A) B) C) D) E) Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A) B) C) D) E) Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:..."

Transkript

1 ADI: SOADI: No: Sınıfı: A) GRUBU Tari.../.../... ADIĞI NOT:... a) Bir vida iki parmak arasına alınıp sıkıştırıldığında vidanın sivri tarafındaki parmakta acıma issinin diğer taraftakine göre daa fazla olması basıncın yüzeyle olduğunu gösterir. b) Suyun özkütlesi 1 g/cm 3, zeytinyağının özkütlesi 0,9 g/cm 3 tür. Özdeş beerglaslara eşit acimde su ve zeytinyağı doldurulursa, içinde bulunan kabın tabanındaki basınç diğerinden daa az olur. c) Akışkanlarda ızın yüksek olduğu yerde basınç az, ızın düşük olduğu yerde basınç olur. d) Akışkanların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğü, cismin akışkan içerisindeki acmine ve akışkanın göre değişir. e) Sıvıya bırakılan cisim askıda kalıyorsa sıvının özkütlesi cismin özkütlesine 4. a) Bir kapta bulunan su içinde askıda bulunan bir cisminin su yüzeyine çıkması için aşağıdakilerden angisi yapılmalıdır? A) aba, bir miktar su ilave edilmeli B) Suya Ayçiçek yağ eklenmelidir C) aba, tuzlu su ilave edilmeli D) aba, acmi cismin acminden daa büyük olan başka bir cisim konulmalı E) aptaki suyun yarısı boşaltılmalı sıvısı sıvısı b) Bir cismin ve sıvılarındaki denge durumu şekildeki gibidir. Bu sıvılardan eşit acimlerde alınarak oluşturulan türdeş bir karışıma aynı cisim bırakılırsa denge durumu aşağıdakilerden angisi gibi olur? A) B) C) D) E). Soru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Sıvı ile dolu olan bir kapta yüzen bir cisim bulunmaktadır. ap düşey yukarı doğru sabit ivmeyle areket ederse cisme etki eden kaldırma kuvveti değişmez. ( ) b) Atmosferin yoğunluğu yeryüzünden uzaklaştıkça azalır. ( ) c) Açık ava basıncı altimetre ile ölçülür. ( ) d) Sıvıda batan cisimlerde cismin ağırlığı kaldırma kuvvetinden büyüktür. ( ) e) Ayakta duran adam tek ayağını kaldırırsa dayanma yüzeyindeki basınç kuvveti azalır. 3. a) I. İş makinelerinde tekerlek yerine palet kullanılması. II. umuşak zeminde yürürken topuklu ayakkabının terci edilmemesi. III. Ördeklerin ayakların perdeli olduğundan, bataklıklarda ördekler, tavuklardan daa kolay yürür. ukarıdaki cümlelerden angisi ya da angileri basıncın etkisi ile ilgilidir? a m b 5. atay düzlem üzerinde bulunan ve kütlesi m=40 kg dikdörtgen prizma şeklindeki olan bir cismin tabanının boyutları a=0,6 m ve b=0, m dir. Cismin bulunduğu yüzeyde oluşturduğu basınç nedir? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) I, II ve III M 6. atay düzlem üzerinde bulunan bir masanın kütlesi m=160 kg, bir ayağın yüzey alanı 8 cm ise uygulanan basınç kaç atmosferdir? S 4S S b) Düşey kesitleri şekilde verilen kaplarda aynı cins sıvılar vardır. Buna göre kapların tabanlarına etki eden sıvı basınç kuvvetleri arasındaki ilişki nedir? A) F >F =F M B) F >F >F M C) F >F >F M D) F =F =F M E) F M>F >F

2 Şekil 1. Z 3 Şekil. 7. Şekil 1. ve Şekil. deki özdeş kaplarda birbiriyle karışmayan özkütleleri, ve 3 olan, ve Z sıvılar bulunmaktadır. Birinci kabın tabanındaki sıvı basıncı 1, ikinci kabın tabanındaki sıvı basıncı ise 1 oranı g Birbirine karışmayan ve özkütleleri ve 5 olan ve sıvılarda eşit bölmeli olan cisim şekildeki gibi dengededir. cismin özkütlesi kaç dur? nedir? 8. Özkütlesi 1, g/cm 3 olan bir sıvının 50 m derinlikteki basınç kaç atmosferdir? g 11. Eşit acim bölmeli olan ve ve M cisimler sıvı ile dolu bir kap içinde şekildeki gibi dengededir. cismin özkütlesi, cismin özkütlesi ise oranı nedir? T G5 9. Özkütlesi 5 omojen olan bir cismin ağırlığı G dir. Cisim özkütlesi olan sıvı ile dolu bir kabın içine şekildeki gibi ipe asıldığında ipteki gerilme kuvveti kaç G olur? 1. Ağırlığı G ve özkütlesi 4 olan cismi, bir dinamometre ile özkütlesi 3 olan bir sıvı içine batırıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre, dinamometrenin gösterdiği değer kaç G dir? 4 3 Her soru 10 puandır. BAŞARIAR

3 ADI: SOADI: No: Sınıfı: B) GRUBU Tari.../.../... ADIĞI NOT:... a) Sıvı içine atılan cisim askıda kalmış ya da batmışsa yerine değiştirdiği sıvı acmi... eşittir. b) Atmosferin yoğunluğu yeryüzünden uzaklaştıkça... c) Ayakta duran adam tek ayağını kaldırırsa dayanma yüzeyindeki basınç... d) Sıvı ile dolu olan bir kapta yüzen bir cisim bulunmaktadır. ap düşey yukarı doğru sabit ivmeyle areket ederse cisme etki eden kaldırma kuvveti a) 4 ayar altından yapıldığı iddia edilen küp şeklindeki bir külçenin gerçek altın olup olmadığını tespit etmek için aşağıdakilerden angisinden yararlanılabilir? A) Hareket alindeki akışkanların basınç etkisinden B) Hareket alindeki akışkanların kaldırma kuvvetinden C) Durgun akışkanların basınç etkisinden D) Durgun akışkanların kaldırma kuvvetinden E) Durgun akışkanlarda basıncın derinlikle değişmesi ilkesinden e) atılar... aynen iletir. Sıvılar ise... aynen iletir. M. Soru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Açık ava basıncı batimetre ile ölçülür. ( ) b) üzen cisimlerin özkütleleri yüzdükleri sıvının özkütlesinden küçüktür. ( ) c) Bir cismin bulunduğu yüzeye uyguladığı basınç, yer çekimi ivmesiyle ters orantılıdır. ( ) c) Asılı olan iki pinpon topu arasından ava üflenirse toplar birbirlerinden uzaklaşır. ( ) e) Taşma düzeyine kadar sıvı dolu kaba cisim atıldığında batarsa kap ağırlaşır. 3. a) Oto lastiklerin ava basıncını ölçmek için aşağıdaki ölçme araçlarından angisini kullanır? A) Manometre B) Barometre C) ronometre D) Termometre E) Altimetre Şekil 1. Şekil. Şekil 3. b) Taşma seviyesine kadar, birbiriyle karışmayan ve sıvılarıyla dolu kaplara, ve M cisimleri yavaşça bırakılınca Şekil 1., Şekil. ve Şekil 3. teki gibi dengelenmektedir. Buna göre angi kaplar ağırlaşır? A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III a m b 5. atay düzlem üzerinde bulunan ve kütlesi m=360 kg dikdörtgen prizma şeklindeki olan bir cismin tabanının boyutları a=0,4 m ve b=0,3 m dir. Cismin bulunduğu yüzeyde oluşturduğu basınç nedir? b) atay zemin M üzerinde bulunan S S S şekildeki bileşik kaptaki sürtünmesiz ve sıvıyı sızdırmaz ağırlıksız pistonların kesit alanları sırası ile S, S ve S olup, ve M cisimler sayesinde dengededir. Bu cisimlerin ağırlıkları arasındaki ilişki angisidir? 6. atay düzlem üzerinde bulunan bir masanın kütlesi m=10 kg, bir ayağın yüzey alanı 6 cm ise uygulanan basınç kaç atmosferdir? A) G >G M>G B) G <G <G M C) G >G >G M D) G >G >G M E) G >G =G M

4 Şekil 1. Z Şekil Şekil 1. ve Şekil. deki özdeş kaplarda birbiriyle karışmayan özkütleleri, ve 3 olan, ve Z sıvılar bulunmaktadır. Birinci kabın tabanındaki sıvı basıncı 1, ikinci kabın tabanındaki sıvı basıncı ise 1 oranı g Birbirine karışmayan ve özkütleleri ve 5 olan ve sıvılarda eşit bölmeli olan cisim şekildeki gibi dengededir. cismin özkütlesi kaç dur? nedir? 8. Özkütlesi 1,6 g/cm 3 olan bir sıvının 150 m derinlikteki basınç kaç atmosferdir? g 11. Eşit acim bölmeli olan ve ve M cisimler sıvı ile dolu bir kap içinde şekildeki gibi dengededir. cismin özkütlesi, cismin özkütlesi ise oranı nedir? T G Özkütlesi 4 omojen olan bir cismin ağırlığı G dir. Cisim özkütlesi 3 olan sıvı ile dolu bir kabın içine şekildeki gibi ipe asıldığında ipteki gerilme kuvveti kaç G olur? 1. Ağırlığı G ve özkütlesi 3 olan cismi, bir dinamometre ile özkütlesi olan bir sıvı içine batırıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre, dinamometrenin gösterdiği değer kaç G dir? 3 Her soru 10 puandır. BAŞARIAR

5 CEVA ANAHTARI A GRUBU a) (ters orantılı) b) (zeytinyağı) c) (fazla) d) (özkütlesine) e) (eşittir). Soru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Sıvı ile dolu olan bir kapta yüzen bir cisim bulunmaktadır. ap düşey yukarı doğru sabit ivmeyle areket ederse cisme etki eden kaldırma kuvveti değişmez. ( D ) b) Atmosferin yoğunluğu yeryüzünden uzaklaştıkça azalır. ( ) c) Açık ava basıncı altimetre ile ölçülür. ( D ) d) Sıvıda batan cisimlerde cismin ağırlığı kaldırma kuvvetinden büyüktür. ( ) e) Ayakta duran adam tek ayağını kaldırırsa dayanma yüzeyindeki basınç kuvveti azalır. 3. a) E) b) C) 4. a) C) b) B) a 6. 5 atm atm 9. 3G CEVA ANAHTARI B GRUBU a) (cismin acmine) b) (azalır) c) (artar) d) (artar). e) (kuvveti) (basıncı). Soru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Açık ava basıncı batimetre ile ölçülür. ( D ) b) üzen cisimlerin özkütleleri yüzdükleri sıvının özkütlesinden küçüktür. ( ) c) Bir cismin bulunduğu yüzeye uyguladığı basınç, yer çekimi ivmesiyle ters orantılıdır. ( ) c) Asılı olan iki pinpon topu arasından ava üflenirse toplar birbirlerinden uzaklaşır. ( D ) e) Taşma düzeyine kadar sıvı dolu kaba cisim atıldığında batarsa kap ağırlaşır. 3. a) A) b) E) 4. a) D) b) E) a 6. 5 atm atm G G 4 1. G 3

6 ADI: SOADI: No: Sınıfı: A) GRUBU a) Cisim bir sıvı içinde askılı durumda ise cismin özkütlesi sıvının özkütlesine b) atı maddeler üzerlerine uygulanan... aynen iletir. c) Taşma düzeyine kadar sıvı dolu kaba cisim atıldığında batarsa kap. d) Basınç, kuvvetin etki ettiği yüzey alanıyla... orantılıdır. e) Açık ava basıncı... ile ölçülür.. Soru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Sıvı basıncında kaptaki sıvının özkütlesi önemli değildir. ( ) b) Sıvının özkütlesi azaldıkça cisme etki eden kaldırma kuvveti artar. ( ) c) Akışkanların areketi düşük basınçtan yüksek basınca doğrudur. ( ) d) Sıvı içine atılan cisim, çamurlu dibe batarsa cisme kaldırma kuvveti etki etmez. ( ) e) Bir cismin bulunduğu yüzeye uyguladığı basınç, yer çekimi ivmesiyle doğru orantılıdır. Tari.../.../... ADIĞI NOT: a) Tamamen sıvı içerisinde olan bir cisme etki eden kaldırma kuvveti aşağıdakilerden angilerine bağlıdır? I. Cismin şekli II. Sıvının özkütlesi III. Cismin acmi IV. Cismin özkütlesi A) I ve II B) I, II ve III C) II, III ve IV D) II ve IV E) II ve III Z b) Hacimleri eşit üç cisim, bırakıldıkları sıvı içinde şekildeki gibi dengede kalıyor. Bu görünüme bağlı olarak; I. Sıvının özkütlesi en büyüktür. II. ve Z cisimlerine etkiyen kaldırma kuvvetleri eşittir. III. ye etkiyen kaldırma kuvveti en büyüktür. yargılarından angisi ya da angileri doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) II ve III E) I ve III 3. a) eryüzünden olan yüksekliğini ölçmek için aşağıdaki ölçme araçlarından angisini kullanır? A) Manometre B) Barometre C) ronometre D) Termometre E) Altimetre 5. Özkütlesi =4 g/cm 3 olan maddeden yapılmış omojen bir küpün kenar uzunluğu a=50 cm olup küp yatay düzlem üzerine konuluyor. üpün uyguladığı basınç kaç a dır? a) E) 1 b) Özdeş iki tuğla şekildeki gibi üç farklı biçimde üst üste yatay düzlem üzerinde şekildeki gibi konulduklarında yatay düzleme uyguladıkları basınçlar 1, ve 3 oluyor. Buna göre bu basınçlar arasındaki ilişki angisidir? 3 A) 1= = 3 B) 3> 1= C) 1> > 3 D) 3> > 1 E) 1= > 3 m=40 kg 40 cm 0 cm 30 cm 6. enar uzunlukları 40 cm, 30 cm ve 0 cm dikdörtgen prizma şeklindeki olan bir cismin kütlesi m=40 kg olup cisim en büyük taban alanı ile yatay zemin üzerinde bulunuyor. Cismin bu durumda cismin zemine uyguladığı basınç kaç a dır?

7 3 7. üksekliği 5 olan bir silindirik kapta birbiriyle karışmayan yüksekliği 3 ve özkütlesi olan sıvısı ile yüksekliği ve özkütlesi 3 olan sıvısı bulunmaktadır. İki sıvının sınırında bulunan noktasındaki sıvı basıncı, abın dibindeki noktasındaki sıvı basıncı ise 10. arıçapı r=5 cm olan bir küre özkütlesi s=,8 g/cm 3 olan sıvı içinde yarı batmış durumda dengededir. ürenin ağırlığı kaç N dur? 8. üksekliği 5 ve kesit alanı şekildeki gibi olan kapta noktasındaki sıvı basıncı, noktasındaki sıvı basıncı ise g 11. Eşit bölmeli türdeş ve cisimlerinin aynı sıvı içindeki denge durumu şekildeki gibidir. Bu cisimlerin özkütlelerin ve ise g 3 9. Özkütlesi 3 olan maddeden yapılan bir kürede boşluk bulunmaktadır. Cisim özkütlesi olan sıvı içinde yarıya batmış şekilde yüzmektedir. Boşluğun acmi cismin toplam acmine göre s 1. Özkütlesi =1, g/cm 3 olan bir cismin sıvı ile dolu bir kabın içindeki dengesi şekildeki gibidir. Sıvının özkütlesi s kaç g/cm 3 tür? Her soru 10 puandır. BAŞARIAR

8 ADI: SOADI: No: Sınıfı: B) GRUBU a) üzen cisimlerin özkütleleri yüzdükleri sıvının özkütlesinden. b) Sıvılar kendilerine uygulanan... aynen iletir. c) Taşma düzeyine kadar sıvı dolu kaba cisim atıldığında askıdaysa taşan sıvının ağırlığı cismin.. d) atılarda alan arttıkça basınç e) Gazlarda basınç taneciklerin ile oluşur.. Soru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Bir cismin özkütlesi, sıvının özkütlesine eşit ise cisim sıvıda yüzer. ( ) b) Cisimlere etki eden kaldırma kuvveti basınç farkından kaynaklanır. ( ) c) Sıvıya tamamen batmış katı cisim dibe indikçe kaldırma kuvveti de artar. ( ) d) Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti ile yer çekimi kuvveti aynı yöndedir. ( ) e) Sıvıların bulunduğu kabın tabanına uyguladığı basınç, sıvının yoğunluğu ve yüksekliği ile doğru orantılıdır. 3. a) Aşağıdakilerden angisinin basınçla ilişkisi yoktur? Tari.../.../... ADIĞI NOT: a) Özkütlesi sıvının özkütlesinden küçük olan bir cisim, kabın tabanına bırakılırsa; I. Cisim sıvının üstüne çıkar ve yüzer. II. Cisim kabın dibinde kalır. III. Cisim sıvı içinde bir yerde kalır. argılarından angisi ya da angileri doğrudur? A) alnız I B) alnız III C) I ve III D) II, III E) I, II ve III b) atay zemin üzerinde sıvı ile dolu bir kap içinde kütleleri eşit olan ve cisimlerinin denge durumları şekildeki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden angisi yanlıştır? A) Cisimlere etkiyen kaldırma kuvvetleri eşittir. B) Cisimlerin batan acimleri eşittir. C) Cisimlerin acimleri eşittir. D) cimin özkütlesi cisminin özkütlesinden küçüktür. E) cismin özkütlesi sıvının özkütlesine eşittir. 5. Özkütlesi =5 g/cm 3 olan maddeden yapılmış omojen bir küpün kenar uzunluğu a=40 cm olup küp yatay düzlem üzerine konuluyor. üpün uyguladığı basınç kaç a dır? A) ar ayakkabısının geniş tabanlı olması B) Çivinin ucunun sivri olması C) İş makinelerinde palet ya da lastiklerin geniş tabanlı olması D) Bisiklet lastiklerinin ince tabanlı olması E) Bıçağın kesici olan ağız kısmının ince olması g r b) Aynı maddeden yapılmış, omojen kenar uzunluğu r olan küpü, taban yarıçapı r ve yüksekliği r olan silindir ile taban yarıçapı r ve yüksekliği r olan M koni yatay düzlem üzerinde bulunuyorlar. Bu cisimlerin yatay düzleme yaptıkları basınçlar, ve M ise bu basınçlar arasındaki ilişki angisidir? r r M r m=180 kg 30 cm 10 cm 0 cm 6. enar uzunlukları 30 cm, 0 cm ve 10 cm dikdörtgen prizma şeklindeki olan bir cismin kütlesi m=180 kg olup cisim en büyük taban alanı ile yatay zemin üzerinde bulunuyor. Cismin bu durumda cismin zemine uyguladığı basınç kaç a dır? A) = = M B) > > M C) > > M D) = > M E) M> =

9 4 7. üksekliği 5 olan bir silindirik kapta birbiriyle karışmayan yüksekliği ve özkütlesi olan sıvısı ile yüksekliği 3 ve özkütlesi 4 olan sıvısı bulunmaktadır. İki sıvının sınırında bulunan noktasındaki sıvı basıncı, abın dibindeki noktasındaki sıvı basıncı ise 10. arıçapı r=5 cm ve yüksekliği H=40 cm olan bir silindir özkütlesi s=0,8 g/cm 3 olan sıvı içinde yarı batmış durumda dengededir. Silindirin ağırlığı kaç N dur? 8. üksekliği 5 ve kesit alanı şekildeki gibi olan kapta noktasındaki sıvı basıncı, noktasındaki sıvı basıncı ise g 11. Eşit bölmeli omojen olan ve cisimlerin aynı sıvı içindeki denge durumları şekildeki gibidir. cismin özkütlesi, cismin özkütlesi ise g c 9. Özkütlesi =1, g/cm 3 olan sıvı içinde bir küre askıdadır. ürenin yapıldığı maddenin özkütlesi c=3 g/cm 3 olup küre içinde bir boşluk bulunmaktadır. ürenin maddesel kısmın acmi V m, boşluğun acmi V b ise V V m b s 1. Özkütlesi =1,8 g/cm 3 olan bir cismin sıvı ile dolu bir kabın içindeki dengesi şekildeki gibidir. Sıvının özkütlesi s kaç g/cm 3 tür? Her soru 10 puandır. BAŞARIAR

10 CEVA ANAHTARI A GRUBU CEVA ANAHTARI B GRUBU a) (eşittir). b) (kuvveti) c) (ağırlaşır) d) (ters) e) (barometre). Soru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Sıvı basıncında kaptaki sıvının özkütlesi önemli değildir. ( ) b) Sıvının özkütlesi azaldıkça cisme etki eden kaldırma kuvveti artar. ( ) c) Akışkanların areketi düşük basınçtan yüksek basınca doğrudur. ( D ) d) Sıvı içine atılan cisim, çamurlu dibe batarsa cisme kaldırma kuvveti etki etmez. ( D ) e) Bir cismin bulunduğu yüzeye uyguladığı basınç, yer çekimi ivmesiyle doğru orantılıdır. 3. a) E) b) B) 4. a) E) b) B) a a 7. 3 a) (küçüktür) b) (basıncı) c) (ağırlığına eşittir) d) (azalır) e) (çarpışmalarla). Soru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Bir cismin özkütlesi, sıvının özkütlesine eşit ise cisim sıvıda yüzer. ( D ) b) Cisimlere etki eden kaldırma kuvveti basınç farkından kaynaklanır. ( ) c) Sıvıya tamamen batmış katı cisim dibe indikçe kaldırma kuvveti de artar. ( ) d) Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti ile yer çekimi kuvveti aynı yöndedir. ( D ) e) Sıvıların bulunduğu kabın tabanına uyguladığı basınç, sıvının yoğunluğu ve yüksekliği ile doğru orantılıdır. 3. a) D) b) D) 4. a) A) b) C) a a N ,6 g/cm N ,4 g/cm 3

11 ADI: SOADI: No: Sınıfı: a) Sıvı tarafından dengelenen cisimlere etkiyen kaldırma kuvveti, cismin... eşittir. b) Sabit acimde bir gazın sıcaklığı artarsa basınç c) Bir katı cismin temas yüzey alanı küçüldükçe cismin uyguladığı basınç... d) Aynı ağırlıktaki iki cisim bir sıvıda yüzüyorsa cisimlere etki eden...eşittir. e) Evrensel çekim kuvveti olmayan bir ortamda sıvılar basınç. Soru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) apalı ortamlardaki gazların basıncı altimetre ile ölçülür. ( ) b) Özkütlesi sıvınınkinden büyük cisimler batar. ( ) c) Taşma düzeyine kadar sıvı dolu kaba bir cisim atıldığında, cisim yüzerse kap ağırlaşır ( ) d) Sıvı ile dolu olan kaba bu sıvıda çözünen madde eklenirse kabın tabanındaki sıvı basıncı azalır. ( ) e) Bir kapta bulunan sıvı basıncı sıvının cinsine bağlıdır. Tari.../.../... ADIĞI NOT: a) Deney amaçlı metal omojen olan bir cisim tamamen suda, zeytinyağında ve etil alkolde batacak şekilde tartılıyor. Deneyin yapılmasının nedeni angisini araştırmak için olabilir? A) Sıvı basıncının derinlikle olan ilişkisini B) aldırma kuvvetinin ağırlıkla olan ilişkisini C) aldırma kuvvetinin cismin acmi ile olan ilişkisini D) aldırma kuvvetinin sıvı özkütlesi ile ilişkisini E) Basıncın sıvı yoğunluğu ile ilişkisini b) İçi dolu bir cisim taşma seviyesine kadar sıvı dolu bir kaba bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalarak kaptan bir miktar sıvı taşırıyor. Buna göre; I. Cismin özkütlesi, sıvınınkinden küçüktür. II. Cismin acmi, taşan sıvının acmine eşittir. III. Cismin kütlesi, taşan sıvının kütlesine eşittir. yargılarından angisi ya da angileri doğrudur? A) alnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 3. a) atay düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki metal bir cismin sıcaklığı artırılırsa aşağıdakilerden angisi ya da angileri değişir? I. Cismin yatay düzleme uyguladığı basınç. II. Cismin yatay düzleme uyguladığı basınç kuvveti III. Cismin yatay düzleme göre potansiyel enerjisi. F G S 3S 5. atay düzlem üzerinde bulunan ve düşey kesiti şekildeki gibi olan su cenderesinde ağırlığı G=60 N olan bir cismi dengelemek için uygulanan F kuvveti kaç N dur? A) alnız I B) alnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III S g S S S S S b) atay zemin üzerinde bulunan ve düşey kesitleri şekildeki gibi olan, ve Z kapları yarı yüksekliğine kadar zeytinyağı ile doludur. aplara doluncaya kadar zeytinyağıyla karışmayan su konulduğunda kap tabanlarına etkiyen sıvı basınçları, ve Z arasındaki ilişki angisidir? A) = = Z B) > > Z C) > Z> D) > = Z E) Z> > Z S F 1 3S F 6. esit alanları S, 3S ve S olan şekildeki su cendede sürtünmesiz ve ağırlıksız pistonlar aynı izada bulunmaktadır. kesit alanı S olan pistona F 1=80 N kuvvet uygulanmaktadır. Diğer iki pistonun dengede kalabilmeleri için bu pistonlara uygulanması gereken kuvvetler F ve F 3 kaç N dur? S F 3

12 S S S 7. atay düzlem üzerinde bulunan taban alanı S ve yüksekliği 3 olan kabın tabanındaki sıvı basınç kuvveti F dir. Bu kaptaki sıvı taban alanları S ile S eklemeli içi boş olan kaba boşaltılırsa bu kabın tabanındaki sıvı basınç kuvveti kaç F olur? Birbirine karışmayan ve özkütleleri ve 6 olan ve sıvılarında eşit bölmeli ve omojen olan cismi şekildeki gibi dengededir. cisminin özkütlesi kaç dur? 3S g S S 3S Şekil 1. Şekil. 8. Taban alanları S ve 3S dikdörtgen prizma şeklinde olan iki cismin ağırlıkları eşit olup cisimler Şekil 1. ve Şekil. deki gibi yatay zemin üzerinde bulunuyor. Birinci durumda düzleme uygulanan basınç 1, 1 ikinci durumda düzleme uygulanan basınç ise 1 x x 11. Silindir şeklindeki boş olan bir kap özkütlesi x=3 olan x sıvısında 1 kadar batmış olarak yüzmektedir. abın içine özkütlesi y= olan bir miktar y sıvısı ilave edilirse kap kadar batmaktadır. oranı 1 nedir? y Şekil 1 Şekil 9. Ağırlığı G eşit bölmeli cismi sıvı ile dolu bir kaptaki denge Şekil 1. deki gibidir. cisminin üzerine aynı geometrik özelliklere saip ve ağırlığı G olan bir cisim konulduğunda iki cismin denge durumu Şekil G. deki gibi oluyor. G oranı nedir? F 1 5 F 1. Bir dinamometrenin ucuna ip ile bağlı omojen olan bir cisim özkütlesi olan sıvı içinde batırıldığında dinamometrenin gösterdiği ağırlık 7G dir. Aynı cisim özkütlesi 5 olan sıvı içinde batırıldığında dinamometrenin gösterdiği ağırlık 4G dir. Cisim avada tartılırsa ağırlığı kaç G olur? Her soru 10 puandır. BAŞARIAR

13 CEVA ANAHTARI a) (ağırlığına) b) (artar) c) (artar) d) (kaldırma kuvvetleri) e) (uygulamaz). Soru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) apalı ortamlardaki gazların basıncı altimetre ile ölçülür. ( D ) b) Özkütlesi sıvınınkinden büyük cisimler batar. ( ) c) Taşma düzeyine kadar sıvı dolu kaba bir cisim atıldığında, cisim yüzerse kap ağırlaşır ( ) d) Sıvı ile dolu olan kaba bu sıvıda çözünen madde eklenirse kabın tabanındaki sıvı basıncı azalır. ( D ) e) Bir kapta bulunan sıvı basıncı sıvının cinsine bağlıdır. 3. a) D) b) E) 4. a) D) b) C) 5. 0 N N 7. 4F G

14 ADI: SOADI: No: Sınıfı: a) Bir cismin özkütlesi, sıvınınkinden büyük ise cisim sıvıda... b) Sıvılar basıncı iletir. c) Araba lastiklerin ava basıncı... ile ölçülür. d) aldırma kuvveti daima.. doğrudur. e) atay düzlem üzerinde ayakta duran bir insan tek ayağını kaldırırsa yatay düzlem üzerindeki basınç kuvveti.... Soru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) üp şeklindeki cismin eğik düzlem üzerinde ve yatay düzlem üzerinde uyguladığı basınç aynıdır. ( ) b) apalı kaplardaki gaz basıncı moleküllerin kabın yüzeyine çarpmalarından kaynaklanır. ( ) c) Bir katı cismin, sıvı içindeki derinliği arttıkça cisme etkiyen kaldırma kuvveti artar. ( ) d) Bir kısmı sıvı dışında kalan bir cismin ağırlığı kaldırma kuvvetinden küçüktür. ( ) e) Bir kaptaki sıvının basıncı kabın şekline bağlıdır. 3. a) ve cisimleri yatay düzleme konulduklarında, yatay düzleme uyguladıkları basınçlar ve basınç kuvvetleri farklı oluyor. Buna göre; cisimlerin; I. m, kütle II. V, acim II I. d, özkütle niceliklerinden angisi ya da angileri kesinlikle farklıdır? A) alnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III Tari.../.../... ADIĞI NOT: a) Bir dinamometrenin ucuna asılı olan bir cisim özkütleleri d, d ve 3d olan, ve M sıvılarında tamamen batmış iken tartılıyor. Aşağıdaki yargılarından angisi doğrudur? A) Cismin ağırlığı M sıvısında en büyük olur. B) Cismin bu sıvılardaki ağırlığı değişmez. C) En küçük kaldırma kuvveti sıvısı tarafından uygulanır. D) Sıvıların cisme uyguladıkları kaldırma kuvvetleri eşittir. E) En büyük kaldırma kuvveti sıvısı tarafından uygulanır. b) Oluk izasına kadar dolu iki özdeş kapta aynı cins sıvı bulunmaktadır. Bu kaplara bırakılan ve cisimleri er birisi V acminde sıvı akıtmaktadır. Buna göre aşağıdaki yargılardan angisi kesinlikle doğrudur? A) Sıvının cisimlere uyguladığı kaldırma kuvveti eşittir. B) Cisimlerin ağırlıkları eşittir. C) Cisimlerin acimleri eşittir. D) Cisimlerin öz kütleleri eşittir. E) Cisimlerin kütleleri eşittir. 3S G S F S 3S Şekil 1. Şekil. 5. Ağırlığı G, taban alanları S ve 3S kesik koni şeklinde olan bir cisim Şekil 1. deki gibi yatay düzlem üzerine konulduğunda uyguladığı basınç oluyor. Cisim Şekil. deki gibi ters çevrilip cisme dikey aşağı yönde F kuvveti uygulandığında cismin yatay zemine uyguladığı basınç 4 oluyor? F kuvveti kaç G dir? S S b) Taban alanları S ve S silindir şeklinde olan iki boş kap yatay düzlem üzerinde bulunuyor. esit alanı S olan kap sıvı ile doldurulursa kabın dibindeki sıvı basıncı, sıvı basınç kuvveti F oluyor. Bu sıvı diğer kaba boşaltılırsa bu kabının tabanındaki sıvı basıncı ve sıvı basınç kuvveti F için ne söylenebilir? A) artar, F azalır. B) azalır, F artar. C) azalır, F değişmez. D) İkisi de değişmez. E) İkisi de azalır. 6. Eşit bölmeli olan ve cisimlerin yatay düzlem üzerine uyguladıkları basınçlar = ve =3 oluyor. İki cisim üst üste şekildeki gibi konulursa zemine uygulanan basınç kaç olur?

15 sıvı sıvı Şekil 1. Şekil. 7. Eşit bölmeli, kapalı ve düşey kesiti Şekil 1. deki gibi olan bir kap yatay düzlem üzerinde bulunmaktadır. Bu kapta bulunan sıvının kabın tabanına uyguladığı sıvı basınç kuvveti F dir. ap yan yüzeyinin üzerine yatay düzlem üzerine çevrilirse sıvının kabın dibine uyguladığı sıvı basınç kuvveti kaç F olur? s 10. Özkütlesi =1,5 g/cm 3 olan bir cismin sıvı ile dolu bir kabın içindeki dengesi şekildeki gibidir. Sıvının özkütlesi s kaç g/cm 3 tür? ükseklikleri 1 ve, özkütleleri 1= ve =3 birbiriyle karışmayan iki sıvının sınırında bulunan noktasındaki basınç, kabın tabanında bulunan orta noktasındaki basınç olup aralarındaki oran olarak veriliyor. 1 = Homojen ve eşit bölmeli cismin ve sıvılardaki denge durumları şekildeki gibidir. sıvısının özkütlesi, sıvısının özkütlesi ise 9. üksekliği 6 ve tabanı kare şeklinde olan bir kabın içinde bulunan ve birbiriyle karışmayan iki sıvının özkütleleri ve, yükseklikleri ise 4 ve olarak veriliyor. Özkütlesi olan sıvının orta noktasındaki sıvı basıncı, özkütlesi olan sıvının orta noktasındaki sıvı basıncı ise G G 3 F 1. Ağırlığı G olan eşit bölmeli bir cisim özkütlesi olan sıvı içinde şekildeki gibi dengededir. Cisim F kuvveti sayesinde özkütlesi 3 olan sıvı içinde tamamen batırılıyor. Uygulanan F kuvveti kaç G dir? Her soru 10 puandır. İstediğiniz 10 soruyu çözebilirsiniz. BAŞARIAR

16 CEVA ANAHTARI a) (batar) b) (aynen) c) (manometre) d) (düşey yukarıya) e) (değişmez). Soru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. a) üp şeklindeki cismin eğik düzlem üzerinde ( ) ve yatay düzlem üzerinde uyguladığı basınç aynıdır. ( D ) b) apalı kaplardaki gaz basıncı moleküllerin kabın yüzeyine çarpmalarından kaynaklanır. ( ) c) Bir katı cismin, sıvı içindeki derinliği arttıkça cisme etkiyen kaldırma kuvveti artar. ( ) d) Bir kısmı sıvı dışında kalan bir cismin ağırlığı kaldırma kuvvetinden küçüktür. ( ) e) Bir kaptaki sıvının basıncı kabın şekline bağlıdır. 3. a) A) b) C) 4. a) C) b) A) 5. 11G F g/cm G

17 ADI: SOADI: No: Sınıfı: a) Birim yüzeye etki eden dik kuvvete. denir. b) Havadaki yükseklik.. ile ölçülür. c) Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça açık ava basıncı.. d) Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti cismin sıvı içinde batan acmiyle orantılıdır. e) Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti, cismin yerini değiştirdiği sıvının... eşittir.. Soru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Taşırma kabına bırakılan bir cisim yüzüyor ise kabı ağırlaştırmaz. ( ) b) aldırma kuvveti, cismin batan acmiyle ters orantılıdır. ( ) c) Bileşik kaplarda askal ilkesinden yararlanır ( ) d) Açık ava basıncı yerden yüksekliğe bağlıdır. ( ) e) Bir cismin özkütlesi, sıvınınkinden büyük ise cisim sıvıda yüzer. Tari.../.../... ADIĞI NOT: a) Hacminin tümü sıvı içerisinde olan bir cisme etki eden kaldırma kuvveti aşağıdakilerden angilerine bağlıdır? I. Cismin şekli II. Sıvının özkütlesi III. Cismin acmi IV. Cismin özkütlesi A) I ve II B) I, II ve III C) II, III ve IV D) II ve IV E) II ve III M b) Birbiriyle karışmayan iki sıvı içinde, ve M cisimleri şekildeki gibi dengededir. Bu cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişki angisidir? A) F =F =F M B) F <F <F M C) F >F >F M D) F M>F >F E) F M>F =F 5. ütlesi m=90 kg bir sporcu er birinin alanı S=600 cm olan ayakkabıları ile yatay düzlem üzerinde bulunmaktadır. Bu sporcunun düzleme uyguladığı basınç kaç a dır? 3. a) I. Sıvılar dolduruldukları kabın şeklini alır. II. Sıvılar temas ettikleri noktaya basınç uygular. III. Sıvıların bulundukları kaplar ısıtıldığında sıvıların uyguladıkları sıvı basınç kuvveti artar. yargılarından angileri doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) I, II ve III g M r a 4a r b) Aynı maddeden yapılmış, omojen kenar uzunluğu r olan küpü, taban yarıçapı r ve yüksekliği r olan silindir ile taban yarıçapı r ve yüksekliği r olan M koni yatay düzlem üzerinde bulunuyorlar. Bu cisimlerin yatay düzleme yaptıkları basınçlar, ve M ise bu basınçlar arasındaki ilişki angisidir? A) = = M B) > > M C) > > M D) = > M E) M> = r r 6. enar uzunlukları a, a ve 4a dik prizma şeklindeki iki özdeş cisim Şekil 1. ve Şekil. deki gibi yatay düzlem üzerinde bulunuyor. Birinci durumda düzleme uygulanan basınç 1, ikinci durumda düzleme uygulanan basınç 1 ise a a 4a Şekil 1. Şekil. a

18 3 g 7. üksekliği 6 ve tabanı kare şeklinde olan bir kabın içinde bulunan ve birbiriyle karışmayan iki sıvının özkütleleri ve 3, yükseklikleri ise ve 4 olarak veriliyor. İki sıvının temas ettikleri noktasındaki sıvı basıncı, kabın dibindeki noktasındaki sıvı basıncı ise 10. Hacmi 400 cm 3 olan bir cisim alkol içerisinde tartılınca 480 gr gelmektedir. Buna göre cismin özkütlesi kaç g/cm 3 tür. ( alkol=0,8 g/cm 3 ) r F g m 4r 6. Bir su cenderesinde aynı seviyede bulunan ağırlıksız pistonlarının yarıçapları r ve 4r olup büyük piston üzerinde kütlesi m=100 kg olan bir araba bulunmaktadır. Bu arabayı dengelemek için küçük pistona uygulanması gereken kuvvet nedir? 11. Birbirine karışmayan ve özkütleleri = ve =4 olan ile sıvılarda eşit bölmeli ve omojen olan cismin denge durumu şekildeki gibidir. cismin özkütlesi kaç dur? T 0 boş T gaz 4 1. Ağırlığı 4G olan cismi, ve sıvılarında şekildeki gibi dengededir. İplerdeki gerilme kuvvetleri T =G ve T =G olduğuna göre sıvıların özkütlelerin oranı nedir? cıva cıva 9. Açık ava basıncı 0=76 cm Hg olan bir yerde bir ucu açık diğer ucu kapalı olan manometrelerde bulunan gaz ve cıva şekildeki gibi dengededir. apalı kolda gaz yoktur. Buna göre gazın basıncı kaç cm Hg dir? Her soru 10 puandır. İstediğiniz 10 soruyu çözebilirsiniz. BAŞARIAR

19 CEVA ANAHTARI a) (basınç) b) (altimetre) c) (azalır) d) (doğru) e) (ağırlığına). Soru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Taşırma kabına bırakılan bir cisim yüzüyor ise kabı ağırlaştırmaz. ( ) b) aldırma kuvveti, cismin batan acmiyle ters orantılıdır. ( D ) c) Bileşik kaplarda askal ilkesinden yararlanır ( D ) d) Açık ava basıncı yerden yüksekliğe bağlıdır. ( ) e) Bir cismin özkütlesi, sıvınınkinden büyük ise cisim sıvıda yüzer. g M r r r r 3. a) D) b) D) 4. a) E) b) B) a N cm 10. 1,8 g/cm

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

F oranı nedir? Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:...

F oranı nedir? Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:... ADI: OADI: No: ınıfı: ari.../.../... ADIĞI NO:... r r. aban yarıçapları r ve r olan ilindirik kaplarda bulunan ve ıvıların kütleleri m ve m dir. Buna göre kapların tabanlardaki F ıvı baınç kuvvetlerin

Detaylı

e) İdeal voltmetrenin direnci.

e) İdeal voltmetrenin direnci. ADI: OADI: No: ınıfı: Tari.../.../... ADIĞI NOT:... 1. oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Teneke kutunun içindeki ava boşaltılırsa, sadece kutunun dış yüzeydeki açık ava basıncı

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti KALDIRMA KUVVETİ Her cisim, dünyanın merkezine doğru bir çekim kuvvetinin etkisindedir. Buna rağmen su yüzeyine bırakılan, tahta takozun ve gemilerin batmadığını, bazı balonların da havada, yukarı doğru

Detaylı

MADDE VE ÖZELIKLERI. Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1

MADDE VE ÖZELIKLERI. Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1 MADDE VE ÖZELIKLERI Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1 Katılar, sıvılar ve gazlar ağırlıkları nedeni ile dokundukları her yüzeye bir kuvvet uygular. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç, bütün

Detaylı

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI )

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI ) BAINÇ ( IVIARIN BAINCI ) 1. Düşey kesiti verilen kap, özkütlesi 4 g/cm 3 olan sıvısıyla 60 cm çizgisine kadar dolduruluyor. Buna göre, kabın tabanındaki bir noktaya etki eden sıvı basıncı kaç N/m 2 dir?

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur. Cisimlere içerisinde bulundukları sıvı ya da gaz gibi akışkan maddeler tarafından uygulanan,ağırlığın tersi yöndeki etkiye kaldırma kuvveti denir. Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI ADIRA UVVETİ OĞUNU ÇAIŞA SORUARI 1. 4. oğunluk(g/cm 3 ) 3 2 1 Z, ve cisimlerinin yoğunluklarını gösteren tablo şekildeki gibidir. Bu cisimler yoğunluğu 2g/cm 3 olan bir sıvıya bırakıldıklarında aşağıdaki

Detaylı

Bütün maddelerde bulunan özelliğe ortak özellik denir. Bir maddenin yalnız kendine ait özelliğine ise, ayırt edici özellik denir.

Bütün maddelerde bulunan özelliğe ortak özellik denir. Bir maddenin yalnız kendine ait özelliğine ise, ayırt edici özellik denir. MADDE ve ÖZELLİKLERİ Madde Uzayda yer kaplayan, kütlesi, hacmi olan ve eylemsizliğe uyan varlıklara madde denir. Maddeler katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilir. Maddenin şekil almış haline de cisim denir.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:...

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU Tari.../.../... ALDIĞI NOT:... a) Bir maddenin areket durumunu korumak istemesine maddenin.. özelliği denir. b) Birim ve sayıya ilave olarak bir yöne de saip olan büyüklüklere..

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir.

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ( ) a) Termometreler genleşme ilkesine göre çalışır. ( ) b) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır. ( ) c) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

MADDE ve ÖZELLİKLERİ

MADDE ve ÖZELLİKLERİ MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1 1. Aşağıdaki birimleri arasındaki birim çevirmelerini yapınız. 200 mg =.. cg ; 200 mg =... dg ; 200 mg =...... g 0,4 g =.. kg ; 5 kg =... g ; 5 kg =...... mg t =...... kg ; 8 t =......

Detaylı

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket uvvet ve Hareket 2. Ünite uv vet ve Ha re ket 1 3 4 5 Cisim Þekil I 1 3 4 5 Þekil II Þekil III Sývýlarýn aldýrma uvveti Dünya üzerindeki bütün maddelere Dünya nýn merkezine doðru bir çekim kuvveti etki

Detaylı

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? BSNÇ S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? - Özdeş küplerden üzerine "bir" tane küp koymak

Detaylı

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Basınç ve Kaldırma Kuvveti 4 Ünite Basınç ve aldırma uvveti 1. atı, Sıvı ve Gaz Basıncı 2. aldırma uvveti 1 atı, Sıvı ve Gaz Basıncı Test Çözümleri Test 1'in Çözümleri. B 1. Sistem dengede olduğuna göre P ve P B basınçları eşittir.

Detaylı

Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti

Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti KALIRMA KUVVTİ Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti KALIRMA KUVVTİ V= cismin sıvıya batan hacmi d= sıvının özkütlesi g= yerçekimi ivmesi Kaldırma kuvveti, sıvının içindeki cismin yüzeylerine

Detaylı

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir.

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir. GAZ BASINCI 1)AÇIK HAVA BASINCI: Dünyanın çevresindeki hava tabakası çeşitli gazlardan meydana gelir. Bu gaz tabakasına atmosfer denir. Atmosferdeki gazlar da, katı ve sıvılarda ki gibi ağırlığından dolayı

Detaylı

KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI

KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI Yeryüzünde bulunan bütün maddeler ağırlıklarından dolayı bulundukları zemin üzerine kuvvet uygular. Uygulanan bu kuvvetler cisimler üzerinde bir basınç oluşturur.

Detaylı

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti 1 F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

Detaylı

KATI BASINCI: Özellikler: 1. Eğer zemine uygulanan kuvvet zemine dik değilse, kuvvetin dik bileşeni alınarak basınç bulunur.

KATI BASINCI: Özellikler: 1. Eğer zemine uygulanan kuvvet zemine dik değilse, kuvvetin dik bileşeni alınarak basınç bulunur. KATI BASINCI: KATI BASINCI: Birim Tablosu: Özellikler: 1. Eğer zemine uygulanan kuvvet zemine dik değilse, kuvvetin dik bileşeni alınarak basınç bulunur. 2. Katı cisimler ağırlıklarından dolayı bulundukları

Detaylı

Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK

Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK YAYIN KURULU Hazırlayanlar Gökay BAKAR, Gülçin Hünerli, F.Buket HIZARCI, Rıdvan Meriç, Merve DÜNDAR, Merve AKPINAR, Ezgi KALAY, Atalay ARSLAN Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK YAYINA HAZIRLAYANLAR

Detaylı

2. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET

2. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET 2. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET 1 2 3 4 YÜZEN CİSİM Bir cisim eğer sıvının içinde şekilde görüldüğü gibi bir kısmı sıvının içinde bir kısmı sıvının üstünde olacak şekilde dengede duruyorsa buna yüzen cisim

Detaylı

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 4. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında d 2

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 4. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında d 2 6 Kaldırma Kuvveti 1 est 1 in Çözümleri 1. Kütle-hacim grafiklerinde eğim özkütleyi verir. Buna göre cisimleri özkütleleri; 4 dx = = 4 g/ cm 1 4 dy = = g/ cm dz = = 1 g/ cm bulunur. Buna göre X ve Y cisimleri

Detaylı

2. Basınç ve Akışkanların Statiği

2. Basınç ve Akışkanların Statiği 2. Basınç ve Akışkanların Statiği 1 Basınç, bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvet olarak tanımlanır. Basıncın birimi pascal (Pa) adı verilen metrekare başına newton (N/m 2 ) birimine

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

KUVVET ve HAREKET. Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ]

KUVVET ve HAREKET. Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ] KUVVET ve HAREKET Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ] Sıvıların kaldırma kuvveti : Bütün sıvılar, içerisine atılan cisimlere kaldırma kuvveti uygulayarak cisimleri yukarıda tutmaya çalışırlar.

Detaylı

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) A- KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) 1- Kütle Kazanım: 1.7 Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar. 1.7 Yoğunluk birimi olarak kg/m 3 ve g/cm 3 kullanılmalıdır. 1.7 Katıların

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

A) P 2 >P 1 >P 3 B) P 3 >P 2 >P 1 C) P 3 >P 1 >P 2 D) P 2 >P 3 >P 1

A) P 2 >P 1 >P 3 B) P 3 >P 2 >P 1 C) P 3 >P 1 >P 2 D) P 2 >P 3 >P 1 1. Basınç hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Basınç, birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. B) Katı bir cismin ağırlığı artarsa zemine uyguladığı basınç artar. 4. Tek bir çivi

Detaylı

Karda yada kumda yürürken sivri topuklu ayakkabılarla yürümek neden zordur? Ördekler nasıl olurda bataklıkta batmadan yürüyebilirler?

Karda yada kumda yürürken sivri topuklu ayakkabılarla yürümek neden zordur? Ördekler nasıl olurda bataklıkta batmadan yürüyebilirler? 1. BASINÇ Karda yada kumda yürürken sivri topuklu ayakkabılarla yürümek neden zordur? Ördekler nasıl olurda bataklıkta batmadan yürüyebilirler? Yeryüzündeki tüm maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları

Detaylı

BASINCA SEBEP OLAN ETKENLER. Bu bölümü bitirdiğinde basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark edeceksin.

BASINCA SEBEP OLAN ETKENLER. Bu bölümü bitirdiğinde basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark edeceksin. BASINCA SEBEP OLAN ETKENLER Bu bölümü bitirdiğinde basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark edeceksin. Basınca neden olan kuvvetler çeşitli etkenlerden kaynaklanır. Balon

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF FİZİK DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF FİZİK DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI 2014 2015 MEV OEJİ ÖZE ANARA OUARI 10. SINIF FİZİ DERSİ AZ TATİİ EV ÇAIŞMASI Öevin Veriliş Tarii: 12.06.2015 Öevin Teslim Tarii:21.09.2015 1. Baş kısmının kesit alanı 0,4cm² olan bir çivi, tataya 16N luk

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır.

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Basıncın derinlikle değişimi Aynı derinlikteki bütün noktalar aynı basınçta y yönünde toplam kuvvet

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

10. Sınıf FİZİK SORU BANKASI. Aydın AKBAY

10. Sınıf FİZİK SORU BANKASI. Aydın AKBAY 10. Sınıf FİZİ SORU BANASI Aydın ABA Copright Evrensel İletişim ayın Dağıtım San. Tic. td. Şti. Bu kitabın her hakkı EVRENSE İETİŞİM TD. ŞTİ. e aittir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın tamamının ya

Detaylı

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821 FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM ÖĞRETMENİN ADI SOYADI: FAHRETTİN KALE ÖĞRENCİNİN: ADI SOYADI: ESMA GÖKSAL SINIFI NUMARASI: 9/A 821 1. Çiftliğinde 4000 tane koyun barındıran bir çiftçi, koyunların 8 günlük

Detaylı

SELİN CEYLAN FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU : BASINÇ KAYNAK : FDD KONU ANLATIMLI TEST KİTABI

SELİN CEYLAN FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU : BASINÇ KAYNAK : FDD KONU ANLATIMLI TEST KİTABI ELİN CEYLAN FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU : BAINÇ KAYNAK : FDD KONU ANLATIMLI TET KİTABI BAINÇ Basınç: Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvetir. P ile gösterilir.birimleri gf/cm2, N/m2 (pascal), kgf/cm2 (atm).

Detaylı

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler.

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler. Soru 1) YGS Denemesi 01 I. Mekanik cisimlerin hareketlerini ve nasıl etkileştiğini inceler. II. Elektrik maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükünü ve bu yüklerin neden olduğu

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. 70 kg gelen bir bayanın 400 cm 2 toplam ayak tabanına sahip olduğunu göz önüne alınız. Bu bayan

Detaylı

3.1. Basınç 3. BASINÇ VE AKIŞKAN STATİĞİ

3.1. Basınç 3. BASINÇ VE AKIŞKAN STATİĞİ 3. BASINÇ VE AKIŞKAN STATİĞİ Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ (Ağustos 2011) 3.1. Basınç Bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvete basınç denir Basınç birimi N/m 2 olup buna pascal (Pa) denir. 1

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18.

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18. TEOG SINAV SORUSU-1 ANABİLİM HAFTA SONU ÖDEVİ 26.09.2014 2. Aşağıdaki tabloyu ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) oluşuna göre doldurunuz. İFADELER D Y Kromozomlar kalıtım birimi olan genleri taşırlar.

Detaylı

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 Açıklama: Bu deneme sınavında 14 fizik sorusu vardır. Deneme süresi 14 dakikadır. 2017 yılı fizik öğretimi kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. YGS konu dağılımına eşdeğer

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET. E GAZLARIN BASINCI 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı 2 Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET. E GAZLARIN BASINCI 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı 2 Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET E LARIN BASINCI 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı 2 Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı 1 E LARIN BASINCI : 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı : Dünya nın

Detaylı

Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale

Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale HACİM Hacim; bir maddenin kapladığı yerdir. Hacim; a. V harfi ile gösterilir. b. Skaler büyüklüktür. c. Maddeler için ayırt edici

Detaylı

2.Boyutları şekilde verilen katı cisim su dolu taşırma kabına atıldığında Tamamen batıyor. Buna göre kaptan kaç cm 3 su taşar?

2.Boyutları şekilde verilen katı cisim su dolu taşırma kabına atıldığında Tamamen batıyor. Buna göre kaptan kaç cm 3 su taşar? FİZİK DÖNEM ÖDEVİ (HACİM SORULARI) 1.Dereceli bir silindirde bulunan 60 cm 3 çizgi-sindeki kuru kumun üzerine 10cm 3 hacminde su konulduğunda su seviyesi kum ile eşitleniyor. Buna göre, l. Kuru kumun içinde

Detaylı

Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri

Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri * Katı maddelerin biçimi belirlidir.örneğin;ekmek,peynir,anahtar,kalem,silgi.vb.cisimlerin biçimi bulundukları kabın biçimine göre değişmez. * Sıvı ve gaz halindeki

Detaylı

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 SORUAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma ızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 2. cismi v ızı ile ukarı atılıp, ise serbets bırakılıyor.

Detaylı

Bilgi İletişim ve Teknoloji

Bilgi İletişim ve Teknoloji MADDENİN HALLERİ Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İstenildiğinde ortam şartları elverişli hâle getirilerek bir hâlden diğerine dönüştürülebilir. Maddenin katı, sıvı ve gaz

Detaylı

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER Basit Makineler Basit Makine Nedir? Günlük hayatımızda yaptığımız işleri kolaylaştırmak için bir takım araçlar kullanırız. Bir kuvvetin yönünü, büyüklüğünü ya da bir kuvvetin hem büyüklüğünü hem de yönünü

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM 27 KSIM 2014 Saat: 09.00 1. Bir öğrenci, Kromozom sayısı aynı olan iki canlı, aynı türden olmayabilir. görüşünün doğru olduğunu göstermek istiyor. Bunun için aşağıdaki iki ifadeyi

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-8 SIVI AKIŞKANLARDA BASINÇ. Akışkanlar sıvı ve gaz olarak ikiye ayrılırlar.

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-8 SIVI AKIŞKANLARDA BASINÇ. Akışkanlar sıvı ve gaz olarak ikiye ayrılırlar. Bölüm-8 SIVI AKIŞKANLARDA BASINÇ 8.1. Sıvı Akışkanlarda Basınç Akışkanlar sıvı ve gaz olarak ikiye ayrılırlar. Sıvı akışkanlar sıkıştırılamayan, gaz akışkanlar ise sıkıştırılabilen akışkanlar olarak isimlendirilirler.

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar ... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014 Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen düzeneklerden hangisi ya da hangilerinde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 2. Konu KALDIRMA KUVVETİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 2. Konu KALDIRMA KUVVETİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINIF KONU ANLAIMLI 1. ÜNİE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 2. Konu KALDIRMA KUVVEİ EKİNLİK ve ES ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 1 Madde ve Özellikleri 1. Ünite 2. Konu (Kaldırma Kuvveti) A nın Çözümleri 4. K 1. Suya batan

Detaylı

Çözüm :1. r 3 ÇÖZÜM.3

Çözüm :1. r 3 ÇÖZÜM.3 KONU:MADDE E ÖZELLİKLERİ- 9.Sınıf enbuyufizikci@hotmail.com 0507980746 Hazırlayan ve Soru Çözümleri: AHMET SELAMİ AKSU Fizik Öğretmeni www.fizikvefen.com S.. Üst yüzeyi 000 cm çizgisinde su dolu dereceli

Detaylı

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN Çevre Mühendisliği Bölümü BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER Atatürk Barajı (Şanlıurfa) BATMIŞ YÜZEYLERE ETKİYEN KUVVETLER

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + +

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + + 2 Madde ve Özkütle Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 4. d 2d 1. Bilgi Madde Y Z T d Molekülleri ötelee hareketi yapar + + + Kaptaki topla sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir Mıknatıstan her zaan etkilenir +

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Soru 1. Şekildeki makara sistemi hafif kütleli makaralardan, mükemmel ipten ve kütleleri şekilde işaretlenen cisimlerden oluşmaktadır. Sürtünmeyi ihmal ederek O noktasindaki makara ekseninin ivmesini bulunuz.

Detaylı

Konu: Kuvvet ve Hareket

Konu: Kuvvet ve Hareket 1- Üç adet özdeş küpün ağırlığını sırasıyla birerli, ikişerli ve üçerli olarak dinamometre ile ölçen öğrenci, aynı küpleri sırasıyla su dolu kapta ölçüyor ve dinamometrelerde gördüğü değer-leri kaydediyor

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar ÜNTE: UVVET ve HAREETN BUUŞMASI - ENERJ ONU: ş ap, Enerji Aktar ÖRNE SORUAR VE ÇÖZÜMER. = 0 N Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan cismi 0 N luk kuvvetin etkisinde 4 metre yer değiştirmiştir.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 27.10.2016 DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamiğin Prensipleri (Newton Kanunları) 1) Eylemsizlik Prensibi (Dengelenmiş Kuvvetler) 2) Temel Prensip (Dengelenmemiş Kuvvetler) 3) Etki-Tepki

Detaylı

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 /01/201.. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : İZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET B- KATILARDA BASINÇ 1- Katıların Basıncı 2- Katıların Basıncı İletmesi 3- Katıların Basıncına Örnekler 1 B- KATILARDA BASINÇ : 1- Katıların Basıncı

Detaylı

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir.

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. ÖDEV SETİ 4 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. 2) a) 3 kg lık b) 7 kg lık blok iki ip ile şekildeki gibi bağlanıyor, iplerdeki gerilme

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET Bir Doğru Boyunca Hareket Konum ve Yer-değiştirme Ortalama Hız Ortalama Sürat Anlık Hız Ortalama ve Anlık İvme Bir Doğru Boyunca Hareket Kinematik, cisimlerin hareketini

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014,

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, 10.00-12.30 SINAVIN YAPILDIĞI İL:.... ADI: SOYADI:.... OKULU:...... HABERLEŞME ADRESİ VE TELEFONU:... İMZA... SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Bu sınavda

Detaylı

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2)

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 1 Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 2 Kütlesi 20 kg olan bir cisim 10 m/s hızla hareket ederken kinetik

Detaylı

5. Ünite 4. Konu Genleşme A nın Yanıtları

5. Ünite 4. Konu Genleşme A nın Yanıtları GENEŞE 5. Ünite 4. onu Genleşme A nın anıtları Aşağıda metal çiftlerinin soğutulması veya ısıtılması ile metal çiftlerin ilk ve son durumları şekilde belirtilmiştir., 2, 3 ve 4. sorularda verilen boşluklara

Detaylı

GAZLAR I. ) gazı, ozon (O 3. Oksijen (O 2. ) gazı, hidrojen (H 2. ) gazı, azot (N 2. ) gazı, klor (CI 2. ) gazı, flor (F 2

GAZLAR I. ) gazı, ozon (O 3. Oksijen (O 2. ) gazı, hidrojen (H 2. ) gazı, azot (N 2. ) gazı, klor (CI 2. ) gazı, flor (F 2 GAZLAR I GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Maddenin üç fiziksel hali (katı, sıvı ve gaz halleri) içinde en düzensiz halinin, gaz hali olduğunu daha önceki konulardan biliyoruz. Gaz halindeki maddenin, katı ve

Detaylı

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar 1. Kütlesi m 1 = 0.5 kg olan bir blok Şekil 1 de görüldüğü gibi, eğri yüzeyli m 2 = 3 kg kütleli bir cismin tepesinden sürtünmesiz olarak kayıyor ve sürtünmesiz yatay zemine

Detaylı

Enerji var veya yok edilemez sadece biçim değiştirebilir (1.yasa)

Enerji var veya yok edilemez sadece biçim değiştirebilir (1.yasa) Termodinamik: Enerjinin bilimi. Enerji: Değişikliklere sebep olma yeteneği. Termodinamik sözcüğü, Latince therme (ısı) ile dynamis (güç) sözcüklerinden türemiştir. Enerjinin korunumu prensibi: Bir etkileşim

Detaylı

m (gr) Soru doğru ise (D), yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz.

m (gr) Soru doğru ise (D), yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... 1. a) Aşağıdakilerden hangisi nicel gözlemdir? A) Hava bugün çok sıcak B) Bizim sınıf daha kalabalık C) Fenerbahçe iyi bir takımdır. D)

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir.

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. Gaz molekülleri birbirine

Detaylı

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir KUVVET SORULARI (I)- L nin kütlesi K nın kütlesinden büyüktür. Çünkü hareket yönü aşağıya doğrudur. (II)- Sürtünme olup olmadığı kesin değildir. (III)- L nin ağırlığı, ipte oluşan T gerilme kuvvetinden

Detaylı

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Fizik 101: Ders 6 Ajanda Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Özet Dinamik. Newton un 3. yasası Serbest cisim diyagramları Problem çözmek için sahip olduğumuz gereçler:

Detaylı

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0 ĐŞ GÜÇ ENERJĐ Đş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir.. Yapılan iş, kuvvet ile kuvvetin etkisinde yapmış olduğu yerdeğiştirmenin

Detaylı

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4 Basit Makineler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 1. Basit makinelerin içbirisi işten kazanç sağlayamaz. Hatta sürtünmelerden dolayı işten kayıp söz konusudur. I. öncül yanlıştır. Basit makineleri

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1 in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam tork;

Detaylı

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N DENGE VE DENGE ŞARTLARI Bir cisim duruyorsa veya düzgün hızla bir doğru boyunca hareket ediyorsa ya da sabir hızla bir eksen etrafında dönüyorsa ``cisim dengededir`` denir. Cisim olduğu yerde duruyorsa,

Detaylı

Mekanik Deneyleri II ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI

Mekanik Deneyleri II ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI Mekanik Deneyleri II Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI ÜNİTE 6 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; iş-enerji, basit makina, sıvı ve gazların basıncı, Boyle-Mariotte ve Gay-Lussac yasaları ile ilgili

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir.

Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir. Madde Tanımı Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir. MADDENİN MADDENİN HALLERİ HALLERİ maddenin haller i MADDENİN

Detaylı