Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Programı Prosedürü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Programı Prosedürü"

Transkript

1 Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Programı Prosedürü

2 İÇİNDEKİLER Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Programı Prosedürü... 1 Yapılan Değişiklikler Listesi AMAÇ KAPSAM TANIMLAR İLGİLİ STANDARD VE DOKÜMANLAR SORUMLU PERSONEL BELGELENDİRME SÜRECİNDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL BAŞVURU ve BAŞVURUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ TEORİK VE PRATİK SINAVLAR DEĞERLEDİRME KRİTERLERİ...12

3 Yapılan Değişiklikler Listesi Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Yapılan değişiklikler

4 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı INTERTEK tarafından gerçekleştirilecek Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Programının Yeterliliklere ve ilgili mevzuata uygun yapılmasını sağlamaktır. 2. KAPSAM standardına, ilgili Ulusal Aşağıda belirtilmiş olan ulusal yeterlilik alanlarında gerçekleştirilecek belgelendirme programının başvuru, gözden geçirme, gerçekleştirme(planlama, teorik ve pratik sınavların yapılması), karar verme ve belgelendirme gibi aşamalarını kapsamaktadır. 3 ÇELİK KAYNAKÇISI 11UY ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI 11UY DOĞALGAZ ÇELİK KAYNAKÇISI 4 KAYNAK OPERATÖRÜ 3. TANIMLAR Personel Belgelendirmesi: Bir kişinin, belirlenmiş standard veya program çerçevesinde yapılacak yazılı ve /veya sözlü ve/veya uygulama sınavı sonrası şartlara uygunluğunun 3. tarafça yazılı güvence verildiği kurallar sistemi. Standard: Ulusal veya uluslararası mutabakat ile belirlenmiş ve tanınmış bir kuruluş tarafından onaylanmış olan, faaliyetler veya onların sonuçları için kuralları, rehberlik bilgilerini veya özelliklerini belirten doküman ve belli bir bağlamda en iyi düzen derecesini elde etmeyi amaçlayan doküman (Örn. :TS EN ISO :2014, EN ISO :2013, TS EN ISO 9712:2014, EN ISO 9712:2012, EN ISO 14732:2013, TS EN ISO 14732:2014,..vb.). Ulusal Yeterlilik : Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) tarafından ulusal meslek standardlarına dayandırılarak hazırlanıp onaylandıktan sonra ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik (Örn. :11UY0011-3:2011,11UY0017-6:2011, vb.). Personel belgelendirme programı: Personel Belgelendirmesi sırasında kişinin değerlendirmesinde temel alınan ulusal, bölgesel, uluslararası veya tanınmış meslek kuruluşlarınca (oda ve birliklerce) ya da yasal otoritelerce hazırlanmış doküman.

5 Sınav Yapıcı: Belgelendirme programı çerçevesinde teorik ve pratik sınavları ilgili kılavuzlara, prosedürlere ve standartlara göre yapan kişi(değerlendirici vasfına sahip kişi). Karar Verici: Belgelendirme programı çerçevesinde teorik ve pratik sınavların sonuçlarını ilgili form ve gerekirse video kayıtları üzerinden kontrol eden ve başvurudan karara kadar olan süreci inceleyen ve belgelendirme kararını veren kişi Kurum: Mesleki Yeterlilik Kurumu. 4. İLGİLİ STANDARD VE DOKÜMANLAR Sayı : TS EN ISO TS EN ISO TS EN ISO TS EN ISO /TS EN Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği Kaynakçıların yeterlilik sınavı - Ergitme kaynağı - Bölüm 1: Çelikler Kaynakçıların yeterlilik sınavı - Ergitme kaynağı - Bölüm 2: Alüminyum Kaynak personeli-metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kaynağı için kaynak operatörlerinin ve kaynak ayarcılarının yeterlilik sınavı Kaynak prosedürü şartnamesi ve vasıflandırılması TS EN ISO 5817 TS EN ISO UY UY Kaynak - Çelik, nikel, titanyum ve bunların alaşımlarında ergitme kaynaklı (demet kaynağı hariç) birleştirmeler Kusurlar için kalite seviyeleri Tahribatsız muayene - Tahribatsız muayene personelinin vasıflandırılması ve belgelendirilmesi Ulusal Yeterlilik Çelik Kaynakçısı Ulusal Yeterlilik Alüminyum Kaynakçısı Ulusal Yeterlilik Doğalgaz Çelik Kaynakçısı Ulusal Yeterlilik Kaynak Operatörü

6 5. SORUMLU PERSONEL Bu prosedürün revizyonundan Kalite Müdürü sorumludur. Prosedürün uygulanmasından Operasyon Müdürü ve Teknik Müdür sorumludur. 6. BELGELENDİRME SÜRECİNDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL Uluslararası Kaynak Enstitüsü (IIW) kurallarına göre kaynak mühendisi (IWE) olmak ve 1 yıl iş deneyimine sahip kişiler veya Kaynak teknikeri (IWT), kaynak uzmanı (IWS), kaynak inspektörü (IWI), metal teknik öğretmeni, metal teknolojileri ile ilgili öğretim elemanı ve metalürji ve malzeme mühendisi, olması kaydıyla kaynak uygulamaları alanında 3 yıl iş deneyimine sahip olmak ve/veya eğitim vermiş olan kişiler veya Meslek yüksekokullarının metal teknolojileri, kaynak, alanlarıyla ilgili bölümlerden mezun olup kaynak uygulamaları alanında en az 5 yıl deneyime sahip olan kişiler sınav yapıcı ve/veya karar verici olarak görevlendirilir. Görevlendirilecek Personele ait liste ITK-PER-LST-004 Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Programında Yetki Seviyeleri ve Yetkili Personel Listesinde verilmektedir. 7. BAŞVURU ve BAŞVURUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Intertek başvuru sahibi tarafından aşağıdaki hususları içeren imzalanmış başvuruyu ekleri ile talep eder. -İstenilen belgenin kapsamı -Başvuru sahibinin belgelendirme şartlarına uymayı kabul ettiğine ve değerlendirme için gerekecek her türlü bilgiyi sağlayacağına dair beyan, -Kanıtlarla teyit edilen ve desteklenen ilgili niteliklerin ayrıntıları, -Başvuru sahibi hakkında genel bilgi (adı, adresi vb.) Başvuru formu internet adresinden ulaşılabilir durumdadır.

7 Başvuru formunun Intertek e ıslak imzalı olarak elden, posta yoluyla veya kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. Ekleri ile Intertek e eksiksiz ulaşan başvurular kabul edilir ve değerlendirmeye alınır. Ekler eksik ise başvuru sahibine telefon veya ile bilgi verilir ve eksikleri tamamlaması istenir. Tüm başvurular ITK-PER-LST-004 listesindeki yetkin en az bir personel tarafından gözden geçirilir ve listedeki kara verici olarak yetkilendirilmiş en az bir personel tarafından onaylanır. Kabul edilen başvurulara ilişkin kayıtlar Intertek tarafından saklanır. Başvuru listesi ve başvuranlara ilişkin bilgiler sınavdan önce elektronik ortamda Kuruma iletilir. Kuruma iletilen listede bilgileri bulunmayan kişiler ilgili sınava kabul edilemez. INTERTEK sınav programlarını sınavdan en geç bir hafta önce Kuruma bildirir. Intertek sınav programlarında; hangi yeterliliklerden sınav yapılacağı, yeterliliklerin seviyesi, teorik ve uygulama sınavlarının yeri, sınavların saati, sınav görevlileri ve gözlemcileri, sınava katılacak aday sayısı ve gerekli diğer bilgiler yer alır. Bu bilgilerde değişiklik olması halinde, değişiklikler en geç sınavdan iki iş günü öncesine kadar Kuruma bildirilir. 8. TEORİK VE PRATİK SINAVLAR Sınavlar ilgili ulusal yeterlilikte farklı tanımlanmamış ise en az bir sınav yapıcı tarafından gerçekleştirilir. Sınav yapıcının atamasını operasyon müdürü yapar. Atama yapılırken adayların eğitimini vermemiş ve tarafsızlığı engelleyici herhangi bir nedenin (akrabalık, arkadaşlık, iş ilişkileri vb.) bulunmadığı Sınav Yapıcı seçilir. Operasyon Müdürü tarafından uygun bulunan Sınav yapıcıya operasyon koordinatörleri tarafından görevlendirme yapılır. Sınava girecek kişiler ile ilgili bilgiler sınav yapıcıya bir hafta önceden bildirilir. Sınav öncesinde Sınav Yapıcı aday listesini kontrol ederek herhangi bir çıkar çelişkisi yaratacak aday var ise Operasyon Müdürüne durumu bildirir ve yerine başka bir atama yapılması gerektiğini iletir.

8 INTERTEK teorik ve uygulamalı sınavı kendi salonunda veya protokol imzalanan farklı bir salonda yapar. Sınav öncesinde ITK-PER-FRM-004 Personel Belgelendirme Sınav Yeri Değerlendirme Formu sınav yapıcı tarafından doldurulur ve sınav yeri uygun ise sınava başlatır. Sınavın yapılmasına engel bir durum tespit edilir ise sınavın iptal edileceği nedenleri ile yazılı olarak operasyon koordinatörlerine bildirilir. Bu durum nedenleri ile yazlı olarak kurumada bildirilir. Sınavda adayın kimlik tespiti için bir kimlik kartı bulundurması zorunludur.sınava girecek adayların sınav giriş kartları sınav öncesinde kimlik tespiti yapılarak adaya sınav yapıcı tarafından teslim edilir. Adaylar istediklerinde gerçekleştirilecek sınavdan önce sınavda gerekebilecek materyaller hakkında bilgilendirilir. Sınav yeri,personel adaylara INTERTEK web sayfası aracılığıyla duyurulur. Sınav yerinde bir değişiklik olması durumunda her adaya Operasyon Koordinatörleri tarafından yazılı veya sözlü olarak veya e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapılır ve ayrıca değişiklikler web sayfasında da duyurulur. Sınavlar, Teknik Müdür/Operasyon Müdürü tarafından soru bankalarından seçilen sorulardan oluşmaktadır. Intertek kesinlikle sorularını kişi/kurum/kuruluşlarla paylaşmaz (Turkak ve MYK dışında) ve sorularının telif haklarını saklı tutar. Sınavlar, "MYK Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar için Uygulama Rehberi" ne uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav öncesinde Personel Belgelendirme Yöneticisi sınava girecek aday kadar soru kitapçığı/cevap kâğıdı oluşturulur ve kapalı bir zarfa konulur. Zarf, açma yerinden kaşelenir ve imzalanır ve Sınav Yapıcıya teslim edilir. Kaşeli ve imzalı olan kapalı zarf sınav başlamadan en geç 30 dakika önce sınav yerine Sınav Yapıcı tarafından götürülür. Sınav Yapıcı sınava başlamadan sınav kurallarını adaylara okur. Salon Aday Yoklama Listesi'ni her adaya imzalatır. Adaylardan herhangi bir soru gelmezse sınavı başlatır. Sınav süresi, soru kitapçıklarında belirtilen süre kadardır. Bu süre sonunda tüm adaylardan cevapları işaretlenmiş soru kâğıtları alınır. Sınav Yapıcılar adayların cevap kâğıtlarının değerlendirmelerini yaparlar ve Personel Operasyon Müdürüne iletirler.

9 Sınav Yapıcı, sınavla ilgili bütün kayıtları daha önceden Personel Belgelendirme Yöneticisinin imzaladığı sınav zarfına koyup zarfı kapatır, kapalı yeri imzalar ve tarihi yazıp Personel Belgelendirme Yöneticisine teslim eder. Sınav Öncesi Sınav Yapıcılar tarafından kontrol edilecekler/yapılacaklar; Sınav yerinin kontrollerini yaparak ITK-PER-FRM-004 nolu formu doldurur. Sınavın yapılması için gerekli tüm belgelerin hazır bulunduğuna emin olunur. Kameraları adayın dikkatini dağıtmayacak şekilde konumlandırır. Sınav başlangıcında sınavın yapılacağı ortamı 360 derece kayıt altına alarak sınav mekânını tanıtır ve kayda sınavın gerçekleştiği alanda devam eder. (Sınav mekânının kuruluşa ait olmaması ve sınav yapılacak alanda yasal, güvenlik vb. sebeplerle daraltılmış kayıt alınması gerektiğinde durum Kuruma bildirilir ve bu madde hükmü uygulanmaz.) Sınavda kullanılacak her türlü materyalin katılacak aday sayısına göre yeterli ve kullanılabilir olup olmadığı kontrol edilir. Sınavda kullanılacak her türlü materyal ile ilgili bilgi sınava katılacak aday/adaylara istekleri doğrultusunda verilir. Sınava girecek adayın engellilik durumu var ise gerekli önlemleri alır. Salon Aday Yoklama Listesi'ni her adaya imzalatılır. Sınav Sırasında Sınav Yapıcılar tarafından kontrol edilecekler/yapılacaklar; Sınav Yapıcı sınav başlamadan önce operasyon koordinatörlerinden almış olduğu kapalı ve mühürlü-imzalı zarfı tüm adaylar hazır ise sınav saatinden 10 dakika önce açar ve soru kitapçıklarının tam olup olmadığını kontrol eder. Sınav saatine 5 dakika kala kitapçıkları dağıtır ve adayların soru kitapçıklarını kontrol etmelerini ister. Sınav kuralları adaylara okunur. Sınav soruları ile ilgili her türlü açıklamayı tüm adaylara yaparak adaylar arasında eşitlik sağlanır. Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları engellenir.

10 Sınav Sonrasında Sınav Yapıcılar tarafından kontrol edilecekler/yapılacaklar; Sınav süresi sonunda tüm adaylardan soru kitapçıkları alınır ve sınav sonlandırılır. Soru kitapçıkları, Salon Aday Yoklama Listesi ve Değerlendirme formları daha önceden operasyon müdürü tarafından imzalanan sınav zarfına koyulur. Kamera kaydı sonlandırılır ve sınav zarfı ile birlikte Karar vericiye veya operasyon müdürüne teslim edilir. Sınav yapıcı veya görevlilerin yapılan toplu açıklama ve duyurular dışında ve prosedürlerden bağımsız olarak adayların bireysel sorularını cevaplama, adaylarla birebir konuşma, yaşanan bir aksaklığı giderme, adaya yardım etme gibi anlaşılabilecek şüphe uyandırıcı hareketleri olursa bu hususlarla ilgili sınavdan sonra sınav yapıcı tarafından kameraya açıklama yapılır. Sınav yapıcı tarafından açıklama yapılmasının mümkün olmadığı hallerde bu durumun tutanak altına alınmasını ve tutanağın kamera kaydı ile birlikte saklanmasını talep eder. Bir sınav yapıcı bir günde en fazla iki oturum olmak üzere 30 adayın sınavına katılabilir. Adayların Uyması Gereken Kurullar; Adayların sınav saatinden en az 12 dakika önce sınav salonunda bulunmaları gerekmektedir. Adaylar Sınav Giriş Formlarını ve Kimlik Belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet) hazır bulundurmalıdırlar. Adaylar sınavların başlamasından itibaren salonu ilk 20 dakika içerisinde terk edemezler. Sınav başlama saatinden 10 dakika sonra sınav salonuna gelen aday sınava alınmaz. Adaylar Sınav Yapıcı tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak zorundadırlar.

11 Matematiksel işlemler bulunan yazılı sınavlarda veri bankası olmayan hesap makinesi ve yabancı adayların katıldığı sınavlarda genel bir sözlük kullanılmasına izin verilir. Sorular bireysel olarak cevaplandırılmalıdır. Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır. Sadece Sınav Yapıcının dağıttığı kâğıtlara/formlara cevaplarını yazabileceklerdir, başka kâğıt kullanmaları yasaktır. Masalarının üzerinde hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri gibi yardımcı materyal bırakmamaları gerekmektedir. İstisnai olarak ana dili Türkçe olmayanlara genel amaçlı sözlük kullanma izni verilebilir. Sınav esnasında cep telefonu gibi aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır. Adayların Sınav Yapıcı ile tarafsızlığı zedeleyecek bir ilişkisi olması halinde aday sınavı erteleyerek başka bir sınav görevlisi ile sınava devam etme ya da müteakip sınavlara katılma hakkına sahiptir. Adayların sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirmesi yasaktır. Adayların sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına aykırı hareket edenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi(ler) sınav salonundan çıkartılır. İlgili ulusal yeterlilikte ve kuruluş prosedürlerinde aksi düzenlenmediği sürece sınavlarda adaylar tarafından aşağıdaki teçhizat/ekipman kullanılamaz: Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları, MP3 Player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları, Tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, vb. bilgisayar özelliği olan cihazlar, Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, cetvel, pergel, açıölçer, vb. araçlar.

12 9. DEĞERLEDİRME KRİTERLERİ 11UY Alüminyum Kaynakçısı Ulusal Yeterliliği Seviye 3 Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Birim Kodu Yeterlilik Birimi Adı Zorunlu / Seçmeli Soru Başarı Sınav Süresi Sayısı Notu (dakika) 11UY0014-3/A1 (Teorik-1) Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 10 50/ UY0014-3/B1 (Teorik-2) Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)- Alüminyum (131) Seçmeli 10 50/ UY0014-3/B1 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)- Alüminyum (131) 11UY0014-3/B2 (Teorik-1) Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)- Alüminyum (141) Seçmeli 10 50/ UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)

13 3 Çelik Kaynakçısı Ulusal Yeterliliği Seviye 3 Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Birim Kodu Adı Yeterlilik Birimi Zorunlu / Seçmeli Soru Sayısı Başarı Notu Sınav Süresi (dakika) 3/A1 (Teorik) Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 10 60/ /B1 (Teorik) Elektrotla Ark Kaynağı (111) 3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) 3/B2 (Teorik) 3/B2 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrota Ark Kaynağı (114) Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrota Ark Kaynağı (114) Seçmeli - 50/100-3/B3 (Teorik) Tel Elektrotla Toz Alttı Ark Kaynağı (121) 3/B3 Tel Elektrotla Toz Alttı Ark Kaynağı (121) 3/B4 (Teorik) 3/B4 Özlü Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı -125 Özlü Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı /B5 (Teorik) Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) 3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

14 3/B6 (Teorik) Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) 3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) 3/B7 (Teorik) 3/B7 3/B8 (Teorik) 3/B8 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136) Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136) Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138) Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138) 3/B9 (Teorik) Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) 3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) 3/B10 (Teorik) Otojen Tungsten Asal Gaz Kaynağı (142) 3/B10 Otojen Tungsten Asal Gaz Kaynağı (142) 3/B11 (Teorik) 3/B11 3/B12 (Teorik) Boru Biçiminde Özlü Elektrotlu Tungsten Asal Gaz Kaynağı (143) Boru Biçiminde Özlü Elektrotlu Tungsten Asal Gaz Kaynağı (143) İndirgeyici Gaz ve Katı Dolgu Malzemeli

15 Tungsten Asal Gaz Kaynağı (145) 3/B12 İndirgeyici Gaz ve Katı Dolgu Malzemeli Tungsten Asal Gaz Kaynağı (145) 3/B13 (Teorik) Plazma Ark Kaynağı (15) 3/B13 Plazma Ark Kaynağı (15) 3/B14 (Teorik) Oksi-Asetilen Kaynağı (311) 3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311) 11UY Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Ulusal Yeterliliği Seviye 3 Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Yeterlilik Birimi Birim Kodu Soru Başarı Sınav Süresi Adı Zorunlu / Seçmeli Sayısı Notu (dakika) Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak 11UY0033-3/A1 (Teorik) İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 10 60/ UY0033-3/A2 (Teorik) Doğal Gaz Teknik Esasları Zorunlu 10 60/ /B1 (Teorik) Elektrotla Ark Kaynağı (111) 3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) 3/B2 (Teorik) Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114)

16 3/B2 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114) 3/B5 (Teorik) Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) 3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) 3/B6 (Teorik-1) Metal -Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) 3/B6 Metal -Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) 3/B7 (Teorik) Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136) 3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136) 3/B8 (Teorik) Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138) 3/B8 Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138) 3/B9 (Teorik) Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) 3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

17 3/B14 (Teorik) Oksi-Asetilen Kaynağı (311) 3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311) 4 Kaynak Operatörü ulusal Yeterliliği Seviye 4 Ulusal yeterlilik biriminde tanımlanan bilgiler baz alınarak, teorik ve performansa dayalı sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Yeterlilik Birimi Birim Kodu Soru Başarı Sınav Süresi Adı Zorunlu / Seçmeli Sayısı Notu (dakika) 11UY0033-3/A1 (Teorik) Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 10 60/ /B1 (Teorik) 4/B1 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114) Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114) 4/B2 (Teorik) Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) 4/B2 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) 4/B3 (Teorik-1) Metal -Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) 4/B3 Metal -Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) 4/B4 (Teorik) 4/B4 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136) Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark

18 Kaynağı (136) 4/B5 (Teorik) Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) 4/B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) 4/B7 (Teorik) Tel Elektrotla Toz Alttı Ark Kaynağı (121) 4/B7 Tel Elektrotla Toz Alttı Ark Kaynağı (121) Sınav sonunda kaynaklı test parçasının testleri; Sınav parçasına gerçekleştirilecek testler ilgili ulusla arası standartlarda belirtildiği gibidir. TS EN ISO için örnek tablo aşağıda verilmiştir. Gözle muayene sınav yapıcı tarafından ITK-NDT-QSP-005 Kaynakların VT Prosedürü, TS EN ISO 5817& TS EN ISO standartlarına göre gerçekleştirilir. Muayene sonuçları için ITK-NDT-RPT-005 Görsel Muayene Raporu doldurulur. Diğer tahribatsız testler TS EN ISO 9712 Standardına göre Seviye 2 personel tarafından gerçekleştirilir. Tahribatlı testler için Intertek tarafından onaylanmış labaratuvar kullanılır(bu labaratuvarın TS EN ISO de belirtilen şartları sağladığı kontrol edilir veya akredite kuruluş kullanılır).

19 10. BELGELENDİRME KARARI Belgelendirme kararı için ITK-PER-LST-004 listesindeki yetkilendirilmiş (karar verici olarak) kişilerden sınavın gerçekleştirmesi süreçlerinde yer almamış bir kişi ITK-PER- FRM-003 Sınav Değerlendirme ve Belge Kararı Kontrol Formu üzerinden tüm belgeleri ve test sonuçlarını inceleyerek karar alır. 11. BELGELENİN DÜZENLENMESİ Intertek tarafından belgelendirme kararı alınan bireyler için Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Mesleki Yeterlilik Belgelerinde tek imza yer alır. Belge almaya hak kazananlara Mesleki Yeterlilik Belgelerine bağlı olarak kimlik kartı şeklinde belgeler de düzenlenebilir(talep edilir ise). Mesleki Yeterlilik Belgesinin ve kimlik kartının şekli, içeriği ve güvenlik unsurları Kurum tarafından belirlenir. Mesleki Yeterlilik Belgelerini imzalamaya INTERTEK temsil ve ilzama yetkili olan Genel Müdür veya bu konuda usulüne uygun yetki devri yapılan kişiler yetkilidir. 12. YETERLİLİK BİRİMLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ Intertek tarafından yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, bireyin talebi hâlinde, başarı durumunu gösteren birim başarı belgesi düzenlenir. Intertek tarafından hazırlanan başarı belge numaraları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Doküman No ITK-PER-CRT-003 ITK-PER-CRT-004 ITK-PER-CRT-005 ITK-PER-CRT-006 Ulusal Yeterlilik MYK 3 ÇELİK KAYNAKÇISI SERTİFİKASI MYK 11UY ALÜMİNYUN KAYNAKÇISI SERTİFİKASI MYK 11UY DOĞALGAZ ÇELİK KAYNAKÇISI SERTİFİKASI MYK 4 KAYNAK OPERATÖRÜ Bireyin sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir ulusal yeterliliği oluşturması hâlinde bireyin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. Son tarihli sınav Intertek tarafından yapılmış ise belgelendirme kararı alınarak Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

20 Birim başarı belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı ulusal yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur. 13. BELGELERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ, GÖZETİMİ, YENİLENMESİ VE YENİDEN BASIMI Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi, gözetim ve belge yenileme şartları ilgili ulusal yeterlilikte belirlendiği şekilde uygulanır. Geçerlilik süresi dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yenileme faaliyetleri, ilgilinin belge geçerlilik süresi dolmadan başvurusu üzerine Intertek tarafından yapılır. Bu konudaki başvurular, Intertek e yapılabileceği gibi ilgili ulusal yeterlilikte yetkili olan farklı bir kuruluşa da yapılabilir. Geçerlilik süresi içerisinde Mesleki Yeterlilik Belgesinin yeniden basılmasına ilişkin talepler Intertek tarafından değerlendirilir. Mesleki Yeterlilik Belgesinin yeniden basılması hâlinde, Intertek belge masraf karşılığı dışında ilave ücret talep edilebilir. İlave ücret, belge masraf karşılığı tutarını aşmaz. 14. MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN YABANCI DİLDE DÜZENLENMESİ İlgilinin talebine göre Mesleki Yeterlilik Belgesi, Avrupa Birliğinin kabul ettiği dillerde ve ülkemiz ile ikili tanıma anlaşması yapmış ülke dillerinde de düzenlenir. 15. KAYITLARIN TUTULMASI Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenen bireylerin başvurularına, sınavlarına ve belgelendirme kararına ilişkin kayıtlar, Intertek tarafından belgelerin geçerlilik süresinin sona ermesinden sonraki beşinci yılın sonuna kadar saklanır. Sınavlara ilişkin sesli ve görüntülü kayıtlar için saklama süresi belgelendirme kararından itibaren bir yıldır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Başvuru Formu

Mesleki Yeterlilik Belgesi Başvuru Formu Mesleki Yeterlilik Belgesi Başvuru Formu ITK-PER-FRM-005-R00 TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Sistemi Adı Soyadı : Baba Adı : Doğum Yeri : Doğum Tarihi :.../.../19... Uyruğu : TC Kimlik No :

Detaylı

SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Geçerlilik Süresi: 31/12/2016

SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Geçerlilik Süresi: 31/12/2016 1-11UY0010-3/02 Çelik Kaynakçısı - Seviye 3 410 11UY0010-3/B1 - Elektrotla Ark Kaynağı (111) 11UY0010-3/B2 - Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114) 11UY0010-3/B3 - Tel Elektrotla Toz Altı

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET LİSTESİ

PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET LİSTESİ PLST.04 2015.09.11 2017.02.06/03 1 / 8 Sınav Adı ve Metodu Akreditasyon ve Yetki Durumu Sınav Ücreti t 1-11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI (SEVİYE 3) 1 Zorunlu 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: MYK Ulusal Yeterliliklerinde mesleki yeterlilik belgesi almak üzere ÇELİK AKADEMİ BELGELENDİRME EĞİTİM LTD. ŞTİ. ye başvuran adaylara başvuru aşamasından belgelendirme aşamasına ve belge yenilenmesine

Detaylı

11UY ÇELİK KAYNAKÇISI BELGELENDİRME PROGRAMI

11UY ÇELİK KAYNAKÇISI BELGELENDİRME PROGRAMI SAYFA NO : 1/6 Belgelendirme Programının Adı Belgelendirme Programının Amacı Referans Dökümanlar Belgelendirme Kapsamı Başvuru İçin Gerekli Olan Ön Şartlar Eğitimin İçeriği Eğitim Süresi Başvuru Sırasında

Detaylı

CERTURK BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Geçerlilik Tarihi: 31/05/2017

CERTURK BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Geçerlilik Tarihi: 31/05/2017 CERTURK BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Geçerlilik Tarihi: 31/05/2017 1-11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ (Seviye 4) Birim Sınav Ücreti 11UY0010-3/A1

Detaylı

CERTURK BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Geçerlilik Tarihi: 05/05/2016

CERTURK BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Geçerlilik Tarihi: 05/05/2016 CERTURK BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Geçerlilik Tarihi: 05/05/2016 1-11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ (Seviye 4) Birim Sınav Ücreti 11UY0010-3/A1

Detaylı

OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri: A1 ve seçmeli birimlerden 1 tanesini seçilir.

OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri: A1 ve seçmeli birimlerden 1 tanesini seçilir. 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0053-3 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI (SEVİYE-3) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

10UY MAKİNA BAKIMCI BELGELENDİRME PROGRAMI

10UY MAKİNA BAKIMCI BELGELENDİRME PROGRAMI SAYFA NO : 1/5 Programının Adı Programının Amacı Referans Dökümanlar Kapsamı Başvuru İçin Gerekli Olan Ön Şartlar Makina Bakımcı Programı Ülkemizde üretim ve hizmet sektörlerinde makine ve donanım kullanımının

Detaylı

MESEM BELGELENDİRME PROGRAMI, KURALLARI

MESEM BELGELENDİRME PROGRAMI, KURALLARI MESEM BELGELENDİRME PROGRAMI, KURALLARI PROGRAMIN KODU PROGRAMIN AMACI PRG1 Yiyecek içecek sektöründeki servis ve bar hizmetinin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlikleri tanımlama, ölçme değerlendirme

Detaylı

SINAV ŞARTNAMESİ. Çelik Kaynakçısı-3

SINAV ŞARTNAMESİ. Çelik Kaynakçısı-3 Sayfa : 1 / 7 1. AMAÇ Bu şartname, Çelik Kaynakçısı Seviye 3 (11UY0010-3) Ulusal Yeterliliğinde adayın belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav

Detaylı

SINAV PROSEDÜRÜ. Hazırlayan Kalite Yöneticisi. Onaylayın Şirket Müdürü

SINAV PROSEDÜRÜ. Hazırlayan Kalite Yöneticisi. Onaylayın Şirket Müdürü SAYFA NO : 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; adayların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal yeterliliklere göre değerlendirilmesi amacıyla INTERTEST tarafından teorik, uygulamalı ve benzeri

Detaylı

11UY0011-3/02 AHŞAP KALIPÇI (Seviye 3) 11UY0011-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

11UY0011-3/02 AHŞAP KALIPÇI (Seviye 3) 11UY0011-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması Tarih:..06 UY00-3/0 AHŞAP KALIPÇI (Seviye 3) UY00-3/A İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun UY00-3/A Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi T 75 T 50 T 00 P 50 UY0054-3/00

Detaylı

11UY KAYNAK OPERATÖRÜ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY KAYNAK OPERATÖRÜ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Proje Yönetim Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.01

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Proje Yönetim Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.01 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Proje Yönetim Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.1 Rev.01 Ulusal Yeterlilik Proje Yöneticisi Seviye 6 Proje Yöneticisi Seviye 5 Belge Geçerlili

Detaylı

11UY0011-3/02 AHŞAP KALIPÇI (Seviye 3) 11UY0011-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

11UY0011-3/02 AHŞAP KALIPÇI (Seviye 3) 11UY0011-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması UY00-3/0 AHŞAP KALIPÇI (Seviye 3) UY00-3/A İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması T 75 UY00-3/A Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi YETERLİLİK TOPLAM SINAV ÜCRETİ

Detaylı

11UY KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ

11UY KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

Revizyon Tarihi : MYB tarafından gerçekleştirilen teorik ve performans ve mülakat sınav kurallarını tanımlamaktır.

Revizyon Tarihi : MYB tarafından gerçekleştirilen teorik ve performans ve mülakat sınav kurallarını tanımlamaktır. 1.0 AMAÇ: MYB tarafından gerçekleştirilen teorik ve performans ve mülakat sınav kurallarını tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM: Sınavlara giren tüm adayların,gözetmen ve değerlendiricilerin faaliyetlerini kapsar.

Detaylı

ÇELİK KAYNAKÇISI SINAV ŞARTNAMESİ

ÇELİK KAYNAKÇISI SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

11UY0011-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması. 12UY0054-3/00 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI (Seviye 3) # Ulusal Yeterlilik Birimi

11UY0011-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması. 12UY0054-3/00 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI (Seviye 3) # Ulusal Yeterlilik Birimi UY00-3/A İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun UY00-3/A Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi T 75 T 50 T 00 P 50 UY0054-3/00 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI (Seviye 3) UY0054-3/A

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.2 Rev.01

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.2 Rev.01 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.2 Rev.01 KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı Ulusal Yeterlilik Kobi Danışmanı Seviye

Detaylı

11UY KAYNAK OPERATÖRÜ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY KAYNAK OPERATÖRÜ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

BELGELENDİRME KLAVUZU

BELGELENDİRME KLAVUZU BELGELENDİRME PROGRAMI KAPSAMLARI VE REFERANS DOKUMANLAR PROGRAMIN AMACI PROGRAMIN KODU BELGELENDİRME KLAVUZU PRG.01 Kat Hizmetleri sektöründeki Oda ve Genel alan temizleme ve düzenleme hizmetlerinin gerektirdiği

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO : 1/10 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; personel belgelendirmesi için belgelendirme başvurularının alınması, değerlendirilmesi, belgelendirme kararının alınması ve belge düzenlenmesi için

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.00

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.00 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.1 Rev.00 Ulusal Yeterlilik Proje Yöneticisi Seviye 6 Proje Yöneticisi Seviye 5 Belge

Detaylı

SOLİD BELGELENDİRME GÖZ. İNŞ. İŞ SAĞ. VE GÜV. HİZM. LTD. ŞTİ. BELGELENDİRME KURALLARI VE POLİTİKASI

SOLİD BELGELENDİRME GÖZ. İNŞ. İŞ SAĞ. VE GÜV. HİZM. LTD. ŞTİ. BELGELENDİRME KURALLARI VE POLİTİKASI Solid Belgelendirme TS EN ISO/IEC 17024 standardı ve MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumunun) Ulusal Yeterlilikleri çerçevesinde standart gereklerine uygun olarak, talep edilen yeterlilik ve birimleri için sınav

Detaylı

11UY ÇELĠK KAYNAKÇISI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI

11UY ÇELĠK KAYNAKÇISI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI REVĠZYON BĠLGĠLERĠ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 00 -- İlk yayın Sayfa 1 / 7 1. Kapsam ve Amaç Bu belgelendirme programı, (11UY0010-3) Çelik Kaynakçısı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Ücret Tarifesi

Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Ücret Tarifesi Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Ücret Tarifesi 11UY0014-3/00 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI (Seviye 3) 11UY0014-3/A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve 11UY0014-3/B1 Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum

Detaylı

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM:

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 1 Ağustos 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29788 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

Detaylı

11UY SIVACI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI

11UY SIVACI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI REVĠZYON BĠLGĠLERĠ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 00 -- İlk yayın Sayfa 1 / 6 1. Kapsam ve Amaç Bu belgelendirme programı, (11UY0024-3) Sıvacı seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik

Detaylı

11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

Bu talimat, 12UY İskele Kurulum Elemanı nın ulusal yeterliliğine dayalı olarak sınav ve belgelendirme ile ilgili süreçleri kapsar.

Bu talimat, 12UY İskele Kurulum Elemanı nın ulusal yeterliliğine dayalı olarak sınav ve belgelendirme ile ilgili süreçleri kapsar. 1.AMAÇ Bu talimat, 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, ölçme ve değerlendirme koşullarını ve belgelendirme

Detaylı

TS EN ISO 9606-1 KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ

TS EN ISO 9606-1 KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, kaynakçı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında

Detaylı

DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU

DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU SAYFA 1/5 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih 1 F-PBS-04-23 Sınav Yeri Uygunluk Değerlendirme Formu eklendi 10.10.201 4 Talep Eden Kişi/Birim H.AKDAŞ Bölüm/ Sayfa DAĞITIM LİSTESİ: GENEL MÜDÜRLÜK, PROGRAM

Detaylı

11UY ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ

11UY ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. MYK ULUSAL YETERLİLİKLERİ BELGELENDİRME PROGRAMLARINDA UYGULANACAK (Mesleki Yeterlilik Belgesi) Şeref DEMİR Şeref DEMİR Ayhan ÖZER

BAŞVURU KILAVUZU. MYK ULUSAL YETERLİLİKLERİ BELGELENDİRME PROGRAMLARINDA UYGULANACAK (Mesleki Yeterlilik Belgesi) Şeref DEMİR Şeref DEMİR Ayhan ÖZER Sayfa 1 / 7 Sayfa 2 / 7 MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR? Mesleki Yeterlilik Belgesi; 1. Mesleği ile ilgili örgün ya da yaygın eğitim alamamış, diploması veya ustalık belgesi olmayan, ancak mesleğinde

Detaylı

12UY DUVARCI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI

12UY DUVARCI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI REVĠZYON BĠLGĠLERĠ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 00 -- İlk yayın Sayfa 1 / 6 1. Kapsam ve Amaç Bu belgelendirme programı, (12UY0048-3) Duvarcı seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BÜRO TESCİL, ÜYE KAYIT, EĞİTİM, BELGELENDİRME, RAPORLANDIRMA VE YAYIN ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BÜRO TESCİL, ÜYE KAYIT, EĞİTİM, BELGELENDİRME, RAPORLANDIRMA VE YAYIN ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BÜRO TESCİL, ÜYE KAYIT, EĞİTİM, BELGELENDİRME, RAPORLANDIRMA VE YAYIN ÜCRETLERİ 1 1. Büro Tescil Belgesi Ücretleri (2014 yılından itibaren Belge yıllık olarak verilmektedir.)

Detaylı

14UY PVC DOĞRAMA MONTAJCISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

14UY PVC DOĞRAMA MONTAJCISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 02.02.2017 İlk Yayın 5 Bu doküman SC Proje Yönetim Danışmanlık Turizm ve Tic. Ltd Şti. ye aittir. Yazılı izin olmadan kopya edilemez veya çoğaltılarak

Detaylı

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli.

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli. 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, kaynakçı belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO / IEC 17024 personel belgelendirme standardı ile ilgili belgelendirme metot standardına uygun olarak gerçekleştirilmesini tanımlamaktır.

Detaylı

WEB PORTAL HİZMETLERİMİZ

WEB PORTAL HİZMETLERİMİZ 1 / 31 İÇERİK 1.BELGELENDİRME 1.1.Personel Belgelendirme 1.1.1.Belgelendirme kapsamı 1.1.2.Yeterlilik Birimleri ve Geçme Notları 1.1.3.Personel Belgelendirme Klavuzu 1.1.4.Sınavlara Başvuru 1.1.5.Sınav

Detaylı

BELGELENDİRME YÖNETİMİ

BELGELENDİRME YÖNETİMİ 1.0 AMAÇ Talep edilen belgelerin verilmesi, belge kapsamı ve geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya iptal edilmesi ile ilgili sistem ve

Detaylı

OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0005-3 OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE-3) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

11UY ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0014-3 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

(11UY0011-3)- AHŞAP KALIPÇISI SINAV ŞARTNAMESİ

(11UY0011-3)- AHŞAP KALIPÇISI SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, (11UY0011-3) Ahşap Kalıpçı seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 11UY KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 4) ÖNSÖZ Kaynak Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ SAYFA 1/5 TESİSLERİN DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-07

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ SAYFA 1/5 TESİSLERİN DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-07 ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ SAYFA 1/5 1. AMAÇ Bu şartname, doğal gaz sektöründe faaliyet gösterecek, endüstriyel ve büyük tüketimli doğal gaz tesisatı projelendirmeleri, hesapları ve uygulamaları yapacak

Detaylı

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SINAV ŞARTNAMESİ

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi.

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Onaylayan 1 1 10.4.2017 T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ Değişiklik Notu Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. anketi İlgili

Detaylı

12UY ISI YALITIMCISI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI

12UY ISI YALITIMCISI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI REVĠZYON BĠLGĠLERĠ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 00 -- İlk yayın Sayfa 1 / 6 1. Kapsam ve Amaç Bu belgelendirme programı, (12UY0057-3) Isı Yalıtımcısı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine

Detaylı

12UY ISI YALITIMCI BELGELENDİRME PROGRAMI

12UY ISI YALITIMCI BELGELENDİRME PROGRAMI SAYFA NO : 1/5 Programının Adı Programının Amacı Referans Dökümanlar Kapsamı Isı Yalıtımcısı Programı Bu program, yapılarda ısı yalıtımını yapan kişilerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri

Detaylı

PLASTİK KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-02

PLASTİK KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-02 SAYFA 2/6 1. AMAÇ Bu şartname, kaynakçı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel gereklilikleri, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS SAYFA 1/5 YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-06 REV. NO/TARİH 03/

DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS SAYFA 1/5 YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-06 REV. NO/TARİH 03/ DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS SAYFA 1/5 1. AMAÇ Bu şartname doğal gaz sektöründe faaliyet gösterecek, doğal gaz tesisatı projelendirmeleri, hesapları ve uygulamaları yapacak makine mühendislerinin, ülkemizde

Detaylı

POLİETİLEN BORU KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-02

POLİETİLEN BORU KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-02 SAYFA 1/6 1. SINAV NİTELİK ARALIĞI: Bu sınav şartnamesinin nitelik aralığı TS EN13067- çizelge1 de belirtildiği üzere boru bağlantıları için 3 PE boru malzeme grubunu ve bu grup içinde 3.6 ve 3.8 alt gruplarını

Detaylı

12UY ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ

12UY ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0092-4 ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI (SEVİYE-4) mesleğinde çalışan ya da çalışmak isteyen bireylerin bu meslek için standartlaştırılmış bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olup

Detaylı

MESEM BELGELENDİRME PROGRAMI, KURALLARI

MESEM BELGELENDİRME PROGRAMI, KURALLARI MESEM BELGELENDİRME PROGRAMI, KURALLARI PROGRAMIN KODU PROGRAMIN AMACI BELGELENDİRME PROGRAMI KAPSAMLARI VE REFERANS DÖKÜMANLAR BELGELENDİRME BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ÖN ŞARTLAR PRG.1 Yiyecek içecek sektöründeki

Detaylı

Lütfen sınava girmeden önce açıklamaları dikkatle okuyunuz. Konuya ilişkin sorularınız için KİTEM personeli ile irtibat kurunuz.

Lütfen sınava girmeden önce açıklamaları dikkatle okuyunuz. Konuya ilişkin sorularınız için KİTEM personeli ile irtibat kurunuz. KİPLAS İKİSADİ İŞLEMESİ KİMYA SEKÖRÜ ES ve BELGELENDİRME MERKEZİ MESLEKİ YEERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV DİKKA: EORİK VE UYGULAMALI SINAV KONULARI Lütfen sınava girmeden önce

Detaylı

10UY MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ

10UY MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Ülkemizde üretim ve hizmet sektörlerinde makine ve donanım kullanımının sürekliliğini ve aksama ile duruşlara meydan vermeden üretimin verimliliğini sağlamak, uygun nitelikteki makine bakımcılarla

Detaylı

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI VE POLİTİKASI

BELGELENDİRME KURALLARI VE POLİTİKASI Solid Belgelendirme TS EN ISO/IEC 17024 standardı ve MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumunun) Ulusal Yeterlilikleri çerçevesinde standart gereklerine uygun olarak, talep edilen yeterlilik ve birimleri için sınav

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2011 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı ÖNSÖZ Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0018-4 OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul

Detaylı

UNIVERSAL BELGELENDİRME MESLEKİ YETERLİLİK VE PERİYODİK MUAYENE HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Başvuru No:

UNIVERSAL BELGELENDİRME MESLEKİ YETERLİLİK VE PERİYODİK MUAYENE HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Başvuru No: Doküman No: UFR.1 Başvuru No: Başvuru Sahibinin Bilgileri(Aday Tarafından Doldurulacak ) Adı Soyadı T.C. Kimlik No Telefon(cep) Cinsiyet Bay Bayan Telefon(ev ) E-mail adresi @ Okur-Yazar Değil Tahsil Durumu

Detaylı

DOĞAL GAZ ALTYAPI YAPIM VE KONTROL SAYFA 1/5 PERSONELİ BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-05 REV. NO/TARİH 02/02.04.2008

DOĞAL GAZ ALTYAPI YAPIM VE KONTROL SAYFA 1/5 PERSONELİ BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-05 REV. NO/TARİH 02/02.04.2008 DOĞAL GAZ ALTYAPI YAPIM VE KONTROL SAYFA 1/5 1. AMAÇ Bu şartname doğalgaz alt yapı imalatlarında toprak altına ve toprak üstüne döşenerek gaz dağıtım ve iletimini sağlayan çelik boru ve fittingleri ile

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim.

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim. Doküman Adı: EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03 2,3 3 Uygulama bölümünde düzenlemeler yapıldı 2 3 Tanımlar çıkarılarak T501-04 na atıf yapıldı 7 2 Yetki

Detaylı

ÖZ AĞAÇ İŞ SENDİKASI MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ Makine Bakımcı Belgelendirme Talimatı

ÖZ AĞAÇ İŞ SENDİKASI MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ Makine Bakımcı Belgelendirme Talimatı 1. Kapsam ve Amaç Bu talimat, 11UY0010-3 Makine Bakımcı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve

Detaylı

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE-5) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

TS EN DOĞAL GAZ POLİETİLEN KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ

TS EN DOĞAL GAZ POLİETİLEN KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ Sayfa No 1/9 1. AMAÇ Bu şartname, plastik kaynakçıların özel eğitim aldığı ve/veya vasıflandırma kapsamında sanayi uygulamasına sahip olduğu Kabul edilen Kaynakçı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak

Detaylı

11UY0011-3/02 AHŞAP KALIPÇI (Seviye 3) 12UY0055-3/00 ALÇI SIVA UYGULAYICISI (Seviye 3) 11UY0014-3/00 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI (Seviye 3)

11UY0011-3/02 AHŞAP KALIPÇI (Seviye 3) 12UY0055-3/00 ALÇI SIVA UYGULAYICISI (Seviye 3) 11UY0014-3/00 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI (Seviye 3) BELGETÜRK Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hiz. Ltd Şti. SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ 11UY0011-3/02 AHŞAP KALIPÇI (Seviye 3) 1 11UY0011-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

Detaylı

GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLAN MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİNİN YENİLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLAN MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİNİN YENİLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLAN MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİNİN YENİLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu usul ve esasların amacı; 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu

Detaylı

MOTOR TESTÇİSİ (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ

MOTOR TESTÇİSİ (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0009-5 MOTOR TESTÇİSİ (SEVİYE-5) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

MUAYENE ELEMANI BAŞARI BELGESİ

MUAYENE ELEMANI BAŞARI BELGESİ Sayfa 1 / 8 MUAYENE ELEMANI BAŞARI BELGESİ Sayfa 2 / 8 HANGİ KONULARDA BİLGİ VERMEK İÇİN HAZIRLANMIŞTIR? 01 Ağustos 2016 Tarih ve 29788 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör Periyodik Kontrollerini

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ TİCARET A.Ş.

MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ TİCARET A.Ş. MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ TİCARET A.Ş. SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Geçerlilik Tarihi: 31 Aralık 2015 1-12UY0053-3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı seviye 3 550TL 12UY0053-3

Detaylı

11UY0034-4 DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY0034-4 DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0034-4 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0021-4 OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0006-4 OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERONELİ BELGELENDİRME TALEP FORMU

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERONELİ BELGELENDİRME TALEP FORMU 1. Sınava Katılacak Personel Bilgileri: Adı Soyadı: Doğum Yeri: Mezun Olduğu Okul ve Bölümü: E-Mail: İş Tel No: TC Kimlik No: Doğum Tarihi: Mesleği / Görev Unvanı: Ev Tel No: Cep Tel No: 2. Çalıştığı Kuruluş

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 02 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi:12.04.2011 Rev. :02 ÖNSÖZ Çelik Kaynakçısı

Detaylı

INSPECCO BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. MYK SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ. Seçmeli Birimler

INSPECCO BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. MYK SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ. Seçmeli Birimler INSPECCO BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. MYK SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ 1-09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı- Seviye 3 09UY0001-3/A1 Plastik Kaynaklarında İş Sağlığı ve Güvenliği 09UY0001-3/A2

Detaylı

11UY0011-3/02 AHŞAP KALIPÇI (Seviye 3)

11UY0011-3/02 AHŞAP KALIPÇI (Seviye 3) UY00-/0 AHŞAP KALIPÇI (Seviye ) UY00-/A İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun UY00-/A Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi 0,00,00 Yeterlilik Toplam Sınav : 660 UY00-/00

Detaylı

ASO METES İKTİSADİ İŞLETMESİ. SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Geçerlilik Tarihi: METAL ALANI

ASO METES İKTİSADİ İŞLETMESİ. SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Geçerlilik Tarihi: METAL ALANI ASO METES İKTİSADİ İŞLETMESİ SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Geçerlilik Tarihi: 31.1.017 METAL ALANI 1-11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Ücret: (4TL) A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

UNIVERSAL BELGELENDİRME MESLEKİ YETERLİLİK VE PERİYODİK MUAYENE HİZMETLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.

UNIVERSAL BELGELENDİRME MESLEKİ YETERLİLİK VE PERİYODİK MUAYENE HİZMETLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. Programının Adı Programının Amacı Elektrik Pano Montajcisi Programı Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 3-4-5) mesleğinde başarılı olmak için gereken

Detaylı

1. SINAVLARA BAŞVURU ÜCRETLER... 3

1. SINAVLARA BAŞVURU ÜCRETLER... 3 1 / 31 İÇİNDEKİLER 1. SINAVLARA BAŞVURU... 1 2. ÜCRETLER... 3 1. SINAVLARA BAŞVURU Sınavlara başvurmak isteyen adaylar BAŞVURU FORMUNU eksiksiz bir biçimde doldurur ve ıslak imzalı olacak şekilde RAYTEST

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRME PROGRAMI VE KURALLARI

KAYNAK VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRME PROGRAMI VE KURALLARI 1. PROGRAM/PROGRAMLARIN KODU: 11UY0010-3 11UY0014-3 11UY0015-4 11UY0016-4 2. PROGRAMIN AMACI: ÇELİK KAYNAK İÇİN; Ülkemizde, çelik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini elle veya

Detaylı

16UY İNŞAAT İŞÇİSİ BELGELENDİRME PROGRAMI

16UY İNŞAAT İŞÇİSİ BELGELENDİRME PROGRAMI SAYFA NO : 1/5 Programının Adı Programının Amacı Referans Dökümanlar Kapsamı İnşaat İşçisi Programı Bu program, İnşaat İşçisinin iş sağlığı güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve inşaatlarda çalışabilecek

Detaylı

ASANSÖR ALANI BELGELENDİRME PROGRAMI

ASANSÖR ALANI BELGELENDİRME PROGRAMI ASANSÖR ALANI BELGELENDİRME PROGRAMI MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. TOBB İkiz Kuleleri D. Blok Kat:4 Dumlupınar Bulvarı No:252 Çankaya/ANKARA İletişim: +90 (312) 218 83 08 Web:

Detaylı

TS EN ISO 3834-2 STANDARDI KAPSAMINDA UYGUNLUK

TS EN ISO 3834-2 STANDARDI KAPSAMINDA UYGUNLUK PGM TEKNİK HİZMET PROSEDÜRLERİ : TPR.51 TS EN ISO 3834-2 STANDARDI 01 02.12.2014 S.Bülent YILMAZ Arzu YAĞCI Revizyon 00 19.08.2014 S.Bülent YILMAZ Arzu YAĞCI İlk Yayın Rev. Tarih Hazırlayan Onay Açıklama-

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY000..-4 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY000..-4 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY000..4 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 ÖNSÖZ Otomotive Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye4 Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, gemi acentelerinin ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0033-3 DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 02 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi: 02/11/2011

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0053-4 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0053-4 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 12UY00534 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY00534 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Yayın Tarihi:30/05/2012 Rev. No:00

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

Bu prosedür, İstanbul Üniversitesinde görev yapan tüm idari personeli kapsamaktadır.

Bu prosedür, İstanbul Üniversitesinde görev yapan tüm idari personeli kapsamaktadır. Sayfa :1/5 1.AMAÇ Prosedürün amacı; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme Yönetmeliği, Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik, 2914 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı