FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRMA PROJESİ ENHANCING QUALITY AND PRODUCTIVITY IN HAZELNUT PROJECT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRMA PROJESİ ENHANCING QUALITY AND PRODUCTIVITY IN HAZELNUT PROJECT"

Transkript

1 ENHANCING QUALITY AND PRODUCTIVITY IN HAZELNUT PROJECT

2 FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRMA PROJESİ ENHANCING QUALITY AND PRODUCTIVITY IN HAZELNUT PROJECT 1

3 ÖNSÖZ / PROLOGUE Ülkemizin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden olan fındıkta verim ve kalite ile ilgili uygulamalar Trabzon Ticaret Borsası tarafından 2003 yılında başlatılmış ve çeşitli projelerle aralıksız olarak sürdürülmektedir. Yapılan çalışmalar 2013 yılında Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi ile taçlandırılarak ileri bir seviyeye taşınmıştır. Proje sektörle ilgili kamu ve sivil tolum örgütleri ile meslek kuruluşlarından sağlanan maddi desteklerle Trabzon Ticaret Borsası nın koordinasyonun da yürütülmektedir. Proje ile Trabzon ilindeki bakımsız ve yaşlı bahçelerde 5 yıl süreyle doğru uygulama yöntemleri kullanılarak verim ve kalitenin arttırılması amaçlanmıştır. Projeye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü ile Merkezi Giresun da bulunan Fındık Araştırma İstasyonu teknik destek sağlarken, Fındık Tanıtım Grubu nu oluşturan Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri ile Oltan Gıda firması maddi kaynak temin etmektedirler. Ziraat Mühendisleri Odası ve Ulusal Fındık Konseyi de projeyi desteklemektedir. Trabzon Commodity Exchange has been implementing several projects about enhancing the quality and efficiency of hazelnut, one of the important agricultural exportation products of Turkey since Previous implementations play a crucial role in starting the Enhancing Quality and Productivity in Hazelnut Project in The Project is implemented by the supports of all agencies and institutions that are dealing with hazelnut, and the Project coordinator is Trabzon Commodity Exchange. Within the scope of Project, it is aimed that neglected and old hazelnut gardens in Trabzon will be renewed by using good agricultural practices in 5 years, and by this way, there will be a concrete contribution to enhancement of quality and productivity in hazelnut. While Provincial Directorate of Food, Agriculture and Livestock, and Hazelnut Research Station give technical supports, Hazelnut Promotion Group whose components are Black Sea and Istanbul Hazelnut and Hazelnut Products Exporters Association, Trabzon Chamber of Commerce and Industry, Eastern Black Sea Exporters Association and Oltan Export and Import Co. are giving financial support to the Project. Besides, the Project is also supported by National Hazelnut Council and Chamber of Agricultural Engineers. 2 3

4 KARADENİZ / BLACK SEA 2. GENEL DURUM / CURRENT SITUATION Toplamda hektarı aşkın bir üretim alanına sahip olan Türkiye de fındık yetiştiriciliği, 1. ve ana bölge olan, uygun ekolojik koşullara sahip Doğu Karadeniz kesiminde yoğunluk göstermektedir. Türkiye de 33 ilde fındık üretimi yapılmaktadır. Ancak üretim yasal olarak 16 il ve bunlara bağlı ilçelerde yapılabilmektedir. İller bazında üretim alanı en fazla %32 lik oranla Ordu dur. Toplam üretim alanı yaklaşık %90 ı Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Sakarya ve Düzce illerinde bulunmaktadır. Şekil Yılları Arası Türkiye Fındık Üretim Grafiği Turkey has approximately hectares hazelnut fields, and hazelnut production is mostly carried out in the Eastern Black Sea region, which is also known as main production area and has feasible ecological circumstances. 33 provinces of Turkey are dealing with hazelnut production; however only 16 of them are legally capable of producing hazelnut. Ordu has the largest production area among other provinces with its 32% possession. 90% of total production area in Turkey is situated at Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Sakarya and Düzce provinces. Figure 1. Production Graphics of Turkey Between TÜRKİYE ÜRETİM ve İHRACAT RAKAMLARI (2000 SONRASI) PRODUCTION AND EXPORT FIGURES OF TURKEY (2000-PRESENT) Yıllara Göre Türkiye Fındık İhracatı / Hazelnut Exports of Turkey By Years Yıl / Year TON (İç /Kernels) TON (Kabuklu / Nut/in Shell)* *ile belirtilen kısım iç/ton olarak yapılan fındık ihracatının ne kadar kabuklu fındığa tekabül ettiğini göstermektedir. * symbolizes how many kernels equal to hazelnut in shell. ÖNEMLİ : Yıllara ve fiyatlara göre Türkiye iç tüketimi ile ton arasında değişmektedir. P.S : Turkey s domestic consumption changes between and tons by years and prices. Tabloda da görüldüğü gibi Trabzon, Türkiye fındık üretiminde yaklaşık %8 lik bir paya sahiptir. Ortalama verim ise dekarda 86 kg dır. Trabzon, 2014 yılı fındık ihracat rakamlarına göre 824 milyon 509 bin dolar ile %35,6 lık bir paya ve en fazla ihracat yapan il özelliğine sahiptir. Üretim ve verimlilik konularında zayıf olan Trabzon ihracatta ise payını her geçen yıl arttırmaktadır. Ancak dış ticaretteki başarının perçinlenebilmesi için fındıkta verim ve kalite düşüklüğü sorununun çözülmesi gerekmektedir. Trabzon Ticaret Borsası nın gerek bölgesel kalkınmadaki rolünü güçlendirmek, gerek de çay ve fındık konusunda ihtisas borsası olması amacıyla yaptığı çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi stratejik bir önem teşkil etmektedir. As it is demonstrated in Figure 1, Trabzon has approximately 8% of total production in Turkey. Average efficiency per decare is 86 kg. Trabzon is the most exporting city in Turkey. In the year of 2014, Trabzon has carried out 35,6% of general exportation with its $ hazelnut exportation. Though it is deficient in production and efficiency rankings, Trabzon increases its export share year by year. However, in order to maintain the success in exportation, it is inevitable to solve the problems, occurring in efficiency and quality of hazelnut. In order to strengthen the role of Trabzon Commodity Exchange in regional development and also to emphasize the activities TCE implementing for Product Specific Commodity Exchange, especially for Hazelnut and Tea Specific Commodity Exchange, Enhancing Quality and Productivity in Hazelnut has a strategic importance. Yıllara Göre Türkiye Rekoltesi / Hazelnut Yield of Turkey By Years Yıl / Year TON(Kabuklu / Nut/in Shell)

5 3. PROJENİN AMACI / PROJECT OBJECTIVES 4. PROJE ÖNCESİ TESPİTLER VE PLANLAMA / PRE-IMPLEMANTATION AND PLANNING PROCESSES Fındıkta Verim ve Kalitenin Arttırılması amacıyla planlanan faaliyetler için öncelikli olarak sorunlar saptanmıştır yılında Trabzon da düzenlenen Fındık Çalıştayı nda alınan kararlara göre verim ve kalitede yaşanan başlıca sorunlar şöyle belirlenmiştir: - Bahçelerin yaşlı olması, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi, - Fındık fiyatlarında yaşanan istikrarsızlık yüzünden üreticinin fındığa olan ilgisinin azalması, - Arazi yapısının eğimli olması, - Bahçe kurulurken üretimi yapılacak türe göre tozlayıcı çeşidinin belirlenmemesi, budama, gübreleme, sulama, hastalık ve yabancı otlarla mücadelede yetersiz kalınması ve çiftçi profilinin yetersiz olması Initially, problem/solution tree analysis has been evaluated before forming the activities of project. According to the decisions taken in Hazelnut Workshop held in Trabzon in 2013, the main reasons why we have productivity and quality problems in hazelnut gardens have been detected as follows. - Having old-aged and neglected hazelnut gardens, - Hereditary distribution of the lands, - Indifferences of the farmers to the hazelnut due to instability in hazelnut prices, - Having sloping lands, - Not determining the pollinator type according to the actual type that is expected to produce, - Having poor and insufficient information about pruning, fertilizing, irrigation and struggling with illnesses and weeds, - Not having well-educated farmer profiles. Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi ile 5 inci yıldan itibaren verimin arttırılması, kalitenin ise yükseltilmesi amaçlanmıştır. Proje ile fındık bahçelerindeki verimsizliğin giderilmesi, yaşlı bahçelerin devlet desteği ile yenilenmesinin sağlanması ve çiftçilerin bilinçlendirilmesine katkı sağlanması hedeflemiştir. Verimsizliğin ortadan kaldırılması için yaşlı bahçelerin sökülerek yeniden dikilmesi, yenilenmesi, budanması, toprak bakımlarının yapılması gerekmektedir. By the help of Enhancing Quality andproductivity in Hazelnut Project, it is aimed to increase both efficiency and quality of hazelnut as of 5 years. The main objectives of project are smoothing the inefficiencies in hazelnut gardens away, providing a governmental support to renewal of old and neglected gardens, and raising farmers awareness for quality and productivity issues. In order to solve the inefficiency problems, it is a must to renew, to prune and to have soil analyses of the old and neglected gardens. With the implemented project, there will be renewal demonstration in almost 100 gardens until Owing to this project, it is observed that also farmers are carrying out renewal implementations in their gardens with their own means. It is aimed to enhance productivity and quality by using modern agricultural techniques in selected hazelnut gardens where can be accessible and visible to everyone. Accordingly, the old and neglected hazelnut gardens are renewed by using modern plantation systems and appropriate hazelnut sapling, and farmers are informed about pruning, fertilization, harvesting and struggling with illnesses and pestilent issues. Furthermore, farmers are encouraged to make soil and leaf analysis. Uygulanan proje ile 2018 yılına kadar Trabzon ve ilçelerinde 100 ü aşkın bahçede yenileme demonstrasyonları yapılacaktır. Üreticilerin de bahçelerinde benzeri uygulamaya yöneldikleri görülmektedir. Proje kapsamında Trabzon da herkesin görebileceği yerlerde tespit edilen bahçelerde modern tarım teknikleri kullanılarak verim ve kalitenin artırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ekonomik ömrünü tamamlamış yaşlı bahçeler sökülerek uygun çeşit ve dikim sistemleri ile yeni bahçeler kurulmakta budama, gübreleme, hastalık zararlılarla mücadele, hasat ve harman konularında üreticilere bilgiler verilmektedir. Toprak ve yaprak analizleri ücretsiz yapılarak üreticilere benimsetilmeye çalışılmaktadır. Bu sorunların çözülmesi için yukarıda belirtilen unsurlar göz önünde bulundurularak Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi çalışma takvimi oluşturulmuştur. In order to solve above-mentioned problems, the activity/ implementation planning of Enhancing Quality and Productivity in Hazelnut Project is specified. 6 7

6 4.1. ÖRNEK BAHÇE UYGULAMALARI Trabzon daki bahçelerin yaşlı ve bakımsız olması nedeniyle birim alanda alınan fındık miktarı giderek düşmektedir. Bahçelerden dönümde ortalama 300 kg verim alınması gerekirken, bakımsızlık ve verim/kalite sorunları yüzünden bu rakam kg a kadar düşmüştür. Verimsizliğin giderilmesi için yaşlı bahçelerin sökülerek ahır gübresi kullanılıp yeniden dikilmesi, budanması, yenilenmesi ve toprak bakımlarının yapılması gerekmektedir yılından itibaren uygulanan proje kapsamında ilk dönemde 9 u yenileme olmak üzere toplamda 10 adet örnek bahçe tesis edilmiştir döneminde ise bu sayı 54 e ulaşmıştır. Sökülerek yeniden dikilen bahçe sayısı toplam da 63 tür SAMPLE HAZELNUT GARDEN DEMONSTRATIONS Due to the fact there are a lot of old-aged and neglected hazelnut gardens in Trabzon, the amount of hazelnut, taken per decare is decreasing year by year. While 300 kg/per decare can be taken from a garden, solely kg can be taken-due to having neglected gardens, and problems in quality and productivity issues. Only if these problematic gardens are renewed, pruned and had soil analysis properly, the productivity and quality issues will be able to be solved. 10 sample gardens- 9 of them is renewal and 1 of them is rejuvenation- have been formed since The number of sample garden increases to 54 by season. Up to day, 63 sample gardens have been built by renewal demonstrations. 3. AKÇAABAT / ŞİNİK MAHALLESİ Trabzon un Akçaabat ilçesindeki Şinik Mahallesi nde bulunan bahçenin 1,5 dekarlık boş alan sökümü yapılıp işlenerek dikime hazır hale getirilmiştir. Bahçeye Giresun yağlısı olarak adlandırılan verimli kalite fındıktan 375 fidan sıra dikimi şekliyle yapılmıştır. 3. AKÇAABAT / ŞİNİK DISTRICT 1,5 decares of this garden were renewed with 375 Giresun qualified/tombul cultivars through sequential planting system Dönemi Örnek Bahçe Uygulamaları Sample Garden Implementations During Period Akçaabat / Şinik Akçaabat / Şinik 4. YOMRA/İKİSU MAHALLESİ Trabzon un Yomra ilçesinde İkisu Mahallesi nde bulunan bahçenin 3 dekarlık kısmında örnek bahçe uygulama çalışmaları yapılmaktadır. Mevcut bahçe 60 yaşında olup, burada Foşa ve Mincane türü fındık bulunmaktaydı. Mevcut fındık çeşidi ile bahçeden dekarda yaklaşık 100 kg verim alınıyordu. Bahçede taş ve köklerin sökülerek temizlenmesinin ardından 600 adet Giresun Yağlısı fidan ile ikili dikim sistemi uygulanmıştır. 4. YOMRA/İKİSU DISTRICT 3 decares of total hazelnut garden were built as sample garden. The current garden, before implementation, was 60 years old, and its productivity was 100 kg/per decare. After carrying out the essentials, 600 Giresun qualified/tombul cultivars were planted through sequential planting system. Ortahisar/Yeşilbük Ortahisar/Yeşilbük 1. ORTAHİSAR / YEŞİLBÜK MAHALLESİ Trabzon un Ortahisar ilçesine bağlı olan Yeşilbük Mahallesi ndeki bahçenin 6 dekarlık kısmı yenilenmiştir. Mevcut bahçenin yaşı 60 olup, dekarda 30 ila 40 kg arasında verime sahipti. Bu bahçede ilk dikim 19 Aralık 2013 tarihinde yapılmıştır. Bahçede köklerin sökülüp temizlenmesi, arazinin düzenlenmesinin ardından 1020 adet Giresun kalite fındık fidanı ile ocak usulü dikim sistemi uygulanmıştır. 1. ORTAHİSAR / YEŞİLBÜK DISTRICT 6 decares of this sample garden have been renewed. Before renewal implementation, the productivity rate, taken from this garden, was between 30 and 40 kilos/per decare. The first plantation process started in 19th December of After the roots of old-aged hazelnut saplings were removed and the land were rearranged, 1020 Giresun qualified/tombul cultivars were planted by using classical/ocak system-which can be explained as shrub growing form 0r multi-stemmed growing. 5. BEŞİKDÜZÜ / BEŞİKDAĞI MAHALLESİ Trabzon un Beşikdüzü ilçesinde bulunan bahçenin 3 dekarlık alanında uygulama yapılmıştır. Mevcut bahçe 45 yaşında olup, Giresun yağlısı fındık çeşidi bulunmaktaydı. Dekar başına alınan verim 100 ila 120 kg arasındaydı. Beşikdağı Mahallesinde yer alan bahçenin sökülerek temizlenmesinden sonra 750 Giresun Yağlısı fidanı ile ocak usulü dikilmiştir. Yomra / İkisu 5. BEŞİKDÜZÜ / BEŞİKDAĞI DISTRICT 3 decares of this sample garden were renewed. It was 45 years old, and its productivity per decare was between 100 and 120 kg. After land clearance, 750 Giresun qualified/tombul cultivars were planted with ocak system. Ortahisar/Kaarakaya Ortahisar/Kaarakaya 2. ORTAHİSAR / KARAKAYA MAHALLESİ Trabzon un Ortahisar ilçesinde Karakaya Mahallesi ndeki bahçenin 3 dekarlık alanında uygulama yapılmaktadır. Mevcut bahçede Giresun yağlısı fındık çeşidi dikilmiştir. Bu bahçede, arazinin düzenlenmesinin ardından 500 fidan ile çift dikim sistemi uygulanmıştır. 2. ORTAHİSAR / KARAKAYA DISTRICT 3 decares of total garden were planted with 500 Giresun qualified/tombul cultivars. The sequential planting system was applied into this garden. Beşikdüzü / Beşikdağı Beşikdüzü / Beşikdağı 8 9

7 10 11

8 Araklı / Özgen Araklı / Özgen Ortahisar / Yeşilova Ortahisar / Yeşilova 6. ARAKLI/ÖZGEN MAHALLESİ Trabzon un Araklı ilçesinde yer alan bahçenin 3 dekarlık kısmında örnek bahçe uygulaması gerçekleştirilmektedir. Mevcut bahçede foşa fındık türü bulunmakta, ancak verim alınamamaktaydı. Özgen Mahallesi nde yer alan yaşlı bahçe sökülerek taş ve köklerden temizlenmiştir. Buraya 600 Giresun Yağlısı fidan ile çift sıralı dikim sistemi uygulanmıştır. 6. ARAKLI/ÖZGEN DISTRICT 3 decares of this sample garden were renewed. Before implementation, the garden had Foşa cultivars, yet it did not appropriate for this garden. The land clearance and rearrangements were covered by this project, and 600 Giresun qualified/tombul cultivars were applied through sequential planting system. 9. ORTAHİSAR/YEŞİLOVA DISTRICT 500m2 of this garden were used in order to plant 35 OKAY- 28/new type cultivars, Allahverdi/not yet inscribed, and Giresun qualified/ tombul cultivars. Single trunk planting system was applied to this sample garden. 9. ORTAHİSAR/YEŞİLOVA DISTRICT 500m2 of this garden were used in order to plant 35 OKAY- 28/new type cultivars, Allahverdi/not yet inscribed, and Giresun qualified/ tombul cultivars. Single trunk planting system was applied to this sample garden. Arsin / Yeşilce Arsin / Yeşilce Arsin / Harmanlı 7. ARSİN/HARMANLI MAHALLESİ Trabzon un Arsin ilçesine bağlı Harmanlı Mahallesindeki bahçenin 5 dekarlık kısmında uygulama yapılmaktadır. Bahçenin 3 dekarlık kısmı proje kapsamında, geri kalan 2 dekarlık kısım ise bahçe sahibi tarafından gerçekleştirilmektedir. Uygulama bahçesinde, yaklaşık 1000 adet Giresun Yağlısı çeşidi fidanıyla, ocak usulü dikim sistemi uygulanmıştır. Arsin / Harmanlı 7. ARSİN/HARMANLI DISTRICT 5 decares of this sample garden were renewed, yet only 3 decares of it were covered by project, and the rest were covered by the applicant himself. The ocak planting system were used in this garden with 1000 Giresun qualified/tombul cultivars. 10. ARSİN/YEŞİLCE DISTRICT 3 decares of this garden were used for rejuvenation and pruning implementations. The current cultivars are Çakıldak, and the productivity, taken from this garden, changes between 70 and 80 kilos per decare. 10. ARSİN/YEŞİLCE DISTRICT 3 decares of this garden were used for rejuvenation and pruning implementations. The current cultivars are Çakıldak, and the productivity, taken from this garden, changes between 70 and 80 kilos per decare. Ortahisar / Kisarna 8. ORTAHİSAR/KİSARNA MAHALLESİ Trabzon un Kisarna Mahallesi nde bulunan bahçenin 3 dönümlük kısmında yenileme demonstrasyonu yapılmaktadır. Bahçede 600 adet Giresun Yağlısı fındık ile sıralı dikim sistemi uygulanmaktadır. Ortahisar / Kisarna 8. ORTAHİSAR/KİSARNA DISTRICT 3 decares of total hazelnut garden were built as sample garden. 600 Giresun qualified/tombul cultivars were planted through sequential planting system Dönemi Örnek Bahçe Uygulamaları yıllarında, 2013 e oranla bahçesinde yenileme yapmak isteyenlerin sayısında artış olmuştur. Buna bağlı olarak da toplamda 54 bahçede devletin tahsis ettiği kaynak ile söküm çalışmaları yapılmıştır. Ardından da yaklaşık Giresun Yağlısı ve Çakıldak fidanı ile ağırlıklı olarak çift sıralı sistemle yeniden dikim gerçekleştirilmiştir döneminde, Ortahisar da 13, Akçaabat da 6, Çarşıbaşı nda 4, Vakfıkebir de 8, Beşikdüzü nde 5, Şalpazarı nda 1, Yomra da 6, Arsin de 3, Araklı da 5, Sürmene de 1 ve Maçka da 2 örnek bahçe uygulaması yapılmıştır Sample Garden Implementations During Period When it is compared to season, there is an increase in number of gardens by the time of periods. Accordingly, 54 hazelnut gardens were built through renewal system by using the sources of Ministry of Food, Agriculture and Livestock. After removing the old saplings, and rearranging the gardens, approximately tombul and Çakıldak cultivars were planted in sequential planting system. There are 13 gardens in Ortahisar, 6 in Akçaabat, 4 in Çarşıbaşı, 8 in Vakfıkebir, 5 in Beşikdüzü, 1 in Şalpazarı, 6 in Yomra, 3 in Arsin, 5 in Araklı, 1 in Sürmene and 2 in Maçka

9 İlçesi Köyü Arazi / m 2 District Village Field / m2 1 ORTAHİSAR YEŞİLOVA ORTAHİSAR YEŞİLOVA ORTAHİSAR YEŞİL HİSAR ORTAHİSAR AKKAYA ORTAHİSAR UĞURLU ORTAHİSAR BULAK ORTAHİSAR SUBAŞI ORTAHİSAR ÇİLEKLİ ORTAHİSAR AKOLUK ORTAHİSAR YEŞİLHİSAR ORTAHİSAR BULAK ORTAHİSAR ÇUKURÇAYIR AKÇAABAT MERSİN AKÇAABAT DERECİK AKÇAABAT SÖGÜTLÜ AKÇAABAT AKÖREN AKÇAABAT AKÇAKÖY AKÇAABAT DARICA ÇARŞIBAŞI ŞAHİNLİ ÇARŞIBAŞI ŞAHİNLİ ÇARŞIBAŞI ŞAHİNLİ ÇARŞIBAŞI PINARLI VAKFIKEBİR CUMHURİYET VAKFIKEBİR SİNANLI VAKFIKEBİR HACIKÖY VAKFIKEBİR YALIKÖY VAKFIKEBİR YALIKÖY 1008 İlçesi Köyü Arazi / m 2 District Village Field / m2 28 VAKFIKEBİR YALIKÖY VAKFIKEBİR HAMZALI VAKFIKEBİR YALIKÖY BEŞİKDÜZÜ OĞUZ BEŞİKDÜZÜ ANBARLI BEŞİKDÜZÜ ÇEŞMEÖNÜ BEŞİKDÜZÜ ÇEŞMEÖNÜ BEŞİKDÜZÜ TAKAZLI KÖYÜ ŞALPAZARI KİREÇ YOMRA ŞANLI YOMRA GÜRSEL YOMRA ÇINARLI YOMRA ŞANLI YOMRA ŞANLI YOMRA NAMIKKEMAL ARSİN FATİH ARSİN YEŞİLCE ARSİN GÖLCÜK ARAKLI ÖZGEN ARAKLI YASSIKAYA ARAKLI YANBOLU ARAKLI YANBOLU ARAKLI YEŞİLKÖY SÜRMENE GÜLTEPE MAÇKA ATASU MAÇKA ESİROĞLU

10 Toprak Numunelerinin Alımı Bahçe yenileme işlemlerine başlamadan önce, üreticilerden bahçelerinin farklı yerlerinden 0-30cm derinliğinde toprak numuneleri alınması istenmektedir. Alınan numuneler Fındık Araştırma İstasyonu na gönderilip, İstasyon a ait Bölge Yaprak-Toprak Analiz Laboratuvarı nda incelemeye alınmaktadır. Yapılan tetkikler sonucunda, Gübreleme raporu Borsa ya gönderilmekte ve buradan üreticilere dağıtılmaktadır. Gübreleme raporunda, topraktaki mikro ve makro analizler ve uygulanacak gübre miktarları ile uygulama yöntemleri bulunmaktadır Soil Sampling Implementations Before renewal implementations, producers are expected to take soil samples between 0 and 30 cm depth. After that, samples are being sent to Hazelnut Research Station so as to be examined. As a result of surveys, Fertilization Reports are being sent to Trabzon Commodity Exchange so that TCE can deliver these reports to the applicants. In a standard fertilization report, there are micro and macro analysis of the soil, fertilizing method and amount of the fertilizer to be applied Tek Dal Sistemi İle Oluşturulan Aşılı Bahçe Geleneksel dikim yöntemlerinin yanı sıra, Proje ile üreticilere çit ve tek dal gibi modern dikim sistemleri de gösterilmektedir. Bunlardan biri de Trabzon un Çukurçayır Mahallesinde 1 dönümlük bir alanda ilk defa Türkiye de üreticiye yönelik tek dal dikim sistemi uygulanmıştır. Verimi yüksek, maliyeti düşük ve hasadı kolay olan tek dal dikim sisteminde Giresun daki Fındık Araştırma İstasyonu nda üretilen dal vermeyen kök bölgesi üzerine aşılanan Giresun yağlısı çeşidi kullanılmıştır. Çukurçayır daki bir dönümlük alana 4 ve 5 metrelik aralıklarla 3 ü tozlayıcı palaz türünde olmak üzere 40 fidan dikilmiştir. Ağaç formunda büyüyecek olan fındıklar 6-7 inci yıldan itibaren ürün vermeye başlayacaktır Graft Garden, Built By Single Trunk Growing System Apart from traditional planting methods, producers are informed about sequential planting and single trunk growing systems. Single trunk growing system has been applied in 1 decare field in Çukurçayır for the first time in Turkey. Single trunk growing system is higher in productivity, lower in cost and easier in harvesting. In this garden, graft tombul cultivars-which are produced by Hazelnut Research Station, and are known as their having single branch- are used. 40 tombul cultivars were planted by 4 and 5m distances between each other, and 3 of 40 cultivars were palaz cultivar, used as pollinator. Cultivars, to be grown as tree form, will give yields after 6 or 7 years

11 18 19

12 4.2. İmece Toplantıları ProjeWi kapsamında, kırsal kesimde üreticilerle alanında uzman ziraat mühendislerini ve ticaret sahiplerini bir araya getiren İmece Toplantıları düzenlenmektedir. Sosyal dayanışmayı da güçlendirmek ve üreticileri bilinçlendirmek amacıyla Tarım İl Müdürlüğü ile Fındık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü uzmanları, üreticilere fındıkta verim ve kalitenin nasıl artacağı, doğru gübreleme, budama, dikim ve bakım nasıl yapılacağını anlatmaktadırlar. Bölgede çiftçiler genellikle yetiştiriciliği geleneksel yöntemlerle yapmakta, ve modern tarım tekniklerini kullanmakta yetersizdirler. İstatistiklere göre çiftçilerin çoğunluğu 60 yaş üzerinde olup, bir kısmı fındık üretimini ek gelir olarak kabul etmekte, diğer bir kısmı ise sahip oldukları fındık bahçeleri civarında ikamet etmemektedir. İmece Toplantıları ile çiftçi profilinin gençleştirilmesine de katkı sağlanması hedeflenmiştir Collaborative Meetings Within the scope of the project, Collaborative Meetings, bringing specialized agricultural engineers, traders, and producers together, are organized in the rural side of Trabzon. In order to strengthen the social solidarity and to raise the awareness of producers, engineers from Provincial Directorate of Food, Agriculture and Livestock are giving crucial information to the producers such as proper fertilizing methods, pruning, planting and garden care. Farmers generally apply traditional cultivation methods instead of modern agricultural techniques in the region. According to the given statistics, most of the farmers are older than 60 years old. On the one hand some of the producers find hazelnut planting as additional income; on the other hand some of them does not reside in the same address where hazelnut garden is situated in. So, these statistics also affect the productivity and quality loss in hazelnut. By the help of Collaborative Meetings, providing contribution to update farmer profile is also aimed Karakaya Mahallesi İmece Toplantısı İkinci İmece Toplantısı Ortahisar ın Karakaya Mahallesi nde yapıldı. Trabzon Ticaret Borsası, Tarım İl Müdürlüğü, Fındık Araştırma İstasyonu yetkilileri ile üreticilerin katıldığı toplantıda, verim ve kalitenin arttırılması ile sağlanabilecek gelir artışı rakamlarla ortaya konarak, üretici bilgilendirildi. Karakaya da üreticilere çekilişle 200 jüt çuval dağıtıldı Collaborative Meeting In Ortahisar / Karakaya Distric The second collaborative meeting was held in Ortahisar/ Karakaya District. Authorities from Trabzon Commodity Exchange, Provincial Directorate of Food, Agriculture and Livestock, and Hazelnut Research Station attended to the meeting, and producers were informed about how income growth is related to the increase in quality and productivity of hazelnut. 200 jute sacks were distributed by draw Harmanlı Mahallesi İmece Toplantısı İmece Toplantısının üçüncüsü Arsin ilçesine bağlı Harmanlı Mahallesi nde gerçekleştirildi. Toplantıya Arsin Kaymakamı, Arsin Belediye Başkanı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü ve Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve üreticiler katıldı. Toplantıda üreticilere fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak için nelere dikkat edilmesi,neler yapılması bilgisayar ortamında sunumla anlatıldı. Sonunda da 200 çuval kura çekilerek dağıtıldı Collaborative Meeting In Arsin / Harmanli Distric Third of Collaborative Meeting was held in Arsin/Harmanlı district. District Governor of Arsin, Mayor of Arsin, Provincial Director of Food, Agriculture and Livestock, Executive Committee Chairman of Trabzon Commodity Exchange met with the producers in the meeting. A detailed presentation, regarding the to do list for enhancing quality and productivity in hazelnut, was demonstrated to the participants. 200 jute sacks were distributed by draw İkisu Mahallesi İmece Toplantısı İmece toplantılarının ilki Yomra nın İkisu Mahallesinde yapılmıştır. Buradaki toplantıya Trabzon Valisi Abdil Celil ÖZ, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi GÜM- RÜKÇÜOĞLU, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit GÜL- BAY, Fındık Araştırma İstasyonu Müdürü Gökhan KIZILCI, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Cirav, Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör KÖLEOĞLU ile üreticiler katıldı. Katılımcılara fındık yetiştirme konusunda bilgiler verildi. Teşvik amacıyla çekiliş yapılarak üreticilere 400 jüt çuval dağıtıldı. Örnek bahçe gezilerek, uzmanlar tarafından bilgilendirme yapıldı Collaborative Meeting In Yomra / İkisu Distric The very first Collaborative Meeting was held in Yomra İkisu District. Governor of Trabzon Mr. Abdil Celil ÖZ, Mayor of Trabzon Municipality Mr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU, Provicial Director of Food, Agriculture and Livestock Mr. Cahit GÜLBAY, Director of Hazelnut Research Institution Mr. Gökhan KIZILCI, Assembly Chairman of Trabzon Commodity Exchange Mr. Mehmet CİRAV, and Executive Committee Chairman of Trabzon Commodity Exchange Mr. Şükrü Güngör KÖLEOĞLU attended to the meeting. In the meeting, participants were informed about hazelnut planting. In order to promote the project, and raise the awareness of producers, 400 jute sacks were distributed by draw. After drawing, the sample garden, located in Yomra İkisu District, was visited, and experts gave information about this garden

13 Şinik Mahallesi İmece Toplantısı 2014 yılının son İmece Toplantısı Akçaabat ilçesine bağlı Şinik Mahallesi nde Akçaabat Kaymakamı, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü ve de üreticilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Üreticilere toprak tahlilleri yapılarak gübre kullanımının gerçekleştirilmesi gerektiği, toplama sonrası depolama yönteminin de önemli olduğu anlatıldı. Üreticilere Fındık El Kitabı ile birlikte kura çekilerek aflatoksinleşmeye karşı 200 jüt çuval dağıtıldı Collaborative Meeting In Akçaabat / Şinik Distri Fourth meeting was held in Akçaabat, and this was the last meeting of District Governor of Akçaabat, Executive Committee Chairman of Trabzon Commodity Exchange, Provincial Director of Food, Agriculture and Livestock, and producers attended to the meeting. Producers were informed about the importance of soil tests before applying fertilizers, and storage of hazelnuts after collecting process. 200 jute sacks, keeping aflatoxines away from crops, were given to the producers by draw, and Hazelnut handbooks were also distributed to the participants İlerleme Toplantıları Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında, Tarım İl Müdürlüğü, Fındık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ve Trabzon Ticaret Borsası arasında düzenli aralıklarla durum değerlendirme toplantıları yapılmaktadır döneminde toplamda dört adet ilerleme toplantısı gerçekleştirildi. Bunun dışında proje paydaşları ile değerlendirmelerde bulunuldu. Yapılan toplantılara, TTB Yönetim Kurulu Başkanı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü, Fındık Araştırma İstasyonu Müdürü ile birlikte projede görev alan uzmanlar katılmaktadır. Toplantılarda örnek bahçelerin tespiti, proje faaliyet programı ve projenin mali kaynakları gibi konularda istişareler yapılmakta ve ortak kararlar alınmaktadır. Projenin ilerleme toplantılarının yanı sıra, Tarım İl Müdürlüğü nden ve Borsa dan görevli personeller uygulama bahçelerine belirli aralıklarla ziyaretler düzenleyerek kontrollerde bulunmaktadırlar Progress Meetings Within the scope of Enhancing Quality and Productivity of Hazelnut Project, progress meetings are held properly, and project s main partners like Hazelnut Research Station and Provincial Directorate of Food, Agriculture and Livestock attend in these meetings. By the time of periods, 4 progress meetings were held, and apart from these meetings, evaluation meetings, concerning the ongoing implementations, were carried out. Executive Committee Chairman of Trabzon Commodity Exchange, Provincial Director of Food, Agriculture and Livestock, Director of Hazelnut Research Station and project team attend in these meetings. The main agenda of the meetings are generally about evaluating and controlling of sample gardens, activity program of the project, and financial issues. Project s main activities are generally determined by common consent in the progress meetings. Aside from progress meetings, officials from Trabzon Commodity Exchange, and Provincial Directorate of Food, Agriculture and Livestock are periodically making inspection and controlling visits to the sample gardens in order to examine the process

14 4.4. Proje Ekibinin Eğitimi Projede görev alacak personel uygulama bahçelerindeki faaliyetler hakkında bilgi sahibi olmak ve gerektiğinde üreticileri bilgilendirmek için fındıkta budama, gübreleme, toprak/yaprak örneğinin alınması, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında teorik ve uygulamalı eğitimler aldılar Proje eğitimleri, Fındık Araştırma İstasyonu nun teknik desteği ile yapıldı. Proje ekibi eğitimi Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası salonunda Fındık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü uzmanları tarafından, fındıkta budama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi konularda, Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (TARGEL) personeline verildi. Katılımcı TARGEL personeline, uzmanlar Ömür Duyar, Hüseyin İrfan Balık ve Dr. Arzu Sezer tarafından bilgiler aktarıldı. Katılımcılar daha sonra Yeşilova mahallesindeki bahçede uygulamaları eğitim aldılar Training Of Project Team The staff, working for the project, was trained both theoretically and practically about taking soil/leaf samples, pruning, fertilizing, and struggling with illnesses and pestilent. Project training was technically provided by Hazelnut Research Station. The theoretical training was given to the engineers, working in the Project for Developing Agricultural Extension (TARGEL), by the experts from Hazelnut Research Station in the conference hall of Trabzon Chamber of Commerce and Industry. The main subjects of training were concerned of pruning, fertilizing, and struggling with illnesses and pestilent in hazelnut. Mr. Ömür DUYAR, Mr. Hüseyin İrfan BALIK, and Mrs. Arzu SEZER from Hazelnut Research Station gave crucial information to the participants. Later on, participants were practically trained about pruning in a sample garden, located in Yeşilova district

15 4.5. Destekler Projenin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan kaynak sağlanabilmesi için görüşmelerde bulunuldu. Yapılan görüşmeler neticesinde, projeye ek finansman sağlandı Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker İle Görüşme Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi nin en önemli destekleyici kurumu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı dır. Projenin hayata geçebilmesi için Eylül 2013 te Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu ile Meclis Başkanı Mehmet Cirav, Ankara da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker i makamında ziyaret edip, proje hakkında detaylı bilgi verdiler. Yapılan toplantı sonucunda Fındık Araştırma İstasyonu ile Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü nün projenin ana ortakları olmasına karar verildi Financial Supports For a smooth and successful organization, some important negotiations were carried out with various institution and companies, dealing with hazelnut product. As an outcome of these negotiations, additional financing has been provided to the project Visit To The Minister Of Food, Agriculture And Livestock Mr. M. Mehdi Eker The most supportive institution to the Enhancing Quality and Productivity in Hazelnut Project is the Ministry of Food, Agriculture and Livestock. In order to give a start to the project, Executive Committee Chairman Mr. Şükrü Güngör KÖLEOĞLU, and Assembly Chairman Mr. Mehmet CİRAV made a visit to the Minister of Food, Agriculture and Livestock Mr. M. Mehdi EKER in September As a consequence of the meeting, it has been decided that Enhancing Quality and Productivity in Hazelnut Project has two main partners; Hazelnut Research Station, and Provincial Directorate of Food, Agriculture and Livestock Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği nden Stratejik Destek Projeye Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin desteğinin alınması için, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, Ankara da TOBB Başkanı Rıfat Hısarcıklıoğlu ile görüşme yaparak yardım talebinde bulunmuştur. Başkan Hısarcıklıoğlu da ülkemize en fazla net döviz kazandıran ürün olan fındıkta böylesine stratejik bir çalışmayı önemsediklerini ve nakdi destek sağlayacakları sözünü verdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Aralık 2014 te Trabzon a yaptığı ziyaretteki konuşmalarında projeyi överek diğer borsaların da örnek almasını istedi. Türkiye nin stratejik ürünlerinden olan fındıkta verim ve kalitenin arttırılması için başlatılan çalışmanın, TOBB un amaçları ve hedefleri arasında yer aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, projeye verdikleri önemi Bu proje herkes tarafından örnek alınmakta,yapılması gerekenlere yön ve yol göstermektedir. Halen kilo fındık alabildiğimiz bahçelerden 350 kilo alabilme imkanımız var. Bunu değerlendirmeliyiz. Bu bir zenginleşme projesidir. Biz TOBB olarak bu projeye her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz diyerek dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, Trabzon Ticaret Borsası nı ziyareti sırasında da bahçeye sembolik olarak fındık fidanı dikti Strategical Support Form The Union Of Chambers And Commodity Exchanges Of Turkey Executive Committee Chairman Mr. Şükrü Güngör Köleoğlu visited the President of the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey, Mr. M. Rifat Hisarciklioğlu in Ankara in order to provide a financial support to the project. President Hisarcıklıoğlu emphasized the importance of hazelnut, as an exported product-since it is one of the most valuable product in terms of net foreign currency earnings- and he also mentioned that they would provide financial support to the project. The President of the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey, Mr. M. Rifat Hisarciklioğlu made a visit to Trabzon in December 2014, and he stated that these kinds of projects were also needed to be implemented by other Commodity Exchanges. Indicating that enhancing productivity and quality in hazelnut project is among the objectives of the union, Mr. Hisarcıklıoğlu has said; This project should be taken as an example by other institutions, and it is also playing a leader role for illustrating what to be or not to be. It is possible to have 300kg/per decare, where as 80 or 90 kg can be gathered per decare now. This project should seriously be evaluated. This is the project of enrichment. We, as the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey, are willingly supporting this project and we will keep on our supports. During his visit to Trabzon, Mr. Hisarcıklıoğlu symbolically planted a hazelnut cultivar to the garden of Trabzon Commodity Exchange Bahçelere Söküm Desteği Projenin uygulayıcılarından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ikinci dönem faaliyetlerine bahçe sökümleri için mali destek sağlamıştır. Bakanlık tarafından sağlanan TL lik kaynak ile Trabzon daki yaşlı bahçelerden 114 dönümlük bir alanın sökümü gerçekleştirildi Support For Garden Ripping Ministry of Food, Agriculture and Livestock, as project partner, provided a financial support for garden ripping in the second term of project. 114 decares of old gardens in Trabzon were ripped and renewed. Ministry of Food, Agriculture and Livestock covered Turkish Liras for this implementation Fındık Tanıtım Grubu ndan Destek Projenin ortakları arasında yer alan Fındık Tanıtım Grubu 2013 yılından beri her yıl başında projeye mali katkı sağlamaktadır. Yapılan katkılarla, projenin faaliyetleri sürdürülmektedir.. Proje ortaklarının, projeye olan desteklerini vurgulamak amacıyla tanıtım materyallerinde ortakların isim ve logolarına yer verilmektedir Support From Hazelnut Promotion Group Hazelnut Promotion Group, as one of the project partners, has provided a financial support to the project since Project activities are implemented owing to the supports, given by project partners. In order to emphasize the support of partners to the project, the names and logos of them are being used in every promotion material

16 28 29

17 Projenin Tanıtımı 5. Promotıon Of The Project Projenin tanıtımı için ortaklarının da logolarının bulunduğu birçok görünürlük materyali tasarlanıp bastırılmıştır. Projenin görselliği açısından önem teşkil eden bu materyaller arasında, afiş, fındık takvimi, fındık el kitabı, roll-up, branda, kırlangıç, tabela ve yön levhaları bulunmaktadır. Numerous promotional materials- names and logos of project partners on them- have been printed and distributed to the producers. Brochures, posters, hazelnut calendar, roll-ups, awnings, hazelnut handbooks, signboards and destination boards have been designed as promotional materials. Proje kapsamında toplam adet detaylı bilgiler ve sloganı içeren afiş, adet üreticilere yönelik Fındık El Kitabı, adet fındıkta hangi ay ne yapılması gerektiğini anlatan fındık tarım takvimi, 4 adet açıkhava toplantılarında kullanılmak üzere hazırlanmış branda, 30 adet kırlangıç ve 20 adet roll-up kullanılmaktadır. Ayrıca, örnek bahçelerin yerlerini ve bahçe isimlerini gösteren tabela ve yön levhaları da araziye yerleştirilmiştir. As part of project, posters, which give detailed information about project and project motto, hazelnut handbooks, in which indicate how hazelnut planting should be done properly, hazelnut calendars, in which demonstrate monthly to do lists, 4 awnings, to be used in outdoor meetings, 20 roll-ups, and 30 mini flags are used. Furthermore, signboards and destination boards that show the addresses of sample gardens have been located in right places. 6. Halkla İlişkiler & Basın Public Relations And Media Projenin, birçok yazılı ve görsel yayın organı kullanılarak kamuoyuna erişilebilirliği sağlamıştır. Gazete, dergi, internet, radyo, televizyon gibi yerel ve ulusal medya organlarından faydalanılarak kamuoyuna projenin tanıtılması ve bu konuda farkındalık yaratılması sağlanmaktadır. In order to provide a smooth accessibility to the project, lots of media organs are used. Promotion of project, and relatively raising awareness of public opinion are carried out through the usage of both local and national newspapers, magazines, Internet, radio, and televisions. Projeye ayrıca Trabzon Ticaret Borsası nın düzenli aralıklarla yayınlanan Borsa Haber adlı dergisinde de geniş yer verilmektedir. Böylelikle diğer kurum ve kuruluşlara da faaliyetler hakkında bilgiler aktarılıp, projenin örnek teşkil etmesi sağlanmaktadır. Besides, Borsa Haber ( Borsa News ) magazine, which is peridocially published by Trabzon Commodity Exchange, gives detailed information about the project in each issue. Thus, other commodities and institutions can easily have information about the project. By using media organs, it is expected that Enhancing Quality and Productivity in Hazelnut Project will be a role model for other commodities and institutions. Proje kapsamında, ilgili haberler ve faaliyetleri içeren kapsamlı bir internet sitesi hazırlanmış ve kamuoyunun kullanımına sunulmuştur. The official website of the project gives service to the users in terms of news and project activities. N TRABZO BORSASI TİCARET OCAK BORSA HABER timi Hedef, Üre ak m Arttır FINDIKTA ÖRNEKBAHÇE I UYGULAMALAR BAŞLADI EKİM 2014 TRABZO N TİCARET BOR SASI BORSA HABER m ve Kalite ak... PileVeri anm ro Kazje m iz harekete,gdeeçvleti irdi... Türkiye Dikkat!. mali Bir ülkenin gayri safi milli hasılasının, dolayısıyla hiç şüphesiz gelirinin artmasına edilebilecek en büyük katkıyı ihraç yapmaktadır. ürünlerdeki artışlar 4 de ki tarihten Bulunduğu coğrafyada luluğu gelen konumu ve sorum bakımdan nedeniyle Türkiye, her açık bir çok farklı gelişmelere ülkedir. / Sayfa 3 de / Sayfa lu FINDIK ALAN Şükrü Güngör Köleoğ LARININ YE NİLE Mehmet Cirav NMESİ DE VL ET PO LİTİKASI OLAC AK... EN VERİM VE KA TÜRKİYE DE DEĞİŞ ANLIKLARI ARTTIRMAD LİTEYİ ALIŞK TİM KE TÜ Y A ÇA M i, TARIM DÖNE AKİNELİ ürün, damak zevk Mİ BAŞLAYACÇay sektöründekiayeni araştırmaları AKrım... oluşturm konusundakituru tasa lmalı Yönetim Kurulu Başkan ı Meclis Başkanı BORBSEAR HA k Ar-Ge fonu oluş destekleyece ZON TRABET BORSASI TİCAR 5 OCAK 201 Dünya lideri oldu borsamız tara ğumuz fındıkta, verim ve kaliteyi arttı fından 10 yıl rmak amacıyla harekete geçi riyor. Geçtiğim önce başlatılan çalışmal ar Devleti ile uygulanan iz yıl sektörle de Fındıkta Veri ilgili tüm kesi m ve oluşturulan mlerin iştira ki örnek bahçele Kaliteyi Arttırma Projesi ile kapsamında tarafından son rle de dikk atlerin çeki düzenlenen ldiği konu Ticaret ve Sana TOBB yi Şurası rapo runa da gird i. BÜTÜNLÜK İÇİ SORUMLUL NDE UK... Günümüzde kalkınma hare ketini de, bu hareketin unsurlarını da bütünlük içind bir e ele alıp değ erlendirmek zorunda olduğumuzu biliyoruz, bilmemiz gere kiyor. / Sayfa 2 de Mehmet Cirav Meclis Başk Devletin de söz için çalışmal konusu yenileme için çeşi ara başland ı. Proje kap tli teşvik tedbirleri verm bahçelerde esi samında yen de makinel er kullanılmay i oluşturulan ve ocak şek liyle yapılan a başlandı. Sıralı, diki mesafe de kullanılarak mlerde fındık ağaçlarının ikili, tekli kullanılıyor arasındaki. Projenin ikin traktör ve pat-pat gibi makinel ci dönemi için er de hazırlıklar yapılıyor. FIN DIKTA FİYAT DEĞİL SORUN, ÜRETİM... Süre kli söz edip, övü nüp duruyoruz; Tü rkiye fındıkta dünya üretim büyük kısmını ve ihracatının karşılıyor diye... / Sayfa 3 de anı Şükrü Güngör Yönetim Kuru Köleoğlu lu Başkanı BİR TARİH DAH A GÖÇTÜ... ALİ OSMAN UL VEFAT ETTİ. USOY TTSO ba hç e sö kü ld ü... zo n d a 45 ldi... MECLİS BAŞK Trab fidan diki ELİYLE ANI ININ yakın yeni DAN EREN35 DE VLE T ĞAÇLAR AliŞAOsm A... bi ne IK D an Ulus IN oy un vefatı ile boşalan TTSO Eren seçildi. R. Başk YAŞLI F Şadan Eren Meclis Başk, daha önce anlığı nda bulu YAPILIYO TTSO Yönetim anlığı na Şadan nmuş, TOBB Kurulu ve Mec Şadan Eren Yönetim Kuru halen TOB lis SÖKÜMÜ lu Taşımacılık sekt örü ile özdeşleşmiş isimler aras ında yer alan ve Trabzon un mar kalarından olan Ali Osman Ulus oy, 87 yaşında vefat etti. vini de sürd ürüyor. FINDIK BAŞKAN Tİ... FİDANI DİK Fındıkta bahçel eri koru mak daldan değil ye ve kazanmak rden to Yere dü, şen fın plama olgunlaşmay dıklar ra Bir kiş ile müm ı i daldan ndıman Çünkü; kündür bekleyip, 20-25, olarak Daldan daldan. toplam yerden ise to plan 40 a da fın dık ağac - 45 kg kabuklu anlara göre en Olgu Yerden ında sü az 2-3 kurutu rg ra lm toplanan nlaşmadan toplanan ünler zarar gö uş fındık topl ndıman daha fındık ha ar. Bu fazlad rür, ge fındık rm ACELE Yerden anda çabuk ku ta buruşuk or lecek yıllarda da maliyeti az ır. ETMEY alt toplanan anı yüks verimi rur. Da ELİM. Fın Fındık ba düşürü ır. ld ek an fın olur. dığı pa to dığ hçelerin r. toz daha planana gö i koruya ı olgunlaşm re adan to daha az çabuk lım, Bilin atar. plamay nemlen çli üret alım, Da ir. im yapa ldan de lım, Ka ği liteli fın dık üret l, yerden hasa t erek da ha çok edelim, kazana lım. Pa za rka 30 pı Ma h. Sa hil Ca dd es i No :10 3 Tra bz on T F ww w. tb.or g.t B ETÜ Hastane üye si Yönetim Kuru liği de yapmıştı. lu Başkanlığ ı göre- A ISRAR VE DOĞRUD İKRAR işe ceği için end SİYASİTürİST kiye nin gele ların gün ılanma 2014 yılı, yasa dışı yap bir tehlikeden, ük yaratacak asıyla büy arından ışığına çıkm ise uçurumun ken rak tabir yerinde zaman dilimi ola bir 2 de üğü dönüld... / Say fa geçecektir kayıtlara Cirav Mehmet Mec E SAYFA / 5 D DIKTA 2015 DE FINLİTİKASI DEVLET PO UŞACAK OL 4 ü yılı, yani 201 un Geçtiğimiz ta sor en, Fındık tamamlark üretim başlığını il, fiyat değ / Say fa 3 de atmıştık... lu gör Köleoğ Şükrü Gün Kurulu Başkanı Yönetim ı lis Başkan r 31

18 Proje, örnek uygulamalarla yerel ve ulusal televizyon kanallarında yer almakta ve geniş kitlelere ulaştırılmaktadır. Projenin hayata geçmesinden beri, açılış töreni başta olmak üzere, örnek bahçe söküm ve dikim uygulamaları da medyada haber olarak geniş bir şekilde yer bulmuştur. In addition to website and magazines, news and activities of Enhancing Quality and Productivity in Hazelnut Project have been aired on local and national televisions. Since the day project started, news like opening ceremony of the project, sample garden demonstrations, planting and ripping implementations have had a great influences on public owing to the news on media. Ayrıca, Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi, Fransız medya kuruluşu Agence France Press in (AFP) Trabzon da yapılan çekimlerle tüm dünyaya servis edilmiştir. Besides, French media institution, Agence France Press (AFP) mentioned about Enhancing Quality and Productivity in Hazelnut Project in the news they carried out in Trabzon. Proje, uygulama ve destekleme ortakları ile yapılan basın toplantıları ile de kamuoyuna sunulmuştur. Yapılan toplantılarda, fındıkta doğru uygulama yöntemlerine ve yaşanan sorunlara yer verilmiştir. Press Conferences, held with project partners, are carried out in order to release the public. In the press conferences, proper implementation methods for hazelnut and problems in hazelnut production have been emphasized. 7. Başbakan Ahmet Davutoğlu ndan Fındığa Destek Fındıkta yaşlı bahçelerin sökülerek yeniden dikim işleminin devlet politikası haline dönüştürülmesi ve bunun için de üreticinin desteklenmesi yönünde politikalar geliştirilmesi hedefine yönelik çalışmalar semeresini verdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, 14 Şubat 2015 tarihinde Ordu da yaptığı DOKAP Eylem Planı toplantısında, Fındık ve çayın ürün kalitesini arttıracağız. Ekonomik ömrünü tamamlamış çay ve fındık bahçelerinin süratle yenilenebilmesi için model etüdü geliştiriyoruz diyerek, devletin konuya el attığını açıkladı. 8. Öneri Başbakan Ahmet Davutoğlu nun, ekonomik ömrünü tamamlamış bahçelerin yenilenmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını açıklamasının ardından, devletin bu konuda uygulayabileceği destekleme politikası ile ilgili tespitler ve öneriler rapor haline getirilerek başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere sektörle ilgili bakanlıklar ile TOBB ye gönderildi. Raporda, özellikle Ünye nin doğusunda kalan ve ana üretim bölgesi olarak da adlandırılan 1. kesimde yaşlı bahçe oranının fazla olduğuna dikkat çekilerek, bahçenin sökümü, hazırlanması, fidan temini, dikimi, gübrelenmesi, işçilik ve bakın giderlerinin 2015 yılı fiyatlarıyla dönüm başına yaklaşık TL ye mal olduğu belirtilerek, devletin 5 yıl için üreticiye bu miktarı baz alarak maddi destek politikası geliştirmesi istendi. Raporda ayrıca üreticinin de yenileme çalışmalarına parasal ve işgücü katkıda bulunması gerektiğinin de altı çizildi. Söz konusu rapor başta fındıkla iştigal eden Ticaret Borsaları olmak üzere, fındık üretilen illerdeki sivil toplum örgütlerine de ulaştırılarak, benzeri doğrultuda talep de bulunarak, sistemin acilen uygulamaya konulması yönünde destekleri talep edildi. 7. Direct Support To Hazelnut From The Prime Minister Of Turkey, Mr. Ahmet Davutoğlu Efforts and implementations for building new gardens and renewing the old-aged gardens, to be taken into the activity plan of the government, resulted positively. Prime Minister of Turkey Mr. Ahmet Davutoğlu said in the DO- KAP (Eastern Black Sea Regional Development Agency) Activity Plan Meeting, held in 14th February of 2015; We will raise the product quality in hazelnut and tea. We are working on a survey in order to renew the old-aged and inefficient hazelnut and tea gardens immediately. 8. Recommendations After the statements of Prime Minister Mr. Ahmet Davutooğlu, a detailed report, including recommendations and evaluations about what to be done for supporting policy in hazelnut, was sent to primarily Ministry of Food, Agriculture and Livestock, The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey, and to the related ministries. In the report, it is stated that especially in the region starting from the eastern side of Ünye, also known as 1st Standard Region, there are a lot of old-aged and inefficient hazelnut gardens. The caring of these gardens, such as ripping, sapling supply, planting, fertilizing and labor workmanship costs approximately Turkish Liras, so government should at least create a financial support policy to the producers for 5 years. Additionally, producers also contribute both financial support and labour force for their gardens. To clarify, 50% of financial support can be given by government, and 50% of the costs should be covered by producers. The above-mentioned report has been sent to the Commodity Exchanges, and non-governmental organizations in other provinces dealing with hazelnut products. They are also expected to write a recommendation report for this case, and ask for governmental support to the producers in garden renewing demonstrations

19 9. Sonuç Ülkemiz dış ticaretinde önemli bir yer tutan fındık ürününde son zamanlarda verim ve kalitede önemli bir düşüş yaşanmaktadır. Bunun için, birim alandan alınan fındığın verim ve kalitesinin arttırılmasına yönelik, Trabzon Ticaret Borsası olarak uyguladığımız bu proje ile ülkemizin sektördeki lider pozisyonun korunmasına katkı sağlanacaktır. Türkiye de özellikle Birinci (Ana) üretim alanı olan Doğu Karadeniz de fındık bahçelerinin mevcut sorunu daha büyüktür. Bunların giderilmesine yönelik amaçla başta devlet ve üreticiler olmak üzere tüm kesimleri harekete geçirmeye yönelik çalışmalar olumlu sonuç vermiştir, vermektedir. Bu proje ile birlikte, yaşlı, ekonomik ömrünü tamamlamış fındık bahçelerinin sökümü, toprak analizleri, fidan teminleri ve modern dikim uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Doğru uygulama yöntemleri ile, mevcut durumda birim alandan alınan kg fındık, kg/da kadar çıkabilecektir. Bilinçli üreticinin yapacağı bilimsel tarım uygulamaları, Türkiye nin fındıktan kazanımını üretimden ihracat aşamasına kadar arttıracaktır yılları arasında toplamda 63 adet örnek bahçe tesis edilen, Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi işlevini yerine getirmiş ve sorunun ortaya konup, çözümü için yapılması gerekenlere de öncülük etmiştir. Hedefimiz, sektörün aksayan diğer yönleri ile ilgili de çalışmalar yaparak, her alanda verim ve kalite ile istikrarlı piyasalar, ve de buna bağlı olarak dış ticareti arttırarak döviz kazandırmaktır. 9. Conclusion There is an unavoidable decrease in quality and productivity of hazelnut, which is one of the most exported products of Turkey. Under the lights of these crucial problems, Trabzon Commodity Exchange aims to solve quality and productivity of hazelnut with Enhancing Quality and Productivity in Hazelnut Project, which also helps Turkey to protect its leader position in the sector. Initially, there are huge quality and productivity problems in 1st Standard Region, also known as Eastern Black Sea Region. Given efforts in order to remove these problems away by the help of government and producers, worked successfully. Thanks to this project, old-aged and neglected hazelnut gardens are renewed, soil analysis is carried out, hazelnut cultivars by soil types are supplied, and modern plantation systems are infused on producers by project team. Through proper implementation systems, producers can take kilos per decare instead of kilos. The more conscious producers deal with modern agricultural implementations, the more successes Turkey will gain both in production and exportation rankings. Owing to Enhancing Quality and Productivity in Hazelnut Project, 63 sample gardens have been renewed from 2013 through 2015, and by this way; the project has achieved its objectives, which are to be pioneer for solving the current problems in hazelnut. Our goal, as Trabzon Commodity Exchange, is to carry out beneficial implementation in other deficiencies, occurring in hazelnut sector, to generate more stable and qualified markets, and to earn much more foreign currency through increasing exportation. İletişim / Contact Informatıon Murat Taşkın Proje Koordinatörü / Project Coordinator Nazlı Genç Proje Asistanı / Assisstant Coordinator Ömer Altuntaş Fotoğraf / Photographer Trabzon Ticaret Borsası / Trabzon Commodity Exchange Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No.103 Trabzon / Turkey MİT Tasarım / Design / mit-tr.com KLASMAT Baskı / Print / klasmat.net 34 35

20 ENHANCING QUALITY AND PRODUCTIVITY IN HAZELNUT PROJECT 36

1 2 3 4 12 13 14 15 Editör Editor Dünya hububat üretiminde 139 milyon tonluk artış beklentisi Değerli okurlar, Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), son raporunu 26 Eylül de açıkladı. Rapor, 2013/14

Detaylı

92 CARÎ AÇIĞA KARŞI KOBİ LER VE TARIM 2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ RAPORU MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212

Detaylı

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL ASD Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ambalaj Sektörü İftarda Buluştu Ambalaj sektörü CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 Year:28 Issue:156 FİYATI: 25TL Ambalajın

Detaylı

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI AMBALAJIN OSCARLARI SAHPLERN BULDU TÜRK ÖĞRENCLERN BAŞARISI DEVAM EDYOR DEPOZTOLU OLMAK YA DA OLMAMAK www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:155 NSAN-MAYIS-HAZRAN 2014 Year:28 Issue:155 FİYATI: 25TL INTERPACK

Detaylı

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour Newsletter International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara International Labour Office, Ankara ISSN 1564-510 X Cenevre de düzenlenen Çocuk İşçiliği ile Mücadelede İyi Örnekler konulu

Detaylı

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. "Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede?" "Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız"

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede? Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız YILY KJANUARY YILYEAR: 16 SAYIISSUE: 75 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2014 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS "Satıcılar organize oldu, alıcılar

Detaylı

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 2014-2018 STRATEJİK PLAN EKİBİ Ahmet ALİYAZICI G. Şengül YILMAZ Faruk ÜNYELİ Elif MERCAN ÜNYELİ II Ticaret Borsaları rekabete dayalı güvenli bilgi dolaşımı

Detaylı

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism Kasım - Aralık 2008 6 GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism SAĞLIK TURİZMİNDE KÜTAHYA NIN KONUMU THE POSITION OF KUTAHYA

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010 MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010 Bünyesinde 26.000 i aflk n ihracatç firmay bar nd ran ve her y l ülke ihracat n n üçte birini gerçeklefltiren stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM

Detaylı

Contents çindekiler DERG GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ TÜRSAB. 36 3. Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 18. Olağan Genel Kurul a doğru

Contents çindekiler DERG GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ TÜRSAB. 36 3. Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 18. Olağan Genel Kurul a doğru TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

Tarım bankacılığına farklı bir bakış

Tarım bankacılığına farklı bir bakış 8 Tarım bankacılığına farklı bir bakış A A different view on agricultural banking A Hazırlayan / Editorial: Mehmet Yıldız Kıdemli Tarımsal Kredilendirme Uzmanı (Senior Agricultural Lending Expert), Erdal

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com SAYI 4/2012 KÜNYE TÜRKİYE IDENTITY DISC İLK ULUSAL ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK H ava Kargo Türkiye ailesi olarak; ilk ulusal etkinliğimizi 4 Mayıs 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE...

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE... DOMOTEX 2013 ün Öne Çıkan Eseri: PETROL TAHMİNLERİ KORKUTUYOR! FLOORING DELUXE... Hodri meydan diyorum!... Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Veysel Eroğlu, Hiç kimsenin ormanlık alanlarda yer işgal

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLYMPIC WORLD NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLİMPİYAT DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE 2013 MEDITERRANEAN GAMES IN MERSİN ANADOLU NUN ZİRVESİNDE ÜNİVERSİTE OYUNLARI UNIVERSITY GAMES AT THE SUMMIT OF

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 2 6 8 10 12 17 22 28 30 33 34 36 38 39 39 40 41 42 46 50 Hüseyin Avni Lifij - Biyografi Hüseyin Avni Lifij - Biography Grup Yapısı Group Structure

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi Haziran 2012 Yıl 21 Sayı 241 DENİZ TİCARETİ III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi III rd International Congress on Mediterranean Trade and Port Cities was held

Detaylı

Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi

Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK YILYEAR: 14 SAYIISSUE: 63 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2012 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS AKIM METAL SAN. VE TİC. A.Ş. ANADOLU ISUZU OTOMOTİV

Detaylı

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE MAYIS 2015 SAYI 30 - MAY 2015 ISSUE 30 TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI FİYAT- PRICE 5 TL TURKEY S HONOR TURNED 50 КРАТКОЕ

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı

İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ

İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ PROVINCES PREPARING FOR THE EUROPEAN UNION PROJECT ABSTRACTS 21 Haziran 2011 21 June 2011 Ankara İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı REF

Detaylı

TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ

TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ Dr. A. Ahmet YÜCER Dr. Muhammet DEMİRTAŞ Ahmet ÇELİK Dr. Şevket KALANLAR Dr. Ayla ALTUN Dr. Mustafa

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Eylül / September 2012 Sayı / Issue 4 Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı In aviation trainings always higher for 30 years Akademimiz 30 yaşında The Academy

Detaylı