SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012

2 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN Ortaklığımızın çıkarılmış / ödenmiş sermayesinin TL den TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin izahnamedir. Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca /../ tarih ve./... sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. İzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraççılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluşlara da zararın ihraççılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. Bağımsız denetim kuruluşları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara ilişkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlış ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur. İzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından aşağıda unvanları belirtilen kuruluşlar ile bu kuruluşları temsile yetkili kişiler sorumludur: Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve halka arzda aracı kurum ve piyasa danışmanı olarak yer alan Galata Yatırım A.Ş. izahname ve eklerinin tamamından sorumludur. Yatırımcılara Uyarı: Bu izahname, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, Ortaklığımızın geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 2

3 I. PİYASA DANIŞMANI GÖRÜŞÜ: tarihinde Piyasa Danışmanı Anlaşması imzaladığımız Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ye ilişkin kurum görüşümüz aşağıda belirtilmiştir. Şirket, sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edeceği menkul kıymetlerin işlem görmesi amacıyla IMKB bünyesinde kurulan Gelişen İşletmeler Piyasası nda sermaye artırımı yolu ile halka açılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve IMKB ye başvuruda bulunmuştur. Rapor ve eklerinden de anlaşılacağı üzere, Şirket sermaye piyasası mevzuatı ve diğer mevzuatlardan kaynaklanan hukuki ve mali yükümlülüklerini sağlayacak şekilde yapı oluşturmuş, iş süreçlerini tanımlamış ve belirlemiştir. Halka arzdan elde edilecek nakdin tamamı, Şirket faaliyetlerinde ve yeni yatırımların finansmanında kullanılacaktır. Elde edilecek gelirin daha çok, ileriki dönemlerde tekstil sektöründe büyüme hedefleri çerçevesinde, şirketin büyümesini sağlayacak sabit yatırımlarda, işletme sermayesisinde, yurtiçi ve yurtdışında şubeler açarak büyüme yolunda bu sektörle ilgili yeni yatırımların finansmanında ve karlılık kriterleri göz önünde bulundurularak belirlenecek ve gerekli fizibilite çalışmaları yapılarak karar verilecek olan yeni yatırım alanlarında kullanılması planlanmaktadır. Şirket, bunun neticesinde de satış hasılatını artırmayı, faaliyetlerini geliştirerek sürdürmeyi ve faaliyet sonuçları itibarıyla da karlılığı arttırmayı hedeflemektedir. Kurum olarak, Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. nezdinde yaptığımız çalışma ve değerlendirmeler ve Şirketin tarafımıza sunduğu bilgi ve belgeler doğrultusunda, Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. nin gelişme ve büyüme potansiyeline sahip bir şirket olduğunu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İsletmeler Piyasası Listesi ne kabul edilerek, sermaye piyasalarından yararlanmasının uygun olacağı görüsünü bilgilerinize sunarız. II. BORSA GÖRÜŞÜ III. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR: Yoktur. IV. GİP TE RİSK BİLDİRİM FORMU UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ Borsa üyeleri, müşterilerinin GİP te işlem görecek menkul kıymetlerin birincil ve ikincil piyasa işlemlerine aracılık yapmadan önce, ortaklık paylarının GİP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve Hisse Senetleri Piyasası arasındaki farklılıklar ve GİP te işlem görecek menkul kıymetlere yatırım yapmanın riski ve karşılaşabilecekleri diğer riskler konusunda yatırımcıları bilgilendirmekle yükümlüdür. Üyelerin GİP Risk Bildirim Formu nu (Ek) müşterilerinin emirlerinin GİP e iletilmesine ilk defa aracılık etmeden önce müşterilerine imzalatmaları zorunludur. Sözkonusu formun örneğine ayrıca ve internet sitelerinden ulaşılabilir. 3

4 İÇİNDEKİLER 1. ÖZET 5 2. RİSK FAKTÖRLERİ ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 39 HAKKINDA BİLGİLER 6. YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER GRUP HAKKINDA BİLGİLER HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER FİNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI İNCELEMEYE AÇIK BELGELER İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER EKLER 56 KISALTMA VE TANIMLAR AB : Avrupa Birliği BKK : Bakanlar Kurulu Kararı BSMV : Banka Sigorta Muameleleri Vergisi C/H : Cari Hesap GVK : Gelirler Vergisi Kanunu İMKB/Borsa : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası KAP : Kamuyu Aydınlatma Platformu MDV : Maddi Duran Varlık MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu MODV : Maddi Olmayan Duran Varlık Ortaklık : Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. SPK : Sermaye Piyasası Kurulu SPKn : Sermaye Piyasası Kanunu EUR : Euro USD : Amerikan Doları Şirket : Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. TRİ : Teminat, Rehin, İpotek TTK : Türk Ticaret Kanunu VUK : Vergi Usul Kanunu 4

5 1.ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. a. Ortaklık hakkında bilgiler (ortaklığın tarihçesi, gelişimi ve faaliyetleri vb.) Şirket, tarihinde İhlas-Küçükdoğan Tekstil Ticaret ve San. A.Ş. unvanı ve TL sermaye ile Mahmut Küçükdoğan, Bekir Küçükdoğan, Hüsnü Kurtiş, İsmail İncialan ve Rıdvan Büyükçelik tarafından kurulmuştur. Şirket unvanı tarihli olağan genel kurul kararı ile Rodrigo Tekstil Turizm İnşaat Gıda Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir tarihli olağan genel kurul toplantısında sermaye artışı istenmiş ve TL olan sermaye TL ye çıkarılmıştır. En son tarihli yılı olağan genel kurulunda sermaye artışına giderek TL olan sermayesini TL ye çıkarmıştır Nisan döneminde tam anlamıyla faaliyete başlanmış olan Şirket, perakende olarak 1 (bir) adet mağaza ile yola çıkmıştır. Aynı yıl Laleli piyasasında toptan satışa başlamıştır te firma bünyesinde ütü-paket bölümü ve dikim bandı oluşturulmuştur yılında laleli piyasasında 2. toptan satış mağazası açıldı yıllarına kadar mevcut mağazalarda satış ciroları artan bir ivmeyle devam etti de Bayrampaşa-Esenyurt mağazaları faaliyete geçmiştir da ise Esenyurt ta 2. mağaza ile İzmit mağazası faaliyete geçti. Şirket, 2009 yılından itibaren yeni tasarım ve pazarlama ekibi ile beraber yurtiçi piyasaya yönelik olarak üretim ve satış politikalarını değiştirmiştir. Bu tarihten itibaren iç piyasada corner ve Türkiye nin çeşitli noktalarına ağırlıklı satışlar başlamıştır. Özellikle esas fiili üretim konusu olan denim pantolon grubunda 2009 yılında adet ve 3.058,908.TL tutarında satış yapılmıştır. Bu veriler 2010 yılında adet ve TL olarak gerçekleşmiştir yılında Gebze mağazası hizmete girmiş olup aynı yıl içinde adet ve TL lik satış yapılmıştır. Raporun ilerleyen bölümlerinde bahsedilen t-shirt vb. mamuller ise hazır alınarak satışı gerçekleştirilmektedir yılında Merter de 750 m 2 showroom ve pazarlama olarak 10 kişilik ekiple toptan yurtiçi ve yurtdışı müşterilere hizmet vermiştir yılına kadar iki ayrı şirket olarak faaliyetlere devam edilmiş olup, Rodrigo üretimi yapmış ve RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti. de mağazacılık kolunu yürütmüştür. Fakat RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti tarihli Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan tarih ve 2011/4 sayılı Ortaklar Kurulu kararı ve tairihli Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan tarih ve 2011/5 sayılı Ortaklar Kurulu kararı ile RDG Spor a ait mağazalar kapanmıştır yılı sonunda ise bu mağazalar Rodrigo Tekstil tarafından şube olarak tescillenmiştir. 5

6 MAĞAZALAR 2009 SATIŞ TUTARI (TL) 2010 SATIŞ 2011 SATIŞ TUTARI TUTARI(TL) (TL) BEYLİKDÜZÜ , , ,83 ESENYURT , , ,38 İZMİT , , ,63 KIRAÇ , , ,71 DİLOVASI ,33 b) Risk Faktörleri i) Ortaklığa ve İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler Şirketin faaliyet gösterdiği sektörde merdiven altı olarak tabir edilen üretim ve satışın yüksek olması, Sektörde hammadde tedarikinde meydana gelecek tıkanma, Sektörde genel olarak tahsilatlarda meydana gelecek gecikme ve vade uzaması sonrası artan finansman maliyeti, Sektörde belirli bir marka altında benzer üretim yaparak pazarlama yapan çok fazla sayıda gerçek ve tüzel kişinin olması ve bu kişilerin yaptığı rekabet, Şirketin asıl faaliyeti, model oluşturarak bu model altında fason üretim yaptırmak kendi markası altında sürekli çalıştığı mağazalar ve kendi mağazaları vasıtasıyla ürünü pazarlaması yapmaktır. Bu süreç içinde yeni özgün model geliştirilememesi veya seçilen modellerin nihai tüketici tarafından tercih edilmemesi,sektörde kalifiye eleman istihdam etmenin zor olması mevcut personelin de rakip firmalara kaptırılması riski, Temel girdi maliyetlerindeki yükselme sonrası satış fiyatının etkilenmesi ve odaklanılan müşteri segmentinin talep esnekliğinin yüksek olması nedeniyle talepte meydana gelebilecek düşüşe bağlı olarak da ciroda meydana gelebilecek azalma, Şirket in karşı karşıya olduğu başlıca risk unsurlarıdır. ii) İhraç Edilen Paylara İlişkin Riskler - Temettü Riski Temettü geliri şirketlerin yıl sonlarında performansına göre dağıttığı tutardır. Şirket bu tutarı nakit ya da sermaye artışı olarak dağıtabilir. Buna karşın yine de ortaklığın önümüzdeki yıllarda temettü dağıtmak için yeterli karı olmayabilir veya kar olması halinde dahi Genel Kurul da kar payı dağıtılmamasına karar verilmesi ihtimali vardır. 6

7 - Pay Fiyatına İlişkin Riskler Global ve ulusal ekonomik görünüme paralel olarak payın fiyatında dalgalanma beklenebilir. Ortaklık paylarının hacminin düşüklüğü bu tür dalgalanmalara karşı daha duyarlı olmasına neden olmaktadır. Şirket in B grubu payları ilk defa halka arz edilecek ve Borsa da işlem görecektir. Satılacak payların halka arz fiyatı, Galata Yatırım A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ile belirlenecek olup, halka arz sonrası İMKB de oluşacak fiyattan farklılık gösterebilir. Ayrıca paylar ihraç edildikten sonra, ekonomideki ve/veya Şirket in mali yapısındaki gelişmelere bağlı olarak, payların fiyatı piyasada belirlenecektir. Şirketin finansal performansının beklentilerin altında oluşması halinde veya Sermaye Piyasası koşullarına bağlı olarak, söz konusu paylarının fiyatında dalgalanmalar olabilecektir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. iii) Diğer Riskler - Kredilere İlişkin Riskler MALİ BORÇLAR B A N K A L A R FAİZ ALIŞ ÖDEME KREDİ CİNSİ PARA BİRİMİ VAKIFBNK TEB TEB YTRM YAPIKREDİ FİNANS KUVEYT TOPLAM % TARİHİ TARİHİ SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT- TAKSİTLİ TL SPOT- TL TAKSİTLİ , ROTATİF TL 0 14, ROTATİF TL , ROTATİF TL , ROTATİF TL , TL , ROTATİF TL , SPOT- TL TAKSİTLİ , KOSGEB - TL TAKSİTLİ , ROTATİF TL , ROTATİF TL , ROTATİF TL , TOPLAM USD KULLANIMI

8 TOPLAM EUR KULLANIMI TOPLAM TL KULLANIMI TOPLAM TEMINAT MEKTUBU 0 TOPLAM AKREDIF TUTARI 0 TEMİNAT ÇEK STOĞU Kur Riski Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır. - Küresel Krizler ve Rekabet Gelirlerini plastik sektöründen elde eden Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. küresel anlamda oluşabilecek mali ve ekonomik krizlere karşı duyarlıdır. İnsanların satınalma güçlerinin azalması ya da azalma ihtimali tasarrufa yönlendirmektedir. Bu durumda böyle bir süreç Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. nin gelirlerini azaltabilir. - Rekabet Riski Yurtdışındaki markaların yurtiçine yönelmesi Yurtiçindeki gelişmiş markaların pazarın ciddi bir bölümünü elinde tutması - Yasal Risk Vergilendirme İthalat/İhracat Kanunları Serbest ticaretin kısıtlanması 8

9 - Teknoloji Riski İşgücü odaklı üretimden sermaye odaklı teknolojik üretime geçiş Yeni teknolojiye adaptasyon süreci Gerekli eğitim olanaklarının oluşturulması - Finansal Risk Kısıtlı, pahalı ve kısa dönemli finansman Siyasal risklerle oluşabilecek yurtiçi ve yurtdışı devalüasyon riski Nakit yönetimi ve rick yönetimi konularında eksiklikler c) Ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri, üst yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluşu hakkında temel bilgiler i) Ortaklığın Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi Adı Soyadı Bekir Küçükdoğan Huriye Küçükdoğan Görevi Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Temsil Ettiği Tüzel Kişilik Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Görev Süresi / Kalan Görev Süresi Sermaye Payı (TL) (%) 3 Yıl/3 Yıl %84 3 Yıl/3 Yıl %5 Cüneyt Küçükdoğan Şükran İhtiyaroğlu Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 3 Yıl/3 Yıl %5 3 Yıl/3 Yıl %1 Ayfer Gültekin Yönetim Kurulu Üyesi Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş Mali İşler Müdürü 3 Yıl/3 Yıl - - 9

10 ADI SOYADI Yavuz Kılıçarslan İş Adresi Bakır ve Pirinç San.Sit. M.Kurtoğlu Cad.No:2 Beylikdüzü/İSTANBUL Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Muhasebe Şefi / Denetçi Görev Süresi Devam ii) Yönetimde Söz Sahibi Personele İlişkin Bilgi Adı Soyadı Bekir Küçükdoğan Huriye Küçükdoğan Görevi Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Temsil Ettiği Tüzel Kişilik Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Görev Süresi / Kalan Görev Süresi Sermaye Payı (TL) (%) 3 Yıl/3 Yıl %84 3 Yıl/3 Yıl %5 Cüneyt Küçükdoğan Şükran İhtiyaroğlu Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 3 Yıl/3 Yıl %5 3 Yıl/3 Yıl %1 Ayfer Gültekin Yönetim Kurulu Üyesi Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş Mali İşler Müdürü 3 Yıl/3 Yıl - - iii) Bağımsız Denetim Kuruluşları Hakkında Bilgi Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. nin 2009,2010,2011 aylık dönemlerine ilişkin SPK nın Seri:XI NO:29 Tebliği hükümleri çerçevesinde UMS/UFRS hükümlerine göre hazırlanmış finansal tabloları Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenmiştir. 10

11 d) İhraca İlişkin Özet Veriler ve Tahmini Halka Arz Takvimi İhraçcı Şirket Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Türü Pay Senedi İhraç Miktarı İhraç Tipi Halka Arz Kotasyon İMKB Yeni Pay Alma Tarihi Yeni Pay Alma Haklarının Kullanılmasından Sonra Kalan Payların Halka Arz Tarihi Satış Fiyatı 2,35 TL Satış Süresi 3 iş günü Borsada Sabit Fiyatla Talep Satış Yöntemi Toplama ve Satış Yöntemi Aracı Kurum Galata Yatırım A.Ş. Tahsisatlar Yoktur e) Seçilmiş Finansal Bilgiler: RODRİGO TEKSTİL TURİZM İNŞAAT GIDA TİCARET VE SANAYİ A.Ş 30 HAZİRAN 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİNDEKİ BİLANÇOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) (Seri: XI, No:29 Konsolide Olmayan) Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Ref. 30 Haziran Aralık 2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Canlı Varlıklar Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Canlı Varlıklar Maddi Duran Varlıklar

12 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Ref. 30 Haziran Aralık 2011 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Borçlar Diğer Ticari Borçlar Diğer Borçlar Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Borç Karşılıkları Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Değer Artış Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları) 25 ( ) ( ) Net Dönem Karı / (Zararı) 25 ( ) TOPLAM KAYNAKLAR

13 RODRİGO TEKSTİL TURİZM İNŞAAT GIDA TİCARET VE SANAYİ A.Ş 30 HAZİRAN 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) (Seri:XI, No:29 Konsolide Olmayan) Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Ref Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) 26 ( ) ( ) BRÜT KAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 27 ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 27 ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) 29 ( ) ( ) FAALİYET KARI / ZARARI ( ) Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 31 ( ) (51.340) VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri (-) - Dönem Vergi Gelir/Gideri (-) 32 (5.359) - - Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-) 32 (23.972) DÖNEM KARI / ZARARI (-) ( ) DİĞER KAPSAMLI GELİR / GİDER (-) (VERGİ SONRASI) - - TOPLAM KAPSAMLI GELİR / GİDER (-) ( ) Hisse Başına Kazanç / Kayıp (-) (0,14538) 0,01524 Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç / Kayıp (-) (0,14538) 0,01524 Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç / Kayıp (-) (0,14538) 0,01524 f) İhracın Gerekçesi ve Halka Arzdan Elde Edilecek Net Nakit Girişinin Kullanım Yerleri Halka arzdan elde edilecek nakdin tamamı, Şirket faaliyetlerinde ve yeni yatırımların finansmanında kullanılacaktır. Elde edilecek gelirin daha çok, ileriki dönemlerde tekstil sektöründe büyüme hedefleri çerçevesinde, şirketin büyümesini sağlayacak sabit yatırımlar yapmak, işletme sermayesini artırmak, yurtiçi ve yurtdışında şubeler açarak büyüme yoluna gitmek gibi bu sektörle ilgili yeni yatırımların finansmanında ve karlılık kriterleri göz önünde bulundurularak belirlenecek ve gerekli fizibilite çalışmaları yapılarak karar verilecek olan yeni yatırım alanlarında kullanılması planlanmaktadır. Bu 13

14 çerçevede elde edilecek toplam TL nin TL si ile fabrika binası alınarak sabit yatırım olarak kullanılması planlanmaktadır. Yapılacak sabit yatırım mevcut bina dışında yeni yatırımlar içerecektir. Bünyede yapılacak olan üretim ile fason üretim arasındaki maliyet karşılaştırılarak Şirket in kendi bünyesindeki üretiminin daha uygun olması halinde, üretim tesisi kurulma ihtimali vardır. Bunun neticesinde de gerekli makine ve teçhizat alımı yapılacaktır. Bu amaçla, sabit yatırıma ayrılan TL nin TL lik kısmı kullanılabilir. Aksi bir durum söz konusu olduğunda ise, şu anki iş yapış şekli devam edecektir. Ayrıca, TL ile yurtiçi ve yurtdışında mağazalar açılması planlanmaktadır. Tüm maliyetler olan TL düşüldüğünde, geri kalan TL ise şirketin mevcut borçlarında, faaliyetlerinde ve işletme sermayesinde kullanılacaktır. Şirket, bunun neticesinde de satış hasılatını artırmayı, faaliyetlerini geliştirerek sürdürmeyi ve faaliyet sonuçları itibarıyla da karlılığı arttırmayı hedeflemektedir. g) Finansal Durum ve Faaliyet Sonuçları Hakkında Bilgiler Şirket in Varlıkları yılbaşına gore %11,54 azalarak ,11-TL olmuştur. Şirketin Kısa Vadeli Yükümlülükleri %14,79 azalarak ,39-TL olmuştur. Özkaynaklar ise yılbaşına gore %7,38 artarak ,27-TL olmuştur. Şirket 2011 yılını ,52-TL kar ile kapatmıştır. h) Personel Hakkında Bilgi 2010 yılı Ünvanı Sendikasız (adet) Toplam (adet) Üretim Personeli (Mavi Yaka) Üretim Personeli (Beyaz Yaka) 5 5 İdari Personel (Beyaz Yaka) 6 6 İdari Personel (Mavi Yaka) Satış-Pazarlama Personel (Beyaz Yaka) Yılı Ünvanı Toplam Sendikasız (adet) Toplam (adet) Üretim Personeli (Mavi Yaka) Üretim Personeli (Beyaz Yaka) 5 5 İdari Personel (Beyaz Yaka)

15 İdari Personel (Mavi Yaka) Satış-Pazarlama Personel (Beyaz Yaka) Mevcut Durum Toplam Ünvanı Sendikasız (adet) Toplam (adet) Üretim Personeli (Mavi Yaka) Üretim Personeli (Beyaz Yaka) İdari Personel (Beyaz Yaka) İdari Personel (Mavi Yaka) Satış-Pazarlama Personel (Beyaz Yaka) Toplam i) Ortaklık Yapısı ve İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler Adı soyadı Bekir Küçükdoğan Huriye Küçükdoğan Enver küçükdoğan Cüneyt küçükdoğan Sahip olduğu pay grubu A ve B grubu Pay Grubunun nama/hamiline yazılı olduğu A grubu nama yazılı; B grubu hamiline yazılıdır. Sermay e içindek i oranı Sahip olduğu pay adedi % B grubu Hamiline yazılı % B grubu Haminle yazılı % B grubu Haminle yazılı % İlişkili Taraflar; Ticari Alacaklar RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti. İlişkili taraf alacak reeskontu TOPLAM 2012/ (46.039) (17.068)

16 Ticari Borçlar 2012/ Mahmut Küçükdoğan(*) Bekir Küçükdoğan İlişkili taraf borç reeskontu TOPLAM (888) (*) Şirket in merkez binasına ilişkin kira borçlarından oluşmaktadır. Alışlar 2012/ Mahmut Küçükdoğan RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti. TOPLAM Satışlar 2012/ RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti. TOPLAM İlişkili taraflara yapılan satışlar; hammadde ve mamulden oluşmaktadır. 2- İlişkili taraflardan yapılan alışlar; hammadde, bina kirası ve bilgisayar bakımından oluşmaktadır. j) İhraca ve Borsada İşlem Görmeye İlişkin Bilgiler Tertip Grup Nama/ Hamiline İmtiyaz (Var / Yok) Kupür Büyüklüğü (TL) Kupür Adedi Toplam Nominal Tutar (TL) I A Hamiline Var 1 500, ,000 I B Hamiline Yok 1 4,300,000 4,300,000 Toplam ,800,000 16

17 Halka arza ilişkin olarak ortaklığın ödemesi gereken toplam maliyet ile halka arz edilecek pay başına maliyet Öngörülen Tahmini Maliyetler TL SPK Kurul Kayıt Ücreti İMKB Kotasyon Ücreti - MKK Üyelik Ücreti 840 Aracılık Komisyonu Reklam İlan PR Ticaret Sicil Bağımsız Denetim Noter Toplam Maliyet Toplam Pay Nominal Payın Maliyeti 0,1078 k) Ek Bilgiler Aşağıdaki belgeler Bakır ve Pirinç San. Sit. M.Kurtoğlu Cad. No:2 Beylikdüzü/İSTANBUL adresindeki ortaklığın merkezi ve belirtilen başvuru yerlerinde tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır: - Bağımsız Denetim Raporları - Bağımsız Hukukçu Raporu - Galata Yatırım A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu 2.RİSK FAKTÖRLERİ 2.1. Ortaklığa ve İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler: Şirketin faaliyet gösterdiği sektörde merdiven altı olarak tabir edilen üretim ve satışın yüksek olması, Sektörde hammadde tedarikinde meydana gelecek tıkanma, Sektörde genel olarak tahsilatlarda meydana gelecek gecikme ve vade uzaması sonrası artan finansman maliyeti, Sektörde belirli bir marka altında benzer üretim yaparak pazarlama yapan çok fazla sayıda gerçek ve tüzel kişinin olması ve bu kişilerin yaptığı rekabet, Şirketin asıl faaliyeti, model oluşturarak bu model altında fason üretim yaptırmak kendi markası altında sürekli çalıştığı mağazalar ve kendi mağazaları vasıtasıyla ürünü pazarlaması yapmaktır. Bu süreç içinde yeni özgün model geliştirilememesi veya seçilen modellerin nihai tüketici tarafından 17

18 tercih edilmemesi,sektörde kalifiye eleman istihdam etmenin zor olması mevcut personelin de rakip firmalara kaptırılması riski, Temel girdi maliyetlerindeki yükselme sonrası satış fiyatının etkilenmesi ve odaklanılan müşteri segmentinin talep esnekliğinin yüksek olması nedeniyle talepte meydana gelebilecek düşüşe bağlı olarak da ciroda meydana gelebilecek azalma, Şirket in karşı karşıya olduğu başlıca risk unsurlarıdır İhraç Edilen Paylara İlişkin Riskler: Pay sahipleri temel olarak iki tür gelir elde ederler: 1. Kar payı (Temettü) geliri: Şirketlerin yılsonunda elde ettikleri karın dağıtılmasından elde edilen gelirdir. Borsa Şirketleri karını nakden veya temettünün sermayeye ilavesi suretiyle pay ihraç ederek dağıtabilir. 2. Sermaye kazancı: Zaman içinde hisse senedinin değerinde meydana gelen artıştan elde edilen gelirdir. SPK tarihli ilke kararında payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı karları için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine karar verilmiş, aynı uygulama 2010 ve 2011 yılı karları için de devam ettirilmiştir. Yatırımcılar, temettü dağıtım riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. Şirket payları, arz öncesinde aktif olarak İMKB veya benzer bir örgütlü piyasada işlem görmemektedir. Halka arz fiyatına baz teşkil eden değerleme raporu, talep toplama tarihinden en geç 2 iş günü önce sirküler ile aynı şekilde ilan edilecektir. Arz sonrası İMKB de oluşacak fiyat, halka arz fiyatından farklılık gösterebilir. Ayrıca paylar ihraç edildikten sonra, ekonomideki ve/veya Şirket in mali yapısındaki gelişmelere bağlı olarak, payların fiyatı piyasada belirlenecektir. Şirket in finansal performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda, Şirket paylarının fiyatı düşebilir. Yatırımcılar, piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. 18

19 Bunlara ek olarak pay sahipleri, Şirket in kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, Şirket in tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında iştirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra ancak pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir Diğer Riskler Kredilere İlişkin Riskler MALİ BORÇLAR B A N K A L A R FAİZ ALIŞ ÖDEME KREDİ CİNSİ PARA BİRİMİ VAKIFBNK TEB TEB YTRM YAPIKREDİ FİNANS KUVEYT TOPLAM % TARİHİ TARİHİ SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT- TAKSİTLİ TL SPOT- TAKSİTLİ TL , ROTATİF TL 0 14, ROTATİF TL , ROTATİF TL , ROTATİF TL , , ROTATİF TL , SPOT- TAKSİTLİ TL , KOSGEB - TAKSİTLİ TL , ROTATİF , ROTATİF TL , ROTATİF TL , TOPLAM USD KULLANIMI TOPLAM EUR KULLANIMI TOPLAM TL KULLANIMI TOPLAM TEMINAT MEKTUBU 0 TOPLAM AKREDIF TUTARI 0 TEMİNAT ÇEK STOĞU

20 Kur Riski Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır Küresel Kriz ve Rekabet Gelirlerini plastik sektöründen elde eden Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. küresel anlamda oluşabilecek mali ve ekonomik krizlere karşı duyarlıdır. İnsanların satınalma güçlerinin azalması ya da azalma ihtimali tasarrufa yönlendirmektedir. Bu durumda böyle bir süreç Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. nin gelirlerini azaltabilir. 3. ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER 3.1. Tanıtıcı Bilgiler Ticaret Unvanı RODRİGO : TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir. Merkez Adresi : Bakır ve Pirinç San.Sit. M.Kurtoğlu Cad.No:2 Beylikdüzü/İSTANBUL Fiili Yönetim Adresi : Bakır ve Pirinç San.Sit. M.Kurtoğlu Cad.No:2 Beylikdüzü/İSTANBUL Bağlı Bulunduğu Ticaret : İSTANBUL TİCARET ODASI Sicili Memurluğu Ticaret Sicil Numarası : Ticaret Siciline Tescil Tarihi : Süreli Olarak Kuruldu ise : Süresiz olarak faaliyet gösterecektir. Süresi Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları Esas Sözleşmeye Göre Amaç ve Faaliyet Konusu ŞİRKETİN : AMAÇ KONUSU : MADDE 4 : Şirketin başlıca amaç ve konusu : Her türlü konfeksiyon imali ihracı ithali ve dahili ticareti Her türlü kumaş İmali, İhracı, İthali ve dahili ticareti Her türlü İplik İmali, İhracı, İthali ve dahili ticareti, Açıklama [s1]: Maddenin tamamını buraya almak yerine madde ismi ve numarası yazılarak kısaca faaliyet konusu yazılabilir. 20

21 Her nevi şirkete iştirakte bulunmak, (Sermaye Piyasası Kanunu nun md. 15/son hükmü saklıdır.) Telefon ve Faks Numaraları : İnternet Adresi : Bilinen Ortak Sayısı : 5 (BEŞ) 3.2. Ortaklığın Tarihçesi ve Gelişimi A. Şirket tarihinde İhlas-Küçükdoğan Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ünvanı ve TL sermaye ile Mahmut Küçükdoğan, Bekir Küçükdoğan, Hüsnü Kurtiş, İsmail İncialan ve Rıdvan Büyükçelik tarafından kurulmuştur. B. Şirket unvanı tarihli olağan genel kurul kararı ile Rodrigo Tekstil Turizm İnşaat Gıda Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Unvan değişikliği 2 Ağustos 2001 tarih 5352 sayılı Ticari Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. C tarihli olağan genel kurul toplantısında sermaye artışı istenmiş ve TL olan sermaye TL ye çıkarılmıştır. D. En son tarihli yılı olağan genel kurulunda sermaye artışına giderek tl olan sermayesini TL ye çıkarmıştır. E Nisan döneminde tam anlamıyla faaliyete başlanmış olan şirket,perakende olarak 1(bir)adet mağaza ile yola çıkmıştır. F. Aynı yıl Laleli piyasasında toptan satışa başlamıştır de firma bünyesinde ütü-paket bölümü ve dikim bantı oluşturulmuştur. G yılında laleli piyasasında 2. toptan satış mağazası açılmıştır yıllarına kadar mevcut mağazalarda satış ciroları artan bir ivmeyle devam etmiştir. H de Bayrampaşa-Esenyurt mağazaları faaliyete geçmiştir. I da Esenyurt da 2. mağaza ve İzmit mağazası faaliyete geçmiştir. İ yılına kadar ihracat ağırlıklı olarak üretim ve satış politikası devam etmiştir J yılından itibaren yeni tasarım ve pazarlama ekibi ile beraber yurtiçi piyasaya yönelik olarak üretim ve satış politikalarını değiştirmiştir. Bu tarihten itibaren iç piyasada corner ve Türkiye nin çeşitli noktalarına ağırlıklı satışlar başlamıştır. Özellikle fiili üretim konusu olan denim pantolon grubunda 2009 yılında adet 3.058,908-TL tutarında satış yapılmıştır Yılında adet TL satış gerçekleştilmiş yılında ise adet TL lik satış yapılmıştır. K yılında Gebze mağazası hizmete girmiştir. L yılında merterde 750 m2 showroom ve pazarlama olarak 10 kişilik ekiple toptan yurtiçi ve yurtdışı müşterilere hizmet vermektedir 21

22 M yılına kadar iki ayrı şirket olarak faaliyete devam etmiş olup, Rodrigo Tekstil üretimi yapmış ve RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti. de mağazacılık kolunu yürütmüştür. Fakat RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti tarihli Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan tarih ve 2011/4 sayılı Ortaklar Kurulu kararı ve tairihli Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan tarih ve 2011/5 sayılı Ortaklar Kurulu kararı ile RDG Spor a ait mağazalar kapanmıştır yılı sonunda ise bu mağazalar Rodrigo Tekstil tarafından şube olarak tescillenmiştir. N tarih ve 2012/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Slovakya Cumhuriyeti nde CAPPON s.r.o. şirketine %80 oranında ortak olma kararı alınmış olup, gerekli yasal prosedürler başlatılmıştır. İlerleyen dönemlerde Slovakya Cumhuriyeti ndeki pazardan gelecek talepler doğrultusunda mağazalar açılması planlanmaktadır. Bu yatırım için halka arz gelirinin yurtiçi ve yurtdışı mağaza açılımı için ayrılan kısmı olan TL den kaynak ayrılacaktır Yıllarında Üretim Miktarı ve Kapasite Kullanım Oranları: A yılında parça üretim yapılmış olup bunun adedi satılmıştır. B yılında parça üretim yapılmış olup bunun adedi satılmıştır. C yılında parça üretim yapılmış olup bunun adedi satılmıştır yılında kapasite kullanım oranı %94 civarındadır yılında %108 civarında olup 2011 yılında %128 gibi yüksek seyretmiştir. Kapasite istendiği kadar artırılabilir. Yeter ki hazırlanan koleksiyonlara talep oluşsun. Fason üretim nedeniyle bu kapasite kullanım oranları üretimin dikim, yıkama, nakış-ütü paket aşamaları ile ilgilidir. Diğer tüm işlemler fason üretim yaptırıldığı için istendiği kadar atölye bulunması şartıyla istendiği kadar üretim yapılabilir. Bu da kapasitenin çok üstüne çıkabilme avantajı sağlar. Üretimin gelişimi aşama aşama şöyledir: 1-Firma bünyesinde modeller oluşturulmakta, 2-Hammadde temin edilmekte, 3-Temin edilen kumaşlar kesime sevk edilmekte, 4-Kesilen kumaşlar nakış gerektiriyorsa dışarıdaki fason nakış atölyelerine sevk edilmekte,* 5-Sonrasında dikim için fason dikim atölyelerine aktarılır,* 6-Dikilmiş mallar yıkama atölyelerinde yıkamaya tabi tutulduktan sonra ütü paket atölyelerine geçer, 7-Son olarak şirket merkez depoya alınan mallar satışa hazır hale getirilir. *Firmaya ait dikim ve nakış tesisleri bulunmamaktadır. Bu işlemler dışarıda fason olarak yaptırılmaktadır. 22

23 Fason aşamalar; dikim, nakış, yıkama ve bir kısım ütü-paket işlemlerinden oluşurken,firma bünyesindeki aşamalar; model oluşturma, kesim, bir kısım ütü-paket ve depolama işlemlerini kapsamaktadır Esas Sözleşmeye İlişkin Bilgiler Tam metni ekte veya de verilmektedir Faaliyet Hakkında Bilgiler Son yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi: Üretime İlişkin Bilgiler Ürün / Hizmet Bilgileri DENİM PANTOLON T-SHIRT ŞORT SWIT -SHIRT MONT KAPRI GÖMLEK ETEK AKSESUAR GRUBU Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ortaklığın bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Rodrigo markası olarak yurtiçi pazardaki payımız yaklaşık %1 civarındadır. Ayrıca markamız özellikle Rusya, Özbekistan, İran, Mısır gibi ülkelerde de tanınmaktadır. Sektörde kaliteli hammadde ve model açısından fark yaratan markalar için ciddi anlamda potansiyel mevcuttur. Özellikle Türkiye deki genç nüfus göz önüne alındığında denim üretimi artan bir trend göstermektedir. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği nin yayınlamış olduğu Türkiye nin Denim Kumaş ve Konfeksiyon Dış Ticareti ile Dünya Denim Pazarı İçin 2014 Tahminleri raporundan da anlaşılacağı üzere Türk denim markaları gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında ciddi pazar payına sahiptirler. Rodrigo, bulunduğu pazarda orijinal bir denim markasıdır ve markanın ruhuna uygun bir şekilde tüketiciye kulak vermekte ve her sezon buna uygun yeni tasarımlar yeni ürünler oluşturmaya devam etmektedir. Aslında piyasadaki rekabet bir anlamda 23

24 genç nüfusun denime ilgisini canlı tutmaktadır ve Rodrigo da özellikle bu genç nüfusa cevap verme yolunda ilerlemektedir. Türkiye den En Fazla Denim Kumaş İhraç Edilen Ülkeler (Birim; ABD $) ÜLKELER 2009 YILLIK 2010 YILLIK 2011 YILLIK 2010/2011 DEĞİŞİM (%) TOPLAMDA PAY (%) İTALYA ,4 TUNUS ,4 MISIR FAS ,2 HONG-KONG ,6 A.B.D ,6 POLONYA ALMANYA ,6 HİNDİSTAN ,3 KOLOMBİA ,3 PORTEKİZ MACARİSTAN ,9 VİETNAM ,8 HOLLANDA ,4 MERSİN SERB ,3 BÖLGE ÇİN ,2 İST. TRAKYA ,2 SER. BÖLGE İSRAİL ,8 KAZAKİSTAN ,7 FİLİPİNLER ,7 İLK 20 ÜLKE ,3 TOPLAMI TÜRKİYE NİN TOPLAM DENİM KUMAŞ İHRACATI İLK 20 ÜLKENİN TOPLAMDA PAYI % Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi / Mayıs

25 Şirketin Avantajları; 1- Sabit bir fabrikanın olmaması üretim esnekliği sağladığı için (fason), maliyet avantajı oluşturmaktadır. İstendiği kadar atölyeye istendiği kadar üretim yaptırılabileceği için kapasite oranında da bir sınırlama söz konusu olmamaktadır. (Fason üretim yapan şirketle yapılan anlaşmalar sezonluktur.) 2- Şirketin sahip olduğu Rodrigo ve RDG Sport markaları ile üretimini ve satışını gerçekleştiriyor olması avantajdır. 3- Her modeli kısa zamanda pazara uygun üretmek ve satabilmek şirketin avantajıdır. Ayrıca hiçbir şekilde üretimde model kısıtlaması mevcut değildir. Şirket, her modelde rahatlıkla ürün geliştirilebilir ve seri üretim yapılabilir durumdadır. 4- Şirketin kendi bünyesinde sadece beş satış noktasında olması ve beş satış noktasının sabit maliyetine katlanması; buna karşın 180 noktaya malını satış için göndermesi irket e pazarlama konusunda maliyet avantajı sağlamaktadır. 5- Şirketin 180 tane satış noktasına malını satması, markanın bilinirliliği ve tanınması yönünden avantaj sağlamaktadır. Farklı bölgelerde farklı illerde 180 noktada satış markanın Türkiye nin dört bir yanına dağılması ve tanınması anlamına gelmekte olup oldukça yaygın bir çerçevede bilinirliliğini sağlamaktadır. Farklı bölgelerde farklı illerde süreklilik arz eden 180 mağazada satış yapılması, markanın Türkiye nin dört bir yanına dağılması ve tanınması anlamına gelmekte olup oldukça yaygın bir çerçevede bilinirlik sağlamaktadır. Düzenlenmiş belirli bir sözleşme olmamasına karşın, 180 adet satış noktasını sürekli kılan kriter bu noktalara en az 3 yıldır satış yapılıyor olmasıdır. Şirketin ağırlıklı olarak dağıtım yaptığı yerler; Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, İçel, İstanbul, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kıbrıs, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Urfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak dır. Ayrıca, bu illerde kaç adet satış mağazası olduğu aşağıdaki tabloda sunulmuştur. (Bu illerde Şirket in şubesi mevcut değildir. Toptan alım yaparak satış gerçekleştiren mağazalardır ve başka markaların satışını da gerçekleştirmektedirler. Mağaza isimleri Rodrigo olarak geçmediğinden dolayı da isim hakkı ücreti alınmamaktadır.) 6- Uluslararası standartlara uygun üretim yapılması. Açıklama [s2]: Bu standartlara ilişkin bir belge yada patent var mı? Varsa gönderin. 25

26 Şirkette üretilmekte olan denim grubu mamullerin bünyesine giren kumaşlar tekstil kimyasalları Eko-Tex 100 standardına uygundur. Öncelikle Avrupa Birliği ülkelerinde gelişen tekstil teknolojisi bilinci dünya gündeminde yer almaya başlamış ve ekolojik tekstiller tercih edilmeye başlanmıştır yılında Avusturya Tekstil Enstitüsü, Hohenstein Araştırma Enstitüsü ile birleşerek International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology (ECO-TEX) i kurmuştur. Avrupa ve diğer ülkelerde birçok eko tekstil standardı mevcuttur. Bunların içinde en çok kabul göreni Eko-Tex Standart 100 olmuştur. Avrupa Birliği nin tarihli resmi gazetesinin L133/29 nolu sayfasında bildirilen komisyon kararında tekstil ürünlerine verilecek eko-etiket ile ilgili kriterler belirlenmiş ve konu ile ilgili 1999/178/EC kararın düzeltmeleri yapılmıştır. Bu kararda kriterler tekstil ürününde kullanılan elyafa ait kriterler, proses ve kullanılan kimyasallara ait kriterler ve ürünün kullanılan özelliklerine ait kriterler olmak üzere gruplandırılacak olursa; üretim ekolojisi, insan ekolojisi ve atık ekolojisi göz önüne alınarak çevreye ve insana zarar vermeyecek kullanım şartlarının oluşturulması sağlanmıştır. Ayrıca kumaş dışında; model, dikim, kalıp gibi aşamalar da dünya beden standartlarına uygunluk esas tutulmaktadır. Uygulanan beden ölçü standardı dünya genelinde kabul görmüş olan ölçü birimidir. 7- Hızlı karar verebilme yetisine sahip bir şirket olması. 8- Globalleşme olgusunun üretimde esnekleşmeyi beraberinde getirmesi. 9- Sürekli yeni müşterilerin ortaya çıkması. 10- Markanın Rusya ve doğu ülkelerinde yeterince tanınıyor olması. (Yurtdışında şirket markalarından Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tescillidir. Yurtdışında aynı markanın satışı için tekrar tescil işlemi gerektiğinden, marka her ülkede ayrı ayrı tescil ettirilmiştir. Türkiye deki Türk Patent Enstitüsü gibi her ülkenin kendine ait marka tescil kurumu yer almakta ve tescil için o ülkedeki ilgili kuruma müracaat edilmektedir. Ön şart, müracaat edilen ülkede aynı markanın tescilli olmamasıdır.) Açıklama [s3]: Subjektif bir ifade olmuş. Şirketin Dezavantajları; 1- Türkiye de yaklaşık dokuz yüz adet markanın olması, 2- Merdiven altı kayıt dışı üretiminin yaygın olması, 3- Gelişmekte olan işletme olması sebebiyle, modelleme için yüksek kaynağın ayrılamaması, noktaya satış yapılmasının yol açabileceği tahsilat riski, 26

27 5- Yurtdışındaki markaların yurtiçine gelmesi, 6- Yurtiçinde ciddi anlamda gelişmiş olan markaların pazarın ciddi bir bölümünü elinde tutması başlıca dezavantajlardır. Türkiye de milyon adetlik bir denim pazarı varlığından söz edilebilir. Dokuz yüz civarında tescilli markanın olduğu sektörde odak noktası denim üretimi olan firmaların başında; Mavi Jeans, Lewis, Loft, Diesel, Rodi Denim, Colins, Redstar, Motor, Interpol Jeans, Uncle Sam, Cross Jeans, Balin s Jeans, Leke Jeans, Lotus, Collezione gibi bilinen markalar gelmektedir. Pazarın yüzde %50 sinde etkin olan düşük gelir gruplarına hitap eden markalar ve pazarın geri kalan yüzde %50 sinde etkin olan Türk denim sektörünün en fazla ihracat yapan büyük işletmelerinin yer aldığı pazarlardan oluşmaktadır. (Kaynak: Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Cilt XXVIII Sayı: I S:364) Son yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın net ciro tutarının faaliyet alanına göre dağılımı hakkında bilgi: Satışlara İlişkin Bilgiler Açıklama [s4]: Hangi markalar pazarın ne kadarını elinde tutuyor? Elimizde bilgi varsa açıkça yazalım. Yurtiçi Satışlar 2009 (*) /6 Sektör Satışlar Ciro Satışlar Ciro Satışlar Ciro Satışlar (TL) Payı (TL) Payı (TL) Payı (TL) Ciro Payı Tekstil Toplam Satış ve Pazarlama ; Şirketin satış ve pazarlama faaliyeti tüm Türkiye de 5 bölgede yer alan satış-pazarlama ekibi tarafından pazarlama müdürüne bağlı olarak yürütülmektedir. Merkez depodan sevkiyatlar yapılmadan önce verilen siparişlerin çekleri alınmaktadır. Aylık düzenli olarak müşterilere ziyaretler gerçekleştirilerek satış performansları takip edilmektedir. Rodrigo, bulunduğu pazarda orijinal bir denim markasıdır ve markanın ruhuna uygun bir şekilde tüketiciye kulak vererek beklentilere uygun her sezon yeni tasarımlar yeni ürünler oluşturmaya devam etmektedir. Ayrıca ürün yelpazesini her geçen gün biraz daha genişleterek zengin bir koleksiyon oluşturmakta ve müşterilerin beklentilerine en üst düzeyde cevap verecek konumdadır. Başlıca Yurtiçi Müşteriler ve Bölgesel Satışlar Rodrigo, Türkiye nin birçok bölgesinde onlarca bayiye satış yapmaktadır. Bayilere yapılan satış politikası yapılan koleksiyonların beğenilmesi ile başlamakta olup verilen siparişlerde adet, termin(teslim tarihi) ve fiyat konusunda anlaşılması üzerine önden alınan avansla üretime başlanmaktadır. 27 Açıklama [s5]: Termin in anlamı nedir? Yanına parantez içinde yazalım..

28 Alınan avansa mukabil sipariş adetleri üretim programına alınarak seri üretim aşaması başlatılır ve ilgili terminlere göre sevkiyatları gerçekleştirilir. Yurtiçi satışlara ilişkin bazı veriler aşağıda verilmiştir. Bölge - Firma Yıl Bayi Satış Miktarı (Parça) Satış Tutarı (TL) Marmara Bölgesi Doğu ve Güneydoğu Karadeniz İç Anadolu Ege Yurtiçi satışları içerisinde bayi satışları toplamda 2011 yılı cirosunun %54 ünü oluşturmaktadır. Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: Times New Roman, Kalın Son yıl, ilgili ara dönem ve son durum itibariyle personel sayısı ve personel sayısının belli başlı faaliyet alanları itibariyle dağılımı: 2010 yılı Ünvanı Sendikasız (adet) 28 Toplam (adet) Üretim Personeli (Mavi Yaka) Üretim Personeli (Beyaz Yaka) 5 5

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 (II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış)

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

KAYITLI SERMAYE TAVANI 341.600.000 TL ÇIKARILMIŞ SERMAYE 170.800.000 TL

KAYITLI SERMAYE TAVANI 341.600.000 TL ÇIKARILMIŞ SERMAYE 170.800.000 TL KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU KAYITLI SERMAYE TAVANI 341.600.000 TL ÇIKARILMIŞ SERMAYE 170.800.000 TL KOMBASSAN HOLDİNG 2015-1 ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II 14.1 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

Detaylı

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Ticaret Unvanı : BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. Kuruluş Tescil Tarihi : 14.07.1966 Sermaye : 105.815.808 TL. Ticaret Sicil No: : 13330

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler Şirket in Merkez Adresi ve İletişim Bilgileri Şirket Türkiye de kayıtlı olup, iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler Şirket Türkiye de kayıtlıdır ve merkez haberleşme bilgileri aşağıda sunulmuştur. İş Kuleleri Kule

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin 30 Haziran 2014 tarihi

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 Borsaların Piyasa Değeri 8 Borsalarda Şirket Sayıları 9 İMKB ve Endeks Performansları 10 İMKB ve Halka Arzlar 12 Halka Arz Nedir? 16 Halka Arzın Tanımı 17 Halka Arzın Avantajları

Detaylı

01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Seri II 14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmıştır. Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. DRT Bağımsız Denetim

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI Şirket Satın Alama Birleşmelerinde Temel Amaçlar Azınlık Hissesinin satın Alınması Joint Venture (50-50) Çoğunluk Hissesinin satın Alınması %100 Satın Alma Şirket

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Rapor Dönemi : 01.01.2015 31.03.2015 Tescilli Şirket Adı : ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Tescil

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ II, 14.1 NOLU SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. Şirketimizin, 2014 yılı dokuz aylık faaliyetleri

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı