2011 YILLIK İLERLEME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 YILLIK İLERLEME RAPORU"

Transkript

1 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI IFAD Kredi No 718 TR 2011 YILLIK İLERLEME RAPORU ŞUBAT 2012

2 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM GENEL BİLGİLER Proje Alanı Proje Hedef Grubu Projenin Amaçları Projenin Bileşenleri Bileşen A - Köy Geliştirme Programı Bileşen B - Kırsal Ekonomik Büyüme Bileşen C - İstihdam için Kapasite Oluşturma BÖLÜM Bileşen Bazında 2011 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler Bileşen A - Köy Geliştirme Programı Bileşen A1: Bilinçlendirme Bileşen A2: Çiftçi Eğitimi ve Öğretimi Bileşen A3: Köy İyileştirme Altyapısı Bileşen B - Kırsal Ekonomik Büyüme Bileşen B2: Katkı Hibeleri Bileşen C - İstihdam için Kapasite Oluşturma Bileşen D - Proje Organizasyonu ve Yönetimi Eylül Tarihli Misyon Raporunda Yer Alan Konularla İlgili Gelişmeler BÖLÜM PROJENİN, FİNANSMAN, MALİYET VE HARCAMALARI EK 1 BİLEŞENLER BAZINDAPROJE FAALİYETLERİNİNUYGULAMA ÇİZELGESİ EK 2 PROJE FAALİYETLERİNİN FİZİKSEL GELİŞİM TABLOSU... 36

3 TABLO İNDEKSİ Tablo Yılında Gerçekleştirilen Çiftçi Eğitim Faaliyetleri..10 Tablo yılında Çiftçi Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Katılan Çiftçilerin İllere Göre Dağılımı 11 Tablo Yılında Gerçekleştirilen Çiftçi Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri YÇPB göre 11 Tablo Yılı Demonstrasyon Faaliyetleri...12 Tablo yılı Demonstrasyon Amaçlı Tarımsal Alet ve Ekipman Alımı.. 12 Tablo Yılı için DBSKP HİS Göleti Yatırımları...14 Tablo Yılı için DBSKP Kapalı Sistem Sulama Kanalı Yatırımları Tablo Diyarbakır İli Tarımsal Üretim Ve Sulama Projeleri Tablo Yılı Hibe Programından Badem Bahçe Tesisi Kurulumunu Tamamlayan...16 Tablo Yılı Diyarbakır İli Tarımsal Üretim Ve Sulama Projeleri Hibe Programı...18 Tablo Yılı Batman İli Tarımsal Üretim ve Sulama Projeleri Bağ Tesisi Genel Durum.. 18 Tablo Yılı Hibe Programından Bağ Tesisi Kurulumunu Tamamlayan Tablo Yılı Siirt İli Tarımsal Üretim ve Sulama Projeleri Nar Bahçesi Genel Durum Tablo Yılı Hibe Programından Nar Bahçe Tesisi Kurulumunu Tamamlayan..19 Tablo Yılı Tarımsal Üretim ve Sulama Projeleri Hibe Programı (GENEL)..19 Tablo Yılı Tarımsal Üretim ve Sulama Projeleri Hibe Programı Kapsamında Ödenen Hibelerin Miktarlarına Göre Durumları...20 Tablo Yılında Hibe Ödemesi Yapılan Ekonomik Yatırımların Genel Durumu. 20 Tablo 18. Kurulumu Devam Eden Ekonomik Yatırımlar Yatırımların Genel Durumu.21 Tablo Yılında Gerçekleştirilen Teknik Personel Eğitimi Faaliyetleri..22 Tablo Yılı Dbskp İstihdam İçin Kapasite Oluşturma Faaliyetleri (Genel) Tablo 21. Proje Yönetim Birimi Elemanları Tablo Yılı DBSKP PYB Ofisi IT Ekipman ve Materyali Alım Listesi..29 Tablo 23. Projenin Finansman Kaynağı ve Yatırım Tutarı Tablo 24. Kategori Bileşen Bazlı 2011 Yılı Harcama Miktarı (USD) Tablo 25. Kategori Finans Kaynağı Bazlı 2011 Yılı Harcama Miktarı (USD)

4 KISALTMALAR Bİ Bölge İdarecisi DBSKP Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi DSİ Devlet Su İşleri FSAG Finans/Satın Alma Görevlisi IFAD Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu GAP Güneydoğu Anadolu Projesi GTHB Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı HİS Hayvan İçme Suyu (Göleti) İÖİ İl Özel İdaresi İSM İl Saha Mühendisi İGTHM İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü (Müdürlüğü) İGU İş Geliştirme Uzmanı İ&D İzleme ve Değerlendirme KHUK Katkı Hibesi Ortak Finansmanı için Uygulama Kılavuzu MPYB/GTHB Merkezi Proje Yönetim Birimi/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Pİ Program İdarecisi PİB Proje İdare Birimi PYB Proje Yönetim Birimi PDY Program Destek Yardımı (UNDP/ÜO) SFU Satınalma ve Finans Uzmanı SYP Stratejik Yatırım Programı TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi TZY Tedarik Zinciri Yönetimi UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP/ÜO UNDP/Türkiye Ülke Ofisi (Ankara) YÇPB Yıllık Çalışma Planı ve Bütçesi

5 1.BÖLÜM 1.1 GENEL BİLGİLER 1. Proje, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmaktadır. UNDP, Projenin uygulanmasına yönelik, fon akışı, muhasebe, mal ve hizmet tedariki kapsamında program idaresini desteklemekte olup, ayrıca, Projenin 5 yıllık uygulanması sürecinde ABD Doları hibe şeklinde finansman sağlamaktadır. 2. Proje, Yüksek Planlama Kurulunun tarih ve 2006/87 sayılı Kararı ile 2006 yılı yatırım programına alınmıştır. Kredi Kuruluşu IFAD ve T.C. Hükümeti adına Hazine Müsteşarlığı arasında 5 Mart 2007 tarihinde İkraz Anlaşması imzalanmış ve anlaşma 14 Mayıs 2007 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. 3. Hazine Müsteşarlığı ve UNDP arasında 19 Haziran 2007 tarihinde Hibe Anlaşması imzalanmıştır. 4. Bakanlığımız ile Dışişleri Bakanlığı ve UNDP arasında 6 Eylül 2007 tarihinde Hizmet Anlaşması imzalanmıştır. 5. Proje, gerekli tüm şartlar yerine getirilerek, 19 Aralık 2007 de yürürlülüğe girmiş, kapanış tarihi 30 Haziran 2013 ve tamamlanış tarihi 31 Aralık 2012 olarak IFAD tarafından belirlenmiştir Proje Alanı 6. Proje alanı, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Diyarbakır, Batman ve Siirt illeri sınırlarını kapsamaktadır. 7. Proje bölgesinde iklim serttir ve şiddetli soğuk kışlar ve sıcak kuru yazlar ile tipik bir kara iklimidir. Yağış miktarı yaklaşık mm arasında değişmektedir. Diyarbakır da ortalama Ocak Ayı sıcaklığı, gece sıcaklıkları -24 C kadar düşüklükler kaydedilmiştir. Azami yaz ayı sıcaklıkları Temmuz dan Ağustos a 46 C ye ulaşabilir. Tarım sezonu kısadır. 8. Proje alanında yer alan 3 ilin tarım arazileri toplamı 994,869 ha, orman varlığı 473,376 ha, çayır-mera alanı 451,764 ha dır. Toplam arazi varlığı ise 2,430,362 ha dır. 9. GAP bölgesinde bulunan Proje illerinde en büyük potansiyel doğal kaynak, Fırat ve Dicle havzalarındaki su potansiyelidir. Ayrıca bölgede petrol, bakır, renkli-damarlı mermer yatakları, orman, mera gibi doğal kaynaklar ile kültür ve turizm kaynakları

6 mevcuttur. Diyarbakır da yer alan zengin ve kaliteli mermer rezervleri ticari açıdan caziptir Proje Hedef Grubu 10. Birincil hedef kitle; Proje illeri kırsal kesimlerinde yaşayan yoksul erkek, kadın ve gençlerdir. Projenin ikincil hedef kitlesi ise, kırsal bölgelerde yeni oluşan ya da kurulmuş, sürdürülebilir kârlılığa sahip işletmelerdir Projenin Amaçları 11. Projenin temel amacı; kırsal alanda yaşayan yoksul halkın ekonomik ve sosyal statülerini Türkiye nin Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejileri, plan ve programları doğrultusunda geliştirmektir. 12. Projenin öncelikli hedefleri ise; a) Proje alanındaki, mevcut üretim ve çalışma sistemleri nedeniyle yoksul kalan kırsal köylerdeki tarımsal işletmelerin verimliliklerinin ve nüfusun yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, b) Tedarik Zinciri Yönetiminin geliştirilmesi yoluyla çiftlik içi veya dışında gelir kaynaklarının geliştirilmesi ve yeni işyerlerin kurulması ve mevcut karlı işletmelerin genişletilmesi yoluyla istihdamın artırılması, c) (a) ve (b) maddelerindeki amaçlara ulaşılabilmesi için gerekli bireysel ve kurumsal becerilerin geliştirilmesiyle hedef gruplardaki kişilerin istihdamının sağlanmasıdır Projenin Bileşenleri 13. Projenin yatırım faaliyetleri üç ana bileşen altında toplanmıştır. Bu bileşenler; a) Köy Geliştirme Programı, b) Kırsal Ekonomik Büyüme ve c) İstihdam İçin Kapasite Oluşturmadır. Diğer taraftan Projenin sağlıklı ve etkili bir şekilde yürütülmesi, gerekli planlama ve bütçe kontrol faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi açısından dördüncü bileşen olarak; d) Proje Organizasyonu ve Yönetimi Bileşeni geliştirilmiştir.

7 Bileşen A - Köy Geliştirme Programı 14. Bu bileşen kapsamında, yoksul köylerdeki yaşam kalitesini iyileştirmek için seçilmiş ekonomik ve sosyal yatırımların desteklenmesi gerçekleştirecektir. Bileşen kendi içerisinde; a) Bilinçlendirme, b) Çiftçi Eğitimi ve Öğretimi, c) Köy İyileştirme Altyapısı olmak üzere üç alt bileşene ayrılmaktadır. 15. Bilinçlendirme Alt Bileşeni; köy seviyesindeki yatırım fırsatlarının belirlenmesi ve bu tip yatırımların kolaylaştırılması için gerekli olan mevcut mali ve sosyal kalkınma desteği türleri ve kaynakları hakkında kırsal nüfusun bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. 16. Çiftçi Eğitimi ve Öğretimi Alt Bileşeni ile; ilk olarak Projeye katılan köylerdeki geçimlik ve yarı geçimlik tarım sistemlerinde üretkenlikte maliyet-etkin ve sürdürülebilir kazanımların neler olabileceğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. İkinci olarak, ilgili eğitim programı ve materyalleri ile bir eğitim menüsü geliştirmesi amaçlanmaktadır. Son olarak, eğitim menüsü kullanılarak, çiftçilerin kendilerine İGTHM ler tarafından artan demonstrasyonlar ve teknoloji-transfer programları ile sunulacak olan ihtiyaç duydukları özel eğitimleri talep etmeleri amaçlanmaktadır. 17. Köy İyileştirme Altyapısı Alt Bileşeni kapsamında; kamu altyapısı uygulamalarına yönelik Proje Alanı içinde uygun kriterleri taşıyan köylerde, köy nüfusunun faydalanması ve yaşam kalitesinin arttırılması için yapılacak yatırımlar sağlanmaktadır Bileşen B - Kırsal Ekonomik Büyüme 18. Bu bileşen kapsamında Proje illerinde kırsal gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve istihdamın arttırılmasına yönelik önlemler yer almaktadır. Kırsal Ekonomik Büyüme Bileşeni; a) Kırsal Tedarik Zinciri Yönetimi, b) Katkı Hibeleri, c) İM Personeline Yönelik Kapasite Oluşturma, olmak üzere üç alt bileşenden oluşmaktadır. 19. Tedarik Zinciri Yönetimi Alt Bileşeni ile belirlenen yatırım ihtiyaçları ve fırsatları, Proje tarafından desteklenecek yatırımlara temel oluşturacaktır. 20. Katkı Hibeleri Alt Bileşeninde; Proje alanındaki ekonomik büyümeyi hızlandırmak amacıyla SYP Stratejik Yatırım Planı kapsamında belirlenen işletmelerin geliştirilmesi için yatırımlara katkı ortak finansmanı ve aynı zamanda yatırımcıların kendi kaynaklarından veya mali kurumdan aldıkları borçlardan kaldıraç fonu sağlanması amaçlanmaktadır. 21. İGTHM Personeline Yönelik Kapasite Oluşturma Alt Bileşeninde ise; İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde çalışan teknik personelin Stratejik Yatırım

8 Planları ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilerek kurumsal kapasite oluşturulması hedeflenmektedir Bileşen C - İstihdam için Kapasite Oluşturma 22. Bu bileşen; katılımcı Proje köylerindeki ihtiyaç fazlası iş gücü için kırsal ekonomide daha iyi ücretlerin olduğu istihdama erişimi geliştirmeyi amaçlamaktadır. 23. Bileşenin hedefleri ve bunu gerçekleştirmek için yaklaşımlar şunlardır: (i) proje alanı genelinde bir çalışma ile, işverenlerin potansiyel olarak ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriler, kaç kişiyi istihdam edeceği ve doğru bilgi ve becerilere sahip eleman olup olmadığını belirlemek; (ii) bölgesel işgücü piyasasının eğilimlerini, fırsatlarını ve sıkıntılarını analiz etmek; (iii) hedef gruplar içinde istihdam edilebilirliği artırmak için uygun eğitim programını geliştirmek; (iv) işgücü piyasasını verimlilik yapısını geliştirmek için gerekli olan destek faaliyetlerini geliştirmek ve (v) potansiyel boş iş pozisyonlarının profiline uymak için gerekli beceri ve bilgileri edinmekle ilgilenen kişilere eğitim sağlamak. 2. BÖLÜM 2.1. Bileşen Bazında 2011 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler Bileşen A - Köy Geliştirme Programı Bileşen A1: Bilinçlendirme yılında, projenin amacı, hedefi, uygulama alanı, süresi, bütçesi, bileşenleri ve iletişim bilgileri hakkında bilgiler içeren tanıtım amaçlı adet el broşürü basılmıştır yılında, yılları arasında projede gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin detaylı bilgiler ve fotoğraflarla tanıtıldığı adet katalog basılmıştır. 26. Bu katalog ve el broşürlerinin ilgili tüm kurum ve kuruluşlara ve proje idare birimlerini ziyaret eden tüm çiftçilere dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 27. Projenin tanıtımı amacıyla, Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri ve proje faydalanıcıları ve teknik personeller ile gerçekleştirilen röportajları içeren bir sinevizyon gösterisi hazırlanmıştır. Bu Sinevizyon gösterisi, proje ile ilgili tüm bilgilendirme toplantılarında ve ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın resmi Web TV sinde periyodik olarak kamuoyuna bilgilendirme ve tanıtma amacıyla sunulmaktadır. 28. Projenin tanıtımı amacıyla 5 adet Roll-up yaptırılmıştır tarihinde Diyarbakır ilinde T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK, Proje illeri valileri, Bakanlık Genel Müdürleri, ilgili tüm idareci, teknik personel, proje çalışanları ve proje faydalanıcıları ile çiftçilerin yer

9 aldığı geniş katılımlı Proje Faaliyetleri Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı düzenlenmiştir. 30. Proje hakkında ayrıntılı bilgileri içeren, proje illerinde gerçekleştirilen faaliyetlerinin fotoğraflarla tanıtıldığı ve proje ile ilgili ilan ve duyuruların yer aldığı internet sitesi yayıma açılmıştır. Ayrıca bu internet sitesi periyodik olarak güncellenmektedir. 31. Hibe Programları öncesinde kırsal kalkınma ile ilgili faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşları, proje illerindeki Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlükleri ve özel sektör kuruluşları ile proje faaliyetlerinin tanıtımı ve hibe konuları hakkında bilgilendirme toplantıları yapılmıştır Bileşen A2: Çiftçi Eğitimi ve Öğretimi tarihinde Batman İli Gercüş İlçesi Bağ Demonstrasyon alanı ve Beşiri İlçesinde %50 Hibe Programı çevresinde kurulumu yapılmış olan Bağ Tesislerinde, üreticilere yönelik olarak Modern Bağcılık Eğitimi verildi. Eğitimde, Telli Terbiye Sistemine adaptasyon ve Telli Terbiye Sistemine uygun Budama teknikleri üzerine uygulamalı eğitim verildi. 60 kişinin katıldığı eğitimin sonunda; katılımcıların tamamına Budama Makası, Budama Testeresi ve Eldiven promosyon olarak dağıtılmıştır. 33. Çiftçilere yönelik olarak düzenlenen Meyvecilik Eğitiminde amaç; çiftçinin yetiştiriciliğini yaptığı veya yetiştirmeye karar verdiği meyve çeşitlerinin yetiştirme tekniklerini (sulama, gübreleme, budama, ilaçlama vs.) öğrenebilmesi ve buna bağlı olarak daha bilinçli ve modern üretim tekniklerini kullanarak yetiştiricilik yapabilme becerisini arttırmaktır. Bu tür eğitimlerle aynı zamanda, üreticilerin kendi bahçelerinde karşılaşabileceği hastalık ve zararlı gibi problemleri de kendisinin çözebilmesi amaçlanmıştır. Bu eğitimler sonucunda, güncel teknik uygulamaları kullanmayı öğrenen çiftçiler, daha yüksek verimli ve daha kaliteli ürün elde ederek gelirlerinin arttırılması sağlanacaktır. 34. Bursa ili Karacabey ilçesinde bulunan SÜTAŞ Eğitim Merkezinde Süt Sığırı Yetiştiriciliği eğitimi, Çiftçilere yönelik olarak daha çok uygulamalı eğitim şeklinde düzenlenmiştir. SÜTAŞ Eğitim Merkezinde, teknik personele yönelik düzenlenen eğitim programı dâhilinde; kaliteli süt elde edebilme teknikleri, elde edilen sütün saklanması, işlenmesi ve pazarlanması konularında uygulamalı eğitimler ile ilgili gerekli bilgiler verilmiştir. 35. SÜTAŞ Eğitim Merkezinde çiftçilerin, 3 er günlük eğitimler ile Süt Sığırı Yetiştiriciliği konusunda ayrıntılı ve uygulamalı eğitim alması sağlanmıştır. Genellikle, çiftçilerin ihtiyaç duyduğu konular olan hayvanların beslenmesi ve bakımı hakkında uygulamalı eğitimler ve süt sağımı, sütün hijyenik koşullarda saklanması ve işlenmesi konularında üreticilere gerekli bilgiler verilmiştir.

10 36. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünde, Tarım İl ve İlçe Müdürlüğünde görevli teknik personele yönelik olarak Bağcılık konusunda genel bir eğitim verilmesi sağlanmıştır. Özellikle Budama ve Telli Terbiye Sistemi hakkında uygulamalı olarak yapılmıştır. 37. Bağ yetiştiriciliği yapan üreticilere Bağcılık konusunda yerinde uygulamalı eğitimler verilmiştir. Bölgede yeni yaygınlaşmaya başlayan modern bağcılık (Telli Terbiye Sistemi) konusunda yerinde uygulamalı eğitimler verilmiş olup, çiftçilerin üretim esnasında karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri sorunlar (ilaçlama, bağ sürümü, telli terbiyeye alma vb.) ile ilgili genel bilgiler çiftçilere aktarılmıştır. 38. Gaziantep Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsünde, çiftçilere yönelik olarak Antepfıstığı Yetiştiriciliği, Budama, Aşılama ve Bahçe Bakımı hakkında uygulamalı eğitimler verilmiştir. 39. Antalya BATEM de Kadın Çiftçilere yönelik Seracılık Eğitimi tarihleri arasında verildi. Eğitimde, Süs Bitkisi Yetiştiriciliği ile ilgili uygulamalı ve teorik eğitim verilmiştir. Eğitime, Diyarbakır İlinden 3 Teknik Personel ve 15 Kadın Çiftçi katılmıştır. Eğitime katılan 15 Kadın Çiftçi arasından süs Bitkisi Yetiştiriciliği yapabilecek potansiyele sahip 3 Kadın Çiftçiye, Süs Bitkisi Üretimi yapabilmesi için maliyetinin tamamı proje tarafından karşılanacak modern sistemlere uygun, sera kurulumu yapılacaktır Yılında Gerçekleştirilen Çiftçi Eğitim Faaliyetleri Tablo 1 de, 2011 Yılında Çiftçi Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Katılan Çiftçilerin İllere Göre Dağılımı Tablo 2 de, 2011 Yılında YÇPB de Planlanan Çiftçi Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Gerçekleşmeleri Tablo 3 te yer almaktadır.

11 Konu Süt Sığırcılığı Eğitimi Tablo Yılı Gerçekleştirilen Çiftçi Eğitim Faaliyetleri Eğitimin Yeri Sütaş Eğitim Merkezi / Aksaray Gerçekleşen Eğitim Sayısı Katılımcı Sayısı Kadın Erkek Toplam Eğitim Süresi (gün) Eğitimin Maliyeti (TL) ,60 Süt ve Süt Ürünleri Teknolojileri Eğitimi Sütaş Eğitim Merkezi / Bursa ,22 Meyvecilik Eğitimi Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü / Yalova ,75 Bağcılık Eğitimi Gercüş (bağ demonstrasyon alanı) Beşiri(hibe desteği ile kurulan bağ alanı) ,00 Seracılık Eğitimi Batı Akdeniz Araştırma Enstitüsü / Antalya ,50 Üreticilere Yönelik Yerinde Eğitim Badem Demonstrasyon Alanları / Diyarbakır ,00 Üreticilere Yönelik Telli Terbiye Sistemi Konusunda Demonstrasyon Alanlarında Uygulamalı Eğitim Bağ Demonstrasyon Alanları / Diyarbakır ,00 Antep Fıstığında Aşılama Eğitimi Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü / Gaziantep ,00 Y.T.T Sistemi ve Gübreleme Bağ Demonstrasyon Alanları / Gercüş / Batman Bağcılıkta Hastalık ve Zaralılarla Mücadele Batman İl Tarım Müdürlüğü ÇEY Binası ,00 Fuar Antalya Gıda Fuarı Kooperatif Üyelerine Yönelik Yerinde Eğitim Gürbeyli-Dikentepe-Oyalı / Diyarbakır Koyun Yetiştiriciliği Fidan Yetiştiriciliği Eğitimi Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü / Mersin , ,40 TOPLAM ,47 * Y.T.T. Sistemi ve Gübreleme, Bağcılıkta Hastalık ve Zararlılarla Mücadele ile ilgili 1er eğitim 2011 yılında planlanmış fakat eğitim 2011 yılında ihtiyaca binayen düzenlenmiştir yılında düzenlenen bu eğitim faaliyetleri tablo 3 te yer YÇPB 2011 Çiftçi Eğitim ve Öğretim faaliyetleri karşılaştırmasında yer almamaktadır.

12 Eğitimin Konusu Tablo yılında Çiftçi Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Katılan Çiftçilerin İllere Göre Dağılımı Eğitim Sayısı Diyarbakır Batman Siirt Kadın Erkek Toplam Eğitim Sayısı Kadın Erkek Toplam Eğitim Sayısı Kadın Erkek Toplam Genel Toplam Süt Sığırcılığı Eğitimi Süt ve Süt Ürünleri Teknolojileri Eğitimi Meyvecilik Eğitimi Bağcılık Eğitimi Seracılık Eğitimi Üreticilere Yönelik Yerinde Eğitim Proje Tanıtım Forumu Antep Fıstığında Aşılama Eğitimi Y.T.T Sistemi ve Gübreleme Bağcılıkta Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Fuar Üreticilere Yönelik Telli Terbiye Sistemi Konusunda Demonstrasyon Alanlarında Uygulamalı Eğitim Kooperatif Üyelerine Yönelik Yerinde Eğitim Koyun Yetiştiriciliği Fidan Yetiştiriciliği Eğitimi Toplam

13 yılı Yıllık Çalışma Plan ve Bütçe de yer alan Eğitim ve Öğretim faaliyetinin %85 lik kısmı tamamlanmıştır. Geriye kalan %15 lik kısım tarımsal uygulama takvimine uygun tarihte eğitim veya teknik geziye ilişkin randevu alınamaması dolayısıyla gerçekleştirilmemiştir. Tablo YILI DBSKP ÇİFTÇİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ (YÇPB YE GÖRE) 2011 PLANLANAN 2011 GERÇEKLEŞEN Eğitim Sayısı Eğitim Sayısı Toplam Konu Eğitimin Katılımcı Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Sayısına Eğitim Katılımcı Eğitim Katılımcı Gerçekleşme Göre Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Yüzdesi % Gerçekleşme Yüzdesi % Süt Sığırcılığı Eğitimi % 56 70,00% Koyun Yetiştiriciliği Eğitimi Süt ve Süt Ürünleri Teknolojileri Eğitimi Diyarbakır Batman Siirt Diyarbakır Batman Siirt % % % % Meyvecilik Eğitimi % 73 91,25% Bağcılık Eğitimi % % Seracılık Eğitimi % 18 72% Kooperatif Üyelerine Yönelik Eğitim Üreticilere Yönelik Yerinde Eğitim Üreticilere Yönelik Örnek Bahçe ve Demonstrasyon Alanlarında Uygulamalı Eğitim % % % % % Üreticilere Yönelik Telli Terbiye Sistemi Konusunda Demonstrasyon % % Alanlarında Uygulamalı Eğitim Pazarlama Teknik Gezisi % Fuar Teknik Gezisi % Proje Tanıtım Forumu % % Antep Fıstığında Aşılama Eğitimi Siirt Fıstığı Tanıtımı (Fuar) Koyun Yetiştiriciliği Eğitimi Fidan Yetiştiriciliği Eğitimi % % % 3 100% % % % 21 42% TOPLAM % %

14 DEMONSTRASYON ÇALIŞMALARI: 47. Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinde bölgede yetiştiriciliği yapılabilecek meyve çeşitleri ile ilgi öncelikli olarak seçimler yapılmıştır. Seçimi yapılan meyve çeşitlerine uygun olabilecek bölgelerde İlçe Müdürlükleri aracılığı ile bahçe kurulumu yapılabilecek alanlar belirlenmiştir. Belirlenen alanlardan toprak numuneleri ve meteorolojik veriler alınarak seçilen meyve çeşidinin uygunluğu belirlenmiştir. Belirlenen çeşitler doğrultusunda bahçe kurulumları tamamlanmıştır. Ayrıntılar Tablo 4 te yer almaktadır. Konu Tablo YILI DEMONSTRASYON FAALİYETLERİ PLANLANAN ( YÇPB'ye Göre ) GERÇEKLEŞEN Toplam Diyarbakır Batman Siirt Toplam Toplam Diyarbakır Batman Siirt Alan Çiftçi Alan ( da ) ( da ) ( da ) ( da ) Sayısı ( da ) ( da ) ( da ) ( da ) Kayısı Bahçesi Kurulumu 26,5 26, Erik Bahçesi Kurulumu 24,2 24,2 3 23,7 23,7 3 Elma Bahçesi Kurulumu ,5 29,5 3 Telli Terbiye Sistemli Bağ Kurulumu 22,7 11,5 34,2 5 20,7 11,49 32,19 5 Ceviz Bahçesi Kurulumu Nar Bahçesi Kurulumu 18,6 22,3 40,9 5 18,6 22,27 40,87 5 TOPLAM 103,4 41,6 33,8 178, ,9 41,6 33,76 173,26 21 Toplam Çiftçi Sayısı 48.Kurulumu tamamlanan demonstrasyon alanlarının görsel olarak yol geçiş güzergahları üzerinde kurulumları yapılmıştır. Kurulumu yapılan 21 adet demonstrasyon alanın tamamına tanıtım amaçlı levhalar dikilmiştir. 49.Bu konuda İzleme ve Değerlendirme Uzmanı tarafından yapılan araştırma neticesinde; Katkı Hibe programına müracaat edenlerden; Diyarbakır İlinde %76 sı, Batman İlinde ise %82 sinin daha önceden demonstrasyon alanlarını gezip görerek kapama meyve bahçesi anlayışını benimseyen çiftçiler oldukları belirlenmiştir. 50.Demonstrasyon kurulumlarında kullanılan meyve çeşitleri ile ilgili bölgede daha önce herhangi bir araştırma sonucuna ulaşılamamıştır. Buna istinaden, demonstrasyon alanlarının kurulumları sonuç verdiğinde bölgede meyve yetiştiriciliği ile ilgili detaylı veriler veya göstergeler mevcut olacaktır. 51.Arazi yapısının engebeli ve yol geçiş güzergahına yakın olmasından kaynaklanan sebepler dolayısıyla planlanan demonstrasyon alanları ile kurulumu tamamlanan demonstrasyon alanları arasında %4 lük bir fark olmuştur.

15 TARIMSAL MAKİNE VE EKİPMAN; 52.Diyarbakır, Batman ve Siirt İllerinde Stratejik Yatırım Planlarında yer alan Tarımsal Makinelerin (Ör: Badem Kırma ve Ayıklama Makinesi) alımı yapılmıştır. Ayrıca, İlçe Müdürlüklerinden talepler alınmış, alınan talep doğrultusunda ihtiyaç değerlendirmeleri yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, üreticilerin çalışmalarını kolaylaştıracak Tarımsal Makine ve Ekipmanların alımı proje tarafından karşılanması için çalışmalar devam etmektedir yılı içerisinde satın alımı tamamlanan ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine demirbaş kaydı yaptırılan Tarımsal Makine ve Ekipmanlar Tablo.5 te yer almaktadır. Tablo yılı Demonstrasyon Faaliyetleri için Tarımsal Alet ve Ekipman Alımı Planlanan (YÇPB'ye göre) Gerçekleşen (YÇPB'ye göre) Cinsi Diyarbakır Batman Siirt Toplam Diyarbakır Batman Siirt Toplam Badem Kırma Fidan Çukuru Açma Burgusu Taş Toplama Makinesi Üzüm Sıkma Makinesi * - - * Sap Parçalama Makinesi * - * Dal Öğütme Makinesi * * TOPLAM yılı için alım işlemi planlanan diğer Tarımsal Makine ve Ekipmanların satın alma süreci devam etmektedir.

16 GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ; 55. Bölgede, güneş ışını alımı açısının yoğun ve gün içerisindeki güneş ışını alım süresinin uzun olduğu bilinmektedir. Bu açıdan, tarımsal üretim faaliyetlerinde güneş enerjisinin kullanılmasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Batman İlinde hali hazırda kurulumu yapılmış olan 1 dekarlık Yüksek Telli Terbiye Sistemli Bağın sulanabilmesi için Güneş Enerjisi sistemi kurulumu yapılmıştır. Mevcut bağın Çiftçi Eğitim Merkezinde olması, eğitim faaliyetlerine katılacak üreticilerin sistemi görebilmesi açısından önemli bir konuma sahiptir. 56. Diyarbakır İli Çermik İlçesi Merkez Mahallesinde 2011 yılı Demonstrasyon faaliyetleri kapsamında kurulumu yapılmış olan Bağ alanında Sulama faaliyetlerinin yapılabilmesi için gerekli olan enerjinin sağlanabilmesi için maliyetinin tamamı projeden karşılanmak üzere Güneş Enerjisi Sistemi kurulumu çalışmaları devam etmektedir. 57.Sistem konumu gereği, tanınması ve alternatif enerji kaynaklarının kullanımının benimsenebilmesi açısından avantajlı olduğu düşünülmektedir.

17 Bileşen A3: Köy İyileştirme Altyapısı Haziran 2011 tarihinde sözleşmesi imzalanan HİS göletleri,20 Haziran 2011 tarihinde yer teslimi yapılıp yapımına başlanmıştır. Diyarbakır ve Siirt illerinde seçilmiş köylerde Diyarbakır (Ergani Alitaş-Şengelek mezrası, Merkez-Baroğlu, Merkez-Ekinci), Siirt (Kurtalan-Uluköy) Köyleri Hayvan içme Suyu Göletleri (HİS), Diyarbakır (Eğil-Gürünlü) Su Depolama Tankı yapım işleri tarihinde tamamlanmış olup, tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. HİS Göletleri ile ilgili ayrıntılar Tablo 6 da yer almaktadır. NO İl İlçe Köy Nüfus Tablo Yılı için DBSKP HİS Göleti Yatırımları Hane Sayısı Faydalı Depolama Hacmi(m3) Büyük Baş Hayvan Sayısı Küçük Baş Hayvan Sayısı 1 Diyarbakır Merkez Baroğlu Diyarbakır Merkez Ekinci Diyarbakır Ergani Alitaş Diyarbakır Eğil Gürünlü Siirt Kurtalan Uluköy TOPLAM Gölet yapılan köylerde ikamet edenlerin büyük bir çoğunluğu hayvancılık yaparak gelir elde etmektedirler. Hayvancılık yaparak gelir elde eden köy halkı için su çok büyük önem arz etmektedir. Buna bağlı olarak, Hayvan İçme Suyu Göletlerinin su toplama havzası dolayısıyla hayvanlarının su ihtiyaçlarını kolaylık karşılamaktadırlar. Su ihtiyacının uzun mesafe kat etmek zorunda olmadan karşılanması dolayısıyla büyük oranda et kayıpları engellenmiş olacaktır. Et kayıpları ve buna bağlı olarak diğer etkenlerde dengeli bir durum sağlandığından hayvancılığın, gölet kurulumu yapılan köylerde karlı bir yatırım olması beklenmektedir tarihinde sözleşmesi imzalanan sulama kanallarının yapım işleri, tarihinde yer teslimi yapılmış ve yapımına başlanmıştır. Eylül ayında yapımına başlanan Diyarbakır ve Batman illerinde seçilmiş köylerde Diyarbakır (Çermik-Karakaya, Çermik- Artuk, Hani-Merkez (Gürbüz beldesi, Anıl Köyü, Okur Köyü ve Kırım Mezraları), Kulp- İslamköy, Batman (Kozluk-Tosunpınar) Köyleri Kapalı Sistem Sulama Kanalı yapım işlerine ait inşaat işleri 2011 yılı sonu itibariyle % 90 oranında tamamlanmıştır. Kapalı Sistem Sulama Kanalları ile ilgili ayrıntılar Tablo 7 de yer almaktadır.

18 Tablo Yılı için DBSKP Kapalı Sistem Sulama Kanalı Yatırımları NO İl İlçe Köy Nüfus Hane Sayısı Sulama sahası genişliği (da) Sulama kanalı uzunluğu (m.) 1 Diyarbakır Hani Merkez Diyarbakır Kulp İslamköy Diyarbakır Çermik Karakaya Diyarbakır Çermik Artuk Batman Kozluk Tosunpınar TOPLAM DBSKP kapsamında yapımı tamamlanan kanalizasyon sistemlerinin arıtma kapasitesinin ve yeterliliğinin farklı iklim koşullarında değerlendirilmesini içeren su kalitesi analizleri yıl içinde 2 farklı mevsimde, Diyarbakır ilinde 2, Batman ve Siirt illerinde 1 er adet köyden alınan 2 şer adet numuneler neticesinde yapılmış olup rapor haline getirilmiştir. 62. DBSKP koordinatörlüğünde İl Özel İdareleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri arasında arazi yolları yapımı ve ıslahı işi için imzalanan protokoller gereğince; Siirt ilinde 6 km lik arazi yolu rehabilitasyonu gerçekleştirilmiş olup, Diyarbakır ilinde de 2010 yılında Misyonun gerçekleştirdiği ziyaretler ve köylülerden gelen talepler neticesinde belirlenen 19 km lik arazi yolu rehabilitasyonu işi için Diyarbakır İl Özel İdaresi ne ödenek aktarılmış olup mevsim koşulları nedeniyle 2012 yılı baharında yapımı gerçekleştirilecektir Bileşen B - Kırsal Ekonomik Büyüme Bileşen B2: Katkı Hibeleri 63. Diyarbakır İlinde 2010 yılı içerisinde Tarımsal Üretim ve Sulama Projelerine yönelik olarak katkı hibe programı duyurusu yapılmıştır. Alınan başvurular Diyarbakır PİB tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda 70 Tarımsal Üretim ve Sulama projesi hibe almaya haiz bulunmuştur. Ayrıntılar Tablo 8 de yer almaktadır. Tablo.8. DİYARBAKIR İLİ TARIMSAL ÜRETİM VE SULAMA PROJELERİ (GENEL) 2010 Yılı Hibe Programı Badem Bahçe Tesisi Genel Durum Konu Proje Sayısı Toplam Yatırım Tutarı Ödenen Toplam Hibe Tutarı İptal Edilen , ,00 Hibe Sözleşmesi İmzalayan Kurulumunu Tamamlamayan Kurulumunu Tamamlayıp, Hibe Ödemesi Yapılan , , , ,44 Toplam , ,39

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

PROJE UYGULAMA EL KİTABI

PROJE UYGULAMA EL KİTABI f MURAT NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ PROJE UYGULAMA EL KİTABI Mart 2013, ANKARA i İÇİNDEKİLER SAYFA PARA BİRİMİ EŞDEĞERLERİ AĞIRLIK VE ÖLÇÜ BİRİMLERİ KISALTMALAR vi vi vii BÖLÜM A: PLANLAMA 1 I.

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ ABDULLAH UYARLAR 1 2 T. C. 3 T. C. 4 5 İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2014 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO ŞEKİL VE GRAFİKLER 4 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER 4 GRAFİKLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-KÖA Son Başvuru Tarihi

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI

ANKARA TİCARET BORSASI ANKARA TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Adres: Macun Mahallesi 171. Sokak No.4 Yenimahalle / Ankara Tel:+90 312 327 00 00 (pbx) Faks: +90 312 324 08 57 (pbx) Web sitesi: www.ankaratb.org.tr e-mail:

Detaylı

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ 2015-KONYA KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ ZİR. YÜK. MÜH. MURAT KÜÇÜKÇONGAR DR. MUSTAFA KAN DR. FATİH

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve IFAD: Küçük ölçekli yatırımlar ve fırsatlar için ortaklık

Türkiye Cumhuriyeti ve IFAD: Küçük ölçekli yatırımlar ve fırsatlar için ortaklık Türkiye Cumhuriyeti ve IFAD: Küçük ölçekli yatırımlar ve fırsatlar için ortaklık Kapak: Kardere köyü 1 İçindekiler 3 5 6 Teşekkür Ülke programına genel bakış SEKP başarılarına bakış Köy altyapısındaki

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

GAPGREEN. SÖYLEŞİ Kürşat Göncü, Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreteri GAP ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMALIĞI KULUÇKA MERKEZİ KURULUYOR

GAPGREEN. SÖYLEŞİ Kürşat Göncü, Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreteri GAP ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMALIĞI KULUÇKA MERKEZİ KURULUYOR GAPGREEN Aralık 2014 Sayı: 2 Üç ayda bir yayınlanır ISSN: 2148-760X SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE YEŞİL BÜYÜME Geri dönüşümlü kağıt kullanılmıştır. GAP ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMALIĞI KULUÇKA MERKEZİ KURULUYOR

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı