TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2011/8 HUBUBAT BÜLTENĐ ) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI HUBUBAT TÜĐK verilerine göre 2009 yılında ülkemizde bin ton buğday, bin ton arpa, 343 bin ton çavdar, 218 bin ton yulaf, 99 bin ton tritikale üretilmiştir yılında bin ton buğday, bin ton arpa, 366 bin ton çavdar, 204 bin ton yulaf, 93 bin ton tritikale üretimi tahmin edilmiştir. Bahsi geçen ürünlerin toplam üretimi, 2009 da bin ton iken 2010 da % 3,5 lik bir azalışla bin ton olarak beklenmektedir. (TÜĐK) 2011/2012 alım döneminde, piyasalar yakinen takip edilmiş, hasadın başlamasıyla birlikte 30 Mayıs 2011 de taahhütname karşılığı alımlara başlanmış, 441 bin ton ürün taahhütname karşılığı alınmıştır. 14 Temmuz 2011 de müdahale alım fiyatları aşağıda yer alan tabloda yer aldığı şekilde açıklanmış ve tarihine kadar ton buğday, ton arpa ve 870 çavdar olmak üzere toplam ton peşin alım yapılmıştır. Ayrıca 547 bin ton ürün emanet alınarak depolanmıştır. 2011/2012 DÖNEMĐ TMO MÜDAHALE ALIM FĐYATLARI (TL/ MÜDAHALE ALIM FĐYATI CĐNSĐ TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĐM KASIM MAKARNALIK LAR EKMEKLĐK LAR MAKARNALIK DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK ANADOLU KIRMIZI VE BEYAZ SERT DĐĞER KIRMIZI VE BEYAZ YEMLĐK LAR ARPA-ÇAVDAR-TRĐTĐKALE-YULAF ASGARĐ ALIM (ARPA-ÇAVDAR- TRĐTĐKALE VE YULAF) Tablo:1 Ayrıca Bakanlığımızca 2011 yılı ürünü buğday için 50 TL/Ton, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için 40 TL/Ton prim ödenecektir. 1

2 2010/2011 ALIM DÖNEMĐ MISIR ve ÇELTĐK 2010/2011 Dönemi Mısır; 2009 yılında 4.25 milyon ton olarak gerçekleşen mısır üretimi 2010 yılında % 1,4 artışla 4,31 milyon ton gerçekleşmiştir. (TÜĐK) seviyelerindedir. Yıllık mısır tüketimimiz ise ikame ürünlerin piyasa fiyatlarına bağlı olarak yaklaşık 4 4,5 milyon ton TMO, 2010 yılında arzın yoğun yaşandığı dönemde piyasaları düzenlemek amacıyla tarihinde taahhütname karşılığı alım uygulamasını başlatmış, üreticilere ücretsiz, sektöre ise cüzi fiyatla depolama imkânı sağlamıştır. Bu kapsamda Ton alım yapılmıştır. Ancak piyasa fiyatlarının üretici aleyhine oluşmaya başlamasıyla 25 Ağustos 2010 tarihinde müdahale alım fiyatı 490 TL/ton olarak belirlenmiş, peşin ve emanet alımlara başlanmıştır 2010 yılı mısır alım döneminde ton peşin, ton emanet alım yapılmıştır tarihi itibariyle emanete alınan mısırların tonu iade edilmiş, 525 tonu peşin alıma tabi tutulmuştur. Üreticilere ürün bedellerinin tamamı olan net 39 milyon TL ödenmiştir. Bakanlığımızca mısır için 2010 yılında 40 TL/Ton destekleme primi ödenmiştir. 2011/2012 Dönemi Mısır; Ülke genelinde mısır ekilişleri tamamlanmıştır. Bitki gelişim durumu iyi olup, herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Hasatın ağustos ayı sonuna doğru başlayacağı tahmin edilmektedir tarihi itibariyle bölgelere göre değişiklik göstermekle birlikte mısır piyasa fiyatları TL/ton aralığında değişmektedir. Ayrıca Bakanlığımızca mısır için 2011 yılında 40 TL/ton destekleme primi ödenecektir. 2010/2011 Dönemi Çeltik; 2010/11 döneminde 99 bin hektarlık alanda 860 bin ton (pirinç karşılığı 516 bin ton) çeltik üretimi gerçekleşmiştir. (TÜĐK) Ülkemiz yıllık Pirinç tüketimi ise 600 bin ton olarak öngörülmektedir. 2010/11 döneminde piyasa fiyatlarının üretici beklentisini karşılaması nedeniyle çeltikte müdahale alım fiyatları açıklanmamıştır. Ancak üretici ve sanayicilerin depo ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 6 Eylül 2010 tarihinden itibaren taahhütname karşılığı alım, 12 Kasım 2010 tarihinde ise makbuz senedi karşılığı kredi kullanılabilmesi için, 2008/2009 dönemi müdahale alım fiyatları (Osmancık için 870 TL/ton, Baldo için 960 TL/ton, Orta tane için 790 TL/ton ve Kısa tane için 720 TL/ton) esas alınarak emanet alım yapılmıştır. Taahhütname karşılığı alımı yapılan çeltiklerden ton u emanet alıma dönüştürülmüştür. 31 Mayıs 2011 tarihi itibariyle emanete alınan çeltiklerin tamamı iade edilmiş olup, stoklarımızda emanet çeltik bulunmamaktadır. Bakanlığımızca çeltik için 2010 yılında 100 TL/Ton destekleme primi ödenmiştir. 2

3 2011/2012 Dönemi Çeltik; Çeltik ekilişleri 15 Mayıs tarihinde tamamlanması gerekirken havaların yağışlı gitmesi nedeniyle gecikerek 10 Haziran tarihinde tamamlanmıştır. Şube Müdürlüklerimizden alınan bilgilere göre, genel olarak tüm bölgelerimizde bitki gelişiminin iyi olduğu, herhangi bir hastalık ve zararlının bulunmadığı belirtilmiştir. Geçen yıla göre ekilişlerde % 5 lik bir artış olacağı, üretimin ise % 8 civarında bir artışla 930 bin ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Piyasa ve TMO stoklarına bakıldığında hasat sezonuna kadar pirinç ve çeltik stoklarının tüketimin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir tarihi itibariyle piyasa fiyatları bölgelere göre değişmekle birlikte, 60 randıman Osmancık çeltik çeşidi TL/Ton, Baldo çeltik çeşidi ise TL/Ton aralığında işlem görmektedir. Ayrıca Bakanlığımızca çeltik için 2011 yılında 100 TL/Ton destekleme primi ödenecektir. 3

4 2-) T.M.O. ĐÇ SATIŞ ŞEKĐLLERĐ, ESAS VE FĐYATLARI ĐLE BORSA FĐYATLARI A-) ĐÇ SATIŞ ŞEKĐL VE ESASLARI - Peşin Bedel Mukabili Satışlarımız: 1 Haziran 2011 itibariyle (mısır, pirinç ve mercimek hariç) serbest satışlarımız tamamlanmıştır. Ancak stoklarımızda mısır bulunmamaktadır. Stoklarımızda bulunan tüm pirinçler ve kırmızı iç mercimekler kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın peşin bedel mukabili satılmaktadır. Peşin bedel mukabili satışlarımızda; Talep sahiplerince yatırılan emtia bedelleri TMO Alınan Sipariş Avansları hesaplarına alınır. Teslimat süresince TMO fiyat ve ücretlerinde değişme olursa değişiklik teslimatı yapılmamış mala aynen yansıtılır. Alıcı mal almaktan vazgeçerse, bakiye mal bedeli alıcıya iade edilir. Ayrıca teslim anında satışların her hangi bir sebeple TMO tarafından durdurulması halinde teslimatı yapılmamış malın bedeli talepleri halinde alıcıya iade edilir veya satışların yeniden açılmasını müteakip cari fiyat, ücret ve esaslarla teslimata devam edilir. Paranın banka TMO hesabına alınmış olması satış için kabul anlamına gelmemektedir. Ayrıca, işyeri bilgisi dışında banka hesabına para yatırılmış olması durumunda akit ve zımni kabul anlamı doğmamaktadır. - Maniplasyon ücretleri; Açık yığın, MAYDÜ ve Nodalarda 5,00 TL/Ton, Tüm kapalı depolarda 7,50 TL/Ton Çuvallı hububat satışlarında 7,50 TL/Ton Ancak, pirinç ve kırmızı iç mercimek satışlarında maniplasyon ücreti alınmamaktadır. - Nakliye ilave ücretleri; edilmektedir. Şubeler arası nakliye ile oluşan stokların satışlarında 32,00 TL/Ton nakliye ilave ücreti tahsil Ancak, Şubeler arası nakliye ile oluşmuş pirinç ve kırmızı iç mercimek stoklarının satışında nakliye ilave ücreti alınmamaktadır. 4

5 B) ĐÇ SATIŞ FĐYATLARI Pirinç satış fiyatlarımız Tablo:2 de belirtilmektedir. CĐNSĐ PĐRĐNÇ SATIŞ FĐYATLARI KOD NO PAKETLĐ 5 KG (TL) PAKETLĐ 2 KG (TL) PAKETLĐ 1 KG (TL) Diğer Uzun Dane(Osmancık) ,00 4,00 2,00 Đthal Orta Tane Pirinç (Mısır) ,00 4,00 2,00 NOT: Paketleme ücreti, Maniplasyon, Nakliye Đlave Ücreti ve KDV dahil, diğer masraflar hariçtir. Tablo: 2 Kırmızı iç mercimek satış fiyatlarımız Tablo:3 de belirtilmektedir. KIRMIZI ĐÇ MERCĐMEK SATIŞ FĐYATLARI ÇEŞĐDĐ KODU PERAKENDE SATIŞLAR 1 KG (TL) 2 KG (TL) 5 KG (TL) Diğer Đç Mercimekler ,00 4,00 10, NOT: Perakende satışlarda; maniplasyon, paketleme, nakliye ilave ücreti ve KDV dahildir. Tablo: 3 5

6 C) BORSA ĐŞLEM HACĐMLERĐ VE FĐYATLARI Borsalarda işlem gören buğday, arpa, çavdar ve yulaf Kuruluşumuzca Eskişehir, Konya, Polatlı, Çorum, Bandırma ve Edirne ticaret borsalarından, mısır ise Adana ticaret borsasından günlük olarak takip edilmektedir. Temmuz ayına ait ortalama fiyatlar Tablo:4 te gösterilmiştir. ÜRÜN ADI DURUM I ANADOLU KIRMIZI SERT EKM. DĐĞER BEYAZ EKM. BORSA FĐYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI BORSALAR TMO SATIŞ FĐYATI ESKĐŞEHĐR KONYA POLATLI ÇORUM EDĐRNE ADANA BANDIRMA TL/Ton TL/Ton TL/To n TL/To n TL/To n TL/To n TL/To n TL/To n Temmuz DĐĞER KIRMIZI EKM ARPA ÇAVDAR YULAF MISIR PĐRĐNÇ* ÇELTĐK* MERCĐMEK** (KIRMIZI ĐÇ) * Pirinç ve Çeltik fiyatları Osmancık çeşidine ait olup, serbest piyasa toptan fiyat ortalamasıdır. ** Mercimek fiyatları Kırmızı Đç Mercimeğe ait olup Mersin Ticaret Borsası Temmuz ayı fiyat ortalamasıdır. Tablo: tarihinde müdahale alım fiyatları ile birlikte 1 Kasım 2011 den geçerli iç satış fiyatları da açıklanmıştır. Kasım-Aralık 2011 ayları TMO Müdahale Satış ları Tablo:5 te belirtilmektedir. CĐNSĐ SATIŞ FĐYATI (TL/ KASIM ARALIK MAKARNALIK LAR EKMEKLĐK LAR MAKARNALIK DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK ANADOLU KIRMIZI SERT, ANADOLU BEYAZ SERT LAR DĐĞER KIRMIZI VE DĐĞER BEYAZ LAR YEMLĐK LAR ARPA-ÇAVDAR-TRĐTĐKALE-YULAF ASGARĐ ALIM (ARPA-ÇAVDAR-TRĐTĐKALE VE YULAF) Tablo:5 6

7 3-) DÜNYA HUBUBAT PĐYASALARI (Aşağıdaki veriler IGC nin tarih 413 nolu aylık raporuna göredir.) ÜRETĐM AB, ABD, Hindistan, Avustralya ve Kuzey Afrika da artan rekolte öngörüleri, dünya buğday üretim öngörülerini 8m. ton yükselterek 674m. seviyesine çıkardı (651m.). AB de batı yetiştirme bölgelerinde mahsul beklentilerini ciddi şekilde düşüren aşırı kurak geçen bahar sonrasında, Haziran ve Temmuz aylarındaki geniş yayılımlı yağmurlar başta kuzey Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık olmak üzere rekolte beklentilerini önemli ölçüde iyileştirdi. Hasadın iyi şekilde ilerlemesiyle, üretim tahmini 3.7m. ton yükselerek, geçen yılın 0.6m. üzerinde olan 136.8m. seviyesine yükselirken, bu artışın neredeyse tamamı yukarıda belirtilen ülkelere bağlandı. Elverişli hava koşulları Bulgaristan ve Romanya da mahsul beklentilerini biraz daha yükseltti. AB de toplam ortak buğday verimi öncekine göre 4.1m. yüksek olan 128.9m. ton seviyesinde öngörülürken (127.3m.), makarnalık buğday mahsulü ise Haziran ayı tahmininden 0.3m. düşük olan 8.0m. ton seviyesinde öngörüldü (8.9m.). Bağımsız Devletler Topluluğu nda, kuzey Kazakistan daki sağanaklar baharlık mahsule faydalı oldu. Son sıcak hava dalgasına rağmen, rekoltelerin geçen yıla göre toparlanarak, üretimi %40 arttırması ve önceki düzeyine göre değişmeyen 14.0m. ton seviyesine çıkarması bekleniyor (10.0m.). Batı Rusya nın çoğu kesimindeki yağmurlar buğday mahsulü için faydalıydı, ama güney kesimler ve Volga bölgesi daha çok sıcak ve kurak kaldı. Normal düzeyde terkler olacağı varsayıldığında, hasat alanlarının 25.0m. ha seviyesine sıçraması öngörülüyor ve mahsul öngörüleri 2.0m. ton yükselerek 56.0m. seviyesine çıkıyor (41.5m.). Ukrayna da Temmuz ortası itibariyle hasat üçte bir oranında tamamlandı. Alan tahminleri 6.7m. ha. düzeyine inmesine rağmen, halen geçen yıla göre %6 yüksek. Đlk raporlara göre rekolteler 2010 düzeylerinin %10 kadar üzerinde ve üretimin yaklaşık beşte bir kadar artarak 20.0m. ton seviyesine yükselmesi bekleniyor (16.8m.). Kanada da ovalardaki mahsul gelişimi, son zamanlarda daha sıcak ve kurak hava durumu ile iyileşmesine rağmen, daha erken zamanlardaki yağışlı ve soğuk koşullar nedeniyle halen iki hafta kadar gecikmiş durumda. Tam buğday ekim alanlarının %13 kadar yükselerek, önceki öngörüden düşük olan 9.6m. ha. seviyesine yükseleceği tahmin ediliyor; Kırmızı Baharlık buğday alanları %7 ve makarnalık buğday %40 yükselerek 1.8m. seviyesine çıktı (1.3m.). Beş yıllık ortalama rekolteler esas alındığında, üretim öncekine göre 1.m. düşük olan 24.0m. ton seviyesinde öngörülüyor (23.2m.). ABD de kuzeydoğuda kuraklaşan hava koşulları Yumuşak Kırmızı Kışlık buğdayın biçilmesini hızlandırırken, toplam kışlık buğday hasadının yaklaşık dörtte üçü Temmuz ayının son haftasında ortalamanın biraz altında kalarak tamamlandı. Beklenenden yüksek rekolteler nedeniyle, kışlık buğday üretim tahminleri 1.2m. ton yükselerek, geçen yıl ile aynı olan 40.3m. seviyesine yükseldi. Soğuk ve yağışlı hava koşullarının neden olduğu ekim gecikmeleri sonrasında, makarnalık buğday mahsulü 1.7m. ton seviyesi ile 2010/11 dönemine göre %40 düşük öngörülürken (2.9m.), diğer baharlık buğdayın (daha çok Sert Kırmızı Baharlık) üretimi geçen yıla göre %11 düşük olan 15.0m. ton seviyesinde belirtildi. Toplam ABD buğdayı üretimi Haziran ayına göre 1.5m. yüksek olan 57.0m. ton seviyesinde öngörüldü (60.1m.). Arjantin de kurak hava şartları çiftçilerin ekimlerini tamamlamasına imkân sağladı, ama normalin altındaki sıcaklıklar erken mahsul gelişimini yavaşlattı. Alanlar 4.5m. ha. seviyesi ile geçen yıla göre biraz daha düşük öngörüldü (4.4m.). Rekoltelerin geçen sezondaki rekor düzeyinden gerilemesi öngörülürken, üretimin önceki düzeyine göre değişmeyen 13.0m. ton seviyesine inmesi öngörülüyor (14.7m.). Kışlık buğday hasadı Çin de tamamlanmış olup, verim tahmininin geçen yıla göre biraz daha yüksek olması tahmin edilirken, kuzeydoğu kesimlerdeki yağmurlar baharlık buğdayın genel görünümünü iyileştirdi. 7

8 Dolayısıyla üretim tahmini 0.5m. ton artarak 115.5m. seviyesine çıktı (115.2m.). Hindistan için üretim tahmini 1.9m. ton artarak rekor 85.9m. seviyesine çıkarken (80.8m.), en son resmi rakamlar beklenenden yüksek rekolteleri yansıtıyor. Đran da sıcak ve kurak hava koşulları hasat koşullarında iyileşme sağladı. Rekoltelerin geçen yılki istisnai sonuçların altında rapor edilmesiyle, üretim öncekine göre değişmeyen 13.5m. ton düzeyinde tahmin ediliyor (15.5m.). Türkiye de kurak ve sıcak havaların geri dönmesi kuzey bölgelerde hasadı hızlandırdı. Ancak daha erken zamanlardaki daha yağışlı ve serin hava şartları nedeniyle mahsul kalitesinin çoğu bölgede düşmesi bekleniyor. Üretim tahmini 19.0m. ton seviyesi ile değişmedi (17.5m.). Kuzey Afrika da kurak ve sıcak hava şartları Fas ta hasadı hızlandırırken, mahsul öngörüsü geçen yıla göre %6 yüksek olan 5.2m. ton seviyesinde. Beklenenden daha iyi rekolte düzeyleri nedeniyle, Tunus için üretim tahminleri 0.3m. ton artarak, geçen yılın neredeyse iki katı olan 1.5m. ton seviyesine çıktı. Güney Afrika da hafif yağışlar başta Batı Cape olmak üzere ekim alanlarının genel görünümünü iyileştirdi. Üretimin geçen yılki zayıf mahsulden 2.0m. ton seviyesine çıkması öngörülüyor (1.4m.). Avustralya da hafif yağışlar Batı Avustralya daki büyüme koşullarını iyileştirmeye devam etti, ama güneydeki bazı bölgelerde daha fazlasına ihtiyaç var. Ülkenin güneydoğusunda, New South Wales in ve Queensland ın bazı kesimlerinde de daha fazla nem gerekiyor. Batı Avustralya da kurak kalan bölgeler nedeniyle, toplam alanın 14.2m. ha. seviyesi ile öncekine göre biraz daha düşük, ama geçen yıla göre halen %6 yüksek olması tahmin ediliyor. Rekolte beklentileri öncekine göre daha yüksek ve dolayısıyla üretim öngörüsü 0.5m. ton yükselerek 25.5m. seviyesine çıktı (26.3m.). MISIR AB, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Güney Asya nın bazı kesimlerinde 2011/12 rekolteleri beklentilerindeki iyileşmeyi yansıtmak suretiyle, dünya mısır üretimi bir ay öncesine göre 1m. ton yüksek olan rekor 859m. seviyesinde öngörülüyor (827m.). Hasat edilmiş alanlar geçen yıla göre neredeyse %2 yüksek olan 163m. ha. seviyesinde öngörülürken, rekoltelerin %4 yükselerek ortalama 5.3 ton/ha seviyesine çıkması öngörülüyor. ABD nin güney ve merkez kesimlerinde Temmuz ayında bir sıcak hava dalgası kilit mısır bölgelerini etkileyerek, tozaran mahsulü stres altına soktu ve resmi mahsul koşulları sınıflandırmasını düşürdü. Aşırı yağışlı ve serin koşullardan kaynaklanan bu sezondaki ekim gecikmelerine rağmen, tohumlamalar resmi olarak geçen yıla göre %4.5 yüksek olan 37.3m. ha seviyesinde belirlendi. Ortalama düzeyde terkler olacağı varsayıldığında, hasat edilen alanlar 34.3m. ha. düzeyinde öngörülüyor (33.0m.); rekoltelerin 9.9 ton/ha ile trendin sadece çok az altında kalacağı öngörülmesi nedeniyle, verim düzeyinin geçen sefere göre değişmeyen rekor 339.0m. ton seviyesine tırmanması öngörülüyor (316.2m.). AB de geniş yayılımlı Temmuz yağmurları kilit büyüme bölgelerinde mahsulün genel görünümünü biraz daha geliştirdi. 8.7m. ha. seviyesinde ekim alanlarının geçen yıla göre %7 yüksek olacağı tahmin edilirken, Macaristan ve Romanya en yüksek kazanımı gösterdi. Rekolte beklentilerinden iyileşmesi yansıtmak suretiyle, üretim öngörüsü 0.8m. ton yükselerek 59.9m. seviyesine çıktı (56.0m.). Kanada da Ontario da genellikle sıcak ve kurak olan hava koşulları mahsul için faydalı oldu; alanlar 2010 dakine benzer düzeyden olmasına rağmen (1.2m. ha.), rekoltelerin bu yılın rekor düzeyinin altında ve üretimin %6 gerileyerek 11.0m. ton seviyesinde olması öngörülüyor. Ukrayna da üretimin rekor 14.0m. seviyesine çıkması bekleniyor (11.5m.). Cazip fiyatlar ve elverişli hava koşulları ekim alanlarını dörtte bir kadar arttırırken, rekoltelerin 4.3 ton/ha düzeyiyle geçen yıla benzer olması öngörülüyor. Yükselen fiyatlar ve artan yurtiçi yem ihtiyaçlarına karşılık olarak, Rusya da ekim alanlarının tahmini 1.7m. ha. seviyesine genişlemesi bekleniyor (1.4m.). Rekoltelerin geçen yıla kıyasla önemli ölçüde 8

9 artmasının beklenmesi nedeniyle, üretimin yaklaşık üçte iki artarak, öncekine göre 0.2m. yüksek ve 2008/09 dönemindeki rekor 6.7m. düzeyinden sonraki ikinci düzey olan 5.0m. ton seviyesine çıkması öngörülüyor. Doğu ve merkez Çin deki geniş yayılımlı yağmurlar mahsul gelişimi için genelde elverişli koşullar sağladı, ama daha fazlasına ihtiyaç var. Alanlardaki artış nedeniyle, üretimin 180.0m. ton seviyesi ile geçen yıla göre %1.5 daha yüksek olması öngörülüyor. Artan fiyatlar ve yüksek talep ile teşvik edilen Arjantinli çiftçilerin ekim alanlarını 3.5m. has seviyesine yükseltmesi beklenirken (3.2m.), rekoltelerin biraz artmasıyla birlikte verim düzeyi 24.0m. ton seviyesine çıkabilir (21.5m.). Benzer şekilde Güney Afrika daki ekim alanlarının 12.3m. ton seviyesinde öngörülen verim düzeyi ile birlikte 2.8m. ha. seviyesine sıçraması bekleniyor (2.4m.). ARPA Avrupa da büyüme koşullarındaki iyileşme ve Arjantin de artan alan öngörüleri nedeniyle, 2011/12 döneminde dünya arpa üretim öngörüleri 0.9m. ton yükselerek, geçen yılın zayıf verim düzeyinin %6 üzerinde olan 132.4m. seviyesine çıktı. AB de yaz başındaki yağışlar, kışlık arpa hasadı tamamlanmaya yaklaştığından dolayı Fransa, Almanya, Polonya ve Birleşik Krallık ta rekolte potansiyelini yükseltti. Üretim öngörüsü 1.1m. ton artarak geçen yılın 53.2m. seviyesinin çok az altında, ama halen 2008 ve 2009 arpa mahsullerinin oldukça gerisinde kalan 53.0m. ton seviyesine çıktı. Sıcak ve yağışlı hava koşulları batı Rusya nın merkez ve kuzey kesimlerinde mahsul gelişimi için genellikle elverişliydi, ama güney kesimler ve Volga bölgesinde daha fazla neme ihtiyaç var. Geçen yılki ciddi kuraklık sonrasında, hasat edilmiş alanların üçte bir oranında artarak 8.6m. ha. seviyesine çıkması öngörülüyor; ortalama rekolteler esas alındığında, üretimin neredeyse iki katına çıkarak 16.0m. ton çıkması öngörülüyor (8.4m.). Ukrayna da arpa alanları çiftçiler başta mısır olmak üzere alternatif mahsullere döndüğü için 0.3m. ha. azalarak 3.7m. seviyesine indi (4.7m.). Mahsul öngörüsü 0.6m. ton gerileyerek son dört yılın en düşük düzeyi olan 8.2m. seviyesine indi (8.8m.). Kanada da mevsime yağışlı ve soğuk bir başlangıç yapılması, ekim alanlarının geçen yıla göre hafif bir yükselişle 2.5m. ha. seviyesinde sınırlanmasına yol açtı. Rekoltelerin geçen yıla benzer olduğunu varsayarsak, üretimin 8.0m. ton seviyesine çıkması öngörülüyor (7.6m.). ABD de ekimler, bahar yağmurlarının en büyük arpa üretici eyalet olan Kuzey Dakota başta olmak üzere kuzey ovalarında arazi işlerini kötü şekilde etkilemesi nedeniyle 1.1m. ha. seviyesi ile bir yıl öncesine göre biraz daha düşük belirledi (1.2m.). Üretimin 3.8m. ton seviyesine gerilemesi öngörülüyor (3.9m.). Kuzey Afrika da sıcak ve kurak hava koşulları Fas ta hasadı hızlandırırken, ekim alanlarındaki artış nedeniyle üretimin %12 yükselerek 2.9m. ton seviyesine çıkması tahmin ediliyor. Avustralya da Batı Avustralya, kuzey New South Wales ve güney Queensland daki son yağışlar beklentileri yükseltti, ama bazı bölgelerde halen daha fazlasına ihtiyaç var. Ekim alanlarının 4.2m. ha. seviyesi ile geçen yıla göre biraz daha yüksek olacağı tahmin ediliyor (4.1m.), ama rekoltelerin 2010/11 dönemindeki rekora yakın düzeyden düşük öngörülmesi üzerine, üretimin %10 düşerek 8.4m. ton seviyesine inmesi bekleniyor (9.3m.). Arjantin de ekim alanlarının artması bekleniyor ve üretim öngörüsü 0.5m. ton yükselerek, halen 2010 düzeyine göre %13 düşük olan 2.6m. seviyesine çıktı. 9

10 TÜKETĐM 2011/12 döneminde dünya buğday tüketimi geçen aya göre 6m. ton yüksek olan 676m. seviyesinde öngörüldü (657m.). Yemlik kullanımdaki güçlü kazanımlar bu seviyeyi, yüksek fiyatların hayvan üreticilerini mısır yerine buğday ve başka içerikleri kullanmaya teşvik ettiğinden dolayı, son yirmi yıldaki en yüksek düzeylerine yükseltecek. AB de şu anda Karadeniz bölgesinde ithalat vergisi olmaksızın mevcut olan düşük/orta kaliteli buğday ithalatları, yemlik talebin desteklenmesine yardımcı olacak olup, kullanımda yıldan yıla küçük bir artışla 52.0m. ton seviyesine çıkması öngörülüyor (50.5m.); son Rapor ile kıyaslandığında bu düzey 1.0m. daha yüksek. Hasattaki toparlanma Rusya da yemlik kullanımı yükseltecek, ama büyüme başta arpa olmak üzere alternatiflerde daha yüksek olan arzlarla sınırlanacak. Çoğunlukla mısıra yönelik ithalat maliyetlerine göre değişecek olmasına rağmen, Filipinler, Güney Kore, Tayland ve Vietnam dahil olmak üzere Uzak Doğu Asya da yem talebinde önemli artış öngörülüyor. Son zamanlardaki iyi hasat ve genel olarak insan gıdası kullanımındaki durağanlıkla desteklenen rahat arzlar nedeniyle, Çin de buğdayın yemlik kullanımı son birkaç yılda yükseldi ve 2011/12 döneminde 14.5m. ton seviyesine ulaşması öngörülüyor (13.0m.). ABD de de kullanımın artması öngörülürken, 6.0m. ton seviyesinde talep (3.7m.) hububatın yemlik kullanımı ile kıyaslandığında düşük kalacak olmasına rağmen, mısıra karşı rekabetçi fiyatlandırmasını yansıtıyor. Dünyada buğdayın yemeklik kullanımının %1.3 artarak 461.6m. ton seviyesine çıkması öngörülürken, büyümenin büyük çoğunluğu Asya daki gelişmekte olan ülkelerde görüldü. Hindistan da bir diğer bol hasat ve devletin refah programları aracılığıyla satışları sübvansiyonlu fiyatlarla arttırmak yönündeki planlar, güçlü talebi korumaya yardımcı olacak; Hindistan da yemeklik kullanımın rekor 77.5m. ton seviyesine çıkması öngörülüyor (73.1m.). Global endüstriyel kullanımın ise AB de biyo-yakıtlardaki kullanım artışının liderliğinde %9 artarak 21.1m. ton seviyesine çıkması öngörülüyor. MISIR Büyük ölçüde Çin ve ABD deki artışlar nedeniyle, 2011/12 döneminde dünya mısır tüketimi öngörüsü Haziran ayına göre 2m. ton yükselerek 863m. seviyesine çıkarken (849m.), yemlik kullanım için 489m. (479m.), endüstriyel işleme için 245m. (241m.) ve gıdalık kullanım için ise 97m. dahildi (96m.). Tüketimde yıldan yıla büyüme %1.7 ile önceki öngörüden biraz daha yukarıda öngörüldü, ama halen beş yıllık ortalama olan %3.9 düzeyinden oldukça düşüktü. Özellikle Asya ve Latin Amerika nın bazı kesimlerinde olmak üzere temel yem talebi güçlü kalmaya devam edecek gibi görünürken, rekabetçi şekilde fiyatlandırılmış yemlik buğdaydaki yüksek arzlar bazı durumlarda kullanımı kısıtlayabilir. Geçen ay ile kıyaslandığında, Çin de yemlik kullanım 1.0m. ton yükselerek 119.0m. seviyesine çıktı (115.0m.). Kümes hayvanları fiyatlarının çok yüksek olması, domuz rakamlarındaki artışı teşvik ederken, devam eden yapısal değişiklikler daha yüksek ticari operasyonlara kayma dahil olmak üzere endüstriyel yemlere yönelik talebi yükseltecektir. Yüksek früktoz şurubunun (HFCS) artan üretimi nedeniyle, ABD endüstriyel tüketiminin çok az artış göstererek, öncekine göre 0.9m. yüksek olan 158.0m. ton seviyesine çıkması öngörülüyor (157.7m.). Toplamın 128.3m. ton kadarı 2010/1 seviyesi ile aynı, ama zorunlu seviyenin altında kalan yakıt etanol üretimi için kullanılıyor. Ancak büyük ölçüde etanol vergi kredisinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ve mısır ile ham petrol fiyatları arasındaki ilişkiye göre değişecek. ARPA Üretimde makul bir toparlanma öngörülüyor, ama çok daha düşük olan devir stokları arzların dar kalmasına neden olacak ve 2011/12 döneminde arpa tüketimini sınırlayacak. Yine de halen büyük ölçüde Rusya nın üretimindeki toparlanma nedeniyle kullanımın geçen yıla göre 2.0m. ton yükselerek 138.4m. seviyesine çıkması öngörülüyor. Global yemlik kullanımın 91.3m. ton seviyesi ile sadece çok az yüksek olması öngörülüyor (91.0m.). Bu öngörü büyük ölçüde bahardaki kuraklıktan etkilenen yetiştiricilerin kaybettikleri mera alanlarının boşluğunu doldurmak için daha çok çiftlik yerinde beslemeye yönelmesi nedeniyle AB 10

11 rakamlarındaki 0.7m. ton luk artıştan kaynaklanarak Haziran ayına göre biraz yükseldi. Bunun aksine Ukrayna için öngörüler üretim tahminlerindeki gerilemeyi takiben 0.2m. ton kadar düşerek 3.6m. seviyesine indi (4.2m.). Maltlık dahil olmak üzere dünyada endüstriyel talebin 2011/12 döneminde%2.4 kadar yükselmesi öngörülüyor. Bunun nedeni ABD etanol endüstrisinde artan arpa kullanımı ve Rusya, Güney Amerika ve Pasifik Asya da artan bira talebi. STOK 2011/12 dönemi sonunda sekiz majör ihracatçıda buğday stokları 62.6m. ton seviyesi ile öncekine göre 1.3m. ton yüksek, ama halen geçen yılın 4.7m. altında belirlendi. AB de stoklar nispeten dar kalacak gibi görünüyor, ama beklenenden iyi hasat sonuçları nedeniyle, 2011/12 sonunda öngörülen devir düzeyi son GMR (Hububat Piyasa Raporu) ile kıyaslandığında 1.8m. ton yükselerek, 11.9m. seviyesine çıktı (10.7m.). Arjantin ve Avustralya da bu düzeylerin geçen yıl sonuna göre çok az değişiklik göstermesi bekleniyor. ABD de Mayıs 2012 sonunda devir düzeyi son üç yılın en düşük düzeyi olan 18.2m. ton seviyesinde öngörülüyor (23.4m.). Şu anki arz ve talep varsayımları esas alındığında, Bağımsız Devletler Topluluğu nun üç ana ihracatçısı olan Kazakistan, Rusya ve Ukrayna nın birleşik stoklarının yükselmesi öngörülüyor. Güçlü ihracat talebi öngörülmesine rağmen, yüksek üretim 2011/12 sonunda Rusya stokları öngörüsü geçen aya göre sadece 0.5m. ton düşük olan 12.2m. seviyesine getiriyor (11.0m.). Kanada da devir düzeyi 5.0m. ton seviyesi ile son dört yılın en düşük düzeyinde olup (6.2m.), bunun sadece 1.0m kadarı makarnalık buğdayı oluşturuyor (1.4m.). Çin ve Hindistan dahil olmak üzere diğer ülkeler için yükseliş revizyonlarını dikkate aldığımızda, 2011/12 dönemi sonunda dünya buğdayı devir düzeyi Haziran ayında göre 5m. ton yüksek olan 190m. düzeyi ile geçen yılın sadece 2m. altında öngörülüyor. MISIR 2011/12 (ilgili piyasa yılları) sonunda stoklar 122m. seviyesi ile bir ay öncesine göre neredeyse 3m. ton daha yüksek öngörüldü, ama bu düzey halen önceki yıl toplamının 4m. altında ve 2006/07 döneminden beri görülen en düşük düzeydi. Artan öngörüler çoğunlukla AB ve Brezilya için artan devir öngörülerinden kaynaklanıyor. 6.2m. ton seviyesi ile (6.9m.) AB de devir düzeyi öncekine göre 1.6m. daha yüksek öngörülürken, daha yüksek açılış stokları öngörüsünü ve bu ay iyileşen mahsul genel görünümünü yansıtıyor. ABD de etanol kullanımı ve ihracatlar için yükselen öngörüler nedeniyle, sezon sonu stokları geçen sefere göre 0.5m. ton düşük ve yurtiçi tüketimin %8 ine eşit olan 22.6m. düzeyinde öngörüldü (22.4m.). ARPA 2011/12 (ilgili piyasa yılları) sonunda dünyada arpa stoklarının %22 gerileyerek 21.8m. ton seviyesine inmesi öngörülüyor. Bu rakam büyük ölçüde devir öngörüsünün öncekine göre 0.3m. daha yükselerek 6.7m. ton seviyesine çıktığı AB de iyileşen üretim beklentileri nedeniyle Haziran ayına göre 0.5m. ton artış gösterdi. Ancak bu düzey 2006/07 döneminden beri görülen en düşük düzey olacak ve 2009/10 dönemindeki rekor 17.2m. ton düzeyinin ise %60 gerisinde kalacak. Ukrayna ve Kanada daki stokların da birbirini izleyen yıllarda ortalamanın altında kalan üretimi takiben önceki yıla göre düşüş göstererek 0.7m. ton seviyesine inmesi öngörülüyor. Bunun aksine Avustralya da bir diğer bereketli hasat beklentisi nedeniyle öngörülerin 3.0m. ton seviyesinde yüksek kalması öngörülüyor (3.3m.). 11

12 03/08/2011 TARĐHLĐ DÜNYA HUBUBAT FĐYATLARI ÜRÜN KODU FĐYAT ABD$/Ton ABD 2HRW 328,70 FRANSIZ EKM. BUĞ. 285,10 ARJANTĐN EK - ABD 2SRW 285,80 KANADA DURUM 2WAD 551,40 A.B.D HARD AMBER NO1 - FRANSIZ ARPA 281,20 RUS ARPA 179,70 ABD MISIR (3YC) 316,30 ABD UZUN DANE PĐRĐNÇ 605,00 (*)03/08/2011 Tarihli Merkez Bankası $ Satış Kuru: 1,700 (**)KAYNAK: REUTERS (***)ABD Uzun TANE Pirinç fiyatı tarihli IGC Raporuna göredir. Tablo: 6 DÜNYA ÜRETĐM, TĐCARET, TÜKETĐM VE STOK MĐKTARLARI 2010/ / / / / / / /2010 TAHMĐN 2011/2012 ÖNGÖRÜ ÜRETĐM TĐCARET TÜKETĐM STOK *KAYNAK: IGC TEMMUZ 2011 Tablo: 7 DÜNYA MISIR ÜRETĐM, TĐCARET, TÜKETĐM VE STOK MĐKTARLARI 2010/2011 MISIR 2003/ / / / / / /2010 TAHMĐN 2011/2012 ÖNGÖRÜ ÜRETĐM TĐCARET TÜKETĐM STOK *KAYNAK: IGC TEMMUZ 2011 Tablo: 8 DÜNYA HUBUBAT ÜRETĐMĐ (2011/2012 ÖNGÖRÜ MĐLYON ÜLKE ADI ARPA MISIR AVRUPA (27 ÜLKE) 136,8 53,0 59,9 ÇĐN 115,5 2,6 180,0 HĐNDĐSTAN 85,9 1,5 21,3 A.B.D. 57,0 3,8 339,0 RUSYA 56,0 16,0 - KANADA 24,0 8,0 11,0 AVUSTRALYA 25,5 8,4 0,3 TÜRKĐYE 19,0 6,2 4,0 UKRAYNA 20,0 8,2 14,0 ARJANTĐN 13,0 2,6 24,0 KAZAKĐSTAN 14,0 2,0 - DÜNYA TOPLAMI 674,4 132,4 859,1 *KAYNAK: IGC TEMMUZ 2011 Tablo: 9 12

13 DÜNYADA ÜRETEN ÜLKELERĐN ÜRETĐM DURUMLARI ÜRETEN ÜLKELER 2005 ÜRETĐMĐ 2006 ÜRETĐMĐ 2007 ÜRETĐMĐ 2008 ÜRETĐMĐ 2009 ÜRETĐMĐ 2010/2011 TAHMĐN ÜRTEĐMĐ 2011/2012 ÖNGÖRÜ ÜRTEĐMĐ 2011 ÖNGÖRÜ ÜRETĐM RAKAMLARINA GÖRE DÜNYA ÜRETĐMĐNDEKĐ PAYI % UZAK DOĞU 195,4 207,2 216,3 219,2 227,3 227,2 233,1 34,6 ÇĐN 97,5 108,5 109,3 112,5 115,1 115,2 115,5 17,1 HĐNDĐSTAN 68,6 69,4 75,8 78,6 80,7 80,8 85,9 12,7 AVRUPA 138,1 129,5 124,2 155,5 143,0 140,1 141,4 21,0 AB ,7 125,1 119,7 150,7 138,3 136,2 136,8 20,3 FRANSA 37 35,4 32,8 39,0 38,3 38,2 35,5 5,3 ALMANYA 23,7 22,4 20,8 26,0 25,2 24,0 24,0 3,6 ĐNGĐLTERE 14,9 14,7 13,1 17,3 14,1 14,9 14,5 2,2 ROMANYA 7,6 5,0 2,9 7,2 5,2 5,9 6,9 1,0 MACARĐSTAN 5,1 4,4 4,0 5,6 4,4 3,6 3,9 0,6 BAĞ.DEVL.TOPL. 92,2 85,3 93,6 117,3 113,6 82,3 104,5 15,5 RUSYA 47,7 44,9 49,4 63,8 61,7 41,5 56,0 8,3 UKRAYNA 18,7 13,8 13,9 25,9 20,9 16,8 20,0 3,0 KAZAKĐSTAN 11 12,5 16,5 13,0 16,5 10,0 14,0 2,1 ABD 57,2 49,2 55,8 68,0 60,4 60,1 57,0 8,5 KANADA 26,8 25,3 20,1 28,6 26,8 23,2 24,0 3,6 AVUSTRALYA 25,4 10,8 13,6 21,4 21,8 26,3 25,5 3,8 PAKĐSTAN 21,7 21,7 23,3 21,0 24,0 23,9 24,0 3,6 TÜRKĐYE 18 17,5 15,5 17,0 18,5 17,5 19,0 2,8 ARJANTĐN 12,6 14,5 16,3 8,4 8,8 14,7 13,0 1,9 SURĐYE 4,7 4,9 4,1 2,1 4,0 3,6 3,8 0,6 DÜNYA 620,9 597,5 609,1 685,0 678,5 650,5 674,4 100,0 *KAYNAK: IGC TEMMUZ 2011 Tablo: 10 13

HUBUBAT BÜLTENİ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMİ TMO EMANET ALIM FİYATLARI

HUBUBAT BÜLTENİ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMİ TMO EMANET ALIM FİYATLARI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI TMO, 2008/2009 Hububat Alım Döneminde 21 mayıs tarihi itibariyle taahhütname karşılığı alım yapılması konusunda işyerlerine talimat vermiştir. Bu bağlamda

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENĐ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMĐ TMO EMANET ALIM FĐYATLARI

HUBUBAT BÜLTENĐ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMĐ TMO EMANET ALIM FĐYATLARI HUBUBAT BÜLTENĐ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI TMO, 2008/2009 Hububat Alım Döneminde 21 mayıs tarihi itibariyle taahhütname karşılığı alım yapılması konusunda işyerlerine talimat vermiştir. Bu bağlamda

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2011/12 HUBUBAT BÜLTENĐ 01.12.2011 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI HUBUBAT TÜĐK verilerine göre 2010 yılında ülkemizde 19.674 bin ton buğday, 7.250 bin

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2012/5 HUBUBAT BÜLTENİ 07.05.2012 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre 2010 yılında ülkemizde 19.674 bin ton buğday, 7.250

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2012/3 HUBUBAT BÜLTENĐ 05.03.2012 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI A- HUBUBAT TÜĐK verilerine göre 2010 yılında ülkemizde 19.674 bin ton buğday, 7.250

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2012/4 HUBUBAT BÜLTENİ 09.04.2012 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre 2010 yılında ülkemizde 19.674 bin ton buğday, 7.250

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2011/7 HUBUBAT BÜLTENĐ 06.07.2011 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI HUBUBAT TÜĐK verilerine göre 2009 yılında ülkemizde 20.600 bin ton buğday, 7.300 bin

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2010/7 HUBUBAT BÜLTENĐ 01.07.2010 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI HUBUBAT 2010/2011 Hububat Alım Döneminde 17 Mayıs 2010 tarihinde gerek üreticiler,

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2012/2 HUBUBAT BÜLTENĐ 02.02.2012 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI A- HUBUBAT TÜĐK verilerine göre 2010 yılında ülkemizde 19.674 bin ton buğday, 7.250

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/9 HUBUBAT BÜLTENİ 09.10.2014 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/12 HUBUBAT BÜLTENİ 06.01.2015 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2-) T.M.O. İÇ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2013/8 HUBUBAT BÜLTENİ 23.09.2013 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜĠK verilerine göre 2012 yılında 20.100 bin ton buğday, 7.100

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/5 HUBUBAT BÜLTENİ 24.06.2014 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2015/1 HUBUBAT BÜLTENİ 06.02.2015 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/2 HUBUBAT BÜLTENİ 18.03.2014 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2012 yılında 20.100 bin ton buğday, 7.100

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2015/4 HUBUBAT BÜLTENİ 06.05.2015 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2015/6 HUBUBAT BÜLTENİ 07.07.2015 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre; ülkemizde 2014 yılında 19.000 bin ton buğday, 6.300

Detaylı

ULUSLARARASI HUBUBAT KONSEYİ RAPORU

ULUSLARARASI HUBUBAT KONSEYİ RAPORU Hububat ve yağlık tohum fiyatları yukarı doğru hareketine Şubat ayının ilk günlerinde de devam etmiştir. Bu dönemde 2008 de görülen zirve değerlere yaklaşan fiyatlar kaydedilmiştir. Ancak günübirlik değişmelere

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT 30.06.2015 2015 yılında buğday üretiminin bir önceki seneye göre %18 oranında artış göstererek 22,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2015 yılında arpa üretiminin bir önceki

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2013/10 HUBUBAT BÜLTENİ 21.11.2013 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜĠK verilerine göre 2012 yılında 20.100 bin ton buğday, 7.100 bin ton

Detaylı

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ 1 HAZİRAN 2013 MARDİN 1 TMO NUN GÖREVLERİ Kuruluş: 1938 Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet

Detaylı

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU 0 1 Dünya buğday üretimi, üretim devlerinden biri olan ABD nin yaklaşık 4 milyon tonluk üretim azalmasına rağmen bu sene ekili alanların ve verimin artmasıyla paralel olarak Ağustos ayı verilerine göre

Detaylı

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER'in 2012 Dönemi Hububat Politikaları Kamuoyu Açıklaması Değerli Basın Mensupları ve Değerli Katılımcılar, 2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA KOMİSYONU HUBUBAT ÜRÜNLERİ ANALİZ RAPORU 21.11.2016 İLK DONDURUCU SOĞUKLARLA BİRLİKTE ÜRÜNLERİN EKİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR Ekim ayının ilk yarısında, Güneydoğu ve Orta Avrupa da, İskandinavya

Detaylı

DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA SON DURUM

DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA SON DURUM 22.11.2013 TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA SON DURUM ABD Tarım Bakanlığı nın 8 Kasım ve 11 Kasım 2013 Tarihli Raporlarına göre düzenlenmiştir. 1 DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA

Detaylı

Sayfa Hububat (Genel. Genel) 2 Üretim, tüketim, başlıca ihracatçıların stok miktarı 2 Kısa ve uzun vadede fiyat endeksi 3

Sayfa Hububat (Genel. Genel) 2 Üretim, tüketim, başlıca ihracatçıların stok miktarı 2 Kısa ve uzun vadede fiyat endeksi 3 Uluslararası Hububat Konseyi üretim verilerinin analizi (22( Ocak 201) İstanbul Ticaret Borsası, Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Hububat Konseyi nin 22

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

2015 YILI BUĞDAY ÜRETİM BEKLENTİSİ. Şahin Mah. 3294 Sok. No: 33450/TARSUS. www.tarsustb.tobb.org.tr

2015 YILI BUĞDAY ÜRETİM BEKLENTİSİ. Şahin Mah. 3294 Sok. No: 33450/TARSUS. www.tarsustb.tobb.org.tr 2015 YILI BUĞDAY ÜRETİM BEKLENTİSİ 2015 Şahin Mah. 3294 Sok. No: 33450/TARSUS www.tarsustb.tobb.org.tr TARSUS TİCARET BORSASI 2015 YILI BUĞDAY ÜRETİM BEKLENTİSİ TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

TARSUS Tİ CARET BORSASİ

TARSUS Tİ CARET BORSASİ TARSUS Tİ CARET BORSASİ 2015 2016 YILI SOYA DURUMU Hedeflenenin aksine son 2 yıldır dikkate değer şekilde küçülen soya ekim alanı ile karşı karşıyayız. Dünya 5 yıllık üretim projeksiyonunda ekim alanı

Detaylı

Bazı gözlemler ve Haber Özetleri

Bazı gözlemler ve Haber Özetleri Kuzey yarım kürede buğday hasadı devam ediyor. Akdeniz çevresindeki ülkelerde buğday hasadı büyük ölçüde tamamlanmışken, Karadeniz çevresindeki ülkelerde ise sürüyor. Ancak bazı bölgelerde aşırı yağışlar

Detaylı

Fao Gıda Fiyat Endeksi

Fao Gıda Fiyat Endeksi FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ) dâhil toplam 73 gıda maddesi fiyatının,

Detaylı

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN- 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU (12.06.2017) Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta

Detaylı

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ 30/03/2012 1 TMO NUN TARİHÇESİ 1929 1933 1938 1939-45 1984 1993 2008 2011 2012 2 TMO NUN GÖREVLERİ Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan

Detaylı

Türkiye`de Hububat Alanları

Türkiye`de Hububat Alanları BUĞDAY DOSYASI Türkiye, birçok ürünün yetiştirilmesine imkan veren iklim ve ekolojik özellikleri nedeniyle tarımsal üretim açısından avantajlı bir ülke olup, toplam istihdamın %24,6`sı tarım sektöründe

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan itibaren ekimi yapılarak üretilen besin grubudur.

Detaylı

BİLGİ NOTU FAO FOOD OUTLOOK KÜRESEL GIDA PİYASALARI RAPORU ÖN PLANA ÇIKAN UNSURLAR

BİLGİ NOTU FAO FOOD OUTLOOK KÜRESEL GIDA PİYASALARI RAPORU ÖN PLANA ÇIKAN UNSURLAR BİLGİ NOTU FAO FOOD OUTLOOK KÜRESEL GIDA PİYASALARI RAPORU ÖN PLANA ÇIKAN UNSURLAR Bakliyatın, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündeminde önemli bir role sahip olabileceği belirtilmiştir. 2016 Uluslararası

Detaylı

Grafik 1: Endonezya Un İthalatı Grafiği (Temmuz Mart 2013 )

Grafik 1: Endonezya Un İthalatı Grafiği (Temmuz Mart 2013 ) 2012/13 hasat yılında dünyadaki toplam buğday ihracatının 12.2 m/t olacağı beklenmektedir*. Bu rakamın Şubat ayı tahmininden (12.9 m/t) %6 daha az olmasının en büyük sebebi Endonezya da 5 Aralıkta 200

Detaylı

Doruk Tarım e-bülten Sayı: 40 15.02.2012

Doruk Tarım e-bülten Sayı: 40 15.02.2012 Doruk Tarım e-bülten Sayı: 40 15.02.2012 I. Global Tahıl Piyasasındaki GeliĢmeler: Buğday: Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 19 Ocak 2012 tarihli yeni Hububat Raporu nda, sezonu global buğday rekoltesi

Detaylı

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO süt fiyat endeksi 184,3 ile Ekim ayında bir önceki aya göre %1,9 geriledi. Böylece geçen yıl aynı dönemin % 26,6 gerisinde kaldı. Tereyağı,

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI 2017 YILI DANE MISIR DURUMU ŞAHİN MAHALLESİ 3294 SOKAK NO:1 / TARSUS

TARSUS TİCARET BORSASI 2017 YILI DANE MISIR DURUMU ŞAHİN MAHALLESİ 3294 SOKAK NO:1 / TARSUS 2017 TARSUS TİCARET BORSASI 2017 YILI DANE MISIR DURUMU ŞAHİN MAHALLESİ 3294 SOKAK NO:1 / TARSUS Başkanın Sunumu, Ülkemizin tarımda sahip olduğu potansiyeli daha yüksek katma değere dönüştürmek toplam

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER 1. DÜNYA DA DURUM... 2 1.1. Hububat........ 2 1.1.1. Buğday...... 3 1.1.2. Arpa........... 5 1.1.3. Çavdar.... 7 1.1.4. Yulaf...... 8 1.1.5.

Detaylı

2009 YILI HUBUBAT RAPORU

2009 YILI HUBUBAT RAPORU 2009 YILI HUBUBAT RAPORU TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ http://www.tmo.gov.tr Müdafaa Caddesi No:18 06100 Bakanlıklar/ANKARA Tel: 0312 416 30 00 Faks: 0312 417 72 23 417 00 37 Mayıs 2010 TMO.

Detaylı

Bugday Rekoltesinde Gorunum ve Fiyat Beklentileri 27 Subat Doruk Suer. LaSalle Group of Rosenthal Collins LLC. LaSalle Group

Bugday Rekoltesinde Gorunum ve Fiyat Beklentileri 27 Subat Doruk Suer. LaSalle Group of Rosenthal Collins LLC. LaSalle Group Bugday Rekoltesinde Gorunum ve Fiyat Beklentileri 27 Subat 2013 Doruk Suer of Rosenthal Collins LLC. Onemli Noktalar - 2012-13 sezonunun bitimine az bir sure kala eger ABD bugday ihracati yuksek seyretmeye

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2009/02 FINDIK BÜLTENĐ 31.03.2009 1-) FINDIK ALIMLARI: TMO, 31.08.2006 tarih ve 26275 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2006/10865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta çok azda olsa özellikle İç Anadolu Bölgesinde artış olacağı tahmin edilmektedir.

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

2008-2010 DÖNEMĐNDE DÜNYA HUBUBAT PĐYASALARINDA YAŞANAN GELĐŞMELER. Elif Haçkalı 1

2008-2010 DÖNEMĐNDE DÜNYA HUBUBAT PĐYASALARINDA YAŞANAN GELĐŞMELER. Elif Haçkalı 1 2008-2010 DÖNEMĐNDE DÜNYA HUBUBAT PĐYASALARINDA YAŞANAN GELĐŞMELER Elif Haçkalı 1 Hububat, beslenmede taşıdığı büyük önem nedeniyle dünyanın en stratejik ürün grubunu oluşturmaktadır. Hububat üretiminde

Detaylı

TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE. 12 MART 2011 Antalya

TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE. 12 MART 2011 Antalya TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE 12 MART 2011 Antalya 1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) 1938 den beri faaliyette bulunan, Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, mısır, çeltik, haşhaş kapsülü,

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ Aylar İtibariyle Toplam Çimento Satışı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ Aylar İtibariyle Toplam Çimento Satışı Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği nin (TÇMB) son açıkladığı verilere göre Ocak- Aralık 2009 dönemi itibariyle yurt içi ve yurt dışı toplam çimento satışı 54 milyon ton düzeyinde gerçekleşerek geçen

Detaylı

FAO GIDA FİYAT ENDEKSİ

FAO GIDA FİYAT ENDEKSİ FAO GIDA FİYAT ENDEKSİ FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ) dahil toplam

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Kuraklık Pamuğu da Vurdu

Kuraklık Pamuğu da Vurdu Kuraklık Pamuğu da Vurdu Bilindiği gibi pamuk dünyada söz sahibi olduğumuz ürünlerimizden biri. İhracatımızda önemli paya sahip ve lokomotif sektörlerimizden olan tekstil ve konfeksiyon başta olmak üzere

Detaylı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Makarna ve bulgurun üretiminde ana hammadde olarak kullanılan durum buğdayına olan talep giderek artmaktadır. 2013/14 sezonunda dünya durum buğdayı

Detaylı

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Mayııs 2014 2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır.

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır. MISIR DOSYASI Mısır, genellikle çok nemli iklim bölgelerinde yetiştirilebilen, tek yıllık Buğdaygiller familyasından, özellikle yağı doymamış yağ grubunda olan bir tarım bitkisidir. Mısır bitkisi, insan

Detaylı

GIDA FİYATLARI ENDEKSİ MAYIS 2014

GIDA FİYATLARI ENDEKSİ MAYIS 2014 GIDA FİYATLARI ENDEKSİ MAYIS 2014 FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ)

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

2014 YILI TEMMUZ AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI TEMMUZ AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ağusttos 2014 2014 YILI TEMMUZ AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/8 HUBUBAT BÜLTENĠ 23.09.2014 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĠYATLARI A- HUBUBAT TÜĠK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

Kanada nın Saskatchewan Eyaleti 2015 Yılı Tarım Sektörü İhracat Analizi

Kanada nın Saskatchewan Eyaleti 2015 Yılı Tarım Sektörü İhracat Analizi Kanada nın Saskatchewan Eyaleti 215 Yılı Tarım Sektörü İhracat Analizi Hazırlayan : AKİB Hububat Sektör Şefliği Kaynak : Global Trade Atlas & Saskatchewan Eyaleti resmi web sitesi 1 215 yılında Saskatchewan

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2015 ANKARA Ulus. İliş. ve İş Geliş. Müdürlüğü Cem KAPTAN Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ NİSAN 2017 ANKARA Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312 435 56 20 Fax: + 90 312 435 62 83 E-mail:panko@pankobirlik.com.tr

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni (Milyar $) 216 Haziran - 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Haziran ayında, 215 yılının aynı ayına göre %8,1 artarak 12 milyar 916 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 475 milyon

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ekiim 2014 2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

2017 YILI BUĞDAY DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU

2017 YILI BUĞDAY DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU 2017 2017 YILI BUĞDAY DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU TARSUS TİCARET BORSASI Başkanın Sunuşu İklim, toprak, topografya özellikleri bakımından birbirine benzer olan, ülkenin idari yapılanmasına uygun, yönetilebilir

Detaylı

Dünya ticareti üzerindeki payları bilinen bu ülkeler tarım piyasalarında da nömli ölçüde düzenleyici bir rol üstlenmektedirler.

Dünya ticareti üzerindeki payları bilinen bu ülkeler tarım piyasalarında da nömli ölçüde düzenleyici bir rol üstlenmektedirler. Tarımda gelişmiş ülkeler sıralamasında ilk sıralarda yer alan ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika ve Almanya nın tahıl üretimi ve tarımın bu ülkelerdeki ticaret üzerindeki etkileri son yıllarda önem

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ HAKAN ÇALEN GENEL MÜDÜR V. Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı 2016 / İSTANBUL Türkiye yağlı tohum üretimi

Detaylı

Fao Gıda Fiyat Endeksi

Fao Gıda Fiyat Endeksi FAO Gıda Fiyatları Ticareti FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ) dahil

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, 217 15 147 12 16 7 132 182 295 399 191 135 618 22 358 416 195 34 3 222 17 14 143 32 43 31 3 35 44 464 841 1.42 1.392 1.3 1.615 1.782 ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜN TANIMI SITC

Detaylı

Tablo -1: Dana ve Sığır Eti Üretim ve tüketimi - Seçilen Ülkelerin Özeti (1000 ton karkas ağırlık eşdeğeri)

Tablo -1: Dana ve Sığır Eti Üretim ve tüketimi - Seçilen Ülkelerin Özeti (1000 ton karkas ağırlık eşdeğeri) ABD TARIM BAKANLIĞI (USDA) KIRMIZI ET VE KANATLI SEKTÖRÜNDE DÜNYA PAZARLARI VE TİCARET SIĞIR VE DANA ETİ Küresel Üretim Küresel üretimin 2018'de yaklaşık yüzde 2 artarak 62,6 milyon tona çıkacağı tahmin

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2-) T.M.O. İÇ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2013/1 HUBUBAT BÜLTENİ 30.01.2013 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜĠK verilerine göre 2011 yılında 21.800 bin ton buğday, 7.600

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE 2016 YILI PAMUK RAPORU Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA

Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA 1 YURT DIŞI PİYASALAR 2 DÜNYA BUĞDAY DURUMU Milyn Tn 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Üretim 699 657 716 730 736 754 735 Tüketim 700 678

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU 1- DÜNYA TİCARETİ I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 2015 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %7,4

Detaylı

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Bakliyat üretiminde artış trendi sonraki yıllarda da devam etmiş, 2013 yılında 77,2 milyon tona, 2014 yılında da 77,6 milyon tona çıkmıştır. Bu artışta hem ekim

Detaylı

Hububat alım fiyatları açıklandı

Hububat alım fiyatları açıklandı Hububat alım fiyatları açıklandı Haziran 18, 2012-1:15:00 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, 2012 müdahale alım fiyatının, Anadolu kırmızı sert ekmelik buğday için ton başına 665 lira olarak

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU 2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU Dünya Üretimi Dünya ham çelik üretimi 2011 yılında 1,5 milyar ton olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %6,2 oranında artış kaydetmiştir. Küresel kriz ile

Detaylı

MISIRDA YETERSİZ TALEP ENDİŞELERİ SÜRÜYOR

MISIRDA YETERSİZ TALEP ENDİŞELERİ SÜRÜYOR Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz. M. Baki ATILAL Araştırma, Müdür m.baki@turkishyatirim.com + 90 212 315 1071 Başak Erçevik Uzman Yardımcısı Adayı b.ercevik@turkishyatirim.com + 90 212 315 1061

Detaylı

2014 YILI EKİM AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI EKİM AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ TEKSTİİL,, DERİİ VE HALII ŞUBESİİ Kasıım 2014 2014 YILI EKİM AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013 Türkiye de Üretim Zeytin ağacında periyodisiteden dolayı zeytin üretimi yıllara göre inişli çıkışlı bir grafik izlemekte ve üretime bağlı olarak bir yıl düşük (yok yılı) bir yıl yüksek (var yılı) ürün

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 06 Temmuz 2015, Sayı: 18. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 06 Temmuz 2015, Sayı: 18. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 18 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı