MERDANELERİN KAYNAKLA KAPLAMA YÖNTEMİ İLE YENİLENMESİ ISLAH EDİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERDANELERİN KAYNAKLA KAPLAMA YÖNTEMİ İLE YENİLENMESİ ISLAH EDİLMESİ"

Transkript

1 KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ 163 MERDANELERİN KAYNAKLA KAPLAMA YÖNTEMİ İLE YENİLENMESİ ISLAH EDİLMESİ * İbrahim KAYAHAN ÖZET Metallerin üretilmesinde ve haddelenmesinde, sıcak-soğuk hadde iş merdaneleri, destek merdaneleri ve transfer merdaneleri kullanılır. Teknik ihtiyaçlara cevap verecek özellikteki bu merdanelerden, mevcut teknoloji ile kaynaklanabilir olan tiplerine uygulanan yemleme işlemleri, elde edilen ilave ömür artışları ve performans artışları dikkate değer miktarlardadır. Bu bildiride, uygulama yeri, malzeme özellikleri ve boyutlar olarak çok geniş bir yelpazeyi kapsayan merdane yenileme işlemi, ERDE- MİR T.A.Ş.' deki pratiklerin oluşumu ile birlikte ana başlıklarla, sadece konuya giriş için genel bir yaklaşımla anlatılmıştır. ERDEMİR'de 1987 yılından itibaren ciddi olarak uygulamaya giren, dünyada da yeni olan söz konusu faaliyetler hakkında, daha geniş ve bilimsel sunular yapmak mümkündür. ABSTRACT Hot mill and cold mill rolls, back-up and transfer rolls are used during the production of metals and rolling operation. The existence (life time) and performance values of the rolls which are appropriate to the technical specifcations can be increased at significant points by refurbishing ofweldable types. In this paper, refurbishment operation of rolls including broaded subject like application places,properties and dimension of the materials and the practise methods at ERDEMİR are mentioned in general. This section is the only introduction part of the whole subject. It is possible to prepare more scientific and broad presentations about the reclemation process of the rolls that have been applied since 1987 at ERDEMİR, however this application methods are new in the world. 1.GİRİŞ Demir-Çelik endüstrisinde imalatta kullanılan muhtelif merdaneler vardır. ERDEMİR T.A.Ş. gibi yassı mamul üreten kuruluşlarda; Sürekli Dökümler' de kalıp çıkışından doğrultma sonrası masa roll'lere kadar, Sıcak ve Soğuk haddeleme ünitelerinde; work (iş) roll, back-up (destek) roll, table (masa) roll, feed (sevk) roll, wrapper (sarma) roll, pinch (sıkıştırma) roll, edger(kenarlama) roll şekliyle isimlendirilen merdaneler çalışma şartlan gereği çeşitli kimyasal ve fiziksel yapıda imal edilirler. İşletme şartlarında aşınarak ve/veya kırılarak v.s. nedenlerle hurdaya ayrılan merdanelerden kaynaklanabilir olanlar, uygun bir kaynak dolgu işlemi ve ısıl işlemden sonra işlenerek tekrar sistemde kullanılmaya devam eder. Kaynak teknolojisinde meydana gelen gelişmeler sayesinde merdanelerdeki kaynaklanabilirlik sınırı genişlemekte ideal ekonomik sonuçlar verici uygulamalar yapılabilmektedir. ERDE- MİR T.A.Ş. atelyelerinde, Sürekli Döküm merdaneleri ve Sıcak Haddehane muhtelif merdaneleri başta olmak üzere uygulamalar yapıla gelmekte, zor kaynaklanabilir merdaneler için de ileriye dönük araştırma-deneme çalışmaları planlanmaktadır. * Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Uzunkum Cad. No.l Kdz. Ereğli - Türkiye

2 KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ 164 2, MERDANE KAPLAMA İŞLEMİNDE UYGULANAN METOTLAR Merdane cinsi, boyutu, kullanıldığı yer ve uygulanacak dolgu malzemesi özelliğine göre muhtelif yöntemler vardır: Toz altı-ark, Elektro-cüruf bant, Gaz altı-ark, Soğuk-sıcak ark, Açık-ark gibi. Resim 1. ERDEMİR Sıcak Hadde Tesisleri 2.1 Tozaltı-ark kaynak yöntemi En fazla uygulanan dolgu kaynak yöntemidir. Nüfuziyeti ve seyrelmesi yüksek olup, ağır tonajlı yüksek gerilmelere karşı ideal ITAB veren bir yöntemdir. 2.2 Elektro-cüruf bant kaynak yöntemi Tozaltı kaynak yöntemine benzer. Özellikle aplamanın ana malzeme ile en az karışması ve alaşım elemanlarının kaynak metalinde azalmaması arzu edildiğinde tercih edilir. Seyrelmesi en az kaynak yöntemdir. Elektrot arkı olmadan cüruf içinde elektriksel direncin oluşturduğu ısmıniergitmesi ile olur. 2.3 Gazaltı-ark kaynak yöntemi Özlü ve masif yapıdaki gazaltı kaynak tellerinin kullanılması ile yapılan dolgu işlemidir. Verimlilik azlığı, sıçrama, torç ve kontak grubunun aşırı ısınması ve porozite problemleri nedeniyle az kullanılır. Kaynak metalinde homojen olmayan poroziteli yapılar oluşabilmektedir. 2.4 Gazaltı Soğuk-Sıcak Ark Yöntemi Gaz altı yöntemidir. Oluşan ark içersine enerjisiz(soğuk) ayrı bir telin verilmesiyle oluşur. Enerjili ve enerjisiz tellerin, fiziksel ve kimyasal yapıları ile tel hızları istenen kaynak metali özelliğine göre tayin edilir. Uzun süreli istikrarlı proses temininde güçlükler oluşmaktadır. 2.5 Açık-ark yöntemi Gazaltı yönteminin gazsız halidir. Sadece özlü kaynak tellerinde kullanılır. Oluşan kaynak banyo-

3 KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ 165 sunu, havanın azot ve oksijeninden korumak için, özlü telin özünün yanması ile oluşan koruyucu atmosfer kullanılır. Öze katılan çeşitli ferro alaşımlarla istenen kalitelerde kaynak metali elde etme imkanı vardır. 3. MERDANE KİMYASAL KOMPOZİSYONLARI Merdanelerin kaynakla yenilenmesi işleminde en önemli unsur merdane malzemesinin kimyasal yapısıdır. Mevcut kaynatma teknolojisi ile dövme ve dökme çeliklerde, sadece ısıl tedbirler ve kaynak sonrası ısıl işlemler uygulanmak kaydıyla kaynaklanabilirlik sınırı yaklaşık %1C miktarına kadardır. Özellikle karbon miktarının artışı kaynaklama kabiliyetini çok etkiler. Çelikteki diğer alaşım elemanları olan Cr, Ni, Si, Mn, V, W, Mo'de bu etkiyi arttırır. Tablo 1. Tipik merdane malzemeleri. (P, S, Cu olabildiğince az oranda olmalı. Merdane Standart İş Merdanesi Derin Sert İş Merdanesi Demir Dışı İş Merdanesi Destek Merdanesi %c %Mn %Si r %Mo %v 0) Tablo 2. Erdemir'de kullanılan Dökme Çelik ve Dövme Çelik, Back-up roll (destek merdanesi) analizleri Merdane Cinsi Dökme Çelik Dövme Çelik % C % Mn % Si Max % Cr Min 2.5 Min 2.5 % Ni Max 0.5 Max 1.0 % Mo Sertlik ShC Düşük karbonlu çelik merdaneler İçerdikleri karbon miktarı en fazla %0.6 olan merdanelerdir. Geniş bir uygulama alanı olarak dövme çelikler bu sınıfa dahildir. Mikro yapıları, ferritli perlitik ve beynitik yapıdadır. Yüksek bir kırılma direncine sahiptirler. Karbon miktarı, %0.35 ile %0.50 arasıda çok uygulanan sınıftır. Cr ilavesiyle mikro yapı daha stabil hale getirilerek korozyon ve oksidasyon direnci artar, sertleşme kabiliyeti ve sıcakta çekme mukavemeti artar. Mo ilavesiyle de sıcaktaki mukavemeti ve çatlama direnci artar. Tablo 3. Back-up (Destek) Merdanelerinin tipik-yaklaşık Mekanik Özellikleri Sertlik (HRÇ) Çekme Mukavemeti (kg/»m2) Akma Mukavemeti on/mmz) % Uzama % Alan Daralması Yorulma Mukavemeti (kg/mug) Dövme Çeük Merdane Gövde Dökme Çelik Merdane Gövde Dövme Çelik Merdane Boyun Dökme Çelik Merdane Boyun

4 KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ Yüksek Karbonlu Çelik Merdaneler İçerdikleri karbon %0.6 ile %0.8 arasındadır. Haddehanelerde son işleme ünitelerinde kullanılır. Özellikle aşınmaya dirençli merdanelerdir. Normalize edilmiş Cr, Mo, V alaşımlı olan dövme çelik merdaneler, havada soğutmakla sertleştirildiklerinde yüksek mukavemet verirler. Tipik bir örnek olarak; 0.7, 0.8%Mn, 0.5%Si, 1.0r, 0.2%Mo, 0.1 %V alaşımları içeren merdanedir. Dökme çelik olan merdaneler, Cr, Mo, W içerirler. Karbon miktarı % 0.8 ile %1.0 arasındadır. Sertleştirilmiş iş merdaneleri ile destek merdaneleri dövme merdanelerdir. Genel kompozisyon olarak 0.8, 0.4%Mn, 0.2%Si, 1.5r, 0.5%Mo alaşım elemanlarım içerirler. Karışık ısıl işlemler sayesinde önemli ölçüde derinlikte ıslah edilmiş homojen bir yapı elde edilerek tekrar taşlanarak yeniden kullanma imkanları temin edilmiştir. 4.MERDANE KAPLAMA KAYNAK MALZEMELERİ Merdane kaplama işleminin en önemli aşamalarından biridir. İki ana unsur söz konusudur; Merdane kullanım yerinin kaplama malzemesine uygunluğu, Kaynak ve ısıl işlem uygulanabilirliği. 4.1 Kullanım yeri uygunluğu Kaplamada kullanılacak kaynak malzemesi, en az merdane orijinal malzemesi kadar ve/veya daha fazla ekonomik çalışma performansı göstermelidir. Merdane kitlesinin boyutları, imalat zorlukları ve ekonomikliği nedeniyle imalat esnasında kalite yönünden birtakım tavizler verilmiş olabilir. Kaynak teknolojisi ve ısıl işlem teknolojisinde meydana gelen gelişmeler sayesinde az miktarda çok kaliteli (pahalı) malzemeleri kullanmak ve ideal bir ısıl işlem uygulamakla, genellikle merdane orijinal malzemesinden çok daha yüksek performanslı sonuçlar alınmaktadır. 4.2 Kaplama malzemesinin kaynaklanabilirliği ve ısıl işleme uygunluğu Kaynak dolgu malzemesi Özelliklerinin merdane malzemesine benzer olmasın şart olmadığını yukarıda belirtmiştik. Metalurjik olarak biliyoruz ki alaşımlı malzemelerin imalatı ve kaynatılması, az alaşımlı malzemelere göre daha çok problemlidir. Merdaneleri, yüksek çalışma performansı vermesi ve/veya yeniden kullanmak için bir taraftan yenileyip ıslah etmek istiyoruz, diğer taraftan ise potansiyel problemler üretiyoruz gibi ters bir durumla karşılaşıyoruz. Buradaki kriterimiz; Ana malzemeye kaynaklanabilirliği ve kaynak sonrası ısıl işlem ve işlenebilirliğinin uygunluğu olmaktadır. ' Tablo 4. Back-up (destek) merdanesi kaplamasında kullanılan kaynak malzeme yelpazesi (%ağırlık) Element Minimum Maximum C Si Mn Cr Mo Ni Co V Tabloda belirtilen kaynak malzemesi, Fe-Cr-Mo-V-C bazlı alaşımdır. Tozaltı ark kaynak usulüne göre özellikle dizayn edilmiş, dövme veya dökme back-up roll yenileme işlemlerinde kullanılmaktadır. Mikro yapı, çok ince molibden karbür içeren beynit ve martensit karışımıdır. Son ısıl işlem prosedürü, işletme şartlarında çalışma sertleşmesi yapmayacak şekilde kalıntı osteniti tam olarak dönüştürücü olarak hesaplanmıştır. Kimyasal kompozisyon, tavlama prosedürü ve gerekli mukavemet ile aşınma direnci optimizasyonu yapılmıştır. Söz konusu kaplama malzemesi ile yapılan çelik üretiminde, dövme çeliğe göre %40, dökme çeliğe göre %100 daha fazla aşınma mukavemeti elde edilmiştir.(6)

5 KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ Kaplama kaynak malzemesinden beklenen teknik özellikler : 1. Sertlik 2. Dinamik basınç gerilmelerine direnç 3. Plastik deformasyonlara direnci 4. Termal şoklara direnç 5. Yorulmaya bağlı kalkma ve/veya parça kopmasına direnç 6. Aşınma ve korozyona karşı direnç 7. Yüksek yorulma direnci 8. İşlenebilirlik 5. MERDANE KAPLAMA İŞLEMİ ERDEMİR T.A.Ş. atelyelerinde özellikle "Sürekli Döküm" merdaneleri, Masa merdaneleri, Sıkıştırma merdaneleri, Sevk merdaneleri ve Destek merdanelerine kaplama işlemleri yapılmaktadır. Kaplama işleminde toz altı-ark kaynak yöntemi ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Sürekli Döküm merdaneleri, sıcakta termal ve gerilim-korozyon çatlamasına ve aşınmaya cevap verecek özellikte malzeme ile kaplanır. Masa, sıkıştırma ve sevk merdaneleri genel olarak aşınmaya karşı kaplanırlar. Back-up roll (destek) merdaneleri en önemli kaplama işlemidir. Haddeleme yüklerinin büyüklüğü, merdaneye gelen tekerrürlü hertz gerilmelerinin oluşturduğu komplex gerilme dağılımı şekilde gösterilmektedir. Oluşan basınç gerilmeleri yaklaşık 1.5 Gpa değerindedir. Oluşan gerilmelerin kesme gerilme bileşeni bazen yüzey-altmda 500 Mpa'ı aşmaktadır. İş merdanesi ile destek merdanesi arasında oluşan dikdörtgen şeklindeki temas alanı genişliğinin 0.39 katı derinlikteki kritik seviyede 45 derecede oluşan kesme gerilmesi değeri baskı yükünün katı kadar olup, tüm hesaplamalar, yorulma dayanımı, çatlama dayanımı, homogen iç yapı özellikleri ve yüksek aşınma direnci faktörlerinin dikkate alınması ile yapılır. (3) 5.1 Ön hazırlık 1. Merdane tamamen temizlenir. Göz ve NDT kontrolü yapılarak tespit edilen olası hatalar giderilir. 2. Kaynatılacak yüzeye gerektiği kadar ön işleme yapılır. Hatalar, sıcak çatlaklar, yorulmuş ve karbürize olmuş metal en az 3mm işlenerek yok edilir. 3. Çatlaklar yüzeyde ise ve derin değilse işlenmek suretiyle, derinlemesine ise tezgahta açarak manuel olarak tamir prosedürü çerçevesinde tamir edilir. 4. Kalkma ve malzeme kopmasının nedeni olan yüzey altı malzeme hatası kesinlikle tespit edilip yok edilmelidir. Yüzeyin 6-12mm arası derinlik, yorulma başlangıcı olarak kritik bölgedir. Destek merdaneleri haddeleme yapan iş merdanesini destekleyen önemli bir merdanedir. İş merdanesi daha serttir. İş merdanesinin destek merdanesine yaptığı baskı yük dağılımı Şekil 1. Şekil 2. ve Şekil 3' de görülmektedir. Destek merdanesi tekerrürlü hertz gerilmelerine maruzdur. Merdanede oluşan yorulma kırılmaları, parça kopmaları ve kalkmalar söz konusu gerilmelerin oluşturduğu hasarlanmalardır.

6 KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUS AL KONGRESİ 168

7 KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ Ön tavlama Ön tavlama; sağlıklı kaynak yapabilme, iç gerilmeleri en aza indirebilme ve özellikle ITAB'da en uygun mikro yapıyı oluşturarak kaynağın temelini garanti etmek açısından çok önemlidir. Aksi halde ostenit yapıdan martenzit, ferrit veya bainit yapıya dönüşümdeki soğuma hızı, çeliğin ısı iletim katsayısının, en etkin soğutma görevi yapan sudan kat kat olan yüksekliği nedeniyle ITAB 1 in dönüşümünü müthiş bir şekilde hızlandıracak, böylece kırılgan sert bir martenzitik bîr yapı meydana getirecektir. Ayrıca kalın kesitli malzeme olması nedeniyle de oluşan üç eksenli gerilmelerle çatlama ve kırılma ihtimali yükselecektir. Ön tavlama prosedürü, merdane malzemesi kompozisyonu ile merdane boyutlarına göre hesaplanarak tespit edilir. Isıtma hızı <15 C/Saat' ten fazla olmamalıdır. Aksi halde merdane ekseni sıcaklığı < merdane yüzey sıcaklığı "olacağından izafi genleşmenin karşılık geldiği gerilim miktarı yüzey-altı çatlamalarına neden olabilecektir. İçerdiği toplam alaşım miktarı ve karbon oranına göre hesaplanarak her bir inç (25.4mm) merdane çapı için 15dk ile 30dk sürede ısıtarak şeklinde uygulanır. Tablo 5. Toplam alaşım %(Mn+Cr+Ni+Mo+Si+W+V) miktarı ve değerine göre ön tav sıcaklıkları. (C) TOPLAM ALAŞIM %2 %3 %4 %5 % Tablo 6. Merdane çapı (inç)'na göre, ön tavın tüm gövdede eşit hale gelme süreleri. Merdane Çapı(inç) Tutma Süresi (Saat) Merdane Çapı (inç) Tutma Süresi (Saat) Ön tav sıcaklığı, kaynak işlemi süresince daima "martenzitik dönüşüm" (Ms) sıcaklığının üzerinde tutulmalıdır. Burada iki amaç vardır: birincisi yığılan kaynak metalinin daima ostenitik faz'da tutularak oluşabilecek dönüşüm-gerilim çatlaklarına meydan vermemek, ikincisi ise faz dönüşümünü kontrol altında tutarak, istenilen şekilde tüm kaynak dolgu için topluca yaparak homojenliği sağlamaktır. "Ms" değeri (Fahrenhayt), alaşım elemanlarına göre yaklaşık hesaplanarak tahmin edilebilir. Ms=90I - (558x + 53x%Mn + 3,8x%Si + 25,6xr + 25,9x%Ni + Ux%Mo + 20x%W) 5.3 Tampon tabaka uygulaması Öncelikle iki nedenden dolayı uygulanır. Birincisi, yüksek karbonlu malzemelerde ilk sırada meydana gelebilecek gevrek çatlama riskini ortadan kaldırarak dolgu malzemesi ile merdane malzemesi arasında uygun bir geçiş sağlamaktır. İkincisi ise, ilk sırada seyrelme ile oluşabilecek element

8 KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUS AL KONGRESİ 170 kayıplarının oluşturabileceği istenmeyen (beklenmeyen) yapının önlenmesi içindir. Tampon tabaka mekanik özellikleri, orta karbonlu alaşımlı merdanelerde, kaynak dolgu malzemesi ile ana malzeme özelikleri arasında olması ve mümkün olduğunca yakın değerlerde olması gerekmektedir. Aksi halde, yorulma mukavemeti azalmasına neden olabilecektir. Tampon tabaka, bir veya iki sıra olarak uygulanır. Tampon tabaka, kritik olan, yüzeyden 6-12 mm'den daha derin bölgede bulunmalıdır. Aksi halde maximum gerilmelere maruz kalarak, malzeme kalkması ve/veya kopmasına neden olabilir. Resim 2. Kaynak dolgu yapılmış back-up roll (destek) Merdanesinin ısıl işlem öncesi yüzeyi. 5.4 Kaynak Parametreleri Kaynak dolgu işleminde, yığılan kaynak metalinin en iyi performansı vermesi için kaynak parametrelerin önemi büyüktür. Sabit voltajlı doğru akım redresörleri en çok kullanılanlardır. Kaynak işlemi sırasında merdaneye lokal olarak verilen ısı girdisi, mikro yapı oluşumunda etken bir unsurdur. Malzeme analizine göre seçilen ön tav sıcaklığı ve pasolar arası sıcaklığı da dikkate alınmak kaydıyla ideal bir ısı Girdisi tespiti yapılmalıdır. Hedeflenen iç yapı oluşumuna ulaşmada soğuma hızı çok önemlidir. Soğuma hızına tesir eden faktörlerin başında merdaneye verilen ısı miktarının en başta geldiği açıktır. ITAB, tampon tabaka ve dolgu metalinin analizlerinden hareketle hedeflenen veya kaçınılması gereken iç yapı oluşumunu, tespit edilecek kritik soğuma hızı referansıyla kontrollü olarak takip etmek suretiyle temin edebiliriz. ISI GİRDİSİ = Volt x Amper x Kaynak Hızı (Joule/mm) (V) (A) (mm/ sn) Şekil 4. Örnek bir (TTT) diyagramı ile ferrit oranı ve Metal-Karpit miktarının nasıl kontrol edileceğini göstermektedir.

9 KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ 171 Yığma miktarının arttırmak maksadıyla yapılacak yüksek akım ve düşük kaynak hızı, ısı girdisini lokal olarak arttıracak kaynak metali ve ITAB'ta gereksiz miktarda karbürlerin oluşumuna neden olarak istenmeyen bir iç yapı meydana getirecektir. Yapılan araştırmalar, düşük çaplı özlü kaynak teli kullanımı ile bahis konusu problemin büyük ölçüde aşıldığını göstermektedir. Düşük çaplı özlü kaynak teli yüzey/ağırlık oranının küçük olması nedeniyle yüklenen enerji ile ergime kabiliyeti fazlalaşır. Osilasyonlu kaynak hızı sayesinde, kaynak metalinin ana malzeme üzerindeki soğuma hızı, osilasyon stroku ile de ayarlandığında istenen kritik soğuma hızı kontrol edilebilir. Tablo 7. Elektrod çapına göre, Kaynak metali yığma miktarları (Kg/saat) Akım(Amper) Çap 2.0/ Özlü Çap 2.4/ Öztfi Çap 3.2/ Özlü Çap 3.2/ Dolu a) Akım şiddeti (I) Kaynak elektrodu, çapına ve kaynak hızına bağlı olarak değişir. Kullanılan toz altı tozu akım dayanabilirliği de önemlidir. Akım arttığında, kaynak nüfuziyeti ve yığma oranı artar. Akım değişmeleri, form ve yapı olarak düzgün olmayan kaynak sıraları oluşturur. Farklı yapıdaki kaynak dikişleri her ne kadar birbirlerini geçişim ve temperleme yoluyla dengeler ise de aşırı sapmalar istenmeyen mekanik ve metalurjik problemlere neden olabilirler. b)voltaj(v) * * Kaynak formu, seyrelme ve alaşım elementlerinin kompozisyon stabilitesi için önemli bir unsurdur. İki ayrı voltajın toplamıdır. İlki, kontak meme uç noktası ile elektrot teli uç noktası arasında meydana gelen gerilim düşümüdür. İkincisi ise ergiyen tel ucu ile kaynak banyosu üst yüzeyi arasında meydana gelen gerilim düşümüdür. Düşük voltajda, düzgün olmayan şekil ve kaynak metaline minimum element geçişi, yüksek voltajda ise çok geniş bir kaynak formu, yanma ile alaşım elementlerinin kayıpları ve fazla miktarda toz altı tozu sarfı meydana gelir. c)kutup cinsi Pozitif ve negatif kutuplu kaynak imkanı vardır. Düşük nüfuziyet ve yüksek yığma hızı için negatif elektrot, yüksek nüfuziyet, yüksek yorulma direnci ve daha istikrarlı mikro yapı için ise pozitif kutup tercih edilir. d) Kaynak hızı (mm/sn) Kaynak hızı, ark voltajını etkiler. Hız arttıkça voltaj düşük kalır ve voltaj düşüklüğünün bahsedilen

10 KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ 172 sonuçları oluşur. Önemli olan, kaynak parametrelerinin en uygun oluştuğu kaynak hızıdır. Genellikle deneme yanılma yöntemi ile test edilerek bulunur. e) Serbest tel uzunluğu Kontak meme ucu ile kaynak yapılan malzeme arasındaki mesafedir. Gerilim düşümüne neden olan serbest telin uzunluğu yaklaşık 30 mm civarındadır. Bu uzunluk büyük tutulursa nüfuziyet yetersizliği ve yüksek metal yığılması oluşur. 5.5 Son tavlama Kaynak işlemi tamamlandığında, merdane ön tav sıcaklığının (%5) üzerine kadar tavlanarak bir miktar bu sıcaklıkta tutulur. Merdane yüzeyi ile merdane eksen malzeme sıcaklıkları eşitlenir. Merdane çok yavaş (15-20 derece/saat) bir şekilde oda sıcaklığına kadar soğutulur. Bu işlemle eksene nazaran daha hızlı soğuyan merdane yüzeyinde oluşabilecek çatlaklar önlenmiş olacaktır. 5.6 Gerilim giderme tavlaması Kaynak dolgu işleminde sıvı halden katı hale geçen dolgu metalinin hacimsel küçülmesi, faz dönüşümlerinde meydana gelen hacimsel genişleme ön tav ve operasyon tavlamalarının meydana getirdiği üç boyutlu genleşmeler merdanede yüksek bir iç gerilme meydana getirir. İşletme şartlarındaki ilave çalışma yüklerinin de etkisiyle merdanede kırılma ve patlamalar olabilecektir. Tehlikeli olan bu durumu ortadan kaldırmak için, kaynak işlemi sırasında oluşan söz konusu iç gerilim enerjisi uygun bir tavlama operasyonu ile giderilir. Gerilim giderme tav fırını ısıtılmasının doğrudan merdane üzerine değil, dolaylı, nötr fırın atmosferinde ve homojen olması en idealdir.

11 KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ 173 Şekil 6. Destek merdanelerinde aşınma performansı Bir kampanya döneminde ( ton çelik üretimi) Aynı şartlarda çalışan 3 ayrı cins destek merdanesinin aşınma profili. A. Dökme çelik, dengesiz ve yüksek aşınma profili. B. Dövme çelik, beklenen iyi bir aşınma profili C. Kaynaklı, çok daha güzel aşınma profili oluşmuş. 5.7 Merdanenin işlenmesi Gerilim giderme işleminden sonra merdane tornalanmak üzere tezgaha kaldışılır. Kontrollü olarak talaş alınıp yüzey çatlak kontrolü, sertlik ve sertlik dağılımı kontrolü yapılarak son ölçüye kadar işlenir. İlk temizlik pasosundan itibaren tespit edilen değerler grafik haline getirilerek yorumlama yapılır. Resim 3. Kaynak dolgu işlemi sonrası back-up roll

12 KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ Merdane yüzey kontrolü Resim 4. Isıl işlem sonrası back-up roll İşleme operasyonundan önce merdane yüzeyi gözle kontrol edilir. İlk pasodan sonra penetrant sparey, "Eddy Curent" ve/veya "Magnetik Partikül" sistemleriyle çatlak kontrolü yapılır. Kaynak pasoları arası nüfuziyetsiz "Yuvarlanma bindirmeler", tampon tabaka-ana malzeme arası muhtemel kalkmalar ve ITAB çatlamalarının tespiti için ultrasonik testler yapılır. 5.9 Merdane sertlik ve dağılımı kontrolü Merdane son ölçüsüne işlenirken her işleme sonu, silindirik yüzeyin açmım kenarı ile silindirik yüzeyin uzunluğunun oluşturduğu iki eksen koordinatları uygun bir ölçekte tanımlanarak tespit edilen yeterli sayıdaki noktadan ölçümler yapılarak sertlik dağılımı izlenir. Meydana gelen sapmaların miktarları çap açınımı ekseni ve boy ekseninde hesaplanarak sapmanın genel eğiliminin nedenleri hakkında tahminler ve yorumlar yapılarak, kaynak ve tavlama operasyonları hakkında gerekli düzeltici tedbirler alınır Merdanelerin işletmede kullanılması ve izlenmesi i Yenilenen merdaneler işletmede dikkatli kullanılmalıdır. İşletme şartlarında meydana gelebilecek normal dışı, ekstrem yüklemeler sonucu oluşacak hasarlanma problemleri, uygulayıcıları yanıltmamalıdır. Orijinal merdanelerle ve/veya farklı metot ve malzeme uygulanması ile elde edilen merdaneler arasında, aynı işletme şartlarında mukayeseli performans testleri yapmak suretiyle ileriye dönük çok faydalı bilgiler elde edilir. Merdanelerin üretimi etkileme performanslarındakı değişmeler ile merdanelerde meydana gelen ömür problemleri (çeşitli çatlamalar, yorulmaya bağlı kalkma, parça kopması, kırılma ve aşınmalar) tespit edilmeli, uygulanan yenileme işlemindeki aşamalar alman sonuçlara göre gözden geçirilmelidir. 6. SONUÇLAR 1. Demir-Çelik sektöründe kullanılan merdaneler, işletme şartlarının getirdiği zorluklar nedeniyle kaliteli pahalı malzemelerden özel teknikler kullanılarak genellikle büyük boyutlu olarak imal edilirler. Bu nedenle maliyetleri yüksek olup dünyada sayılı imalatçılar tarafından üretilirler. Bu yüzden çok pahalı elemanlardır.

13 KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ Merdanelere yapılan satm alma yatırımı, işletmeler için her zaman en önemli harcama kalemleri olmuştur. Yapılan yatırımın, çok uzun ömürlü olması, üretimde problemsiz kullanılması, çok miktardaki üretimin sağlanmasında kullanılması beklenen en ideal durumdur. 3. Buna rağmen, çalışma ömrü sonunda hurdaya ayrılacaktır. Hurda olan merdaneyi belli oranda veya orijinal yapısı kadar, yenileme işlemi ile tekrar servise koyabilme imkam, merdane satm alma masraflarını çok büyük oranda düşürecek daha az merdane stoku ile ekonomik çalışma sağlanabilecektir. 4. Kaynak teknoljisi ve kaynak sarf malzemelerinde meydana gelen gelişmeler, "zor kaynaklanabilir" özellikteki malzemelerin günümüzde artık rahat kaynaklanabileceğini göstermektedir. 5. Haddeleme ile çelik ürünleri üretim tesisi kurma, mevcut tesislerin genişletilmesi veya modernize edilmesi sırasında kullanılan merdanelerin "Kaynaklanabilir" özellikte seçilmesi önemli kriterlerden biridir. 6. Uygulama olarak henüz yeni sayılabilecek "Merdanelerin kaynakla yenilenmesi-ıslah edilmesi" konusu büyük gelişmelere açıktır. 7. Kaynak sarf malzemesi üreten kuruluşlar, kullanıcılar ve araştırma kuruluşları arasında daha yakın işbirliğine ihtiyaç olduğu hissedilmektedir.

14 KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUS AL KONGRESİ 176 REFERANSLAR 1. Anık, S., Kaynak Tekniği, Cilt 3, İTÜ Matbaası İstanbul Lesnewich. A. Control of melting rate and metal transfer in MIG welding.weld. J., 34(12), Atamert S., The Report of Properties of the back-up roll cladding materials W.A. Ltd. 4. Crowther M., Submerged arc welding of GC rolls Sandvik AB, Sweden. 5. The Physic of Welding, IIW Pablication Pergamon Press Kayahan İ., Atamert S., Acur S., New Surface New Life, Rolls Advance in Mill Roll Technology April 1999, International Convention Centre Birmingham, UK

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

1. GİRİŞ. 1.1. Kalite çalışmalarının tarihsel gelişimi

1. GİRİŞ. 1.1. Kalite çalışmalarının tarihsel gelişimi 1. GİRİŞ Günümüz teknoloji çağında endüstri ve ticaretin globalleşmesi, rekabeti de beraberinde getirmiş, kalite ise rekabetin en önemli unsuru olmuştur. Tüketici alışkanlıklarının, en iyi kaliteyi en

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak uygun tekniklerle birleştirilebilir. Alaşım cinsi, birleşim

Detaylı

PETROL BORULARININ KAYNAKLARINDA RADYOGRAFİK MUAYENE YÖNTEMİNİN HATA TESPİT KABİLİYETİ

PETROL BORULARININ KAYNAKLARINDA RADYOGRAFİK MUAYENE YÖNTEMİNİN HATA TESPİT KABİLİYETİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 1, 55-65, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 1, 55-65, 2013 PETROL BORULARININ KAYNAKLARINDA RADYOGRAFİK MUAYENE YÖNTEMİNİN HATA TESPİT

Detaylı

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER KAYNAKLI BİRLEŞİMLER TARİHÇE VE BİRLEŞİMLERİN TATBİKİ* Aynı veya benzer alaşımlı metallerin, ısı etkisi altında birleştirilme işlemine kaynak adı verilir (Şekil 1). Kaynakla birleştirmenin bazı türlerinde,

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR Prof. Dr. Selâhaddin ANIK ÖNSÖZ Kaynak tekniğinin son 45 yıl içerisindeki

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ III GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ Prof. Selahattin ANIK Doç. Kutsal TÜLBENTÇİ GAZALTI KAYNAĞI (KORUYUCU GAZLA KAYNAK) 1-Giriş Gazaltı yahut da koruyucu gazla kaynakta, genellikle yeri bir gazla

Detaylı

SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ

SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ Yüzey Sertleştirme Đşleminin Önemi SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ Yüzey sertleştirme işleminde düşük karbonlu çeliklerden imal edilmiş parçalar, karbon verici ortamlar içinde tavlanırlar.bu işlemde parçaların

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1 KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1 0 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Kaynağın tarifi sınıflandırılması... 2 Kaynağı uygulandığı malzemeye göre sınıflandırma... 2 Kaynağı amacına göre sınıflandırma... 2 Kaynağı usulü

Detaylı

Yayın Kimlik No: OK-007 Yayının Kaynağı: 5. Kongre Bildirileri Cilt No: 2 Tarihi: Kasım 1988

Yayın Kimlik No: OK-007 Yayının Kaynağı: 5. Kongre Bildirileri Cilt No: 2 Tarihi: Kasım 1988 Akışkan Kumla Yapılan Maça Ve Kalıplarda Özelliklere Etki Eden Faktörler M.Tarık Ferizoğlu, Đdris Erkeksoy, Yaşar Erdoğan Akışkan kumda, silikatlı kum, dikalsiyum silikat ve köpük yapıcı malzemelerle birlikte

Detaylı

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Kaynak Teknolojileri

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Kaynak Teknolojileri İmalat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal Kaynak Teknolojileri 1 KAYNAK NEDİR? Kaynak, malzemelerin kaynak bölgesinde ısı ve/veya basınç yardımıyla ilave malzeme kullanarak veya kullanmadan birleştirilmesidir.

Detaylı

Paslanmaz Çeliklerin Gıda ve İçecek Endüstrisinde Kullanımı

Paslanmaz Çeliklerin Gıda ve İçecek Endüstrisinde Kullanımı Paslanmaz Çeliklerin Gıda ve İçecek Endüstrisinde Kullanımı Malzemeler ve Kullanımları Serisi, 7. Cilt Euro Inox Euro Inox, Paslanmaz Çelik için Avrupa pazarını gelistirme birligidir. Euro Inox üyeleri

Detaylı

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12)

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) Malzemelerin Mekanik Özellikleri Mekanik tasarım ve imalat sırasında malzemelerin mekanik davranışlarının bilinmesi çok önemlidir. Başlıca mekanik özellikler:

Detaylı

Al ve Alaşımları. Alüminyum

Al ve Alaşımları. Alüminyum Al ve Alaşımları Alüminyum Alüminyum tabiatta en çok bulunan elementlerden biridir ve mühendislik yapılarında çelikten sonra en çok kullanılan metaldir. Alüminyumun yoğunluğu (2,7 g/cm3),çeliğin yoğunluğunun

Detaylı

ISIL İŞLEM UYGULAMASI YAPILMADAN UYGUN MEKANİK ÖZELLİKLERDE EN-GJS 400-18LT (GGG 40.3 DIN1693) MALZEMENİN DÖKÜM PROSES ŞARTLARININ SAĞLANMASI

ISIL İŞLEM UYGULAMASI YAPILMADAN UYGUN MEKANİK ÖZELLİKLERDE EN-GJS 400-18LT (GGG 40.3 DIN1693) MALZEMENİN DÖKÜM PROSES ŞARTLARININ SAĞLANMASI Hakan ÖKER ÖZET ISIL İŞLEM UYGULAMASI YAPILMADAN UYGUN MEKANİK ÖZELLİKLERDE EN-GJS 400-18LT (GGG 40.3 DIN1693) MALZEMENİN DÖKÜM PROSES ŞARTLARININ SAĞLANMASI Ay Döküm Makine Sanayi Ferritik yapılı küresel

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI. Öğr. Gör.

MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI. Öğr. Gör. MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI Öğr. Gör. Kadir GELİŞ AĞRI- 2014 2 ÖNSÖZ Endüstride birçok alanda sökülemez bağlantı

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

Aluminyumun endüstriyel çapta üretimi ise, 1886 yılında ABD'de Charles Martin Hall ve Fransa'da Paul T. Heroult'un birbirlerinden

Aluminyumun endüstriyel çapta üretimi ise, 1886 yılında ABD'de Charles Martin Hall ve Fransa'da Paul T. Heroult'un birbirlerinden ALUMĠNYUM- EN GENÇ METAL Aluminyum, yeryüzünde oksijen ve silisyum'dan sonra en çok bulunan üçüncü element olmasına rağmen, endüstriyel çapta üretimi 1886 yılında elektroliz yönteminin kullanılma ya başlanması

Detaylı

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR Cilt D Kısım 55 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait Esaslar 2005 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait

Detaylı

Dekorasyonda Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Mekanik İşlemleri

Dekorasyonda Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Mekanik İşlemleri Dekorasyonda Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Mekanik İşlemleri Malzemeler ve Kullanımları Serisi, 6. Cilt Euro Inox Euro Inox, Paslanmaz Çelik için Avrupa pazarını geliştirme birliğidir. Euro Inox

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

Haddelemede üç önemli unsur mevcuttur: Tav Problemi. Yolluk Problemi. Kalibre Mevzuu. Haddecilik bu üç ana temel üzerine oturtulmuştur.

Haddelemede üç önemli unsur mevcuttur: Tav Problemi. Yolluk Problemi. Kalibre Mevzuu. Haddecilik bu üç ana temel üzerine oturtulmuştur. Haddeleme Kaynak : Đnternet Şekil Değiştirme: Plastik ve elastik olmak üzere ikiye ayrılır. Haddelenerek şekil değiştirme plastik şekil değiştirmenin uygulama kollarından en önemlisini oluşturmaktadır.

Detaylı

YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr

YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr İndeks 02 Yüksek sıcaklık izolasyon malzemeleri ve refrakterler. 10 Elektrikli

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI REHBERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yayın No: 09 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI REHBERİ Editör Dr. Fazıl AYDIN Yayına Hazırlayanlar Sakine OVACILLI İSG Uzmanı Tolga PEKİNER İSG Uzmanı Ankara,

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

GİRİŞ, DÖVÜLEBİÜRÜK, AÇIK KALIPTA DÖVME. Prof. Dr. Levon ÇAPAN İTÜ SAKARYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA BÖLÜMÜ

GİRİŞ, DÖVÜLEBİÜRÜK, AÇIK KALIPTA DÖVME. Prof. Dr. Levon ÇAPAN İTÜ SAKARYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA BÖLÜMÜ GİRİŞ, DÖVÜLEBİÜRÜK, AÇIK KALIPTA DÖVME Prof. Dr. Levon ÇAPAN İTÜ SAKARYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA BÖLÜMÜ 26 ARALIK 1991 5 Giriş- Dövülebilirlik- Açık Kalıpta Dövme Giriş. Dövülebilirlik En eski üretim

Detaylı