RESİM-İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RESİM-İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74"

Transkript

1 RESİM-İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 GİRİŞ Üçüncü milenyuma adım attığımız bu yıllarda, demokratik süreçler, yüksek teknolojik gelişim ve son derece gelişmiş medya iletişimi damgasını vurmuş bulunmaktadır. Bunun yansıması olarak çağdaş okul, aile çevresi ve toplumsal ortamda gözlenmekte olan değişmeleri denetleyebilmek üzere eğitim reformlarının ortaya çıkardığı konu ve sorunlara eskisinden daha büyük duyarlılık ve sorumlulukla çözümler üretmek gerekir. Eğitim reformu sistemi dahilinde, interdisipliner bir dal olarak resim sanatı eğitimi ve bu arada resim-iş dersi özel bir yer alır. Onun sanat ve estetik değerleri, ders plan ve programlarının içerik ve amaçlarını kendine özgü bir şekilde etkilemektir. Sonuçta öğretim yöntemlerinden başlayıp öğretmen-öğrenci ilişkisi ve bilgi değerlendirmesine kadar belirli dönüşümler ortaya çıkmaktadır. Tüm bu sonuçlar, resim sanatının körükleyici gücüyle bellekteki duygu ve yaratıcı noktalarının birleşmesiyle sağlanmaktadır. Resim sanatı çok yönlü etkileyici değerlere sahiptir. O, sınır tanımayan bir sanat dalı olarak kültürel farklara rağmen hoşgörü ve beraberliği körüklemektedir. HEDEFLER Yaşam çevresinden yansıyan gerçeklere dayalı deney ve algılamalarla fonksiyonel uyumun sağlanması. GENEL AMAÇ - Öğrencide çalışma hırsı, esin kaynağı, ince sezi ve soyutlama yeteneğini yaratmak; - Çocuk hayal gücüne dayalı beceri ve hüneri geliştirmek; 91

2 - Psikoloji bakımından gelişimini sağlamak; - Entelektüel ve duygusal gelişim süreçlerini izlemek. ÖZEL AMAÇLAR Genel Oyun Gözlem Yaşamak Algılamak İfade etmek Beceriklik Sosyalleşme Özel Eğlenme hizmetinde Görmek, işitmek, dokunmak ve hissetmek Fikirlerin şekillendirilmesi, izlenimlerin anlamlı kılınması. Anlamak, hakim çıkmak ve soyutlama yapmak Çocuk hayallerini dışa vurmak Uzay ve zaman içinde duyarlılık Sosyal açıdan iç dengeleri tetiklemek DERS İÇERİĞİ 1. Boşluk 1.1. Güdlme ve hareket 1.2. Görsel alan 1.3. Durumlar 1.4. İçgüdüye dayalı ifade yeteneğini geliştiren duyarlılığı sağlamak. 2. Şekil 2.1. Özellikleri a) yuvarlak ve köşeli b) basit c) bileşik 2.2. Tam ve kısmen 3. Yüzey 3.1. Özelliği a) şekil bazında b) renk bazında c) malzeme bazında d) kalite bazında 4. Kontrast 4.1. Karşıtlıklar (açık ve koyu) 92

3 4.2. Küçük ve büyük 4.3. Işık (kaynak belirlenmesi) 5. Renk 5.1. Gözlem alanı 5.2. Esas ve ara tonlar 5.3. Ek ve ara tonlar 5.4. İçgüdüye dayalı ifade gücünü ve atıcılığı körükleyen duyarlılık 6. Çizgi 6.1. Gözlem alanı 6.2. Sanat eserlerinde nesne, yüzey ve renk sınırı 6.3. Türler 7. Boşluk ve yüzeyle şekil yaratma 6.4. İfade gücünü ve yaratıcılığı körükleyen duyarlılık 7.1. Görsel iletişim İLHAM VE ETKİLEŞİM Yaşadığı çevreden örnekler: Bahçe, sokak, taşıt araçları, oyuncaklar, tatil yaşantıları, yarışlar, geziler, efsane, masal ve öteki derslerden yansıyan konular RESİM SANATI TEKNİKLERİ ve GEREÇLER Çizgi tasarım: Kurşun kalem, dolma kalem ve değişik tür tükenmezler; Renkli tasarım: Akvarel ve guvaş gibi sulu boya teknikleri; temper ve pastel gibi renkli kalem teknikleri. Boşlukta plastiksel şekillendirme: Plastelin, kil, kağıt, karton, kağıt ambalaj, ağaç kabukları, meyveler ve değişik tür atıklar. RESİM SANATI ESERLERİ Tasarım, heykelcilik, mimarcılık ve kentleşme ile ilgili eserler; kitap, dergi, gazete, takvim, kartpostal ve bayram tebriği röprödüksiyonları; Kosova, dünya ve bu arada Kosova Türklerinin tarihi ve kültürel değerlerini dile getiren sanat eserleri. 93

4 SERGİLER Resim sanatı eğitiminin oturmuş bir çalışma biçmi olan sergiler, bir yandan eğitim süreci denetimini yaparken, bir yandan da ders programının gerçekleşmesine yardımcı olurlar. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ - Bu yaş çağındaki çocuk ilkokul 1 e başlamadan önce bebek ve benzeri oyuncaklarla eğlendiğini gözden kaçırmamak gerekir. Çocuğun bu yöndeki alışkanlıklarını bir çırpıda kesmek yanlış olurdu. Bilakis, söz konusu alışkanlıklar üzerine resim sanatı eğitimini gerçekleştirmekte yarar vardır. Bu bağlamda, çocuğun en fazla sevdiği oyuncaklarının şekil, renk ve diğer özellikleri üzerine konuşmalar yürütüp aynılarının kendisi tarafından çizilmesini istemek gerekir. - Ders programına uyumlu olan daha bazı konuların seçilip işlenmesi mümkündür. - Konuların seçimi sırasında çocukların fiziksel ve psikolojik gelişmişlik düzeyi olduğu gibi, pedagojik, didaktik ve metodolojik koşullar da göz önünde bulundurulmalı. - Bu arada, öğretmen daima güdümleyici (mentör) konumda bulunmalıdır. - Öğrenciye dikkatın odağında yer veren eğitim süreci uygulanmalıdır. - Karşılıklı işbirliği ilkesine dayatılan öğretmen-öğrenci ilişkisi yumuşak, sevimli ve insani olmalıdır. - Ders Hazırlıkları, kalifiye, sorumluluk, ve uzmansallık kriterlerine göre gerçekleştirilmelidir. - Ders çalışması sırasında anlatımı basit ve açık olmakla birlikte, öğrencinin ilgisini uyandıran ve yardımına koşan yöntemler uygulanmalıdır. - Kavram ve soyutlamalar açıklanırken öğretmen daima aktif bir rol üstlenmelidir. - Derste işlenecek konu ile ilgili ön açıklamalar yaparak öğrenci belleğine uygun bir zemin yaratıp dersin algılanmasını kolaylaştırmalıdır. - Resim sanatı kavram ve soyutlamalarıyla ilgili öğretmenin uzmansal açıklamaları bir titreşim aracı rölünü görmelidir. Şöyle ki, be- 94

5 llekte yaratılacak olan titreşimler sayesinde öğrenci tarafından ders konusu daha kolay algılanacaktır. - Öğretmen, ders açıklaması sırasında interaktif yöntemine ağırlık vererek değişik yöntemlerden yararlanabilir. - Öğretmen, öğrenci kolektivini gruplara bölerek ve gruplar arası işbirliğini sağlayarak, bir yandan ders çalışmasını kolaylaştırırken, bir yandan da güdümlü örgütleriye öğrencilerin çalışmalarını denetim altına almaktadır. - Öğrencinin kişisel yetenek ve yaratıcılığı geliştirilmelidir. - Resim-iş dersinde, ahlaki ve insani boyutları ağır basan konular işlenmelidir. - Çalışmalar çerçevesinde öğrenciye samimiyet, açıklık, çalışkanlık, bağımsızlık, güven, sorumluluk ve zihin açıklığı aşılanmalıdır. - Öğrencinin yaratacağı tasarım, resim ve modellerinin yüksek sanat değerine sahip olmaları beklenmemelidir. Ancak, kişisel hayal gücüne dayalı eserini bizzat kendisinin yorumlaması özel önem taşır. - Öğretmenin öğrenci eserine el sürerek yardımcı olması, yada kara tahta veya kağıt üzerinde örnek çalışma yapması yanlıştır. Çünkü böylesi yardımlar öğrencinin güven, cesaret ve yaratıcılığının önünü kapar. - Öğrenciye alet, araç ve gereçleri doğru kullanmasını olduğu gibi, zaman, yer ve imkalardan akıllıca yararlanmasını da öğretmek gerekir. DAVRANIŞLAR - Öğrencinin çalışmada hırslı olması, esinleşebilmesi, yenilikleri algılama gücüne sahip olması; - Görsel alanda rahatlıkla güdülebilmesi ve hareket edebilmesi; - Tasarım içinde şekil, yüzey, renk, çizgi ve benzer kavramları tanıyabilmesi; - Belleğinin psikolojik açıdan gelişmiş işlevler görebilmesi; - Hayal gücünü rahatlıkla ifade edebilmesi; - Uzay ve mekan içerisinde gerekli becerilere sahip olması; - Çalışma ve davranışlarında iddialı, sabırlı ve direnişli olması; - Sınıf arkadaşlarıyla işbirliğine yatkın olması; - Kendisini ve çevresini değerlendirme yeteneğine sahip olması; - Sınıf ve okul adına sergi düzenleme gereğini duyması; - Toplumsal ve estetik değerlere sahip çıkmaya başlamış olması; 95

6 - Uzay, zaman ve malzemelerden akılıca yararlanmaya başlamış olması; - Oyunda bulunuyormuşçasına duygularını rahat ve zorlamadan dışa vurabilmesi; - Başarılı çalışlmadan hoşnutluk duyabilmesi ve sözkonusu hoşnutluğu başkalarıyla paylaşabilmesi; DEĞERLENDİRME - Bu düzeydeki yaratıcılığın değerlendirilmesi, fikirsel bazda belirli bilgilere sahip olup olmadığı sınamakla yapılır. - Uyun ögelerinin sanat değerlerine nasıl dönüştüğpünü izlemek gerekir: A) Öğrenci güzelliği nasıl ayırt ediyor? B) Öğrenci güzelliği nasıl yaşıyor? C) Öğrenci güzelliği nasıl yaratıyor? DERSLER ARASI İLİŞKİLER - Çocuk haklarının saygılanması ve öne sürülmesi; - Etnik ve dinsel hoşgörü; - Cinsiyet eşitliğinin saygılanması; - Spor ile uğraşma kültürü; - Aile ve sağlık eğeğitimi; - Türk Dili ve Edebiyatı, El Sanatları, İnsan ve Çevre, Müzik Eğitimi, Beden Eğitimi ve karşılıklı etkileşim içinde bulunduğu diğer ders ve alanlarla yapıcı ve sağlıklı ilişkilerin kurulması. 96

RESİM İŞ EĞİTİMİ GİRİŞ. HEDEF Etrafımızdaki çevre ile uyumun sağlanması ÖZEL HEDEFLER HEDEFLER 1. GÖZLEM GÖRME, İŞİTME, DOKUNMA,

RESİM İŞ EĞİTİMİ GİRİŞ. HEDEF Etrafımızdaki çevre ile uyumun sağlanması ÖZEL HEDEFLER HEDEFLER 1. GÖZLEM GÖRME, İŞİTME, DOKUNMA, RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Resim sanatı günümüzde hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bulunmaktadır. Bu sınıflarda okuyan çocuklar, resim sanatı

Detaylı

Gözlem ve çağrışım; yaratıcılık ve ifade becerisi; analiz ve değerlendirme.

Gözlem ve çağrışım; yaratıcılık ve ifade becerisi; analiz ve değerlendirme. RESİM İŞ SANATI haftalık 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Dünya da çağdaş gelişmeler, yeni yeni atılımlarla resim sanatı alanına da yansımaktadır. Kosova toplumunun Avrupa ve dünya standartlarını yakalama

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır.

Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır. Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır. Biz, aileler ve çocuklar için yola çıktık ve onlar için büyümeye devam ediyoruz. Değerli

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 KAZLIÇEŞME Avrupa Koleji

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez Yönder Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Kalitesi Kabul

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GAZETECİLİK İLETİŞİM SÜRECİ VE TÜRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Millî Eğitim Bakanlığı 2010 yılından itibaren ilk ve orta dereceli okullarda değerler eğitimi çalışmalarının yapılmasını

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

BÖLÜM 1: EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR BÖLÜM 1: EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Eğitim Çağlar boyunca geleneksel eğitim yaklaşımları eğitimin yaşama hazırlık olduğunu dile getirmiştir. Oysaki çağdaş yaklaşımlarda eğitim yaşama hazırlıktan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM Dr. Şengül GENÇ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU OKULÖNCESİ EĞİTİM Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Hangi Yeterlikler Kazandırılmalıdır

Detaylı

YURTTAŞLIK EĞİTİMİ haftal. ders say. 1, yıll. Topl. 37 ders saati

YURTTAŞLIK EĞİTİMİ haftal. ders say. 1, yıll. Topl. 37 ders saati YURTTAŞLIK EĞİTİMİ haftal. ders say. 1, yıll. Topl. 37 ders saati GİRİŞ Yurttaşlık eğitimi dersi, öğrencilere yurttaş lık alanı için çok önemli olan bazı esas kavram ve içeriklerin tanınmalarını sağlar.

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR? NASIL OLMALIDIR?

DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR? NASIL OLMALIDIR? DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR? NASIL OLMALIDIR? Eğitim Sen Yayınları Mart 2015 (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) *** Adına Sahibi: Kamuran Karaca Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Mesut Fırat *** Yazışma Adresi:

Detaylı

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr.

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. İlköğretimin Önemi ve Öğretmen Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr. Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN Dr. İkram Çınar 1 / 28 İlköğretim, bireyin yaşamında, akademik temellerinin

Detaylı

Neden Plan Yapılır? Planlama veya Plan Yapma Nedir? Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Planlı Çalışmanın Yararları. Öğr.Gör.Cahit GÜRER

Neden Plan Yapılır? Planlama veya Plan Yapma Nedir? Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Planlı Çalışmanın Yararları. Öğr.Gör.Cahit GÜRER ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II Konu 7 Öğretimde Plan Yapma Öğr. Gör. Cahit GÜRER Planlama veya Plan Yapma Nedir? Afyonkarahisar 5 Ekim 2007 Planlama genel anlamda yapılacak bir etkinliğin önceden sistematik

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU

ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU 1 Necati BİLGİÇ Abdullah TAŞTAN Gürhan KURUKAYA Kaya KAYA

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı