e) İdeal voltmetrenin direnci.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e) İdeal voltmetrenin direnci."

Transkript

1 ADI: OADI: No: ınıfı: Tari.../.../... ADIĞI NOT: oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Teneke kutunun içindeki ava boşaltılırsa, sadece kutunun dış yüzeydeki açık ava basıncı kalır ve kutunun büzülmesine neden olur. ( ) b) ıvıların bulunduğu kabın tabanına yaptığı basınç, sıvının derinliği ile ters orantılıdır. ( ) c) Deniz kenarındaki açık ava basıncı ile dağın tepedeki açık ava basıncı eşittir. ( ) d) Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti ile yer çekimi kuvveti ters yöndedir. ( ) e) Açık ava basıncını ölçmede kullanılan araçlara termometre denir.. Boşluk doldurma a) Bir cismin avadaki ağırlığı, sıvıdaki ağırlığından.. 4. Ağırlıkları eşit olan küre ve küp şeklindeki cisim kum üzerine bırakıldığında I. üre kuma daa çok batar. II. İkisinin de tabana yaptığı basınç kuvvetleri eşittir. III. İkisi de aynı miktarda batar. İfadelerinden angileri doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) I ve III b) I. Gazların da sıvılar gibi kaldırma kuvveti uygular. II. Gemilerin yapıldığı maddenin özkütlesi sıvınınkinden büyük olmasına rağmen gemilerin içindeki boşluktan dolayı kaldırma kuvvetleri ağırlığı dengeler. III. Uçan balonlara etki eden kaldırma kuvveti gündüzleri daa küçük, geceleri daa büyüktür yargılarından angileri kesinlikle doğrudur? A) alnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III b) Özkütlesi sıvınınkinden büyük olan cisimler. c) Bir cismin bir sıvıdaki denge durumu cismin bağlıdır. d) Bileşik kaptaki kollardaki basınçlar.. e) Bir kabın içindeki sıvının tabana yaptığı basınç Ay da, Dünyadakine göre daa Boşluk doldurma a) Negatif yüklü bir elektroskobun topuzuna negatif yüklü bir cisim yaklaştırılırsa yaprakların açıklığı... b) üklü bir cismin nötr bir cismi uzaktan elektriklemesine... ile elektriklenme denir. c) üklü iki bulut arasındaki elektrik akımına... denir. 3. a) Deniz seviyesinden ne kadar yüksekte olduğumuzu ölçmek için; I. Barometre kullanılmalıdır. II. Batimetre kullanılmalıdır. III. Termometre kullanılmalıdır. yargılarından angisi ya da angileri doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) I, II ve III b) Bir sıvıya bırakılan cisim ne kadar afifler? A) Her durumda ağırlığının bir kısmı kadar B) Her durumda ağırlığının yarısı kadar C) Her durumda kendi ağırlığı kadar. D) erini değiştirdiği sıvının ağırlığı kadar. E) Her durumda kendi acmi kadar acminde sıvının ağırlığı kadar. d) Topraklanan yüklü cisimler daima... duruma gelir. e) İdeal voltmetrenin direnci.. oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Nötr cisimlerde pozitif veya negatif yük yoktur. ( ) b) üklü bir elektroskoba zıt cins yüklü bir cisim dokundurulursa yaprakların açıklığı değişmez. ( ) c) Topraklanan cisimler topraktan yük alır ya da toprağa yük verir. ( ) d) Voltmetre devreye seri bağlanır. ( ) e) Elektriksel kuvvet, sadece çekme kuvveti değildir.

2 7. a) Pozitif ya da negatif yüklü bir cisim, topraklanırsa nötrleşir. Buna göre aşağıdakiler den angisi doğru olur? Şekildeki eşdeğer direnç nedir? A) Toprak em elektron alır, em de elektron verir. B) üklü cisimler daima toprağa yük verirler. C) üklü cisimler daima topraktan yük alırlar. D) Toprak em proton alır, em de proton verir. E) üklü cisimler daima proton verirler. b) Elektrikle yüklü bir elektroskopun topuzuna aynı işaretli yük ile yüklü olan bir küre dokunduruluyor. Buna göre, elektroskopun yaprakları için; I. Biraz kapanır. II. Tamamen kapanır. III. Biraz daa açılır. yargılarından angisi ya da angileri doğru olabilir? A) alnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 11. a) Bir elektrik devresinde akım angisi ile ölçülür? A) Voltmetre B) Ampermetre c) Wattmetre D) Ommetre E) Potansiyometre q q 8. arıçapları eşit ve iletken kürelerin yükleri q =19q ve q = -7q olarak veriliyor. üreler aynı anda birbirine dokunduruluyor. ürelerin son yükleri nedir? b) Bir elektrik devresinde gerilim angisi ile ölçülür? A) Voltmetre B) Ampermetre c) Wattmetre D) Ommetre E) Potansiyometre P P Z 9. İç direnci önemsenmeyen ve e.m.k. sı 180 V luk bir üretece direnci 30 olan bir rezistans bağlanıyor. Bu durumda dirençten geçen akım şiddeti kaç A dir? P Z a) Şekildeki devrelerde özdeş lambalar ve iç dirençleri önemsenmeyen özdeş üreteçlerle şekildeki elektrik devreleri kurulmuştur.,, Z lambalarının parlaklıkları P x, P y, P z arasındaki ilişki nasıldır? A) P x>p y>p z B) P x>p y=p z C) P y>p y>p z D) P x=p y>p z E) P x=p z>p y V b) Şekildeki elektrik devresinde, I. Ampermetre, ampulden geçen akım şiddetini ölçer. A II. Voltmetre, ampulün uçlarındaki gerilimi ölçer. + - III. Ampulün uçlarındaki gerilim U üretecin uçlarındaki gerilimden büyüktür. argılarından angisi ya da angileri doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III Her soru 10 puandır. BAŞARIAR

3 CEVAP ANAHTARI 1. oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( D ) a) Teneke kutunun içindeki ava boşaltılırsa, sadece kutunun dış yüzeydeki açık ava basıncı kalır ve kutunun büzülmesine neden olur. ( ) b) ıvıların bulunduğu kabın tabanına yaptığı basınç, sıvının derinliği ile ters orantılıdır. ( ) c) Deniz kenarındaki açık ava basıncı ile dağın tepedeki açık ava basıncı eşittir. ( D ) d) Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti ile yer çekimi kuvveti ters yöndedir. ( ) e) Açık ava basıncını ölçmede kullanılan araçlara termometre denir. 10. R= = a) B) b) A) 1. a) B) b) C). Boşluk doldurma a) (büyüktür). b) (batar). c) (özkütlesine) bağlıdır. d) (eşittir). e) (küçüktür) 3. a) A) b) D) 4. D) b) E) 5. Boşluk doldurma a) (artar) b) (etki, indükte) c) (şimşek) d) (nötr) e) (sonsuzdur). oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Nötr cisimlerde pozitif veya negatif yük yoktur. ( ) b) üklü bir elektroskoba zıt cins yüklü bir cisim dokundurulursa yaprakların açıklığı değişmez. ( D ) c) Topraklanan cisimler topraktan yük alır ya da toprağa yük verir. ( ) d) Voltmetre devreye seri bağlanır. ( D ) e) Elektriksel kuvvet, sadece çekme kuvveti değildir. 7. a) A) b) C) 8. 19q-7q =q 9. A

4 ADI: OADI: No: ınıfı: 1. Boşluk doldurma A) Grubu a) Denizlerde ve okyanuslarda derinlik... ile ölçülür. b) apalı kapta bulunan gazın sıcaklığı artarsa gazın basıncı... c) Bir cismin özkütlesi, sıvının özkütlesine eşit ise cisim sıvıda... d) ıvıların kabın tabanına uyguladığı basınç, sıvının kütlesine, kabın şekline ve taban alanına... Tari.../.../... ADIĞI NOT: üksekliği ve tabanı kare şeklinde olan bir kabın içinde bulunan ve birbiriyle karışmayan iki sıvının özkütleleri ve, yükseklikleri ise 4 ve olarak veriliyor. Özkütlesi olan sıvının orta noktasındaki sıvı basıncı P, özkütlesi olan sıvının orta noktasındaki sıvı P basıncı P ise P e) abit acimli bir cisim yeryüzünden uzaklaştıkça cisme etki eden... azalır.. oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Ayakta duran adam tek ayağını kaldırırsa dayanma yüzeyindeki basınç artar. ( ) b) Deniz kenarındaki açık ava basıncı, dağın tepedeki açık ava basıncından küçüktür. ( ) c) Özkütlesi sıvınınkinden küçük olan cisimler batar. ( ) d) ıvıya bırakılan cisim askıda kalıyorsa sıvının özkütlesi cismin özkütlesine eşittir. ( ) e) atay düzlem üzerinde bulunan silindir şeklindeki olan bir cisim yükseklik boyunca ortadan bölünürse oluşan iki parçanın düzleme oluşturdukları basınçlar azalır Birbirine karışmayan ve özkütleleri ve 5 olan ve sıvılarda eşit bölmeli olan cisim şekildeki gibi dengededir. cismin özkütlesi kaç dur? P r r 3. atay zemin üzerinde bulunan omojen ve ağırlıkları eşit olan ve silindirlerin taban yarıçapları r ve r, yükseklikleri ve olarak veriliyor. silindirin zemine uyguladığı basınç P, silindirin zemine uyguladığı basınç P ise P. Boşluk doldurma a) İletkenin boyunu değiştirerek direnç değerini ayarlamaya yarayan araca... denir. b) Ampermetre bir elektrik devresinde. olarak bağlanır. c) Elektrik yüklü iletken bir cisim iletken küresel bir kabuğa içten dokundurulursa cismin yükü olur. d) Pozitif elektrik yüklü bir elektroskopun topuzuna yüklü cisim dokundurulunca, elektroskopun yaprakları tamamen kapanıp açılırsa dokunan cismin yükü. tir. e) Topraklanan tüm iletken maddeler.. aldedir.

5 A 7. oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Elektrik akımı voltmetre ile ölçülür. ( ) b) Elektrik alan çizgileri negatif yükten pozitif yüke doğrudur. ( ) c) Elektrik akımı serbest yüklerin iletken içindeki düzenli areketidir. ( ) d) Aynı cins yükler birbirini çeker, zıt cins yükler birbirini iter. ( ) e) Elektrik yüklü bir elektroskopum yaprakları kapalıdır. 5 0 V 3 A R 10. E.m.k.sı 0 V olan üreteç ile dirençleri 5, 3 ve R olan üç rezistans şekildeki gibi bağlıdır. Ampermetrenin ölçtüğü akım 5 A ise R kaç dur? 8. ükü 80 q olan A küresi özdeş ve yüksüz olan B, C, D, E, F, G ve H kürelerle aynı anda temas ettiriliyor. A kürenin son yükü kaç q dur? V 1 V Şekildeki devrede V 1 ve V voltmetreleri kaç Volt gösterir? U=15 V ve noktaları arasındaki eşdeğer direnç R kaç dur? U(V) Ι 1. Akım-gerilim grafikleri verilen ve rezistanslar seri olarak bağlanırsa eşdeğer direnç R s, paralel olarak bağlanırsa eşdeğer direnç R p ise R R s p Her soru 10 puandır. BAŞARIAR

6 ADI: OADI: No: ınıfı: B) Grubu a) u cenderesi ile. kazanılır. b) ıvı basıncı sadece. ve sıvının özağırlığına bağlı olup, kabın şekline ve kaptaki sıvının ağırlığına bağlı değildir. c) Basınç farkından yararlanan. bir yerin deniz seviyesinden yüksekliğini ölçer. d) Bir sıvıda batan cismin ağırlığı yer değiştiren sıvının ağırlığına. Tari.../.../... ADIĞI NOT: üksekliği ve tabanı kare şeklinde olan bir kabın içinde bulunan ve birbiriyle karışmayan iki sıvının özkütleleri ve, yükseklikleri ise ve 4 olarak veriliyor. Özkütlesi olan sıvının orta noktasındaki sıvı basıncı P, özkütlesi olan sıvının orta noktasındaki sıvı P basıncı P ise P e) Aynı ağırlıktaki iki cisim sıvıda yüzüyorsa cisimlerin. eşittir. oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Ayakta duran adam tek ayağını kaldırırsa dayanma yüzeyindeki basınç değişmez. ( ) b) Cisimlere etki eden kaldırma kuvveti ağırlık kuvvetinden kaynaklanır. ( ) c) Özkütlesi sıvınınkinden büyük olan cisimler yüzer. ( ) d) Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti sıvının özkütlesi ile doğru orantılıdır. ( ) e) atay düzlem üzerinde bulunan silindir şeklindeki olan bir cisim yükseklik boyunca ortadan bölünürse oluşan iki parçanın düzleme oluşturdukları basınçlar artar. P r 3r 3. atay zemin üzerinde bulunan omojen ve ağırlıkları eşit olan ve silindirlerin taban yarıçapları r ve 3r, yükseklikleri ve olarak veriliyor. silindirin zemine uyguladığı basınç P, silindirin zemine uyguladığı basınç P ise P 3 5. Birbirine karışmayan ve özkütleleri 3 ve olan ve sıvılarda eşit bölmeli olan cisim şekildeki gibi dengededir. cismin özkütlesi kaç dur?. Boşluk doldurma a) Elektrik akımı ileten maddelere. madde denir. b) Elektrik akımın birimi.. dir. c) Üzerinden geçen akıma karşı maddenin gösterdiği tepkiye.. denir. d) Direnci küçük olan iletkenlerden geçen akım e) Birbirine dokunan cisimler daima... işaretli yüklenir.

7 A 7. oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Özdeş seri bağlı lambalar er zaman aynı parlaklıkta yanar. ( ) b) Özdeş iki küre birbirine dokundurulduğunda toplam yükü yarı yarıya paylaşırlar. ( ) c) Bir iletkenin direnci uzunluğuna bağlıdır. ( ) d) Ampermetre devreye paralel, voltmetre ise seri bağlanır. ( ) e) Aynı boydaki iki bakır telden kesit olanı küçük olanın direnci de küçüktür V 5 A R 10. E.m.k.sı 80 V olan üreteç ile dirençleri 7, 5 ve R olan üç rezistans şekildeki gibi bağlıdır. Ampermetrenin ölçtüğü akım 5 A ise R kaç dur? 8. ükü 30 q olan A küresi özdeş ve yüksüz olan B, C, D, E, F, G ve H kürelerle aynı anda temas ettiriliyor. A kürenin son yükü kaç q dur? V 1 V Şekildeki devrede V 1 ve V voltmetreleri kaç Volt gösterir? U=0 V ve noktaları arasındaki eşdeğer direnç R kaç dur? U(V) Ι 1. Akım-gerilim grafikleri verilen ve rezistanslar seri olarak bağlanırsa eşdeğer direnç R s, paralel olarak bağlanırsa eşdeğer direnç R p ise R R s p Her soru 10 puandır. BAŞARIAR

8 CEVAP ANAHTARI A Grubu CEVAP ANAHTARI B Grubu 1. Boşluk doldurma a) (batimetre). b) (artar) c) (askıdadır) d) (bağlı değildir) e) (kaldırma kuvveti) 1. Boşluk doldurma a) (kuvvet) b) (yüksekliğine) c) (altimetreler) d) (eşittir) e) (batan acimleri). oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( D ) a) Ayakta duran adam tek ayağını kaldırırsa dayanma yüzeyindeki basınç azalır. ( ) b) Deniz kenarındaki açık ava basıncı, dağın tepedeki açık ava basıncından küçüktür. ( ) c) Özkütlesi sıvınınkinden küçük olan cisimler batar. ( D ) d) ıvıya bırakılan cisim askıda kalıyorsa sıvının özkütlesi cismin özkütlesine eşittir. ( ) e) atay düzlem üzerinde bulunan silindir şeklindeki olan bir cisim yükseklik boyunca ortadan bölünürse oluşan iki parçanın düzleme oluşturdukları basınçlar azalır oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Ayakta duran adam tek ayağını kaldırırsa dayanma yüzeyindeki basınç değişmez. ( D ) b) Cisimlere etki eden kaldırma kuvveti ağırlık kuvvetinden kaynaklanır. ( ) c) Özkütlesi sıvınınkinden büyük olan cisimler yüzer. ( D ) d) Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti sıvının özkütlesi ile doğru orantılıdır. ( ) e) atay düzlem üzerinde bulunan silindir şeklindeki olan bir cisim yükseklik boyunca ortadan bölünürse oluşan iki parçanın düzleme oluşturdukları basınçlar artar Boşluk doldurma a) (reosta) b) (seri) c) ü (sıfır) d) (negatif) e) (nötr) 7. oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Elektrik akımı voltmetre ile ölçülür. ( ) b) Elektrik alan çizgileri negatif yükten pozitif yüke doğrudur. ( D ) c) Elektrik akımı serbest yüklerin iletken içindeki düzenli areketidir. ( ) d) Aynı cins yükler birbirini çeker, zıt cins yükler birbirini iter. ( ) e) Elektrik yüklü bir elektroskopum yaprakları kapalıdır q:8=35q V Boşluk doldurma a) (iletken) b) (Amper) c) (direnç) d) (büyüktür). e) (aynı) 7. oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( D ) a) Özdeş seri bağlı lambalar er zaman aynı parlaklıkta yanar ( D ) b) Özdeş iki küre birbirine dokundurulduğunda toplam yükü yarı yarıya paylaşırlar. ( D ) c) Bir iletkenin direnci uzunluğuna bağlıdır. ( ) d) Ampermetre devreye paralel, voltmetre ise seri bağlanır. ( ) e) Aynı boydaki iki bakır telden kesit olanı küçük olanın direnci de küçüktür q V

9 ADI: OADI: No: ınıfı: A Grubu Tari.../.../... ADIĞI NOT: oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) ıvıya bırakılan cisim askıda kalıyorsa sıvının özkütlesi cismin özkütlesinden küçüktür. ( ) e) Araba lastiklerin ava basıncı manometre ile ölçülür. ( ) e) u cendereleri ile oluşturulan düzeneklerde kuvvetten kazanç sağlanır. ( ) e) atılarda alan arttıkça basınç artar. ( ) b) Akışkanın ızı artarsa basıncı azalır. 4. Eşit bölmeli ve cisimleri bir sıvı içinde şekildeki gibi dengede olduklarına göre bu cisimlerin özkütlelerin. Eşit bölmeli olan ve cisimlerin yatay düzlem üzerine uyguladıkları basınçlar P =3P ve P =P oluyor. İki cisim üst üste şekildeki gibi konulursa zemine uygulanan basınç kaç P olur? 5. Boşluk doldurma a) Bir devrede iki direnç olarak bağlanırsa eşdeğer direnç artar. b) Elektriksel kuvvet, cisimlerin yük miktarıyla orantılıdır. c) Voltmetre bir elektrik devresinde olarak bağlanır üksekliği 5 olan bir silindirik kapta birbiriyle karışmayan yüksekliği 3 ve özkütlesi olan sıvısı ile yüksekliği ve özkütlesi 3 olan sıvısı bulunmaktadır. İki sıvının sınırında bulunan noktasındaki sıvı basıncı P, abın dibindeki noktasındaki sıvı P basıncı P ise P d) Üzerindeki akımın yönü ne olursa olsun, bir telin etrafında oluşur. e) İdeal ampermetrenin direnci.. oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Topraklanan cisimler daima toprağa yük verir. ( ) b) Proton sayısı elektron sayısına eşit olan atoma nötr atom denir. ( ) c) Bir elektromıknatısın çekim kuvveti sarım sayısı ve üzerinden geçen akımla ters orantılıdır. ( ) d) Paralel bağlamada, kaç direnç bağlanırsa bağlansın devrenin toplam direnci, bağlanan en küçük direnç değerinden daa küçüktür. ( ) e) Elektriksel kuvvet, sadece çekme kuvveti değildir.

10 7. a) Nötr cisimler ile ilgili; I. Elektron kazanan cisimler negatif yüklenir. II. Cisimler elektron kaybederse pozitif yüklenir. III. İki cisim birbirine sürtününce cisimlerden birisi elektron kazanır ve yüklenir. yargılarından angisi ya da angileri kesinlikle doğrudur? 1 5 U=80 V Şekildeki devrede 3 luk direnç üzerindeki potansiyel fark kaç V tur? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) II ve III b) Her biri 1,5 V olan üç pilin kullanıldığı bir elektrik devresinde bir adet ampulün yanması isteniyor. I. Piller seri bağlanırsa toplam gerilim 4,5 V olur. II. Piller paralel bağlanırsa toplam gerilim 1,5 V olur. III. Piller paralel bağlanırsa tükenme süresi uzar. İfadelerinden angisi ya da angileri doğrudur? A) alnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III q r q 4r q Z Z 10r 8. arıçapları r, 4r ve 10r olan, ve Z kürelerin yükleri q =8q, q = -38q ve q Z=94q olarak veriliyor. küresi küresine ve sonra küresi Z küresine dokunduruluyor. Z kürenin son yükü kaç q dur? U=40 V 11. Şekildeki devrede ana koldaki akım kaç A dir? 9. İç direnci önemsenmeyen ve e.m.k. sı 180 V luk bir üretece direnci 30 olan bir rezistans bağlanıyor. Bu durumda dirençten geçen akım şiddeti kaç A dir? A V 1. E.m.k. sı 40 V olan üreteç ile dirençleri 1, 0 ve 5 olan üç rezistans şekilde gibi bağlıdır. Ampermetreden geçen akım nedir? Her soru 10 puandır. BAŞARIAR

11 ADI: OADI: No: ınıfı: B Grubu Tari.../.../... ADIĞI NOT: oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Taşma düzeyine kadar sıvı dolu olan kaba bir cisim atıldığında, cisim askıdaysa kap ağırlaşmaz. ( ) b) ıvıların bulunduğu kabın tabanına yaptığı basınç, sıvının özkütlesi ile ters orantılıdır. ( ) c) Deniz kenarındaki açık ava basıncı, dağın tepedeki açık ava basıncından büyüktür. ( ) d) Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti ile yer çekimi aynı doğrultudadır. ( ) e) Hidrolik fren sistemleri sıvıların üzerlerine uygulanan basıncı iletmesiyle çalışır. 4. Eşit bölmeli ve özdeş olan iki cisim ve sıvılarında şekildeki gibi dengede olduğuna göre bu sıvıların özkütlelerin ve aralarındaki. Eşit bölmeli olan ve cisimlerin yatay düzlem üzerine uyguladıkları basınçlar P =P ve P =3P oluyor. İki cisim üst üste şekildeki gibi konulursa zemine uygulanan basınç kaç P olur? 5. Boşluk doldurma a) Bir devrede iki direnç olarak bağlanırsa eşdeğer direnç azalır. b) üklü iletken iki cisim birbirine dokundurulursa son yüklerinin işareti... olur. c) Mıknatıstan uzaklaştıkça toplu iğneler üzerindeki manyetik alan etkisi... d) üklü bir cismin iletken telle toprağa bağlanmasına... denir üksekliği 5 olan bir silindirik kapta birbiriyle karışmayan yüksekliği ve özkütlesi olan sıvısı ile yüksekliği 3 ve özkütlesi 4 olan sıvısı bulunmaktadır. İki sıvının sınırında bulunan noktasındaki sıvı basıncı P, abın dibindeki noktasındaki sıvı P basıncı P ise P e) Negatif yüklü bir elektroskobun topuzuna pozitif yüklü bir cisim yaklaştırılırsa yaprakların açıklığı.... oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) üksüz denilen bir cisimde yük yoktur. ( ) b) üklü bir elektroskoba zıt cins yüklü bir cisim dokundurulursa yaprakların açıklığı artar. ( ) c) Düz telin çevresindeki bir noktadaki manyetik alanın büyüklüğü akım şiddeti ile doğru orantılıdır. ( ) d) Ampermetre devreye paralel bağlanır. ( ) e) Elektriksel kuvvet, sadece itme kuvveti değildir.

12 7. a) Negatif yüklü bir metal çubuk topraklanırsa aşağıdakilerden angisi olur? A) Çubuktan bir miktar elektron toprağa geçer ve çubuk pozitif yüklenir. B) Çubuktan toprağa elektron akar ve çubuk nötrleşir. C) Topraktan pozitif yük gelerek çubuğun yükünün bir kısmını nötrleştirir. D) Topraktan proton gelerek çubuğun tüm yükünü nötrleştirir. E) Çubuğun yükünde bir değişme olmaz. 5 7 U=0 V Şekildeki devrede 7 luk direnç üzerindeki potansiyel fark kaç V tur? b) (+) yüklü bir elektroskobun topuzuna iletken bir cisim dokundurulunca, elektroskobun yaprakları biraz kapanıyor. Bu durumda; I. Cisim (+) yüklüdür. II. Cisim nötrdür. III. Cisim ( ) yüklüdür. yukarıdaki ifadelerden angileri doğru olabilir? A) alnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III Z Şekildeki devrede ana koldaki akım kaç A dir? q r q 5r q Z 9r + - U=30 V 8. arıçapları r, 5r ve 9r olan, ve Z kürelerin yükleri q =5q, q = -47q ve q Z=105q olarak verili-yor. küresi küresine ve sonra küresi Z kü-resine dokunduruluyor. Z kürenin son yükü kaç q dur? 9. İç direnci önemsenmeyen ve e.m.k. sı 40 V luk bir üretece direnci 0 olan bir rezistans bağlanıyor. Bu durumda dirençten geçen akım şiddeti kaç A dir? A V 1. E.m.k. sı 10 V olan üreteç ile dirençleri 19, 30 ve olan üç rezistans şekilde gibi bağlıdır. Ampermetreden geçen akım nedir? Her soru 10 puandır. BAŞARIAR

13 CEVAP ANAHTARI A Grubu CEVAP ANAHTARI B Grubu 1. oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) ıvıya bırakılan cisim askıda kalıyorsa sıvının özkütlesi cismin özkütlesinden küçüktür. ( D ) e) Araba lastiklerin ava basıncı manometre ile ölçülür. ( D ) e) u cendereleri ile oluşturulan düzeneklerde kuvvetten kazanç sağlanır. ( ) e) atılarda alan arttıkça basınç artar. ( D ) b) Akışkanın ızı artarsa basıncı azalır.. 9P 1. oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( D ) a) Taşma düzeyine kadar sıvı dolu olan kaba bir cisim atıldığında, cisim askıdaysa kap ağırlaşmaz. ( ) b) ıvıların bulunduğu kabın tabanına yaptığı basınç, sıvının özkütlesi ile ters orantılıdır. ( ) c) Deniz kenarındaki açık ava basıncı, dağın tepedeki açık ava basıncından büyüktür. ( D ) d) Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti ile yer çekimi aynı doğrultudadır. ( D ) e) Hidrolik fren sistemleri sıvıların üzerlerine uygulanan basıncı iletmesiyle çalışır Boşluk doldurma a) (seri) b) (doğru) c) (paralel) d) (manyetik alan) e) İdeal ampermetrenin direnci (sıfır) dır.. oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Topraklanan cisimler daima toprağa yük verir. ( D ) b) Proton sayısı elektron sayısına eşit olan atoma nötr atom denir. ( ) c) Bir elektromıknatısın çekim kuvveti sarım sayısı ve üzerinden geçen akımla ters orantılıdır. ( ) d) Paralel bağlamada, kaç direnç bağlanırsa bağlansın devrenin toplam direnci, bağlanan en küçük direnç değerinden daa küçüktür. ( D ) e) Elektriksel kuvvet, sadece çekme kuvveti değildir. 7. a) D) b) E) 8. -4q; 50q 9. A V A A. 9P Boşluk doldurma a) (paralel) b) (aynı) c) i (azalır) d) (topraklama) e) (azalır). oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) üksüz denilen bir cisimde yük yoktur. ( ) b) üklü bir elektroskoba zıt cins yüklü bir cisim dokundurulursa yaprakların açıklığı artar. ( D ) c) Düz telin çevresindeki bir noktadaki manyetik alanın büyüklüğü akım şiddeti ile doğru orantılıdır. ( ) d) Ampermetre devreye paralel bağlanır. ( D ) e) Elektriksel kuvvet, sadece itme kuvveti değildir. 7. a) B) b) E) q; 45q 9. 4 A V A 1. 5 A

14 ADI: OADI: No: ınıfı: A) Grubu Tari.../.../... ADIĞI NOT: Şekil 1. Şekil. 4. oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) üksüz cisim nötr cisim demektir. ani (+) ve (-) yüklerin sayısı eşittir. ( ) b) eri bağlı lambalardan oluşan bir elektrik devresinde lambalardan birinin devre dışı kalması durumunda diğer lambalar yanmaya devam eder. ( ) c) eri bağlı rezistansların eşdeğer direnci rezistansların en büyük direncinden büyüktür. ( ) d) Elektron kaybeden nötr bir cisim negatif yüklenir. ( ) e) ambadan geçen akım azaldıkça parlaklığı azalır. 1. atay düzlem üzerinde Şekil 1. deki gibi taban alanı 4 yüzeyi üzerinde konulan bir tuğlanın uyguladığı basınç P dir. Dört özdeş tuğla Şekil. deki gibi yatay düzlem üzerinde konulursa uygulanan basınç kaç P olur?. Birbirine karışmayan ve sıvılarda eşit bölmeli omojen özkütleleri ve olan ve cisimleri şekildeki gibi dengededir. sıvısının özkütlesi, sıvısının özkütlesi ise 5. arıçapları eşit olan A kürenin yükü 40q, B, C ve D küreler ise yüksüz olarak veriliyor. A küresi ilk olarak B küreye, sonra C küreye ve sonra da D küreye dokunduruluyor. A kürenin son yükü kaç q dur? 3. Boşluk doldurma. arıçapları 5r ve 8r olan kürelerinin yükleri -q ve 3q olarak veriliyor. İki küre birbiri ile temas ettiriliyor. ürelerin temastan sonraki yükleri nedir? a) Nötr iki cisim birbirine sürtünürse... elektrik yükleriyle yüklenir. b) Bir mıknatısın çevresindeki manyetik alan çizgileri... kutbundan çıkar,... kutbuna girer. c) ürekli potansiyel farkı oluşturmak için kullanılan araçlara... denir. d) Direnci büyük olan iletkenlerden geçen akım.. e) Elektriği iletmeyen maddelere... denir.

15 7. esit alanı, uzunluğu 4l olan bir telin direnci R 1, aynı maddeden yapılmış kesit alanı 4 ve uzunluğu l olan telin direnci R ise R1 R U=40 V 9 A E.m.k. sı U=40 V olan üreteç ile dirençleri 3, 9, ve 4 olan dört rezistans şekildeki gibi bağlıdır. Ampermetreden geçen akım nedir? o o 8. ve noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç dur? Şekildeki devrede ana koldaki akım kaç A dir? + - U=1 V o o 9. ve noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç dur? Ι A) U(V)( A R + - R U=110 V 1. Akım-gerilim grafikleri verilen ve rezistanslar seri olarak iç direnci önemsenmeyen ve e.m.k. sı U=110 V olan bir üretece şekildeki gibi bağlanıyor. Bu durumda ampermetreden geçen akım şiddeti kaç A dir? Her soru 10 puandır. BAŞARIAR

16 ADI: OADI: No: ınıfı: B) Grubu Tari.../.../... ADIĞI NOT:... Şekil 1. Şekil. 4. oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Nötr cisimde ne (+) ne de (-) yük vardır. ( ) b) eri bağlı ampullerden birini duyundan çıkarıp alırsak devrede kalan ampullerin parlaklığı artar. ( ) c) Paralel bağlı rezistansların eşdeğer direnci rezistansların en küçük direncinden küçüktür. ( ) d) Elektron kaybeden nötr bir cisim pozitif yüklenir. ( ) e) ambadan geçen akım azaldıkça parlaklığı artar. 1. atay düzlem üzerinde Şekil 1. deki gibi taban alanı yüzeyi üzerinde konulan bir tuğlanın uyguladığı basınç P dir. Altı özdeş tuğla Şekil. deki gibi yatay düzlem üzerinde konulursa uygulanan basınç kaç P olur? 5. arıçapları eşit olan A kürenin yükü 80q, B, C ve D küreler ise yüksüz olarak veriliyor. A küresi ilk olarak B küreye, sonra C küreye ve sonra da D küreye dokunduruluyor. A kürenin son yükü kaç q dur?. Birbirine karışmayan ve sıvılarda eşit bölmeli omojen özkütleleri ve olan ve cisimleri şekildeki gibi dengededir. sıvısının özkütlesi, sıvısının özkütlesi ise. arıçapları 3r ve 9r olan kürelerinin yükleri -5q ve 9q olarak veriliyor. İki küre birbiri ile temas ettiriliyor. ürelerin temastan sonraki yükleri nedir? 3. Boşluk doldurma a) Nötr iki cisim birbirine sürtünürse cisimlerin yüklenme miktarı... olur. b) Elektromıknatısın eksenindeki manyetik alan, birim uzunluktaki sarım sayısı ile.. orantılıdır. c) Devredeki tüm dirençlerin yaptığı etkiyi tek başına yapan toplam dirence... denir. d) Voltmetre devreye... bağlanır. e) Özdeş iki lamba bir pile önce seri sonra paralel bağlanıyor. eri durumda, parlaklık paralel durumuna göre daa...

17 7. esit alanı, uzunluğu 3l olan bir telin direnci R 1, aynı maddeden yapılmış kesit alanı 3 ve uzunluğu l olan telin direnci R ise R1 R U=40 V 8 A E.m.k. sı U=40 V olan üreteç ile dirençleri 4, 8, 4 ve 5 olan dört rezistans şekildeki gibi bağlıdır. Ampermetreden geçen akım nedir? o o 8. ve noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç dur? Şekildeki devrede ana koldaki akım kaç A dir? U=18 V o o 9. ve noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç dur? 9 A U(V)(A)Ι R + - R U=0 V 1. Akım-gerilim grafikleri verilen ve rezistanslar seri olarak iç direnci önemsenmeyen ve e.m.k. sı U=0 V olan bir üretece şekildeki gibi bağlanıyor. Bu durumda ampermetreden geçen akım şiddeti kaç A dir? Her soru 10 puandır. BAŞARIAR

18 CEVAP ANAHTARI A Grubu CEVAP ANAHTARI B Grubu 1. 8P 1. 1P Boşluk doldurma a) (zıt) b) (kuzey), (güney) c) (üreteç, akü, pil) d) ım (küçüktür). e) (yalıtkan) 4. oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( D ) a) üksüz cisim nötr cisim demektir. ani (+) ve (-) yüklerin sayısı eşittir. ( ) b) eri bağlı lambalardan oluşan bir elektrik devresinde lambalardan birinin devre dışı kalması durumunda diğer lambalar yanmaya devam eder. ( D ) c) eri bağlı rezistansların eşdeğer direnci rezistansların en büyük direncinden büyüktür. ( ) d) Elektron kaybeden nötr bir cisim negatif yüklenir. ( D ) e) ambadan geçen akım azaldıkça parlaklığı azalır q. 10q; 1q A A 1. 5 A 3. Boşluk doldurma a) (eşit) a) (zıt) b) (doğru) c) (eşdeğer direnç) d) (paralel) e) (azdır) 4. oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Nötr cisimde ne (+) ne de (-) yük vardır. ( ) b) eri bağlı ampullerden birini duyundan çıkarıp alırsak devrede kalan ampullerin parlaklığı artar. ( D ) c) Paralel bağlı rezistansların eşdeğer direnci rezistansların en küçük direncinden küçüktür. ( D ) d) Elektron kaybeden nötr bir cisim pozitif yüklenir. ( D ) e) ambadan geçen akım azaldıkça parlaklığı artar q. q; 18q A A 1. 4 A

19 ADI: OADI: No: ınıfı: 1. İki özdeş omojen küplerin ağırlıkları 4G olup birisi yatay zemin üzerinde bulunmakta olup uyguladığı basınç P 1 dir. Diğer küp ise 4G 4G ağırlıkları G olan makaralardan geçen ipin ucunda bulunan cismi sayesinde şekildeki gibi dengede olup yatay zemin üzerinde uyguladığı basınç P P dir. 1 = ise ağırlığı kaç G dir? P 4. Boşluk doldurma Tari.../.../... ADIĞI NOT:... a)... bağlı dirençlerin üzerindeki potansiyel farklar daima eşittir. b) Pozitif yüklü bir elektroskobun topuzuna pozitif yüklü bir cisim yaklaştırılırsa yaprakların açıklığı... c) Bir iletkenin uçlarındaki gerilim ile iletkenden geçen akım şiddeti... orantılıdır. d) eri bağlı iki rezistans paralel bağlı duruma getirilirse eşdeğer direnç... e) Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken cisimlere... denir. 5. oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz esiti şekildeki gibi olan bir kapta bulunan ve birbiriyle karışmayan özkütleleri 1= ve =4 olan sıvılar bulunmaktadır. ve noktalardaki basınç- P ları P ve P ise P dir? oranı ne- ( ) a) Topraklanan tüm cisimler negatif olarak yüklenir. ( ) b) Elektrik alan çizgileri pozitif yükten negatif yüke doğrudur. ( ) c) Elektrik akımı birim zamanda geçen yük miktarına denir. ( ) d) ürtünme ile elektriklenmelerde sürtünen cisimler aynı cins yüklenir. ( ) e) Nötr bir elektroskopun yaprakları kapalıdır. M 30 cm Şekil 1. M g 40 cm Şekil. 3. ütlesi M olan içi boş bir kutu sıvı ile dolu bir kap içinde Şekil 1. deki gibi dengededir. utu içine kütlesi m olan bir bilye konulduğunda sistemin denge durumu Şekil. deki gibi oluyor. Bilyenin kütlesi kaç M dir? m M Şekil 1. Şekil.. a) ürtünmesiz yatay ve yalıtkan düzlem üzerinde Şekil 1. ve Şekil. deki gibi iletken ile ve ile M küreler serbest bırakıldıklarında küresi ok yönünde arekete başlıyor. Buna göre; I. ve küreleri zıt işaretli yük ile yüklüdür. II. ve M kürelerinin yük işaretleri aynıdır. III. ile M küreleri zıt işaretli yük ile yüklüdür. yargılarından angisi ya da angileri kesinlikle doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) II ve III l l Z N N N 0 b) atay ve sürtünmesiz düzlem üzerinde bulunan özdeş, ve Z çubuk mıknatısları, şekildeki gibi areketsiz olarak tutulmaktadır. Bu mıknatıslar aynı anda serbest bırakılırsa angileri +x yönünde areket eder? (erin manyetik alanı imal edilmektedir.) +x A) alnız B) alnız C) alnız Z D) ve E) ve Z

20 l l 7. a), ve M rezistansların uzunlukları ve kesit alanları şekildeki gibi olup yapıldıkları maddelerin öz dirençleri, ve M dir. Bu rezistansların dirençleri eşit ise öz dirençler arasındaki ilişki angisidir? l M M R R R R R R R 10. ve noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç R dir? A) > > M B) > > M C) M> > D) = > M E) M> = l l b) Aynı maddeden yapılmış, ve M rezistansların uzunlukları ve kesit alanları şekildeki gibidir. Bu rezistansların dirençleri R, R ve R M arasındaki ilişki angisidir? A) R >R >R M B) R >R >R M C) R M>R >R D) R =R >R M E) R >R =R M q 8. Birbirinden d uzaklıkta bulunan A ve B özdeş kürelerin A qb A B yükleri q A= -5q ve q B=q olup iki küre arasında etki eden kuvvet d F 1 dir. İki küre dokundurulup yine d uzaklığına konulursa aralarındaki kuvvet F oluyor. F1 F l M U (V) M 4 10 Ι 8 ( ) A 11. Akım-gerilim grafikleri verilen, ve M rezistanslardan elde edilebilecek en büyük ve en küçük direnç nedir? İç direnci imal edilebilir doğru akım kaynağın e.m.k. sı U=4 V ve değerleri 4, ve 1 olan üç rezistanstan şekildeki gibi oluşan devrede, ana koldaki akım rezistanslarda akan en küçük akımın kaç katıdır? q1 q d d q 9. abitlenmiş q 1 ve q yükleri arasında q yükü şekildeki gibi q1 areketsiz kaldığına göre q U=4 V Her soru 10 puandır. BAŞARIAR

21 CEVAP ANAHTARI 1. G M 3 4. Boşluk doldurma a) (Paralel) b) (artar) c) (doğru) d) (azalır) e) (mıknatıs) 5. oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Topraklanan tüm cisimler negatif olarak yüklenir. ( D ) b) Elektrik alan çizgileri pozitif yükten negatif yüke doğrudur. ( D ) c) Elektrik akımı birim zamanda geçen yük miktarına denir. ( ) d) ürtünme ile elektriklenmelerde sürtünen cisimler aynı cins yüklenir. ( D ) e) Nötr bir elektroskopun yaprakları kapalıdır.. a) B) b) E) 7. a) B) b) E) R

22 ADI: OADI: No: ınıfı: a a 1 1. enar uzunlukları a ve a olan iki omojen küpün yapıldıkları maddelerin özkütleleri 1 ve olup iki küp şekildeki gibi üst üste konulmuştur. Birinci küpün ikinci küpe uyguladığı basınç ile ikinci küpün yatay zemine uyguladığı basınç birbirine eşit ise oranı nedir? 1 Tari.../.../... ADIĞI NOT: Denizde yüzen ve özkütlesi 0,9 g/cm 3 olan buz dağının altıda birisi avada bulunmaktadır. Deniz suyun özkütlesi kaç g/cm 3 tür? 1. üksekliği 4 ve kesit alanı olan bir kabın dörtte birisi özkütlesi 1 sıvı ile doludur. üksekliği 4 ve kesit alanı olan bir kap ise yarısında birinci sıvı ile karışmayan ve özkütlesi olan bir sıvı ile doludur. İki kabın dibindeki sıvı basınçlar birbirine eşit ve P dir. Birinci kaptan sıvı tamamen ikinci kaba dökülüyor. İkinci kabın dibindeki basınç kaç P dir? 5. arıçapları 3r, 8r ve 5r olan kürelerinin yükleri -7q, 49q ve 3q olarak veriliyor. Birinci küre ilk olarak ikinci küreye, ikinci küre üçüncü küreye dokunduruluyor. İkinci kürenin son yükü kaç q dur? 1 F G 1 G G G 3. atay zemin üzerinde bulunan ve düşey kesiti şekildeki gibi olan su cenderesinde aynı izada bulunan pistonların kesit alanları 1=10 dm ve =50 dm, ağırlıkları G 1=00 N ve G =800 N olarak veriliyor. Büyük piston üzerine ağırlıkları G=800 N iki özdeş cisim konuluyor. Dengenin sağlanması için küçük pistona dikey aşağı yönde uygulanması gereken F kuvveti kaç N dur? q. arıçapları r ve r r q r olan ve küreleri yükleri q =4q ve q = -q olup aralarında d uzaklığı varken etki eden d kuvvet F dir. üreler birbirine dokundurularak aynı uzaklığa getiriliyor. Bu durumda küreler arasında etki eden kuvvet kaç F olur?

23 o o 7. Şekildeki devrede - arası eşdeğer direnç kaç dur? Şekilde verilen devrede anatar açık iken ampermetre A göstermektedir. Anatar kapatılırsa ampermetreden akan akım kaç A olur? A ve noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç dur? İç direnci önemsiz olan bir üretece dirençleri 8, ve 5 olan üç rezistans şekildeki gibi bağlıdır. luk dirençten 4 A akım geçtiğine göre üretecin e.m.k. sı U kaç V tur? 15 9 U 11. U 1=Ι 1R 1=4.=4 V; Ι = U 1 R = Ι=Ι 1+Ι =4+3=7 A; U 3=ΙR 3=7.5=35 V U=U 1+U =4+35=59 V 4 8 =3 A Şekilde verilen devrede ana koldaki akım kaç A dir? 9. ve noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç dur? + - U=40 v Her soru 10 puandır. BAŞARIAR

24 CEVAP ANAHTARI. 5P N 4. 1,08 g/cm q; 4q. F A V 1. 4 A

X Y Z K L M. L o. K o. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... A) Grubu. 3. Soru doğru ise (D), yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz.

X Y Z K L M. L o. K o. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... A) Grubu. 3. Soru doğru ise (D), yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. ADI: OADI: No: ınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. a) Pozitif yüklü bir cismin çevresindeki elektrik alanın yönü... doğrudur. b) Dirençler...

Detaylı

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: OYADI: o: ınıfı: Tarih.../.../... ADIĞI OT:... 1. ıknatıslarla ilgili olarak; I. Bir mıknatısın çekme özelliğinin fazla olduğu uç kısımlarına mıknatısın kutuları denir. II. Tek kutuplu bir mıknatıs

Detaylı

A) B) C) D) E) Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:...

A) B) C) D) E) Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:... ADI: SOADI: No: Sınıfı: A) GRUBU Tari.../.../... ADIĞI NOT:... a) Bir vida iki parmak arasına alınıp sıkıştırıldığında vidanın sivri tarafındaki parmakta acıma issinin diğer taraftakine göre daa fazla

Detaylı

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK DURGUN ELEKTRİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 5 Ünite Elektrik ve Manyetizma 1. Elektrostatik 2. Elektrik Akımı 3. Manyetizma 1 Elektrostatik Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 4. 3q F 2 q F 1 1. cam çubuk ipek kumaş d Etkinin tepkiye eşitliği

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur.

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elektron ve proton

Detaylı

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI )

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI ) BAINÇ ( IVIARIN BAINCI ) 1. Düşey kesiti verilen kap, özkütlesi 4 g/cm 3 olan sıvısıyla 60 cm çizgisine kadar dolduruluyor. Buna göre, kabın tabanındaki bir noktaya etki eden sıvı basıncı kaç N/m 2 dir?

Detaylı

F oranı nedir? Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:...

F oranı nedir? Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:... ADI: OADI: No: ınıfı: ari.../.../... ADIĞI NO:... r r. aban yarıçapları r ve r olan ilindirik kaplarda bulunan ve ıvıların kütleleri m ve m dir. Buna göre kapların tabanlardaki F ıvı baınç kuvvetlerin

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 5 Ünite Elektrik ve Manyetizma 1. Elektrostatik. Elektrik Akımı 3. Manyetizma 1 Elektrostatik Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 4. 3q F q F 1 1. cam çubuk ipek kumaş d Etkinin tepkiye eşitliği prensibine

Detaylı

ELEKTROSTATİK Nötr (Yüksüz) Cisim: Pozitif Yüklü Cisim: Negatif Yüklü Cisim: İletken Cisimler: Yalıtkan Cisimler:

ELEKTROSTATİK Nötr (Yüksüz) Cisim: Pozitif Yüklü Cisim: Negatif Yüklü Cisim: İletken Cisimler: Yalıtkan Cisimler: ELEKTROSTATİK Elektrostatik; durgun elektrik yüklerinin birbirleriyle ilişkilerinden, atom altı parçacıklarının etkileşmesine kadar geniş bir sahada yer alan fiziksel olayları inceler. Atomun merkezinde

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

1 Elektrik Yükleri. Test 1 in Çözümleri. Dokunma sırasında her küre kendi yarıçapıyla orantılı yük alır. K ve L nin dokunması ile yük dağılımı;

1 Elektrik Yükleri. Test 1 in Çözümleri. Dokunma sırasında her küre kendi yarıçapıyla orantılı yük alır. K ve L nin dokunması ile yük dağılımı; 1 Elektrik Yükleri 1 Test 1 in Çözümleri 3. 1. P R S M r r 3r d ve kürelerinin yükleri q olarak verilmiştir. Bu durumda küresi, R küresinden elektronları kendine doğru çekerek, R nin sol yanını () ile

Detaylı

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur.

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elekton ve proton

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri

Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri Ünite Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri 1- Elektrostatik - Elektrik Akımı, Potansiyel Fark ve Direnç - Elektrik Enerjisi ve Elektriksel Güç 4- Manyetizma 1 Elektrostatik Testlerinin Çözümleri

Detaylı

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler.

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler. Soru 1) YGS Denemesi 01 I. Mekanik cisimlerin hareketlerini ve nasıl etkileştiğini inceler. II. Elektrik maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükünü ve bu yüklerin neden olduğu

Detaylı

Cisimlerin değişik yöntemlerle (+)pozitif veya (-) negatif elektrik yükü kazanmalarına elektriklenme denir. Negatif yük sayısı= 5

Cisimlerin değişik yöntemlerle (+)pozitif veya (-) negatif elektrik yükü kazanmalarına elektriklenme denir. Negatif yük sayısı= 5 ELEKTRİKLENME VE ELEKTROSKOP Elektriklenme: Cisimlerin değişik yöntemlerle (+)pozitif veya () negatif elektrik yükü kazanmalarına elektriklenme denir. Cisimlerede iki tür elektrik yükü vardır: 1. Pozitif(+)

Detaylı

6. Ünite: Elektrostatik

6. Ünite: Elektrostatik EETRİ YÜERİ 1 6. Ünite: Elektrostatik A nın Yanıtları 7. 1. Her bir atomun yapısında, proton. nötron ve eletron adı verilen parçacıklar vardır. 2. Üzerindeki pozitif yük sayısı, negatif yük sayısından

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller eşitlendiğinde yani

Detaylı

Yüksüz (nötr) bir atomdaki elektronların ( ) yük toplamı, protonların (+) yük toplamına eşittir.

Yüksüz (nötr) bir atomdaki elektronların ( ) yük toplamı, protonların (+) yük toplamına eşittir. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elekton ve proton

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI ve LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ Çoğu kez yünlü kazağımızı ya da naylon iplikten yapılmış tişörtümüzü çıkartırken çıtırtılar duyarız. Eğer karanlık bir odada kazağımızı çıkartırsak,

Detaylı

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 1-) 2002 OKS 3-) 4-) 2004 OKS 2-) 2003 OKS 5-) 2005 OKS 6-) 2006 OKS 10-) 2010 SBS 7-) 2008 OKS 11-) 2011 SBS 8-) 2009 SBS 2012 SBS 14-) 12-) 15-) 2015 TEOG 2014 TEOG 13-)

Detaylı

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok Basınç arma BÖÜ 03 Test 05 1. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap içindeki X ve Y gazları dengededir. Esnek zar, ve noktalarındaki gaz basınçları P, P ve P arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl olur? A)

Detaylı

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:...

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU Tari.../.../... ALDIĞI NOT:... a) Bir maddenin areket durumunu korumak istemesine maddenin.. özelliği denir. b) Birim ve sayıya ilave olarak bir yöne de saip olan büyüklüklere..

Detaylı

HAYALİMO EKİBİ 7. ÜNİTE YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK / FİZİKSEL OLAYLAR

HAYALİMO EKİBİ 7. ÜNİTE YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK / FİZİKSEL OLAYLAR ELEKTRİK YÜKLERİ VE ELEKTRİKLENME Kış aylarında kazağınızı çıkarırken saçınızdan bazı çıtırtılar geldiğini duymuşsunuzdur. Soğuk havalarda, kollarınızın ve bacaklarınızın hareketi, giysilerinizin birbirine

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A S 2 FİZİ TESTİ. Bu testte 0 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. Aşağıdakilerden hangisi momentum birimidir? joule joule A) B) newton saniye weber

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ÜNİTE 7 ELEKTRİK YÜKLERİ VE ELEKTRİK ENERJİSİ

FEN BİLİMLERİ ÜNİTE 7 ELEKTRİK YÜKLERİ VE ELEKTRİK ENERJİSİ FEN BİLİMLERİ ÜNİTE 7 ELEKTRİK YÜKLERİ VE ELEKTRİK ENERJİSİ https://www.instagram.com/oncelikyayinlari https://www.facebook.com/oncelikyayinlari ELEKTRİK ÜNiTE 7 ELEKTRİK YÜKLERİ Maddenin en küçük yapı

Detaylı

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir 1. Bir öğrenci sıvının kaldırma kuvveti ile ilgili aşağıdaki deney düzeneğini kurarak K cismi bağlanmış dinamometrenin havada 100N, suda 60N gösterdiğini gözlemliyor. 3. Taşma seviyesine kadar su dolu

Detaylı

hacim kütle K hacim Nihat Bilgin Yayıncılık ( Y ) b. Dereceli kaptaki suyun hacmi V dir. ( Y ) a. Bir taşın hacmi 15 cm3 tür.

hacim kütle K hacim Nihat Bilgin Yayıncılık ( Y ) b. Dereceli kaptaki suyun hacmi V dir. ( Y ) a. Bir taşın hacmi 15 cm3 tür. MADDE E ÖZÜTE. Ünite. onu Madde ve Özkütle A nın anıtları. Sabit sıcaklık ve sabit basınç altında bir sıvı için verilen özkütle-acim, özkütle-kütle, kütle-acim grafikleri aşağıdaki gibidir. özkütle özkütle

Detaylı

ELEKTRİK AKIMI Elektrik Akım Şiddeti Bir İletkenin Direnci

ELEKTRİK AKIMI Elektrik Akım Şiddeti Bir İletkenin Direnci ELEKTRİK AKIMI Elektrikle yüklü ve potansiyelleri farklı olan iki iletken küreyi, iletken bir telle birleştirilirse, potansiyel farkından dolayı iletkende yük akışı meydana gelir. Bir iletkenden uzun süreli

Detaylı

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK 3. ÜNİTE YAŞAMIMIZDAİ EETRİ Elektriklenme Elektrik Akımı Nedir? Seri ve Paralel Bağlama Bu ünitede öğrencilerin; Elektriklenme çeşitlerini ve teknolojideki uygulama alanlarını, Elektrik akımı ve gerilim

Detaylı

FTR 205 Elektroterapi I. Temel Kavramlar. yrd.doç.dr. emin ulaş erdem

FTR 205 Elektroterapi I. Temel Kavramlar. yrd.doç.dr. emin ulaş erdem FTR 205 Elektroterapi I Temel Kavramlar yrd.doç.dr. emin ulaş erdem Elektrik, Akım, Gerilim Nedir? Elektriği anlamak için ilk olarak maddenin en kucuk birimi olan atomları anlamak gerekir. Atomlar bir

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti KALDIRMA KUVVETİ Her cisim, dünyanın merkezine doğru bir çekim kuvvetinin etkisindedir. Buna rağmen su yüzeyine bırakılan, tahta takozun ve gemilerin batmadığını, bazı balonların da havada, yukarı doğru

Detaylı

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ Çoğu kez yünlü kazağımızı ya da naylon iplikten yapılmış tişörtümüzü çıkartırken çıtırtılar duyarız. Eğer karanlık bir odada kazağımızı çıkartırsak,

Detaylı

1 elemanter yük = 1, C

1 elemanter yük = 1, C ELEKTRİK Elektrik, çağımızda eğitilmiş her insanın bilmesi gereken bir kavramdır. Kullandığımız birçok araçta elektrik ve manyetizma yasaları rol oynar: Radyo, televizyon, bilgisayar ve otomobil bunlardan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ( ) a) Termometreler genleşme ilkesine göre çalışır. ( ) b) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır. ( ) c) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin

Detaylı

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 Açıklama: Bu deneme sınavında 14 fizik sorusu vardır. Deneme süresi 14 dakikadır. 2017 yılı fizik öğretimi kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. YGS konu dağılımına eşdeğer

Detaylı

Yarıçapları farklı küreler birbirine dokundurulduğunda, son yükleri; Van Der Graf Jeneratörü 2) Dokunma ile Elektriklenme: En az biri yüklü olan iki veya daha fazla cisim birbirine dokundurulursa, fazlalık

Detaylı

01/U UYGULAMA FİZİK 1 - FÖY İZLEME TESTLERİ. ÜNİTE 1: FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ Fizik Bilimine Giriş. 1. I. Termodinamik

01/U UYGULAMA FİZİK 1 - FÖY İZLEME TESTLERİ. ÜNİTE 1: FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ Fizik Bilimine Giriş. 1. I. Termodinamik FİZİ 1 - FÖ İZEE TESTERİ 1/U UGUAA ÜNİTE 1: FİZİ BİİİNE GİRİŞ Fizik Bilimine Giriş 1. I. Termodinamik II. Atom Fiziği III. atıhal Fiziği ukarıda verilenlerden hangileri fiziğin alt alanlarıdır? 4. ütle

Detaylı

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? BSNÇ S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? - Özdeş küplerden üzerine "bir" tane küp koymak

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM. Bilgiler I II III. Voltmetre ile ölçülür. Devredeki yük akışıdır. Ampermetre ile ölçülür. Devredeki güç kaynağıdır.

BİRLİKTE ÇÖZELİM. Bilgiler I II III. Voltmetre ile ölçülür. Devredeki yük akışıdır. Ampermetre ile ölçülür. Devredeki güç kaynağıdır. 7.ÜNİTE BİLFEN YAYNCLK BİRLİKTE ÇÖZELİM 1. Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları uygun kavramlar ile doldurunuz. ÀÀBir iletken içindeki negatif yüklerin hareketinden kaynaklanan düzenli ve devamlı enerji

Detaylı

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur. Cisimlere içerisinde bulundukları sıvı ya da gaz gibi akışkan maddeler tarafından uygulanan,ağırlığın tersi yöndeki etkiye kaldırma kuvveti denir. Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB) ÖĞENME ALANI : FZKSEL OLAYLA ÜNTE 3 : YAŞAMIMIZDAK ELEKTK (MEB) B ELEKTK AKIMI (5 SAAT) (ELEKTK AKIMI NED?) 1 Elektrik Akımının Oluşması 2 Elektrik Yüklerinin Hareketi ve Yönü 3 ler ve Özellikleri 4 Basit

Detaylı

10. Sınıf FİZİK SORU BANKASI. Aydın AKBAY

10. Sınıf FİZİK SORU BANKASI. Aydın AKBAY 10. Sınıf FİZİ SORU BANASI Aydın ABA Copright Evrensel İletişim ayın Dağıtım San. Tic. td. Şti. Bu kitabın her hakkı EVRENSE İETİŞİM TD. ŞTİ. e aittir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın tamamının ya

Detaylı

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 :

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 : F Z EETROSTAT ÖRNE 1 : ÖRNE : Q 0 X M Z yal tkan yal tkan fiekildeki yal tkan sapl özdefl ve iletken,, M kürelerinin elektrik yükleri s ras yla, Q ve 0 (s f r) d r. M küresi ye dokundurulup ayr ld ktan

Detaylı

Manyetizma Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. N S N S 1. X. Mıknatıslar arasındaki manyetik kuvvet;

Manyetizma Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. N S N S 1. X. Mıknatıslar arasındaki manyetik kuvvet; 3 Manyetizma Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 4. 1. X 1 2 3 4 Manyetik alan çizgileri kutup şiddeti ile doğru orantılıdır. 4 numaralı kutuptan çıkan çizgi sayısı 1 den çıkan çizgi sayısından az olduğu

Detaylı

Katı, Sıvı ve Gazların Basıncı. Test 1 in Çözümleri. 2 numaralı cismin basıncı; = S

Katı, Sıvı ve Gazların Basıncı. Test 1 in Çözümleri. 2 numaralı cismin basıncı; = S 4 atı, ıvı ve Gazların Basıncı 1 Test 1 in Çözümleri 1. 3. 1 3 30 60 atı cisimlerin basınçları ağırlıkları ile doğru orantılı, yere temas yüzeyi ile ters orantılıdır. Özdeş cisimlerden nin temas alanı

Detaylı

FİZİK BASAMAK SERİSİ DERS KİTAPÇIKLARI FİZİK MANYETİZMA AHMET DOĞRU

FİZİK BASAMAK SERİSİ DERS KİTAPÇIKLARI FİZİK MANYETİZMA AHMET DOĞRU FİZİK BAAMAK ERİİ DER KİTAPÇIKLARI FİZİK 10 MAYETİZMA AHMET DOĞRU 1-MADDEİ MAYETİK ÖZELLİKLERİ a) Paramanyetizma 3-MIKATILARI ÖZELLİKLERİ a. b. b) Diyamanyetizma c. Mıknatıs ortadan kesilirse c) Ferromanyetizma

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

FIZ Uygulama. Konu: Newton Hareket Kanunları Konu Sonu soruları : Sayfa

FIZ Uygulama. Konu: Newton Hareket Kanunları Konu Sonu soruları : Sayfa FIZ 1011 - Uygulama Konu: Newton Hareket Kanunları Konu Sonu soruları : Sayfa 140-150 Konu: Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları Konu Sonu soruları : Sayfa 172-177 Konu: İş, Güç ve

Detaylı

Ampullerin Bağlanma Çeşitleri

Ampullerin Bağlanma Çeşitleri Ampullerin Bağlanma Çeşitleri A-Elektrik Akımı nedir Elektrik yüklerinin iletken maddeler üzerinden hareketi ile elektrik akımı oluşur. Elektrik akımı elektronların pilin (-) kutbundan (+) kutba hareket

Detaylı

Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti

Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti KALIRMA KUVVTİ Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti KALIRMA KUVVTİ V= cismin sıvıya batan hacmi d= sıvının özkütlesi g= yerçekimi ivmesi Kaldırma kuvveti, sıvının içindeki cismin yüzeylerine

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

Bütün maddelerde bulunan özelliğe ortak özellik denir. Bir maddenin yalnız kendine ait özelliğine ise, ayırt edici özellik denir.

Bütün maddelerde bulunan özelliğe ortak özellik denir. Bir maddenin yalnız kendine ait özelliğine ise, ayırt edici özellik denir. MADDE ve ÖZELLİKLERİ Madde Uzayda yer kaplayan, kütlesi, hacmi olan ve eylemsizliğe uyan varlıklara madde denir. Maddeler katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilir. Maddenin şekil almış haline de cisim denir.

Detaylı

FİZİK II - Final UYGULAMA

FİZİK II - Final UYGULAMA FİZİK II - Final UYGULAMA Problem 1 /Ders 1 (Elektrik Alan ve Kuvvet) Şekildeki gibi 1.00 g lık yüklü bir mantar top ince bir iplikle düzgün bir elektrik alanının bulunduğu bölgede asılıyor. İpin yatayla

Detaylı

MADDE VE ÖZELIKLERI. Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1

MADDE VE ÖZELIKLERI. Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1 MADDE VE ÖZELIKLERI Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1 Katılar, sıvılar ve gazlar ağırlıkları nedeni ile dokundukları her yüzeye bir kuvvet uygular. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç, bütün

Detaylı

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti 1 F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

Detaylı

MANYETIZMA. Manyetik Alan ve Manyetik Alan Kaynakları

MANYETIZMA. Manyetik Alan ve Manyetik Alan Kaynakları MANYETIZMA Manyetik Alan ve Manyetik Alan Kaynakları MAGNETİZMA Mıknatıs ve Özellikleri Magnetit adı verilen Fe 3 O 4 (demir oksit) bileşiği doğal bir mıknatıstır ve ilk olarak Manisa yakınlarında bulunduğu

Detaylı

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Basınç ve Kaldırma Kuvveti 4 Ünite Basınç ve aldırma uvveti 1. atı, Sıvı ve Gaz Basıncı 2. aldırma uvveti 1 atı, Sıvı ve Gaz Basıncı Test Çözümleri Test 1'in Çözümleri. B 1. Sistem dengede olduğuna göre P ve P B basınçları eşittir.

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI ADIRA UVVETİ OĞUNU ÇAIŞA SORUARI 1. 4. oğunluk(g/cm 3 ) 3 2 1 Z, ve cisimlerinin yoğunluklarını gösteren tablo şekildeki gibidir. Bu cisimler yoğunluğu 2g/cm 3 olan bir sıvıya bırakıldıklarında aşağıdaki

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI Adı ve Soyadı :................ 16 Nisan 011 No :................ Bölümü :................ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI 1) Aşağıdakiler hangisi/hangileri doğrudur? I. Coulomb yasasındaki Coulomb

Detaylı

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir.

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Doğru Akım Devreleri Elektrik Akımı Direnç ve Ohm Yasası Elektromotor Kuvvet (EMK) Kirchoff un Akım Kuralı Kirchoff un İlmek Kuralı Seri ve Paralel

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket uvvet ve Hareket 2. Ünite uv vet ve Ha re ket 1 3 4 5 Cisim Þekil I 1 3 4 5 Þekil II Þekil III Sývýlarýn aldýrma uvveti Dünya üzerindeki bütün maddelere Dünya nýn merkezine doðru bir çekim kuvveti etki

Detaylı

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

ITAP_FOO Olimpiyat Deneme Sınavı: Elektrik Soruları 1 Başlangıç 24 Temmuz-Bitiş 2 Augost 2013

ITAP_FOO Olimpiyat Deneme Sınavı: Elektrik Soruları 1 Başlangıç 24 Temmuz-Bitiş 2 Augost 2013 ITAP_FOO Olimpiyat Deneme ınavı: Elektrik oruları Başlangıç 4 Temmuz-Bitiş Augost. İki ortak merkezli iletken küresel kabuklardan, iç olanın yükü q (q>) iken, dış kabuğun yarıçapı iç kabuğun 4 katıdır

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir.

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir. GAZ BASINCI 1)AÇIK HAVA BASINCI: Dünyanın çevresindeki hava tabakası çeşitli gazlardan meydana gelir. Bu gaz tabakasına atmosfer denir. Atmosferdeki gazlar da, katı ve sıvılarda ki gibi ağırlığından dolayı

Detaylı

AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ 8 AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ 2 2.1 BİR NOKTADAKİ BASINÇ Sıvı içindeki bir noktaya bütün yönlerden benzer basınç uygulanır. Şekil 2.1 deki gibi bir sıvı parçacığını göz önüne alın. Anlaşıldığı

Detaylı

Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK

Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK YAYIN KURULU Hazırlayanlar Gökay BAKAR, Gülçin Hünerli, F.Buket HIZARCI, Rıdvan Meriç, Merve DÜNDAR, Merve AKPINAR, Ezgi KALAY, Atalay ARSLAN Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK YAYINA HAZIRLAYANLAR

Detaylı

KPSS ÖABT FİZİK 7TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DENEME. 50 soruda SORU

KPSS ÖABT FİZİK 7TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DENEME. 50 soruda SORU KPSS ÖABT 2019 FİZİK 7TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DENEME 30 50 soruda SORU Komisyon ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 7 DENEME ISBN 978-605-241-335-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Detaylı

Elektriklenme. Mustafa ÇELİK

Elektriklenme. Mustafa ÇELİK Elektriklenme Mustafa ÇELİK 1. Elektriklenme Yün kumaşa sürtülen ebonit çubuk ve ipek kumaşa sürtülen cam çubuk ile asılı durumda bulunan alüminyum folyo arasında bir çekim etkisi gözlenir. Yün kumaşa

Detaylı

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 /01/201.. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen

Detaylı

Basit Devre Basit Devre Sembollerle ampul. İletken tel

Basit Devre Basit Devre Sembollerle ampul. İletken tel Basit Devre Basit Devre Sembollerle ampul İletken tel Açık anahtar Pil Basit devrede 4 eleman vardır Pil: Devreye enerji sağlar. Devredeki üreteçtir Ampul: Elektrik akımını ışık enerjisine çevirir. Devredeki

Detaylı

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Basınç ve Kaldırma Kuvveti 4 Ünite Basınç ve aldırma uvveti 1. atı, ıvı ve Gaz Basıncı 2. aldırma uvveti 1 atı, ıvı ve Gaz Basıncı Test Çözümleri Test 1'in Çözümleri. B 1. istem dengede olduğuna göre P ve P B basınçları eşittir.

Detaylı

Lambalar. piller paralel bağlanır. Lamba yanar ama en parlak yanmaz. CEVAP A CEVAP C

Lambalar. piller paralel bağlanır. Lamba yanar ama en parlak yanmaz. CEVAP A CEVAP C B ÇÖÜE Test 1 1. BÖÜ 3 ambalar Öğrenci lambanın en parlak 3. yanmasını istiyor ise gerili- min ve akımın en büyük olması gerekir. Bu ise pillerin seri bağlanması ile sağ- 1 3 4 lanır. 1 ucu ye, ucunu 3

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji. Birimleri; m= g, kg. V= cm 3, L. d=, KONU: Bazı Cisimler Neden Yüzer

8. Sınıf Fen ve Teknoloji. Birimleri; m= g, kg. V= cm 3, L. d=, KONU: Bazı Cisimler Neden Yüzer Cisimlerin sıvı içindeki durumlarını incelemek için öz kütle konusu nu bilmek gerekir. Öz Kütle (Yoğunluk) Birim hacimdeki kütle miktarına yoğunluk denir. d=yoğunluk m=kütle V=Hacim Olmak üzere; d Öz kütle

Detaylı

Küreler özdeş olduklarından ilk temastan sonra, 1. ve 2. kürelerin yükleri;

Küreler özdeş olduklarından ilk temastan sonra, 1. ve 2. kürelerin yükleri; 1) Yüzeyi iletken boya ile kaplanmış mantar bir küre -0.4 nc yük ile yükleniyor ve özdeş bir diğer küreye değdiriliyor. Küreler daha sonra birbirlerinden ayrılıyor. İkinci küre daha sonra üçüncü bir yüksüz

Detaylı

KUVVET BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. F 1 = 30N. Net kuvvet x yönünde 5 N olduğuna göre, cisme uygulanan 3. kuvvet, + F 3 = R = 5

KUVVET BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. F 1 = 30N. Net kuvvet x yönünde 5 N olduğuna göre, cisme uygulanan 3. kuvvet, + F 3 = R = 5 BÖLÜM 2 UVVET MODEL SORU - 1 DEİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. F net =5N 1. = 30N =20N =10N = 40N yatay düzlem = 30N yatay düzlem yatay düzlem I = 40N uvvetler cisme aynı yönde uygulandığında bileşke kuvvet maksimum,

Detaylı

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar ... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014 Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen düzeneklerden hangisi ya da hangilerinde

Detaylı

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III ÖĞRENE AANI: FZE AYAR ÜNE 4: YAŞAIIZDA EER AZANI: 1. Elektrik enerjisini ileten ve iletmeyen maddeler 2. letkenlerde elektrik enerjisinin iletimi ÖRNE RAR VE ÇÖZÜER 1. I. Elektrik enerjisini ileten maddelere

Detaylı

Toplam

Toplam Gerçek basittir ama basit görülmez. Blaise Pascal Ad Soyad: Okul: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Toplam /6 /7 /12 /10 /11 /8 /10 /12 /10 /14 /100 SINAV KURALLARI 1) Sınav toplam 5 sayfadan oluşmaktadır, lütfen sınava

Detaylı

Basınç ve Kaldırma Kuvveti 1

Basınç ve Kaldırma Kuvveti 1 TEST Basınç ve aldırma uvveti AZANIM AVRAMA TEST. atıların basıncı ile ilgili olarak; I. Yüzeye etki eden net dik kuvvet ile doğru orantılıdır. II. Yüzey alanı ile ters orantılıdır. III. Birimi N/m dir.

Detaylı

Sıvılarda Basınç. Sıvıların basıncı, sıvının yoğunluğuna ve sıvının derinliğine bağlıdır.

Sıvılarda Basınç. Sıvıların basıncı, sıvının yoğunluğuna ve sıvının derinliğine bağlıdır. Sıvılar bulundukları kabın her yerine aynı basıncı uygulamazlar. Katılar zemine basınç uygularken sıvılar kabın her yerine basınç uygularlar. yoğunluğunun zeytin yağının yoğunluğundan büyük olduğunu görmekteyiz.

Detaylı

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları Arş.Gör. Arda Güney İçerik Uluslararası Birim Sistemi Fiziksel Anlamda Bazı Tanımlamalar Elektriksel

Detaylı

YGS FİZİK DENEME SINAVI 1'in Çözümleri

YGS FİZİK DENEME SINAVI 1'in Çözümleri YG FİZİ DEEME IAI 'in Çözümleri. Cisim Özkütle Hacim. kırmızı X d sarı magenta Y d beyaz Z d yeşil cyan mavi Tablodaki değerlere göre X, Y, Z cisimleri özkütlesi d olan sıvının içine atıldığında şekildeki

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma WWW.OZGURFİZİK.COM Elektrik ve Manyetizma Genel Bakış İlköğretim 4 ve 5. sınıfta öğrenciler, çevrelerinde elektrik enerjisi ile çalışan araçları, elektriğin güvenli kullanımını ve basit elektrik devre

Detaylı

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821 FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM ÖĞRETMENİN ADI SOYADI: FAHRETTİN KALE ÖĞRENCİNİN: ADI SOYADI: ESMA GÖKSAL SINIFI NUMARASI: 9/A 821 1. Çiftliğinde 4000 tane koyun barındıran bir çiftçi, koyunların 8 günlük

Detaylı

6.SINIF. Yaşamımızdaki elektrik. Elektrik çarpmalarına karşı korunmanın

6.SINIF. Yaşamımızdaki elektrik. Elektrik çarpmalarına karşı korunmanın Yaşamımızdaki elektrik 6.SINIF Günlük hayatımızda kullandığımız araç ve gereçler baktığımız da hemen hemen hepsinin Elektrik enerjisi ile çalıştığını görmekteyiz. Örneğin buz dolabı, Çamaşır makinesi,

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

SIĞA VE DİELEKTRİKLER

SIĞA VE DİELEKTRİKLER SIĞA VE DİELEKTRİKLER Birbirlerinden bir boşluk veya bir yalıtkanla ayrılmış iki eşit büyüklükte fakat zıt işaretli yük taşıyan iletkenlerin oluşturduğu yapıya kondansatör adı verilirken her bir iletken

Detaylı