TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR"

Transkript

1 TÜRKKIZILAYI 868 TÜRK KIZIL A Y GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR - Türk Kızılay: tarafından djtal ve ofset baskı yayın hzmet lanen hale edlerek kapalı zarfla teklf alınmak suretyle satın alınacaktır. 2- Frmalar, teklf ettkler fyatın en az % 3 nspetndek geçc temnatı teklfler le brlkte vereceklerdr. 3- İhaleye at şartnameler " Ataç Sok. No; 32 Yenşehr / ANKARA "adresndek Genel Müdürlüğümüzden ve Ahmedye Malı. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar / İSTANBUL adresndek Türk Kızılayı İstanbul Mtdürlüğü nden 00,00 TL karşılığında temn edleblr. İdar ve teknk şartnamelere lanları adresnden ulaşılablecektr. 4- Frmaların hale zarflarını en geç günü saat 0:00 a kadar Genel Müdürlüğümüz İdar İşler Evrak Brmne vermş / gençlermş ölffaicnt^et^km ehte 5-2 Nolu Teklf ve Temnat Mektubu zarfı günü saat I4:30 da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 6- Postada meydana gelecek geckmeler dkkate alınmaz. 7- Telgraf, mal ve faksla yapılacak müracaatlar dkkate alınmayacaktır. 8- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tab değldr.

2 TÜRKKZÎLAY! // : / ^^, <A8 f 'S s, />' ; TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ \ \ $ ;; İDARİ ŞARTNAME V *' y, A /* MADDE - İHALENİN KONUSU VE SEKLİ ' v " Türk Kızılayfmn htyacı olan aşağıdak tabloda cns ve mktarı belrtlen Djtal ve Ofset Baskı Hzmet teknk özellklerne ve/veya numunelerne göre kapalı zarfla teklf alınmak suretyle satın alınacaktır. Teknk şartnamesnde numunesne göre satın alınacağı bldrlen basım şlernn numuneler Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç Sok. No:32 Yenşehr / ANKARA adresndek Lojstk Drektörlüğü nden görüleblecektr. Sözleşme süres, sözleşmenn mzalandığı tarhten tbaren (br) yıldır. Satm alınacak hzmete lşkn özellkler eld teknk şartnamelerde gösterlmş olup; eld Teknk Şartnameler şbu dar şartnamenn ayrılmaz br dzün teşkl eder.» Teknk Şartnamelere uygun olmayan teklfler geçersz sayılacaktır. e Teknk özellkler belrtlen, baskısı yapılacak materyallern baskı adetler, yaklaşık rakamlar olup, söz konusu adetler Kurumu hçbr şeklde taahhüt altına almaz. Kurum, baskı kalemler ve baskı adetlernde değşklk yapma baklana sahptr. DİJİTAL BASKI ALIM İHALESİNE AİT MALZEMELERİN CİNS, M İKTAR VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ SIRA NO B A S K I İŞİNİN AD I T E K N İK Ö Z E L L İK L E R E B A T! T Ü R K B A Y R A Ğ I NUM UNESİNE GÖRE 00*50 24 '2 J \! 4! 5! 6 7 8! 9 ıo ı. I! 5 K IZ IL A Y B A Y R A Ğ I (C M ) NUMUNESİNE GÖRE 75* 0 24 ISO B A Y R A Ğ I RASHEL K U M A Ş, TEK K A T BASK] 00*50 24 K IR L A N G IÇ B A Y R A Ğ I K IR L A N G IÇ B A Y R A Ğ I G Ö N D E R B A Y R A Ğ I G Ö N D E R B A Y R A Ğ I A D E T TÜRK KIZILA YI ARM ASI BASKILI 70*80 00 TÜRK B AYR AĞ I BASKILI 70*80 50 TÜRK K IZILA YI ARM ASI BASKILI 00*50 5 TÜRK B A Y R A Ğ I BASKILI 00*50 5 R O L L U P M E K A N ZM ALI V E SA K L A M A KABLI 80* B İL LB O A R D 2*3, SOM 5 G R /M 2 M A T KUŞE SU BAZLI B LU B AC K ÖZELLİĞİNE SAHİP BİLLBOARD KAĞIDI VE ONA U YG U N M A T B A A BOYASI 200* R A K E T B O A R D KAĞIT 35 GR, BLACK LIGHT, TEK PARÇA 8,5* M E G A L İG H T 20 GR, FİBERMARK C M YK, 4 RENK 354* B İL LB O A R D PLUS 20 GR, FİBERMARK C M Y K, 4 RENK 354* P A N K A R T ALTTAN ÜSTEN KUŞGÖZLÜ VİNİL BASKI + C M YK 50* P A N K A R T ALTTAN ÜSTTEN SOPALI VE İPLİ VİNİL BASKI + C M Y K 80* P A N K A R T ALTTAN ÜSTTEN KUŞGÖZLÜ VİNİL BASKI + C M YK 00* Y Ö N E T İM K U R U LU P O STERİ F O T O Ğ R A F K A T O L O Ğ U K IR L A N G IÇ B A Y R A Ğ I 80 GR, C M Y K 4 RENK, POSTER KAĞIDI 50* SAYFA, 70 GR PARLAK KUŞE IÇ SA YFALAR, 2M M M U K A V V A Ü STÜ SIVAM A KAPAK T A K M A + M A T SELEFON, 4+4 RENK 2*2 350 ALTTAN Ü STEN SOPALI, İPLİ, VİNİL BASKI 70*50.000

3 TÜRKKIZILAYI Ü : f - / r \ 868 n 7>: ı \ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ \, ^ ; J o İDARİ ŞARTNAME % OFSET BASKI ALIM İHALESİNE AİT M ALZEM ELERİN CİNS, M İKTAR VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ SIRA N O ) I 5 ; 6 BASKI İŞİNİN ADİ T E K N İK Ö Z E L L İK L E R E B A T (C M ) A D E T AFİŞ 5 GR PARLAK KUŞE DÖRT RENKLİ 30* AFİŞ 5 GR PARLAK KUŞE DÖRT RENKLİ 50* AFİŞ 5 GR PARLAK KUŞE DÖRT RENKLİ 70* D A V E T İY E ZARFI B E Y A Z ZAR]7 05*240 M M D O N Ö R S O R G U L A M A FO R M U.HAM UR KÂĞ IT İKİ RENK (SİYAH-KIRMIZI) _ A R A Ç G Ö R E V EMRİ OTOKOPİLİ (2 NÜSHA) (NUMUNESİNE GÖRE) j j t 2 I! 3 j A R A Ç K İL O M E T R E T E ST SİZ T A M KAN N A K İL F O R M U TE ST TÜ P LERİ N A K İL FO R M U S E R O P O Z İT İF K A N B AĞ IŞÇ ISI T A K İP DEFTER M E R K E Z S E R O P O Z İT İF KAN B AĞ IŞÇ ISI K A Y IT F O R M U G ELEN E V R A K K A Y IT GİDEN E V R A K K A Y IT CİLTLİ - CİLTSİZ (NUMUNESİNE GÖRE) - 00 OTOKOPİLİ (2 NÜSHA) (NUMUNESİNE GÖRE) OTOKOPİLİ (2 NÜSHA) (NUMUNESİNE GÖRE) CİLTLİ (NUMUNESİNE GÖRE) - 5 CİLTLİ (NUMUNESİNE GÖRE) - 5 CİLTLİ (NUMUNESİNE GÖRE) - 5 CİLTLİ (NUMUNESİNE GÖRE) - 5 M A L Z E M E TALEP»«FO R M U K A T IL IM C I BELGESİ j 6 7 t K IIG M 204 Y IL I M A L I T A B L O L A R I OTOKOPİLİ (2 NÜSHA) (NUMUNESİNE GÖRE) A4, 300 GR, TUALE KARTON KÂĞID A, TEK Y Ö N, DÖRT RENK, (KATILIM CILARIN İSMİ DE FİRMA TARAFIN D AN BASILACAKTIR) 2*29,7 700 A 4, 80 GR, D İKEY, ARKALI ÖNLÜ, DÖRT RENK, 500 SAYFA 2*29,7 60 T O R B A Z A R F İKİ RENK BASKILI 26* T O R B A ZA R F İKİ RENK BASKILI 6* ZA R F İKİ RENK BASKILI 3* AFİŞ Î35 GR, PARLAK KUŞE, DÖRT RENK 50* AFİŞ 35 GR, PARLAK KUŞE, DÖRT RENK 35* F Ö Y K A N G R U B U K A R T I 24 K A N B A Ğ IŞÇ I K A R T I 25 H E P A T İT B BROŞÜRÜ TEK SA Y F A ARKALI ÖNLÜ, 35 GR, PARLAK KUŞE KÂĞ ID A, DÖRT RENK 350 GR KUŞE KAĞID A, ON YU Z: P 795 PC + SİYAH A R K A Y Ü Z: P 795 PC ÖZEL KESİM 350 GR KUŞE K ÂĞID A, ÖN YÜ Z: P 795 PC + SİYAH A R K A Y Ü Z: P 795 PC ÖZEL KESİM 5 GR, M A T KUŞE KAĞIDA, ÇİFT TARAFLI, TEK KIRIM, 4 RENK BASKILI 0* ,5*5, ,5*5, * H E P A T İT C BROŞÜRÜ 5 GR, M A T KUŞE KÂĞIDA, ÇİFT TARAFLI, TEK KIRIM, 4 20*

4 I 27 j AIDS BROŞÜRÜ TÜRKKIZILAYI TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARÎ ŞARTNAME RENK BASKILI ] 5 GR, M A T KUŞE KAĞIDA, ÇİFT TARAFLI, TEK KIRIM, 4 RENK BASKILI. 'M l'- 20* İ 28 j SİFİLİS BROŞÜRÜ 5 GR, M A T KUŞE KAĞIDA, ÇİFT TARAFLI, 4 RENK BASKILI 0* ! 26 \ I AN E M İ BROŞÜRÜ K A N G RUPLAR BROŞÜRÜ T Ü B E R K Ü L O Z BROŞÜRÜ M 5 GR, M A T KUŞE KAĞID A, ÇİFT TARAFLI, TEK KIRIM, 4 İ RENK BASKILI 20* GR, M A T KUŞE K ÂĞID A, ÇİFT TARAFLI, İKİ KIRIM, 4 RENK BASKILI 2 *29, GR, M A T KUŞE KAĞIDA, ÇİFT TARAFLI, 4 RENK BASKILI 0* ! 29 K A L A - A Z A R BROŞÜRÜ 5 GR, M A T KUŞE KAĞ ID A, ÇİFT TARAFLI, 4 RENK BASKILI 0* I 32 G O N O B E (BEL SO Ğ U K L U Ğ U ) BROŞÜRÜ T O K S O P L A Z M A BROŞÜRÜ S IT M A (M A L A R Y A ) FÖ YÜ 5 GR, M A T KUŞE KAĞIDA, ÇİFT TARAFLI, 4 RENK BASKILI 0* GR, M A T KUŞE KAĞID A, ÇİFT TARAFLI, 4 RENK BASKILI 0* GR, M A T KUŞE KAĞIDA, ÇİFT TARAFLI, 4 RENK BASKILI 20* B R U C E L L A FÖYÜ 5 GR, M A T KUŞE K AĞID A, ÇİFT TARAFLI, 4 RENK BASKILI 0* ! 35 j t! 36 O S T E O M Y E L IT BROŞÜRÜ TE LLİ B L O K N O T CEPLİ D O SYA 37 K A R T O N Ç A N T A 39 j 40 4! K A R T V İZ İT S O S Y A L H İZ M E T L E R T A N IT IM K İTABI ST A N D A R T D A V E T İY E V E ZA R FI S T A N D A R T D O SY A K İTA P Ç IĞ I Y Ö N E T M E L İK K İT A P Ç IK L A R I K A T IL IM C I K İT A B I PROJE H A Z IR L A M A E Ğ İT İM İ KİTABI STR ATEJİK PLAN FİKİR KUTUSU A FİŞLERİ 204 YILI F A A L İY E T R A P O R L A R ) K IZ IL A Y U Y U M E Ğ İT İM İ K A T IL IM C I K İTA B I K IZ IL A Y U Y U M E Ğ İT İM İ EĞ İTİC İ 5 GR, M A T KUŞE K A Ğ ID A, ÇİFT TARAFLI, 4 RENK BASKILI 0* G R } PARLAK KUŞE K A Ğ ID A ÖN VE A R K A Y Ü Z 2 RENK, K A P A K İÇLERİ TEK RENK BASKI, DIŞ YÜ ZÜ M A T SELEFON K A P LAM A LI, ÜSTTEN SPİRALLİ, B E Y A Z RENKTE M ETAL 7,5*5.000 SPİRAL 300 GR, PARLAK KUŞE KAĞID A, ÖN Y Ü Z 2 RENK, ARKA YÜ Z TEK RENK BASKI, DIŞ Y Ü Z M A T SELEFON KAPLAM ALI 32* V E Y A BÖLGESEK LAK - TASARIM A GÖRE 300 GR, K RAFT K AĞ ID A 2 RENK BASKILI TÜRK KIZIL A YI LOGOSU BASKILI 25*35 * GR PARLAK KUŞE K A Ğ ID A, ÖN VE A R K A M A T SELEFON K A P LAM A LI, 2 RENK BASKILI 8,5* RENK BASKILI, IÇ SA YF A L A R 35 GR M A T KUŞE VE PARLAK VERNİKLİ, KAPAK 250 GR M A T KUŞE, M A T 20* SELEFONLU VE BÖLGESEL LAK, 00 SAYFA DİPLOM AT ZARF, 0 GR PENCERELİ, 2 RENK BASKILI TÜRK KIZILA Yİ LOGOLU BASKI *22,5 300 A 5, 250 GR K ARTO N K APAK (SELEFON), AM ERİKAN CİLT, 90 GR M A T KUŞE KAĞIT, 00 SAYFA 5* RENK B ASK I, KAPAK 300 GR KUŞE KAĞ IT + M A T SELEFON, İÇ 90 GR,. H AM UR K A Ğ IT 6*23, SA Y F A, DIŞ KAPAK PARLAK SELEFON (300 GR), M A T KAĞIT (35 GR), İPLİK DİKİŞ, AM ERİKAN CİLT 7*23,5 300 C M Y K, IÇ: 90 GR,. H AM UR, KAPAK: 350 GR M A T KUŞE (90 SPİRALLİ, 0 AM ERİKAN CİLT) SA YFA: 75 A4 00 H 5 GR M A T KUŞE, 50 SAYFA, SIV A M A K APAK + 4 C M YK M A T SELEFON 25* GR M A T KUŞE, C M YK + 4 RENK, 50* KAPAK 250 GR, RENKLİ, İÇ BASKILAR 80 GR RENKLİ A4 00 D İKEY, 80 GR, A4, SİYAH B E Y A Z, RENKLİ K A P A K,26 SAYFA 2*29,7 20 D İKEY, 80 GR, A4, SİYAH BEYAZ, RENKLİ KAPAK, 400 SAYFA 26*

5 TÜRKKIZÎLAYİ TURK K ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İ - t M O D Ü LÜ Ç ALIŞT A Y K A T IL IM C I KİTABI DİKEY, 80 GR, A4, SİYAH B EYAZ. RENKLİ KAPAK, 26 SAYFA.... _... _... ''.-v-' 2 *29,7 80! 5... I- 53! PFN Fİ FTİTİC İ DİKEY. 80 GR, A4, RENKLİ ÇIKTI. RENKLİ KAPAK, 200 GR, 97 E G IT IM I K A T IL IM C I 0, x,.r, KİTABİ 2 0 H YILI G E N E L E Ğ İTİM RAPO RU j (A N A ) 204 YILI G E N E L E Ğ İT İM RAPORU (Ö ZET) ETKİLİ T A K IM Ç A L IŞ M A S I E Ğ İT İM İ K A T IL IM C I K İTABI ETKİLİ SU N U M H A Z IR L A M A İLK E LERİ E T K İN SUNUM T E K N İK L E R İ E Ğ İT İM İ K A T IL IM C I K İTABI M Ü Z A K E R E K A Y IT G ELEN E V R A K K A Y IT GİDEN E V R A K K A Y IT E V R A K Z İM M E T SAYFA DİKEY, 50 SAYFA,.00 GR, I. HAM UR, M A T KUŞE RENKLİ I BASKI, KAPAK ÖZELLİĞİ 300 GR BRİSTOL SELEFONLU, DİKİŞLİ CİLT DİKEY, 26 SAYFA, 00 GR,. H AM UR, M A T KİJŞE RENKLİ BASKI, KAPAK ÖZELLİĞİ 300 GR BRİSTOL SELEFONLU, DİKİŞLİ CİLT DİKEY, 80 GR, A4, SİYAH BEYAZ., RENKLİ KAPAK, 200 GR, 38 SAYFA DİKEY, 80 GR, A4, RENKLİ ÇIKTI, RENKLİ KAPAK, 200 GR, 48 SAYFA 2*29,7 30 2*29, *29,7 00 2*29,7 00 2*29,7 30 KAPAKLI SAYFA N U M AR ASI 500 YAPRAK 42*30 KAPAKLI SAYFA N U M ARASI 500 YA P R A K 42*30 6 KAPAKLI SAYFA NUM ARASI 500 YAPRAK 42*30 7 KAPAKLI SAYFA NUM ARASI 500 YAPRAK 20* E V R A K İAD E CİLT KAPAKLI 00 YAPRAK 4* r 65 j D ÂH İLİ Z İM M E T GİDEN Z İM M E T E T İM E S G U T Y E R L E ŞK E Sİ N Ö N E T Z İY A R E T Ç İ K A Y IT CİLT KAPAKLI 00 YAPRAK 6*23 3 CİLT KAPAKLI 00 YAPRAK 6*23 3 CİLT KAPAKLI 00 YAPRAK 30*2,5 2 CİLT KAPAKLI 00 YAPRAK 30*2,5 3 İNSERT 5 GR, ARKALI ÖNLÜ BASKI, M A T KUŞE, DÖRT RENKLİ 20* AFİŞ 5 GR, PARLAK KUŞE, DÖRT RENKLİ 28* AFİŞ 5 GR, PARLAK KUŞE, DÖRT RENKLİ 35* AFİŞ 5 GR, PARLAK KUŞE, DÖRT RENKLİ 50* AFİŞ 5 GR, PARLAK KUŞE, DÖRT RENKLİ 70* A L M A N A K VE K A R T O N Ç A N T A SA YFALAR : IÇ SA YF A L A R 6, YA N KAĞ ITLAR 8 EBAT: 28,5 X 27,5 ( KAPAK, İÇ SA YF AL AR, YA N KAĞITLAR DAHİL) RENK: KAPAK 4 RENK VE LOKAL LA K ( 4 + ), İÇ SA YFALAR : 4 RENK + PARLAK VERNİK (4+), Y A N KAĞITLAR RENKSİZ ( 0 ) KÂĞ IT GRAMAJLARI: K APAK 70 GR M A T KUŞE KÂĞIT, İÇ SA YFALAR 70 GR M A T KUŞE K AĞ IT, YAN KAĞIT 200 GR M A T KUŞE LAM İSYO N : KAPAK DIŞ YÜ Z M A T SELEFON VE LOKAL LAK, İÇ SA YFALAR LO K AL PARKLAK VERNİKLİ, Y A N KAĞ ITLAR M A T SELEFONLU

6 j j ; 7 ] 73 \ \D FR Gİ+POSTER j I G A Z E T E G E N E L BROŞÜR İN G İL İZ C E -T Ü R K Ç E 74! SÜ M EN T A K V İM İ! 75 İ 76 ;! M A S A T A K V İM İ Ü Ç G EN T A K V İM BASKI S J K İT A P D İZG İSİ M İZA N P A JI VE BASKISI T E Ş E K K Ü R BELG ESİ BASKISI TÜRKKSZLAY 668 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME K A R T O N Ç A N T A EBAT: 40 X 75,8 RENK: 4 RENK VE GOFRELİ LOKAL LAK KÂĞIT: M A T KUŞE 300 GR. LAM İS Y O N : DIŞ YÜ Z M A T SELEFON CİLT: ÖZEL KESİM VE YAPIŞTIRM A YAPILIP ÇAN TA İPİ j TAKILACAKTIR. EBAT 20,8 X 2,6, İÇ SAYFA 96 (6 FORM A), 90 GR M A T KUŞE, 4 RENK,. ÖN + A R K A BASKILI K A P A K : PARLAK KUŞE 200 GR, 4 RENK ÖN + A R K A BASKI, LOKAL LAK V E Y A M A T YA DA PARLAK SELEFON ( TASARIM A G Ö R E ) C İL T : İPLİK DİKİŞ P O STER: EBAT 50X70, 4 RENK BASKI. PARLAK KUŞE, 30 GR, 3 KIRIM YAPILIP DERGİ İÇİNE KONULACAKTIR. ÎKİ KIRIM, 8 YAPRAK, 6 SAYFA, 70 GR ENZO KİTAP KÂĞIDI RENK: 4 RENK BASKI İÇ SAYFA 24*6, 36 SAYFA, Î35 GR M A T KUŞE, 4+4 RENK KAPAK 24*6, 250 GR, M A T KUŞE, 4+0 RENK, TEK Y Ü Z M A T SELEFON TEL DİKİŞ 4 RENK (C M Y K ) BASKILI, 300 GR, M A T KUŞE KAĞIT, 9 YA P R A K (38 SA YFA), Ö N -ARKA BASKILI, BÜTÜN SAYFALAR AYRI AYRI BASK ILACAK ŞEKİLDE, 45 CM TARAFINDAN PARÇA SPİRALLİ OLACAKTIR. 85 YAPRAK, 368 SA YFA, 80 GR,. H AM UR K AĞ IT, 2 SAYFA (K IZILAY FOTOĞRAFLARI), RENKLİ O LARAK HER AYIN SONUNDA GİRECEK VE TEK KENARDAN DELİNECEKTİR. ÜSTTEN 24 M M, ALTTAN 70 M M, İKİ DELİK ARASI 35 MM K EN ARDAN, 4 M M İÇERİDEN DELİNECEKTİR. T A K V İM YAPRAKLAR I: 6 YAPRAK, 200 GR M A T KUŞE, 4+4 BASKILI, 2*4 TAŞIYICI ÖN ARKA KISIM 2*4, T A B A N : 8 CM, 450 GR, AM ERİKAN BRİSTOL, 2+0 BASKISIİ 2 CM TARAFIN D A N (ÜST KISIM) DOUBLE SPİRAL, B E Y A Z RENK EBAT: İÇ S A Y F A L A R 24* 8, KAPAK 24,7*8,5, 60 GR, ENZO KİTAP KÂĞIDI RENK: İÇ SA YF A L A R TEK RANK, KAPAK 4 RENK, SA YFA SAYISI 600 SAYFA (TAHMİNİ) U Y G U L A M A K A P A K ÖN YÜ ZE Yİ M A T SELEFON CİLT İPLİK DİKİŞ, SIVAM A KARTO N KAPAK PAKETLEM E KAİTAP AĞIRLIĞI D İKKATE A LIN AR A K 0 V E Y A 2 0 Lİ PAKETLER HALİNDE L! ( \ - '-V / / < ' ) ;v' * * * * * GR, TUALE LİNEN, KÂĞIT 4 RENK, ÇİFT Y Ü Z BASKI 20* T O R B A Z A R F B ASK ISI 2+0 RENK, 0 GR, H AM U R 7* T O R B A Z A R F BASKISI 2+0 RENK, 0 GR, HAM UR 26* RED K A R T I NUMUNESİNE GÖRE 0* K A B U L K A R T I NUM UNESİNE GÖRE 0* A N A L İZ 400 SA YF A, ARKALI ÖNLÜ CİLTLİ 28,5* K A R T V İZ İT NUM UNESİNE GÖRE A R A Ç Ç IK IŞ FIŞI VE G Ö R E V K Â Ğ ID I NUM UNESİNE GÖRE 8* Z A R F NUM UNESİNE GÖRE 25*

7 TÜRKKİZILAY! TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ; ^ ' '< // Z A R F NUM UNESİNE GÖRE 3 5 * 2 6 ; AFİŞ DİKEY, 5 GR, PARLAK KUŞE; ÇOK RENKLİ 50* ı İ 94 ī K A T İL IM BELGESİ j Y A T A Y, 250 GR, KUŞE, EN A Z 4 RENK BASKI 2*29, K İTAP I G E N Ç L İK K O L L A R I K L A V U Z S E T İ j j DIŞ KAPAK 300 GR, KUŞE SELEFON, IÇ KISIM 70 GR PARLAK KUŞE, İPLİK DİKİŞ SUNUM D O SYASI: 0 SAYFA, A4, KIRMIZI RENK EL KİTABI: A5, YAKLAŞIK 20 SAYFA, DIŞ K APAK 300 GR KUŞE SELOFON, İÇ KISIM 70 GR PARLAK KUŞE KAĞIT FORM VE D O K Ü M A N LAR: 5 SAYFA, A4 EBATLARINDA, RENKLİ CD: BİLGİ YÜKLENM İŞ HALİYLE 4,5* ,5*2 200! EL BROŞÜRÜ 70 GR, KUŞE ARKALI ÖNLÜ, ÇOK RENKLİ BASKI 0* K IZ IL A Y KULÜP jd E FTERİ j İ AŞEVİ T A N IT IC I K İTAP İ K A T IL IM C I BELGESİ j 20 YAPRAKLI, ÇİZGİLİ SAYFALAR, 4 RENK BASKI, 3. H AM UR, 80 GR, K APAK 300 GR, AM ERİKAN BİRSTOL, 4 RENK, SELEFONLU, TEL DİKİŞLİ DİKEY, A 4, C M Y K 4 RENK, î 35 GR M A T KUŞE, İÇ SAYFALAR 250 GR M A T KUŞE, K A P A K M A T SELEFONLU, 50 SA YFA 2*29, GR, TT.JALE LİNEN, KAĞ IT 4 RENK 2*29,7 300 IT E Ş E K K Ü R BELG ESİ 250 GR, TUALE LİNEN, KAĞIT 4 RENK 2*29,7 00 MADDE 2 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI İhaleye katıimak steyenlerden aşağıdak şartlar aranır. A. Türkye dek teblgat adres (Telefon, faks vs.) B. Tcaret ve Sanay Odası Belges (205 yılı çnde alınmış) a) Gerçek kş olması halnde, lglsne göre Tcaret ve Sanay Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar sclne kayıtlı olduğunu gösterr belge, b) Tüzel kş olması halnde, Tüzel kşlğn sclne kayıtlı olduğu Tcaret ve Sanay Odasından veya dar merkeznn bulunduğu yer mahkemesnden veya benzer br makamdan 205 yılı çnde alınmış tescl belges. c) Ortak grşm olması durumunda ortak grşm oluşturan gerçek veya tüzel kşlern her brnn (a) veya (b) bentlerndek esaslara göre alacakları belgeler le Ortak Grşm Belges C. îmza srküler a) Gerçek kş olması halnde noter tasdkl mza srküler, b) Tüzel kş olması halnde, tüzel kşlğn noter tasdkl mza srküler, c) Ortak grşm olması halnde ortak grşm oluşturan gerçek kş veya tüzel kşlern her brnn (a) veya (b) fıkralarındak esaslara göre temn edecekler belge, D. İstekller adına vekaleten ştrak edlyor se stekl adına teklfte bulunacak kmselern vekaletnameler le vekâleten ştrak edenn noter tasdkl mza srküler/mza beyannames vermes, E. Dğer Belgeler a) Tcaret Scl Gazetes (Frmanın tesclne, faalyet alanına, ortaklıklarına vb. blglerne lşkn son durumunu gösterr) b) İdar, Teknk Şartnamelern ve eklernn okunup ncelendğ, bütün bükümlernn kabul edldğ anlamını taşımak zere kaşel ve mzalı İdar ve Teknk Şartname, e) Şartname Alındı Makbuzu d) Verg Levhası fotokops e) Frmanın, Kamu halelernden yasaldı olmadığını çeren ve ekte yer alaıı taahhütname (Frma yetkls tarafından kaşelenerek mzalanmış olarak) F. TEKNİK ŞARTNAMELERDE İSTENEN BELGELER 6

8 TÜRKKİZ.AYI // $ /'] \ "l / >. s 3. v ; 86ç \ : - ı TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜ % %/' V ' jj İDARİ ŞARTNAME ' \ G. stekllern ortak grşm olması halnde, ortaklarca mzalanan "Ortak Grşm BeyarütataeS** (îş ortaklığının her br ortağı tarafından A-B-C-D-E.a.d.e bentlernde yer alan belgelern ayrı ayrı sunulması zorunludur.) H. Bu Şartnamenn 6/C maddesnde yazılı mktarda geçc temnat vermes. L Bu Şartnamenn 4. maddesnde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklfn vermes, e İhaleye katılan Frma temslcs, yetk belges, nüfus cüzdanı (kmlk belges) ve frma kaşesn yanında bulunduracaktır. Yetk belges noter tasdkl değlse frma yetklsnn mza srküler le brlkte braz edlecektr. İHALEYE KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYLI İMZA BEYANNAMESİ VEYA İM ZA SİRKÜLERİ DE BERABER GETİRECEKTİR. İstekllern ortak grşm olması halnde, ortak grşm oluşturan her br steklnn yetkls veya ortak grşm oluşturan stekller adına vekalet bulunan kş/kşler haleye ştrak cdecektr. İ h a l e y e k a t l m cn İ s t e n e n b e l g e l e r İ n ş a r t n a m e d e k s r a y a g ö r e DÜZENLENMELERİ VE ASIL VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ OLMASI GEREKMEKTEDİR, MADDE 3; İHALELERE K ATILAM AYACAK OLANLAR Aşağıda a, b, c ve d maddesnde sayılan gerçek veya tüzel kşler, pay oranına bakılmaksızın tüzel kşlern ortakları, kend adına, vekaleten veya temslen başkaları adına ve bu kşlern pay oranına bakılmaksızın ortağı olduğu şrketler Kuruluşun halelerne doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yasaklılık süres sonuna kadar katılamazlar. (Son durumu gösterr Tcaret Scl Gazetes brazından stekl sorumludur) a) Genel Merkez le Şubelern zorunlu ve htyar organlarının üyeler le bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşler, b) Trk Kızılayı çalışanları ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşler, c) İşbu şartnamenn 8. ve 9. maddelernde söz edlenlerden, GMYK tarafından karara bağlanarak Türk Kızılayı halelerne katılımı yasaklananlar, d) İşbu şartnamenn 8. ve 9. maddelernde belrtlen hususlardan dolayı; Türk Kızılayı veya Türk Kızılayı mensupları vc çalışanları le hukuk htlafı olanlar (hukuk htlafın netcelenmesn beklemeye gerek görlmekszn) br yıl süre le halelere katılamazlar. Türk Kızılayı le tcar lşkye gremezler. e) Kamu halelernden yasaklı olanlar yasaklılık süresnce T'ürk Kızılayı halelerne katılamazlar. 0 Genel Merkez le Şubelern zorunlu ve htyar organlarının üyeler le Türk Kızılayı personel ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kmseler, Türk Kızılayı mn gayrmenkullernden kracı olarak yararlanamaz, bunları satın alamaz. g) Genel Merkez le Şubelern zorunlu ve htyar organlarının üyeler le Türk Kızılayı personel ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kmseler, Kuruluşun İktsad İşletmeler le hçbr şeklde tcar lşkde bulunamazlar. Bıı yasaklara rağmen haleye katılan stekllern temnatları gelr kaydedlr ve bunlardan br üzerne hale yapılmışsa ptal edlerek geçc temnatı gelr kaydedlr; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesn temnatı gelr kaydedlr ve hesabı genel hükümlere göre tasfye edlr. MADDE 4: İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI İhale dosyaları, aşağıda belrtlen belgeler çerecek şeklde hazırlanacaktır. 4.. P numaralı zarfın çersne İdar Şartname madde 2 dek İhaleye Greblme Şartları stenen belgeler konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfın üzerne İhale İdar ve Teknk Belgeler bares yazılacaktır. 7

9 T FİRMA ADI VE ADRESİ j TÜRKKIZLAYI '040 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME j DİJİTAL VE OFSET BASKI HİZMETİ ALIM İHALESİ! İHALE İDARİ ve TEKNİK BELGELERİ ZARFI TÜRK K IZILA Y GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ıale Kurulu Başkanlığına L... ANKARA numaralı zarfın çersne sadece teklf mektubu ve temnat konulacak zarf kapatılacak, zarfın çe'snde başka hçbr evrak konulmayacak ve kapalı zarfın üzerne "Teklf ve Temnat Mektubu bares yazılacaktır _ r FİRMA ADI VE ADRESİ 2 NOLU! ZARF İDİJİTAL VE OFSET BASKI HİZMETİ ALIM İHALESİ ^TEKLİF VE TEMİNAT MEKTUBU ZARFI TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kurulu Başkanlığına ANKARA 4.. ve 4.2 maddelerne göre hazırlanan 2 zarf, tarh saat 0:00 a kadar Ataç Sokak No:32 Yenşehr/ANKARA adresndek Türk Kızılay] İdar İşler Brm/Evrak Servsne ulaşacak şeklde verlecek/gönderlecek ve 2 ayrı evrak numarası alınacaktır. Postada meydana gelen geckmelern sorumluluğu steklye attr. Son teklf verme saatnden soma ( saat 0:00), aynı gün mesa saat çersnde gelen hale dosyalarını değerlendrmeye alıp almamaya İhale Kurulu yetkldr Türk Kızılayı, gerekl gördüğü takdrde br duyum e son teklf verme tarhn ( , saat 0:00) ler br tarhe erteleyeblr. Bu durumda, Türk Kızılayı ve teklf sahbnn daha önce belrtlen teklf verme tarhne kadark tüm hak ve yükümlülükler yen belrlenen başvuru tarhne kadar geçerl kalır. pts. İDARİ ŞARTNAMENİN 4.. VE 4.2. MADDELERİNDE HAZIRLANIŞ ŞEKLİ! AÇIKLANAN İKİ ZARFTAN BİRİNİN EKSİK OLMASI HALİNDE İSTEKLİ İHALE DIŞI BIRAKILACAKTIR Teklf mektubunda İdar-Tekıık Şartnamelern ve eklernn tamamen okunup aynen kabul edldğ belrtlecek ve teklf edlen fyat, rakam ve yazı le açık olarak yazılacaktır.. TEKLİFLER EKTE YER ALAN TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE HER BİR KALEM MALZEME İÇİN AYRI AYRI BİRİM VE TOPLAM FİYAT OLARAK KDV HARİÇ TL CİNSİNDEN VERİLECEKTİR. * DEĞERLENDİRME, DİJİTAL BASKI VE OFSET BASKI İÇİN AYRI AYRI TOPLAM FİYATLARI ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.. ALTERNATİF TEKLİF KABUL EDİLMEYECEKTİR.. ŞARTLI TEKLİF KABUL EDİLMEYECEKTİR.. FİRMA BASIMI YAPILAN VE BASIM ESNASINDA KAYDEDİLEN GÖRSEL MATERYALLERİN GİZLİ BİLGİLER OLDUKLARINI KABUL EDER VE TÜM BİLGİLERİ, DOKÜMANLARI VE VERİLERİ KURUM AKSİ BİR TALEPTE BULUNMADIĞI SÜRECE DAİMA GİZLİ TUTAR.. OFSET BASKI İÇİN İSTEKLİ FİRMA ANKARA MERKEZLİ OLACAK VEYA ANKARA DA ŞUBESİ BULUNACAK OLUP BUNA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDE İSTENEN BELGEYİ İHALE EVRAKLARI İLE BİRLİKTE İBRAZ EDECEKTİR* FİRMA ŞUBESİNİN AN KARA DA OLMASI HALİNDE, OFSET BASKI TEKNİK ŞARTNAMENİN 3. MADDESİNDE BELİRTİLEN MAKİNE PARICINA FİRMANIN AN K ARA DA BULUNAN 8

10 TÜRKKİZILÂY \ ÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ŞUBESİNİN SAHİP OLMASI VE KAPASİTE RAPORUNU GEREKMEKTEDİR. OFSET BASKI İSLERİNE İLİŞKİN OLARAK, - EN UYGUN TEKLİF VEREN FİRMA VE EN UYGUN TEKLİF VEREN 2. VE 3. FİRMALARLA SÖZLEŞME YAPILACAKTIR. TÜRK KIZILAYFNİN İHTİYACI OLAN BASKI İŞLERİNDE TEKNİK ŞARTNAMEDE \ BELİRTİLEN ÖZELLİKLERİN AYNI OLMASI DURUMUNDA EKLİ TABLODA BELİRTİLEN \ MİKTARDA ARTIŞ VEYA AZALIŞ OLSA BİLE, İHALEDE EN UYGUN TEKLİF İÇEREN \ FİRMADAN, İHALEDE TEKLİF ETTİĞİ BİRİM FİYAT ÖZERİNDEN SATIN ALMA YAPILACAKTIR. - ANCAK, TÜRK KIZILA YFNİN İHTİYACI OLAN BASICI HİZMETİ, EKTE YER ALAN TEKNİK ÖZELLİKLERDEN FARKLI OLDUĞU TAKDİRDE; SÖZLEŞME YAPILAN 3 FİRMADAN DA TEKLİF İSTENECEK OLUP; GELEN TEKLİFLER TÜRK KIZILAYI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK, EN UYGUN TEKLİF VEREN FİRMAYA SİPARİŞ VERİLECEKTİR. - SÖZLEŞME YAPILAN HER 3 FİRMA DA TÜRK KIZILA YENİN TEKLİF TALEPLERİNE FAKS YOLUYLA AYNI GÜN İÇİNDE CEVAP VERECEKTİR. AYNI GÜN İÇİNDE CEVAP VERİLMEMESİ DURUMUNDA, SÖZLEŞMENİN FESHİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR. DİJİTAL BASKI İSLERİNE İLİŞKİN OLARAK - EN UYGUN TEKIJF İÇEREN FİRMA VE EN UYGUN TEKLİF VEREN 2. VE 3. FİRMALARLA \ SÖZLEŞME YAPILACAKTIR. I ~ TÜRK KIZILA YENİN İHTİYACI OLAN DİJİTAL BASKL İŞLERİNDE TEKNİK ŞARTNAMEDE \ BELİRTİLEN ÖZELLİKLERİN AYN I OLMASI DURUMUNDA EKLİ TABLODA BELİRTİLEN \ MİKTARDA ARTIŞ VEYA AZALIŞ OLSA BİLE, İHALEDE E N UYGUN TEKLİF VEREN \ FİRMADAN, İH/ÎLEDE TEKLİF ETTİĞİ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN SATIN ALMA \ YAPILACAKTIR.! -ANCAK, TÜRK KIZILA YFNİN İHTİYACI OLAN BASKI HİZMETİ, EKTE YER ALAN TEKNİK \ ÖZELLİKLERDEN FARKLI OLDUĞU TAKDİRDE; SÖZLEŞME YAPILAN 3 FİRMADAN DA I TEKLİF İSTENECEK OLUP; GELEN TEKLİFLER TÜRK KIZILAYI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK, EN UYGUN TEKLİF VEREN FİRMAYA SİPARİŞ VERİLECEKTİR. - SÖZLEŞME YAPILAN HER 3 FİRMA DA TÜRK KIZILA YFNİN TEKLİF TALEPLERİNE FAKS YOLUYLA AYNI GÜN İÇİNDE CEVAP VERECEKTİR. AYN I GÜN İÇİNDE CEVAP I VERİLMEMESİ DURUMUNDA, SÖZLEŞMENİN FESHİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ! UYGULANACAKTIR İhale Kurulu rakam ve yazıyla belrtlen teklf fyatında farklılık bulunması halnde, yazı le belrtlen teklf tutarım dkkate alır. Esasa etk etmeyen dğer şekl unsurlardak noksanlıklar steklye! tamamlattırılarak teklf değerlendrmeye alınır.!. MADDE 5: TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ! Teklfler, teklf mektuplarının açıldığı günden tbaren asgar 90 takvm günü geçerl olacaktır. İhaley kazanan stekl le yapılacak sözleşme netcesnde teklflern geçerllk süres olarak sözleşme süres esas alınacaktır. Bazı stsna durumlarda Türk Kızılayı, teklf sahplernden teklflernn geçerllk süresn belrl br slıre çn uzatmalarını steyeblr. Türk Kızılayı mn uzatma steğ ve teklf sahbnn buna yanıtı posta veya faks le olacaktır. Teklf sahb, Türk Kızılayı tarafından talep edlen uzatma steğn kabul

11 % TÜRKKIZlLAY f v \ 86E ' \ \ TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -n u.' î İDARİ ŞARTNAME %j-, % \ - A etmezse bu durumu yazılı olarak teklf geçerllk süresnn btmnden önce olrfak^k^ydjylâ J'rk Kzılayrna bldrmek zorundadır. Bu durumda geçc temnatı ade edlr. Türk Kızılayı rn uatasteğn kabul eden teklf sahpler, geçc temnatın geçerllk süresn Türk Kızılayı nca stenen süre kadar uzatmakla yükümlüdür, ancak teklfnde herhang br değşklk yapamaz. MADDE 6; TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR A. Geçc veya kesn temnat olarak kabul edlecek değerler aşağıda gösterlmştr. a) Tedavüldek Türk parası b) Yürürlüktek mevzuata göre düzenlenmş ve Türkye de kurulan mevduat bankalar veya katılım bankalarının geçc temnat mektupları en az 20 takvm günü sürel olacaktır. G E Ç İ C İ - T E M İN A T ' M E k T Ü P M f M N İ 2 t f ^ K O N U S U T E K L İF L E R B E Ğ E R L E N D İR İL M E Y E C E K T İR İ Kesn temnatlar se, sözleşme süresnn 5 yıldan az olduğu şlerde, sözleşme süresnn 2 katı sürel, sözleşme süresnn 5 yıldan fazla olduğu şlerde se, sözleşme süres +5 yıl sürel olmalıdır. Yapım, bakım-onarım şlernde kesn temnatın süres, sözleşme süres +0 yıl olmalıdır. Sözleşmede garant süres varsa kesn temnatın süres garant süresnn sonuna kadar olacaktır. Garant süresnde kesn temnat tutarı, yarısına ndrleblr. (Yurtdışı bankalardan alınmış temnat mektuplarında Türk Bankalarının garants aranır.) c) Devlet Tahvller ve Hazne Bonoları d) Koııvertble yabancı paralar (Amerkan Dolan, Euro, İnglz Sterln, İsvçre Frangı) B. Temnatların Teslm Yer: Bankalarca verlen temnat mektupları ve dövzler dışındak nakt temnatlar Genel Müdürlüğümüz T.C. Zraat Bankası Bak anlı k ar/ Ankara Kamu Grşmc Şubes TR TBAN numaralı TL hesabına, dövz cns nakt temnatlar se T.C. Zraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Grşmc Şubes TR IBAN numaralı Euro hesabına veya TR IBAN numaralı Amerkan Doları hesabına yatırılır. (Dğer para brmler çn Mal İşler Bölümünün /509 dâhl telefon numarasından hesap numaraları temn edlr.) C. Geçc Temnat: Teklf sahpler, teklfler le brlkte teklf ettkler toplam fyatın en az % 3 nspetndek temnatı da vereceklerdr. Temnatlar, banka temnat mektubu se, Türk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tab olmadığından EKTE YER ALAN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE VERİLECEKTİR. Temnatların % 3,teıı az olması durumunda teklf geçersz sayılır. Fyat bakımından îk 3 sırayı alan stekllern temnatları hale kesnleşnceye kadar (sözleşme mzalanana kadar) Türk Kızılayı *nca muhafaza edlr. Bunun çn hçbr trazda bulunulamaz. İlk üç steklnn dışındak stekllern temnatları haleden soma ade edlr. İhale üstünde kalan İsteklnn geçc temnatı se, kesn temnat verlp, sözleşme mzalanması halnde ade edlr. Fyat bakımından en avantajlı 2. ve 3. İsteklnn geçc temnatları se sözleşme mzalandıktan sonra ade edlr. İstekllern ortak grşm olması halnde, toplam geçc temnat mktarı ortaklık oranına veya şn uzmanlık gerektren kısımlarına verlen teklf tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan br veya brkaçı tarafından karşılanablr. D. Kesn Temnat: İhale üzernde kalan lk steklden, sözleşme davetnn steklye yazılı olarak bldrlmesn müteakp 5 ş günü çnde 60,000,00 TL kesn temnat alınır. OFSET VE DİJİTAL BASKI İSLERİ İÇİN EN UYGUN FİYAT VEREN 2, VE 3, FİRM ALARLA YAPILACAK OLAN SÖZLEŞMELERDE, SÖZLEŞMEYE DAVETİNİN İSTEKLİLERE YAZILI OLARAK BİLDİRİLMESİNİ MÜTEAKİP 5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE OFSET VE DİJİTAL BASKI İSLERİ İÇİN AYRI AYRI OLMAK ÜZERE 0.000,00 TL KESİN TEMİNAT ALINIR, 0

12 TÜRKKIZLAY! f / \ %\ İ 868 MO '*»! îr TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ö >y V'.'., 7 İDARİ ŞARTNAME ^ ' v ' ' Satıcı tarafından herhang br suretle sözleşme şartlarına rayet edlmedğ takdrcie, Türk.'. Kztlayı protesto keşdesne ve hüküm sthsalne mahal olmaksızın akd fesh etmeye ve temnatı rat kaydetmeye yetkldr. Temnatın rat kaydedlmes le brlkte Türk Kızılayı zararları belrlennceye kadar steklnn dğer alacaklarına da el koyar. Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerne uygun bçmde yerne getrdğ anlaşıldıktan sonra kesn temnat ger verlr. Türk Kızılayı ııa verlen temnatlar her ne suretle olursa olsun haczedlemez ve üzerne htyat tedbr konulamaz. İhale üzernde bırakılan steklnn ortak grşm olması halnde, toplam kesn temnat mktarı ortaklık oranına veya şn uzmanlık gerektren kısımlarına verlen teklf tutanaklarına bakılmaksızın ortaklardan br veya brkaçı tarafından karşılanablr. M ADDE 7: TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ günü saat 0:00 a kadar stekllerce İdar îşler Brm/Evrak Servsne teslm edlen adet zarftan Nolu zarflar Lojstk Drektörlüğü tarafından açılacak, stekllern haleye grş evrakları ncelenecektr. N o lu zarfların açılması ve ncelenmes aşamasına stekller ştrak etmeyecektr. İhale grş evrakları uygun bulunmayan stekllern 2 Nolıı zarfları ade edlecek olup, haleye grş evrakları tam olan stekllern fyat ve temnat mektuplarına at 2 No lu Zarfları se, tarh saat 4:30 da frma temslclernn huzurunda açılacak, EN UCUZ FİYATI VERMİŞ OLAN İLK BES İSTEKLİNİN KATILIMIYLA AYNI GÜN VE SAATTE (05.06,205 Saat: 4:30) ACIK EKSİLTME YAPILACAKTIR. Açık eksltmeden çeklerek son teklfn veren stekller, tekrar teklf veremezler. Teklflern ncelenmes, değerlendrlmes ve karşılaştırılmasında kendsne yardımcı olması amacıyla Türk Kızılayı, teklf sahbnden teklf le lgl açıklama steyeblr. Açıklama steğ ve cevabı posta veya faks le olacak, ancak fyatta veya teklfn özünde hçbr değşklk yapılmayacak, teklf edlmeyecek ve buna zn verlmeyecektr. İhale Kurulu, teklf sahb veya vekl halede hazır bulunmadığı takdrde, kapalı teklfnde belrttğ fyatı son ve kesn teklf olarak kabul eder. ( No lu zarf açıldığında hale evrakının usulüne uygun ve yeterl olmaması durumunda, eksk evraklar tamamlanablecek ntelkte se steklnn eksk evrakını tamamlamayı talep etmes halnde, 2 No lu zarfın açılmasına kadar geçen süre zarfında eksklklern tamamlattırılmasına ve teklfn açılmasına İhale Kurulu karar verecektr. İhale Kurulunun kararı doğrultusunda, hale evrakj eksk, usulüne veya yeterl olmayan stekllern teklf ve temnatlarının bulunduğu kapalı zarflar hale sonuçlandıktan sonra açılmadan ade edlecektr.) M ADDE 8 - İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI Türk Kızılayı tarafından belrlenen teklflern geçerllk süresnn sona ermesnden önce, değerlendrmede uygun bulunan teklf sahbne gerekl onaylar alındıktan sonra teklfn kabul edldğ faksla teblğ ve ardından taahhütlü mektupla teyt edlecektr. İhaley alan stekl, şartnamede belrtlen esaslara göre tek nüsha olarak hazırlanan sözleşmey, teblğ tarhnden tbaren 5 şgünü çersnde kat temnatını yatırdıktan sonra mzalar. İsteklnn, sözleşmenn mza aşamasında hale tarh tbaryle kamu halelernden yasaklı olmaması gerekmekte olup, stekl sözleşme aşamasında bu hususla lgl taahhütname verecektr. Sözleşmey mzalamayan stekl temnatı Türk Kızılayı nca rat kaydedlr. Ancak, br garant süresn çermeyen mal ve hzmet almılarında, sözleşmeye davet yazısının teblğ tarhnden (adel taahhütlü olarak steklnn elne ulaştığı tarh) tbaren beş şgünü çersnde taahhütname vererek, söz konusu malzemey, müteakp 0 şgünü çnde stenlen mktar ve evsafta sözleşme

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE DOSYA NUMARASI: 12/ TARİH :.../.../2012 SAAT :...:00

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Proje Adı CEMER KENT EKIPMANLARI SA. TIC. LTD. STI. : İHALEYE DAVET MEKTUBU : Sonsuz Enerji Kaynağı Güneşten Doğa Dostu Enerji Üretim 19/12/2013 1. Sizi aşağıda belirtilen mal /hizmet / yapım işi

Detaylı

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri o Söz. Ek-1: Genel Koşullar o Söz. Ek-2: Teknik Şartname o Söz. Ek-3: Teknik

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5 Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt Ürünleri Motorin Euro Dizel, Fuel Oil 5 mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar TEKLĠF DOSYASI 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar 2 ĠSTANBUL HAZIRGĠYĠM VE KONFEKSĠYON ĠHRACATÇI BĠRLĠĞĠ (ĠHKĠB) AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEK TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON SEKTÖRÜ DEĞER ZĠNCĠRĠ PROJESĠ

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Gıda Maddesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Açık ihale usulü ile ihale edilen Gıda Maddesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye Açık ihale usulü ile ihale edilen Gıda Maddesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğü

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğü

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 16 KALEM LABORATUVAR CİHAZI ALIMI İŞİNE DAİR İHALE İLANI Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 16 Kalem Laboratuvar Cihazı alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı