Firmam z n Faaliyetleri Activities of Our Firm

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Firmam z n Faaliyetleri Activities of Our Firm"

Transkript

1

2

3 Fiam z n Faaliyetleri Activities of Our Fi Her türlü Tesisat ve Enerji Kablolar, Bak r tel çekme sektöründe 1980 y l ndan bu yana teknolojiye ayak uydurabilmek için bütün maddi ve teknik imkanlar yla ütti i mamüllerin kalitesini dünya standartlar na uygun seviyeye getibilmek için u rafl ve hizmet veektedir. Kuruldu u günden bu yana sükli ürün yelpazesini gelifltieyi ve kaliteli ütim yapmay ilke haline getiifltir. Fiam z n ürünleri iç ve d fl piyasalarda yer almaktad r. Kaliteli ütim, ak c çözüm slogan n kendine ilke edinen fiam z geçmiflten ald güçle yar nlara güvenle bakmaktad r. Fiam zda; N2XY, N2XRY, NYY, NYM, H05VV-F, H03VV-F, H07V-U, H07V-K, H07V-R ve benzeri Tesisat ve Enerji Kablolar, Bak r tel çekme de kalite ve sa laml ktan taviz veeksizin standart olarak imal edilmektedir. Kablo-Bak r sanayi sektörü baflta olmak üze bir çok farkl sektörde 365 gün 24 saat sorunsuz olarak çal flacak flekilde imal edilmektedir. Ütim kapasitemizi artt ak ve kalite seviyemizi daha yükseltmek ve sükli gelifltiek için planl olarak yat r mlar m z devam etmektedir. Has been spending efforts and providing service in order to bring our fi to a level in compliance with the world standards with the quality of the products it produced with all its physical and technical means in any type of installations, Power Cables and Copper wi rolling sector since 1980 in order to keep up with the technology. Has adapted having been developing its product portfolio and making good quality products as principle since it was founded. Products of our fis aa included in domestic and international markets. Our fi which has adopted the slogan of Good quality production, flowing solution as principle looks at the futu with the stngth it gained from the past. In our fi; N2XY, N2XRY, NYY, NYM, H05VV-F, H03VV-F, H07V-U, H07V-K, H07V-R and similar Installation and Power Cables, Copper wi running have been manufactud as standard without getting soft in spect of durability and quality. Manufacturing has been continuing in many diffent sectors in 365 days in a year, 24 hours in a day, but in Cable-Copper industry sector first. Our planned investments a continuing in order to incase our production capacity and quality level much mo. 1

4 KAL TE POL T KAMIZ OUR QUALITY POLICY Amac m z, fiam z uluslararas boyutta, kaliteli, fiyat ve verimlilik aç s ndan kabet edebilir seviyede mal ütebilen, müflteri memnuniyetini ön planda tutan ve sükli geliflen bir sanayi kuruluflu haline getiektir. * En Önemli ürünümüzün KAL TE oldu unu benimseyek KAL TE nin kontrolü yerine ütimini hedefledik. Bu nedenle ütim prosesini giriflten ç k fla kadar planlay p önleme çal flmalar na a rl k vek KAL TE nin ütim s ras nda do mas n sa layaca z. * Fiam zda, gövli her personel kendinden bir önceki prosesin müflterisi olarak tan mlanm flt r. Kaliteden her personel birinci decede sorumludur ve amac m z problemleri çözmek de il, kayna nda önlemek ve yok etmektir. * Tüm personel için e itim faaliyetlerini yayg nlaflt raca z, sükli onlar destekleyek, kalite iyilefltie-gelifltie çal flmalar na kat lmalar n sa layarak onlar teflvik edece iz. * Hedefimiz müflteri memnuniyeti ve sükli gelifltie oldu undan, çal flmalar m zdan asla tatmin olmayarak, daima daha iyiyi ve hatas z arayaca z. Our aim is to make our fi an industrial establishment in an international size, capable of manufacturing goods that may compete in spect of quality, price and productivity, giving first priority to customer satisfaction and continuous improvement. * By adapting the principle that our most important product is the QUALITY, we have aimed to produce the QUALITY instead of controlling it. Thefo, we will ensu the production of QUALITY during production process by planning the production process right from start up to the end. * Each employee tasked in our fi is defined as the customer of the pvious process. Each employee is primarily sponsible from the quality and our aim is not solving the problems, but pvention and elimination at their source. *We will enhance training for all employees and we will urge encourage them by continuously supporting, by ensuring their participation in quality improvementdevelopment activities. * Since our aim is customer satisfaction and continuous improvement, we will always seek the better and faultless one by never being satisfied by our activities. 2 Genel Müdür General Manager brahim KOÇ

5 Sertifikalar m z 3

6 SEMBOLLER Symbols TS de kullanılan semboller ve VDE karşılıkları Symbols of TS to corsponding VDE TS VDE 01 Standartdaki grubu Grup in Standart Y (N) : Sabit tesislerde kullanılan ve ağır işletme şartlarına dayanıklı kablo : Used in industrial plants, establishments İletken Malzemesi under tought operating conditions Conductor Material A (A) : Aliminyum iletken : Aliminium conductor İzole Insulation V (Y) : Polivinilklorür (PVC) : Polyvinylchloride (PVC) E (2Y) : Polietilen (PE) : Polyethylene (PE) E 3 (2X) : Çapraz bağlı polietilen : Cross-linked polyethylene Konsantrik İletken/Siper Concentric Conductor/Shield C (C) : Konsantrik iletken(bakır) : Concentric conductor(copper) MH (CE) : Her damar üzerinde konsantrik iletken : Concentric conductor around each co S (S) : Bakır siper : Copper shield SH (SE) : Her damar üzerinde bakır siper : Copper shield around each co Zırh Aour Z3 (F) : Galvanizli yassı çelik tellerden yapılmış zırh : Galvanized flat steel wi aour Z2 (R) : Galvanizli yuvarlak çelik tellerden yapılmış zırh : Galvanized round steel wi aour Dışkılıf Outer sheet V (Y) : Polivinilklorür(PVC) : Polyvinylchloride(PVC) E (2Y) : Polietilen(PE) : Polyethylene(PE) Damar Sayısı ve iletken kesiti Number of co and nominal İletken Conductor s (SE/SM) : Sektör şekilli iletken (hiçbir sembol kullanılmamışsa TS ye gö iletkenin dai kesitli olduğu anlaşılır.) : Sector-shapped conductor ç (RM) : Çok telli iletken : Stranded conductor ş (RM/V) : Çok telli sıkıştırılmış iletken,ş nin kullanıldığı yerlerde ç sembolü kullanılmaz. : Compacted conductor, since these cables have stranded copper conductor letter ç is not used whever letter ş is employed 4

7 TEKN K B LG LER Technical Datas TS 9758 (HD 21.3.S3), TS 9759(HD 21.4.S2), TS 9760 (HD 21.5.S3) da kullanılan sembollerden bazıları, VDE karşılıkları ve açıklamaları Symbols of TS 9758 (HD 21.3.S3), TS 9759 (HD 21.4.S2), TS 9760 (HD 21.5.S3) corsponding to VDE and explanation TS VDE AÇIKLAMA/EXPLANATION H (HAR) N : Sabit tesislerde kullanılan hafif işletme şartlarına uygun kablo. : A used in industrial plants and establishments whe operating conditions a light and moderat. H (HAR) N : Hafif işletme şartlarına uygun, haketli tesislerde kullanılan kablo. : Cables used in mobile equipments and establishments suitable for light operation conditions. V Y : PVC yalıtkan ya da dışkılıf. : PVC insulation or sheath. F F : Çok telli 5. sınıf iletken (TS 6570 de 5. sınıf iletken). : Multi wi flexible conductor (TS 6570 class 5). t W : Sıcağa dayanıklı. : Resistant against high temperatu. n - : Rutubete dayanıklı. : Resistant against moistu. g ö : Yağa dayanıklılık. : Resistant against oil. v u : Aleve dayanıklılık. : Resistant against moistu. r ı : Ara şeritli kablo. : Capoten cable. y Z,D : Yassı kablo. : Flat cable. TEKN K B LG LER TABLOSU Çeşitli standartlara gö kabloları karşılaştıa tablosu / Cross Standart table for cables TS IEC Anma Gerilimi Rated Voltage i Type İlgili TS Numarası Standard Number Anma Gerilimi Rated Voltage i Type İlgili IEC Numarası Standard Number Technical Tables i Type VDE İlgili VDE Numarası Standard Number / V NYM 9759 / 2 IEC NYM H05VV-U H05VV-R / V H05VV-F 9760 / 2 IEC NYMHY-rd H05VV-F /750 V H07V-U H07V-R 9758 /750 2 IEC NYA H07V-U veya H07V-R /750 V 0.6/1 kv H07V-K YVV / /1 kv 2 IEC 02 Cu/PVC/PVC NYAF H074V-K NYY /1 kv YE 3 V /1 kv Cu/XLPE/PVC XY - 0.6/1 kvv YVZ2V YVZ3V /1 kv Cu/PVC/SWA/PVC NYRGbY YRY NYFGbY /1 kvv YE 3 Z2V YE 3 Z3V /1 kv Cu/XLPE/SWA/ PVC XRGbY 2XRY 2XFGbY

8 Strander Büküm Strander Büküm 6

9 / V ve /750 V PVC zoleli tesisat kablolar / V and /750 V PVC Insulated non-sheathed single co cables with copper conductors H05V-U,H07V-U (HAR) TS 9758 (HD 21.3.S3), IEC 2, VDE 0281, BS 6004 Bakır iletken, PVC izole Copper conductor, PVC insulation Kapalı ve kuru yerlerde, dağıtım panolarında, sabit tesislerde ve tesisatlarda boru içinde kullanılır. In dry rooms, switch and distribution boards, for laying in conduit on and under plaster and on insulating supports above plaster. Max. çalışma sıcaklığı 70 C Max. kısa dev sıcaklığı Kesit < mm 2 C, Kesit> mm 2 C Max. operating temperatu 70 C Max. short circuit temperatu Cross section < mm 2 C, Cross section > mm 2 C Standart sevk uzunluğu (m) de dinci Boruda (A) Havada (A) Standard delivery length (m) sistance at Curnt carrying capacity in Conduit (A) Air (A) H05V-U / H07V-U / V V

10 /750 V PVC zoleli tesisat kablolar /750 V PVC Insulated non-sheathed single co cables with copper conductors H07V-R (HAR) TS 9758 (HD 21.3.S3), IEC 2, VDE 0281, BS 6004 Bakır iletken, PVC izole Copper conductor, PVC insulation Kapalı ve kuru yerlerde, dağıtım panolarında, sabit tesislerde ve tesisatlarda boru içinde kullanılır. In dry rooms, switch and distribution boards, for laying in conduit on and under plaster and on insulating supports above plasters. Max. çalışma sıcaklığı 70 C Max. kısa dev sıcaklığı Kesit < mm 2 C, Kesit> mm 2 C Max. operating temperatu 70 C Max. short circuit temperatu Cross section < mm 2 C, Cross section > mm 2 C Standart sevk uzunluğu (m) de dinci Boruda (A) Havada (A) Standard delivery length (m) sistance at Curnt carrying capacity in Conduit (A) Air (A)

11 / V ve /750 V PVC zoleli fexible kablolar / V and /750 V PVC Insulated non-sheathed single co cables with flexible copper conductors H05V-K,H07V-K (HAR) TS 9758, (HD 21.3.S3), IEC 2, VDE 0281, BS 6004 Flexibl bakır iletken, PVC izole Flexible copper conductor, PVC insulation Haketli tesislerde ve cihazların bağlantılarında kullanılır. For protected installation in equipment and lighting fitting. Also for in conduit, on and under plaster. Max. çalışma sıcaklığı 70 C Max. kısa dev sıcaklığı Kesit < mm 2 C, Kesit> mm 2 C Max. operating temperatu 70 C Max. short circuit temperatu Cross section < mm 2 C, Cross section > mm 2 C Standart sevk uzunluğu (m) de dinci Boruda (A) Havada (A) Standard delivery length (m) sistance at Curnt carrying capacity in Conduit (A) Air (A) H05V-K / H07V-K / V V

12 / V PVC zoleli tesisat kablolar / V PVC Insulated multi-co cables NYM TS 9759 (HD 21.4.S2), IEC 2, VDE 0, BS 6004 Bakır iletken, PVC izole, dolgu, PVC dışkılıf Copper conductor, PVC insulation, filler, PVC outer sheath Mekanik zorlamaların olmadığı rutubetli yerlerde, her türlü mesken ve işyerinde sıva altı ve sıva üstünde kullanılır. Fixed wiring in dry and damp pmises, in conduits, on or under plaster and on insulators over plaster, switching and distribution panels. Min. bükülme yarıçapı 12xD, Max. çalışma sıcaklığı 70 C, Max. kısa dev sıcaklığı C Min. bending radius 12xD, Max. operating temperatu 70 C, Max. short circuit temperatu C Standart sevk uzunluğu (m) de dinci Havada (A) Standard delivery length (m) sistance at Curnt carrying capacity in Air (A) 2x1,5 2x2,5 2x4 2x4 2x6 2x6 2x10 2x 3x1,5 3x2,5 3x4 3x4 3x6 3x6 3x10 3x 4x1,5 4x2,5 4x4 4x4 4x6 4x6 4x10 4x10 4x 5x1,5 5x2,5 5x4 5x4 5x6 5x6 5x10 5x

13 / V PVC zoleli çok damarl flexible bak r iletkenli kablolar / V PVC Insulated multi-co cables with flexible copper conductor H05VV-F (HAR) TS 9760 (HD 21.5.S3), IEC 2, VDE 0281,BS 6 Fleksible bakır iletken, PVC izole, PVC dışkılıf Flexible copper conductor, PVC insulation, PVC outer sheath Az mekanik zorlamalı ve rutubetli yerlerde kullanılan ev geçlerinde. For house hold appliances under medium mechanical stss-also in damp and wet aas. Min. bükülme yarıçapı 6xD, Max. çalışma sıcaklığı 70 C, Max. kısa dev sıcaklığı C Min. bending radius 6xD, Max. operating temperatu 70 C, Max. short circuit temperatu C Standart sevk uzunluğu (m) de dinci Havada (A) Standard delivery length (m) sistance at Curnt carrying capacity in Air (A) 2x0,75 2x1 2x1,5 2x2,5 2x4 3x0,75 3x1 3x1,5 3x2,5 3x4 4x0,75 4x1 4x1,5 4x2,5 4x4 5x0,75 5x1 5x1,5 5x2,5 5x

14 0.6/1 kv PVC zoleli alçak gerilim kablolar 0.6/1 kv PVC Insulated single co cables with copper conductor YVV (TS), NYY (IEC, VDE) TS 11178, IEC 60502, VDE 01/06 Bakır iletken, PVC izole, PVC dışkılıf Copper conductor, PVC insulation, PVC outer sheath Şebeke, aydınlatma ve güç kablosu olarak kullanılan bu kablo, fazla mekanik zorlamaların olmadığı dahili, harici, toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. Pferably for installation indoors, in cable ducts and in industrial plants or switching stations, under ground installation with additional protection whe mechanical damage is unexpected Min. Bükülme yarıçapı xd, Max. çalışma sıcaklığı 70 C Max. kısa dev sıcaklığı kesit < mm 2 C, Kesit > mm 2 C Min. bending radius xd, Max. operating temperatu 70 C Max. short circuit temperatu cross section < mm 2 C, cross section > mm 2 C 0 (m) kablo için sevk makarası ölçüleri de dinci Toprakta Havada Delivery el size for 0 m cable (cm) sistance at Curnt carrying capacity in Ground Air 1x4 1x6 1x10 1x 1x25 1x35 1x50 1x70 1x95 1x 1x 1x5 1x 1x 1x400 1x

15 0.6/1 kv PVC zoleli alçak gerilim kablolar 0.6/1 kv PVC Insulated multi co cables with copper conductor YVV (TS), NYY (IEC, VDE) TS 11178, IEC 60502, VDE 01/06 Bakır iletken, PVC izole, dolgu PVC dışkılıf Copper conductor, PVC insulation, filler, PVC outer sheath Şebeke aydınlatma ve güç kablosu olarak kullanılan bu kablo fazla mekanik zorlamaların olmadığı dahili, harici, toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. Pferably for installation indoors, in cable ducts and in industrial plants or switching stations, under ground installation with additional protection whe mechanical damage is unexpected. Min. Bükülme yarıçapı 12xD, Max. çalışma sıcaklığı 70 C Max. kısa dev sıcaklığı kesit < mm 2 C, Kesit> mm 2 C Min.bending radius 12xD, Max. operating temperatu 70 C Max. short circuit temperatu cross section < mm 2 C, cross section> mm 2 C 0 (m) kablo için sevk makarası ölçüleri de dinci Toprakta (A) Havada (A) Delivery el size for 0 m cable (cm) sistance at Curnt carrying capacity in Ground (A) Air (A) 2x1,5 2x2,5 2x4 2x4 2x6 2x6 2x10 2x 2x25 2x35 2x50 2x70 2x95 2x 2x 2x5 2x * ,41 4,61 4,61 3,08 3,08 1,83 1, 0,7 0,524 0,387 0,8 0,193 0,3 0,124 0,0991 0, * m. kablo için * For m. Cable

16 0.6/1 kv PVC zoleli alçak gerilim kablolar 0.6/1 kv PVC Insulated multi co cables with copper conductor YVV (TS), NYY (IEC, VDE) TS 11178, IEC 60502, VDE 01/06 Bakır iletken, PVC izole, dolgu, PVC dışkılıf Copper conductor, PVC insulation, filler, PVC outer sheath Şebeke, aydınlatma ve güç kablosu olarak kullanılan bu kablo, fazla mekanik zorlamaların olmadığı dahili, harici, toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. Pferably for installation indoors, in cable ducts and in industrial plants or switching stations, under ground installation with additional protection whe mechanical damage is unexpected. Min. Bükülme yarıçapı 12xD, Max. çalışma sıcaklığı 70 C Max. kısa dev sıcaklığı kesit < mm 2 C, Kesit> mm 2 C Min.bending radius 12xD, Max. operating temperatu 70 C Max. short circuit temperatu cross section < mm 2 C, cross section> mm 2 C 0 (m) kablo için sevk makarası ölçüleri de dinci Toprakta (A) Havada (A) Delivery el size for 0 m cable (cm) sistance at Curnt carrying capacity in Ground (A) Air (A) 3x1,5 3x2,5 3x4 3x4 3x6 3x6 3x10 3x 3x25 3x35 3x50 3x70 3x95 3x 3x 3x5 3x 3x 3x400 12, * * * ** ,41 4,61 4,61 3,08 3,08 1,83 1, 0,7 0,524 0,387 0,8 0,193 0,3 0,124 0,0991 0,0754 0,0601 0, , * m. kablo için * For m. Cable * m. kablo için * For m. Cable

17 0.6/1 kv PVC zoleli alçak gerilim kablolar 0.6/1 kv PVC Insulated multi co cables with copper conductor YVV (TS), NYY (IEC, VDE) TS 11178, IEC 60502, VDE 01/06 Bakır iletken, PVC izole, dolgu, PVC dışkılıf Copper conductor, PVC insulation, filler, PVC outer sheath Şebeke, aydınlatma ve güç kablosu olarak kullanılan bu kablo, fazla mekanik zorlamaların olmadığı dahili, harici, toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. Pferably for installation indoors, in cable ducts and in industrial plants or switching stations, under ground installation with additional protection whe mechanical damage is unexpected. Min. Bükülme yarıçapı 12xD, Max. çalışma sıcaklığı 70 C Max. kısa dev sıcaklığı kesit < mm 2 C, Kesit> mm2 C Min.bending radius 12xD, Max. operating temperatu 70 C Max. short circuit temperatu cross section < mm 2 C, cross section> mm 2 C 0 (m) kablo için sevk makarası ölçüleri de dinci Toprakta (A) Havada (A) Delivery el size for 0 m cable (cm) sistance at Curnt carrying capacity in Ground (A) Air (A) 3x/10 3x25/ 3x35/ 3x50/25 3x70/35 3x95/50 3x/70 3x/70 3x5/95 3x/ 3x/ 3x400/ * * * ** 1. 0,7 0,524 0,387 0,8 0,193 0,3 0,124 0,0991 0,0754 0,0601 0, * m. kablo için * For m. Cable * m. kablo için * For m. Cable

18 0.6/1 kv PVC zoleli alçak gerilim kablolar 0.6/1 kv PVC Insulated multi co cables with copper conductor YVV (TS), NYY (IEC, VDE) TS 11178, IEC 60502, VDE 01/06 Bakır iletken, PVC izole, dolgu, PVC dışkılıf Copper conductor, PVC insulation, filler, PVC outer sheath Şebeke, aydınlatma ve güç kablosu olarak kullanılan bu kablo, fazla mekanik zorlamaların olmadığı dahili, harici, toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. Pferably for installation indoors, in cable ducts and in industrial plants or switching stations, under ground installation with additional protection whe mechanical damage is unexpected. Min. Bükülme yarıçapı 12xD, Max. çalışma sıcaklığı 70 C Max. kısa dev sıcaklığı kesit < mm 2 C, Kesit> mm2 C Min.bending radius 12xD, Max. operating temperatu 70 C Max. short circuit temperatu cross section < mm 2 C, cross section> mm 2 C 0 (m) kablo için sevk makarası ölçüleri de dinci Toprakta (A) Havada (A) Delivery el size for 0 m cable (cm) sistance at Curnt carrying capacity in Ground (A) Air (A) 4x1,5 4x2,5 4x4 4x4 4x6 4x6 4x10 4x10 4x 4x25 4x35 4x50 4x70 4x95 4x 4x 4x5 4x 4x 4x * * * ** ** 12,1 7,71 4,61 4,61 3,08 3,08 1,83 1,83 1, 0,7 0,524 0,387 0,8 0,193 0,3 0,124 0,0991 0,0754 0,0601 0, , * m. kablo için * For m. Cable * m. kablo için * For m. Cable

19 0.6/1 kv PVC zoleli kumanda kablolar 0.6/1 kv PVC Insulated multi-co control cables with copper conductor YVV (TS), NYY (IEC, VDE) TS 11178, IEC 60502, VDE 01/06 Bakır iletken, PVC izole, dolgu, PVC dışkılıf Copper conductor, PVC insulation, filler, PVC outer sheath Kumanda kablosu olarak enerji santrallerinde, fabrika ve her türlü kumanda sisteminin bulunduğu yerlerde dahilde, hariçte veya toprak altında kullanılır. Gektiğinde ekranlı olarak da imal edilebilir. Indoors and outdoors, in cable ducts, underground, in power and switching stations, industrial plants, whe the is no risk of mechanical damage. If necessary it can be produced with scening. Min. Bükülme yarıçapı 12xD, Max. çalışma sıcaklığı 70 C Max. kısa dev sıcaklığı kesit < mm 2 C, Kesit> mm 2 C Min. bending radius 12xD, Max. operating temperatu 70 C Max. short circuit temperatu cross section < mm 2 C, cross section > mm 2 C 0 (m) kablo için sevk makarası ölçüleri de dinci Toprakta (A) Havada (A) Delivery el size for 0 m cable (cm) sistance at Curnt carrying capacity in Ground (A) Air (A) 5x1,5 0 7x1, x1, x1, x1, x1, x1, x1, x1, x1, x1, x1,5 5x2, x2,5 4 10x2, x2,5 19,5 680 x2, x2,5 21x2, x2, x2, x2, x2, x2,

20 0.6/1 kv PVC zoleli, konsantrik iletkenli alçak gerilim kablolar 0.6/1 kv PVC Insulated multi-co cables with concentric copper conductor scen YVCV (TS), NYCY (IEC,VDE) TS 11178, IEC 60502, VDE 01/06 Bakır iletken, PVC izole, dolgu, konsantrik siper, PVC dışkılıf Copper conductor, PVC insulation, filler, concentric copper conductor, PVC outer sheath Genellikle yerleşim bölgelerinde, toprak altında kullanılan bu kabloların üzerinde bulunan konsantrik iletken herhangi bir mekanik darbe esnasında şebekeye bağlı şalter veya sigortayı açtırarak kablodaki enerjinin çevye zararını önler. In indoor installations,in cable ducts, outdoor and underground for power stations, industrial plants and switching stations as well as local supply systems if incased protection is necessary. Min. Bükülme yarıçapı 12xD, Max. çalışma sıcaklığı 70 C Max. kısa dev sıcaklığı kesit < mm 2 C, Kesit> mm 2 C Min. bending radius 12xD, Max. operating temperatu 70 C Max. short circuit temperatu cross section < mm 2 C, cross section > mm 2 C 0 (m) kablo için sevk makarası ölçüleri de dinci Toprakta (A) Havada (A) Delivery el size for 0 m cable (cm) sistance at Curnt carrying capacity in Ground (A) Air (A) 3x1,5/1,5 3x2,5/2,5 3x4/4 3x6/6 3x10/10 3x/ 3x25/ 3x35/ 3x50/25 3x70/35 3x95/50 3x/70 3x/70 3x5/95 3x/ 12, * * * ,41 4,61 3,08 1,83 1, 0,7 0,524 0,387 0,8 0,193 0,3 0,124 0,0991 0, , * m. kablo için * For m. Cable

21 0.6/1 kv PVC zoleli, yuvarlak çelik tel z rhl alçak gerilim kablolar 0.6/1 kv PVC Insulated, round steel wi aoud multi-co cables with copper conductor YVZ2V (TS), NYRGbY (IEC, VDE) TS 11178, IEC 60502, VDE 01 Bakır iletken, PVC izole, dolgu, yuvarlak çelik tel zırh, tutucu bant 1, PVC dışkılıf Copper conductor, PVC insulation, filler, galvanized round steel wi aour, aouring tape 1, PVC outer sheath Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır işletme şartlarına uygun olduğu için harici, dahili, toprak altında, kablo kanalında ve özel olarak imal edildiğinde tatlı ve tuzlu su içinde kullanılabilir. Is most suitable in aas whe mechanical damage is a possibility. Is laid outdoors, indoors, underground and in duct. If quested can be produced to sist saline environment. Min. Bükülme yarıçapı 12xD, Max. çalışma sıcaklığı 70 C Max. kısa dev sıcaklığı kesit < mm 2 C, Kesit > mm 2 C Min. bending radius 12xD, Max. operating temperatu 70 C Max. short circuit temperatu cross section < mm 2 C, cross section > mm 2 C 0 (m) kablo için sevk makarası ölçüleri de dinci Toprakta (A) Havada (A) Delivery el size for 0 m cable (cm) sistance at Curnt carrying capacity in Ground (A) Air (A) 3x1, ,1,5 3x2,5 7, x ,61 3x , x , x , x1,5 12,1,5 4x2,5 5 7, x ,61 4x6 9 3, x , BS 66 ya gö 4 ve 6 mm kesitler çok tellidir. For BS 66, conductors a stranded TS e gö yapılan YVZ2V kablolardan zırh altı çapı 35 mm den küçükse tutucu bant olarak polyester şerit, 35 mm den büyük çaplarda ise çelik şerit kullanılmaktadır. YVZ2V type cable produced according to TS The polyester type is used for the cables with under aouring smaller equvialent then 35mm galvanized steel tape is used with under aouring bigger then 35mm. 19

22 0.6/1 kv PVC zoleli, yass çelik tel z rhl alçak gerilim kablolar 0.6/1 kv PVC Insulated, galvanized flat steel wi aoud, multi-co cables with copper conductor YVZ3V (TS), NYFGbY (IEC, VDE) TS 11178, IEC 60502, VDE 01 Bakır iletken, PVC izole, dolgu, galvanizli yassı çelik tel zırh, galvanizli çelik bant, PVC dışkılıf Copper conductor, PVC insulation, filler, galvanized flat steel wi aour, galvanized steel tape, PVC outer sheath Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır işletme şartlarına uygun olduğu için harici, dahili, toprak altında, kablo kanalında ve özel olarak imal edildiğinde tatlı ve tuzlu su içinde kullanılabilir. Is most suitable in aas whe mechanical damage is a possibility. Is laid outdoors, indoors, underground and in duct. If quested can be produced to sist saline environment. Min. Bükülme yarıçapı 12xD, Max. çalışma sıcaklığı 70 C Max. kısa dev sıcaklığı kesit < mm 2 C, Kesit > mm 2 C Min. bending radius 12xD, Max. operating temperatu 70 C Max. short circuit temperatu cross section < mm 2 C, cross section > mm 2 C 0 (m) kablo için sevk makarası ölçüleri de dinci Toprakta (A) Havada (A) Delivery el size for 0 m cable (cm) sistance at Curnt carrying capacity in Ground (A) Air (A) 4x x25/ 10 0, x35/ , x50/ , x70/ , x95/ , x/ , x/ * 0, x5/ * 0, x/ * 0, x/ ** 0, x400/5 76 ** 0, * m kablo için * For m Cable ** m kablo için ** For m Cable

23 0.6/1 kv XLPE zoleli tek damarl, PVC d flk l fl bak r iletkenli kablolar 0.6/1 kv XLPE Insulated single Co, PVC outer sheath cables with copper conductor YE 3 V (TS), N2XY (IEC, VDE) TS 11178, IEC 60502, VDE 06 Bakır iletken, XLPE izole, PVC dışkılıf Copper conductor, XLPE insulation, PVC outer sheath Dielektrik kaybı düşük olan bu kablolar yerleşme ve endüstri bölgelerinde, hariçte, toprak altında ve kablo kanallarında ani yük değişimlerinin olduğu enerji tesislerinde kullanılır. These cables have a low dielectric loss. Installed mainly in sidential or industrial aas. May be laid outdoors, underground or in ducts. Min. Bükülme yarıçapı xd Max. çalışma sıcaklığı C Max. kısa dev sıcaklığı C Min. bending radius xd, Max. operating temperatu C Max. short circuit temperatu C 0 (m) kablo için sevk makarası ölçüleri de dinci Toprakta Havada Delivery el size for 0 m cable (cm) sistance at Curnt carrying capacity in Ground Air 1x x x x x x x x x x x x x x x x

24 0.6/1 kv XLPE zoleli, çok damarl PVC d flk l fl, bak r iletkenli kablolar 0.6/1 kv XLPE Insulated, multi-co, PVC outer sheath with copper conductor YE 3 V (TS), N2XY (IEC, VDE) TS 11178, IEC 60502, VDE 06 Bakır iletken, XLPE izole, dolgu, PVC dışkılıf Copper conductor, XLPE insulation, filler, PVC outer sheath Dielektrik kaybı düşük olan bu kablolar yerleşme ve endüstri bölgelerinde, hariçte, toprak altında ve kablo kanallarında ani yük değişimlerinin olduğu enerji tesislerinde kullanılır. These cables have a low dielectric loss. Installed mainly in sidental or industrial aas. May be laid outdoors, underground or in ducts. Min. Bükülme yarıçapı 12xD, Max. çalışma sıcaklığı C Max. kısa dev sıcaklığı C Min. bending radius 12xD, Max. operating temperatu C Max. short circuit temperatu C 0 (m) kablo için sevk makarası ölçüleri de dinci Toprakta (A) Havada (A) Delivery el size for 0 m cable (cm) sistance at Curnt carrying capacity in Ground (A) Air (A) 2x1, x2,5 12 7, x , x4 0 4, x6 3, x , x10 1, x 600 1, x , x , x , x , x95 0, x , x , x , x * 0, * m kablo için * For m Cable

ORTA GERİLİM ENERJİ KABLOSU KATALOĞU MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE CATALOGUE KABLO

ORTA GERİLİM ENERJİ KABLOSU KATALOĞU MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE CATALOGUE KABLO ORTA GERİLİM ENERJİ KABLOSU KATALOĞU MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE CATALOGUE KABLO KABLO Teknik değerler kesin hesaplamalarda doğrudan kullanılmamalıdır. Technical not to be used for any accurate calculation.

Detaylı

Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables

Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables 7 A brand of the 99 Orta Gerilim Kabloları Medium Voltage Cables Protothen -X Yalıtkanlı Enerji

Detaylı

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables 0 A brand of the 8 Özel Kablolar Special Cables Kontrol - Ölçü - Kumanda Kabloları H05VV5-F Control - Measurement and Signal

Detaylı

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde...

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde... MST [Microelettrica Scientifica Turkey] wherever human being is... insanın olduğu her yerde... Microelettrica New Jersey - USA MS Resistances Chamond - France Microelettrica Milano - Italy Comet Fans Milano

Detaylı

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers 2 www.astorpower.com VİZYONUMUZ Ürün ve hizmet kalitesinde lider,uluslar arası rekabete hazır,en yeni teknolojiyi ve üretim tekniklerini

Detaylı

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables 5 197 Transmisyon Hatları Ana ve Tali Parametreleri Transmisyon hatları ana ve tali parametreleri / Main and sub parameters of transmission

Detaylı

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS Firma ELTAŞ A.Ş. Ahmet Güre tarafından 7 Ocak 1981 de kurulmuştur. Ahmet Güre bugünkü yönetim kurulu başkanıdır. Bir aile şirketi olan

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

Kuru Tip Transformatörler Dry Type Transformers

Kuru Tip Transformatörler Dry Type Transformers Kuru Tip Transformatörler Dry Type Transformers 1972 DEN BERİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR SOLUTIONSPARTNER SINCE 1972 İçindekiler Contents Giriş... 5 Tek Fazlı Ayırma Transformatörleri... 6-7 Üç Fazlı Ayırma

Detaylı

19 RACK KABİNETLER 19 RACK CABINETS

19 RACK KABİNETLER 19 RACK CABINETS 19 RACK KABİNETLER 19 RACK CABINETS HAKKIMIZDA ABOUT US Zeybek Elektrik Haydar Zeybek 1982 Yılında Ankara da sac kasa ve buat imalatıyla faaliyetlerine başlayan firmamız, elektrik sektöründeki hızlı gelişmeler

Detaylı

CONCRETE KIOSKS POSTES PREFABRIQUES EN BETON BETON KÖŞKLER

CONCRETE KIOSKS POSTES PREFABRIQUES EN BETON BETON KÖŞKLER 1 CONCRETE KIOSKS POSTES PREFABRIQUES EN BETON BETON KÖŞKLER Ground / Sur Terre / Yer Üstü Semi Underground / Semi Enterré / Yarı Gömülü Underground / Souterrain / Yer Altı 2 Introduction / Introduction

Detaylı

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS Tetisan endüstriyel klima konusunda 35 yıldır faaliyet göstermektedir. Uzmanlık konuları arasında; hijyen ortam (temiz oda) klima sistemleri ile tekstil klima sistemleri ön sırada gelmektedir. Hadımköy

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

HAS ÇELİK ve HALAT SAN. TİC. A.Ş.

HAS ÇELİK ve HALAT SAN. TİC. A.Ş. HAS ÇELİK ve HALAT SAN. TİC. A.Ş. Hacılar Yolu 8. km 38210 Hacılar - Kayseri / TÜRKİYE Tel: 0352 442 16 40 (8 Hat) Fax: 0352 442 16 44 İstanbul İrtibat Bürosu / Branch Office Halil Rifat Paşa Mah. Perpa

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS HAVALANDIRMA MAKİNA SANAYİ ve TİC. A.Ş. TSEK ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS TS EN ISO 9:8 SN: 99 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO/IEC 7 AB--YS RECOVERS YOUR ENERGY GENEL ÖZELLİKLER

Detaylı

Merkez Head Office. fiube Branch Office

Merkez Head Office. fiube Branch Office Merkez Head Office Türker Caddesi, Beyan Sokak, zosan fl Merkezi No: 64 Kat: 2-5 Yukar Dudullu, Ümraniye, stanbul - TÜRK YE T: +90 (216) XXX XX XX F: +90 (216) XXX XX XX E-mail: info@caliskanyapi.com.tr

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

NEM ALMA CİHAZLARI / DEHUMIDIFIERS

NEM ALMA CİHAZLARI / DEHUMIDIFIERS NEM ALMA CİHAZLARI / DEHUMIDIFIERS Seibu Giken DST, sizin için nem alma cihazıdır! Her yerde nem vardır, nemli havanın yanlış yerde bulunması ürünlere veya binalara zarar verebilir veya üretim prosesinde

Detaylı

OUR MAJOR LINES. UL ONAYLI YILDIRIMDAN KORUNMA, TOPRAKLAMA AKSESUAR ve KATKI MALZEMELER UL LISTED, LIGHTNING, GROUNDING PRODUCTS & ACCESSORIES

OUR MAJOR LINES. UL ONAYLI YILDIRIMDAN KORUNMA, TOPRAKLAMA AKSESUAR ve KATKI MALZEMELER UL LISTED, LIGHTNING, GROUNDING PRODUCTS & ACCESSORIES OUR MAJOR LINES UL ONAYLI NEC STANDART fialt MALZEMELER, PANO ve DA ITIM KUTULARI UL LISTED,NEC STANDARD, BREAKERS, SWITCHES, LOAD CENTERS & PANEL BOARDS Wheatland UL ONAYLI D fil / D fis Z GALVAN ZL ÇEL

Detaylı

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE ÜRÜNLER BUILTIN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE FIRIN BUILT IN ELECTRIC OVEN Встраиваемая духовка KULLANMA KLAVUZU INSTRUCTION MANUAL Руководство по эксплуатации TR EN RU AR DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ,

Detaylı

LFF 8M121. Kullanım talimatları. Operating instructions. TR Türkçe. EN English

LFF 8M121. Kullanım talimatları. Operating instructions. TR Türkçe. EN English LFF 8M121 TR Türkçe Kullanım talimatları BULAŞIK MAKİNESİ - İçindekiler Kullanım talimatları, 1 Önlem ve öneriler, 2-3 Ürün bilgi sayfası, 5 Servis, 6 Montaj, 7-8 Cihazın tanımı, 9 Rafine tuz ve parlatıcı,

Detaylı

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl Year 2013 Hoşgeldiniz! Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. Teknik Hizmetler ve

Detaylı

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren ilk ve amiral şirketimiz olan Kontrol Bilgi Sistemleri 2002 yılında, Eğitim ve Danışmanlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ikinci şirketimiz

Detaylı

Güç. Hassasiyet. Ortaklık.

Güç. Hassasiyet. Ortaklık. Präzisionsplanetendişli precision gearboxes Güç. Hassasiyet. Ortaklık. power. precision. partnership. Redaksiyon editorial Güç ve hassasiyetle ikna etme. Ortaklıkla hayret uyandırma. Çok Sayın Bayanlar

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL **

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL ** Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Üretim Kaynakları Planlamasının KOBİ ler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Investigation of Impacts of Material Requirement Planning and Manufacturing Resource Planning

Detaylı

AKIŞ MACHINERY MOTOR CASTING INDUSTRY AND TRADING CO. LTD AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AKIŞ MACHINERY MOTOR CASTING INDUSTRY AND TRADING CO. LTD AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Teknolojisinin temeli 1978 yılına dayanan Akış, elde ettiği deneyim ve bilgiyi, zaman içerisinde yeni yatırımları ile buluşturarak, entegre bir

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 145 TEMMUZ / JULY 2008 GÜNDEM NEWS ITM 2009 a Kat l m çin Yo un Talep Var Demands are on the Rise to Exhibit at ITM 2009 ELYAF İPLİK FIBRE YARN Varyantlar

Detaylı