TİDE KONGRE YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİDE KONGRE YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 TİDE KONGRE YÖNETMELİĞİ

2 İçindekiler 1 AMAÇ KAPSAM SORUMLULUKLAR SÜRECİN İŞLEYİŞİ KONGRE KOMITESI ÜYELERININ SEÇIMI KONGRENIN GERÇEKLEŞTIRILECEĞI YER VE ORGANIZASYON FIRMASININ BELIRLENMESI KONGRE KONUSUNUN BELIRLENMESI KONUŞMACI SEÇIMI KONGRE DUYURUSUNUN YAPILMASI PROMOSYON MALZEMESI SEÇIMI BASILI MALZEME TAKIBI SPONSORLUK SEÇIMI BÜTÇE HAZIRLIK VE YÖNETIMI KONGRE BÜTÇE İLKELERI KONGRE GELIRLERI KONGRE GIDERLERI SUNUCU KARTLARININ HAZIRLANMASI VE KONUŞMACILARA PLAKET TAKDIMI RAPORLAMA SÜRECI DOKÜMANTASYON VE REFERANSLAR PERİYODİK DEĞERLENDİRME... 9

3 1 AMAÇ Bu yönetmelik, Türkiye İç Denetim Enstitüsü nün (ilerleyen bölümlerde TİDE olarak anılacaktır) her yıl düzenlemekte olduğu ulusal yada uluslar arası kongre organizasyonlarında faaliyetlerin ne şekilde yürütüleceğini ve bu süreçte görev alacak komite üyelerinin görev ve sorumluluklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. 2 KAPSAM Bu yönetmelik, TİDE de görev yapan ve gönüllük esasıyla kongre komitesine katılarak faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde sorumluluk alan tüm TİDE üyelerini kapsar. Kongre faaliyetleri kapsamında yürütülecek faaliyetlerde bu yönetmelik hükümleri geçerli olacaktır. 3 SORUMLULUKLAR TİDE tarafından düzenlenen kongresine yönelik gelir ve giderler için bütçe planlaması, bütçenin onaylanması, kongre amacıyla gerçekleştirilen harcamaların karşılanması için gelir kalemlerinin yaratılması komitenin, kongre çalışmalarına aktif destek sağlanması ise TİDE Yönetim Kurulu sorumluluğundadır. Kongreden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi ise; kongrenin gerek TİDE nin gerekse İç Denetim mesleğinin itibarına en uygun olacak şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla faaliyetlerin yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumludur. Kongreden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi tarafından seçilecek kongre komitesi başkanı ve üyeleri ise verilen görevleri zamanında ve istenilen şekilde gerçekleştirmekten sorumludur. 3.1 Yönetmeliğin Hazırlanması, Onaylanması ve Revize edilmesi Bu yönetmeliğin hazırlanmasından ve güncellenmesinden kongre komitesinden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi, onaylanmasından ise TİDE Yönetim Kurulu sorumludur. 4 SÜRECİN İŞLEYİŞİ Kongre sürecinde komite üyelerinin seçiminden kongre bitiminde yapılan bütçe performans analizine kadar olan yürütülen tüm işlemler ve bu işlemlere ait termin süreleri ekte yer alan örnek görev dağılımı ve tamamlanma süreleri dikkate alınarak Ek-1: Görev Dağılımı na uygun olarak gerçekleştirilir.

4 4.1 Kongre Komitesi Üyelerinin Seçimi Kongre çalışmalarında aktif olarak görev yapacak komite üyelerinin seçimi komiteden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi tarafından gerçekleştirilir. Kongre komitesi üyeleri, daha önce kongre komitesinde görev almış kişiler öncelikli olmak kaydıyla gönüllü olan TİDE üyeleri arasından seçilir. Kongre komitesi üyeleri aşağıda belirtilen sorumluluk alanlarına göre belirli sayıda üyeden oluşturulmalıdır. Kongre komitesinde görev alacak kişilerin aktif katılımcı olmaları ve kendilerine verilen görevleri sorumluluk bilinci içerisinde yerine getirmeleri esastır. Bütçe yönetimi; 2 kişi, Basılı malzeme takibi; 2 kişi, Sponsorluk süreci; 3 kişi, Konuşmacı takibi; 1 kişi Kongre Komitesi Görev Dağılımı Kongreden Sorumlu YK Üyesi - Sponsorluk firma ziyaretlerine katılım, - Kongre bütçe-fiili raporlarının incelenmesi, - Komite çalışmalarının yönetilmesi, - TİDE Yönetim Kurulu ile bilgi paylaşımı Bütçe Yönetimi Sponsor Takibi Basılı Malzeme Takibi Konuşmacı Takibi - Harcama takibi ve onayı, - Sponsorluk ve katılım gelirlerinin takibi, - Periyodik bütçe-fiili raporlarının hazırlanması, - Harcama belgelerinin kontrolü, - Bir sonraki kongre için bütçe hazırlanması -Sponsor aday listesinin hazırlanması, -Sponsor firma ziyaretlerine katılım, -Sponsorluk sözleşmelerinin hazırlanması, -Sponsorluk bedeli tahsilat takibi, -Sponsor taleplerinin TİDE yönetimine iletilmesi -Basılı malzemeler için fiyat teklifi alınması ve üst yönetime sunulması, -Basılı malzeme teslimat sürecinin takibi, -Basılı malzeme kalite kontrol takibi, -Kongre esnasında alınan hizmetler ile anlaşma koşulları uyumunun takibi -Konuşmacı belirlenme sürecinde aktif rol alma, -Program akışı hazırlanması, -Kongre esnasında konuşmacıların taleplerine cevap verilmesi

5 4.2 Kongrenin Gerçekleştirileceği Yer ve Organizasyon Firmasının Belirlenmesi TİDE Genel Müdürü ve kongreden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi tarafından geçmiş yıllarda organizasyonların gerçekleştirildiği oteller; lokasyon, hizmet memnuniyeti, fiyat açısından değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde, en az 5 otelden fiyat teklifi istenir. (kişi başı fiyat teklifi alınırken; sabah kahvaltısının olup olmadığı, kahve servisi sayısı, otopark ücreti/indirimi olup olmadığı konularına dikkat edilmelidir) Teklif değerlendirme sürecinde, kişi başı birim maliyeti ile birlikte TİDE faaliyetlerinin ve iç denetim mesleğinin en iyi şekilde temsil edilmesi de kriter olarak esas alınmalıdır. Bu süreçte, otel seçiminin kongre katılımcı sayısını ve sponsorluk gelirini doğrudan etkilediği unutulmamalıdır. Kongre komitesi tarafından yapılacak değerlendirmede otel seçimi konusunda nihai karar TİDE Yönetim Kurulu na aittir. Bununla birlikte, kongre için gerekli olan teknik ekipman, salon süsleme, konuşmacı seyahat planlaması ve diğer konularda organizasyonu gerçekleştirmek üzere bir organizasyon firması ile anlaşılır. Bu süreç içinde, TİDE Genel Müdürü ve kongreden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından geçmiş yıllarda çalışılan organizasyon firmaları; hizmet memnuniyeti, kalite ve referans açısından değerlendirilir. En az 3 eş değer firmadan fiyat teklifi alınır ve kongre bütçesi de dikkate alınarak öneriler TİDE Yönetim Kuruluna sunulur. Komitenin değerlendirmesi ve önerileri doğrultusunda organizasyon firması seçiminde nihai karar TİDE Yönetim Kuruluna aittir. 4.3 Kongre Konusunun Belirlenmesi Kongre konusu belirlenirken, uluslararası düzeyde araştırma yapılarak, iç denetim mesleği ile doğrudan ilişkili güncel bilgiler ışığında katılımcılara en üst düzeyde katma değer sağlanması amaçlanır. Konu seçimi yapılmadan önce denetim alanında uluslararası gelişmeler ve beklentiler dikkate alınmalıdır. Kongrede işlenecek olan ana konu ya da konular TİDE Yönetim Kurulu tarafından Kongre Düzenleme Komitesi Başkanının önerisi ile Yönetim Kurulu toplantısında kararlaştırılır. Konuların seçiminde, günümüzün değişen koşulları ile meslekteki yenilikler göz önünde bulundurulmalıdır. Bir önceki yılın kongresi için yapılan olumlu/olumsuz geribildirimler, oturumlara katılım sayıları ve ilgi çeken oturumlar hakkında bilgiler paylaşılmalıdır. Seçilecek olan başlıkların birbirleri ile aynı konuları içermemesine dikkat edilmelidir. Seçilen konular ve program Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamaya geçer. 4.4 Konuşmacı Seçimi Kongre teması kapsamında kongreye konuşmacı olarak davet edilecek kişiler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Kongre katılımcılarının değişik sektörlerden olacağı göz önünde bulundurularak konuşmacı seçimine dikkat edilmelidir. 4.5 Kongre Duyurusunun Yapılması Kongre konusu, yeri ve zamanı kongre tarihinden en az 3 ay önce TİDE resmi internet sayfasında ve tüm TİDE üyelerine duyurusu ile bildirilir. (Örnek için bknz. Kongre Duyurusu ) Burada amaç hem

6 katılımcıları önceden bilgilendirerek erken rezervasyon imkanı sağlamak hem de gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili ön bilgilendirmeyi yapmaktır. 4.6 Promosyon Malzemesi Seçimi Kongre tarihinden en az 2 ay öncesinde, basılı malzemeden sorumlu komite üyesi(leri) tarafından geçmiş dönemde kongre katılımcılarına verilmiş olan promosyon malzemeleri; kongre teması, birim fiyat, teslim süresi ve tedarikçi firma bazında incelenir. (Bkz. Promosyon Dosyası ) Tüm komite üyeleri ve komiteden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ile promosyon malzemesi konusunda görüş alış verişinde bulunulur. Öncelikli değerlendirmede, güncel kongre teması ve bütçe tutarı dikkate alınır. Kongre komitesi tarafından belirlenen en az 3 promosyon malzeme önerisi birim fiyat ve teslim günü bilgisi ile birlikte TİDE Yönetim Kuruluna sunulur. Öneriler TİDE Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve nihai karar verilir. Promosyon malzemesi ile ilgili nihai karar dikkate alınarak en az 3 tedarikçiden fiyat teklifi istenir. Pazarlık sonucu oluşan son fiyat teklifi kalite, birim fiyat ve teslim tarihi açısından değerlendirilerek sipariş verilecek tedarikçi belirlenir. Kesin siparişten önce, tedarikçiden numune talep edilir ve gönderilen numune komite tarafından incelenir. Uygun bulunması durumunda kongre tarihinden 1 ay öncesinde ürünlerin teslim edilmesi amacıyla sipariş verilir. Siparişin verilmesi, takip edilmesi, ürünlerin teslim alınması ve ödemenin yapılması ilgili komite üyesi sorumluluğundadır. 4.7 Basılı Malzeme Takibi Kongrede kullanılacak, yaka kartı, konuşma kartı, plaket, masa bayrağı, masa isimlikleri, roll up vb. malzemelere ilişkin mutlaka 3 farklı firmadan rekabetçi fiyat teklifleri alınmalı, kalite ve birim fiyat değerlendirmesi yapılmalıdır. Değerlendirme neticesinde, kalite ve fiyat avantajında ciddi bir farklılık olmadığı sürece hizmet bütünlüğü açısından söz konusu hizmetler organizasyon firması aracılığıyla alınabilir. 4.8 Sponsorluk Seçimi Sponsor firma seçimi süreci öncesinde, kongre bütçesi dikkate alınarak sponsorluk dosyası hem Türkçe hem İngilizce olarak hazırlanır. Firmalardan alınacak sponsorluk hizmeti, alınacak hizmetin kapsamı dahilinde dört ana kategoriden oluşur. (2012 yılına ait sponsorluk örnekleri için bknz. Sponsorluk Dosyası ); Ana Sponsorluk Kongre Sponsorluk Faaliyet Sponsorluk Bedelsiz Sponsorluk Sponsorluk dosyasında; Kongrenin konusu, Kongre programı,

7 Kongrenin görsel teması, Kongrenin gerçekleştirileceği yer ve zaman bilgisi, Katılımcı sayısı, Sponsorluk sınıfları, Sponsorluk şartları ve bedeli bilgileri yer almalıdır. (Bkz. Sponsorluk Dosyası) Sponsorluk türü ve bedeli belirlenirken kongre bütçesi dikkate alınmalıdır. Haksız rekabet yaratılmasını engellemek amacıyla, sponsorluk türü ve şartları kapsamında sponsorlara sunulan imkanlarda sponsorlardan gelecek taleplere göre sonradan değişiklik yapılmaması esastır. Sponsorluk dosyasının hazırlanmasının ardından seçim sürecine yönelik olarak, geçmiş dönemde sponsorluk yapmış olan firmalar ve sponsorluk şartlarını içeren veriler incelenir. Geçmiş yıllarda sponsorluk hizmeti vermiş olan firmalar incelenerek (Bkz. Kongre Sponsor Listesi ), Sponsor Aday Listesi oluşturulur. (Bkz. Sponsorluk Dosyası ) Sponsor aday listesinin oluşturulmasından sonra, kongrenin düzenleneceği tarihten en az 1 ay öncesinde tüm sponsor adaylarına düzenlenecek kongre ve sponsorluğa yönelik mesaj gönderilir. (Bkz. Sponsorluk Bilgilendirme Mesajı ) Mesajın ulaşmasından sonra, TİDE Ofis tarafından sponsor firma yöneticileri ile randevu takvimi oluşturulur. Sponsorluk için yapılacak firma ziyaretleri, firmanın sponsorluk potansiyeline göre TİDE Genel Müdürü, TİDE Yönetim Kurulu üye(leri), organizasyon firması temsilcisi ve sponsorluk çalışmalarından sorumlu komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilir. Kongre ile ilgili sponsor firma ziyareti öncesinde, sponsorluk dosyası kaliteli kağıda (tercihen kuşe kağıda) renkli olarak basılarak görüşme için hazırlanır. Sponsorluk görüşmelerinde, geçmiş yıl gerçekleştirilen kongreyle ilgili katılımcı sayısı, sponsor firmalar ve kongrenin sağladığı katma değer ile ilgili bilgi verilir. Sponsorluk konusunda olumlu geri dönüş yapan firmalarla, sponsorluk sözleşmesi imzalanır. (Bkz. Örnek Sponsorluk Sözleşmeleri ) Sponsorluk sözleşmesi öncelikle ilgili firma temsilcileri tarafından imzalanır ve daha sonra imzaların tamamlanması için TİDE ye gönderilir. Sponsorluk sözleşmelerindeki imzaların tamlığı ve sponsorluk bedelinin belirlenen süre içerisinde TİDE hesabına yatırılması sponsorluktan sorumlu komite üyeleri tarafından takip edilir. Bunun için TİDE Ofis tarafından komitedeki sorumlu üyelere hangi firmaların sponsor bedelini yatırdığına dair günlük rapor iletilir. Sponsorluk bedelinin TİDE hesabına yatırılmaması ve/veya KDV tutarının eksik yatırılması durumunda komite sorumluları firma yetkilileri ile iletişime geçer. 4.9 Bütçe Hazırlık ve Yönetimi Bütçe, TİDE nin kongre amaç ve hedefleri doğrultusunda, kongrenin gerçekleşeceği çalışma dönemi içindeki gelir-gider tahminlerini gösteren ve bunlara ait uygulamanın yürütülmesine yetki veren bir mali plandır. Kongre bütçe tasarısı en geç Aralık ayı sonuna kadar bütçe yönetiminden sorumlu komite üyeleri tarafından bir sonraki kongre yılı çalışma hesap dönemi için hazırlanarak Yönetim Kurulu nun görüşüne sunulur. Yönetim Kurulu görüş ve onayı dahilinde son şekli verilen bütçe yürürlüğe girer.

8 4.9.1 Kongre Bütçe İlkeleri Bütçenin hazırlanmasında bir önceki dönem gerçekleşen rakamlar, sapmalar, ekonomik ve istatistiki veriler, analitik teknikler ve diğer yöntemler etkililik,verimlilik ilkeleri çerçevesinde uygulanır. Bütçe giderleri gelirler toplamını aşamaz, gerçekçi ve denk bütçe ilkesi esastır. Kongre Bütçesi gelir ve gider kalemlerinden oluşur Kongre Gelirleri TİDE nin ilgili yıldaki kongre düzenlemesine ilişkin sponsorluk bedelleri ile kongre katılım bedellerinin toplam tutarıdır. Sponsorluk gelirleri, sponsorluktan sorumlu kongre üyeleri tarafından ilgili taraflarla sponsorluk sözleşmesi yapılınca bütçeden sorumlu kişilere bildirilir. Kongre katılım gelirleri için ilgili organizasyon firması tarafından günlük kayıt raporu hazırlanır ve haftalık gerçekleşmelere göre gelir-gider dengesi oluşturulur Kongre Giderleri TİDE nin ilgili yıldaki kongre düzenlemesine ilişkin organizasyon firması giderleri (organizasyon firmasının hazırlamış olduğu gider bütçesinde gerçekleşen kalemler dahil olmak üzere, organizasyon firması bütçe örneği için bknz Taslak Kongre Giderleri ), taksi, otopark vb. giderlerden oluşur. Bütçeden sorumlu komite üyeleri tarafından bir önceki kongreye ait planlanan ve gerçekleşen bütçe incelenmelidir. İlgili komite sorumluları, komite tarafından yapılan harcamalar (yemek, toplantı giderleri taksi, otopark vb.) da dahil olmak üzere tüm harcamaları (basılı malzeme harcamaları, otel ekstra masrafları, konuşmacılara yapılması muhtemel ödemeler vb.) günlük olarak takip etmekle sorumludur. Kongreye ilişkin harcamalar gerçekleştirilmeye başlandığında, harcamalara ilişkin haftalık analizler yapılır. Planlanan ve gerçekleşen bütçe raporu her Cuma günü Kongre Komitesi Başkanına ve TİDE Genel Müdürüne sunulur. Bütçe performans analizleri, bir sonraki yılın taslak bütçe çalışmaları tamamlanıncaya kadar devam eder. Bütçede olmayan hiçbir gider kaleminin yapılmaması esastır. Bütçe harcama kalemleri arasında geçiş yapma yetkisi Komite Başkanında bütçe dışı harcama yetkisi ise Yönetim Kurulu sorumluluğundadır. Komite üyeleri bütçeden sorumlu komite üyesinin onayı olmaksızın harcama yapamazlar Sunucu Kartlarının Hazırlanması ve Konuşmacılara Plaket Takdimi Sunucu kartları kongreden 5 gün önce hazırlanmalı ve kongreden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından kontrol edilerek onaylanması gerekmektedir.

9 Her konuşma bitiminde konuşmacılara verilecek plaketler önceden hazırlanmalı ve plaketi teslim edecek TİDE Yönetim Kurulu üyeleri ve yedekleri salonda hazır bulunduğundan emin olunmalıdır. Bu sürece ilişkin hem plaket verilecek konuşmacı hem de plaketi takdim edecek YK üyesi (yedekler dahil) listesi sunucularda bulunmalıdır. Plaketi verecek YK üyesi ve yedek olarak belirlenen kişinin salonda bulunmaması durumunda TİDE Başkanı, TİDE Genel Müdürü veya kongreden sorumlu YK üyesi tarafından plaketler konuşmacılara takdim edilir Raporlama Süreci Kongreden sorumlu YK üyesi, düzenli olarak TİDE Yönetim Kuruluna raporlama yaparak gelişmeler ile ilgili bilgi paylaşımında bulunur. Bununla birlikte, komite ve organizasyon firması tarafından kongre öncesi ve sonrası TİDE Yönetim Kuruluna yapılacak raporlamalar ve rapor sıklığı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Komite Raporları Bütçe-Fiili Karşılaştırma Raporu Yaşanması Muhtemel Riskler Sponsorluk Geliri Gerçekleştirilen Faaliyetler Bekleyen İşler Rapor Periyodu Haftalık Haftalık Haftalık 15 Günlük Haftalık Organizasyon Firması Raporları Güncel Katılımcı Sayısı Güncel Katılım Bedeli Toplamı Gerçekleştirilen Harcamalar Bütçe-Fiili Karşılaştırma Raporu Bekleyen İşler Rapor Periyodu Günlük Günlük Kongre Sonrası Kongre Sonrası Haftalık 5 DOKÜMANTASYON VE REFERANSLAR Aşağıda yer alan dosya ve klasörlerin soft versiyonları TİDE ofiste bulunmaktadır. Kongre Duyurusu Promosyon Dosyası, Sponsorluk Dosyası, Kongre Sponsor Listesi, Sponsorluk Bilgilendirme Mesajı, Örnek Sponsorluk Sözleşmeleri, 2012 Taslak Kongre Giderleri 6 PERİYODİK DEĞERLENDİRME Kongre Yönetmeliği standart olarak her yıl gözden geçirilerek revize edilir.

10 Ek.1 Görev Dağılımı XVI. İÇ DENETİM KONGRESİ (12 Kasım 2012) I. LOJİSTİK Termin Sorumlu Bölüm 1 Taslak bütçe hazırlanması ve onayı Bütçe takibi 2 Katılım ücreti belirlenmesi Bütçe takibi, YK 3 Gerçekleşen bütçe raporu Her ay sonu Bütçe takibi 4 Kongre logosu belirlenmesi Basılı malzeme takibi, YK 5 Konu ve konuşmacıların belirlenmesi (Konuşmacılar içinde ücret ödenecek olan var mı, belirlenip takibi komite tarafında yapılacak Konuşmacı takibi, YK Konuşmacılarla kimler görüşecek, YK görev paylaşımı yapacak) 6 Programın oluşturulması YK Programın görsellerinin oluşturulması (Sponsor bilgilerine de yer verilecek) Davet edilecek sponsorların belirlenmesi (Kimler sponsor olacak, sponsor geliri, kaç sponsora ihtiyaç olacak, sponsor metni davet mektubu hazırlanacak) Sponsorlarla görüşme yapılması, sponsorlardan bedelsiz katılacak kişilerin bilgilerinin alınması, davetiyelerin teslim edilmesi, yaka kartlarının hazırlanması Sponsorlarla sponsorluk anlaşmalarının yapılması, ödemelerin takibi Sponsor logo ve iletişim bilgilerinin organizasyon firmasına iletilmesi Davetiye görselinin hazırlanması ve onayı Davetli listesinin oluşturulması ve onayı, Kamu Kurumlarından Denetimle ilgili olanlara konferansa katılım için davetiye gönderilmesi (50 kişi) Davetlilere ön duyurunun yapılması- VIP hariç Davetiye gönderilmesi (Davetiye örneklerinin hazırlanması gerekiyor. TİDE Yönetim organlarına konferansa katılım için davetiye gönderilmesi) Sponsorlar sunum yapacaklarsa programa dahil edilmesi Sponsor sunumlarının organizasyon firmasına yönlendirilmesi Salon iç yerleşim onayı (Kahve yemek arasında kendi ürünlerini tanıtma ayarlaması yapılacak, yerleşim sırasında komiteden görevli kişide nezaret edecek) Basılı malzeme takibi, org. firması ya da tasarım firması Sponsorluk, YK Sponsorluk Sponsorluk,YK Sponsorluk, Tide Ofis Kongreden 1 ay önce Kongreden 1 ay önce Kongreden 1 ay önce Kongreden 1 ay önce Basılı malzeme takip, YK Basılı malzeme takip, YK Basılı malzeme takip, organizasyon firması Organizasyon firması Sponsorluk Sponsorluk Sponsorluk

11 Konferans duyurusunun Web sitesinde yayınlanması, üyelere mail gönderilmesi (format belirlenecek) Konferans duyurusunun medyada yayınlanması-yazılı ve görsel Katılımcı listesi oluşturulması (Tide ofis üye aidatı ödeyen üye listesini iletir. organizasyon firması kayıtları alır, sistem üzerinden tahsilat var ise org. firması fatura kesimi için ofisi bilgilendirir.) TİDE ofis Konferans gününe kadar 22 Otel ile ilgili olarak; Menü belirlenmesi Kongreden 1 ay önce Otel ile ilgili olarak; Bayrak asım yerlerine karar verilmesi (Sponsorlar belli olduktan sonra otel sözleşme istenecek, salon bölünme şekilleri onayı verilecek, perde yerlerine karar verilecek) Sponsorlar için sergi alanında yer belirlenmesi ve bildirilmesi (Otel sözleşme istenecek, salon bölünme şekilleri onayı verilecek, perde yerlerine karar verilecek, kongreden önce incelenecek) Broşürün tamamlanması, Başvuru ve TİDE Üyelik formu dahil (Tide konuşmacılar, konuşmacıların programı komite tarafından iletilecek, resimler tide tarafından iletilecek) Plaketler için isim listesi ve metnin belirlenerek organizasyon firmasına gönderilmesi (Metin örnekleri TİDE ofiste) Kongreden 1 ay önce Kongreden 1 ay önce Program yayınından sonra 27 Sponsor bayrakları ve Tide bayrağı En geç kongreden 1 hafta önce 28 Katılım sertifikasının hazırlanması (Katılım listesi + protokolden gelecekler (teyit edenler) ve kongre günü katılanların da ilk oturuma kadar isimleri alınarak liste son haline getirilip basıma gönderilecek) Kurumsal iletişim komitesi Organizasyon firması Organizasyon firması, sponsorluk Organizasyon firması, sponsorluk Organizasyon firması, sponsorluk TİDE ofis, Basılı Malzeme Takip, Org. firması Basılı malzeme takip, YK Kongre günü öğlene kadar Organizasyon firması, basılı malzeme takip Organizasyon firması, basılı malzeme takip 29 Promosyon seçimi Kongreden 1 ay önce Basılı malzeme takip, YK 30 Promosyon hazırlanması Kongreden 1 hafta önce Organizasyon firması 31 Anket formunun hazırlanması ve basımı Kongreden 1 hafta önce Organizasyon firması Panel soru kartı hazırlanması (Paneldeki katılımcılara neler sorulması gerektiğine dair soru kartı hazırlanması, tasarımı komite iletecek-soru bankası hazırlanabilir.) Katılımcılara konferansla ilgili CD nin hazırlanması, pdfe çevirilmesi, sunumların ulaştırılması Kongreden 1 hafta önce Basılı malzeme takip Basılı malzeme takibi 34 Yaka kartlarının basılması ve ulaştırılması Basılı malzeme takibi 35 Yemek, otopark için bilet Basılı malzeme takibi

12 İç Mekan Tasarımı (Sahne ve Kayıt Masası) için tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi Konferansla ilgili tüm YK kararlarının tamamlanması Sunucu ayarlanması, senaryo düzenlenmesi Sunum kartlarının hazırlanması (org. firmasına tüm unvanlar bildirilecek) Basın Dosyasının Hazırlanması (Konferans + TİDE) Fotoğraf çekimi için üyelerden ve org. firmasından destek alınması Protokol Listesinin hazırlanması ve davetiyelerin ulaştırılması Kamu Kurumlarından Denetimle ilgili olanlara konferansa katılım için davetiye gönderilmesi (50 kişi) Broşürün potansiyel üyelere ve katılabilecek kitlelere ulaştırılması Davetiyelerin dağıtımı için MNG Kargo veya Mail Box ile görüşülmesi ve barter opsiyonu verilmesi, stand karşılığı Sponsorlardan, konferansta dağıtılmasını istedikleri dokümanların istenmesi, paketlere konulması Oturum Başkanlarına, sunumların gönderilmesi, paralel oturumlarda paylaşım yapılması Org. firrnası, YK YK Konuşmacı takibi Kongreden 1 gün önce Kongreden 2-3 gün önce Konuşmacı takibi, organizasyon firması Basılı malzeme takip Basılı malzeme takip Konuşmacı takibi Basılı malzeme takip Basılı malzeme takip, Tide ofis Organizasyon firması Sponsorluk Konuşmacı takip 47 Otelde konaklama ve araç temini Konuşmacı takibi, organizasyon firması II. PAZARLAMA /TANITIM Termin Sorumlu Bölüm 48 Finans Dünyası ve Bankalara broşür ve davet mektubunun ulaştırılması TİDE ofis 49 TİDE üyelerine her hafta hatırlatma maili atılması TİDE ofis 50 İMKB-30 işlem gören şirketlere aktif pazarlama Sponsorluk III. FINANSMAN Termin Sorumlu Bölüm 51 Havale yapılanlarla ilgili olarak Kongre hesabının detaylarının her akşam ajansa gönderilmesi (2012 yılında online takip) Bütçe takibi 52 Bütçenin revize edilmesi Bütçe takibi IV. DENETİM ve RAPORLAMA Termin Sorumlu Bölüm 53 Bütçe Takip Bütçe takibi 54 Haftalık Toplantı tutanağı Genel sekreter 55 Arşivleme Genel sekreter

13

PLANLANAN TARİH. 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ

PLANLANAN TARİH. 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ PLANLANAN TARİH 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ 1.PERSONEL BELGELENDİRME KONFERANSI HAZIRLIK ÇALIŞMASI PLANI Amaç : Şirketlerin temel varlık gücü olan rekabeti

Detaylı

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari.

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari. 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI TARIM GIDA HAYVANCILIK MAKİNE HİZMET www.mardintarimfuari.com 2. Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı 16-19 NİSAN MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI www.mardintarimfuari.com Organizasyon

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ETKİNLİK STANDARTLARI YÖNERGESİ

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ETKİNLİK STANDARTLARI YÖNERGESİ TÜRK TORAKS DERNEĞİ ETKİNLİK STANDARTLARI YÖNERGESİ Amaç: Türk Toraks Derneği Şubeleri, İl Temsilcilikleri, Çalışma Grupları ve diğer birimlerin her türlü tıp eğitimi ya da mesleki gelişim etkinlikleri

Detaylı

2-3 Aralık 2013, Hilton Convention Center, BURSA SPONSORLUK DOSYASI. Zirve ile ilgili özel kitap basımı ve dokümantasyon servisleri

2-3 Aralık 2013, Hilton Convention Center, BURSA SPONSORLUK DOSYASI. Zirve ile ilgili özel kitap basımı ve dokümantasyon servisleri KATEGORİLER Ana Sponsorluk (35.000 TL) *tek firma ile sınırlıdır. Konuşmacı Sponsorluğu (25.000 TL) *tek firma ile sınırlıdır. Zirve Sponsorluğu (15.000 TL) Zirve Özel Akşam Yemeği (7.000 TL) *tek firma

Detaylı

GAZİANTEP AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ 3.AİLE HEKİMLERİ EĞİTİM GÜNLERİ. Gaziantep (28.03.2015 (08.00-18.00) DİVAN OTEL

GAZİANTEP AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ 3.AİLE HEKİMLERİ EĞİTİM GÜNLERİ. Gaziantep (28.03.2015 (08.00-18.00) DİVAN OTEL DİVAN OTEL Gaziantep Aile Hekimleri Derneği miz Gaziantep Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) çalışan birinci basamak aile hekimlerinin karşılaştığı güncel tıbbi ve para medikal konularda bilgilendirilme

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİKLER YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİKLER YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİKLER YÖNERGESİ AMAÇ: Üsküdar Üniversitesi Rektörlük, Enstitü, Fakülte ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, tüm idari birimler tarafından düzenlenen her türlü kurum içi veya

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Kurum İçi Eğitim Kitabı (1 Eylül 2015) Teknik Bilimsel ve Mesleki Etkinlikler

İnşaat Mühendisleri Odası Kurum İçi Eğitim Kitabı (1 Eylül 2015) Teknik Bilimsel ve Mesleki Etkinlikler Teknik Bilimsel ve Mesleki Etkinlikler 185 186 TMMOB İMO Kongre, Çalıştay, Kurultay, Sempozyum ve Konferans Düzenleme Yönetmeliği http://www.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/891cce84a6135ed_ek.pdf 23.11.2007

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Sponsorluk Dosyası 1

Sponsorluk Dosyası 1 Sponsorluk Dosyası 1 www.tuad.org.tr I www.arastirmazirvesi.com 2 ARAŞTIRMA ZİRVESİ Geçmiş Araştırma Zirvelerine Sponsor Olan Bazı Araştırmaverenler 3 ARAŞTIRMA ZİRVESİ 4 ARAŞTIRMA ZİRVESİ 5 ARAŞTIRMA

Detaylı

A. ŞURA YÜRÜTME KURULU (YK) VE KARARLAR

A. ŞURA YÜRÜTME KURULU (YK) VE KARARLAR ORMANCILIK VE SU ŞURASI 2013 21-23 MART 2013 İŞ TAKİP CETVELİ YAPILACAK İŞLER, TAHMİNİ TAMAMLANMA ZAMANI VE SORUMLULUKLAR A. ŞURA YÜRÜTME KURULU () VE KARARLAR Rumuz Yapılacak İşlerin Tanımı Sorumlu Birim

Detaylı

PEDURO 2015 KONGRE SPONSORLUK PAKETLERİ

PEDURO 2015 KONGRE SPONSORLUK PAKETLERİ PEDURO 2015 KONGRE SPONSORLUK PAKETLERİ Sayın Firma Yetkilileri, Biz gücümüzü bize inanmış, bu ülke için bir şeyler yapma arzusu içinde olan sizlerden alıyoruz. 2015 yılı 6-9 Mayıs ayında Diyarbakır da

Detaylı

ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 )

ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 ) ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 ) SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK SPONSORU (25.500 ) ANA SPONSORLAR (21.500 ) SPONSORLAR (17.000 ) ÖĞLE YEMEĞİ EV SAHİPLİĞİ / AKŞAM KOKTEYLİ EV SAHİPLİĞİ/ İKRAM EV SAHİPLİĞİ

Detaylı

16-17 Nisan 2015 Wyndham Grand Hotel Noktaları Birleştirmek

16-17 Nisan 2015 Wyndham Grand Hotel Noktaları Birleştirmek 1 16-17 Nisan 2015 Wyndham Grand Hotel Noktaları Birleştirmek 2 WYNDHAM GRAND HOTEL WYNDHAM GRAND LEVENT- İSTANBUL 16-17 NİSAN 2015 3 BEDELLİ SPONSORLUKLAR ANA SPONSOR (SATILDI) 50.000 TL 36 m 2 stand

Detaylı

3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz.

3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz. 1. AMAÇ Bu dokümanın amacı; XXXXX Grup un strateji ve hedefleri doğrultusunda XXXXX çalışanlarının yurtiçi ve yurtdışı konferans/seminer katılım taleplerinin karşılanması için gerekli politika ve uygulamaları

Detaylı

Değerli İş Dünyası Temsilcileri,

Değerli İş Dünyası Temsilcileri, SPONSORLUK DOSYASI Değerli İş Dünyası Temsilcileri, Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) 2008 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan bu yana üye sayısını sürekli artırmış ve faaliyetlerinin

Detaylı

Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin. biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri

Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin. biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri Programın Amacı Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri kurmalarına yönelik düzenlenen ulusal veya uluslararası

Detaylı

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Kongresinin hazırlık ve yürütme

Detaylı

w w w.y a l i n z i r v e. o r g. t r

w w w.y a l i n z i r v e. o r g. t r SPONSORLUK 7-8 A r a l ı k 2 0 1 5 D i v a n A s i a İ s t a n b u l Peter WILLATS Daniel JONES Boaz TAMIR Toshio HORIKIRI Ana Sponsorluk (35.000 TL) * tek firma ile sınırlıdır. Konuşmacı Sponsorluğu (25.000

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l-(1) Bu usul ve esasların amacı, İzmir

Detaylı

ORGANİZASYON PROSEDÜRÜ

ORGANİZASYON PROSEDÜRÜ P20--006 Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Organizasyonların ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlık aşamalarını belirlemek, dokümante etmek ve tüm personeli tarafından anlaşılmasını sağlamaktır.

Detaylı

100.000 Euro DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR

100.000 Euro DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR 100.000 Euro Not: Elmas Sponsorluk tek Düzenlenecek basın toplantılarında ve Açılış Töreninde Sponsor Organizasyon

Detaylı

İnsan Kaynakları Kongresi

İnsan Kaynakları Kongresi İnsan Kaynakları Kongresi Esin Ver Tutku Yarat 14 Mayıs 2015 Ankara Sheraton Oteli İş Birliği Dosyası İnsan Kaynakları Kongresi Türkiye Kalite Derneği-KalDer, iş yaşamındaki profesyonellerin gelişim ve

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA

PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA SUNUM İÇERİĞİ Satın Alma Nedir? Genel Çerçeve Genel Süreç Satın Alma Stratejisi/Planı Satın Alma Usulleri Doğrudan Temin Pazarlık Usulü Açık İhale Usulü Satın Alma Süreçlerinin

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Kongresinin hazırlık ve yürütme

Detaylı

12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Düzenleme Kurulu. Organizasyon ve İletişim. 12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Başkanı

12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Düzenleme Kurulu. Organizasyon ve İletişim. 12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Başkanı 12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Düzenleme Kurulu Dr. Sırrı ÇAM Dr. Serdar CEYLANER Dr. Tahsin YAKUT Dr. Sırrı ÇAM Dr. İbrahim AKALIN Dr. Mustafa ÖZEN Dr. Yavuz ŞAHİN Dr. Hakan ULUCAN 12. Ulusal Tıbbi

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

ISCTurkey 2015 Düzenleme Kurulu. Konferans Yeri ODTU Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara/TÜRKİYE

ISCTurkey 2015 Düzenleme Kurulu. Konferans Yeri ODTU Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara/TÜRKİYE Bilgi Güvenliği Derneği tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gazi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ ve BTK tarafından destekleniyor.

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ BAŞKANLAR EĞİTİM SEMİNERİ. Rtc. Gözde Çiftçi

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ BAŞKANLAR EĞİTİM SEMİNERİ. Rtc. Gözde Çiftçi U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ BAŞKANLAR EĞİTİM SEMİNERİ H i z m e t l e r i n i z d ü n y a y a a r m a ğ a n o l s u n Rtc. Gözde Çiftçi U.R. 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği

Detaylı

2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi. 18 Temmuz 2014

2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi. 18 Temmuz 2014 2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi 18 Temmuz 2014 2/45 Harcamalarımızda hangi kurallara tabiyiz? SATIN ALMA YÖNTEMİ Harcamaları bir kanuna bağlanmış yararlanıcılar Harcamaları hiçbir kanun

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.4-07 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00Rev Tarihi:Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. SORUMLULAR... 2 4. TANIMLAR... 2 5. STANDARIN DETAYLARI... 2 Dök. No: AUZEF-SS-2.4-07 Yayın

Detaylı

14-16 OCAK 2016 SPONSORLUK DOSYASI. WOW Convention Center, Istanbul / Türkiye 7. ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI. www.evf.gov.tr info@evf.gov.

14-16 OCAK 2016 SPONSORLUK DOSYASI. WOW Convention Center, Istanbul / Türkiye 7. ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI. www.evf.gov.tr info@evf.gov. 6 6 5. RİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI SPONSORLUK DOSYASI 14-16 OCAK 2016 WOW Convention Center, Istanbul / Türkiye www.evf.gov.tr info@evf.gov.tr FORUM HAKKINDA Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ndan üst

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü lik Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İstanbul Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemeye, iç ve dış iletişimin nasıl sağlanacağına ve mevcut iletişim ağının sağlıklı

Detaylı

KAMU BİLİŞİM ZİRVESİ 2016

KAMU BİLİŞİM ZİRVESİ 2016 KAMU BİLİŞİM ZİRVESİ 2016 Bilişim teknolojilerinin en fazla etkilediği kesimlerden biri kuşkusuz kamu kurumlarıdır. Kamu kurumlarının bilişim teknolojilerini yoğun olarak kullanmasıyla birlikte, verilen

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

OCT Organisation Congress Travel

OCT Organisation Congress Travel OCT Organisation Congress Travel OCT müşterilerinin vazgeçilmez çözüm ortağı olma hedefini 1996 yılından bu yana tutkuyla sürdürmektedir. Bu dinamizm ve butik hizmet anlayışı ile OCT imza attığı yüzlerce

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

SPONSORLUK ALANLARI ve

SPONSORLUK ALANLARI ve SPONSORLUK ALANLARI ve UYGULAMALARI TEKLİF DOSYASI Sabancı Kültür Merkezi KAFUM-KAHRAMANMARAŞ 22, 23, 24 Ekim 2014 www.tekstilzirvesi.com T.C Kahramanmaraş Valiliği T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Kahramanmaraş

Detaylı

1. KONUM BELİRLEME VE UYDU NAVİGASYONU ZİRVESİ 2015. Gerçek Zamanlı Yerel Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Belediyecilik Uygulamalarındaki Önemi

1. KONUM BELİRLEME VE UYDU NAVİGASYONU ZİRVESİ 2015. Gerçek Zamanlı Yerel Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Belediyecilik Uygulamalarındaki Önemi 1. KONUM BELİRLEME VE UYDU NAVİGASYONU ZİRVESİ 2015 Gerçek Zamanlı Yerel Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Belediyecilik Uygulamalarındaki Önemi Değerli Sektör Temsilcisi; 1. Konum Belirleme ve Uydu Navigasyonu

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE1-(1) Bu yönergenin amacı Üsküdar Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif her tür etkinliğin planlanmasına

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç Bu yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine uygun olarak TED Karadeniz Ereğli

Detaylı

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI Bu Kongre Planı, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında Mart 2013 te imzalanan Protokol

Detaylı

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ 12. İNSAN YÖNETİMİ ZİRVESİ Lades Olmam Çünkü MUTLULUK AKLIMDA PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Kongre Tarihi ve Yeri

GENEL BİLGİLER. Kongre Tarihi ve Yeri GENELBİLGİLER KongreTarihiveYeri KEPAN2011Kongresi30Mart 3Nisan2011tarihleriarasındaMaritimPineBeachOtel Antalya da gerçekleştirilecektir. KongreKurulları Düzenleyen KlinikEnteralParenteralNütrisyonDerneği

Detaylı

17-20 EYLÜL 2015 İSTANBUL FUAR MERKEZİ (İFM) SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI

17-20 EYLÜL 2015 İSTANBUL FUAR MERKEZİ (İFM) SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI İSTANBUL FUAR MERKEZİ (İFM) SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI ISAF IT SECURITY FUAR VE KONFERANSI 2015 17-20 EYLÜL 2015 İSTANBUL Günümüzün en çok ihtiyaç duyulan Bilgi ve Ağ Güvenliği konularını kapsayan

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ YAYIN YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ YAYIN YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ YAYIN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Amaç: Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği (TİDE), tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Dernek Tüzüğü

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF Hizmet İçi Eğitim Organizasyonları Standartı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF Hizmet İçi Eğitim Organizasyonları Standartı Dök. No: AUZEF-SS-3.1-09 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:02 Rev Tarihi: 21.10.2014 Sayfa 1 / 9 İÇİNDEKİLER 1. Amaç... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR\KISALTMALAR... 3 5. ilgili dokümanlar...

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ 2 Raporlama Yükümlülükleri Nihai Rapor Proje Sonrası Değerlendirme Raporu 3 NİHAİ RAPOR Nihai rapor nedir? Nihai Rapor,

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

STANT ALANI ÜCRETİ YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI. TÜRKİYE OTELCİLİK ZİRVESİ 15-16 Aralık 2015 STANT ALANI. Ön Kapak içi Reklam. www.zirve2015.

STANT ALANI ÜCRETİ YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI. TÜRKİYE OTELCİLİK ZİRVESİ 15-16 Aralık 2015 STANT ALANI. Ön Kapak içi Reklam. www.zirve2015. Ön Kapak içi Reklam YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI 3 STANT ALANI ÜCRETİ STANT ALANI STANT ALANI m 50 + KDV den başlayan fiyatlarla * Stant alanı boş olarak teslim edilir. Stant rezervasyonu yaptırmak ve diğer tüm

Detaylı

Burkon Kongre & Organizasyon Tel: 0224 233 40 00 Fax: 0224 233 80 00 merve.rodoper@burkon.com www.burkon.com

Burkon Kongre & Organizasyon Tel: 0224 233 40 00 Fax: 0224 233 80 00 merve.rodoper@burkon.com www.burkon.com 10. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ ÖZET FİYAT LİSTESİ Stand ( 6m2) 3.500 Euro 6 Konuşmacı Karşılığı Stand 3.300 Euro + Ulaşım Baskılı Materyaller Paket 8.000 Euro 2. Duyuru Reklam ( Postalama Ücreti Dâhil)

Detaylı

MENTÖR DESTEK PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI. Uygulama Esasının Amacı; Akademisyenlerin Dış Kaynaklı projeleri hazırlama aşamalarında Mentörlük

MENTÖR DESTEK PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI. Uygulama Esasının Amacı; Akademisyenlerin Dış Kaynaklı projeleri hazırlama aşamalarında Mentörlük BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Uygulama Esasının Amacı; Akademisyenlerin Dış Kaynaklı projeleri hazırlama aşamalarında Mentörlük mekanizmasının uygulanmasına yönelik usul

Detaylı

Great Place to Work Türkiye. Eyüp Toprak Managing Director. Frank Hauser Managing Partner

Great Place to Work Türkiye. Eyüp Toprak Managing Director. Frank Hauser Managing Partner Great Place to Work Türkiye Eyüp Toprak Managing Director Great Place to Work Türkiye Frank Hauser Managing Partner Great Place to Work Türkiye - Expert Audit şirket içerisinden seçilen çalışanlar aracılığıyla

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Başkent Üniversitesinin Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar, Enstitü ve Merkezler gibi akademik birimleri

Detaylı

İtibar Yönetimi Zirvesi

İtibar Yönetimi Zirvesi SPONSORLUK DOSYASI İtibar Yönetimi Zirvesi Sayın Yetkili, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, 3 Aralık 2015 tarihinde üniversitemizde Kurumsal İletişim ve İtibar Yönetimi

Detaylı

4 SPONSORLUK DOSYASI

4 SPONSORLUK DOSYASI 4 SPONSORLUK DOSYASI 4-6 Şubat 2016 İstanbul Neden Partner Olmalısınız? Yeni müşteriler kazanma ve yeni iş fırsatları yaratma Sektörde öncü olan konuşmacılara erişme Sektör öncüleri ile fikirlerinizi paylaşma

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim.

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim. Doküman Adı: EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03 2,3 3 Uygulama bölümünde düzenlemeler yapıldı 2 3 Tanımlar çıkarılarak T501-04 na atıf yapıldı 7 2 Yetki

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI 2016 YILI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI 2016 YILI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI 2016 YILI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi

Detaylı

TÜRKİYE MÜZİK VE DANS FUARI 2015 08-11.10.2015. Müzik, Dans ve Sahne Ekipmanları, Etkinlik Organizasyonu ve İletișim Teknolojileri Fuarı ORGANİZATÖR

TÜRKİYE MÜZİK VE DANS FUARI 2015 08-11.10.2015. Müzik, Dans ve Sahne Ekipmanları, Etkinlik Organizasyonu ve İletișim Teknolojileri Fuarı ORGANİZATÖR TÜRKİYE MÜZİK VE DANS FUARI 2015 08-11.10.2015 Müzik, Dans ve Sahne Ekipmanları, Etkinlik Organizasyonu ve İletișim Teknolojileri Fuarı ORGANİZATÖR HKF FUARCILIK A.Ș. Barbaros Bulvarı 163/2 34349 Beșiktaș/

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI ÇANAKKALE TİCARET BORSASI HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI Yürürlük Tarihi : 03.01.2011 Revizyon No. : 0 Sayfa : 0/2 KONU SORUMLU PLANLANAN YAPILACAKLAR GÖZDEN GEÇİRME Üye Bilgileri Güncelleme Tüm

Detaylı

Değerli Sektör Yöneticisi

Değerli Sektör Yöneticisi Değerli Sektör Yöneticisi Günümüzde insan ve diğer canlı yaşam ortamlarında, taşıma kapasitesini aşan kullanımlar ve sonucunda ortaya çıkan çevresel sorunların çözümü kapsamında son derece önemli bir misyonu

Detaylı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

Doküman Adı: Hizmet İçi Eğitim Prosedürü. İlk Yayın Tarihi:

Doküman Adı: Hizmet İçi Eğitim Prosedürü. İlk Yayın Tarihi: 1 / 6 1.AMAÇ: Üniversitemizde; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği, Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik, 657 ve 2547 Sayılı Kanunlar

Detaylı

Standlar 2.000 TL ile 30.000 TL arasında değişen fiyatlarda olup konum ve m2 ye göre planlanmıştır. Stand fiyatları ve krokisi ektedir.

Standlar 2.000 TL ile 30.000 TL arasında değişen fiyatlarda olup konum ve m2 ye göre planlanmıştır. Stand fiyatları ve krokisi ektedir. ORGANİZASYONUN PARÇASI OLUN Organizasyonda etkin bir şekilde yer almak, fikirlerinizi bildirmek, katkıda bulunmak ve bizlerle görüşlerinizi paylaşmak için lütfen görüşmeye davet ediniz. Stand Standlar

Detaylı

VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi 4-7 Eylül 2016 Ankara DESTEK DOSYASI

VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi 4-7 Eylül 2016 Ankara DESTEK DOSYASI VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi 4-7 Eylül 2016 Ankara DESTEK DOSYASI Sayın İlgili, Ülkemizde her iki yılda bir düzenlenen ve ilki 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde gerçekleştirilen

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

Etkinlik hakkında. Enver ALTIN. Y. Boran PUHALOĞLU. enver.altin@linux.org.tr. boranp@cs.bilgi.edu.tr

Etkinlik hakkında. Enver ALTIN. Y. Boran PUHALOĞLU. enver.altin@linux.org.tr. boranp@cs.bilgi.edu.tr Etkinlik hakkında Türkiye'nin en büyük Özgür Yazılım ve Linux odaklı etkinliklerini 2002 yılından beri gerçekleştiren İstanbul Bİlgi Üniversitesi ve Linux Kullanıcıları Derneği'nin, 2. defa tek çatı ve

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN) (SIRA NO: 1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 2012 yılında yükseköğretim kurumları bütçe

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. KURULUŞ GEREKÇESİ Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Bilim-Kültür-Sanat Kulübü ismi ile anılır. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Detaylı

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir.

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. EK-27 HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. A) İHTİYAÇ ANALİZİ 1. İhtiyaç Analizi Raporu ve Sunumu 2. Proje Yol

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Bilim ve Toplum Faaliyetlerine ilişkin olarak, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

Fats & Oils Istanbul / Feeds & Grains Istanbul Uluslararası İkiz Konferans ve Sergisine sponsor olmayı değerlendirdiğiniz için teşekkür ederiz.

Fats & Oils Istanbul / Feeds & Grains Istanbul Uluslararası İkiz Konferans ve Sergisine sponsor olmayı değerlendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Sponsorluk Türü Maliyet Sayfa 1) Platin Sponsorluk Maksimum görsel ve internet görünürlük için öncelikli sponsorluk. 12.000 2 Uluslararası ticaret firmaları, markalı yağ üreticileri ve bankalar için ideal.

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

farklı tasarlanan modern çizgisi ile etkinliğin yeterli ilgi ve katılımı sağlaması hedeflenmektedir.

farklı tasarlanan modern çizgisi ile etkinliğin yeterli ilgi ve katılımı sağlaması hedeflenmektedir. Değerli İş Ortağımız, İMSAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi 11, düzenlenmeye başladığı 2009 yılından buyana inşaat endüstrisinin gündemini değiştiriyor İMSAD

Detaylı

RA ÖĞRENCİ PROSEDÜRÜ

RA ÖĞRENCİ PROSEDÜRÜ P20--009 Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Koç Üniversitesi öğrenci yurtlarında yaşayan öğrenciler ile Yurt Müdürlüğü personeli arasındaki iletişime yardımcı olan RA (Bina sorumlusu) öğrencilerin

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ KONGRE, ÇALISTAY, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS, PANEL VE DĠĞER ETKĠNLĠKLERĠN DÜZENLEMESĠ YÖNERGESĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ KONGRE, ÇALISTAY, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS, PANEL VE DĠĞER ETKĠNLĠKLERĠN DÜZENLEMESĠ YÖNERGESĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ KONGRE, ÇALISTAY, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS, PANEL VE DĠĞER ETKĠNLĠKLERĠN DÜZENLEMESĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Hitit Üniversitesine

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLETMELERİ PROSEDÜRÜ SÜRECİN AMACI

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLETMELERİ PROSEDÜRÜ SÜRECİN AMACI ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLETMELERİ PROSEDÜRÜ SÜRECİN AMACI Özyeğin üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik fikirlerinin değerlendirilmesi ve Üniversite içinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmet tedarikine

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ YURTDIŞINDAN BİLİM İNSANI DAVET PROGRAMI ESASLARI

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ YURTDIŞINDAN BİLİM İNSANI DAVET PROGRAMI ESASLARI EK:2 Akademi Konseyi nin 26 Mart 2014 Tarih ve 237/4 No lu Kararının Ekidir TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ YURTDIŞINDAN BİLİM İNSANI DAVET PROGRAMI ESASLARI Amaç MADDE 1- Bu esaslar, Akademi Üyelerinin yurtdışından

Detaylı