SANAT EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANAT EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ"

Transkript

1 SANAT EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ Eğitimin Her Kademesine Yönelik Yöntem ve Tekniklerle Serap BUYURGAN Ufuk BUYURGAN 3. Baskı

2 Prof. Dr. Serap BUYURGAN Ufuk BUYURGAN SANAT EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti ye aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı, mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Baskı: Nisan Baskı: Şubat 2012 Dizgi-Grafik Tasarım: Sibel Yatarkalkmaz Kapak Tasarımı: Ufuk Buyurgan Baskı: Cantekin Matbaası (Ankara ) Yayıncı Sertifika No: Matbaa Sertifika No: YAYINEVİ adakale sokak 4/1 yenişehir-ankara tel: (pbx) belgeç: gsm: e-ileti: DAĞITIM sağlık sokak 17/a yenişehir-ankara tel: belgeç: gsm: e-ileti: YAZIŞMA P.K yenişehir-ankara internet:

3

4 Bizlerin yetişmesinde büyük katkıları olan anne ve babalarımıza ve biricik oğlumuza...

5 ÖN SÖZ Sanat eğitimi, yaratıcılık eğitiminin ön planda tutulduğu, ıraksak düşünmenin geliştirildiği, her öğrencinin kişisel gelişimi ve eğilimleri paralelinde yönlendiril meye çalışıldığı en güvenilir ortamlardan biridir. Temel amaçları, çocuğu/genci, görmeye, aramaya, sormaya, deneme yapmaya, sonuçlandırmaya yönelik olan sanat eğitimi, eğitimin her kademesinde kesintiye uğramadan devam etmelidir. Bir sanat adamı, fi zikçi ve eğitimci olan Ned Hermann yaratıcılığın kaynağının beyin olduğunu ve beynin yalnızca bir bölümünün değil tümünün yaratıcılıkta etkin olduğunu ileri sürer. Graham VVallis tarafından belirlenmiş yaratıcılık aşamaları: Hazırlık aşaması, kuluçka aşaması, aydınlanma aşaması ve gerçekleme aşaması beynimizin sağ ve sol yarım kürelerinin hepsinin devrede olması ile gerçekleşir. Beynimizin sol yarım küresi, mantıksal, sözel, akılcı, soyut, sayısal, sağ yarım küresi de, sözel olmayan, somut, sezgisel düşünme biçimlerine yöneliktir. Öyleyse beynin gelişim süreci içerisinde iki yarım küresinin de geliştirileceği eğitim-öğretim süreçlerine ihtiyaç vardır. Ülke mizde eğitim programları ağırlıkta beynin sol yarım küresini geliştirmeye yönelik tir. Beynin sağ yarım küresinin gelişimi sanat eğitimi dersleriyle mümkündür. Tek yönlü gelişmeye ağırlık veren okul programları çocuğun/gencin estetik eğitimden yoksun kalmasına, hatta kendi yetiştiği alandaki veriminin bile düşmesine neden olmaktadır. Çünkü insan beyni bir bütündür ve özellikle gelişim süreci içerisinde, doğru zamanlarda, gerekli uyaranlarla karşılaşmazsa ileride tamamlanması mümkün olmayan eksiklikler oluşur. Sanat eğitimi ile görsel algısı gelişmiş, kendini sanatsal yollarla ifade ede bilen, içinde yaşadığı kültürü önce tanıyan, öğrenen, koruyan ve gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu üstlenen, dünya kültür mirasına saygılı, yaratıcı ve yapıcı bireyler yetiştirilmesi hedefl enir. Sanat eğitiminin bu amaçlarını gerçek leştirebilmesi için eğitimin her kademesinde, kesintiye uğramadan, seviyeye uygun programlarla yerini alması önemlidir. Özellikle teknolojinin hızla ilerlediği, makineleşmenin bazı sorunları da beraberinde getirdiği günümüzde çocuğa/gence kendini farklı sanatsal yollarla ifade edebilme ortamları hazırlamak mutlu ve üretken nesillerin oluşması için de gereklidir. Bu kitapta, sanat eğitimi ve öğretimi sürecinde, eğitimin her kademesinde seviyeye uygun kullanılabilecek bilgi, yönlendirme, yöntem ve teknikler ve işleniş basamaklarına yer verilmiştir. Kitapta, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dallarında, Sınıf Öğretmenliği ve Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dallarında eğitim-öğretim gören öğretmen adaylarına, okulöncesi öğretmenlerine, sınıf öğretmenlerine ve sanat eğitimcile rine, sanat eğitimi, insanın sanatsal gelişimi (çocuk resmi) ve müze eğitimi alan larında amaca uygun bilgilendirme, örneklerle ve farklı öğrenme yöntemleri ile ufuklarını geliştirebilecekleri yönlendirmeler sunulmuştur.

6 Yine bu kitapta, sanat öğretiminde hangi seviyede, hangi malzemelerle, hangi yöntem ve tekniklerle öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirebileceğimizin örnekleri yer almıştır. Sanat eğitimi, sanat tarihi, estetik, eleştiri ve uygulama boyutları ile bir bütündür. Sanat eğitimi sürecinde öğrenciler teorik olarak da doyuruimalı, düşündürülmeli, konuşturulmalıdır. Uygulama boyutunda bile, önce yaptırılacak konu ve teknik ile ilgili görsel materyallerle (yapılabiliyorsa müze ve galeri ziyaretleri ile) teorik bilgilendirmeler yapılmalı, öğrenciler soru ve cevaplarla çalışma öncesi aktif kılınarak (beyin fırtınası) düşündürülmeli ve uygulamaya sonra geçilmelidir. Bu düşünceden hareketle kitapta, uygulama yaptırılacak alan, konu, yöntem ve teknikler ile ilgili seviyeye uygun bilgilendirmeler ve örnek çalışmalar yer almıştır. Çocuğun/gencin çizgisel gelişimini bilen, onu tanıyan, müze gezme bilinci gelişmiş, müzede öğrenmenin kazanımlarına inanan, verimli bir müze ziyaretini nasıl düzenleyebileceğini bilen, öğrencilerine hangi seviyede ne kadar bilgilendirme yapacağını, uygulama boyutunda hangi konuların daha uygun olabileceğini, hangi malzemeleri, yöntem ve teknikleri kullanacağını bilen öğretmenler gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesinde önemli rol oynar. Ülkemizde eğitim adına birtakım olumsuzluklar yaşansa da, üniversitelerdeki eğitim-öğretim süreçlerinde tüm öğrenciler en verimli şekilde yetiştirilmeye çalışılır. Meslek hayatında tüm öğret menlerimiz de öğrencilerini yetiştirirken büyük bir sabır ve özveri ile görevlerini yerine getirirler. Bu kitapta yapmak istediğimiz, alana yönelik halen kul lanılan ve yeni ilavelerle kullanılabilecek yöntem ve teknikleri, bilgi ve deneyimleri, genç öğretmen adayları ve meslek taşlarımızla paylaşmaktır. Meslek hayatımız boyunca yaşadığımız deneyimlerde bizlerle birlikte olan, bizlere kendimizi yenilememiz, daima aktif tutmamız için güç veren, gururla, güvenle gelecek nesilleri emanet edebileceğimiz sevgili öğrencilerimize; meslek taşımız Aydın ERKEK e; bizlerin yetişmesinde emeği geçen ailelerimize ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Tüm bilimsel ve sanatsal çalışmalarımız sürecinde bizimle birçok sıkıntı, mutluluk ve heyecanı birlikte yaşayan, bazen uzun çalışma dönemlerinde haklı olarak bize sitem eden, ama her zaman bizi destekleyen, yönlendiren, varlığıyla mutlu eden biricik oğlumuz Ata BUYURGAN a da teşekkür ediyoruz. Sevgi ve Saygılarımızla Serap BUYURGAN Ufuk BUYURGAN

7 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... v 1. BÖLÜM SANAT EĞİTİMİ SANAT EĞİTİMİ... 2 NİTELİKLİ BİR SANAT EĞİTİMİ NASIL OLMALIDIR... 4 SANAT EĞİTİMİNİN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ... 9 Görsel Sanatlar Dersinin Genel Amaçları (İlköğretim 1-8. Sınıflar) Sanat Etkinlikleri Dersinin Genel Amaçları (İlköğretim 1-8. Sınıflar) Teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel Amaçları (İlköğretim 6,7,8.Sınıflar) Yaratıcılık nedir? Yaratıcılık Sonucu Ortaya Çıkmış Ürünler Yaratıcılık Türleri Eğitim Sisteminde Yaratıcı Düşüncenin Geliştirilmesi Yaratıcılığı Geliştiren Öğretmen Özellikleri Yaratıcılığı Engelleyen Öğretmen Özellikleri BÖLÜM İNSANIN SANATSAL GELİŞİMİ "ÇOCUK RESMİ" ÇOCUK RESMİ KURAMLARI ÇOCUK RESİMLERİNE GELİŞİMSEL VE RUHBİLİMSEL YAKLAŞIMLAR ÇOCUK RESİMLERİNE SANATSAL YAKLAŞIMLAR ÇOCUK RESMİ SANAT MIDIR? ÇOCUK RESİMLERİNDE SİMGELER... 34

8 ÇOCUKTA ALGI ÇOCUK RESMİNDE BÜYÜK KÜÇÜK KAVRAMI MEKAN KAVRAMI GÖRSEL VE DOKUNSAL ALGI ÇOCUKLARIN, RESIMLERINDEKI VE ÜÇ BOYUTLU ÇALIŞMALARINDAKI BELIRLEYICI BAZI ÖZELLIKLERE GÖRE SINIFLANDIRILMASI Görücü Tip Yapıcı (İnşacı) Tip Karışık (Endüstriyel) Tip Herbert Read in Anlatımsal Açıdan Çocuk Resimlerini Sınıflandırması ÇOCUKLUKTAN GENÇLİĞE ÇİZGİSEL GELİŞİM EVRELERİ İlk Çizgiler ve Karalama Evresi (2-4 Yaş Arası) Şema Öncesi Evre (4-7 Yaş Arası) İlköğretim I. Kademe 7 ile 11 Yaş Arası Çizgisel Gelişme Şematik Dönem (7-9 Yaş Arası) Ergenlik Öncesi Evre (9-11 Yaş Arası) Mantık Çağı (11-13 Yaş Arası) (İlköğretim II. Kademe) Ergenlik Evresi (13 Yaş ve Ötesi) Yetişkinlerde Gelişim Evreleri Engelleyici Uyumsuzluk Evresi Dışavurum Evresi ESTETİK GELİŞİM EVRELERİ Parsons'ın Estetik Gelişim Evreleri Sanat Eleştrisi ile Uygulamalı Çalışmaları Çözümlemeye, Birleştirmeye Yönelik Örnek Bir Proje viii Sanat Eğitimi ve Öğretimi

9 3. BÖLÜM MÜZEDE EĞİTİM MÜZE NEDİR? MÜZE ÇEŞİTLERİ NELERDİR? Koleksiyonlarına Göre Müzeler Genel Müzeler Arkeoloji Müzeleri Etnografya Müzeleri Sanat Müzeleri Tarih Müzeleri Doğa Tarihi ve Jeoloji Müzeleri Bilim Müzeleri Planeteryumlar Endüstri Müzeleri Panoramik Müze Ekonomüze Bağlı Oldukları Yönetim Birimine Göre Müzeler Devlet Müzeleri Özel Müzeler Belediye Müzeleri Kent Müzeleri Eğitim Kuruluşlarına, Üniversitelere Bağlı Müzeler Askeri Müzeler Hizmet Ettikleri Bölgeye Göre Müzeler Bölge Müzeleri Çevre Müzesi (Ekomüze) Hizmet Ettikleri Topluma Yönelik Müzeler Uzmanlık Müzeleri Çocuk Sanat ve Gençlik Müzeleri İçindekiler ix

10 5- Koleksiyonlarını Sergiledikleri Mekanlara Göre Müzeler Açık Hava Müzeleri Anıt Müzeler Müze Evler İşlevlerine Göre Müzeler Atatürk ve Türk Büyükleri Müzeleri Devrim Müzeleri Sanal Müzeler MÜZENİN GÖREVLERİ NELERDİR? Müzenin Toplama Görevi Müzenin Belgeleme (Arşivleme) Görevi Eserlerin Korunması Eserlerin Sergilenmesi Müzenin Eğitim Görevi MÜZECİLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ TÜRKİYE DE MÜZECİLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ EĞİTİMDE MÜZELERDEN NASIL DAHA VERİMLİ FAYDALANABİLİRİZ? VERİMLİ BİR MÜZE ZİYARETİNİN AŞAMALARI MÜZE ZİYARETİ ÖNCESİ ÖĞRETMEN HAZIRLIĞI İLKÖĞRETİM/ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİR MÜZE REHBERİ ÖRNEĞİ a- Öğrencilerin İlgisini Çekecek Bir Kapak Tasarımı b- Müzede Nasıl Davranılmasına İlişkin Bilgiler c- Müzenin Planı d- Sınıfın Ziyaret Edeceği Galerinin Yeri ve İsmi e- Ön Anket f- Müze ile İlgili Bilgilendirme g- Çalışma Kağıtları h- Bir Sanat Yapıtı İle İlgili Bağlamsal Sanat Eleştirisi Soruları x Sanat Eğitimi ve Öğretimi

11 ı- Estetik Beğeni Sayfası j- Müzede Çizim Yapılabilecek Boş Sayfalar k- Son Anket MÜZEDE SORUMLULUKLAR MÜZE ZİYARETİNDEN SONRA YAPTIRILABİLECEK UYGULAMALAR MÜZE ZİYARETİ ÖĞRETMEN ETKİNLİK PLANI ÖRNEĞİ KOLEKSİYON YAPMA BÖLÜM TASARIM ELEMAN VE İLKELERİ A- TASARIM ELEMANLARI Çizgi Doku Leke Form ve Şekil Boşluk Renk Ana ve Ara Renkler Nüans, Ton, Nötr Renkler Sıcak ve Soğuk Renkler Tamamlayıcı Renk Kontrastları Renklerin Anlamları Valör B- TASARIM İLKELERİ Ritm ve Hareket Denge Vurgu Kontrast Birlik (Bütünlük) Çeşitlilik İçindekiler xi

12 5. BÖLÜM SANAT ÖĞRETİMİNDE UYGULAMALAR KONULAR, YÖNTEM VE TEKNİKLER, İŞLENİŞ, ÖRNEK ÇALIŞMALAR ÇİZGİSEL ÇALIŞMALAR Bir Öykünün Çizgisel Olarak İfade Edilmesi Büyük-Küçük, Şişman-Zayıf, Uzun-Kısa, Yuvarlak-Köşeli vb Kavramların Sezdirilebileceği Çizgisel Çalışmalar Hayvanat Bahçesi ve Hayvanlar ile İlgili Bir Konuda Hayvanların Dış Görünümlerindeki Dokusal Farklılıkların Algılanmasını Sağlayacak Çiz gisel Çalışmalar Koyu, Orta ve Açık Renkleri Olan Üç Objenin Çizgisel Olarak Koyu, Orta ve Açık Tonlarda Olduğunun Sezdirilebileceği Çizgisel Çalışmalar Dersin İşleneceği Mevsim, Özel Günler ya da Serbest Konulu Çizgisel Çalışmalar DESEN Desen Çiziminde Ölçü Alma Yöntemi İMGESEL TASARIM ÇALIŞMALARI VE PERSPEKTİF Adım Adım Perspektif Uygulama Evreleri Ufuk Hattının Belirlenmesi Ufuk Hattı Üzerinde Kaçış Noktasının (Çıkış Noktası) Belirlenmesi Farklı Objelerin Birbirleriyle Mukayesesi Bir İmgesel Tasarım Örneği RENKLİ ÇALIŞMALAR (Renkli Resim Teknikleri) YAĞLI BOYA AKRİLİK BOYA GUAJ BOYA SULU BOYA PASTEL BOYA PASTEL KAZIMA TEKNİĞİ xii Sanat Eğitimi ve Öğretimi

13 PASTEL SİLME TEKNİĞİ PARMAK BOYA VE TUTKALLI BOYA PARMAK BOYA YAPIMI Nişasta Kolasının Hazırlanışı TUTKALLI BOYA YAPIMI TUTKAL KONTUR VE LEKESEL BOYAMA KEÇELİ KALEM (Flomaster, Marker) Keçeli Kalem (Flomaster, Marker Kalemler) ile Çalışmalar KURU BOYA MUM BOYA Mum Boya Yapımı LEKESEL ÇALIŞMALAR ŞABLON BASKI KOLAJ LAVİ DOKUSAL ÇALIŞMALAR Sebze Baskı Çalışmaları Kurşun Kalem ile Değişik Obje Dokularının Kağıt Üzerine Aktarılması Desen (Kara Kalem Çizimler) ya da Renkli Çalışmalarda Dokusal Araştırmalar Kil ya da Plastik Hamur ile Dokusal Araştırmalar HAYAL GÜCÜNÜ GELİŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR Atatürk'ün Ülke İçin Yaptıkları Ve Hedefl eri DEĞİŞİK DUYGULARI İFADE EDİCİ ÇALIŞMALAR PORTRE GRAFİK ÇALIŞMALARI Somut Objeden Soyutlama ile Amblem Çalışması Kitap Kapağı Çalışmaları Afi ş Tasarımı İçindekiler xiii

14 KAĞIT ÇALIŞMALARI Kağıt ve Kağıdın Olanakları Kağıt ve Karton Çeşitleri TÜRK EBRU SANATI EBRU YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER Geven ile Kitre Hazırlanışı Deniz Kadayıfı ile Kitre Hazırlanışı Toprak Boyanın Hazırlanışı Diğer Ebru Malzemeleri Sığır Ödü EBRU ÇEŞİTLERİ EBRU ÇALIŞMALARI Toprak Boya ve Öd ile Boya Hazırlanarak Yapılan Ebru Çalışmaları Yağlıboya ve Hazır Ebru Boyaları Kullanılarak Yapılan Ebru Çalışmaları EBRUDAN FARKLI TASARIMLARA GİTME A - İKİ BOYUTLU KAĞIT ÇALIŞMALARI AYIRMA (KAYDIRMA) YÖNTEMİ ÇIKARMA YÖNTEMİ DEKORATİF KAĞITLAR a- Sulu Boya Kağıdı b- Kola Kağıdı Renkli Fon Kartonu ve Çeşitli Kağıtlarla Düzenlemeler Renkli Fon Karton ile Örgü Dokuma Çalışmaları Fotoğrafl arla Örgü Dokuma Beyaz Konturlu Kağıt Vitray Siyah Konturlu Kağıt Vitray xiv Sanat Eğitimi ve Öğretimi

15 B- ÜÇ BOYUTLU KAĞIT ÇALIŞMALARI Kağıt Katlama, Kesme Çalışmaları a. Kağıt Hayvanlar b. Kağıt Kesme Kağıt ile Dekoratif Çalışmalar a. Kağıt Zincir b. Çeşitli Biçimlerdeki Kağıt Zincirler c. Kedi Merdiveni d. Güneş Kraft Kağıt ile Maske Çalışmaları Kağıt Maske Kraft Kağıt ve Farklı Malzemeler ile Maske Çalışmaları Üç Boyutlu Kağıt Maske KAĞIT HAMURUNUN YAPILIŞI Kağıt Hamuru ile Üç Boyutlu Hayvan Figürleri Kağıt Hamuru ile Üç Boyutlu Figürler Kağıt Hamuru ile Maske Yapımı Kağıt ile Yüzeyde Dokusal Tasarımlar Oluklu Mukavva ile Yüzeyde Dokusal Çalışmalar Birim ile Yüzeyde Rölyef Çalışmaları Oluklu Mukavva ile Üç Boyutlu Obje Tasarımları Oluklu Mukavva ile Hayvan Heykelcikleri Kağıt ile Konstrüksiyon (İnşa) Çalışmaları a. Kağıt Silindir Rulolarla İnşa Çalışmaları b. İç Boşluklu Kağıt İnşa Çalışması c. Kağıt Hunilerle İnşa Çalışmaları d. Birim ile Serbest Çalışma e. Birim ile İnşa Çalışması f. Geçme Kanallı Geometrik Kağıt İnşa Çalışmaları İçindekiler xv

16 g. Geçme Kanallı Kağıt Hayvan Figürleri h. Üçgen Piramitlerle İnşa Çalışması ı. Çizgisel Konstrüksiyon (İnşa) Çalışmaları j. Tek Renkli Oluklu Mukavvalarla Yapılan Üç Boyutlu Tasa rımlar k. Değişik Materyallerle Oluşturulan İnşa Çalışmaları Petek Yöntemi Dönen Küre Küre (Geçme) Origami (Japon Kağıt Katlama Sanatı) KOLAY BASKI TEKNİKLERİ FIRÇA BASKI İP BASKI SEBZE BASKILAR a. Soğan-Limon Baskı b. Patates, Havuç, Turp Baskı YAPRAK BASKI PARMAK VE EL BASKI ŞABLON BASKI MONOTİPİ BASKI LİNOL BASKI SERİGRAFİ (İPEK BASKI) ATIK MALZEME TASARIM ÇALIŞMALARI Atık Malzemeleri Nasıl Sınıflandırabiliriz? Atık Malzemelerle Çalışmanın Kazandırdığı Değerler Atık Malzemelerle Yapılabilecek Çalışma Örnekleri Parmak Kukla El Kuklası Yapımı Ahşap ile Üç Boyutlu Çalışmalar Ytong (Gaz Beton) ile Üç boyutlu Çalışmalar xvi Sanat Eğitimi ve Öğretimi

17 Tel Sarma ile Üç boyutlu Çalışmalar Şişe Boyama Yumurta Boyama ve Seramik Hamuru ile Dekoratif Çalışmalar Dekoratif Yumurta Boyama Çalışmaları Meyve - Sebzelerle Üç Boyutlu Tasarımlar Çeşitli Atık Malzemelerle Çalışma Örnekleri Tuz Seramiğinin (Macun, Seramik Hamuru) Hazırlanışı Tuz Seramiği Çalışmaları Strafor ve Köpük ile Rölyef ve Maske Çalışmaları Alüminyum Folyo ile Rölyef Çalışmaları GRUP PROJELERİ TUTKALLI BOYA İLE İYİLİK VE KÖTÜLÜK KONULU GRUP ÇALIŞMASI KELOĞLAN KONULU GRUP PROJESİ Keloğlan Proje Gelişim Basamakları Amaçlar İşleniş Atölyeyi ve Malzemeyi Kullanma Kuralları Projenin Değerlendirilmesi ANADOLU MEDENİYETLERİ KONULU MOZAİK TASARIMLAR PROJESİ Projenin Amacı Projenin Evreleri A- Müzede B- Atölyede Projede Kullanılan Araç ve Gereçler Mozaik Çalışma Evreleri Projenin Değerlendirilmesi KUM KALIP ALÇI DÖKÜM TEKNİĞİ İçindekiler xvii

18 6. BÖLÜM SANAT ESERLERİNİ TANIMA VE İNCELEME Sanat Eserlerini Tanıma ve İnceleme Bir Sanatçıyı ve Eserini Tanıma-İnceleme (Vincent Van Gogh Örneği) Vincent Van Gogh Vincent Van Gogh'un "Yatak Odası" İsimli Tablosunun İncelenmesi A. Tanımlama B. Çözümleme C. Yorumlama D. Yargı Bir Sanatçıyı ve Eserini Tanıma-İnceleme (Namık İsmail Örneği) Namık İsmail Namık İsmail'in "Harman" İsimli Tablosunun İncelenmesi A- Tanımlama B- Çözümleme C- Yorumlama D- Yargı BÖLÜM EĞİTİMDE DRAMA Eğitimde Drama Dramatizasyon Drama ve Özellikleri Dramada Amaçlar ve Çocuğa Kazandırdığı Değerler Dramada Tutum Ne Olmalıdır? Drama Uygulamaları Temel Drama (Devise Yöntemi) Devise Yöntemi ile Örnek Oyunlar xviii Sanat Eğitimi ve Öğretimi

19 Dramadan Resim ve Yazı İle Anlatıma Geçiş Öğrenci Çalışmaları Düğün Oyunu BÖLÜM DEĞERLENDİRME Süreç İçinde Değerlendirme Ders Sonu Değerlendirme Not İle Değerlendirme Not İle Değerlendirme Ölçütleri BÖLÜM YIL SONU SERGİSİ Yıl Sonu Sergi Hazırlıkları Paspartu Yapımı Panoların Hazırlanması Üç Boyutlu Çalışmaların Sergilenmesi Sergi Davetiyesi ve Afi ş Hazırlanması Çalışmaların Düzenlenmesi SON SÖZ SÖZLÜK KAYNAKLAR İçindekiler xix

20

21 Sanat Eğitimi, biçim oluşturan düşünme etkinliğidir. Sanat ve eğitim düşünmeye dayanmalıdır... Paul KLEE 1. BÖLÜM SANAT EĞİTİMİ

22 SANAT EĞİTİMİ Ünlü sanat tarihçisi Herbert Read e göre sanatın en basit ve kullanılan tanımı, hoşa giden biçimler yaratma çabasıdır. Bu biçimler bizim güzellik duygumuzu okşar ve güzellik duygumuzu okşayan da duygularımız arasındaki biçim bağlan tılarının birliği ve ahengidir. Yine Read sanat sözcüğünün daha çok plastik veya görsel sanatlara bağlandığını, ancak edebiyat ve musiki sanatlarını da içine alan tüm sanatları kapsayan geniş bir tanım olarak ele alınması gerektiğini savunur (Read, 1960: 21-22). Sanat bir anlatım aracıdır; dil ifade için nasıl mürekkep, kağıt, baskı makinası v.b. kullanıyorsa sanat da kendi malzemesiyle birçok mesajlar taşır. Başlıca sanat faaliyetlerinin hepsi de bize birşeyler anlat maya çabalar. Evrensel olan şeyler, insan veya sanatın kendisi hakkında başka şeyler anlatır. Sanat aynı zamanda bir bilgi tarzıdır ve sanat dünyası, bilim ya da felsefe dünyasındaki bilgiler kadar değerli, insana yararlı bilgilerdir. Onu, öteki bilgi tarzlarıyla paralel tuttuğumuzda durum budur, fakat insanın çevresini anla masında bu bilginin insanlık tarihinde tuttuğu yer ötekilere göre bambaşkadır (Read, 1981: 8). Bütün sanatları ve bu sanatların birbiriyle ilişkisini düşünsel boyutta, sanatçı, izleyici, toplum, kültür ve eğitim bağlamında inceleyen kuramsal çalışmalara Güzel Sanatlar Eğitimi denir. Görsel sanatlar, resim, heykel, mimarlık, grafi k sanatlar, endüstri tasarımı, uygulamalı sanatlar, sinematografi, fotografi, tekstil, moda tasarımı, seramik, bilgisayar sanatı gibi geniş bir alanı kapsar. Bu dalların tümüyle ilgili olarak okul öncesinden yüksek öğrenime kadar her aşamadaki sanat eğitimi ve öğretimiyle ilgili kuramsal ve uygulamalı çalışmalara Görsel Sanatlar Eğitimi ya da yalnız Sanat Eğitimi diyebiliriz. Müzik, edebiyat, bale, tiyatro, opera gibi sanat dalları ile ilgili eğitim ve öğretim, müzik eğitimi, bale eğitimi diye tanımlanabilir (Kırışoğlu, 2002: 2). Dar anlamda sanat eğitimi okullardaki Resim-İş derslerini tanımlar. Yetişkin eğitiminden çok, yetişmekte olanların genel eğitim süreci içinde ele alınır (San, 1983: 19). Oysaki sanat eğitimi tanımı okullarımızda çocukların kendilerini farklı şekillerde ifade edebilecekleri ifade tarzlarının tümünü karşılamalıdır (resim, müzik, drama, tiyatro). Yine okullarımızda tüm bu derslerin içerikleri ve işleyişleri amaca uygun bir şekilde yürütülebilmelidir. İlköğretim ve ortaöğretimde okutulan resim dersleri incelendiğinde, dersin amacını karşılaya mayan, çözülmesi gereken birçok sorun olduğu görülür. Bu sorunların bir kısmı çözüm bulurken bir kısmının daha da geriye gittiği görülür. Resim derslerinde, grafi k, 2 Sanat Eğitimi ve Öğretimi

23 Serap Buyurgan - Ufuk Buyurgan heykel, seramik, tekstil gibi farklı sanat dallarına yönelik çalışmalar yaptırılmaktadır. Buna rağmen ders, başlangıçtan itibaren resim dersi olarak isimlendirilmiştir yılında yapılan ilköğretim program çalışmalarında dersin isimlendirilmesi ve içeriğinde yeni yapılandırmalara gidilir. Resim dersi ilköğretimde "Görsel Sanatlar" olarak isimlendirilir; programda Görsel Sanatlar ın yanında, Sanat Etkinlikleri ve Teknoloji ve Tasarım dersleri de yer alır. Görsel Sanatlar dersi 1, 2 ve 3. sınıflarda 2 ders saati, 4-8. sınıflarda 1 ders saati olur. Ders Öğretim Programı "Yapılandırmacı Yaklaşım" üzerine kurulur; ders, "Görsel Sanatlarda Biçimlendirme", "Görsel Sanat Kültürü" ve "Müze Bilinci" öğrenme alanlarını içerir. Genel lise ve Anadolu liselerinde varolan Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türkçe-Matematik ve Yabancı Dil Alanlarında Resim dersi seçmeli 2 ders saati olarak yer almakta iken, 2010 yılından itibaren ismi "Görsel Sanatlar" olarak değiştirilip, seçmeli,1 ders saatine düşürülür. Görsel Sanatlar dersinin zorunlu ders olarak programda yer alması gerekirken ders saatinde azaltmaya gidilir. Çocukların ve gençlerin yetişme sürecinde; beynin sol yarım küresinin aktif olduğu düşünme biçimlerinin (matematik ve fen dersleri) ağırlıkta verildiği okul programları, çocukların ve gençlerin yetişmesinde, hangi alanda olursa olsun ilerlemesinde ve yaratıcılıklarının gelişmesinde yeterli değildir. Okul programlarında, matematik ve fen dersleri kadar sanat dersleri de amacına uygun içerikte ve ders saatinde zorunlu ders olarak yer almalıdır. Eğitim sürecinde beynin sağ yarım küresini de aktif kılan ve geliştirmeye yönelik, sözel olmayan, somut, sezgisel düşünme biçimlerine de yer verilmelidir. O zaman okul programları, her alanda, yaratıcı bireylerin yetişmesine uygun hale gelir. Görsel Sanatlar derslerinde ders saatleri, program içerikleri, öğretmen, atölye, malzeme gibi hala çözümlenememiş önemli problemler yaşanmaktadır. Özellikle ilköğretim I. kademede Görsel Sanatlar dersleri çoğunlukla branş öğretmenleri tarafından okutulmamaktadır. Ortaöğretimde de seçmeli dersler kapsamında olmasından dolayı seçilememe riski taşımaktadır. Burada sanat eğitiminin önemi ve gerekliliği bir kez daha vurgulanmaya çalışılarak bu problemlerin çözümünün ne kadar önemli olduğu gösterilmeye çalışılacaktır. Sanat Eğitimi 3

24 NİTELİKLİ BİR SANAT EĞİTİMİ NASIL OLMALIDIR? Sanat eğitiminin amacına uygun ve verimli olabilmesi birtakım faktörlerle mümkündür. Nitelikli bir sanat eğitimi: - sanat eğitiminin varlığının, öneminin farkında olan bir bakış açısı, - çağın değişen ve gelişen şartlarına göre kendini yenileyen bir müfredat (öğre tim) programı, - nitelikli sanat eğitimcisi, - yeterli ders saati, - amaca uygun fiziki donanım ve araç-gereç ile gerçekleşir. Sanat eğitiminin öneminin ve gerekliliğinin bilinmesi bu konuda atılacak yapıcı adımların ilkidir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu ve Yüksek Öğretim Kurumu sanat eğitiminin çocuğa ve gence kazandırdığı değerleri göz önüne alarak eğitimin her aşamasında programlarda gerektiği kadar yer almasını sağlamalıdır. Ülkemizde eğitim denilince ilk önce akla gelen matematik-fen eğitimidir. Oysa ki bir çocuğun gelişiminde matematik eğitimi kadar sanat eğiti mi de önemlidir. Özellikle tıp alanındaki gelişmeler, beyin ile ilgili araştırmalar göstermiştir ki, beynin sağ ve sol yarımküreleri çeşitli özellikler taşımaktadır. Beynin sol yarımküresi sözel, çözümsel (analitik), sayısal, mantıksal, akılcı düşünme biçimlerini geliştirirken, sağ yarımküresi sözel olmayan, sentezci, akılcı olmayan, sezgisel düşünme biçimlerine yöneliktir. Eğer bir öğretim programı tek yönlü oluşturulursa çocuğun/gencin gelişimi yarım kalır. Çocuğun hangi alanda olursa olsun yaratıcılığının ve başarısının artması için programda sağ yarım küresinin gelişmesine yönelik dersler olması gerekir. Fen alanındaki bir bilim adamının da sezgisel, bazen akılcı olmayan ve sentezci düşünme biçimlerine ihtiyacı vardır. İnsan, beyninin her iki yarımküresi ile bir bütündür. Eğitim sistemi içerisinde alacağı nitelikli bir sanat eğitimi, hangi alanda olursa olsun onun gelişimine artılar katacaktır. Albert Einstein Hayal gücü bilgiden önemlidir der. Günümüzde ise birçok okul fen derslerine zaman ayırabilmek için resim derslerini müfredattan çıkarmaktadır. Baskı altındaki bu çocuklar büyüdüğünde tarihteki en agresif, en asi nesille karşılaşacağız. Birer yetişkin olmaya hazırlanan bu çocukların pek çoğu kendileri ni ifade etme ve dinletme kaygısı içindedirler. Şu an çocuğa boya yapabileceği bir yer ve malzeme sunmamız belki ileride onun asi olmasını engelleyemez, ama ona şu an için kendini ifade etme olanağı verir ve bunun için sanatı kullanmayı öğre tir (Striker, 2005: 80). Çocuğun gelişiminde tek yönlü eğitime ağırlık verilmesi belki anlık başarıları beraberinde getire- 4 Sanat Eğitimi ve Öğretimi

25 Serap Buyurgan - Ufuk Buyurgan bilir, ama ilerisi için bir daha telafi edilemeyecek eksiklikler oluşturur. Hangi mesleğe yönelirse yönelsin, amacına uygun sanat eğitimi ile yetişmiş, estetik beğenisi gelişmiş bireylerin kendilerine ve toplumları na katkıları daha fazla olacaktır. Görsel sanatlarla ilgili deneyimler, çoğunlukla, doğal olarak sağ beyinde olduğundan bu tür deneyimler büyümede, yetişmede, gelişimde ve bireyin eğiti minde bir dengeyi sağlamakta, bunlara okul müfredat programında oldukça fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda araştırmalar yapan Robert Masters ve Jean Houston, teşvik edici bir görsel sanatlar programına bir çocuğun girememesinin onun sistematik bir biçimde içinde dünyayı algılayabileceği yolların bir çoğundan koparılması demek olduğunu iddia etmektedirler. Birçok araştırmacı da eğer beynin kritik büyüme atılımları sırasında gelişmemişse hiçbir şekilde öğrencilerin belirli bir sanatsal eğilime sahip olamayacakları, -ki bir daha gelişmesinin mümkün olamayabileceği- beyin dolaşım devresinin ileriki zamanlara ulaşmasının zor ola cağı konusunda görüş birliği içindedirler (Özsoy, 2003: 97). Nitelikli bir sanat eğitimi, belirli değerlerin taşıyıcısı, çağın gelişen ve değişen şartlarına göre kendini yenileyebilen bir müfredat (öğretim) programı ile mümkündür. Müfredat programları, çocuğu/genci tanıyan alanında uzman eğitim ciler tarafından hazırlanmalı, seviyeye uygun, kültürel değerlerin taşıyıcısı, çağın gelişen değerlerini içinde barındıran, yaratıcı, yapıcı ve üretken gençleri yetiştir meye yönelik olmalıdır. Nitelikli bir sanat eğitimi programı çocuğu/genci tek yönlü geliştirmeyi hedefl ememelidir. Sanat tarihi ile kendi kültürünü ve dünya sanatını tanıtmalı, eleştiri ile sanat eserlerini anlayabilme özelliği yüklemeli, estetik ile sanatın ve güzelliğin doğasını anlama ve sorgulama yetisi kazandırmalıdır. Uygulama çalışmalarında, tasarım eleman ve ilkelerini kullanarak, önce görmeyi, sanatsal tekniklerle kendini ifade edebilmeyi ve yaratıcılığını geliştirmeyi hedefl emelidir. Yine sanat eğitimi programlarında müzede eğitim yer almalıdır. Sanatın, tarihin, kültürün, bilimin, kısacası yaşama ait, geçmiş, bugün ve yarının izlerinin yaşatıldığı müzeler en önemli öğrenme mekanlarıdır. Sanat eğitimi prog ramları içerisinde yer alan konulara ait öğrenme de en verimli müzelerde gerçek leşebilir. Müzede gerçek objeler (sanat eseri, tarihi eser, etnografi k eser vb.) karşısında, görerek, duyarak, uygulayarak hatta yaşayarak gerçekleşen öğrenme daha istekli, heyecan verici ve kalıcı olur. Programda yer alan uygulamalar, Sanat Eğitimi 5

26 sevi yeye uygun konu ve tekniklerden oluşmalı, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedefl emelidir. Öğretim yöntemleri salt klasik yöntemlerden oluşmamalı, çağdaş, öğrenci merkezli yöntemler de yer almalıdır. Ders kapsamında projeler yaptırılmalı, semi nerler düzenlenmeli, öğrenciler bazen farklı mekanlarda eğitim görmelidir. Böylece dersler monotonluktan uzaklaşır. Öğretim programında, öğrencinin aktif katılımının sağlandığı, araştırma yaptığı, birbirleriyle fikir alış verişinde bulun duğu, sorumluluğu paylaştığı, sunduğu grup projeleri yer almalı; öğrencilerin algısal, yorumsal, çözümsel yetilerini geliştirme hedeflenmelidir. Etkili bir sanat eğitimi etkinliği, yeterli programlar geliştirilmesi kadar onu uygu layacak olan öğretmenlerin, sanat eğitimcilerinin gerekli bilgi ve anlayış ile donatılmış olmalarına bağlıdır. Yararlı bir sanat eğitimi programı geliştirecek olanın, sağlam bir sanat felsefesi bilgisinden hareket etmesi zorunludur. Öğret menin böyle bilgilere sahip olmasından çok öncelikle sanat etkinliğinin yararına inanması, böyle bir anlayışı geliştirmiş olması gerekir (San, 1977: 145 den Conrad). Eğitimin her aşamasında amacına uygun bir sanat eğitimi, nitelikli sanat eğitimcileri ile mümkündür. Okul öncesinden üniversiteye kadar sanat eğitimi eğitimin her aşamasında gerektiği kadar yerini almalıdır. Ülkemizde genellikle ilköğretim birinci kademede (1,2,3,4 ve 5. Sınıflar) sanat eğitimi dersleri sınıf öğretmenleri tarafından verilmektedir. Bu nedenle sınıf öğretmenleri eğitim-öğretim süreçlerinde, çocuğun çizgisel gelişimi, sanat eğitiminin önemi ve gerekliliği, müzede eğitim, öğrencilerine seviyelerine uygun neler yaptırabilecekleri ve zarar vermeden nasıl yönlendirebilecekleri ile ilgili teorik ve uygulamalarla bilgi sahibi olmalıdır. Elbette sınıf öğretmenlerinden iyi birer sanatın uygulayıcıları olmalarını beklemiyoruz; ancak, sanat eğitiminin önemi ve gerekliliğini anlamak ve öğrenci lerini bu tür etkinliklere yönlendirerek desteklemek her sınıf öğretmeninin yapması gereken davranış şekli olmalıdır. Sadece sınıf öğretmenlerinin değil tüm sanat eğitimcilerinin de amaca uygun teori ve uygulamaları içinde barındıran bir ders programı ile yetiştirilmeleri gerekir. Ancak sanat eğitimcisi olarak mezun olan gençlerin öğrenim süreçlerinde edindikleri bilgi ve deneyimlerle yetinmeyip sürek li kendilerini yenilemeleri önemlidir. Okuyan, sorgulayan, sanatsal uygulamalarını devam ettiren, yeni arayışlarda bulunan sanat eğitimcileri hem kendilerini geliştirecek hem de öğrencilerine her yönüyle daha çok faydalı olacaklardır. 6 Sanat Eğitimi ve Öğretimi

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

Okulda Öğrenme ve Öğretme

Okulda Öğrenme ve Öğretme Okulda Öğrenme ve Öğretme Prof. Dr. Nurettin FİDAN 3. BASKI Prof. Dr. Nurettin FİDAN OKULDA ÖĞRENME VE ÖĞRETME ISBN 978-605-364-254-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012,

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM Dr. Şengül GENÇ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU OKULÖNCESİ EĞİTİM Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Hangi Yeterlikler Kazandırılmalıdır

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) Teaching Turkish as a Foreign Language (TTFL) Editörler Doç. Dr. Aziz KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN Ed. Doç. Dr. Aziz KILINÇ - Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN

Detaylı

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr.

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. İlköğretimin Önemi ve Öğretmen Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr. Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN Dr. İkram Çınar 1 / 28 İlköğretim, bireyin yaşamında, akademik temellerinin

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN Yusuf ALPAYDIN Parayla Satılmaz. Yusuf ALPAYDIN www aep gov.tr www agoivl.etr Yusuf Alpaydın Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Millî Eğitim Bakanlığı 2010 yılından itibaren ilk ve orta dereceli okullarda değerler eğitimi çalışmalarının yapılmasını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez Yönder Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Kalitesi Kabul

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 KAZLIÇEŞME Avrupa Koleji

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

MART 2014 / 10. Sayı

MART 2014 / 10. Sayı MART 2014 / 10. Sayı 1 İçindekiler 2 İçindekiler 42 Okan Koleji Ortaokulu 3 Öğretmen-ce Paylaşımlar.. 43 Yabancı Diller 7 Okan Koleji Anaokulu 48 Sözel Bölüm 8 Tuzla Anaokulu 51 Sayısal Bölüm 10 Ataşehir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı