar) Proje Türü 1. ÖZET ve ANAHTAR KELİMELER:

Detaylı

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) BİDEB Organizasyon Yapısı 2 BİDEB 2011 Yılı Destek Bütçesi 2011 Toplam Destek Bütçesi 81,3 Milyon TL 3 BİDEB Burslarının Temel Amacı Başarıya verilen ödül

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ KILAVUZU İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU I. GENEL İLKELER 1. Mühendislik Fakültesi ne bağlı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü öğrencilerinin

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Marjinal ekolojik şartlardaki gevşek kapalı bir Ardıç ormanı, ana amacı odun üretimi ise bu orman verimsiz kabul edilmektedir. Ancak işletme amacı

Detaylı

2017 Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri

2017 Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri 2017 Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Eczacıbaşı Topluluğu, Türkiye de tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, 1959 da başlattığı bilime katkı, başarıya ödül geleneğini

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

BİLİM VE TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI. : Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

BİLİM VE TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI. : Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları BİLİM VE TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI Çağrı Kodu : 4004 Çağrı Adı Çağrı Türü : Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları : Periyodik Çağrı Yayınlanma Tarihi : 09.12.2015 Son Başvuru Tarihi :

Detaylı

GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR BAŞVURU FORMU

GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR BAŞVURU FORMU A. BAŞVURUNUN YAPILDIĞI YER Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna yapılacak olan başvurular için aynı form kullanılmalı ve ilgili kutu işaretlenmelidir. Türkiye İlaç ve

Detaylı

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ:10.01.2012 TOPLANTI SAYISI:285 TOPLANTIYA KATILANLAR Prof.Dr.Cahit BALABANLI Prof.Dr.İdris OĞURLU Prof.Dr.Mustafa AVCI Doç.Dr.Atila GÜL Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönerge, birimin yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin

Detaylı

Ulusal Akademik Ar-Ge Destekleri

Ulusal Akademik Ar-Ge Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Destekleri Banu GÖKÇAY TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu SB Ar-Ge Toplantısı,

Detaylı

TÜBİTAK 3001- Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK 3001- Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı TÜBİTAK 3001- Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Prof. Dr. Feray KÖÇKAR Proje Koordinasyon Ofisi Birim Sorumlusu Dr. Gülşah ÇELİK GÜL Uzman İçerik 1 2 3 4 5 6 7 Amaç Kimler Başvurabilir? Proje

Detaylı

LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN

LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN Süleyman Demirel Üniversitesi Ulusal ve Uluslararası Araştırma Proje Koordinatörlüğü LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN 2209/A - Araştırma Projeleri Destek Programı Bilgilendirme Semineri (2015/2. Dönem) 15 Ekim

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2016 PROJE DÖNEMİ UYGULAMA ESASLARI ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KLAVUZU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2016 PROJE DÖNEMİ UYGULAMA ESASLARI ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KLAVUZU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2016 PROJE DÖNEMİ UYGULAMA ESASLARI ve ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KLAVUZU ARALIK 2015 DESTEKLENECEK PROJE TÜRLERİ ve DESTEK MİKTARLARI

Detaylı