Zafer Kalkınma Ajansı İLETİŞİM VE TANITIM STRATEJİ BELGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zafer Kalkınma Ajansı İLETİŞİM VE TANITIM STRATEJİ BELGESİ"

Transkript

1 Zafer Kalkınma Ajansı İLETİŞİM VE TANITIM STRATEJİ BELGESİ

2 Yatırım Destek ve Tanıtımı Strateji Belgesi GİRİŞ Zafer Kalkınma Ajansı, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2009/15236 sayılı kararı ile kurulan 16 kalkınma ajansından biridir. Ajansımız, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılandırılan İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre oluşturulan 26 Düzey 2 bölgesi içinde Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan TR33 Bölgesi nden sorumludur sayılı Kanunun genel gerekçesinde de belirtildiği üzere Ajanslar yerel aktörler ve dinamikler arasında sinerji oluşturacak, bütün kaynakları harekete geçirecek ve yerel/bölgesel kalkınma çabalarının etkisini artıracaktır. Ajanslar, elinde bulundurduğu kaynaklar ve teknik birikimi ile bütün ilgili tarafları (paydaşları) destekleyecek ve bunlar arasında koordinasyonu sağlayacak, onların faaliyet ve projelerini özellikle bölgesel ölçekte birbirini tamamlar hale getirecek ve dolayısıyla daha yüksek bir büyüme, gelir ve istihdam etkisi meydana getirecektir. Bir diğer ifadeyle, ajanslar uygulayıcı kuruluş ve yerel aktörleri destekleyecek; bunlar arasında koordinatör, organizatör ve katalizör konumunda olacaktır. Özel kesimin ve sivil toplum kuruluşlarının sektörel uzmanlaşma, üretim ilişkileri, sosyal dayanışma, çevre koruma, hemşerilik dayanışması ve yerel kalkınma temelinde oluşturdukları yerel girişimler çoğu zaman teknik açıdan proje üretme ve uygulama kapasitesinden yoksun durumdadır. Bu kapasiteye sahip olan kurum ve kuruluşlar ise kendilerine yerelde rehberlik edecek, yerel aktörler arasında koordinasyon ile yeterli kaynak ve destek sağlayacak kurumsal bir yapının eksikliğini hissetmektedir. Ajanslar, gelişen bu dayanışma içinde rekabet ve kalkınma bilincini doğru yöne ve alanlara kanalize etmede çok önemli bir işlev yüklenecek, yerelde bu alanda çok ciddi bir boşluğu dolduracaktır. Ayrıca, karar alma ve uygulama yapılarının katılımcılığa açık olması sayesinde toplumun kalkınma sürecine doğrudan ve aktif katılımını sağlayarak, yerel sahiplenmeyi oluşturacak ve pekiştirecektir. 33

3 HEDEF KİTLE Hedef kitlenin doğru ve net bir çerçevede tanımlanması, strateji belgesinin uygulanabilirliğini artırmak ve doğru kitleye doğru şekilde ve doğru zamanda hitap etmek açısından son derece önemlidir. Ancak, İletişim ve Tanıtım Stratejisi, içerdiği amaçlar gereği mümkün olduğunca geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflemektedir. Zafer Kalkınma Ajansı İletişim ve Tanıtım Stratejisi nin birincil hedef kitlesi TR33 Bölgesi ndeki paydaşlarının tümü, ikincil hedef kitlesi ise bölge dışında yer alan diğer paydaşlarıdır. BÖLGEDEKİ MEDYA TEMSİLCİLERİ BÖLGEDEKİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI Yine aynı gerekçeye göre ajanslar, uluslararası düzeyde yapılacak tanıtımlara ve bu tanıtımlardan sorumlu birimlere her türlü desteği sağlayacaktır. Kısacası Kalkınma Ajanslarının, sorumlu oldukları bölgelerdeki potansiyeli ve dinamikleri rekabetçi, katılımcı, esnek, aksiyona dayalı bir yaklaşımla harekete geçirerek ulusal ve uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, kültürel birer değer haline dönüştürebilecek; ayrıca bütün kurum, kuruluş ve şahıslara sağladığı idari, mali, teknik desteklerle başta girişimciler olmak üzere bütün kesimlerde bir kalkınma bilinci ve ivmesi oluşturabilecek yapılar olması beklenmektedir. Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 5. maddesinde belirtildiği üzere Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak; bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek; yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek; bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek Kalkınma Ajanslarının görev ve yetkileri arasındadır. Mevzuatın içeriği incelendiğinde ajansların işbirliği, tanıtım ve koordinasyon işlevleri üzerinde önemle durulduğu dikkati çekmektedir. Zafer Kalkınma Ajansı, mevzuatla tanımlanan görevlerini en iyi ve en etkin biçimde yerine getirmeyi ilke edinmesi sebebiyle stratejik önemine inandığı bu konulara karşı sistematik bir yaklaşım benimsemeyi uygun görmüş, ajansın İletişim ve Tanıtım Stratejisi ni oluşturmaya ve iletişim kanallarını bu belge rehberliğinde yönlendirmeye karar vermiştir. Zafer Kalkınma Ajansı İletişim ve Tanıtım Stratejisi belgesinin, kurumun kamuoyuna tanıtımının gerçekleştirilmesi ve işlevleri hakkında farkındalık yaratılması, yerel aktörlerde kalkınma bilincinin oluşturulması, basın ve halkla ilişkilerin düzenlenmesi, ayrıca işbirliği ve koordinasyonun sistemli şekilde yapılandırılması hususlarında yol gösterici niteliğe sahip olması öngörülmektedir. İKİNCİL HEDEF KİTLE BİRİNCİL HEDEF KİTLE BÖLGEDE HİZMET VEREN MAHALLİ İDARELER BÖLGE ÜNİVERSİTELERİ BÖLGEDEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BÖLGEDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ LER BÖLGEDEKİ İŞ ADAMLARI BÖLGEDEKİ POTANSİYEL YATIRIMCILAR TR33 BÖLGESİNDE YAŞAYAN HALK KALKINMA VE İŞBİRLİĞİ İLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER İŞ DÜNYASI DİĞER BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI ULUSAL MEDYA KURULUŞLARI HİBE VE DESTEK PROGRAMLARI YÜRÜTEN ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR BÖLGE DIŞINDAKİ POTANSİYEL YERLİ VE YABANCI YATIRIMCILAR AJANSIN FAALİYET ALANINA GİREN DİĞER KONULARDA HİZMET VEREN TÜM KURUM VE KURULUŞLAR 34 35

4 amaçlar STRATEJİK AMAÇ 1. ZAFER KALKINMA AJANSI NIN TR33 BÖLGESİ İÇİNDE, ULUSAL DÜZEYDE VE ULUSLARARASI PLATFORMDA ETKİN TANITIMINI GERÇEKLEŞTİRMEK VE BİLİNİRLİĞİNİ SAĞLAMAK Ülkemizde kalkınma ajansı kavramı henüz yeni yeni olgunlaşmaya başladığından dünyadaki genel durumun aksine Türk halkının tam olarak bu ajansların işlevleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı ortadadır Sayılı Kanunu nun kalkınma ajanslarına biçtiği görev ve sorumluluklar gerek bölge halkının, gerekse ilgili kurum ve kuruluşların bilgi dağarcığında henüz yeterince yer etmemiştir. Bölgesel kalkınma konusuyla direkt ilgili olan kesim, kişisel araştırmaları sonucu ajansların faaliyetlerine dair dokümanlara ulaşıp gerekli bilgilere erişebilmektedir. Ancak, kalkınmadan bahsedebilmek için bütüncül ve katılımcı bir yaklaşım benimsenmesi gerekmektedir. Bu durum, ajansların kamuoyuna tanıtımının doğru araçlar kullanılarak gerçekleştirilmesi şartını gündeme getirmektedir. Zafer Kalkınma Ajansı yerel potansiyeli harekete geçirmek ve kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak için öncelikle TR33 Bölgesi ndeki paydaşlara ajansı etkin şekilde tanıtmayı ve ajansın faaliyet alanı hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kalkınma süreci yerel paydaşların aktif katılımını gerektirirken aynı zamanda kalkınma ajanslarına bu süreçte koordinatörlük ve yönlendiricilik görevi biçilmiştir. Bu anlamda, kalkınma sürecinin esas aktörleri olan yerel paydaşların ajansı sahiplenmeleri için farkındalık yaratacak etkin bir tanıtım kampanyasının düzenlenmesi yüksek derecede önem arz etmektedir. Strateji 1.1. Ajansın tanıtımında kullanılacak ve ajansın görünürlüğüne katkı sağlayacak olan promosyon malzemelerinin temin edilmesi Ajansın iç ve dış mekanlarda görsel tanıtımına katkıda bulunacak, hem genel tanıtım, hem de faaliyet tanıtımları için gerekli olan branda afiş, flama, roll-up banner, x banner, tabela, pano, el ilanı, broşür, flyer ile Zafer Kalkınma Ajansı nın kurumsal kimliğini yansıtacak personel yaka kartı, antetli kağıt, zarf, kartvizit, bloknot, ajanda, kalem, dosya, takvim, mouse pad, post-it vb. promosyon malzemeleri tespit edilecek, profesyonel bir dijital baskı merkezi ile anlaşılarak temin edilecektir. Ayrıca, ajansın sürdüreceği faaliyetler süresince kullanılacak olan basılı materyaller de ajansın görünürlüğü açısından önemli etkiye sahip olacağından bu malzemelerin kalitesi ve tasarımı üzerinde hassasiyetle durulacaktır. Strateji 1.2. Ajans tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi Ajansın bilinirliğini artırmak için hem TR33 Bölgesi illeri hem de ilçeler bazında geniş katılımlı tanıtım toplantıları gerçekleştirilecektir. Kalkınma ajanslarının kuruluş amaçlarından biri de bölge içi gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılmasıdır. Bu doğrultuda Zafer Kalkınma Ajansı nın iletişim ağı TR33 Bölgesi kapsamındaki ilçelere, beldelere, hatta köylere kadar genişletilecek, bu yerleşim yerlerinde ikamet edenlerin ajansa erişebilmeleri açısından şehir merkezinde Zafer Kalkınma Ajansı nın niteliğini, faaliyetlerini, kurumsal yapısını, hedeflerini ve kalkınma sürecindeki rolünü açık ve etkili biçimde ortaya koyacak olan kurumsal tanıtım filmi, yerel aktörlerin dikkatini uyandıracak ve zihinlerinde ajans hakkında net bir imaj oluşturacaktır. Sistematik ve titiz bir çalışma gerektiren tanıtım filmi için öncelikle bir konsept geliştirilecek, ardından çekimle ilgili tüm taleplerin detaylı şekilde açıklandığı bir şartname hazırlanacak, daha sonra da konuyla ilgili bir yarışma düzenlenerek piyasanın tekliflerine açılacaktır. Bu yaşayanlarla aynı olanaklara sahip olmaları için azami özen gösterilecektir. Mali ve teknik desteklerin bölgeye duyurulması süreçleri de aynı şekilde geniş bir ölçekte uygulanacaktır. Bölge Planının Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından onaylanmasının ardından, bölgedeki paydaşlar tarafından sahiplenilmesini sağlamak amacıyla Bölge Planı tanıtım toplantısı organize edilecektir. Strateji 1.3. Kamuoyunun dikkatini çekecek nitelikte bir kurumsal tanıtım filmi hazırlanması aşamada, konusunda son derece uzman bir ekiple çalışılması, ajansın tanıtımına gölge düşürülmemesi bakımından esastır. Hazırlıkları tamamlanan tanıtım filmi, TR33 Bölgesi nde yayın yapan televizyon kanallarında, izlenme oranının en yüksek olduğu saatlerde yayınlanacaktır. Ajans ın web sitesinde de dikkat çekici şekilde yer verilecek olan film, ayrıca Zafer Kalkınma Ajansı nın logosuyla tasarlanacak olan şık usb belleklere yüklenerek ziyaret edilen paydaşlara takdim edilecektir

5 Strateji 1.4. Zafer Kalkınma Ajansı nın bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda temsil edilmesi Ajansın faaliyet alanına giren konularda düzenlenen fuar, kongre, konferans, sempozyum vb. organizasyonlara mümkün mertebe katılım sağlanması, ajansın iletişim ağının genişletilmesi ve bilinirliğinin artması açısından büyük önem arz etmektedir. Özellikle sektörel bazlı etkinlikler, ajansın sektörel bağlantılarının kuvvetlendirilmesine ve söz konusu sektördeki birikimine katkı sağlayacaktır. Strateji 1.5. Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi Zafer Kalkınma Ajansı nın tanıtımı kapsamında farkındalık yaratmak, hedef kitleyle duygusal bir bağ kurmak ve küçük bütçelerle geniş kitlelere ulaşmak büyük öneme sahiptir. Sponsorluk, kurumların reklam ve tanıtım amacıyla, daha geniş kitlelere ulaşmak için bir etkinlik veya organizasyona kaynak aktarma yoluyla destek verilmesi faaliyetidir; çok etkin bir pazarlama tekniği olarak bilinen sponsorluk, bağış ya da yardım değildir. Sponsorluk faaliyetleri aracılığıyla hedef kitle ile doğrudan ve interaktif iletişim kurabilmek Zafer Kalkınma Ajansı nın hangi etkinliklerde ne şekilde temsil edileceği tespit edilerek aylık Etkinlik Takvimi oluşturulacak, etkinlikler ajans uzmanları arasında faaliyet alanına göre paylaştırılacak ve ajans takviminde yer alan etkinliklere ilgili uzmanlar ve gerektiğinde genel sekreter tarafından katılım gerçekleştirilecektir. Bu organizasyonlarda Ajans ın görünürlüğünü sağlayıcı detaylara önem verilecektir. ve hedeflenen kitlenin bilinçaltında Ajans ın imajını güçlendirmek mümkün olacaktır. Zafer Kalkınma Ajansı, hedef kitleye en kısa yoldan ve en etkili şekilde ulaşabilmek için sponsorluk faaliyetlerine öncelikli önem verecek, bölge halkının ilgi gösterdiği organizasyonlarda sponsor olarak yer alarak tanınırlığını büyük ölçüde artıracaktır. Katıldıkları başarılı organizasyonlarda Zafer Kalkınma Ajansı nın da emeğinin geçtiğini fark edecek olan hedef kitlenin hafızasında ajansın işbirlikçi yönü de yer edecektir. STRATEJİK AMAÇ 2. ZAFER KALKINMA AJANSI OLARAK TR33 BÖLGESİNDE KALKINMA BİLİNCİNİ YERLEŞTİRMEK VE KATILIMCILIĞI TEŞVİK ETMEK TR33 Bölgesi için sürdürülebilir bir kalkınma sürecinden bahsedebilmek için öncelikle bölgesel gelişme ve bütüncül kalkınma kavramlarının bölge aktörleri tarafından benimsenmesi gerekmektedir. Strateji 2.1. Sektörel çalıştayların düzenlenmesi Bölgede aynı sektörde yer alan paydaşların bir araya getirilmesi, farklı fikirlerin tartışılıp ortak bir zeminde buluşturularak olgunlaştırılması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması yolunda önemli bir adım olacaktır. Zafer Kalkınma Ajansı nın sanal ortamdaki yansıması olan web sitesi (www.zafer.org.tr), katılımcılık esasına uygun şekilde düzenlenecektir. Sitede sürekli olarak ajansın faaliyetleriyle ve bölgenin gelişme eksenleriyle ilgili çeşitli anketlere yer verilecektir. Bu anketler vasıtasıyla paydaşların ajanstan beklentilerinin nabzı tutulacak, TR33 Bölgesi nde hangi yatırım alanlarına eğilim olduğu ve hangi alanların güçlendirilmesi gerektiği gibi yerel konular hakkında bilgi akışının kesintisiz ve güncel kalması sağlanabilecektir. Ajansın web sitesinde ayrıca, Fikriniz bizim için çok değerli mesajını taşıyan bir fikir kutusu (idea box) yer alacaktır. Bölgedeki paydaşların sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına ilişkin Katılımcılık esasına dayanmayan ve kalkınma bilinci oluşturulmadan, ajans tarafından sağlanacak olan mali ve teknik desteklerin, bölgenin gelişiminde beklenen etkiyi yaratması beklenemez. Bölgedeki tüm yerel aktörlerin kalkınma sürecine doğrudan ve aktif katılımını sağlamak, yerelde sahiplenme duygusunu harekete geçirecek ve sürdürülebilir kalkınmanın zeminini güçlendirecektir. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından organize edilecek olan sektörel çalıştaylar belli aralıklarla tekrarlanacaktır. Bu sayede yerel aktörler, fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bu platformlarda hem bölgesel kalkınmada oynayacakları rolün farkına varacak, hem de kalkınma olgusuna dair vizyonlarını genişleteceklerdir. Düzenlenecek çalıştaylar ile bölgede sektörel bütünlük sağlanacak, paydaşlar arasında ortak amaç doğrultusunda birlikte hareket etme fikri giderek yerleşecektir. Strateji 2.2. Ajans ın web sitesi aracılığıyla katılımcılığın teşvik edilmesi fikirlerinin bir arada toplanmasını sağlayacak olan fikir kutusunda biriken fikirler, belirlenen periyotlarda ilgili uzmanlar ve genel sekreterlik tarafından değerlendirilecektir. Uygulamaya geçirilmesi mümkün ve mantıklı olan fikirlerin sahiplerine Ajans tarafından çeşitli ödüller verilecektir. Yine Ajans ın web sitesinde yer verilecek bölgemizden kareler bölümünde, paydaşlar tarafından gönderilecek, TR33 Bölgesi nin değişik ayrıntılarını gözler önüne seren fotoğraflar yayınlanacaktır. Gönderilen fotoğraflar birer aylık dönemler halinde toplanacak, içlerinden web sitesinde yayınlamaya uygun olanlar seçilecektir. Yayınlanan fotoğrafların sahiplerine de promosyon malzemelerinden oluşan ajans tanıtım kiti gönderilecektir

6 Strateji 2.3. Güdümlü proje fikir yarışması düzenlenmesi Ajans tarafından sağlanacak güdümlü proje desteğinin amacı, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi açısından önem taşıyan projeleri, Ajansın öncülük etmesi ve koordinasyonu üstlenmesiyle gerçekleştirmektir. Zafer Kalkınma Ajansı, bölgedeki katılımcılığı sağlamak ve bölge ile ilgili kararların bölge Zafer Kalkınma Ajansı, diğer kalkınma ajansları gibi, bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmekle yükümlüdür. Ayrıca, özel sektöre yönelik olarak yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelere ve yeni girişimcilere destek sağlamayı amaçlamaktadır. tarafından alınacağı hususunu vurgulamak üzere, uygulayacağı güdümlü proje desteğinin fikrinin oluşturulması aşamasında bir Fikir Yarışması düzenleyecektir. Yarışma, bölgedeki tüm paydaşların katılımına açık olacak, kazanan fikrin sahibi ödüllendirilecektir. Böylece bölge halkının kalkınma sürecine doğrudan ve aktif katılımını sağlayarak, yerel sahiplenmeyi oluşturacak ve pekiştirecektir. STRATEJİK AMAÇ 3. AJANSLA PAYDAŞ KURUMLAR ARASINDA OLUŞTURULACAK VE PAYDAŞLARIN KENDİ ARALARINDA OLUŞTURACAKLARI İŞBİRLİKLERİNİ ORGANİZE ETMEK Bölge aktörleri arasında düzenlenecek olan işbirliklerinin yanı sıra bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek de mevzuatta kalkınma ajanslarına biçilen görevler arasındadır. Zafer Kalkınma Ajansı da üzerine düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmek üzere yoğun bir işbirliği sürecine girmeyi ve bu işbirliklerini sürdürülebilir kılmayı, böylece bölgesel kalkınma çabalarının etkisini artırmayı amaçlamaktadır. Strateji 3.1. Üniversite Sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi Bölgede sanayinin tecrübesi, üniversitelerin akademik araştırma potansiyeliyle birleştirilecek ve aynı doğrultuda hareket etmeleri sağlanacaktır. Bu aşamada Zafer Kalkınma Ajansı koordinatörlük görevini üstlenecek, üniversite-sanayi bilgi akışının artırılması için gerekli zemini hazırlayacaktır. Ajans, sanayinin tecrübesinden yararlanma konusunda sanayideki uzmanların üniversitede Strateji 3.2. Bölge aktörlerini işbirliğine teşvik edecek uygulamaların gerçekleştirilmesi Zafer Kalkınma Ajansı, bölge içinde işbirliğini geliştirmek için çok ortaklı ve işbirliği esasına dayalı projelere öncelik verecektir. Strateji 3.3. Sektörel işbirliği ağları oluşturulması ders vermesini, akademik araştırmacının da sanayide pratik uygulamalar gerçekleştirmesini teşvik edecektir. Üniversite Sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi için işbirliği toplantıları düzenlenecek, akademik araştırma ile sanayi ihtiyacının uyumunun sağlanması için öncülük edecektir. Ajans kapsamındaki illerin birbiriyle olan etkileşimlerini güçlendirmek adına tüm bölge illerinden farklı iş kollarında yer alan paydaşların bir araya geleceği Role Play toplantıları düzenlenecektir. Bu toplantılar, paydaşların empati ve sorun çözme becerilerini geliştirirken iller arasındaki etkileşimi ve işbirliği duygusunu artıracaktır. TR33 Bölgesi nde faaliyet gösteren sektörlerin beraber hareket etmelerini, aynı gelişme hedefine odaklanmalarını ve aynı sektörde yer alan paydaşların birbirleriyle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak amacıyla Zafer Kalkınma Ajansı tarafından bölge genelinde sektörel işbirliği ağları oluşturulacaktır. Bu ağların koordinasyonu ajansın web sitesi aracılığıyla sağlanacak, belli dönemlerde ajansın sektör temsilcileriyle ortaklaşa düzenleyeceği sektörel beyin fırtınası buluşmalarıyla işbirliği ağındaki paydaşlar bir araya getirilecektir. Strateji 3.4. Diğer bölgesel kalkınma ajanslarıyla işbirliği yapılması Zafer Kalkınma Ajansı, bir yandan Türkiye deki kalkınma ajansları arasında başarılı çalışmalarıyla farkındalık yaratma iddiasını taşırken, diğer yandan bu ajanslarla belli bir uyum ve işbirliği içinde olmasının gerekliliğinin farkındadır. Bu düşünceden hareketle ajans, komşu bölgeler başta olmak üzere diğer kalkınma ajanslarıyla sürekli iletişim halinde olacak ve işbirlikleri gerçekleştirecektir. Zafer Kalkınma Ajansı, üyeleri arasında Avrupa da faaliyet gösteren bölgesel kalkınma ajanslarının bulunduğu European Association of Development Agencies (EURADA) ve Dünya çapında kalkınma ajanslarını ve yatırım tanıtım birimlerini bir araya getiren World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA) gibi uluslararası kuruluşlara üyeliğini gerçekleştirecektir. Ajans, uluslararası platformdaki gelişmeleri ve organizasyonları bu dernekler vasıtasıyla yakından takip edebilecek, yabancı yatırımcıları çekmek konusunda diğer üyelerle tecrübe paylaşımında bulunabilecektir

7 STRATEJİK AMAÇ 4. KURUMSAL MESAJLARI DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU KANALLARLA ANLAŞILABİLİR VE ETKİLİ BİÇİMDE KAMUOYUNA İLETMEK Zafer Kalkınma Ajansı, dört ilde birden faaliyet gösteren, hedef kitlesi oldukça geniş bir kurum olarak kurumsal itibarını sağlam bir zeminde oluşturmak ve sürekli güçlendirmek durumundadır. Kamuoyunu sürekli, sistematik ve sağlıklı bir şekilde bilgilendirmek, sürdürülebilir bir kurumsal itibarın olmazsa olmazıdır. Kamuoyunun, ajansın istediği doğrultuda bilgilendirilmesi aşamasında öncelikle medya ilişkileri yönetimi devreye girmektedir. Ajans ın paydaşları içinde medya, diğer paydaşlardan farklı bir konuma sahiptir ve kurum ile diğer paydaşlar arasında adeta bir köprü işlevi görmektedir. Bu durumda, medyada şeffaf, güvenilir, sürekli, güçlü bir kurum algısı yaratmak, bu algıyı korumak ve güçlendirmek, ajansın hedef kitleye doğru şekilde yansıtılmasını sağlayacaktır. Strateji 4.1. Medya kuruluşlarıyla etkin ilişkiler kurulması Zafer Kalkınma Ajansı, medya ilişkileri yönetimine azami özen gösterecektir. Bu kapsamda ilgili birim tarafından Medya ile paylaşılacak konular belirlenerek, düzenli olarak haftalık basın bildirisi hazırlanacaktır. Ajans içinde duyuru konusunda yetkili bir gündem sözcüsü belirlenecek ve medya bilgiye tek ağızdan ulaşacaktır. Gündem sözcüsü, medya mensuplarıyla düzenli temas halinde olacak, basın bültenlerinin ilgili medyaya iletilmesi ve takibinden, basın bülteni konularına ilişkin medya mensuplarına doğrudan bilgi verilmesinden, editörlerin yönlendirilmesinden ve gönderim listelerinin düzenli olarak güncellenmesinden sorumlu olacaktır. Ajansın vizyon, misyon ve değerleriyle uyumlu, sade, etkili, güvenilir, iddialı, akılda kalıcı, farklı sloganlar ve kurumsal mesajlar oluşturulacaktır. Ajansın kamuoyuna direkt açıklama yapmasını gerektiren durumlarda basın toplantıları düzenlenecektir. Haber niteliği taşıyan özel konularda medya ile birebir röportajlar organize edilecektir. Bu röportajlar öncesinde olası ve kritik soru-cevap hazırlığı yapılacaktır. Dönem dönem basınla söyleşiler düzenlenecek, televizyon programlarında bölgenin kalkınmasıyla ilgili tartışma veya açık oturum programlarına Ajans Genel Sekreteri nin katılımı için gerekli organizasyon yapılacaktır. Ajans ile ilgili haberler yapılırken konuların olduğu gibi kamuoyuna duyurulması ve haber değerini artırmak için kurumsal itibarı olumsuz şekilde etkileyecek ifadelere yer verilmemesi konusunda titizlik gösterilecektir. Strateji 4.3. Ajans web sitesi aracılığıyla aylık e-bülten yayınlanması Zafer Kalkınma Ajansı nın bir ay boyunca ortaya koyduğu faaliyetlere, gerçekleştirdiği ziyaretlere, düzenlediği organizasyonlara ve sağladığı desteklere yer verilecek olan e-bülten hazırlığı, her ayın son 10 günü içinde gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda bölgeden önemli yatırım haberlerinin de yer alacağı e-bülten, bir sonraki ayın ilk günü web sitesinde yayınlanacaktır. Ajans ın web sitesini ziyaret eden paydaşların, Ajans ta neler olup bittiğiyle ilgili merak ettiklerine yanıt bulmak üzere göz gezdirecekleri ve kimi zaman ilk izlenimlerini edinecekleri bülten, profesyonel bir görünümle hazırlanacak ve görselliği ön planda tutulacaktır. e-bülten e üyelik için kullanıcıların isim, soy isim ve e-posta adreslerini sisteme girmeleri yeterli olacaktır. Strateji 4.2. Bölgedeki bilgi akışının takip edilmesi Zafer Kalkınma Ajansı yla ilgili medyada yer alan tüm haberlerin derlenip, ajansa istenen formatta sunulmasını sağlayacak, talep edildiğinde medya analizini gerçekleştirecek profesyonel bir medya takip kuruluşuyla çalışılacaktır. Ajans tarafından takip edilmesi uygun görülen yerel, bölgesel, ulusal ve yabancı süreli yayınların listesi oluşturulacak ve bu yayınlara abone olunacaktır. Strateji 4.4. Ajans tarafından üretilecek yayınlarla kamuoyunun bilgilendirilmesi Zafer Kalkınma Ajansı nın kurumsal dergisi, üçer aylık dönemler halinde yılda dört kez hazırlanacaktır. Dergi, hem kurumun web sitesinde yayımlanacak, hem de basılı hale getirilerek başta kurum ve kuruluşlar olmak üzere talepte bulunan tüm paydaşlara gönderilecektir. Ayrıca, Ajans tarafından yıl boyunca yapılacak sektörel ve ekonomik araştırmalar, her yılın sonunda ilgili uzmanlar tarafından derlenerek rapor haline getirilecek; basımı gerçekleştirilerek kurumun süreli yayınları arasında yerini alacaktır

8 STRATEJİK AMAÇ 5. ZAFER KALKINMA AJANSI İLE PAYDAŞLARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK Kalkınma Ajansları, sürdürülebilir kalkınmayı yerel aktörleri bir araya getirmek suretiyle oluşturulacak ortak bilinçle, yerel potansiyelin etkin şekilde kullanımını sağlayarak gerçekleştirebileceklerdir. Ajansların üstlendiği görevleri başarı ile yapabilmenin yolu, toplumun güvenini, ilgi ve desteğini almaktan geçer. Dolayısıyla, yerel paydaşlarla etkin iletişim kurmayı başaramayan kalkınma ajansı, görevlerini yerine getirme hususunda da başarısızlığa mahkûmdur. Burada etkin iletişimden kasıt, hedef kitleyi tek yönlü bilgi bombardımanına tutmak değil, bu kitle ile karşılıklı ve sürekli etkileşim halinde olmaktır. Kurumsal iletişimin ayrılmaz bir parçası olan halkla ilişkiler, kalkınma ajansları için son derece önemli bir yönetim fonksiyonudur. Bu işlevi etkin şekilde uygulamayı başaran ajanslar, diğerleri arasında farklılaşacak ve bir adım öne çıkacaktır. Bu sayede hem kamuoyunun kuruma ilişkin eğilimleri, hem de paydaşların tutum ve beklentileri tespit edilecek, bilinç oluşturma konusunda yeni yöntemler keşfedilerek etkili sonuçlar ortaya konabilecektir. Strateji 5.1. Paydaş veri tabanının oluşturulması Ajans ta, paydaşların iletişim bilgilerinin detaylı şekilde yer aldığı ve sürekli güncellenen fonksiyonel bir paydaş veri tabanı oluşturulacaktır. Aynı veri tabanına entegre şekilde sektörel, il bazında, tüzel kişi-gerçek kişi sınıflandırması içeren paydaş envanterleri yer alacaktır. Ajansla hangi şekilde irtibata geçmiş olursa olsun (telefonla, faksla, e- Strateji 5.2. Kurumsal iletişimde sosyal medya araçlarının kullanılması Zafer Kalkınma Ajansı, teknolojideki gelişmeleri yakından takip eden ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanmayı amaçlayan bir ajans olarak, iletişimde sosyal medya araçlarını da etkin şekilde kullanacaktır. Sosyal ağların geniş kullanıcı kitlelerine ulaşması, paydaşlarla iletişimde bu ağların kullanımını şart kılmaktadır. posta aracılığıyla, ziyaret ederek vs.), iletişim bilgileri talep edilerek paydaş veri tabanına kaydedilecektir. Bu kaynaktan yararlanarak ajansın farklı faaliyetlerine yönelik değişik e-posta grupları oluşturulacak ve bilgi kirliliğine yol açmadan hedeflenen gruba bilgi aktarımında bulunulabilecektir. Zafer Kalkınma Ajansı için Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda kurumsal profil oluşturularak paydaşların katılımcılığı desteklenecek, bu platformlarda ajansın düzenlediği etkinliklere yer verilecek ve zaman zaman düzenlenecek anketler ve fikir paylaşımlarıyla ajansla paydaşlar arasındaki karşılıklı iletişim güçlendirilmiş olacaktır. Bu esnada kurumsal mesajlar bir öğretici edasıyla verilmeyecek, interaktif bir ortamda karşılıklı paylaşım esas alınacaktır. Ajans ın kullandığı iletişim kanalları, birebir görüşmeden dijital mecranın aktif kullanımına kadar çeşitlilik gösterecek, hedef kitlenin ihtiyacına göre en etkin yöntem uygulanacaktır. Strateji 5.3. Zafer Kalkınma Ajansı telefonla destek hattının faaliyete geçmesi Ajansla ilgili soruları ve önerileri olan paydaşların telefonla ulaşabilecekleri, ajansın adının baş harfleri kullanarak oluşturulacak numaralı hat satın alınacak ve kullanıma açılacaktır. Hatta gelecek aramalara doğru ve etkin şekilde yanıt vermek üzere 2 adet destek personeli görevlendirilecektir. Bu personele telefonla etkin iletişim kurma teknikleri konusunda eğitim verilecek, ayrıca Ajans faaliyetleriyle ilgili tüm detaylara ve ajans mevzuatına hâkim olmaları sağlanacaktır. Yurt genelinde çok sayıda büyük kurum tarafından uygulanan bu yöntem, ajansın kurumsallaşma çabasının da bir göstergesi olacaktır. Strateji 5.4. Diğer kalkınma ajansları ile ilişkilerin geliştirilmesi Zafer Kalkınma Ajansı, faaliyet alanını oluşturan TR33 Bölgesine komşu olan İZKA, GEKA, GMKA ve BEBKA başta olmak üzere Türkiye de faaliyet gösteren tüm kalkınma ajanslarıyla etkileşim halinde olacak, bu kurumlara karşı işbirlikçi bir tutum sergileyecektir. Tüm kalkınma ajanslarıyla iletişime geçilerek, her ajanstan bir irtibat kişisi belirlenecektir. Belli aralıklarla diğer ajanslara etkileşim ziyaretinde bulunulacak, yine zaman zaman diğer ajans temsilcileri Zafer Kalkınma Ajansı na davet edilecektir. Bunların yanı sıra Zafer Kalkınma Ajansı tarafından her yıl, TR33 Bölgesi illerinden birinde, tüm kalkınma ajanslarından belirli sayıda temsilcinin davet edileceği, ajanslar arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen tecrübe paylaşım günleri organizasyonu gerçekleştirilecektir. Ortalama üç gün sürecek olan organizasyon kapsamında, katılım gösteren ajansların her birinden bölgesinde ajans desteğiyle yürütülen en verimli projeyi sunum halinde diğer ajanslarla paylaşması istenecektir. Bölgenin diğer ajanslara tanıtılması amacıyla düzenlenecek çeşitli etkinliklerin ve gezilerin de yer alacağı program katılımcıların keyifli ve verimli üç gün geçirmelerini, Zafer Kalkınma Ajansı nın ise kurumsal itibarının ve imajının güçlenmesini sağlayacaktır

9 GERİ BİLDİRİM & DEĞERLENDİRME STRATEJİ Strateji 1.1. GÖSTERGELER Basılan promosyon malzemesi sayısı Talep edilen promosyon malzemesi sayısı Zafer Kalkınma Ajansı İletişim ve Tanıtım Stratejisi, ağırlıklı olarak pratik uygulamalara yer verilen bir strateji belgesi olduğundan, içeriğinde yer alan stratejilerin başarılı olup olmadığı sayısal sonuçlara dayandırılabilir. Ajans tarafından ilk kez uygulanacak olması nedeniyle analize dayanmayan sayısal hedeflere yer verilmemiş, her stratejik amacın altında, o amaca ulaşmak için uygulanması öngörülen stratejiler sıralanmıştır. Stratejilerin başarıyla uygulanıp uygulanmadığını gösterecek olan performans göstergeleri aşağıda her strateji için ayrı ayrı belirtilmiştir. Elde edilen sonuçlar belli bir hedefle kıyaslanmayacak; ancak bir sonraki strateji belgesinde belirlenecek olan hedefler için somut birer dayanak teşkil edecektir. Stratejilerin uygulanması safhasında düzenlenecek olan toplantı, çalıştay, seminer ve benzeri organizasyonların sonunda katılımcılara ajans tarafından hazırlanacak olan standart değerlendirme formu verilecek ve doldurmaları istenecektir. Organizasyondan birkaç gün sonra ise, katılımcılar arasından gelişigüzel şekilde seçilen beş kişi telefonla aranacak; kendileriyle organizasyonla ilgili kısa bir anket gerçekleştirilecektir. Elde edilen tüm değerlendirme formları ve anketler, ajans uzmanları tarafından analiz edilecek, böylece düzenlenen organizasyonun hedefine ulaşıp ulaşmadığı bilgisine ulaşılabilecektir. Organizasyonun hangi noktalarda eksik kaldığını, hangi konularda standardın üzerine çıktığını ölçmek açısından son derece fayda sağlayacak olan bu yöntem, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenecek tüm organizasyonlarda istisnasız olarak uygulanacaktır. Bu sayede geliştirmesi gereken yönlerini ortaya çıkaracak olan ajans, giderek daha başarılı organizasyonlara imza atabilecektir. Uygulanacak olan İletişim ve Tanıtım Stratejisi ile Zafer Kalkınma Ajansı nın hangi hedef kitleye hangi iletişim kanallarını kullanarak ulaştığı tespit edilecek; hangi iletişim kanallarının ve tanıtım yöntemlerinin hedef kitle üzerinde daha etkili olduğu ortaya çıkacaktır. Bir sonraki strateji belgesi hazırlanırken bu veriler kullanılacak, hedef kitleye en uygun stratejiler somut gerekçeler ortaya konarak hazırlanacaktır. Böylece en geniş hedef kitleye hitap ettiği tespit edilen yöntemlere öncelik verilerek ajans kaynaklarının etkin kullanımı sağlanacaktır. STRATEJİK AMAÇ 1 Strateji 1.2. Strateji 1.3. Strateji 1.4. Strateji 1.5. STRATEJİ Strateji 2.1 Düzenlenen tanıtım toplantısı sayısı ( Merkez / İlçe / Belde / Köy ) Düzenlenen bilgilendirme toplantısı sayısı ( Merkez / İlçe / Belde / Köy ) Tanıtım filminin ajans web sitesi üzerinden izlenme sayısı Tanıtım filmi hakkında paydaşlardan alınan geribildirim sayısı Tedarik edilen tanıtım filmi yüklü usb bellek sayısı Paydaşlara dağıtılan tanıtım filmi yüklü usb bellek sayısı Ajans tarafından katılım gösterilen fuar sayısı Ajans tarafından katılım gösterilen kongre ve konferans sayısı Ajans tarafından katılım gösterilen seminer ve sempozyum sayısı Dış etkinliklere katılan uzman sayısı (ortalama) Sponsorluk sağlanan etkinlik sayısı GÖSTERGELER Düzenlenen Sektörel Çalıştay sayısı Sektörel çalıştaylara katılan katılımcı sayısı STRATEJİK AMAÇ 2 Strateji 2.2 Web sitesinin aylık ziyaretçi sayısı (bölge içi / yurtiçi / yurtdışı) Anketlere katılan kişi sayısı (toplam / ortalama) Fikir Kutusu bölümüne fikir yazan kişi sayısı Web sitesinin Bölgemizden Kareler bölümüne fotoğraf gönderenlerin sayısı Strateji 2.3 Güdümlü proje fikri yarışmasında alınan başvuru sayısı 46 47

10 STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİ Strateji 3.1. Strateji 3.2. Strateji 3.3. Strateji 3.4. GÖSTERGELER Düzenlenen İşbirliği Toplantısı sayısı İşbirliği toplantılarına katılan katılımcı sayısı Düzenlenen Role Play toplantısı sayısı Role Play toplantılarına katılan katılımcı sayısı Ajans koordinatörlüğünde oluşturulan Sektörel İşbirliği Ağı sayısı Sektörel İşbirliği Ağlarına dahil olan kişi/kurum sayısı Zafer Kalkınma Ajansı tarafından üye olunan dernek sayısı STRATEJİK AMAÇ 4 STRATEJİ Strateji 4.1. Strateji 4.2. Strateji 4.3. Strateji 4.4. GÖSTERGELER Medyaya ulaştırılan basın bildirisi sayısı Düzenlenen basın toplantısı sayısı Medya ile gerçekleştirilen röportaj sayısı TV programlarına katılım sayısı Ajans temsilcisinin katıldığı TV programlarının izlenme oranları Medyada ajans ile ilgili yer alan haber sayısı Abone olunan süreli yayın sayısı E- bülten üyesi sayısı E-bülten in ajans web sitesi üzerinden okunma sayısı Ajans tarafından yayımlanan basılı yayın sayısı Ajans tarafından yayımlanan basılı yayın baskı adedi STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİ Strateji 5.1 Strateji 5.2. Strateji 5.3. Strateji 5.4. GÖSTERGELER Paydaş veri tabanında yer alan kişi ve kurum sayısı Ajans ın sosyal ağlarda oluşturduğu gruplardaki katılımcı sayısı Telefonla destek hattına gelen çağrı sayısı Ajans a diğer ajanslar tarafından gerçekleştirilen ziyaret sayısı Ajans ın diğer ajanslara gerçekleştirdiği ziyaret sayısı Ajans tarafından düzenlenen Tecrübe Paylaşım Günleri ne katılan ajans sayısı / temsilci sayısı 48

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

farklı tasarlanan modern çizgisi ile etkinliğin yeterli ilgi ve katılımı sağlaması hedeflenmektedir.

farklı tasarlanan modern çizgisi ile etkinliğin yeterli ilgi ve katılımı sağlaması hedeflenmektedir. Değerli İş Ortağımız, İMSAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi 11, düzenlenmeye başladığı 2009 yılından buyana inşaat endüstrisinin gündemini değiştiriyor İMSAD

Detaylı

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar SAYI 1 Yurttaşım Sorumluluklarımın Farkındayım - TR2009/0136.01-02/287 SORUMLU YURTTAŞIM Seçilecek 45 öğrenci 45 öğrencinin seçeceği 12 öğrenci arkadaşı Öğretmen, yönetici ve çalışanlar ile toplamda 577

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705

Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705 Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705 Konu: Samsun Mobilya Sektörünün İhracat Kapasitesinin Artırılması Projesi & Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörünün İhracat Kapasitesinin Artırılması Projesi İçin Ortak Tanıtım,

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

Global Game Jam (GGJ) IGDA (International Game Developers Association) Eğitim Grubu tarafından yönlendirmesi yapılan, dünyanın çeşitli bölgelerinde

Global Game Jam (GGJ) IGDA (International Game Developers Association) Eğitim Grubu tarafından yönlendirmesi yapılan, dünyanın çeşitli bölgelerinde Global Game Jam (GGJ) IGDA (International Game Developers Association) Eğitim Grubu tarafından yönlendirmesi yapılan, dünyanın çeşitli bölgelerinde 48 saat içinde gerçekleştirilen en büyük açık kaynaklı

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

GÖRÜNÜRLÜK İLKELERİ VE USULLERİ. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Haziran 2013

GÖRÜNÜRLÜK İLKELERİ VE USULLERİ. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Haziran 2013 GÖRÜNÜRLÜK İLKELERİ VE USULLERİ Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Haziran 2013 - NEDEN GÖRÜNÜRLÜK? Farkındalık: Geniş kitlelere ulaşarak Ajans destekleri hakkında farkındalık

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI 2014 DEPREM ZİRVESİ TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI www.turkiyedepremvakfi.org.tr tdv@turkiyedepremvakfi.org.tr twitter: twitter.com/tdvakfi facebook: facebook.com/turkiyedepremvakfi

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI

İZMİR KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI İZMİR KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER 1. İZMİR KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI... 3 2. PROJELERDE UYGULANACAK GENEL GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI...

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR. MAYIS 06-07-08 CUMA - CUMARTESİ PAZAR Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar Mavi Fuarcılık Organizasyonudur. TÜSHAD Sponsorluk Dosyası BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ)

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

DÖNEMİ BİLKENT IEEE ÖĞRENCİ KOLU İDARİ VE KURUMSAL YAPILANMASI

DÖNEMİ BİLKENT IEEE ÖĞRENCİ KOLU İDARİ VE KURUMSAL YAPILANMASI 2015-2016 DÖNEMİ BİLKENT IEEE ÖĞRENCİ KOLU İDARİ VE KURUMSAL YAPILANMASI YK: Yönetim Kurulu IK: İdari Kurul Yönetim Kurulu Görev Tanımları Yönetim Kurulu Yapısı Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Yardımcısı

Detaylı

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School)

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE ADI : İletişim Ve Etkileşimde Avrupa Deneyimi (European Experience

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

VAN SHOPPING FEST ALIŞVERİŞ GÜNLERİ

VAN SHOPPING FEST ALIŞVERİŞ GÜNLERİ 1 VAN SHOPPİNG FEST İN AMACI İran ile sınırı olan Van ın bu konumunu değerlendirerek bölgede alışveriş merkezi olmasını sağlamak. Bunun için 15 Mart 5 Nisan 2015 tarihleri arasında Van da kurumların, tüccar

Detaylı

Festivalin Tarihçesi

Festivalin Tarihçesi Festivalin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11 yıl boyunca dünyadan ve

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

17-20 EYLÜL 2015 İSTANBUL FUAR MERKEZİ (İFM) SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI

17-20 EYLÜL 2015 İSTANBUL FUAR MERKEZİ (İFM) SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI İSTANBUL FUAR MERKEZİ (İFM) SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI ISAF IT SECURITY FUAR VE KONFERANSI 2015 17-20 EYLÜL 2015 İSTANBUL Günümüzün en çok ihtiyaç duyulan Bilgi ve Ağ Güvenliği konularını kapsayan

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI Bu Kongre Planı, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında Mart 2013 te imzalanan Protokol

Detaylı

ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU

ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU Projenin Adı: 2. ULUSLARARASI ANTALYA KUM HEYKEL FESTİVALİ, BEACHPARK 2007 Projenin Teması: 1001 gece masalları Projenin konusu: Dünyada

Detaylı

Şirketinizin çalışma konusunu veya ürününüz ile ilgili çalışmayı MARKANIZI YÖNETMEK olarak algılıyoruz

Şirketinizin çalışma konusunu veya ürününüz ile ilgili çalışmayı MARKANIZI YÖNETMEK olarak algılıyoruz 1 ÖNSÖZ İşimiz; Kurumunuz için gerçekleştirilecek tüm kurumsal yenilenme, reklam, PR, basın ilişkileri, tanıtım materyalleri, strateji oluşturma, yeni müşteri ilişkileri ve marka yönetimi hizmetlerini

Detaylı

T.C AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB YOLUNDA GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI YARIŞMAYA İLİŞKİN KURALLAR

T.C AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB YOLUNDA GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI YARIŞMAYA İLİŞKİN KURALLAR 1 T.C AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB YOLUNDA GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI YARIŞMAYA İLİŞKİN KURALLAR (T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı internet adresinde duyuru ve gerekli tüm bilgiler yer almaktadır. www.ab.gov.tr)

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

"YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA YARIŞMA ŞARTNAMESİ "YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ GİRİŞ Sevgili Öğretmenimiz, Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı geliştirmelerine katkı sağlamak için, Millî Eğitim

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2002 Sayfa No: İÇERİK Kapak İçerik 1. AKEV Hakkında 2. Mütevelli Heyeti 3. Özet 4. Faaliyetler ve çıktılar 5. Genel Başarı Göstergeleri 6. Kurum Hedeflerine ulaşımın

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

TÜRKİYE MÜZİK VE DANS FUARI 2015 08-11.10.2015. Müzik, Dans ve Sahne Ekipmanları, Etkinlik Organizasyonu ve İletișim Teknolojileri Fuarı ORGANİZATÖR

TÜRKİYE MÜZİK VE DANS FUARI 2015 08-11.10.2015. Müzik, Dans ve Sahne Ekipmanları, Etkinlik Organizasyonu ve İletișim Teknolojileri Fuarı ORGANİZATÖR TÜRKİYE MÜZİK VE DANS FUARI 2015 08-11.10.2015 Müzik, Dans ve Sahne Ekipmanları, Etkinlik Organizasyonu ve İletișim Teknolojileri Fuarı ORGANİZATÖR HKF FUARCILIK A.Ș. Barbaros Bulvarı 163/2 34349 Beșiktaș/

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın KONU AMAÇ İŞ ARAÇ SORUMLU FAALİYET ÜYELER Etkin ve işlevsel bir üye veri tabanı oluşturarak haberleşme verimliliğini arttırmak Yeni Bilgilerinin Güncellenm esi Mevcut Durum Tanımlanma sı Yeni üye kaydı

Detaylı

FOREX YARIŞMASI SPONSORLUK DOSYASI

FOREX YARIŞMASI SPONSORLUK DOSYASI FOREX YARIŞMASI SPONSORLUK DOSYASI İÇİNDEKİLER: 1. Yatırım Kulübü 2. Forex Yarışması 2.1 Forex Yarışması Nedir? 2.2 Forex Yarışması nın Amacı ve Hedef Kitlesi 2.3 Forex Yarışması Zaman Planlaması 3. Sponsorluk

Detaylı

DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / 2018

DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / 2018 www.chemlife.com.tr DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / ChemLife Kimya Teknolojileri Gazetesi nin amacı; kimya bilimi, sanayisi ve bağlı alt sektörlerin gelişmesine katkıda bulunarak,

Detaylı

EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI

EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ ORTAK KÜÇÜK PROJELER FONU: BULGARİSTAN-TÜRKİYE PROGRAMI SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ ORTAK KÜÇÜK PROJELER FONU: BULGARİSTAN-TÜRKİYE PROGRAMI Türkiye ve Bulgaristan,

Detaylı

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/1 RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/2 İÇİNDEKİLER Konu Başlığı Sayfa No. Kapak 1 İçindekiler 2 Misyon 3 Vizyon 3 Kalite Plitikası 4 RTSO Basın Yayın,Halkla ilişkiler ve Haberleşme

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

DESTEKLENECEK FAALİYET

DESTEKLENECEK FAALİYET LENECEK FAALİYETLER I.TASARIMCI ŞİRKETLERİNİN LENMESİ Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla aşağıdaki faaliyetler belirtilen tutarda desteklenmektedir. LENECEK FAALİYET

Detaylı

www.sosyalmedyaodulleri.com.tr

www.sosyalmedyaodulleri.com.tr 2015 Sosyal Medya Kulübü SMÖ 2015 Takvim Dijital Dünya da Biz Benzer Etkinlikler Sponsorluk Türleri Ana Sponsorluk Platin Sponsorluk Gold Sponsor Silver Sponsorluk Kategori Sponsorlukları Diğer Sponsorluklar

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

PLANLANAN TARİH. 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ

PLANLANAN TARİH. 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ PLANLANAN TARİH 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ 1.PERSONEL BELGELENDİRME KONFERANSI HAZIRLIK ÇALIŞMASI PLANI Amaç : Şirketlerin temel varlık gücü olan rekabeti

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK SU ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ (5.Dünya Su Forumu İstanbul 2009)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK SU ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ (5.Dünya Su Forumu İstanbul 2009) TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK SU ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ (5.Dünya Su Forumu İstanbul 2009) 1. GİRİŞ Dünyanın suyla ilgili en büyük etkinliği olan Dünya Su Forumu, Dünya Su Konseyi ve ev sahibi ülkenin ortak

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı

Etkinlik hakkında. Enver ALTIN. Y. Boran PUHALOĞLU. enver.altin@linux.org.tr. boranp@cs.bilgi.edu.tr

Etkinlik hakkında. Enver ALTIN. Y. Boran PUHALOĞLU. enver.altin@linux.org.tr. boranp@cs.bilgi.edu.tr Etkinlik hakkında Türkiye'nin en büyük Özgür Yazılım ve Linux odaklı etkinliklerini 2002 yılından beri gerçekleştiren İstanbul Bİlgi Üniversitesi ve Linux Kullanıcıları Derneği'nin, 2. defa tek çatı ve

Detaylı

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi İŞ TANIMI (Terms of Reference) Sözleşme Numarası İhale Başlığı İhale Numarası :TRH1.3.PREII/P03/322 :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi :TRH1.3.PREII/P03/322/02 1. ÖN BİLGİ 1.1. Proje

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR... 3 5. AUZEF Tanıtım Faaliyetlerin Standartları... 3 5.1.

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

Mobil Günler Nedir? ----------------------------------------------------------------- 3

Mobil Günler Nedir? ----------------------------------------------------------------- 3 İÇİNDEKİLER Mobil Günler Nedir? ----------------------------------------------------------------- 3 Etkinliği Düzenleyen IEEE Nedir? -------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi Yönetim Kurulu Strateji Belgesi AĞUSTOS 2017 1 "Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Üreterek Katkı Sağlamak amacıyla yola çıkan Kamu Yönetimi Araştırma Derneğinin Haziran 2017 döneminde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ KONU SORUMLU YAPILACAK GÖZDEN GEÇİRME PER. GÖS. 1 Her yıl üye bilgilerinde güncelleme yapılması, üye durumlarının ( faaı- askıda- terk ) belirlenmesi Üyeler telefonlar

Detaylı

Yılda 24 tematik toplantı: Tematik toplantılara ortalama 200 kişi katılıyor.

Yılda 24 tematik toplantı: Tematik toplantılara ortalama 200 kişi katılıyor. SPONSORLUK DOSYASI BİZ KİMİZ? Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) gücünü ve etkinliğini; Türkiye nin 7 bölgesinden gelen iş insanlarının oluşturduğu federasyon ve derneklerinin gönüllü,

Detaylı

ACM Hacettepe Öğrenci Topluluğu

ACM Hacettepe Öğrenci Topluluğu ACM Hacettepe Öğrenci Topluluğu ACM (Association for Computing Machinery) 100.000 i aşkın üyesiyle alanında dünyanın en büyüğü olma özelliğine sahip, eğitsel ve bilimsel bir bilişim topluluğudur. 1947

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı