1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER ÖNERİLEN ATIF USÛLÜ...VII PARAGRAF YAZARLARI... IX 15. BASIYA ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR CETVELİ...LXV GENEL BİBLİYOGR AFYA... LXXI (CİLT I) 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER I. UYUŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÇÖZÜM YOLLARI...8 II. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ - HUKUKÎ KORUMA TALEBİ VE ADALETE (YARGIYA) ERİŞİM...12 III. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN ANLAMI IV. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN AMACI V. MEDENÎ USÛL HUKUKUNDAKİ TEMEL KAVRAMLAR...32 A. Medenî Usûl Hukuku Kavramı...32 B. Medenî Usûl Hukukunda Kullanılan Temel Kavramlar...35 VI. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN HUKUK DALLARI ARASINDAKİ YERİ VII. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN YER VE ZAMAN İTİBARİYLE UYGULANMASI A. Yer İtibariyle Uygulanması...39 B. Zaman İtibariyle Uygulanması...43 VIII. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...67 IX. MEDENÎ USÛL HUKUKU KURALLARININ YORUMU...71

2 XVI Pekcanıtez Usûl 2. YARGI I. YARGI KAVRAMI...78 II. YARGI ÇEŞİTLERİ...79 A. Anayasa Yargısı...81 B. İdarî Yargı...85 C. Adlî Yargı Ceza Yargısı Medenî Yargı a. Çekişmeli Yargı b. Çekişmesiz Yargı aa. Genel Olarak bb. Uyuşmazlığın Bulunmaması cc. Sübjektif Hakkın Yokluğu dd. Hâkimin Re sen Harekete Geçtiği Hâller MAHKEMELER I. GENEL OLARAK II. İLK DERECE MAHKEMELERİ VE KURULUŞLARI İLE GÖREVLERİ A. Genel Mahkeme Genel Olarak Asliye Hukuk Mahkemelerinin Kuruluşu Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu Davalar ve İşler a. Konusu Para Olan ya da Para ile Değerlendirilebilen (Malvarlığına İlişkin) Davalar ve İşler b. Şahısvarlığına İlişkin Davalar ve İşler B. Özel Mahkemeler ve Kuruluşları ile Görevleri Genel Olarak Sulh Hukuk Mahkemeleri

3 İçindekiler XVII a. Sulh Hukuk Mahkemelerinin Kuruluşu b. Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu Davalar ve İşler aa. Kira Sözleşmesine Dayanan Davalar bb. Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevine Giren Diğer Dava ve İşler Asliye Ticaret Mahkemeleri a. Genel Olarak b. Ticarî Davalar Kadastro Mahkemeleri İş Mahkemeleri a. Genel Olarak b. İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu Davalar İcra Mahkemeleri Tüketici Mahkemeleri a. Genel Olarak aa. Tüketici Mahkemeleri bb. Tüketici Hakem Heyetleri b. Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanı c. Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev Alanı Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri Aile Mahkemeleri a. Aile Mahkemelerinin Kuruluşu b. Aile Mahkemelerinin Görev Alanı III. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ A. Genel Olarak B. Görevleri C. Teşk ilat Genel Olarak Hukuk Daireleri IV. YARGITAY IN KURULUŞU VE GÖREVLERİ

4 XVIII Pekcanıtez Usûl A. Genel Olarak B. Yargıtay ın Görevleri C. Yargıtay Teşkilatı Hukuk Daireleri Genel Kurullar a. Hukuk ve Ceza Genel Kurulları b. Yargıtay Büyük Genel Kurulu V. GÖREV KURALLARININ NİTELİĞİ VE GÖREV KURALLARINA AYKIRILIK İLE SONUÇLARI A. Genel Olarak B. Görev Kurallarının Niteliği C. Görev Kurallarına Aykırılık ve Sonuçları Genel Olarak Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler Davaya Görevli Mahkemede Devam Edilmesinin Sonuçları Davaya Görevli Mahkemede Devam Edilmemesinin Sonuçları Adlî Yargıda Açılması Gereken Bir Davanın İdarî Yargıda Açılması Hâlinde Yapılacak İşlemler İdarî Yargıda Açılması Gereken Bir Davanın Adlî Yargıda Açılması Hâlinde Yapılacak İşlemler VI. YETKİ KURALLARI VE YETKİ KURALLARINA AYKIRILIK İLE SONUÇLARI A. Genel Olarak B. Kesin Olmayan Yetki Kuralları Genel Yetki Kuralı a. Davalının Yerleşim Yeri Mahkemesi b. Davalının Birden Fazla Olması Hâlinde Yetkili Mahkeme c. Davalının Birden Fazla Olması Hâlinde Ortak Yetkili Mahkeme Özel Yetki Kuralları

5 İçindekiler XIX a. Geçici Olarak Oturulan Yer Mahkemesinin Yetkisi b. Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme c. Haksız Fiilden Kaynaklanan Davalarda Yetkili Mahkeme d. Mirastan Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme e. Şubenin İşlemlerinden Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme f. Sigorta Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Yetkili Mahkeme g. Diğer Özel Yetki Hâlleri C. Kesin Yetki Kuralları Taşınmazın Bulunduğu Yer Mahkemesi Tüzel Kişinin Merkezinin Bulunduğu Yer Mahkemesi Mirasbırakanın Son Yerleşim Yeri Mahkemesi Diğer Kesin Yetki Hâlleri D. Yetki Sözleşmesi Genel Olarak Yetki Sözleşmesinin Şartları a. Sözleşmenin Tarafları Tacir veya Kamu Tüzel Kişisi Olmalıdır b. Kesin Yetkinin Bulunduğu Durumlarda Yetki Sözleşmesi Yapılamaz c. Yetki Sözleşmesi Yazılı Şekilde Olmalıdır d. Uyuşmazlık ve Mahkeme Belirli Olmalıdır E. Yetki Kurallarına Aykırılık ve Sonuçları VII. MAHKEMELER ARASINDA HUKUKÎ YARDIM (İSTİNABE) VIII. YARGI YERİ (MERCİ) TAYİNİ A. Yargı Yeri (Merci) Tayini Gereken Hâller B. Yargı Yeri Belirtilmesi Usûlü

6 XX Pekcanıtez Usûl 4. YARGI GÖREVLİLERİ I. HÂKİMLER A. Genel Olarak B. Hâkimlik Mesleğine Giriş C. Hâkimlerin Seçimi ve Atanması Genel Olarak Sistemler Ülkemizdeki Durum D. Hâkimlerin Bağımsızlığı Genel Olarak Hâkimlerin Bağımsızlığı E. Hâkimlere Tanınan Teminatlar F. Hâkimlerin Sorumluluğu Genel Olarak Hukukî Sorumluluk a. Genel Olarak b. Sorumluluk Hâlleri c. Sorumluluk Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme d. Sorumluluk Davası ve Yargılama Usûlü e. Hâkimin Hukukî Sorumluluğu Disiplin Sorumluluğu Cezaî Sorumluluk G. Hâkimin Davaya Bakmasının Yasak Olması ve Reddi Genel Olarak Hâkimin Davaya Bakmasının Yasak Olması a. Hâkimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu Hâller b. Hâkimin Çekinmesi Usûlü Hâkimin Reddi a. Ret Sebepleri b. Hâkimin Reddi Usûlü aa. Taraflardan Birisinin Hâkimi Reddetmesi bb. Hâkimin Kendisini Reddetmesi

7 İçindekiler XXI c. Hâkimin Reddedilmesinin Sonuçları d. Hâkimin Reddine İlişkin Kararlara Karşı Kanun Yolları II. SAVCILAR III. ADLİYE MEMURLARI A. Yazı İşleri Müdürleri B. Zabıt Kâtipleri C. Mübaşirler IV. AVUK ATLAR V. NOTERLER USÛL İŞLEMLERİ I. TARAF USÛL İŞLEMLERİ A. Genel Olarak B. Taraf Usûl İşlemlerinin Özellikleri C. Taraf Usûl İşlemlerinin Çeşitleri D. Usûl İşlemlerinde Şekle Uyma Zorunluluğu ve Sonuçları E. Taraf Usûl İşlemlerinin Yorumlanması II. MAHKEME USÛL İŞLEMLERİ III. SÜRELER A. Genel Olarak B. Sürelerin Çeşitleri Kanunun Belirlediği Süreler Hâkimin Belirlediği Süreler a. Genel Olarak b. Kesin Olmayan Süre c. Kesin Süre C. Sürelerin Hesaplanması D. Adlî Tatil IV. ESKİ HÂLE GETİRME A. Eski Hâle Getirmenin Konusu ve Amacı

8 XXII Pekcanıtez Usûl B. Eski Hâle Getirmenin Şartları Süre Elde Olmayan Bir Sebeple Kaçırılmış Olmalıdır Başka Hukukî Yola Başvurma İmkânı Kalmamış Olmalıdır C. Eski Hâle Getirme Usûlü V. TEBLİGAT A. Tebligat ve Davetiye Kavramı Tebligatı Çıkartacak Merciler Tebligatı Yapacak Merciler a. Memur Vasıtasıyla Tebligat b. Doğrudan Tebligat B. Tebligat Yapılabilecek Kişiler Genel Olarak Muhatap Yerine Tebligat Yapılabilecek Kişiler a. Genel Olarak b. Muhatapla Birlikte Yaşayanlara ve Muhatabın Konutunda Çalışanlara Yapılan Tebligat (TebK m. 16) c. Meslek ve Sanat İcra Edenlerin Memur ve Müstahdemlerine Tebligat d. Muhatap Yerine Tebligat Yapılabilecek Kişiler Bakımından Aranan Şartlar aa. Yaş ve Ehliyet Şartı bb. İlgili Kişinin Muhatabın Hasmı Olmaması Şartı Tüzel Kişilere ve Ticarethanelere Tebligat Kanunî Temsilciye ve Vekile Yapılan Tebligat Özel Durumlarda Tebligat a. Askerî Şahıslara Yapılacak Tebligat (TebK m. 14, 15; TebYön m ) b. Otel, Hastahane, Fabrika, Okul Gibi Yerlerde Bulunanlara Tebligat (TebK m. 18; TebYön m. 27) c. Tutuklu ve Hükümlülere Yapılacak Tebligat (TebK m. 19; TebYön m. 28) C. Tebligatın Yapılabileceği Yer ve Zaman

9 İçindekiler XXIII 1. Muhataba Adresinde veya Adresi Dışında Yapılan Tebligat Tebligatın Yapılacağı Zaman D. Tebligat Giderleri E. Tebligatın Yapılması Genel Olarak Muhatabın Adreste Bulunmaması veya Tebellüğden Kaçınması Nedeniyle Tebligatın Yapılamadığı Haller a. Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina Nedeniyle Tebligatın Yapılamaması (TebK m. 21) aa. Tebligat Anında Muhatabın veya Onun Adına Tebliğ Yapılabilecek Başka Birisinin Adreste Bulunmaması bb. Muhatabın Tebligatı Almaktan İmtina Etmesi cc. Muhatabın O Adreste Hiç Oturmamış Olması veya Devamlı Surette Adresten Ayrılması b. Muhatabın Geçici Olarak Adresten Ayrılmış Olması c. Muhatabın Adresini Değiştirmesi Halinde Tebligat Yapılması Elektronik Yolla Tebligat İlânen Tebligat F. Yurt Dışına Yapılacak Tebligat G. Usûlsüz Tebligat H. Tebligat Suçları TARAFLAR I. TARAF KAVRAMI VE TARAFIN BELİRLENMESİ A. Taraf Kavramı Genel Olarak Davada Taraf Kimdir? İki Taraf Sistemi ve Tarafların Hukukî Konumu B. Tarafın Belirlenmesi

10 XXIV Pekcanıtez Usûl 1. Genel Olarak Tarafın Belirlenmesinin Önemi II. TARAF EHLİYETİ A. Kavram B. Taraf Ehliyetine Sahip Olanlar Genel Olarak Gerçek Kişilerin Taraf Ehliyeti Tüzel Kişilerin Taraf Ehliyeti Tüzel Kişiliği Bulunmayan Topluluklar Taraf Ehliyetine Sahip Değildir C. Taraf Ehliyeti Noksanlığının Yaptırımı Genel Olarak Dava Açıldığında Taraflardan Birinin Taraf Ehliyetinin Noksan Olması Taraf Ehliyetinin Dava Esnasında Sona Ermesi III. DAVA EHLİYETİ A. Kavram B. Dava Ehliyetine Sahip Olanlar C. Dava Ehliyeti Noksanlığının Yaptırımı IV. DAVA TAKİP YETKİSİ A. Kavram B. Türleri Bağımlı Dava Takip Yetkisi Bağımsız Dava Takip Yetkisi (Dava Yetkinliği) C. Dava Takip Yetkisi Noksanlığının Yaptırımı V. SIFAT VI. TARAF DEĞİŞİKLİĞİ A. Genel Olarak B. Kanunî Taraf Değişikliği C. İradî Taraf Değişikliği Genel Olarak İradî Taraf Değişikliği Türleri

11 İçindekiler XXV a. Genel Olarak b. İradî Taraf Değişimi c. İradî Taraf Katılımı İradî Taraf Değişikliğine İlişkin Mevzuat ve Uygulamadaki Durum İradî Taraf Değişikliğinin Hukukî Niteliği İradî Taraf Değişikliğinin Yapılması a. İradî Taraf Değişikliğinin Kural Olarak Karşı Tarafın Rızasıyla Yapılabilmesi aa. İradî Taraf Değişikliğine İlişkin Hükümlere İstinaden Davacı ve Davalı Tarafta Taraf Değişiminin Yapılabilmesi bb. İradî Taraf Değişikliğine İlişkin Hükümlere İstinaden Davacı ve Davalı Tarafta Taraf Katılımının Yapılabilmesi b. Hâkimin İzni İle Taraf Değişikliği Yapılabilecek Haller İradî Taraf Değişikliğinin Sonuçları İradî Taraf Değişikliğinde Yargılama Giderleri D. İradi Taraf Değişikliği İle Tarafta Düzeltme Yapılması Ayrımı VII. TARAFLARIN DAVADA TEMSİLİ A. Genel Olarak B. Davada Kanunî Temsil Genel Olarak Gerçek Kişilerin Kanunî Temsili Tüzel Kişilerin Kanunî Temsili Kanunî Temsilde Noksanlık Bulunması C. Davada İradî Temsil (Davaya Vekâlet) Genel Olarak Vekâletname Verilmesi Davaya Vekâletin Kapsamı a. Davaya Vekâletin Kanunî Kapsamı b. Vekile Özel Yetki Verilmesini Gerektiren Haller

12 XXVI Pekcanıtez Usûl 4. Vekâletnamenin Mahkemeye Verilmesi Davaya Vekâletin Sona Ermesi VIII. DAVA AR K ADAŞLIĞI A. Genel Olarak B. İhtiyarî Dava Arkadaşlığı Anlamı, Doğumu, Amacı ve Sebepleri a. İhtiyarî Dava Arkadaşlığının Anlamı, Doğumu ve Amacı b. İhtiyarî Dava Arkadaşlığına Yol Açan Sebepler aa. Dava Konusu Olan Hak veya Borcun Ortak Olması.690 bb. Ortak Bir İşlem İle Hak Sahibi Olunması veya Yükümlülük Altına Girilmesi cc. Davaların Temelini Oluşturan Vakıaların ve Hukukî Sebeplerin Aynı veya Birbirine Benzer Olması İhtiyarî Dava Arkadaşlığının Hüküm ve Sonuçları C. Mecburî Dava Arkadaşlığı Anlamı ve Doğumu a. Maddî Bakımdan Mecburî Dava Arkadaşlığı b. Şeklî Bakımdan Mecburî Dava Arkadaşlığı Mecburî Dava Arkadaşlığının Hükümleri DAVAYA MÜDAHALE I. GENEL OLARAK II. FER İ MÜDAHALE A. Genel Olarak B. Hukukî Niteliği C. Fer i Müdahale ve Davanın İhbarı D. Fer i Müdahalenin Koşulları Görülmekte Olan Bir Davanın Bulunması Tahkikat Aşamasının Henüz Sona Ermemiş Olması

13 İçindekiler XXVII 3. Fer i Müdahilin Görülmekte Olan Davada Taraf Olmaması Fer i Müdahilin Taraf ve Dava Ehliyetine Sahip Bulunması Hukukî Yarar E. Fer i Müdahale Usûlü F. Fer i Müdahalenin Hükümleri ve Fer i Müdahilin Davadaki Konumu G. Müdahalenin Etkisi III. DAVANIN İHBARI A. Medeni Usûl Hukuku Anlamında İhbar Kavramı (Davanın İhbarı) B. Davanın İhbarının Hukukî Niteliği C. Davanın İhbarı ve Fer i Müdahale Arasındaki İlişki D. İhbarın Şartları Genel Olarak Davanın Tarafının İhbarı Talep Etmesi Taraf ve Dava Ehliyeti Davanın Üçüncü Kişi ye İhbar Edilmesi Davanın Açılmış ve Görülmekte Olması E. Davanın İhbarının Usûlü Genel Olarak İhbar Beyanının İçeriği Kısmî İhbar ve Dava Konusunun Değişmesi İhbar Talebinin Mahkemece İncelenmesi F. İhbar Üzerine Üçüncü Kişinin Tutumu G. İhbarın Sonuçları H. Hizmet Tespit Davasının Sosyal Güvenlik Kurumuna İhbarı.766 IV. ASLÎ MÜDAHALE A. Anlamı B. Aslî Müdahalenin Şartları C. Aslî Müdahale Usûlü D. Aslî Müdahale Davasının İncelenmesi ve Karar

14 XXVIII Pekcanıtez Usûl 8. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER I. GENEL OLARAK II. TASARRUF İLKESİ A. Anlamı B. Tasarruf İlkesinin Sonuçları C. Tasarruf İlkesinin İstisnaları III. TARAFLARCA GETİRİLME (HAZIRLAMA) İLKESİ A. Anlamı B. Taraflarca Getirilme İlkesinin Sonuçları C. Taraflarca Getirilme İlkesinin İstisnaları IV. TEKSİF İLKESİ V. YARGILAMANIN HÂKİM TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ VI. DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ VII. DOĞRUDANLIK İLKESİ VIII. HÂKİMİN DELİLLERİ DEĞERLENDİRMESİ IX. ADİL (DOĞRU) YARGILANMA HAKKI A. Genel Olarak B. Adil Yargılanma Hakkının Unsurları Kanunî, Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Tarafından Yargılanma Makûl Süre İçinde Yargılanma Alenî Surette Yargılanma Hakkaniyete Uygun Olarak (Adil) Yargılanma X. HUKUKÎ DİNLENİLME HAKKI A. Genel Olarak B. Hukukî Dinlenilme Hakkının Unsurları Bilgilenme Hakkı Açıklama ve İspat Hakkı Dikkate Alınma Hakkı C. Hukukî Dinlenilme Hakkının İhlâl Edilmesinin Sonuçları

15 İçindekiler XXIX XI. USÛL EKONOMİSİ İLKESİ (YARGILAMANIN BASİT, ÇABUK, UCUZ YÜRÜTÜLMESİ) XII. ALENÎLİK İLKESİ XIII. SÖZLÜLÜK YAZILILIK İLKESİ XIV. MAHKEMELERDE KULLANILAN DİL XV. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ A. Dürüst Davranma Yükümlülüğü B. Doğruyu Söyleme Ödevi (CİLT II) 9. DAVA HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. DAVA K AVR A MI II. DAVA ŞARTLAR I A. Kavram B. Dava Şartlarının Çeşitleri Genel Dava Şartları a. Mahkemeye İlişkin Dava Şartları aa. Yargı Yetkisi (m. 114/1-a) bb. Yargı Yolu (m.114/1-b) cc. Görev (m. 114/1-c) dd. Kesin Yetki (m. 114/1-ç) b. Taraflara İlişkin Dava Şartları aa. İki Tarafın Bulunması bb. Taraf Ehliyeti (m. 114/1-d) cc. Dava Ehliyeti (m. 114/1-d) dd. Davaya Vekâlet Ehliyeti ve Geçerli Vekâletname (m. 114/1-f) ee. Davayı Takip Yetkisi (m. 114/1-e) c. Dava Konusu Şeye İlişkin Dava Şartları

16 XXX Pekcanıtez Usûl aa. Davacı Tarafından Gider Avansı Yatırılması (m. 114/1-g) bb. Teminat Gösterilmesine İlişkin Kararın Yerine Getirilmesi (m. 114/1-ğ) cc. Hukukî Yarar (m. 114/1-h) dd. Davanın Derdest Olmaması (m. 114/1-ı) ee. Kesin Hüküm Bulunmaması (m. 114/1-i) ff. Dava Konusu Yapılan Talebin Dava Edilebilir Olması Özel Dava Şartları C. Dava Şartlarının İncelenmesi (m. 115) III. DAVA ÇEŞİTLER İ A. Talep Edilen Hukukî Korumaya Göre Dava Çeşitleri Eda Davaları a. Genel Olarak b. Eda Davalarının Türleri c. Eda Davalarında Hukukî Yarar d. Eda Davaları Neticesinde Verilecek Kararlar Tespit Davaları a. Genel Olarak b. Tespit Davalarının Türleri c. Tespit Davalarında Hukukî Yarar d. Tespit Davaları Neticesinde Verilecek Kararlar İnşaî (Yenilik Doğuran) Davalar a. Genel Olarak b. İnşaî Dava Türleri c. İnşaî Davalarda Hukukî Yarar d. İnşaî Dava Neticesinde Verilecek Kararlar B. Talep Sonucuna Göre Dava Çeşitleri Genel Olarak Kısmî Dava a. Genel Olarak

17 İçindekiler XXXI b. Kısmî Davanın Amacı c. Kısmî Davanın Şartları d. Kısmî Davanın Türleri e. Kısmî Dava Açılmasının Sonuçları Belirsiz Alacak ve Tespit Davası a. Genel Olarak b. Belirsiz Alacak Davasının Amacı c. Belirsiz Alacak Davasının Dava Çeşitleri İçindeki Yeri.1025 d. Belirsiz Alacak Davasının Şartları aa. Talep Sonucunun Miktarının Belirlenmesinin İmkânsız veya Davacıdan Beklenemeyecek Olması bb. Dava Dilekçesinde Geçici Talep Sonucunun Belirtilmesi cc. Belirsiz Alacak Davası Açan Davacı, Talep Sonucunu Dayandırdığı Tüm Vakıaları Eksiksiz Olarak Bildirmelidir e. Belirli Alacaklar İçin Belirsiz Alacak Davası Açılması f. Talep Sonucunun Belirlenmesine Davalının Karşı Koyabilmesi g. Kısmî Dava İle Birlikte Tespit Davası Açılması h. Belirsiz Tespit Davası Açılması i. Zaman İtibariyle Uygulanması Terditli (Kademeli) Davalar a. Genel Olarak b. Terditli Davanın Şartları c. Terditli Davanın İncelenmesi Seçimlik Davalar Davaların Yığılması (Objektif Dava Birleşmesi) Mütelahik (Yarışan Haklara Dayalı) Davalar C. Topluluk Davası

18 XXXII Pekcanıtez Usûl 10. DAVANIN AÇILMASI I. DAVA HAKKI II. DAVA DİLEKÇESİ A. Dava Dilekçesinin Unsurları Mahkemenin Adı Tarafların Ad ve Soyadları ile Adresleri Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası Tarafların Kanunî Temsilcilerinin ve Davacı Vekilinin Adı Soyadı ve Adresleri Dava Konusu (Müddeabih) Davanın Dayandığı Vakıalar (Dava Sebebi) Dayanılan Deliller Hukukî Sebepler Talep Sonucu İmza B. Dava Dilekçesinin Unsurlarında Noksanlık Bulunması III. DAVA DİLEKÇESİNİN MAHKEMEYE VERİLMESİ IV. DAVANIN AÇILMA ZAMANI V. DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI A. Genel Olarak B. Maddî Hukuk Bakımından Zamanaşımının Kesilmesi ve Hak Düşürücü Sürenin Korunması Şahsa Bağlı Hakların Malvarlığı Hakkına Dönüşmesi Bazı Hallerde İyiniyetin Ortadan Kalkması Davalının Temerrüde Düşmesi C. Usûl Hukuku Bakımından Mahkemenin Davayı İnceleme Zorunluluğu Derdestlik Davanın Açıldığı Tarihe Göre Dava Şartlarının İncelenmesi ve Hüküm Kurulması İhtiyati Tedbirin ve İhtiyati Haczin Korunması

19 İçindekiler XXXIII 5. Davayı Geri Alma Yasağı VI. TEMİNAT GÖSTERİLMESİ A. Teminat Göstermekle Yükümlü Olanlar B. Teminat Hakkında Mahkemenin İncelemesi C. Teminatın Niteliği ve Kapsamı DAVAYA CEVAP I. SAVUNMA HAKKI II. SAVUNMANIN ŞEKLİ A. Davanın Kabul Edilmesi B. Cevap Dilekçesi Verilmemesi C. Cevap Dilekçesi Verilmesi III. SAVUNMA SEBEPLERİ A. Maddî Hukuka İlişkin Savunma Sebepleri İtirazlar Def iler Takasın Özel Durumu B. Usûl Hukukuna İlişkin Savunma Sebepleri Dava Şartları İlk İtirazlar (Dava Engelleri) a. İlk İtiraz Hâlleri aa. Yetki İtirazı bb. İşbölümü İtirazı cc. Tahkim İtirazı b. İlk İtirazların İleri Sürülmesi, İncelenmesi ve İlk İtirazlar Hakkında Verilecek Kararlar Karşı Dava Açılması a. Genel Olarak b. Karşı Davanın Şartları aa. Asıl Dava Derdest Olmalıdır

20 XXXIV Pekcanıtez Usûl bb. Asıl Dava ile Karşı Dava Arasında Bağlantı Bulunmalıdır cc. Asıl Dava ile Karşı Dava Aynı Yargı Yoluna Tâbi Olmalıdır c. Karşı Dava Açma Süresi d. Karşı Davanın Açılması ve İncelenmesi IV. CEVAP DİLEKÇESİ A. Cevap Dilekçesinin Unsurları Mahkemenin Adı Tarafların Ad ve Soyadları ile Adresleri Davalının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası Kanunî Temsilci ve Vekilin Adı Soyadı ve Adresi Savunmanın Dayanağı Olan Vakıalar Dayanılan Deliller Hukukî Sebepler Talep Sonucu İmza B. Cevap Dilekçesinin Unsurlarında Noksanlık Bulunması V. CEVAP DİLEKÇESİNİN MAHKEMEYE VERİLMESİ VI. CEVAP SÜRESİ A. Kural B. Cevap Süresinin Uzatılması VII. CEVAP DİLEKÇESİ VERMENİN SONUÇLARI VIII. CEVABA CEVAP VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇELERİ IX. İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI A. Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağı Genel Olarak Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağına Tâbi Olan Durumlar a. Dava Sebebinin (Vakıaların) Genişletilmesi veya Değiştirilmesi b. Talep Sonucunun Genişletilmesi veya Değiştirilmesi

21 İçindekiler XXXV 3. Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının İstisnaları a. Davalının Açık Rızası b. Islah c. Dava Konusunun Devri B. Savunmayı Genişletme veya Değiştirme Yasağı Genel Olarak Savunmayı Genişletme veya Değiştirme Yasağına Tâbi Olan Durumlar Savunmayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının İstisnaları C. İddia ve Savunmayı Genişletme veya Değiştirme Yasağı Bakımından Davada Dikkate Alınan Aşamalar ve Sonuçları ÖN İNCELEME I. GENEL OLARAK II. ÖN İNCELEMENİN KAPSAMI A. Ön İncelemede Doğrudan Yapılacak İşlemler Genel Olarak Dava Şartları ile İlk İtirazların İncelenmesi ve Karara Bağlanması Uyuşmazlık Konularının Tam Olarak Belirlenmesi Hazırlık İşlemleri ile Tarafların Delillerini Sunmaları ve Delillerin Toplanması İçin Gereken İşlemlerin Yapılması Tarafların Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edebileceği Davalarda Sulhe veya Arabuluculuğa Teşvik Edilmesi Ön İncelemede Yapılan İşlemlerin Tutanağa Geçirilmesi Ön İnceleme Tamamlanmadan Tahkikata Geçilememesi (Ön İncelemenin Yapılmamasının Yaptırımı) B. Ön İncelemeyle Bağlantılı İşlemler

22 XXXVI Pekcanıtez Usûl 1. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Süreler Hakkında Karar Verilmesi III. ÖN İNCELEMENİN YAPILIŞ ŞEKLİ A. Genel Olarak B. Duruşmasız Ön İnceleme (m. 138) C. Duruşmalı Ön İnceleme (m ) Tarafların Ön İnceleme Duruşmasına Davet Edilmesi (m. 139) Ön İnceleme Duruşması (m. 140) a. Ön İnceleme Duruşmasında Yapılacak İşlemler b. Ön İnceleme Tutanağının Düzenlenmesi ve Ön İncelemede Verilmesi Gereken Kararlar TAHKİKAT I. TAHKİKATIN YAPILMASI A. Genel Olarak B. Tahkikat Yapılmasına Gerek Bulunmaması C. Davanın Hüküm İçin Yeterince Aydınlanmamış Olması (Tahkikatın Yapılması) II. DURUŞMALAR A. Genel Olarak B. Duruşmaların Yeri ve Zamanı C. Duruşmaların İşleyişi ve Düzeni III. MAHKEME KAYITLARI, DOSYA VE TUTANAKLAR A. Mahkeme Kayıtları B. Dosyalar C. Tutanaklar IV. İSTİCVAP A. Kavram ve Hukukî Niteliği B. İsticvaba Başvurulabilecek Haller

23 İçindekiler XXXVII C. İsticvap Usûlü ve Sonuçları V. ÖN SORUN -BEKLETİCİ SORUN A. Genel Olarak B. Ön Sorun Ön Sorunun Ortaya Çıkışı Ön Sorunun İncelenme Usûlü ve Ön Sorun Kararının Sonuçları C. Bekletici Sorun Bekletici Sorunun Ortaya Çıkışı Bekletici Sorunun Şartları a. Ortaya Çıkan Sorunun Mahkemenin Görevi Dışında Olması b. Ön Sorun Oluşturma (Bekleticilik) veya Bağlılık Bulunması c. Başka Bir Mahkemede Yargılamanın veya İdarî Makama Başvurunun Bulunması/Yapılması d. Mahkemenin Kararı Bekletici Sorun Kararı ve Sonuçları VI. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI A. Genel Olarak B. Davaların Birleştirilmesi Davaların Birleştirilmesi Şartları a. Genel Olarak b. Aynı veya Benzer Sebepten Doğma c. Davalardan Biri Hakkında Verilecek Hükmün Diğerini Etkileyecek Nitelikte Olması Davaların Birleştirilmesi Usûlü a. Davaların Aynı Düzey ve Sıfattaki Hukuk Mahkemelerinde Görülmesi b. Birleştirme Talebi ve Karar C. Davaların Ayrılması Davaların Ayrılması Şartları

24 XXXVIII Pekcanıtez Usûl a. Genel Olarak Yargılamanın Daha İyi Yürütülmesini Sağlamak b. Şartları Oluşmadan Davaların Birlikte Açılması veya Sonradan Birleştirilmiş Olması c. Özel Hükümler Gereğince Ayırma d. İşin Niteliği veya Davanın Türü Sebebiyle Ayırma Davaların Ayrılması Usûlü VII. DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI VE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI A. Genel Olarak B. Dosyanın İşlemden Kaldırılmasını Gerektiren Durumlar Genel Olarak İki Tarafın Duruşmaya Gelmemesi veya Gelip de Davayı Takip Etmek İstememeleri Halinde Bir Tarafın Duruşmaya Gelmemesi Halinde Diğer Hallerde C. Dosyanın İşlemden Kaldırılması Kararı ve Yenilenmesi Dosyanın İşlemden Kaldırılması Kararı ve Sonuçları Davanın Yenilenmesi D. Davanın Açılmamış Sayılması Davanın Açılmamış Sayılmasını Gerektiren Haller Davanın Açılmamış Sayılması Kararı ve Sonuçları VIII. ISLAH A. Kavram ve Tanım B. Islahın Konusu ve Kapsamına Giren İşlemler Genel Olarak Islahın Konusu Olabilecek İşlemler a. Vakıaların Islahı b. Talep Sonucunun Islahı Islahın Konusu Olamayacak veya Islahla Yapılamayacak İşlemler C. Islahın Yapılması Islahın Yapılabileceği Zaman

25 İçindekiler XXXIX 2. Islahın Kabul Şartları Islahın Usûlü ve Türleri D. Islahın Etkisi IX. DAVA KONUSUNUN DEVR İ A. Genel Olarak B. Dava Konusunun Devrinin Sonuç Doğurduğu Zaman Dilimi C. Dava Konusunun Devrinin Ortaya Çıkışı ve Yargılamaya Etkisi D. Davalı Tarafın Dava Konusunu Devretmesi Seçim Hakkı ve Seçim Hakkının Kullanılması Dava Konusunu Devralana Karşı Davaya Devam Edilmesi Davanın Temlik Eden Davalıya Karşı Tazminat Davasına Dönüştürülmesi E. Davacının Dava Konusunu Devri X. TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE SÖZLÜ YARGILAMA.1577 A. Tahkikatın Sona Ermesi B. Sözlü Yargılama İSPAT I. GENEL OLARAK II. İSPAT HAKKI A. İspat Hakkının Önemi ve Hukukî Niteliği B. İspat Hakkının İçeriği C. İspat Hakkının Sınırları Süreye ve Usûle İlişkin Sınırlamalar Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen Delillere İlişkin Sınırlamalar a. Genel Olarak b. Konu Bakımından Sınırlama c. Elde Edilme Yöntemi Bakımından Yasaklama

26 XL Pekcanıtez Usûl d. Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi Yasağı Kanunî Delil Sisteminden Doğan Sınırlamalar Delillerin Caiziyetinden Doğan Sınırlamalar D. İspat Hakkının İhlâli III. İSPAT TÜRLERİ A. Asıl İspat-Karşı İspat-Aksini İspat B. Doğrudan İspat-Dolaylı İspat Genel Olarak Dolaylı İspatın Türleri a. Emare (Emare İspatı) b. İlk Görünüş İspatı IV. İSPATIN KONUSU A. Vakıalar Genel Olarak Koşul (Soyut) Vakıalar - Somut Vakıalar Müspet (Olumlu) Vakıalar - Menfî (Olumsuz) Vakıalar B. Yabancı Kanun Hükümleri V. İSPATIN GEREKLİ OLMADIĞI HÂLLER A. İkrar Genel Olarak İkrar Çeşitleri a. Basit İkrar b. Vasıflı İkrar (Gerekçeli İnkâr) c. Bileşik İkrar aa. Genel Olarak bb. Bağlantılı Bileşik İkrar cc. Bağlantısız Bileşik İkrar İkrarın Bölünmesi Sorunu a. Genel Olarak b. Basit İkrarda c. Vasıflı İkrarda

27 İçindekiler XLI d. Vasıflı İkrarda İspat Yükü Yer Değiştirmeden Bölünme (ya da İspat Konusunun Değiştirilmesi) Mümkün müdür? e. Bağlantılı Bileşik İkrarda f. Bağlantısız Bileşik İkrarda İkrardan Dönme (İkrarın Geri Alınması) a. İkrar Edilen Vakıanın Gerçeğe Uygun Olmadığı b. İkrarın Maddi Bir Hata Sonucu Yapılmış Olduğu B. Çekişmesiz Vakıalar C. Herkesçe Bilinen Vakıalar D. Karineler Kavram Fiilî Karineler Kanunî Karineler a. Kanunî Karine Kavramı b. Kanunî Karinelerde İspat Yükü Karinenin Aksini İspatta İddia, Somutlaştırma ve İspat Yükleri Aksini İspatta Karineye Dayanan Tarafa Düşen Yükler a. Aksini İspat Faaliyetinde Savunmanın Somutlaştırılması Yükü b. Karineye Dayanan Tarafın Karşı Delil İkame Yükü Karinelerle Varsayımların Farkı VI. İDDİA (SAVUNMA) VE SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ A. İddia Yükü İddia ve Savunma Kavramları İddia Yükü Kavramı a. Objektif İddia Yükü b. Sübjektif İddia Yükü B. İnkâr ve Savunma Yükü Var Mıdır? C. Somutlaştırma Yükü Somutlaştırma Yükü Kavramı Somutlaştırma Yükünün Kapsamı

28 XLII Pekcanıtez Usûl VII. İSPAT YÜKÜ A. Genel Olarak İspat Yükü Kavramı B. İspat Yükü Kuralı C. İspat Yükü Kurallarının Uygulama Alanı ve Fonksiyonları D. İspat Yükü Kurallarının Niteliği E. İspat Yüküne İlişkin Özel Durumlar VIII. DELİL İKAME (GÖSTERME) YÜKÜ IX. İSPAT ÖLÇÜSÜ A. Genel Olarak B. Tam İspat (Kesin İspat) C. Yaklaşık İspat (Gerçeğe Yakın İspat) X. İSPAT KONUSUNDAKİ YÜKLERİN İSPAT FAALİYETİNE ETKİSİ XI. MENFÎ VAKIALARIN İSPATINA İLİŞKİN ÖZELLİKLER.1722 A. Menfî Vakıaların İspatında Usûlî Yüklerin Fonksiyonu B. Menfî Vakıa - Menfî Tespit Davası İlişkisi XII. İSPAT ARAÇLARI (DELİLLER) A. Delil Kavramı B. Dolaylı-Dolaysız Delil Ayrımı (?) C. Delil Sistemleri D. Delil Türleri Kesin Deliller Takdirî Deliller E. Hukuk Muhakemeleri Kanunu ndaki Delillerin Temsilî Nitelikleri Yönünden Tartışılması Belge Senet Yemin Kesin Hüküm Tanık Bilirkişi Keşif

29 İçindekiler XLIII F. Delil Sözleşmesi Genel Olarak Delil Sözleşmesinin Kuruluşu, Şekli ve Geçerlilik Şartları a. Delil Sözleşmesinin Kuruluşu b. Delil Sözleşmesinin Şekli ve Geçerlilik Şartları Delil Sözleşmesinin Konusu ve Türleri a. Genel Olarak b. Münhasır Delil Sözleşmesi c. Münhasır Olmayan Delil Sözleşmesi XIII. DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ A. Genel Olarak B. Delilerin Gösterilmesi Zamanı C. Delillerin Sunulması ve İncelenmesi DELİLLER I. SENET A. Kavram Belge ve Senet Senet Hakkında Genel Bilgiler Senedin Unsurları B. Senet Çeşitleri Resmî Senetler a. Noter Senetleri b. Yabancı Ülkelerde Düzenlenen Senetler c. Resmî Makam ve Mercilerce Düzenlenen Diğer Belgeler d. Resmî Senetlerin İspat Gücü e. Resmî Senetlerin Sahteliği aa. Sahtelik İddiasının Görülmekte Olan Davaya Etkisi

30 XLIV Pekcanıtez Usûl bb. Sahtelik İddiasının İcra Takiplerine Etkisi Adî Senetler a. Adî Senetlerin İspat Gücü b. Adî Senetler Hakkında Sahtelik İddiası c. Adî Senetlerde Sahtelik İddiasının İncelenmesi d. Adî Senetlerde Sahtelik İddiasının Sonuçları aa. Sahtelik İddiasının Derdest Davaya Etkisi bb. Sahtelik İddiasının İcra Takiplerine Etkisi cc. Cumhuriyet Savcılığına Suç İhbarında Bulunulmasının ve Ceza Mahkemesinde Sahtecilik Davası Açılmasının İcra Takibine Etkisi C. Belgelerin Mahkemeye Verilmesi (İbrazı) Zorunluluğu D. Ticarî Defterlerin İbrazı ve Delil Olması Ticarî Defterlerin İbrazı Ticarî Defterlerin Delil Olması a. Genel Olarak b. Ticarî Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olması c. Ticarî Defterlerin Sahibi Aleyhine Delil Olması d. Delil Olarak Münhasıran Karşı Tarafın Ticarî Defterlerine Dayanılması E. Senetle İspat Zorunluluğu Kural Senetle İspat Kuralının İstisnaları a. Delil Başlangıcı b. Maddî ve Manevî İmkânsızlık Hâlleri aa. Yakın Hısımlar Arasındaki Manevî İmkânsızlık Nedeniyle Tanık Dinletilebilir (m. 203/1-a) bb. İşin Niteliğine ve Tarafların Durumlarına Göre, Senede Bağlanmaması Teamül Olarak Yerleşmiş Bulunan Hukukî İşlemler Tanıkla İspat Edilebilir (m. 203/1-b)

31 İçindekiler XLV cc. Yangın, Deniz Kazası, Deprem Gibi Senet Alınmasında İmkânsızlık veya Olağanüstü Güçlük Bulunan Hâllerde Yapılan İşlemler Tanıkla İspatlanabilir (m. 203/1-c) dd. Hukukî İşlemlerde İrade Bozukluğu ile Aşırı Yararlanma İddiaları Tanıkla İspat Edilebilir (m. 203/1-ç) ee. Hukukî İşlemlere ve Senetlere Karşı Üçüncü Kişilerin Muvazaa İddialarının Tanıkla İspatı Mümkündür (m. 203/1-d) ff. Bir Senedin Sahibi Elinde Beklenmeyen Bir Olay veya Zorlayıcı Bir Nedenle Yahut Usûlüne Göre Teslim Edilen Bir Memur Elinde veya Noterlikte Herhangi Bir Şekilde Kaybolduğu Kanısını Kuvvetlendirecek Delil veya Emarelerin Bulunması Hâlinde de Tanık Dinletilebilir (m. 203/1-e) gg. Hayatın Olağan Akışına Aykırılık Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağı (Senede Karşı Senetle İspatı Kuralı) Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları II. YEMİN A. Genel Olarak B. Yemin Usûlü III. TANIK A. Genel Olarak B. Tanık Gösterilmesi C. Tanıklık Yapma Mecburiyeti D. Tanığa Soru Kâğıdı Gönderilmesi E. Tanıklıktan Çekinme Hakkı F. Tanıklıktan Çekinme Hakkının İstisnaları G. Tanıkların Dinlenmesi H. Tanığın İfadesinin Değerlendirilmesi IV. BİLİR KİŞİ

32 XLVI Pekcanıtez Usûl A. Kavram ve Hukukî Nitelik B. Bilirkişiye Başvurulacak Hâller Bilirkişi Atanmasının Zorunlu Olduğu Hâller Bilirkişi Atanmasına Mahkemece Karar verilecek Haller.1921 C. Bilirkişi Atanması ve Bilirkişilik Yapma D. Bilirkişinin Yasaklılık Hâlleri ve Reddi E. Bilirkişi İncelemesi ve Rapor Bilirkişi Görüşünün Alınması Hakkındaki Ara Kararı Bilirkişinin İncelemesi Sırasında Uyulacak Kurallar Bilirkişi Raporu ve Rapora İtiraz F. Bilirkişi Raporlarının Delil Olarak Değeri G. Bilirkişinin Sorumluluğu V. K EŞİF A. Kavram B. Keşif Kararı ve Keşfin Konusu C. Keşfin Yapılması D. Keşfe Katlanmak Zorunluluğu Genel Olarak Soybağının Tespitinde Keşfe Katlanma Zorunluluğu VI. UZMAN GÖRÜŞÜ (CİLT III) 16. KARAR VE HÜKÜM I. KARAR KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ A. Kavram B. Karar Çeşitleri Genel Olarak Nihaî Karar - Ara Karar Ayrımı Tam Karar -Kısmî Karar Ayrımı

33 İçindekiler XLVII C. Şarta Bağlı Hüküm Sorunu II. KARARIN İÇERİĞİ VE BİLDİRİLMESİ A. Kararın Oluşturulması B. Kararın İçeriği C. Kararın Bildirilmesi III. HÜKMÜN ETKİLERİ IV. HÜKMÜN TAVZİHİ V. HÜKÜM VERİLMEKSİZİN DAVANIN SONA ERMESİ A. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri Genel Olarak Davadan Feragat Davayı Kabul Sulh a. Genel Olarak b. Avukatlık Kanunu Gereğince Avukatlara Tanınan Uzlaşma Yetkisi B. Davanın Konusuz Kalması C. Davanın Sona Ermesine İlişkin Diğer Nedenler VI. YOK VE ETKİSİZ HÜKÜMLER A. Genel Olarak Hüküm Sakatlıkları B. Yok (Görünüşte) Hüküm Yok Hüküm Hâlleri Yok Hükmün Sonuçları C. Etkisiz Hüküm Etkisiz Hüküm Hâlleri Etkisiz Hükmün Sonuçları VII. KESİN HÜKÜM A. Genel Olarak B. Şeklî Anlamda Kesin Hüküm C. Maddî Anlamda Kesin Hüküm Genel Olarak Kesin Hükmün Unsurları

34 XLVIII Pekcanıtez Usûl a. Tarafların Aynı Olması b. Dava Sebebinin Aynı Olması c. Dava Konusunun Aynı Olması Kesin Hükmün Etkisi Hukuk ve Ceza Mahkemelerinin Kararlarının Birbirlerine Etkisi a. Genel Olarak b. Haksız Fiilde Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi c. Belgenin Sahteliği Hakkında Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi d. Genel Olarak Ceza ve Hukuk Mahkemelerinin Kararlarının Birbirlerine Etkisi Maddî Anlamda Kesin Hükmün Sona Ermesi a. Genel Olarak b. Yargılamanın Yenilenmesi c. Değişiklik Davası BASİT YARGILAMA USÛLÜ I. GENEL OLARAK II. UYGULAMA ALANI III. BASİT YARGILAMA USÛLÜNÜN ÖZELLİKLERİ A. Davanın Açılması ve Davaya Cevap B. Ön İnceleme ve Tahkikat C. Hüküm ÇEKİŞMESİZ YARGI I. KAVRAM VE DÜZENLEME II. İLGİLİLER ARASINDA UYUŞMAZLIK BULUNMAMASI.2113 III. SÜBJEKTİF HAKKIN YOKLUĞU

35 İçindekiler XLIX IV. HÂKİMİN RE SEN HAREKETE GEÇMESİ V. ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNDE KARŞI TARAF (HASIM) VE İLGİLİLER VI. ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNDE UYGULANACAK USÛL HÜKÜMLERİ A. Genel Olarak B. Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görev C. Çekişmesiz Yargı İşlerinde Yetki D. Çekişmesiz Yargı İşlerinde Yargılama Usûlü E. Çekişmesiz Yargı İşlerinde Kanun Yolları F. Çekişmesiz Yargı İşlerinde Verilen Kararların Kesinliği G. Çekişmeli Yargıya İlişkin Diğer Usûl Hükümlerinin Çekişmesiz Yargıda da Uygulanması KANUN YOLLARI I. KANUN YOLU HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kanun Yolunun Amacı ve Fonksiyonu B. Hukukî Başvuru Yolları İçinde Kanun Yollarının Durumu ve Bu Konudaki Sınıflandırmalar Hukukî Başvuru Yolları ve Kanun Yolu Ayrımı Kanun Yollarının Sınıflandırılması ve Hukukumuzdaki Durum C. Yeni ve Eski Kanun Yollarının Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu ve Diğer Kanunlardaki Kanun Yoluna İlişkin Düzenlemelerin Durumu D. Kanun Yolundan Feragat E. Kanun Yoluna Başvurunun Kararın İcrasına Etkisi F. Kanun Yolunun Konusu G. Aleyhe Bozma ve Aleyhe Karar Verme Yasağı Genel Olarak Aleyhe Bozma Yasağının Kapsamı ve Uygulama Alanı H. Kanun Yolunda Usûlî Kazanılmış (Müktesep) Hak

36 L II. Pekcanıtez Usûl 1. Genel Olarak Usûlî Kazanılmış Hakkın İstisnaları ve Uygulaması İSTİNAF A. Genel Olarak B. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar C. İstinaf Sebepleri ve Sebeplerle Bağlılık İstinaf Sebepleri a. Genel Olarak b. İstinaf Sebebi Olarak Maddî Vakıalar c. İstinaf Sebebi Olarak Hukuka Aykırılık aa. Usûl Hukukuna Dayanan İstinaf Sebepleri bb. Maddî Hukuka Dayanan İstinaf Sebepleri İstinaf Sebepleri ile Bağlılık D. İstinaf Yoluna Başvurabilecek Kişiler E. Yetkili Bölge Adliye Mahkemesi F. İstinaf Başvurusu İstinaf ve İstinafa Cevap Süresi İstinaf ve İstinafa Cevap Dilekçesi a. İstinaf Dilekçesi Verilmesi ve Yapılması Gereken İşlemler b. Cevap Dilekçesinin Verilmesi ve Katılma Yoluyla İstinaf c. İstinaf Başvurusu Üzerine Yapılması Gereken İşlemler ve Sonuçları G. İstinaf İncelemesi Genel Olarak Ön İnceleme a. Ön İncelemenin Konusu b. Ön İncelemenin Şekli ve Verilecek Kararlar Esastan İnceleme a. İstinafta Uygulanacak Yargılama Usûlü b. İstinafta İncelemenin Yapılması (Heyetçe İnceleme, Naip Üye ve İstinabe)

37 İçindekiler LI c. İstinaf İncelemesinin Kapsamı ve Yapılamayacak İşler.2243 aa. İstinaf İncelemesinin Kapsamı ve Özellikleri bb. İstinaf İncelemesinde Yapılamayacak İşler i. Genel Olarak ii. Yeni Dava Malzemesi Getirilememesine Yönelik İşlemler iii. Yapılamayacak Diğer İşlemler d. İncelemenin Şekli aa. Genel Olarak İstinaf İncelemesi bb. Duruşma Yapılmasına Gerek Olmayan Hâller i. Usûle İlişkin Hususlarda Duruşma Yapılmasına Gerek Olmayan Hâller ii. Esasa İlişkin Hususlarda Duruşma Yapılmasına Gerek Olmayan Hâller e. İstinaf Aşamasında Geçici Hukukî Koruma Kararı Verilmesi H. İstinaf İncelemesi Sonunda Verilecek Karar Kararın Şekli ve İçeriği Hüküm Fıkrası ve Karar Türleri a. Genel Olarak b. İstinaf Başvurusunun Haksız Olması ve Başvurunun Reddi c. İstinaf Başvurusunun Haklı Olması ve Başvurunun Kabulü aa. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılarak Gönderme Kararı Verilmesi bb. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılarak Davanın Kısmen ya da Tamamen Kabulü Kararı Verilmesi cc. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılarak Davanın Reddine Karar Verilmesi III. TEMYİZ A. Genel Olarak B. Temyiz Edilebilen Kararlar

38 LII IV. Pekcanıtez Usûl C. Temyiz Sebepleri D. Temyiz Yoluna Başvurabilecek Kişiler E. Temyiz Başvurusu Temyize Başvuru ve Cevap Süresi Temyiz ve Temyize Cevap Dilekçesi Verilmesi a. Temyiz Dilekçesinin Verilmesi b. Temyize Cevap Dilekçesi Verilmesi ve Katılma Yoluyla Temyiz c. Temyiz Başvurusu Üzerine Yapılması Gereken İşlemler F. Temyiz İncelemesi Genel Olarak Ön İnceleme Esastan İnceleme a. İncelemenin Şekli ve Usûlü b. İncelemenin Kapsamı G. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilen Karar Bozma Kararı ve Bu Karar Üzerine Yapılacak İşlemler a. Bozma Kararı b. Bozma Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler aa. Bozma Kararına Uyulması bb. Bozma Kararına Karşı Direnilmesi Onama Kararı Düzelterek Onama Kararı H. Kanun Yararına Temyiz YARGILAMANIN İADESİ (YENİLENMESİ) A. Kavram B. Yargılamanın İadesine Konu Olacak Kararlar C. Yargılamanın İadesi Sebepleri D. Yargılamanın İadesi Usûlü Yargılamanın İadesi Talebi ve Talebi İnceleyecek Mahkeme

39 İçindekiler LIII 2. Yargılamanın İadesini İsteme Süresi Yargılamanın İadesi Talebinin İncelenmesi A SAYILI HUMK HÜKÜMLERİNE GÖRE (ESKİ) KANUN YOLU SİSTEMİ I. GENEL OLARAK II. TEMYİZ A. Genel Olarak B. Temyiz Edilebilen Kararlar C. Temyiz Sebepleri Maddî Hukuka İlişkin Temyiz Sebepleri Usûl Hukukuna İlişkin Temyiz Sebepleri D. Temyiz Yoluna Başvurabilecek Kişiler E. Temyiz Süresi F. Temyiz Talebi G. Temyiz İncelemesi H. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilen Karar Bozma Kararı a. Genel Olarak b. Mahkemenin Bozma Kararına Uyması c. Mahkemenin Bozma Kararına Karşı Direnmesi Onama Kararı Düzelterek Onama Kararı III. KARAR DÜZELTME A. Genel Olarak B. Karar Düzeltme Yoluna Başvurulabilecek Kararlar C. Karar Düzeltme Sebepleri D. Karar Düzeltme Yoluna Başvuru Usûlü E. Karar Düzeltme İncelemesi

40 LIV Pekcanıtez Usûl 20. YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLÎ YARDIM I. YARGILAMA GİDERLERİ A. Genel Olarak B. Harçlar Başvurma Harcı Karar ve İlâm Harcı a. Maktu Harç b. Nispî Harç Celse Harcı C. Masraflar D. Vekâlet Ücreti Sözleşmeye Dayanan Vekâlet Ücreti Yargılama Gideri Olan Vekâlet Ücreti E. Yargılama Giderleri Avansı-Delil Avansı F. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk II. ADLÎ YARDIM A. Kavram B. Anayasal Temelleri C. Adlî Yardımdan Yararlanabilecek Kişiler D. Yararlanabilme Şartları Mali Yetersizlik Şartı (Maddî Sıkıntıya Düşme Tehlikesi) Haklılık Şartı (Dayanaklı Talep Şartı) Yabancılar İçin Karşılıklılık Şartı E. Adlî Yardım Usûlü Görev ve Yetki Talep ve İnceleme Usûlü F. Adlî Yardım Kararı ve Etkileri G. Avukatlık Kanunu nda Adlî Yardım

41 İçindekiler LV 21. GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMA I. GENEL OLARAK A. Geçici Hukukî Koruma İhtiyacı, Gerekliliği ve Özellikleri B. Geçici Hukukî Korumanın Anayasal Temelleri C. Geçici Hukukî Korumada Menfaat Dengesi D. Geçici Hukukî Koruma Türleri Genel Olarak Hakkın Türüne Göre Ayrım: Para Alacağı ve Para Dışındaki Haklar Özel Düzenlemelerde Yer Alan Geçici Hukukî Koruma Türleri II. İHTİYATÎ TEDBİR A. İhtiyatî Tedbir Kavramı, Amacı ve Uygulama Alanı İhtiyatî Tedbir Kavramı İhtiyatî Tedbirin Amacı İhtiyatî Tedbirin Şartları a. İhtiyatî Tedbire Esas Olan Hak b. İhtiyatî Tedbir Sebebi B. İhtiyatî Tedbir Yargılaması ve Karar İhtiyatî Tedbir Talebi ve Yargılaması a. İhtiyatî Tedbir Talebi aa. Genel Olarak bb. Yetkili ve Görevli Mahkeme cc. Tedbir Dilekçesi dd. Harç ve Giderler b. İhtiyatî Tedbir Yargılaması aa. İhtiyatî Tedbir Yargılamasının Gösterdiği Özellikler i. Karşı Taraf Dinlenmeden de Karar Verilebilmesi ii. Yaklaşık İspatın Yeterli Görülmesi bb. Yargılama Usûlü

42 LVI Pekcanıtez Usûl 2. İhtiyatî Tedbir Talebi Hakkında Karar a. Kararın Niteliği ve Gösterdiği Özellikler b. İhtiyatî Tedbir Talebinin Reddi Kararı ve Karara Karşı Başvurulacak Kanun Yolu c. İhtiyatî Tedbir Talebinin Kabulü Kararı ve Karara Karşı Başvurulacak Kanun Yolu aa. İhtiyatî Tedbir Kararının İçeriği bb. Teminat cc. Tedbir Kararının Sonuçları dd. Karara Karşı Başvurulacak Kanun Yolu C. Tedbir Talebinin Kabulü Halinde Karar Verilebilecek Tedbirler Genel Olarak Teminat Amaçlı İhtiyatî Tedbirler Düzenleme Amaçlı İhtiyatî Tedbirler Eda Amaçlı İhtiyatî Tedbirler D. Asıl Davanın Açılması Zorunluluğu (İhtiyatî Tedbiri Tamamlayan İşlemler) E. İhtiyatî Tedbir Kararının Uygulanması Tedbirin İcrasını Talep Zorunluluğu ve İstisnaları Süre Tedbir Kararını Uygulayacak Merci Cebrî İcra İşlemleri ve Bu İşlemlere Karşı Başvuru Yolları Tedbirin Uygulanmasına İlişkin Emre Uymama F. İhtiyatî Tedbir Kararına Karşı Konulması Yokluğunda Tedbir Kararı Verilenin Karara İtirazı Durum ve Şartların Değişmesi Sebebiyle İhtiyati Tedbire İtiraz Teminat Karşılığı Tedbirin Değiştirilmesi veya Kaldırılması Talebi G. İhtiyatî Tedbirden Kaynaklanan Tazminat Davası Genel Olarak

43 İçindekiler LVII III. 2. Tazminat Davasının Şartları a. İhtiyatî Tedbir Kararı Kural Olarak İcra Edilmiş Olmalıdır b. İhtiyatî Tedbir Haksız Olmalıdır c. Haksız İhtiyatî Tedbir Sebebiyle Bir Zarar Doğmalıdır d. Haksız Tedbirle Ortaya Çıkan Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunmalıdır Yargılama ve Karar H. İhtiyatî Tedbir ile İhtiyatî Haczin Birbirinden Ayırt Edilmesi İhtiyatî Tedbir ile İhtiyatî Haczin Karşılaştırılması ve Aralarındaki Farklar Para Alacaklarının Tahsilinin Güvence Altına Alınması İçin İhtiyatî Tedbir Kararı Verilememesi Para Alacağının Tahsilinin Güvence Altına Alınması İçin İhtiyatî Haciz Yerine İhtiyatî Tedbir veya İhtiyatî Haciz Zımnında İhtiyatî Tedbir Talep Edilmişse Resen İhtiyatî Haciz Kararı Verilememesi DELİL TESPİTİ A. Kavram B. Delil Tespiti Şartları C. Delil Tespiti Usûlü Talep Mahkemenin İncelemesi ve Karar Delil Tespitinin Yapılması Delil Tespitine İtiraz D. Delil Tespitinin Asıl Davaya Etkisi TAHKİM I. GENEL OLARAK A. Tahkim Kavramı ve Anlamı

44 LVIII Pekcanıtez Usûl II. III. B. Tarihçe C. Hukuki Niteliği D. Tahkimin Diğer Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinden Farkları Tahkim ve Yargılama Tahkim ve Uyuşmazlıkların Dostane Çözüm Yöntemleri Tahkim ve Hakem-Bilirkişilik E. Neden Tahkim? F. Milli ve Milletlerarası Tahkim G. Kurumsal ve Arızî Tahkim H. İhtiyarî ve Zorunlu Tahkim I. İtiraz Hakkından Feragat J. Hukuk Muhakemeleri Kanunu ndaki Tahkim Hükümlerinin Zaman İtibariyle Uygulanması K. Tahkimde Görevli ve Yetkili Mahkeme L. Mahkemelerin Yardımında Sınırlılık İlkesi M. Tahkimde Tebligat TAHKİME ELVERİŞLİLİK A. Kavram B. Tahkime Elverişlilik Türleri C. Tahkime Elverişsizlik İtirazı TAHKİM SÖZLEŞMESİ A. Tanım B. Tahkim Sözleşmesinin Hazırlanması C. Tahkim Sözleşmesinin Şekli D. Tahkim Sözleşmesinin Etkisi Olumlu Etkisi: Uyuşmazlığın Tahkim Yoluyla Çözülmesi Yükümlülüğü Olumsuz Etki: Uyuşmazlığın Çözümü için Mahkemeye Başvurunun Engellenmesi E. Tahkim Sözleşmesinin Asıl Sözleşmeden Bağımsızlığı İlkesi

İÇİNDEKİLER 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 37 1. UYUŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÇÖZÜM YOLLAR] 40 II. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ - HUKUKÎ KORUNMA TALEBİ VE ADALETE ERİŞİM 43 III. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN

Detaylı

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ BIRINCI BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU... 3 II. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Usul Hukukuna Giriş Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ...4 III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5 IV.

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Usul Hukukuna Giriş Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ...4 III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5 IV.

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin VI. Cilt'in içindekiler Sayfa 79-80. Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin görevleri 5660 D) Kadastro mahkemesinin yetkisi 5671

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Prof. Dr. Ali Cem BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İsviçre Medeni Usul Kanunu ve Alman Medeni Usul Kanunu ile

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

KARŞILAŞTIRMALI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TASARISI

KARŞILAŞTIRMALI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TASARISI Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU, İSVİÇRE FEDERAL MEDENİ USUL KANUNU VE ALMAN MEDENİ USUL KANUNU

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

İçindekiler HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İçindekiler HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İçindekiler Sunuş 5 İkinci Baskıya Önsöz 7 Yeni Eski Karşılaştırma Tablosu 29 Eski Yeni Karşılaştırma Tablosu 35 GENEL GEREKÇE (HÜKÜMET GEREKÇESİ) 43 ADALET KOMİSYONU RAPORU (ADALET KOMİSYONU RAPORUNDAKİ

Detaylı

Murat Özgür ÇİFTÇİ. Avukat. Medeni Yargılama Hukukunda İSTİNAF

Murat Özgür ÇİFTÇİ. Avukat. Medeni Yargılama Hukukunda İSTİNAF Murat Özgür ÇİFTÇİ Avukat Medeni Yargılama Hukukunda İSTİNAF İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR CETVELİ... xxix Birinci Kısım Genel Olarak Kanunyolları 1. Kavram...1 2. Kanunyollarının

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ İÇİNDEKİLER Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ OLARAK CUMHURİYET SAVCISI VE ZORUNLU SAVCILIK 4 3. SORUŞTURMA EVRESİNİN

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR CETVELİ...XXI GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖDEME EMRİNE

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm I. New York Sözleşmesi nin Tarihçesi, Kapsamı ve

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı HMK da GENEL HÜKÜMLERH Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Bu bir eğitim materyali olup, izinsiz kullanılması, çoğaltılması, atıf yapılmadan yararlanılması halinde gerekli

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

TAKDİM-VII ÖNSÖZ-IX KISALTMALAR-XI İÇİNDEKİLER-XIII-XLVIII BİRİNCİ KISIM ÖZEL HUKUK MUHAKEME USÛLÜNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER VE GENEL BİLGİLER BİRİNCİ

TAKDİM-VII ÖNSÖZ-IX KISALTMALAR-XI İÇİNDEKİLER-XIII-XLVIII BİRİNCİ KISIM ÖZEL HUKUK MUHAKEME USÛLÜNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER VE GENEL BİLGİLER BİRİNCİ TAKDİM-VII ÖNSÖZ-IX KISALTMALAR-XI İÇİNDEKİLER-XIII-XLVIII BİRİNCİ KISIM ÖZEL HUKUK MUHAKEME USÛLÜNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER VE GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL HUKUK MUHAKEME USÛLÜ TEMEL KAVRAMLARI BİLİM

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56 İçindekiler 9 ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR... 47 ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR...51 ÇÖZÜMLENMEMİŞ SORU... 51 YARGITAY KARARLARI...52 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI... 55 8. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI...

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği

Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği Ayşe Ece ACAR İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medeni Muhakeme Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği İÇİNDEKİLER

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

IV. Cilt'in İçindekiler

IV. Cilt'in İçindekiler IV. Cilt'in İçindekiler Sayfa S 46. Davaya müdahale 3451 A) Fer'i müdahale 3451 I- Genel bilgi 3451 II - Fer'i müdahalenin şartları 3453 1) Görülmekte (derdest) olan bir davanın bulunması.. 3453 2) Yargılama

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS. İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık

İsmail ERCAN THEMIS. İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık İsmail ERCAN THEMIS İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık İÇİNDEKİLER KİTAPTAN VERİM ALABİLMEK İÇİN NASIL ÇALIŞMAK GEREKİR?...1 MEDENİ USUL HUKUKU BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA

BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Giriş...1 1. Güvenli

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

TEBLİGAT HUKUKU. Prof. Dr. TİMUÇİN MUŞUL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi

TEBLİGAT HUKUKU. Prof. Dr. TİMUÇİN MUŞUL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi Prof. Dr. TİMUÇİN MUŞUL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi TEBLİGAT HUKUKU Güncelleştirilip Genişletilmiş 3. BASKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM GİRİŞ Ceza Muhakemesinin Ana Yapısı I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ

Detaylı

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş (20 Dakika) Türk yargı teşkilatı Genel Husular Cumhuriyet Başsavcılıkları İlk Derece Mahkemeleri o Hukuk

Detaylı

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yard. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Queen Mary College, Centre for Commercial Law Studies Türkiye de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İçin Uyuşmazlıkların

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GİRİŞ CEZA MUHAKEMESININ ANA YAPISI I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MEDENİ USUL HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Ders Planı. Birinci Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Ders Planı. Birinci Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER I. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU A. Tanım ve Terim B. Hukuk Düzenindeki Yeri C. Amacı D. Tarihçesi CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Ders Planı Birinci Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

Detaylı

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AYNÎ HAKLAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YASAYOLLARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER I. YASA YOLU KAVRAMI... 9 II. YASA YOLUNUN AMACI... 10 III. YASA YOLLARININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI Ekim 2017/21-22 Ekim 2017

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI Ekim 2017/21-22 Ekim 2017 1.ders - - - TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI 14-15 Ekim 2017/21-22 Ekim 2017 14 Ekim 2017/ 1.GÜN Giriş, Türk Yargı Teşkilatı, o Genel Hususlar o Cumhuriyet Başsavcılıkları

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta:

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: akilcenk@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : ÇANKAYA/ANKARA Doğum Tarihi : 06.08.1975 T.C. Kimlik No : 56194488094 Askerlik Durumu 2010 tarihinde

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM Sigorta Tahkim Komisyonu Sigorta Tahkim Komisyonu Niteliği, Başvuru Süreci Örnek Uyuşmazlık/İtiraz Hakem Kararları (Karayolları

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir. 2 Ocak 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29936 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda,

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF Aşağıdaki Satırları 5 defa klavye ile 5 defa da sanal klavye ile yazalım. 5 defa üst üste doğru olacak şekilde yazamıyorsak 3 defa klavye ile 3 defa

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI. - TÜRK YARGI TEŞKILATI (15 dk) CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI. - TÜRK YARGI TEŞKILATI (15 dk) CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI 1.GÜN DERS DERS İÇERİĞİ 09.30-10.20 - DERSE GİRİŞ (20 dk) - TÜRK YARGI TEŞKILATI (15 dk) GENEL HUSUSLAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLK DERECE MAHKEMELERİ * Hukuk Mahkemeleri *Ceza Mahkemeleri *İdare/vergi

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

Doç. Dr. Musa AYGÜL Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Milletlerarası Ticarî Tahkimde Tahkim Usûlüne Uygulanacak Hukuk ve Deliller

Doç. Dr. Musa AYGÜL Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Milletlerarası Ticarî Tahkimde Tahkim Usûlüne Uygulanacak Hukuk ve Deliller Doç. Dr. Musa AYGÜL Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Ticarî Tahkimde Tahkim Usûlüne Uygulanacak Hukuk ve Deliller VIII Bu çalışma sırasında en özverili desteği ailemden gördüm.

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VII XI XVII GENEL GİRİŞ 1 1. Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 I. Giriş 5 II. Tarihi Gelişimi 7 A. Roma Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi 7 B. İngiliz

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramaları... 3 2. Ceza Muhakemesinin Amacı... 5 2.1. Genel Olarak... 5 2.2.

Detaylı