POLİPOL 354 MALZEME İLE YENİ BİR KARAYOLU ÇİZGİ SİSTEMİ ÖNERİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POLİPOL 354 MALZEME İLE YENİ BİR KARAYOLU ÇİZGİ SİSTEMİ ÖNERİSİ"

Transkript

1 POLİPOL 354 MALZEME İLE YENİ Bİ KAAYOLU ÇİZGİ SİSTEMİ ÖNEİSİ Selman SAUHAN *, Fahri BİİNCİ ** * Saruhan Ltd.Şti., Adalet Mahallesi, Kazaklar Sokak, No:10, Samsun ** Ondokuz Mayıs Üniv., Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Samsun ÖZET Bu çalışmada, Poliopol 354 malzeme kullanılarak imal edilen yeni bir çizgi sistemi kullanılması önerilmektedir. Sistem polipol 354 malzeme ve döküm öncesi yerleştirilen beyaz ve/veya renkli olabilen, led aydınlatıcılardan oluşmaktadır. Çizgi elemanları asfalt veya beton yol üst yapılarının her ikisinde de kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Farklı renk kullanılabilir ve aydınlatma kademeli şekilde yapılabilir. Bu durumda da üst yapının tipine ve rengine bağlı olarak, gece, gündüz veya hava şartlarına bağlı olumsuz görme özelliklerinin düzeltilmesi mümkün olacaktır. Düzeltme işlemi, mevcut ortam aydınlanmasına uyumlu aydınlatma ile sağlanacaktır. Üretimi tasarlanan çizgi elemanlarının, kullanılmakta olan geleneksel malzemelere göre, aydınlatma elemanlarının ömrüne bağlı olarak, 8-20 kat daha uzun ömürlü olacağı hesaplanmıştır. Yatırım maliyeti, çizgi elemanlarının kalınlığına ve aydınlatma elemanları maliyetine bağlıdır. Beyaz çizgi için % daha ekonomik bulunmuştur. Maliyetler 20 yıllık bir süre için hesaplanmıştır. Anahtar kelimeler: trafik işareti, karayolu çizgisi, esnek üstyapı, rijit üstyapı A NEW HIGHWAY LINING SYSTEM POPOSAL WITH POLIPOL 354 MATEIAL ABSTACT In this paper, use of a new lining system produced by using Polipol 354 material is proposed. System is composed of polipol 354 material and prelocated led illuminants before casting which may be white and/or colored.

2 Lining elements are designed as to be used at both asphalt and concrete road superstructures. Different colors can be used and lightning can be done in stages. In this condition, depending on the type and the color of the superstructure, adjustment of the unfavorable sight properties depending on the night, day or weather conditions will be possible. Adjustment process will be supplied by lightning harmonic with the existing medium. Service lives of the lining elements whose production is proposed are to be 8-20 times longer than the traditional materials which are in use, depending on the service lives of the illuminant materials. Investment cost depends on the thickness of lining elements and the cost of illuminant elements. It is found to be % more economic for white line. Costs are calculated for 20 years of duration. Key words: traffic sign, highway line, elastic superstructure, rigid superstructure 1. MALZEME VE TASAIM Bu çalışmanın yapılma nedeni, özellikle Türkiye deki karayollarında, uygulanan yol yüzey işaretlerindeki çok kısa süreli bozulmaların ortadan kaldırılması arayışıdır. Aynı zamanda ekonomik olabilecek bir sistem araştırılmaya çalışılmıştır. Genelde kullanılan çizgi boyaları oldukça kısa ömürlü ve pahalı olmaktadır. Kullanım maliyetlerine, yolların çizgi bozulmaları nedeniyle fiilen kullanılamaz oldukları süreler, bu sorunun oluşturduğu konfor ve güvenlik zaafları ve muhtemel kazalardaki maddi kayıplar dahil edilmemiştir. Bu durumda bile 2005 yılı birim fiyatları ile maliyetler, iyi şartlarda 1 yıl dayanabilen ve soğuk yol çizgi boyası ile yapılanlarda YTL/m 2, yine iyi şartlarda 2-2.5(ortalama 2.25 yıl) yıl dayanabilen ve makine veya serme ile uygulanan kabartma tip termoplastik(2-3 mm kalınlıklı) ile yapılanlarda YTL/m 2 ve çift komponentli boya ile yapılanlarda YTL/m 2 kadardır[1]. Birim fiyatlarda adet birimiyle tanımlı okların, bu çalışmaya uygun m 2 ölçüleri standart şekillerden[2] yaklaşık olarak hesaplanıp kullanılmıştır. Bu çalışmada önerilen ve orta viskoziteli, ortoftalik esaslı doymamış tam şeffaf döküm tipi bir polyester reçine ile imal edilen polipol 354 ile yapılacak çizgi elemanlarının yıl kadar dayanabilecek nitelikte olabilecekleri dikkate alınmıştır. Aydınlatma sistemindeki tasarım dikkate alınarak, önerilen sistemin ömrü 20 yıl olarak değerlendirilmiştir Polipol 354 Karışım Oranları Polipol 354, doymamış tam şeffaf döküm tipi polyester reçineye, üretilecek blok ağırlığına bağlı olarak, % oranında %1 lik kobalt ve % oranında MEK-P(metil etil keton-peroksit) katılarak elde edilmektedir. Malzemenin sertlik, elastik özellikler ve saydamlık özelliklerinin kontrol edilmesi amacıyla, % 66 oranına kadar katı madde katılabilmektedir. Bu çalışmada kullanılan çizgi elemanı üretimi amaçlı malzemede her hangi bir katkı kullanılmamıştır. Literatürde, serleşmiş polipol 354 ile ilgili olarak, eğilme dayanımı 150 MPa(1500 kg/cm 2 ), çekme dayanımı 75 MPa(750 kg/cm 2 ), elastisite modülü MPa(32 240

3 kg/cm 2 ), kopmada uzama oranı %3-6, yük altında eğilme sıcaklığı o C [3] ve üst kullanım sıcaklığı 211 o C olarak verilmektedir Polipol 354 Çizgi Elemanı Tsarımı Çizgi elemanları, üretim için hazırlanan kalıp tabanlarına, özel olarak yerleştirilmiş ledlerin montajından sonra, polipol 354 döküm yapılması ve sertleşmenin tamamlanmasından sonra, yüzey saydamlığını gidermek amacıyla, kumlama yapılması şeklinde tasarlanmıştır. Kumlama işlemi, ledlerin oluşturduğu aydınlanma ve iç yansımaların yüzeyde parlak görüntü oluşturmasını önlemek amacına yönelik olarak yapılmaktadır. Üretilen elemanların aydınlatılmasında beyaz renk esas alınmıştır. Ancak farklı amaçlarla kullanılabilirlik için renkli aydınlatma seçeneği de sunulmuştur. Elemanların kullanılabilirlik süresi doğrudan aydınlatıcıların ömrüne bağlı olacağından, yedeklenme yapılmak suretiyle eleman ömürlerinin uzatılması üzerinde durulmuştur. Yapılan hesaplamalara göre bir renk için en az led sayısı 1 adet/100 cm 2 olarak belirlenmiştir. Bu durumda 1 m 2 alan için led sayısı 100 adet olarak bulunmuştur. Geleneksel yöntemlerde, çizgi ve işaretlerin, yol üst yapısı tamamlandıktan sonra yapılması söz konusudur. Bu çalışmada ise, önce çizgi elemanlarının montajının yapılması ve daha sonra asfalt veya beton üst tabakasının inşa edilmesi şeklinde bir sıralama dikkate alınmıştır. Önerilen eleman kalınlığının 3 cm olmasının, bu uygulamanın yapılmasına imkan vereceği düşünülmüştür. Ancak önerilen çizgi elemanları ile asfalt veya betonlama yapılması işleminin zor olacağının dikkate alınması gereklidir. Çünkü belirli bir yüksekliğin oluştuğu(3cm) çizgiler arasına, ölçüleri hassas olması gereken tabakaların yerleştirilmesinin özenle yapılması zorunludur. Bunun için de ilave tedbirler veya yeni uygulama teknikleri geliştirilmesi, sağlanması düşünülen faydayı artıracaktır. Aydınlatma için gerekli enerji ihtiyacının çizgiler boyunca seri ve belirli aralıklarla paralel bağlı olarak, uygun trafolardan temin edilebilmesi planlanmıştır. Önerilen trafo aralıkları 100 m olarak dikkate alınmıştır. Led sistemi 12 Volt doğru akım ile çalıştırılacağından, enerji dönüşümü de sisteme dahil edilmiştir. Bunun için her 100 m de iki adet sürekli(200m) ve bir adet kesikli çizgi(3 m çizgi 3 m ara şeklinde toplam 50 m) için bir adet trafo kullanılması öngörülmüştür. Toplam çizgi alanı 35 m 2 (0.14 * 250) ve kullanılacak trafo bedeli 90 YTL alınıp çizgi elemanların üretim maliyetine(donanım malyetine) 2.60 YTL/m 2 eklenmiştir. (-) Trafo (+) Çizgi eni 14 cm Çizgi boyu cm (Trafoya bağlı uzunluk 100 m) Şekil 1. Çizgi elamanların enerji temini

4 2. DENEYSEL ÇALIŞMALA VE MALİYET ANALİZİ Farklı tip ve boyutta üretilen parçalar üzerinde yapılan bazı deneyler ve yaklaşık maliyetlere ilişkin hesaplamalar aşağıda verilmiştir Yapılan Deneyler Standart beton basınç deney aletinde, farklı ölçülere sahip üçer adet nümunenin basınç dayanımları ve eğilme deneyi sonuçları belirlenmiştir. Kuvvete dik kesiti 4 cm x 8 cm ve yüksekliği 8 cm olan nümunenin ortalama basınç dayanımı 870 kg/cm 2, kuvvete dik kesiti 8 cm x 8 cm ve yüksekliği 4 cm olan nümunenin ortalama basınç dayanımı 880 kg/cm 2 olarak belirlenmiştir. Aynı malzemeden yapılmış 20 cm uzunluklu ve 4 cm x 10 cm kesit alanlı elemanların(yatık kiriş biçiminde yerleştirilmiş) eğilme dayanımı ortalama 245 kg/cm 2 olarak ölçülmüştür. Buradan, literatürde verilen 570 kg/cm 2 olan eğilme dayanımının yakın olmadığına dikkat edilmelidir. Bu çalışmada gerektiğinde ölçülen değerlerin kullanılması benimsenmiştir. Bu aşamada, polipol 354 kullanılan çizgi elemanları için gerekli olabilecek başka deneylerin, yapılma imkanı bulunmadığından, yapılmadıkları belirtilmelidir. Fonksiyonel uygulanabilirliğin tespitinden sonra[4] gerekli tüm deneylerin yapılmasına ihtiyaç olacağı açıktır Maliyet Analizi Maliyetlerin hesaplanması üç ana bileşenden oluşturulmuştur. Bunlar, polipol 354 malzeme maliyeti, aydınlatma amaçlı donanım maliyeti(ledler + dirençler + kablolar + trafo) ve enerji ihtiyacı maliyetidir. Farklı uygulama biçimlerine göre hesaplanan maliyetler aşağıda çizelgeler halinde verilmiştir. Birim fiyatlar piyasadaki fiyatlara göre dikkate alınmıştı[5]. Çizelge 1. Polipol 354 malzeme maliyeti(1 m 2 için) Kalınlık(cm) Birim fiyat(ytl/kg) 1 m 2 ağırlığı(kg) Maliyet(YTL/m 2 ) Çizelge 2. Aydınlatma donanımı maliyeti(1 m 2 yüzey için) Led rengi Gerilim (Volt) Akım (Amper) Güç (Wat/h) Birim fiyat (YTL/Adet) Maliyet* (YTL/m 2 ) Beyaz Sarı Yeşil Kırmızı Mavi *1 m 2 de 100 adet led kullanıldığına göre ve Güç=0.85 * V * A şeklinde hesaplanmıştır.

5 Çizelge 3. Enerji tüketimi maliyeti(1 m 2 yüzey için) Led rengi Enerji (kw) Birim fiyat (YTL/kW) Maliyet** (YTL/m 2 ) Beyaz Sarı Yeşil Kırmızı Mavi **100 adet/m 2 led ve 20 yıllık süre için. Çizelge 4. 1 m 2 Poipol 354 çizgi maliyeti(ytl/20 yıl) Led rengi Beyaz Sarı Yeşil Kırmızı Mavi Kalınlık(cm) Polipol Donanım Enerji 1 m maliyeti Çizelge 5. Genel maliyet analizi(2005 yılı B.F. ile). Ortalama Yenileme Birim fiyat* Maliyet Ort. maliyet Malzeme Çizgi-işaret çeşidi ömür(yıl) sayısı/20 Yıl (YTL/m 2 ) (YTL/m 2 ) (YTL/m 2 ) Yol çizgisi Soğuk yol Yaya-Yavaşlama çizgi Standart ok boyası Standart çift ok Yol çizgisi(2mm) Termoplas Yaya-Yavaşlama(3mm) tik boya Standart ok(3mm) Ort Ort Standart çift ok(3mm) Yol çizgisi(2mm) Çift Yaya-Yavaşlama(3mm) komponen Standart ok(3mm) Ort Ort tli boya Standart çift ok(3mm) *YTL/Adet fiyatları standart ok ve standart çift ok alanı 1.58 m 2 ve 2.67 m 2 alınarak YTL/m 2 ye çevrilmiştir.

6 Çizelge 6. Maliyetlerin karşılaştırılması(20 Yıl için). Çizgi rengi ve maliyeti(ytl/m 2 ) Çizgi türü Beyaz Sarı Yeşil Kırmızı Mavi Önerilen sistem(polipol 354, 3 cm) maliyeti Soğuk yol çizgi boyası ile çizgi çizilmesi Önerilen sistemin sağlayacağı ekonomi(%) Önerilen sistem(polipol 354, 3 cm) maliyeti Termoplastik boya ile yol çizgileri çizilmesi(2-3 mm) Önerilen sistemin karşılaştırma sonucu Önerilen sistem(polipol 354, 3 cm) maliyeti Çift komponentli boya ile yol çizgileri çizilmesi(2-3 mm) Önerilen sistemin karşılaştırma sonucu TATIŞMA Önerilen çizgi sisteminin kullanım ömrü, daha çok aydınlatma donanımı malzemesinin(ledler) ömrüyle doğru orantılıdır. Bu nedenle bu aşamada ledlerin kullanım ömrünün 20 yıldan çok olabileceği belirtilmiş olsa da daha ayrıntılı çalışmaların yapılması gereklidir. Yol yüzey sıcaklıklarına bağlı olarak, üretilen çizgi elemanlarındaki ledlerin çalışma sıcaklık aralığı ve maruz kalacakları sıcaklıklardan nasıl etkileneceği ile ilgili teknik bilgiler mevcut değildir. Standart yol çizgi boylarında üretilecek çizgi elemanlarının deformasyonları ve çalışmadaki davranış biçimleri ayrıntılı olarak incelenmemiştir. Çizgi elemanlarının çeşitli mekanik özelliklerinin düzenlenmesine yönelik katkı kullanılması ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır. 4. SONUÇ Geleneksel olarak kullanılan yol yüzey çizgi ve işaretlerinin, iyi şartlarda dayanım süresi yol çizgi boyası ile yapılanlarda 1 yıl, Termoplastik boya veya çift komponentli boya ile yapılanlarda yıl iken(ortalama 2.25 yıl), önerilen sistemde bu süre 20 yıl olarak öngörülmektedir. Bu durumda 20 yıllık süre içinde yol çizgi boyası için 20, termoplastik boya ve çift komponentli boya için 10-8 kez(ortalama 9 kez) çizgi-işaret yenilenmesi işlemi yapılmasından kurtulmuş olmanın önemi açıktır. 20 yıllık süre için yapılan maliyet analizi sonuçlarına göre, önerilen beyaz renk sistem için, yol çizgi boyası kullanılması durumunda % 14.6, termoplastik boya kullanılması

7 durumunda % 30.6 ve çift komponentli boya kullanılması durumunda da % 59.2 daha ekonomik bulunmuştur. Farklı renk kullanımı pratikte uygulanabilir görünmese de, beyaz rengin ortamda mevcut aydınlanmaya uygun hale getirilebilir olması önemlidir. Aynı zamanda, yağmurlu ve sisli havalarda da çizgilerin, aydınlatılmış olması nedeniyle, görülebilirlik özelliğinin yüksek olması, önemli bir fayda olarak değerlendirilmiştir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak önerilen sistem maliyetinin hızla düşeceği beklenebilir. KAYNAKÇA [1] Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, 2005, 2005 Yılı Yol, Köprü, Bitümlü Kaplamalar, ve Trafik İşlerine Ait Birim Fiyat Listesi, Ankara. [2] Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, 1975, Trafik İşaretleri El Kitabı, Başbakanlık Basımevi, Ankara. [3] Poliya Polyester ve Yard.Mad. San. [4] ÖZDİİM, M., 1994, Trafik Mühendisliği, Cilt:1, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara. [5] Konyalı Elektronik Ltd.Şti.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01 Prof. Asım YEĞİNOBALI Temmuz 2009, ANKARA 1. BASKI TÇMB / ARGE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark, Cyberplaza C Blok Zemin, Kat

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

El Mek Nimir ve Al Halfaia Köprülerinde Yenilikçi Yöntemler *

El Mek Nimir ve Al Halfaia Köprülerinde Yenilikçi Yöntemler * El Mek Nimir ve Al Halfaia Köprülerinde Yenilikçi Yöntemler * Ömer Güzel omer.guzel@ym.com.tr Dr. Ersin Arıoğlu ersin@ym.com.tr Özet Sudan ın başkenti Hartum da Nil üzerindeki iki önemli köprü El Mek Nimir

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ 6. Bölüm Klasik kazı yöntemleri (Kazı şekilleri, iksa sistemleri ve kazı makinelerinin kollu ve hidrolik kırıcılar kapasiteleri) Prof. Dr. Müh. Yapı

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12-1 (2008),26-34 Granüler Yol Malzemeleri için Düşük Maliyetli Dinamik Üç Eksenli Test Cihazı Geliştirilmesi Altan YILMAZ *, Mustafa KARAŞAHİN

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34 ü geçmiştir.

Detaylı

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ Ali ERGÜN, Gökhan KÜRKLÜ ali_ergun@hotmail.com Öz: Deprem öncesi veya sonrası mevcut betonarme yapıların güvenliğinin belirlenmesinde önemli aşamalardan

Detaylı

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması ÖZET: Bu çalışmada, atık malzeme olan mermer ve uçucu külün kilitli parke taşı üretiminde kullanılması araştırılmıştır. Çalışmada,

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU A. Cüneyt AYDIN*, A. Samet ARSLAN** ve Rüstem GÜL* *Atatürk Üniv., İnşaat Müh. Böl., Erzurum **Gazi Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara ÖZET

Detaylı

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*)

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi

Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi Top-Down construction technique in Ankara Kızılay Station Namık Kemal Öztorun İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l a,l :.4.,$1i$,'llra.' Türkiye nin İlk Beton Karayolları TÇMB / AR-GE / Y 09.02 Prof. Asım YEĞİNOBALI Ağustos 2010, ANKARA 2. Baskı ISBN 978-975-8136-27-8 TÇMB / AR-GE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi

Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi Barış Özer, Nazmiye Parlak, A.Raif Sağlam Sika Yapı Kimyasalları, İstanbul M.Hulusi Özkul İstanbul Teknik

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ Faruk KÖSE, Muammer ÖZGÖREN * GİRİŞ Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinde kurulan ölçüm istasyonunda yapılan

Detaylı

Endüstriyel Kereste Kurutma Uygulamalarında Süre Kayıpları Ve Ekonomik Analizi

Endüstriyel Kereste Kurutma Uygulamalarında Süre Kayıpları Ve Ekonomik Analizi Endüstriyel Kereste Kurutma Uygulamalarında Süre Kayıpları Ve Ekonomik Analizi Doç. Dr. Öner ÜNSAL İ.Ü.Orman Fakültesi, 34473 Bahçeköy-İstanbul/TÜRKİYE Tel: +90.212.2261100-25363 Fax: +90.212.2261113 E-mail:

Detaylı

ISIL İŞLEM UYGULAMASI YAPILMADAN UYGUN MEKANİK ÖZELLİKLERDE EN-GJS 400-18LT (GGG 40.3 DIN1693) MALZEMENİN DÖKÜM PROSES ŞARTLARININ SAĞLANMASI

ISIL İŞLEM UYGULAMASI YAPILMADAN UYGUN MEKANİK ÖZELLİKLERDE EN-GJS 400-18LT (GGG 40.3 DIN1693) MALZEMENİN DÖKÜM PROSES ŞARTLARININ SAĞLANMASI Hakan ÖKER ÖZET ISIL İŞLEM UYGULAMASI YAPILMADAN UYGUN MEKANİK ÖZELLİKLERDE EN-GJS 400-18LT (GGG 40.3 DIN1693) MALZEMENİN DÖKÜM PROSES ŞARTLARININ SAĞLANMASI Ay Döküm Makine Sanayi Ferritik yapılı küresel

Detaylı

Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması

Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması Paki Turgut HR.Ü. Mühendislik Fakültesi Osmanbey Kampusu-Şanlıurfa Tel: (414)3440020/1109 turgutpaki@yahoo.com Öz Atık kireçtaşı tozu, cam tozu ve

Detaylı

AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER

AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER Barış ACAR 1, a, Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ b a Fresko Tanıtım Hizmetleri, Şişli/İstanbul, TÜRKİYE baris-acar@hotmail.com

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Ebru ÇORUH FARKLI DÜZE TİPLERİ KULLANILARAK EĞRİLMİŞ OPEN-END ROTOR İPLİKLERİNDEN ÖRME SÜPREM KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması *1 Ali Ozturk and 1 Yusuf Seyis 1 Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Kar ve Buz ile Mücadele Etmek Amacıyla Geliştirilen Daha Etkili ve Ekonomik Yeni Yöntemler

Kar ve Buz ile Mücadele Etmek Amacıyla Geliştirilen Daha Etkili ve Ekonomik Yeni Yöntemler Kar ve Buz ile Mücadele Etmek Amacıyla Geliştirilen Daha Etkili ve Ekonomik Yeni Yöntemler Perviz Ahmedzade, Mesude Yılmaz, Mehmet Yılmaz Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ EFFECTS OF CURING CONDITIONS AND PERIOD ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS Yasin Engin, Muhittin Tarhan, Doğan Yaşar Aydıner

Detaylı

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI YALOVA İLİ, ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ, LALEDERE KÖYÜ DERİNDERE,

Detaylı

HAZIR YAŞ SIVANIN ( HARÇLARININ) ÜRETİMİ,KALİTE KONTROLU VE DENEYSEL ÇALIŞMASI

HAZIR YAŞ SIVANIN ( HARÇLARININ) ÜRETİMİ,KALİTE KONTROLU VE DENEYSEL ÇALIŞMASI HAZIR YAŞ SIVANIN ( HARÇLARININ) ÜRETİMİ,KALİTE KONTROLU VE DENEYSEL ÇALIŞMASI PRODUCTION, QUALITY CONTROL AND EXPERIMENTAL STUDY OF READY-MIXED MORTAR Songül Güneş Degussa-YKS Yapkim Yapı Kimya Sanayi

Detaylı

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ Bilirsiniz ki, hayatta her şey teşvik ile olur. Bugün kendi mallarınıza göstereceğiniz rağbet, yerli mallarının günden güne daha nezih ve daha ucuz olmasını

Detaylı