TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"

Transkript

1 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 31

2 İçindekiler SUNUM OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri Finansman TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri Finansman OCAK-HAZİRAN 214 ve TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMLERİNDE YÜRÜTÜLEN/YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Uluslararası İlişkiler Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı Andreas Tietze Projesi Türk Bilim Klasikleri Projesi Kök Hücre Çalışma Grubu Kanser Çalışma Grubu Bilim Eğitimi Programı Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri (TEÇEP) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (GEBİP) Burs Programları Bütünleştirilmiş Doktora Programı (BDP) Doktora Sonrası Araştırma Programı (DSAP) Araştırma Desteği Üniversite Konferansları Akademi Konferansları Akademi Konsey ve Genel Kurul Çalışmaları Akademi Konseyi Akademi Genel Kurulu Basın ve Halkla İlişkiler

3 4. EKLER Ek 1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Ek 2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

4 ŞEKİLLER Şekil 1. TÜBA (KBÖ) Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Dağılımı Şekil 2. TÜBA Ocak-Haziran Dönemi Harcamalarının Dağılımı

5 ÖNSÖZ Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye deki tüm bilim alanlarındaki araştırmaları, bilimci kişiliğini ve araştırıcılığı özendirmek ve bu alanlarda emeği geçenleri onurlandırmak; gençleri bilim ve araştırma alanlarına yönlendirmek; Türkiye deki bilimcilerin ve araştırmacıların, toplumsal durumlarının yükseltilmesi ve korunmasına çalışmak; bilim ve araştırma standartlarının uluslararası düzeye çıkarılmasına yardım etmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 214 döneminde de Kamu kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılmasında, hesap verilebilirlik ve mali şeffaflık sağlanması, kamu mali yönetimin iç yapısı ve işleyiş sistemi, kamu bütçelerinin düzenlenmesi, hazırlanması, uygulanması, bütün mali işlemlerin mutlak bir düzen doğrultusunda muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün gerçekleştirilmesi konusunda gerekli tüm çalışma ve düzenlemeler, 518 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca yapılmıştır. Kamuoyunu saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde bilgilendirmeyi temel alan bir anlayışla hazırladığımız Türkiye Bilimler Akademisi 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun ilgililere faydalı olmasını temenni ediyorum. Bu raporda emeği geçen Akademi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR Akademi Başkanı 5

6 1. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1.1. Bütçe Giderleri Akademiye bütçe kanunları ile 213 yılında toplam TL, 214 yılında TL ödenek tahsis edilmiştir. 213 yılının ilk altı aylık döneminde toplam TL, 214 yılı ilk altı aylık dönemde ise toplam TL harcama yapılmıştır. 213 yılı ilk altı aylık dönemde yapılan giderlerin 213 yılı gerçekleşme toplamına oranı % 31,15, 214 yılı ilk altı aylık dönemde yapılan giderlerin 214 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 26,1 dir yılı bütçe ödeneklerinin Ekonomik kodlara göre dağılımı ve karşılaştırılması aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 1. TÜBA (KBÖ) Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Dağılımı (TL) Ekonomik Kod 213 (KBÖ) 214 (KBÖ) 1 - Personel Giderleri 2 - SGK. Devlet Primi Giderleri 3 -Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 5 - Cari Transferler 6 - Sermaye Giderleri TOPLAM

7 Tablo 1. TÜBA (KBÖ) Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Dağılımı (TL) Personel Giderleri 2 - SGK. Devlet Primi Giderleri 3 -Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 5 - Cari Transferler 6 - Sermaye Giderleri yıllarında Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen bütçe harcamalarının ekonomik kodlar itibariyle dağılımı ve karşılaştırılması aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 2. TÜBA Ocak-Haziran Dönemi Harcamalarının Dağılımı (TL) Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK. Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM

8 Şekil 2. TÜBA Ocak - Haziran Dönemi Harcamalarının Dağılımı (TL) 1 - Personel Giderleri 2 - SGK. Devlet Primi Giderleri 3 -Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 5 - Cari Transferler 6 - Sermaye Giderleri Bütçe Gelirleri Özel bütçeli bir kurum olan Akademinin gelirlerinin tamamına yakını hazine yardımlarından oluşmaktadır. 213 yılı ilk altı aylık dönemde TL özgelir ve TL Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine Yardımı) olmak üzere TL gelir elde edilmiştir. 214 yılında aynı dönemde ise TL özgelir ve TL Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine Yardımı) olmak üzere TL gelir elde edilmiştir yıllarında Bütçe kanunları ile öngörülen gelirlerin dağılımı ve karşılaştırılması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 3. TÜBA Dönemi Bütçe Gelirleri (TL) Gelir Kalemi Hazine Yardımı Öz Gelirler TOPLAM

9 213 ve 214 yılında ilk altı aylık (Ocak-Haziran) döneme ait gelir gerçekleşmeleri ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 4. TÜBA Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri (TL) Gelir Kalemi Hazine Yardımı Öz Gelirler TOPLAM Finansman Yukarıda ifade edilen bütçe geliri kalemlerinden de anlaşılacağı üzere, Akademinin giderleri büyük ölçüde hazine yardımı karşılığında alınan nakit ile finanse edilmektedir. 213 yılı ilk altı aylık dönemde finansman 13.-TL; 214 yılı aynı dönemde net finansman ise TL olarak gerçekleşmiştir. 9

10 2- TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 2.1. Bütçe Giderleri 214 yılı başlangıç ödeneğimiz TL olup, yıl içerisinde eklenen likit karşılığı ödenek ile birlikte toplam ödenek TL olmuştur. Bununla birlikte; Temmuz-Aralık dönemi harcamalarında sapmaya yol açabilecek önemli bir risk öngörülmemekte, alınacak tedbirlerle birlikte yılsonu toplam bütçe giderinin öngörülen başlangıç ödeneği sınırları içerisinde kalmasına gayret edilecektir Bütçe Gelirleri 214 yılı hazine yardımlarının tamamının alınması durumunda gelir gerçekleşmesinin yıl sonu itibariyle TL ye ulaşması beklenmektedir. Temmuz-Aralık dönemi gelirlerinde sapmaya yol açabilecek önemli bir risk öngörülmemektedir Finansman 214 yılı finansmanı doğrudan hazine yardımlarıyla bağlantılı olması nedeniyle öngörüldüğü şekilde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 1

11 3. OCAK-HAZİRAN 214 VE TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMLERİNDE YÜRÜTÜLEN/YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 3.1. Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Biriminin Ocak-Haziran 214 döneminde yaptığı çalışmalar, çoklu işbirliği ve İkili işbirliği çalışmaları şeklinde ikiye ayırmıştır. Bu bağlamda Tablo 5. TÜBA nın Ocak- Haziran 214 dönemindeki çoklu işbirliği çalışmalarını özetlemektedir. Tablo 5. TÜBA Ocak-Haziran 214 Dönemi Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ETKİNLİK (Katılınan/Düzenlenen Toplantı, Bilimsel Ziyaret, Temsil Eden/Katılan Kişi) TARİH YER Uluslararası Akademiler Birliği (International Union of Academies IUA) Yönetim Kurulu Prof. Dr. İsenbike TOGAN 4-7 Şubat 214 Fransa /Paris Türk-Alman Bilim Yılı Açılış Konferansı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR Prof. Dr. Ahmet Nuri YURDUSEV Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER Ocak 214 Almanya / Berlin Avrupa Akademiler Birliği (All European Academies - ALLEA) Genel Kurul Toplantısı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR Prof. Dr. Hasan Tayfun ÖZÇELİK Prof. Dr. Taner DEMİRER AASSA - Ege Üniversitesi Woman in Science Çalıştayı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR Nisan 214 Norveç/ Oslo Mayıs 214 Türkiye / İzmir 11

12 TÜBA Ocak-Haziran 214 Dönemi ikili işbirliği çalışmalarına ilişkin çalışmalar Tab. 6 da özetlenmiştir. Tablo 6. TÜBA Ocak-Haziran 214 Dönemi İkili İşbirliği Çalışmaları Etkinlik Ülke Başvuru Sayısı Gerçekleşme Bilim İnsanı Değişimi (Gelenler) Hindistan 5 3 Bilim İnsanı Değişimi (Gelenler) Macaristan 1 1 Bilim İnsanı Değişimi (Gelenler) Romanya 1 1 Bilim İnsanı Değişimi (Gelenler) Ödül Başvurusu (Gidenler) Ödül Başvurusu (Gidenler) İsrail Ekonomik İşbirliği Teşkilatı / EIT Mustafa Ödülleri / İran Sonuçlanmadı Sonuçlanmadı Uluslararası İlişkiler bölümünün Temmuz-Aralık 214 döneminde yapacağı ikili ve çoklu çalışmalar aşağıdaki Tab. 7 ve 8 de özetlenmektedir. 12

13 Tablo 7. TÜBA Temmuz -Aralık 214 Dönemi Çoklu İşbirliği Çalışmaları ETKİNLİK (Katılınan/Düzenlenen Toplantı, Bilimsel Ziyaret, Temsil Eden/Katılan Kişi) TARİH YER AkademilerAdası Tıp Paneli (InterAcademy Medical Panel-IAMP) Genel Kurul Toplantısı ve Konferansı Prof. Dr. Reşat ÖZARAS 2-3 Temmuz 214 Triesta / İtalya AASSA - General Assembly 1-17 Ekim 214 Hindistan / Yeni Delhi Tablo 8. TÜBA Ocak-Haziran 214 Dönemi İkili İşbirliği Çalışmaları Etkinlik Ülke Başvuru Sayısı Gerçekleşme Bilim İnsanı Değişimi (Gelenler) Hindistan 1 3 Bilim İnsanı Değişimi (Gelenler) Macaristan 1 1 Bilim İnsanı Değişimi (Gelenler) Romanya

14 3.2. Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi kapsamında, Ocak-Haziran 214 döneminde yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmektedir: Mühendislik Terimleri Sözlüğü kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent SANKUR yürütücülüğünde, farklı üniversitelerde görevli, 1 ün üzerinde öğretim üyesi, yaklaşık 25. terim üzerinde yayına hazırlık çalışmalarını sürdürmüştür. Bu kapsamda aynı illerde haftalık, farklı illerde aylık toplantılar yapılarak her bir terim için Almanca, Fransızca ve İngilizce karşılıklar belirlenmeye çalışılmış, tanımlar yeniden düzenlenmiş, yabancı kökenli terimlere Türkçe karşılıklar önerilmiş ve farklı alanların ortak terimleri için hem ortak bir madde başı belirlenmeye hem de ortak bir tanım yapılmaya çalışılmıştır. Bu dönem sonunda yaklaşık 25. terim içerisinde 2. terimin bu çalışmaları tamamlanmıştır. Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü kapsamında (Akademimiz Asli Üyesi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü, öğretim üyesi Prof. Dr. Saim ÖZKAR yürütücülüğünde, çalışmaları henüz tamamlanmamış olan alt alanların yayına hazırlık çalışmalarına devam edilmiştir. Bu dönem sonunda yaklaşık 13. terim içerisinde 9.5 terimin bu çalışmaları tamamlanmıştır. Proje kapsamında, tüm sözlüklerin yayına hazırlık çalışmalarının internet üzerinden eş zamanlı yürütülebilmesi için bir veri tabanı yazılımı oluşturulmuştu. Sözlük çalışmalarında görevli uzmanların gereksinimleri doğrultusunda yazılım üzerinde yeni özellikler eklenmeye, hatalı çalışan özelliklerin yeniden düzenlenmesine 214 yılında da devam edilmiştir. Ayrıca, tüm terim sözlüklerine ait kapsamlı bilgilerin yer alacağı ve çalışması tamamlanan sözlüklerin arama motoru ile internet üzerinden kullanıcılara açılacağı adı altında bir proje internet sayfası düzenlenmişti. Bu sayfa yeniden tasarlanmış ve yeni özellikler eklenerek geliştirilmiştir. Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi kapsamında, Temmuz-Aralık 214 döneminde yürütülecek faaliyetlere ise aşağıda yer verilmektedir: Mühendislik Terimleri Sözlüğü kapsamında yürütülen yayına hazırlık çalışmalarının belli bir aşamaya gelmesiyle, sözlüğün 214 yılı sonunda internet 14

15 üzerinden kullanıma sunulması ve üniversitelere duyurularak alınan geri bildirimlerle sözlüğün güncellenerek çalışmalara devam edilmesi planlanmaktadır. Tıp Terimleri Sözlüğü kapsamında sözlüğün yayına hazırlanması için yeni bir çalışma grubu oluşturulması ve bu şekilde bir süredir ara verilen çalışmalara yeniden başlanması planlanmaktadır. Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü kapsamında yayına hazırlık çalışmaları tamamlanmamış alanların çalışmalarının hızlandırılması ve 214 yılı sonunda internet üzerinden kullanıma sunulması planlanmaktadır. Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü kapsamında internet üzerinden kullanıma açık olan sözlüğün genişletilmesi ve güncellenmesi için gerekli çalışma gruplarının oluşturulması planlanmaktadır. Ayrıca, proje kapsamında oluşturulan veri tabanı yazılımının ve proje internet sayfasının çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır. 3.3 Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı Andreas Tietze Projesi Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı Andreas Tietze Projesi kapsamında, Ocak-Haziran 214 döneminde yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmektedir: 2. yüzyılın en büyük Türkologlarından Avusturyalı Prof. Dr. Andreas Tietze, 1914 te Viyana da doğmuştur. Kendisinin en önemli çalışmalarından biri olan Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı nın 1. cildi 22 yılında Avusturya Bilimler Akademisi ve Simurg Yayınevi; 2. cildi ise 29 yılında Avusturya Bilimler Akademisi tarafından yayınlanmıştır. TÜBA, toplam 6 cilt ve indeksten oluşacak olan bu önemli eseri Türkçe ye kazandırmak için çalışmalara başlamıştır. İlk adımda Prof. Tietze nin varislerinden tüm ciltlerinin hakları devralınmıştır. Ayrıca basımı yapılan 1. ve 2. cilt için Simurg Yayınevinden haklar devralınmış olup Avusturya Bilimler Akademisi ile de anlaşma yapılmak üzere adımlar atılmıştır. Sonrasında projede görev alacak kurul üyeleri belirlenmiş; proje takvim ve çalışmaları planlanmıştır. Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı Andreas Tietze Projesi kapsamında, Temmuz-Aralık 214 döneminde yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmektedir: 15

16 Proje Prof. Dr. Andreas Tietze nin çalışma arkadaşı olan Prof. Dr. Semih Tezcan tarafından yürütülecek ve Tietze ile ilk iki cildinin hazırlanması aşamasında çalışan asistanları tarafından çalışmalara başlanması planlanmaktadır. Proje kapsamında, 214 yılı sonunda 1. ve 2. cildin gözden geçirilerek yeniden basılması hedefleniyor. 3.4.Türk Bilim Klasikleri Projesi Ulusal bir bilim akademisi olma sorumluluğu ile bilim ve kültür mirasımıza verdiği önem doğrultusunda Akademi, Türk-İslam bilim ve kültür mirasına ait klâsik eserleri günümüze kazandırılmasını amaçlayan Türk Bilim Klasikleri (TBK) Projesi ni 214 yılı itibarıyla başlatmıştır. TBK Projesi kapsamında, Arapça, Farsça gibi farklı dillerde ve eski/farklı Türk lehçelerinde yazılmış, Türk-İslam klasiği sayılabilecek eserlerin transliterasyonu, çevirisi ve tıpkıbasımı yapılarak eserler, bilim dünyası ile gelecek kuşakların yararlanmasına sunulacaktır. Projenin, bilimsel çalışmalar için oluşturacağı destek ve teşvik ile tarihsel bir öneme sahip olduğu değerlendirilmektedir. Üç yıl ve 1 eseri kapsayan proje, Arapça, Farsça gibi farklı dillerde ve eski/farklı Türk lehçelerinde yazılmış, Türk-İslam klasiği sayılabilecek eserlerin transliterasyonu, çevirisi ve yayına hazırlanmasını yapabilecek tüm bilim insanlarının/akademisyenlerin başvurularına Mart ayı itibarıyla açılmıştır. Yayımlanacak eserler, yayının nitelik ve kapsamı gibi hususlar TBK Proje Yayın/Yürütme Kurulunca değerlendirilmektedir. TBK Proje Yayın/Yürütme Kurulu, Nisan ve Haziran aylarında gerçekleştirdiği toplantılarda çağrı kapsamında yapılan başvurular değerlendirilmiş, ilk etapta proje kapsamına alınması uygun görülen eserler belirlenmiştir. Türk Bilim Klasikleri Projesi nin 213 yılında yapılan görüşmeler sonucunda, üç yıl boyunca ( ) Kalkınma Bakanlığınca yatırım projesi olarak desteklenmesi kararı alınmıştır Kök Hücre Çalışma Grubu Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi, Akademimizin rehberlik ve danışmanlık görevlerini yerine getirmek amacıyla, kök hücre araştırmalarının taşıdığı stratejik önemini göz önüne alarak TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu adı altında bilim insanlarının katılımına açık multi-disipliner bir grup oluşturmuştur. 16

17 Amaçları doğrultusunda şimdiye dek birçok faaliyeti gerçekleştiren Kök Hücre Çalışma Grubu faaliyetlerini geliştirerek devam etmektedir. 1- TÜBA-Ulusal Kök Hücre Politikaları Çalıştayı (27-28 Aralık 213, Erciyes Üniversitesi-Kayseri) gerçekleştirildi. 2- TÜBA-Ulusal Kök Hücre Politikaları Çalıştayı Raporu (Haziran 214) basıldı ve tüm paydaşlarla paylaşıldı. Temmuz-Aralık 214 döneminde Kök Hücre Çalışma Grubu toplantısıyla içeriği planlanacak bir sempozyum veya çalıştay yapılması öngörülmektedir Kanser Çalışma Grubu Türkiye'nin kanserle ilgili olarak Temel Onkoloji, Klinik Onkoloji, Kanser Önleme (Preventif Onkoloji) ve Kanser Epidemiyolojisi başta olmak üzere Kanser in tüm alanlarında etkin araştırmalar yapmasını gerçekleştiren, bilime dayalı olarak insanlarına daha sağlıklı bir yaşam sunabilen ve kanser konusunda somut bilimsel ve teknolojik katkılar yapabilen bir ülke düzeyine çıkmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan TÜBA Kanser Çalışma Grubu amaçları doğrultusunda şimdiye dek birçok faaliyeti gerçekleştirmiştir ve faaliyetlerine geliştirerek devam etmektedir. Çalışma Grubu Ocak-Haziran 214 döneminde TÜBA-Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı nı (27-28 Haziran 214, İstanbul) gerçekleştirmiştir. Temmuz-Aralık 214 döneminde TÜBA-Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı Raporunu basarak tüm paydaşlara dağıtımını gerçekleştirmeyi planlamaktadır Bilim Eğitimi Programı Geleceğin bilgi toplumuna Türk toplumunu hazırlama ihtiyacına hizmet eden Bilim Eğitimi Programı Türkiye Bilimler Akademisi nin en önemli sorumluluklarından birisi olarak kabul edilmektedir. Bu ideal, bir yanda bilim eğitimiyle çocuklarımızı ve gençlerimizi hedeflerken öte yanda çeşitli eğitim programlarıyla tüm toplumu kapsamaktadır. Bilim Eğitimi Programı 22 yılındaki başlangıcından bugüne kadar bu ideale hizmet edecek şekilde çalışmalarını yürütmüştür. 214 yılında yürütülen ve yürütülecek faaliyetlere ise aşağıda yer verilmiştir. Bilim Eğitimi Programı (Ocak-Haziran 214) dönemi; 17

18 - Proje yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Kurum içinde projenin durumu ile ilgili toplantılar gerçekleştirilmiş, projenin içerik revizyonu, kurul ve ekiplerin yenilenmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir. - TÜBA Asli üyesi Prof. Dr. Erol Pehlivan ın bilim eğitimi alanında gerçekleştirdiği etkinliklere TÜBA tarafından da destek verilmiştir. - Bilim Eğitimi alanında yazılmış olan bir yayın başvurusu ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Yayın çeşitli hakemlere gönderilmiştir. Bilim Eğitimi Programı (Temmuz-Aralık 214) dönemi; - Program kapsamında olumlu karar alınması durumunda eğitime katkı sağlayacak bir kitabın TÜBA Bilim Eğitimi serisi altında yayınlanması planlanmaktadır Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri (TEÇEP) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkçe ve uluslararası standartlarda üniversite ders kitapları yazılmasını ya da yabancı bir dilden her alanda en iyi örneklerin düzgün ve anlaşılır Türkçe kullanılarak çevrilmesini özendirmek amacıyla, 28 yılından itibaren Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri Programı nı başlatmıştır. Bu ödüllere, yazarlar ve çeviri editörleri başvurabilmektedir. TÜBA Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri Esasları çerçevesinde, üniversitelerde okutulan Türkçe yazılmış ya da Türkçe ye çevrilmiş eserlere verilmektedir. Telif ve Çeviri Eser Ödülünün yanı sıra TÜBA, Akademi Konseyi nin belirleyeceği sayıda Kayda Değer Eser Ödülü (Mansiyon) de verebilmektedir. Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri Programı kapsamında, 214 yılında yürütülen ve yürütülecek çalışmalar aşağıda özetlenmektedir. TEÇEP Ocak-Haziran 214 Dönemi Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri (TEÇEP) 213 ve 214 yılı başvuruları eş zamanlı ama ayrı ayrı değerlendirildi. TEÇEP 213 yılı ödülleri, 212 yılı ödüllerininzorunlu gecikme nedeniyle- 213 yılında verilmiş olmasından dolayı, bu sene verildi. 213 yılı ödülleri ile 214 yılı ödülleri verildi. Ödül Programına başvuruda bulunan 18

19 telif ve çeviri eserler, üniversitelerde her seviyede okutulan ya da okutulması/yararlanılması öngörülebilecek kitaplarıdır. Başvuru, eserin son baskısı için yapılmaktadır. Eserlerde dizin ve kaynakça bulunması şartı aranmaktadır. Çeviri eserlerde, anlaşmanın yapıldığı tarihte yayımlanmış orijinal eserin en son baskısından çevrilen eserler için başvurular kabul edilmektedir. Başvurular, eserlerle ilgili bilim dalları gözetilerek oluşturulan Alan Değerlendirme Komiteleri (ADK) tarafından incelendi ve esaslara uyan kitaplar, yazıldıkları alan uzmanlarından seçilen 3 asil 2 yedek hakeme görüşleri alınmak üzere gönderildi. Hakemlerden gelen raporlar da gözönüne alınarak ADK, kitapları inceledi ve değerlendirdi. ADK leri önerilerini ADK yürütücülerinden oluşan Ana Komite ye sundu. Akademi Başkanı nın yürütücülüğünde toplanan Ana Komite, TEÇEP ödülü için önerilerini Akademi Konseyi ne sundu. Akademi Konseyi nin 2 Haziran 214 tarih ve 24 sayılı toplantısında 213 ve 214 yılı Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülü ya da Kayda Değer Telif ve Çeviri Eser Ödülü (Mansiyon) kazananları belirledi. 213 dönemi TEÇEP Ödülleri için 165 eser başvurusu yapılmıştır. Doğa Bilimlerinde 28, Mühendislik Bilimlerinde 25, Sağlık Bilimlerinde 21 ve Sosyal Bilimlerde 91 eser değerlendirilmiştir. Bunun sonunda, 4 Telif, 3 Çeviri Esere ödül; 9 Telif, 3 Çeviri esere ise, kayda değer eser ödülü (mansiyon) verilmiştir. 214 yılı TEÇEP Ödüllerine ise Doğa Bilimlerinde 5, Mühendislik Bilimlerinde 18, Sağlık Bilimlerinde 16 ve Sosyal Bilimlerde 56 eser olmak üzere toplam 95 eser için başvuru yapılmıştır. Değerlendirme süreci sonunda, 3 Telif, 3 Çeviri Esere ödül; 5 Telif, 5 Çeviri esere ise, kayda değer eser ödülü (mansiyon) verilmiştir. Ödül ve mansiyon alan kitaplar ağ sayfasında ilan edilmiş, Anadolu Ajansına haber olarak geçilmiş, ayrıca ödül alanlara bir tebrik mektubu gönderilerek, 23 Haziran 214 tarihinde düzenlenen ödül törenine davet edilmişlerdir. Düzenlenen ödül töreninde, 213 ve 214 yılı TEÇEP Ödülleri sahiplerine verilmiştir. Ayrıca, Ödül alan kitapların bilgilerine Akademi Günü Kitapçığında yer verilmiştir. 213 ten itibaren TEÇEP parasal ödülleri artırılmış ve Kayda Değer Eser(Mansiyon) Ödülleri için de parasal ödül verilmeye başlanması kararlaştırılmıştır. Telif Eser Ödülü kazanan eserlere 2.TL para ödülü ve berat, Çeviri Eser Ödülü kazanan eserlere 12.5 TL para ödülü ve berat verilmiştir. Ayrıca, Kayda Değer Telif Eser Ödülü (Mansiyon) kazanan eserlere 7.TL ödül ile berat, Kayda 19

20 Değer Çeviri Eser Ödülü (Mansiyon) kazanan eserlere ise 4.TL ödül ve berat verilmiştir. Aşağıdaki tabloda; TEÇEP 213 yılı Telif ve Çeviri Eser Ödüllerini kazanan eserlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. Tablo 9. TÜBA 213 yılı Telif ve Çeviri Eser Ödüllerini Kazanan Eserler DOĞA BİLİMLERİ 1 Cambell Biyoloji, 9. Baskıdan Çeviri, Çev.Ed.leri: Prof.Dr.Ertunç Gündüz, Prof. Dr. İsmail Türkan, 213, Palme Yayıncılık (Cambell Biology, 9th Edition, J.B. Reece, L.A. Urry, M.L. Cain, S.A. Wasserman, P.V. Minorsky, R.B. Jackson, 211). (Çeviri) 2 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde: Matematik-I, Prof.Dr.Halil İbrahim Karakaş, 212, Pusula Yayınları. (Telif) MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 3 Mühendislik Mekaniği: Dinamik, 2.Baskı, 213, Birsen Yayınevi Mühendislik Mekaniği: Dinamik, Çözümlü Problemler, 2.Baskı, Prof.Dr.Mehmet Hakkı Omurtag, 213, Birsen Yayınevi (Telif) 4 Mühendislik ve Temel Bilimler için: Diferansiyel Denklemler, Çev.Ed.: Prof.Dr.Tahsin Engin, 213, İzmir Güven Yayınları (Differential Equations for Engineers and Scientists, Y.A. Çengel, W.J. Palm, 213). (Çeviri) 5 Otomatik Kontrol Sistemleri: MATLAB Destekli Analiz ve Tasarım Yaklaşımı İle, Prof. Dr. Mehmet Önder Efe, 212, Seçkin Yayıncılık (Telif) SOSYAL BİLİMLER 6 Osmanlı İlmiye Merkez Teşkilatı nda Reform ( ), Doç.Dr.İlhami Yurdakul, 28, İletişim Yayınları (Telif) 7 Sosyolojide Perspektifler, Çev.:Prof.Dr.Ümit Tatlıcan, 213, Say Yayınları (Perspectives in Sociology, E.C. Cuff, W.W.Sharrock, D.W.Francis, 5th Ed.,26). (Çeviri) Tablo 1 de ise; 213 yılı Kayda Değer Eser (Mansiyon) Ödüllerini kazanan eserlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. 2

21 Tablo 1. TÜBA 213 yılı Kayda Değer Eser (Mansiyon) Ödüllerini Kazanan Eserler DOĞA BİLİMLERİ 1 Radyasyon ve Radyasyondan Korunma Fiziği: Sağlık Fiziği Uygulamalı, Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 2. Baskı(dan çeviri) Çev.Ed.leri: Prof.Dr.A.Güneş Tanır, Doç.Dr. Mustafa Hicabi Bölükdemir, Yrd.Doç.Dr. Kemal Koç, 213, Palme Yayıncılık (Physics for Radiation Protection: A Handbook, 2nd Ed., Completly Revised and Enlarged, J.E. Martin, 211). (Çeviri) 2 Soyut Cebir, Prof.Dr.Neşet Aydın, Prof.Dr.Hatice Kandamar, 213, Kriter Yayınları (Telif) 3 Soyut Matematik, 2. Baskı, Prof.Dr.Ahmet Arıkan, Prof.Dr.Sait Halıcıoğlu, 213, Palme Yayıncılık (Telif) MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 4 C && Java İle Veri Yapılarına Giriş, Doç.Dr.Olcay Taner Yıldız, 213, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi (Telif) 5 Sayısal Yöntemler ve MATLAB Uygulamaları, Prof. Dr. Nurhan Karaboğa, 212, Nobel Yayınevi (Telif) SAĞLIK BİLİMLERİ 6 Dört Elli Diş Hekimliğinde Yardımcı Personel ve Klinik Yöntemi, Prof.Dr.Mehmet Ali Kılıçarslan, 213, Palme Yayıncılık (Telif) 7 Tanısal Ultrasonografi,Cilt I-II, 4. Baskı(dan çeviri), Çev. Ed.: Prof.Dr.Süha Süreyya Özbek, 213, Güneş Tıp Kitabevleri (Diagnostic Ultrasound, Vol I-II, 4th Ed., Ed.s: C.M. Rumack, S.R. Wilson, J. W. Charboneau, D. Levine, 211). (Çeviri) 21

22 Tablo 1. TÜBA 213 yılı Kayda Değer Eser (Mansiyon) Ödüllerini Kazanan Eserler (devamı) SOSYAL BİLİMLER 8 Ana Babalık: Kuram ve Araştırma, Der: Prof.Dr.E. Melike Sayıl, Doç.Dr.Bilge Yağmurlu, 212, Koç Üniv. Yayınları (Telif) 9 Avrupa'yı Taşralaştırmak: Postkolonyal Düşünce ve Tarihsel Farklılık, Çev: İlker Cörüt, 212, Boğaziçi Üniv. Yayınları (Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference, D. Chakrabarty, 28). (Çeviri) 1 Delilik, Siyaset ve Toplum: Toptaşı Bimarhanesi ( ), Yrd.Doç.Dr.Fatih Artvinli, 213, Boğaziçi Üniv. Yayınları (Telif) 11 Osmanlı Hukuku: Adalet ve Mülk, Prof.Dr.Ekrem Buğra Ekinci, 28, Arı Sanat Yayınları (Telif) 12 Sahanın Sesleri: İletişim Araştırmalarında Etnografik Yöntem, Der: Doç.Dr. Hakan Ergül, 213, İstanbul Bilgi Üniv. Yayınları (Telif) Aşağıdaki tabloda; TEÇEP 214 yılı Telif ve Çeviri Eser Ödüllerini kazanan eserlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. Tablo 11. TÜBA 214 yılı Telif ve Çeviri Eser Ödüllerini Kazanan Eserler DOĞA BİLİMLERİ 1 Doğrusal Regresyon Analizine Giriş, 5. Baskıdan Çeviri, Çev.Ed.: Prof.Dr. M.Aydın Erar, 213, Nobel Yayın. (Introduction to Linear Regression Analysis, 5th Ed., D.C. Montgomery, E.A.Peck, G.G. Vining, 212). (Çeviri) MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 2 Çevre Kimyasında Temel Kavramlar: Problemler ve Çözüm Notları İlaveli, Çev.Ed.: Prof.Dr.İsmail Toröz, 213, Nobel Yayınevi. (Key Concepts in Environmental Chemstry, G. Hanrahan, 212). (Çeviri) 3 Sayısal Görüntü İşleme, 3. Baskıdan Çeviri, Çev.Ed.: Prof.Dr.Ziya Telatar, 214, Palme Yayıncılık (Digital Image Processing, 3rd Ed., R.C. Gonzalez, R.E. Woods, 28). (Çeviri) 4 Yazılım Proje Yönetimi, Yrd.Doç.Dr.Ali Nizam, 214, Papatya Yay. (Telif) 22

23 Tablo 11. TÜBA 214 yılı Telif ve Çeviri Eser Ödüllerini Kazanan Eserler (devamı) SOSYAL BİLİMLER 5 II. Mahmud Devrinde: Osmanlı İstihbaratı, Yrd.Doç.Dr.Ahmet Yüksel, 213, Kitap Yayınevi. (Telif) 6 Karşılaştırmalı Siyaset: Temel Konular ve Yaklaşımlar, Der: Prof.Dr.Sabri Sayarı, Yrd.Doç.Dr. Hasret Dikici Bilgin, 213, İstanbul Bilgi Üniv. Yayınları. (Telif) Tablo 12 de ise; 214 yılı Kayda Değer Eser (Mansiyon) Ödüllerini kazanan eserlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. Tablo 12. TÜBA 214 yılı Kayda Değer Eser (Mansiyon) Ödüllerini Kazanan Eserler MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 1 Anten Teorisi: Analiz Ve Tasarım, Çev.Ed.leri: Doç.Dr. Elif Aydın, Yrd.Doç.Dr.M.Fatih Çağlar, Doç.Dr. Ali Kara, 213, Nobel Yayınevi (Antenna Theory: Analysis and Desing, C.A. Balanis, 25). (Çeviri) 2 Çubukların Mukavemeti, Doç.Dr.Hilmi Luş, Prof.Dr.Uğur Ersoy, Doç.Dr.Erdem Canbay, Prof.Dr.S.Tanvir Wasti, 213, Boğaziçi Üniv. Yayınları. (Telif) 3 Gıda Biyoteknolojisi, Ed:Prof.Dr. Necla Aran, 213, Nobel Yayınevi. (Telif) 4 Yarıiletkenler ve Optoelektronik Uygulamaları, Prof.Dr.Haci Balkan, Prof. Dr.Ayşe Erol, 213, Seçkin Yayınları. (Telif) SAĞLIK BİLİMLERİ 5 Klinik Mikrobiyoloji Yöntemleri El Kitabı, 3. Baskı(dan çeviri), Cilt , Çev. Baş Ed.leri: Prof.Dr.Ahmet Başustaoğlu, Prof.Dr.Şinasi Taner Yıldıran, 213, Atlas Kitapçılık (Clinical Microbiology Procedures Handbook, Vol , 3rd Ed., Ed.in Chief: L.S. Garcia, Volume 1-2-3, 21). (Çeviri) 6 Küçük Hayvan Ultrasonografisi Atlası, Çev.Ed.: Prof.Dr.Deniz Seyrek- İntaş, 213, Medipres (Atlas of Small Animal Ultrasonography, D. Penninck, M.-A. d Anjou, 28) (Çeviri) 23

24 Tablo 12. TÜBA 214 yılı Kayda Değer Eser (Mansiyon) Ödüllerini Kazanan Eserler (devamı) SOSYAL BİLİMLER 7 Deneysel Psikoloji, 9. Basımdan Çeviri, Çev.ler: Prof.Dr.Nurhan Er, Uzm.Psk.Yalçın Akın Duyan, 214, Nobel Yayınevi (Experimental Psycgology, 9th Ed., B.H. Kantowitz, H.L.Roediger III, D.G.Elmes, 29). (Çeviri) 8 Eğitimde Yaratıcı Drama, 4. Baskı, Doç. Dr. Ömer Adıgüzel, 21, Pegem Akademi Yayınları. (Telif) 9 Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama, Der.ler: Doç. Dr. Mete Yıldız, Doç.Dr.Mehmet Zahid Sobacı, 213, Liberte Yayınları. (Telif) 1 Moreno'dan Bu Yana Psikodrama:Teori ve Pratikte Yenilikler, Çev.Ed.: Yrd.Doç.Dr.Nevzat Uçtum Muhtar, 213, Nobel Yayınevi (Psychodrama Since Monero: Innovations in Theory and Practice, Ed.s: P.Holmes, M.Karp, M. Watson, 24). (Çeviri) TEÇEP Temmuz-Aralık 214 Dönemi; Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri, 215 yılı için Akademi Üyeleri, Üniversite Rektörlükleri, Dekanlıkları, Bölüm Başkanlıkları ve Enstitü Müdürlükleri ile bilim kurumları ve bilimsel derneklere duyurularının yapılması amacıyla Eylül ayı içinde ilana çıkılması (afişlerin basılması, posta ile gönderilmesi, ağ sayfasında ilan edilmesi yoluyla) planlanmaktadır. TEÇEP 215 yılı uygulaması kapsamında son başvuru tarihi olarak Kasım 215 planlanmaktadır. Yapılan başvuruların alınması, ilk değerlendirilmelerinin Aralık 214 tarihinde yapılması planlanmaktadır. 24

25 Türkiye Bilimler Akademisi 23 Haziran 214 tarihli GEBİP ve TEÇEP Ödül Töreni 3.9. Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (GEBİP) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı, Türkiye Bilimler Akademisinin en çok önem verdiği programlardan biri olarak dikkat çekmektedir. Genç bilim insanlarını seçip değerlendirerek, seçilen genç bilim insanlarının Akademi bünyesinde geliştirilmesi, gelişmiş ülkelerin bilimcileri ile ortak projelerde buluşturulması amaçlanmaktadır. Bu yönüyle GEBİP, ülkemizdeki genç bilim insanlarının tüm dünyada ve özellikle Avrupa daki bilim insanları ile bütünleşmesine hizmet etmekte, böylece uluslararası alanda da üstün başarılarının devam etmesine destek olmaktadır. Program kapsamında, 214 yılı Ocak-Haziran döneminde yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmektedir: - GEBİP 213 yılı ödülleri, 212 yılı ödüllerinin-zorunlu gecikme nedeniyle- 213 yılında verilmiş olmasından dolayı, 214 Ödülleriyle birlikte bu sene verilmiştir. 213 ve 214 için toplam 153 aday başvurmuştur yılı ödülleri için 98 aday başvurusu bulunmaktadır. Yapılan ön değerlendirmede 98 başvurudan 92 sinin gerekli koşulları yerine getirdiği saptanmış ve Türkiye Bilimler Akademisi tarafından oluşturulan dört (4) GEBİP Alan Değerlendirme Komitesi, başvuruları bilim alanları çerçevesinde değerlendirmeye almıştır. 98 başvurunun bilim alanlarına göre dağılımı şöyledir: Doğa Bilimleri 26, Mühendislik Bilimleri 35, Sağlık Bilimleri 18, Sosyal Bilimler

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Hazırlayan: Strateji Geliştirme

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 1 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve mali saydamlığın sağlanması

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 GİRİŞ Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli

Detaylı

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU Ocak Haziran 2013 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ...

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN SUNUŞ 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek: 65. madde ile kurulan

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2014 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO ŞEKİL VE GRAFİKLER 4 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER 4 GRAFİKLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı