FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRMA PROJESİ ENHANCING QUALITY AND PRODUCTIVITY IN HAZELNUT PROJECT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRMA PROJESİ ENHANCING QUALITY AND PRODUCTIVITY IN HAZELNUT PROJECT"

Transkript

1 ENHANCING QUALITY AND PRODUCTIVITY IN HAZELNUT PROJECT

2 FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRMA PROJESİ ENHANCING QUALITY AND PRODUCTIVITY IN HAZELNUT PROJECT 1

3 ÖNSÖZ / PROLOGUE Ülkemizin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden olan fındıkta verim ve kalite ile ilgili uygulamalar Trabzon Ticaret Borsası tarafından 2003 yılında başlatılmış ve çeşitli projelerle aralıksız olarak sürdürülmektedir. Yapılan çalışmalar 2013 yılında Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi ile taçlandırılarak ileri bir seviyeye taşınmıştır. Proje sektörle ilgili kamu ve sivil tolum örgütleri ile meslek kuruluşlarından sağlanan maddi desteklerle Trabzon Ticaret Borsası nın koordinasyonun da yürütülmektedir. Proje ile Trabzon ilindeki bakımsız ve yaşlı bahçelerde 5 yıl süreyle doğru uygulama yöntemleri kullanılarak verim ve kalitenin arttırılması amaçlanmıştır. Projeye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü ile Merkezi Giresun da bulunan Fındık Araştırma İstasyonu teknik destek sağlarken, Fındık Tanıtım Grubu nu oluşturan Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri ile Oltan Gıda firması maddi kaynak temin etmektedirler. Ziraat Mühendisleri Odası ve Ulusal Fındık Konseyi de projeyi desteklemektedir. Trabzon Commodity Exchange has been implementing several projects about enhancing the quality and efficiency of hazelnut, one of the important agricultural exportation products of Turkey since Previous implementations play a crucial role in starting the Enhancing Quality and Productivity in Hazelnut Project in The Project is implemented by the supports of all agencies and institutions that are dealing with hazelnut, and the Project coordinator is Trabzon Commodity Exchange. Within the scope of Project, it is aimed that neglected and old hazelnut gardens in Trabzon will be renewed by using good agricultural practices in 5 years, and by this way, there will be a concrete contribution to enhancement of quality and productivity in hazelnut. While Provincial Directorate of Food, Agriculture and Livestock, and Hazelnut Research Station give technical supports, Hazelnut Promotion Group whose components are Black Sea and Istanbul Hazelnut and Hazelnut Products Exporters Association, Trabzon Chamber of Commerce and Industry, Eastern Black Sea Exporters Association and Oltan Export and Import Co. are giving financial support to the Project. Besides, the Project is also supported by National Hazelnut Council and Chamber of Agricultural Engineers. 2 3

4 KARADENİZ / BLACK SEA 2. GENEL DURUM / CURRENT SITUATION Toplamda hektarı aşkın bir üretim alanına sahip olan Türkiye de fındık yetiştiriciliği, 1. ve ana bölge olan, uygun ekolojik koşullara sahip Doğu Karadeniz kesiminde yoğunluk göstermektedir. Türkiye de 33 ilde fındık üretimi yapılmaktadır. Ancak üretim yasal olarak 16 il ve bunlara bağlı ilçelerde yapılabilmektedir. İller bazında üretim alanı en fazla %32 lik oranla Ordu dur. Toplam üretim alanı yaklaşık %90 ı Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Sakarya ve Düzce illerinde bulunmaktadır. Şekil Yılları Arası Türkiye Fındık Üretim Grafiği Turkey has approximately hectares hazelnut fields, and hazelnut production is mostly carried out in the Eastern Black Sea region, which is also known as main production area and has feasible ecological circumstances. 33 provinces of Turkey are dealing with hazelnut production; however only 16 of them are legally capable of producing hazelnut. Ordu has the largest production area among other provinces with its 32% possession. 90% of total production area in Turkey is situated at Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Sakarya and Düzce provinces. Figure 1. Production Graphics of Turkey Between TÜRKİYE ÜRETİM ve İHRACAT RAKAMLARI (2000 SONRASI) PRODUCTION AND EXPORT FIGURES OF TURKEY (2000-PRESENT) Yıllara Göre Türkiye Fındık İhracatı / Hazelnut Exports of Turkey By Years Yıl / Year TON (İç /Kernels) TON (Kabuklu / Nut/in Shell)* *ile belirtilen kısım iç/ton olarak yapılan fındık ihracatının ne kadar kabuklu fındığa tekabül ettiğini göstermektedir. * symbolizes how many kernels equal to hazelnut in shell. ÖNEMLİ : Yıllara ve fiyatlara göre Türkiye iç tüketimi ile ton arasında değişmektedir. P.S : Turkey s domestic consumption changes between and tons by years and prices. Tabloda da görüldüğü gibi Trabzon, Türkiye fındık üretiminde yaklaşık %8 lik bir paya sahiptir. Ortalama verim ise dekarda 86 kg dır. Trabzon, 2014 yılı fındık ihracat rakamlarına göre 824 milyon 509 bin dolar ile %35,6 lık bir paya ve en fazla ihracat yapan il özelliğine sahiptir. Üretim ve verimlilik konularında zayıf olan Trabzon ihracatta ise payını her geçen yıl arttırmaktadır. Ancak dış ticaretteki başarının perçinlenebilmesi için fındıkta verim ve kalite düşüklüğü sorununun çözülmesi gerekmektedir. Trabzon Ticaret Borsası nın gerek bölgesel kalkınmadaki rolünü güçlendirmek, gerek de çay ve fındık konusunda ihtisas borsası olması amacıyla yaptığı çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi stratejik bir önem teşkil etmektedir. As it is demonstrated in Figure 1, Trabzon has approximately 8% of total production in Turkey. Average efficiency per decare is 86 kg. Trabzon is the most exporting city in Turkey. In the year of 2014, Trabzon has carried out 35,6% of general exportation with its $ hazelnut exportation. Though it is deficient in production and efficiency rankings, Trabzon increases its export share year by year. However, in order to maintain the success in exportation, it is inevitable to solve the problems, occurring in efficiency and quality of hazelnut. In order to strengthen the role of Trabzon Commodity Exchange in regional development and also to emphasize the activities TCE implementing for Product Specific Commodity Exchange, especially for Hazelnut and Tea Specific Commodity Exchange, Enhancing Quality and Productivity in Hazelnut has a strategic importance. Yıllara Göre Türkiye Rekoltesi / Hazelnut Yield of Turkey By Years Yıl / Year TON(Kabuklu / Nut/in Shell)

5 3. PROJENİN AMACI / PROJECT OBJECTIVES 4. PROJE ÖNCESİ TESPİTLER VE PLANLAMA / PRE-IMPLEMANTATION AND PLANNING PROCESSES Fındıkta Verim ve Kalitenin Arttırılması amacıyla planlanan faaliyetler için öncelikli olarak sorunlar saptanmıştır yılında Trabzon da düzenlenen Fındık Çalıştayı nda alınan kararlara göre verim ve kalitede yaşanan başlıca sorunlar şöyle belirlenmiştir: - Bahçelerin yaşlı olması, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi, - Fındık fiyatlarında yaşanan istikrarsızlık yüzünden üreticinin fındığa olan ilgisinin azalması, - Arazi yapısının eğimli olması, - Bahçe kurulurken üretimi yapılacak türe göre tozlayıcı çeşidinin belirlenmemesi, budama, gübreleme, sulama, hastalık ve yabancı otlarla mücadelede yetersiz kalınması ve çiftçi profilinin yetersiz olması Initially, problem/solution tree analysis has been evaluated before forming the activities of project. According to the decisions taken in Hazelnut Workshop held in Trabzon in 2013, the main reasons why we have productivity and quality problems in hazelnut gardens have been detected as follows. - Having old-aged and neglected hazelnut gardens, - Hereditary distribution of the lands, - Indifferences of the farmers to the hazelnut due to instability in hazelnut prices, - Having sloping lands, - Not determining the pollinator type according to the actual type that is expected to produce, - Having poor and insufficient information about pruning, fertilizing, irrigation and struggling with illnesses and weeds, - Not having well-educated farmer profiles. Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi ile 5 inci yıldan itibaren verimin arttırılması, kalitenin ise yükseltilmesi amaçlanmıştır. Proje ile fındık bahçelerindeki verimsizliğin giderilmesi, yaşlı bahçelerin devlet desteği ile yenilenmesinin sağlanması ve çiftçilerin bilinçlendirilmesine katkı sağlanması hedeflemiştir. Verimsizliğin ortadan kaldırılması için yaşlı bahçelerin sökülerek yeniden dikilmesi, yenilenmesi, budanması, toprak bakımlarının yapılması gerekmektedir. By the help of Enhancing Quality andproductivity in Hazelnut Project, it is aimed to increase both efficiency and quality of hazelnut as of 5 years. The main objectives of project are smoothing the inefficiencies in hazelnut gardens away, providing a governmental support to renewal of old and neglected gardens, and raising farmers awareness for quality and productivity issues. In order to solve the inefficiency problems, it is a must to renew, to prune and to have soil analyses of the old and neglected gardens. With the implemented project, there will be renewal demonstration in almost 100 gardens until Owing to this project, it is observed that also farmers are carrying out renewal implementations in their gardens with their own means. It is aimed to enhance productivity and quality by using modern agricultural techniques in selected hazelnut gardens where can be accessible and visible to everyone. Accordingly, the old and neglected hazelnut gardens are renewed by using modern plantation systems and appropriate hazelnut sapling, and farmers are informed about pruning, fertilization, harvesting and struggling with illnesses and pestilent issues. Furthermore, farmers are encouraged to make soil and leaf analysis. Uygulanan proje ile 2018 yılına kadar Trabzon ve ilçelerinde 100 ü aşkın bahçede yenileme demonstrasyonları yapılacaktır. Üreticilerin de bahçelerinde benzeri uygulamaya yöneldikleri görülmektedir. Proje kapsamında Trabzon da herkesin görebileceği yerlerde tespit edilen bahçelerde modern tarım teknikleri kullanılarak verim ve kalitenin artırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ekonomik ömrünü tamamlamış yaşlı bahçeler sökülerek uygun çeşit ve dikim sistemleri ile yeni bahçeler kurulmakta budama, gübreleme, hastalık zararlılarla mücadele, hasat ve harman konularında üreticilere bilgiler verilmektedir. Toprak ve yaprak analizleri ücretsiz yapılarak üreticilere benimsetilmeye çalışılmaktadır. Bu sorunların çözülmesi için yukarıda belirtilen unsurlar göz önünde bulundurularak Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi çalışma takvimi oluşturulmuştur. In order to solve above-mentioned problems, the activity/ implementation planning of Enhancing Quality and Productivity in Hazelnut Project is specified. 6 7

6 4.1. ÖRNEK BAHÇE UYGULAMALARI Trabzon daki bahçelerin yaşlı ve bakımsız olması nedeniyle birim alanda alınan fındık miktarı giderek düşmektedir. Bahçelerden dönümde ortalama 300 kg verim alınması gerekirken, bakımsızlık ve verim/kalite sorunları yüzünden bu rakam kg a kadar düşmüştür. Verimsizliğin giderilmesi için yaşlı bahçelerin sökülerek ahır gübresi kullanılıp yeniden dikilmesi, budanması, yenilenmesi ve toprak bakımlarının yapılması gerekmektedir yılından itibaren uygulanan proje kapsamında ilk dönemde 9 u yenileme olmak üzere toplamda 10 adet örnek bahçe tesis edilmiştir döneminde ise bu sayı 54 e ulaşmıştır. Sökülerek yeniden dikilen bahçe sayısı toplam da 63 tür SAMPLE HAZELNUT GARDEN DEMONSTRATIONS Due to the fact there are a lot of old-aged and neglected hazelnut gardens in Trabzon, the amount of hazelnut, taken per decare is decreasing year by year. While 300 kg/per decare can be taken from a garden, solely kg can be taken-due to having neglected gardens, and problems in quality and productivity issues. Only if these problematic gardens are renewed, pruned and had soil analysis properly, the productivity and quality issues will be able to be solved. 10 sample gardens- 9 of them is renewal and 1 of them is rejuvenation- have been formed since The number of sample garden increases to 54 by season. Up to day, 63 sample gardens have been built by renewal demonstrations. 3. AKÇAABAT / ŞİNİK MAHALLESİ Trabzon un Akçaabat ilçesindeki Şinik Mahallesi nde bulunan bahçenin 1,5 dekarlık boş alan sökümü yapılıp işlenerek dikime hazır hale getirilmiştir. Bahçeye Giresun yağlısı olarak adlandırılan verimli kalite fındıktan 375 fidan sıra dikimi şekliyle yapılmıştır. 3. AKÇAABAT / ŞİNİK DISTRICT 1,5 decares of this garden were renewed with 375 Giresun qualified/tombul cultivars through sequential planting system Dönemi Örnek Bahçe Uygulamaları Sample Garden Implementations During Period Akçaabat / Şinik Akçaabat / Şinik 4. YOMRA/İKİSU MAHALLESİ Trabzon un Yomra ilçesinde İkisu Mahallesi nde bulunan bahçenin 3 dekarlık kısmında örnek bahçe uygulama çalışmaları yapılmaktadır. Mevcut bahçe 60 yaşında olup, burada Foşa ve Mincane türü fındık bulunmaktaydı. Mevcut fındık çeşidi ile bahçeden dekarda yaklaşık 100 kg verim alınıyordu. Bahçede taş ve köklerin sökülerek temizlenmesinin ardından 600 adet Giresun Yağlısı fidan ile ikili dikim sistemi uygulanmıştır. 4. YOMRA/İKİSU DISTRICT 3 decares of total hazelnut garden were built as sample garden. The current garden, before implementation, was 60 years old, and its productivity was 100 kg/per decare. After carrying out the essentials, 600 Giresun qualified/tombul cultivars were planted through sequential planting system. Ortahisar/Yeşilbük Ortahisar/Yeşilbük 1. ORTAHİSAR / YEŞİLBÜK MAHALLESİ Trabzon un Ortahisar ilçesine bağlı olan Yeşilbük Mahallesi ndeki bahçenin 6 dekarlık kısmı yenilenmiştir. Mevcut bahçenin yaşı 60 olup, dekarda 30 ila 40 kg arasında verime sahipti. Bu bahçede ilk dikim 19 Aralık 2013 tarihinde yapılmıştır. Bahçede köklerin sökülüp temizlenmesi, arazinin düzenlenmesinin ardından 1020 adet Giresun kalite fındık fidanı ile ocak usulü dikim sistemi uygulanmıştır. 1. ORTAHİSAR / YEŞİLBÜK DISTRICT 6 decares of this sample garden have been renewed. Before renewal implementation, the productivity rate, taken from this garden, was between 30 and 40 kilos/per decare. The first plantation process started in 19th December of After the roots of old-aged hazelnut saplings were removed and the land were rearranged, 1020 Giresun qualified/tombul cultivars were planted by using classical/ocak system-which can be explained as shrub growing form 0r multi-stemmed growing. 5. BEŞİKDÜZÜ / BEŞİKDAĞI MAHALLESİ Trabzon un Beşikdüzü ilçesinde bulunan bahçenin 3 dekarlık alanında uygulama yapılmıştır. Mevcut bahçe 45 yaşında olup, Giresun yağlısı fındık çeşidi bulunmaktaydı. Dekar başına alınan verim 100 ila 120 kg arasındaydı. Beşikdağı Mahallesinde yer alan bahçenin sökülerek temizlenmesinden sonra 750 Giresun Yağlısı fidanı ile ocak usulü dikilmiştir. Yomra / İkisu 5. BEŞİKDÜZÜ / BEŞİKDAĞI DISTRICT 3 decares of this sample garden were renewed. It was 45 years old, and its productivity per decare was between 100 and 120 kg. After land clearance, 750 Giresun qualified/tombul cultivars were planted with ocak system. Ortahisar/Kaarakaya Ortahisar/Kaarakaya 2. ORTAHİSAR / KARAKAYA MAHALLESİ Trabzon un Ortahisar ilçesinde Karakaya Mahallesi ndeki bahçenin 3 dekarlık alanında uygulama yapılmaktadır. Mevcut bahçede Giresun yağlısı fındık çeşidi dikilmiştir. Bu bahçede, arazinin düzenlenmesinin ardından 500 fidan ile çift dikim sistemi uygulanmıştır. 2. ORTAHİSAR / KARAKAYA DISTRICT 3 decares of total garden were planted with 500 Giresun qualified/tombul cultivars. The sequential planting system was applied into this garden. Beşikdüzü / Beşikdağı Beşikdüzü / Beşikdağı 8 9

7 10 11

8 Araklı / Özgen Araklı / Özgen Ortahisar / Yeşilova Ortahisar / Yeşilova 6. ARAKLI/ÖZGEN MAHALLESİ Trabzon un Araklı ilçesinde yer alan bahçenin 3 dekarlık kısmında örnek bahçe uygulaması gerçekleştirilmektedir. Mevcut bahçede foşa fındık türü bulunmakta, ancak verim alınamamaktaydı. Özgen Mahallesi nde yer alan yaşlı bahçe sökülerek taş ve köklerden temizlenmiştir. Buraya 600 Giresun Yağlısı fidan ile çift sıralı dikim sistemi uygulanmıştır. 6. ARAKLI/ÖZGEN DISTRICT 3 decares of this sample garden were renewed. Before implementation, the garden had Foşa cultivars, yet it did not appropriate for this garden. The land clearance and rearrangements were covered by this project, and 600 Giresun qualified/tombul cultivars were applied through sequential planting system. 9. ORTAHİSAR/YEŞİLOVA DISTRICT 500m2 of this garden were used in order to plant 35 OKAY- 28/new type cultivars, Allahverdi/not yet inscribed, and Giresun qualified/ tombul cultivars. Single trunk planting system was applied to this sample garden. 9. ORTAHİSAR/YEŞİLOVA DISTRICT 500m2 of this garden were used in order to plant 35 OKAY- 28/new type cultivars, Allahverdi/not yet inscribed, and Giresun qualified/ tombul cultivars. Single trunk planting system was applied to this sample garden. Arsin / Yeşilce Arsin / Yeşilce Arsin / Harmanlı 7. ARSİN/HARMANLI MAHALLESİ Trabzon un Arsin ilçesine bağlı Harmanlı Mahallesindeki bahçenin 5 dekarlık kısmında uygulama yapılmaktadır. Bahçenin 3 dekarlık kısmı proje kapsamında, geri kalan 2 dekarlık kısım ise bahçe sahibi tarafından gerçekleştirilmektedir. Uygulama bahçesinde, yaklaşık 1000 adet Giresun Yağlısı çeşidi fidanıyla, ocak usulü dikim sistemi uygulanmıştır. Arsin / Harmanlı 7. ARSİN/HARMANLI DISTRICT 5 decares of this sample garden were renewed, yet only 3 decares of it were covered by project, and the rest were covered by the applicant himself. The ocak planting system were used in this garden with 1000 Giresun qualified/tombul cultivars. 10. ARSİN/YEŞİLCE DISTRICT 3 decares of this garden were used for rejuvenation and pruning implementations. The current cultivars are Çakıldak, and the productivity, taken from this garden, changes between 70 and 80 kilos per decare. 10. ARSİN/YEŞİLCE DISTRICT 3 decares of this garden were used for rejuvenation and pruning implementations. The current cultivars are Çakıldak, and the productivity, taken from this garden, changes between 70 and 80 kilos per decare. Ortahisar / Kisarna 8. ORTAHİSAR/KİSARNA MAHALLESİ Trabzon un Kisarna Mahallesi nde bulunan bahçenin 3 dönümlük kısmında yenileme demonstrasyonu yapılmaktadır. Bahçede 600 adet Giresun Yağlısı fındık ile sıralı dikim sistemi uygulanmaktadır. Ortahisar / Kisarna 8. ORTAHİSAR/KİSARNA DISTRICT 3 decares of total hazelnut garden were built as sample garden. 600 Giresun qualified/tombul cultivars were planted through sequential planting system Dönemi Örnek Bahçe Uygulamaları yıllarında, 2013 e oranla bahçesinde yenileme yapmak isteyenlerin sayısında artış olmuştur. Buna bağlı olarak da toplamda 54 bahçede devletin tahsis ettiği kaynak ile söküm çalışmaları yapılmıştır. Ardından da yaklaşık Giresun Yağlısı ve Çakıldak fidanı ile ağırlıklı olarak çift sıralı sistemle yeniden dikim gerçekleştirilmiştir döneminde, Ortahisar da 13, Akçaabat da 6, Çarşıbaşı nda 4, Vakfıkebir de 8, Beşikdüzü nde 5, Şalpazarı nda 1, Yomra da 6, Arsin de 3, Araklı da 5, Sürmene de 1 ve Maçka da 2 örnek bahçe uygulaması yapılmıştır Sample Garden Implementations During Period When it is compared to season, there is an increase in number of gardens by the time of periods. Accordingly, 54 hazelnut gardens were built through renewal system by using the sources of Ministry of Food, Agriculture and Livestock. After removing the old saplings, and rearranging the gardens, approximately tombul and Çakıldak cultivars were planted in sequential planting system. There are 13 gardens in Ortahisar, 6 in Akçaabat, 4 in Çarşıbaşı, 8 in Vakfıkebir, 5 in Beşikdüzü, 1 in Şalpazarı, 6 in Yomra, 3 in Arsin, 5 in Araklı, 1 in Sürmene and 2 in Maçka

9 İlçesi Köyü Arazi / m 2 District Village Field / m2 1 ORTAHİSAR YEŞİLOVA ORTAHİSAR YEŞİLOVA ORTAHİSAR YEŞİL HİSAR ORTAHİSAR AKKAYA ORTAHİSAR UĞURLU ORTAHİSAR BULAK ORTAHİSAR SUBAŞI ORTAHİSAR ÇİLEKLİ ORTAHİSAR AKOLUK ORTAHİSAR YEŞİLHİSAR ORTAHİSAR BULAK ORTAHİSAR ÇUKURÇAYIR AKÇAABAT MERSİN AKÇAABAT DERECİK AKÇAABAT SÖGÜTLÜ AKÇAABAT AKÖREN AKÇAABAT AKÇAKÖY AKÇAABAT DARICA ÇARŞIBAŞI ŞAHİNLİ ÇARŞIBAŞI ŞAHİNLİ ÇARŞIBAŞI ŞAHİNLİ ÇARŞIBAŞI PINARLI VAKFIKEBİR CUMHURİYET VAKFIKEBİR SİNANLI VAKFIKEBİR HACIKÖY VAKFIKEBİR YALIKÖY VAKFIKEBİR YALIKÖY 1008 İlçesi Köyü Arazi / m 2 District Village Field / m2 28 VAKFIKEBİR YALIKÖY VAKFIKEBİR HAMZALI VAKFIKEBİR YALIKÖY BEŞİKDÜZÜ OĞUZ BEŞİKDÜZÜ ANBARLI BEŞİKDÜZÜ ÇEŞMEÖNÜ BEŞİKDÜZÜ ÇEŞMEÖNÜ BEŞİKDÜZÜ TAKAZLI KÖYÜ ŞALPAZARI KİREÇ YOMRA ŞANLI YOMRA GÜRSEL YOMRA ÇINARLI YOMRA ŞANLI YOMRA ŞANLI YOMRA NAMIKKEMAL ARSİN FATİH ARSİN YEŞİLCE ARSİN GÖLCÜK ARAKLI ÖZGEN ARAKLI YASSIKAYA ARAKLI YANBOLU ARAKLI YANBOLU ARAKLI YEŞİLKÖY SÜRMENE GÜLTEPE MAÇKA ATASU MAÇKA ESİROĞLU

10 Toprak Numunelerinin Alımı Bahçe yenileme işlemlerine başlamadan önce, üreticilerden bahçelerinin farklı yerlerinden 0-30cm derinliğinde toprak numuneleri alınması istenmektedir. Alınan numuneler Fındık Araştırma İstasyonu na gönderilip, İstasyon a ait Bölge Yaprak-Toprak Analiz Laboratuvarı nda incelemeye alınmaktadır. Yapılan tetkikler sonucunda, Gübreleme raporu Borsa ya gönderilmekte ve buradan üreticilere dağıtılmaktadır. Gübreleme raporunda, topraktaki mikro ve makro analizler ve uygulanacak gübre miktarları ile uygulama yöntemleri bulunmaktadır Soil Sampling Implementations Before renewal implementations, producers are expected to take soil samples between 0 and 30 cm depth. After that, samples are being sent to Hazelnut Research Station so as to be examined. As a result of surveys, Fertilization Reports are being sent to Trabzon Commodity Exchange so that TCE can deliver these reports to the applicants. In a standard fertilization report, there are micro and macro analysis of the soil, fertilizing method and amount of the fertilizer to be applied Tek Dal Sistemi İle Oluşturulan Aşılı Bahçe Geleneksel dikim yöntemlerinin yanı sıra, Proje ile üreticilere çit ve tek dal gibi modern dikim sistemleri de gösterilmektedir. Bunlardan biri de Trabzon un Çukurçayır Mahallesinde 1 dönümlük bir alanda ilk defa Türkiye de üreticiye yönelik tek dal dikim sistemi uygulanmıştır. Verimi yüksek, maliyeti düşük ve hasadı kolay olan tek dal dikim sisteminde Giresun daki Fındık Araştırma İstasyonu nda üretilen dal vermeyen kök bölgesi üzerine aşılanan Giresun yağlısı çeşidi kullanılmıştır. Çukurçayır daki bir dönümlük alana 4 ve 5 metrelik aralıklarla 3 ü tozlayıcı palaz türünde olmak üzere 40 fidan dikilmiştir. Ağaç formunda büyüyecek olan fındıklar 6-7 inci yıldan itibaren ürün vermeye başlayacaktır Graft Garden, Built By Single Trunk Growing System Apart from traditional planting methods, producers are informed about sequential planting and single trunk growing systems. Single trunk growing system has been applied in 1 decare field in Çukurçayır for the first time in Turkey. Single trunk growing system is higher in productivity, lower in cost and easier in harvesting. In this garden, graft tombul cultivars-which are produced by Hazelnut Research Station, and are known as their having single branch- are used. 40 tombul cultivars were planted by 4 and 5m distances between each other, and 3 of 40 cultivars were palaz cultivar, used as pollinator. Cultivars, to be grown as tree form, will give yields after 6 or 7 years

11 18 19

12 4.2. İmece Toplantıları ProjeWi kapsamında, kırsal kesimde üreticilerle alanında uzman ziraat mühendislerini ve ticaret sahiplerini bir araya getiren İmece Toplantıları düzenlenmektedir. Sosyal dayanışmayı da güçlendirmek ve üreticileri bilinçlendirmek amacıyla Tarım İl Müdürlüğü ile Fındık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü uzmanları, üreticilere fındıkta verim ve kalitenin nasıl artacağı, doğru gübreleme, budama, dikim ve bakım nasıl yapılacağını anlatmaktadırlar. Bölgede çiftçiler genellikle yetiştiriciliği geleneksel yöntemlerle yapmakta, ve modern tarım tekniklerini kullanmakta yetersizdirler. İstatistiklere göre çiftçilerin çoğunluğu 60 yaş üzerinde olup, bir kısmı fındık üretimini ek gelir olarak kabul etmekte, diğer bir kısmı ise sahip oldukları fındık bahçeleri civarında ikamet etmemektedir. İmece Toplantıları ile çiftçi profilinin gençleştirilmesine de katkı sağlanması hedeflenmiştir Collaborative Meetings Within the scope of the project, Collaborative Meetings, bringing specialized agricultural engineers, traders, and producers together, are organized in the rural side of Trabzon. In order to strengthen the social solidarity and to raise the awareness of producers, engineers from Provincial Directorate of Food, Agriculture and Livestock are giving crucial information to the producers such as proper fertilizing methods, pruning, planting and garden care. Farmers generally apply traditional cultivation methods instead of modern agricultural techniques in the region. According to the given statistics, most of the farmers are older than 60 years old. On the one hand some of the producers find hazelnut planting as additional income; on the other hand some of them does not reside in the same address where hazelnut garden is situated in. So, these statistics also affect the productivity and quality loss in hazelnut. By the help of Collaborative Meetings, providing contribution to update farmer profile is also aimed Karakaya Mahallesi İmece Toplantısı İkinci İmece Toplantısı Ortahisar ın Karakaya Mahallesi nde yapıldı. Trabzon Ticaret Borsası, Tarım İl Müdürlüğü, Fındık Araştırma İstasyonu yetkilileri ile üreticilerin katıldığı toplantıda, verim ve kalitenin arttırılması ile sağlanabilecek gelir artışı rakamlarla ortaya konarak, üretici bilgilendirildi. Karakaya da üreticilere çekilişle 200 jüt çuval dağıtıldı Collaborative Meeting In Ortahisar / Karakaya Distric The second collaborative meeting was held in Ortahisar/ Karakaya District. Authorities from Trabzon Commodity Exchange, Provincial Directorate of Food, Agriculture and Livestock, and Hazelnut Research Station attended to the meeting, and producers were informed about how income growth is related to the increase in quality and productivity of hazelnut. 200 jute sacks were distributed by draw Harmanlı Mahallesi İmece Toplantısı İmece Toplantısının üçüncüsü Arsin ilçesine bağlı Harmanlı Mahallesi nde gerçekleştirildi. Toplantıya Arsin Kaymakamı, Arsin Belediye Başkanı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü ve Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve üreticiler katıldı. Toplantıda üreticilere fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak için nelere dikkat edilmesi,neler yapılması bilgisayar ortamında sunumla anlatıldı. Sonunda da 200 çuval kura çekilerek dağıtıldı Collaborative Meeting In Arsin / Harmanli Distric Third of Collaborative Meeting was held in Arsin/Harmanlı district. District Governor of Arsin, Mayor of Arsin, Provincial Director of Food, Agriculture and Livestock, Executive Committee Chairman of Trabzon Commodity Exchange met with the producers in the meeting. A detailed presentation, regarding the to do list for enhancing quality and productivity in hazelnut, was demonstrated to the participants. 200 jute sacks were distributed by draw İkisu Mahallesi İmece Toplantısı İmece toplantılarının ilki Yomra nın İkisu Mahallesinde yapılmıştır. Buradaki toplantıya Trabzon Valisi Abdil Celil ÖZ, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi GÜM- RÜKÇÜOĞLU, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit GÜL- BAY, Fındık Araştırma İstasyonu Müdürü Gökhan KIZILCI, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Cirav, Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör KÖLEOĞLU ile üreticiler katıldı. Katılımcılara fındık yetiştirme konusunda bilgiler verildi. Teşvik amacıyla çekiliş yapılarak üreticilere 400 jüt çuval dağıtıldı. Örnek bahçe gezilerek, uzmanlar tarafından bilgilendirme yapıldı Collaborative Meeting In Yomra / İkisu Distric The very first Collaborative Meeting was held in Yomra İkisu District. Governor of Trabzon Mr. Abdil Celil ÖZ, Mayor of Trabzon Municipality Mr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU, Provicial Director of Food, Agriculture and Livestock Mr. Cahit GÜLBAY, Director of Hazelnut Research Institution Mr. Gökhan KIZILCI, Assembly Chairman of Trabzon Commodity Exchange Mr. Mehmet CİRAV, and Executive Committee Chairman of Trabzon Commodity Exchange Mr. Şükrü Güngör KÖLEOĞLU attended to the meeting. In the meeting, participants were informed about hazelnut planting. In order to promote the project, and raise the awareness of producers, 400 jute sacks were distributed by draw. After drawing, the sample garden, located in Yomra İkisu District, was visited, and experts gave information about this garden

13 Şinik Mahallesi İmece Toplantısı 2014 yılının son İmece Toplantısı Akçaabat ilçesine bağlı Şinik Mahallesi nde Akçaabat Kaymakamı, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü ve de üreticilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Üreticilere toprak tahlilleri yapılarak gübre kullanımının gerçekleştirilmesi gerektiği, toplama sonrası depolama yönteminin de önemli olduğu anlatıldı. Üreticilere Fındık El Kitabı ile birlikte kura çekilerek aflatoksinleşmeye karşı 200 jüt çuval dağıtıldı Collaborative Meeting In Akçaabat / Şinik Distri Fourth meeting was held in Akçaabat, and this was the last meeting of District Governor of Akçaabat, Executive Committee Chairman of Trabzon Commodity Exchange, Provincial Director of Food, Agriculture and Livestock, and producers attended to the meeting. Producers were informed about the importance of soil tests before applying fertilizers, and storage of hazelnuts after collecting process. 200 jute sacks, keeping aflatoxines away from crops, were given to the producers by draw, and Hazelnut handbooks were also distributed to the participants İlerleme Toplantıları Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında, Tarım İl Müdürlüğü, Fındık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ve Trabzon Ticaret Borsası arasında düzenli aralıklarla durum değerlendirme toplantıları yapılmaktadır döneminde toplamda dört adet ilerleme toplantısı gerçekleştirildi. Bunun dışında proje paydaşları ile değerlendirmelerde bulunuldu. Yapılan toplantılara, TTB Yönetim Kurulu Başkanı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü, Fındık Araştırma İstasyonu Müdürü ile birlikte projede görev alan uzmanlar katılmaktadır. Toplantılarda örnek bahçelerin tespiti, proje faaliyet programı ve projenin mali kaynakları gibi konularda istişareler yapılmakta ve ortak kararlar alınmaktadır. Projenin ilerleme toplantılarının yanı sıra, Tarım İl Müdürlüğü nden ve Borsa dan görevli personeller uygulama bahçelerine belirli aralıklarla ziyaretler düzenleyerek kontrollerde bulunmaktadırlar Progress Meetings Within the scope of Enhancing Quality and Productivity of Hazelnut Project, progress meetings are held properly, and project s main partners like Hazelnut Research Station and Provincial Directorate of Food, Agriculture and Livestock attend in these meetings. By the time of periods, 4 progress meetings were held, and apart from these meetings, evaluation meetings, concerning the ongoing implementations, were carried out. Executive Committee Chairman of Trabzon Commodity Exchange, Provincial Director of Food, Agriculture and Livestock, Director of Hazelnut Research Station and project team attend in these meetings. The main agenda of the meetings are generally about evaluating and controlling of sample gardens, activity program of the project, and financial issues. Project s main activities are generally determined by common consent in the progress meetings. Aside from progress meetings, officials from Trabzon Commodity Exchange, and Provincial Directorate of Food, Agriculture and Livestock are periodically making inspection and controlling visits to the sample gardens in order to examine the process

14 4.4. Proje Ekibinin Eğitimi Projede görev alacak personel uygulama bahçelerindeki faaliyetler hakkında bilgi sahibi olmak ve gerektiğinde üreticileri bilgilendirmek için fındıkta budama, gübreleme, toprak/yaprak örneğinin alınması, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında teorik ve uygulamalı eğitimler aldılar Proje eğitimleri, Fındık Araştırma İstasyonu nun teknik desteği ile yapıldı. Proje ekibi eğitimi Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası salonunda Fındık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü uzmanları tarafından, fındıkta budama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi konularda, Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (TARGEL) personeline verildi. Katılımcı TARGEL personeline, uzmanlar Ömür Duyar, Hüseyin İrfan Balık ve Dr. Arzu Sezer tarafından bilgiler aktarıldı. Katılımcılar daha sonra Yeşilova mahallesindeki bahçede uygulamaları eğitim aldılar Training Of Project Team The staff, working for the project, was trained both theoretically and practically about taking soil/leaf samples, pruning, fertilizing, and struggling with illnesses and pestilent. Project training was technically provided by Hazelnut Research Station. The theoretical training was given to the engineers, working in the Project for Developing Agricultural Extension (TARGEL), by the experts from Hazelnut Research Station in the conference hall of Trabzon Chamber of Commerce and Industry. The main subjects of training were concerned of pruning, fertilizing, and struggling with illnesses and pestilent in hazelnut. Mr. Ömür DUYAR, Mr. Hüseyin İrfan BALIK, and Mrs. Arzu SEZER from Hazelnut Research Station gave crucial information to the participants. Later on, participants were practically trained about pruning in a sample garden, located in Yeşilova district

15 4.5. Destekler Projenin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan kaynak sağlanabilmesi için görüşmelerde bulunuldu. Yapılan görüşmeler neticesinde, projeye ek finansman sağlandı Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker İle Görüşme Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi nin en önemli destekleyici kurumu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı dır. Projenin hayata geçebilmesi için Eylül 2013 te Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu ile Meclis Başkanı Mehmet Cirav, Ankara da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker i makamında ziyaret edip, proje hakkında detaylı bilgi verdiler. Yapılan toplantı sonucunda Fındık Araştırma İstasyonu ile Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü nün projenin ana ortakları olmasına karar verildi Financial Supports For a smooth and successful organization, some important negotiations were carried out with various institution and companies, dealing with hazelnut product. As an outcome of these negotiations, additional financing has been provided to the project Visit To The Minister Of Food, Agriculture And Livestock Mr. M. Mehdi Eker The most supportive institution to the Enhancing Quality and Productivity in Hazelnut Project is the Ministry of Food, Agriculture and Livestock. In order to give a start to the project, Executive Committee Chairman Mr. Şükrü Güngör KÖLEOĞLU, and Assembly Chairman Mr. Mehmet CİRAV made a visit to the Minister of Food, Agriculture and Livestock Mr. M. Mehdi EKER in September As a consequence of the meeting, it has been decided that Enhancing Quality and Productivity in Hazelnut Project has two main partners; Hazelnut Research Station, and Provincial Directorate of Food, Agriculture and Livestock Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği nden Stratejik Destek Projeye Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin desteğinin alınması için, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, Ankara da TOBB Başkanı Rıfat Hısarcıklıoğlu ile görüşme yaparak yardım talebinde bulunmuştur. Başkan Hısarcıklıoğlu da ülkemize en fazla net döviz kazandıran ürün olan fındıkta böylesine stratejik bir çalışmayı önemsediklerini ve nakdi destek sağlayacakları sözünü verdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Aralık 2014 te Trabzon a yaptığı ziyaretteki konuşmalarında projeyi överek diğer borsaların da örnek almasını istedi. Türkiye nin stratejik ürünlerinden olan fındıkta verim ve kalitenin arttırılması için başlatılan çalışmanın, TOBB un amaçları ve hedefleri arasında yer aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, projeye verdikleri önemi Bu proje herkes tarafından örnek alınmakta,yapılması gerekenlere yön ve yol göstermektedir. Halen kilo fındık alabildiğimiz bahçelerden 350 kilo alabilme imkanımız var. Bunu değerlendirmeliyiz. Bu bir zenginleşme projesidir. Biz TOBB olarak bu projeye her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz diyerek dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, Trabzon Ticaret Borsası nı ziyareti sırasında da bahçeye sembolik olarak fındık fidanı dikti Strategical Support Form The Union Of Chambers And Commodity Exchanges Of Turkey Executive Committee Chairman Mr. Şükrü Güngör Köleoğlu visited the President of the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey, Mr. M. Rifat Hisarciklioğlu in Ankara in order to provide a financial support to the project. President Hisarcıklıoğlu emphasized the importance of hazelnut, as an exported product-since it is one of the most valuable product in terms of net foreign currency earnings- and he also mentioned that they would provide financial support to the project. The President of the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey, Mr. M. Rifat Hisarciklioğlu made a visit to Trabzon in December 2014, and he stated that these kinds of projects were also needed to be implemented by other Commodity Exchanges. Indicating that enhancing productivity and quality in hazelnut project is among the objectives of the union, Mr. Hisarcıklıoğlu has said; This project should be taken as an example by other institutions, and it is also playing a leader role for illustrating what to be or not to be. It is possible to have 300kg/per decare, where as 80 or 90 kg can be gathered per decare now. This project should seriously be evaluated. This is the project of enrichment. We, as the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey, are willingly supporting this project and we will keep on our supports. During his visit to Trabzon, Mr. Hisarcıklıoğlu symbolically planted a hazelnut cultivar to the garden of Trabzon Commodity Exchange Bahçelere Söküm Desteği Projenin uygulayıcılarından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ikinci dönem faaliyetlerine bahçe sökümleri için mali destek sağlamıştır. Bakanlık tarafından sağlanan TL lik kaynak ile Trabzon daki yaşlı bahçelerden 114 dönümlük bir alanın sökümü gerçekleştirildi Support For Garden Ripping Ministry of Food, Agriculture and Livestock, as project partner, provided a financial support for garden ripping in the second term of project. 114 decares of old gardens in Trabzon were ripped and renewed. Ministry of Food, Agriculture and Livestock covered Turkish Liras for this implementation Fındık Tanıtım Grubu ndan Destek Projenin ortakları arasında yer alan Fındık Tanıtım Grubu 2013 yılından beri her yıl başında projeye mali katkı sağlamaktadır. Yapılan katkılarla, projenin faaliyetleri sürdürülmektedir.. Proje ortaklarının, projeye olan desteklerini vurgulamak amacıyla tanıtım materyallerinde ortakların isim ve logolarına yer verilmektedir Support From Hazelnut Promotion Group Hazelnut Promotion Group, as one of the project partners, has provided a financial support to the project since Project activities are implemented owing to the supports, given by project partners. In order to emphasize the support of partners to the project, the names and logos of them are being used in every promotion material

16 28 29

17 Projenin Tanıtımı 5. Promotıon Of The Project Projenin tanıtımı için ortaklarının da logolarının bulunduğu birçok görünürlük materyali tasarlanıp bastırılmıştır. Projenin görselliği açısından önem teşkil eden bu materyaller arasında, afiş, fındık takvimi, fındık el kitabı, roll-up, branda, kırlangıç, tabela ve yön levhaları bulunmaktadır. Numerous promotional materials- names and logos of project partners on them- have been printed and distributed to the producers. Brochures, posters, hazelnut calendar, roll-ups, awnings, hazelnut handbooks, signboards and destination boards have been designed as promotional materials. Proje kapsamında toplam adet detaylı bilgiler ve sloganı içeren afiş, adet üreticilere yönelik Fındık El Kitabı, adet fındıkta hangi ay ne yapılması gerektiğini anlatan fındık tarım takvimi, 4 adet açıkhava toplantılarında kullanılmak üzere hazırlanmış branda, 30 adet kırlangıç ve 20 adet roll-up kullanılmaktadır. Ayrıca, örnek bahçelerin yerlerini ve bahçe isimlerini gösteren tabela ve yön levhaları da araziye yerleştirilmiştir. As part of project, posters, which give detailed information about project and project motto, hazelnut handbooks, in which indicate how hazelnut planting should be done properly, hazelnut calendars, in which demonstrate monthly to do lists, 4 awnings, to be used in outdoor meetings, 20 roll-ups, and 30 mini flags are used. Furthermore, signboards and destination boards that show the addresses of sample gardens have been located in right places. 6. Halkla İlişkiler & Basın Public Relations And Media Projenin, birçok yazılı ve görsel yayın organı kullanılarak kamuoyuna erişilebilirliği sağlamıştır. Gazete, dergi, internet, radyo, televizyon gibi yerel ve ulusal medya organlarından faydalanılarak kamuoyuna projenin tanıtılması ve bu konuda farkındalık yaratılması sağlanmaktadır. In order to provide a smooth accessibility to the project, lots of media organs are used. Promotion of project, and relatively raising awareness of public opinion are carried out through the usage of both local and national newspapers, magazines, Internet, radio, and televisions. Projeye ayrıca Trabzon Ticaret Borsası nın düzenli aralıklarla yayınlanan Borsa Haber adlı dergisinde de geniş yer verilmektedir. Böylelikle diğer kurum ve kuruluşlara da faaliyetler hakkında bilgiler aktarılıp, projenin örnek teşkil etmesi sağlanmaktadır. Besides, Borsa Haber ( Borsa News ) magazine, which is peridocially published by Trabzon Commodity Exchange, gives detailed information about the project in each issue. Thus, other commodities and institutions can easily have information about the project. By using media organs, it is expected that Enhancing Quality and Productivity in Hazelnut Project will be a role model for other commodities and institutions. Proje kapsamında, ilgili haberler ve faaliyetleri içeren kapsamlı bir internet sitesi hazırlanmış ve kamuoyunun kullanımına sunulmuştur. The official website of the project gives service to the users in terms of news and project activities. N TRABZO BORSASI TİCARET OCAK BORSA HABER timi Hedef, Üre ak m Arttır FINDIKTA ÖRNEKBAHÇE I UYGULAMALAR BAŞLADI EKİM 2014 TRABZO N TİCARET BOR SASI BORSA HABER m ve Kalite ak... PileVeri anm ro Kazje m iz harekete,gdeeçvleti irdi... Türkiye Dikkat!. mali Bir ülkenin gayri safi milli hasılasının, dolayısıyla hiç şüphesiz gelirinin artmasına edilebilecek en büyük katkıyı ihraç yapmaktadır. ürünlerdeki artışlar 4 de ki tarihten Bulunduğu coğrafyada luluğu gelen konumu ve sorum bakımdan nedeniyle Türkiye, her açık bir çok farklı gelişmelere ülkedir. / Sayfa 3 de / Sayfa lu FINDIK ALAN Şükrü Güngör Köleoğ LARININ YE NİLE Mehmet Cirav NMESİ DE VL ET PO LİTİKASI OLAC AK... EN VERİM VE KA TÜRKİYE DE DEĞİŞ ANLIKLARI ARTTIRMAD LİTEYİ ALIŞK TİM KE TÜ Y A ÇA M i, TARIM DÖNE AKİNELİ ürün, damak zevk Mİ BAŞLAYACÇay sektöründekiayeni araştırmaları AKrım... oluşturm konusundakituru tasa lmalı Yönetim Kurulu Başkan ı Meclis Başkanı BORBSEAR HA k Ar-Ge fonu oluş destekleyece ZON TRABET BORSASI TİCAR 5 OCAK 201 Dünya lideri oldu borsamız tara ğumuz fındıkta, verim ve kaliteyi arttı fından 10 yıl rmak amacıyla harekete geçi riyor. Geçtiğim önce başlatılan çalışmal ar Devleti ile uygulanan iz yıl sektörle de Fındıkta Veri ilgili tüm kesi m ve oluşturulan mlerin iştira ki örnek bahçele Kaliteyi Arttırma Projesi ile kapsamında tarafından son rle de dikk atlerin çeki düzenlenen ldiği konu Ticaret ve Sana TOBB yi Şurası rapo runa da gird i. BÜTÜNLÜK İÇİ SORUMLUL NDE UK... Günümüzde kalkınma hare ketini de, bu hareketin unsurlarını da bütünlük içind bir e ele alıp değ erlendirmek zorunda olduğumuzu biliyoruz, bilmemiz gere kiyor. / Sayfa 2 de Mehmet Cirav Meclis Başk Devletin de söz için çalışmal konusu yenileme için çeşi ara başland ı. Proje kap tli teşvik tedbirleri verm bahçelerde esi samında yen de makinel er kullanılmay i oluşturulan ve ocak şek liyle yapılan a başlandı. Sıralı, diki mesafe de kullanılarak mlerde fındık ağaçlarının ikili, tekli kullanılıyor arasındaki. Projenin ikin traktör ve pat-pat gibi makinel ci dönemi için er de hazırlıklar yapılıyor. FIN DIKTA FİYAT DEĞİL SORUN, ÜRETİM... Süre kli söz edip, övü nüp duruyoruz; Tü rkiye fındıkta dünya üretim büyük kısmını ve ihracatının karşılıyor diye... / Sayfa 3 de anı Şükrü Güngör Yönetim Kuru Köleoğlu lu Başkanı BİR TARİH DAH A GÖÇTÜ... ALİ OSMAN UL VEFAT ETTİ. USOY TTSO ba hç e sö kü ld ü... zo n d a 45 ldi... MECLİS BAŞK Trab fidan diki ELİYLE ANI ININ yakın yeni DAN EREN35 DE VLE T ĞAÇLAR AliŞAOsm A... bi ne IK D an Ulus IN oy un vefatı ile boşalan TTSO Eren seçildi. R. Başk YAŞLI F Şadan Eren Meclis Başk, daha önce anlığı nda bulu YAPILIYO TTSO Yönetim anlığı na Şadan nmuş, TOBB Kurulu ve Mec Şadan Eren Yönetim Kuru halen TOB lis SÖKÜMÜ lu Taşımacılık sekt örü ile özdeşleşmiş isimler aras ında yer alan ve Trabzon un mar kalarından olan Ali Osman Ulus oy, 87 yaşında vefat etti. vini de sürd ürüyor. FINDIK BAŞKAN Tİ... FİDANI DİK Fındıkta bahçel eri koru mak daldan değil ye ve kazanmak rden to Yere dü, şen fın plama olgunlaşmay dıklar ra Bir kiş ile müm ı i daldan ndıman Çünkü; kündür bekleyip, 20-25, olarak Daldan daldan. toplam yerden ise to plan 40 a da fın dık ağac - 45 kg kabuklu anlara göre en Olgu Yerden ında sü az 2-3 kurutu rg ra lm toplanan nlaşmadan toplanan ünler zarar gö uş fındık topl ndıman daha fındık ha ar. Bu fazlad rür, ge fındık rm ACELE Yerden anda çabuk ku ta buruşuk or lecek yıllarda da maliyeti az ır. ETMEY alt toplanan anı yüks verimi rur. Da ELİM. Fın Fındık ba düşürü ır. ld ek an fın olur. dığı pa to dığ hçelerin r. toz daha planana gö i koruya ı olgunlaşm re adan to daha az çabuk lım, Bilin atar. plamay nemlen çli üret alım, Da ir. im yapa ldan de lım, Ka ği liteli fın dık üret l, yerden hasa t erek da ha çok edelim, kazana lım. Pa za rka 30 pı Ma h. Sa hil Ca dd es i No :10 3 Tra bz on T F ww w. tb.or g.t B ETÜ Hastane üye si Yönetim Kuru liği de yapmıştı. lu Başkanlığ ı göre- A ISRAR VE DOĞRUD İKRAR işe ceği için end SİYASİTürİST kiye nin gele ların gün ılanma 2014 yılı, yasa dışı yap bir tehlikeden, ük yaratacak asıyla büy arından ışığına çıkm ise uçurumun ken rak tabir yerinde zaman dilimi ola bir 2 de üğü dönüld... / Say fa geçecektir kayıtlara Cirav Mehmet Mec E SAYFA / 5 D DIKTA 2015 DE FINLİTİKASI DEVLET PO UŞACAK OL 4 ü yılı, yani 201 un Geçtiğimiz ta sor en, Fındık tamamlark üretim başlığını il, fiyat değ / Say fa 3 de atmıştık... lu gör Köleoğ Şükrü Gün Kurulu Başkanı Yönetim ı lis Başkan r 31

18 Proje, örnek uygulamalarla yerel ve ulusal televizyon kanallarında yer almakta ve geniş kitlelere ulaştırılmaktadır. Projenin hayata geçmesinden beri, açılış töreni başta olmak üzere, örnek bahçe söküm ve dikim uygulamaları da medyada haber olarak geniş bir şekilde yer bulmuştur. In addition to website and magazines, news and activities of Enhancing Quality and Productivity in Hazelnut Project have been aired on local and national televisions. Since the day project started, news like opening ceremony of the project, sample garden demonstrations, planting and ripping implementations have had a great influences on public owing to the news on media. Ayrıca, Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi, Fransız medya kuruluşu Agence France Press in (AFP) Trabzon da yapılan çekimlerle tüm dünyaya servis edilmiştir. Besides, French media institution, Agence France Press (AFP) mentioned about Enhancing Quality and Productivity in Hazelnut Project in the news they carried out in Trabzon. Proje, uygulama ve destekleme ortakları ile yapılan basın toplantıları ile de kamuoyuna sunulmuştur. Yapılan toplantılarda, fındıkta doğru uygulama yöntemlerine ve yaşanan sorunlara yer verilmiştir. Press Conferences, held with project partners, are carried out in order to release the public. In the press conferences, proper implementation methods for hazelnut and problems in hazelnut production have been emphasized. 7. Başbakan Ahmet Davutoğlu ndan Fındığa Destek Fındıkta yaşlı bahçelerin sökülerek yeniden dikim işleminin devlet politikası haline dönüştürülmesi ve bunun için de üreticinin desteklenmesi yönünde politikalar geliştirilmesi hedefine yönelik çalışmalar semeresini verdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, 14 Şubat 2015 tarihinde Ordu da yaptığı DOKAP Eylem Planı toplantısında, Fındık ve çayın ürün kalitesini arttıracağız. Ekonomik ömrünü tamamlamış çay ve fındık bahçelerinin süratle yenilenebilmesi için model etüdü geliştiriyoruz diyerek, devletin konuya el attığını açıkladı. 8. Öneri Başbakan Ahmet Davutoğlu nun, ekonomik ömrünü tamamlamış bahçelerin yenilenmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını açıklamasının ardından, devletin bu konuda uygulayabileceği destekleme politikası ile ilgili tespitler ve öneriler rapor haline getirilerek başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere sektörle ilgili bakanlıklar ile TOBB ye gönderildi. Raporda, özellikle Ünye nin doğusunda kalan ve ana üretim bölgesi olarak da adlandırılan 1. kesimde yaşlı bahçe oranının fazla olduğuna dikkat çekilerek, bahçenin sökümü, hazırlanması, fidan temini, dikimi, gübrelenmesi, işçilik ve bakın giderlerinin 2015 yılı fiyatlarıyla dönüm başına yaklaşık TL ye mal olduğu belirtilerek, devletin 5 yıl için üreticiye bu miktarı baz alarak maddi destek politikası geliştirmesi istendi. Raporda ayrıca üreticinin de yenileme çalışmalarına parasal ve işgücü katkıda bulunması gerektiğinin de altı çizildi. Söz konusu rapor başta fındıkla iştigal eden Ticaret Borsaları olmak üzere, fındık üretilen illerdeki sivil toplum örgütlerine de ulaştırılarak, benzeri doğrultuda talep de bulunarak, sistemin acilen uygulamaya konulması yönünde destekleri talep edildi. 7. Direct Support To Hazelnut From The Prime Minister Of Turkey, Mr. Ahmet Davutoğlu Efforts and implementations for building new gardens and renewing the old-aged gardens, to be taken into the activity plan of the government, resulted positively. Prime Minister of Turkey Mr. Ahmet Davutoğlu said in the DO- KAP (Eastern Black Sea Regional Development Agency) Activity Plan Meeting, held in 14th February of 2015; We will raise the product quality in hazelnut and tea. We are working on a survey in order to renew the old-aged and inefficient hazelnut and tea gardens immediately. 8. Recommendations After the statements of Prime Minister Mr. Ahmet Davutooğlu, a detailed report, including recommendations and evaluations about what to be done for supporting policy in hazelnut, was sent to primarily Ministry of Food, Agriculture and Livestock, The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey, and to the related ministries. In the report, it is stated that especially in the region starting from the eastern side of Ünye, also known as 1st Standard Region, there are a lot of old-aged and inefficient hazelnut gardens. The caring of these gardens, such as ripping, sapling supply, planting, fertilizing and labor workmanship costs approximately Turkish Liras, so government should at least create a financial support policy to the producers for 5 years. Additionally, producers also contribute both financial support and labour force for their gardens. To clarify, 50% of financial support can be given by government, and 50% of the costs should be covered by producers. The above-mentioned report has been sent to the Commodity Exchanges, and non-governmental organizations in other provinces dealing with hazelnut products. They are also expected to write a recommendation report for this case, and ask for governmental support to the producers in garden renewing demonstrations

19 9. Sonuç Ülkemiz dış ticaretinde önemli bir yer tutan fındık ürününde son zamanlarda verim ve kalitede önemli bir düşüş yaşanmaktadır. Bunun için, birim alandan alınan fındığın verim ve kalitesinin arttırılmasına yönelik, Trabzon Ticaret Borsası olarak uyguladığımız bu proje ile ülkemizin sektördeki lider pozisyonun korunmasına katkı sağlanacaktır. Türkiye de özellikle Birinci (Ana) üretim alanı olan Doğu Karadeniz de fındık bahçelerinin mevcut sorunu daha büyüktür. Bunların giderilmesine yönelik amaçla başta devlet ve üreticiler olmak üzere tüm kesimleri harekete geçirmeye yönelik çalışmalar olumlu sonuç vermiştir, vermektedir. Bu proje ile birlikte, yaşlı, ekonomik ömrünü tamamlamış fındık bahçelerinin sökümü, toprak analizleri, fidan teminleri ve modern dikim uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Doğru uygulama yöntemleri ile, mevcut durumda birim alandan alınan kg fındık, kg/da kadar çıkabilecektir. Bilinçli üreticinin yapacağı bilimsel tarım uygulamaları, Türkiye nin fındıktan kazanımını üretimden ihracat aşamasına kadar arttıracaktır yılları arasında toplamda 63 adet örnek bahçe tesis edilen, Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi işlevini yerine getirmiş ve sorunun ortaya konup, çözümü için yapılması gerekenlere de öncülük etmiştir. Hedefimiz, sektörün aksayan diğer yönleri ile ilgili de çalışmalar yaparak, her alanda verim ve kalite ile istikrarlı piyasalar, ve de buna bağlı olarak dış ticareti arttırarak döviz kazandırmaktır. 9. Conclusion There is an unavoidable decrease in quality and productivity of hazelnut, which is one of the most exported products of Turkey. Under the lights of these crucial problems, Trabzon Commodity Exchange aims to solve quality and productivity of hazelnut with Enhancing Quality and Productivity in Hazelnut Project, which also helps Turkey to protect its leader position in the sector. Initially, there are huge quality and productivity problems in 1st Standard Region, also known as Eastern Black Sea Region. Given efforts in order to remove these problems away by the help of government and producers, worked successfully. Thanks to this project, old-aged and neglected hazelnut gardens are renewed, soil analysis is carried out, hazelnut cultivars by soil types are supplied, and modern plantation systems are infused on producers by project team. Through proper implementation systems, producers can take kilos per decare instead of kilos. The more conscious producers deal with modern agricultural implementations, the more successes Turkey will gain both in production and exportation rankings. Owing to Enhancing Quality and Productivity in Hazelnut Project, 63 sample gardens have been renewed from 2013 through 2015, and by this way; the project has achieved its objectives, which are to be pioneer for solving the current problems in hazelnut. Our goal, as Trabzon Commodity Exchange, is to carry out beneficial implementation in other deficiencies, occurring in hazelnut sector, to generate more stable and qualified markets, and to earn much more foreign currency through increasing exportation. İletişim / Contact Informatıon Murat Taşkın Proje Koordinatörü / Project Coordinator Nazlı Genç Proje Asistanı / Assisstant Coordinator Ömer Altuntaş Fotoğraf / Photographer Trabzon Ticaret Borsası / Trabzon Commodity Exchange Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No.103 Trabzon / Turkey MİT Tasarım / Design / mit-tr.com KLASMAT Baskı / Print / klasmat.net 34 35

20 ENHANCING QUALITY AND PRODUCTIVITY IN HAZELNUT PROJECT 36

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

E- Bülten. Fındık Sanayicisi Trabzon u Taşıdı. İhracatın Şampiyonları Ödüllerini Aldı. Trabzon Ticaret Borsası. 6/2015 No:1

E- Bülten. Fındık Sanayicisi Trabzon u Taşıdı. İhracatın Şampiyonları Ödüllerini Aldı. Trabzon Ticaret Borsası. 6/2015 No:1 E- Bülten 6/2015 No:1 Fındık Sanayicisi Trabzon u Taşıdı İstanbul Sanayi Odası nın üretimden net satışlar üzerinden yaptığı 2014 yılı sıralamasında, Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında Trabzon

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=33941

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

Türkiye de Kivi Üretim Potansiyeli Ve Dış Ticareti

Türkiye de Kivi Üretim Potansiyeli Ve Dış Ticareti Türkiye de Kivi Üretim Potansiyeli Ve Dış Ticareti Mustafa ÖZTÜRK 1 Özet Türkiye nin mevcut iklim ve toprak koşulları itibariyle Marmara ve Karadeniz bölgeleri kivi üretimine en uygun bölgelerdir. Türkiye

Detaylı

FINDIKTA BUDAMA SEFERBERLİĞİ

FINDIKTA BUDAMA SEFERBERLİĞİ E- Bülten 10/2015 No:5 FINDIKTA BUDAMA SEFERBERLİĞİ Trabzon da fındıkta verim ve kaliteyi arttırma çalışmaları kapsamında yaşlı bahçelerin sökülerek yenilenmesi çalışmalarından sonra üreticiler, doğru

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI TRABZON DA

KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI TRABZON DA E- Bülten 8/2015 No:3 KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI TRABZON DA Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Ünlü başkanlığındaki heyet üyelerini Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu ve

Detaylı

Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı YAŞLILAR İLE YAZA HAFİF GİRELİM JCI TURKEY Best Local Corporate Social Responsibility (CSR) Program

Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı YAŞLILAR İLE YAZA HAFİF GİRELİM JCI TURKEY Best Local Corporate Social Responsibility (CSR) Program Awards Entry Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı YAŞLILAR İLE YAZA HAFİF GİRELİM JCI TURKEY Best Local Corporate Social Responsibility (CSR) Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=28878

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model 2016 Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model İsmet Kandilli 1 Ali Güven 2, Ercüment Karakaş 3, Melih Kuncan 4 1 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel MYO, Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER: TKDK, kalkınma, kırsal, destek, hibe, proje, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 50

ANAHTAR KELİMELER: TKDK, kalkınma, kırsal, destek, hibe, proje, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 50 ÖZET: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme (TKDK) İl Koordinatörlüğü; İl Koordinatörü ve Proje Başvuru Yönetimi, Yerinde Kontrol, Ödeme Talep İşlemleri ve Destek Hizmetleri Birimi olmak üzere 4 ayrı birimden

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

TOMATO FERTILIZATION PROGRAM Soil Aplication: decar/ kg ORGALIG Saplings After Sewing to Soil: Faster Fosforik asit

TOMATO FERTILIZATION PROGRAM Soil Aplication: decar/ kg ORGALIG Saplings After Sewing to Soil: Faster Fosforik asit TOMATO FERTILIZATION PROGRAM Soil Aplication: decar/ 40-60 kg ORGALIG Saplings After Sewing to Soil: Decar Biotech 30. Faster 7-21 Black root CombiSun 200 gr (daily)500 gr Eurofer EDDHA 250 gr Eurofert

Detaylı

SEN-DE-GEL ASSOCIATION 2013 ANNUAL REPORT

SEN-DE-GEL ASSOCIATION 2013 ANNUAL REPORT SEN-DE-GEL ASSOCIATION 2013 ANNUAL REPORT Tel: +90 216 465 3941 Fax: +90 216 465 2179 e-mail: info@sen-de-gel.org www.sendegel.org.tr Part 1. Management Bodies Part 2. 2013 Activities CONTENTS I. Animal

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Aggregate Demand Aggregate (domestic) demand (or domestic absorption) is the sum of consumption, investment

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ Gülşah MISIR gulsahmisir@gmail.com Filiz PEZİKOĞLU fpezikoglu@hotmail.com Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 7712, Yalova ÖZET Dünya

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı IS DUNYASININ YILDIZLARI JCI TURKEY Best Local Economic Development Program

Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı IS DUNYASININ YILDIZLARI JCI TURKEY Best Local Economic Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı IS DUNYASININ YILDIZLARI JCI TURKEY Best Local Economic Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=28366 1/9 Page 1 Entry

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

PERFORMANCE OF THE LOCAL AND STANDARD HAZELNUT CULTIVARS GROWN IN SAMSUN PROVINCE, TURKEY

PERFORMANCE OF THE LOCAL AND STANDARD HAZELNUT CULTIVARS GROWN IN SAMSUN PROVINCE, TURKEY PERFORMANCE OF THE LOCAL AND STANDARD HAZELNUT CULTIVARS GROWN IN SAMSUN PROVINCE, TURKEY N. Beyhan and T. Demir Department of Horticulture Faculty of Agriculture Ondokuz Mayıs University 55139 Samsun,

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Weeks: 3-6 ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Projection: A view of an object

Detaylı

JCI. Awards Entry

JCI. Awards Entry Awards Entry Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı İstanbul Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Paydaşlık Programı JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=34481

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi About Company Re - Sizing A success story of PAK Tarım Ürünleri LTD. ŞTİ. starting in the year 1986 in Malatya where the best quality apricots grown region in Turkey in order to process, pack and export

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities January February March 2013 IYLA Trainings and Activities In the months of January February March 2013, various local trainings on 5 different subjects were conducted. In total, our trainers conducted

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

Giresun İlinde Fındık Yetiştiren İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi

Giresun İlinde Fındık Yetiştiren İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi Tarım İşletmeciliği Giresun İlinde Fındık Yetiştiren İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi E. Sıray 1, F. Özdemir, Ö. Duyar, H. Erol, M. Sayılı, Y. Akçay 1 Fındık Araştırma İstasyonu

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1

T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1 T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1 STEP-2 Please list all stakeholders that you can think of Please rate the importance and influence of the listed stakeholder Public institutions: Name of stakeholder

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

05-10 Ekim 2015. Bakanlığımız Teknik Heyetinin Azerbaycan Ziyareti

05-10 Ekim 2015. Bakanlığımız Teknik Heyetinin Azerbaycan Ziyareti 05-10 Ekim 2015 Bakanlığımız Teknik Heyetinin Azerbaycan Ziyareti Ülkemiz ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında idarenin ve kamu personel yönetiminin geliştirilmesi, desteklenmesi ve bu alanlarda işbirliğinin

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Koordinasyonun Önemi ve Altyapý Koordinasyon Merkezleri

Detaylı

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone Ahmet ALABALIK *1 Özet Bilindiği üzere re y tefsiri makbul ve merdut olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu makalede makbul olan re y tefsirlerindeki farklı yönelişleri ele aldık. Nitekim re y tefsiri denildiğinde

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

QUALITY HAZELNUT PROJECT / 2012

QUALITY HAZELNUT PROJECT / 2012 www.kalitelifindik.org QUALITY HAZELNUT PROJECT / 2012 www.tb.org.tr www.oltangida.com.tr Trabzon Trade Exchange www.trabzontarim.gov.tr Ministry of Food, Agriculture and Livestock Oltan Food BU PROJE,

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE Beşiktaş Belediyesi Kadıköy Belediyesi INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi

Detaylı

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara Standart Proje Fişi Bölümleri 1. Temel Bilgiler (Basic information) 2. Genel Hedef ve Projenin Amacı (Overall Objective and Project Purpose)

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(3): 225-229, 2016 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi de Mantar Yetiştiriciliği Mustafa Kemal Soylu

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Turkish Ready Mixed Concrete Association s 5th Green Point Environment Awards announced Turkish Ready Mixed Concrete Association

Detaylı

Jci Türkiye 2015 Ödül Programı JCI Adana Eğitimcilerini Yetiştiriyor JCI TURKEY Best Local Personal Skill Development Program

Jci Türkiye 2015 Ödül Programı JCI Adana Eğitimcilerini Yetiştiriyor JCI TURKEY Best Local Personal Skill Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2015 Ödül Programı JCI Adana Eğitimcilerini Yetiştiriyor JCI TURKEY Best Local Personal Skill Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=46137 1/8 Page

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

IMPROVING AIR QUALITY MANAGEMENT IN METROPOLITAN CITIES IN TURKEY

IMPROVING AIR QUALITY MANAGEMENT IN METROPOLITAN CITIES IN TURKEY T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜKġEHĠRLERDE HAVA KALĠTESĠ YÖNETĠMĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ PROJESĠ IMPROVING AIR QUALITY MANAGEMENT IN METROPOLITAN CITIES IN TURKEY EVRĠM DOĞAN

Detaylı