Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için İpuçları, Teknikler ve Taktikler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için İpuçları, Teknikler ve Taktikler"

Transkript

1 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için İpuçları, Teknikler ve Taktikler Teknik 1: Zaman Uyumuna Göre Eleme Yapmak Seçenekleri fiillerden oluşan bir soru tense bilgisi sorusudur. İlk önce seçeneklerde verilen tenseleri zaman bakımından sınıflandırınız ve zaman bakımından uyumsuz olanları eleyiniz. Seçeneklere bakarken present, past, future sınıflandırmasını mutlaka yapmalısınız. Eğer bu elemeden sonra karşınızda hala birden fazla seçenek varsa aşağıda belirtilen yöntem uygulanmalıdır. Yds Teknikleri Zaman uyumu kuralına göre eleme yapıldıktan sonra elde kalan seçenekler arasından doğru olanı bulmak için cümle anlamına bakmak yerine soruda verilen ipuçları değerlendirilir ve tense özelliklerine göre eleme yapılır. Örneğin seçeneklerde was verbing / had verb3 eşleşmesi mantıksız olacaktır. Çünkü past continious tense geçmişte aynı anda olan iki olayı anlatırken past perfect tense önce-sonra ilişkisini gösterir.

2 Verb tense sorularında verilen her iki cümlede de ayrı ayrı zaman belirtilmemiş ve özneleri aynı ise iki cümlenin zaman uyumlu olduğunu düşünmek mantıklıdır. İki boşluğun doldurulması istendiğinde de boşluğa gelebilecek ifadelerin zaman açısından uyumlu olmasına dikkat etmeliyiz. Soru kökünde verilen had verb3 fiil çekiminin mutlaka past tense bir cümle ile tamamlanması gerekmektedir. Bu bir gramer kuralıdır. Teknik 2: Zaman Cümlecikleri ve Zaman Uyumu Bu kurala göre önce-sonra ilişkisini gösteren when, once, as soon as,after, before, by the time gibi zaman cümleciği içerisindeki tense yapısı ile ana cümledeki tense yapısı uyumlu olmak zorundadır. Teknik 3: That ve Zaman Uyumu That den önce ve sonra verilen fiil ile that cümleciğinin zamanı genelde uyumludur. Ancak that cümleciği içerisinde farklı tense yapısı kullanmayı gerektiren bir özne veya zaman ifadesi varsa her iki boşluğun zamanı farklı olabilir. Teknik 4: Duyurma Fiili, That ve Zaman Uyumu Ana fiil olarak bir duyurma fiili kullanılırsa that cümleciği içindeki fiil 1. Derece past yapılır ve ana fiil ile that cümleciği içerisinde zaman uyumu aranır. Teknik 5: Ahmet-He

3 Soruda verilen özneyi şıklarda farklı adlandırmalar ile aramalıyız. Örneğin; Ahmet-he, onlar-they, Betül-she gibi Soru kökü olarak verilen he, she, they, we, it, other, such vb. gibi referans ifadelerin doğru cevap olarak verilen cümlede karşılanması gerekir. Teknik 6: +,+ Metodu Because, so, for, therefore, nowthat vb. gibi yapılarda cümle içerisinde ters durumlar yer almaz. Anlam ve yapı paraleldir. Çünkü bu ifadeler sebep-sonuç ilişkisini yansıtır. Teknik 7: +, Metodu Eventhough, although ve though yapıları tam zıtlıktan bahsetmeseler de bu ifadeler ile ana cümleler arasında anlam bakımından tersi durumlardan bahsedilir. Yani; (+) olumlu olay, though ile (-) olumsuz fikir (-) olumsuz olay, though ile (+) olumlu fikir Ayrıca but, yet, however, rather gibi bağlaçların kullanıldığı cümlelerde de bu durum söz konusudur. Teknik 8: Düzeltme Yapmak Eventhough, although ve though ile kurulan cümlelerden sonra anlamı pekiştirmek için actually, in fact, in reality gibi zarflar da kullanılabiir. Aslında, aslına bakarsanız, gerçekte vb. gibi anlamlar veren bu ifadeler, daha önce söylenen sözü düzeltmek için kullanılır.

4 Bunlara ek olarak zıtlık bağlaçlarından ana cümlelerde can, could, might, may ile ihtimal gösteren cümlelerdeki bilgi de but, yet, though vb. içeren yan cümlelerle düzeltilebilir. Teknik 9: While ve Whereas While ve whereas zarfları iki farklı özne, nesne veya durumu karşılaştırmak veya birbirlerine karşı olan üstünlüklerini göstermek için kullanılır. Yani karşılaştırmalar arasında tam zıtlık olmasa da bu ifadeler tıpkı more than yapısındaki gibi farklılıkları sergileyebilirler. Eğer soru sizi bir okuyuşta doğru cevaba götürememişşe, çözüme seçeneklerde yer alan while veya whereas zarfından başlamanız akıllıca olacaktır. Çünkü bu ifadeler çok keskin anlama sahip olup ya doğrudur ya da kesinlikle yanlıştır. Teknik 10: Miktar İfadelerinden Yararlanmak Cümlenin öznesi some, many, most veya few gibi miktar ifadelerini içeriyorsa doğru cevap olan seçenekte de other, others, few gibi ifadeler içeren tamamlayıcılar aramak mantıklı olacaktır. Teknik 11: So That ve In order That So that ve in order that den sonra gelen cümlede mutlaka şu modallar olur; can, could, may, might, will, would. Teknik 12: Yakın Anlam

5 İngilizce yakın anlamı bulma sorularında the more the more kalıbı ile as cümlecikleri birbirine eş anlam olarak verilebilirler. Teknik 13: İsim + Sıfat Cümleciği, Tanım + Sıfat Cümleciği, A veya An+ Sıfat Cümleciği Gramer sorularında bir isimden sonra boşluk bırakılmışsa arayacağımız ilk seçenek sıfat cümleciği olmalıdır. Ayrıca cümle tamamlama sorularında verilen tanım cümlelerine de dikkat etmek gerekir. Ayrıca a, an, any, somebody, something gibi belirtisiz isimlerin daha sonra bir sıfat cümleciği ile açıklanması anlamı tamamlar. Sıfat cümlecikleri; who, whom, which, where, when, why, that, whose ile yapılır. Özel bir isimden sonra iki virgül arasında ne olabileceği soruluyorsa seçeneklerden sıfat cümleciği tercih edilir. Sadece that ile yapılan sıfat cümlecikleri ek bilgi vermez. Teknik 14: İsim Cümlecikleri İsim cümlecikleri, cümlenin öznesi ya da nesnesi konumundadır ve kullanılabilmeleri için fiilden önce ya da fiilden sonra gelmeleri gerekir. It ile başlayan cümleler isim cümlecikleri ile tamamlanırlar. Bizden fiili nitelememiz isteniyorsa isim cümleciği, ismi nitelememiz isteniyorsa sıfat cümleciği kullanılır. That, what, whether, how vb. gibi yapılarla oluşturulan isim tümceleri anlam bakımından eksik olan fiilin tamamlanmasını gerektiren cümlelerde ortaya çıkar. Whether ile kurulan isim cümlecikleri belirsizlik, tartışma, emin olmama gibi durumları karşılar.

6 Teknik 15: Noktalama İşaretleri Önünde virgül kullanılanlar; for (because anlamındayken) and (iki cümleyi bağlarken) nor but ( iki cümleyi bağlarken) or( iki cümleyi bağlarken yet so where while whereas (özneler farklı olmalı) which when (Önünde zaman ismi olmak kaydıyla), Önünde herhangi bir noktalama işareti olanlar: On the other hand, otherwise, however, rather Önünde virgül kullanılmayanlar: As, if, because, that is, before, since, that, although, eventhough, despite, whether, in case, unless, just as, in that İsim cümleciklerinden önce virgül kullanılmaz. Ayrıca virgül, özel bir isimden sonra gelen sıfat cümleciklerinde mutlaka kullanılır.

7 Teknik 16: That Cümleciği a) That cümleciği içinde özne yoksa ve that yapısından hemen sonra fiil gelmişse önüne isim gelmelidir. Örn; People that live in Ankara suffer from water. b) Cümle tamamlama sorularında verilen boşluktan sonra virgül kullanılmışsa that cümleciği seçeneklerden elenir. c) Duyuru cümlelerinde rapor eden fiil yapısı ile that cümleciğinin zamanı uyumlu olmalıdır. d) Passive yapıların sonuna that getirilemez. Ancak nesnesi belli olmayan ve it gibi baş özne ile başlayan passive cümleler that ile tamamlanabilir. e) That ile kurulmuş isim cümlecikleri soru olarak verilmiş ise ana fikir that kalıbının içindedir. Bundan dolayı sorunun içindeki cümle olduğunu varsayınız. Teknik 17: This, That, These, Those This, that, these, those işaret sıfatlarının bir önceki veya bazen bir sonraki cümlede mutlaka karşılığı olmalıdır.

8 Teknik 18: Anlam Bakımından Eleme (+-, ++, ) Olumlu (+), but olumsuz (-) Olumlu (+) ; however, olumsuz (-) Olumlu (+) because olumlu (+) Olumlu (+), so olumlu (+) Olumlu (+). Nevertheless, olumsuz (-) Although / but cümleciği + zıt durum While / Whereas cümleciği + karşılaştırma ve zıtlık Because / Since / So / Thus cümleciği + parelellik If / As long as / Only if cümleciği + parelellik Unless / Evenif / No Matter Cümleciği + Zıtlık Basitçe anlatmak gerekirse iyi bir şeyden iyi bir sonuç, kötü şeyden ise kötü sonuç çıkacaktır. Teknik 19: Olumsuz Zarflar ve Yardımcı Fiil Neither, not only gibi olumsuz zarflarla başlayan cümlelere yardımcı fiil getirilir. Çünkü İngilizcede olumsuz zarflarla başlayan cümleler devrik yapıdadır. Teknik 20: Would

9 Would be yapısı görüldüğünde if ya da if anlamı veren ifadeler soruda aranmalıdır. That cümleciği içinde would kullanılabilmesi için rapor eden ana fiilin past yapısında olması gerekir. Otherwise, but, or else, without, would yapıları verildiyse would elenmez. Bu bağlaçlar ile kullanılan would bir if cümlesinin ima edilmiş halidir. Cümlede would be ya da wouldhave verb3 varsa cümlede mutlaka if veya wish olmalı. Would ifadesi koşul cümlesi + past bir seçeneği tercih etmemiz gerektiğini gösterir. Teknik 21: Bağlaçların Farklı Anlamları Just as: -iken; gibi, benzer olarak, tıpkı + just as as: kadar Just as benzerliği ifade ederken such as örneklemeyi ifade eder. Yet: henüz, fakat Still: hala, fakat Since: -den beri, çünkü, için While: -iken, zıtlık As: -iken, çünkü, olarak, gibi Once: hemen sonra, bir zamanlar

10 Teknik 22: Benzer Anlamlı Bağlaçları Elemek Seçenekleri bağlaçlardan oluşan sorularda benzer anlamlı bağlaçları öteleyerek kalan seçenekler üzerine odaklanırız. Yapısal olarak uygun olmayanlar da hemen elenebilir. Teknik 23: İkili Bağlaç Seçenekleri ikili bağlaç veya yapılardan oluşan sorularda yapısal olarak uygun olanlara odaklanırken uygun olmayanlar da hemen elenir. Bu tür yapılarda en kolay tercih edilebilecek olanlar both/and, not only/but also, neither/nor ve either/or yapılarıdır. Teknik 24: Passive Yapı ve By İlgeci Passive yapılarda by ilgeci kullanılır. Teknik 25: Zıtlık ve Beklenmeyen Sonucun Fark Edilmesi Soru kökünde kullanılan still, nevertheless, actually, in fact, in reality gibi ifadeler zıtlık bağlacını çağrıştırır. Ayrıca only, merely, just, solely gibi azımsama zarfları da ters bir durumun anlatılacağını haber verebilir. Teknik 26: Zıtlık Bağlaçları ve Zaman Although, though, eventhough, while gibi zıtlık bağlaçlarının için zaman dönem ifadeleri verilmişse doğru cevap olarak aramamız gereken seçenekte de yeni bir dönem aranması mantıklı olacaktır.

11 Teknik 27: Zıtlık Bağlaçları ve Pekiştirme Although, though, eventhough zarflarının actually, instead, in reality gibi zarflarla tamamlanması anlamı pekiştirir. Teknik 28: Tarih Uyumu Bir cümleye zaman belirten bir ifade ile başlanmışsa doğru cevap olan seçenek de buna uygun olmalıdır. Teknik 29: Koşul ve Would ile Could Koşul cümlelerinde (if, as if, onlyif vb.) past tenselerin kullanımı devamında could, would gibi çekimli modal ifadeler gerektirir. Genel olarak baktığımızda ise koşul cümleleri may, might, can, could, will, would modallarını gerektirir. Teknik 30: Zıtlık + Zaman / Dönem Although, though, eventhough, while vb. gibi zıtlık bağlaçlarının içinde zaman / dönem ifadeleri verilmişse doğru cevap olarak aramamız gereken seçenekte de yeni bir dönem aranması mantıklı olacaktır. Teknik 31: Çeviri Sorularında Özne ve Fiil + Keskin İfadelerin Tespit Edilmesi Eski çeviri sorularının aksine, yeni nesil çeviri soruları daha fazla unsuru düşünerek çözülmektedir. Bu tür sorularda yapılması gereken ilk şey özne ve fiilin tespit edilerek hangi seçenekler üzerine odaklanmamız gerektiğini tespit etmektir. Gerekli elemelerden sonra da verilen soru kökündeki sıfat, zarf, bağlaç, miktar vb. gibi ifadeleri tespit etmek gerekir. Teknik 32: Diyalog Soruları

12 a) Bir diyalog sorusunda verilen boşluktan sonra veya seçeneklerde well, To begin with, on the first side, firstly, let me think vb. gibi ifadeler ile diyalogda konuşmacının açıklamaya başlayan bir tarzı olduğunu göstermektedir. b) Eğer diyalogda verilen boşluktan sonra açıklama yapılmış ise bu durumda doğru cevap açıklamaya sevk eden net bir soru olmalıdır. c) Diyalog sorularının bir diğer türü de sonuç çıkarma sorularıdır. Bu tür sorularda verilen boşluktan sonra then, so, thus, in thatcase, if, so vb. gibi ifadeler kullanılır. d) Onaylama soruları konuşmacılar arasında fikir birliğinin veya ayrılığının sorgulanmasından ibarettir. Yani yes ile no nun farklı şekillerde ifade edilmesine dayalıdır. Yes yerine kullanılabilecek ifadeler: Yes of Course / For sure / Certainly / Right / Exactly / Absolutely / I suppose it / I believe it is / I hope so / I think so vb. No yerine kullanılabilecek ifadeler: Indeed / I guess so / That may be true / I dont think so / On the contrary / Not really / Actually / As a matter of fact / Unfortunately Teknik 33: Verilen Cümleye En Yakın Anlamı Bulmak a) Bu tür sorularda temel prensip kelimelerin veya cümlelerin transfer edilmesi değil; toplam ana fikrin ve söyleyiş üslubunun nakledilmesidir. b) Okuduğunuz referans bir cümlede en keskin ifadeler ve özne-fiil ilişkisi doğru cevabı bulmak için oldukça kullanışlıdır. c) Referans ifadede (soru) kullanılan kelimeleri değil, bu ifadenin oluşturduğu anlam bütünlüğünü göz önünde bulundurmalıyız.

13 Örneğin bir cümlede not, never, nor gibi ifadelerin kullanımı sadece gramer bakımından olumsuz yapar. Ancak anlam olumlu olabilir. Örn; I am not ill. d) Soruda yerilen miktar belirteçleri verilen ifadenin karşılanmasında önemli rol oynar. e) Verilen bir referans cümlede olumsuzluk anlamı veren yapılar, cümlede bir problem, mutsuzluk, başarısızlık gibi anlamları daha kolay fark etmemizi sağlar. f) Soruda yer alan modal ifadeler mutlaka fark edilmelidir. Zira bu tür ifadeler hem anlam hem de üslup üzerinde etkilidirler. Modal ifadeler: can, could, may, might, must, haveto, would, rather, had better, should, vb. g) Referans ifadede bir karşılaştırma yapılmış ise doğru cevap olan ve anlamı karşılayan seçeneğin de bir şekilde karşılaştırma yapması gerekir. Karşılaştırma için more, -er than, the best, -est, while, whereas gibi yapılar kullanılabilir. h) İki veya daha fazla olay ardışık bir şekilde sıralanmış olabilir. Bu durumda olayların yeniden ifade edileceği bir cümlede de bu olay sıralaması benzer bir şekilde verilmelidir. i) Referans cümlede sebep sonuç ilişkisi verildiyse, sebep sonuç ilişkisini gösteren bir şık tercih edilmelidir. j) Referans cümlede zıtlık ifadesi varsa, doğru seçenekte de benzer anlama gelen bir zıtlık ifadesi vardır. k) Mutlaka özne ve fiiller, miktar belirteçleri, bağlaç kullanımları, zarf ve vurgu yapan ifadeler, modal yapıları veya benzer anlamlı yapılar ile karşılaştırma yapıları eşleştirilmelidir. Teknik 34: Okuma Soruları

14 a) Bir paragrafın giriş bölümünde however, nevertheless, but, on the other hand vb. gibi zıtlık yapıları bulunuyorsa ana fikir bu yapıların içerisindedir. Çünkü fakat, ama gibi anlamlara gelen bu bağlaçlardan önce söylenmiş olan her şey çürütülür. b) Paragrafın zamanı tespit edilir. Zaman uyumu aranır. c) Paragrafın konusu ve kahramanı tespit edilir. d) Paragrafın yazılma amacına bakılır. e) Anlam geçişi sağlayan yapılara dikkat edilmelidir. Bağlaçlar (so, yet, however vb.), zarf cümlecikleri (because, though, now that vb.), prepositionlar (because of, despite, due to vb.) f) Paragrafta verilen yorum ögeleri belirlenir. Olumlu-olumsuz sıfat ve zarflar tespit edilir. g) Genel özel kavramlara dikkat edilir. Daha açık anlatmak gerekirse paragrafta boşluktan önce verilen kavramlar daha genel iken boşluktan sonra verilen kavramlar daha özel ise, arada bu geçişi sağlayan cümle doğru cevap olacaktır. h) Seçeneklerde verilen bazı sözcüklerin karşılığının olup olmadığına bakmak ve ona göre eleme yapmak da önemli bir tekniktir. i) Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulmamız gerektiğinde şu kıstaslara dikkat edilmelidir; konu bütünlüğü olmalı, yorum bütünlüğü olmalı, bağlaç kullanımı doğru ve yerinde olmalı, zaman kavramı doğru kullanılmalı ve uyumlu olmalı, anlam geçişini sağlayan sözcüklerin önceki ve sonraki cümlelerde karşılığı olmalı. j) Hiçbir bağlaç ve gerekçe olmadan zaman değişikliğine uğramış olan ve paragraftaki tüm cümlelerden farklı zamana sahip olan cümle paragraftan atılmalıdır. Ayrıca cümle içerisinde iki virgül veya başka bir nokta ile ayrılmış yan cümlenin farklı zamana sahip olması paragrafın zaman bütünlüğünü etkilemez. Paragraf içerisinde yer alan tüm cümleler

15 zaman açısından uyumlu ise konu dışına çıkan cümlenin anlatımı bozduğu için paragraftan atılması gerekir. k) Sınavda verilen paragraflar daima zaman uyumlu değildir. Paragrafta bir konunun geçmişinden, şimdiki durumundan ve geleceğinden de bahsedilebilir. Ancak bu farklı zaman geçişlerinin but today, however in the past gibi kullanımlarla verilmesi gereklidir. Teknik 35: Transition Bağlaçlar ile Anlam Geçişi İki cümle arasında (+) olumlu, (-) olumsuz ilişkisi kuran bağlaçlar. Paralel anlam ve sonuç: Therefore, thus, similarly, besides, because, as a consequence, as a result consequently, for this reason, thus, hence, accordingly, this is why Zıt anlam: however, on the other hand, conversely, in contrast, even so, in spite of his, on the contrary, nevertheless, but, yet Örneklendirme: For example, to illustrate, for instance İlave fikir: in addition, furthermore, moreover, more and more, besides Sıralama: first, second, third, firstly, secondly, thirdly Zamana göre sıralama: at first, afterwards, later, then, in the mean time, meanwhie Benzerlik: similarly, correspondingly, in the same way Açıklamak, yeniden anlatmak: In other words, put in a different way, that is Düzeltme: Rather (aslında)

16 Paragraf Soruları için Çözüm Teknikleri 1) Önce soruları okuyun. Bu sayede sizden istenen bilgiyi daha çabuk fark edebilirsiniz. 2) Temel paragraf analizi yapın. Bu analizi yaparken paragrafın konusu nedir, paragrafın zamanı nedir sorularına cevap verin. 3) Bir paragrafta anlatım iki zamanlı da olabilir. Böyle bir durumda paragrafı zamanına göre ikiye ayırın ve soruda sizden ne isteniyorsa ona göre paragrafı analiz edin. 4) Paragrafın yazılma amacını tespit edin. 5) Soru köküne dikkat edin. Soruyu cevaplarken paragraf içerisinde verilen bilgilere dayanarak tercih yapın. Kendi dünya görüşünüzü soruya yansıtmayın. 6) Paragrafta yer alan yorumları inceleyin ve +,- olarak işaretleyin. Bu sayede seçeneklerde verilen yorumların uygun olup olmadığı daha kolay ve hızlı bir şekilde tespit edilir. 7) Paragrafın ana fikrini bulun. Ana fikir tüm cümlelerde yer alan anlamı kapsayan bir genellemedir. Ana fikir okuduğunuz metnin iskeletidir ve ana fikri tespit ederek seçenekler arasından tercih yapmak çok daha kolaydır. Genellikle ana fikir metnin ilk bölümünde olsa da kimi zaman metnin ortasında ya da sonunda olabilir. Hatta ana fikir ima edilmiş de olabilir. Ana fikir = Konu (kahraman) + yorum (verilmeyebilir) + limit (konu sınırı) 8) Anlamı daraltan ve vurgu yapan ifadelere dikkat edin. Paragraf içinde dikkati bir noktaya çekmek için kullanılan especially, specificially, essentially gibi zarflar ya da in fact, rather, indeed, moreover gibi bağlaçlar vurgu yapmak için kullanılabilirler. 9) Seçenekler arasında anlamı daraltan sözcüklere dikkat edin. Only, merely, just gibi Bu ifadeler ile yapılan yorumlar ya kesin doğrudur ya da kesin yanlıştır.

17 Paragraf Soru Türleri 1) Bilgi Soruları; Bu soru türünde soru kökünde net bilgiler verilerek adayların parçada geçen özel bir bilgiye bakarak doğru cevabı bulmaları istenmektedir. Örnek soru kökleri; It is explicitly / clearly / directly stated in the passage that It is stated / emphasized / mentioned in the passage that According to the passage (net bir bilgi) One point made in the passage is that As it is pointed out in the passage, Eğer soru kökünde yer, zaman, şahıs, bir olay gibi net bir bilgi verilmişse bu durumda bu bilginin paragrafta karşılık geldiği referans bölüm bulunarak seçenekler arasından doğru cevap bulunmalıdır. 2) Çıkarım Soruları Bu soru türünde bizden çıkarım yapmamız istenir. Bu durumda seçenekler arasından doğru bilgi aramak yerine bir şekilde ima edilmiş veya verilen bir bilgiye göre farklı şekilde yorum yapan seçenek doğru cevap olacaktır. Örnek Soru Kökleri;

18 It is under stood from the passage that It can be inferred from the passage As it is implied in the passage One can draw from the passage that Çıkarım sorularında yorum yaparken parçada verilen bilgilere dayanarak yorum yapılmalıdır. Kendi dünya görüşümüzü yorumlarımıza yansıtmamalıyız. Ayrıca kesinlikle yanlış olduğunu düşündüğümüz seçenekleri eledikten sonra kalan seçenekler arasında doğru cevabı bulmaya çalışmalıyız. Paragraf soruları içinde verilen rakam-oran ifadeleri, modallar (can, must, would), önemli sıfat ve zarflar, varsayım, tahmin ve görüş bildiren ifadeler genellikle çıkarım sorularının dayandığı unsurlardır. 3) Görüş Soruları Bu soru türünde ya paragraf içinde geçen şahısların görüşleri ya da yazarın durum veya olaylar hakkındaki görüşleri sorulmaktadır. Görüşü sorulmayan tek taraf sizsiniz. Yani kendi görüşlerinizi ve ön yargılarınızı çözüme katmayınız. Örnek Soru Kökleri; According to the writer As far as the author is concerned The writer implies that As scholar suggest

19 As we understand from the passage Henry Smith is of the opinion that 4) Ana Fikir Soruları Bu soru türü paragrafta verilen detayları değil, paragrafı en iyi özetleyen seçeneği sormaktadır. Bu durumda bir seçenekte verilen bilgi doğru olsa bile paragrafın tümünü kapsayan bir anlam içermedikçe doğru cevap olamaz. Örnek Soru Kökleri; The passage is mainly about The passage is about The main idea of the passage is that The main purpose of the writer is that The passage as a whole emphasizes The passage / writer largely deal swith

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ

İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ A1 Beginners Elementary Dil Eylemleri Gramer Konuşma İşaretleri Kelime Hazinesi Konular Yönler; Alışkanlıkların ve rutin düzeninin Kendinden bahsetme (kişisel bilgilerin paylaşımı);

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 3. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2014-2015

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 3. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2014-2015 Seviye: 3 CEFR seviyesi: A2+ / B1 Ders programı: Dersler 8 hafta sürmektedir. Öğrenciler, her gün 5 saat olmak üzere haftanın beş günü İngilizce eğitimi almaktadırlar. (8x 25 saat= 200 saat) Ofis saatleri:

Detaylı

İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY

İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY 2016-2017 İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY TARİH PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 22.09.2016 EYLÜL YETERLİK SINAVI I. AŞAMA 23.09.2016 EYLÜL YETERLİK SÖZLÜ SINAVI II.AŞAMA 03-07.10.16 E 1

Detaylı

Phrases / Expressions used in dialogues

Phrases / Expressions used in dialogues TEOG Page 1 Phrases / Expressions used in dialogues Tuesday, November 11, 2014 7:30 PM Teog Sınavı için Cümle Kalıpları ve İfadeler Really? Gerçekten mi? That s a good idea! Bu güzel bir fikir! I am afraid

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Matematik Mühendisliği - Mesleki İngilizce

Matematik Mühendisliği - Mesleki İngilizce Matematik Mühendisliği - Mesleki İngilizce Tanım - Definition Tanım nasıl verilmelidir? Tanım tanımlanan ismi veya sıfatı yeterince açıklamalı, gereğinden fazla detaya girmemeli ve açık olmalıdır. Bir

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR HOME SWEET HOME 10. parça BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR Kelime Türkçe Karşılığı Eş / Yakın Anlamlısı many (adj) çok, birçok a lot of, lots of, a number of, plenty of, scores

Detaylı

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE What must we remember? (Neyi hatırlamalıyız?) 1. Sentence Structure / Word Order Cümle Yapısı / Sözcük Sırası Bilindiği gibi İngilizce Cümleler Türkçe gibi yazılmamaktadır.

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 5. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 5. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI Seviye: 5 CEFR Seviyesi: B2 Ders programı: Dersler 8 hafta sürmektedir. Öğrenciler, her gün 5 saat olmak üzere haftanın beş günü İngilizce eğitimi almaktadırlar. (8x 25 saat= 200 saat) Ofis saatleri: Okutmanlar,

Detaylı

57. Future Perfect Tense Konu Anlatımı (Gelecekte Tamamlanmış Zaman) (www.konuanlatımı.com)

57. Future Perfect Tense Konu Anlatımı (Gelecekte Tamamlanmış Zaman) (www.konuanlatımı.com) 57. Future Perfect Tense Konu Anlatımı (Gelecekte Tlanmış Zan) (www.konuanlatımı.com) Bu dersimizde Future Perfect Tense i anlatacağım. Bu zanı Gelecekte Tlanmış Zan şeklinde Türkçeye çevirebiliriz. Future

Detaylı

Can t have done. Might have done. May have done Should have done

Can t have done. Might have done. May have done Should have done 1) ZAMANLAR VE ZAMAN BAĞLAÇLARI Not: Bu materyal İngilizcedeki tenseleri öğretmek için değil test çözme tekniği vermek için hazırlanmıştır. İstisnalar dili olan İngilizcede her kuralın istisnası olabileceği

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE-2 Ders No : 0010070014 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0070160047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

Teori. AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil II BES Bahar 3-3 4

Teori. AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil II BES Bahar 3-3 4 YABANCI DİL II Teori Uygulama Laboratuar Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil II BES122 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE 2 Ders No : 0010080015 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 0 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Teori (saat/hafta) Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Dinleme ve konuşma çalışmaları, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme

Teori (saat/hafta) Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Dinleme ve konuşma çalışmaları, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme Yabancı Dil II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Yabancı Dil I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları YAD102 Yok İngilizce

Detaylı

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK TEKRAR KURU 20162017 (8 hafta 184 ders saati) 1 Hafta Üniteler Kitap ı İçerik Ekstra 59 Aralık, 2016 1.1 1.2 1.3 Icebreakers verb to be subject pro The verb to be : Affirmative,

Detaylı

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz.

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. CÜMLENİN ÖĞELERİ Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. Bir cümlenin oluşması için en önemli şart,

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com)

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) 25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) Merhaba. Bugünkü konumuz simple present tense; yani namı değer geniş zaman. İngilizcedeki zamanların içinde en çok kuralları

Detaylı

SORU KALIBI-1 SORU KALIBI-2 SORU KALIBI-3 SORU KALIBI-4 TEOG SORU ANALİZLERİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ ÇÖZÜM YÖNTEMİ-1 ÇÖZÜM YÖNTEMİ-2 ÇÖZÜM YÖNTEMİ-3

SORU KALIBI-1 SORU KALIBI-2 SORU KALIBI-3 SORU KALIBI-4 TEOG SORU ANALİZLERİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ ÇÖZÜM YÖNTEMİ-1 ÇÖZÜM YÖNTEMİ-2 ÇÖZÜM YÖNTEMİ-3 SORU KALIBI-1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde derin sözcüğü, karşısında verilen anlama uygun kullanılmamıştır? Sivrilmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "başkalarını geride bırakıp yükselmek veya

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

the house your car him - the car two books a lot ill

the house your car him - the car two books a lot ill 54. Past Perfect Tense Konu Anlatımı (www.konuanlatımı.com) İngilizcedeki zamanları öğrenmeye son hızımızla devam ediyoruz. Bu ve bunu izleyen beş derste İngilizcedeki tüm zamanları öğrenmiş olacağız.

Detaylı

Aviation Technical Services

Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI A1 Seviyesi Ders Meteryalleri Interaktif Uygulaması bilgisayar ekran görüntüsü Önsöz Nasıl Çalışabilirim?

Detaylı

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.)

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.) Passive voice "edilgen" anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve özne olarak adlandırılır. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Eylemi yapanın, yani öznenin

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü SAYI:2015/ 03.005 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Size özel Genel İngilizce Programları (Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey)

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0020120018 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here...

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... Summer Nights in Pine Beach Resort I sincerely believe that if Mr. G le is not a Tourism expert but Mechanical Engineer

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Reading (Okuma) He can cook almost any dish. (Neredeyse her yemeği pişirebilir.) You must solve your problems. (Sorunlarını çözmen gerekir.) He could be

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı FİİLLER (Anlam-Kip-Kişi- Anlam

Detaylı

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE DERSİ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE DERSİ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE İ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI HAFTA KONU KAZANIMLAR ARAÇ 1. HAFTA 14-19 KASIM 2011 Subject Pronouns, Familiy members, Am,

Detaylı

Nitro PDF Trial. YUMURTA KAPI ÜDS/KPDS KONU ÖZETİ ENGLISH OFFICE TENSE UYUMU İSTEYEN ZAMAN BAĞLAÇLARI

Nitro PDF Trial.  YUMURTA KAPI ÜDS/KPDS KONU ÖZETİ ENGLISH OFFICE TENSE UYUMU İSTEYEN ZAMAN BAĞLAÇLARI YUMURTA KAPI ÜDS/KPDS KONU ÖZETİ PRESENT CONTINUOUS TENSE İSTEYEN ARAÇLAR: Now At the moment Still I am still working in İzmir. Presently Currently Right now For the time being Look/ Listen Nowadays These

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

be (= am / is / are) able to

be (= am / is / are) able to Modal be (= am / is / are) able to "Bir şeyi yapabilmek" anlamını taşır. I am able to run a mile. Ben bir mil koşabilirim. They will be able to complete the project on time She was able to say a few words.

Detaylı

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Lesson 72: Present Perfect Simple Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Reading (Okuma) I have been to that cinema before. (Daha önce o sinemaya gittim.) He has studied English. (İngilizce eğ itimi aldı.) They have

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2014-2015

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2014-2015 Seviye: 2 CEFR Seviyesi: A2 İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI Ders programı: Dersler 8 hafta sürmektedir. Öğrenciler, her gün 4 saat olmak üzere haftanın beş günü İngilizce eğitimi almaktadırlar. (8x 20 saat=

Detaylı

Tanrının Varlığının Ontolojik Kanıtı a

Tanrının Varlığının Ontolojik Kanıtı a Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci Sayı / No. 8, Ekim / October 2015: 13-19 Entelekya / Entelecheia Tanrının Varlığının Ontolojik Kanıtı a Çeviren İLYAS ALTUNER b Geliş Tarihi: 01.10.2015 Kabul

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir.

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir. CÜMLENİN ÖĞELERİ TEMEL ÖĞELER Yüklem (Fiil, Eylem) Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu YABANCI DİL II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan 4. Deneme 5 Nisan D. 2.4 Dinlediklerinin ana fikrini belirler. K. 2.3 Konuşmalarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y..7 Yazılarında yazım kurallarını uygular. Y..6 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: E N G 2 5 1 AKTS Kredisi: 2 2.yıl - 1.yarıyıl Lisans Seçmeli 14h/ 30s Teorik: 14h/30s

Detaylı

Lesson 29: "It" in Various Usages. Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları

Lesson 29: It in Various Usages. Ders 29: It Zamirinin Farklı Kullanımları Lesson 29: "It" in Various Usages Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları Reading (Okuma) What time is it now? It s eight thirty. (Şu an saat kaç? Sekiz buçuk.) What day of the week is it today? It

Detaylı

WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON DOWNLOAD EBOOK : WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON PDF

WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON DOWNLOAD EBOOK : WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON PDF Read Online and Download Ebook WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON DOWNLOAD EBOOK : WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON PDF Click link bellow and free register to download ebook: WILLIAM SHAKESPEARE

Detaylı

Mart 31, Google News Kaydı. by

Mart 31, Google News Kaydı. by www.anasayfa.xyz Mart 31, 2016 Google News Kaydı by www.anasayfa.xyz Google News sisteminin gücünü bütün SEO cular olarak bilmekteyiz. Peki bu çok güçlü olan ağa nasıl sitemizi kaydettirebiliriz? Piyasa

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

56. Future Continuous Tense Konu Anlatımı (Gelecekte Devam Eden Zaman) (www.konuanlatımı.com)

56. Future Continuous Tense Konu Anlatımı (Gelecekte Devam Eden Zaman) (www.konuanlatımı.com) 56. Future Continuous Tense Konu Anlatımı (Gelecekte Dev Eden Zan) (www.konuanlatımı.com) İngilizcedeki zanlara bu derste Future Continuous Tense ile dev ediyorum. Gelecekte Dev Eden Zan şeklinde Türkçeye

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İLERİ İNGİLİZCE I YD-112 I/I 2+0+7 5,5 9 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

İNGİLİZCE III KISAÖZET KOLAYAOF

İNGİLİZCE III KISAÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İNGİLİZCE III KISAÖZET KOLAYAOF 2 ÜNİTE

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil I BES123 1.Güz 3-3 4

AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil I BES123 1.Güz 3-3 4 Yabancı Dil I Teori Uygulama Laboratuar Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil I BES123 1.Güz 3-3 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 3.4.2017 Diploma Program Adı : EBELİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır. CÜMLE ÇEŞİTLERİ Cümleler, kendini oluşturan sözcüklerin anlamlarına, cümlede bulundukları yerlere, türlerine göre değişik özellikler gösterir. İşte bu özelliklere göre cümleler değişik gruplar altında

Detaylı

CONDITIONALS / IF CLAUSES (ŞART CÜMLECİKLERİ)

CONDITIONALS / IF CLAUSES (ŞART CÜMLECİKLERİ) CONDITIONALS / IF CLAUSES (ŞART CÜMLECİKLERİ) Daha önce Tense System in English başlıklı konumuzda If Clause ve Wish Clause yapılarına değinmiştik. Bu başlık altında da bu konuların ayrıntılı anlatımlarını

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

SEVİYE 1 - GÜZ DÖNEMİ 1. ÇEYREK (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 - GÜZ DÖNEMİ 1. ÇEYREK (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 - GÜZ DÖNEMİ 1. ÇEYREK (8 hafta - 184 ders saati) -2017 Hafta Üniteler Kitap konuları İçerik Ekstra Konular Yazma PIONEER Elementary ICE BREAKERS 1 3-7 Ekim, Ünite 1 syf. 6-10 Ünite 1 syf. 11

Detaylı

Virtual Worlds are Useful for Children

Virtual Worlds are Useful for Children Virtual Worlds are Useful for Children Virtual Worlds are Useful for Children A research report says that virtual worlds can be important places where children practise what they will do in real life.they

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Yabancı Dil-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yabancı Dil I A A DİKKAT! 1. Bu testte

Detaylı

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir.

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. BAĞLAÇ Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her

Detaylı

WORLD OF LANGUAGE ACADEMY IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER. www.wola.com.tr

WORLD OF LANGUAGE ACADEMY IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER. www.wola.com.tr IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER IELTS TAVSİYE : Genel Okuma-Araştırma Bir konu hakkında daha fazla bir şey öğrenmek için araştırma yapmak anlamına gelir. İnternet arama motorları bu konuyu oldukça kolay

Detaylı

ÜNİTE 1. Baturay ERDAL PRONOUNS YABANCI DİL 1 İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 1. Baturay ERDAL PRONOUNS YABANCI DİL 1 İÇİNDEKİLER HEDEFLER PRONOUNS İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Subject Pronouns (Özne Zamirleri) Object Pronouns (Nesne Zamirleri) Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları) Possesive Pronouns ( İyelik

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2015.11.10 MAT461 Fonksiyonel Analiz I Arasınav N. Course Adi: Soyadi: Öğrenc i No: İmza: Ö R N E K T İ R S A M P L E

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU Kasım, 2010 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı