Model No: BESTFELİT010115

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Model No: BESTFELİT010115"

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER Bireysel Emeklilik Hesapları Hakkında 3 Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu 7 Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Risk Getiri Profili Formu 9 Hizmet Sözleşmesi 13

3 AKP: 5 TL Bireysel Emeklilik Hesapları Hakkında Bireysel emeklilik planına dahil olan her katılımcıya ait hesaplar bireysel emeklilik hesaplarında takip edilir. Başka Bir Emeklilik Şirketine Aktarım İçin Geçmesi Gereken Minimum Süre İlk defa düzenlenen emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimin başka bir şirkete aktarılabilmesi için sözleşmenin, yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle şirkette kalması gerekir. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en az bir yıl kalması gerekir. Tahsilat ve Ödeme Araçları Bireysel emeklilik sözleşmelerinde giriş aidatı, katkı payı vb ödemelerin; kredi kartı veya banka hesabından otomatik ödeme talimatı kullanılarak yapılması mümkündür. Cayma Hakkı Katılımcı, teklif formunun imzalanmasını veya teklifin onaylanmasını müteakip altmış gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma bildiriminin şirkete ulaşmasını müteakip verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve yapılan tüm ödemeler, fon toplam gider kesintisi haricinde hiçbir kesinti yapılmadan, varsa yatırım gelirleriyle birlikte on iş günü içinde ödeyene iade edilir. Giriş Aidatı ve Uygulama Esasları Plana ait giriş aidatı ile ilgili detaylı bilgiler teklif formunun kesintiler başlığı altında gösterilmiştir. Katılımcının kendi isteği dışında bireysel emeklilik mevzuatında açıklanan zorunlu nedenlerle çıkış durumunda sistemden çıkış işlemi yapılır. Katılımcının emekliliğe hak kazanması, sürekli iş göremezlik durumunun ortaya çıkması, malul olması veya vefat etmesi nedeniyle bireysel emeklilik sisteminden ayrılması hallerinde, giriş aidatının sözleşmeden çıkış anında ertelenmiş olarak alınacak kısmı alınmayacaktır. Katılımcının şirketimizdeki ilk emeklilik sözleşmesinden cayması halinde, varsa şirketteki diğer emeklilik sözleşmeleri arasında yürürlük tarihi en eski sözleşme üzerinden, giriş aidatı alınacaktır. Katılımcının emeklilik hakkının kullanılması amacıyla hesap birleştirmesi yapması durumunda, bir şirketteki birikimlerin diğer şirkete aktarılması sırasında hiçbir şekilde ertelenmiş giriş aidatı kesintisi yapılamaz. Katılımcı şirketimizde bireysel ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi akdettiğinde, şirket ilgili katılımcıdan bu sözleşmelerden ilki için giriş aidatı alacaktır. Asgari Katkı Payı Tutarı Plana ait asgari katkı payı ile ilgili detaylı bilgiler teklif formunun kesintiler başlığı altında gösterilmiştir. Katkı Payı Ödeme Şekli Katkı payı ödemeleri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde yapılabilir. Plan Dahilinde Yapılacak Kesintiler Plana ait katkı payı ve ek katkı payı üzerinden yapılacak yönetim gideri kesintisi kesintiler başlığı altında, fon işletim gideri kesintisi ve fon toplam gider kesintisi ile ilgili detaylı bilgiler ise teklif formunun katkı payının plan kapsamında seçilen emeklilik yatırım fonlarına dağılımı başlığı altında gösterilmiştir.

4 Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu Düşük risk grubu CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU nun portföyünde devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış ve fonun ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçları yer almaktadır Fon portföyünün en az %8 ini kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya devlet iç borçlanma senetlerine ve 28/3/22 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırmak kaydıyla fon varlıklarını Takasbank Para Piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmektedir. Pay fiyatında yüksek dalgalanma olmaksızın mümkün olan en pozitif performansı sağlamayı amaçlamaktadır. Yatırım değerinin enflasyona karşı korunması ihtiyacı ile fonun getirisinin BIST Repo Ters Repo pazarı faiz oranlarına paralel bir getiri sağlaması hedeflenmektedir. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Orta - yüksek risk grubu CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU, mevzuat gereği portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik in 5. maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur. Bu sebeple bu fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Orta - yüksek risk grubu CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU, Mevzuat gereği portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik in 5. maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Düşük - orta risk grubu CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, orta ve uzun vadeli Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu getirilerinden faydalanarak, düşük riskle kabul edilebilir kazanç elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon bu amaçla mevzuat gereği portföyünün en az % 8 ini kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya ve devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) yatırarak faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Yüksek risk grubu CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU, mevzuat gereği portföyünün en az %8'ni borsada işlem gören ortakların paylarına yatırarak sermaye kazancı sağlamayı amaçlamaktadır. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu Düşük - orta risk grubu CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun Ek 1. maddesine dayanılarak emeklilik sözleşmesi çerçevesinde katılımcılar adına devlet katkısı hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkısı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Standart Emeklilik Yatırım Fonu Orta risk grubu CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak grup emeklilik planları kapsamında yapılacak emeklilik sözleşmeleri çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyü, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından ve/veya ortaklık paylarından oluşturularak hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde edilmesi hedeflenmektedir.

5 Seri No: GİRİŞ BİLGİ FORMU Şirket Nüshası AVANTAJLARIM DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde Devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini biliyorum. Bir takvim yılı içinde ödeyeceğim katkı paylarının toplam yıllık brüt asgari ücrete kadar olan kısmı için devlet katkısından yararlanabileceğimi biliyorum. Devlet Katkısı ve getirilerinin; en az 3 yıl sistemde kalırsam %15 ine, en az 6 yıl sistemde kalırsam %35 ine, en az 1 yıl sistemde kalırsam %6 ına, emeklilik hakkı kazanarak veya vefat/maluliyet nedeniyle ayrılırsam tamamına hak kazanabileceğim konusunda bilgi sahibiyim. Emeklilik yatırım fonlarının elde ettikleri kazançlar üzerinden vergi kesintisi yapılmadığını biliyorum. Devlet Katkısı hesabımdaki tutarları şirketimden veya Takasbank tan internet sitesi veya çağrı merkezi yoluyla takip edebileceğimi biliyorum. KESİNTİLER MASRAF PAYI Ödediğim katkı payları üzerinden Yönetim Gider Kesintisi yapılabileceğini, katkı payı ödemeye ara verirsem, birikimlerimden masraf kesintisi yapılabileceğini biliyorum. Fon varlıklarından günlük olarak Fon Toplam Gider Kesintisi yapılacağını biliyorum. Emeklilik planımda Giriş Aidatı kesintisi olabileceğini biliyorum. (Bu kesintilerin ayrıntıları için lütfen teklif formunuza bakınız.) GELİR VERGİSİ Birikimlerimi alarak sözleşmemi sonlandırmam halinde, sistemde elde ettiğim yatırım geliri üzerinden, sistemde kaldığım süreye bağlı olarak, %5 ila %15 arasında değişen oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılacağını biliyorum. ESNEKLİK Bir şirkette yeni akdettiğim sözleşmemi 2 yıl sonra başka bir şirkete aktarabileceğimi biliyorum. Müteakip yıllarda da yılda bir kez emeklilik şirketimi değiştirebileceğimi biliyorum. Yılda 4 defa emeklilik planımı değiştirebileceğimi biliyorum. Yılda 6 defa fon dağılımımı değiştirebileceğimi biliyorum. SÖZLEŞME YÜRÜRLÜK Sözleşmemin, katkı payı olarak yaptığım ilk ödemenin şirket hesaplarına intikal ettiği tarihte yürürlüğe gireceğini biliyorum. CAYMA Teklif formunu imzaladığım (veya mesafeli satış durumunda teklifi onayladığım) tarihten itibaren 6 gün içinde sözleşmeden cayabileceğimi biliyorum. Sözleşmeden caymam halinde şirketin, hesabımdaki birikimi fon toplam gider kesintisi hariç hiçbir kesinti yapmadan 1 iş günü içinde iade etmek zorunda olduğunu biliyorum. Sözleşmem yürürlüğe girmiş ise tarafıma ödenecek tutarda varsa getiri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılacağını biliyorum. DİĞER BİLGİLER YATIRIM SÜRECİ Katkı paylarımın şirket hesabına intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde yatırıma yönlendirileceğini biliyorum. Kredi kartı ile yaptığım ödemelerin, blokaj süresinin sonunda şirket hesabına intikal edeceğini biliyorum. Birikimimin, yatırdığım katkı paylarına göre ve seçtiğim emeklilik yatırım fonlarının getirilerine göre değişkenlik gösterebileceğini ve sunulan fonların bir getiri garantisi içermediğini biliyorum. Birikimlerimin emeklilik şirketimden bağımsız bir saklayıcı kuruluşta saklanacağını biliyorum. EMEKLİLİK Sistemden emeklilik hakkını kazanabilmem için sistemde en az 1 yıl kalmış olmam ve 56 yaşını doldurmuş olmam gerektiğini biliyorum. Yukarıda yazılı bilgileri okudum. Ad-Soyad Tarih: İmza / / (Mesafeli satışlarda bu bölümün doldurulması zorunlu değildir.) Bu form iki örnek olarak düzenlenerek bir örneği katılımcıya verilecek, diğeri şirket tarafından muhafaza edilecektir.

6 Seri No: GİRİŞ BİLGİ FORMU Katılımcı Nüshası AVANTAJLARIM DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde Devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini biliyorum. Bir takvim yılı içinde ödeyeceğim katkı paylarının toplam yıllık brüt asgari ücrete kadar olan kısmı için devlet katkısından yararlanabileceğimi biliyorum. Devlet Katkısı ve getirilerinin; en az 3 yıl sistemde kalırsam %15 ine, en az 6 yıl sistemde kalırsam %35 ine, en az 1 yıl sistemde kalırsam %6 ına, emeklilik hakkı kazanarak veya vefat/maluliyet nedeniyle ayrılırsam tamamına hak kazanabileceğim konusunda bilgi sahibiyim. Emeklilik yatırım fonlarının elde ettikleri kazançlar üzerinden vergi kesintisi yapılmadığını biliyorum. Devlet Katkısı hesabımdaki tutarları şirketimden veya Takasbank tan internet sitesi veya çağrı merkezi yoluyla takip edebileceğimi biliyorum. KESİNTİLER MASRAF PAYI Ödediğim katkı payları üzerinden Yönetim Gider Kesintisi yapılabileceğini, katkı payı ödemeye ara verirsem, birikimlerimden masraf kesintisi yapılabileceğini biliyorum. Fon varlıklarından günlük olarak Fon Toplam Gider Kesintisi yapılacağını biliyorum. Emeklilik planımda Giriş Aidatı kesintisi olabileceğini biliyorum. (Bu kesintilerin ayrıntıları için lütfen teklif formunuza bakınız.) GELİR VERGİSİ Birikimlerimi alarak sözleşmemi sonlandırmam halinde, sistemde elde ettiğim yatırım geliri üzerinden, sistemde kaldığım süreye bağlı olarak, %5 ila %15 arasında değişen oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılacağını biliyorum. ESNEKLİK Bir şirkette yeni akdettiğim sözleşmemi 2 yıl sonra başka bir şirkete aktarabileceğimi biliyorum. Müteakip yıllarda da yılda bir kez emeklilik şirketimi değiştirebileceğimi biliyorum. Yılda 4 defa emeklilik planımı değiştirebileceğimi biliyorum. Yılda 6 defa fon dağılımımı değiştirebileceğimi biliyorum. SÖZLEŞME YÜRÜRLÜK Sözleşmemin, katkı payı olarak yaptığım ilk ödemenin şirket hesaplarına intikal ettiği tarihte yürürlüğe gireceğini biliyorum. CAYMA Teklif formunu imzaladığım (veya mesafeli satış durumunda teklifi onayladığım) tarihten itibaren 6 gün içinde sözleşmeden cayabileceğimi biliyorum. Sözleşmeden caymam halinde şirketin, hesabımdaki birikimi fon toplam gider kesintisi hariç hiçbir kesinti yapmadan 1 iş günü içinde iade etmek zorunda olduğunu biliyorum. Sözleşmem yürürlüğe girmiş ise tarafıma ödenecek tutarda varsa getiri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılacağını biliyorum. DİĞER BİLGİLER YATIRIM SÜRECİ Katkı paylarımın şirket hesabına intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde yatırıma yönlendirileceğini biliyorum. Kredi kartı ile yaptığım ödemelerin, blokaj süresinin sonunda şirket hesabına intikal edeceğini biliyorum. Birikimimin, yatırdığım katkı paylarına göre ve seçtiğim emeklilik yatırım fonlarının getirilerine göre değişkenlik gösterebileceğini ve sunulan fonların bir getiri garantisi içermediğini biliyorum. Birikimlerimin emeklilik şirketimden bağımsız bir saklayıcı kuruluşta saklanacağını biliyorum. EMEKLİLİK Sistemden emeklilik hakkını kazanabilmem için sistemde en az 1 yıl kalmış olmam ve 56 yaşını doldurmuş olmam gerektiğini biliyorum. Yukarıda yazılı bilgileri okudum. Ad-Soyad Tarih: İmza / / (Mesafeli satışlarda bu bölümün doldurulması zorunlu değildir.) Bu form iki örnek olarak düzenlenerek bir örneği katılımcıya verilecek, diğeri şirket tarafından muhafaza edilecektir.

7 Seri No: Seri No: ELİT BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. No: Kozyatağı / İstanbul Vergi Numarası: Ticaret Sicil Numarası: Mersis Numarası: İşbu teklif formu Yeni Sözleşme İçin Aktarım İçin kullanılacaktır. Sözleşme No: Teklif Veriliş Tarihi: / / Satış Kanalı: CIGNA FİNANS BANKA Şube Kodu/Adı: Kampanya Adı / Kodu: BE Aracısı Adı Soyadı: BE Aracısı Sicil No: Banka Ref. Veren Adı Soyadı / Sicil No: Tel: (216) Faks: (216) E-posta: Çağrı Merkezi: Şirket Nüshas 1/5 Katılımcı Bilgileri Dağıtım Kanalı Müşteri No: Cigna Finans Müşteri No: Adı Soyadı: Cinsiyeti: K E Doğum Tarihi (G/A/Y): / / Doğum Yeri (İlçe/İl/Ülke): Anne Adı: Baba Adı: T.C. Kimlik Numarası: Uyruğu: Türk vatandaşı olmayan katılımcılar için Devlet katkısı ödemesi yapılmayacaktır. Vergi Kimlik Numarası: Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi: (Vergi Kimlik No ve Vergi Dairesi alanları yabancı uyruklu kişiler için doldurulacaktır.) Medeni Durumu: Evli Bekâr Diğer Eğitim Durumu: İlköğretim Lise Anne Kızlık Soyadı: Üniversite Lisansüstü İletişim Adresi: Ev İş Ev / İş Adresi Posta Kodu: Ev Telefonu: ( ) ( ) İş Telefonu: ( ) ( ) Faks No: ( ) ( ) Cep Telefonu: ( ) ( ) Mesleği: Aylık Ortalama Gelir Aralığı (Brüt/TL): Pazarlama ve Tanıtım İletişim Bilgileri Cigna Finans olarak tüm ürün, hizmet ve kampanyalarımızla ile ilgili e-posta, kısa mesaj uygulamaları, telefon gibi elektronik iletişim araçları ile size tanıtım ve pazarlama amaçlı bilgilendirme yapmak istiyoruz. Onaylıyor musunuz? Evet Hayır (Sadece aşağıda işaretlediğim kanallardan iletişime geçilmesine izin veriyorum) Kısa Mesaj Uygulamaları E-posta Telefon Sosyal Medya Hiçbiri Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi Bilgileri Dağıtım Kanalı Müşteri No: Cigna Finans Müşteri No: Adı, Soyadı: Cinsiyeti: K E Doğum Tarihi (G/A/Y): Doğum Yeri (İlçe/İl/Ülke): Anne Adı: Baba Adı: Anne Kızlık Soyadı: Uyruğu: T.C. Kimlik Numarası: Vergi Kimlik Numarası: Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi: (Vergi Kimlik No ve Vergi Dairesi alanları yabancı uyruklu kişiler için doldurulacaktır.) İletişim Adresi: Ev İş Ev / İş Adresi Posta Kodu: Ev Telefonu: ( ) ( ) İş Telefonu: ( ) ( ) Faks No: ( ) ( ) Cep Telefonu: ( ) ( ) Mesleği: Aylık Ortalama Gelir Aralığı (Brüt/TL): Şirket Nüshas 2/5 Lehtar Bilgileri Lehtar(lar) Kanuni Mirasçı(lar) mı: Evet Hayır (Hayırsa aşağıdaki bölümü doldurunuz.) Dağıtım Kanalı Müşteri No: Cigna Finans Müşteri No: Adı Soyadı: Anne Adı: Baba Adı: Doğum Tarihi (G/A/Y): Doğum Yeri (İlçe/İl/Ülke): Lehtar 1 Lehtar 2 Cinsiyeti: K E Uyruğu: K E Uyruğu: T.C. Kimlik Numarası: Lehtar Payları (%): Lehtar Adresi: * * Lehtar Tel No: *( ) ( ) *( ) ( ) *Lehtar ve Katılımcı aynı adres ve telefon bilgilerine sahip ise ilgili kutular işaretlenmelidir. Katılımcının vefat etmesi halinde bireysel emeklilik hesabındaki birikimler, lehtar belirtilmediği takdirde yasal miras hisseleri nispetinde kanuni mirasçılara ödenir. Emeklilik Planı Bilgileri Seçilen Emeklilik Planı ELB-Elit Bireysel Emeklilik Planı Katkı Payı Tutarı: Para Birimi: TL* Katkı Payı Ödeme Dönemi: Aylık 3 Aylık 6 Aylık Yıllık Girişte Ödenen Giriş Aidatı Ödeme Tercihi: 12 Taksit 4 Taksit 2 Taksit Peşin *Yılda bir defa aralık ayında TÜİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE oranında artış sözleşme yıl dönemi itibarıyla uygulanacaktır. İşbu teklif formunun ilişkin olacağı emeklilik sözleşmesinden caymam halinde, varsa Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. nezdindeki diğer sözleşmelerim arasında yürürlük tarihi en eski sözleşme üzerinden giriş aidatı alınacağını biliyor ve kabul ediyorum. Muvafakatname Tahsilat Bilgileri Şirketinizce tanzim edilecek Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ne ait katkı paylarının aşağıda bilgileri verilen banka hesabından (IBAN)/kredi kartımdan otomatik olarak Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından tahsil edilmesine muvafakat eder, işbu talimatın gereğince hareket edilmesini rica ederim. Ödeme Aracı: Banka Hesabından Otomatik Kredi Kartından Otomatik Katkı Payı Ödeme Başlangıç Tarihi: / / Banka hesabından otomatik ise doldurunuz. Finansbank A.Ş. Şube Adı / Kodu: IBAN / Hesap No: Adı Soyadı: Kredi kartından otomatik ise doldurunuz. Kredi Kartı No: Son Kullanma Tarihi: / Kredi Kart CVV No: Kredi Kart Sahibinin Adı Soyadı: Kredi kartı tahsilatlarında; CardFinans için 25 günlük, diğer kredi kartları için 38 günlük blokaj süresi uygulanır. Bu süreler şirketimiz ile ilgili bankalar arasında yapılan anlaşmalarda değişiklik olması durumunda veya benzeri bir sebeple, önceden herhangi bir ihbar veya ihtara gerek olmadan, CIGNA FİNANS tarafından değiştirilebilir. Katılımcı İmzası: Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi İmzası:

8 Seri No: Seri No: ELİT BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. No: Kozyatağı / İstanbul Vergi Numarası: Ticaret Sicil Numarası: Mersis Numarası: İşbu teklif formu Yeni Sözleşme İçin Aktarım İçin kullanılacaktır. Sözleşme No: Teklif Veriliş Tarihi: / / Satış Kanalı: CIGNA FİNANS BANKA Şube Kodu/Adı: Kampanya Adı / Kodu: BE Aracısı Adı Soyadı: BE Aracısı Sicil No: Banka Ref. Veren Adı Soyadı / Sicil No: Tel: (216) Faks: (216) E-posta: Çağrı Merkezi: Katılımcı Nüshas 1/5 Katılımcı Bilgileri Dağıtım Kanalı Müşteri No: Cigna Finans Müşteri No: Adı Soyadı: Cinsiyeti: K E Doğum Tarihi (G/A/Y): / / Doğum Yeri (İlçe/İl/Ülke): Anne Adı: Baba Adı: T.C. Kimlik Numarası: Uyruğu: Türk vatandaşı olmayan katılımcılar için Devlet katkısı ödemesi yapılmayacaktır. Vergi Kimlik Numarası: Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi: (Vergi Kimlik No ve Vergi Dairesi alanları yabancı uyruklu kişiler için doldurulacaktır.) Medeni Durumu: Evli Bekâr Diğer Eğitim Durumu: İlköğretim Lise Anne Kızlık Soyadı: Üniversite Lisansüstü İletişim Adresi: Ev İş Ev / İş Adresi Posta Kodu: Ev Telefonu: ( ) ( ) İş Telefonu: ( ) ( ) Faks No: ( ) ( ) Cep Telefonu: ( ) ( ) Mesleği: Aylık Ortalama Gelir Aralığı (Brüt/TL): Pazarlama ve Tanıtım İletişim Bilgileri Cigna Finans olarak tüm ürün, hizmet ve kampanyalarımızla ile ilgili e-posta, kısa mesaj uygulamaları, telefon gibi elektronik iletişim araçları ile size tanıtım ve pazarlama amaçlı bilgilendirme yapmak istiyoruz. Onaylıyor musunuz? Evet Hayır (Sadece aşağıda işaretlediğim kanallardan iletişime geçilmesine izin veriyorum) Kısa Mesaj Uygulamaları E-posta Telefon Sosyal Medya Hiçbiri Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi Bilgileri Dağıtım Kanalı Müşteri No: Cigna Finans Müşteri No: Adı, Soyadı: Cinsiyeti: K E Doğum Tarihi (G/A/Y): Doğum Yeri (İlçe/İl/Ülke): Anne Adı: Baba Adı: Anne Kızlık Soyadı: Uyruğu: T.C. Kimlik Numarası: Vergi Kimlik Numarası: Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi: (Vergi Kimlik No ve Vergi Dairesi alanları yabancı uyruklu kişiler için doldurulacaktır.) İletişim Adresi: Ev İş Ev / İş Adresi Posta Kodu: Ev Telefonu: ( ) ( ) İş Telefonu: ( ) ( ) Faks No: ( ) ( ) Cep Telefonu: ( ) ( ) Mesleği: Aylık Ortalama Gelir Aralığı (Brüt/TL): Katılımcı Nüshas 2/5 Lehtar Bilgileri Lehtar(lar) Kanuni Mirasçı(lar) mı: Evet Hayır (Hayırsa aşağıdaki bölümü doldurunuz.) Dağıtım Kanalı Müşteri No: Cigna Finans Müşteri No: Adı Soyadı: Anne Adı: Baba Adı: Doğum Tarihi (G/A/Y): Doğum Yeri (İlçe/İl/Ülke): Lehtar 1 Lehtar 2 Cinsiyeti: K E Uyruğu: K E Uyruğu: T.C. Kimlik Numarası: Lehtar Payları (%): Lehtar Adresi: * * Lehtar Tel No: *( ) ( ) *( ) ( ) *Lehtar ve Katılımcı aynı adres ve telefon bilgilerine sahip ise ilgili kutular işaretlenmelidir. Katılımcının vefat etmesi halinde bireysel emeklilik hesabındaki birikimler, lehtar belirtilmediği takdirde yasal miras hisseleri nispetinde kanuni mirasçılara ödenir. Emeklilik Planı Bilgileri Seçilen Emeklilik Planı ELB-Elit Bireysel Emeklilik Planı Katkı Payı Tutarı: Para Birimi: TL* Katkı Payı Ödeme Dönemi: Aylık 3 Aylık 6 Aylık Yıllık Girişte Ödenen Giriş Aidatı Ödeme Tercihi: 12 Taksit 4 Taksit 2 Taksit Peşin *Yılda bir defa aralık ayında TÜİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE oranında artış sözleşme yıl dönemi itibarıyla uygulanacaktır. İşbu teklif formunun ilişkin olacağı emeklilik sözleşmesinden caymam halinde, varsa Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. nezdindeki diğer sözleşmelerim arasında yürürlük tarihi en eski sözleşme üzerinden giriş aidatı alınacağını biliyor ve kabul ediyorum. Muvafakatname Tahsilat Bilgileri Şirketinizce tanzim edilecek Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ne ait katkı paylarının aşağıda bilgileri verilen banka hesabından (IBAN)/kredi kartımdan otomatik olarak Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından tahsil edilmesine muvafakat eder, işbu talimatın gereğince hareket edilmesini rica ederim. Ödeme Aracı: Banka Hesabından Otomatik Kredi Kartından Otomatik Katkı Payı Ödeme Başlangıç Tarihi: / / Banka hesabından otomatik ise doldurunuz. Finansbank A.Ş. Şube Adı / Kodu: IBAN / Hesap No: Adı Soyadı: Kredi kartından otomatik ise doldurunuz. Kredi Kartı No: Son Kullanma Tarihi: / Kredi Kart CVV No: Kredi Kart Sahibinin Adı Soyadı: Kredi kartı tahsilatlarında; CardFinans için 25 günlük, diğer kredi kartları için 38 günlük blokaj süresi uygulanır. Bu süreler şirketimiz ile ilgili bankalar arasında yapılan anlaşmalarda değişiklik olması durumunda veya benzeri bir sebeple, önceden herhangi bir ihbar veya ihtara gerek olmadan, CIGNA FİNANS tarafından değiştirilebilir. Katılımcı İmzası: Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi İmzası:

9 Seri No: Şirket Nüshas 3/5 Risk Getiri Profili Formu Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin az risk içeren önerilen fon dağılımında değerlendirilmesini tercih ediyorum. Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin daha fazla getiri elde edebilmesi için, orta risk içeren önerilen fon dağılımında değerlendirilmesini tercih ediyorum. Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin daha fazla getiri elde edebilmesi için, riskli önerilen fon dağılımında değerlendirilmesini tercih ediyorum. Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin kendi belirlediğim fon dağılımında değerlendirilmesini tercih ediyorum. Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin değerlendirilmesi için herhangi bir fon dağılımı seçmek istemiyorum. Birikimlerimin Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nda değerlendirilmesini tercih ediyorum. Emeklilik Yat r m Fonu (EYF) Unvan * Önerilen Fon Dağılımı 1 (Az Riskli) Önerilen Fon Dağılımı 2 (Orta Riskli) Önerilen Fon Dağılımı 3 (Riskli) Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu EYF Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 2 4 Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF 2 2 Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş Esnek EYF *Katk pay n n emeklilik yat r m fonlar aras ndaki yüzdesel da l m oran ile 1 aras nda seçilebilir. Para Piyasası Likit Kamu EYF Katkı Payının Plan Kapsamında Seçilen Emeklilik Yatırım Fonlarına Dağılımı Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonu (EYF) Unvanı Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF Büyüme Amaçlı Esnek EYF Esnek EYF Katkı EYF* Standart EYF Tercih Edilen Fon Dağılımı (%) Azami Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%),3 1,9,525 1,91,625 2,28,625 2,28,625 2,28 Azami Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı,22,4,48,48,48 Azami Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı (%),8 1,46 1,75 1,75 1,75,1,365,65,24,525 1,91,4 1,46 *İlgili mevzuat ve limitler kapsamında yapılacak devlet katkısına ilişkin fona ait kesinti bilgileri yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Katılımcı İmzası: Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi İmzası:

10 Seri No: Katılımcı Nüshas 3/5 Risk Getiri Profili Formu Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin az risk içeren önerilen fon dağılımında değerlendirilmesini tercih ediyorum. Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin daha fazla getiri elde edebilmesi için, orta risk içeren önerilen fon dağılımında değerlendirilmesini tercih ediyorum. Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin daha fazla getiri elde edebilmesi için, riskli önerilen fon dağılımında değerlendirilmesini tercih ediyorum. Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin kendi belirlediğim fon dağılımında değerlendirilmesini tercih ediyorum. Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki birikimlerimin değerlendirilmesi için herhangi bir fon dağılımı seçmek istemiyorum. Birikimlerimin Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nda değerlendirilmesini tercih ediyorum. Emeklilik Yat r m Fonu (EYF) Unvan * Önerilen Fon Dağılımı 1 (Az Riskli) Önerilen Fon Dağılımı 2 (Orta Riskli) Önerilen Fon Dağılımı 3 (Riskli) Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu EYF Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 2 4 Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF 2 2 Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş Esnek EYF *Katk pay n n emeklilik yat r m fonlar aras ndaki yüzdesel da l m oran ile 1 aras nda seçilebilir. Para Piyasası Likit Kamu EYF Katkı Payının Plan Kapsamında Seçilen Emeklilik Yatırım Fonlarına Dağılımı Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonu (EYF) Unvanı Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF Büyüme Amaçlı Esnek EYF Esnek EYF Katkı EYF* Standart EYF Tercih Edilen Fon Dağılımı (%) Azami Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%),3 1,9,525 1,91,625 2,28,625 2,28,625 2,28 Azami Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı,22,4,48,48,48 Azami Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı (%),8 1,46 1,75 1,75 1,75,1,365,65,24,525 1,91,4 1,46 *İlgili mevzuat ve limitler kapsamında yapılacak devlet katkısına ilişkin fona ait kesinti bilgileri yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Katılımcı İmzası: Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi İmzası:

11 Seri No: Seri No: Gönderim Tercihleri Şirket Nüshas 4/5 Sözleşme Gönderim Tercihi: E-posta ile Kurye ile Yıllık Hesap Bildirim Cetveli Gönderim Tercihi: E-posta ile Kurye ile Faks ile *Yapılan ödemelere ilişkin tahsilat makbuzlarınızı şirketimizin internet işlem merkezinden görüntüleyebilir ve çıktısını alabilirsiniz. Tahsilat makbuzları gönderimi şirketimizce sadece e-posta yolu ile yapılmaktadır. Yukarıdaki kutuyu işaretlediğiniz takdirde tahsilat makbuzları belirttiğiniz e-posta adresinize iletilecektir. Kesintiler Yönetim Gideri Kesintisi a) Katkı Payı Tahsilatları Üzerinden Yönetim Gideri Kesintisi Elit Bireysel Emeklilik Planı nda katkı payı tahsilatları üzerinden yapılacak yönetim gideri kesintisi oranı %1 dir. b) Katkı Payının Üzerinde Yapılan Ödemeler (Ek Katkı Payı) Üzerinden Yönetim Gideri Kesintisi Katılımcı veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından, katkı payının üzerinde yapılan her bir katkı payı ödemesi üzerinden şirket tarafından yapılacak yönetim gideri kesintisi oranları Ek katkı payı ödemelerin de 1.TL-15..TL ye kadar (15..TL hariç) %1 Yönetim Gideri Kesintisi yapılır. 15..TL ve üzerinde ise ödeme tutarının tamamı üzerinden Yönetim Gideri Kesintisi yapılmaz. Katkı Payı Ödemesine Ara Verilmesinden Kaynaklanan Kesinti Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Elit Bireysel Emeklilik Planı nda katılımcının ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin katkı payı ödemelerini ardışık olarak üç aylık dönemde yapmaması halinde ödemeye ara verilmiş olur ve bu durumda katılımcıdan herhangi bir kesinti yapılmaz. Giriş Aidatı Bu emeklilik planında katılımcıdan sadece çıkış anında ertelenmiş giriş aidatı tahsil edilecektir. Emeklilik Sözleşmesinin Yürürlüğe Giriş Katkı Payı Para Birimi Tarihinden İtibaren Geçen Süre -3 yıla kadar 3-6 yıla kadar TL 6-1 yıla kadar 1 yıl ve üstü ABAÜ: Aylık Asgari Brüt Ücret Giriş aidatı tutarı teklifin imzalandığı tarihte geçerli aylık brüt ücret üzerinden hesaplanacaktır. Giriş Aidatı Kesinti Tutarı ABAÜ x %75 ABAÜ x %5 ABAÜ x %25 Alınmamaktadır Asgari Katkı Payı Tutarı 5.- TL Notlar: Önemlidir Lütfen Okuyunuz! 1. Katılımcı, Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. (CIGNA FİNANS) ile girdiği her türlü hukuki ilişkiyi kendi nam ve hesabına yapacağını beyan ve taahhüt eder, bunun aksi durumunda 5549 sayılı kanunun 15. maddesi gereği bildirim yapmak zorunda olduğunu bildiğini ve başkası adına veya hesabına hareket ettiği takdirde bunu yazılı olarak CIGNA FİNANS a beyan edeceğini ve bu hususta Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki mevzuat hükümleri de dahil olmak üzere her türlü sorumluluğun tarafına veya katılımcı adına hareket edene ait olduğunu gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. 2. Emeklilik sözleşmesi, şirket tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer. Bu itibarla; ilk katkı payının tam olarak ödenmesi gerekmektedir. Ancak; takip eden katkı payları için şirket tarafından katılımcıdan yukarıda tanımlanan asgari katkı payının altında tahsilat yapılabilir. Ancak sözkonusu tahsilat tutarı tanımlanan tahsilat alt limiti tutarının altında bir tutar olamaz. Bu şartlar altında yapılan tahsilat, normal katkı payı ödemesi gibi değerlendirilir. Tahsilat alt limiti olarak belirlenen tutarın altında tahsilat yapılabilmesine ilişkin tek istisna, daha önce kısmi ödemeler gelmiş vadenin, vade kapamasına ilişkin yapılacak son tahsilattır. 3. Şirket, hesaplarına intikal eden ancak kayıtlarındaki herhangi bir sözleşme numarası ile eşleştirilemeyen tahsilat tutarlarını ilgili ödeme kaynağına iade eder. 4. Fon dağılım oranları %5 ve katları şeklinde belirlenmek kaydıyla, emeklilik planı kapsamında sunulan Katılımcı Adı Soyadı: Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi Adı Soyadı: BE Aracısı Adı Soyadı: Tarih: / / Şirket Nüshas 5/5 fonlar arasında yüzdesel olarak istenilen oranlarda paylaştırılabilir. 5. İşbu teklif formu ile vermiş olduğum bilgilerin ve/veya sonrasında bu bilgilerde yapacağım güncellemelerin, bireysel emeklilik sözleşmesi ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve/veya iyileştirilmesi amacıyla hizmet alınan hizmet sağlayıcıları ile ve/veya diğer gerçek/tüzel kişiler ile paylaşılmasına hizmetler dahilinde kullanılması kaydıyla muvafakat ederim. 6. T.C. vatandaşı olmayan katılımcıların katkı payları için Devlet Katkısı ödemesi yapılmayacaktır. 7. CIGNA FİNANS ın sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili sair mevzuat çerçevesinde fon türü değişikliği yapılabileceğini biliyor ve kabul ediyorum. 8. Mavi kart sahibi olan katılımcılar Devlet Katkısından uygulamasından yararlanabilirler. 9. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonlarına ilişkin sürekli bilgilendirme formları, performans bilgileri, raporlar ve detaylı bilgileri internet sitesinden ulaşabilirsiniz. 1. Bireysel / Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik sözleşmeleri için ödenen katkı payları gelir vergisi matrahından indirimde kullanılamaz. Ad - soyad, adres, vergi kimlik numarası, sözleşme numarası, sözleşme bakiyesi veya değeri, bir takvim yılı içinde hesabınıza ödenen veya alacak olarak kaydedilen brüt tutar. 11. Azami Limit Hesabı: Devlet Katkısı uygulamasına ilişkin hesaplama dönemi bir takvim yılıdır. Bir katılımcı için bir hesaplama döneminde ödenen ve Devlet Katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını aşamaz. Yıllık toplam brüt asgari ücretin hesaplanmasında, yılın ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için belirlenen brüt asgari ücret tutarları ayrı ayrı dikkate alınır. Yıllık brüt asgari ücret tutarı, ilgili hesaplama dönemine ilişkin olarak on altı yaşından büyükler için açıklanan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanır. Bir katılımcının cayma hakkını kullanması veya emeklilik sözleşmesini sonlandırarak sistemden ayrılması sonucunda hak edilmeyen Devlet Katkılarının iade edilmesi, aynı takvim yılında yürürlükte olan diğer sözleşmeleri için Devlet Katkısı hesaplamasına esas kalan limitini artırmaz. Devlet Katkısı hesaplamasında, katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği yıldaki limit esas alınır. Katılımcı Hakları Katılımcı bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranlarını veya tutarlarını bir yılda azami altı kez, dahil olduğu emeklilik planını yılda azami dört kez değiştirebilir. Bir şirketle, başka bir şirketten aktarımla düzenlenenler hariç, akdedilmiş bir emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimin başka bir şirkette aktarılabilmesi için sözleşmenin, yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle şirkette kalması gerekir. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en az bir yıl kalması gerekir. Katılımcının/Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişinin Beyanı İşbu 5 sayfadan müteşekkil formunda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu ve bu plana girmeden önce tarafıma iletilen Bireysel Emeklilik Tanıtım Kılavuzu nda belirtilen bilgileri, emeklilik planları, emeklilik fonları ile ilgili açıklamaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi nden emeklilik hakkı kazanmadan önce çıkışta ve emeklilik halinde geçerli olacak vergi uygulamalarını bildiğimi, CIGNA FİNANS Çağrı Merkezi, internet ve faksla ilgili işlemlere ilişkin olarak düzenlenen hizmet sözleşmesini okuduğumu ve kabul ettiğimi ve hizmet sözleşmesi hükümlerine uyacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. Ad ve hesabıma katkı payı ödeyen kişi ile aramda isçi-işveren ilişkisi olmadığını beyan ederim. Bu beyanımın aksi bir durumun tespit edilmesi ve hesabıma intikal eden Devlet Katkısı ödemelerimin CIGNA FİNANS aracılığı ile Hazine Müsteşarlığı na iade edilmesinin gerekmesi halinde, bu konudaki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu ve CIGNA FİNANS tan hiç bir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağını beyan ve kabul ederim. Katılımcı eğer ABD vatandaşıysa veya ABD de ikamet ediyorsa; ABD Hükümeti dünyanın herhangi bir yerinde elde ettiği gelir için Katılımcı ya vergi tahakkuk ettirebilir. Bu çerçevede, ABD vergi mevzuatı gereği CIGNA FİNANS, ABD vatandaşı olan veya ABD de ikamet eden müşterileri ile ilgili olarak, ABD Gelirler İdaresi ne ( United States Internal Revenue Service ) bildirimde bulunmakla yükümlü kılınmıştır. Buna göre, Katılımcı ABD vatandaşıysa veya ABD de ikamet ediyorsa, ABD ile ilişkisini açıklayacağı W-9 formunu doldurarak CIGNA FİNANS a teslim etmekle yükümlü olduğunu; CIGNA FİNANS ın 8966 numaralı IRS Formu çerçevesinde; ad - soyad, adres, vergi kimlik numarası, sözleşme numarası, sözleşme bakiyesi veya değeri, bir takvim yılı içinde hesabına ödenen veya alacak olarak kaydedilen brüt tutar bilgilerinin, ABD Gelirler İdaresi ile paylaşabileceğini kabul eder. Katılımcı ile aramda isçi-işveren ilişkisi olmadığını beyan ederim. İki nüsha olarak düzenlenen işbu teklif formu ile emeklilik sözleşmesi ve eklerinin bir örneği eksiksiz bir şekilde katılımcı tarafından teslim alınmıştır. İmzası: İmzası: İmzası: Model No: BESTFELİT1114

12 Seri No: Seri No: Gönderim Tercihleri Katılımcı Nüshas 4/5 Sözleşme Gönderim Tercihi: E-posta ile Kurye ile Yıllık Hesap Bildirim Cetveli Gönderim Tercihi: E-posta ile Kurye ile Faks ile *Yapılan ödemelere ilişkin tahsilat makbuzlarınızı şirketimizin internet işlem merkezinden görüntüleyebilir ve çıktısını alabilirsiniz. Tahsilat makbuzları gönderimi şirketimizce sadece e-posta yolu ile yapılmaktadır. Yukarıdaki kutuyu işaretlediğiniz takdirde tahsilat makbuzları belirttiğiniz e-posta adresinize iletilecektir. Kesintiler Yönetim Gideri Kesintisi a) Katkı Payı Tahsilatları Üzerinden Yönetim Gideri Kesintisi Elit Bireysel Emeklilik Planı nda katkı payı tahsilatları üzerinden yapılacak yönetim gideri kesintisi oranı %1 dir. b) Katkı Payının Üzerinde Yapılan Ödemeler (Ek Katkı Payı) Üzerinden Yönetim Gideri Kesintisi Katılımcı veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından, katkı payının üzerinde yapılan her bir katkı payı ödemesi üzerinden şirket tarafından yapılacak yönetim gideri kesintisi oranları Ek katkı payı ödemelerin de 1.TL-15..TL ye kadar (15..TL hariç) %1 Yönetim Gideri Kesintisi yapılır. 15..TL ve üzerinde ise ödeme tutarının tamamı üzerinden Yönetim Gideri Kesintisi yapılmaz. Katkı Payı Ödemesine Ara Verilmesinden Kaynaklanan Kesinti Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Elit Bireysel Emeklilik Planı nda katılımcının ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin katkı payı ödemelerini ardışık olarak üç aylık dönemde yapmaması halinde ödemeye ara verilmiş olur ve bu durumda katılımcıdan herhangi bir kesinti yapılmaz. Giriş Aidatı Bu emeklilik planında katılımcıdan sadece çıkış anında ertelenmiş giriş aidatı tahsil edilecektir. Emeklilik Sözleşmesinin Yürürlüğe Giriş Katkı Payı Para Birimi Tarihinden İtibaren Geçen Süre -3 yıla kadar 3-6 yıla kadar TL 6-1 yıla kadar 1 yıl ve üstü ABAÜ: Aylık Asgari Brüt Ücret Giriş aidatı tutarı teklifin imzalandığı tarihte geçerli aylık brüt ücret üzerinden hesaplanacaktır. Giriş Aidatı Kesinti Tutarı ABAÜ x %75 ABAÜ x %5 ABAÜ x %25 Alınmamaktadır Asgari Katkı Payı Tutarı 5.- TL Notlar: Önemlidir Lütfen Okuyunuz! 1. Katılımcı, Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. (CIGNA FİNANS) ile girdiği her türlü hukuki ilişkiyi kendi nam ve hesabına yapacağını beyan ve taahhüt eder, bunun aksi durumunda 5549 sayılı kanunun 15. maddesi gereği bildirim yapmak zorunda olduğunu bildiğini ve başkası adına veya hesabına hareket ettiği takdirde bunu yazılı olarak CIGNA FİNANS a beyan edeceğini ve bu hususta Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki mevzuat hükümleri de dahil olmak üzere her türlü sorumluluğun tarafına veya katılımcı adına hareket edene ait olduğunu gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. 2. Emeklilik sözleşmesi, şirket tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer. Bu itibarla; ilk katkı payının tam olarak ödenmesi gerekmektedir. Ancak; takip eden katkı payları için şirket tarafından katılımcıdan yukarıda tanımlanan asgari katkı payının altında tahsilat yapılabilir. Ancak sözkonusu tahsilat tutarı tanımlanan tahsilat alt limiti tutarının altında bir tutar olamaz. Bu şartlar altında yapılan tahsilat, normal katkı payı ödemesi gibi değerlendirilir. Tahsilat alt limiti olarak belirlenen tutarın altında tahsilat yapılabilmesine ilişkin tek istisna, daha önce kısmi ödemeler gelmiş vadenin, vade kapamasına ilişkin yapılacak son tahsilattır. 3. Şirket, hesaplarına intikal eden ancak kayıtlarındaki herhangi bir sözleşme numarası ile eşleştirilemeyen tahsilat tutarlarını ilgili ödeme kaynağına iade eder. 4. Fon dağılım oranları %5 ve katları şeklinde belirlenmek kaydıyla, emeklilik planı kapsamında sunulan Katılımcı Adı Soyadı: Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi Adı Soyadı: BE Aracısı Adı Soyadı: Tarih: / / Katılımcı Nüshas 5/5 fonlar arasında yüzdesel olarak istenilen oranlarda paylaştırılabilir. 5. İşbu teklif formu ile vermiş olduğum bilgilerin ve/veya sonrasında bu bilgilerde yapacağım güncellemelerin, bireysel emeklilik sözleşmesi ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve/veya iyileştirilmesi amacıyla hizmet alınan hizmet sağlayıcıları ile ve/veya diğer gerçek/tüzel kişiler ile paylaşılmasına hizmetler dahilinde kullanılması kaydıyla muvafakat ederim. 6. T.C. vatandaşı olmayan katılımcıların katkı payları için Devlet Katkısı ödemesi yapılmayacaktır. 7. CIGNA FİNANS ın sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili sair mevzuat çerçevesinde fon türü değişikliği yapılabileceğini biliyor ve kabul ediyorum. 8. Mavi kart sahibi olan katılımcılar Devlet Katkısından uygulamasından yararlanabilirler. 9. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonlarına ilişkin sürekli bilgilendirme formları, performans bilgileri, raporlar ve detaylı bilgileri internet sitesinden ulaşabilirsiniz. 1. Bireysel / Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik sözleşmeleri için ödenen katkı payları gelir vergisi matrahından indirimde kullanılamaz. Ad - soyad, adres, vergi kimlik numarası, sözleşme numarası, sözleşme bakiyesi veya değeri, bir takvim yılı içinde hesabınıza ödenen veya alacak olarak kaydedilen brüt tutar. 11. Azami Limit Hesabı: Devlet Katkısı uygulamasına ilişkin hesaplama dönemi bir takvim yılıdır. Bir katılımcı için bir hesaplama döneminde ödenen ve Devlet Katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını aşamaz. Yıllık toplam brüt asgari ücretin hesaplanmasında, yılın ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için belirlenen brüt asgari ücret tutarları ayrı ayrı dikkate alınır. Yıllık brüt asgari ücret tutarı, ilgili hesaplama dönemine ilişkin olarak on altı yaşından büyükler için açıklanan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanır. Bir katılımcının cayma hakkını kullanması veya emeklilik sözleşmesini sonlandırarak sistemden ayrılması sonucunda hak edilmeyen Devlet Katkılarının iade edilmesi, aynı takvim yılında yürürlükte olan diğer sözleşmeleri için Devlet Katkısı hesaplamasına esas kalan limitini artırmaz. Devlet Katkısı hesaplamasında, katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği yıldaki limit esas alınır. Katılımcı Hakları Katılımcı bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranlarını veya tutarlarını bir yılda azami altı kez, dahil olduğu emeklilik planını yılda azami dört kez değiştirebilir. Bir şirketle, başka bir şirketten aktarımla düzenlenenler hariç, akdedilmiş bir emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimin başka bir şirkette aktarılabilmesi için sözleşmenin, yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle şirkette kalması gerekir. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en az bir yıl kalması gerekir. Katılımcının/Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişinin Beyanı İşbu 5 sayfadan müteşekkil formunda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu ve bu plana girmeden önce tarafıma iletilen Bireysel Emeklilik Tanıtım Kılavuzu nda belirtilen bilgileri, emeklilik planları, emeklilik fonları ile ilgili açıklamaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi nden emeklilik hakkı kazanmadan önce çıkışta ve emeklilik halinde geçerli olacak vergi uygulamalarını bildiğimi, CIGNA FİNANS Çağrı Merkezi, internet ve faksla ilgili işlemlere ilişkin olarak düzenlenen hizmet sözleşmesini okuduğumu ve kabul ettiğimi ve hizmet sözleşmesi hükümlerine uyacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. Ad ve hesabıma katkı payı ödeyen kişi ile aramda isçi-işveren ilişkisi olmadığını beyan ederim. Bu beyanımın aksi bir durumun tespit edilmesi ve hesabıma intikal eden Devlet Katkısı ödemelerimin CIGNA FİNANS aracılığı ile Hazine Müsteşarlığı na iade edilmesinin gerekmesi halinde, bu konudaki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu ve CIGNA FİNANS tan hiç bir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağını beyan ve kabul ederim. Katılımcı eğer ABD vatandaşıysa veya ABD de ikamet ediyorsa; ABD Hükümeti dünyanın herhangi bir yerinde elde ettiği gelir için Katılımcı ya vergi tahakkuk ettirebilir. Bu çerçevede, ABD vergi mevzuatı gereği CIGNA FİNANS, ABD vatandaşı olan veya ABD de ikamet eden müşterileri ile ilgili olarak, ABD Gelirler İdaresi ne ( United States Internal Revenue Service ) bildirimde bulunmakla yükümlü kılınmıştır. Buna göre, Katılımcı ABD vatandaşıysa veya ABD de ikamet ediyorsa, ABD ile ilişkisini açıklayacağı W-9 formunu doldurarak CIGNA FİNANS a teslim etmekle yükümlü olduğunu; CIGNA FİNANS ın 8966 numaralı IRS Formu çerçevesinde; ad - soyad, adres, vergi kimlik numarası, sözleşme numarası, sözleşme bakiyesi veya değeri, bir takvim yılı içinde hesabına ödenen veya alacak olarak kaydedilen brüt tutar bilgilerinin, ABD Gelirler İdaresi ile paylaşabileceğini kabul eder. Katılımcı ile aramda isçi-işveren ilişkisi olmadığını beyan ederim. İki nüsha olarak düzenlenen işbu teklif formu ile emeklilik sözleşmesi ve eklerinin bir örneği eksiksiz bir şekilde katılımcı tarafından teslim alınmıştır. İmzası: İmzası: İmzası: Model No: BESTFELİT1114

13 Seri No: CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. No: Kozyatağı / İstanbul Vergi Numarası: Ticaret Sicil Numarası: Mersis Numarası: Tel: (216) Faks: (216) E-posta: Çağrı Merkezi: HİZMET SÖZLEŞMESİ Şirket Nüshas Katılımcı ve/veya Katılımcı Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi ( Hak Sahibi ) nın, Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin (CIGNA FİNANS) bu Sözleşmenin imzalandığı tarihte aşağıdaki kanallar aracılığı ile sunduğu ve ilerde sunacağı hizmetlerinden yararlanması halinde aşağıdaki hükümler uygulanacaktır. 1- Çağrı Merkezi ve/veya İnternet ve/veya Elektronik Ortam Aracılığı ile Sunulacak Hizmetler a) Hak Sahibi, bu sözleşme kapsamında verdiği hizmetlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla CIGNA FİNANS ın gerekli gördüğü her türlü tedbiri almasına ve CIGNA FİNANS Çağrı Merkezi görevlisiyle arasındaki her türlü görüşmenin ses kayıt sistemi ile kaydedilmesine muvafakat eder. b) Katılımcı, varsa şifresinin ve/veya CIGNA FİNANS ın gerekli göreceği sair yöntemlerin kullanılması suretiyle ve telefonda sözlü olarak vereceği talimatlar ile kendisi adına kayıtlı hesaplara katkı payı ödemesi, plan değişikliği, katkı payı ve birikim fon dağılım değişikliği, genel bilgi değişikliği gibi işlemleri gerçekleştirme konusunda CIGNA FİNANS ı yetkili kılar. c) Hak Sahibi, CIGNA FİNANS tarafından çağrı merkezi ve/veya internet ve/veya elektronik ortam aracılığı ile sunulacak hizmetlerden yararlanma hakkının münhasıran kendisine ait olduğunu, bu hizmetler için varsa kendisine verilen şifrenin/şifrelerin, güvenlik adımlarının ve özlük bilgilerinin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini ve bunlarınherhangi bir üçüncü şahıs tarafından öğrenilerek kullanıması suretiyle işbu kanallar aracılığı ile yapılan işlemlerden ve uğrayacağı zararlardan tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, CIGNA FİNANS ın hiçbir şekilde sorumluluğu kabul ve beyan eder. Hak Sahibi, CIGNA FİNANS ın çağrı merkezi ve/veya internet ve/veya elektronik ortam aracılığı ile sunduğu hizmetlerin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek telefon cihazı, telefon hatlarındaki arızalar, her türlü teknik sebepler ile bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin kesintiye uğramasından, keza donanım, yazılım ve internet sunucusundan kaynaklanan aksaklıklar sonucu üçüncü kişilerin kendisine ait bilgilere erişimi nedeniyle CIGNA FİNANS ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan ve kabul eder. 2- Faks ile Ulaşan Talimatlar a) Hak Sahibi, CIGNA FİNANS ın faks ile aldığı talimatları yazı aslı gibi kabul ederek ve faks teyidi aramaksızın yerine getirmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. b) CIGNA FİNANS, kendisine ulaşan faks talimatları üzerine yaptığı işlemlerden veya benzerliklerinin sonuçlarından, makul bir dikkat ve özenle sahte olduğu anlaşılmayacak faks metinleri üzerine yapılan işlemlerden; kendi faks cihazının gönderilen faks mesajlarını arıza vs. herhangi bir sebeple kabul etmiyor olmasından; Hak Sahibi nin daha önceki bir faks talimatının teyidi olduğunu belirtmeden ibraz edeceği yazı aslına istinaden yapılabilecek mükerrer işlemlerden ötürü sorumlu değildir. 3- Müşterek Genel Hükümler a) CIGNA FİNANS, Hak Sahibi tarafından Bireysel Emeklilik Hesabının bu Sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanıldığı, bu hizmetten, hatalı olarak veya yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade edildiği veya güvenlik önlemlerinin ihlal edildiği kanaatine varırsa veya sözleşme sona ererse, bu hallerle de sınırlı olmaksızın ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın her zaman bu hizmetlere son verebilir. b) Hak Sahibi, bu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda CIGNA FİNANS ın defter, CIGNA FİNANS nezdindeki faks cihazınca üretilen faks metinleri, her türlü belge, bilgisayar, telefon kaydı dahil her türlü ses kayıtlarının HMK m. 193 anlamında kesin delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. c) Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir. d) Bu Sözleşme şartları taraflarca karşılıklı olarak kabul edilerek imzalanmış olup, Sözleşmede hüküm bulunmayan konularda Emeklilik Planı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Teklif Tarihi: Katılımcı Adı Soyadı: Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi Adı Soyadı: Katılımcı İmzası: Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi İmzası:

14 Seri No: CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. No: Kozyatağı / İstanbul Vergi Numarası: Ticaret Sicil Numarası: Mersis Numarası: Tel: (216) Faks: (216) E-posta: Çağrı Merkezi: HİZMET SÖZLEŞMESİ Şirket Nüshas Katılımcı ve/veya Katılımcı Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi ( Hak Sahibi ) nın, Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin (CIGNA FİNANS) bu Sözleşmenin imzalandığı tarihte aşağıdaki kanallar aracılığı ile sunduğu ve ilerde sunacağı hizmetlerinden yararlanması halinde aşağıdaki hükümler uygulanacaktır. 1- Çağrı Merkezi ve/veya İnternet ve/veya Elektronik Ortam Aracılığı ile Sunulacak Hizmetler a) Hak Sahibi, bu sözleşme kapsamında verdiği hizmetlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla CIGNA FİNANS ın gerekli gördüğü her türlü tedbiri almasına ve CIGNA FİNANS Çağrı Merkezi görevlisiyle arasındaki her türlü görüşmenin ses kayıt sistemi ile kaydedilmesine muvafakat eder. b) Katılımcı, varsa şifresinin ve/veya CIGNA FİNANS ın gerekli göreceği sair yöntemlerin kullanılması suretiyle ve telefonda sözlü olarak vereceği talimatlar ile kendisi adına kayıtlı hesaplara katkı payı ödemesi, plan değişikliği, katkı payı ve birikim fon dağılım değişikliği, genel bilgi değişikliği gibi işlemleri gerçekleştirme konusunda CIGNA FİNANS ı yetkili kılar. c) Hak Sahibi, CIGNA FİNANS tarafından çağrı merkezi ve/veya internet ve/veya elektronik ortam aracılığı ile sunulacak hizmetlerden yararlanma hakkının münhasıran kendisine ait olduğunu, bu hizmetler için varsa kendisine verilen şifrenin/şifrelerin, güvenlik adımlarının ve özlük bilgilerinin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini ve bunlarınherhangi bir üçüncü şahıs tarafından öğrenilerek kullanıması suretiyle işbu kanallar aracılığı ile yapılan işlemlerden ve uğrayacağı zararlardan tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, CIGNA FİNANS ın hiçbir şekilde sorumluluğu kabul ve beyan eder. Hak Sahibi, CIGNA FİNANS ın çağrı merkezi ve/veya internet ve/veya elektronik ortam aracılığı ile sunduğu hizmetlerin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek telefon cihazı, telefon hatlarındaki arızalar, her türlü teknik sebepler ile bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin kesintiye uğramasından, keza donanım, yazılım ve internet sunucusundan kaynaklanan aksaklıklar sonucu üçüncü kişilerin kendisine ait bilgilere erişimi nedeniyle CIGNA FİNANS ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan ve kabul eder. 2- Faks ile Ulaşan Talimatlar a) Hak Sahibi, CIGNA FİNANS ın faks ile aldığı talimatları yazı aslı gibi kabul ederek ve faks teyidi aramaksızın yerine getirmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. b) CIGNA FİNANS, kendisine ulaşan faks talimatları üzerine yaptığı işlemlerden veya benzerliklerinin sonuçlarından, makul bir dikkat ve özenle sahte olduğu anlaşılmayacak faks metinleri üzerine yapılan işlemlerden; kendi faks cihazının gönderilen faks mesajlarını arıza vs. herhangi bir sebeple kabul etmiyor olmasından; Hak Sahibi nin daha önceki bir faks talimatının teyidi olduğunu belirtmeden ibraz edeceği yazı aslına istinaden yapılabilecek mükerrer işlemlerden ötürü sorumlu değildir. 3- Müşterek Genel Hükümler a) CIGNA FİNANS, Hak Sahibi tarafından Bireysel Emeklilik Hesabının bu Sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanıldığı, bu hizmetten, hatalı olarak veya yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade edildiği veya güvenlik önlemlerinin ihlal edildiği kanaatine varırsa veya sözleşme sona ererse, bu hallerle de sınırlı olmaksızın ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın her zaman bu hizmetlere son verebilir. b) Hak Sahibi, bu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda CIGNA FİNANS ın defter, CIGNA FİNANS nezdindeki faks cihazınca üretilen faks metinleri, her türlü belge, bilgisayar, telefon kaydı dahil her türlü ses kayıtlarının HMK m. 193 anlamında kesin delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. c) Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir. d) Bu Sözleşme şartları taraflarca karşılıklı olarak kabul edilerek imzalanmış olup, Sözleşmede hüküm bulunmayan konularda Emeklilik Planı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Teklif Tarihi: Katılımcı Adı Soyadı: Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi Adı Soyadı: Katılımcı İmzası: Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi İmzası:

15

16 CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. No: Kozyatağı / İstanbul Vergi Numarası: Ticaret Sicil Numarası: Mersis Numarası: Tel: (216) Faks: (216) E-posta: Çağrı Merkezi:

ÖZEL BANKACILIK MÜŞTERİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI. Kendini özel hissedenlere özel emeklilik planı Cigna Finans ta. Model No: BESTFÖBP290615

ÖZEL BANKACILIK MÜŞTERİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI. Kendini özel hissedenlere özel emeklilik planı Cigna Finans ta. Model No: BESTFÖBP290615 ÖZEL BANKACILIK MÜŞTERİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI Kendini özel hissedenlere özel emeklilik planı Cigna Finans ta. İÇİNDEKİLER Bireysel Emeklilik Hesapları Hakkında 3 Katılımcı Bilgilendirme Metni 7

Detaylı

KOLAY EMEKLİLİK PLANI

KOLAY EMEKLİLİK PLANI KOLAY EMEKLİLİK PLANI Küçük birikimlerle yarınlarınıza büyük yatırımlar yapın. İÇİNDEKİLER Bireysel Emeklilik Planı Hakkında 3 Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu 7 Bireysel Emeklilik Sözleşmesi

Detaylı

ELİT ARTI BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI

ELİT ARTI BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI ELİT ARTI BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI Bugünden yaptığınız yatırımlarla ayrıcalıklı bir emekliliğe hazırlanın. İÇİNDEKİLER Bireysel Emeklilik Hesapları Hakkında 3 Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu

Detaylı

ELİT BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI

ELİT BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI ELİT BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI Bugünden yaptığınız yatırımlarla ayrıcalıklı bir emekliliğe hazırlanın. İÇİNDEKİLER Bireysel Emeklilik Hesapları Hakkında 3 Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu 7 Bireysel

Detaylı

BES HANIMELİ BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI TANITIM KILAVUZU VE TEKLİF FORMU. Ev hanımı olmanın en keyifli hali. Model No: BESTFHEB290615

BES HANIMELİ BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI TANITIM KILAVUZU VE TEKLİF FORMU. Ev hanımı olmanın en keyifli hali. Model No: BESTFHEB290615 BES HANIMELİ BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI TANITIM KILAVUZU VE TEKLİF FORMU Ev hanımı olmanın en keyifli hali. Model No: BESTFHEB290615 İÇİNDEKİLER Bireysel Emeklilik Planı Hakkında 3 Katılımcı Ek Fayda Bilgilendirme

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN AVANTAJLI EMEKLİLİK PLANI TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN AVANTAJLI EMEKLİLİK PLANI TEKLİF FORMU YENİ SÖZLEŞME İÇİN AVANTAJLI EMEKLİLİK PLANI TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN SANDIK VE VAKIFLAR PLATFORMU KATILIMCILARI GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK TEKLİF FORMU (Plan 28)

YENİ SÖZLEŞME İÇİN SANDIK VE VAKIFLAR PLATFORMU KATILIMCILARI GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK TEKLİF FORMU (Plan 28) YENİ SÖZLEŞME İÇİN SANDIK VE VAKIFLAR PLATFORMU KATILIMCILARI GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK TEKLİF FORMU (Plan 28) GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim

Detaylı

GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ

GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No (BE Hesap No) : 1738352 Başlangıç Tarihi : 22.02.2010 BE Sistemi'ne Giriş Tarihi : 24.03.2010 EkNo/Sözleşme Son Durum : 9 / FON DAĞILIMI DEĞİŞİKLİĞİ BİRİ Bireysel Emeklilik Aracısı Bilgileri

Detaylı

AKTARIM İÇİN 26 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 26 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU AKTARIM İÇİN 26 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın,

Detaylı

: HALKBANKASI AŞ. HALKBANK GEMLİK ŞB.

: HALKBANKASI AŞ. HALKBANK GEMLİK ŞB. BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ 0009 - YENİ HALK BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI Sözleşmenizin güncel birikim bilgilerini görmek ve online işlem yapmak için telefonunuzda bulunan karekod okuyucuları ile bu karekod

Detaylı

AKTARIM İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 19 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 19 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU 19 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN STANDART YENİ NESİL EMEKLİLİK PLANI TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN STANDART YENİ NESİL EMEKLİLİK PLANI TEKLİF FORMU STANDART YENİ NESİL EMEKLİLİK PLANI TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

1.1 ) Yarınlara Özel Emeklilik Planı EMEKLİLİK YATIRIM FONLARIMIZ :

1.1 ) Yarınlara Özel Emeklilik Planı EMEKLİLİK YATIRIM FONLARIMIZ : 1.1 ) Yarınlara Özel Emeklilik Planı Bu planımız için giriş aidatı, brüt aylık asgari ücrete % lik bir oranla hesaplanmaktadır. Şirketimizdeki ilk yılınızda bu tutarın yarısını taksitler halinde ödeme

Detaylı

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu_AEGRP

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu_AEGRP Emeklilik ġirketi Bilgileri : Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu_AEGRP Ünvan: AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Çağrı Merkezi: 444 11 11 Adres: Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No:12,

Detaylı

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın,

Detaylı

Faks No: Fon İşletim Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi aşağıda belirtilen oranlar üzerinden günlük olarak yapılır. Günlük Fon Fon Adı

Faks No: Fon İşletim Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi aşağıda belirtilen oranlar üzerinden günlük olarak yapılır. Günlük Fon Fon Adı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Bağlarbaşı Kısıklı Cd.No:13 Altunizade 34662 İstanbul Telefon No: 0216 556 66 66 Faks No: 0216 556 67 77 Tic. Sicil No : 275433 Mersis No: 0-8000-0124-5400015 www.allianzemeklilik.com.tr...

Detaylı

bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu

bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu BİREYSEL EMEKLİLİK PLANLARI GİRİŞ AİDATI Teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücret kapsamında dahil olunan plana bağlı

Detaylı

bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu

bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu BİREYSEL EMEKLİLİK PLANLARI GİRİŞ AİDATI Teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücret kapsamında dahil olunan plana bağlı

Detaylı

96 TL 96 TL Girişte alınmaz. %2 %2

96 TL 96 TL Girişte alınmaz. %2 %2 Teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücret kapsamında dahil olunan plana bağlı olarak peşin (İlk yıl içinde katkı payı ödeme dönemine bağlı olarak taksitler halinde)

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır.

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. GENEL TANIMI Bireysel Emeklilik Sistemi tamamen gönüllü katılıma dayalı bir sistemdir. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve diğer mevzuatla düzenlenmiş olan Bireysel Emeklilik Sistemi

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 22.04.2013 TARİH VE 311 SAYI İLE

Detaylı

Plan No/Adı: GBB Plan 0043_TEB

Plan No/Adı: GBB Plan 0043_TEB Plan No/Adı: GBB Plan 0043_TEB Plan Bilgileri Katkı Payı Bu plan kapsamında aylık gelirinizin %5 - %10 unu katkı payı olarak ödemeniz önerilir.. Katılımcı, son bir yıl içerisinde katkı payını artırmadıysa

Detaylı

ÖRNEKTİR. Yukarıdaki yazılı bilgileri okudum. (Mesafeli satışlarda imza bölümünün doldurulması zorunlu değildir.) Tarih:.../.../...

ÖRNEKTİR. Yukarıdaki yazılı bilgileri okudum. (Mesafeli satışlarda imza bölümünün doldurulması zorunlu değildir.) Tarih:.../.../... G İ R İ Ş B İ L G İ F O R M U AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM U Fonun yatırım amacı

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 22.04.2013 TARİH VE 311 SAYI İLE

Detaylı

Soru ve cevaplarla yeni Bireysel Emeklilik Sistemi

Soru ve cevaplarla yeni Bireysel Emeklilik Sistemi Soru ve cevaplarla yeni Bireysel Emeklilik Sistemi Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular aşağıda yer almaktadır. Devlet Katkısı Nedir? Bireysel Emekliliğin teşvik edilmesine

Detaylı

Sözleşmemden ayrılmak istiyorum. Devlet katkısı hesabımdaki tutar da bana ödenecek mi?

Sözleşmemden ayrılmak istiyorum. Devlet katkısı hesabımdaki tutar da bana ödenecek mi? Devlet katkısı tutarı ne kadardır? Katılımcı adına ödenen katkı payının ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, %25 i devlet katkısı olarak hesaplanır. Sözleşmemden

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. SABANCI ÇALIŞANI GÜVENCE PLANI YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU - BİREYSEL

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. SABANCI ÇALIŞANI GÜVENCE PLANI YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU - BİREYSEL 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. SABANCI ÇALIŞANI GÜVENCE PLANI YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU - BİREYSEL AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. MUTLU BİRİKİM PLANI (PLAN 158) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. MUTLU BİRİKİM PLANI (PLAN 158) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. MUTLU BİRİKİM PLANI (PLAN 158) YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.09.2008

Detaylı

Asya Emeklilik e Hoş Geldiniz Emekliliğiniz hayırlı olsun... Asya Emeklilik e Hoş Geldiniz...

Asya Emeklilik e Hoş Geldiniz Emekliliğiniz hayırlı olsun... Asya Emeklilik e Hoş Geldiniz... Asya Emeklilik e Hoş Geldiniz... Değerli Katılımcımız, Bireysel emeklilik sözleşmeniz için Asya Emeklilik i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Emekliliğiniz hayırlı olsun. Türkiye nin İlk Faizsiz Emeklilik

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır.

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. GENEL TANIMI Bireysel Emeklilik Sistemi tamamen gönüllü katılıma dayalı bir sistemdir. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve diğer mevzuatla düzenlenmiş olan Bireysel Emeklilik Sistemi

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.04.2013 TARİH VE 444-4536 SAYI İLE ONAYLANAN,

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.07.2009 TARİH VE EYF.123/478

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 12/12/2014 TARİH VE 435 SAYI İLE

Detaylı

GRUP ÖZEL EMEKLİLİK PLANI 1 BİLGİLERİ PLAN 0031

GRUP ÖZEL EMEKLİLİK PLANI 1 BİLGİLERİ PLAN 0031 GRUP ÖZEL EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ PLAN 00 Katkı Payı Bu plan kapsamında asgari katkı payı aylık dir. Asgari katkı payı tutarı, ilki 08 yılının Ocak ayı olmak üzere her yılın Ocak ayında yıllık TÜFE artış

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ BAŞVURU VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Başvuru No: Ad: TCKN Soyad: Ev Adresi: İş Adresi: Cep Telefonu: İş Telefonu: Ev Telefonu: İletişim Adresi: İletişim Telefonu: İletişim

Detaylı

GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM KESİNTİLER DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME

GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM KESİNTİLER DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının % ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde Devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini Bir takvim yılı içinde

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİREYSEL EMEKLİLİK SIKÇA SORULAN SORULAR

SİİRT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİREYSEL EMEKLİLİK SIKÇA SORULAN SORULAR SİİRT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİREYSEL EMEKLİLİK SIKÇA SORULAN SORULAR 01 Nisan 2017 tarihi itibariyle Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) kamu kurumlarının geçişi zorunlu olduğundan

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI. Hayat ve Emeklilik Satış Departmanı 2013

BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI. Hayat ve Emeklilik Satış Departmanı 2013 BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI 1 Bireysel Emeklilik - Türkiye 30.06.2011 itibarı ile emeklilik fonlarının türe göre pazar payları Türe Göre Pazar Payı (%) Kamu İç Borçlanma (TL) Dengeli (Esnek

Detaylı

GİRİŞ BİLGİ FORMU. Şirket Nüshası

GİRİŞ BİLGİ FORMU. Şirket Nüshası GİRİŞ BİLGİ FORMU Şirket Nüshası Sözleşmem Nasıl Yürürlüğe Girer, Cayma Hakkım Var mıdır? asözleşmemin, katkı payı olarak yaptığım ilk ödemenin şirket hesaplarına intikal ettiği tarihte yürürlüğe gireceğini

Detaylı

GİRİŞ BİLGİ FORMU KESİNTİLER AVANTAJLARIM DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME TEKLİF NO:

GİRİŞ BİLGİ FORMU KESİNTİLER AVANTAJLARIM DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME TEKLİF NO: GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %5 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde Devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini Bir takvim yılı içinde

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 20.11.2015. Emeklilik Şirketlerince Sunulan Bilgi, Belge ve Formların Esas ve Usullerine İlişkin Genelge (2015/ 46)

Hazine Müsteşarlığından: 20.11.2015. Emeklilik Şirketlerince Sunulan Bilgi, Belge ve Formların Esas ve Usullerine İlişkin Genelge (2015/ 46) Hazine Müsteşarlığından: 20.11.2015 Emeklilik Şirketlerince Sunulan Bilgi, Belge ve Formların Esas ve Usullerine İlişkin Genelge (2015/ 46) Bu Genelge 25/05/2015 tarih ve 29366 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09.07.2008

Hazine Müsteşarlığından: 09.07.2008 Hazine Müsteşarlığından: 09.07.2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK UYARINCA SUNULACAK BİLGİ, BELGE VE FORMLARIN ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN GENELGE (2008/21) Bu genelge 09/04/2008 tarihli

Detaylı

YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU PLAN 160 OTOMATİK BİRİKTİREN EMEKLİLİK PLANI YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM U Fonun Yatırım Politikasına, Amacına ve Risk Profiline İlişkin Özet

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.11.2011 TARİH VE 15-999

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 24.04.2013 TARİH VE 424 SAYI İLE ONAYLANAN,

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 03/07/2014 TARİH VE EYF.237/629

Detaylı

ÖRNEKTÝR 1111111111) Bireysel ve Gruba Baðlý Bireysel Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu KATILIMCI BÝLGÝLERÝ

ÖRNEKTÝR 1111111111) Bireysel ve Gruba Baðlý Bireysel Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu KATILIMCI BÝLGÝLERÝ Aktarým için Yeni Sözleþme için 1111111111) Kampanya Kodu Aracý Adý Soyadý Referans Saðlayan Kurum Adý Referans Saðlayan Kiþi Adý Soyadý 1 2 IVR ONAY KODU Teslim Tarihi Aracý Þube Adý Referans Saðlayan

Detaylı

24 NOLU EK HALK EMEKLİLİK A.Ş. GRUP EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ PLAN 0024

24 NOLU EK HALK EMEKLİLİK A.Ş. GRUP EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ PLAN 0024 NOLU EK HALK EMEKLİLİK A.Ş. GRUP EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ PLAN 00 Katkı Payı Bu plan kapsamında asgari katkı payı 0 'i kadardır. Kesintiler Bu plan kapsamında yapılacak Yönetim Gider Kesintisi, Ödemeye

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI (Bu rehberde sadece Bireysel Emeklilik Sistemine ilişkin Devlet Katkısı hakkında bilgilendirme mevcuttur. Otomatik katılıma ilişkin sorularınız

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 15/11/2013 TARİH VE 12233903-310.01.01-1045

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu tanıtım formunun (A.II.), (A.IV.), (B.II.) ve (B.III.)

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

Ödeyen Değişiklik Talep Formu

Ödeyen Değişiklik Talep Formu Bildirim Tarihi Ödeyen Değişiklik Talep Formu Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi Bilgileri Gerçek Kişi - Kişisel Bilgiler Sözleşme No T.C. Kimlik No Kimlik Belge Türü n Ehliyet n Nüfus Cüzdanı

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.09.2008 TARİH VE 26/1043

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.11.2011 TARİH VE 15-999

Detaylı

ÖRNEKTİR KESİNTİLER AVANTAJLARIM SÖZLEŞME DİĞER BİLGİLER

ÖRNEKTİR KESİNTİLER AVANTAJLARIM SÖZLEŞME DİĞER BİLGİLER G İ R İ Ş B İ L G İ F O R M U AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN

Detaylı

Devlet katkısı katılımcının aylık olarak ödediği katkı payı tutarının %25 i kadardır.

Devlet katkısı katılımcının aylık olarak ödediği katkı payı tutarının %25 i kadardır. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayınlanıp yürürlüğe giren 6327 nolu BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13.01.2011 TARİH VE 2/45 SAYI

Detaylı

NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı

NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı ÖN KAPAK İÇİ Hayalinizdeki emeklilik için BES BES geleceğiniz için avantajlı bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Çalışma hayatınızda elde ettiğiniz kazancı

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi nin Genel İşleyişi

Bireysel Emeklilik Sistemi nin Genel İşleyişi Bireysel Emeklilik Sistemi nin Genel İşleyişi Bireysel Emeklilik Sistemi Bireysel Emeklilik Sistemi, sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcısı olan, bireylerin emekliliği için güvenli bir şekilde tasarruf

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi nin Genel İşleyişi

Bireysel Emeklilik Sistemi nin Genel İşleyişi Bireysel Emeklilik Sistemi nin Genel İşleyişi Bireysel Emeklilik Sistemi Bireysel Emeklilik Sistemi, sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcısı olan, bireylerin emekliliği için güvenli bir şekilde tasarruf

Detaylı

İŞVEREN GRUP EMEKLİLİK SERTİFİKASI

İŞVEREN GRUP EMEKLİLİK SERTİFİKASI İŞVEREN GRUP EMEKLİLİK SERTİFİKASI T.C. Kimlik No Adı Soyadı Anne Adı Baba Adı Doğum Tarihi İletişim Adresi KATILIMCI BİLGİLERİ Telefon Ev: İş: Cep: SERTİFİKA BİLGİLERİ Sertifika Numarası İşveren Grup

Detaylı

EK HALK EMEKLİLİK GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK KATILIM PLANI BİLGİLERİ PLAN 0025

EK HALK EMEKLİLİK GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK KATILIM PLANI BİLGİLERİ PLAN 0025 Katkı Payı Bu plan kapsamında asgari katkı payı aylık 0 dir. Kesintiler Bu plan kapsamında yapılacak Yönetim Gider Kesintisi, Ödemeye Ara Verme Kesintisi ve Ertelenmiş Giriş Aidatı katılımcının birikimi

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR . Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN... TARİH VE... SAYI İLE ONAYLANAN,... TARİH VE...

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 20/08/2015 TARİH VE EYF 8702 SAYI

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13.01.2011 TARİH VE 2/45 SAYI

Detaylı

DURU PLAN BİLGİLERİ. Katkı Payı. Kesintiler

DURU PLAN BİLGİLERİ. Katkı Payı. Kesintiler DURU PLAN BİLGİLERİ PLAN 009 Katkı Payı Bu plan kapsamında asgari katkı payı aylık 0 dir. Asgari katkı payı tutarı, ilki 08 yılının Ocak ayı olmak üzere her yılın Ocak ayında yıllık TÜFE artış oranı kadar

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2)

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) Genelge No: 2005/2 Kabul Tarihi: 11.04.2005 BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) 1. Amaç ve Tanımlar Bu genelgenin amacı, 07.04.2001

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 03/07/2014 TARİH VE EYF.238/629

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 22.04.2013 TARİH VE 311 SAYI İLE ONAYLANAN,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE LİKİT FON) TANITIM FORMU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE LİKİT FON) TANITIM FORMU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE LİKİT FON) TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 30/09/2003

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 04/05/2012 TARİH

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.11.2011 TARİH VE 15-999 SAYI

Detaylı

Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran 6 %60 9 %90 7 %70 10+ %100 8 %80

Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran 6 %60 9 %90 7 %70 10+ %100 8 %80 25 Mayıs 2015 tarih ve 29366 sayılı Resmi Gazete de yayınlanıp yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak Yönetmelik ve sonrasında muhtelif tarihlerde

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

Zamanınız Kazançla Dolsun!

Zamanınız Kazançla Dolsun! Zamanınız Kazançla Dolsun! YENİ SÖZLEŞME İÇİN STANDART EMEKLİLİK PLANI TEKLİF FORMU Küçük birikimler yarını belirler GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Teklif Seri No BT Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.11.2011

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ

Detaylı

NN Hayat ve Emeklilik Özel Emeklilik Planı

NN Hayat ve Emeklilik Özel Emeklilik Planı NN Hayat ve Emeklilik Özel Emeklilik Planı Ozel Emeklilik Plani A4_R1.indd 1 29.01.2015 13:35 ÖN KAPAK İÇİ Ozel Emeklilik Plani A4_R1.indd 2 29.01.2015 13:35 Hayalinizdeki emeklilik için BES BES geleceğiniz

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GRUP ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GRUP ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GRUP ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 03/07/2014 TARİH VE EYF.239/629

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 2 Mayıs

Detaylı

GİRİŞ BİLGİ FORMU. Sözleşmem Nasıl Yürürlüğe Girer, Cayma Hakkım Var mıdır? Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Bilgiler Neler? Avantajlarım Neler?

GİRİŞ BİLGİ FORMU. Sözleşmem Nasıl Yürürlüğe Girer, Cayma Hakkım Var mıdır? Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Bilgiler Neler? Avantajlarım Neler? GİRİŞ BİLGİ FORMU Sözleşmem Nasıl Yürürlüğe Girer, Cayma Hakkım Var mıdır? Sözleşmemin, katkı payı olarak yaptığım ilk ödemenin şirket hesaplarına intikal ettiği tarihte yürürlüğe gireceğini biliyorum.

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 04/05/2012 TARİH

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 02.08.2013 TARİH VE 807 SAYI İLE

Detaylı

ŞİRKET KODU: 52 SPONSOR KURULUŞ BİLGİLERİ. Uluslararası Şirket No (GIIN) var mı? Şirket borsada işlem görüyor mu?

ŞİRKET KODU: 52 SPONSOR KURULUŞ BİLGİLERİ. Uluslararası Şirket No (GIIN) var mı? Şirket borsada işlem görüyor mu? 159 HAZIR İŞVEREN GRUP EMEKLİLİK PLANI& İŞVEREN GRUP EMEKLİLİK SÖZLEŞME TEKLİF FORMU-2016 ŞİRKET KODU: 52 SPONSOR KURULUŞ BİLGİLERİ Kurum Adı: Kurum Tipi: Sektörü: Ölçeği: Vergi Mükellefi Olunan Ülke:

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi nde Uygulama Değişikliği

Bireysel Emeklilik Sistemi nde Uygulama Değişikliği Bireysel Emeklilik Sistemi nde Uygulama Değişikliği 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik ile Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki kesinti uygulamalarında değişiklik yapılmıştır. Buna göre; sözleşmenin

Detaylı