Will lasers replace transurethral resection of the prostate for the treatment of BPH?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Will lasers replace transurethral resection of the prostate for the treatment of BPH?"

Transkript

1 BPH cerrahi tedavisinde lazerler transüretral rezeksiyonun yerini alabilecek mi? Will lasers replace transurethral resection of the prostate for the treatment of BPH? Dr. Ali Erol, Dr. Serhat Dönmezer, Dr. Erem Kaan Başok Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Göztepe Medical Park Hastanesi, İstanbul BPH ÖZET TURP un morbidite ve mortalitesini azaltmaya yönelik çabalara rağmen, BPH nin cerrahi tedavisinde alternatif olarak lazer yöntemleri gittikçe artan oranda kullanılmaktadır. En sık kullanılan lazerler KTP 532, Holmium: YAG, thulium ve diode lazerlerdir. Bu derlemede literatür ışığında lazerlerin güncel konumu irdelenecektir. TURP oranı gittikçe azalırken, lazer prostatektomiler arasında öğrenme eğrisi nisbeten kısa olan vaporizasyona dayalı teknikler daha yaygın kabul görmüştür. Bunlar arasında KTP 532 en fazla ve uzun takip süreli klinik çalışmaya sahip olandır. Vaporizasyon etkinliğini arttırmak için daha güçlü lazerler piyasaya sürülürken, lazer fiberleri de iyileştirilerek daha dayanıklı hale getirilmektedir. KTP 532 lazerde güç 180 watta arttırılır iken, sıvı soğutmalı MoXY fiberler kullanıma sunulmuştur. Diode 980 lazer gücü 300 watta kadar yükselmiş, yandan atışlı fiberler yerine, kontakt modda çalışan twister fiberler kullanılmaya başlanmıştır. Lazer vaporizasyon antikoagulan alanlarda uygulanabilmesi ve lokal anestezi altında yapılabilmesi açısından avantajlıdır. Sadece vaporizayon yapılan olgularda insidental prostat kanserini kaçırma olasılığı oldukça düşük de olsa göz önünde tutulmalıdır. Düşük hacimli prostatlarda vaporizasyon etkin bir yöntem olmakla birlikte, özellikle prostat volümü arttıkça reoperasyon oranı arttığından, vaporezeksiyon, vapoenükleasyon, enükleasyon daha fazla uygulanır olmaktadır. Enükleasyon konusunda en çok Ho: YAG ile yapılan klinik çalışmalar mevcut ise de, diğer lazerlerle de enükleasyon bildiren çalışmalar vardır. Ho:YAG lazerin üriner sistemin taşlarının endoskopik tedavisinde de kullanılır olması önemli bir avantajıdır. Kanıta dayalı tıp açısından Ho:YAG enükleasyon ve KTP 532 vaporizasyon. TUR a üstünlükleri gösterilememiş olsa da alternatif olarak kabul edilmektedirler. Thulium ve diode lazer de etkinliği kanıtlanmış olmakla birlikte, daha uzun süreli ve karşılaştırmalı klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar kelimeler: lazer prostatektomi, selim prostat hiperplazisi, transüretral prostat rezeksiyonu ABSTRACT During the last decade, KTP 532, Holmium:YAG, thulium and diode lasers have been increasingly used as an alternative to TURP. This review will focus on the current role of lasers for the surgical treatment of BPH. Laser vaporization of the prostate has become more popular worldwide, due to its short learning curve. Since its introduction in 1996, there have been many clinical studies regarding KTP532. Although the first low power devices obtained good results, 180 watts XPS has recently been introduced to the market as well as more durable self cooling MoXY fibers for more efficient vaporization. Currently diode lasers are available up to 300 watts utilizing twister fiber which works in contact mode, contrary to the former side firing fibers. Laser vaporization is feasible under local anesthesia and in the patients on anticoagulant medications. The risk of missing incidental prostate cancers has always been a matter of debate, even if it is rare. Vaporization efficiency declines as the prostate gets larger, leading to more secondary operations in the future. Although enucleation with all the laser types at various wavelengths has been reported, Ho: YAG enucleation has the highest number of relevant clinical studies with longer follow-up. One of the advantages of Ho:YAG laser is the possibility of simultaneous lithotripsy. KTP 532 and HoYAG laser proved to be valid alternatives to TURP, although not superior, according to the large number of clinical trials. Thulium and diode lasers significantly improved the symptoms of BPH, however, long term comparative studies are warranted. Key words: laser prostatectomy, benign prostatic hyperplasia, transurethral resection of the prostate İletişim ( ): BPH nin cerrahi tedavisinde TURP a alternatif metod arayışının temel sebepleri arasında monopolar TURP un hala ciddi bir morbidite, hatta mortaliteye sebep olması yer alır(1). TURP yapılan hastayı içeren bir derlemede, TURP un kısa dönem morbiditesi %11.1, mortalite oranı %0.1 olarak bildirilmiştir. Bu hastalarda tansfüzyon oranı %2. 9, TUR sendromu %1. 4 bulunmuştur. Cilt:12 Sayı:4 Aralık 2013 TURP da vaka eksikliği komplikasyonların artmasını birlikte getirmiştir. 255

2 Bipolar veya plazmakinetik prostat rezeksiyonu TUR sendromu ve kanama riskini azaltsa da, alternatif olarak lazer yöntemlerinin özellikle son yıllarda hızla çoğalmasına engel olamamıştır. Buna paralel olarak TURP sayısı anlamlı şekilde azalmaktadır. TURP sayısı 2000 yılında her erkekte 670 iken, bu sayı 2008 de 351 e düşmüştür (2). Bu durum asistanların yaptığı TURP sayılarında azalmaya yol açmıştır. Aslında uzun bir öğrenme eğrisine sahip olan TURP da vaka eksikliği komplikasyonların artmasını birlikte getirmiştir. Başasistan başına ortalama TURP sayısı 2001 yılında 58 iken, 2007 yılında 43 olmuş bu farklılık komplikasyon oranlarının %3 ten %6 ya çıkmasına sebep olmuştur (3). Çözüm olarak lazer yöntemlerine geçiş önerilmiştir (4). ABD (Amerika Birleşik Devletleri) de yapılan, 3955 üroloji uzmanını kapsayan bir araştırmada lazer prostatektomi oranı 2004 te %11 iken, 2010 da %44 bulunmuştur (5). Japonya da 686 hastane ve hastayı içeren yılları arasında yapılan bir araştırmada hastane bazında lazer kullanımının ve yıllık yüksek vaka sayısının komplikasyon ve transfüzyon oranını anlamlı olarak düşürdüğü gösterilmiştir. Yıllık vaka sayısı 14 ten az olan hastanelerde transfüzyon oranı %8.3 ve komplikasyon oranı %3.7 iken, vaka sayısı 30 un üzerinde olan ve lazer kullanılan merkezlerde bunlar sırasıyla %5.5 ve %2.6 bulunmuştur (6). ABD nin Florida eyaletinde yapılan bir araştırmada prostat cerrahisiyle uğraşan merkezlerin arasında lazer prostatektomiyi bir seçenek olarak daima öneren merkezler, hiç önermeyen merkezlerden anlamlı düzeyde daha yüksek vaka sayılarına sahip bulunmuştur (her erkekte 318 vakaya karşılık 180 vaka) (7). Günümüzde vaporizasyona dayalı teknikler daha sık kullanılmaktadır. Holmium lazerle enükleasyon, öğrenme eğrisinin uzunluğu, geniş çaplı enstrümanlar ve morselatör gerektirmesi gibi dezavantajları nedeniyle çok yaygınlaşamazken, öğrenme eğrisi daha kısa olan ve teknik olarak daha kolay KTP 532 daha fazla yaygınlaşmıştır. Kısa bir süre sonra thulium ve diode lazerler klinikte kullanılmaya başlamıştır. Lazerle ilgili sık sorulan sorular İnsidental prostat kanserini kaçırıyormuyuz? Özellikle vaporizasyon yöntemlerinin dezavantajları arasında doku elde edememe yer alır. PSA değeri 4 ng/ml altında olan 382 Tablo 1. Farkliı lazer yöntemlerinin erektil fonksiyona etkisi IIEF-15 HoLEP 99 HoLAP 34* PVP 58 Değişmemiş (%) Düzelmiş(%) Azalmış(%) Retrogradej(%) Elshal AM et al Urology Nov;80(5): TURP olgusunda sadece 1 tane klinik anlamlı insidental prostat kanseri saptanmış olması (%0.26), lazer vaporizasyona uyarlandığında bu olasılığın oldukça düşük olduğunu göstermektedir (8). Önceden prostat kanseri tanısı alan ve high intensity focused ultrasound HIFU yapılacak hastalarda, HIFU öncesi yapılan TURP hastaların %54 ünde prostat kanseri tanısı koydurmuştur (9). Lazerler erektil fonksiyonu nasıl etkiler? TURP da erektil disfonksiyon %13, retrograd ejakulasyon %75 oranında bildirilmiştir (10). Üç ayrı lazer yönteminin; HoLEP (n: 99), HoLAP (n: 34) ve PVP (n:58) toplam 191 hasta üzerinde hem retrograd ejakulasyon, hem de erektil fonksiyon üzerine etkileri araştırılmıştır. Buna göre HoLEP en yüksek retrograd ejakulasyona neden olurken (%77.3), erektil fonksiyonda en fazla düzelmeye sebep olmuştur (%60.6). Buna karşılık erektil fonksiyon en fazla ablatif teknolojilerde olumsuz etkilenmiştir (HoLAP, %41.2). Bağımsız risk faktörleri olarak bazal IIEF skorunun 55 oluşu ve enerji/ prostat dokusu oranı yüksekliği saptanmıştır (Tablo 1) (11). Lazerler antikoagulan alan hastalarda uygulanabilir mi? Lazerlerin bir avantajı antikoaguan alan hastalarda güvenli olmasıdır, ancak hangi lazer yönteminin seçileceği konusunda belirli bir tercih yoktur (12). Lazerler lokal anestezi ile yapılabilir mi? Genel anestezi alamayacak hastalarda ayaktan ve lokal anestezi altında lazer prostatektomi yapılabilir. Bu konuda gerek KTP 532, gerekse diode lazerle yapılan çalışmalar mevcuttur. Osterberg EC ve ark (13) eylül Ekim 2012 arasında 47 hastaya ofis şartlarında greenlight PVP uygulamışlardır. Ortalama prostat hacmi 35.8±14.5 ml, ortalama lazer süresi 19.1±8.31 dak, ort enerji miktarı 85,387±38,885 kj, ort takip süresi 8.48 aydır. Bütün objektif sonuç ölçütlerinde anlamlı düzelmeler sağlamışlardır. AUA semptom skorunda 17.7 den 7 ye düşme olmuştur. KTP 532 lazer Dalgaboyu 532 nm dir. Hemoglobin tarafından selektif olarak absorbe edilir. Penetrasyon derinliği 1-2 mm dir. 80 Watt KTP 532 İlk olarak kullanılan 80 watt cihazlarla kısa ve uzun dönemde başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Ortalama prostat volümü 135±42 ml olan 54 hasta PVP uygulamasından sonra 2 yıl takip edilmiş, preoperative ortalama 8±3.1 ml/sn olan Q max değerinin 24 ayın sonunda 19..3±9.8 ml/sn olarak devam ettiği gösterilmiştir (14). Beş yıllık takibi içeren bir çalışmada reoperasyon oranı 249 hastada 21 ( %8.49) olarak bildirilmiştir. Mesane boynu kontraktürü 3 hastada gelişmiştir (15). Antikoagulan alan hastalarda da PVP nin güvenli ve etkin olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Antikoagulan alan 45 hasta ile almayan 47 hastaya KTP W PVP yapıldığında postop irrigasyon süresi açısından anlamlı artışa rağmen Hb düşüşü açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmamıştır (%8.4 e karşı %6.48) (16). Antikoagulan alan başka bir grup hastada yapılan çalışmada (n:162), 80 W PVP sonrası; 6 hasta (%3.79) uzamış mesane irrigasyonuna ihtiyaç duyarken, 3 hastada ise (%1.9) kan transfüzyonu gerekmiştir (17). Postoperatif kanama açısından Prostat volümü arttıkça 80 W PVP nin etkinliğinin azaldığını gösteren çalışmalarda vardır. 256 ÜROONKOLOJİ BÜLTENİ

3 Büyük prostatlarda doku çıkarılmasının daha etkin olacağı aynı tip ve dalga boyunda lazer kullanarak(ktp watt) enükleasyon ve vaporizasyon etkinliğini karşılaştıran bir çalışmada gösterilmiştir. Tablo 2. Farklı volşümdeki prostatlardanhps vaporizasyon sonuçları. N: 250 <60(134) (76) >100(40) Ort lazer süresi (dak) Ort enerji (kj) IPSS düzelme (%) Qmax artışı (%) PVR azalma (%) PSA düşüşü (6.ay%) Tekrar tedavi (%) Hueber PA et al Can J Urol Oct;19(5):645-8 PVP (n:590) ve TURP u (n:437) karşılaştıran bir çalışmada TURP hastalarının 19 unda postoperatif kanama nedeniyle endoskopik, 1 inde açık müdahale gerekmiş (%20), PVP hastalarından 2 sinde endoskopik müdahele, 1 inde ise açık cerrahi (tampon)gerekmiştir (sırası ile %4.6 ve %0.5) (18). Prostat volümü arttıkça 80 W PVP nin etkinliğinin azaldığını gösteren çalışmalarda vardır. Prostat volümü 70 ml üzerinde ise reoperasyon oranının %18 e yükseldiği (7/39 hasta) ve 70 ml altında ise (0/37 hasta) %0 olduğu bildirilmiştir (19). Benzer şekilde postoperatif 3 yıl boyunca bütün hastalarda anlamlı düzelme görülmesine rağmen, PSA değeri <6 ng/ml olanlarda sonuçların daha iyi olduğu bildirilmiştir (20). Prostat volümü 80 ml üzerine çıktığında reoperasyon oranının %23.1 olduğu ( %10.4 e karşı) bildirilmiştir (21). Büyük prostatlarda doku çıkarılmasının daha etkin olacağı aynı tip ve dalga boyunda lazer kullanarak (KTP watt) enükleasyon ve vaporizasyon etkinliğini karşılaştıran bir çalışmada gösterilmiştir. Transüretral lazer enükleasyon (TLEP) 170 hastaya, PVP 97 hastaya yapılmıştır. TLEP grubunda ortalama prostat volümü 83 ml, PVP grubunda 63 ml dir. Ortalama lazer süresi, harcanan enerji ve ortalama kullanılan fiber sayısı enükleasyon grubunda anlamlı olarak daha fazladır, ancak TLEP ile IPSS te düzelme ve PVR de azalma anlamlı derecede farklıdır, Qmax ve PSA değişiklikleri benzer bulunmuştur. Sonuç olarak TLEP in daha etkili bir metod olduğu öne sürülmüştür (22). Büyük prostatlarda etkinliğin azalması yanında, fiberlerin dayanıklılığında da sorunlarla karşılaşılmıştır. Deneysel bir çalışmada (n:40), ömrü joule ile sınırlandırılmış fiberlerin %90 ında, bu ömür süresinin sonuna kadar gücün %80 oranında düştüğü gösterilmiştir(23). HPS (High Power System) 120 watt Lazerin etkinliğini arttırmak için güç 120 watt a yükseltilmiştir. Böylece in-vivo ve exvivo hayvan çalışmalarında %50 daha fazla doku vaporize edilebilirken (24), koagulasyon derinliğinin 1-2 mm olarak muhafaza edildiği (25) bildirilmiştir. HPS ile değişik prostat volümlerinde PVP nin etkinliğini araştıran bir çalışmada hastalar <60 ml (n: 134), ml (n: 76) ve >100 ml (n: 40) olarak 3 gruba ayrılmıştır. Üç grupta da IPSS te düzelme, Qmax artışı PVR de azalma benzer bulunmuştur. Ancak reoperasyon oranı >100 ml olan grupta anlamlı olarak daha yüksektir (sırası ile %1.5, %2.6 ve %9) (Tablo 2) (26). HPS i TURP ile karşılaştıran prospektif randomize çalışmalarda HPS nin TURP kadar etkili olduğu gösterilmiştir. Her gruba 50 hastanın randomize edildiği bir çalışmada TURP ve HPS karşılaştırılmış ve IPSS azalması (-14.9, -15.7), Qmax artışı , +14.5) birbirine benzerdir. Üretra ve mesane boynu darlığı TURP grubunda 8 hastada, HPS grubunda 2 hastada gelişmiştir. Hastanede kalış süresi PVP lehine daha kısadır (27). Üç yıllık takip süresi olan başka bir randomize prospektif klinik çalışmada TURP grubuna 55, HPS grubuna 54 hasta alınmıştır. TURP grubunda transfüzyon gereksinimi %20, TUR sendromu %5, kapsül perforasyonu %18 oranında görülmüştür. Bunlar HPS grubunda hiç görülmeyen komplikasyonlardır. Buna karşın reoperasyon TURP grubunda 1, HPS grubunda 6 hastada gerekmiştir. Mesane boynu kontraktürü ise TURP grubunda 2, HPS grubunda 4 tür (28). Büyük prostatlarda HPS in etkinliğini arttırmak için doku çıkartmaya yönelik teknikler de geliştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi vaporizasyon-insizyon tekniğidir. Bu teknikte yapılan insizyonlar arası birleştirilerek doku parçaları çıkarılır. Standart HPS ile 80 gr üzerinde prostatlarda yapılan PVP ile, vaporizasyon insizyon tekniği (VIT) 25 er hasta üzerinde karşılaştırılmıştır. Q max artışı, PVR azalması ve PSA düşüşü açısından VIT, PVP den üstün bulunmuştur (29). HPS ile enükleasyonun fizibilitesini araştıran bir çalışmada, 21 hastada enükleasyon yapılmış ve ortalama preoperatif prostat volümü 74.6±21.7 ml iken, çıkarılan doku ortalaması 34.7±21.7 ml olmuştur. IPSS 25±6 dan 5±9 (P=0.0001) a düşmüş, PVR ise 126±80 ml den 11±18 (P=0.002) ml ye düşmüştür. Ortalama operasyon süresi 112±27 dakikadır ve ciddi komplikasyon görülmemiştir (30). Fiberlerin dayanıklılık sorunu HPS ile de devam etmiştir. Deneysel 65 lazer fiberinde yapılan çalışmada, fiberlerin %70 kadarının vaporizasyon eşiği altında güç verdiği gösterilmiştir (31). Başka bir çalışmada ise 25 kj aralıklarla lazer ışını gücü ölçümleri yapılmış (n:46) ve ilk 25 kj den sonra %57.3 güç azalması ve 275 kj sonunda %48.8 medyan güç oluşabildiği gösterilmiştir (32). XPS (Xcelerated performance system) 180 watt Son olarak yansıyan ışınlardan en az etkileneceği düşünülen MoXY fiber ve 180 watt güçteki XPS sistem üretilmiştir. MoXY fiber kendini soğutan bir su sirkülasyonuna sahiptir (active cooling cap technology). Gücün %50 artışı yanında, lazer spot alanında %50 artış sağlanmıştır ve koagulasyon derinliği aynı kalmıştır (1-2 mm). Hayvan çalışmalarında XPS in HPS ye göre %76 daha fazla vaporizasyon kavitesine yol açtığı, vaporizasyon hızının %77 daha fazla olduğu ve koagulasyon zonunun %33 daha geniş olduğu gösterilmiştir (33). Cilt:12 Sayı:4 Aralık

4 HoLAP: 100-W lazer günümüzde küçük prostatlar için güvenli bir alternatif olabilir. Bununla ilgili ilk çok merkezli çalışmada başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Bu çalışmada 201 hasta ortalama 5.8 ay takip edilmiştir. Prostat volümü ml arasında değişmektedir. Ortalama enerji 300±11 kj, lazer süresi : 35.0±1 dakdır. IPSS, Qmax, PSA düzeyi ve prostat volümünde anlamlı değişiklik elde edilmiştir. Grade IIIb üzerinde komplikasyon yoktur (2004 Clavien-Dindo sınıflama sistemi) (34). Holmium: Yag Lazer Holmium:Yttrium aluminum garnett (Ho: YAG) lazer, dalga boyu 2140 nm dir, penetrasyon derinliği 500 mikrondur. Kesici etkisi suyu vaporize etmesine dayanır. İlk olarak Nd:YAG ile combine olarak combined endoscopic laser ablation of the prostate (CELAP) tekniğinde kullanılmıştır.1996 yılında holmium laser ablation of the prostate (HoLAP) ve holmium laser resection of the prostate (HoLRP) tanımlanmıştır. Holmium laser enucleation of the prostate (HoLEP) prostat kapsülü ile prostat arasındaki plandan ilerleyerek prostat loblarını kapsülden ayırmaya dayanır. HoLEP te enükle edilen prostat lobları morselatörle parçalanarak çıkarılır veya mantar tekniği adı verilen teknikte lob tama yakın enükle edildikten sonra rezeksiyonu kolaylaştırmak için kapsülden tam ayırmadan TUR-P yapılır. HoLAP: 100-W lazer günümüzde küçük prostatlar için güvenli bir alternatif olabilir. Prostat volümü 40 ml üzerinde olanlarda reoperasyon oranı %25 tir (35). HoLEP açık prostatektomiye benzer oranda doku çıkartmayı sağladığı için en iyi sonuçları sağlamalıdır. Ancak öğrenme eğrisi komplikasyonlar açısından gerçek bir mücadeledir, bu nedenle vaporizasyon kadar yaygın kabul görmemiştir (36). Bir üroloji asistanının HoLEP öğrenme eğrisini irdeleyen bir çalışmada Shah (37) 162 hastadan sonra dahi hala öğrenme eğrisinin yukarı seyrettiğini, genel komplikasyon oranının %42 olduğunu bildirmişlerdir. Bu kompliksyonlar arasında kalıcı inkontinans 1 hastada (%0.61), meatal/ submeatal stenoz 5 hastada (%3.08), bulböz üretra darlığı 5 (%3.08) hastada görülmüştür. Tablo 3. HoLEP ve PVP geç dönem komplikasyonlarının karşılaştırılması Komplikasyonlar HoLEP % PVP % Geç postop Mesane boynu stenozu 1.2 (0-3) 5.0 (0-13) Üretra darlığı 4.4 (2-8) 6.3 (3-10 Tekrar müdahale (BPH) (0-18) Sekonder tedavi Geçici dizüri 1.2 (0-10) 8.5 (0-22) Acil sıkışma Urgency 5.6 (0-44) 0.0 Strea UI 0.9 (0-3) 0.0 Yakup Bostanci. Rev Urol. 2013; 15(1):1-10. Başka bir çalışmada HoLEP in kendi kendine öğrenme eğrisi irdelenmektedir. İki yılda ilk 125 HoLEP yapılan hastada kalıcı stres inkontinans %4.8, mesane boynu kontraktürü %4, bulböz üretra darlığı ise %1.6 bildirilmiştir (38). Öğrenme eğrisinin tamamlanmasından sonra ise komplikasyon oranları greenlight PVP den farklı değildir. HoLEP ve PVP komplikasyonlarını karşılaştıran bir çalışmada erken postop dönemde idrar retansiyonu HoLEP grubunda %5.9 iken, PVP grubunda %9.9 dur. Geç postoperatif dönemde mesane boynu darlığı ve üretra darlığı HoLEP grubunda sırasıyla %1.2 ve %4.4 iken, PVP grubunda %5 ve %6.3 tür. İki grupta da sekonder tedavi gerekmezken, geçici dizüri PVP grubunda anlamlı daha fazladır (%8.5 a karşı %1.2). HoLEP grubunda acil sıkışma inkontinansı %5.6, stres inkontinans %0.9 oranındadır, PVP grubunda ise bunlar görülmemiştir (Tablo 3) (39). Orta dönemli takip sonuçları olan Krambeck ve ark ( 40) yaptığı çalışmada; 1065 hastada ( ortalama takip süresi 287 gün ve ortalama prostat hacmi 99.3 ml), AUASS 12 ayı aşan takip sonucunda ort 20.3 ten 5.3 e düşmüştür. Qmax ise ort 8.4 ml/sn den 22 ml/sn ye çıkmıştır. Postoperatif üretra darlığı 4 hastada (%1.3) ve mesane boynu darlığı 5 hastada (%6) görülmüştür. HoLEP in TURP la karşılaştırıldığı en uzun takip süreli çalışma Gilling ve arklarına aittir (41). HoLEP grubunda 14, TURP grubunda 17 hasta ortalama 7.6 yıl takip edilmişlerdir. TURP grubunda 3 hasta reoperasyon gerektirirken, HoLEP grubunda hiçbir hastaya reoperasyon gerekmemiştir. Takip süresi sonunda HoLEP grubunda ortalama Qmax: ± ml/sn, AUASS 8.0 ± 5.2, QOL skoru 1.47 ± 1.31 iken, TURP grubunda bunlar sırası ile ± 8.61 ml/sn, 10.3 ± 7.42, 1.31 ± 0.85 bulunmuştur. Bir yıldan sonra hiçbir parametre açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktur. HoLEP monopolar TURP yanında, plazmakinetik ve bipolar rezeksiyon ile de karşılaştırılmıştır. Plazmakinetik prostat rezeksiyonu ile, HoLEP i karşılaştıran prospektif randomize çalışmada 280 hasta çalışma kapsamına alınmış ve 2 yıl süre ile takip edilmişlerdir. IPSS, QOL ve Qmax açısından 2. yılda gruplar arasında farklılık saptanmamış, ancak HoLEP te kanama riski daha az, irrigasyon ve kateterizasyon süresi daha kısa, hastanede kalış süresi daha kısa bulunmuş, daha fazla doku çıkarılmıştır. Operasyon süresi ise HoLEP te daha uzun bulunmuştur. HoLEP, BPH hastalarında TURP yerine yeni altın standart olarak önerilmektedir (42). Buna karşın Bipolar TURP ile HoLEP i karşılaştıran başka bir prospektif randomize çalışmada etkinlik benzer olsa da, HoLEP te operasyon süresinin uzunluğu, öğrenme eğrisinin uzunluğu, iki kat maliyeti nedeniyle bipolar TURP nun tercih edilebileceği öne sürülmektedir (43). Thulium: Yag lazer Dalga boyu 2013 nm dir ve interstisyel sıvı tarafından hızla absorbe edilir ve penetrasyon derinliği azdır. Vaporizasyon, vaporezeksiyon ve enükleasyon için kullanılmıştır. Rezeksiyon amacı ile tanımlanan Thulium laser resection of the prostate-tangerine technique (TmLRP-TT) tekniği, prostat dokusunu vaporizasyon ve rezeksiyonu kombine ederek küçük parçalara ayırır ve böylece morselatöre gerek kalmaksızın kapsüle kadar tüm dokuyu çıkarmak hedeflenir. İşlem mandalina dilimlerinin kabuğundan ayrılmasına benzetildiği için bu ismi almıştır. Devamlı modda 70 watt güçte 2 mikron dalga boyunda Thulium: YAG lazerle, TmLRP-TT yi (n=52), TURP la (n=48) karşılaştıran randomize bir çalışmada; TmLRP-TT, 258 ÜROONKOLOJİ BÜLTENİ

5 Diode 980nm hem su da, hem de hemoglobin de absorbe edildiği için güçlü hemostatik etkiye sahiptir. hastanede kalış (115.1+/-25.5 saate karşı /-33.8 saat, p<0.0001), kateterizasyon süresi (45.7+/-25.8 saate karşı 87.4+/-33.8 saat, p<0.0001) ve kanama miktarı açısından (hemoglobinde düşme 0.92+/-0.82 g/dl ye karşı 1.46+/-0.65 g/dl, p<0.001) TURP a göre daha avantajlı iken, objektif iyileşme ölçütleri açısından iki teknik arasında fark bulunmamıştır (44). Büyük volümlü prostatlarda aynı tekniğin güvenlik ve etkinliğini irdeleyen bir çalışmada (ortalama prostat volümü 106±24.79 ml) 95 hasta ortalama 18 ay takip edilmiştir. Preoperatif IPSS ± 7.08, QOL 4.10 ± 1.16, Qmax (ml/sn) 8.14 ± 3.81 ve işeme sonrası rezidü ± ml iken bu değerler 18. Ayda anlamlı olarak düzelmiş ve sırasıyla 4.96 ± 3.68, 1.23 ± 1.30, ± 2.56 ve ± bulunmuştur (p<0.001). Perioperatif komplikasyonlar: grade I (%9.47) ve grade II (%1.05) (modifiye Clavien sınıflaması)olarak bildirilmektedir (45). Thulium laser enükleasyon amacı ile de kullanılmaktadır. Ortalama prostat hacmi 108,08 ± 24,23 (75 210) ml olan 148 hastaya ThuLEP (Thulium laser enucleation of the prostate) yapılmıştır. Oniki aylık takibi olan 122 hastada ortalama IPSS preoperatif 21,10 ± 7,12 den postoperatif 3,90 ± 2,42 ye, ortalama PSA 9,53 ± 8,32 ng/ ml den 0,93 ± 0,67 ng/ml ye düşmüştür. Prostat volümü ortalaması ise preoperatif 108,08 ± 24,23 ml iken postoperatif 13,76 ± 9,47 ye düşmüştür (46). Prostat volümü büyük olan hastalarda thulium vapoenükleasyonun etkinliğini göstermek amacı ile 90 hastada 90 W güçte Tm:YAG lazerle vapoenükleasyon yapılmış ve hastalar 12 ay takip edilmişlerdir. Ortalama prostat boyutu ml iken 12 ay sonra prostat volümünde %86, PSA düzeyinde %88 azalma görülmüştür. Erektil fonksiyon etkilenmemiştir. İki hastada kan transfüzyonu gerekirken, 10 hastada erken postoperatif stres inkontinans meydana gelmiştir. Semptomatik idrar yolu enfeksiyonu %7 hastada meydana gelirken, 2 hastada stres inkontinans devam etmiş (grade 1) ve üretra darlığı %1.8 oranında görülmüştür (47). ThuLEP ile plazmakinetik prostat rezeksiyonunu (PKRP) Cilt:12 Sayı:4 Aralık 2013 Tablo 4. Thulium lazer enükleasyonun ve plazmakinetik prostat rezeksiyonuna üstünlük gösteren yönleri Takip: 18ay TULEP (n:79) PKRP (n:79) p Operasyon süresi (dak) P=.022 hb düşüşü (g/dl) P=.045 Kateterizasyon süresi (gün) P=.031 İrrigasyon volümü (L) P=,022 Hastanede kalış (gün) P=.026 Yang Z et al: Urology.2013 Fab;81(2): karşılaştıran18 ay takip süreli prospektif randomize bir çalışmada ise her iki grupta 79 hasta olup, IPSS, QOL, Qmax ve rezidüel idrardaki düzelmeler açısından sonuçlar birbirine benzerdir. IPSS ThuLEP ve plazmakinetik rezeksiyon gruplarında sırası ile 5.7 ve 5.2 ye düşerken, QOLS her ikisinde de 1.2 ye düşmüştür. Buna karşılık Qmax ThuLEP grubunda ortalama 22.9 ml/sn, PKRP grubunda ise 23.2 ml/sn dir. ThuLEP anlamlı derecede daha uzun bir operasyon süresi gerektirmiş (65.4 dak karşılık 47.4 dak, p= 0.022), ancak hemoglobin düşüşü daha az (0.15 g/dl ye karşılık 0.30 g/dl, p= 0.045) bulunmuştur. Yine ThuLEP te kateterizasyon süresi daha kısa (2.1 e karşın 3.5 gün, p= 0.031), irrigasyon volümü daha az (12.4 l ye karşılık 27.2 l l, p= 0.022)ve hastanede kalış süresi daha kısa bulunmuştur (2.5 a karşılık 4.6 gün, p=0.026). Objektif sonuç ölçütleri açısından (Qmax, IPSS, PVR, QOL) iki grup arasında 1, 3, 6, 12 ve 18. aylarda fark bulunamamıştır (Tablo 4) (48). Diode lazer Dalga boyları /980 gibi değişken olabilir. Dalga boyu lazer ışınının penetrasyon derinliğini belirleyen en önemli faktördür. Diode laser devamlı ve pulse modda kullanılabilir, watt arası güçte mevcuttur. Hafif olması, 220 volt elektrik kullanması, hava soğutmalı oluşu avantajları arasındadır. Diode 980nm hem su da, hem de hemoglobin de absorbe edildiği için güçlü hemostatik etkiye sahiptir. Kanla perfüze edilen izole domuz böbreği modelinde çeşitli dalga boyunda lazerlerin kanama, ablasyon hızı ve koagulasyon derinlikleri karşılaştırılmıştır. Diode 980 lazerin vaporizasyon ve koagulasyon etkilerini araştırmak için taze insan kadavra prostatı ve perfüze edilen domuz böbreğinde ex-vivo karşılaştırmalı çalışmalar yapılmıştır. Diode 980 lazerin, KTP 532 lazere göre daha fazla ablasyon ve koagulasyon yaptığı gösterilmiştir. Domuz böbreğinde yüksek güçte diode 980 lazerin yaptığı ablasyon 1.79 kez (120 W, P < ) ve kadavra prostatında kez daha fazla (200 W, P < ) bulunmuştur. Diode 980 lazer domuz böbreğinde 9 kez (120 W, P < ) ve kadavra prostatında 7 kez (200 W, P < ) daha derin nekroz bölgesi oluşturmuştur (49). Başka bir deneysel çalışmada ise değişik dalga boylarındaki diode lazerler KTP 532 HPs ile doku nekrozu açısında karşılaştırılmıştır. Diode 980 nm dalga boyunda doku nekrozu 4.18 mm iken 1318nm (çıplak fiber) için 4.62 mm, 1470 nm için 1.3 mm ve HPS 120 içinse 0.84 mm dir (50). Diode 980 nm lazer ve yandan atışlı fiberle vaporizasyonu takiben irritatif semptomların hastaların %23.4 ünde görülmesi, koagulasyon derinliğinin yüksek olduğunu düşündürmektedir (51). Aynı çalışmada 6 aylık takip süresinde IPSS ten, a düşmüş, Qmax (ml/sn) den e yükselmiştir. Halen yandan atışlı fiberleri kullanan merkezler mevcuttur ve tatminkar klinik sonuçlar bildirilmektedir. Bununla birlikte yandan atışlı fiberlerin kullanımı teknik olarak daha zordur, fiber ucu ile doku Koagulasyon zonunun derinliği postoperatif dönemde irritatif semptomların oluşmasına ve semptomlarda düzelmenin zaman içerisinde artmasına neden olur. 259

6 Monopolar TURP a göre lazerin avantajları enükleasyon dışında öğrenme eğrisinin kısalığı, kanamaya hiç veya az yol açması, izotonik serum ile yapılabilmesi, kateterizasyon ve hastanede kalış süresinin kısalığı, antikoagulan alan hastalarda da yapılabilir olması, gerekirse lokal anestezi altında da uygulanabilir olması sayılabilir. Dezavantajları ise, özellikle vaporizasyona dayalı tekniklerde gland boyutları arttıkça reoperasyon oranını arttıran, etkinliğin zayıf oluşu ve süregen olmamasıdır. Vaporezeksiyon ve enükleasyon bu problemi yenmede daha başarılıdır. Tablo 5. Diode980 side firing ve twister fiberlerin etkinliğinin karşılaştırılması N=113, FU: 6 ay randomize karşılaştırma IPSS QOL Qmax Prostat volümü azalma preop 6. ay preop 6. ay preop 6. ay 6. ay Side firing %47.79 Twister %55.54 prostat mesane boynu darlığı için risk faktörüdür (36ml/49 ml, p<0.05). Zaman içerisinde lazer gücü arttırılmış ve benzer sonuçlar 200 watt güçte diode 980 nm ile de bildirilmiştir. Bir çalışmada (n:55), rekateterizasyon oranı %10.9, acil sıkışma inkontinansı %14.5, tekrar tedavi (TURP) %7.3 oranında bildirilmiştir. Nekrotik dokular 8 hastada saptanmıştır (53). HPS 120-W lazerle yüksek güçte diode lazeri ( 200 W) karşılaştıran çalışmalara göz atıldığında diod lazerin daha güçlü hemostaz sağladığı, mesane boynu darlığı, tekrar tedavi insidansının daha yüksek oduğu gözlenmiştir. Stres inkontinans yüksek penetrasyon ve koagulasyon derinliğine atfedilmiştir (54). Benzer bir diğer çalışmada postoperatif dizüri ve inkontinans oranı diode lazerle daha yüksek olsa da etkinlik açısında iki lazer benzer bulunmuştur (55) ya, rezidüel idrar dan ml ye düşmüş, Qmax ise 7.65 ten ml/ ye yükselmiştir. Medyan prostat hacmi ise 63 ml den 33 ml ye, PSA 3.6 ng/ml den 1.7 ng/ ml ye düşmüştür. Medyan kateterizasyon süresi 14 saat, hastanede kalış süresi ise 17.4 saattir (57). Ayaktan ofis bazlı ve lokal anestezi altında dual dalga boylu diode lazerler ile başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Bu hastaların %2 sinde mesane boynu kontraktürü veya akut idrar retansiyonu TUR gerektirmiştir (58). Diode lazerle enükleasyon da prostat volümüne bağlı olmaksızın başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Bununla birlikte ortalama prostat volümü 85.0 ± 24.6 ml olan grupta 40.9 ± 10.8 ml olan gruba göre postoperatif üriner retansiyon oranı daha yüksektir (%15.4 e karşılık %3.6) (59). arasındaki uzaklığın 0.5 mm gibi sabit bir uzaklıkta tutulması, etki alanında vaporizasyon oluşturacak yeterli sıcaklığın oluşmasını sağlar. Bu mesafenin artması etkinin koagulasyon tarafına kaymasına ve postoperatif daha fazla irritatif semptom görülmesine yol açar. Fiber ucunun dokuya teması, yansıyan ışınlar nedeniyle fiberde aşırı ısınmaya ve bozulmaya sebep olur. Koagulasyon zonunun derinliği postoperatif dönemde irritatif semptomların oluşmasına ve semptomlarda düzelmenin zaman içerisinde artmasına neden olur. Kim Y ve ark (52), 84 hastaya 120 W 980 nm diode lazerle vaporizasyon yapmışlar ve preoperatif değerlerle, postop 1,3,6 ve 12 aydaki değerleri karşılaştırmışlardır. Buna gore IPSS te azalma 19.8±8.6 dan sırası ile 11.5±6.8, 8.0±5.7, 7.2±2.4 ve 5.8±3.4 olmuştur. Qmax (ml/sn) artışı ise 8.8±5.9 dan 12.9±6.5, 15.6±5.5, 16.4±5.01, ve 18.1±6.4 olmuştur. Postoperatif dizüri oranı %17.8, acil sıkışma inkontinansı %16.6, mesane boynu kontraktürü %10.7,ve üretra darlığı %.1.2 oranında görülmüştür. Küçük Takip eden süreçte hem tekniği kolaylaştırmak, hem de fiber dayanıklılığını arttırmak için kontakt modda çalışan twister fiberler 2009 da ilk kez kullanılmaya başlanmıştır. Fiberlerin içerisinde yansıtıcı aynaların olmaması, fiber ucunun kendiliğinden açılı olması dayanıklılığı arttırırken, kontakt modda çalışmayı sağlamıştır. Böylece teknik olarak her üroloji uzmanının kısa sürede uygulayabileceği kolaylık düzeyine ulaşılmıştır. Diode lazerin günümüzde 300 watta kadar güçte üretimi vardır. Shaker ve ark (56) standart yandan atışlı fiberler ile twister fiberi randomize bir çalışma ile etkinlik açısından karşılaştırmışlardır. Twister fiber kullanılan grupta 6. Ayın sonunda Qmax değerleri ort ml/sn iken yandan atışlı fiber grubunda bu ml/sn dir. Prostat volümündeki daha fazla azalma (sırası ile %55.54 ve %47.79) bunu açıklamada yardımcı olabilir (Tablo 5). Twister fiber ile ilk çok merkezli çalışma diode 1470/980 dalga boylarının bir kombinasyonu olan dual dalga boylu 150 watt güçte lazerle yapılmıştır. Kısa dönemde ortalama IPSS 20.9 den 5.57 ye, QOLS 4.2 den Sonuç Lazerler BPH tedavisinde gittikçe artan oranda kullanılmaktadır. Güç artıp, fiber kalitesi iyileşirken, daha fazla dokuyu vaporize veya enükle ederek etkinliği arttırma çabaları sürmektedir. Monopolar TURP a göre lazerin avantajları enükleasyon dışında öğrenme eğrisinin kısalığı, kanamaya hiç veya az yol açması, izotonik serum ile yapılabilmesi, kateterizasyon ve hastanede kalış süresinin kısalığı, antikoagulan alan hastalarda da yapılabilir olması, gerekirse lokal anestezi altında da uygulanabilir olması sayılabilir. Dezavantajları ise, özellikle vaporizasyona dayalı tekniklerde gland boyutları arttıkça reoperasyon oranını arttıran, etkinliğin zayıf oluşu ve süregen olmamasıdır. Vaporezeksiyon ve enükleasyon bu problemi yenmede daha başarılıdır. Diğer taraftan monopolar TURP un kendi alternatifi olan bipolar /plazmakinetik prostat rezeksiyonu ilgi görmektedir. Burada kanama miktarı az, irrigasyon sıvısı olarak izotonik NaCl kullanıldığından TUR sendromu riski çok azdır. Monopolar TURP u iyi bilen 260 ÜROONKOLOJİ BÜLTENİ

7 Çeşitli lazer yöntemlerini içeren karşılaştırmalı çalışmalar göz önüne alındığında HoLEP ve PVP, TURP a karşı etkin alternatifler olduğuna dair yeterli kanıtlar mevcuttur(61), ancak TURP dan daha üstün oldukları konusunda yeterli kanıt yoktur. bir ürolog için öğrenme eğrisi çok kısadır. Eğitim kliniklerinde süre kısıtlamasına yol açmaması ayrıca avantaj sağlar. Monopolar TURP ve bipolar plazmakinetik TURP etkinlik olarak benzerdir. Üretra ve mesane boynu darlığı açısından, PKRP nin aleyhine fark olduğunu gösteren yayınlar var ise de, bugün için bunu destekleyecek yeterli veri yoktur (60). Endoskopik prostat cerrahisi deneyimi diğer tekniklerin öğrenilmesini kolaylaştırmaktadır. Dolayısı ile konvansiyonel TURP bilmek her üroloji uzmanı için temel gerekliliktir. Ancak hastanın takibinde iyi bir takım çalışmasına ihtiyaç vardır. Erken postoperatif dönemde gelişen pıhtı retansiyonu veya elektrolit probleminin geç fark edilmesi önemli sonuçlara yol açabilir. PKRP bu olasılıkları azaltmakla birlikte, tamamen yok etmemektedir. Hemostatik etkisi güçlü bir lazerle yapılan operasyondan sonra pıhtı retansiyonu görülmesi yok denecek kadar enderdir. Kardiovasküler riski yüksek ve antikoagulan alan hastalarda lazer prosedürleri ilk seçenek olarak düşünülmelidir. Çeşitli lazer yöntemlerini içeren karşılaştırmalı çalışmalar göz önüne alındığında HoLEP ve PVP, TURP a karşı etkin alternatifler olduğuna dair yeterli kanıtlar mevcuttur (61), ancak TURP dan daha üstün oldukları konusunda yeterli kanıt yoktur (62). Kaynaklar 1. Reich O, Gratzke C, Bachmann A et al: Morbidity, mortality and early outcome of transurethral resection of the prostate: a prospective multicenter evaluation of patients. J Urol 2008;180 (1): Malaeb BS, Yu X, McBean AM, Elliott SP: National trends in surgical therapy for benign prostatic hyperplasia in the United States ( ). Urology 2012;79(5): Sandhu JS, Jaffe WI, Chung DE et al: Decreasing electrosurgical transurethral resection of the prostate surgical volume during graduate medical education training is associated with increased surgical adverse events. J Urol 2010; 183(4): Smith RD, Patel A: Transurethral resection of the prostate revisited and updated. Curr Opin Urol 2011; 21(1): Lowrance WT, Southwick A, Maschino AC, Sandhu JS. Contemporary practice patterns of endoscopic surgical management for benign prostatic hyperplasia among urologists in the United States. J Urol 2013;189(5): Sugihara T, Yasunaga H, Horiguchi H et al: Impact of hospital volume and laser use on postoperative complications and in-hospital mortality in cases of benign prostate hyperplasia. J Urol 2011;185(6): Schroeck FR, Hollingsworth JM, Kaufman SR et al: Introduction of laser technology and procedure use for benign prostatic hyperplasia: data from Florida. Urology 2012;80(3): Meeks JJ, Maschino AC, McVary KT, Sandhu JS: Clinically significant prostate cancer is rarely missed by ablative procedures of the prostate in men with prostate specific antigen less than 4 ng/ml. J Urol 2013;189(1): Bach T, Geavlete B, Pfeiffer D et al: TURP in patients with biopsy-proven prostate cancer: sensitivity for cancer detection. Urology 2009;73(1): Tuhkanen K, Heino A, Aaltoma S, Ala-Opas M: Sexual Function of LUTS Patients before and after Neodymium Laser Prostatectomy and Transurethral Resection of Prostate; A Prospective, Randomized Trial. Urol Int 2004; 73(2): Elshal AM, Elmansy HM, Elkoushy MA, Elhilali MM: Male sexual function outcome after three laser prostate surgical techniques: a single center perspective. Urology 2012;80(5): Berger J, Robert G, Descazeaud A: Laser treatment of benign prostatic hyperplasia in patients on oral anticoagulant therapy. Curr Urol Rep 2010;11(4): Osterberg EC, No D, Otto BJ, Naftali I, Choi BB.: A Retrospective Review of Office-based 532-nm Greenlight Laser Prostatectomy in Men With Symptomatic Benign Prostatic Hyperplasia. Urology 2013;82(3): Rajbabu K, Chandrasekara SK, Barber NJ et al: Photoselective vaporization of the prostate with the potassium-titanyl-phospate laser in men with prostates of >100 ml. BJU Int 2007;100(3): Hai MA : Photoselective vaporization of prostate: five-year outcomes of entire clinic patient population. Urology 2009; 73(4): Pawan V, Anup K, Niraj K, et al.: Safety and efficacy of photoselective vaporization of prostate in patients receiving anticoagulants. Minerva Urol Nefrol. 2013;65(3): Chung DE, Wysock JS, Lee RK et al; Outcomes and complications after 532 nm laser prostatectomy in anticoagulated patients with benign prostatic hyperplasia. J Urol Sep;186(3): Lynch M, Sriprasad S, Subramonian K, Thompson P: Postoperative haemorrhage following transurethral resection of the prostate(turp) and photoselective vaporization of the prostate(pvp). Ann R Coll Surg Engl 2010; 92(7): Horasanli K, Silay MS, Altay B et al: Photoselective potassium titanyl phosphate (KTP) laser vaporization versus transurethral resection of the prostate for prostates larger than 70 ml: a short-term prospective randomized trial.urology 2008;71(2): Te AE, Malloy TR, Stein BS et al: Impact of prostate-specific antigen level and prostate volume as predictors of efficacy in photoselective vaporization prostatectomy: analysis and results of an ongoing prospective multicentre study at 3 years. BJU Int 2006;97(6): Pfitzenmaier J, Gilfrich C, Pritsch M et l: Vaporization of prostates of > or =80 ml using a potassium-titanyl-phosphate laser: midterm-results and comparison with prostates of <80 ml. BJU Int 2008;102(3): Elterman DS, Chughtai B, Lee R et al: Comparison of techniques for transurethral laser prostatectomy: standard photoselective vaporization of the prostate versus transurethral laser enucleation of the prostate. J Endourol 2013;27(6): Hermanns T, Sulser T, Fatzer M et al: Laser fibre deterioration and loss of power output during photo-selective 80-w potassiumtitanyl-phosphate laser vaporisation of the prostate. Eur Urol 2009;55(3): Kang HW, Jebens D, Malek RS et al: laser vaporization of bovine prostate: a quantitative comparison of potassium-titanyl phosphate and lithium triborate lasers. J Urol 2008;180(6): Lee R, Saini R, Zoltan E, Te AE: Photoselective vaporization of the prostate using a laser high performance system in the canine model. J Urol 2008;180(4): Hueber PA, Ben-Zvi T, Liberman D et al: Mid term outcomes of initial 250 case experience with Green Light 120W-HPS photoselective vaporization prostatectomy for benign prostatic hyperplasia: comparison of prostate volumes < 60 cc, 60 cc-100 cc and > 100 cc. Can J Urol 2012;19(5): Capitán C, Blázquez C, Martin MDet al:green Light HPS 120-W laser vaporization versus transurethral resection of the prostate for the treatment of lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia: a randomized clinical trial with 2-year followup. Eur Urol 2011;60(4): Al-Ansari, Younes N, Sampige VP et al: Green Light HPS 120-W laser vaporization versus transurethral resection of the prostate for treatment of benign prostatic hyperplasia: a randomized clinical trial with midterm follow-up. Eur Urol 2010;58(3): Ben-Zvi T, Hueber PA, Abdollah F etal.: Short term outcomes of GreenLight vapor incision technique (VIT) of the prostate: comparison of outcomes to standard GreenLight 120W HPS vaporization in prostate volumes greater than 80 cc. Can J Urol 2013;20(1): Cilt:12 Sayı:4 Aralık

8 30. Brunken C, Seitz C, Tauber S, Schmidt R: Transurethral GreenLight laser enucleation of the prostate--a feasibility study. J Endourol 2011;25(7): SchwartzJ, Renard J, Wolf JP et al: High power potassium titanyl phosphate laser fibers for endovaporization of benign prostatic hyperplasia: how much do they deteriorate during the procedure? BJU Int. 2011;107(12): Hermanns T, Strebel DD, Hefermehl LJ et al: Lithium triborate laser vaporization of the prostate using the 120 W high performance system laser: high performance all the way? j Urol 2011;185(6): Malek RS, Kang HW, Peng YS et al: Photoselective vaporization prostatectomy: experience with a novel 180 W nm lithium triborate laser and fiber delivery system in living dogs. J Urol 2011 Feb; 185(2): Bachmann A, Muir GH, Collins EJ et al: 180-W XPS GreenLight laser therapy for benign prostate hyperplasia: early safety, efficacy, and perioperative outcome after 201 procedures. Eur Urol 2012;61(3): Barski D, Richter M, Winter C, Arsov C, de Geeter P, Rabenalt R, et al.: Holmium laser ablation of the prostate (HoLAP): intermediate-term results of 144 patients. World J Urol 2013;31(5): Myong Kim, Hahn-Ey Lee, Seung-June Oh: Korean J Urol 2013; 54(9): Shah HN, Mahajan AP, Sodha HS et al: Prospective evaluation of the learning curve for holmium laser enucleation of the prostate. J Urol 2007;177(4): Placer J, Gelabert-Ms A, Vallmanya F et al: Holmium laser enucleation of prostate: outcome and complications of self-taught learning curve. Urology 2009; 73(5): Bostancı Y, Kazzazi A, Djavan B: Laser prostatectomy: Holmium laser enucleation and photoselective laser vaporisation of the prostate. Rev Urol 2013; 15(1): Krambeck AE, Handa SE, Lingeman JE. Experience with more than 1,000 holmium laser prostate enucleations for benign prostatic hyperplasia. J Urol 2013;189(1 Suppl):S Gilling PJ, Wilson LC, King CJ et al:long-term results of a randomized trial comparing holmium laser enucleation of the prostate and transurethral resection of the prostate: results at 7 years. BJU Int 2012;109(3): Chen YB, Chen Q, Wang Z et al:a prospective, randomized clinical trial comparing plasmakinetic resection of the prostate with holmium laser enucleation of the prostate based on a 2-year followup. J Urol 2013;189(1): Fayad AS, Sheikh MG, Zakaria T et al: Holmium laser enucleation versus bipolar resection of the prostate: a prospective randomized study. Which to choose? J Endourol 2011;25(8): Xia SJ, Zhuo J, Sun XW et al: Thulium laser versus standard transurethral resection of the prostate: a randomized prospective trial. Eur Uro 2008; 53(2): Wei HB, Zhuo J, Sun XW et al: Safety and efficiency of thulium laser prostate resection for the treatment of benign prostatic hyperplasia in large prostates. Lasers Med Sci Sep 12[Epub ahead of print] 46. Iacono F, Prezioso D, Di Lauro G et al:efficacy and safety profile of a novel technique, ThuLEP (Thulium laser enucleation of the prostate) for the treatment of benign prostate hypertrophy. Our experience on 148 patients. BMC Surg 2012;12 Suppl 1:S Bach T, Netsch C, Pohlmann L et al:thulium:yag vapoenucleation in large volume prostates. J Urol 2011;186(6): Yang Z, Wang X, Liu T: Thulium laser enucleation versus plasmakinetic resection of the prostate: a randomized prospective trial with 18-month follow-up. Urology 2013;81(2): Seitz M, Reich O, Gratzke C et al:high power diode laser at 980 nm for the treatment of benign prostatic hyperplasia: ex vivo investigations on porcine kidneys and human cadaver prostates. Lasers Med Sci 2009;24(2): Wezel F, Wendt Nordahl G, Huck N et al.: new alternatives for laser vaporization of the prostate: experimental evaluation of a 980, 1318 and 1470 nm diode laser device. World J Urol 2010;28(2): Erol A, Cam K, Tekin A et al:high power diode laser vaporization of the prostate: preliminary results for benign prostatic hyperplasia. J Urol 2009;182(3): Kim Y, Seong YK, Kim IG, Han BH: Twelve month follow-up results of photoselective vaporization of the prostate with a diode laser for treatment of benign hyperplasia. Korean j Urol 2013; 54(10): Chen CH, Chiang PH, Chuang YC et al:preliminary results of prostate vaporization in the treatment of benign prostatic hyperplasia by using a 200- W high-intensity diode laser. Urology 2010;75(3): Ruszat R, Seitz M, Wyler SF et al: Prospective single-centre comparison of 120-W diode-pumped solid-state highintensity system laser vaporization of the prostate and 200-W high-intensive diodelaser ablation of the prostate for treating benign prostatic hyperplasia. BJU Int 2009; 104(6): Chiang PH, Chen CH, Kang CH, Chuang YC : GreenLight HPS laser 120-W versus diode laser 200-W vaporization of the prostate: comparative clinical experience. Lasers Surg Med 2010; 42(7): Shaker HS, Shoeb MS, Yassin MM, Shaker SH: Quartz head contact laser fiber: a novel fiber for laser ablation of the prostate using the 980 nm high power diode laser. J Urol 2012;187(2): Muir G, Gomez F, Choi B et al: Multicentre Prospective Study of the Evolve: Dual 150W Laser for Bladder Outflow Obstruction: Preliminary Results. MP-05.04, S59, Urology 78 (Supplement 3A), September Rosenthal BD, di Trolio JV: Photoselective vaporization of the prostate in office and outpatient settings, Can J Urol 2012; 19(2): Yang SS, Hsieh CH, Chiang IN et al: Prostate volume did not affect voiding function improvements in diode laser enucleation of the prostate. J Urol 2013;189(3): Tefekli A, Muslumanoglu AY, Baykal M et al: A hybrid technique using bipolar energy in transurethral prostate surgery: a prospective, randomized comparison. J Urol 2005;174(4 Pt 1): Gravas S, BAchmann A, Reich O etal: ritical review of lasers in benign prostatic hyperplasia(bph). BJU Int 2011;107(7): Bachmann A, Woo HH, Wyler S: Laser prostatectomy of lower urinary tract symptoms due to benign prostate enlargement: a critical review of evidence. Curr Opin Urol 2012;22(1): ÜROONKOLOJİ BÜLTENİ

Yaşla beraber erkeklerde görülme sıklığı artan

Yaşla beraber erkeklerde görülme sıklığı artan Endoüroloji Bülteni 2013;6:77-82 DOI: 10.5350/ENDO2013060201 DERLEMELER Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde En İyi Lazer Hangisi? Ali Ersin Zümrütbaş 1, Yusuf Özlülerden 1, Ömer Levent Tuncay 1 1 Pamukkale

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi nin Cerrahi Tedavisinde Lazerlerin Kullanımı The Use of Lasers for the Surgical Treatment of Benign Prostate Hyperplasia

Benign Prostat Hiperplazisi nin Cerrahi Tedavisinde Lazerlerin Kullanımı The Use of Lasers for the Surgical Treatment of Benign Prostate Hyperplasia BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİNDE CERRAHİ TEDAVİLER SURGICAL TREATMENTS OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA 1 Benign Prostat Hiperplazisi nin Cerrahi Tedavisinde Lazerlerin Kullanımı The Use of Lasers for the

Detaylı

Benign prostat hiperplazisinin cerrahi tedavisinde fotoselektif prostat vaporizasyonu (GREEN LIGHTTM)

Benign prostat hiperplazisinin cerrahi tedavisinde fotoselektif prostat vaporizasyonu (GREEN LIGHTTM) Benign prostat hiperplazisinin cerrahi tedavisinde fotoselektif prostat vaporizasyonu (GREEN LIGHTTM) Dr. Ümit Yıldırım, Dr. R. Taner Divrik S.B Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.Üroloji Kliniği,

Detaylı

BPH TEDAVİSİNDE KTP LAZER İLE FOTOSELEKTİF PROSTAT VAPORİZASYONU KTP LASER FOR PHOTOSELECTIVE VAPORIZATION OF THE PROSTATE IN TREATMENT OF BPH

BPH TEDAVİSİNDE KTP LAZER İLE FOTOSELEKTİF PROSTAT VAPORİZASYONU KTP LASER FOR PHOTOSELECTIVE VAPORIZATION OF THE PROSTATE IN TREATMENT OF BPH DERLEME/Review: ENDOÜROLOJİ/Endourology BPH TEDAVİSİNDE KTP LAZER İLE FOTOSELEKTİF PROSTAT VAPORİZASYONU KTP LASER FOR PHOTOSELECTIVE VAPORIZATION OF THE PROSTATE IN TREATMENT OF BPH Ender ÖZDEN, Ahmet

Detaylı

Transüretral Prostatektomi Komplikasyonları

Transüretral Prostatektomi Komplikasyonları Kitap Bölümü DERMAN Transüretral Prostatektomi Komplikasyonları Musa Ekici Giriş Benign prostat hiperplazisine (BPH) bağlı görülen alt üriner sistem yakınmaları yaşlanan erkeklerde sık görülen ürolojik

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Yüksek Risk Varlığında Cerrahi Yöntemler

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Yüksek Risk Varlığında Cerrahi Yöntemler Derleme / Review DO I: 10.4274/uob.482 Bulletin of Urooncology 2015;14:290-295 Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Yüksek Risk Varlığında Cerrahi Yöntemler Surgical Treatment Options for High Risk

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisinin Cerrahi Tedavisinde Lazer Kullanımı

Benign Prostat Hiperplazisinin Cerrahi Tedavisinde Lazer Kullanımı Kitap Bölümü DERMAN Benign Prostat Hiperplazisinin Cerrahi Tedavisinde Lazer Kullanımı İsmail Nalbant Giriş Tıp uygulamaları noktasında günümüzde kendine yaygın yer edinen lazer (Light Amplification by

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi nde minimal invazif ve cerrahi tedaviler sonrası re-operasyon oranları ve olası nedenleri

Benign Prostat Hiperplazisi nde minimal invazif ve cerrahi tedaviler sonrası re-operasyon oranları ve olası nedenleri DERLEME / REVIEW Benign Prostat Hiperplazisi nde minimal invazif ve cerrahi tedaviler sonrası re-operasyon oranları ve olası nedenleri Re-operation rates and possible causes related to minimally invasive

Detaylı

Derleme. Perkütan nefrolitotomi sonrası drenaj stratejisi

Derleme. Perkütan nefrolitotomi sonrası drenaj stratejisi Derleme Perkütan nefrolitotomi sonrası drenaj stratejisi Burak Turna, Rashad Mammadov, Oktay Nazlı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Giriş Perkütan nefrolitotomi (PNL) büyük ve kompleks

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi (BPH) nin cerrahi tedavisinde

Benign prostat hiperplazisi (BPH) nin cerrahi tedavisinde Endoüroloji Bülteni 2014;7:24-29 DOI: 10.5350/ENDO2014070108 GÜNCEL LİTERATÜR TAKİBİ Benign Prostat Hiperplazisinin Endoskopik Tedavisi Ersin Çimentepe, Mehmet Erol Yıldırım Turgut Özal Üniversitesi, Tıp

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi (BPH) 40 yaş üzeri erkeklerde

Benign prostat hiperplazisi (BPH) 40 yaş üzeri erkeklerde Minimal invaziv BPH tedavileri ve konvansiyonel tedavilerin uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması Dr. Kerem Han Gözükara, Dr. Murat Bozlu Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Mersin

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Uygulanan Minimal İnvaziv Yöntemler

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Uygulanan Minimal İnvaziv Yöntemler Derleme / Review Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Uygulanan Minimal İnvaziv Yöntemler Minimal Invasive Methods in the Treatment of Benign Prostate Hyperplasia Akif Erbin, Ahmet Yalçın Berberoğlu,

Detaylı

PROSTAT ANATOMİSİ PROSTAT FİZYOLOJİSİ AMELİYAT TÜRLERİ

PROSTAT ANATOMİSİ PROSTAT FİZYOLOJİSİ AMELİYAT TÜRLERİ PROSTAT ANATOMİSİ PROSTAT FİZYOLOJİSİ AMELİYAT TÜRLERİ Prof. Dr. Özkan POLAT Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji 9-10 Mayıs 2009, Sarıkamış/Kars Prostat

Detaylı

Başvuru: 15.11.2013 Underwent Transurethral Resection of the Prostate. Kabul: 03.01.2014 Orjinal Arastirma

Başvuru: 15.11.2013 Underwent Transurethral Resection of the Prostate. Kabul: 03.01.2014 Orjinal Arastirma BPH Tanısı ile Transüretral Prostat Rezeksiyonu Yapılan Hastalarda Medikal Tedavi Gereksinimine Etkisi Olan Faktörler Factors Effecting the Necessity for Medical Treatment in Patients Who Başvuru: 15.11.2013

Detaylı

ENDOÜROLOJİ/Endourology TARTIŞMALI OLGU:

ENDOÜROLOJİ/Endourology TARTIŞMALI OLGU: TARTIŞMALI OLGU: ENDOÜROLOJİ/Endourology Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU*, Ahmet Hamdi TEFEKLİ*, Selami ALBAYRAK**, Aytül TAŞ***, Ali İhsan TAŞÇI****, Ali Rıza KURAL***** * S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Prostat anatomisi, fizyolojisi ve ameliyatları. Dr. Tayfun Şahinkanat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Prostat anatomisi, fizyolojisi ve ameliyatları. Dr. Tayfun Şahinkanat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Prostat anatomisi, fizyolojisi ve ameliyatları Dr. Tayfun Şahinkanat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Prostatın anatomik yapısı Prostat symphysis pubis`in inferior kollarının

Detaylı

TEDAVİ ALAN ERKEKLERDE FOTOSELEKTİF LAZER VAPORİZASYON PROSTATEKTOMİ

TEDAVİ ALAN ERKEKLERDE FOTOSELEKTİF LAZER VAPORİZASYON PROSTATEKTOMİ ENDOÜROLOJİ/Endourology ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ ALAN ERKEKLERDE FOTOSELEKTİF LAZER VAPORİZASYON PROSTATEKTOMİ PHOTOSELECTIVE LASER VAPORIZATION PROSTATECTOMY IN MEN RECEIVING ANTICOAGULANTS Ali İhsan TAŞÇI*,

Detaylı

BPH KOMBİNASYON TEDAVİLERİ. Prof. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 20 Aralık 2009 - GAZĠANTEP

BPH KOMBİNASYON TEDAVİLERİ. Prof. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 20 Aralık 2009 - GAZĠANTEP BPH KOMBİNASYON TEDAVİLERİ Prof. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 20 Aralık 2009 - GAZĠANTEP Soru: Lutz PFANNENSTIEL kimdir? A. Jinekolog B. Ürolog C. Genel Cerrah

Detaylı

Türk Üroloji Dergisi: 29 (4): ,

Türk Üroloji Dergisi: 29 (4): , PROSTATIN İKİ FARKLI ELEKTROTLA YAPILAN TRANSÜRETRAL ELEKTROVAPORİZASYON REZEKSİYONU (TUVRP) İLE TURP KLİNİK SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: RANDOMİZE PROSPEKTİF KLİNİK BİR ÇALIŞMA CLINICAL RESULTS OF

Detaylı

PLAZMAKİNETİK ENERJİ İLE YAPILAN TRANSÜRETRAL PROSTATEKTOMİ İLE KONVANSİYONEL YÖNTEM İLE YAPILAN TRANSÜRETRAL PROSTATEKTOMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PLAZMAKİNETİK ENERJİ İLE YAPILAN TRANSÜRETRAL PROSTATEKTOMİ İLE KONVANSİYONEL YÖNTEM İLE YAPILAN TRANSÜRETRAL PROSTATEKTOMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:142-149 ARAŞTIRMA MAKALESİ PLAZMAKİNETİK ENERJİ İLE YAPILAN TRANSÜRETRAL PROSTATEKTOMİ İLE KONVANSİYONEL YÖNTEM İLE YAPILAN TRANSÜRETRAL PROSTATEKTOMİNİN

Detaylı

BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm;

BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm; PROSTAT BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm; İyi huylu prostat büyümesi prostat bezinin iyi huylu büyümesi sonucu ortaya çıkan şikayetlerdir. Prostat bezi mesane

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi (BPH) erkeklerde yaşla birlikte

Benign prostat hiperplazisi (BPH) erkeklerde yaşla birlikte DERLEME Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemler medikal tedavinin yerini alabilir mi? Dr. Erem Kaan Başok, Dr. Reşit Tokuç S.B. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Aşırı Aktif Mesane ve BPH. Bedreddin Seçkin Selçuk Üni. Selçuklu Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

Aşırı Aktif Mesane ve BPH. Bedreddin Seçkin Selçuk Üni. Selçuklu Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Aşırı Aktif Mesane ve BPH Bedreddin Seçkin Selçuk Üni. Selçuklu Tıp Fakültesi Üroloji A.D. BPH lı hastayı nasıl değerlendirelim? Kılavuzlar eşliğinde yaklaşım nedir? Tanısal değerlendirmede önerilen tetkikler

Detaylı

BENİN (SELİM) PROSTAT HİPERPLAZİSİNİN TRANSÜRETRAL İĞNE ABLASYONU (TUNA) İLE TEDAVİSİ

BENİN (SELİM) PROSTAT HİPERPLAZİSİNİN TRANSÜRETRAL İĞNE ABLASYONU (TUNA) İLE TEDAVİSİ BENİN (SELİM) PROSTAT HİPERPLAZİSİNİN TRANSÜRETRAL İĞNE ABLASYONU (TUNA) İLE TEDAVİSİ TRANSURETHRAL NEEDLE ABLATION (TUNA) IN TREATMENT OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA ÜNSAL A., ÇİMENTEPE E., SAĞLAM R.

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı

Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 4 Nisan 2014 TESTOSTERON ETKĠSĠ PCa erken tanısı Şüpheli rektal muayene ve/veya

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi ve mesane taşı birlikteliğinde perkütan ve transüretral sistolitotripsinin karşılaştırılması

Benign prostat hiperplazisi ve mesane taşı birlikteliğinde perkütan ve transüretral sistolitotripsinin karşılaştırılması Cukurova Medical Journal Cukurova Med J 2016;41(4):709-713 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DOI: 10.17826/cutf.254202 ARAŞTIRMA/RESEARCH Benign prostat hiperplazisi ve mesane taşı birlikteliğinde

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

TUR-P ve TÜREVLERĠ. Dr. Ġ. Ünal SERT S.Ü.MERAM TIPFAKÜLTESĠ

TUR-P ve TÜREVLERĠ. Dr. Ġ. Ünal SERT S.Ü.MERAM TIPFAKÜLTESĠ TUR-P ve TÜREVLERĠ Dr. Ġ. Ünal SERT S.Ü.MERAM TIPFAKÜLTESĠ ġahġtsġz TEK GÖZLÜ SANAT TUR-P ve TÜREVLERĠ M-TURP: MONOPOLAR TRANS ÜRETRAL PROSTAT REZEKSĠYONU. B-TURP : BĠPOLAR TRANSÜRETRAL PROSTAT REZEKSĠYONU

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Derleme Benign Prostat Hiperplazisi Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Faruk Küçükdurmaz, Zarifcan Muradov, Atefl Kad o

Detaylı

Transüretral Prostat Rezeksiyon Yöntemleri

Transüretral Prostat Rezeksiyon Yöntemleri Kitap Bölümü DERMAN Transüretral Prostat Rezeksiyon Yöntemleri Okan Baş, Taha Numan Yıkılmaz Giriş Benign prostat hiperplazisine (BPH) bağlı mesane çıkım obstrüksiyonu yaşlanan erkeklerde en sık karşılaşılan

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article Plazmakinetik Enerji Teknolojisi Kullanılarak Transüretral Prostat Rezeksiyonu Yapılan Benign Prostat Hiperplazi Hastalarının Kısa Dönem Sonuçlarının

Detaylı

OLGU TARTIŞMALARI. Moderatör: Dr. Asıf Yıldırım. Panelistler: Dr. Hakan Koyuncu, Dr. Cenk Gürbüz, Dr. Bilal Eryıldırım, Dr.

OLGU TARTIŞMALARI. Moderatör: Dr. Asıf Yıldırım. Panelistler: Dr. Hakan Koyuncu, Dr. Cenk Gürbüz, Dr. Bilal Eryıldırım, Dr. OLGU TARTIŞMALARI Moderatör: Dr. Asıf Yıldırım Panelistler: Dr. Hakan Koyuncu, Dr. Cenk Gürbüz, Dr. Bilal Eryıldırım, Dr. Gökhan Atış Olgu - 1 76 yaş, Erkek KAH (+), by-pass (+), Coraspin 100 mg alıyor,

Detaylı

Üroonkoloji Derneği. Prostat Spesifik Antijen. Günümüzdeki Gelişmeler. 2 Nisan 2005,Mudanya

Üroonkoloji Derneği. Prostat Spesifik Antijen. Günümüzdeki Gelişmeler. 2 Nisan 2005,Mudanya Prostat Spesifik Antijen ve Günümüzdeki Gelişmeler Prostat Kanseri 2004 yılı öngörüleri Yeni tanı 230.110 Ölüm 29.900 Jemal A, CA Cancer J Clin 2004 Kanserler arasında görülme sıklığı #1 Tümöre bağlı ölüm

Detaylı

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD PERİOPERATİF ANEMİ Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD 1 SORU? Anemi Neden Önemli? 2 SORU? 3 İnsidans Önemi ANEMİ Tanı Tedavi 4 Anemi Nedir? WHO Hb < 13 g/dl Hb

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Barbaros Mahallesi, Bekir Sıtkı Sezgin Sokak

ÖZGEÇMİŞ. : Barbaros Mahallesi, Bekir Sıtkı Sezgin Sokak ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI : Zülfü SERTKAYA DOĞUM YERİ : Keban DOĞUM TARİHİ : 25/01/1983 YABANCI DİL : İngilizce, Almanca ADRES : Barbaros Mahallesi, Bekir Sıtkı Sezgin Sokak Özlem Sitesi, C Blok, No:13, Üsküdar/İSTANBUL

Detaylı

KONVANSİYONEL/ LİGASURE TİROİDEKTOMİ

KONVANSİYONEL/ LİGASURE TİROİDEKTOMİ KONVANSİYONEL/ LİGASURE TİROİDEKTOMİ Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği ELİF ÇOLAK, NURAYDIN ÖZLEM, METİN KEMENT, SADIK KEŞMER Gelişen teknoloji ligasure (LG) yada ultracision gibi

Detaylı

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR Doç Dr Ahmet Kale Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği SINGLE PORT OPERASYONLAR Yirmibirinci yüzyıldaki önemli gelişmelerden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986. ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4. Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59. : drfatihelbir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986. ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4. Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59. : drfatihelbir@gmail. ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI : Fatih Elbir DOĞUM YERİ : Malatya DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986 YABANCI DİL : İngilizce ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4 Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59 E-MAİL :

Detaylı

Radikal Prostatektomi. Üroonkoloji Derneği. Prof.Dr.Bülent Soyupak. 2005 Diyarbakır

Radikal Prostatektomi. Üroonkoloji Derneği. Prof.Dr.Bülent Soyupak. 2005 Diyarbakır Radikal Prostatektomi Prof.Dr.Bülent Soyupak 2005 Diyarbakır Tarihçe İlk perineal radikal prostatektomi: 1867, Theodore Billroth Standardize perineal yaklaşım: 1900-1904, Hugh Hampton Young Retropubik

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

BPH da Türkçe Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Kullanım Kılavuzu. Dr. Kamil ÇAM Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

BPH da Türkçe Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Kullanım Kılavuzu. Dr. Kamil ÇAM Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD BPH da Türkçe Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Kullanım Kılavuzu Dr. Kamil ÇAM Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD BPH Ġnfravezikal obstrüksiyon BPH AÜSY YK Detrüsör disfonksiyonu YaĢlanma IPSS Tedavi

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER Varlık Erol, Cengiz Aydın, Levent Uğurlu, Emre Turgut, Hülya Yalçın*, Fatma Demet İnce* T.C.S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Üroonkoloji Derneği. SELİM PROSTAT BÜYÜMESİ (Benign Prostat Hiperplazisi= BPH)

Üroonkoloji Derneği. SELİM PROSTAT BÜYÜMESİ (Benign Prostat Hiperplazisi= BPH) SELİM PROSTAT BÜYÜMESİ (Benign Prostat Hiperplazisi= BPH) Erkeklerde ellili yaşların başından itibaren prostat büyümesi görülmekte ve bu büyüme beraberinde bazı sorunlar getirmektedir. Bu kitapçık, sizi

Detaylı

IPSS ve Medikal Tedavi. Dr. Turgut Alkibay

IPSS ve Medikal Tedavi. Dr. Turgut Alkibay IPSS ve Medikal Tedavi Dr. Turgut Alkibay TARİHSEL SÜREÇ Semptomlar BPH ya bağlı 1990 dan sonra: Semptomlar BPH YENİ ALGILAMA BPH/AÜSS Detrusor aşırı aktivitesi Detresör yetersiz aktivitesi Poliüri/Noktürnal

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gleason Derecelendirme Sistemi 1960 lar Dr Gleason 1920-2008 40 yılda Prostat kanserinde neler değişti? serum PSA (tarama programları) Tümörler lokal

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ABDOMİNAL YOLLA YAPILAN WEDGE KOLPEKTOMİNİN ÖN KOMPARTMAN DEFEKTİ VE STRES ÜRİNER İNKONTİNANS ÜZERİNE ETKİLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.

Detaylı

Prostatın Cerrahi Hastalıkları

Prostatın Cerrahi Hastalıkları Prostatın Cerrahi Hastalıkları Editör Adem Altunkol NİSAN 2015 Copyright 2014 ISBN : 978-605-5121-20-4 Eser Editör : Prostatın Cerrahi Hastalıkları : Adem Altunkol Editör İletişim Bilgileri : Üroloji Kliniği,

Detaylı

ERKEK AÜSS OLGU SUNUMLARI DR.CÜNEYD ÖZKÜRKCÜGİL DR.EMRE AKKUŞ DR.ABDULLAH GEDİK DR.FATİH TARHAN

ERKEK AÜSS OLGU SUNUMLARI DR.CÜNEYD ÖZKÜRKCÜGİL DR.EMRE AKKUŞ DR.ABDULLAH GEDİK DR.FATİH TARHAN ERKEK AÜSS OLGU SUNUMLARI DR.CÜNEYD ÖZKÜRKCÜGİL DR.EMRE AKKUŞ DR.ABDULLAH GEDİK DR.FATİH TARHAN ANTALYA, EKİM 2015 GEÇMİŞTEN BUGÜNE AÜSS TE KONUŞULANLAR BPH ETYOPATOGENEZ: hormonal faktörler, büyüme faktörleri/

Detaylı

BENİGN PROSTAT HİPERLAZİSİ ve. Üroonkoloji Derneği YAŞAM KALİTESİ. Dr. H. Kamil ÇAM

BENİGN PROSTAT HİPERLAZİSİ ve. Üroonkoloji Derneği YAŞAM KALİTESİ. Dr. H. Kamil ÇAM BENİGN PROSTAT HİPERLAZİSİ ve YAŞAM KALİTESİ Dr. H. Kamil ÇAM Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı BPH & QoL? BPH BPH İnfravezikal obstrüksiyon Detrüsör disfonksiyonu

Detaylı

ENDOÜROLOJİ/Endourology

ENDOÜROLOJİ/Endourology ENDOÜROLOJİ/Endourology BENİN PROSTAT HİPERPLAZİLİ HASTALARDA PLASMAKİNETİK DOKU TEDAVİ SİSTEMİ KULLANILARAK YAPILAN TRANSÜRETRAL REZEKSİYON (TURP) VE TRANSÜRETRAL PLAZMAVAPORİZASYON (TUVAP) SONUÇLARININ

Detaylı

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Mehmet Zeki Buldanlı, İbrahim Ali Özemir, Oktay Yener,

Detaylı

SAKRAL NÖROMODÜLASYON

SAKRAL NÖROMODÜLASYON SAKRAL NÖROMODÜLASYON Dr. Ali Ergen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Refrakter Aşırı Aktif Mesane Alternatif tedavilerin uygun zamanda kullanılması için RAAM nin daha spesifik

Detaylı

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİLİ HASTALARDA TRANSÜRETRAL PROSTAT REZEKSİYONU SONRASI KALAN PROSTAT DOKUSU ORANI

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİLİ HASTALARDA TRANSÜRETRAL PROSTAT REZEKSİYONU SONRASI KALAN PROSTAT DOKUSU ORANI . TURP SONRASI KALAN DOKU ORANI BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİLİ HASTALARDA TRANSÜRETRAL PROSTAT REZEKSİYONU SONRASI KALAN PROSTAT DOKUSU ORANI RESIDUAL PROSTATIC TISSUE RATIO AFTER TRANSURETHRAL RESECTION

Detaylı

Prostat Radyoterapisinde İntraprostatik Boost - SIB. Dr. Cem Önal Başkent Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD

Prostat Radyoterapisinde İntraprostatik Boost - SIB. Dr. Cem Önal Başkent Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD Prostat Radyoterapisinde İntraprostatik Boost - SIB Dr. Cem Önal Başkent Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD Lokal nüks - 1 60 y 1/2005 ct3 prostat ca, GS 3+4 vpsa? 2.2005 3.2005 60 Gy prostat RT +

Detaylı

Robotik Cerrahi? Laparoskopi?

Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Dr. Korhan Taviloğlu Genel Cerrahi Profesörü Şişli ve Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi www.taviloglu.com www.robotcerrahisi.com www.genelcerrah.com www.drtaviloglu.tv

Detaylı

Küçük renal kitlelerde aktif izlem

Küçük renal kitlelerde aktif izlem Küçük renal kitlelerde aktif izlem Prof Dr.Tarık Esen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Epidemiyoloji Erişkin malign tm: ~ % 3 İnsidansı artmakta 7.1 / 100,000 (1983) 10.8

Detaylı

MANİSA İLİ SELÇİKLİ KÖYÜ ERKEKLERİNDE ALT ÜRİNER SİSTEM YAKINMA PREVALANSI, PROSTAT AĞIRLIĞI VE ARTIK İDRAR İLE BAĞINTISI: TOPLUMA DAYALI ÇALIŞMA -II-

MANİSA İLİ SELÇİKLİ KÖYÜ ERKEKLERİNDE ALT ÜRİNER SİSTEM YAKINMA PREVALANSI, PROSTAT AĞIRLIĞI VE ARTIK İDRAR İLE BAĞINTISI: TOPLUMA DAYALI ÇALIŞMA -II- . MÜEZZİNOĞLU T., LEKİLİ M., GÜMÜŞ B., BÜYÜKSU C., ATABAY B. MANİSA İLİ SELÇİKLİ KÖYÜ ERKEKLERİNDE ALT ÜRİNER SİSTEM YAKINMA PREVALANSI, PROSTAT AĞIRLIĞI VE ARTIK İDRAR İLE BAĞINTISI: TOPLUMA DAYALI ÇALIŞMA

Detaylı

Renal Biyopsi İşlemine Bağlı Ağrının Değerlendirilmesi

Renal Biyopsi İşlemine Bağlı Ağrının Değerlendirilmesi Renal Biyopsi İşlemine Bağlı Ağrının Değerlendirilmesi Simge Bardak, Kenan Turgutalp, Gizem İşgüzar, Ezgi Payas, Esra Akgül, Merve Türkegün, Serap Demir, Kaan Esen, Ahmet Kıykım Mersin Üniversitesi İç

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

BPH OLGU SUNUMLARI. Dr. Ferruh Zorlu

BPH OLGU SUNUMLARI. Dr. Ferruh Zorlu BPH OLGU SUNUMLARI Dr. Ferruh Zorlu Olgu -1 Olgu -1 H.A., 50 Y İdrara sık çıkma ve idrar kalma hissi ( Bir yıldır) IPSS : 29 Depolama : 12, Boşaltım : 17 QoL : 5 FM: Glob yok PRM: Prostat gr 1 Benin, sfinkter

Detaylı

MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Mide kanserleri genellikle tanı anında ileri evrede Lokal ileri

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri nde her yıl yaklaşık yeni spinal kord yaralanması (SKY) meydana gelmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri nde her yıl yaklaşık yeni spinal kord yaralanması (SKY) meydana gelmektedir. DR. MEHTAP DURAK ARKA PLAN Amerika Birleşik Devletleri nde her yıl yaklaşık 12.500 yeni spinal kord yaralanması (SKY) meydana gelmektedir. Yaralanma nedenleri arasında motorlu taşıt kazaları ilk sırayı

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Adjuvan Kemoterapi Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Rudolph Carl Virchow 13/10/1821-5/9/1902 Adjuvan Tedaviye İhtiyacı Olan Mide Kanserleri D1 veya D2, ama mutlaka

Detaylı

Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi

Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi 14.04.2017 Dr. Ebru YILMAZ İstanbul Üniveristesi İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Neden evreleme yapıyoruz? Prognostik bilgi Hastalık

Detaylı

DİRENÇLİ AAM CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ. Doç. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

DİRENÇLİ AAM CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ. Doç. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı DİRENÇLİ AAM CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ Doç. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı TARİHÇE Anestezi altında hidrodistansiyon Sistolizis Parsiyel rizotomi Vajinal

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

Dirençli Aşırı Aktif Mesane

Dirençli Aşırı Aktif Mesane Dirençli Aşırı Aktif Mesane Nöromodülasyon Dr. Şahin KABAY Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Perkutanöz Posterior Tibial Sinir Sitümülasyonu- PTNS (Urgent PC) Sacral Nöromodülasyon (S3)-

Detaylı

Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ

Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ ÜST ÜRINER SISTEM ÜROTELYAL KARSINOMU Tüm renal tümörlerin %4-%9 u Tüm ürotelyal tümörlerin

Detaylı

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMELERİNDE KOMBİNASYON TEDAVİLERİ

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMELERİNDE KOMBİNASYON TEDAVİLERİ İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMELERİNDE KOMBİNASYON TEDAVİLERİ DR.BİLAL GÜMÜŞ 2012-İZMİR TÜD-EÜŞ Büyümüş Prostatın 50 Yaş Üzerinde Görülme İnsidansı (US data) CAD and hyperlipidaemia Hypertension Type 2 diabetes

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ: 22/02/1986. ADRES: Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi. Atasehir/ Istanbul TELEFON: 0 507 766 83 00

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ: 22/02/1986. ADRES: Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi. Atasehir/ Istanbul TELEFON: 0 507 766 83 00 ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI: Ahmet ÜRKMEZ DOĞUM YERİ: Erzincan DOĞUM TARİHİ: 22/02/1986 YABANCI DİL: İngilizce ADRES: Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi Atasehir/ Istanbul TELEFON: 0 507 766 83

Detaylı

HASTALARINDA TAMSULOSİN TEDAVİSİNİN ALT ÜRİNER SİSTEM BELİRTİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

HASTALARINDA TAMSULOSİN TEDAVİSİNİN ALT ÜRİNER SİSTEM BELİRTİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ GENEL ÜROLOJİ/General Urology PARKİNSON HASTALARINDA TAMSULOSİN TEDAVİSİNİN ALT ÜRİNER SİSTEM BELİRTİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF TAMSULOSIN THERAPY ON LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS IN PARKINSON S DISEASE

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY İbrahim Taha Dağlı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa

Detaylı

Organa Sınırlı Prostat Kanserinde Aktif İzlem. Prof. Dr. Tarık Esen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Organa Sınırlı Prostat Kanserinde Aktif İzlem. Prof. Dr. Tarık Esen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Organa Sınırlı Prostat Kanserinde Aktif İzlem Prof. Dr. Tarık Esen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı N Yeni tanı N Yeni tanı Ölüm Ölüm Zaman Zaman Kanser insidansında gerçek artış Over-diagnosis

Detaylı

Ağrı Tedavisinde Akupunkturun Yeri

Ağrı Tedavisinde Akupunkturun Yeri Ağrı Tedavisinde Akupunkturun Yeri Zekeriya AKTÜRK Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD 22 Mart 2016 zekeriya.akturk@sifa.edu.tr, http:aile.sifa.edu.tr 1 Sunum planı Akupunktur nedir? Akupunkturun

Detaylı

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti Endemik bir bölgede tiroid nodüllerinin cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi ile değerlendirilmesinin tanı ve cerrahi tedavi kararı üzerine etkisi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre,

Detaylı

Malatya Yeşilyurt İlçesinde 35-85 Yaş Erkek Populasyonda Prostatizm Semptomlarının Sıklığı

Malatya Yeşilyurt İlçesinde 35-85 Yaş Erkek Populasyonda Prostatizm Semptomlarının Sıklığı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 10(1) 25-29 (2003) Malatya Yeşilyurt İlçesinde 35-85 Yaş Erkek Populasyonda Prostatizm Semptomlarının Sıklığı Ali Güneş*, Oğuzhan Sarıyüce**, Gülsen Güneş*** *İnönü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 31.07.1987. Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği Kadıköy/İSTANBUL TELEFON : 0 544 447 89 95. : mculpan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 31.07.1987. Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği Kadıköy/İSTANBUL TELEFON : 0 544 447 89 95. : mculpan@gmail. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM YERİ : Meftun ÇULPAN : Balıkesir DOĞUM TARİHİ : 31.07.1987 YABANCI DİL ADRES : İngilizce : Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği Kadıköy/İSTANBUL

Detaylı

Prostat Kanseri Tarama ve PSA Dr. Cemil Uygur 30 Mayıs 2009 Eskişehir

Prostat Kanseri Tarama ve PSA Dr. Cemil Uygur 30 Mayıs 2009 Eskişehir Prostat Kanseri Tarama ve PSA Dr. Cemil Uygur 30 Mayıs 2009 Eskişehir PSA nın tarihsel süreci ve klinik kullanımı 1. Tarama / Erken Tanı 2. Gelecekteki Kanseri öngörme 3. Evreleme T evresi N evresi M evresi

Detaylı

Lokalize Prostat Kanserinin Tedavisinde İzlem Politikaları

Lokalize Prostat Kanserinin Tedavisinde İzlem Politikaları Lokalize Prostat Kanserinin Tedavisinde İzlem Politikaları Dr.Cengiz Miroğlu Şişli Etfal Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi 2.Üroloji Klinik Şefi Masum T1 tanısı Kökten tedavi Zarar > Yarar mı? m Acaba,

Detaylı

PROSTAT KANSERİNDE YENİ DERECELENDİRME SİSTEMİ. Prof. Dr. Işın Kılıçaslan İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

PROSTAT KANSERİNDE YENİ DERECELENDİRME SİSTEMİ. Prof. Dr. Işın Kılıçaslan İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı PROSTAT KANSERİNDE YENİ DERECELENDİRME SİSTEMİ Prof. Dr. Işın Kılıçaslan İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı GLEASON DERECELENDİRME SİSTEMİ GLEASON SKORU Hastalığın evresi Biyokimyasal ve

Detaylı

FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER!

FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER! ÜTÜLEME DIODE LAZERDE EN SON TEKNOLOJİ FCD FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER! HAFİF EN BAŞLIĞI (300 gr) DÜNYANIN 60.000.000 ATIŞ ÖMRÜ 20.000.000 Garanti 2 YIL GARANTİ BUZ BAŞLIK K142186/878.4810 17.04.2015

Detaylı

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU P1 Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU Slayt 1 P1 PackardBell; 01.11.2013 Pankreas kanseri tanısı konulduğu zaman, hastaların sadece

Detaylı

BPH TANI ve TEDAVİSİNDE EAU VE AUA KILAVUZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF EAU AND AUA GUIDELINES IN DIOGNOSIS AND TREATMENT OF BPH

BPH TANI ve TEDAVİSİNDE EAU VE AUA KILAVUZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF EAU AND AUA GUIDELINES IN DIOGNOSIS AND TREATMENT OF BPH DERLEME/Review: KADIN ÜROLOJİSİ/Female Urology BPH TANI ve TEDAVİSİNDE EAU VE AUA KILAVUZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF EAU AND AUA GUIDELINES IN DIOGNOSIS AND TREATMENT OF BPH Tufan TARCAN, Cenk

Detaylı

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU Şahin N, Göktaş B, Küçükyorgancı S, Kabukçu HK, Titiz TA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Antalya GİRİŞ Hem

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

ARAŞTIRMA. Soner Çoban 1 İbrahim Keleş 2 Ünal Kurtoğlu 3 Muhammet Güzelsoy 1 Ali Rıza Türkoğlu 1. Çoban S ve ark.

ARAŞTIRMA. Soner Çoban 1 İbrahim Keleş 2 Ünal Kurtoğlu 3 Muhammet Güzelsoy 1 Ali Rıza Türkoğlu 1. Çoban S ve ark. ARAŞTIRMA Soner Çoban 1 İbrahim Keleş 2 Ünal Kurtoğlu 3 Muhammet Güzelsoy 1 Ali Rıza Türkoğlu 1 1 Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Bursa 2 Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Prostatın Cerrahi Hastalıkları

Prostatın Cerrahi Hastalıkları Kitap Bölümü DERMAN Prostatın Cerrahi Hastalıkları Adem Altunkol, Deniz Abat, Ercan Yeni 1. Prostat Kisti Prostatik kist yapıları yaygın olarak ultrasonografi (USG) de ince duvarlı anekoik ve posterior

Detaylı

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İnsidental kanser Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Tanım Preoperatif tanı yöntemleriyle saptanamayan, ancak benign hastalıklar nedeniyle

Detaylı

Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme

Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme A.Cem Dural 1, Cevher Akarsu 1, İlhan Gök 1, Aysel Koyuncu

Detaylı

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Günün Menüsü 1. Adjuvan Radyoterapi Rasyonel/Kanıt Kimin için? Doz? Toksisite Androjen Deprivasyonu 2.Kurtarma Radyoterapisi

Detaylı

Doç. Dr. Halil Coşkun. Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu

Doç. Dr. Halil Coşkun. Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu Doç. Dr. Halil Coşkun Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu GİRİŞ 2010 verilerine göre dünyada erişkinlerde (20-79 yaş) diabet prevalansı %6,4 (285 milyon). 2030 da bu oranın %7,7 ye (439 milyon) yükseleceği öngörülüyor.

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı