Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için İpuçları, Teknikler ve Taktikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için İpuçları, Teknikler ve Taktikler"

Transkript

1 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için İpuçları, Teknikler ve Taktikler Teknik 1: Zaman Uyumuna Göre Eleme Yapmak Seçenekleri fiillerden oluşan bir soru tense bilgisi sorusudur. İlk önce seçeneklerde verilen tenseleri zaman bakımından sınıflandırınız ve zaman bakımından uyumsuz olanları eleyiniz. Seçeneklere bakarken present, past, future sınıflandırmasını mutlaka yapmalısınız. Eğer bu elemeden sonra karşınızda hala birden fazla seçenek varsa aşağıda belirtilen yöntem uygulanmalıdır. Yds Teknikleri Zaman uyumu kuralına göre eleme yapıldıktan sonra elde kalan seçenekler arasından doğru olanı bulmak için cümle anlamına bakmak yerine soruda verilen ipuçları değerlendirilir ve tense özelliklerine göre eleme yapılır. Örneğin seçeneklerde was verbing / had verb3 eşleşmesi mantıksız olacaktır. Çünkü past continious tense geçmişte aynı anda olan iki olayı anlatırken past perfect tense önce-sonra ilişkisini gösterir.

2 Verb tense sorularında verilen her iki cümlede de ayrı ayrı zaman belirtilmemiş ve özneleri aynı ise iki cümlenin zaman uyumlu olduğunu düşünmek mantıklıdır. İki boşluğun doldurulması istendiğinde de boşluğa gelebilecek ifadelerin zaman açısından uyumlu olmasına dikkat etmeliyiz. Soru kökünde verilen had verb3 fiil çekiminin mutlaka past tense bir cümle ile tamamlanması gerekmektedir. Bu bir gramer kuralıdır. Teknik 2: Zaman Cümlecikleri ve Zaman Uyumu Bu kurala göre önce-sonra ilişkisini gösteren when, once, as soon as,after, before, by the time gibi zaman cümleciği içerisindeki tense yapısı ile ana cümledeki tense yapısı uyumlu olmak zorundadır. Teknik 3: That ve Zaman Uyumu That den önce ve sonra verilen fiil ile that cümleciğinin zamanı genelde uyumludur. Ancak that cümleciği içerisinde farklı tense yapısı kullanmayı gerektiren bir özne veya zaman ifadesi varsa her iki boşluğun zamanı farklı olabilir. Teknik 4: Duyurma Fiili, That ve Zaman Uyumu Ana fiil olarak bir duyurma fiili kullanılırsa that cümleciği içindeki fiil 1. Derece past yapılır ve ana fiil ile that cümleciği içerisinde zaman uyumu aranır. Teknik 5: Ahmet-He

3 Soruda verilen özneyi şıklarda farklı adlandırmalar ile aramalıyız. Örneğin; Ahmet-he, onlar-they, Betül-she gibi Soru kökü olarak verilen he, she, they, we, it, other, such vb. gibi referans ifadelerin doğru cevap olarak verilen cümlede karşılanması gerekir. Teknik 6: +,+ Metodu Because, so, for, therefore, nowthat vb. gibi yapılarda cümle içerisinde ters durumlar yer almaz. Anlam ve yapı paraleldir. Çünkü bu ifadeler sebep-sonuç ilişkisini yansıtır. Teknik 7: +, Metodu Eventhough, although ve though yapıları tam zıtlıktan bahsetmeseler de bu ifadeler ile ana cümleler arasında anlam bakımından tersi durumlardan bahsedilir. Yani; (+) olumlu olay, though ile (-) olumsuz fikir (-) olumsuz olay, though ile (+) olumlu fikir Ayrıca but, yet, however, rather gibi bağlaçların kullanıldığı cümlelerde de bu durum söz konusudur. Teknik 8: Düzeltme Yapmak Eventhough, although ve though ile kurulan cümlelerden sonra anlamı pekiştirmek için actually, in fact, in reality gibi zarflar da kullanılabiir. Aslında, aslına bakarsanız, gerçekte vb. gibi anlamlar veren bu ifadeler, daha önce söylenen sözü düzeltmek için kullanılır.

4 Bunlara ek olarak zıtlık bağlaçlarından ana cümlelerde can, could, might, may ile ihtimal gösteren cümlelerdeki bilgi de but, yet, though vb. içeren yan cümlelerle düzeltilebilir. Teknik 9: While ve Whereas While ve whereas zarfları iki farklı özne, nesne veya durumu karşılaştırmak veya birbirlerine karşı olan üstünlüklerini göstermek için kullanılır. Yani karşılaştırmalar arasında tam zıtlık olmasa da bu ifadeler tıpkı more than yapısındaki gibi farklılıkları sergileyebilirler. Eğer soru sizi bir okuyuşta doğru cevaba götürememişşe, çözüme seçeneklerde yer alan while veya whereas zarfından başlamanız akıllıca olacaktır. Çünkü bu ifadeler çok keskin anlama sahip olup ya doğrudur ya da kesinlikle yanlıştır. Teknik 10: Miktar İfadelerinden Yararlanmak Cümlenin öznesi some, many, most veya few gibi miktar ifadelerini içeriyorsa doğru cevap olan seçenekte de other, others, few gibi ifadeler içeren tamamlayıcılar aramak mantıklı olacaktır. Teknik 11: So That ve In order That So that ve in order that den sonra gelen cümlede mutlaka şu modallar olur; can, could, may, might, will, would. Teknik 12: Yakın Anlam

5 İngilizce yakın anlamı bulma sorularında the more the more kalıbı ile as cümlecikleri birbirine eş anlam olarak verilebilirler. Teknik 13: İsim + Sıfat Cümleciği, Tanım + Sıfat Cümleciği, A veya An+ Sıfat Cümleciği Gramer sorularında bir isimden sonra boşluk bırakılmışsa arayacağımız ilk seçenek sıfat cümleciği olmalıdır. Ayrıca cümle tamamlama sorularında verilen tanım cümlelerine de dikkat etmek gerekir. Ayrıca a, an, any, somebody, something gibi belirtisiz isimlerin daha sonra bir sıfat cümleciği ile açıklanması anlamı tamamlar. Sıfat cümlecikleri; who, whom, which, where, when, why, that, whose ile yapılır. Özel bir isimden sonra iki virgül arasında ne olabileceği soruluyorsa seçeneklerden sıfat cümleciği tercih edilir. Sadece that ile yapılan sıfat cümlecikleri ek bilgi vermez. Teknik 14: İsim Cümlecikleri İsim cümlecikleri, cümlenin öznesi ya da nesnesi konumundadır ve kullanılabilmeleri için fiilden önce ya da fiilden sonra gelmeleri gerekir. It ile başlayan cümleler isim cümlecikleri ile tamamlanırlar. Bizden fiili nitelememiz isteniyorsa isim cümleciği, ismi nitelememiz isteniyorsa sıfat cümleciği kullanılır. That, what, whether, how vb. gibi yapılarla oluşturulan isim tümceleri anlam bakımından eksik olan fiilin tamamlanmasını gerektiren cümlelerde ortaya çıkar. Whether ile kurulan isim cümlecikleri belirsizlik, tartışma, emin olmama gibi durumları karşılar.

6 Teknik 15: Noktalama İşaretleri Önünde virgül kullanılanlar; for (because anlamındayken) and (iki cümleyi bağlarken) nor but ( iki cümleyi bağlarken) or( iki cümleyi bağlarken yet so where while whereas (özneler farklı olmalı) which when (Önünde zaman ismi olmak kaydıyla), Önünde herhangi bir noktalama işareti olanlar: On the other hand, otherwise, however, rather Önünde virgül kullanılmayanlar: As, if, because, that is, before, since, that, although, eventhough, despite, whether, in case, unless, just as, in that İsim cümleciklerinden önce virgül kullanılmaz. Ayrıca virgül, özel bir isimden sonra gelen sıfat cümleciklerinde mutlaka kullanılır.

7 Teknik 16: That Cümleciği a) That cümleciği içinde özne yoksa ve that yapısından hemen sonra fiil gelmişse önüne isim gelmelidir. Örn; People that live in Ankara suffer from water. b) Cümle tamamlama sorularında verilen boşluktan sonra virgül kullanılmışsa that cümleciği seçeneklerden elenir. c) Duyuru cümlelerinde rapor eden fiil yapısı ile that cümleciğinin zamanı uyumlu olmalıdır. d) Passive yapıların sonuna that getirilemez. Ancak nesnesi belli olmayan ve it gibi baş özne ile başlayan passive cümleler that ile tamamlanabilir. e) That ile kurulmuş isim cümlecikleri soru olarak verilmiş ise ana fikir that kalıbının içindedir. Bundan dolayı sorunun içindeki cümle olduğunu varsayınız. Teknik 17: This, That, These, Those This, that, these, those işaret sıfatlarının bir önceki veya bazen bir sonraki cümlede mutlaka karşılığı olmalıdır.

8 Teknik 18: Anlam Bakımından Eleme (+-, ++, ) Olumlu (+), but olumsuz (-) Olumlu (+) ; however, olumsuz (-) Olumlu (+) because olumlu (+) Olumlu (+), so olumlu (+) Olumlu (+). Nevertheless, olumsuz (-) Although / but cümleciği + zıt durum While / Whereas cümleciği + karşılaştırma ve zıtlık Because / Since / So / Thus cümleciği + parelellik If / As long as / Only if cümleciği + parelellik Unless / Evenif / No Matter Cümleciği + Zıtlık Basitçe anlatmak gerekirse iyi bir şeyden iyi bir sonuç, kötü şeyden ise kötü sonuç çıkacaktır. Teknik 19: Olumsuz Zarflar ve Yardımcı Fiil Neither, not only gibi olumsuz zarflarla başlayan cümlelere yardımcı fiil getirilir. Çünkü İngilizcede olumsuz zarflarla başlayan cümleler devrik yapıdadır. Teknik 20: Would

9 Would be yapısı görüldüğünde if ya da if anlamı veren ifadeler soruda aranmalıdır. That cümleciği içinde would kullanılabilmesi için rapor eden ana fiilin past yapısında olması gerekir. Otherwise, but, or else, without, would yapıları verildiyse would elenmez. Bu bağlaçlar ile kullanılan would bir if cümlesinin ima edilmiş halidir. Cümlede would be ya da wouldhave verb3 varsa cümlede mutlaka if veya wish olmalı. Would ifadesi koşul cümlesi + past bir seçeneği tercih etmemiz gerektiğini gösterir. Teknik 21: Bağlaçların Farklı Anlamları Just as: -iken; gibi, benzer olarak, tıpkı + just as as: kadar Just as benzerliği ifade ederken such as örneklemeyi ifade eder. Yet: henüz, fakat Still: hala, fakat Since: -den beri, çünkü, için While: -iken, zıtlık As: -iken, çünkü, olarak, gibi Once: hemen sonra, bir zamanlar

10 Teknik 22: Benzer Anlamlı Bağlaçları Elemek Seçenekleri bağlaçlardan oluşan sorularda benzer anlamlı bağlaçları öteleyerek kalan seçenekler üzerine odaklanırız. Yapısal olarak uygun olmayanlar da hemen elenebilir. Teknik 23: İkili Bağlaç Seçenekleri ikili bağlaç veya yapılardan oluşan sorularda yapısal olarak uygun olanlara odaklanırken uygun olmayanlar da hemen elenir. Bu tür yapılarda en kolay tercih edilebilecek olanlar both/and, not only/but also, neither/nor ve either/or yapılarıdır. Teknik 24: Passive Yapı ve By İlgeci Passive yapılarda by ilgeci kullanılır. Teknik 25: Zıtlık ve Beklenmeyen Sonucun Fark Edilmesi Soru kökünde kullanılan still, nevertheless, actually, in fact, in reality gibi ifadeler zıtlık bağlacını çağrıştırır. Ayrıca only, merely, just, solely gibi azımsama zarfları da ters bir durumun anlatılacağını haber verebilir. Teknik 26: Zıtlık Bağlaçları ve Zaman Although, though, eventhough, while gibi zıtlık bağlaçlarının için zaman dönem ifadeleri verilmişse doğru cevap olarak aramamız gereken seçenekte de yeni bir dönem aranması mantıklı olacaktır.

11 Teknik 27: Zıtlık Bağlaçları ve Pekiştirme Although, though, eventhough zarflarının actually, instead, in reality gibi zarflarla tamamlanması anlamı pekiştirir. Teknik 28: Tarih Uyumu Bir cümleye zaman belirten bir ifade ile başlanmışsa doğru cevap olan seçenek de buna uygun olmalıdır. Teknik 29: Koşul ve Would ile Could Koşul cümlelerinde (if, as if, onlyif vb.) past tenselerin kullanımı devamında could, would gibi çekimli modal ifadeler gerektirir. Genel olarak baktığımızda ise koşul cümleleri may, might, can, could, will, would modallarını gerektirir. Teknik 30: Zıtlık + Zaman / Dönem Although, though, eventhough, while vb. gibi zıtlık bağlaçlarının içinde zaman / dönem ifadeleri verilmişse doğru cevap olarak aramamız gereken seçenekte de yeni bir dönem aranması mantıklı olacaktır. Teknik 31: Çeviri Sorularında Özne ve Fiil + Keskin İfadelerin Tespit Edilmesi Eski çeviri sorularının aksine, yeni nesil çeviri soruları daha fazla unsuru düşünerek çözülmektedir. Bu tür sorularda yapılması gereken ilk şey özne ve fiilin tespit edilerek hangi seçenekler üzerine odaklanmamız gerektiğini tespit etmektir. Gerekli elemelerden sonra da verilen soru kökündeki sıfat, zarf, bağlaç, miktar vb. gibi ifadeleri tespit etmek gerekir. Teknik 32: Diyalog Soruları

12 a) Bir diyalog sorusunda verilen boşluktan sonra veya seçeneklerde well, To begin with, on the first side, firstly, let me think vb. gibi ifadeler ile diyalogda konuşmacının açıklamaya başlayan bir tarzı olduğunu göstermektedir. b) Eğer diyalogda verilen boşluktan sonra açıklama yapılmış ise bu durumda doğru cevap açıklamaya sevk eden net bir soru olmalıdır. c) Diyalog sorularının bir diğer türü de sonuç çıkarma sorularıdır. Bu tür sorularda verilen boşluktan sonra then, so, thus, in thatcase, if, so vb. gibi ifadeler kullanılır. d) Onaylama soruları konuşmacılar arasında fikir birliğinin veya ayrılığının sorgulanmasından ibarettir. Yani yes ile no nun farklı şekillerde ifade edilmesine dayalıdır. Yes yerine kullanılabilecek ifadeler: Yes of Course / For sure / Certainly / Right / Exactly / Absolutely / I suppose it / I believe it is / I hope so / I think so vb. No yerine kullanılabilecek ifadeler: Indeed / I guess so / That may be true / I dont think so / On the contrary / Not really / Actually / As a matter of fact / Unfortunately Teknik 33: Verilen Cümleye En Yakın Anlamı Bulmak a) Bu tür sorularda temel prensip kelimelerin veya cümlelerin transfer edilmesi değil; toplam ana fikrin ve söyleyiş üslubunun nakledilmesidir. b) Okuduğunuz referans bir cümlede en keskin ifadeler ve özne-fiil ilişkisi doğru cevabı bulmak için oldukça kullanışlıdır. c) Referans ifadede (soru) kullanılan kelimeleri değil, bu ifadenin oluşturduğu anlam bütünlüğünü göz önünde bulundurmalıyız.

13 Örneğin bir cümlede not, never, nor gibi ifadelerin kullanımı sadece gramer bakımından olumsuz yapar. Ancak anlam olumlu olabilir. Örn; I am not ill. d) Soruda yerilen miktar belirteçleri verilen ifadenin karşılanmasında önemli rol oynar. e) Verilen bir referans cümlede olumsuzluk anlamı veren yapılar, cümlede bir problem, mutsuzluk, başarısızlık gibi anlamları daha kolay fark etmemizi sağlar. f) Soruda yer alan modal ifadeler mutlaka fark edilmelidir. Zira bu tür ifadeler hem anlam hem de üslup üzerinde etkilidirler. Modal ifadeler: can, could, may, might, must, haveto, would, rather, had better, should, vb. g) Referans ifadede bir karşılaştırma yapılmış ise doğru cevap olan ve anlamı karşılayan seçeneğin de bir şekilde karşılaştırma yapması gerekir. Karşılaştırma için more, -er than, the best, -est, while, whereas gibi yapılar kullanılabilir. h) İki veya daha fazla olay ardışık bir şekilde sıralanmış olabilir. Bu durumda olayların yeniden ifade edileceği bir cümlede de bu olay sıralaması benzer bir şekilde verilmelidir. i) Referans cümlede sebep sonuç ilişkisi verildiyse, sebep sonuç ilişkisini gösteren bir şık tercih edilmelidir. j) Referans cümlede zıtlık ifadesi varsa, doğru seçenekte de benzer anlama gelen bir zıtlık ifadesi vardır. k) Mutlaka özne ve fiiller, miktar belirteçleri, bağlaç kullanımları, zarf ve vurgu yapan ifadeler, modal yapıları veya benzer anlamlı yapılar ile karşılaştırma yapıları eşleştirilmelidir. Teknik 34: Okuma Soruları

14 a) Bir paragrafın giriş bölümünde however, nevertheless, but, on the other hand vb. gibi zıtlık yapıları bulunuyorsa ana fikir bu yapıların içerisindedir. Çünkü fakat, ama gibi anlamlara gelen bu bağlaçlardan önce söylenmiş olan her şey çürütülür. b) Paragrafın zamanı tespit edilir. Zaman uyumu aranır. c) Paragrafın konusu ve kahramanı tespit edilir. d) Paragrafın yazılma amacına bakılır. e) Anlam geçişi sağlayan yapılara dikkat edilmelidir. Bağlaçlar (so, yet, however vb.), zarf cümlecikleri (because, though, now that vb.), prepositionlar (because of, despite, due to vb.) f) Paragrafta verilen yorum ögeleri belirlenir. Olumlu-olumsuz sıfat ve zarflar tespit edilir. g) Genel özel kavramlara dikkat edilir. Daha açık anlatmak gerekirse paragrafta boşluktan önce verilen kavramlar daha genel iken boşluktan sonra verilen kavramlar daha özel ise, arada bu geçişi sağlayan cümle doğru cevap olacaktır. h) Seçeneklerde verilen bazı sözcüklerin karşılığının olup olmadığına bakmak ve ona göre eleme yapmak da önemli bir tekniktir. i) Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulmamız gerektiğinde şu kıstaslara dikkat edilmelidir; konu bütünlüğü olmalı, yorum bütünlüğü olmalı, bağlaç kullanımı doğru ve yerinde olmalı, zaman kavramı doğru kullanılmalı ve uyumlu olmalı, anlam geçişini sağlayan sözcüklerin önceki ve sonraki cümlelerde karşılığı olmalı. j) Hiçbir bağlaç ve gerekçe olmadan zaman değişikliğine uğramış olan ve paragraftaki tüm cümlelerden farklı zamana sahip olan cümle paragraftan atılmalıdır. Ayrıca cümle içerisinde iki virgül veya başka bir nokta ile ayrılmış yan cümlenin farklı zamana sahip olması paragrafın zaman bütünlüğünü etkilemez. Paragraf içerisinde yer alan tüm cümleler

15 zaman açısından uyumlu ise konu dışına çıkan cümlenin anlatımı bozduğu için paragraftan atılması gerekir. k) Sınavda verilen paragraflar daima zaman uyumlu değildir. Paragrafta bir konunun geçmişinden, şimdiki durumundan ve geleceğinden de bahsedilebilir. Ancak bu farklı zaman geçişlerinin but today, however in the past gibi kullanımlarla verilmesi gereklidir. Teknik 35: Transition Bağlaçlar ile Anlam Geçişi İki cümle arasında (+) olumlu, (-) olumsuz ilişkisi kuran bağlaçlar. Paralel anlam ve sonuç: Therefore, thus, similarly, besides, because, as a consequence, as a result consequently, for this reason, thus, hence, accordingly, this is why Zıt anlam: however, on the other hand, conversely, in contrast, even so, in spite of his, on the contrary, nevertheless, but, yet Örneklendirme: For example, to illustrate, for instance İlave fikir: in addition, furthermore, moreover, more and more, besides Sıralama: first, second, third, firstly, secondly, thirdly Zamana göre sıralama: at first, afterwards, later, then, in the mean time, meanwhie Benzerlik: similarly, correspondingly, in the same way Açıklamak, yeniden anlatmak: In other words, put in a different way, that is Düzeltme: Rather (aslında)

16 Paragraf Soruları için Çözüm Teknikleri 1) Önce soruları okuyun. Bu sayede sizden istenen bilgiyi daha çabuk fark edebilirsiniz. 2) Temel paragraf analizi yapın. Bu analizi yaparken paragrafın konusu nedir, paragrafın zamanı nedir sorularına cevap verin. 3) Bir paragrafta anlatım iki zamanlı da olabilir. Böyle bir durumda paragrafı zamanına göre ikiye ayırın ve soruda sizden ne isteniyorsa ona göre paragrafı analiz edin. 4) Paragrafın yazılma amacını tespit edin. 5) Soru köküne dikkat edin. Soruyu cevaplarken paragraf içerisinde verilen bilgilere dayanarak tercih yapın. Kendi dünya görüşünüzü soruya yansıtmayın. 6) Paragrafta yer alan yorumları inceleyin ve +,- olarak işaretleyin. Bu sayede seçeneklerde verilen yorumların uygun olup olmadığı daha kolay ve hızlı bir şekilde tespit edilir. 7) Paragrafın ana fikrini bulun. Ana fikir tüm cümlelerde yer alan anlamı kapsayan bir genellemedir. Ana fikir okuduğunuz metnin iskeletidir ve ana fikri tespit ederek seçenekler arasından tercih yapmak çok daha kolaydır. Genellikle ana fikir metnin ilk bölümünde olsa da kimi zaman metnin ortasında ya da sonunda olabilir. Hatta ana fikir ima edilmiş de olabilir. Ana fikir = Konu (kahraman) + yorum (verilmeyebilir) + limit (konu sınırı) 8) Anlamı daraltan ve vurgu yapan ifadelere dikkat edin. Paragraf içinde dikkati bir noktaya çekmek için kullanılan especially, specificially, essentially gibi zarflar ya da in fact, rather, indeed, moreover gibi bağlaçlar vurgu yapmak için kullanılabilirler. 9) Seçenekler arasında anlamı daraltan sözcüklere dikkat edin. Only, merely, just gibi Bu ifadeler ile yapılan yorumlar ya kesin doğrudur ya da kesin yanlıştır.

17 Paragraf Soru Türleri 1) Bilgi Soruları; Bu soru türünde soru kökünde net bilgiler verilerek adayların parçada geçen özel bir bilgiye bakarak doğru cevabı bulmaları istenmektedir. Örnek soru kökleri; It is explicitly / clearly / directly stated in the passage that It is stated / emphasized / mentioned in the passage that According to the passage (net bir bilgi) One point made in the passage is that As it is pointed out in the passage, Eğer soru kökünde yer, zaman, şahıs, bir olay gibi net bir bilgi verilmişse bu durumda bu bilginin paragrafta karşılık geldiği referans bölüm bulunarak seçenekler arasından doğru cevap bulunmalıdır. 2) Çıkarım Soruları Bu soru türünde bizden çıkarım yapmamız istenir. Bu durumda seçenekler arasından doğru bilgi aramak yerine bir şekilde ima edilmiş veya verilen bir bilgiye göre farklı şekilde yorum yapan seçenek doğru cevap olacaktır. Örnek Soru Kökleri;

18 It is under stood from the passage that It can be inferred from the passage As it is implied in the passage One can draw from the passage that Çıkarım sorularında yorum yaparken parçada verilen bilgilere dayanarak yorum yapılmalıdır. Kendi dünya görüşümüzü yorumlarımıza yansıtmamalıyız. Ayrıca kesinlikle yanlış olduğunu düşündüğümüz seçenekleri eledikten sonra kalan seçenekler arasında doğru cevabı bulmaya çalışmalıyız. Paragraf soruları içinde verilen rakam-oran ifadeleri, modallar (can, must, would), önemli sıfat ve zarflar, varsayım, tahmin ve görüş bildiren ifadeler genellikle çıkarım sorularının dayandığı unsurlardır. 3) Görüş Soruları Bu soru türünde ya paragraf içinde geçen şahısların görüşleri ya da yazarın durum veya olaylar hakkındaki görüşleri sorulmaktadır. Görüşü sorulmayan tek taraf sizsiniz. Yani kendi görüşlerinizi ve ön yargılarınızı çözüme katmayınız. Örnek Soru Kökleri; According to the writer As far as the author is concerned The writer implies that As scholar suggest

19 As we understand from the passage Henry Smith is of the opinion that 4) Ana Fikir Soruları Bu soru türü paragrafta verilen detayları değil, paragrafı en iyi özetleyen seçeneği sormaktadır. Bu durumda bir seçenekte verilen bilgi doğru olsa bile paragrafın tümünü kapsayan bir anlam içermedikçe doğru cevap olamaz. Örnek Soru Kökleri; The passage is mainly about The passage is about The main idea of the passage is that The main purpose of the writer is that The passage as a whole emphasizes The passage / writer largely deal swith

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

Phrases / Expressions used in dialogues

Phrases / Expressions used in dialogues TEOG Page 1 Phrases / Expressions used in dialogues Tuesday, November 11, 2014 7:30 PM Teog Sınavı için Cümle Kalıpları ve İfadeler Really? Gerçekten mi? That s a good idea! Bu güzel bir fikir! I am afraid

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 3. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2014-2015

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 3. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2014-2015 Seviye: 3 CEFR seviyesi: A2+ / B1 Ders programı: Dersler 8 hafta sürmektedir. Öğrenciler, her gün 5 saat olmak üzere haftanın beş günü İngilizce eğitimi almaktadırlar. (8x 25 saat= 200 saat) Ofis saatleri:

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Matematik Mühendisliği - Mesleki İngilizce

Matematik Mühendisliği - Mesleki İngilizce Matematik Mühendisliği - Mesleki İngilizce Tanım - Definition Tanım nasıl verilmelidir? Tanım tanımlanan ismi veya sıfatı yeterince açıklamalı, gereğinden fazla detaya girmemeli ve açık olmalıdır. Bir

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR HOME SWEET HOME 10. parça BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR Kelime Türkçe Karşılığı Eş / Yakın Anlamlısı many (adj) çok, birçok a lot of, lots of, a number of, plenty of, scores

Detaylı

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE What must we remember? (Neyi hatırlamalıyız?) 1. Sentence Structure / Word Order Cümle Yapısı / Sözcük Sırası Bilindiği gibi İngilizce Cümleler Türkçe gibi yazılmamaktadır.

Detaylı

Teori. AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil II BES Bahar 3-3 4

Teori. AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil II BES Bahar 3-3 4 YABANCI DİL II Teori Uygulama Laboratuar Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil II BES122 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Teori (saat/hafta) Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Dinleme ve konuşma çalışmaları, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme

Teori (saat/hafta) Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Dinleme ve konuşma çalışmaları, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme Yabancı Dil II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Yabancı Dil I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları YAD102 Yok İngilizce

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 5. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 5. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI Seviye: 5 CEFR Seviyesi: B2 Ders programı: Dersler 8 hafta sürmektedir. Öğrenciler, her gün 5 saat olmak üzere haftanın beş günü İngilizce eğitimi almaktadırlar. (8x 25 saat= 200 saat) Ofis saatleri: Okutmanlar,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE-2 Ders No : 0010070014 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0070160047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

SORU KALIBI-1 SORU KALIBI-2 SORU KALIBI-3 SORU KALIBI-4 TEOG SORU ANALİZLERİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ ÇÖZÜM YÖNTEMİ-1 ÇÖZÜM YÖNTEMİ-2 ÇÖZÜM YÖNTEMİ-3

SORU KALIBI-1 SORU KALIBI-2 SORU KALIBI-3 SORU KALIBI-4 TEOG SORU ANALİZLERİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ ÇÖZÜM YÖNTEMİ-1 ÇÖZÜM YÖNTEMİ-2 ÇÖZÜM YÖNTEMİ-3 SORU KALIBI-1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde derin sözcüğü, karşısında verilen anlama uygun kullanılmamıştır? Sivrilmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "başkalarını geride bırakıp yükselmek veya

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

the house your car him - the car two books a lot ill

the house your car him - the car two books a lot ill 54. Past Perfect Tense Konu Anlatımı (www.konuanlatımı.com) İngilizcedeki zamanları öğrenmeye son hızımızla devam ediyoruz. Bu ve bunu izleyen beş derste İngilizcedeki tüm zamanları öğrenmiş olacağız.

Detaylı

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com)

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) 25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) Merhaba. Bugünkü konumuz simple present tense; yani namı değer geniş zaman. İngilizcedeki zamanların içinde en çok kuralları

Detaylı

Aviation Technical Services

Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI A1 Seviyesi Ders Meteryalleri Interaktif Uygulaması bilgisayar ekran görüntüsü Önsöz Nasıl Çalışabilirim?

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü SAYI:2015/ 03.005 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Size özel Genel İngilizce Programları (Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey)

Detaylı

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.)

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.) Passive voice "edilgen" anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve özne olarak adlandırılır. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Eylemi yapanın, yani öznenin

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2014-2015

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2014-2015 Seviye: 2 CEFR Seviyesi: A2 İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI Ders programı: Dersler 8 hafta sürmektedir. Öğrenciler, her gün 4 saat olmak üzere haftanın beş günü İngilizce eğitimi almaktadırlar. (8x 20 saat=

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu YABANCI DİL II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: E N G 2 5 1 AKTS Kredisi: 2 2.yıl - 1.yarıyıl Lisans Seçmeli 14h/ 30s Teorik: 14h/30s

Detaylı

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan 4. Deneme 5 Nisan D. 2.4 Dinlediklerinin ana fikrini belirler. K. 2.3 Konuşmalarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y..7 Yazılarında yazım kurallarını uygular. Y..6 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here...

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... Summer Nights in Pine Beach Resort I sincerely believe that if Mr. G le is not a Tourism expert but Mechanical Engineer

Detaylı

Lesson 29: "It" in Various Usages. Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları

Lesson 29: It in Various Usages. Ders 29: It Zamirinin Farklı Kullanımları Lesson 29: "It" in Various Usages Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları Reading (Okuma) What time is it now? It s eight thirty. (Şu an saat kaç? Sekiz buçuk.) What day of the week is it today? It

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil I BES123 1.Güz 3-3 4

AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil I BES123 1.Güz 3-3 4 Yabancı Dil I Teori Uygulama Laboratuar Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil I BES123 1.Güz 3-3 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İLERİ İNGİLİZCE I YD-112 I/I 2+0+7 5,5 9 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır. CÜMLE ÇEŞİTLERİ Cümleler, kendini oluşturan sözcüklerin anlamlarına, cümlede bulundukları yerlere, türlerine göre değişik özellikler gösterir. İşte bu özelliklere göre cümleler değişik gruplar altında

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 002006002 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir.

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. BAĞLAÇ Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her

Detaylı

WORLD OF LANGUAGE ACADEMY IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER. www.wola.com.tr

WORLD OF LANGUAGE ACADEMY IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER. www.wola.com.tr IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER IELTS TAVSİYE : Genel Okuma-Araştırma Bir konu hakkında daha fazla bir şey öğrenmek için araştırma yapmak anlamına gelir. İnternet arama motorları bu konuyu oldukça kolay

Detaylı

İNGİLİZCE III KISAÖZET KOLAYAOF

İNGİLİZCE III KISAÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İNGİLİZCE III KISAÖZET KOLAYAOF 2 ÜNİTE

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2015.11.10 MAT461 Fonksiyonel Analiz I Arasınav N. Course Adi: Soyadi: Öğrenc i No: İmza: Ö R N E K T İ R S A M P L E

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Kural 2:,and,but,so.,yet,then,or /, nor,whereas Kural 4: Kural 6: A is B, thus

Kural 2:,and,but,so.,yet,then,or /, nor,whereas Kural 4: Kural 6: A is B, thus Kural 1: Boşluktan sonra as well as varsa önceki boşluk NOUN olmalıdır. as well as yapısında araya hiçbirşey gelmez. Kural 3: noun as well as ALTHOUGH-Still ilişkisini unutma!!!! Zıtlık bağlaçlarının olduğu

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 002009008 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

ÖSYM nin Sorduğu Tüm Sorular. Mart Dahil

ÖSYM nin Sorduğu Tüm Sorular. Mart Dahil ÖSYM nin Sorduğu Tüm Sorular Mart Dahil FUNDA YÜKSEL ÜDS SOSYAL BİLİMLER TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN 978-605-364-0585 - Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2011, Pegem Akademi

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Programlar Bölümü BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL 101 TÜRK DİLİ I (2+0+2) (Teori+UYG +

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU Kasım, 2010 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr Kurulum Kılavuzu Introduction Manuel YAY MONTAJ VİDALARI ZİNCİR KİLİT BRAKETİ SPRING ASSEMBLY SCREWS CHAIN LINK CATCH BRACKET AHŞAP ÇATI MERDİVENİ WOODEN LOFT LADDER www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İLERİ İNGİLİZCE II YD-122 I/II 2+0+5 2+0+5 7 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi :

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved 5 4 Usta-Çırak Usta sen ol bu sefer çırağın ben. Yaklaşa yaklaşa mesafe kalmadı. Dünden hazırız ama cesaret olmalı Sen bana aşık ben sana aşık Ne duruyoruz ki başlasak artık? Seni çözmek için alt yazı

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET

İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET 1 KOLAYAOF 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

CultureTalk Turkey Video Transcripts: Pisti: A Turkish Card Game

CultureTalk Turkey Video Transcripts:  Pisti: A Turkish Card Game CultureTalk Turkey Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu Pisti: A Turkish Card Game Turkish transcript: G: Ne oynuyorsunuz? (Inaudible speech) Z: Pişti. H: Pişti oynamaya çalışıyoruz. G:

Detaylı

HTML 4. Bölüm. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş Dersin Course Page:

HTML 4. Bölüm. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş  Dersin Course Page: HTML 4. Bölüm Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com (Son Güncelleme: 18.02.2015) Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228 Çerçeveler (Frames) Çerçeve kullanımı her ne kadar

Detaylı

WINKLER POOL MANAGEMENT

WINKLER POOL MANAGEMENT WINKLER POOL MANAGEMENT Maryland ve Virginia eyaletlerindeki Winkler Pool Yönetimi 2014 yazında Work and Travel öğrencilerine can kurtaran olarak iş imkanı sunuyor! Siz de 2014 yazınızı Amerika nın en

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

A1: Temel/Elementary. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

A1: Temel/Elementary. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları A1: Temel/Elementary Dersin Süresi ( / Yıllık) Öğrencileri basit dil kalıplarıyla temel düzeyde iletişim kurabilecek, kendine, kişilere ve çevresine dönük açıklamalar yapabilecek, somut gereksinimlerini

Detaylı

1) THE SİMPLE PRESENT TENSE

1) THE SİMPLE PRESENT TENSE TENSES IN ENGLISH 1) THE SİMPLE PRESENT TENSE * Türkçe anlamı geniş zamandır. * Özne + fiil [1] + obje şeklinde kullanılır. * Olumsuz ve soru cümlelerinde I,We,You,They = DO / He,She,It = DOES alır, fiil

Detaylı

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar)

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) 1.Personal Pronouns: (Şahıs Zamirleri) PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) Şahıs zamirleri kişi zamirleridir ve cümle içinde daima özne olarak kullanılırlar. Bazı şahıs zamirlerinin yerine özel isimler

Detaylı

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Bireysel Farklılıklar ÜNİTE 1 Duygular ve Düşünceler Duygu ve Düşüncelere Saygı Kronolojik Sıra Resmî Kimlik Belgeleri Sözlü Tarih Yöntemi Aile Tarihi Millî Kültür Ögeleri

Detaylı

Reading and Vocabulary. Reading Words Vocabulary bölümü, gruplandırılmış kelimeler üzerinde çalışmalar.

Reading and Vocabulary. Reading Words Vocabulary bölümü, gruplandırılmış kelimeler üzerinde çalışmalar. Grammar Reading and Vocabulary Test Teknikleri Ödev 1.gün Verb tenses&passive Voice Akın test kitabı Konu belirli bir kaynağa bağlı kalınmadan ve KPDS-ÜDS nda çıkan biçimiyle test kitabındaki sorular üzerinde

Detaylı

Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNGİLİZCE I DERS PROGRAMI 2011-2012 Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: ENG 151 AKTS Kredisi: 2 1.yıl - 1.yarıyıl Lisans Zorunlu 14h/ 30s Teorik: 14h/30s Dersin dili:

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

İNGİLİZCE II KISA ÖZET KOLAYAOF

İNGİLİZCE II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. İNGİLİZCE II KISA ÖZET KOLAYAOF 2 ÜNİTE

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2011 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU KASIM, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR 1150416 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Detaylı

1- Espriyi Yakalama Yöntemi

1- Espriyi Yakalama Yöntemi 1 TEST SORUSU ÇÖZME YÖNTEMLERĐ 1- Espriyi Yakalama Yöntemi Bu tip sorularda küçük bir espri gizlidir. Bu espri yakalanmazsa, soruyu çözmek için uzun işlemler yapmak gerekir. +2 = 2 +2 = 3 ise, +2 = 4 +

Detaylı

2013 YDS İLE 2012 KPDS VE 2012 ÜDS SINAVLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

2013 YDS İLE 2012 KPDS VE 2012 ÜDS SINAVLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 2013 YDS İLE 2012 KPDS VE SINAVLARININ KARŞILAŞTIRILMASI A COMPARATİVE STUDY ON YDS (2013), KPDS (2012) AND ÜDS (2012) СОПОСТАВЛЕНИЕ ЭКЗАМЕНОВ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ(ЭИЯ) 2013-го И ЭКЗАМЕНОВ ПО ЯЗЫКУ ДЛЯ

Detaylı

Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri.

Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri. Sevgili dostlar, Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri. Aşk tadında yaşamanız dileğimizle I love you! > Seni I love you more than

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS TEMEL İNGİLİZCE I YD- I/I 2+0+7 5,5 9 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı