T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MENŞE KURALLARININ DIŞ TİCARETE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MENŞE KURALLARININ DIŞ TİCARETE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi"

Transkript

1 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MENŞE KURALLARININ DIŞ TİCARETE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi Hayrünnisa ÇULHA Ankara-2012

2 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MENŞE KURALLARININ DIŞ TİCARETE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi Hayrünnisa ÇULHA Tez Danışmanı Prof. Dr. Aykut KİBRİTÇİOĞLU Ankara-2012 ii

3 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MENŞE KURALLARININ DIŞ TİCARETE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı: Prof. Dr. Aykut KİBRİTÇİOĞLU Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı Prof. Dr. Aykut KİBRİTÇİOĞLU Prof. Dr. Serdar SAYAN Doç. Dr. Arzu AKKOYUNLU WİGLEY İmzası Tez Sınavı Tarihi iii

4 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu belge ile, bu tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağımı gösterdiğimi ayrıca beyan ederim. (02/07/2012) Tezi Hazırlayan Öğrencinin Adı ve Soyadı Hayrünnisa ÇULHA İmzası. iv

5 TEŞEKKÜR Danışman Hocam Sayın Aykut KİBRİTÇİOĞLU na oldukça uzun bir zaman alan çalışma sürecim boyunca bana gösterdiği anlayış ve sarfettiği emek için, Sayın Arzu AKKOYUNLU WİGLEY e ekonometri konusundaki yardımları için, Sayın Serdar SAYAN a teşvik edici ve olumlu yaklaşımı için çok teşekkür ederim. v

6 Yardım ve dualarıyla her an yanımda olan anneciğime ve babacığıma; ağabeyime; sabır ve anlayışı için biricik eşim Davut Çulha ya; Ahmet Alp ime ve Ayşe Ece me vi

7 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... ix TABLOLAR... xi ŞEKİLLER... xi 1. GİRİŞ MENŞE KURALLARININ EKONOMİK ETKİLERİ Kuramsal Literatür Ampirik Literatür Bölüm Özeti MENŞE KURALLARI VE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI Menşe Kuralları Pozisyon Değişikliği Kuralı Katma Değer Kuralı Teknik Kural Tercihli ve Tercihsiz Menşe Kuralları Tercihli Menşe Kuralları (Preferential Rules of Origin) Tercihli Olmayan-Tercihsiz Menşe Kuralları (Non-Preferential Rules of Origin) Menşe Kurallarının Yeknesaklaştırılması Çalışmaları: DTÖ ve AB Örnekleri Ürün ve Rejim Temelli Menşe Kuralları Ürün (eşya) Temelli Menşe Kuralları Rejim Temelli Menşe Kuralları Tolerans Kuralı (De minimis) Roll up Kümülasyon (cumulation) Yetersiz işlem ve işçilik tanımlamaları (insufficient working or processing) Geri ödeme (muafiyet) yasağı (no drawback) Sertifika yöntemleri (self-certification) Kümülasyon İkili kümülasyon (bilateral cumulation) vii

8 Çapraz Kümülasyon (diagonal cumulation) Tam Kümülasyon (full cumulation) TÜRKİYE İÇİN SEÇİLMİŞ BİR GRUP STA NIN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNE ETKİLERİNİN MENŞE KURALLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ Model Veriler Model Tahminleri Bölüm Özeti SONUÇ KAYNAKÇA ÖZET ABSTRACT EKLER viii

9 KISALTMALAR AB ABD DGÖ DTÖ EFTA GEKK Eurostat GB Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Dünya Gümrük Örgütü (World Customs Organization) Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization) Avrupa Serbest Ticaret Birliği (European Free Trade Association) Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (EGLS) Avrupa Komisyonu Resmi İstatistik Sitesi Gümrük Birliği (Customs Union) GTS Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (Generalized System of Preferences) HS MFN NAFTA Armonize Sistem (Harmonised System) En Çok Kayırılan Ülke (Most Favoured Nation) Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (North America Free Trade Agreement) PAAMK PAMK STA TL TÜİK Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu Serbest Ticaret Anlaşması (Free Trade Agreement) Türk Lirası Türkiye İstatistik Kurumu ix

10 Modelde ve grafiklerde kullanılan verilere ilişkin kısaltmalar dist pop rex rex_top rgdp rimp rimp_top rkur m Ülkeler arası uzaklık Ülke nüfusları Türkiye nin sekiz ülkeden her birine yaptığı reel tekstil ihracatı Türkiye nin sekiz ülkeye yaptığı toplam reel tekstil ihracatı Ülkelerin reel gayri safi yurtiçi hasıla düzeyleri Türkiye nin sekiz ülkenin her birinden yaptığı reel tekstil ithalatı Türkiye nin sekiz ülkenin tümünden yaptığı toplam reel tekstil ithalatı Reel efektif döviz kurları Menşe kuklası x

11 TABLOLAR Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Ampirik Literatür Menşe Kuralları Kısıtlayıcılık Endeksleri Menşe Kuralları Eşyanın Pozisyon Numarası Menşe Kuralları ve Yıllar Sabit Etkiler GEKK Tahmin Sonuçları GEKK Tahmin Sonuçları GEKK Tahmin Sonuçları ŞEKİLLER Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Menşe kurallarının ticaret yaratıcı ve bozucu etkileri Ticaret Yansıtması ve Gümrük Birlikleri Spagetti Kasesi: Türkiye Örneği Çapraz Kümülasyon Tam Kümülasyon Çek Cumhuriyeti-Türkiye Tekstil Ticareti Estonya-Türkiye Tekstil Ticareti Letonya-Türkiye Tekstil Ticareti Litvanya-Türkiye Tekstil Ticareti Macaristan-Türkiye Tekstil Ticareti xi

12 Şekil Şekil Şekil Şekil Polonya-Türkiye Tekstil Ticareti Slovakya-Türkiye Tekstil Ticareti Slovenya-Türkiye Tekstil Ticareti Türkiye- Sekiz Ülke Toplu Tekstil Ticareti xii

13 1. GİRİŞ 1947 yılında 23 ülke tarafından imzalanarak bir sene sonra yürürlüğe giren Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT), dünya ticaretinin yakın geçmişindeki korumacı eğilimleri ortadan kaldırmayı, dünya ticaretini serbestleştirmeyi, ticaret hacmini arttırmayı ve bunların bir sonucu olarak da temel ekonomik göstergelerde iyileşme sağlamayı amaçlıyordu. Anlaşma, ticari ilişkilerde ayırımcı olmama (en çok kayırılan ülke kuralı, most favoured nation (MFN)) ve karşılıklılık temel prensiplerine dayanıyordu ama getirilen bazı istisnalar bu temel prensiplerin bir açıdan havada kalmasına yol açtı. Anlaşmanın 24. maddesinde, gümrük birliği ve serbest ticaret anlaşmasının bağlayıcı tanımları yapılmış ve bu tanımlara sadık kalındığı sürece bu türden birleşmelerin engellenmeyeceği hükme bağlanmıştı. 1 Bunun yanında, 1979 yılında Tokyo Round sürecinde imzalanan Dayanak Hükmü (Enabling Clause) ile gelişmekte olan ülkelerle, gelir düzeyleri çok düşük olan en az gelişmiş ülkelere, taraf ülkelerce, diğer taraf ülkelere uygulama zorunluluğu bulunmaksızın ayrımcı ve lehte muamelede bulunulabileceği karara bağlanmış oldu. 2 Bu kararla beraber ülkelerin tek taraflı olarak tanıdıkları tarife tercihleri sistemi kalıcı bir nitelik kazanmış oluyordu. Getirilen bu istisnalar, zaten dış ticaret hacimlerini büyütme eğiliminde olan ülkeleri artan biçimde bu türden ekonomik birliktelikler oluşturmaya yöneltti. Gümrük birlikleri ve serbest ticaret anlaşmalarının sayısında ciddi artışlar oldu yılında 1 GATT, Bölüm III, Madde XXIV(5), XXIV(8). 2 Karar, 28 Kasım 1978, (L/4903), WTO Legal Texts.

14 GATT ın yürürlüğe girmesinden 1994 yılında Uruguay Round ile Dünya Ticaret Örgütü nün (DTÖ) kurulmasına kadar geçen 46 yıllık dönemde toplam 124 bölgesel ticaret anlaşması (gümrük birlikleri ve serbest ticaret anlaşmaları) imzalanırken, bu sayı 1995 den günümüze kadar gelen sürede 250 yi bulmuştur. 3 GATT ile beraber tesis edilen sistem, yapı olarak bu türden istisnai düzenlemelerle çok da bağdaşacak bir özellik taşımamasına rağmen, gümrük birlikleri ve serbest ticaret anlaşmalarına dayalı ticari ilişkiler neredeyse sistemin esası haline geldi. Gümrük birlikleri ve serbest ticaret anlaşmalarının sayısındaki artışlar, dış ticaret sisteminde bazı yeni etkiler meydana getirdi ve bu etkiler yeni düzenleme ve tedbirlere yol açtı. Bu türden birleşmelerle ortaya çıkan ilk sorun birleşmelerin varlıklarının tüm dünya ticaret sistemi içindeki yerinin nasıl korunacağı ve sürdürüleceği ile ilgiliydi. Bir grup ülkenin kendi aralarındaki ticareti arttırmak ve birbirlerine dünyanın geri kalanının eşit derecede yararlanamayacağı fırsatlar sağlamak üzere kurdukları ticari bir bütünleşmenin sürdürülebilmesi, dünyanın geri kalanından ayrı biçimde sağlanan faydaların, daha doğru bir ifadeyle ayrıcalıkların da sürdürülebilmesine, tersinden söylenecek olursa faydalanıcı ülkelerin anlaşmaya taraf ülkeler olarak kalmasına bağlıydı. Gümrük birlikleri ve serbest ticaret anlaşmaları, bu sorunu kendi yapılarına has biçimlerde çözüme kavuşturmuşlardı. 3 WTO,

15 Gümrük birlikleri, GATT da tanımlandığı şekliyle, iki ya da daha fazla gümrük bölgesinin bir tek gümrük bölgesi haline dönüştürülmesi ve böylece birlik bölgesini oluşturan ülkeler arasındaki ticarette veya en azından bu bölge menşeli ürünlerin ticaretinde vergilerin ve ticareti kısıtlayıcı diğer düzenlemelerin kaldırılması ve bu vergilerin ve diğer düzenlemelerin birliğe dâhil olmayan bölgelerle yapılan ticarette birlik üyelerinin her biri tarafından uygulanması dır. 4 Bu tanımda gümrük birliklerinin öne çıkan özelliği, üyeleri arasında ticareti kısıtlayıcı her türlü düzenlemelerin kaldırılması ve bu düzenlemelerin birlik dışındaki ticarette üye ülkelerin her biri tarafından uygulanmaya devam edilmesinin öngörülmesidir. Bu şekilde, üye ülkeler birbirlerine fayda sağlamaya ve bu faydayı birlik içinde tutmaya devam edeceklerdir. Gümrük birliklerinde geçerli olan ortak ticaret politikası nın (common trade policy) bir parçası olan ortak dış tarife (common external tariff) birliğe dâhil olan ülkelerin birlik dışındaki ticaretlerinde uygulayacakları kısıtlayıcı ticari düzenlemelerden biridir. Ortak dış tarife uygulamakla birliğe dâhil ülkeler, kendi aralarında sıfırladıkları tarifeleri birlik dışında ortak biçimde uygulamaya devam ederler ve böylece aksi durumda ortaya çıkacak olan ticaret yansıtması (trade deflection) olgusunun önüne geçmeyi amaçlarlar. Ticaret yansıtması, birlik içinde sıfırlanan ancak birlik dışında devam ettirilen tarifelerin, birliğe dâhil ülkeler tarafından birlik dışındaki ticarette tekdüze biçimde uygulanmadığı takdirde, birliğe ihracat yapmak isteyen üçüncü ülkenin, birlik dışına en az tarifeyi uygulayan ülkeye ihracat yapması ve birlik içinde oluşturulan tarife avantajının zarar görmesi olarak özetlenebilir. 4 GATT, Bölüm III, Madde XXIV(8). 3

16 Serbest ticaret anlaşmaları ile kurulan serbest ticaret alanlarında, gümrük birliklerindeki gibi ortak dış tarife uygulanması zorunluluğu yoktur. Ancak yine de serbest ticaret alanı, kendisini ticaret yansıtmasına karşı korur ve anlaşmanın sağladığı faydaların, yani ayrıcalıkların anlaşmaya taraf ülkeler arasında kalmasını mümkün kılar. Bir serbest ticaret bölgesinde, ticarete konu eşyanın anlaşmanın tarafı olan ülkede mi üçüncü ülkede mi üretilmiş olduğunun tespiti, serbest ticaret bölgesinde ticaret yansıtmasından korunmanın yöntemidir. Eşyanın hangi ülkede üretilmiş olduğunun tespiti taraf ülkelere, yaptıkları ticarette imzaladıkları serbest ticaret anlaşmasının hükümlerini uygulayıp uygulamayacaklarını, yani tercihli tarifenin geçerli olup olmayacağını söyler. Buna göre üçüncü ülkede üretilmiş olduğu anlaşılan bir eşya, taraf ülkeden ihraç ediliyor olsa da ithal ülkesi tarafından (kendi belirlediği kurallar doğrultusunda) vergilendirilecektir. Eşyanın hangi ülkede üretildiğinin ve buna göre eşyanın serbest ticaret anlaşmasının hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağının tespiti, serbest ticaret anlaşmasında yer alan menşe kuralları (rules of origin) ile yapılır. Serbest ticaret anlaşmasının belli bir eşya için hükmettiği menşe kurallarına uyularak üretilmiş eşya, serbest ticaret bölgesinde bu eşya için öngörülmüş tercihli tarife oranından yararlanma hakkını kazanır. Ancak ilerleyen bölümlerde de görüleceği gibi menşe kuralları, sadece yapılan ticaretin serbest ticaret anlaşmasının kapsamına girip girmediğine, dolayısıyla ihracatçının tarife tercihinden tercihli tarifeden, tarife kolaylığındanyararlanıp yararlanamayacağına dair tespitin yapılmasını sağlayan, bu yönüyle de serbest ticaret bölgesini ticaret yansıtmasından koruyan basit bir araç değildir. Bunun çok ötesinde, bir serbest ticaret anlaşması oluşturulurken belirlenecek menşe 4

17 kurallarından yatırım tercihleri, üretim süreçleri, rekabet gücü gibi pek çok temel ekonomik değişken etkilenir. Bu yönüyle menşe kuralları, politik bir tercih konusudur ve ülkelerin dış ticaretleri üzerinde belirleyici etkide bulunma potansiyelleri olan ve uluslararası ticaretin profilini ciddi biçimde şekillendirmeye yarayacak araçlardır. Son yıllarda özellikle 1994 Uruguay Round dan sonra- serbest ticaret anlaşmalarının sayısında gözlenen hızlı artışlar dikkatleri bu anlaşmaların içerdiği menşe kuralları üzerine yoğunlaştırmıştır. Menşe kurallarının dış ticarete ne yönde etkilerde bulunduğu, nasıl düzenlendikleri, dış ticaretin şekillendirilmesinde nasıl bir belirleyici rol oynadıkları, sanıldığı gibi ticaretin serbestleşmesine katkıda bulunan araçlar mı oldukları 5 yoksa tam tersine ticareti engelleyici yapılarının mı ağır bastığı gibi konularda yazılmış pek çok makale ve araştırma ile konu incelenmektedir. Türkiye, en fazla ticaret yaptığı partneri olan Avrupa Birliği (AB) ile ticari ilişkilerini 1996 yılından beri tarafı olduğu Gümrük Birliği (GB) düzleminde yürütse de, GB ye taraf olmaktan kaynaklanan yükümlülükleri arasında, AB ülkelerinin üçüncü ülkelerle imzaladıkları serbest ticaret anlaşmalarını (ticaret sapması yaratmamak için) imzalamak vardır. Hâlihazırda Türkiye nin bu yükümlülüğü doğrultusunda imzaladığı 16 adet serbest ticaret anlaşması (STA) yürürlüktedir. 6 5 Menşe kurallarının kendiliklerinden serbest ticarete katkıda bulunan araçlar olarak değerlendirilmesi daha ilk bakışta doğru olamayacağı anlaşılabilecek bir yorumdur. Serbest ticaret anlaşması ya da gümrük birlikleri gibi tercihli ticaret esasına dayanan sistemlerden bağımsız olarak değerlendirildiğinde menşe kuralları açıkça malların serbest dolaşımının önünde bir engeldir. Menşe kuralları ancak tercihli ticaret anlaşmaları ile birlikte değerlendirildiklerinde, ticaretin serbestleştirilmesi amacıyla oluşturulan bu anlaşmaların amaçlarına iyi hizmet etmeleri doğrultusunda kullanılan araçlar olmaları sebebiyle serbest ticarete katkıda bulunan birer enstrüman olarak kabul edilebilirler. 6 WTO,

18 Bu tezin konusunu, Türkiye nin imzaladığı STA larda yer alan menşe kurallarının Türkiye nin dış ticaretine ne yönde etkilerde bulunduğunun incelenmesi oluşturacaktır. Türkiye nin GB ye taraf olmaktan kaynaklanan yükümlükleri çerçevesinde, 2004 yılında AB ye giren on ülkeden sekizi ile 7 (Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya) imzalanarak 1997 ila 2000 yılları arasında farklı tarihlerde yürürlüğe giren ve bu ülkelerin 2004 yılında Birliğe üye olmalarıyla karşılıklı olarak feshedilmiş bulunan STA ların menşe kuralları bağlamında Türkiye nin bu ülkelerle olan ticaretine ne yönde etkilerde bulunduğu araştırılmaya çalışılacaktır. 8 Belirlenen bu süreç içinde gerçekleşen ticari hareketlerde dikkate alınması gereken önemli bir husus bulunmaktadır. Bu ülkelerle imzalanan STA lar bazı ürün grupları için tarife oranlarında tedrici bir azalma öngörmüş, anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte yapılacak belli bir indirimin ardından bir süre sonra tarifelerin tamamen sıfırlanmasını hükme bağlamıştır. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yıl yapılan ilk tarife indirim oranının ardından tedrici sıfırlanma süresi anlaşmalarda en fazla üç yıl olarak belirlenmiştir. 9 Bu durum, yapılacak analizi kolaylaştırmaktadır. Çünkü incelenen 7 Bu on ülkeden geri kalan ikisi Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta dır. Türkiye nin bu ülkelerle yapılmış bir serbest ticaret anlaşması olmadığı için bu iki ülke çalışmada dikkate alınmayacaktır. 8 Anlaşmaların yürürlüğe girme tarihleri şöyledir: Çek Cumhuriyeti-3 Ekim 1997; Estonya-1 Temmuz 1998; Letonya-1 Temmuz 2000; Litvanya-1 Mart 1998; Macaristan-1 Nisan 1998; Polonya-1 Mayıs 2000; Slovakya-1 Eylül 1998; Slovenya-1 Haziran Anlaşmalarda böyle bir süre belirlenmesinin temel nedeni iç piyasayı rekabete karşı korumaktır. Anlaşmalar incelendiğinde vergi indirimi için belirlenen sürenin menşe kurallarının katılığıyla paralellik arzettiği görülecektir. Taraf ülkenin daha rekabetçi olduğu sanayi ürünlerinde hem menşe kuralları daha katı belirlenmiş, hem de vergi indiriminin süresi uzatılmıştır. 6

19 Anlaşma metinleri en geç 2002 yılı ile birlikte tarifelerin tamamen sıfırlanmış olmasını hükmetmektedir. Bu da zaten en fazla üç yıl içinde peyderpey indirime gidilmiş olan vergilerin 2002 yılının başından itibaren ticareti etkileyecek bir unsur olmaktan çıktığı anlamına gelir. Bunu izleyen 2004 yılı ise bahse konu sekiz ülkenin AB üyesi olduğu ve GB ye dâhil oldukları, dolayısıyla ticaretimizin menşe kurallarından bağımsız olarak yürümeye başladığı yıldır. Bu durumda ele aldığımız dönem içinde vergi oranlarının sıfırlanmasının ardından ticareti belirleyecek tek unsur (anlaşmalar açısından) menşe kurallarıdır. Böylece, yapılacak analizin ticareti etkileyen diğer unsurlardan asgari düzeyde etkilenerek menşe kuralları üzerinde odaklanmasının kolaylaştığı düşünülmektedir. Çalışmada ticarete konu olan eşya grubu olarak Tarife Cetvelinin Bölümünde yer alan tekstil ürünleri seçilmiştir. Bunun en önemli sebebi tekstil ürünlerinin sekiz anlaşmaya konu tek ortak ürün grubu olmasıdır. Tekstil ürünlerinin seçilmesi bazı avantajları da beraberinde getirmiştir. Menşe kurallarının taraf ülkelerin rekabetçi özelliklerinin baskın olduğu ürün grupları için daha katı biçimde belirlendiğinden bahsetmiştik. Tekstil ürünleri de Türkiye nin nispi rekabet gücünün yüksek olduğu bir ürün grubudur. Çalışmanın cevabını aradığı sorunun menşe kurallarının ticaret (tekstil ticareti) üzerinde nasıl etkide bulunduğu sorusu olduğu düşünüldüğünde, ticaretinde menşe kurallarının etkisinin arandığı eşya grubunun da menşe kurallarının 10 Türk Gümrük Tarife Cetveli, Dünya Gümrük Örgütü bünyesinde uluslararası ticarete konu eşyaların sınıflandırılmasında yeknesaklığı sağlamak amacıyla tarihinde yürürlüğe giren ve örgüte üye ülkelerin ulusal tarife cetvellerinin temelini oluşturan Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi ne uygun olarak tarihinde 474 sayı ile kabul edilen "Türk Gümrük Tarife Cetveli Hakkında Kanun" a dayanılarak her yıl Bakanlar kurulu tarafından yenilenerek kabul edilen ulusal, eşya ve ekonomik değer (gümrük vergisi oranları) sınıflandırma indeksidir. ( ). 7

20 nispeten katı biçimde belirlendiği, taraflardan en az biri için hassas ürün kategorisinde bulunan, yani yapılacak ticaretin tek yönlü olarak artması durumunda taraf ülkenin iç sanayiini gelişmekten alıkoyacak bir üstünlüğe sahip ürünlerden oluşması daha açıklayıcı sonuçlar verebilecektir. İkinci bölümde menşe kurallarına ilişkin kuramsal ve ampirik literatür ele alınacaktır. Menşe kurallarının ekonomik etkilerinin ele alındığı çalışmalar nispeten yakın zamanlara dayanmaktadır ve bu konudaki literatür çok da kapsamlı değildir. Yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA) ve AB (Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu) temellidir. Türkiye nin taraf olduğu STA lardaki menşe kurallarının ekonomik etkilerine ilişkin ise, benim araştırmalarıma göre, şu ana kadar yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Bu bölümde konuya ilişkin olarak yapılan çalışmaların seçilen modeller ve elde edilen sonuçlar açısından incelenmesinin tezimizde oluşturacağımız modelin daha açıklayıcı biçimde tanımlanması ve konunun başka hangi perspektiflerden ele alınabileceği ile ilgili olarak fikir verilebilmesi bakımından faydalı olacağı düşünülmektedir. Üçüncü bölüm, menşe kurallarının içeriği, tercihli-tercihsiz, rejimürün temelli menşe kuralları, menşe kurallarının esnetilmiş bir versiyonu olarak kümülasyon gibi konuya ilişkin temel kavramsal altyapıya ayrılmıştır. Dördüncü bölüm modelin kurulduğu ve menşe kurallarının etkilerinin ampirik olarak araştırıldığı bölüm olarak planlanmıştır. Tezin son bölümünde çalışmanın genel bir değerlendirmesine yer verilecektir. 8

21 2. MENŞE KURALLARININ EKONOMİK ETKİLERİ Bu bölümde, menşe kurallarının ekonomik etkilerine yönelik olarak yapılan az sayıdaki kuramsal ve ampirik çalışmalara değinilecektir. Bu konudaki kuramsal literatür, menşe kurallarının serbest ticaret anlaşmalarının ticaret saptırıcı ve ticaret yaratıcı etkilerini güçlendirici ya da zayıflatıcı yönlerini, üretim ve yatırım süreçleri üzerindeki ve kısa-uzun dönemde ve tam ya da eksik rekabet koşulları altındaki etkilerini inceleyen çalışmaları içermektedir. Ampirik literatür kapsamında yapılan çalışmalar ise genel olarak belli yöntemler izlenerek kuralların toplam ticaret akışı üzerindeki etkilerinin incelenmesine ya da menşe kurallarına uyum sağlamanın maliyetinin hesaplanmasına yöneliktir. 2.1 Kuramsal Literatür Menşe kurallarının etkilerinin kuramsal olarak incelendiği çalışmalar genel olarak serbest ticaret anlaşmalarının ticaret yaratıcı (trade creation) ve ticaret saptırıcı (trade diversion) etkileri üzerinden giderek, bu etkilerin menşe kuralları tarafından nasıl güçlendirildiğine veya zayıflatıldığına ve böylece bu kuralların üretim ve yatırım süreçlerini, rekabet gücünü ve refahı nasıl etkilediklerini inceleyen çalışmalardır. Serbest ticaret anlaşmalarının ticaret yaratıcı etkisi, anlaşma ile düşürülen tarife oranlarının eşya fiyatlarını da aynı yönde değiştirmesiyle hem tüketicilerin hem de üreticilerin bu düşük fiyat avantajından yararlanmaları (bir başka ifadeyle ülkenin ucuz ithalat karşısında pahalı yerli üretimini azaltması ve ticaretin artması) anlamına 9

22 gelirken ticaret saptırıcı etki, tercihli tarifeden yararlanmak için daha önceleri daha düşük maliyetle üçüncü ülkelerden yapılan ticaretin yüksek maliyetlere rağmen serbest ticaret alanına kayması demektir. Menşe kuralları bu etkileri iki yönden güçlendirebilir (ya da zayıflatabilir). İlk olarak menşe kurallarının varlığı firmaları (üreticiler ya da ithalatçıları) tercihli tarife avantajı yüzünden bu kuralları karşılayarak serbest ticaret bölgesinde kalmak için yüksek maliyetli olmasına rağmen bölge menşeli eşya alımına yöneltebilir. Bu durum, serbest ticaret bölgesinden beklenen refah arttırıcı etkiden uzaklaşılması anlamına gelir. Bir başka etki ise menşe kurallarının oldukça katı olması halinde ortaya çıkar. Bu durumda firmalar, karşılanamayacak derecede katı olarak düzenlenmiş kuralları yerine getirmek için uğraşmaktansa tercihli tarife avantajından vazgeçerek herhangi bir üçüncü ülkeyle ticarette uygulanacak MFN kuralının diğer bir ifadeyle DTÖ nün belirlediği vergi oranlarından ticaret yapmaya razı olurlar 11. Böyle bir sapma, menşe kurallarını karşılamanın maliyetinin tercihli tarife avantajından çok daha yüksek olduğu koşullarda ortaya çıkabilir. Bu durum, menşe kurallarını ele alan kuramsal çalışmalar içinde temel nitelikte sayılabilecek olan Krueger (1993) te Meksika, Kanada ve ABD arasındaki NAFTA da yer alan menşe kurallarının Meksikalı üreticilerin Amerikan pazarlarına yaptıkları ihracata etkileri için örneklendirilmiştir. 11 Gretton ve Gali (2005). 10

23 Krueger e (1993) göre, menşe kuralları serbest ticaret anlaşmalarında ekonomik etkinsizlik 12 yaratma eğilimindedirler. Buna göre ekonomik etkinlik, kaynakların daha yüksek katma değer (uluslararası fiyatlara göre hesaplandığında ) üretecek şekilde bir araya getirilmesi durumu olarak ifade edilmiştir. Bu tanıma göre menşe kuralları, kaynakların daha fazla katma değer ortaya çıkaracak şekilde bir araya getirilmesine engeldir. Örneğin bir serbest ticaret anlaşması akdedilmesi ile üçüncü ülkeler için -taraf ülke lehine olacak şekilde- bir tarife yükü getirilmemiş olsa bile (üçüncü ülke menşeli girdiler gümrük vergisine tabi tutulmamış olsa bile) girdi temininin daha düşük maliyetli üçüncü ülke yerine daha yüksek taraf ülkeden yapılması yönünde bir eğilim oluşur. Bunun sebebi üretimin ardından yine serbest ticaret bölgesindeki bir taraf ülkeye ihraç edilecek eşyaya menşe statüsü kazandırma amacıdır. Burada menşe kurallarının hem girdi ithali hem de nihai ürün ihracında taraflar arasındaki ticareti arttırdığı, ancak bunun ekonomik olarak etkin olmayan şekilde gerçekleştiği görülmektedir. Krueger (1993), Amerika, Meksika ve Kanada arasında imzalanan NAFTA için en sorunlu konularından birinin bu olduğunu belirtmektedir. Buna göre, menşe kuralları dünya piyasalarına göre yüksek maliyetli Amerikan sanayiini bir biçimde Meksika piyasalarında koruma altına almaktadır. Böylece Meksikalı üreticiler, Amerikan sanayiinin bu ülkede korunma düzeyi ne kadar yüksekse Amerikan menşeli girdiye dünya fiyatlarına nispetle o kadar fazla ödeme yapacaklardır. Krueger bu durumun yanlış bir biçimde serbest ticaret anlaşmalarının taraflar arasındaki ticaret yaratıcı 12 Krueger çalışmanın başında ekonomik etkinlik ve ekonomik refah kavramlarına açıklık getirmiş, ekonomik etkinlikteki artışın her zaman refahı arttıracağını, ancak bir azalmanın refahı arttırabileceğini ya da azaltabileceğini ifade etmiştir. 11

24 Ticaret yaratıcı etki Ticaret saptırıcı etki etkisi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, ticaretteki artışın sadece menşe kurallarını karşılama kaygısından kaynaklandığını ifade etmektedir. Menşe kurallarının katılığının serbest ticaret anlaşmalarının yapısındaki ticaret yaratıcı ve saptırıcı etkileri ne şekilde yönlendirebileceği, Inama (2009) da grafiksel biçimde açıklanmıştır. Şekil Menşe kurallarının ticaret yaratıcı ve bozucu etkileri Menşe kurallarının katılığı Menşe kurallarının katılığı Kaynak: Inama (2009). Şekil den de anlaşılacağı gibi, menşe kurallarının serbest ticaret alanlarında yarattığı etkilerine ilişkin genel kabul, bu kuralların varlığının ticaret yaratıcı etkiyi azalttığı yönündedir. Bu durum soldaki şekilde gösterilmektedir. Buna göre menşe kurallarının katılığı arttıkça ticaret yaratıcı etki azalmakta, katılık azaldıkça ticaret yaratıcı etki artmaktadır. Ticaret yaratıcı etki taraf ülkelerden yapılan düşük maliyetli ithalatın artması ile yüksek maliyetli yurtiçi üretimin azalması olduğundan, 12

25 menşe kuralları katılaştıkça kuralları karşılamanın maliyeti artacak ve beklenen düzeyde ucuz ithalat gerçekleşemeyecektir. Kuralların katılığının artması ticaret saptırıcı etkiyi, kuralları karşılamanın maliyetinin tercihli tarifeden yararlanma avantajıyla başabaş olduğu noktaya kadar arttıracaktır. Ancak bu noktadan sonra tercihli tarifeden yararlanmanın maliyetini karşılamak tercihli olmayan tarifeyi (MFN) ödemekle aynı anlama gelecektir. Yani ticaret erbabı için tarife avantajı, menşe kurallarının karşılanması sırasında katlanılan maliyetle ortadan kalkmış olacağından, menşe kurallarının bu noktadan sonra tercihli ticaret ile tercihli olmayan ticaret arasındaki farkı bertaraf ettiği söylenebilir. Menşe kurallarının katılığının arttırılmasının refah üzerinde nasıl bir etkide bulunduğuna ilişkin bir çalışma Duttagupta ve Panagariya ya (2007) aittir. Buna göre menşe kurallarının girdi fiyatları üzerindeki etkisi yeterince bağlayıcı değilse, bağlayıcılığın yani kuralların katılığının artması refahı arttıracaktır. Menşe kurallarının serbest ticaret anlaşmaları üzerindeki etkileri, bu konudaki literatürde varılan sonuçları çalışmasının başında kurallar halinde sıralayarak özetleyen Krishna (2006) da ele alınmıştır. Buna göre menşe kurallarının serbest ticaret alanları üzerinde oluşturduğu etkiler bakımından ilk kural, bunların bir sanayi dalını serbest ticaret anlaşmalarının sonuçlarından izole edeceği ve bu sanayide kullanılacak girdiler için gizli bir korumacı yapı doğurabileceğidir. İkinci kural menşe kurallarının şeklinin ya da tanımının bu kuralların doğuracağı etkiler bakımından belirleyici bir rolü olduğudur. Burada kastedilen, önceki bölümlerde ele 13

26 aldığımız farklı kural tanımlamalarının (pozisyon değişikliği, katma değer ya da teknik kural gibi) kuralların doğuracağı etkileri de değiştirebileceğidir. Üçüncü kural zamanın kuralların etkileri üzerinde belirleyici olduğudur. Menşe kurallarının beklenen etkilerini doğurması zaman alacaktır. Kısa dönemli etkiler daha çok ticaret akımları üzerinde gerçekleşirken, uzun dönemli değişiklikler yatırım kararları üzerinde oluşur. Dördüncü ve son kural ise menşe kurallarının katılığının daha düşük değil daha yüksek ithalata yol açtığıdır. Çalışmada bu kuralın altı, ticareti daha doğrusu ihracatı arttırmak üzere oluşturulan serbest ticaret anlaşmalarında yer verilen menşe kurallarının beklentilerin tersi yönde sonuçlar doğurabileceği uyarısıyla çizilmiştir. Krishna ve Krueger in 1995 tarihli çalışmaları Krishna (2006) da varılan sonuçları destekleyen bir altyapı hazırlamaktadır. Krishna ve Krueger (1995), menşe kurallarının tanımlanmalarının ticarete etkileri bakımından birbirinden farklı sonuçlar doğuracağını belirtmektedirler. Menşe kurallarının katma değer kuralına göre fiyat ve maliyet esasına göre tanımlandığında nasıl etkiler yapacağı tam ve eksik rekabet koşullarına göre çeşitli varsayımlar yapılarak incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre tam rekabet koşulları altında uzun dönemde kapasite kısıtı yokken- menşe kurallarının fiyat ya da maliyet esasına göre tanımlanması ararsında fark yokken, kısa dönemde kapasite kısıtı bu ikisi arasında maliyetler bakımından farklılık meydana getirir ve eksik rekabet koşulları altında belli bir düzeye kadar katı menşe kuralları hasıla düzeyini arttırması ve fiyatları düşürmesi bakımından refah arttırıcıdır. 14

27 Menşe kurallarının tanımlanmasının üreticilerin üretim süreçleri üzerinde nasıl etkide bulunduğuna ve üreticilerin menşe kurallarını karşılamak için nasıl bir girdi işleme sürecine gideceklerine dair bir çalışma Falvey ve Reed (1998) de yapılmıştır. Falvey ve Reed çalışmalarında, birbirine bağlı ve ayırt edilebilir aşamalardan ve tek bir aşamadan oluşan ve farklı ülkelerde gerçekleştirilen iki farklı üretim süreci için her bir menşe tanımlamasına göre (pozisyon değişikliği, katma değer ve teknik kurala göre) üreticilerin nasıl bir üretim yöntemi geliştireceklerini ve menşe ülkenin nasıl belirleneceğini araştırmışlardır. 2.2 Ampirik Literatür Menşe kurallarının ekonomik etkilerine yönelik olarak yapılan ve bu tezin hazırlanma sürecinde karşılaşılan en eski tarihli çalışma, menşe kurallarının karşılanmasına yönelik maliyetlerin (gerek firmalar gerekse gümrük idarelerince karşılaşılan) hesaplanmasından yola çıkarak kuralların etkilerinin araştırıldığı Jan Herin in 1986 tarihli çalışmasıdır. Herin, çalışmasında 1984 yılı için 13 AT, Avusturya, Finlandiya, Norveç, İsveç ve İsviçre den oluşan bir ülkeler grubuna ait Tokyo Turu sonrasında ve öncesinde belirlenen nihai ve baz MFN oranlarını (ad valorem), ithalat rakamlarını ve o tarihte yürürlükte olan nomanklatüre göre sanayi ürünlerine ilişkin verileri kullanarak EFTA ve AT ülkeleri arasındaki tarife farklılıklarını hesaplamış, hesaplanan bu değerleri yılında Avrupa Topluluğu Benelüx ülkeleri, İtalya, Fransa, Almanya, Danimarka, İrlanda, İngiltere ve Yunanistan dan oluşuyordu. Avusturya, Finlandiya ve İsveç o tarihte EFTA üyesiydiler. 15

DÜNYA TİCARETİNDEKİ GELİŞMELERİN ÜLKEMİZ MENŞE MEVZUATINA ETKİSİ: PAN-AVRUPA-AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYONU SİSTEMİ ÖRNEĞİ

DÜNYA TİCARETİNDEKİ GELİŞMELERİN ÜLKEMİZ MENŞE MEVZUATINA ETKİSİ: PAN-AVRUPA-AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYONU SİSTEMİ ÖRNEĞİ T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü DÜNYA TİCARETİNDEKİ GELİŞMELERİN ÜLKEMİZ MENŞE MEVZUATINA ETKİSİ: PAN-AVRUPA-AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYONU SİSTEMİ ÖRNEĞİ Uzmanlık Tezi

Detaylı

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir?

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? BÖLÜM XV: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? İkinci Dünya Savaşı sonrasında, dünyada barışı sürekli kılmak amacıyla, uluslararası

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ 1 MİSYONUMUZ Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi

Detaylı

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ. ve TÜRKİYE DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ. Editörler : Dr. M. Sait AKMAN Şahin YAMAN

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ. ve TÜRKİYE DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ. Editörler : Dr. M. Sait AKMAN Şahin YAMAN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ ve TÜRKİYE Editörler : Dr. M. Sait AKMAN Şahin YAMAN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ ve TÜRKİYE Aralık 2008

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ TARIM MÜZAKERELERİ, AB VE TÜRKİYE NİN POZİSYONLARI. Uzmanlık Tezi.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ TARIM MÜZAKERELERİ, AB VE TÜRKİYE NİN POZİSYONLARI. Uzmanlık Tezi. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ TARIM MÜZAKERELERİ, AB VE TÜRKİYE NİN POZİSYONLARI Uzmanlık Tezi Ceren AYDIN TARIM VE BALIKÇILIK DAİRESİ Mayıs 2004 ANKARA ÖZET Dünya Ticaret Örgütü

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU

DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 21, Sayı : 76, ss. 1-30 DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU Taylan KIYMAZ 1 Ahmet ŞAHİNÖZ 2 Özet Uluslararası finans kurumları aracılığıyla ve Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

Rapor No. 85830-TR AB-TÜRKIYE. Gümrük Birligi Degerlendirmesi. 28 Mart 2014. Resmi olmayan çeviridir. Bilgi amaçlıdır.

Rapor No. 85830-TR AB-TÜRKIYE. Gümrük Birligi Degerlendirmesi. 28 Mart 2014. Resmi olmayan çeviridir. Bilgi amaçlıdır. Rapor No. 85830-TR AB-TÜRKIYE Gümrük Birligi Degerlendirmesi 28 Mart 2014 Resmi olmayan çeviridir. Bilgi amaçlıdır. AB-Türkiye Gümrük Birliği Değerlendirmesi PARA BİRİMLERİ VE KARŞILIKLAR (28 Şubat 2014

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI UZMANLIK TEZİ Sevin SEVİNÇ ÜNSAL Ankara - 2007 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.....i

Detaylı

GİRİŞ Gümrük Birliği nin en temel özelliği üye ülkelerin kendi aralarındaki ticarette hiçbir şekilde miktar ve gümrük vergisi kısıtlamalarının bulunmaması ve üçüncü ülkeler ile ticaretlerinde de ortak

Detaylı

YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ. Emrah DOĞAN. (Yüksek Lisans Tezi)

YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ. Emrah DOĞAN. (Yüksek Lisans Tezi) TÜRKİYE DE CARİ AÇIK SORUNUNUN YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Emrah DOĞAN (Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir, 2014 TÜRKİYE DE CARİ AÇIK SORUNUNUN YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Emrah DOĞAN

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

TÜRKİYE'DE İMALAT SANAYİNDEKİ FİRMALARIN PERFORMANSI İLE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ. Özet

TÜRKİYE'DE İMALAT SANAYİNDEKİ FİRMALARIN PERFORMANSI İLE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ. Özet TÜRKİYE'DE İMALAT SANAYİNDEKİ FİRMALARIN PERFORMANSI İLE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ Araş.Gör. Cihan KIZIL * Doç.Dr. Fuat ERDAL Özet Bir ülke mal ve hizmetlerinin uluslararası rekabet gücünün göstergelerinden

Detaylı

Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele

Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email: information@eurofound.europa.eu - website: www.eurofound.europa.eu

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi?

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Hasan Kaymak 1. Giriş Başlıktaki soru, özellikle gerekli mi kısmı itibariyle, sanki zaten cevabı bilinen bir konu imiş gibi

Detaylı

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOHA KALKINMA GÜNDEMİ MÜZAKARELERİNDE SON DURUM VE GELECEĞE DÖNÜK BEKLENTİLER:

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOHA KALKINMA GÜNDEMİ MÜZAKARELERİNDE SON DURUM VE GELECEĞE DÖNÜK BEKLENTİLER: T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Çok Taraflı Ticari İlişkiler-1Dairesi Ekim 2010 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOHA KALKINMA GÜNDEMİ MÜZAKARELERİNDE SON DURUM VE GELECEĞE DÖNÜK

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular İçindekiler I- Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi... 1 II- Finansal İstikrar... 13 III- TCMB Döviz Kuru Politikası ve Rezerv Yönetimi... 16 IV- Emisyon... 28 V- Sermaye ve Hissedarlık

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ 1 2 İçindekiler Tablosu 1 ŞEKİL DİZİNİ... 4 2 TABLO DİZİNİ... 6 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 7 4 GİRİŞ... 9 5 İNOVASYON NEDİR?... 12 5.1 İNOVASYONUN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ... 14 5.2 YAPILMIŞ FARKLI İNOVASYON ÖLÇÜMLERİ...

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 121 AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ Halil SAVAŞ Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Değişen dünyada, küreselleşme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI İÇİN RUSYA PAZARI

TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI İÇİN RUSYA PAZARI TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI İÇİN RUSYA PAZARI -DURUM TESPİTİ VE STRATEJİK ÇIKARIMLAR- İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2006 ÖNSÖZ Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜNÜ ANLAMAK Leyla DOLUN Kıdemli Uzman GA-04-4-12 D.T.Ö ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN 2004 ANKARA Yerleşim- Cenevre,İsviçre Kuruluş tarihi- 1 Ocak 1995 Kuruluşu-

Detaylı