Türkiye Yeşilay Cemiyeti Madde Bağımlılığı Mücadele Faaliyetleri Gençlik Mali Destek Programı 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Yeşilay Cemiyeti Madde Bağımlılığı Mücadele Faaliyetleri Gençlik Mali Destek Programı 2014"

Transkript

1 Türkiye Yeşilay Cemiyeti Madde Bağımlılığı Mücadele Faaliyetleri Gençlik Mali Destek Programı 2014 BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi: 29 Ağustos 2014

2 GİRİŞ Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 1920 de İngiliz işgal güçlerinin İstanbul Limanı na gemilerle getirdiği binlerce kasa alkollü içkiyi gençlerimize bedava dağıtıp onları zehirlemesine, işgale karşı direnişi kırarak özgürlüklerini ve onurlarını ellerinden almak istemelerine karşı alkollü içkilerle mücadele amacıyla dönemin Şeyhülislam ı İbrahim Haydarizade nin himayesinde Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından Padişahın izniyle 1 Mart 1920 de İstanbul da Hilal -i Ahdar adıyla kurulmuştur. Hilal-i Ahdar ismi daha sonra Yeşil Hilal ve Yeşilay olarak değiştirilmiş, 1934 yılında Atatürk ün Cumhurbaşkanlığı, İsmet İnönü nün Başbakanlığında Bakanlar Kurulu kararıyla Yeşilay a kamuya yararlı dernek statüsü verilmiştir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, ülkemizdeki sosyal kalkınma hedefinin bir parçası olarak, toplumumuzun ve özellikle de gençlerimizin beden ve ruh sağlığını tahrip eden tütün, alkol, madde, te knoloji ve kumar bağımlılıkları ve bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele ederek millî değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek amacı içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Cemiyet bu çerçevede bağımlılıklarla mücadele etmek üzere, toplum bilincini, güç ve kaynaklarını harekete geçirir; insan onur ve saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda desteğe muhtaç insanlara yardım eder; toplumun bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine sürekli katkıda bulunur. Bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve ortak çalışma organizasyonlarını geliştirir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi İstanbul da yer almakta, hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik diğer illerdeki faaliyetleri şubeleri aracılığıyla yürütmektedir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti 64 şubesi, yurt içi ve yurt dışında 30 bini aşan gönüllü üyesiyle, çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti 2014 Stratejik Planının, Paydaşlarla daha yakın İşbirliği ana stratejisine paralel olarak Cemiyet, madde bağımlılığı ve madde bağımlılığı riski taşıyan dezavantajlı gruplar konusunda faaliyet gösteren diğer STK lar, kamu kurum ve kuruluşları ile sinerjik ve etkin işbirliği gerçekleştirmeyi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda Türkiye Yeşilay Cemiyeti Madde Bağımlılığı Mücadele Faaliyetleri Gençlik Mali Destek Programı 2014 geliştirilmiştir. 1/9

3 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ MADDE BAĞIMLILIĞI MÜCADELE FAALİYETLERİ GENÇLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programa İlişkin Genel Bilgiler Program kapsamında gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin madde bağımlılığıyla mücadeleye doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlayan etkili ve özgün proje fikirleri geliştirmeleri beklenmektedir. Proje bütçesi, ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda hazırlanmalıdır. Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınmalıdır. Cemiyetimizce desteklenecek projeler belirlenirken, proje tekliflerinin nitelikleri ve bütçe imkânları da dikkate alınarak, bölgeler ve konu başlıkları açısından dengeli bir dağılım sağlanmasına çalışılacaktır. Program kapsamında desteklenebilecek proje sayısı bu program için Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından ayrılmış olan bütçeyle sınırlıdır. Program kapsamında desteklenecek projelerin azami uygulama süresi 6 aydır. Projelerin bütçe sınırları önceliklere göre değişiklik göstermekle birlikte TL ila TL arasındadır. Teklif edilen projelere ait bütçeler, projelerin değerlendirme aşamasında Yeşilay tarafından SMM denetiminden geçirilecektir. Projenin öncesinde, yürütülmesi sırasında ve tamamlanmasından sonra, projenin Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından desteklenen kısmı veya bölümleri için başka bir kaynaktan destek, yardım veya hibe sağlandığı tespit edildiği takdirde haksız olarak alınan tutar 15 gün içinde Cemiyete geri ödenir. Geri ödenmezse kanuni faiziyle birlikte genel hükümlere göre proje yürütücüsünden tahsil edilir. Destekler, yürütücü tarafından kâr elde etme amacıyla ya da kâr elde edilmesine etkide bulunacak şekilde kullanılamaz. Her proje, Program bütçesinden sadece bir kez destek alabilir Proje desteğinde amaç, faaliyetler (sosyal, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler, eğitim çalışmaları, festival vb.) için gerekli olan maliyetlerin karşılanmasıdır. Ekipman, elektronik donanım satın alma, bina ve araç kiralama gibi giderler projenin gerçekleştirilmesi için zaruri olmadığı sürece ödenmeyecektir. Desteklenen projeler kapsamında ortaya çıkan ürünlerle (yazılı, sesli, görsel materyal vb.) akademik çalışma ve yayınların (tebliğ, makale, kitap vd.) içeriği proje yürütücüsünün sorumluluğundadır ve hiçbir surette Türkiye Yeşilay Cemiyeti nin resmi görüşü olarak değerlendirilemez. Proje faaliyetlerinin proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilmesi esastır. Ancak gereken durumlarda hizmetin üçüncü kişilerden alınması da mümkündür. 2/9

4 2. Hedef ve Öncelikler Türkiye Yeşilay Cemiyeti Madde Bağımlılığı Mücadele Faaliyetleri Gençlik Mali Destek Programı 2014 ün genel amacı; Gençlerin madde bağımlılığından korunmaları; sağlıklı, mutlu, üretken, bireyler olarak var olabilmeleri için bilişsel, fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi dir. Bu amaca ulaşmak için geliştirilen destek programı ile gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin madde bağımlılığı ile mücadeleye doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlayan etkili ve özgün proje fikirleri geliştirmeleri beklenmektedir. Destek programının öncelikleri ise şu şekildedir: Öncelik 1: Çeşitli etkinlik ve faaliyetler yoluyla gençlerin madde bağımlılığı konusunda bilgi, donanım ve farkındalık düzeylerinin arttırılması. Küresel kültür etkileşiminin, teknolojik gelişmelerle birlikte artan iletişim vasıtaları sayesinde, çok hızlı ve yoğun olarak yaşandığı günümüzde, gençler çok hızlı değişimler geçirmektedirler. Özellikle kimlik arayışının yoğun olduğu ergenlik döneminde; çeşitli uyum sorunlarının, kişisel ve çevresel değişimlerin yaşandığı üniversitenin ilk yıllarında; gençler arkadaş edinme, gruba kabul edilme, kendini ispatlama gibi nedenlerle uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanıldığı çeşitli ortamlara girebilmektedirler. Gençlerin uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle tanışması, temin ve kullanım yollarını öğrenmesi ve bu maddeleri denemesiyle devam eden süreç madde bağımlılığı riskini de beraberinde getirmektedir TÜİK verilerine göre, Türkiye deki yaş gurubunda bulunan çocuk ve genç sayısı ,746 dir. Gelişmiş ülkelere kıyaslandığında bu rakamın oldukça yüksek olduğu görülür. Bugünün çocuk ve gençlerine yapılan yatırımlar, yakın gelecekte Türkiye nin bu değerli demografik fırsattan yararlanmasını sağlayacaktır. Bu yatırımların en başında, onları madde bağımlılığından korumak amacıyla yapılan önleyici ve koruyucu faaliyetler gelmektedir. Nitekim kişi için, her hangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı maddeye karşı bağımlılık geliştirdikten sonra bu bağımlılıktan kurtulması son derece zor ve maliyetli bir süreçtir. Bu nedenle madde bağımlılığına karşı en doğru, kolay ve maliyeti düşük mücadele yöntemi, çocuk ve gençlerimizi bu maddelerden korumaktır. Bu doğrultuda yapılabilecek faaliyetler gençlerin yaratıcılık, bilgi ve becerilerini ve farkındalıklarını arttırmaya yönelik çeşitli etkinlik ve saha faaliyetleridir. Örnek: Üniversitelerin bahar şenliklerinde 3 boyutlu görsel öğelerin kullanıldığı yenilikçi bir madde bağımlılığı farkındalık etkinliği gerçekleştirilmesi. 1.1 Hareketlilik Projeleri Gençlerin madde bağımlılığıyla mücadelede bilgi, beceri ve yeterlik kazanması; gençliğin uyarıcı ve uyuşturucu maddeler hakkındaki farkındalığının arttırılması amacıyla yurt içi hareketlilik projeleri desteklenecektir. Proje konusuyla bağlantısı ve gerekliliği açık bir şekilde izah edildiği takdirde yurtdışı hareketliliği de proje kapsamında desteklenebilecektir. Ancak yurtdışı hareketliliğine Program bütçesinden küçük miktarda kaynak ayrılacağından katılımcı sayısı sınırlı tutulmalı, ulaşım giderlerini azaltıcı önlemler zamanında alınmalıdır. Hareketlilik projelerinde, başvurucu hariç en az 2 ortak olmalıdır. Ortakların proje içindeki rollerinin net olarak tanımlanması gerekir. Projenin bütçe yönetiminden proje yürütücüsü (başvurucu) sorumlu 3/9

5 olacaktır; ortakların her hangi bir mali yükümlülüğü yoktur. Ortakların proje kapsamında yaptığı belgeli harcamalar, yürütücü tarafından proje bütçesinden karşılanır. Örnek: Üniversitelerin tiyatro kulüpleri arasında yapılacak atölye çalışmalarıyla madde bağımlılığı konulu bir tiyatro eseri oluşturmak ya da mevcut bir yabancı eseri Türkçeye adapte ederek, proje ortağı üniversitelere ait sahnelerde gösterimini yapmak gibi içinde yerel ve ulusal düzeyde gençlik hareketliliğinin yer aldığı projeler. 1.2 Gönüllülük Projeleri Fiziki güç, zaman, bilgi, beceri, sanatsal yetenek gibi imkân ve özelliklerinden bir veya birkaçını proje çalışmaları için kullanabilecek durumda olan ve bunun karşılığında parasal kazanç veya başka bir menfaat beklentisi taşımayan gençlerin katıldığı, madde bağımlılığıyla mücadelede toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik projelerdir. Örnek: Gönüllü gençlerin, akran grupları ile birlikte gerçekleştireceği madde bağımlılığı rehabilitasyonu sürecindeki gençlerimize yönelik moral motivasyon etkinliklerini içeren projeler. 1.3 Sosyal Uyum Projeleri Madde bağımlılığı tedavisi görmüş ya da yüksek oranda madde bağımlılığı riski taşıyan gençlerin sosyal uyumlarını güçlendirmeye, yaşam standartlarını iyileştirmeye, toplumla bütünleşmesine katkı sağlamaya, gençleri ikili ilişkilerde ve toplumsal ilişkilerde psiko-sosyal yönlerden destekleyerek daha sağlıklı ruh yapısına sahip bireylerin yetiştirilmesine yönelik projelerdir. Örnek: Madde bağımlılığı riski taşıyan dezavantajlı grupta yer alan gençlerin toplumla entegrasyonunu destekleyen, birlikte yaşama kültürünü geliştiren projeler. 1.4 Sağlıklı Yaşam ve Spor Projeleri Madde kullanımıyla birlikte vücutta oluşan sağlık sorunları hakkında hedef kitleyi bilgilendiren, özellikle yeni nesil sentetik uyuşturucuların zararlarına dikkat çeken, bu alanda koruyucu ve önleyici sağlık tedbirlerinin uygulanmasını ve gençleri sağlıklı yaşama teşvik etmeyi amaçlayan projelerdir. Örnek: - Madde bağımlılığı tedavisi gören gençlerimizin rehabilitasyonunu destekleyen projeler, - Madde bağımlılığı rehabilitasyonu sürecindeki gençlere sporun sevdirilmesi ve hayat tarzı haline getirilmesi, bu gençlerin spor faaliyetlerine katılımının artırılmasına yönelik projeler. 1.5 Kültür Sanat Projeleri Gençler tarafından hazırlanan kültürel ve sanatsal çalışmaların yer aldığı, gençliğin bu alanda ihtiyaç duyduğu faaliyetlerin geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik projelerdir. Gençlerin fotoğraf, video ve yazı çalışmalarıyla, madde bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla yaptıkları faaliyete dair izlenimlerini ve deneyimlerini paylaşmaları teşvik edilmelidir. Gerçekleştirilecek sergi ve gösterilerde, yapılan faaliyetlerin çıktıları ile birlikte gençlerin deneyimleri de paylaşılmalıdır. Proje kapsamında sanatçılarla (yazar, ressam, müzisyen, aktör vd.) gençlerin birlikte vakit geçirmeleri sağlanabilir. Örnek: Madde bağımlılığının gençler üzerindeki olumsuz etkilerini anlatan çağdaş sanat sergisi projeleri. 4/9

6 Öncelik 2: Büyük ölçekli festival, konser, sergi ve benzeri organizasyonlar yoluyla gençlerin bağımlılıklar konusundaki bilgi ve farkındalık düzeylerinin arttırılması. Gelişmiş ülkelerin pek çoğunda, çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin eğlence kültürünün vazgeçilmez bir parçası olduğuna dair oluşturulmuş bir algı olduğu bilinmektedir. Çoğu zaman beraberinde istenmeyen sonuçları da getiren bu algı, özellikle son yıllarda Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin gençleri arasında da hızla yayılmaya ve onlara benimsetilme çalışılmaktadır. Madde bağımlılığı konusuna dikkat çekmek, bu konuda gençlerin farkındalığını arttırmak ve onları madde bağımlılığıyla mücadelede sorumluluk almaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilecek olan büyük ölçekli festival, konser, sergi ve benzeri organizasyonlar hibe programı kapsamında desteklenecektir. Öncelik 2 kapsamında desteklenecek olan projelerde, faaliyetlerin görsel olarak kayıt altına alınmasına ve görünürlüğe özellikle dikkat edilmesi ve önem verilmesi beklenmektedir. Organizasyona katılım sağlayan ve destek veren kişi, kurum ve kuruluşların temsil yönlerinin Türkiye Yeşilay Cemiyeti nin amaç ve değerleriyle çelişmemesi beklenmektedir. Örnek: Okul kampüsünde gerçekleşecek, madde bağımlılığına dikkat çekme amaçlı görsellerin ve çeşitli mesajların yer aldığı, bir ya da daha çok müzisyenin yer aldığı gençlik konseri projesi. Öncelik 3: Yenilikçi ya da var olan çalışmaları tamamlayıcı bilimsel ve akademik projeler yoluyla madde bağımlılığı alanında ihtiyaç duyulan bilgi birikiminin arttırılması ve gençlerin madde bağımlılığı alanında akademik çalışmalar yapmalarının desteklenmesi. Madde bağımlılığı alanında gerçekleştirilecek bilimsel çalışmaların yanı sıra gençlerin bu alandaki akademik faaliyetlere ilgisini artıracak projeler bu kapsamda değerlendirilecektir. Türkiye nin, Avrupa nın en yoğun genç nüfusa sahip ülkesi olması ve uyuşturucu madde endüstrisi için bu nüfusun önemli bir pazar oluşturması, ülkemizdeki gençliği uyuşturucu maddelerden korumak alanında yapılacak çalışmaların önemini arttırmaktadır. Var olan akademik çalışmaların yetersiz kaldığı ancak bağımlılık sorununun hızla arttığı bu süreçte, konuyla ilgili ihtiyaçların ve sorunların tespit edilmesi ile bunlara çözümler sunulmasına yönelik bilimsel çalışmalar desteklenecektir. Projelere ilişkin fotoğraf, video kaydı ve benzeri görsel/sesli materyal ile akademik çalışmalar, yayınlar (tebliğ, makale, kitap vb.) ve diğer proje çıktıları proje ürünü olarak değerlendirilir. Proje sonucunda ortaya çıkan ürünlerin mülkiyeti proje yürütücüsüne aittir. Ancak, proje ürünleri Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından bedelsiz olarak kullanılabilir. Tüm bu proje ürünlerinin hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunmaktadır. 5/9

7 3. Destek Miktarları Destek Programı kapsamında önceliklere göre özelleştirilmiş destek miktarları belirlenmiş olup aşağıda verilmiştir. Öncelik 1 için Asgari: TL Azami: TL Öncelik 2 için Asgari: TL Azami: TL Öncelik 3 için Asgari: TL Azami: TL Proje bütçesinin %100 üne kadar destek sağlanmaktadır. Talep edilen miktarın yukarıda belirtilen tutarların altında veya üstünde kalması durumunda proje başvurusu geçersiz sayılacaktır. Teklif edilen projelere ait bütçeler, projelerin değerlendirme aşamasında Yeşilay tarafından SMM denetiminden geçirilecektir. Hibe almaya hak kazanan projelerin hibe ödemeleri belirli bir takvim doğrultusunda yapılacaktır. Toplam hibenin %40 ı, kurum ile imzalanan protokol tarihini takiben 5 iş günü içinde; %60 ı ise kurumun protokoldeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla, nihai raporu eksiksiz teslim etmesi ve raporun onaylanmasının ardından 5 iş günü içinde ödenmektedir. Başvuru sahibi, destek programına birden fazla proje teklifi sunabilir, ancak seçim kriterlerine uygun olması koşuluyla, tekliflerinden sadece biri desteklenebilir. 4. Görünürlük Kuralları Görünürlük, Program kapsamında desteklenen projelerin faaliyet ve çıktılarında Türkiye Yeşilay Cemiyeti desteğinin uygun bir ifade ile belirtilmesi ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti logosunun kullanılmasıdır. Proje yürütücüsü görünürlük kurallarını sağlamak için aşağıda belirtilen tedbirleri almak zorundadır. Projenin uygulandığı alanlarda projeyi açıkça tanımlayan panolar bulundurulmalıdır. Panoların büyüklüğü ve sayısının faaliyetlerin ölçeği ile uyumlu, ifadelerin okunabilir ve anlaşılır olması gerekmektedir. Panolar görünür ebatta ve aşağıdaki örnekte (Örnek Pano) gösterildiği şekilde hazırlanmalıdır. 6/9

8 Proje kapsamında üretilen basılı malzemelerin kapağında ve ilk sayfasında; Türkiye Yeşilay Cemiyeti logosuna yer verilmeli ve söz konusu malzemenin Cemiyetin desteğiyle hazırlandığı belirtilmelidir. Yapılan tüm etkinliklerde mekânın uygunluğuna göre, Türkiye Yeşilay Cemiyeti kurumsal kimliğine uygun roll up, kırlangıç, bayrak, afiş vb. tanıtım materyalinin kullanılması zorunludur (Kurumsal kimlik bilgileri hakkında Cemiyet in resmi web sitesi olan adresine başvurulabilir). Tanıtım materyali ve üretilen tüm belgeler görünür ebatta Türkiye Yeşilay Cemiyeti logosunu taşımalıdır. Proje yürütücüleri, logo basımının uygun ya da mümkün olmayacağını değerlendirdikleri durumlarda Cemiyetin onayını almalıdırlar. Aşağıda projelerde Türkiye Yeşilay Cemiyeti görünürlüğünü sağlamak amacıyla kullanılabilecek yazılı ve görsel araçlara örnekler verilmektedir: Aktiviteler, El İlanları ve Broşürler, Bültenler, Basın Duyuruları, Web Siteleri, Göste rge Panoları, Anı Plaketleri, Afişler, Araç Panoları, Kitap ve Kitapçıklar, Fotoğraf, CD/DVD ve Videolar, Promosyon Malzemeleri, vs. Yukarıdaki kurallara uymak kaydıyla Proje yürütücüsü kendi logosuna da yer verebilir. Ancak, proje yürütücüsünün logosu hiçbir şekilde Türkiye Yeşilay Cemiyeti logosunun ölçülerinden büyük ve daha belirgin olamaz. 7/9

9 Bunların yanı sıra projelerde; proje faaliyetlerinin sesli ve görsel olarak kayıt altına alınması, kayıtların elektronik olarak arşivlenmesi gerekmektedir. Sesli ve görsel materyal gelişme raporları ve sonuç raporları ekinde (elektronik ortamda) Yeşilay a gönderilecektir. Feragat Şerhi: Türkiye Yeşilay Cemiyeti yararlanıcı, ortak ve yükleniciler tarafından hazırlanan iletişim materyallerinin içeriğinden sorumlu olmayacaktır. Bu nedenle, bütün yayınlarda aşağıdaki feragat şerhine yer verilmelidir: [projenin ismi] Projesi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti nin sağladığı mali destekle gerçekleştirilmekle birlikte bu yayının içeriği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti nin görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk [yararlanıcının ismi] a aittir 5. Proje Tekliflerinin Toplanması Program kapsamında aşağıda belirtilen dönemde proje teklifleri sunulabilir. Proje teklif çağrı dönemi 21 Temmuz Ağustos Kimler Proje Teklifinde Bulunabilir? Programa gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve üniversiteler proje yürütücüsü olarak proje teklifinde bulunabilir. Her bir yürütücü bu çağrı başlığında Programa en fazla 2 proje teklifi sunabil ecektir. Ancak bu projelerden sadece biri hibe almaya hak kazanabilir. 5.2 İşbirliği Halinde Proje Teklifi Nasıl Yapılır? Proje teklifinde bulunacak olan sivil toplum kuruluşları ve üniversite 1asıl sorumlusu olmakla birlikte, diğer sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapabilirler. İşbirliği yapılacak olan kurum/kuruluş sayısında bir sınırlama yoktur. İşbirliği yapılacak her kurumun/kuruluşun proje içindeki rolü açıkça belirlenmelidir. Projenin bütçe yönetiminden proje yürütücüsü (başvurucu) sorumlu olacaktır; ortakların her hangi bir mali yükümlülüğü yoktur. Ortakların proje kapsamında yaptığı belgeli harcamalar, yürütücü tarafından proje bütçesinden karşılanır. Projenin yürütülmesinden ve doğacak yükümlülüklerden proje yürütücüsü sorumlu olacaktır. 5.3 Başvuru Formu Nasıl Doldurulur? Başvurunun doğru değerlendirilebilmesi için form, dikkatli ve mümkün olduğunca anlaşılır bir şekilde doldurulmalıdır. Başvuru formunda, projenin Program hedefleriyl e olan ilgisi, proje amaçları ve bu amaçlara ulaşmada gerçekleştirilecek faaliyetler ve bu faaliyetlerin maliyetleri ile proje sonucunda ortaya çıkması umulan faydalar hakkında açık ve ayrıntılı bilgi verilmesi gerekir. Amaç ve hedefler; ulaşılabilir, gerçekçi ve somut çıktılar üreten nitelikte olmalı, farklı anlamlar çağrıştırmamalıdır. Başvuru formu ve ekleri bilgisayar ortamında, formatına uygun olarak doldurulmalıdır. Proje teklifleri, başvuru ile ilgili tüm belgeler ve her türlü yazışma Türkçe olacaktır. 8/9

10 5.4 Başvuru Kim Tarafından, Nasıl Yapılır? Proje teklifi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Madde Bağımlılığı Mücadele Faaliyetleri Gençlik Mali Destek Programı 2014 Başvuru Formu (Ek-1) ile yapılacaktır. Başvuru işlemleri proje yürütücüsü adına proje koordinatörü tarafından yürütülecektir. 5.5 Başvuru Formuna Eklenmesi Zorunlu Belgeler Nelerdir? Başvuru formuna eklenecek belgeler; Koordinatör Görevlendirme Formu (ıslak imzalı) (Ek-2) Koordinatör Özgeçmiş Formu (Ek-3) Bütçe (Ek-4) Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru, içerik değerlendirmesine alınmaz. Türkiye Yeşilay Cemiyeti gerek görmesi halinde başvuru formu ve eklerinde yer alan bilgilere ek olarak belge veya açıklama talep edebilir. Sadece başvuru formu ve doldurulması gereken ekler değerlendirmeye alınır. Bu nedenle, söz konusu belgelerin projeyle ilgili tüm bilgileri içeriyor olması gerekir. Başvuru formu ve ekleri dışındaki belgeler dikkate alınmayacaktır. Proje koordinatörü, proje yürütücüsü sivil toplum kuruluşu ve üniversite yetkilisi tarafından görevlendirilecek kişidir. Proje koordinatörünün görevlendirilmesi (Ek-2) de yer alan form ile yapılacaktır. Proje koordinatörü projeyle ilgili bütün detaylar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Koordinatörün özgeçmiş formu (Ek-3) başvuru formuna eklenecektir. Teklif edilen projenin bütçesi ve harcamalara ilişkin bilgiler Bütçe (Ek-4) tablosu kullanılarak gösterilecektir. Proje teklifi, başvuru formu ve eklerinin tamamından oluşur. Eklerden herhangi birinin eksik olması proje teklifinin reddedilmesine neden olur. Bu nedenle, başvuru formu ve ekleri eksiksiz bir şekilde doldurularak sisteme yüklenmelidir. 5.6 Proje Başvurusu nereye yapılır? Proje tekliflerinin proje teklif çağrısında belirtilen tarihler arasında, online olarak yapılması esastır. Teklif döneminin son gününün mesai bitiminden sonra sisteme yüklenen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Online başvuru sistemine Türkiye Yeşilay Cemiyeti resmi web sitesinden ulaşılabilir. Online başvuru süresinin son gününü takiben 5 iş günü içinde, online olarak yapılan başvuruların sistem üzerinden alınan çıktısı; başvurucu kurum, kuruluş ve topluluğun en üst yetkilisi tarafından imzalanarak ve varsa eğer kaşelenerek, Cemiyet in Genel Merkezinin aşağıdaki adresine elden ya da posta yoluyla teslim edilmelidir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Sepetçiler Kasrı, Kennedy Cad. Sarayburnu, Eminönü Fatih / İSTANBUL Cemiyet, postada meydana gelen gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir. 9/9

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 Son Başvuru Tarihi: 22/05/2015 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER 1. BAĞIMLILIKLA

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

Erzincan a Değer Kat Proje Yarışması

Erzincan a Değer Kat Proje Yarışması 2015 Erzincan a Değer Kat Proje Yarışması Uygulama Kılavuzu ERZİNCAN KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI İçindekiler GİRİŞ... 3 YARIŞMANIN ADI... 3 YARIŞMANIN KONUSU... 3 YARIŞMANIN AMACI... 4 ORGANİZASYON... 4 PROJE

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Bu başvuru rehberi 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-KÖA Son Başvuru Tarihi

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı