KIYI ÇİZGİSİ EROZYONUNA KARŞI ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ ve ANTALYA ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIYI ÇİZGİSİ EROZYONUNA KARŞI ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ ve ANTALYA ÖRNEĞİ"

Transkript

1 KIYI ÇİZGİSİ EROZYONUNA KARŞI ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ ve ANTALYA ÖRNEĞİ Yalçın YÜKSEL *, Işıkhan GÜLER**, Esin ÇEVİK* ve Zihni KİLİT *** * YTÜ. İnş. Müh. Bölümü **Yüksel Proje A.Ş. ***Kilit İnşaat A.Ş. ÖZET Bu çalışmada çeşitli kıyı koruma yapıları avantaj ve dezavantajları verilerek açıklanmıştır. Ayrıca Antalya da kıyı yapılarında yaşanan problemlere örnekler ve kıyı yapıları projelerinin hazırlanması sırasında izlenmesi gerekli yöntemler açıklanmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kıyı koruma yapıları, ABSTRACT In this study coastal defense structures were tried to be discussed by giving the advantages and disadvantages of the different types. Some examples were given to the damaged coastal structures and the procedures should be followed during the design process were explained. Keywords: Coastal protection structures 1. GİRİŞ Kıyıların erozyona uğraması durumunda yapısal tedbirlerle bunun önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Yapısal çözümler kıyı duvarı (seawall), iksa ya da kaplama (revetments), mahmuz (groin), perde duvar (bulkhead), dalgakıran (breakwater) gibi sert yapılar (Şekil 1 ve 2) kıyı yenileme (beach nourishment), kum geçişi (by-pass) sistemleri ile oluşturulan yapay plajlar gibi yumuşak yapılar dır (Şekil 3). Genellikle sert yapılar yerel çözümler sağlarlar ve ancak problemin ardışık kıyı bölgesine ilerlemesine sebep olabilirler. Kıyıların kumla beslemesi ile yenilenmesi çalışmaları son yıllarda genellikle tercih edilen yöntemdir (Yüksel, 2005).

2 Şekil 1. Kıyı duvarı (Yüksel, 2005) Şekil 2. Y-Mahmuz (Yüksel, 2005) Şekil 3. Kıyı yenileme çalışması yapılmış bir plaj (Douglass, 2002)

3 Kıyı duvarları ve kaplamalar kıyı koruma yapıları ; mahmuz, yakın kıyı dalgakıranları ve kıyı yenileme ise kıyı stabilite yapıları olarak adlandırılmaktadır. Yapılar kıyıda inşa edilme durumlarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar; 1. Kıyıya paralel yapılar, 2. Kıyıya bağlantılı yapılar, 3.Yakın kıyı, kıyıya paralel dalgakıranlar, 4. Burunlar, 5. Kıyıya paralel açıkdeniz kum eşikleri. 2. YAPI SEÇİMİ 2.1 Birincil Amaçlar Biricil tasarımın amacı kıyıyı korumak, kıyıyı yönetmek veya ikisi birden olabilmektedir. Eğer amaç basitçe kıyıyı fırtına dalgalarına karşı korumak ve erozyona karşı taş dolgu koruma oluşturmak ise kaplama veya kıyı duvarı gibi sert yapılar kullanılabilir. Amaç, koruma ile birlikte kıyıyı yönetmek ve kullanmak (eğlence amaçlı olabilir) ise çözüm için ya koruma yapısı ya da stabilite yapısının önüne kum dolgusu yapılabilir. Mevcut bir plajı veya yapay kumsalı korumak gerekiyor ise sadece kum dolgu ile birlikte bir stabilite yapısı oluşturulabilir. 2.2 Fiziksel İşlemler Alternatif kıyı koruma veya plaj stabilizasyonu için yapıların seçimi fiziksel işlemlere bağlıdır. Eğer projenin ilk amacı plaj stabilizasyonu ise ve proje alanından net katı madde kaybı esas olarak kıyı boyu katı madde taşınımı nedeniyle ise, çözümü sağlayan yapı mahmuzdur. Diğer taraftan, açığa doğru katı madde kaybı söz konusu ise, mahmuz katı madde kaybını engellemeyecektir. Yakın kıyı dalgakıranları kıyı boyu ve açığa doğru olan katı madde hareketini azaltacaktır. 2.3 Ardışık kıyılarda olumsuz etkiler Kıyı koruma yapıları arasından yapılan seçimler sonucunda çözümler ardışık kıyıların etkilenmesine neden olmaktadır. Mahmuz ve yakın kıyı dalgakıranları gibi yapılar proje alanının her iki tarafında (yukarı ve aşağı) kıyı erozyonuna neden olabilmektedir. Bu nedenle projenin bir parçası olarak kıyı yenileme çalışması yapılarak bu ardışık kıyılarda meydana gelebilecek erozyon engellenebilir. 3. YAPI TİPLERİ 3.1. Taşdolgu yapılar Mahmuzlar, dalgakıranlar ve açık deniz eşikleri ocak taşından imal edilirler. Bu yapılar dalga enerjisinin önemli bir kısmını dalga iletimi ve yansıma ile harcarlar. Bu yapılar fleksibil yapılardır ve büyük dalgaların etkisinde dahi fonksiyonlarını kaybetmezler ve hasar genellikle yavaş meydana gelmektedir.

4 3.2. Palplanş yapılar Bazı mahmuz, jetty, burun gibi yapılar palplanş kullanılarak imal edilebilmektedir. Kıyı koruma amaçlı olarak yapılan palplanşlar ahşaptan, betondan veya çelikten imal edilebilmektedirler. Bu yapıların imalatı taşdolgu yapılardan daha hızlı olabilmektedir. Ancak servis ömürleri daha kısa olduğundan maliyetleri artmaktadır. 4. KIYI KORUMA YAPILARININ AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI 4.1. Mahmuzlar Avantajlar Kıyı boyu katı madde taşınımından dolayı oluşan kum kaybı nedeniyle meydana gelebilecek erozyona karşı oldukça işlevseldirler. Mahmuzların performansı için oldukça fazla bilgi vardır. Mahmuzların tasarımı ucuza mal edilebilir. Surf bölgesinin karakteri mahmuz nedeniyle değişmemektedir. Farklı malzemelerden imal edilebilmektedirler. Mahmuzun boyutu ve geçirimliliği gibi parametreler göz önüne alınarak yapılan tasarımlarla kıyı boyu taşınım tam olarak engellenmeyebilmekte ve katı madde geçişine (bypass a) izin verilebilmektedir. Dezavantajlar Kıyıya dik taşınım üzerinde bir etkisi yoktur. Rip akımına sebep olabilmektedirler. Malzeme geçişine izin verilmediği taktirde aşağı kıyı bölgesinde erozyon meydana gelmektedir Ardışık Dalgakıranlar Avantajlar Gerek kıyı boyu gerekse kıyıya dik katı madde taşınımına karşı etkindirler. Kıyının stabil (dengede) kalmasını sağlarlar. Diğer kıyı yapıları düşünülmüyor ise estetik olarak kabul edilebilirler. Pahalı olmayan mevcut malzemelerden imal edilebilirler. Malzeme geçişine izin verecek şekilde inşa edilebilirler ve geçen malzeme miktarı kontrol edilebilir. Su kalitesini yükseltmek için üsten aşmaya müsaade edilebilir. Yeterince deneyim mevcuttur. Dalga yüksekliğinin küçülmesini sağlarlar. Dezavantajlar İnşaat maliyetleri kıyı ile bağlantıları bulunmadığı için pahalı olabilir. Diğer açık deniz ekipmanlarına ihtiyaç duyulabilmektedir. Surf bölgesinin karakterini değiştirirler. Kıyısal aktiviteleri sınırlarlar. Yüzme aktivitelerini sınırlayabilirler.

5 Eğer uygun tasarım yapılmaz ise, geri alanlarında su kalitesinde bozulmaya yol açabilirler. Ardışık dalgakıranlar tombolo oluşumu ile kıyıya bağlanırlar. Bu durumda kıyıboyu katı madde taşınımını engelleyerek aşağı kıyı bölgesinde erozyon meydana gelmesine sebep olurlar Yapay Burunlar Avantajlar Doğal burunlarda olduğu gibi yapay burun ya da burunlu dalgakıranlar stabil cep plajlara benzer stabil kıyı oluşumu sağlarlar. Her ne kadar yeni tecrübeler kazanılıyorsa da birçok ülkede başarı ile uygulanmaktadır. Dezavantajları Aşağı kıyı üzerinde etkilidir Batık Dalgakıranlar Avantajlar Batık ve görünmez olmaları nedeniyle mahmuz ya da dalgakıranlara göre estetiktirler. Kıyıya ulaşan dalga yüksekliklerinin azalmasını sağlarlar. Kıyıdan açığa kum kaybını azaltırlar. Dezavantajlar Düşük kretli dalgakıran dalga yüksekliğini yeterince azaltmayabilir ve katı madde kaybını engelleyebilir. Dalga koşullarına bağlı olarak kıyının doğal yenilenmesini engelleyebilmektedir. Seyir problemine neden olmaktadır. Çok tecrübe mevcut değildir. İnşa edilmeleri zor ve pahalıdır çünkü açıkta ve batıktırlar. Batık olduklarından dolayı kontrolleri zordur. 5. ANYALYA ÖRNEĞİ 2004 kışında meydana gelen fırtına sonrasında Konyaaltı plajında yerinde yapılan tespitler sonucunda, plaja paralel yolun deniz tarafı, kıyı duvarları ve anroşmanda plaj boyunca yer yer hasarların oluştuğu belirlenmiştir (Şekil 4 ve 5). Antalya nın en kıymetli ve bu şehrin güzelliklerinin gözlemlenebildiği Konyaaltı caddesi boyunca meydana gelen hasar, yolun kıyıya yakın imal edilmesi ve doğru planlanmayan koruma yapılarına sahip olmaması nedeniyle dalga etkisinde kalmasından kaynaklanmıştır. Bu bölgede 50 ve 100 yıllık beklenen en büyük dalga yükseklikleri sırasıyla H so =8.25m ve H so =9.5m dir (Dalga Atlası, Özhan ve Abdalla, 1999). Ayrıca Bağa Çayı mansabında bulunan köprünün de büyük hasar gördüğü belirlenmiştir (Resim 6).

6 Şekil 4. Konyaaltı caddesi Şekil 5. Konyaaltı caddesi

7 Şekil 6. Boğa Çayı köprüsü Boğa Çayı köprüsünde meydana gelen hasar, fırtına sırasında bu çayın taşkın debisinin köprü ayaklarında meydana getirdiği yerel oyulmadan kaynaklanmıştır. Konyaaltı plajında ve plaja paralel inşa edilen yolda bundan sonra meydana gelebilecek bir fırtına sonrası hasar meydana gelmemesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilerek, doğru mühendislik projelerinin hazırlanması gerekmektedir. 1-Dalga iklim ve istatiği hesaplarının yapılması, Bu amaçla yöreye ait güvenilir rüzgar verileri kullanılarak uzun dönem ve ekstrem dalga tahminleri yapılmalıdır. Bu veriler istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmeli ve yapının önemine bağlı olarak tasarım dalgaları belirlenmelidir. Tasarım dalgasının doğru belirlenmesi projelendirmenin en önemli aşamasını oluşturmaktadır. 2-Zemin sondaj ve değerlendirme çalışmalarının yapılması, Deniz yapılarının imalatından önce yeterli sayıda sondajların yapılması ve bunların değerlendirilerek zemin özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu veriler doğrultusunda yapısal tasarım gerçekleştirilir. 3-Seçilecek kıyı koruma yapısının stabilite hesaplarının yapılması, Doğaya uygun ve zarar vermeyecek yapı tipinin seçilmesinden sonra kıyı yapı etkileşimi ile yapının stabilite hesapları varsa yönetmeliklere ya da bilinen bilimsel yöntemlere uygun olarak yapılmalıdır. 4-Uygun ve ekonomik yapı kesiti elde etmek için laboratuar model hizmetinin alınması, Deniz yapılarının çevresel koşullar altında davranışını doğru belirlemek amacıyla fiziksel olarak modellenebilecek çözümler için gerekiyorsa model çalışması yapılmalıdır, örneğin taş dolgu yapıların stabilitesi model deneylerle sağlanmalıdır.

8 5-Yapım sırasında danışmanlık hizmetinin alınması, Deniz yapılarının tasarımı uzmanlık gerektiren bir konudur. Bu yapıların tasarımında Kıyı ve Liman Mühendisliği bilim dalında Lisansüstü düzeyinde eğitim veren ve araştırma olanaklarına sahip Üniversitelerden yararlanılabilir. Projelendirme yine kıyı ve liman mühendisliği konusunda uzmanlaşmış İnşaat Mühendislerine yaptırılmalıdır. 6-Yüklenicinin ve ülkenin var olan malzeme ve yapım tekniklerine uygun projelendirme çalışmasın yapılmasına, Kıyı koruma ve stabilite yapıları ya da diğer deniz yapılarını seçiminde ya da imalatında yeterince denenmiş ve tecrübe birikimi olan yapılar ile malzemelerinin seçilmesine özen gösterilmelidir. Çünkü deniz yapılarının imalatı oldukça pahalı ve hatasının telafisinin çok zor olduğu yapılardır. 6. SONUÇ Antalya şehrinin en önemli gelir kaynaklarından biri turizimdir, bu ekonomik katkı Türkiye ekonomisi içinde çok önemlidir. Sahil bandı boyunca yapılanmış oteller, tatil köyleri ve diğer turizm olanakları yerli ve yabancı turiste denizden yararlanma hizmeti vermeye çalışmaktadır. Ancak plajlar denizlerin en narin alanlarıdır, hatalı yapılaşmalar kumsal alanların kaybolması yanında kirlilik problemine de yol açabilecektir. Bunun yanısıra 2004 yılı kışında görüldüğü gibi global ısınma ile birlikte artan doğa koşulları kıyı alanlarına daha fazla tehdit edecektir. Bu nedenle kıyı alanlarının bilimsel yöntemlerle planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Kıyı alanlarının yönetimi, gelişmiş batılı ülkelerde bilimsel çalışmalara dayanan yasalarla yapılmaktadır, bunun sonucunda gerek kıyı alanları doğal halleri ile korunmakta gerekse ekonomik kalkınmalarına önemli girdi sağlayacak yeteri turizm gelirini sağlamaktadır. KAYNAKÇA [1]Y. Yüksel, 2005 Deniz Tabanı Hidrodinamiği ve Kıyı Morfolojisi, Arıkan Yayınevi.

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case)

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case) Bakanlık Yayın No : 335 Müdürlük Yayın No : 49 AÇIK MADEN OCAKLARININ DOĞAL FORMUNUN ORİJİNAL TESVİYE EĞRİLERİNE UYGUN OLARAK TASARLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ KULLANMA OLANAKLARI (ÇEŞME GERMİYAN

Detaylı

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI Altuğ YAVAŞ(*), Ömer CİVALEK(**) ÖZET Geçen yüzyılın ortalarında ortaya çıkan, insan davranışlarını ve düşünce tarzını modellemeyi amaçlayan

Detaylı

KAYA VE TAŞ DÜŞMES NE KARŞI KORUMA UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER

KAYA VE TAŞ DÜŞMES NE KARŞI KORUMA UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER A-PDF Watermark DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark KAYA VE TAŞ DÜŞMES NE KARŞI KORUMA UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER ÇÖZÜMLER M Z; Doğal veya sonradan oluşturulan şevlerde düşme

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI SİNYALİZE DÖNEL (YUVARLAKADA) KAVŞAKLARIN TASARIM ESASLARININ ARAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ ZİYA ÇAKICI DENİZLİ,

Detaylı

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER KİTAPÇIK 2013 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER Hidroelektrik santrallerin çevreye etkisi yok mu? Yenilenebilir her zaman sürdürülebilir midir? HES yapmazsak suyumuz

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ Ali ERGÜN, Gökhan KÜRKLÜ ali_ergun@hotmail.com Öz: Deprem öncesi veya sonrası mevcut betonarme yapıların güvenliğinin belirlenmesinde önemli aşamalardan

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 2 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ H. Selena KIRKAN Aralık, 2005 İZMİR ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN

Detaylı

KÜTÜPHANELERDE YAPISAL OLMAYAN MALZEME KAYNAKLI RİSKLER

KÜTÜPHANELERDE YAPISAL OLMAYAN MALZEME KAYNAKLI RİSKLER İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi The Journal of Information and Documentation Studies Sayı/Number: 2, Sayfa/Pages: 21-38, İstanbul,

Detaylı

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Ediz ENGİN Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi ICOMOS Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi nin bir yayınıdır. Ocak 2011 1 Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi

Detaylı

BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ

BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ SONUÇ RAPORU CİLT 1 DOLSAR MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ DOLFEN

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME Uğur HAŞAŞOĞLU İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN 2011 T.C. KARAMANOĞLU

Detaylı

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI Dr. Kağan Yemez 1, Emre Şendağ 2 1 CTO, ArcelorMittal Distribution Solutions - Rozak Öğretim Görevlisi, Istanbul Universitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü E-Posta: kagan.yemez@rozakdemir.com

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU Antalya, 2009 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Antalya İli İçme Suyu Raporu Bölüm 2 Antalya İli Atıksu Raporu Bölüm 3 Antalya İli

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK 06530 Eskişehir Yolu 9. Km. Ankara-TÜRKİYE WEB : http://www.deprem.gov.tr http://www.afad.gov.tr Baskı Yılı : Nisan 2011 İÇİNDEKİLER Deprem Dairesi 7 Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı 14 Ulusal

Detaylı

DEPREME KARŞI ÇELİK KONSTRÜKSİYON Sibel HATTAP 1, Özlem EŞSİZ 2 essiz@msu.edu.tr

DEPREME KARŞI ÇELİK KONSTRÜKSİYON Sibel HATTAP 1, Özlem EŞSİZ 2 essiz@msu.edu.tr DEPREME KARŞI ÇELİK KONSTRÜKSİYON Sibel HATTAP 1, Özlem EŞSİZ 2 essiz@msu.edu.tr Öz: Depremler, yer kabuğu içinde birikimi olan potansiyel enerjinin,bir yerde, genel olarak fay denilen jeolojik kırıklar

Detaylı

KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI ve BİR UYGULAMA

KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI ve BİR UYGULAMA Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2002 KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI ve BİR UYGULAMA Emin GÜLLÜ* Yusuf ULCAY** Özet: Günümüzde hızlı bir gelişme sergileyen endüstriyel

Detaylı

7. BARAJLAR. Baraj kelimesi, XX. Yüzyılın ortasından sonra Fransızca dan dilimize geçmiş olup sözlükte engel anlamına gelmektedir.

7. BARAJLAR. Baraj kelimesi, XX. Yüzyılın ortasından sonra Fransızca dan dilimize geçmiş olup sözlükte engel anlamına gelmektedir. 7. BARAJLAR 7.1 Giriş Baraj, su biriktirmek amacı ile hazne oluşturmak üzere bir akarsu vadisini kapatarak akışı engelleyen yapıdır. Barajın su biriktirme yanında, su seviyesi yükseltme ve geniş su yüzeyi

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor.

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İŞNET GROUP Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İçindekiler Hakkımızda 1 Hakkımızda 2 Çözüm Ortaklarımız 3 Kalite Anlayışımız ve Çevre Politikamız

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı