TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR"

Transkript

1 TÜRKKIZILAYI 868 TÜRK KIZIL A Y GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR - Türk Kızılay: tarafından djtal ve ofset baskı yayın hzmet lanen hale edlerek kapalı zarfla teklf alınmak suretyle satın alınacaktır. 2- Frmalar, teklf ettkler fyatın en az % 3 nspetndek geçc temnatı teklfler le brlkte vereceklerdr. 3- İhaleye at şartnameler " Ataç Sok. No; 32 Yenşehr / ANKARA "adresndek Genel Müdürlüğümüzden ve Ahmedye Malı. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar / İSTANBUL adresndek Türk Kızılayı İstanbul Mtdürlüğü nden 00,00 TL karşılığında temn edleblr. İdar ve teknk şartnamelere lanları adresnden ulaşılablecektr. 4- Frmaların hale zarflarını en geç günü saat 0:00 a kadar Genel Müdürlüğümüz İdar İşler Evrak Brmne vermş / gençlermş ölffaicnt^et^km ehte 5-2 Nolu Teklf ve Temnat Mektubu zarfı günü saat I4:30 da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 6- Postada meydana gelecek geckmeler dkkate alınmaz. 7- Telgraf, mal ve faksla yapılacak müracaatlar dkkate alınmayacaktır. 8- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tab değldr.

2 TÜRKKZÎLAY! // : / ^^, <A8 f 'S s, />' ; TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ \ \ $ ;; İDARİ ŞARTNAME V *' y, A /* MADDE - İHALENİN KONUSU VE SEKLİ ' v " Türk Kızılayfmn htyacı olan aşağıdak tabloda cns ve mktarı belrtlen Djtal ve Ofset Baskı Hzmet teknk özellklerne ve/veya numunelerne göre kapalı zarfla teklf alınmak suretyle satın alınacaktır. Teknk şartnamesnde numunesne göre satın alınacağı bldrlen basım şlernn numuneler Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç Sok. No:32 Yenşehr / ANKARA adresndek Lojstk Drektörlüğü nden görüleblecektr. Sözleşme süres, sözleşmenn mzalandığı tarhten tbaren (br) yıldır. Satm alınacak hzmete lşkn özellkler eld teknk şartnamelerde gösterlmş olup; eld Teknk Şartnameler şbu dar şartnamenn ayrılmaz br dzün teşkl eder.» Teknk Şartnamelere uygun olmayan teklfler geçersz sayılacaktır. e Teknk özellkler belrtlen, baskısı yapılacak materyallern baskı adetler, yaklaşık rakamlar olup, söz konusu adetler Kurumu hçbr şeklde taahhüt altına almaz. Kurum, baskı kalemler ve baskı adetlernde değşklk yapma baklana sahptr. DİJİTAL BASKI ALIM İHALESİNE AİT MALZEMELERİN CİNS, M İKTAR VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ SIRA NO B A S K I İŞİNİN AD I T E K N İK Ö Z E L L İK L E R E B A T! T Ü R K B A Y R A Ğ I NUM UNESİNE GÖRE 00*50 24 '2 J \! 4! 5! 6 7 8! 9 ıo ı. I! 5 K IZ IL A Y B A Y R A Ğ I (C M ) NUMUNESİNE GÖRE 75* 0 24 ISO B A Y R A Ğ I RASHEL K U M A Ş, TEK K A T BASK] 00*50 24 K IR L A N G IÇ B A Y R A Ğ I K IR L A N G IÇ B A Y R A Ğ I G Ö N D E R B A Y R A Ğ I G Ö N D E R B A Y R A Ğ I A D E T TÜRK KIZILA YI ARM ASI BASKILI 70*80 00 TÜRK B AYR AĞ I BASKILI 70*80 50 TÜRK K IZILA YI ARM ASI BASKILI 00*50 5 TÜRK B A Y R A Ğ I BASKILI 00*50 5 R O L L U P M E K A N ZM ALI V E SA K L A M A KABLI 80* B İL LB O A R D 2*3, SOM 5 G R /M 2 M A T KUŞE SU BAZLI B LU B AC K ÖZELLİĞİNE SAHİP BİLLBOARD KAĞIDI VE ONA U YG U N M A T B A A BOYASI 200* R A K E T B O A R D KAĞIT 35 GR, BLACK LIGHT, TEK PARÇA 8,5* M E G A L İG H T 20 GR, FİBERMARK C M YK, 4 RENK 354* B İL LB O A R D PLUS 20 GR, FİBERMARK C M Y K, 4 RENK 354* P A N K A R T ALTTAN ÜSTEN KUŞGÖZLÜ VİNİL BASKI + C M YK 50* P A N K A R T ALTTAN ÜSTTEN SOPALI VE İPLİ VİNİL BASKI + C M Y K 80* P A N K A R T ALTTAN ÜSTTEN KUŞGÖZLÜ VİNİL BASKI + C M YK 00* Y Ö N E T İM K U R U LU P O STERİ F O T O Ğ R A F K A T O L O Ğ U K IR L A N G IÇ B A Y R A Ğ I 80 GR, C M Y K 4 RENK, POSTER KAĞIDI 50* SAYFA, 70 GR PARLAK KUŞE IÇ SA YFALAR, 2M M M U K A V V A Ü STÜ SIVAM A KAPAK T A K M A + M A T SELEFON, 4+4 RENK 2*2 350 ALTTAN Ü STEN SOPALI, İPLİ, VİNİL BASKI 70*50.000

3 TÜRKKIZILAYI Ü : f - / r \ 868 n 7>: ı \ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ \, ^ ; J o İDARİ ŞARTNAME % OFSET BASKI ALIM İHALESİNE AİT M ALZEM ELERİN CİNS, M İKTAR VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ SIRA N O ) I 5 ; 6 BASKI İŞİNİN ADİ T E K N İK Ö Z E L L İK L E R E B A T (C M ) A D E T AFİŞ 5 GR PARLAK KUŞE DÖRT RENKLİ 30* AFİŞ 5 GR PARLAK KUŞE DÖRT RENKLİ 50* AFİŞ 5 GR PARLAK KUŞE DÖRT RENKLİ 70* D A V E T İY E ZARFI B E Y A Z ZAR]7 05*240 M M D O N Ö R S O R G U L A M A FO R M U.HAM UR KÂĞ IT İKİ RENK (SİYAH-KIRMIZI) _ A R A Ç G Ö R E V EMRİ OTOKOPİLİ (2 NÜSHA) (NUMUNESİNE GÖRE) j j t 2 I! 3 j A R A Ç K İL O M E T R E T E ST SİZ T A M KAN N A K İL F O R M U TE ST TÜ P LERİ N A K İL FO R M U S E R O P O Z İT İF K A N B AĞ IŞÇ ISI T A K İP DEFTER M E R K E Z S E R O P O Z İT İF KAN B AĞ IŞÇ ISI K A Y IT F O R M U G ELEN E V R A K K A Y IT GİDEN E V R A K K A Y IT CİLTLİ - CİLTSİZ (NUMUNESİNE GÖRE) - 00 OTOKOPİLİ (2 NÜSHA) (NUMUNESİNE GÖRE) OTOKOPİLİ (2 NÜSHA) (NUMUNESİNE GÖRE) CİLTLİ (NUMUNESİNE GÖRE) - 5 CİLTLİ (NUMUNESİNE GÖRE) - 5 CİLTLİ (NUMUNESİNE GÖRE) - 5 CİLTLİ (NUMUNESİNE GÖRE) - 5 M A L Z E M E TALEP»«FO R M U K A T IL IM C I BELGESİ j 6 7 t K IIG M 204 Y IL I M A L I T A B L O L A R I OTOKOPİLİ (2 NÜSHA) (NUMUNESİNE GÖRE) A4, 300 GR, TUALE KARTON KÂĞID A, TEK Y Ö N, DÖRT RENK, (KATILIM CILARIN İSMİ DE FİRMA TARAFIN D AN BASILACAKTIR) 2*29,7 700 A 4, 80 GR, D İKEY, ARKALI ÖNLÜ, DÖRT RENK, 500 SAYFA 2*29,7 60 T O R B A Z A R F İKİ RENK BASKILI 26* T O R B A ZA R F İKİ RENK BASKILI 6* ZA R F İKİ RENK BASKILI 3* AFİŞ Î35 GR, PARLAK KUŞE, DÖRT RENK 50* AFİŞ 35 GR, PARLAK KUŞE, DÖRT RENK 35* F Ö Y K A N G R U B U K A R T I 24 K A N B A Ğ IŞÇ I K A R T I 25 H E P A T İT B BROŞÜRÜ TEK SA Y F A ARKALI ÖNLÜ, 35 GR, PARLAK KUŞE KÂĞ ID A, DÖRT RENK 350 GR KUŞE KAĞID A, ON YU Z: P 795 PC + SİYAH A R K A Y Ü Z: P 795 PC ÖZEL KESİM 350 GR KUŞE K ÂĞID A, ÖN YÜ Z: P 795 PC + SİYAH A R K A Y Ü Z: P 795 PC ÖZEL KESİM 5 GR, M A T KUŞE KAĞIDA, ÇİFT TARAFLI, TEK KIRIM, 4 RENK BASKILI 0* ,5*5, ,5*5, * H E P A T İT C BROŞÜRÜ 5 GR, M A T KUŞE KÂĞIDA, ÇİFT TARAFLI, TEK KIRIM, 4 20*

4 I 27 j AIDS BROŞÜRÜ TÜRKKIZILAYI TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARÎ ŞARTNAME RENK BASKILI ] 5 GR, M A T KUŞE KAĞIDA, ÇİFT TARAFLI, TEK KIRIM, 4 RENK BASKILI. 'M l'- 20* İ 28 j SİFİLİS BROŞÜRÜ 5 GR, M A T KUŞE KAĞIDA, ÇİFT TARAFLI, 4 RENK BASKILI 0* ! 26 \ I AN E M İ BROŞÜRÜ K A N G RUPLAR BROŞÜRÜ T Ü B E R K Ü L O Z BROŞÜRÜ M 5 GR, M A T KUŞE KAĞID A, ÇİFT TARAFLI, TEK KIRIM, 4 İ RENK BASKILI 20* GR, M A T KUŞE K ÂĞID A, ÇİFT TARAFLI, İKİ KIRIM, 4 RENK BASKILI 2 *29, GR, M A T KUŞE KAĞIDA, ÇİFT TARAFLI, 4 RENK BASKILI 0* ! 29 K A L A - A Z A R BROŞÜRÜ 5 GR, M A T KUŞE KAĞ ID A, ÇİFT TARAFLI, 4 RENK BASKILI 0* I 32 G O N O B E (BEL SO Ğ U K L U Ğ U ) BROŞÜRÜ T O K S O P L A Z M A BROŞÜRÜ S IT M A (M A L A R Y A ) FÖ YÜ 5 GR, M A T KUŞE KAĞIDA, ÇİFT TARAFLI, 4 RENK BASKILI 0* GR, M A T KUŞE KAĞID A, ÇİFT TARAFLI, 4 RENK BASKILI 0* GR, M A T KUŞE KAĞIDA, ÇİFT TARAFLI, 4 RENK BASKILI 20* B R U C E L L A FÖYÜ 5 GR, M A T KUŞE K AĞID A, ÇİFT TARAFLI, 4 RENK BASKILI 0* ! 35 j t! 36 O S T E O M Y E L IT BROŞÜRÜ TE LLİ B L O K N O T CEPLİ D O SYA 37 K A R T O N Ç A N T A 39 j 40 4! K A R T V İZ İT S O S Y A L H İZ M E T L E R T A N IT IM K İTABI ST A N D A R T D A V E T İY E V E ZA R FI S T A N D A R T D O SY A K İTA P Ç IĞ I Y Ö N E T M E L İK K İT A P Ç IK L A R I K A T IL IM C I K İT A B I PROJE H A Z IR L A M A E Ğ İT İM İ KİTABI STR ATEJİK PLAN FİKİR KUTUSU A FİŞLERİ 204 YILI F A A L İY E T R A P O R L A R ) K IZ IL A Y U Y U M E Ğ İT İM İ K A T IL IM C I K İTA B I K IZ IL A Y U Y U M E Ğ İT İM İ EĞ İTİC İ 5 GR, M A T KUŞE K A Ğ ID A, ÇİFT TARAFLI, 4 RENK BASKILI 0* G R } PARLAK KUŞE K A Ğ ID A ÖN VE A R K A Y Ü Z 2 RENK, K A P A K İÇLERİ TEK RENK BASKI, DIŞ YÜ ZÜ M A T SELEFON K A P LAM A LI, ÜSTTEN SPİRALLİ, B E Y A Z RENKTE M ETAL 7,5*5.000 SPİRAL 300 GR, PARLAK KUŞE KAĞID A, ÖN Y Ü Z 2 RENK, ARKA YÜ Z TEK RENK BASKI, DIŞ Y Ü Z M A T SELEFON KAPLAM ALI 32* V E Y A BÖLGESEK LAK - TASARIM A GÖRE 300 GR, K RAFT K AĞ ID A 2 RENK BASKILI TÜRK KIZIL A YI LOGOSU BASKILI 25*35 * GR PARLAK KUŞE K A Ğ ID A, ÖN VE A R K A M A T SELEFON K A P LAM A LI, 2 RENK BASKILI 8,5* RENK BASKILI, IÇ SA YF A L A R 35 GR M A T KUŞE VE PARLAK VERNİKLİ, KAPAK 250 GR M A T KUŞE, M A T 20* SELEFONLU VE BÖLGESEL LAK, 00 SAYFA DİPLOM AT ZARF, 0 GR PENCERELİ, 2 RENK BASKILI TÜRK KIZILA Yİ LOGOLU BASKI *22,5 300 A 5, 250 GR K ARTO N K APAK (SELEFON), AM ERİKAN CİLT, 90 GR M A T KUŞE KAĞIT, 00 SAYFA 5* RENK B ASK I, KAPAK 300 GR KUŞE KAĞ IT + M A T SELEFON, İÇ 90 GR,. H AM UR K A Ğ IT 6*23, SA Y F A, DIŞ KAPAK PARLAK SELEFON (300 GR), M A T KAĞIT (35 GR), İPLİK DİKİŞ, AM ERİKAN CİLT 7*23,5 300 C M Y K, IÇ: 90 GR,. H AM UR, KAPAK: 350 GR M A T KUŞE (90 SPİRALLİ, 0 AM ERİKAN CİLT) SA YFA: 75 A4 00 H 5 GR M A T KUŞE, 50 SAYFA, SIV A M A K APAK + 4 C M YK M A T SELEFON 25* GR M A T KUŞE, C M YK + 4 RENK, 50* KAPAK 250 GR, RENKLİ, İÇ BASKILAR 80 GR RENKLİ A4 00 D İKEY, 80 GR, A4, SİYAH B E Y A Z, RENKLİ K A P A K,26 SAYFA 2*29,7 20 D İKEY, 80 GR, A4, SİYAH BEYAZ, RENKLİ KAPAK, 400 SAYFA 26*

5 TÜRKKIZÎLAYİ TURK K ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İ - t M O D Ü LÜ Ç ALIŞT A Y K A T IL IM C I KİTABI DİKEY, 80 GR, A4, SİYAH B EYAZ. RENKLİ KAPAK, 26 SAYFA.... _... _... ''.-v-' 2 *29,7 80! 5... I- 53! PFN Fİ FTİTİC İ DİKEY. 80 GR, A4, RENKLİ ÇIKTI. RENKLİ KAPAK, 200 GR, 97 E G IT IM I K A T IL IM C I 0, x,.r, KİTABİ 2 0 H YILI G E N E L E Ğ İTİM RAPO RU j (A N A ) 204 YILI G E N E L E Ğ İT İM RAPORU (Ö ZET) ETKİLİ T A K IM Ç A L IŞ M A S I E Ğ İT İM İ K A T IL IM C I K İTABI ETKİLİ SU N U M H A Z IR L A M A İLK E LERİ E T K İN SUNUM T E K N İK L E R İ E Ğ İT İM İ K A T IL IM C I K İTABI M Ü Z A K E R E K A Y IT G ELEN E V R A K K A Y IT GİDEN E V R A K K A Y IT E V R A K Z İM M E T SAYFA DİKEY, 50 SAYFA,.00 GR, I. HAM UR, M A T KUŞE RENKLİ I BASKI, KAPAK ÖZELLİĞİ 300 GR BRİSTOL SELEFONLU, DİKİŞLİ CİLT DİKEY, 26 SAYFA, 00 GR,. H AM UR, M A T KİJŞE RENKLİ BASKI, KAPAK ÖZELLİĞİ 300 GR BRİSTOL SELEFONLU, DİKİŞLİ CİLT DİKEY, 80 GR, A4, SİYAH BEYAZ., RENKLİ KAPAK, 200 GR, 38 SAYFA DİKEY, 80 GR, A4, RENKLİ ÇIKTI, RENKLİ KAPAK, 200 GR, 48 SAYFA 2*29,7 30 2*29, *29,7 00 2*29,7 00 2*29,7 30 KAPAKLI SAYFA N U M AR ASI 500 YAPRAK 42*30 KAPAKLI SAYFA N U M ARASI 500 YA P R A K 42*30 6 KAPAKLI SAYFA NUM ARASI 500 YAPRAK 42*30 7 KAPAKLI SAYFA NUM ARASI 500 YAPRAK 20* E V R A K İAD E CİLT KAPAKLI 00 YAPRAK 4* r 65 j D ÂH İLİ Z İM M E T GİDEN Z İM M E T E T İM E S G U T Y E R L E ŞK E Sİ N Ö N E T Z İY A R E T Ç İ K A Y IT CİLT KAPAKLI 00 YAPRAK 6*23 3 CİLT KAPAKLI 00 YAPRAK 6*23 3 CİLT KAPAKLI 00 YAPRAK 30*2,5 2 CİLT KAPAKLI 00 YAPRAK 30*2,5 3 İNSERT 5 GR, ARKALI ÖNLÜ BASKI, M A T KUŞE, DÖRT RENKLİ 20* AFİŞ 5 GR, PARLAK KUŞE, DÖRT RENKLİ 28* AFİŞ 5 GR, PARLAK KUŞE, DÖRT RENKLİ 35* AFİŞ 5 GR, PARLAK KUŞE, DÖRT RENKLİ 50* AFİŞ 5 GR, PARLAK KUŞE, DÖRT RENKLİ 70* A L M A N A K VE K A R T O N Ç A N T A SA YFALAR : IÇ SA YF A L A R 6, YA N KAĞ ITLAR 8 EBAT: 28,5 X 27,5 ( KAPAK, İÇ SA YF AL AR, YA N KAĞITLAR DAHİL) RENK: KAPAK 4 RENK VE LOKAL LA K ( 4 + ), İÇ SA YFALAR : 4 RENK + PARLAK VERNİK (4+), Y A N KAĞITLAR RENKSİZ ( 0 ) KÂĞ IT GRAMAJLARI: K APAK 70 GR M A T KUŞE KÂĞIT, İÇ SA YFALAR 70 GR M A T KUŞE K AĞ IT, YAN KAĞIT 200 GR M A T KUŞE LAM İSYO N : KAPAK DIŞ YÜ Z M A T SELEFON VE LOKAL LAK, İÇ SA YFALAR LO K AL PARKLAK VERNİKLİ, Y A N KAĞ ITLAR M A T SELEFONLU

6 j j ; 7 ] 73 \ \D FR Gİ+POSTER j I G A Z E T E G E N E L BROŞÜR İN G İL İZ C E -T Ü R K Ç E 74! SÜ M EN T A K V İM İ! 75 İ 76 ;! M A S A T A K V İM İ Ü Ç G EN T A K V İM BASKI S J K İT A P D İZG İSİ M İZA N P A JI VE BASKISI T E Ş E K K Ü R BELG ESİ BASKISI TÜRKKSZLAY 668 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME K A R T O N Ç A N T A EBAT: 40 X 75,8 RENK: 4 RENK VE GOFRELİ LOKAL LAK KÂĞIT: M A T KUŞE 300 GR. LAM İS Y O N : DIŞ YÜ Z M A T SELEFON CİLT: ÖZEL KESİM VE YAPIŞTIRM A YAPILIP ÇAN TA İPİ j TAKILACAKTIR. EBAT 20,8 X 2,6, İÇ SAYFA 96 (6 FORM A), 90 GR M A T KUŞE, 4 RENK,. ÖN + A R K A BASKILI K A P A K : PARLAK KUŞE 200 GR, 4 RENK ÖN + A R K A BASKI, LOKAL LAK V E Y A M A T YA DA PARLAK SELEFON ( TASARIM A G Ö R E ) C İL T : İPLİK DİKİŞ P O STER: EBAT 50X70, 4 RENK BASKI. PARLAK KUŞE, 30 GR, 3 KIRIM YAPILIP DERGİ İÇİNE KONULACAKTIR. ÎKİ KIRIM, 8 YAPRAK, 6 SAYFA, 70 GR ENZO KİTAP KÂĞIDI RENK: 4 RENK BASKI İÇ SAYFA 24*6, 36 SAYFA, Î35 GR M A T KUŞE, 4+4 RENK KAPAK 24*6, 250 GR, M A T KUŞE, 4+0 RENK, TEK Y Ü Z M A T SELEFON TEL DİKİŞ 4 RENK (C M Y K ) BASKILI, 300 GR, M A T KUŞE KAĞIT, 9 YA P R A K (38 SA YFA), Ö N -ARKA BASKILI, BÜTÜN SAYFALAR AYRI AYRI BASK ILACAK ŞEKİLDE, 45 CM TARAFINDAN PARÇA SPİRALLİ OLACAKTIR. 85 YAPRAK, 368 SA YFA, 80 GR,. H AM UR K AĞ IT, 2 SAYFA (K IZILAY FOTOĞRAFLARI), RENKLİ O LARAK HER AYIN SONUNDA GİRECEK VE TEK KENARDAN DELİNECEKTİR. ÜSTTEN 24 M M, ALTTAN 70 M M, İKİ DELİK ARASI 35 MM K EN ARDAN, 4 M M İÇERİDEN DELİNECEKTİR. T A K V İM YAPRAKLAR I: 6 YAPRAK, 200 GR M A T KUŞE, 4+4 BASKILI, 2*4 TAŞIYICI ÖN ARKA KISIM 2*4, T A B A N : 8 CM, 450 GR, AM ERİKAN BRİSTOL, 2+0 BASKISIİ 2 CM TARAFIN D A N (ÜST KISIM) DOUBLE SPİRAL, B E Y A Z RENK EBAT: İÇ S A Y F A L A R 24* 8, KAPAK 24,7*8,5, 60 GR, ENZO KİTAP KÂĞIDI RENK: İÇ SA YF A L A R TEK RANK, KAPAK 4 RENK, SA YFA SAYISI 600 SAYFA (TAHMİNİ) U Y G U L A M A K A P A K ÖN YÜ ZE Yİ M A T SELEFON CİLT İPLİK DİKİŞ, SIVAM A KARTO N KAPAK PAKETLEM E KAİTAP AĞIRLIĞI D İKKATE A LIN AR A K 0 V E Y A 2 0 Lİ PAKETLER HALİNDE L! ( \ - '-V / / < ' ) ;v' * * * * * GR, TUALE LİNEN, KÂĞIT 4 RENK, ÇİFT Y Ü Z BASKI 20* T O R B A Z A R F B ASK ISI 2+0 RENK, 0 GR, H AM U R 7* T O R B A Z A R F BASKISI 2+0 RENK, 0 GR, HAM UR 26* RED K A R T I NUMUNESİNE GÖRE 0* K A B U L K A R T I NUM UNESİNE GÖRE 0* A N A L İZ 400 SA YF A, ARKALI ÖNLÜ CİLTLİ 28,5* K A R T V İZ İT NUM UNESİNE GÖRE A R A Ç Ç IK IŞ FIŞI VE G Ö R E V K Â Ğ ID I NUM UNESİNE GÖRE 8* Z A R F NUM UNESİNE GÖRE 25*

7 TÜRKKİZILAY! TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ; ^ ' '< // Z A R F NUM UNESİNE GÖRE 3 5 * 2 6 ; AFİŞ DİKEY, 5 GR, PARLAK KUŞE; ÇOK RENKLİ 50* ı İ 94 ī K A T İL IM BELGESİ j Y A T A Y, 250 GR, KUŞE, EN A Z 4 RENK BASKI 2*29, K İTAP I G E N Ç L İK K O L L A R I K L A V U Z S E T İ j j DIŞ KAPAK 300 GR, KUŞE SELEFON, IÇ KISIM 70 GR PARLAK KUŞE, İPLİK DİKİŞ SUNUM D O SYASI: 0 SAYFA, A4, KIRMIZI RENK EL KİTABI: A5, YAKLAŞIK 20 SAYFA, DIŞ K APAK 300 GR KUŞE SELOFON, İÇ KISIM 70 GR PARLAK KUŞE KAĞIT FORM VE D O K Ü M A N LAR: 5 SAYFA, A4 EBATLARINDA, RENKLİ CD: BİLGİ YÜKLENM İŞ HALİYLE 4,5* ,5*2 200! EL BROŞÜRÜ 70 GR, KUŞE ARKALI ÖNLÜ, ÇOK RENKLİ BASKI 0* K IZ IL A Y KULÜP jd E FTERİ j İ AŞEVİ T A N IT IC I K İTAP İ K A T IL IM C I BELGESİ j 20 YAPRAKLI, ÇİZGİLİ SAYFALAR, 4 RENK BASKI, 3. H AM UR, 80 GR, K APAK 300 GR, AM ERİKAN BİRSTOL, 4 RENK, SELEFONLU, TEL DİKİŞLİ DİKEY, A 4, C M Y K 4 RENK, î 35 GR M A T KUŞE, İÇ SAYFALAR 250 GR M A T KUŞE, K A P A K M A T SELEFONLU, 50 SA YFA 2*29, GR, TT.JALE LİNEN, KAĞ IT 4 RENK 2*29,7 300 IT E Ş E K K Ü R BELG ESİ 250 GR, TUALE LİNEN, KAĞIT 4 RENK 2*29,7 00 MADDE 2 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI İhaleye katıimak steyenlerden aşağıdak şartlar aranır. A. Türkye dek teblgat adres (Telefon, faks vs.) B. Tcaret ve Sanay Odası Belges (205 yılı çnde alınmış) a) Gerçek kş olması halnde, lglsne göre Tcaret ve Sanay Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar sclne kayıtlı olduğunu gösterr belge, b) Tüzel kş olması halnde, Tüzel kşlğn sclne kayıtlı olduğu Tcaret ve Sanay Odasından veya dar merkeznn bulunduğu yer mahkemesnden veya benzer br makamdan 205 yılı çnde alınmış tescl belges. c) Ortak grşm olması durumunda ortak grşm oluşturan gerçek veya tüzel kşlern her brnn (a) veya (b) bentlerndek esaslara göre alacakları belgeler le Ortak Grşm Belges C. îmza srküler a) Gerçek kş olması halnde noter tasdkl mza srküler, b) Tüzel kş olması halnde, tüzel kşlğn noter tasdkl mza srküler, c) Ortak grşm olması halnde ortak grşm oluşturan gerçek kş veya tüzel kşlern her brnn (a) veya (b) fıkralarındak esaslara göre temn edecekler belge, D. İstekller adına vekaleten ştrak edlyor se stekl adına teklfte bulunacak kmselern vekaletnameler le vekâleten ştrak edenn noter tasdkl mza srküler/mza beyannames vermes, E. Dğer Belgeler a) Tcaret Scl Gazetes (Frmanın tesclne, faalyet alanına, ortaklıklarına vb. blglerne lşkn son durumunu gösterr) b) İdar, Teknk Şartnamelern ve eklernn okunup ncelendğ, bütün bükümlernn kabul edldğ anlamını taşımak zere kaşel ve mzalı İdar ve Teknk Şartname, e) Şartname Alındı Makbuzu d) Verg Levhası fotokops e) Frmanın, Kamu halelernden yasaldı olmadığını çeren ve ekte yer alaıı taahhütname (Frma yetkls tarafından kaşelenerek mzalanmış olarak) F. TEKNİK ŞARTNAMELERDE İSTENEN BELGELER 6

8 TÜRKKİZ.AYI // $ /'] \ "l / >. s 3. v ; 86ç \ : - ı TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜ % %/' V ' jj İDARİ ŞARTNAME ' \ G. stekllern ortak grşm olması halnde, ortaklarca mzalanan "Ortak Grşm BeyarütataeS** (îş ortaklığının her br ortağı tarafından A-B-C-D-E.a.d.e bentlernde yer alan belgelern ayrı ayrı sunulması zorunludur.) H. Bu Şartnamenn 6/C maddesnde yazılı mktarda geçc temnat vermes. L Bu Şartnamenn 4. maddesnde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklfn vermes, e İhaleye katılan Frma temslcs, yetk belges, nüfus cüzdanı (kmlk belges) ve frma kaşesn yanında bulunduracaktır. Yetk belges noter tasdkl değlse frma yetklsnn mza srküler le brlkte braz edlecektr. İHALEYE KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYLI İMZA BEYANNAMESİ VEYA İM ZA SİRKÜLERİ DE BERABER GETİRECEKTİR. İstekllern ortak grşm olması halnde, ortak grşm oluşturan her br steklnn yetkls veya ortak grşm oluşturan stekller adına vekalet bulunan kş/kşler haleye ştrak cdecektr. İ h a l e y e k a t l m cn İ s t e n e n b e l g e l e r İ n ş a r t n a m e d e k s r a y a g ö r e DÜZENLENMELERİ VE ASIL VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ OLMASI GEREKMEKTEDİR, MADDE 3; İHALELERE K ATILAM AYACAK OLANLAR Aşağıda a, b, c ve d maddesnde sayılan gerçek veya tüzel kşler, pay oranına bakılmaksızın tüzel kşlern ortakları, kend adına, vekaleten veya temslen başkaları adına ve bu kşlern pay oranına bakılmaksızın ortağı olduğu şrketler Kuruluşun halelerne doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yasaklılık süres sonuna kadar katılamazlar. (Son durumu gösterr Tcaret Scl Gazetes brazından stekl sorumludur) a) Genel Merkez le Şubelern zorunlu ve htyar organlarının üyeler le bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşler, b) Trk Kızılayı çalışanları ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşler, c) İşbu şartnamenn 8. ve 9. maddelernde söz edlenlerden, GMYK tarafından karara bağlanarak Türk Kızılayı halelerne katılımı yasaklananlar, d) İşbu şartnamenn 8. ve 9. maddelernde belrtlen hususlardan dolayı; Türk Kızılayı veya Türk Kızılayı mensupları vc çalışanları le hukuk htlafı olanlar (hukuk htlafın netcelenmesn beklemeye gerek görlmekszn) br yıl süre le halelere katılamazlar. Türk Kızılayı le tcar lşkye gremezler. e) Kamu halelernden yasaklı olanlar yasaklılık süresnce T'ürk Kızılayı halelerne katılamazlar. 0 Genel Merkez le Şubelern zorunlu ve htyar organlarının üyeler le Türk Kızılayı personel ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kmseler, Türk Kızılayı mn gayrmenkullernden kracı olarak yararlanamaz, bunları satın alamaz. g) Genel Merkez le Şubelern zorunlu ve htyar organlarının üyeler le Türk Kızılayı personel ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kmseler, Kuruluşun İktsad İşletmeler le hçbr şeklde tcar lşkde bulunamazlar. Bıı yasaklara rağmen haleye katılan stekllern temnatları gelr kaydedlr ve bunlardan br üzerne hale yapılmışsa ptal edlerek geçc temnatı gelr kaydedlr; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesn temnatı gelr kaydedlr ve hesabı genel hükümlere göre tasfye edlr. MADDE 4: İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI İhale dosyaları, aşağıda belrtlen belgeler çerecek şeklde hazırlanacaktır. 4.. P numaralı zarfın çersne İdar Şartname madde 2 dek İhaleye Greblme Şartları stenen belgeler konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfın üzerne İhale İdar ve Teknk Belgeler bares yazılacaktır. 7

9 T FİRMA ADI VE ADRESİ j TÜRKKIZLAYI '040 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME j DİJİTAL VE OFSET BASKI HİZMETİ ALIM İHALESİ! İHALE İDARİ ve TEKNİK BELGELERİ ZARFI TÜRK K IZILA Y GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ıale Kurulu Başkanlığına L... ANKARA numaralı zarfın çersne sadece teklf mektubu ve temnat konulacak zarf kapatılacak, zarfın çe'snde başka hçbr evrak konulmayacak ve kapalı zarfın üzerne "Teklf ve Temnat Mektubu bares yazılacaktır _ r FİRMA ADI VE ADRESİ 2 NOLU! ZARF İDİJİTAL VE OFSET BASKI HİZMETİ ALIM İHALESİ ^TEKLİF VE TEMİNAT MEKTUBU ZARFI TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kurulu Başkanlığına ANKARA 4.. ve 4.2 maddelerne göre hazırlanan 2 zarf, tarh saat 0:00 a kadar Ataç Sokak No:32 Yenşehr/ANKARA adresndek Türk Kızılay] İdar İşler Brm/Evrak Servsne ulaşacak şeklde verlecek/gönderlecek ve 2 ayrı evrak numarası alınacaktır. Postada meydana gelen geckmelern sorumluluğu steklye attr. Son teklf verme saatnden soma ( saat 0:00), aynı gün mesa saat çersnde gelen hale dosyalarını değerlendrmeye alıp almamaya İhale Kurulu yetkldr Türk Kızılayı, gerekl gördüğü takdrde br duyum e son teklf verme tarhn ( , saat 0:00) ler br tarhe erteleyeblr. Bu durumda, Türk Kızılayı ve teklf sahbnn daha önce belrtlen teklf verme tarhne kadark tüm hak ve yükümlülükler yen belrlenen başvuru tarhne kadar geçerl kalır. pts. İDARİ ŞARTNAMENİN 4.. VE 4.2. MADDELERİNDE HAZIRLANIŞ ŞEKLİ! AÇIKLANAN İKİ ZARFTAN BİRİNİN EKSİK OLMASI HALİNDE İSTEKLİ İHALE DIŞI BIRAKILACAKTIR Teklf mektubunda İdar-Tekıık Şartnamelern ve eklernn tamamen okunup aynen kabul edldğ belrtlecek ve teklf edlen fyat, rakam ve yazı le açık olarak yazılacaktır.. TEKLİFLER EKTE YER ALAN TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE HER BİR KALEM MALZEME İÇİN AYRI AYRI BİRİM VE TOPLAM FİYAT OLARAK KDV HARİÇ TL CİNSİNDEN VERİLECEKTİR. * DEĞERLENDİRME, DİJİTAL BASKI VE OFSET BASKI İÇİN AYRI AYRI TOPLAM FİYATLARI ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.. ALTERNATİF TEKLİF KABUL EDİLMEYECEKTİR.. ŞARTLI TEKLİF KABUL EDİLMEYECEKTİR.. FİRMA BASIMI YAPILAN VE BASIM ESNASINDA KAYDEDİLEN GÖRSEL MATERYALLERİN GİZLİ BİLGİLER OLDUKLARINI KABUL EDER VE TÜM BİLGİLERİ, DOKÜMANLARI VE VERİLERİ KURUM AKSİ BİR TALEPTE BULUNMADIĞI SÜRECE DAİMA GİZLİ TUTAR.. OFSET BASKI İÇİN İSTEKLİ FİRMA ANKARA MERKEZLİ OLACAK VEYA ANKARA DA ŞUBESİ BULUNACAK OLUP BUNA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDE İSTENEN BELGEYİ İHALE EVRAKLARI İLE BİRLİKTE İBRAZ EDECEKTİR* FİRMA ŞUBESİNİN AN KARA DA OLMASI HALİNDE, OFSET BASKI TEKNİK ŞARTNAMENİN 3. MADDESİNDE BELİRTİLEN MAKİNE PARICINA FİRMANIN AN K ARA DA BULUNAN 8

10 TÜRKKİZILÂY \ ÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ŞUBESİNİN SAHİP OLMASI VE KAPASİTE RAPORUNU GEREKMEKTEDİR. OFSET BASKI İSLERİNE İLİŞKİN OLARAK, - EN UYGUN TEKLİF VEREN FİRMA VE EN UYGUN TEKLİF VEREN 2. VE 3. FİRMALARLA SÖZLEŞME YAPILACAKTIR. TÜRK KIZILAYFNİN İHTİYACI OLAN BASKI İŞLERİNDE TEKNİK ŞARTNAMEDE \ BELİRTİLEN ÖZELLİKLERİN AYNI OLMASI DURUMUNDA EKLİ TABLODA BELİRTİLEN \ MİKTARDA ARTIŞ VEYA AZALIŞ OLSA BİLE, İHALEDE EN UYGUN TEKLİF İÇEREN \ FİRMADAN, İHALEDE TEKLİF ETTİĞİ BİRİM FİYAT ÖZERİNDEN SATIN ALMA YAPILACAKTIR. - ANCAK, TÜRK KIZILA YFNİN İHTİYACI OLAN BASICI HİZMETİ, EKTE YER ALAN TEKNİK ÖZELLİKLERDEN FARKLI OLDUĞU TAKDİRDE; SÖZLEŞME YAPILAN 3 FİRMADAN DA TEKLİF İSTENECEK OLUP; GELEN TEKLİFLER TÜRK KIZILAYI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK, EN UYGUN TEKLİF VEREN FİRMAYA SİPARİŞ VERİLECEKTİR. - SÖZLEŞME YAPILAN HER 3 FİRMA DA TÜRK KIZILA YENİN TEKLİF TALEPLERİNE FAKS YOLUYLA AYNI GÜN İÇİNDE CEVAP VERECEKTİR. AYNI GÜN İÇİNDE CEVAP VERİLMEMESİ DURUMUNDA, SÖZLEŞMENİN FESHİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR. DİJİTAL BASKI İSLERİNE İLİŞKİN OLARAK - EN UYGUN TEKIJF İÇEREN FİRMA VE EN UYGUN TEKLİF VEREN 2. VE 3. FİRMALARLA \ SÖZLEŞME YAPILACAKTIR. I ~ TÜRK KIZILA YENİN İHTİYACI OLAN DİJİTAL BASKL İŞLERİNDE TEKNİK ŞARTNAMEDE \ BELİRTİLEN ÖZELLİKLERİN AYN I OLMASI DURUMUNDA EKLİ TABLODA BELİRTİLEN \ MİKTARDA ARTIŞ VEYA AZALIŞ OLSA BİLE, İHALEDE E N UYGUN TEKLİF VEREN \ FİRMADAN, İH/ÎLEDE TEKLİF ETTİĞİ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN SATIN ALMA \ YAPILACAKTIR.! -ANCAK, TÜRK KIZILA YFNİN İHTİYACI OLAN BASKI HİZMETİ, EKTE YER ALAN TEKNİK \ ÖZELLİKLERDEN FARKLI OLDUĞU TAKDİRDE; SÖZLEŞME YAPILAN 3 FİRMADAN DA I TEKLİF İSTENECEK OLUP; GELEN TEKLİFLER TÜRK KIZILAYI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK, EN UYGUN TEKLİF VEREN FİRMAYA SİPARİŞ VERİLECEKTİR. - SÖZLEŞME YAPILAN HER 3 FİRMA DA TÜRK KIZILA YFNİN TEKLİF TALEPLERİNE FAKS YOLUYLA AYNI GÜN İÇİNDE CEVAP VERECEKTİR. AYN I GÜN İÇİNDE CEVAP I VERİLMEMESİ DURUMUNDA, SÖZLEŞMENİN FESHİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ! UYGULANACAKTIR İhale Kurulu rakam ve yazıyla belrtlen teklf fyatında farklılık bulunması halnde, yazı le belrtlen teklf tutarım dkkate alır. Esasa etk etmeyen dğer şekl unsurlardak noksanlıklar steklye! tamamlattırılarak teklf değerlendrmeye alınır.!. MADDE 5: TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ! Teklfler, teklf mektuplarının açıldığı günden tbaren asgar 90 takvm günü geçerl olacaktır. İhaley kazanan stekl le yapılacak sözleşme netcesnde teklflern geçerllk süres olarak sözleşme süres esas alınacaktır. Bazı stsna durumlarda Türk Kızılayı, teklf sahplernden teklflernn geçerllk süresn belrl br slıre çn uzatmalarını steyeblr. Türk Kızılayı mn uzatma steğ ve teklf sahbnn buna yanıtı posta veya faks le olacaktır. Teklf sahb, Türk Kızılayı tarafından talep edlen uzatma steğn kabul

11 % TÜRKKIZlLAY f v \ 86E ' \ \ TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -n u.' î İDARİ ŞARTNAME %j-, % \ - A etmezse bu durumu yazılı olarak teklf geçerllk süresnn btmnden önce olrfak^k^ydjylâ J'rk Kzılayrna bldrmek zorundadır. Bu durumda geçc temnatı ade edlr. Türk Kızılayı rn uatasteğn kabul eden teklf sahpler, geçc temnatın geçerllk süresn Türk Kızılayı nca stenen süre kadar uzatmakla yükümlüdür, ancak teklfnde herhang br değşklk yapamaz. MADDE 6; TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR A. Geçc veya kesn temnat olarak kabul edlecek değerler aşağıda gösterlmştr. a) Tedavüldek Türk parası b) Yürürlüktek mevzuata göre düzenlenmş ve Türkye de kurulan mevduat bankalar veya katılım bankalarının geçc temnat mektupları en az 20 takvm günü sürel olacaktır. G E Ç İ C İ - T E M İN A T ' M E k T Ü P M f M N İ 2 t f ^ K O N U S U T E K L İF L E R B E Ğ E R L E N D İR İL M E Y E C E K T İR İ Kesn temnatlar se, sözleşme süresnn 5 yıldan az olduğu şlerde, sözleşme süresnn 2 katı sürel, sözleşme süresnn 5 yıldan fazla olduğu şlerde se, sözleşme süres +5 yıl sürel olmalıdır. Yapım, bakım-onarım şlernde kesn temnatın süres, sözleşme süres +0 yıl olmalıdır. Sözleşmede garant süres varsa kesn temnatın süres garant süresnn sonuna kadar olacaktır. Garant süresnde kesn temnat tutarı, yarısına ndrleblr. (Yurtdışı bankalardan alınmış temnat mektuplarında Türk Bankalarının garants aranır.) c) Devlet Tahvller ve Hazne Bonoları d) Koııvertble yabancı paralar (Amerkan Dolan, Euro, İnglz Sterln, İsvçre Frangı) B. Temnatların Teslm Yer: Bankalarca verlen temnat mektupları ve dövzler dışındak nakt temnatlar Genel Müdürlüğümüz T.C. Zraat Bankası Bak anlı k ar/ Ankara Kamu Grşmc Şubes TR TBAN numaralı TL hesabına, dövz cns nakt temnatlar se T.C. Zraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Grşmc Şubes TR IBAN numaralı Euro hesabına veya TR IBAN numaralı Amerkan Doları hesabına yatırılır. (Dğer para brmler çn Mal İşler Bölümünün /509 dâhl telefon numarasından hesap numaraları temn edlr.) C. Geçc Temnat: Teklf sahpler, teklfler le brlkte teklf ettkler toplam fyatın en az % 3 nspetndek temnatı da vereceklerdr. Temnatlar, banka temnat mektubu se, Türk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tab olmadığından EKTE YER ALAN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE VERİLECEKTİR. Temnatların % 3,teıı az olması durumunda teklf geçersz sayılır. Fyat bakımından îk 3 sırayı alan stekllern temnatları hale kesnleşnceye kadar (sözleşme mzalanana kadar) Türk Kızılayı *nca muhafaza edlr. Bunun çn hçbr trazda bulunulamaz. İlk üç steklnn dışındak stekllern temnatları haleden soma ade edlr. İhale üstünde kalan İsteklnn geçc temnatı se, kesn temnat verlp, sözleşme mzalanması halnde ade edlr. Fyat bakımından en avantajlı 2. ve 3. İsteklnn geçc temnatları se sözleşme mzalandıktan sonra ade edlr. İstekllern ortak grşm olması halnde, toplam geçc temnat mktarı ortaklık oranına veya şn uzmanlık gerektren kısımlarına verlen teklf tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan br veya brkaçı tarafından karşılanablr. D. Kesn Temnat: İhale üzernde kalan lk steklden, sözleşme davetnn steklye yazılı olarak bldrlmesn müteakp 5 ş günü çnde 60,000,00 TL kesn temnat alınır. OFSET VE DİJİTAL BASKI İSLERİ İÇİN EN UYGUN FİYAT VEREN 2, VE 3, FİRM ALARLA YAPILACAK OLAN SÖZLEŞMELERDE, SÖZLEŞMEYE DAVETİNİN İSTEKLİLERE YAZILI OLARAK BİLDİRİLMESİNİ MÜTEAKİP 5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE OFSET VE DİJİTAL BASKI İSLERİ İÇİN AYRI AYRI OLMAK ÜZERE 0.000,00 TL KESİN TEMİNAT ALINIR, 0

12 TÜRKKIZLAY! f / \ %\ İ 868 MO '*»! îr TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ö >y V'.'., 7 İDARİ ŞARTNAME ^ ' v ' ' Satıcı tarafından herhang br suretle sözleşme şartlarına rayet edlmedğ takdrcie, Türk.'. Kztlayı protesto keşdesne ve hüküm sthsalne mahal olmaksızın akd fesh etmeye ve temnatı rat kaydetmeye yetkldr. Temnatın rat kaydedlmes le brlkte Türk Kızılayı zararları belrlennceye kadar steklnn dğer alacaklarına da el koyar. Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerne uygun bçmde yerne getrdğ anlaşıldıktan sonra kesn temnat ger verlr. Türk Kızılayı ııa verlen temnatlar her ne suretle olursa olsun haczedlemez ve üzerne htyat tedbr konulamaz. İhale üzernde bırakılan steklnn ortak grşm olması halnde, toplam kesn temnat mktarı ortaklık oranına veya şn uzmanlık gerektren kısımlarına verlen teklf tutanaklarına bakılmaksızın ortaklardan br veya brkaçı tarafından karşılanablr. M ADDE 7: TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ günü saat 0:00 a kadar stekllerce İdar îşler Brm/Evrak Servsne teslm edlen adet zarftan Nolu zarflar Lojstk Drektörlüğü tarafından açılacak, stekllern haleye grş evrakları ncelenecektr. N o lu zarfların açılması ve ncelenmes aşamasına stekller ştrak etmeyecektr. İhale grş evrakları uygun bulunmayan stekllern 2 Nolıı zarfları ade edlecek olup, haleye grş evrakları tam olan stekllern fyat ve temnat mektuplarına at 2 No lu Zarfları se, tarh saat 4:30 da frma temslclernn huzurunda açılacak, EN UCUZ FİYATI VERMİŞ OLAN İLK BES İSTEKLİNİN KATILIMIYLA AYNI GÜN VE SAATTE (05.06,205 Saat: 4:30) ACIK EKSİLTME YAPILACAKTIR. Açık eksltmeden çeklerek son teklfn veren stekller, tekrar teklf veremezler. Teklflern ncelenmes, değerlendrlmes ve karşılaştırılmasında kendsne yardımcı olması amacıyla Türk Kızılayı, teklf sahbnden teklf le lgl açıklama steyeblr. Açıklama steğ ve cevabı posta veya faks le olacak, ancak fyatta veya teklfn özünde hçbr değşklk yapılmayacak, teklf edlmeyecek ve buna zn verlmeyecektr. İhale Kurulu, teklf sahb veya vekl halede hazır bulunmadığı takdrde, kapalı teklfnde belrttğ fyatı son ve kesn teklf olarak kabul eder. ( No lu zarf açıldığında hale evrakının usulüne uygun ve yeterl olmaması durumunda, eksk evraklar tamamlanablecek ntelkte se steklnn eksk evrakını tamamlamayı talep etmes halnde, 2 No lu zarfın açılmasına kadar geçen süre zarfında eksklklern tamamlattırılmasına ve teklfn açılmasına İhale Kurulu karar verecektr. İhale Kurulunun kararı doğrultusunda, hale evrakj eksk, usulüne veya yeterl olmayan stekllern teklf ve temnatlarının bulunduğu kapalı zarflar hale sonuçlandıktan sonra açılmadan ade edlecektr.) M ADDE 8 - İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI Türk Kızılayı tarafından belrlenen teklflern geçerllk süresnn sona ermesnden önce, değerlendrmede uygun bulunan teklf sahbne gerekl onaylar alındıktan sonra teklfn kabul edldğ faksla teblğ ve ardından taahhütlü mektupla teyt edlecektr. İhaley alan stekl, şartnamede belrtlen esaslara göre tek nüsha olarak hazırlanan sözleşmey, teblğ tarhnden tbaren 5 şgünü çersnde kat temnatını yatırdıktan sonra mzalar. İsteklnn, sözleşmenn mza aşamasında hale tarh tbaryle kamu halelernden yasaklı olmaması gerekmekte olup, stekl sözleşme aşamasında bu hususla lgl taahhütname verecektr. Sözleşmey mzalamayan stekl temnatı Türk Kızılayı nca rat kaydedlr. Ancak, br garant süresn çermeyen mal ve hzmet almılarında, sözleşmeye davet yazısının teblğ tarhnden (adel taahhütlü olarak steklnn elne ulaştığı tarh) tbaren beş şgünü çersnde taahhütname vererek, söz konusu malzemey, müteakp 0 şgünü çnde stenlen mktar ve evsafta sözleşme

13 TURKKIZILAY! {( / :C \ ^ 848 \\ f-s < f ^ # 2 TÜRK KIZILAY) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ^ İDARİ ŞARTNAME 'V Î '*. J yapmaksızın şartname hükümler çerçevesnde teslm edeblr. Bu durumda İdar Şartn^e'(Yedekler sözleşme yerne kabul edlecektr. Brnc uygun teklf sahbnn stenen kat temnatı vermemes veya sözleşme mzalamaması durumunda, Tlrk Kızı layı brnc uygun teklf sahbnn temnatını rat kaydedecek ve knc uygun teklf sahbn aynı şeklde sözleşmeye davet edeblecektr. İknc uygun teklf sahb de kat temnatı vermemes veya sözleşme mzalamaması durumunda, bu steklnn de geçc temnatı rat kaydedlecek ve üçüncü teklf sahbn aynı şeklde sözleşmeye davet edeblecektr. Üçüncü uygun teklf sahbnn de kat temnatı vermemes veya sözleşme mzalamaması durumunda bu steklnn de geçc temnatı rat kaydedlecektr. MADDE 9 - TESLİM MÜDDETİ VE YERİ Baskı şler, tasarımı yapılmış halde CD çersnde ya da elektronk posta üzernden onaylanmış şeklde Kurum tarafından frmaya teslm edlecektr. Kurum, numunes bulunan baskı şlernn de numunesn frmaya teslm edecektr. Frma, Kurumun gerek görmes durumunda söz konusu numune veya OD Mer Kurum merkezne gelerek elden teslm almakla yükümlüdür. İş kalemlernde yer alan çalışmaların numune baskıları yapılacak ve Kurumdan ser basıma geçlmes konusunda onay alınacaktır. Bu çalışmaların ser basını sonrası muayenes yapılacak ve onay verlen numune le aynı özellklere sahp olacaktır. Kurum baskı şlerne dar teslm süresn sparş le brlkte frmaya bldrecek olup, verlen süre çersnde frma, Kurumun talep ettğ gün ve yere teslmatı gerçekleştrecek veya gerçekleşmesn sağlayacaktır. Teslm süres sparşn verldğ günden başlamak üzere takvm günü sayılarak hesaplanacaktır. Ankara l çersnde; teslmat çn yapılacak paketleme, naklye ve yükleme gderler yüklencye at olacak ve bu konuda Kurumdan herhang br ücret talep edlmeyecektr. İndrme, Kurum tarafından yapılacaktır. Ambalajı bozuk ve yırtık paketler teslm alınmayacaktır. Kurum, bazı şlerde frmaya basılması çn talmat verdğ baskı şlernn rtbat ve adres blgler doğrultusunda frma tarafından Ankara dışına göndermnn sağlanmasını talep edeblecektr. Gönderler, Kurumun anlaşmalı olduğu kargo frması kanalıyla yapılacak olup, bedel Kurum tarafından Ödenecektr. Frma, bu durumda Kurumdan lave br bedel talep edemeyecektr. Bu teslmatlar le lgl herhang br nam veya gerekçe le ek ücret talep edlmeyecektr. Baskı malzemelernn teslm yerne kadar yapılacak olan her türlü yükleme, naklye ve dğer bütün masraflar ve şlemler yüklencye attr. M ADDE 0; GECİKME TAZMİNATI 0. Türk Kızılayı tarafından baskı şlerne dar verlecek olan sparşte bldrlecek olan süre çersnde frma tarafından söz konusu malzemeler teslm edlmedğ takdrde beher geckme günü çn teslm edlmeyen malzemeye at bedeln %0,2 s (bndek) oranında geckme cezası ceza şart olarak tahsl edlecektr. Geckme 0 günü aştığı takdrde, Türk Kızılayı geckme cezasını 0 günü aşan beher gün çn % 0,4 (Bndedört) e çıkartacaktır. Söz konusu geckmeden dolayı Türk Kızılayı sözleşmey fesh le bl cümle zarar ve zyanı stemekte veya teslm edlmemş olan malzemelern frma ııam ve hesabına üçüncü şahıslardan temnde serbest olacaktır.türk Kızılayı bu durumu yüklencye yazılı olarak bldrecek olup bldrm yapılmadığı takdrde cezalı sürey uzatmış kabul edlecektr. Uzatılan ceza sürey (% 0,4 de çıkartılarak ceza uygulanan süre) belrlemekte Türk Kızılayı yetkldr. Geckme süres cezalı süre verlse ble hçbr şeklde 60 (altmış) takvm gününü geçemez. Sözleşmenn devamı süresnce keslecek toplam ceza, teslm edlmeyen mal veya hzmet bedeln geçemez. Sözleşmenn devamı süresnce keslecek toplam ceza, teslm edlmeyen mal/hzmet bedeln aştığı takdrde veya 60 (altmış) takvm günlük süreden hangs erken gerçekleşrse ona göre fesh le lgl şlemler uygulanır. 2

14 TÜRK KIZ İL AYI > \ / >- / v\ :8Û3 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, "../ İDARİ ŞARTNAME. v,' ^ /' JJ 0.2. Sözleşmenn fesh halnde, teslm edlmeyen malzeme / malzemelern halede en düştjkjfıyat^eren knc frmadan, knc frmanın kabul etmemes durumunda 3. Şahıslardan tem n n d e T k"k ı zl ay ı serbest olacaktır. Temn edlmes halnde aradak fyat farkı le masraflar yekunu da sözleşmes fesh edlen yüklencden almır. Bu hususlardan dolayı yüklenc herhang br ad altında hçbr talepte bulunamaz. 03 Türk Kızılayı bundan dolayı yapacağı masraflar le fyat farkım yüklenc derhal ve defaten Türk Kızılayı na ödeyecektr. 0.4 Partler halnde yapılan atımlarda, her part ayrı br alım olarak değerlendrlr. Geckme halnde yukarı yazıh olan ceza al ınır. 0.5 Yetkl mercler tarafından tevsk edlmek kaydıyîa, yasal grevler, ayaklanma, harp hal, yangın, sel ve deprem harç hçbr mücbr sebep tanınmayacaktır. Yasal grevlerde önceden haber verlecektr. MADDE : MUAYENE VE KABUL İ Lİ. Satın alınacak hzmetn muayene ve kontrolü, Türk Kızılayı mn belrleyeceğ koşullar dahlnde yapılacaktır. Lüzumu halnde, Türk Kızılayı'nca uygun görülecek başka kş, kurum ve kuruluşlara da muayene yaptırılablecek olup, tüm muayene masrafları yüklencye at olacaktır..2. Somadan meydana geleblecek ayıplardan dolayı, yüklencnn mesulyet devam eder..3. Yüklenc fııma veya kanun temslcs muayenelerde bulunmadığı takdrde muayeneler sonunda tanzm edlen raporu aynen kabul etmş sayılır...4. Muayene sırasında teslm edlen mal ve hzmetle lgl tasarım ve üretm hataları nedenyle meydana geleblecek kaza ve hasarlardan yüklenc frma sorumludur..5. Muayene edlecek malzemelern, muayenenn yapılacağı yerde Türk Kızılayı tarafından yetkl kılınan mal sorumlularına Tesellüm/İrsalye belges le teslm edlecek ve muhafaza altnıa alınacaktır..6. Satın alınacak malzemelern her parts çn ayııı şlem uygulanır, br defaya mahsus olmak üzere MADDE 2: AYIPLI MAL Şaılname ve sözleşmeye uygun olmayan ve muayene sonucu reddedlen ayıplı malın yens le değştrlmesnn frmaya bldrlmesn müteakp, frma muayene sonucuna br defaya mahsus olmak üzere traz edeblr veya malı yens le br defaya mahsus olmak üzere 7 gün çersnde değştreblr. Bu tarhten sonra Türk Kızılayı akd feshetmeye veya cezalı sürey uzatmaya yetkldr. Frma malzemelern reddne lşkn muayene sonucuna traz ederse malzemeler yenden muayene gönderlr. Şayet muayene sonucunda malzemelern şartnameye uygun olduğu ve kabulü gerektğ sonucuna varılırsa muayenede geçen süre bakımından frmadan ceza şart talep edlemez. Ancak traz muayenes sonucunda malzemelern şartnameye uygun olmadığı, malzemelern reddedlmes ve yens le değştrlmes gerektğ sonucuna varılırsa traz muayenesnde geçen süre de dahl olmak üzere Madde 0. Tde belrtlen ceza şart uygulanır. İtraz muayenes sonucunda malzemelern reddne karar verlrse ıed kararının frmaya teblğnden tbaren 7 günlük süre çersnde frma tarafından br defaya mahsus olmak üzere malzemelern şartnameye uygun olan yen malzemelerle değştrlmes gerekr. Bu 7 günlük süre çersnde malzemeler yens le değştrlmezse Türk Kızılayı cezalı sürey uzatmaya ya da sözleşmey feshetmeye yetkldr. 7. günlük süre çersnde frma tarafından malzemeler yens le değştrlrse, muayene malın şartnameye uygun çıkmadığı malların reddedldğ hususunun frmaya bldrldğ tarh (teblğ tarh) le frma tarafından yen, malzemelern teslm tarh arasında geçen süre bakımından madde lo.pde düzenlenen ceza şart uygulanır. Br kez yapılan traz üzerne muayene edlen ve reddedlen malzemelern yerne yenler le değşm yapılmışsa ve bu malzemeler de şartnameye aykırı çıkmışsa frmanın artık knc br traz hakkı

15 TÜRKKIZILAYI ; ' ^ \......S F ^ > ; f TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ W İ ' S / V İDARİ ŞARTNAME --,T ^ > bulunmamaktadır. Böyle br durumda Türk Kızılayı frmaya şartnameye uygun yen njal zer^e? ern'tesl m etmes çn knc defa cezalı süre verebleceğ gb sözleşmey feshetme hakkına da sahptv. " ' MADDE 3 - ÖDEME SEKLİ Satın alınması karar verlerek sparş edlen malzemenn yüklenc tarafından teslmnden sonra, Türk Kızılayfna at br heyet tarafından veya Türk Kızılayf nca uygun görülen başka kurum ve kuruluşlar le şahıslarca yapılan muayene ve kontrolünden sonra, kontrol vzesne müteakp en geç br ay çersnde ödenecektr. Ödeme: gerçekleşme kadar aylık yapılan ş mktarına göre hak edş bazlı yapılacaktır. Frma fatura le brlkte basımı yapılan şn adı, mktarı, brm ve adedn belrten br tabloyu Kuruma sunmak zorundadır. BU İŞ İÇİN AVANS VERİLMEZ. MADDE 4 - FİYAT FARKI İstekl hale tarhnden soma, gerek taahhüt süres çnde, gerekse mücbr sebeplerden dolayı uzatılan süre çnde Taahhüdün tamamen fasına kadar verglere zam yapılması veya yen vergler ve resmler konması, fyatların yükseltlmes, naklye ve şç ücretlernn artması, kur farkı gb sebeplere stnat ederek fyat farkı ve ve sar taleplerde bulunamaz. M ADDE 5- VERGİ, RESİM VE DİĞER MASRAFLAR Teklf verenlern haleye kadar yaptıkları masraflardan Türk Kızılayı mesul değldr. Ayrıca bu halenn yapılmasından ve sözleşmenn akdnden mütevellt her türlü verg, resm ve harçlar yüklencye attr. MADDE 6 - TÜRK KIZILAYININ YETKİSİ Türk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tab olmayıp, haley kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta ve dledğne yapmakta, haley ptal etmekte, eksltmelerde uygun bedel saptamakta tamamen serbesttr. MADDE 7 -M Ü TEFERRİK HÜKÜMLER a) Türk Kızılayı nca gerek görüldüğünde hale tarhnden en geç 4 İŞ GÜNÜ Öncesne kadar tüm stekllere yazılı bldrmde bulunmak kaydıyla şartname esaslarında değşldk yapılablr. b) Sözleşme düzenlenmesne gerek duyulmayan hallerde şbu şartname ve ekler sözleşme yerne geçer. c) İsteklnn gösterdğ adrese yapılacak her türlü teblgat muteber addedlecektr. d) îdaı ve Teknk Şartnamelere uygun olmayan teklf verlemeyecektr. e) İdar ve Teknk Şartname br bütün olup, k şartname arasındak farklılıklarda Türk Kızılayı lehne olan hüküm esas alınacaktır. ) Türk Kızılayı dledğ takdrde verlen teklfler müşterek muhafaza altına alıp haley erteleyeblr. g) Verlen teklfler hçbr suretle ger alınamaz. h) TÜRK KIZILAYI NCA, İHALE VE SÖZLEŞME SÜRESİNCE İHALEYE KATILAN İSTEKLİLERDEN VEYA YÜKLENİCİLERDEN AYNİ VEYA NAKDİ BAĞIŞ TALEP EDİLM EYECEKTİR. 4

16 TÜRKKİZILAYI /,/> tsao * TÜRKKİZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ^? V * İDARİ ŞARTNAME - ^ :, / jj ) İstekller, varsa haleye at Teknk ve İdar Şartnamelere at değşklk fa le p le ;!^ ^ lmlc tarhnden 7 İŞ GÜNÜ öncesne kadar yazılı olarak Türk Kızılayı ııa bldrecek ö^ıp^ bütarhten sonra yapılacak olan başvurular dkkate alınmayacaktır. j) İstekller tarafından satın alman şartnamelern bedel, hçbr suretle ade edlmez. İhalenn ptal edlerek tekrar çıkılması veya ertelenmes halnde yen şartname, lk haleye at şartnamey satın alan stekllere ücretsz olarak verlr. MADDE 8: İHALEDEN MEN EDİLME DURUMLARI a) Hle, vaat, tehdt, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, rtkap, rüşvet suretyle veya başka yollarla haleye lşkn şlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek, b) İstekller tereddüte düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklfnde bulunmak, anlaşarak teklf vermek veya teşvk etmek, e) Rekabet ve hale kararını etkleyecek davranışlarda bulunmak, d) Sahte belge veya sahte temnat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, e) Alternatf teklf vereblme haller dışında, br stekl tarafından hale dar ve teknk şartnamelernde belrtlen şartlar dışında, şart ler sürecek şeklde br veya brden fazla teklf verlmes halnde, İhale Kurulunun söz konusu şartı veya teklflerden brden fazlasını ger çekme önersn kabul etmemek, I) Alternatf teklf vereblme haller dışında, halelerde br gerçek veya tüzel kşlğ temsl eden yetklnn, başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten br başka gerçek veya tüzel kşlğ' temsl etmes ve bu anlamda brden fazla teklf vermes, g) İşbu şartnamenn 3. maddesnde haleye katılamayacağı belrtlmş olmasına rağmen haleye katılmak, h) Kuruluşun tüzel kşlğne, her kademe yönetc ve çalışanlarının manev şahsyetne hakarette bulunmak, İhaleye fesat karıştırdığı değerlendrlen stekl veya teklf verenler veya ştrak edenler hakkında Yetkl Cumhuryet Savcılığına 353 Sayılı Kanunun 235. Maddes uyarınca suç duymuşunda bulunulur. MADDE 9: İHALELERDEN YASAKLANMA DURUMLARI a) Taahhüdünü yerne getrrken Kuruluşa zarar vermek, blg ve deneymn Kuruluşun zararına kullanmak, b) Mücbr sebepler dışında, hale dokümanı ve sözleşme hükümlerne uygun olarak taahhüdünü yerne getrmemek, c) Üzerne hale yapıldığı halde mücbr sebep haller dışında sözleşme yapmamak, rj) Kuruluşun halelerne lşkn olarak, kurum ve kuruluşlara veya medya yoluyla kamuoyuna haksız ve mesnetsz olarak yanıltıcı blg vermek, e) Türk Kızılay ının tüzel kşlğne, her kademe yönetc ve çalışanlarının manev şahsyetne hakarette bulunmak, f) Sözleşme konusu şn yapılması veya teslm sırasında hlel malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksk, hatalı veya kusurlu malat yapmak, g) Sözleşme sürecnde; hle, vaat, tehdt, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, rtkap, rüşvet suretyle veya başka yollarla şlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek, fllern yapanların sözleşmeler feshedlr, temnatları rat kaydedlr, br yıl süre le İhalelere katılımları yasaklanır. Edmn fasına fesat karıştırdığı tespt edlenler hakkında yetkl Cumhuryet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

17 TURKKİZİLAYI v ^ ^ 66': ; - S. \ TÜRK KIZILA VI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : İDARİ ŞARTNAME. : / / MADDE 20: DEVİR VE TEMLİK m,?'/ İstekller şbu şartnameden doğan sorumluluklarım Türk Kızılayı mn yazılı muvaffaktı olmaksızın tamamen veya kısmeıı br başkasına devr, alacaklarını temlk ve cro edemezler. MADDE 2: İHTİLAFLARIN HALLİ İşbu satın alma netcesnde taraflar arasında akdedlecek sözleşmenn tatbkatından doğacak her türlü htlaflar öncelkle sulhen anlaşma yoluna gdlecek, htlafın çözülmemes halnde hal merc Ankara Mahkemeler ve cra Darelerdr. 6

18 TÜRKKSZİLAY '.368 TÜRK K IZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME \ ) ' X > // >. ' / /,... k V v /? TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ TÜRK KIZILAYI İHALE KURULU BAŞKANLIĞINA ANKARA Tarh:... /06/205 Türk Kızılay m un I yıllık htyacı olan Djtal ve Ofset Baskı Hzmetn aşağıdak tabloda belrtlen KDV Harç brm ve toplam fyatlarla vermey kabul ve taahhüt ederz sayılı KDV kanununun 3/ - h maddes gereğnce; Türk Kızılay ı ııa yapılacak mal/lızmet teslmlernde düzenlenecek faturalara KDV stsnası getrlmştr» DİJİTAL BASKT M ALZEM E LİSTESİ SIRA NO BASKI İŞİNİN ADI EBAT (CM) ADET BİRİM FİYAT RAKAMLA KDV HARİÇ TOPLAM FİYAT RAKAM LA KDV HARİÇ TOPLAM FİYAT YAZIYLA KDV HARİÇ! ı..... TÜRK BAYRAĞI 00*50 24! 2 KIZILAY BAYRAĞI 75* ISO BAYRAĞI 00* KIRLANGIÇ BAYRAĞI 70*80 00 I j 5 KIRLANGIÇ BAYRAĞI 70* GÖNDER BAYRAĞI 00* GÖNDER BAYRAĞI 00* ROLLUP 80* BILLBOARD 200*

19 TÜRKKZILAYÎ TURK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜ // 0 5 RAK ETBO AR D 8,5*75 " M EGALİGH T 354* BİLLBO ARD PLUS 354* PAN K A R [ 50* j 4 PANKART 80* PAN KART 00* YÖNETİM KURULU POSTERİ FOTOĞRAF KATOLOĞU 50* * İ8 KIRLAN GIÇ BAYRAĞI 70* V I U J. SIRA NO BASICI İŞİNİN ADI EBAT (CM) ADET b r m FİYAT RAKAM LA KDV HARİÇ TOPLAM FİYAT RAKAMLA KDV HARİÇ TOPLAM FİYAT YAZIYLA KDV HARİÇ AFİŞ 30* AFİŞ 50* AFİŞ 70* DAVETİYE ZARFI 5 DONOR SORGULAM A FORMU 05*240 M M ! t

20 TÜR K K Z İL AY ıa*8 TÜRK KIZILA Y GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME 6 A R A Ç GÖREV EMRİ.500 : ı!!! l! ' ı A R A Ç KİLOMETRE!? I! 8 TESTSİZ TAM KAN NAKİL FORMU I r, ! ıo I j [ TEST TÜPLERİ NAKİL FORMU SEROPOZİTİF KAN BAĞIŞÇISI TAKİP DEFTER MERKEZ SEROPOZİTİF KAN BAĞIŞÇISI K AYIT FORMU I Î 2 GELEN EVRAK K AYIT GİDEN EVRAK K A Y IT M ALZEM E TALEP FORMU K ATILIM CI BELGESİ 2*29, KHGM 204 YILI M ALİ TABLOLARI 2*29, TORBA ZARF 26* TO RBA ZARF 6* ZA R F 3*8.000! 20 AFİŞ 50* AFİŞ 35*

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I)

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I) ZEYİLNAME 15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat:14:30 da yapılacağı duyurulan, Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi adresinde bulunan, 413 ada, 8 nolu parselde

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇADIR MALZEMESİ ALINACAKTIR

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇADIR MALZEMESİ ALINACAKTIR TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇADIR MALZEMESİ ALINACAKTIR 1- Türk Kızılayı tarafından çadır malzemes anen hale edlerek kapalı zarfla teklf alınmak suretyle satın alınacaktır., ' Frmalar,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi ve bağlı Kan Bağış Merkezleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI 1- Sivas İli, Merkez İlçesi, Eskikale Mahallesinde bulunan taşınmazın kapalı zarfla teklif alma, açık artırma usulü ihale ile kiraya verilecektir.

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME OFSET BASKI ALIM İHALESİNE AİT MALZEMELERİN CİNS, MİKTAR VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME OFSET BASKI ALIM İHALESİNE AİT MALZEMELERİN CİNS, MİKTAR VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ MADDE 1 İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı nın ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen Dijital ve Ofset Baskı Hizmeti teknik özelliklerine ve/veya

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAY1NA AİT TAŞINMAZLAR İÇİN GAYRİMENKUL SİGORTASI YAPTIRILACAKATIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAY1NA AİT TAŞINMAZLAR İÇİN GAYRİMENKUL SİGORTASI YAPTIRILACAKATIR. D TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAY1NA AİT TAŞINMAZLAR İÇİN GAYRİMENKUL SİGORTASI YAPTIRILACAKATIR. 1. Türk Kızılay ı na at taşınmazlar çn î yıi şre le Gayrmenkul Sgortasının yaptırılması hzmet kapalı zarfla

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü müzün ihtiyacı olan,aşağıda miktarları belirtilen malzemeler

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ MADDE 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ MADDE 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS KAN BAĞIŞ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 20 KVA DİZEL JENERATÖR İHTİYACI İDARİ ŞARTNAMESİ MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Samsun İli, İlkadım İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi F36B22B4B Pafta,7798 Ada, 11 Parselde kayıtlı 173,00m² yüzölçümlü

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, 113 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Türk Kızılayı Karabük Afet Deposunun Çevre Düzenlemesi işlerinin

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 Türk Kızılayı Güney Doğu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (Van) Sayfa 1 TÜRK I OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l İstanbul ili, Üsküdar İlçesi Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No:8 adresinde bulunan Türk Kızılayına ait taşınmazın

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Uluönder Mahallesi, 14382 Ada, 1 Nolu Parselinde Kayıtlı (Eski 9400 Ada, 1 Nolu Parsel) Taşınmaz Üzerine Eskişehir Bölge Kan Merkezi Binası

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA EK-5k BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU / /... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan Ajansın bulunduğu şehir] Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu : Açık tebligat adresi

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA / / [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Cad. No:1 adresinde bulunan Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi içerisinde bulunan Afom Binası ıslak hacimler ve misafirhane

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıdaki tabloda belirtilen malzeme teknik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Ankara ilinde 30 Haziran-12 Temmuz 2014 tarihleri arasında

Detaylı

TURKKIZILAYl 1868 TÜRK KIZ1LAYINA AİT TAŞINMAZLAR İÇİN GAYRİMENKUL SİGORTASI YAP TIRIL ACAKATIR.

TURKKIZILAYl 1868 TÜRK KIZ1LAYINA AİT TAŞINMAZLAR İÇİN GAYRİMENKUL SİGORTASI YAP TIRIL ACAKATIR. 3 TURKKIZILAYl 1868 TÜRK KIZ1LAYINA AİT TAŞINMAZLAR İÇİN GAYRİMENKUL SİGORTASI YAP TIRIL ACAKATIR. 1. Türk Kızıîayı na at taşınmazlar çn 1yıl süre le Gayrmenkul Sgortasının yaptırılması hzmet kapalı zarfla

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kızılay, Konur Sokak No:29/9 (zemin kat) adresindeki taşınmaz yasal haliyle kapalı zarf ve açık artırma ihale suretiyle kiraya

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Anadolu (Ankara) Bölge Kan Merkezi nin ihtiyacı olan Kan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski No:21) adresindeki 353 ada, 4 no lu parselde kayıtlı 86,98 m2

Detaylı

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ -.!'!uyseri ŞEKER FABRİKAsı A.Ş. ~ BOGAZLIY AN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİsİ 1. İşİN KONUSU: 2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ Şrketmz Fabrkalarında kullanılacak Metalurjk

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bağlı kan hizmet birimlerinin 3 (üç) yıllık ihtiyacı olan aşağıdaki

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bağlı kan hizmet birimlerinin 3 (üç) yıllık ihtiyacı olan aşağıdaki

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : :

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : : BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi ve bağlı Kan Bağış Merkezi personeline yapılacak olan ayni yemek yardımının

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Etimesgut Yerleşkesi ve Orta Anadolu Bölge Kan Merkezinin 3 yıllık ihtiyacı olan 36.000 adet

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıda miktarı belirtilen hazır kek kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l YAP-İŞLET-DEVRET modeli çerçevesinde; İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Camii kebir Mah. 1089 ada, 10 parsel sayısında kayıtlı 210 m2 arsa yüzölçümlü taşınmazda bulunan mevcut

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünün ihtiyacı olan 3 adet binek

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK 15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIM İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK 15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIM İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıdaki tabloda belirtilen malzeme teknik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı na bağlı Batı Karadeniz BKM, Düzce, Sakarya ve Kocaeli Kan Bağışı Merkezleri 2016

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 İhale kayıt numarası :2015/138432 GENEL MÜDÜRLÜK VE KIRKA İŞLETMESİ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 1 GÖĞÜS (Akciğer) Radyografisi (Genel adet 26,000 Müdürlük) 2 SPİROMETRİ (Solunum Fonksiyon) Testi adet

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezi ve Kan Bağışı Merkezlerinde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Avrupa (İstanbul) Bölge Kan Merkezi personeline 1 (bir)

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Kan bağışı faaliyetlerinde kullanılmak üzere en az 9 metrelik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Baskı Materyalleri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK I 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için 2 ADET OTOBÜS ALIM İHALESİ teknik şartnameye göre kapalı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı na ait 349 adet aracın 1 yıl süreyle ek donanımları ve üst yapıları ile birlikte kasko sigortası ve 324 adet

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu :

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK KONSTÜRKSİYON KAFES ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK KONSTÜRKSİYON KAFES ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK KONSTÜRKSİYON KAFES ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 Türk Kızılayı, Marmara Bölge

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1 İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Orta Akdeniz (Adana) Bölge kan Merkezi Müdürlüğü ne

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR

İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR İHALENİN KONUSU TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait Kırkkonaklar Mahallesi, 314. cadde Ankarama Konutları No:15 Çankaya /Ankara

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ NİTRİL VE VİNİL ELDİVEN İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ NİTRİL VE VİNİL ELDİVEN İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ NİTRİL VE VİNİL ELDİVEN İDARİ ŞARTNAME 1 İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI NİTRİL VE VİNİL ELDİVEN İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nın ihtiyacı olan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME. 1 En az 9 metrelik 0 Km Otobüs 1 (Bir) adet

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME. 1 En az 9 metrelik 0 Km Otobüs 1 (Bir) adet TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için kan bağışı toplama faaliyetlerinde kullanılmak üzere En Az

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Tam Otomatik Ekstraktör teknik şartnameye göre kapalı zarfla

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen plastik, metal, karton ve cam atıklarının toplanması ve geri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezlerinin ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Anti Serumlar teknik şartnameye göre kapalı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1 İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı, Elektronik Belge/Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi kapsamında; TS 13298 Bilgi ve Dokümantasyon - Elektronik Belge Yönetimi

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan yazılım, bakım ve teknik destek işine istekli sıfatıyla katılacak

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Elektrikli Kan Nakil Kutusu ekli teknik şartnameye

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Vişnezade Mahallesi, Abacılatif sok. No:7 adresinde bulunan, 689 ada, 14 nolu parselde kayıtlı, 155,08 m2 yüzölçümlü,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen

Detaylı

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU (SF2) / / Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret : unvanı], uyruğu Açık tebligat adresi : Bağlı olduğu vergi dairesi : ve vergi numarası Telefon ve faks numarası : Elektronik posta

Detaylı

OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi

OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi TÜRKI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi 1 TÜRK I GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı na bağlı iş yerleri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1- Türk Kızılayı nın ihtiyacı için mülkiyeti Kurumumuza kullanım hakkı Eskişehir Şube Başkanlığımıza ait olan Yunus Emre Devlet

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı olan ve aşağıdaki tabloda teknik özellikleri ve miktarları

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Antalya İli Lara ve/veya Kundu Mevkiinde 03-07 Mart

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ FAALİYET ALANI KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ FAALİYET ALANI KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ FAALİYET ALANI KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürülüğü nün ihtiyacı olan,

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2016 MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, Aydın Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2017 MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, Aydın Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Kurumumuz Ankara Genel Merkez ve Etimesgut Yerleşkesin de hizmet aracı olarak kullanılan 7 Adet Toyota Marka aracın 1 yıl süre

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi ve Etimesgut Yerleşkesinde görev yapan personel çocukları için

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2012 YILI ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2012 YILI ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2012 YILI ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME TÜRK I BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler kapalı

Detaylı

BÜYÜK VE KÜÇÜK AJANDA ŞARTNAMESİ 2015 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ

BÜYÜK VE KÜÇÜK AJANDA ŞARTNAMESİ 2015 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ BÜYÜK VE KÜÇÜK AJANDA ŞARTNAMESİ Birliğimizce 2015 yılı için yaptırılacak ajandalara ait şartnamedir. 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TRAKYA

Detaylı

TÜRK KIZILAYI EGE BKM BASKI YAYIN MALZEMELERİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI EGE BKM BASKI YAYIN MALZEMELERİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI EGE BKM BASKI YAYIN MALZEMELERİ İDARİ ŞARTNAMESİ MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünün ihtiyacı olan Baskı Yayın malzemeleri Teknik şartnamede

Detaylı

7 Segmentli Hortum Kapama Cihazı (7 Segmentli Tüp Sealer)

7 Segmentli Hortum Kapama Cihazı (7 Segmentli Tüp Sealer) TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen 7 Segmentli Hortum Kapama Cihazı (7 Segmentli

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135430 İhalenin adı ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME

Detaylı

KIZILAY TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ

KIZILAY TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1 TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1 İHALENİN

Detaylı

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz.

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kayıt No. 2016/639 İhalenin Şekli: Açık İhale İhalenin adı: Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmet Alımı. : İhale Tarih ve Saati : 28/01/2016 PERŞEMBE günü saat

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL SULTANBEYLİ TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME. Fatih Mah.Petrol Yolu Cad. No:255 Sultanbeyli/İSTANBUL Tlf: (0216)

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL SULTANBEYLİ TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME. Fatih Mah.Petrol Yolu Cad. No:255 Sultanbeyli/İSTANBUL Tlf: (0216) MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI İSTANBUL SULTANBEYLİ TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL BAĞCILAR TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME. Göztepe Mah. Şehit Mehmet Özcan Sok. No:1 Bağcılar/İSTANBUL Tlf: (0212)

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL BAĞCILAR TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME. Göztepe Mah. Şehit Mehmet Özcan Sok. No:1 Bağcılar/İSTANBUL Tlf: (0212) MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI İSTANBUL BAĞCILAR TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 80 LT LİK VE 200 LT LİK KİT SAKLAMA DOLABI İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 80 LT LİK VE 200 LT LİK KİT SAKLAMA DOLABI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 80 LT LİK VE 200 LT LİK KİT SAKLAMA DOLABI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI 80 LT VE 200 LT LİK KİT SAKLAMA DOLABI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ VE BAĞLI KAN BAĞIŞI MERKEZLERİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ VE BAĞLI KAN BAĞIŞI MERKEZLERİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ VE BAĞLI KAN BAĞIŞI MERKEZLERİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ 2015 TANIMLAR VE KISALTMALAR: İDARE : TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BAŞVURU MEKTUBU. ... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir]

BAŞVURU MEKTUBU. ... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir] BAŞVURU MEKTUBU [İdare Adresi] [İşin Adı]... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir] 1. [adayın/isteklinin adı] ı (bundan böyle Başvuran olarak anılacaktır) temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne bağlı, Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi nin 2 (iki)

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Masa Üstü Santrifüj ekli teknik şartnameye göre kapalı

Detaylı