2011 YILLIK İLERLEME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 YILLIK İLERLEME RAPORU"

Transkript

1 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI IFAD Kredi No 718 TR 2011 YILLIK İLERLEME RAPORU ŞUBAT 2012

2 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM GENEL BİLGİLER Proje Alanı Proje Hedef Grubu Projenin Amaçları Projenin Bileşenleri Bileşen A - Köy Geliştirme Programı Bileşen B - Kırsal Ekonomik Büyüme Bileşen C - İstihdam için Kapasite Oluşturma BÖLÜM Bileşen Bazında 2011 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler Bileşen A - Köy Geliştirme Programı Bileşen A1: Bilinçlendirme Bileşen A2: Çiftçi Eğitimi ve Öğretimi Bileşen A3: Köy İyileştirme Altyapısı Bileşen B - Kırsal Ekonomik Büyüme Bileşen B2: Katkı Hibeleri Bileşen C - İstihdam için Kapasite Oluşturma Bileşen D - Proje Organizasyonu ve Yönetimi Eylül Tarihli Misyon Raporunda Yer Alan Konularla İlgili Gelişmeler BÖLÜM PROJENİN, FİNANSMAN, MALİYET VE HARCAMALARI EK 1 BİLEŞENLER BAZINDAPROJE FAALİYETLERİNİNUYGULAMA ÇİZELGESİ EK 2 PROJE FAALİYETLERİNİN FİZİKSEL GELİŞİM TABLOSU... 36

3 TABLO İNDEKSİ Tablo Yılında Gerçekleştirilen Çiftçi Eğitim Faaliyetleri..10 Tablo yılında Çiftçi Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Katılan Çiftçilerin İllere Göre Dağılımı 11 Tablo Yılında Gerçekleştirilen Çiftçi Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri YÇPB göre 11 Tablo Yılı Demonstrasyon Faaliyetleri...12 Tablo yılı Demonstrasyon Amaçlı Tarımsal Alet ve Ekipman Alımı.. 12 Tablo Yılı için DBSKP HİS Göleti Yatırımları...14 Tablo Yılı için DBSKP Kapalı Sistem Sulama Kanalı Yatırımları Tablo Diyarbakır İli Tarımsal Üretim Ve Sulama Projeleri Tablo Yılı Hibe Programından Badem Bahçe Tesisi Kurulumunu Tamamlayan...16 Tablo Yılı Diyarbakır İli Tarımsal Üretim Ve Sulama Projeleri Hibe Programı...18 Tablo Yılı Batman İli Tarımsal Üretim ve Sulama Projeleri Bağ Tesisi Genel Durum.. 18 Tablo Yılı Hibe Programından Bağ Tesisi Kurulumunu Tamamlayan Tablo Yılı Siirt İli Tarımsal Üretim ve Sulama Projeleri Nar Bahçesi Genel Durum Tablo Yılı Hibe Programından Nar Bahçe Tesisi Kurulumunu Tamamlayan..19 Tablo Yılı Tarımsal Üretim ve Sulama Projeleri Hibe Programı (GENEL)..19 Tablo Yılı Tarımsal Üretim ve Sulama Projeleri Hibe Programı Kapsamında Ödenen Hibelerin Miktarlarına Göre Durumları...20 Tablo Yılında Hibe Ödemesi Yapılan Ekonomik Yatırımların Genel Durumu. 20 Tablo 18. Kurulumu Devam Eden Ekonomik Yatırımlar Yatırımların Genel Durumu.21 Tablo Yılında Gerçekleştirilen Teknik Personel Eğitimi Faaliyetleri..22 Tablo Yılı Dbskp İstihdam İçin Kapasite Oluşturma Faaliyetleri (Genel) Tablo 21. Proje Yönetim Birimi Elemanları Tablo Yılı DBSKP PYB Ofisi IT Ekipman ve Materyali Alım Listesi..29 Tablo 23. Projenin Finansman Kaynağı ve Yatırım Tutarı Tablo 24. Kategori Bileşen Bazlı 2011 Yılı Harcama Miktarı (USD) Tablo 25. Kategori Finans Kaynağı Bazlı 2011 Yılı Harcama Miktarı (USD)

4 KISALTMALAR Bİ Bölge İdarecisi DBSKP Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi DSİ Devlet Su İşleri FSAG Finans/Satın Alma Görevlisi IFAD Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu GAP Güneydoğu Anadolu Projesi GTHB Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı HİS Hayvan İçme Suyu (Göleti) İÖİ İl Özel İdaresi İSM İl Saha Mühendisi İGTHM İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü (Müdürlüğü) İGU İş Geliştirme Uzmanı İ&D İzleme ve Değerlendirme KHUK Katkı Hibesi Ortak Finansmanı için Uygulama Kılavuzu MPYB/GTHB Merkezi Proje Yönetim Birimi/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Pİ Program İdarecisi PİB Proje İdare Birimi PYB Proje Yönetim Birimi PDY Program Destek Yardımı (UNDP/ÜO) SFU Satınalma ve Finans Uzmanı SYP Stratejik Yatırım Programı TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi TZY Tedarik Zinciri Yönetimi UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP/ÜO UNDP/Türkiye Ülke Ofisi (Ankara) YÇPB Yıllık Çalışma Planı ve Bütçesi

5 1.BÖLÜM 1.1 GENEL BİLGİLER 1. Proje, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmaktadır. UNDP, Projenin uygulanmasına yönelik, fon akışı, muhasebe, mal ve hizmet tedariki kapsamında program idaresini desteklemekte olup, ayrıca, Projenin 5 yıllık uygulanması sürecinde ABD Doları hibe şeklinde finansman sağlamaktadır. 2. Proje, Yüksek Planlama Kurulunun tarih ve 2006/87 sayılı Kararı ile 2006 yılı yatırım programına alınmıştır. Kredi Kuruluşu IFAD ve T.C. Hükümeti adına Hazine Müsteşarlığı arasında 5 Mart 2007 tarihinde İkraz Anlaşması imzalanmış ve anlaşma 14 Mayıs 2007 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. 3. Hazine Müsteşarlığı ve UNDP arasında 19 Haziran 2007 tarihinde Hibe Anlaşması imzalanmıştır. 4. Bakanlığımız ile Dışişleri Bakanlığı ve UNDP arasında 6 Eylül 2007 tarihinde Hizmet Anlaşması imzalanmıştır. 5. Proje, gerekli tüm şartlar yerine getirilerek, 19 Aralık 2007 de yürürlülüğe girmiş, kapanış tarihi 30 Haziran 2013 ve tamamlanış tarihi 31 Aralık 2012 olarak IFAD tarafından belirlenmiştir Proje Alanı 6. Proje alanı, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Diyarbakır, Batman ve Siirt illeri sınırlarını kapsamaktadır. 7. Proje bölgesinde iklim serttir ve şiddetli soğuk kışlar ve sıcak kuru yazlar ile tipik bir kara iklimidir. Yağış miktarı yaklaşık mm arasında değişmektedir. Diyarbakır da ortalama Ocak Ayı sıcaklığı, gece sıcaklıkları -24 C kadar düşüklükler kaydedilmiştir. Azami yaz ayı sıcaklıkları Temmuz dan Ağustos a 46 C ye ulaşabilir. Tarım sezonu kısadır. 8. Proje alanında yer alan 3 ilin tarım arazileri toplamı 994,869 ha, orman varlığı 473,376 ha, çayır-mera alanı 451,764 ha dır. Toplam arazi varlığı ise 2,430,362 ha dır. 9. GAP bölgesinde bulunan Proje illerinde en büyük potansiyel doğal kaynak, Fırat ve Dicle havzalarındaki su potansiyelidir. Ayrıca bölgede petrol, bakır, renkli-damarlı mermer yatakları, orman, mera gibi doğal kaynaklar ile kültür ve turizm kaynakları

6 mevcuttur. Diyarbakır da yer alan zengin ve kaliteli mermer rezervleri ticari açıdan caziptir Proje Hedef Grubu 10. Birincil hedef kitle; Proje illeri kırsal kesimlerinde yaşayan yoksul erkek, kadın ve gençlerdir. Projenin ikincil hedef kitlesi ise, kırsal bölgelerde yeni oluşan ya da kurulmuş, sürdürülebilir kârlılığa sahip işletmelerdir Projenin Amaçları 11. Projenin temel amacı; kırsal alanda yaşayan yoksul halkın ekonomik ve sosyal statülerini Türkiye nin Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejileri, plan ve programları doğrultusunda geliştirmektir. 12. Projenin öncelikli hedefleri ise; a) Proje alanındaki, mevcut üretim ve çalışma sistemleri nedeniyle yoksul kalan kırsal köylerdeki tarımsal işletmelerin verimliliklerinin ve nüfusun yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, b) Tedarik Zinciri Yönetiminin geliştirilmesi yoluyla çiftlik içi veya dışında gelir kaynaklarının geliştirilmesi ve yeni işyerlerin kurulması ve mevcut karlı işletmelerin genişletilmesi yoluyla istihdamın artırılması, c) (a) ve (b) maddelerindeki amaçlara ulaşılabilmesi için gerekli bireysel ve kurumsal becerilerin geliştirilmesiyle hedef gruplardaki kişilerin istihdamının sağlanmasıdır Projenin Bileşenleri 13. Projenin yatırım faaliyetleri üç ana bileşen altında toplanmıştır. Bu bileşenler; a) Köy Geliştirme Programı, b) Kırsal Ekonomik Büyüme ve c) İstihdam İçin Kapasite Oluşturmadır. Diğer taraftan Projenin sağlıklı ve etkili bir şekilde yürütülmesi, gerekli planlama ve bütçe kontrol faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi açısından dördüncü bileşen olarak; d) Proje Organizasyonu ve Yönetimi Bileşeni geliştirilmiştir.

7 Bileşen A - Köy Geliştirme Programı 14. Bu bileşen kapsamında, yoksul köylerdeki yaşam kalitesini iyileştirmek için seçilmiş ekonomik ve sosyal yatırımların desteklenmesi gerçekleştirecektir. Bileşen kendi içerisinde; a) Bilinçlendirme, b) Çiftçi Eğitimi ve Öğretimi, c) Köy İyileştirme Altyapısı olmak üzere üç alt bileşene ayrılmaktadır. 15. Bilinçlendirme Alt Bileşeni; köy seviyesindeki yatırım fırsatlarının belirlenmesi ve bu tip yatırımların kolaylaştırılması için gerekli olan mevcut mali ve sosyal kalkınma desteği türleri ve kaynakları hakkında kırsal nüfusun bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. 16. Çiftçi Eğitimi ve Öğretimi Alt Bileşeni ile; ilk olarak Projeye katılan köylerdeki geçimlik ve yarı geçimlik tarım sistemlerinde üretkenlikte maliyet-etkin ve sürdürülebilir kazanımların neler olabileceğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. İkinci olarak, ilgili eğitim programı ve materyalleri ile bir eğitim menüsü geliştirmesi amaçlanmaktadır. Son olarak, eğitim menüsü kullanılarak, çiftçilerin kendilerine İGTHM ler tarafından artan demonstrasyonlar ve teknoloji-transfer programları ile sunulacak olan ihtiyaç duydukları özel eğitimleri talep etmeleri amaçlanmaktadır. 17. Köy İyileştirme Altyapısı Alt Bileşeni kapsamında; kamu altyapısı uygulamalarına yönelik Proje Alanı içinde uygun kriterleri taşıyan köylerde, köy nüfusunun faydalanması ve yaşam kalitesinin arttırılması için yapılacak yatırımlar sağlanmaktadır Bileşen B - Kırsal Ekonomik Büyüme 18. Bu bileşen kapsamında Proje illerinde kırsal gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve istihdamın arttırılmasına yönelik önlemler yer almaktadır. Kırsal Ekonomik Büyüme Bileşeni; a) Kırsal Tedarik Zinciri Yönetimi, b) Katkı Hibeleri, c) İM Personeline Yönelik Kapasite Oluşturma, olmak üzere üç alt bileşenden oluşmaktadır. 19. Tedarik Zinciri Yönetimi Alt Bileşeni ile belirlenen yatırım ihtiyaçları ve fırsatları, Proje tarafından desteklenecek yatırımlara temel oluşturacaktır. 20. Katkı Hibeleri Alt Bileşeninde; Proje alanındaki ekonomik büyümeyi hızlandırmak amacıyla SYP Stratejik Yatırım Planı kapsamında belirlenen işletmelerin geliştirilmesi için yatırımlara katkı ortak finansmanı ve aynı zamanda yatırımcıların kendi kaynaklarından veya mali kurumdan aldıkları borçlardan kaldıraç fonu sağlanması amaçlanmaktadır. 21. İGTHM Personeline Yönelik Kapasite Oluşturma Alt Bileşeninde ise; İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde çalışan teknik personelin Stratejik Yatırım

8 Planları ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilerek kurumsal kapasite oluşturulması hedeflenmektedir Bileşen C - İstihdam için Kapasite Oluşturma 22. Bu bileşen; katılımcı Proje köylerindeki ihtiyaç fazlası iş gücü için kırsal ekonomide daha iyi ücretlerin olduğu istihdama erişimi geliştirmeyi amaçlamaktadır. 23. Bileşenin hedefleri ve bunu gerçekleştirmek için yaklaşımlar şunlardır: (i) proje alanı genelinde bir çalışma ile, işverenlerin potansiyel olarak ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriler, kaç kişiyi istihdam edeceği ve doğru bilgi ve becerilere sahip eleman olup olmadığını belirlemek; (ii) bölgesel işgücü piyasasının eğilimlerini, fırsatlarını ve sıkıntılarını analiz etmek; (iii) hedef gruplar içinde istihdam edilebilirliği artırmak için uygun eğitim programını geliştirmek; (iv) işgücü piyasasını verimlilik yapısını geliştirmek için gerekli olan destek faaliyetlerini geliştirmek ve (v) potansiyel boş iş pozisyonlarının profiline uymak için gerekli beceri ve bilgileri edinmekle ilgilenen kişilere eğitim sağlamak. 2. BÖLÜM 2.1. Bileşen Bazında 2011 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler Bileşen A - Köy Geliştirme Programı Bileşen A1: Bilinçlendirme yılında, projenin amacı, hedefi, uygulama alanı, süresi, bütçesi, bileşenleri ve iletişim bilgileri hakkında bilgiler içeren tanıtım amaçlı adet el broşürü basılmıştır yılında, yılları arasında projede gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin detaylı bilgiler ve fotoğraflarla tanıtıldığı adet katalog basılmıştır. 26. Bu katalog ve el broşürlerinin ilgili tüm kurum ve kuruluşlara ve proje idare birimlerini ziyaret eden tüm çiftçilere dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 27. Projenin tanıtımı amacıyla, Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri ve proje faydalanıcıları ve teknik personeller ile gerçekleştirilen röportajları içeren bir sinevizyon gösterisi hazırlanmıştır. Bu Sinevizyon gösterisi, proje ile ilgili tüm bilgilendirme toplantılarında ve ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın resmi Web TV sinde periyodik olarak kamuoyuna bilgilendirme ve tanıtma amacıyla sunulmaktadır. 28. Projenin tanıtımı amacıyla 5 adet Roll-up yaptırılmıştır tarihinde Diyarbakır ilinde T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK, Proje illeri valileri, Bakanlık Genel Müdürleri, ilgili tüm idareci, teknik personel, proje çalışanları ve proje faydalanıcıları ile çiftçilerin yer

9 aldığı geniş katılımlı Proje Faaliyetleri Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı düzenlenmiştir. 30. Proje hakkında ayrıntılı bilgileri içeren, proje illerinde gerçekleştirilen faaliyetlerinin fotoğraflarla tanıtıldığı ve proje ile ilgili ilan ve duyuruların yer aldığı internet sitesi yayıma açılmıştır. Ayrıca bu internet sitesi periyodik olarak güncellenmektedir. 31. Hibe Programları öncesinde kırsal kalkınma ile ilgili faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşları, proje illerindeki Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlükleri ve özel sektör kuruluşları ile proje faaliyetlerinin tanıtımı ve hibe konuları hakkında bilgilendirme toplantıları yapılmıştır Bileşen A2: Çiftçi Eğitimi ve Öğretimi tarihinde Batman İli Gercüş İlçesi Bağ Demonstrasyon alanı ve Beşiri İlçesinde %50 Hibe Programı çevresinde kurulumu yapılmış olan Bağ Tesislerinde, üreticilere yönelik olarak Modern Bağcılık Eğitimi verildi. Eğitimde, Telli Terbiye Sistemine adaptasyon ve Telli Terbiye Sistemine uygun Budama teknikleri üzerine uygulamalı eğitim verildi. 60 kişinin katıldığı eğitimin sonunda; katılımcıların tamamına Budama Makası, Budama Testeresi ve Eldiven promosyon olarak dağıtılmıştır. 33. Çiftçilere yönelik olarak düzenlenen Meyvecilik Eğitiminde amaç; çiftçinin yetiştiriciliğini yaptığı veya yetiştirmeye karar verdiği meyve çeşitlerinin yetiştirme tekniklerini (sulama, gübreleme, budama, ilaçlama vs.) öğrenebilmesi ve buna bağlı olarak daha bilinçli ve modern üretim tekniklerini kullanarak yetiştiricilik yapabilme becerisini arttırmaktır. Bu tür eğitimlerle aynı zamanda, üreticilerin kendi bahçelerinde karşılaşabileceği hastalık ve zararlı gibi problemleri de kendisinin çözebilmesi amaçlanmıştır. Bu eğitimler sonucunda, güncel teknik uygulamaları kullanmayı öğrenen çiftçiler, daha yüksek verimli ve daha kaliteli ürün elde ederek gelirlerinin arttırılması sağlanacaktır. 34. Bursa ili Karacabey ilçesinde bulunan SÜTAŞ Eğitim Merkezinde Süt Sığırı Yetiştiriciliği eğitimi, Çiftçilere yönelik olarak daha çok uygulamalı eğitim şeklinde düzenlenmiştir. SÜTAŞ Eğitim Merkezinde, teknik personele yönelik düzenlenen eğitim programı dâhilinde; kaliteli süt elde edebilme teknikleri, elde edilen sütün saklanması, işlenmesi ve pazarlanması konularında uygulamalı eğitimler ile ilgili gerekli bilgiler verilmiştir. 35. SÜTAŞ Eğitim Merkezinde çiftçilerin, 3 er günlük eğitimler ile Süt Sığırı Yetiştiriciliği konusunda ayrıntılı ve uygulamalı eğitim alması sağlanmıştır. Genellikle, çiftçilerin ihtiyaç duyduğu konular olan hayvanların beslenmesi ve bakımı hakkında uygulamalı eğitimler ve süt sağımı, sütün hijyenik koşullarda saklanması ve işlenmesi konularında üreticilere gerekli bilgiler verilmiştir.

10 36. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünde, Tarım İl ve İlçe Müdürlüğünde görevli teknik personele yönelik olarak Bağcılık konusunda genel bir eğitim verilmesi sağlanmıştır. Özellikle Budama ve Telli Terbiye Sistemi hakkında uygulamalı olarak yapılmıştır. 37. Bağ yetiştiriciliği yapan üreticilere Bağcılık konusunda yerinde uygulamalı eğitimler verilmiştir. Bölgede yeni yaygınlaşmaya başlayan modern bağcılık (Telli Terbiye Sistemi) konusunda yerinde uygulamalı eğitimler verilmiş olup, çiftçilerin üretim esnasında karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri sorunlar (ilaçlama, bağ sürümü, telli terbiyeye alma vb.) ile ilgili genel bilgiler çiftçilere aktarılmıştır. 38. Gaziantep Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsünde, çiftçilere yönelik olarak Antepfıstığı Yetiştiriciliği, Budama, Aşılama ve Bahçe Bakımı hakkında uygulamalı eğitimler verilmiştir. 39. Antalya BATEM de Kadın Çiftçilere yönelik Seracılık Eğitimi tarihleri arasında verildi. Eğitimde, Süs Bitkisi Yetiştiriciliği ile ilgili uygulamalı ve teorik eğitim verilmiştir. Eğitime, Diyarbakır İlinden 3 Teknik Personel ve 15 Kadın Çiftçi katılmıştır. Eğitime katılan 15 Kadın Çiftçi arasından süs Bitkisi Yetiştiriciliği yapabilecek potansiyele sahip 3 Kadın Çiftçiye, Süs Bitkisi Üretimi yapabilmesi için maliyetinin tamamı proje tarafından karşılanacak modern sistemlere uygun, sera kurulumu yapılacaktır Yılında Gerçekleştirilen Çiftçi Eğitim Faaliyetleri Tablo 1 de, 2011 Yılında Çiftçi Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Katılan Çiftçilerin İllere Göre Dağılımı Tablo 2 de, 2011 Yılında YÇPB de Planlanan Çiftçi Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Gerçekleşmeleri Tablo 3 te yer almaktadır.

11 Konu Süt Sığırcılığı Eğitimi Tablo Yılı Gerçekleştirilen Çiftçi Eğitim Faaliyetleri Eğitimin Yeri Sütaş Eğitim Merkezi / Aksaray Gerçekleşen Eğitim Sayısı Katılımcı Sayısı Kadın Erkek Toplam Eğitim Süresi (gün) Eğitimin Maliyeti (TL) ,60 Süt ve Süt Ürünleri Teknolojileri Eğitimi Sütaş Eğitim Merkezi / Bursa ,22 Meyvecilik Eğitimi Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü / Yalova ,75 Bağcılık Eğitimi Gercüş (bağ demonstrasyon alanı) Beşiri(hibe desteği ile kurulan bağ alanı) ,00 Seracılık Eğitimi Batı Akdeniz Araştırma Enstitüsü / Antalya ,50 Üreticilere Yönelik Yerinde Eğitim Badem Demonstrasyon Alanları / Diyarbakır ,00 Üreticilere Yönelik Telli Terbiye Sistemi Konusunda Demonstrasyon Alanlarında Uygulamalı Eğitim Bağ Demonstrasyon Alanları / Diyarbakır ,00 Antep Fıstığında Aşılama Eğitimi Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü / Gaziantep ,00 Y.T.T Sistemi ve Gübreleme Bağ Demonstrasyon Alanları / Gercüş / Batman Bağcılıkta Hastalık ve Zaralılarla Mücadele Batman İl Tarım Müdürlüğü ÇEY Binası ,00 Fuar Antalya Gıda Fuarı Kooperatif Üyelerine Yönelik Yerinde Eğitim Gürbeyli-Dikentepe-Oyalı / Diyarbakır Koyun Yetiştiriciliği Fidan Yetiştiriciliği Eğitimi Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü / Mersin , ,40 TOPLAM ,47 * Y.T.T. Sistemi ve Gübreleme, Bağcılıkta Hastalık ve Zararlılarla Mücadele ile ilgili 1er eğitim 2011 yılında planlanmış fakat eğitim 2011 yılında ihtiyaca binayen düzenlenmiştir yılında düzenlenen bu eğitim faaliyetleri tablo 3 te yer YÇPB 2011 Çiftçi Eğitim ve Öğretim faaliyetleri karşılaştırmasında yer almamaktadır.

12 Eğitimin Konusu Tablo yılında Çiftçi Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Katılan Çiftçilerin İllere Göre Dağılımı Eğitim Sayısı Diyarbakır Batman Siirt Kadın Erkek Toplam Eğitim Sayısı Kadın Erkek Toplam Eğitim Sayısı Kadın Erkek Toplam Genel Toplam Süt Sığırcılığı Eğitimi Süt ve Süt Ürünleri Teknolojileri Eğitimi Meyvecilik Eğitimi Bağcılık Eğitimi Seracılık Eğitimi Üreticilere Yönelik Yerinde Eğitim Proje Tanıtım Forumu Antep Fıstığında Aşılama Eğitimi Y.T.T Sistemi ve Gübreleme Bağcılıkta Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Fuar Üreticilere Yönelik Telli Terbiye Sistemi Konusunda Demonstrasyon Alanlarında Uygulamalı Eğitim Kooperatif Üyelerine Yönelik Yerinde Eğitim Koyun Yetiştiriciliği Fidan Yetiştiriciliği Eğitimi Toplam

13 yılı Yıllık Çalışma Plan ve Bütçe de yer alan Eğitim ve Öğretim faaliyetinin %85 lik kısmı tamamlanmıştır. Geriye kalan %15 lik kısım tarımsal uygulama takvimine uygun tarihte eğitim veya teknik geziye ilişkin randevu alınamaması dolayısıyla gerçekleştirilmemiştir. Tablo YILI DBSKP ÇİFTÇİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ (YÇPB YE GÖRE) 2011 PLANLANAN 2011 GERÇEKLEŞEN Eğitim Sayısı Eğitim Sayısı Toplam Konu Eğitimin Katılımcı Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Sayısına Eğitim Katılımcı Eğitim Katılımcı Gerçekleşme Göre Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Yüzdesi % Gerçekleşme Yüzdesi % Süt Sığırcılığı Eğitimi % 56 70,00% Koyun Yetiştiriciliği Eğitimi Süt ve Süt Ürünleri Teknolojileri Eğitimi Diyarbakır Batman Siirt Diyarbakır Batman Siirt % % % % Meyvecilik Eğitimi % 73 91,25% Bağcılık Eğitimi % % Seracılık Eğitimi % 18 72% Kooperatif Üyelerine Yönelik Eğitim Üreticilere Yönelik Yerinde Eğitim Üreticilere Yönelik Örnek Bahçe ve Demonstrasyon Alanlarında Uygulamalı Eğitim % % % % % Üreticilere Yönelik Telli Terbiye Sistemi Konusunda Demonstrasyon % % Alanlarında Uygulamalı Eğitim Pazarlama Teknik Gezisi % Fuar Teknik Gezisi % Proje Tanıtım Forumu % % Antep Fıstığında Aşılama Eğitimi Siirt Fıstığı Tanıtımı (Fuar) Koyun Yetiştiriciliği Eğitimi Fidan Yetiştiriciliği Eğitimi % % % 3 100% % % % 21 42% TOPLAM % %

14 DEMONSTRASYON ÇALIŞMALARI: 47. Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinde bölgede yetiştiriciliği yapılabilecek meyve çeşitleri ile ilgi öncelikli olarak seçimler yapılmıştır. Seçimi yapılan meyve çeşitlerine uygun olabilecek bölgelerde İlçe Müdürlükleri aracılığı ile bahçe kurulumu yapılabilecek alanlar belirlenmiştir. Belirlenen alanlardan toprak numuneleri ve meteorolojik veriler alınarak seçilen meyve çeşidinin uygunluğu belirlenmiştir. Belirlenen çeşitler doğrultusunda bahçe kurulumları tamamlanmıştır. Ayrıntılar Tablo 4 te yer almaktadır. Konu Tablo YILI DEMONSTRASYON FAALİYETLERİ PLANLANAN ( YÇPB'ye Göre ) GERÇEKLEŞEN Toplam Diyarbakır Batman Siirt Toplam Toplam Diyarbakır Batman Siirt Alan Çiftçi Alan ( da ) ( da ) ( da ) ( da ) Sayısı ( da ) ( da ) ( da ) ( da ) Kayısı Bahçesi Kurulumu 26,5 26, Erik Bahçesi Kurulumu 24,2 24,2 3 23,7 23,7 3 Elma Bahçesi Kurulumu ,5 29,5 3 Telli Terbiye Sistemli Bağ Kurulumu 22,7 11,5 34,2 5 20,7 11,49 32,19 5 Ceviz Bahçesi Kurulumu Nar Bahçesi Kurulumu 18,6 22,3 40,9 5 18,6 22,27 40,87 5 TOPLAM 103,4 41,6 33,8 178, ,9 41,6 33,76 173,26 21 Toplam Çiftçi Sayısı 48.Kurulumu tamamlanan demonstrasyon alanlarının görsel olarak yol geçiş güzergahları üzerinde kurulumları yapılmıştır. Kurulumu yapılan 21 adet demonstrasyon alanın tamamına tanıtım amaçlı levhalar dikilmiştir. 49.Bu konuda İzleme ve Değerlendirme Uzmanı tarafından yapılan araştırma neticesinde; Katkı Hibe programına müracaat edenlerden; Diyarbakır İlinde %76 sı, Batman İlinde ise %82 sinin daha önceden demonstrasyon alanlarını gezip görerek kapama meyve bahçesi anlayışını benimseyen çiftçiler oldukları belirlenmiştir. 50.Demonstrasyon kurulumlarında kullanılan meyve çeşitleri ile ilgili bölgede daha önce herhangi bir araştırma sonucuna ulaşılamamıştır. Buna istinaden, demonstrasyon alanlarının kurulumları sonuç verdiğinde bölgede meyve yetiştiriciliği ile ilgili detaylı veriler veya göstergeler mevcut olacaktır. 51.Arazi yapısının engebeli ve yol geçiş güzergahına yakın olmasından kaynaklanan sebepler dolayısıyla planlanan demonstrasyon alanları ile kurulumu tamamlanan demonstrasyon alanları arasında %4 lük bir fark olmuştur.

15 TARIMSAL MAKİNE VE EKİPMAN; 52.Diyarbakır, Batman ve Siirt İllerinde Stratejik Yatırım Planlarında yer alan Tarımsal Makinelerin (Ör: Badem Kırma ve Ayıklama Makinesi) alımı yapılmıştır. Ayrıca, İlçe Müdürlüklerinden talepler alınmış, alınan talep doğrultusunda ihtiyaç değerlendirmeleri yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, üreticilerin çalışmalarını kolaylaştıracak Tarımsal Makine ve Ekipmanların alımı proje tarafından karşılanması için çalışmalar devam etmektedir yılı içerisinde satın alımı tamamlanan ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine demirbaş kaydı yaptırılan Tarımsal Makine ve Ekipmanlar Tablo.5 te yer almaktadır. Tablo yılı Demonstrasyon Faaliyetleri için Tarımsal Alet ve Ekipman Alımı Planlanan (YÇPB'ye göre) Gerçekleşen (YÇPB'ye göre) Cinsi Diyarbakır Batman Siirt Toplam Diyarbakır Batman Siirt Toplam Badem Kırma Fidan Çukuru Açma Burgusu Taş Toplama Makinesi Üzüm Sıkma Makinesi * - - * Sap Parçalama Makinesi * - * Dal Öğütme Makinesi * * TOPLAM yılı için alım işlemi planlanan diğer Tarımsal Makine ve Ekipmanların satın alma süreci devam etmektedir.

16 GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ; 55. Bölgede, güneş ışını alımı açısının yoğun ve gün içerisindeki güneş ışını alım süresinin uzun olduğu bilinmektedir. Bu açıdan, tarımsal üretim faaliyetlerinde güneş enerjisinin kullanılmasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Batman İlinde hali hazırda kurulumu yapılmış olan 1 dekarlık Yüksek Telli Terbiye Sistemli Bağın sulanabilmesi için Güneş Enerjisi sistemi kurulumu yapılmıştır. Mevcut bağın Çiftçi Eğitim Merkezinde olması, eğitim faaliyetlerine katılacak üreticilerin sistemi görebilmesi açısından önemli bir konuma sahiptir. 56. Diyarbakır İli Çermik İlçesi Merkez Mahallesinde 2011 yılı Demonstrasyon faaliyetleri kapsamında kurulumu yapılmış olan Bağ alanında Sulama faaliyetlerinin yapılabilmesi için gerekli olan enerjinin sağlanabilmesi için maliyetinin tamamı projeden karşılanmak üzere Güneş Enerjisi Sistemi kurulumu çalışmaları devam etmektedir. 57.Sistem konumu gereği, tanınması ve alternatif enerji kaynaklarının kullanımının benimsenebilmesi açısından avantajlı olduğu düşünülmektedir.

17 Bileşen A3: Köy İyileştirme Altyapısı Haziran 2011 tarihinde sözleşmesi imzalanan HİS göletleri,20 Haziran 2011 tarihinde yer teslimi yapılıp yapımına başlanmıştır. Diyarbakır ve Siirt illerinde seçilmiş köylerde Diyarbakır (Ergani Alitaş-Şengelek mezrası, Merkez-Baroğlu, Merkez-Ekinci), Siirt (Kurtalan-Uluköy) Köyleri Hayvan içme Suyu Göletleri (HİS), Diyarbakır (Eğil-Gürünlü) Su Depolama Tankı yapım işleri tarihinde tamamlanmış olup, tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. HİS Göletleri ile ilgili ayrıntılar Tablo 6 da yer almaktadır. NO İl İlçe Köy Nüfus Tablo Yılı için DBSKP HİS Göleti Yatırımları Hane Sayısı Faydalı Depolama Hacmi(m3) Büyük Baş Hayvan Sayısı Küçük Baş Hayvan Sayısı 1 Diyarbakır Merkez Baroğlu Diyarbakır Merkez Ekinci Diyarbakır Ergani Alitaş Diyarbakır Eğil Gürünlü Siirt Kurtalan Uluköy TOPLAM Gölet yapılan köylerde ikamet edenlerin büyük bir çoğunluğu hayvancılık yaparak gelir elde etmektedirler. Hayvancılık yaparak gelir elde eden köy halkı için su çok büyük önem arz etmektedir. Buna bağlı olarak, Hayvan İçme Suyu Göletlerinin su toplama havzası dolayısıyla hayvanlarının su ihtiyaçlarını kolaylık karşılamaktadırlar. Su ihtiyacının uzun mesafe kat etmek zorunda olmadan karşılanması dolayısıyla büyük oranda et kayıpları engellenmiş olacaktır. Et kayıpları ve buna bağlı olarak diğer etkenlerde dengeli bir durum sağlandığından hayvancılığın, gölet kurulumu yapılan köylerde karlı bir yatırım olması beklenmektedir tarihinde sözleşmesi imzalanan sulama kanallarının yapım işleri, tarihinde yer teslimi yapılmış ve yapımına başlanmıştır. Eylül ayında yapımına başlanan Diyarbakır ve Batman illerinde seçilmiş köylerde Diyarbakır (Çermik-Karakaya, Çermik- Artuk, Hani-Merkez (Gürbüz beldesi, Anıl Köyü, Okur Köyü ve Kırım Mezraları), Kulp- İslamköy, Batman (Kozluk-Tosunpınar) Köyleri Kapalı Sistem Sulama Kanalı yapım işlerine ait inşaat işleri 2011 yılı sonu itibariyle % 90 oranında tamamlanmıştır. Kapalı Sistem Sulama Kanalları ile ilgili ayrıntılar Tablo 7 de yer almaktadır.

18 Tablo Yılı için DBSKP Kapalı Sistem Sulama Kanalı Yatırımları NO İl İlçe Köy Nüfus Hane Sayısı Sulama sahası genişliği (da) Sulama kanalı uzunluğu (m.) 1 Diyarbakır Hani Merkez Diyarbakır Kulp İslamköy Diyarbakır Çermik Karakaya Diyarbakır Çermik Artuk Batman Kozluk Tosunpınar TOPLAM DBSKP kapsamında yapımı tamamlanan kanalizasyon sistemlerinin arıtma kapasitesinin ve yeterliliğinin farklı iklim koşullarında değerlendirilmesini içeren su kalitesi analizleri yıl içinde 2 farklı mevsimde, Diyarbakır ilinde 2, Batman ve Siirt illerinde 1 er adet köyden alınan 2 şer adet numuneler neticesinde yapılmış olup rapor haline getirilmiştir. 62. DBSKP koordinatörlüğünde İl Özel İdareleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri arasında arazi yolları yapımı ve ıslahı işi için imzalanan protokoller gereğince; Siirt ilinde 6 km lik arazi yolu rehabilitasyonu gerçekleştirilmiş olup, Diyarbakır ilinde de 2010 yılında Misyonun gerçekleştirdiği ziyaretler ve köylülerden gelen talepler neticesinde belirlenen 19 km lik arazi yolu rehabilitasyonu işi için Diyarbakır İl Özel İdaresi ne ödenek aktarılmış olup mevsim koşulları nedeniyle 2012 yılı baharında yapımı gerçekleştirilecektir Bileşen B - Kırsal Ekonomik Büyüme Bileşen B2: Katkı Hibeleri 63. Diyarbakır İlinde 2010 yılı içerisinde Tarımsal Üretim ve Sulama Projelerine yönelik olarak katkı hibe programı duyurusu yapılmıştır. Alınan başvurular Diyarbakır PİB tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda 70 Tarımsal Üretim ve Sulama projesi hibe almaya haiz bulunmuştur. Ayrıntılar Tablo 8 de yer almaktadır. Tablo.8. DİYARBAKIR İLİ TARIMSAL ÜRETİM VE SULAMA PROJELERİ (GENEL) 2010 Yılı Hibe Programı Badem Bahçe Tesisi Genel Durum Konu Proje Sayısı Toplam Yatırım Tutarı Ödenen Toplam Hibe Tutarı İptal Edilen , ,00 Hibe Sözleşmesi İmzalayan Kurulumunu Tamamlamayan Kurulumunu Tamamlayıp, Hibe Ödemesi Yapılan , , , ,44 Toplam , ,39

19 64. Hibeye haiz bulunan 70 tarımsal üretim ve sulama projesinden, 67 yatırımcı hibe sözleşmesi imzalamıştır. Hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılardan 39 proje sahibi Badem Bahçesi kurulumlarını tamamlamıştır. Kurulumlarını tamamlayan proje sahiplerine, kurulum maliyetlerinin %50 si hibe olarak ödenmiştir. Ayrıntılar Tablo 9 da yer almaktadır. Tablo.9. DİYARBAKIR İLİ TARIMSAL ÜRETİM VE SULAMA PROJELERİ 2010 Yılı Hibe Programından Badem Bahçe Tesisi Kurulumunu Tamamlayan Konu Proje Sayısı Toplam Yatırım Tutarı Ödenen Toplam Hibe Tutarı Alan (da) Badem Fidanı, İhata , ,30 293,7 Badem Fidanı, İhata, Sulama , , Sulama, İhata , ,50 34 İhata , ,50 135,8 Toplam , ,44 709,5 65. Diyarbakır İlinde 39 yatırımcı (hibe sözleşmesi imzalayanların % 60 ı) projelerini tamamlamışlardır. Tamamlanan yatırımların sonunda 709,5 dekar alanda Badem Bahçesi tesis edildi. Yatırımcıların %40 oranında kurulum yapmamalarının sebebi, beyan ettikleri arazilerin hibe sözleşmesi imzaladıktan sonra DSİ X. Bölge Müdürlüğü ve Çevre ve Orman Müdürlüğü ile yapılan yazışmaların neticesine bağlı olarak PİB tarafından çalışmaları durdurulmuştur. Beyan edilen arazilerin bir kısmının Diyarbakır ilinde kurulumu devam eden Kıbrıs Barajı Havzasında kalıyor olması, bir kısmınınsa Orman arazisi olması dolayısıyla PİB tarafından alınan karar ile bahçe tesisi kurulumları durdurularak başvuru projeleri iptal edildi yılında, DBSKP kapsamında Diyarbakır ilinde yapılan hibe duyurusunda bulunulmuştur. Meyvecilik sektörü Tarımsal Üretim ve Sulama projeleri kapsamında yarı bodur elma bahçesi kurulumu, bağ bahçesi kurulumu, genç bağlarda telli terbiye sistemi kurulumu ve badem bahçesi kurulumu ile ilgili tarihleri arasında 205 adet proje başvurusu kabul edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucu, toplam 97 adet başvuru uygun görülerek, tarihinde sözleşme çağrısı yapılmıştır. Ayrıntılar Tablo 10 da gösterilmektedir. Tablo YILI DİYARBAKIR İLİ TARIMSAL ÜRETİM VE SULAMA PROJELERİ HİBE PROGRAMI Yatırım Konusu Proje Sayısı Toplam Alan Talep Edilen Toplam Proje Tutarı (Da) Hibe Tutarı (TL) (TL) Badem Bahçesi Kurulumu , , ,56 Elma Bahçesi Kurulumu , , ,02 Telli Terbiye Sistemli Yeni Bağ Tesisi , , ,93 Bağ Tesisi Rehabilitasyonu , , ,00 TOPLAM , , ,51

20 67. Batman İlinde 2011 yılında Yüksek Telli Terbiye Sistemli Bağ tesisi kurulumuna istinaden %50 hibe programı duyurusu yapıldı. Hibe Programı başvuruları Batman PİB tarafından değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda, 39 Tarımsal Üretim ve Sulama projesi hibe almaya haiz bulunmuştur. Hibe almaya haiz bulunan 39 yatırımcının tamamı ile hibe sözleşmesi imzalanmıştır. Ayrıntılar Tablo 11 de yer almaktadır. Tablo.11. BATMAN İLİ TARIMSAL ÜRETİM VE SULAMA PROJELERİ 2010 Yılı Bağ Tesisi Genel Durum Toplam Yatırım Tutarı Ödenen Toplam Hibe Konu Proje Sayısı (TL) Tutarı (TL) İptal Edilen , ,44 Kurulum Çalışmaları Devam Eden , ,57 Kurulumunu Tamamlayıp, Hibe Ödemesi Yapılan , ,89 Toplam , , Hibe sözleşmesi imzalanan 39 tarımsal üretim ve sulama projesinin 2011 yılı içerisinde 10 tanesi tamamlanmıştır. Tamamlanan yatırımların 8 si Yüksek Telli Terbiye Sistemli Bağ kurulumu olup 2 tanesi tarımsal makine ekipman alımıdır. 2 ekonomik başvuru uygun bulunmuş ve sözleşme imzalanmıştır. Ayrıntılar Tablo 12 de gösterilmiştir. Tablo.12. BATMAN İLİ TARIMSAL ÜRETİM VE SULAMA PROJELERİ 2010 Yılı Hibe Programından Bağ Tesisi Kurulumunu Tamamlayan Konu Proje Sayısı Toplam Yatırım Tutarı Ödenen Toplam Hibe Tutarı Alan (da) Fidan, İhata, Sulama, Yüksek Telli Terbiye , ,89 70,2 Bahçe Traktörü ve Römorku , ,00 - Toplam , ,89 70, ,2 dekar alanda tesis edilen 8 adet bağ tesisi ile beraber Batman ilinde DBSKP tarafından hibe programı desteği ile toplam 376,4 dekar alanda Yüksek Telli Terbiye Sistemli Bağ kurulumu tesis edilmiştir. Tesis edilen bağlar sayesinde Batman İlinde Bağcılık alanında klasik yönteme göre daha karlı olan Yüksek Telli Terbiye Sistemin yaygınlaştığı gözlemlenmiştir.

Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi 2011 6 AYLIK İLERLEME RAPORU

Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi 2011 6 AYLIK İLERLEME RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi IFAD Kredi No 718 TR 2011 6 AYLIK İLERLEME RAPORU TEMMUZ 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM... 6 1.1 GENEL BİLGİLER... 6 1.1.1.

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi

Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi IFAD Kredi No 718 TR 2010 İLERLEME RAPORU (01.01.2010 30.06.2010) İçindekiler.2 Kısaltmalar... 4 Proje Alanı... 5 1. Proje Hakkında

Detaylı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 24.10.2017 Tanım Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

MNHRP - Aralık TUB Çalışma Raporu

MNHRP - Aralık TUB Çalışma Raporu MNHRP - Aralık- 215 TUB Çalışma Raporu 1. Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü Büyükdere Mikrohavzasında 5,2 Ha'lık ağaçlandırma sahası için 28. TL ve Sipini Mikrohavzasında 24,2 Ha'lık ağaçlandırma sahası için

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL SAYISI Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğümüz 04.06.2015 yılında kurulmuş olup; 1 Şube Müdürü 1 Ziraat Yüksek Mühendisi 3 Ziraat Mühendisi 1 Topograf 4HizmetAlımPersoneli, personelinden oluşan kadro

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. EKONOMİK YATIRIMLAR DESTEKLEME PROGRAMI II. TOPLU BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ YATIRIMLARI III. MAKİNE

Detaylı

KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ

KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ SUNUM PLANI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Kırsal Kalkınma Yatırımları 2. Genç Çiftçi Projesi

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Şubat 2015

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Şubat 2015 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Sadettin DİKMEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARI II. MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI SUNUM

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 1 TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TKDK; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın ilgili kuruluşu olarak, 2007 yılında 5648 sayılı yasa ile kurulmuştur.

Detaylı

2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU

2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU Mart 2013 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 1. GİRİŞ Ajansımız, 2011 Yılı Çalışma Programı

Detaylı

IPARD KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI BURSA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

IPARD KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI BURSA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ IPARD KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI BURSA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ Tedbiri TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR 101 SEKTÖRÜ Süt Üreten Tarımsal İşletmeler Et Üreten Tarımsal

Detaylı

MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu

MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu 1. MNHRP kapsamında Mikrohavza Planlamasına 2014 Yılı Ekim Ayında başlanan Elazığ Kovancılar ve Muş Yaygın Mikrohavza Planlarının İlk taslak değerlendirme toplantısı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

MNHRP Ağustos- 2014 TUB Çalışma Raporu

MNHRP Ağustos- 2014 TUB Çalışma Raporu MNHRP Ağustos- 2014 TUB Çalışma Raporu 1. Büyükçay Mikrohavzası nda Sarıkamış Köy Tüzel Kişiliği ne ait ceviz türleriyle yapılan gelir getirici tür ağaçlandırma sahası sulama havuzu ve damla sulama sistemi

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010

GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010 GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI. Mart 2011 ANTALYA

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI. Mart 2011 ANTALYA KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Mart 2011 ANTALYA Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın 2011-2015 Tarım Strateji Belgesi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI RECEP KIRBAŞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 18 Ağustos 2009 - Şanlıurfa GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI

ÇANAKKALE İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 2 1 1: Kuraklığa karşı önlem alınması - Kuraklık Eylem Planında farklı seviyelerdeki kuraklık senaryolarına göre üretim modellerinin geliştirilmesi 2: Yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi -

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

HATAY TARIM VİZYONU

HATAY TARIM VİZYONU HATAY TARIM VİZYONU 2016-2021 2 BİTKİSEL ÜRETİM VİZYONU Zeytin üretiminde Türkiye 3.cüsü olan Hatay da, üretimle birlikte katma değer sağlayacak işleme ve paketleme tesislerinin kurulumuna sağlanan destekler

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

FKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI

FKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI 1 FKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI GÜÇLÜ ALTYAPI GÜÇLÜ EKONOMİ 8.500.000 TL ÜRETİMDE ODAK ALANLAR 5.000.000 TL TOPLAM HİBE TUTARI : 13.500.000 TL ÖNGÖRÜLEN PROJE HACMİ: 25.000.000 TL 2 FKA 2014 MALİ DESTEK

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013)

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) 101 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR 2 101 101-1 Süt Üreten Tarımsal işletmeler 101-2

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010)

GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010) GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010) 2008 yılında, GAP kapsamında bölgede gerçekleştirilen bütün yatırımlar ve yaşanan gelişmeler gözden geçirilmiş; Güneydoğu Anadolu Projesi nin ekonomik kalkınma, sosyal gelişme

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA VERİLEN DESTEKLER 1- Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Amaç: Küçük

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA TAM BİR FIRSAT KAPISI KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3. Yatırımcılara Tahsis

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU Tarih: 14 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 45 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı

İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı Mart 08, 2012-7:46:36 Bakan Eker, tarımın zannedildiği gibi sadece üreticilerle değil, gıdadan dolayı toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olduğunu,

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GIDA TARIM VE ENERJİ BAKANLIĞI Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı Değerlendirme Sonuçları Referans No: KKTC-14-GTEB-01 Bu program

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 1 Kredilerde Son 8 Yılda 54 Kat Artış 2 Tarımsal Kredilerin Sektörel Dağılımı (%) 3 Son 7 Yılda 3,8 Milyon Çiftçiye 39 Milyar TL Kredi

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

DÜZCE. T a r ı m B ü l t e n i. Kırsal Kalkınma Hibe Projeleri Yerinde İncelendi. Düzce de Uluslararası Katılımlı Çeltik Çalıştayı Düzenlendi

DÜZCE. T a r ı m B ü l t e n i. Kırsal Kalkınma Hibe Projeleri Yerinde İncelendi. Düzce de Uluslararası Katılımlı Çeltik Çalıştayı Düzenlendi DÜZCE T a r ı m B ü l t e n i İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD.YAYIN ORGANIDIR - ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL:2016 - SAYI:4 - EKİM / KASIM / ARALIK Düzce de Uluslararası Katılımlı Çeltik Çalıştayı Düzenlendi

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM TEKNİKERİ

BİTKİSEL ÜRETİM TEKNİKERİ TANIM Gıda ve gıda dışı amaçlı tarla ve bahçe bitkilerinin üretiminden, verimliliğinin artırılmasından, ürünlerinin değerlendirilmesinden ve satışından sorumlu ara meslek elemanıdır. A- GÖREVLER Bitkisel

Detaylı

GAP İÇİN EL ELE Aylık Faaliyet Raporu (Eylül 2013)

GAP İÇİN EL ELE Aylık Faaliyet Raporu (Eylül 2013) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP) GAP İÇİN EL ELE Aylık Faaliyet Raporu (Eylül 2013) GAP-TEYAP Proje Ekibi

Detaylı

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasıyla görevli bir kurumdur. Tarım sektörümüzün

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ

Detaylı

YEREL EKONOMİYİ GÜÇLENDİRME DAİRE BAŞ

YEREL EKONOMİYİ GÜÇLENDİRME DAİRE BAŞ YEREL EKONOMİYİ GÜÇLENDİRME DAİRE BAŞ S.N Faaliyetin 2015-2019 Stratejik Plan kodu Faaliyetin Adı Bütçesi Aşamaları Literatür taramasının Ocak Şubat I II III IIIV I II III IIIV 1 Diyarbakır'da ekonomik

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ (2015-12)

ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ (2015-12) ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ (2015-12) 19 23 Ekim 2015, Bornova, İZMİR Değerlendirme Raporu Proje Hazırlayan Teslim Tarihi 05.11.2015 GAP-TEYAP Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli İbrahim

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

HALKBANK GAP TA. Yunus ESMER

HALKBANK GAP TA. Yunus ESMER HALKBANK GAP TA Yunus ESMER Diyarbakır - 29 Ocak 2011 HALKBANK ve GAP Bölgesi HALKBANK olarak GAP bölgesinde 2 Bölge Koordinatörlüğü ve Toplam 37 Şube ile KOBİ ler ile esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ (Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova) (01 31 ) Şekiller Listesi Şekil 2: Kurumsal Gelişim ve Yönetim Gantt Şeması... 2 Şekil 3: İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması... 3 Şekil 4: Planlama, Programlama ve

Detaylı

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları 8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları Bölgemiz çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2008 yılı içerisinde toplam 7.500 ağaç, 50.000 adet çalı grubu bitki dikilmiştir. 8.1. Bitkisel

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

TKDK DESTEKLERİ KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI TKDK DESTEKLERİ KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI 1 2 YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI Yenilenebilir Enerji Nedir? Doğal süreç içerisinde kendini yenileyebilen enerji kaynaklarına, yenilenebilir

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 1. AJANSIN KURULUġU TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI RECEP KIRBAŞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI Türkiye de Tarım Finansmanı Konferansı 18 Nisan 2012 İstanbul Dedeman Oteli, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir Bu proje EBRD tarafından

Detaylı

GAP İÇİN EL ELE Aylık Faaliyet Raporu (Haziran 2013)

GAP İÇİN EL ELE Aylık Faaliyet Raporu (Haziran 2013) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP) GAP İÇİN EL ELE Aylık Faaliyet Raporu (Haziran 2013) GAP-TEYAP Proje

Detaylı

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi HİBELER(1) BELGELENDİRME KREDİLER(2) DÖKÜMANLAR HİBELER(1) KALKINMA AJANSLARI HAZİNE HİBELERİ TARIMSAL KOSGEB HİBELER GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 100.000 tl KOBİ Proje Destek Programı 150.000 Tematik Proje Destek

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

MNHRP Eylül- 2014 TUB Çalışma Raporu

MNHRP Eylül- 2014 TUB Çalışma Raporu MNHRP Eylül- 2014 TUB Çalışma Raporu 1. Mikrohavza Planları teslim edilen Bingöl-Merkez-Çapakçur, Bingöl-Genç-Vahkin, Bingöl Ilıcalar-Göynük Çayı, Elazığ-Palu-Büyükdere, Elazığ-Palu-Sipini, Muş-Hasköy-Değirmendere,

Detaylı

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA Tar-Yat Birimi Destekler 2014 2003 2015 DGD - 387,2 Milyon TL Mazot 14,9 Milyon TL 152,7 Milyon TL ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER Kimyevi Gübre

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI SÜS BİTKİLERİ VE TIBBİ AROMATİK BİTKİLER ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

Proje Ekibinin ve Proje Ofisinin Kurulması

Proje Ekibinin ve Proje Ofisinin Kurulması NİHAİ FORMU Destek Programı: Destek Sözleşme : Proje Adı: Yararlanıcının Adı: Rapor Adı: Rapor Dönemi: Yararlanıcının Adresi: Doğrudan Faaliyet Desteği TR82/16/DFD/0009 İSTANBUL VE BURSA' DA İLİMİZİ TANITALIM,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU Tarih: 28 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 53 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı