BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER"

Transkript

1 BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER - Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi - I: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı yenileşme sürecini, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini, buna paralel olarak Avrupa da yaşanan gelişmeleri, I. Dünya Savaşı ve sonuçlarını, Mondros Mütarekesi ve sonrasındaki gelişmeleri, Mili Mücadele kapsamındaki kongreleri, Son Osmanlı Mebusan Meclisi nin aldığı Misak-ı Milli kararlarını, TBMM Dönemini, Kurtuluş Savaşı'ndaki cepheleri ve Mudanya Ateşkes Antlaşması nı, Milli Mücadele de takip edilen Dış Politikayı ve son olarak 1923 Lozan Barış Antlaşması nı kavratmak. - Türk Dili I: Öğrencilere, Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak onlarda milli birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır. - Yabancı Dil I: Temel dilbilgisi kurallarını öğreterek, öğrencilerin anlamlı ve doğru İngilizce cümleler kurabilmelerini ve yazılı-sözlü olarak kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır. - Bilgisayar Bileşenleri: Bilgisayar temel kavramlarını ve donanım bileşenlerini tanıma ve öğrenme. Bilgisayarı temel düzeyde kullanabilme (belge hazırlama, tablo hazırlama). Bilgisayar kullanımına yeni başlayanlar için kelime işlem programlarının ve elektronik hesap tablolama programlarının kullanımını daha ayrıntılı olarak öğrenmek. - Disiplinlerarası Atölye I ve II: Diğer disiplinlerle ilişkili olarak bir tema üzerine tasarım yapılması ve atölyenin geziler ve sergiler ile desteklenmesi. - Akademik ve Sosyal Oryantasyon: Üniversiteyi, kampüsü, akademik birimleri, idari birimleri, öğrenci kulüplerini tanıtmak; Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu, Beykent Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hakkında bilgi verme, öğrencileri akademik, sosyal ve kültürel konularda bilgilendirmek üzere 1. sınıf öğrencilerine yönelik tanıtım ve oryantasyon sağlamak. - Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi II: Milli Mücadele sonrasında Türk siyasi hayatında gerçekleştirilen siyasi inkılâpları ve bunları takiben hukuk, eğitim, ekonomi, toplumsal ve kültürel alanlarda gerçekleştiren inkılâpları, Atatürk döneminde yürütülen dış politikanın temel özellikleri ve yine Atatürk ün ilkelerini kavratmak. - Yabancı Dil II: Yeterli İngilizce bilgi donanımına ulaştırmak ve İngilizce'yi etkili bir şekilde anlamayı ve kullanmalarını, konuşma, yazma ve diğer iletişim becerileri edindirmek. - Türk Dili II: Öğrencilere, Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak onlarda milli birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır. - Tipografik Tasarım: Profesyonel yaşamda yazı tasarımı problemlerinin çözümü, fontların Türk alfabesine uyumu, grafik ve tipografik tasarımda farklı yazı karakterlerinin işlevleri, yazı tasarımına yönelik bilgisayar programları bu dersin konularıdır. Öğrenciler bu konularda bilgilendirilmenin yanı sıra, bir font tasarımı projesi yaparlar. Görsel iletişim tasarımı disiplininin unsurları olan metin, görüntü, mekan, hareket, ses ve etkileşim ile yazı karakterlerinin ilişkileri araştırırlar. - Yayın Grafiği: Gazete, dergi gibi çok sayıda ve farklı basım tekniklerini içeren çok sayfalı yayınların tasarım süreçleri ve uygulamaları tanıtılır, uygulamalar yaptırılır.

2 - Web Tasarımı: İnternet ortamı içi web sayfası tasarlama yetenekleri kazandırılır. - Reklam Grafiği: reklama dair teorik bilgilerden yola çıkılarak, bu bilgilerin pratik karşılıkları üzerinde durulur. Yapılacak genel analizlerle reklama dair şifrelerin çözülmesine katkıda bulunulur. - Temel Fotoğraf - I: Öğrencinin kullanacağı makine ve ekipmanları tanıtarak temel fotoğraf bilgilerini kazandırır. - Temel Fotoğraf II: Öğrenciye etkili bir görsel anlatım için gerekli temel fotoğraf bilgi ve becerileri kazandırılır. - Özgün Baskı I: Yüksek, çukur, elek baskı sistemlerinde kullanılan kalıpların özelliklerine göre kalıp hazırlama ve baskı yapabilme yeterlilikleri kazandırılır. - Özgün Baskı II: Elek baskı sistemlerinde kullanılan kalıpların özelliklerine göre kalıp hazırlama ve baskı yapabilme yeterlilikleri kazandırılır. - Ambalaj Tasarımı: Kutu maketi, kutu üzeri tasarımı hazırlama ve kağıt üzeri raportlama tekniklerini uygulama yeterliliklerini kazandırır. - Sanat Felsefesi ve Estetik: Öğrencinin sanat felsefesinin temel kavramlarının ve problemlerinin tarihsel ve felsefi derinliğine belli ölçüler içerisinde nüfuz etmesi ve konuyla ilgili bugünün kavramlarını ve problemlerini bu derinlikle bağıntı içerisinde anlayabilmesi ve kavrayabilmesi sağlanmaktadır. En genel çerçevesi içerisinde bu sanat felsefesi dersi, güzelin, sanatın ve duyarlılığın veya alımlamanın felsefi kavramsal değerlendirilişinde olgunlaşma hedefine doğru ilerletmeye çalışılır. - Proje Hazırlama: Bu ders ile proje hazırlama ve hazırlayabilme yeterliliği kazandırılacaktır. - İnteraktif Tasarım: Grafik tasarım disiplini içerisinde interaktif etkileşimli medya araçlarını tasarımlamak için gerekli olan temel araçların tanıtımı, kullanımının öğretilmesi ve bunlara ilişkin deneysel uygulamalar yaptırılır. - İllüstrasyon: Öğrencilerin, grafik tasarım içinde illüstrasyonun kullanım alanları ve biçimleri üzerinde bilgi sahibi olurken, farklı illüstrasyon ve anlatım teknikleri uygulamalı olarak öğrenmeleri sağlanmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin bakış açılarının genişletilmesi hedeflenmektedir. Dünya ve Türkiye den örneklerin gösterildiği derste, illüstrasyonun tasarımda geniş yer aldığı ifade edilip önemi vurgulanır ve ders esnasında anlatılan bilgiler uygulama ile desteklenir. - Desen - I: Bu ders öğrencinin göz ve elini eğitme ve çizimde kullanılan çeşitli teknik, araçgereç ve yöntemi araştırma amaçlı temel bilgilerin öğretimi için planlanmıştır. Özel araştırmalar yolu ile öğrencilere; açık ve koyu olarak formu şekillendirme ve insan vücudunun, natürmort un, manzaranın, şehir görünümlerinin ve çok farklı objelerin biçim ve oranlarını doğru biçimde resmetmek için çizgi ve hareketi kontrol etmeyi öğretilir. - Desen II: Bu ders öğrencinin göz ve elini eğitme ve çizimde kullanılan çeşitli teknik, araçgereç ve yöntemi araştırma amaçlı temel bilgilerin öğretimi için planlanmıştır. Özel alıştırmalar yolu ile öğrenciler açık ve koyu olarak formu şekillendirmeyi ve insan vücudunun, natürmort un, manzaranın, şehir görünümlerinin ve çok farklı objelerin biçim ve oranlarını doğru biçimde resmetmek için çizgi ve hareketi kontrol etmeyi öğrenirler.

3 - Sanat Tarihi: Bu ders ile öğrencilere, sanat Tarihi Dönemler, Çağdaş Sanat Akımlarını inceleyerek dönemlerine ait eserleri ikonografik ve plastik çözümlemesini yapabilme yeterlilikleri kazandırılması amaçlanmaktadır. - Grafik Sanat Tarihi: Bu derste öğrenciye, yazının ortaya çıkışı, görsel dilin gelişimi ve günümüze kadar olan gelişmeleri kavrayabilme yeterlilikleri kazandırılması amaçlanmaktadır. - Çağdaş Türk Grafik Sanatı: Modernizmi hazırlayan sanat hareketleri, Gelecekçilik (Fütürizm), Kübizm ve Dadaizm'in Grafik Tasarıma etkileri, Bauhaus, İnşacılık (Constructivism), De Stijl, Yeni Tipografi (Typography), Art Deco, Uluslararası Tipografik Stil (İsviçre Tasarımı), Pop Art, Psychodelic grafik tasarım, Polonya, Japonya, Küba Grafik Tasarımı, Modernizmin sınırlılıkları ve post-modernist grafik tasarım, Türk Grafik Tasarım tarihi, Türk Hat sanatı, Çağdaş Türk Grafik Tasarımcıları. - Temel Tasarım Eğitimi - I: Bu ders ile öğrenciye; yaratıcı güçlerini geliştirme ve temel çizimler yapma yeterlilikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. - Temel Tasarım Eğitimi II: Sanat, yaşam çevresi ve doğadan kaynaklanan özgün tasarımlarda temel tasarım ilke ve ögelerinin kullanılması, kaynağın özünü yansıtan iki ve üç boyutlu tasarımlar, doku ve renk sistemlerinin kompozisyonlarda kullanılması, tasarımda farklı etkiler oluşturan malzeme-tekniklerin tanımı ve uygulanması konuları dersin içeriğini oluşturur. - Yazı ve Tipografi: Bu ders ile öğrenciye, yazı ve alfabenin gelişimi kavratılarak baskı yazılarını dizgi kurallarına uygun tasarımda kullanma ve tasarımda tipografiyi kullanmak, yazı karakterleriyle görsel ifadenin yolları (dikkat saptırma, görselleştirme, oynama) karakterlerin yalnızca plastik formlar olarak kullanımıyla ilgili çalışmalar yapma yeterlilikleri kazandırılacaktır. - Görsel Tasarım I: Bilgisayarda görsel tasarımlar oluşturma yeterlilikleri kazandırılır. - Görsel Tasarım II: Grafik Tasarım Anlatım Dili, Kavramın Kullanılması, Kavramın Grafik Resimleme Diliyle İfadesi, Grafik Anlatım Teknikleri Çalışmaları, Kavram, Diagram, Sentez, Yorum, Monotone, Duotone, Triotone, Çizgisel Anlatım, Lekesel Anlatım, Gerçekçi Anlatım, Görsel Kültürün Grafik Tasarımda Kullanımı, Kültür Tasarım İlişkisi, Görsel Kültürün Grafik Tasarım İçindeki Önemi. - Grafik Desen: Grafiksel yorumlama, semboller oluşturma ve bu semboller yardımıyla görsel anlatım yaratma becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır. - Perspektif: Teknik çizim kurallarına göre temel geometrik formların; tek, iki ve üç kaçış noktalı perspektif çizim konuları kavratılır. - Grafik Tasarım Teknolojileri: Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw vs gibi programları kullanarak vektör tabanlı grafik tasarım ürünlerini tasarlamayı, öğrencilere yaratıcı düşünmeyi ve problem çözmeyi kavratır. - Sanat Eleştirisi: Bu ders kapsamında sanat eleştirisi nedir, eleştiri çeşitleri nelerdir, eleştiride hangi yöntemler uygulanır, bir sanat yapıtına nasıl bakılır ve anlamlandırılır, değerlendirme ölçütleri nelerdir, sanat eleştirisi nasıl başlamış ve tarihsel süreç içinde nasıl gelişmiştir, eleştirel iletişim nasıl kurulur, dünya sanatından ve Türk sanatından eleştiri örnekleri, sanat ontolojisi nedir ve ontolojik eleştiri nasıl olmalıdır, yapısalcı eleştirel bakış gibi sanat eleştirisini çeşitli yönlerden irdeleyen konular öğretilir ve sanat eserleri üzerinde eleştiri örnekleri yapılır.

4 - Tasarım ve Malzeme: Tasarım sürecinin anlaşılması için; karar verme, optimizasyon, ekonomi, planlama, istatistik, güvenilirlik, kalite, pazar belirleme, kavramsal tasarım gibi çok çeşitli konular hakkında genel bir bilgi verilerek, öğrencilerin malzemeleri özelliklerini dikkate alarak tanıma ve değerlendirme bilgisi kazanmaları ve bu bilgileri tasarım amaçlı olarak kullanabilmeleri amaçlanmıştır. - Yazılım ve Kurulum Yönetimi: Öğrenciye meslek hayatında kullanacağı yazılım kurulumu ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. - Uygulamalı Girişimcilik: Bu ders kapsamında, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve Üniversite öğrencilerini meslek hayatlarına atılmadan önce iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Dersin sonunda öğrencilerin kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları hedeflenmektedir. Ders kapsamında öğrencilere, Girişimcilik ile ilgili temel kavramlar ve bilgiler aktarıldıktan sonra iş kurma sürecindeki adımlar detaylı şekilde uygulama örnekleriyle anlatılacaktır. Öğrenciler Ders kapsamında edindikleri bilgiler ile kendi iş fikirleri için bir iş planı hazırlayacaklar ve hazırlanan bu iş planları dersin son bölümünde sunulacak ve değerlendirilecektir. - Kültür Tarihi: Kültürel Antropoloji, Kültür kuramlarını ve buna bağlı olarak kültürel evrim ve kültürel değişimleri inceler. İnsanlığın ilkel dönemlerinden günümüze kadar çeşitli aşamalardan geçerek nasıl sürekli bir gelişme ve ilerleme gösterdiğini konu edinir. - Çağdaş Sanat Yorumu: Türkiye de ve Dünya da Güncel Sanat Etkinliklerini inceleyerek, öğrencilerin çağdaş sanat eserlerini okuyabilmelerini sağlamak. - Sosyal Sorumluluk ve Etik: Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, etik sistemlerini incelemek, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, sosyal sorumluluk kavramını incelemek. - Kültürel Etkinlikler: Bu dersin amacı, öğrencileri bilimsel ve kültürel etkinliklere teşvik etmek, bu tür etkinliklere olan ilgi ve tutumlarını arttırmak, katılımlarını sağlamak, onlara yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinciyle bilgiyi paylaşma ve öğrenme becerisi kazandırmaktır. - Sunum Teknikleri: İletişimde güzel konuşma sanatı (retorik) ve sunum olgularının kapsamlı şekilde tekrarlamak. Öğrencileri etkili konumsa ve sunum konusunda bilinçlendirmek. - Üç Boyutlu Tasarım: Dersin amacı; üç boyutlu uygulamalar için üç boyutlu modelleme ve animasyon teknik ve yöntemlerini açıklamaktır. Vektör sistemi içinde üçüncü boyutu anlamak, üç boyutlu modelleme teknikleri, haritalama ve yüzey kopyalama, kamera ve hareket gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu içeriğin sağlıklı bir şekilde öğrenciye iletilmesi için, üç boyutlu grafik tasarım programlarının temel kullanım pratiklerinin aktarılması kadar, fiziksel mekan ve uzamda da üçüncü boyut, form, ışık, hareket gibi konuların kavranmasına yönelik uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. - Görsel Kültür ve İletişim: Bu dersin amacı öğrencilerin görsel kültür konusunda araştırma yapma, tartışma ve yazma becerilerinin geliştirmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda ders, öğrencileri çok çeşitli görüntü, nesne ve alanlara uygulayabilecekleri eleştirel yaklaşımlarla tanıştırmak üzere tasarlanmıştır. - Görsel Algılama: Bu dersin amacı, Çevresindeki boşlukları ve dolulukları dengeyi, doku, doluluk boşluk oranlarını bakarak değil görerek algılamasını sağlamaktadır. Sembolleştirme ve alımlama, görsel organizasyon ve görsel hiyerarşinin anlaşılması,

5 görsel okuma ve anlatım dilinin geliştirilmesi ve algı organizasyonu oluşturmak amaçlanmıştır. - Artistik Desen: Klasik desen bilgisini çağdaş yaklaşımlarla geliştirmek. - Deneysel Tipografi: Deneysel tasarım dersinde, grafik ve tipografik tasarımda yaratıcı olmanın yolları, yaratıcı fikirler bulmanın yöntemleri araştırılır. Sınırları genişletilmiş bir deneysel ortam içinde öğrencinin, tasarımcı olarak düşünme, araştırma, iletişim sorunlarını anlama ve tanımlama, çözüme yönelik etkili fikirler bulma ve fikirleri görsel yöntemlerle ifade etme yeteneklerini geliştirmeye çalışır. Görsel iletişim tasarımı disiplininin unsurları olan metin, görüntü, mekan, hareket, ses ve etkileşim arasındaki ilişkileri inceler. Bir gün içinde başlayıp sonuçlandırılan projeler yoluyla, profesyonel yaşamdaki gibi hızlı düşünme, çabuk fikir bulma ve çözümleri kısa sure içinde görselliğe dönüştürme denemeleri gerçekleştirilir. Hızlı geliştirilen projelerde, görsel fikirleri iyi ifade edecek taslak yapma teknikleri öğretilir. - Sergileme ve Stand Tasarımı: Sergileme tasarımı, Bir ürün ya da bilginin, farklı bir mekanda insanla kuracağı iletişim için çeşitli sunum tekniklerini kullanarak o mekanın tasarlanmasıdır. Mimarlık, endüstriyel tasarım, sahne tasarımı, grafik tasarım, vitrin tasarımı gibi farklı disiplinlere ihtiyaç vardır. Uygulama alanları müzeler, kültürel sergiler, promosyonlar, vitrin düzenlemeleri, fuarlar, showroomlar, displayerlar, outdoor uygulamaları, gezici sergiler, yönlendirme ve bildirişim uygulamaları, kurum kimliğinin mekansal uygulamaları, stüdyo, sahne çalışmaları vb. - Basım Teknikleri: Kâğıtla ilgili kronolojik ve aktüel bilgilerle başlayan dersler malzemesel gerçeklik olarak kâğıdın tanıtılması ve üzerine uygulanabilir basım tekniklerinin tanıtılmasıyla devam eder. Bir sonraki aşamada, baskı tekniklerinin tanıtımı ve baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası aşamaları teorik ve uygulamalı olarak öğrencilere gösterilerek, matbaada her öğrencinin tasarımından başlayarak baskı aşamalarının tümünü içeren uygulama sürecine fiilen katılımları sağlanır. - Reklam Metin Yazarlığı: Ders süresince, çeşitli sanatsal biçimler içinde hikaye anlatma yöntemleri araştırılacaktır. Öğrenciler kendi hazırladıkları metinlerin sunumuyla izleyiciye dinamik ve ruhsal bir deneyim sunma çabası içinde olacaktır. - Mitoloji ve Din: Mitolojinin gerçekliği-gerçekle ilişkisi, Antik Mitos yazarları, Mitoslara göre evrenin ve insanın yarattığı Yunan ve Roma Tanrı ve Tanrıçaları, Anadolu mitolojileri, Pers, Mezopotamya, Mısır Mitolojisi ve tek tanrılı dinlerde mitolojilerin etkisi dersin kapsamı içerisindedir. - İş Sağlığı ve Güvenliği: İş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri, İşyerinde risk önleme kültürü, Güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri, Güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamının sağlanması, İSGB, OSGB ve TSM`lerin kuruluş amacı, yapısı, çalışanları İş güvenliği uzmanının ve işyeri hekimlerinin nitelikleri, görevlendirilmeleri, yetki ve sorumlulukları kazandırılır. - Sportif Faaliyetler I ve II: Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için etrafındaki tüm bireylerin değerlerine saygılı, ilkeli, yaratıcı ve çok yönlü düşünebilen, bireysel farklılıklara saygılı ve değer veren kişiler yetiştirmektir. - Deneysel Baskı Teknikleri: Baskı resim sanatının sanatsal ve estetik değerleri ile temel kavramlarının ve teknik bilgilerinin öğrencilere öğretilmesi. Öğrencilerimizin gelecekteki mesleki yaşantılarında uygulayabilecekleri deneysel baskı tekniklerini öğretmek ve uygulatmaktır.

6 - Medya Analizi ve Grafik Çözümleme: Medya metinlerinin çok daha aktif, etkili ve eleştirel incelenmesini hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda Batı da, özellikle de İngiltere de, basının gelişimi, basının endüstrileşmesi, yeni bir lisans sistemi olarak ortaya çıkan reklam, basın baronlarının ortaya çıkışı, McLuhan ın görüşleri, son olarak da medya teknolojileri ve kültürel formlar ele alınacaktır. - Stüdyo Fotoğrafçılığı: Mekân, yemek, tekstil, portre, moda fotoğrafçılığı gibi birçok alanı kapsayan profesyonel çekimlerin stüdyo ortamında gerçekleştirilebilmesi için gerekli temel ilkeler ve uygulamalar. - Sayısal Kurgu ve Video: Son yıllarda gelişen ve Sinema - TV kurgusunun ayrılmaz bir parçası haline gelen sayısal kurgu uygulamalarını öğrencilere aktarmak...dersin önemli amaçlarından biri de bu teknolojileri öğrencilerin tanımalarının yanında uygulayabilir hale gelmesini sağlamaktır. - Masaüstü Yayıncılık: Hem Vektörel hem de Bitmap grafiklerle çalışma konusunda oldukça yetenekli olan Adobe Fireworks programını kullanarak grafikler oluşturmak, web uygulamaları yapmak. Vektörel tabanlı bir uygulama olan Adobe Illustrator programını kullanarak Grafiksel tasarımlar (Logo, poster, broşür) yapmak. Adobe Indesign programını kullanarak E-kitap ve diğer dijital yayınların geliştirilmesi. - Sanat Kavramları ve Kuramları: Derslerde, Modern /Çağdaş sanat akımları ile kuramlarına temel oluşturan sosyal, kültürel ve entelektüel fenomenler üzerinde durulur. Bunlara ek olarak, verilen bilgiler ve "okuma"ların ışığında öğrencilerin katılımıyla, figüratif ve nonfigüratif sanat ürünleri ve eleştirmenlerin stratejileri üzerinde tartışmalar (yazılı ve sözlü) yapılır. - Sanat ve Tasarım Kültürü: Geçmişten günümüze kadar, sanatta meydana gelen değişmeler ile sanat yapıtlarının toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel değişim ve gelişmelerin ele alınması; sanatçı / sanat yapıtı / sanat izleyicisi arasındaki ilişkilerin irdelenmesidir. - Deneysel Grafik Uygulamaları: I. Dönemde başlatılan tipografi ve grafik tasarım alanındaki deneysel yaklaşım temelli üretilen fikirlerin yaşamın farklı alanlarında uygulanabilir çalışmalar yapılabileceğini amaçlar. 2 yıllık önlisans sürecinde elde edinilen bilgi birikimini geleneksel ve çağdaş uygulamaların ötesinde öğrencinin kreatif yönünü de teşvik ederek deneysel ancak gerçekte uygulanabilir tasarımlar gerçekleştirmeyi amaçlar. - Deneysel Fotoğraf: Fotoğraf eğitiminde deneysel fotoğrafi olgusunun kuram, yöntem ve araçlarının tüm tasarlama ve uygulama projeleri için; temel "deneysel" bilginin, bilinen veya araştırma sonucu bulunacak yöntemlerin kazanılması. - Sanat Sosyolojisi: Sanat sosyolojisi dersinde öğrenci, sanatın doğal bir nesne olmayıp sosyal bir niteleme olduğunu anlar, sanatçı nitelemesinin sosyal süreçler ve birimlerle, ajanlarla olan ilişkisi bağlamında her toplumsal mekânda sosyal bir kategori olarak nasıl kendi ayırt edici varlık alanını oluşturduğu hakkındaki farkındalık düzeyini geliştirir. Toplumsal bağlam içinde, estetik değerleri, sanat ve sanatçı nitelemesini karşılaştırmalı olarak anlar ve ifade eder. - Finansal Okuryazarlık: Günümüz koşullarında tasarrufların verimli biçimde değerlendirebilecek olanakları fark etmeyi sağlamak. Bu sayede sadece bankada vadeli hesap açmanın dışında da güvenli ve yüksek getirili natiflerin olduğunu ve bunlara erişimin zor olmadığını göstermek. Bu konuda her anlatılana inanmadan hangi kaynaklardan bilgi alınabileceğini öğretmek.

7 - Marka İletişimi ve Reklamcılık: Günümüzde pazarlama yönetiminin odak noktası haline gelen marka kavramının doğru anlaşılması, etkili bir biçimde oluşturulması ve stratejik olarak yönetilmesine yönelik anlayış ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. - Diksiyon ve Güzel Konuşma: Bu ders ile öğrencilerin; düşündüklerini, duyduklarını, gördüklerini, yaşadıklarını, öğrendiklerini, bildiklerini açık, anlaşılır, doğru ve etkili bir biçimde sözlü anlatma beceri ve alışkanlığı kazanmaları; Türkçeyi konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli şekilde kullanmaları; hazırlıklı veya hazırlıksız olarak bir kişi veya topluluk karşısında duygu ve düşüncelerini etkili ve anlaşılır biçimde ifade edebilme becerisini geliştirmeleri; iş ve meslek hayatında sözlü olarak kendini rahatça ifade edebilme, topluluk önünde konuşabilme, sunum yapma becerilerini geliştirmeleri; iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunları konuşarak, çözebilmeleri; yorumlayıp, değerlendirme yapmaları ve sözlü ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır. - Bilgilendirme Tasarımı: Bilgilendirme sistemlerinin incelenmesi. Yazı, çizgi, resim, renk, flaş, hareket, mekan, ses, interaktivite gibi grafik tasarım elemanlarının, inşa edilmiş ya da doğal çevre içinde, baskı, taban veya dijital ortamda planlaması, tasarlaması, yerleştirilmesi ve gösterilmesi.

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ A.Amaçlar Reklam ajanslarında sadece kaliteli mal ve hizmet üretmenin ötesinde tasarıma yönelik kalite anlayışı ve hedef kitleler kurulan

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ GRAFĠK TASARIM BÖLÜMÜ A.Amaçlar Grafik Tasarım Programının temel prensibi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI 1 KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI Halkıyla bütünleşen üniversite sözü, artık, Yakın Doğu Üniversitesi nin hedefini gösteren bir parola olmaktan çıkmış, halkımızın doğrudan kendi ifâdesi, kendi

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TARİH TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TARİH TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TARİH SOSYAL ALAN PROGRAMLARI PROGRAMLARA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER Bu program ölçütleri başlığında Tarih nitelemesi bulunan programlar için geçerlidir. Mezunların, programın öngördüğü amaçlar Yerel tarih hakkında

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI... I PROGRAMIN ÖĞRENCİLERE

Detaylı