DİYALİZAT Ca, Mg ve Glukozu Prof.Dr.N.Yılmaz SELÇUK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİYALİZAT Ca, Mg ve Glukozu Prof.Dr.N.Yılmaz SELÇUK"

Transkript

1 DİYALİZAT Ca, Mg ve Glukozu Prof.Dr.N.Yılmaz SELÇUK N.E.Ü.Meram Tıp Fak. İç Hastalıkları, Nefroloji B.D

2 Diyalizat Kalsiyumu

3 Son dönem Kronik Böbrek Yetmezliği olan hastalarda ölümün en önemli sebebi kardiyovaskuler hastalıklardır.

4 Vaskuler Kalsifikasyon Sık Rastlanan Bir Sorun mu?

5 Prediyaliz ve Diyaliz Hastalarında Vaskuler Kalsifikasyon Sıklığı ve İlişkili Faktörler Zeynep Bıyık, N.Yılmaz Selçuk, H.Zeki Tonbul, Süleyman Türk, Mehdi Yeksan, Orhan Özbek 239 Hemodiyaliz(HD) hastası, 300 Prediyalitik kronik böbrek yetmezliği(kby) hastası ve 60 sağlıklı kontrol çalışmaya alındı. Hastalarda lateral lomber grafi çekilip abdominal aortada kalsifikasyon varlığı incelendi ve skorlandı. Abdominal aortada kalsifikasyon, HD hastalarının.%71.8 de Prediyalitik KBY hastalarının...%45.7 de Sağlıklı kontrol grubunun..%33.3 de tesbit edildi.

6 Abdominal aortada kalsifikasyon skoru HD(4.4) > Prediyalitik KBY(2.0) > Sağlıklı kontrol(1.0) HD hastalarında Abdominal aortada kalsifikasyon skorunun bağımsız belirleyicileri Yaş, Diabetes mellitus varlığı, Diyaliz süresi Prediyalitik KBY hastalarında abdominal aorta kalsifikasyon skorunun bağımsız belirleyicileri Yaş, Fosfor düzeyleri

7 Diyaliz sırasında serum Ca seviyeleri pek çok faktöre bağlı olarak değişir. PTH, ph, Fosfor düzeyleri, Sitokin, Protein seviye değişiklikleri, Ekstraselluler volüm değişiklikleri

8 Hemodiyaliz Hastasında Serum Ca Düzeylerini Etkileyen Faktörler Ca içerikli fosfor bağlayıcılar Ca içerikli ilaçlar Ca içerikli dietle beslenme D vitamini kullanımı Kan ph düzeyleri Diyalizat Ca düzeyleri PTH seviyeleri Kan protein düzeyleri Kan volümü

9 Arzu edilen, Hemodiyaliz öncesi, sırasında ve sonrasında, Serum Ca düzeylerinin normal seyretmesi

10 Hemodiyalizat içindeki Ca miktarı, Vücutta bulunacak Ca miktarının en önemli belirleyicisidir.

11 Renal Kemik Hastalığı ve Diyalizat Ca

12 HD de Renal Kemik Hastalığı, Kırıklar, Kemik ağrısı ve Kemik dışı kalsifikasyona yol açan ciddi bir komplikasyondur.

13 Diyaliz hastalarında genel populasyona göre 3-30 kat mortalite artışı vardır. Fosfor seviyeleri, Prediyaliz ve diyaliz hastalarında tüm sebepli ve kardiyovaskuler mortalite oranları ile lineer ve bağımsız ilişkilidir.

14 KBY de vaskuler kalsifikasyon oluşumunun başlamasında hiperfosfatemi önemlidir.

15 Vaskuler düz kas hücrelerinde osteo/chondrogenic değişim ve kalsifikasyon oluşumunda kalsiyum ve fosfor hızlandırıcı olarak rol oynar.

16 KBY de kalsifikasyonun başlamasını yüksek serum fosfor seviyeleri sağlarken, hastalığın progresyonunu yüksek serum Ca seviyeleri ve CaxP çarpımı gerçekleştirir.

17 GFR de düşüş Hiperfosfatemi Sekonder Hiperparatiroidi Renal Osteodistrofi Kardiyovaskuler Hastalık

18 DOPPS US de Hiperfosfatemi, yılları arası takipte %30-35 aralığında değişmekte.

19 Türkiyede TND 2012 kayıtlarına göre, HD hastalarının %29 unda hiperfosfatemi(>5.5mg/dl) rapor edilmiştir.

20 DOPPS çalışmasına katılan dializ hastalarının %80 den fazlası Ca içeren fosfat bağlayıcı kullanmakta idi. DOPPS hastalarının %25.9 u Ca içermeyen fosfor bağlayıcı kullanmakta idi. Fosfor bağlayıcı kullanımı ülkelere göre değişmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde ve bazı batı Avrupa ülkelerinde hastaların yarısı Ca içermeyen fosfor bağlayıcı kullanmakta. Bazı ülkelerde Ca içermeyen fosfor bağlayıcı kullanılmamaktadır.

21 Türkiye de 2012 yılı TND kayıtlarına göre, Kalsiyum içerikli fosfor bağlayıcı kullanan hastaların oranı %76 olarak rapor edilmiştir.

22 Hiperfosfatemi tedavisinde CaCO3 ın düşük Ca içerikli diyalizatla kombinasyonunun etkilerini ortaya çıkarmak için bir çalışma yapılmıştır.

23 Tek bir dializde, Diyalizat Ca içeriği 1.50mmol/L kullanımı ile Ca yükseldi, P düştü; Diyalizat Ca içeriği 1.25mmol/L kullanımı ile Ca ve P düştü.

24 Yan etki 31 hastanın 4 ünde(%12.9) meydana geldi. 2 vakada dializin sonlarında kas spazmı ortaya çıktı. Hipotansiyon 1 hastada ortaya çıktı. Antihipertansif ilaç dozu azaltılarak semptomlar rahatlatıldı. 1 hastada da PTH aşırı yükseldi. Tedavi kesildi.

25 Sonuç olarak, oral CaCO3 ile birlikte 1.25mmol/L Ca içerikli dializat kullanılması serum fosfor düzeyini etkili bir şekilde azaltmıştır. Düşük Ca içerikli diyalizatın uzun süreli kullanımı ile 1- Paratiroid hücre proliferasyonu ve 2- PTH da devamlı artış meydana gelir.

26 mmol/l CaCO3/Ca asetat Vitamin D Yüksek Diyalizat Ca HİPERKALSEMİ Ca temelli P bağlayıcı ve vitamin D kullananlarda, Düşük Ca lu(1.25mmol/l) diyalizat kullanılması, * hiperkalsemiyi önler.

27 Ca, tek başına problem olabilir; Pozitif Ca dengesi, yumuşak doku ve vaskuler kalsifikasyonu hızlandırabilir. Klasik HD de pozitif Ca dengesi ve birlikte bulunan inflamasyon, kalsifikasyon gelişiminde ko-faktör olarak hareket eder. Ca içeren fosfat bağlayıcılarla progressif koroner kalsifikasyon arasında ilişki bulunmuştur.

28 DOPPS US verilerine göre Hiperkalsemi seyrek görülen bir komplikasyondur.

29 PTH seviyesi <11 pmol/l(100 pg/ml) ise adinamik kemik hastalığı, PTH seviyesi >33 pmol/l(300pg/ml) ise yüksek döngülü kemik hastalığı düşünülmeli. Serum PTH seviyelerinin tanısal değeri tartışmalı; sensitivite ve spesifitesi yetersizdir.

30 Diyalizat Ca u PTH ile ters ilişkilidir, Yüksek Ca lu diyalizat PTH yı suprese eder, Düşük Ca lu diyalizat PTH yı artırır.

31 Adinamik kemik hastalığında, diyalizat Ca u 1.75mmol/L den 1.25 mmol/l ye düşürülmelidir. Bu değişim Ca x P azalma ve PTH da artış sağlar.

32 Dializat Ca+² 1.25 mmol/l Sekonder PTH Ca+² içermeyen fosfor bağlayıcılar Günümüzde hemodiyaliz hastalarının büyük bir çoğunluğunda 1.5 mmol/l Ca+² içerikli diyalizat kullanılmaktadır.

33 Kardiyovaskuler Sistem ve Diyalizat Ca

34 Ritm Bozuklukları ve Ani Ölüm

35 Ani kardiak arrest son dönem böbrek yetmezliği hastalarının sık ölüm sebebidir. Pek çok faktör içinde düşük Ca(1.25mmol/L) veya K(<2mEq/L) içerikli diyalizat kullanılan hastalarda ani kardiak arrest sık görüldüğü bildirilmektedir.

36 TND 2013 Kayıtlarına göre HD yapılan hastalarda kardiyovaskuler nedenlerle ölenlerin %15.6 sında etyoloji, Ani ölüm olarak rapor edilmiştir.

37 arası hemodiyaliz hastası incelendi. 510 hastada ani kardiak arrest gelişti. Kardiak arrest gelişen hastalarda serum Ca, diyalizat Ca, QT uzatan ilaçların kullanılıp kullanılmaması araştırıldı. Diyalizat Ca u <2.5mEq/L olduğunda, ani kardiak arrest riskinin yükseldiği, QT yi uzatan ilaçların kullanımı ile önemli riskin olmadığı belirlendi.

38 Sonuç Düşük Ca dializatı kullanımı ile oluşan büyük serum-diyalizat Ca farkı, ani kardiak arrest riskinde artışa yol açar.

39 1.25mmol/L(2.5mEq/L) Ca içerikli diyalizat kullanılan hastalarda, serum-dializat Ca farkı fazla olduğundan ani ölüm riski yüksektir.

40 Ventriküler aksiyon potansiyelinde potasyum ve kalsiyum iyonlarının serum konsantrasyonları önemli rol oynar. Bu çalışmanın amacı, kronik hemodializ hastalarında QTc intervali üzerinde diyalizat Ca, K ve bikarbonat ının farklı konsantrasyonlarının etkilerini değerlendirmektir.

41 Düşük K(2mmol/L), Düşük Ca(1.25mmol/L) ve yüksek bikarbonatlı(34mmol/l) diyalizat kullanılan hemodiyalizlerin sonundaki QTc intervali, Yüksek K(3mmol/L), Yüksek Ca(1.75mmol/L) ve bikarbonatlı(30mmol/l) diyalizat kullanılan hemodiyalizlerin sonundaki QTc intervalinden daha uzun bulundu.

42 Hemodiyaliz hastalarında kalsiyum destekleri hiperkalsemi meydana getirebilir. Hiperkalsemi, kompleks supraventriküler aritmi, ventriküler aritmi ve kardiak arrest riskinde artışa yol açar. Dietle Ca ve 1000mg elementel Ca alımı ile birlikte 1.5 mmol/l lik diyalizat Ca, KBY hastalarında uygundur.

43 Kardiak Output ve Diyalizat Ca

44 Yüksek Ca içerikli diyalizat, kardiak output da artış meydana getirir.

45 Kan Basıncı ve Diyalizat Ca

46 Düşük Ca içerikli diyalizat diyalizde hipotansiyona yol açabilir. Diyalizat Ca u 1.75mmol/L ile HD yapılanlarda diyalizde hipotansiyon olmaksızın hemodinamik olarak daha stabl dializ gerçekleşir.

47 Yoğun bakımda takip edilen akut renal yetmezlik hastalarında diyaliz sırasında hipotansiyon meydana gelmesine yol açan sebeplerden biriside, Diyalizat içinde bulunan sodyum, kalsiyum ve bikarbonat miktarlarıdır.

48 Kronik Hemodiyaliz hastalarında serum Ca unda akut yükselme sıktır. Hemodiyaliz sırasında ve sonrası hipertansiyonu olan hastaların tümünde diyaliz sonrası hiperkalsemi tespit edildi.

49 Diyalizat Ca u 1.5mmol/L olan hastaların bazısında diyaliz sonu Ca ve kan basınçlarında artış olur. Bu hastalar yaşlıdır ve daha fazla antihipertansif ilaç kullanırlar.

50 Serum Ca yükselmesi ile birlikte hipertansiyonu olan kronik hemodiyaliz hastalarının tedavisinde, düşük Ca(1.25mmol/L) içerikli diyalizat kullanımının diyaliz sonu Ca ve kan basıncını düşürdüğü belirlenmiştir.

51 Diğer çalışmalarda da özellikle kronik böbrek yetmezliğinde yüksek serum Ca ile sistemik hipertansiyon arasında ilişki olduğu tesbit edilmiştir. Ca ve hipertansiyon ilişki mekanizmaları, İyonize Ca un direkt etkisi ile myokard ve vaskuler düz kas kasılma kapasitesinin artması, Kalsiyum yükünden dolayı RAAS ve katekolamin salınımında artış olması olarak ileri sürülmüştür.

52 Diyalizat Ca Düzeyleri Bireyselleştirilebilir mi?

53 Serum P Serum Ca Sekonder PTH Kontrol et Normalleştir kontrol et Diet Calcitriol Calcitriol P bağlayıcı Ca lu P bağl. Dietle Ca Bireyselleştirilmiş Dializat kalsiyumu Düşük Ca Dializat Ca lu fosfor bağlayıcı ve VitD kull. hiperkalsemiyi önler. Negatif Ca dengesini kontrol et. Yüksek Ca Dializat Pozitif Ca dengesi sağlar PTH supresyonu Daha iyi hemodinamik stabilite Hiperkalsemi riski Adinamik kemik hast. riski

54 Düşük Ca( mmol/L) içerikli diyalizat kullanımının Avantajları Hiperkalsemi riskini azaltır Vitamin D ve Ca içerikli fosfat bağlayıcıların daha yüksek dozlarda kullanımına izin verir Adinamik kemik hastalığında yararlıdır Dezavantajları PTH uyarılır ve negatif Ca dengesi vardır İntradialitik hipotansiyonda artış olur

55 Yüksek Ca içerikli( mmol/l) diyalizat kullanımının, Avantajları Hemodinamik stabiliteyi iyileştirir, PTH yı suprese eder, Nokturnal HD de kemik koruması için yararlıdır. Dezavantajları Hiperkalsemi riski yüksektir, Vitamin D ve Ca içerikli fosfor bağlayıcı kullanımını kısıtlar, Vaskuler kalsifikasyon riski vardır.

56 Kronik hemodiyaliz yapılan 85 hasta çalışmaya alındı. Diyalizat Ca u 3.0mEq/L den 2.75mEq/L ye düşürüldü; 6 ay süreyle izlendi.

57 Diyalizat Ca u 2.75mEq/L ye düşürüldüğünde kalsiyum seviyelerinin kontrolü iyileşebilir.

58 Dializ Ca profilleme 4 saatlik HD seansının 2 saatinde 1.25mmol/L diğer 2 saatinde ise 1.75mmol/L Ca içerikli diyalizat kullanımı İLE, 4 saat 1.5mmol/L Ca içerikli diyalizat kullanımı karşılaştırıldı.

59 Ca içeriği 1.25 mmol/l ile 1.75mmol/L alterne eden profilleme işlemi ile, İntradialitik hipotansiyonda önemli azalma, Miyokardiyal kontraktilitede artış, Hiperkalsemi ile oluşan problemlerde azalma rapor edildi.

60 Diyalizat Ca nun bireyselleştirilmesi ideal olarak otomatik bir sistem tarafından yapılmalıdır. Otomatik sistem anlık serum Ca seviyesini okuyarak diyalizat Ca seviyesini arzulanan dializ-serum Ca gradientine göre ayarlamalıdır. Diyalizat Ca nun bireyselleştirilmesi için etkili bir otomatik sistem henüz başarılamamıştır.

61 Hemodiyalizat Ca Düzeyleri Hakkında Guideline lar

62 Hemodiyalizde diyalizat Ca konsantrasyonu 2.5mEq/L(1.25mmol/L) olmalı. Bu seviyenin üstünde ve altında diyalizat Ca seviyeleri seçilmiş hastalarda kullanılmalıdır.

63 Diyalizat Ca düzeyleri bazen değiştirilmeli, Adinamik kemik hastalığı ve düşük PTH hastalarında diyalizat Ca konsantrasyonu mEq/L olmalı. Hiperkalsemisi olan hastalarda diyalizat Ca u mEq/L olmalı.

64 Yüksek Ca içerikli diyalizat(3.5meq/l), rutin tedavi ile kan Ca düzeyleri düşük olan hastalarda kullanılmalı.

65 Kardiak aritmi ve QT aralığında uzama ve fatal sonuçlar, düşük Ca içerikli diyalizatla tedavi edilen hastalarda daha sıktır.

66 En uygun diyalizat Ca seviyesi 2.5mEq/L olarak gözükür. Ca içeren fosfat bağlayıcılar ve aktif vitamin D metabolitleri kullanıldığında bu seviyede Ca içeren diyalizat kullanımı ile kemik ve paratiroid gland anormallikleri olmadan tedaviye devam edilir.

67 Hemodiyalizde Avrupa Best Practice Guideline lar Guideline Dializat kalsiyumu Dializ sırasında sık hipotansiyon atakları olan hastalarda diyalizat Ca konsantrasyonu 1.50mmol/L olmalıdır.

68 KDIGO Guideline önerilerinde kanıt düzeyleri A B C D Level 1 Level 2 Yüksek Orta Düşük Çok düşük Tavsiye Öneri

69 Treatment of CKD-MBD: Phosphorus and Calcium In patients with CKD stage 5D, we suggest using a dialysate calcium concentration between 1.25 and 1.50 mmol/l (2.5 and 3.0 meq/l) (2D) In patients with CKD stages 3 5 (2D) and 5D (2B), we suggest using phosphate-binding agents in the treatment of hyperphosphatemia. It is reasonable that the choice of phosphate binder takes into account CKD stage, presence of other components of CKD MBD, concomitant therapies, and side-effect profile (not graded).

70 Dünya da kullanılan hemodiyalizat Ca düzeyleri

71 Hemodiyalizat Ca düzeyleri K/DOQI guideline mmol/l KDIGO guideline mmol/L Japonya da 1.50 mmol/l Avustralya da mmol/l EBPG mmol/l DOPPS mmol/l

72 Düşük Ca içerikli diyalizat daha belirgin olarak Birleşik Devletlerde kullanılır. Şimdiye kadar ki çalışmalara rağmen, *Dünya çapındaki tavsiyeler çoğunlukla görüş (opinion)temellidir; *Mortalite ve morbidite bilgisi yoktur; *Hangi diyalizat Ca nun en uygun ve en etkili olduğu sorusuna cevap yoktur.

73 Uzun süreli Hemodiyaliz ve Diyalizat Ca

74 Nokturnal hemodiyaliz daha uzun ve sık diyaliz olduğundan fosforun temizlenmesi ve kontrolü çok iyidir. Nokturnal HD yapılan hastalarda diyalizat Ca u 1.25mmol/L ye düşürülürse ALP ve PTH da artışlar olur ve predializ serum Ca seviyeleri daha düşük olur.

75 Nokturnal HD hastalarında Ca düşüşünü ve takiben hiperparatiroidiyi önlemek için yüksek Ca içerikli diyalizat kullanılması yararlıdır. Nokturnal HD de diyalizat Ca 1.5 veya 1.75mmol/L den hangisinin uygun olduğu araştırma gerektirir.

76 48 nokturnal ev HD yapılan hastalar retrospektif incelendi. Gece 8 saat ve haftada gece HD yapıldı. 37 hasta diyalizat Ca içeriği 1.5mmol/L, 11 hastada 1.75mmol/L ile diyaliz yapıldı.

77 Dializ sonu serum Ca, prediyaliz Ca, diyalizat Ca ve haftalık diyaliz süresine bağımlı idi. Nokturnal HD de osteopeniyi önlemek için yüksek diyalizat Ca(1.75mmol/L) gerekir. Diyalizat Ca u 1.5 ile 1.75 mmol/l arasında mineral metabolizmasının serum belirteçlerinde farklılıklar azdır.

78 Hemodiyalizde Diyalizat Mg nun Önemi Nedir?

79 En çok kemik ve iskelet kasında yer alan Magnezyum, vücutta dördüncü en fazla bulunan katyondur. Magnezyum dengesinde böbrek temel rol oynar. Plazma magnezyumunun yaklaşık %70-80 i ultrafiltre olur ve normal şartlar altında filtre olan Mg un %95 i geri emilir.

80 Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda glomeruler filtrasyon hızı ciddi olarak (<30mL/dk.) düşene kadar serum Mg seviyeleri genellikle normaldir; Renal fonksiyon düştükçe serum Mg seviyeleri yükselir.

81 Hemodializ hastalarında Mg un renal atılımı çok düşüktür; bu hastalarda, Mg dengesi iki ana faktöre dayanır; 1- oral Mg alımı / gastrointestinal emilimi ve 2- dializat Mg konsantrasyonu

82 Dializ hastalarında Mg dengesini devam ettirmede dializat içindeki Mg kritik rol oynar. Dializ hastalarında Mg yararlı veya zararlı olabilir.

83 Diyaliz Hastalarında Hipermagneseminin Etkileri

84 Yükselmiş Mg un muhtemel zararlı etkileri, Sinir iletisinde değişiklik, Kaşıntı artışı, Kemik metabolizmasında ve paratiroid gland fonksiyonunda değişiklikler (mineralizasyon defektleri, osteomalazik renal osteodistrofiye katkı, adinamik kemik hastalığı)

85 KBY hastalarında orta derecede hipermagneseminin, vaskuler kalsifikasyon ve mortalite oranları üzerinde yararlı etkileri görülür. Yüksek Mg seviyelerinin PTH düzeylerini düşürdüğü ve kemik üzerinde etkileri tartışılmaktadır.

86 Hipomagneseminin etkileri

87 Düşük Mg seviyelerinin zararlı etkileri, Myokard kontraktilitesinde bozulma, İntradialitik hemodinamik bozulma, Hipotansiyon. Düşük Mg seviyelerinin, Karotid intima-media kalınlaşmasına, Aterosklerotik vaskuler hastalığa ve Vaskuler olayların oluşmasına katkıda bulunduğu ileri sürülmektedir.

88 Düşük Mg seviyeleri, kemik kitlesinde azalma, osteoporoz, vaskuler kalsifikasyonla birliktedir.

89 Hemodiyalizin en sık komplikasyonu intradialitik hipotansiyondur. HD e giren 58 hastada serum Mg u başlangıç, 2 saat sonra ve HD sonunda ölçüldü. İntradialitik hipotansiyon atakları dializ sırasında düşen serum Mg seviyeleri ile ilişkili bulunmuştur. Dializ sırasında serum Mg seviyelerinde önemli düşüş vardır. İntradialitik hipotansiyon ile dializ sırasında serum Mg seviyelerinin düşüşü arasında önemli ilişki bulunmuştur.

90 20 Son dönem Kronik Böbrek Yetmezliği hastası çalışmaya alındı. Tüm hastalar haftada 3 defa 4 saat asetat diyalizatı(grup I) veya bikarbonat diyalizatı(grup II) ile dializ yapılanlar olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Magnezyum, kalsiyum, fosfor ve PTH serum düzeylerinde değişiklikler araştırıldı.

91 Asetat diyalizat kullanılanlarda hipotansiyon daha yüksektir. Hipotansiyon, asetat diyalizat kullanılanlarda serum Mg seviyesinde düşüşle korele bulundu. İntradialitik serum Mg değişikliklerinin intradialitik serum Ca veya PTH değişiklikleri ile ilişki bulunamamıştır.

92 Hipomagnesemi, hemodiyaliz hastalarında kardiyovaskuler morbidite ve mortalite riskinde artışa yol açmıştır.

93 515 Hemodiyaliz hastasında mortalite için serum Mg konsantrasyonunun prognostik değeri incelenmiş. Hastalar ortalama 51 ay takip edilmiş.

94 103 hastada tüm sebepli ölüm meydana gelmiş; 63 hastada ölümün nedeni nonkardiyovaskuler imiş. Serum Mg değeri düşük(<2.77mg/dl) olan hastalarda mortalite daha yüksek bulundu. Mortalite için serum Mg değerlerinin önemli bir belirleyici olduğu saptandı.

95 Hemodiyalizat Mg seviyeleri ne olmalı?

96 Diyalizat Mg u 1.5mEq/L olarak kullanılırsa hafif hipermagnesemi beklenir; Diyalizat Mg u 1.0mEq/L olarak kullanılırsa ya normal plazma Mg u yada hafif hipermagnesemi meydana gelir.

97 Son yıllarda dializat Mg, ABD de 1.5mEq/L nin altına düşürülmüştür( meq/l). Düşük dializat kullanım nedenleri Hipermagnesemiyle ortaya çıkan, 1- Renal osteodistrofinin kötüleşmesi 2- Sinir iletisinde kötüleşme 3- Kaşıntının iyileşmesini sağlamasıdır.

98 1- Ucuz fosfat bağlayıcı olarak 2- Adinamik kemik hastalığında magnezyumun kullanımı yüksek Mg un muhtemel rolü daha düşük dializat Mg kullanımına yol açmıştır.

99 Magnezyum seviyeleri PPI kullananlarda değişiyor mu?

100 FDA nın ilaç yan etki bildirimlerinin kaydedildiği bilgi kaynaklarından PPI kullananlarda hipomagnesemi bildirim sıklığı araştırıldı.

101 PPI kullanan kişi yan etki bildirimleri açısından incelendi. %1 hastada(n=693) hipomagnesemi bildirimi vardı. Esomeprazole ile en düşük pantoprazole ile en yüksek hipomagnesemi riski belirlendi. Erkek hastalarda ve yaşlılarda hipomagnesemi riski yüksekti.

102 Çalışma 62 kronik HD hastasında yapılmış. Dializlerde Mg seviyesi mEq/L olan diyalizat kullanılmış. Hastalar iki gruba ayrılmış; 1- hipomagnesemik (predializ serum Mg <1.5mEq/L) 2- non-hipomagnesemik(predializ serum Mg 1.5mEq/L)

103 PPI kullanan hastalarda hipomagnesemi daha sık görülmektedir. Hipomagnesemik hastalarda PPI kullanımı önemli iken, doz ve kullanım süresinin önemi tesbit edilememiştir.

104 Plazma Mg düzeyleri, PPI kullanan hastalarda kullanmayanlara göre daha düşüktür.

105 Yaş, diabet, dializ süresi, plazma albumin, Kt/V, npcr ve diüretik kullanımı bakımından düzeltme yapıldığında PPI kullanımının hipomagnesemi ile önemli ilişkisinin olduğu belirlendi. PPI kullanan hastalarda hipomagnesemi riski 4 kat artmaktadır.

106 Mg konsantrasyonları meq/l olan diyalizat kullanılan hastalar PPI kullanırlarsa hipomagnesemi ortaya çıkabilir. PPI alan hastalarda plazma Mg takip etme, mümkünse ilacı kesme ve/veya diyalizat Mg ayarlama gibi önlemler alınmalıdır.

107 Esomeprazol, pantoprazole, omeprazol, rabeprazol 20-40mg dozlarında 1-13yıl kullanıldı. Ciddi hipomagnesemi, hipokalsemi, relatif hipoparatiroidizm, çok düşük üriner kalsiyum ve magnesium atılımı saptandı. PPI kullanımının ilk 1 yılı içinde hipomagnesemi meydana gelebilir ve hipokalemi hipomagnesemiyi tetikler. İzah edilemeyen hipomagnesemi, hipokalsemi, hipokalemi veya ilişkili semptomlar varsa PPI kullanımı sorgulanmalıdır.

108 Hemodiyaliz için Diyalizat Mg düzeyleri hakkında Guideline lar

109 Avrupa Eniyi Pratik Uygulamalar Klavuzu Guideline 3.2.4a Sık intradialitik hipotansiyon atakları olan hastalarda düşük magnesium(0.25mmol/l) dializat kullanımından kaçınılmalı.

110 Hemodiyalizde diyalizat glukozu neden önemli?

111 Hemodiyaliz yapılan diabetik hastalarda plazma insulini hemodiyalizle temizlenir; Polisulfon membranlarla plasma insulin klirensi, polyester-polymer ve cellulose triasetat membranlardan daha yüksek bulundu.

112 Diabetik hastalarda, hemodiyaliz sırasında ve sonrasında kan glukozu ve insulin düzeylerindeki değişiklikleri inceleyen bir çalışma!

113 HD işlemi sırasında kan glukozu her iki gruptada düşer; fakat kötü kontrol grubunda post-hd saatleri arasında hiperglisemi olmaktadır.

114 Kötü kontrol grubunda, kan glukozu HD işlemi sonrası ve diyalize girilmediği gün yüksek seyretmekte!!!

115 Gliseminin kötü kontrol edildiği hastalarda daha fazla olmak üzere her iki grupta kan insulin düzeyleri post-hd saatlerde önemli ölçüde düşmüştür.

116 Hemodiyalizde plasma glukoz ve insulin seviyeleri düşer; Kötü glisemi kontrollü hastalarda HD den sonra hiperglisemi görülür; İnsulin tedavisi alan diabetik HD hastalarında iyi glisemik kontrol sağlamak için HD işlemi sonrası ilave insulin injeksiyonu gerektiği bildirilmiştir. İyi glisemik kontrol için HD yapılan gün diyaliz yapılmayan günlerden daha fazla insulin yapılması gerekecektir.

117 Hemodiyalizde diyalizat glukozu düzeyi ne olmalı?

118 Hemodiyaliz diyalizatında glukoz olmalı mı?

119 Dializatta glukozu olmayan HD lerle glukozu olanlar(100mg/dl) karşılaştırıldığında glukozu olmayanlarda hipoglisemi ve post-hd hiperglisemi daha yüksek!!!

120 Bu çalışmada, diabetli hemodiyaliz hastalarında, glukozlu diyalizat (100 mg/dl) kullanımının glukozsuz diyalizata göre, akut hipoglisemi ve hiperglisemiyi önlemede önemli rol oynadığı sonucuna varıldı.

121 Glukoz suz diyaliz solusyonu kullanıldığı zaman asemptomatik hipoglisemi sıktır; Diyalizata 90mg/dL glukoz ilavesi hipoglisemi ataklarının sayısını ve ciddiyetini azaltır.

122 HEMODİYALİZDE DİYALİZAT GLUKOZ VARLIĞININ YARARLARI * Hipoglisemiyi önler, Diabetik hemodiyaliz(hd) hastalarında hipoglisemi daha sıktır; * HD in ilk günlerinde hipertonisite ve ultrafiltrasyon artışı sağlar, * Hipotansiyonu önler, Ekstraselluler osmolarite artışı ve intraselluler sıvı geçişi önleyici rol oynar; * Disequilibrium sendromunun önlenmesine yardımcıdır, * Kalori desteği sağlar.

123 Hemodiyalizde Avrupa Eniyi Pratik Uygulamalar : Diabetiklerde glukozsuz diyalizattan kaçınılmalıdır.

124 Hemodiyalizde diyalizat glukoz düzeyi 100mg/dL mi? 200mg/dL mi? olmalı

125 Bu çalışmada diyalizat glukozu 200mg/dL olan hastalarla 100mg/dL olan hastalarda metabolik etkiler karşılaştırıldı. Kronik hemodiyaliz yapılan hastalarda randomize kontrollü, crossover çalışma. 14 diabetik ve 15 non-diabetik hasta çalışmaya alındı. Sonuç 200mg/dL diyalizat glukozu kullanılan hastalarda hiperglisemi ve hiperinsulinemi gibi istenmeyen metabolik etkiler ortaya çıkabilir.

126 Yüksek diyalizat glukozunun(>100mg/dl) olumsuz etkileri Aşırı kalorik yük obezite riskini artırır, Diabetiklerde hiperglisemi riskini artırır, Hiperinsulinemi riskini artırır, Potasyum ve fosfor uzaklaştırılmasını yavaşlatabilir, Son dönem böbrek yetmezliğinde inflamasyonun etyolojisinde rol oynar.

127 Kalp hızı değişkenliği otonom sinir sistemi aktivitesinin göstergesidir; ve kardiyovaskuler sonlanımların belirtecidir. Diyalizat glukozu 100mg/dL olanlarla 200mg/dL olanlar da kalp hızı değişkenliği incelendi.

128 Prospektif, randomize kontrollü, cross-over çalışma. Diyalizat 100mg/dL ile 200mg/dL olan hastalar karşılaştırıldı. Kan glukoz ve insulin seviyeleri hemodiyaliz öncesi ve sonrası ölçüldü.

129 Sonuç Diabetik hastalarda diyalizat glukozu 200mg/dL ise vagal tonus arttı. Oysaki diyaliz sırasında hipotansiyonu önlemek için sempatik aktivasyon önemlidir. Diabetik hastalarda diyalizat glukozu 100mg/dL olmalıdır.

130 Diabetik hastalarda diyaliz sonu yorgunluk non-diabetiklerden daha belirgindir. Diyalizat glukoz düzeyleri 200mg/dL olanlarda yorgunluk daha fazla; Diyalizat glukoz seviyeleri 100mg/dL olan hastalarda yorgunluk sağlıklı kişilerde görülen seviyelere düştü.

131 Dializat ta glukozun yüksek miktarları proinflamatuvar olabilir; ancak bu konuda yeterli kanıt bulunmamaktadır. Kronik inflamasyon yüksek morbidite ve mortaliteye yol açar.

132 Yüksek Diyalizat Glukozu ile Oluşacak Hipergliseminin Diabetik HD Hasta Prognozuna Etkileri

133 Diabetik HD hastalarında iyi glisemik kontrolün(hba1c <%7.5) yaşam süresinin daha iyi olacağını gösteren önemli bir gösterge olduğu belirlenmiştir.

134 HD e giren Tip 1 DM tanılı 1371 hasta ile Tip 2 DM tanılı hasta incelenmiş. Tüm hastalarda 12 aylık survival ile HbA1c arasında ilişki belirlenmemiştir.

135 Düzenli HD yapılan diabetik hastalarda, kötü glisemik kontrol prognozun bağımsız belirleyicisidir.

136 Diabetik dializ hastalarında glisemik kontrol için optimal hedef belirlenememiştir diabetik HD hastası 3 yıl süresince izlendi. HbA1c %5-6 olan hastalarla 10 olan hastalarda tüm ve kardiyovaskuler nedenli ölüm oranları karşılaştırıldı. HbA1c si yüksek olan hastalarda tüm sebepli ölüm %41, kardiyovaskuler ölüm %73 daha yüksek oranda bulundu p<0.001).

137 SONUÇ Diabetik HD hastalarında HbA1c, ne kadar yüksekse ölüm riskininde o kadar yüksek olduğu; HbA1c seviyeleri ne kadar düşükse survival ın o kadar iyi olduğu tesbit edilmiştir.

138 Sonuç olarak, Hemodiyaliz hastalarında diyalizat ta glukoz olmalı ve seviyesi 100mg/dL olmalıdır.

DİYALİZAT İÇERİĞİ ve MORTALİTE

DİYALİZAT İÇERİĞİ ve MORTALİTE DİYALİZAT İÇERİĞİ ve MORTALİTE Dr. H. Zeki TONBUL Necmettin Erbakan Üniv. Meram Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZAT Hemodiyaliz işleminin odak noktasını oluşturur. HD e ait komplikasyonların ve

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları

İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları Doç. Dr. Eyüp KÜLAH Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Kronik Böbrek yetmezliği (KBY) sıvı, asit-baz

Detaylı

DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA

DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA Dr. Taner Baştürk Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği *Diyabet, genellikle hiperglisemi şeklinde ortaya çıkan kronik

Detaylı

Hemofiltrasyon ve Hemodiyafiltrasyon Teknikleri - Tedavi Reçetelendirmesi. Dr. Emre Tutal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Hemofiltrasyon ve Hemodiyafiltrasyon Teknikleri - Tedavi Reçetelendirmesi. Dr. Emre Tutal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Hemofiltrasyon ve Hemodiyafiltrasyon Teknikleri - Tedavi Reçetelendirmesi Dr. Emre Tutal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY ve normal popülasyonda mortalite oranları USRDS 2011 TSN verileri

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI Dr. Dilek TORUN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13-17 Kasım 2013 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİYABET TEDAVİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİYABET TEDAVİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİYABET TEDAVİSİ Dr. Mürvet YILMAZ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KIŞ OKULU-2014 DM, genel popülasyonun % 3-6 20 yaş ve üzeri nüfus: 47.467.350 (%65.4) TURDEP-II

Detaylı

24 Ekim 2014/Antalya 1

24 Ekim 2014/Antalya 1 Kronik Böbrek Hastalığının Kontrolü ve Yönetimi Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr 24 Ekim 2014/Antalya 1 SUNUM

Detaylı

1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e.

1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e. SORUMLU HEKİM SORULARI 1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e. Baş ağrısı 2. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz

Detaylı

PROF. DR: SİREN SEZER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

PROF. DR: SİREN SEZER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI KEMİK MİNERAL BOZUKLUKLARININ ÖNLENMESİNDE HEDEF PTH MI KALSİYUM FOSFOR ÇARPIMI MI? PROF. DR: SİREN SEZER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Hastalığı ve Mineral - Kemik Bozukluk Laboratuvar

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA 25-OH-D VİTAMİNİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu

HEMODİYALİZ HASTALARINDA 25-OH-D VİTAMİNİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu HEMODİYALİZ HASTALARINDA 25-OH-D VİTAMİNİ Dr. Ebru Aşıcıoğlu D Vitamini Yağda çözülen steroid hormon Vitamin D2: Ergokalsiferol Vitamin D3: Kolekalsiferol Yarı ömrü: 20 gün %85 DBP ile taşınır; yağ dokusunda

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL Abdullah Özkök¹, Yaşar Çalışkan 1, Tamer Sakacı 2, Gonca Karahan 3, Çiğdem Kekik 3, Alper Özel 4, Abdulkadir

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Osman Yüksekyayla, Hasan Bilinç, Nurten Aksoy, Mehmet Nuri Turan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim

Detaylı

Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İNTRADİYALİTİK HİPERTANSİYON Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 12. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 19-23 Mayıs 2010, Antalya Hedef Hemodiyaliz

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI 2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI Doğru cevap: B Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Ders Notları Cilt 2 Sayfa: 10 Doğru cevap: A Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Cilt 1 Ders Notları Sayfa: 233

Detaylı

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY PREVALANSI Dünyada SDBY Prevalans ve Prevalans İnsidansı İnsidans USRDS 2009 Önümüzdeki

Detaylı

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II)

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Diyabetik hastalarda egfr ve albüminüri bağımsız olarak kardiyovasküler mortalite ve morbidite prediktörüdür. Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Detaylı

ADĠNAMĠK KEMĠK HASTALIĞI: NE YAPABĠLĠRĠZ? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

ADĠNAMĠK KEMĠK HASTALIĞI: NE YAPABĠLĠRĠZ? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ADĠNAMĠK KEMĠK HASTALIĞI: NE YAPABĠLĠRĠZ? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ADĠNAMĠK KEMĠK HASTALIĞI Çok düģük kemik yapım hızı Osteoid birikimi yok DüĢük/ DüĢük-Normal

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Rezidüel Renal Fonksiyonun Korunması. Dr.Erkin Serdaroğlu Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi, 2014

Kronik Böbrek Hastalığında Rezidüel Renal Fonksiyonun Korunması. Dr.Erkin Serdaroğlu Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi, 2014 Kronik Böbrek Hastalığında Rezidüel Renal Fonksiyonun Korunması Dr.Erkin Serdaroğlu Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi, 2014 Rezidüel Renal Fonksiyon (RRF) Kronik böbrek hastalığı oluştuğunda, değişik hızlarda

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Doç. Dr. Sabahat Alışır Ecder Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı KDIGO önerilerine

Detaylı

Diyaliz tedavisi iki kompartmanlı bir modeldir. Yarı geçirgen bir membranla ayrılmış kan ve diyalizat kompartmanları arasında solüt ve sıvı

Diyaliz tedavisi iki kompartmanlı bir modeldir. Yarı geçirgen bir membranla ayrılmış kan ve diyalizat kompartmanları arasında solüt ve sıvı Diyaliz tedavisi iki kompartmanlı bir modeldir. Yarı geçirgen bir membranla ayrılmış kan ve diyalizat kompartmanları arasında solüt ve sıvı transportu gerçekleşir. HEMODİYALİZ İŞLEMİ Hasta Diyalizör membranının

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale Fatma Ayerden Ebinç 1, Şükrü Sindel 1, Ülver Boztepe Derici 1, Haksun Ebinç 2, Koray Uludağ 1, Gülay Ulusal Okyay 1, Gülten Taçoy 3, Canan Demirtaş 4, Hatice Paşaoğlu 4, Yasemin Erten 1, Turgay Arınsoy

Detaylı

Fosfat Bağlayıcı ve Parathormon Baskılayıcı İlaçların Kardiyovasküler Morbidite ve Mortaliteye Etkileri. Prof.Dr. Kayser Çağlar

Fosfat Bağlayıcı ve Parathormon Baskılayıcı İlaçların Kardiyovasküler Morbidite ve Mortaliteye Etkileri. Prof.Dr. Kayser Çağlar Fosfat Bağlayıcı ve Parathormon Baskılayıcı İlaçların Kardiyovasküler Morbidite ve Mortaliteye Etkileri Prof.Dr. Kayser Çağlar Ketteler M, Clin Kidney J; 2013 0: 1 9 GFD Fosfat atılımında azalma FGF23

Detaylı

Prof.Dr. Gülçin Kantarcı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Gülçin Kantarcı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Prof.Dr. Gülçin Kantarcı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Mineral Kemik Bozuklukları 1) kalsiyum, fosfor, PTH ve vitamin D metabolizması anormallikleri 2) kemik döngü, mineralizasyon,

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ LALE AKKAYA Periton Diyaliz Hemşiresi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 25. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ İĞİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ İĞİ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ Dr. Mürvet M YILMAZ ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ NEFROLOJİ KLİNİĞİ İĞİ Kronik Böbrek Yetmezliği KBY, glomerüler ler filtrasyon değerinde erinde azalmanın

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

HEMODİYALİZ DOZU Uygulamada Yaşanan Sorunlar

HEMODİYALİZ DOZU Uygulamada Yaşanan Sorunlar HEMODİYALİZ DOZU Uygulamada Yaşanan Sorunlar Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi HEMODİYALİZ DOZU Uygulamada Yaşanan Sorunlar Diyaliz dozu nasıl belirlenir? Kt/V hesabı nasıl yapılır? Yeterli diyaliz

Detaylı

Renal kemik hastalığını nasıl değerlendireceğiz? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Renal kemik hastalığını nasıl değerlendireceğiz? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Renal kemik hastalığını nasıl değerlendireceğiz? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir KBY-mineral kemik bozukluğu Sistemik bir hastalık Ca, P, PTH ve D vitamini bozuklukları

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Reyhan ERSOY Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HİPOGLİSEMİ VE DİYABETES MELLİTUS Hipoglisemi Diyabetes

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU HEMODİYALİZ HEKİM RESERTİFİKASYON SINAV SORULARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU HEMODİYALİZ HEKİM RESERTİFİKASYON SINAV SORULARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU HEMODİYALİZ HEKİM RESERTİFİKASYON SINAV SORULARI Adı Soyadı: Tarih: Kronik hemodiyaliz programında olan bir hastada serum Ca=7.5 mg/dl alkalen fosfataz=

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

Güncel Kılavuzlar Eşliğinde KBH Komplikasyonlarının Yönetimi. D Vitamini. Dr. Nur Canpolat İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

Güncel Kılavuzlar Eşliğinde KBH Komplikasyonlarının Yönetimi. D Vitamini. Dr. Nur Canpolat İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Güncel Kılavuzlar Eşliğinde KBH Komplikasyonlarının Yönetimi D Vitamini Dr. Nur Canpolat İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Çocuk Nefroloji 2016 Güncelleme Toplantısı 8 Nisan 2016

Detaylı

HEMODİYALİZDE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Dr. Fatma Ayerden Ebinç

HEMODİYALİZDE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Dr. Fatma Ayerden Ebinç VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Dr. Fatma Ayerden Ebinç Elektrolit bozuklukları diyaliz hastalarında önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bu hastalarda sıklıkla diyet uyumsuzluğunun yanı sıra diyaliz solüsyonları

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması Gülay Aşcı, Daniele Marcelli, Aygül Çeltik, Aileen Grassmann,

Detaylı

Toksikolojide Hemodiyaliz, Hemoperfüzyon, Hemofiltrasyon. Dr. Evvah Karakılıç Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Toksikolojide Hemodiyaliz, Hemoperfüzyon, Hemofiltrasyon. Dr. Evvah Karakılıç Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Toksikolojide Hemodiyaliz, Hemoperfüzyon, Hemofiltrasyon Dr. Evvah Karakılıç Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Zehirlenmelerde vücuda alınan toksinin uzaklaştırılmasında birçok

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Kış Okulu Magosa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 26-29 Mart 2015. 1 Tarihçe

Detaylı

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Kalsinörin İnhibitörleri Siklosporin Takrolimus Antiproliferatif Ajanlar Mikofenolat Mofetil / Sodyum Azathiopurine Kortikosteroidler Sirolimus

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI 16.01.2014. İnt.Dr.Sibel KOÇAK

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI 16.01.2014. İnt.Dr.Sibel KOÇAK KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI 16.01.2014 İnt.Dr.Sibel KOÇAK Tanım Kronik böbrek hastalığının (KBH) seyrinde mineral metabolizmasının bozuklukları sıktır ve eğer tanınıp tedavi

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

Vasküler Kalsifikasyon güncelleme. Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD

Vasküler Kalsifikasyon güncelleme. Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Vasküler Kalsifikasyon güncelleme Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Hastalıklar ve 5 yıllık yaşam beklentisi AIDS >%96 Testis kanseri %95 Meme kanseri %85 Mesane kanser %75 Böbrek

Detaylı

TND Ulusal Kayıt Bilgilerine Göre. USRDS, DOPPS Verileri ile Karşılaştırılması. Prof Dr Gültekin Süleymanlar TND Başkanı

TND Ulusal Kayıt Bilgilerine Göre. USRDS, DOPPS Verileri ile Karşılaştırılması. Prof Dr Gültekin Süleymanlar TND Başkanı TND Ulusal Kayıt Bilgilerine Göre Diyaliz Kalite Göstergeleri ve USRDS, DOPPS Verileri ile Karşılaştırılması Prof Dr Gültekin Süleymanlar TND Başkanı DOPPS The Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study

Detaylı

Dahiliye kliniğinde hemodiyaliz kararı vermek? Dr. Funda Türkmen

Dahiliye kliniğinde hemodiyaliz kararı vermek? Dr. Funda Türkmen Dahiliye kliniğinde hemodiyaliz kararı vermek? Dr. Funda Türkmen Willien J.Kolff(1911 2009)1943 Hemodiyaliz tedavisi Üremik toksinlerin uzaklaştırılması, asit baz, sıvı elektrolit dengesinin sağlanması

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA VASKÜLER SERTLİK İLE VASKÜLER HİSTOMORFOMETRİK BULGULARIN KORELASYONU

SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA VASKÜLER SERTLİK İLE VASKÜLER HİSTOMORFOMETRİK BULGULARIN KORELASYONU SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA VASKÜLER SERTLİK İLE VASKÜLER HİSTOMORFOMETRİK BULGULARIN KORELASYONU Müge Özcan 1, Kenan Keven 1, Şule Şengül 1, Arzu Ensari 2, Selçuk Hazinedaroğlu 3, Acar Tüzüner

Detaylı

Istanbul Üniversitesi

Istanbul Üniversitesi Istanbul Üniversitesi KALSĐMĐMETĐKLER Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever Đstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı TÜRK NEFROLOJĐ DERNEĞĐ KIŞ OKULU 26-2929 Mart, 2010, Kıbrıs ĐÇERĐK Temel bilgiler Prediyaliz

Detaylı

Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan kat daha yüksektir.*

Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan kat daha yüksektir.* GİRİŞ Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan 10-20 kat daha yüksektir.* Çok sayıda çalışmada hemodiyaliz dozu ile morbidite ve mortalite arasında anlamlı ilişki saptanmıştır.

Detaylı

Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir.

Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir. Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir. S.K. Cinsiyeti: Kadın Doğum Tarihi:16.03.1965 Medeni Durumu:

Detaylı

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi?

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Dr. Abdülkadir Ünsal ġiģli Hamidiye Etfal Eğitim AraĢtırma Hastanesi 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya 2013

Detaylı

OBEZİTE CERRAHİSİNDEN SONRA KALSİYUM, B1 ve B2 VİTAMİNİ ALIMININ ÖNEMİ

OBEZİTE CERRAHİSİNDEN SONRA KALSİYUM, B1 ve B2 VİTAMİNİ ALIMININ ÖNEMİ OBEZİTE CERRAHİSİNDEN SONRA KALSİYUM, B1 ve B2 VİTAMİNİ ALIMININ ÖNEMİ Kalsiyum Kalsiyum, insan vücudunda en bol miktarda bulunan mineral olup, yalnızca kemikleri ve dişleri güçlendirmekle kalmaz, kasların

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı GİRİŞ Dislipidemi

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Taner Baştürk 1, Abdülkadir Ünsal 2 1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Serum Kalsidiol

Detaylı

GÜÇSÜZLÜK VE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI. Dr.Ramazan KÖYLÜ Acil Tıp Uzmanı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GÜÇSÜZLÜK VE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI. Dr.Ramazan KÖYLÜ Acil Tıp Uzmanı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi GÜÇSÜZLÜK VE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI Dr.Ramazan KÖYLÜ Acil Tıp Uzmanı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Güçsüzlük: Kas gücü eksikliği Yorgunluk Baş dönmesi Halsizlik gibi klinik bulgularla kendisini

Detaylı

Diyabet ve Kemik. Prof. Dr. Erdinç Ertürk Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Diyabet ve Kemik. Prof. Dr. Erdinç Ertürk Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Diyabet ve Kemik Prof. Dr. Erdinç Ertürk Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 25 Nisan 2015 51. Ulusal Diyabet Kongresi Antalya Diyabet ve Kemik Kırık

Detaylı

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, İç Hastalıkları Kliniği Sunum akışı Kılavuzlar ışığında; Glisemik tanımlamalar ve

Detaylı

Kilo verme niyetiyle diyet tedavisinin uygulanamayacağı durumlar nelerdir? -Hamilelik. -Emziklik. -Zeka geriliği. -Ağır psikolojik bozukluklar

Kilo verme niyetiyle diyet tedavisinin uygulanamayacağı durumlar nelerdir? -Hamilelik. -Emziklik. -Zeka geriliği. -Ağır psikolojik bozukluklar Diyet denilince aklımıza aç kalmak gelir. Bu nedenle biz buna ''sağlıklı beslenme programı'' diyoruz. Aç kalmadan ve bütün besin öğelerinden dengeli biçimde alarak zayıflamayı ve bu kiloda kalmayı amaçlıyoruz.

Detaylı

Kronik Böbrek hastalığı minerelkemik bozukluğunda yeni bir oyuncu ;Tenascin-c

Kronik Böbrek hastalığı minerelkemik bozukluğunda yeni bir oyuncu ;Tenascin-c Kronik Böbrek hastalığı minerelkemik bozukluğunda yeni bir oyuncu ;Tenascin-c Dr Gülsüm Özkan Hatay Antakya Devlet Hastanesi Sukru Ulusoy 2, Beyhan Guvercin 3, Ahmet Menteşe 4, S.Caner Karahan 4, Adnan

Detaylı

POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ

POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ Transplant İlişkili Hiperglisemi (TAH) Posttransplant Diabetes Mellitus

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D.

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. KRONİK REJEKSİYON SÜRECİ Diyalize dönüş Rejekte transplantlı diyaliz hastalarında morbidite

Detaylı

Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi. Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi. Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çıkar Çatışması Danışma Kurulu Üyelikleri Novo Nordisk, Sanofi, Lily, MSD, Astra Zeneca, Sponsor Destekli

Detaylı

PD den HHD ye geçiş: Ülkemizden deneyimler. Bilser Güneş Başhemşire Özel FMC Avcılar 2 Kliniği 11 Mayıs 2014 Cunda

PD den HHD ye geçiş: Ülkemizden deneyimler. Bilser Güneş Başhemşire Özel FMC Avcılar 2 Kliniği 11 Mayıs 2014 Cunda PD den HHD ye geçiş: Ülkemizden deneyimler Bilser Güneş Başhemşire Özel FMC Avcılar 2 Kliniği 11 Mayıs 2014 Cunda Page 2 Gündem 1 Kliniğimiz ve ekibimiz 2 Ev Hemodiyalizine başlangıcımız 3 4 5 Ev Hemodiyalizi

Detaylı

Periton diyalizinde RRF korunması ve volüm-kan basıncı kontrolü dengesi. Ali İhsan Günal Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Periton diyalizinde RRF korunması ve volüm-kan basıncı kontrolü dengesi. Ali İhsan Günal Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Periton diyalizinde RRF korunması ve volüm-kan basıncı kontrolü dengesi Ali İhsan Günal Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği ? REZİDÜEL RENAL FONKSİYON HİPERVOLEMİ PAHASINA DEVAM EDEN

Detaylı

Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması. Dr. Hüseyin DEMİRCİ. Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD

Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması. Dr. Hüseyin DEMİRCİ. Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması Dr. Hüseyin DEMİRCİ Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD Renal Osteodistrofi (ROD) Kronik böbrek hastalığında görülen, farklı kemik

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Dr. Mehmet Özkahya E.Ü.T.F Nefroloji B.D

Dr. Mehmet Özkahya E.Ü.T.F Nefroloji B.D Dr. Mehmet Özkahya E.Ü.T.F Nefroloji B.D HD sırasında yaşanan hipotansiyon daha dikkat çekicidir, Beklenti, yapılan UF nedeniyle KB düşüşü olduğundan, sanki inanılmaz!! HD sırasında oluşacak KB aratışı

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

İDRARI OLAN DİYALİZ HASTASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Dr. İdris ŞAHİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD

İDRARI OLAN DİYALİZ HASTASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Dr. İdris ŞAHİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD İDRARI OLAN DİYALİZ HASTASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Dr. İdris ŞAHİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD Giriş Diyaliz hastalarının tedavisi ile uğraşan hekimlerin başlıca

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA BİYOKİMYASAL ÖLÇÜMLER:PATOLOJİK DEĞERLER İÇİN NE YAPILMALI? BİKARBONAT

HEMODİYALİZ HASTALARINDA BİYOKİMYASAL ÖLÇÜMLER:PATOLOJİK DEĞERLER İÇİN NE YAPILMALI? BİKARBONAT HEMODİYALİZ HASTALARINDA BİYOKİMYASAL ÖLÇÜMLER:PATOLOJİK DEĞERLER İÇİN NE YAPILMALI? BİKARBONAT Dr. Seyhun Kürşat Celal Bayar Üniversitesi Nefroloji BD Manisa TEMEL KAVRAMLAR ph, hidrojen iyon konsantrasyonunun

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi Uz. Dr. Eyüp Arslan Vaka N.T, 68 Y, Erkek, Batman 10.11.1999 yılında HBs Ag pozitifliği DM ve diyabetik nefropati 15 yıldır DM, oral anti-diyabetik BUN;

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli?

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gerçek bir pozitiflik söz konusu mudur?

Detaylı

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri Adı Soyadı*... Hastanızın ad, ikinci ad (varsa) ve soyadının baş harflerini giriniz

Detaylı

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr Miraç Vural Keskinler Önce sentez DM ve MS Akılcı İlaç Kullanımı Oral antidiyabetik ajanlar İnsülin Glp-1 analogları Antihipertansif ilaçlar Hipolipidemik

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı)

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı) Sevgili Arkadaşlarım, CANTAB için en önemli çalışmamız CHARM Çalışmasıdır.. Eğitimlerde söylediğim gibi adınız-soyadınız gibi çalışmayı bilmeniz ve doğru yorumlayarak kullanmanız son derece önemlidir.

Detaylı

Doç.Dr. Sezgi ÇINAR PAKYÜZ. Celal Bayar Ünv. SYO,Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği AbD.-MANİSA

Doç.Dr. Sezgi ÇINAR PAKYÜZ. Celal Bayar Ünv. SYO,Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği AbD.-MANİSA Doç.Dr. Sezgi ÇINAR PAKYÜZ Celal Bayar Ünv. SYO,Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği AbD.-MANİSA 1 Böbrek yetersizliğine ve diyalize eşlik eden morbidite ve mortalitenin azaltılması, yaşam kalitesinin

Detaylı

HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ

HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ SELDA ARSLAN 1,FİGEN BEKAR TUNÇALP 2 1 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü; 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Normal Diyaliz İşlemi Kronik böbrek yetmezliği

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Böbrek Yetmezliği -Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-günler

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında ve Diyalizde Lipit Düşürücü Ajanların Kullanımı

Kronik Böbrek Hastalığında ve Diyalizde Lipit Düşürücü Ajanların Kullanımı Kronik Böbrek Hastalığında ve Diyalizde Lipit Düşürücü Ajanların Kullanımı Dr Dilek TORUN Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı Dislipidemi kronik böbrek hastalığında

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABETES MELLİTUS Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABET YÖNETİMİ Kan şekeri ayarını sağlamaktır. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri NORMAL HEDEF AKŞ (mg/dl)

Detaylı

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD PD NEDİR? TARİHÇE 1744 İlk parasentez ve peritoneal lavaj TARİHÇE 1923 İlk Peritoneal Diyalizi, Georg

Detaylı

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP Dr. Murat Şakacı Ankara Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Nefroloji Kliniği GİRİŞİŞ Steroide dirençli nefrotik sendrom

Detaylı

Hipokalsemi. Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı

Hipokalsemi. Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı Hipokalsemi Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı Kalsiyum 03.01.2014 57.Milli Pediatri Kongresi 2 Kalsiyum Fetal dönem Çocukluk çağı Erişkin

Detaylı

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH İç Hastalıkları Kliniği Diyabet hastası neden yatar? Kontrolsüz diyabet HbA1c: %16 Metformin DPP-4 inhibitörü

Detaylı

SIVI-ELEKTROLİT METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI

SIVI-ELEKTROLİT METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI 243 KONU 32 SIVI-ELEKTROLİT METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI Müjdat YENİCESU Böbrek sıvı, asit-baz ve elektrolit dengesinin düzenlenmesinde hayati rol oynayan organlardan birisidir. Böbrek yetmezliğinde sıvı,

Detaylı