T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI"

Transkript

1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI 1

2 Bölüm Hakkında: Dört yıllık programın ilk iki yılında teorik geniş bir çerçevede matematiğin temelleri aktarılmaktadır. Programın üçüncü ve dördüncü yıllarında matematiğin farklı anabilim dallarına ait pek çok seçmeli ders yer almaktadır. Amaç: Programın amacı öğrencilerine temel Matematik bilgilerini üst seviyede vererek, soyut düşünme ve Matematiksel analiz yapabilme yeteneğine sahip mezunlar veren bir bölüm olmaktır. Hedef: Matematik bölümünün temel hedefleri, derslerini üst düzeyde veren ve diğer bölüm öğrencilerine gerekli Matematiksel bilgileri sağlayan bir bölüm olmaktır. Kazanılan Derece: Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Matematik Bilim alanında Lisans derecesine sahip olunur. Kazanılan Derecenin Seviyesi : Bu bölüm, yüksek öğretimde Matematik Bilimi alanında 240 (ECTS) kredilik birinci düzey (kademe) sistemine tabidir. Kabul Koşulları: Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir. Önceki nin Tanınması: 2

3 Dikey veya yatay geçiş ile Matematik programına kayıt yaptıran öğrencilerin önceki eğitim programlarında alıp başarılı oldukları dersler, ders içerikleri ve kredi uyumlulukları bölüm kurulunca tartışıldıktan sonra, öğrenciler bu derslerden muaf tutulabilmektedir. Ayrıca programa yeni kayıt yaptıran öğrenciler, her yarıyıl başında yapılan İngilizce sınavda başarılı oldukları durumda bu dersten muaf tutulurlar. Programın Tanımı: Evrensel bir dil Matematik; Biyoloji, Fizik, Kimya, Mühendislik bilimleri ve sosyal bilimler gibi alanlarda kullanılan, bilim ve teknolojinin önemli bir aracıdır. Matematik bölümü, matematiğin temel ilke ve kuramlarına hakim, analitik düşünebilme yeteneğine sahip, yaratıcı yaklaşımlarla sorunlara çözümler üretebilen, çağdaş bilim ve teknolojinin bir çok alanlarında matematik uygulamalarını benimsemiş, disiplinler arası yaklaşımıyla teorinin gerçek yaşamda nasıl uygulanabileceğini bilen mezunlar veren ve mezunlarına bu ilkeler doğrultusunda üniversitelerde ve çeşitli kamu ve özel sektör alanlarında çalışmalarını sağlayacak bilgi ve beceriyi kazandıran bir bölümdür. Program i: 1. Temel Matematik materyallerini iyi bir şekilde kavramak ve yeni bilgileri anlayabilecek donanıma sahip olmak, 2. Matematik bilimindeki kavramları, teorileri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirebilmek, karşılaşılan problemleri analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek, 3. Güncel Matematik problemlerine, farklı açılardan bakıp, doğru çözümler üretebilmek, 4. Matematik lisans konuları ile ilgili çalışmaları bağımsız veya paydaşlarıyla yürütebilecek yeterliliğe sahip olmak, 5. Soyut düşünme yeteneğini kullanabilmek, 6. Matematiksel düşünceyi gerçek yaşamda kullanabilmek, 7. Matematik bilimindeki gelişmeleri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, 8. Mesleki ve bilimsel etik değerlerine saygılı bir kişiliğe sahip olmak, 9. ının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve bilişim teknolojisi araçlarını ve tekniklerini seçebilmek ve kullanabilmek, 10. Matematik bilgilerini farklı disiplinlerde uygulayabilmek, 11. Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu yenileyebilmek, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak. 3

4 BİLGİ: Kuramsal Olgusal: Temel Matematik materyallerini iyi bir şekilde kavramak ve yeni bilgileri anlayabilecek donanıma sahip olmak, BECERİLER: Bilişsel, Uygulamalı: Matematik bilimindeki kavramları, teorileri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirebilmek, karşılaşılan problemleri analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek, Güncel Matematik problemlerine, farklı açılardan bakıp, doğru çözümler üretebilmek, Matematik bilgilerini farklı disiplinlerde uygulayabilmek, Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu yenileyebilmek, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak. YETKİNLİKLER: Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği: Matematik lisans konuları ile ilgili çalışmaları bağımsız veya paydaşlarıyla yürütebilecek yeterliliğe sahip olmak, Soyut düşünme yeteneğini kullanabilmek, Yetkinliği: Soyut düşünme yeteneğini kullanabilmek, Matematiksel düşünceyi gerçek yaşamda kullanabilmek, Matematik bilimindeki gelişmeleri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, Matematik bilgilerini farklı disiplinlerde uygulayabilmek, Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu yenileyebilmek, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak. İletişim ve Yetkinlik: 4

5 Matematik bilimindeki gelişmeleri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, Mesleki ve bilimsel etik değerlerine saygılı bir kişiliğe sahip olmak, Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu yenileyebilmek, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak. a Özgü Yetkinlik: ının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve bilişim teknolojisi araçlarını ve tekniklerini seçebilmek ve kullanabilmek, Matematik bilimindeki kavramları, teorileri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirebilmek, karşılaşılan problemleri analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek, Matematik bilgilerini farklı disiplinlerde uygulayabilmek, Soyut düşünme yeteneğini kullanabilmek. Mezunların Mesleki Profili: Mezunlarımız; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda ve özel dershanelerde öğretmenlik yapabilirler; kamu kurumlarında, bankacılık, sigortacılık ve finans sektörlerinde, şirketlerin araştırma geliştirme ve bilgi teknolojileri bölümlerinde etkin pozisyonlarda çalışabilirler. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin matematik bölümlerinde akademisyen kariyerlerine devam etmeyi tercih edebilirler. Üst Kademeye Geçiş: Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Matematik alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunabilir. Sınav Değerlendirme Kuralları: Sınav değerlendirme kuralları, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız. Mezuniyet Koşulları: Programda mevcut olan 240 karşılığı elde etmek ve derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekir. Eğitim Türü: Program tam zamanlı olup eğitim dili Türkçedir. 5

6 Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Nihal YILMAZ ÖZGÜR Bölüm Koordinatörü: Doç. Dr. Ali GÜVEN Bölüm Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Sebahattin İKİKARDEŞ 6

7 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI 1. SINIF 1. YARIYIL 1. SINIF 2. YARIYIL DERS KODU DERSİN ADI DERS Kategori T U L K ECTS KODU DERSİN ADI Kategori T U L K ECTS MAT1101 Analiz I Z MAT1201 Analiz II Z MAT1102 Soyut Matematik I Z MAT1202 Soyut Matematik II Z MAT1103 Analitik Geometri I Z MAT1203 Analitik Geometri II Z FİZ1105 Genel Fizik I Z FİZ1205 Genel Fizik II Z TOPLAM TOPLAM Atatürk İlkeleri ve İnkılap Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT1101 Tarihi-I Z AIT1201 Tarihi-II Z TDI1101 Türk Dili-I Z TDI1201 Türk Dili-II Z * Yabancı Dil-I Z ** Yabancı Dil-II Z GENEL TOPLAM GENEL TOPLAM SINIF 1. YARIYIL 2. SINIF 2. YARIYIL DERS KODU DERSİN ADI DERS Kategori T U L K ECTS KODU DERSİN ADI Kategori T U L K ECTS MAT2101 Analiz III Z MAT2201 Analiz IV Z MAT2102 Diferensiyel Denklemler I Z MAT2202 Diferensiyel Denklemler II Z MAT2103 Doğrusal Cebir I Z MAT2203 Doğrusal Cebir II Z MAT2107 Metrik Uzaylar I Z MAT2206 Metrik Uzaylar II Z MAT2109 İnternet Programlama I Z MAT2209 İnternet Programlama II Z TOPLAM TOPLAM SINIF 1. YARIYIL 3. SINIF 2. YARIYIL DERS KODU DERSİN ADI DERS Kategori T U L K ECTS KODU DERSİN ADI Kategori T U L K ECTS MAT3111 Kompleks Analiz I Z MAT3211 Kompleks Analiz II Z MAT3102 Genel Topolojiye Giriş I Z MAT3202 Genel Topolojiye Giriş II Z MAT3103 Soyut Cebir I Z MAT3203 Soyut Cebir II Z MAT3109 Diferensiyel Geometri I Z MAT3209 Diferensiyel Geometri II Z MAT3106 Matematiksel Modelleme I S MAT3206 Matematiksel Modelleme II S MAT3107 Pascal Programlama Dili I S MAT3207 Pascal Programlama Dili II S MAT3110 Nümerik Analiz I S MAT3210 Nümerik Analiz II S MAT3112 Sayılar Teorisi I S MAT3212 Doğrusal Programlama S MAT3113 Vektör Analizi S MAT3213 Sayılar Teorisi II S TOPLAM TOPLAM

8 4. SINIF 1. YARIYIL 4. SINIF 2. YARIYIL DERS KODU DERSİN ADI Kategori T U L K ECTS DERS KODU DERSİN ADI Kategori T U L K ECTS MAT4101 Fonksiyonel Analize Giriş I Z MAT4201 Fonksiyonel Analize Giriş II Z MAT4103 Ölçü ve İntegral S MAT4204 Fourier Analizi S MAT4104 Geometri S MAT4205 Soyut Cebir III S MAT4106 Analitik Fonksiyonlar S MAT4206 Diferensiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri S Kompleks Analizden Kontrol Teori ve MAT4107 S MAT4207 Konular Uygulamaları II S Kontrol Teori ve Diferensiyellenebilir MAT4109 S MAT4208 Uygulamaları I Manifoldlara Giriş S MAT4111 Olasılık S MAT4209 Riemann Yüzeylerine Giriş S MAT4113 Matematik Tarihi I S MAT4211 Reel Analize Giriş S MAT4114 Kısmi Türevli Diferensiyel Denklemler I S MAT4212 İstatistik S MAT4115 Galois Teori S MAT4213 Matematik Tarihi II S Uygulamalı Matematik İçin Kısmi Türevli Diferensiyel S MAT4214 MAT4116 Yöntemler I Denklemler II S Fuzzy Topolojik Uzaylara Uygulamalı Matematik İçin S MAT4215 MAT4117 Giriş Yöntemler II S MAT4216 Yaklaşım Teorisine Giriş S MAT4217 İdeal Topolojik Uzaylara Giriş S TOPLAM TOPLAM *YDI1101 Yabancı Dil (İngilizce)-I *YDA1101 Yabancı Dil (Almanca)-I *YDF1101 Yabancı Dil (Fransızca)-I **YDI1201 Yabancı Dil (İngilizce)-II **YDA120 1 Yabancı Dil (Almanca)-II **YDF1201 Yabancı Dil (Fransızca)-II KATEGORİ : Z Zorunlu S NOT: 1) Daha önceki senelerde açılan ve ders planından kaldırılan MAT 2106 Lineer Programlama I, MAT 2208 Lineer Programlama II, MAT 2105 Algoritmalar ve Programlama, MAT 2205 C Programlama Dili, MAT4102 Diferansiyel Geometri I, MAT 4203 Diferansiyel Geometri II, MAT 4110 İdealler, Varyeteler ve Algoritmalar, MAT 4210 Hesapsal Cebirsel Geometriye Giriş, MAT4105 Elemanter Sayı Kuramı, MAT4202 Kısmi Türevli Diferensiyel Denklemler derslerini alıp kalanlar ve devam şartını yerine getirenler bu derslerin sadece sınavlarına gireceklerdir 2) dersin açılabilmesi için en az 10 öğrencinin belli bir dersi seçmesi gerekir. 3) MAT3112 Sayılar Teorisi I, MAT3213 Sayılar Teorisi II, MAT3113 Vektör Analizi, MAT3212 Doğrusal Programlama, MAT4115 Galois Teori, MAT4116 Uygulamalı Matematik için Yöntemler I, MAT4215 Uygulamalı Matematik için Yöntemler II, MAT4216 Yaklaşım Teorisine Giriş, MAT4117 Fuzzy Topolojik Uzaylara Giriş, MAT4217 İdeal Topolojik Uzaylara Giriş seçmeli dersleri Eğitim-Öğretim yılından itibaren ders planına eklenmiştir. 4) MAT4105 Elemanter Sayı Kuramı dersi Eğitim-Öğretim yılından itibaren ders planından çıkarılmıştır. Bu dersi alıp kalanlar ve devam şartını yerine getirenler sadece sınavlarına gireceklerdir. 8

9 LİSANS PROGRAMI Program Çıktılarını Çıktıları İlişkilendirme Tablosu Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 Analiz I Soyut Matematik I Analitik Geometri I Genel Fizik I Analiz II Soyut Matematik II Analitik Geometri II Genel Fizik II Analiz III Diferansiyel Denklemler I Doğrusal Cebir I Metrik Uzaylar I İnternet Programlama I Analiz IV Diferansiyel Denklemler II Doğrusal Cebir II Metrik Uzaylar II İnternet Programlama II Kompleks Analiz I Genel Topolojiye Giriş I Soyut Cebir I Diferensiyel Geometri I Matematiksel Modelleme I Pascal Programlama Dili I Nümerik Analiz I Sayılar Teorisi I

10 Vektör Analizi Kompleks Analiz II Genel Topolojiye Giriş II Soyut Cebir II Diferensiyel Geometri II Matematiksel Modelleme II Pascal Programlama Dili II Nümerik Analiz II Doğrusal Programlama Sayılar Teorisi II Fonksiyonel Analize Giriş I Ölçü ve İntegral Geometri Analitik Fonksiyonlar Kompleks Analizden Konular Kontrol Teori ve Uygulamaları I Olasılık Matematik Tarihi I Kısmi Diferansiyel Denklemler I Galois Teori Uygulamalı Matematik İçin Yöntemler I Fuzzy Topolojik Uzaylara Giriş Fonksiyonel Analize Giriş II Fourier Analizi Soyut Cebir III Diferensiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri Kontrol Teori ve Uygulamaları II Diferensiyellenebilir Manifoldlara Giriş Riemann Yüzeylerine Giriş Reel Analize Giriş İstatistik Matematik Tarihi II Kısmi Diferansiyel Denlemler II

11 Uygulamalı Matematik İçin Yöntemler II Yaklaşım Teorisine Giriş İdeal Topolojik Uzaylara Giriş

12 n Adı : Analiz I LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU Kodu : MAT1101 Teori Uygulama.. Proje/ Ödev Toplam T+U+L= Yarıyılı 1 Dili Türkçe n Türü Temel n Amacı Öğrenciye limit, süreklilik, türev kavramlarını ve uygulamalarını öğretmek. Reel sayı dizilerinin yakınsaklığı ile ilgili temel özellileri ve teoremleri ifade edebilme, Bir fonksiyonun limiti ve sürekliliği kavramlarını çeşitli problemlere uygulayabilme, Bir fonksiyonun türevi kavramını ve türev alma yöntemlerini ifade edebilme ve uygulayabilme, Rolle ve ortalama değer teoremlerini ve L Hospital kuralını ifade edebilme, Türev kavramından yararlanarak bir fonksiyonun grafiğini çizebilme, 1) D. Brannan, A First Course in Mathematical Analysis, Cambridge University Press, ) R. G. Bartle and D. R. Sherbert, Introduction to Real Analysis, John Wiley & Sons, ) M. Balcı, Analiz I, Balcı Yayınları, Ankara, Proje ve Bitirme X 60 Hafta Elektronik Posta Konular Reel Sayılar Eşitsizlikler Fonksiyon Kavramı, Bazı Özel Fonksiyonlar, Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar Diziler ve Limitleri Fonksiyonların limiti, Limit teoremleri Sürekli fonksiyonlar Sürekli fonksiyonların özellikleri, düzgün süreklilik Türev Kavramı Logaritma ve Üstel Fonksiyonun Türevi, Hiperbolik Fonksiyonların Türevi Parametrik Olarak Verilen Fonksiyonların ve Kapalı Fonksiyonların Türevi, Yüksek Mertebeden Türevler Türevin geometrik yorumu, türevle ilgili teoremler Türevin Uygulamaları, Maksimum ve Minimum Lineer Yaklaşım ve Diferansiyel, Genelleştirilmiş Ortalama Değer Teoremi Asimptotlar, Bir Fonksiyonun Grafiğinin çizimi Yrd. Doç. Dr. Burçin Oktay 12

13 n Adı : Soyut Matematik I LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU Kodu : MAT1102 Teori Uygulama.. Proje/ Ödev Toplam T+U+L= Yarıyılı 1 Dili Türkçe n Türü Temel n Amacı Aksiyomatik yaklaşım, ispat teknikleri ve matematiksel sistemleri öğretmek. Matematiksel ispat metotlarını uygulayabilme, Kümeler teorisinin temel özelliklerini ifade edebilme, Fonksiyonların temel özelliklerini ifade edebilme, Kısmen sıralı, iyi sıralı ve tam sıralı küme kavramlarını tanımlayabilme, Grup, halka, cisim gibi cebirsel yapıları tanımlayabilme, 1) Ş. Alpay, H.İ.Karakaş, Number Systems and Algebraic Structures, Matematik Vakfı Yayın No:7, (1996). 2) R. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics-An Applied Introduction, Addison-Wesley, (2004). 3) K. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, McGraw-Hill Higher Education, (2006). Proje ve Bitirme Yarıyıl İçi Sınavlar X 30 Yarıyıl İçi Sınavlar X 10 X 60 Hafta Elektronik Posta Konular Sembolik Mantık; Önermeler, Niceleyiciler Matematiksel İspat Metotları Kümeler Teorisi Bağıntılar ve Özellikleri Fonksiyonlar Denklik Bağıntıları, Denklik Sınıfları Kısmen Sıralı, Tam Sıralı, İyi-sıralı Kümeler İkili İşlemler Latisler, Boole Cebiri Cebirsel Yapılar: Gruplar Grup Homomorfizmaları ve İzomorfizmaları Halkalar Tamlık Bölgesi ve Cisim İdealler, Halka Homomorfizması Doç. Dr. Sebahattin İkikardeş 13

14 n Adı : Analitik Geometri I LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU Kodu : MAT1103 Teori Uygulama.. Proje/ Ödev Toplam T+U+L= Yarıyılı 1 Dili Türkçe n Türü Temel n Amacı Düzlemde doğru ve konik ile düzlemde ve uzayda vektör kavramlarını ve uygulamalarını öğretmektir. Düzlemde doğru kavramını tanımlayabilme, Bir noktanın bir doğruya uzaklığı, iki doğru arasındaki açı, doğru demeti ve bir doğrunun bir doğruya göre simetriğini tanımlayabilme, Koniklerin genel özelliklerini ifade edebilme ve uygulayabilme, Düzlemde ve uzayda vektörlerin genel özelliklerini ifade edebilme, Eksenlerin döndürülmesi kavramını ifade edebilme. 1) M. Balcı, Analitik Geometri, Balcı Yayınları, Ankara, ) A.Sabuncuoğlu, Analitik Geometri, Nobel yayın dağıtım, ) H.H. Hacısalihoğlu, 2 ve 3 boyutlu uzaylarda Analitik Geometri, Hacısalihoğlu yayıncılık, Ankara ) R. Kaya, Analitik Geometri, Seçkin Yayıncılık, ) I.Vaisman, Analytical Geometry, World Scientific, Proje ve Bitirme X 60 Hafta Konular 1 Düzlemde vektörler, iç çarpım, lineer bağımsızlık ve baz kavramları 2 Düzlemde doğrular, doğru denklemleri, paralel ve dik doğrular, bir noktanın bir doğru üzerine dik izdüşümü 3 Bir noktanın bir doğruya uzaklığı, iki doğru arasındaki açı, doğru demeti, bir doğrunun bir doğruya göre simetriği 4 Düzlemde eğriler, kutupsal koordinatlar, eğrilerin parametrik denklemleri 5 Koniklerin genel tanımı, çemberin analitik incelenmesi 6 Elipsin analitik incelenmesi 7 Hiperbolün analitik incelenmesi 8 Parabolün analitik incelenmesi 9 Düzlemde koordinat dönüşümleri, noktaların ötelenmesi, eksenlerin ötelenmesi, 10 Dönme fonksiyonu, Eksenlerin döndürülmesi 11 Genel ikinci derece denklemleri 12 Uzayda kartezyen koordinatlar, uzayda vektörler, dik ve paralel vektörler 13 Vektörlerin vektörel çarpımı, karma çarpım, matrisler 14 Determinantlar ve lineer denklem sistemleri Doç. Dr. Bengü BAYRAM Elektronik Posta 14

15 n Adı : Genel Fizik I LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU Kodu : FİZ1105 Teori Uygulama Proje/ Ödev Toplam n Türü n Amacı Yarıyılı 1 Dili Türkçe Temel Mekanik ve dinamik ile ilgili temel kavramları ve bu kavramların mühendislikteki uygulamalarını öğretmek. Tek ve çok boyutlu hareketin temel prensiplerini ifade edebilme, Parçacık dinamiğinin temel kavramlarını tanımlayabilme ve uygulayabilme, İş ve Enerji kavramlarını tanımlayabilme, Çizgisel ve Açısal momentumun temel kavramlarını tanımlayabilme, Dönme kinematiğinin temel kavramlarını tanımlayabilme, Titreşim hareketinin temel prensiplerini ifade edebilme. 1) R.A. Serway, R.C. Beichner, J.W. Jevett, Fen ve Mühendislik için Fizik 1, Palme Yayıncılık, ) C. Yalçın, Temel Fizik, Arkadaş Yayınları, ) C. Yalçın, E. Apaydın, Fiziğin Temelleri I, Arkadaş Yayınları. Yarıyıl İçi Sınavlar X 30 Yarıyıl İçi Sınavlar X 10 Dönem Ödevi (proje, rapor, vb) Yarıyıl Sonu Sınavı X 60 Proje ve Bitirme Hafta Sorumlu Öğretim Elektronik Posta Konular Ölçümler, Vektörler Bir boyutta hareket, düzlemde hareket Bir boyutta hareket, düzlemde hareket Katı cisimlerin dengesi Katı cisimlerin dengesi Parçacık Dinamiği İş ve Enerji, Yerçekimi, Enerjinin Korunumu İş ve Enerji, Yerçekimi, Enerjinin Korunumu Çizgisel Momentumun Korunumu, Çarpışmalar Dönme Kinematiği, Dönme Dinamiği ve Açısal Momentumun Korunumu Dönme Kinematiği, Dönme Dinamiği ve Açısal Momentumun Korunumu Titreşimler Titreşimler Akışkanlar Mekaniği Yrd. Doç. Dr. Gülay İnlek 15

16 n Adı : Analiz II LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU Kodu : MAT1201 Teori Uygulama.. Proje/ Ödev Toplam T+U+L= Yarıyılı 2 Dili Türkçe n Türü n Amacı Temel İntegral kavramını, integrasyon tekniklerini, integralin uygulamalarını, seri ve kuvvet serisi kavramlarını öğretmek. İntegral hesabının temel teoremini ifade edebilme ve uygulayabilme, Temel integrasyon tekniklerini uygulayabilme, İki eğri arasındaki alan, yüzey alanı, yay uzunluğu ve dönel yüzeylerin hacimlerini integral yardımı ile hesaplayabilme, Reel sayı serilerinin yakınsaklık kriterlerini uygulayabilme, Fonksiyonları Taylor ve McLaurin serisine açabilme. 1) D. Brannan, A First Course in Mathematical Analysis, Cambridge University Press, ) R. G. Bartle and D. R. Sherbert, Introduction to Real Analysis, John Wiley & Sons, ) M. Balcı, Analiz I, Balcı Yayınları, Ankara, ) M. Balcı, Analiz II, Balcı Yayınları, Ankara, Proje ve Bitirme X 60 Hafta Elektronik Posta Konular Belirsiz İntegral, İntegral Alma Yöntemleri Değişken Değiştirme ve Kısmi İntegrasyon Yöntemleri Rasyonel Fonksiyonların İntegrasyonu İrrasyonel Fonksiyonların İntegrasyonu Bir eğri altındaki ve Belirli İntegral Belirli İntegralin Özellikleri İntegral hesabin temel teoremleri Belirli İntegralin Uygulamaları, Hesabı Yay Uzunluğu Hesabı Dönel Yüzeylerin ı, Dönel Yüzeylerin Hacmi Kutupsal Koordinatlar Seriler, pozitif Terimli Seriler Kuvvet Serileri Fonksiyonların Kuvvet Serileri ile Temsili, Taylor ve Maclaurin Serileri Yrd. Doç. Dr. Burçin Oktay 16

17 n Adı : Soyut Matematik II LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU Kodu : MAT1202 Teori Uygulama.. Proje/ Ödev Toplam T+U+L= Yarıyılı 2 Dili Türkçe n Türü Temel n Amacı Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve reel sayıların inşasını öğretmek. Peano aksiyomlarını ifade edebilme, Doğal sayıların temel özelliklerini ifade edebilme, Sonlu, sonsuz ve sayılabilir küme kavramlarını tanımlayabilme, Tamsayıların temel özelliklerini ifade edebilme, Rasyonel sayıların temel özelliklerini ifade edebilme, Reel sayıların temel özelliklerini ifade edebilme, 1) Ş. Alpay, H.İ.Karakaş, Number Systems and Algebraic Structures, Matematik Vakfı Yayın No:7, (1996). 2) R. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, Addison-Wesley, (2004). 3) K. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, McGraw-Hill Higher Education, (2006). Proje ve Bitirme Yarıyıl İçi Sınavlar X 30 Yarıyıl İçi Sınavlar X 10 X 60 Hafta Elektronik Posta Konular Doğal Sayılar, Peano Aksiyomları Doğal Sayıların Özellikleri Sonlu ve Sonsuz Kümeler, Sayılabilir Kümeler Tamsayılar ın Kuruluşu ve Özellikleri Bölünebilirlik, Bölme Algoritması, EBOB Öklid Algoritması Asal Sayılar ve Asal Çarpanlara Ayrılma Aritmetiğin Temel Teoremi Kongrüans Bağıntısı Kongrüans Denklemleri Rasyonel Sayılar ve Özellikleri Reel Sayılar ve Özellikleri Çizit Kavramı Ağaç Yapıları Doç. Dr. Sebahattin İkikardeş 17

18 n Adı : Analitik Geometri II LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU Kodu : MAT1203 Teori Uygulama.. Proje/ Ödev Toplam T+U+L= Yarıyılı 2 Dili Türkçe n Türü Temel n Amacı Uzayda doğru, düzlem, yüzey ve hiperyüzey kavramlarını ve uygulamalarını öğretmektir. Uzayda doğru ve düzlem kavramlarını tanımlayabilme, Küre, silindir, koni, dönel yüzey ve kuadrik yüzeylerin temel özelliklerini ifade edebilme, Silindirik koordinat, küresel koordinat ve kutupsal koordinat kavramlarını tanımlayabilme, R n uzayında nokta ve vektör kavramlarını tanımlayabilme, R n uzayında eğri, hiperdüzlem ve hiperyüzey kavramlarını tanımlayabilme. 1) Balcı, M., Analitik Geometri, Balcı Yayınları, Ankara, ) Sabuncuoğlu, A., Analitik Geometri, Nobel yayın dağıtım, ) Hacısalihoğlu, H. H., 2 ve 3 boyutlu uzaylarda Analitik Geometri, Hacısalihoğlu yayıncılık, Ankara ) Kaya R., Analitik Geometri, Seçkin Yayıncılık, ) Vaisman, I., Analytical Geometry, World Scientific, Proje ve Bitirme X 60 Hafta Konular 1 Uzayda doğru denklemi, paralel ve dik doğrular, iki doğru arasındaki açı, bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı. 2 İki doğrunun kesim noktası, aykırı iki doğru arasındaki uzaklık. 3 Düzlem denklemi, verilen bir noktadan geçen ve verilen bir doğruya dik olan düzlemin denklemi,verilen bir noktadan geçen ve verilen iki doğruya paralel olan düzlemin denklemi, üç noktası verilen düzlemin denklemi. 4 Düzlemlerin birbirlerine göre durumları, kesişen iki düzlemin arakesit doğrusunun denklemi, bir doğru ile bir düzlemin birbirlerine göre durumları. 5 Yüzey tanımı, küre yüzeyi. 6 Silindir yüzeyi. 7 Koni yüzeyi. 8 Dönel yüzeyler. 9 Kuadrik yüzeyler. 10 Uzayda öteleme ve dönmeler. 11 Uzayda eğriler, helisler, yüzeylerin arakesit eğrileri. 12 Silindirik koordinatlar, küresel koordinatlar, kutupsal koordinatlar. 13 n-boyutlu uzayda analitik geometri, R n de nokta, vektör kavramları. 14 R n de hiperdüzlem ve R n de hiperyüzeyler. Doç. Dr. Bengü BAYRAM Elektronik Posta 18

19 LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU n Adı : Genel Fizik II Kodu : FİZ 1205 Teori Uygulama Proje/ Ödev Toplam n Türü n Amacı Yarıyılı 2 Dili Türkçe Temel Elektromanyetizma ile ilgili temel kavramları ve bu kavramların mühendislikteki uygulamalarını öğretmek. Elektrik yükü, elektrik alan kavramlarını tanımlayabilme ve uygulayabilme, Sığaç ve Dielektrikler temel kavramlarını tanımlayabilme ve uygulayabilme, Elektrik akımı kavramını tanımlayabilme ve elektrik devrelerine uygulayabilme, Maddenin manyetik özelliklerini ifade edebilme, Elektrik ve manyetizma kavramlarını ifade edebilme. 1) R.A. Serway, R.C. Beichner, J.W. Jevett, Fen ve Mühendislik için Fizik II, Palme Yayıncılık, ) C. Yalçın, Temel Fizik, Arkadaş Yayınları, ) C. Yalçın, E. Apaydın, Fiziğin Temelleri II, Arkadaş Yayınları. Yarıyıl İçi Sınavlar X 30 Yarıyıl İçi Sınavlar X 10 Dönem Ödevi (proje, rapor, vb) Yarıyıl Sonu Sınavı X 60 Proje ve Bitirme Hafta Sorumlu Öğretim Elektronik Posta Konular Elektrik Yükü ve Madde Elektrik Yükü ve Madde Elektrik, Gauss Yasası Elektrik Potansiyel Elektrik Potansiyel Sığaçlar ve Dielektrikler Elektrik Akımı ve Direnç Elektromotor Kuvvet ve Devreler Manyetik Amper Yasası, Faraday Yasası, İndüksiyon Amper Yasası, Faraday Yasası, İndüksiyon Maddenin Manyetik Özellikleri Elektromanyetik Titreşimler Elektromanyetik Dalgalar Yrd. Doç. Dr. Gülay İnlek 19

20 n Adı : Analiz III LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU Kodu : MAT2101 Teori Uygulama.. Proje/ Ödev Toplam Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü Temel n Amacı Euclid uzayında matematiksel analizin temel kavram ve teoremlerini öğretmek. N-boyutlu Euclid uzayını bir metrik uzay ve normlu uzay ifade edebilme, Bir kümenin içi, sınırı, kapanışı ve yığılma noktalarını bulabilme, Kompakt küme ve bağlantılı küme kavramlarını ifade edebilme, Bolzano-Weiertrass, Heine-Borel, maximum-minimum ve ara değer teoremlerini ifade edebilme, Fonksiyon dizi ve serilerinin noktasal ve düzgün yakınsaklığını ifade edebilme. 1) J.E. Marsden, M.J. Hoffman, Elementary Classical Analysis, 2nd ed.,w. H. Freeman and Company ) W. R. Wade, An Introduction to Analysis, 3rd ed., Pearson Education Inc., ) M. O. Searcoid, Metric Spaces, Springer-Verlag, Proje ve Bitirme X 60 Hafta Elektronik Posta Konular N-boyutlu Euclid uzayı, Metrik uzaylar, normlu uzaylar ve iç çarpım uzayları, Açık kümeler, kapalı kümeler, bir kümenin içi, yığılma noktaları, kapanışı ve sınırı, Diziler, Tamlık, Seriler, Fonksiyonların limiti ve sürekliliği, Düzgün süreklilik Kompakt kümeler, Kompakt kümeler üzerinde sürekli fonksiyonlar Bağlantılı kümeler, bağlantılı kümeler üzerinde sürekli fonksiyonlar, Fonksiyon dizilerinin noktasal ve düzgün yakınsaklığı, Fonksiyon serilerinin noktasal ve düzgün yakınsaklığı, Weierstrass M testi, Fonksiyon serilerinin integrallenmesi ve türevlenmesi, Sürekli fonksiyonların uzayı. Doç. Dr. Ali GÜVEN 20

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ MAT-101 MATEMATİK I Reel Sayılar Fonksiyonlar ve Grafikleri, Kompleks Sayılar/ Limit Tanımı, Limit Kuralları, Sağ-Sol Limit,

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik,

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dallarında yüksek

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 0102101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ- I Türk İnkılap

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI... I PROGRAMIN ÖĞRENCİLERE

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KİM 103 KİMYA (GENEL) (3 0 0 3) Genel kimya, dengeler, atomik ve moleküler yapı,

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ A.Amaçlar Reklam ajanslarında sadece kaliteli mal ve hizmet üretmenin ötesinde tasarıma yönelik kalite anlayışı ve hedef kitleler kurulan

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ GRAFĠK TASARIM BÖLÜMÜ A.Amaçlar Grafik Tasarım Programının temel prensibi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi,

Detaylı

TOPOLOJİ DERS NOTLARI. Prof. Dr. İsmet KARACA

TOPOLOJİ DERS NOTLARI. Prof. Dr. İsmet KARACA TOPOLOJİ DERS NOTLARI Prof. Dr. İsmet KARACA 2013 Contents 1 KÜMELER VE FONKSİYONLAR 4 1.1 Kümeler........................................ 4 1.1.1 Tarihçe...................................... 4 1.1.2

Detaylı

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. TYYÇ - TAY ilişki tablosu için tıklayınız İİBF, İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kuruluş İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Detaylı

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans/Y.Lisans/Doktora Programlarının Tanıtımı

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans/Y.Lisans/Doktora Programlarının Tanıtımı Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans/Y.Lisans/Doktora Programlarının Tanıtımı Baha ŞEN 1, Caner ÖZCAN 1 1 Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

Doğrusal olmayan programlama. Suat ATAN

Doğrusal olmayan programlama. Suat ATAN Doğrusal olmayan programlama Suat ATAN İçindekiler 1 Giriş 2 2 Optimizasyon 2 3 Doğrusal olmayan programlama 4 3.1 Tek değişkenli fonksiyonun optimumluk şartları.................. 6 3.2 Çok Değişkenli

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Matematik I Sayılar. Cebir. Denklemler ve Eşitsizlikler. Fonksiyonlar. Logaritma. Trigonometri. Geometri. Teknolojinin Bilimsel İlk. Malzeme

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI İsmet DAŞDEMİR, Ersin GÜNGÖR ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Bu çalışmada çok boyutlu karar verme metotlarının anlam ve önemi,

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI MAYIS 2013 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNCİVEZ ZONGULDAK Tel: 0 372 257 69 27-0 372 291 06 34 i

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Gürsoy MERİÇ 1 Ramazan TEZCAN 1 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (FRANSIZCA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (FRANSIZCA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER (FRANSIZCA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ 1. Program Tanımları Kuruluş: Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Tezli Yüksek Lisans Programı 2014 yılında kurulmuştur. Amaç:

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz.

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. Turgut Özal Üniversitesi No Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Önerisi 1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı