EN İYİ ŞEKLİ ORTAYA KOYUNUZ: ÇİZGİ GRAFİKLERİ VE SAÇILIM DİYAGRAMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EN İYİ ŞEKLİ ORTAYA KOYUNUZ: ÇİZGİ GRAFİKLERİ VE SAÇILIM DİYAGRAMLARI"

Transkript

1 Klinik Kimyanın Bilimsel Yazı Yazma Kılavuzu EN İYİ ŞEKLİ ORTAYA KOYUNUZ: ÇİZGİ GRAFİKLERİ VE SAÇILIM DİYAGRAMLARI Thomas M. Annesley* Michigan Üniversitesi Sağlık Sistemi, Ann Arbor, MI. Yazarın iletişim bilgileri: University of Michigan Health System, Room UH2G332, 1500 East Medical Center Drive, Ann Arbor, MI e-posta: Bir resim binlerce kelimeye bedeldir diye eski bir deyim vardır. Aslında, sadece iyi hazırlanmış, açıklayıcı bir resim binlerce kelimeye bedeldir. Aynı durum, mesajımızı iletmek için kullandığımız ana metodlardan birinin sayılar ve grafikler olduğu araştırma çalışmaları için de geçerlidir. Sayılar ve grafikler, okuyucuların bilgiyi görmelerine, anlamalarına ve hatırlamalarına yardım edecek görsel destek sağlayarak olay hakkında birçok bilgi verir. Son zamanlarda okuduğunuz ve yararlı bulduğunuz bir raporu düşününüz. Muhtemelen bulguları açıklamak için kullanılan metni veya gerçek sayıları hatırlamayacaksınızdır. Fakat bir grafikte gösterilen trendler, ilişkiler, sonuçlar, kategoriler ya da genel deneysel parametreler hakında birçok şey hatırlayabilirsiniz. Metne dair çok fazla bir şey hatırlamamanıza rağmen, yayınlanmış rapordan alınan bir grafiğin makul bir tasvirini yapabilir ve ona dair hatırladıklarınızı söyleyebilirsiniz. Bu eğitim makalesinde çizgi grafiklerini ve saçılım diyagramlarını tartışacağım ve okuyucuların sizi ve mesajınızı hatırlamaları için en iyi şekli nasıl oluşturabileceğinizi göstermek için örnekler kullanacağım. İyi bir grafiğin temelleri Bir grafiğin öğeleri eksenler, etiketler, ölçekler, orijin, işaret çentiği ya da referans işaretleri, semboller ve açıklamayı içermektedir. Fakat bu temel unsurların yanında iyi bir grafiğin bazı özellikleri vardır. 1- Grafiğin kendisine değil, bilgiye dikkat çeker. 2- Veri noktaları (semboller) ve bağlantı çizgilerini anlamak ve ayırt etmek kolaydır. 3- Eksenler için hem sayılar hem de etiketler okunabilirdir ve anlamları açıktır. 4- Her iki eksenin uzunlukları görsel olarak dengelidir (x ekseninin y eksenine oranı = ) 5- Her eksende kullanılan ölçekler veri aralığıyla eşleşirler. 6- İşaret çentikleri doğru bir şekilde kullanılır. 7- Açıklama açık, kısa ve özdür. 8- Okuyucu ana metnin ilerisine ve gerisine bakmaksızın mesajı anlayabilir. 9- Veriler grafiklendirmeyi hak ederler. Çizgi grafikleri ve saçılım diyagramları, 2 ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi göstermek için, genellikle x ve y adı verilen bir dikey ve bir yatay eksen kullanırlar. Genel olarak, x ekseninde işaretlenen değişken bağımsız değişken olarak adlandırılır. Bağımsız değişken, araştırmacı tarafından manipüle edilen ya da değiştirilen değişkendir. Y ekseninde 1

2 işaretlenen değişken ise bağımlı değişkendir. Bu değişken bağımlı değişken olarak adlandırılır, çünkü önemi bağımsız değişkenin önemine bağlıdır. Bağımsız değişken değiştiğinde değişir. Örneğin, bir kişi reçete edilen doza karşı serum fenitoin konsantrasyonunu çalışabilir. Doz bağımsız değişkendir ve sonuçta oluşan serum konsantrasyonu, bağımsız değişkendeki bir değişime bağlı olduğu ( yada ondan kaynaklandığı) için bağımlı değişkendir. Bu durumu bir soruyla düşünelim: Dozun değiştirilmesi (neden) dolaşımdaki fenitonin konsantrasyonunda bir değişikliğe (sonuç) neden olur mu? Bu şekilde bir neden sonuç ilişkisi tanımlanması genellikle, çalışmanın bağımlı ve bağımsız değişken içerip içermediğini ve deneysel sonuçları göstermek için nasıl bir şekil tasarlamanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olabilir. Diğer bir örnek, tümör evrelemenin non-invasiv belirteci olarak serum prostat spesifik antijen (PSA) çalışmasıdır. Bu vakada bilinen (bağımsız) değişken tümör evresidir (önceden tanımlanmış değişken ya da referans noktası) ve bilinmeyen (bağımlı) değişken bir hastanın serumundaki PSA konsantrasyonudur. Bir grafikte birden fazla bağımlı değişkeni grafiğe dönüştürmek mümkündür.(örn. toplam ve serbest PSA), ama sadece bir bağımsız değişken olmalıdır. Bu örnekte bağımsız değişken grafikte gösterilen tümör evresidir. Çoğu çalışmanın bir bağımsız değişkeni olmasına rağmen, varlığı kesin bir gereklilik değildir. Bazı vakalarda çalışma, sebebinin altında yatan kanıta bakmaksızın, 2 değişkenin ilişkisine bakmayı gerektirir. Troponin ölçümü için 2 analitik metodunun kıyaslanması iyi bir örnektir. Bu vakada hiçbir metodun diğeri üzerinde bir etkisi yoktur ve bu nedenle de bağımsız değişken yoktur. Her iki metot için veriler Y ekseni üzerinde gösterilebilir. Ancak, böyle söylenmesine rağmen, herhangi bir çalışmada, analiz ettiğiniz ve de grafik haline getirdiğiniz verilerin bağımsız bir değişkeni olup olmadığını belirlemek yine de önemlidir. Şekil 1. daha önce bahsedilen istenilen niteliklere sahip bir çizgi grafik örneğini göstermektedir. Bu grafik yeni bir antiviral ilaç olan albenovirin etkinliği hakkında yapılan hipotetik bir çalışmadan alınan verileri göstermektedir. Bu çalışmada albenovir, randomize hasta gruplarına günlük olarak 5 dozda (0, 2, 5, 10 ve 20 mg /kg) ağız yoluyla verilmiştir. Tedavinin başlangıcından itibaren belirlenmiş zaman dilimlerinde hastalardan kan örnekleri alınmıştır ve numuneler dolaşımdaki viral partiküller açısından analiz edilmişlerdir. Zamana karşı virüs yükündeki değişim, grafikte gösterilmiştir. Bu şekilde farklı dozları gösteren semboller büyüktür ve bir diğerinden kolaylıkla ayırt edilebilirler. Bu da onların kolayca anlaşılmasını sağlar. Bağlantı çizgileri de verilere dikkat çekecek kadar net ve geniştir. Genel bir kural 2 eksen içindeki çizgi ya da eğrilerin en göze çarpan özelliklerde olmaları, eksen etiketlerindeki ifadelerin kısmen daha az önemli olmaları ve eksenler ile çentik işaretlerinin de en az öneme sahip olmalarıdır. Bu grafikteki iki eksen çizgisi, dikkati verilerden uzaklaştırmamak için, uzunluk açısından orantılıdır ve yeterli darlıktadır. Daha önemli bir bilgiyi vurgulayan eksen etiketlerindeki ifadelerin yazı tipi boyutu, eksenlerdeki çentik işaretleri ve sayılardan daha büyüktür. Çentik işaretleri eksenlerin dışındadır, çünkü bu işaretler eksenin içinde gösterilen veri noktalarıyla değil, eksenler üzerindeki rakamlarla ilişkilidirler. Ayrıca ölçekler de değerler aralığıyla orantılıdırlar ve tüm grafikte boşa harcanmış çok az alan bulunur. 2

3 Şekil 1 Günlük oral albenovir tedavisinde kandaki viral yükte değişiklik ;, 0 mg/kg;, 2 mg/kg;, 5 mg/kg;, 10 mg/kg;, 20 mg/kg. Bu şeklin açıklamaları kısa ve özdür. Ana metne erişmeden de mesaj anlaşılabilir. Şekil 1 deki grafik, önemli bilgileri ileten bir açıklamayı ilettiği için bir başlık içermemektedir. (genellikle Powerpoint slaytları başlık içerir). Şekil 2 Şekil 1 de gösterilen verilerin ana hatlarını geliştirmek için bazı stil seçeneklerini göstermektedir. Şekil 1 basit ve açık olmasına rağmen, okuyucu semboller ve çizgiler ile farklı tedavi protokolleri arasında ilişki kurmak için açıklamaya başvurmalıdır. Grafiğin içinde ya da sağında fazladan bir boşluk varsa, Şekil 2A da gösterildiği gibi semboller için bir anahtar eklenmesi düşünülebilir. Fakat, eğer anahtar eklenirse, burada yapıldığı gibi, anahtardaki sembollerin sıralamasının (yukarıdan aşağı veya soldan sağa) gerçek grafikte gösterilen semboller ve çizgilerin olduğu sıralama ile aynı olması önemlidir. Bu yaklaşımın bir avantajı, şekil açıklamasındaki mesajı basitleştirebilmesidir. Eğer alan uygun olursa, daha etkili bir dizayn düşünmek ve her çizginin ya da veri grubunun yanına özel etiketler yerleştirmek mümkündür (Şekil 2B). 3

4 Şekil 2. Günlük oral albenovir (A-C) tedavisi süresince kandaki viral yükte değişiklik, aynı verilerin farklı gösterimleri. Bazen veri noktalarının X ve Y eksenlerine direkt olarak rastlayan (ya da çok yakın olan) sayısal değerleri vardır. (bu albenovir verilerinde olduğu gibi). Böyle bir durumda veri noktaları, özellikle de grafik baskı boyutuna küçültüldüğünde, eksen çizgisi tarafından görsel olarak bozulabilir yada anlaşılmaz hale getirilebilir. Bu durumda (ve sadece bu durumda) eksenlerin biri yada her ikisi verilerin daha açık görüntülenmesine imkan sağlamak için dengelenebilir (Şekil 2C). Örnek olarak, Şekil 1 ve Şekil 2 deki veri sunumunu ve açıklamaları kıyaslayınız ve herbirinin gördüklerinizi ve okuduklarınızı nasıl etkilediğini değerlendiriniz. GENEL HATALAR Sonraki 3 örnek, yazarların bir grafik hazırlarken yaptıkları genel hataları vurgulamaktadır. Şekil 3, 150 hastadan alınan eşleşmiş numuneler için, plazma ve serum sodyum arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Sodyum konsantrasyonları, kritik hastalarda bile, oldukça dar olan mmol /L aralığına düşmektedir. Birçok bilgisayar programı X ve Y eksenlerinin kesişmelerini otomatik olarak 0 olarak değerlendirdiği için, grafik Şekil 3A da gösterilen 4

5 şekle benzeyebilir. Bu tür bir veri sunumunda 3 problem vardır. Birincisi, veri göstergeleri birbirine çok sıkışmıştır ve bu durum herhangi bir dağılımı veya anormal derecede yüksek ve alçak değerlerin görülmesini zorlaştırır. İkincisi, korelasyon çizgisiyle bile olsa, bir ya da iki aykırı değerin korelasyon verisi üzerinde gereksiz etki gösterip göstermediğinin görülmesi zor olabilir. Üçüncüsü, böyle bir çizim verilerdeki bilgileri doğru bir şekilde iletemediği için alan israfına yol açar, ve bu da ekonomik ve estetik nedenlerden dolayı editörlerin hoşuna gitmez. Aynı veriler, gerçek veri aralığına uymaları için, eksen ölçek aralıklarını daraltarak daha açık bir şekilde sunulabilirler (Şekil 3B). Çok daha iyi bir veri sunumu için % 95 oranındaki uyum limitinin dışındaki farklılıkların kolayca görülebildiği bir Bland-Altman grafiği oluşturulabilir (Şekil 3C). 5

6 Şekil hastadan alınan eşleşmiş numuneler için serum sodyumuna karşı plazma sodyumu. (A) mmol / L değer aralığında X- Y ekseni ölçekleri; (B) mmol / L değer aralığında X-Y eksen ölçekleri; (C) Bland Altman grafiği Benzer şekilde editörler çoğunlukla, Şekil 4 te gösterildiği gibi, grafiklendirilmiş bulguları görmektedirler. Bu hipotetik örnekte bir araştırmacı, yüksek stresli deneylere maruz kalan fareler üzerinde yapılan ortak bir çalışmayı desteklemek amacıyla, plazma alanin için yeni bir HPLC testi geliştirmiştir. Üniversitedeki kurye dağıtımı sırasında kandaki alanin stabilitesini doğrulamak için, örnekler 4 farklı antikoagulant içeren tüplere toplanmış ve plazmanın santrifugasyonu ve donmasından önce oda sıcaklığında belirli bir zaman sürecinde saklanmıştır. Şekil,çok fazla kullanılabilir alanın boşa gitmesine neden olmasına ve verileri sıkıştırmasına rağmen, heparin örneklerinde zamana bağlı alanin kaybı Şekil 4A da açıkça görülebilmektedir. Şekil 4B deki gibi Y ekseni ölçeğinin genişletilmesi, sadece alanın çok daha iyi kullanılmasını sağlamaz, aynı zamanda 18 saatlik bir süre içinde oksalat tüplerindeki pl azma alaninlerde yaklaşık % 10 değerinde zamana bağlı bir artışı da gösterir. Şekil 4. Tam kanın oda sıcaklığında depolanmasından sonra plazma alanin konsantrasyonundaki değişim yüzdesi. (A) ug/l değeri y-eksen ölçeği (B) ug/l değeri y-eksen ölçeği. Şekil 4B de gösterilen teknik, bazen baskılanmış sıfır olarak gösterilmektedir. Baskılanmış sıfır, veri sunumunun anlaşılabilirliğini arttırdığında olumsuz olmamasına rağmen, küçük farklılıkları abartmak için kullanılırsa yanıltıcı olduğu görülebilir. Haber yayın organları, kısıtlı 6

7 bir Y-ekseni aralığına sahip ekonomi verileri grafiği yaptıkları ve sonuç olarak da herhangi bir değişikliğin önemini suni olarak büyüttükleri için sıklıkla eleştirilirler. Bu yüzden genişletilmiş bir ölçek kullanmaya karar verirseniz, ölçeğin genişletildiğini veya sıfırdan başlamadığını şekil açıklamasında doğrudan vurgulayarak okuyucunun dikkatini çekmelisiniz. Şekil 5 iyi bir grafik için biri hariç tüm kriterleri karşılayan bir grafiği göstermektedir. Bu birinin ne olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Bu, bir grafik olarak sunulması gerekmeyen bulgular için güzel bir örnektir. Bunlar faydalı sonuçlardır ve rapor edilmelidirler, fakat mesaj ana metinde kolaylıkla iletilebilir: Tam kan örnekleri okzalat, EDTA, sitrat veya heparin içeren tüplerde toplandığında ve 72 saate kadar oda sıcaklığında saklanıldığında, tüp tiplerinin hiçbirinde takrolimus konsantrasyonunda istatistiksel olarak önemli bir değişiklik gözlemlenmemiştir. Şekil 5. Oda sıcaklığında saklandıktan sonra tam kan takrolimus konsantrasyonundaki değişim yüzdesi Öğrenme alıştırması İyi ve kötü hazırlanmış grafiklerin özellikleri hakkında burada sunulan bilgileri kullanarak, bir grafiğin görsel etkisini arttıran ya da azaltan özellikleri tanımlayabilirsiniz. Şekil 6 da gösterilen örneğin en az 12 problemi vardır. Bunları tanımlayabilir misiniz? Cevaplar seçilmiş ek okuma listesinden sonra verilmiştir. Şekil 6. Tedavi sırasında viral yükte değişiklik 7

8 Son Düşünceler İnsanlar doğaları gereği görsel ve anlatımcıdırlar ve yazarlar (buradaki de dahil) ne yaptıklarını göstermek isterler. Bir resim binlerce kelimeye bedel olabilir, fakat iyi seçilmiş birkaç kelime de bir resmin yerini tutabilir. Önemli olan, mesajınızı en etkili şekilde ifade etmek için birinin ya da diğerinin ne zaman kullanılacağını bilmektir. Kaynaklar ve ek okumalar Day RA, Gastel B. How to write and publish a scientific paper.westport (CT): Greenwood Press; Freeman JV, Walters SJ, Campbell MJ. How to display data. Malden (MA): Blackwell Publishing; Gustavii B. How to write and illustrate a scientific paper. New York: Cambridge University Press; Lang TA. How to write, publish, and present in the health sciences. Philadelphia (PA): ACP Press; Zeiger M. Essentials of writing biomedical research papers. New York: McGraw Hill;

9 Öğrenme alıştırmasının cevabı (Şekil 6 daki problemler) Semboller çok küçüktür. Semboller gereğinden çok birbirlerine benzemektedir (dolu kutucuk, dolu daire, dolu elmas gibi) ve bunları ayırt etmek zordur. Verileri bağlayan çizgiler dardır ve dikkati verilere çekmemektedir. Etiketlerdeki metin küçüktür. X ve Y eksenleri çok geniştir ve dikkati verilerden farklı yöne çekmektedir. Eksenler üzerindeki sayılar oransal olarak çok geniştir. Eksenler üzerindeki sayılar iki farklı yazı tipi boyutundadır. Y eksenindeki rakamlarda gereksiz ondalık haneler vardır. Y ekseninin ölçeği çok geniştir ve boşa kullanılmış alan yaratmaktadır. X ekseni aylar dan bahsetmektedir ve daha kapsamlı bir tanımlama okuyucunun ana metne başvurma ihtiyacını azaltabilir. Çentik işaretleri eksenlerin içerisindedir ve sembolleri saklamaktadır. X ekseninin y eksenine oranı çok büyüktür.(ideal olanı ) Grafik içerisindeki sembol açıklaması farklı tedavileri göstermekteyken, şekil açıklaması kilogram doz başına düşen miligram değerini göstermektedir. Grafik açıklamasındaki sembol sıralaması (yukarıdan aşağıya), şekildeki gerçek sembollerin sıralamasından (yukarıdan aşağıya) farklıdır. Bildirimler Yazar Katkıları: Tüm yazarlar bu makalenin bilimsel içeriğine katkıda bulunduklarını ve şu üç gereksinimi yerine getirdiklerini ifade eder: (a) kavram ve tasarıma, verilerin toplanmasına veya analiz edilmesi ve yorumlanmasına anlamlı katkı; (b) makalenin bilimsel içerik açısından hazırlanması ve gözden geçirilmesi; ve (c) yayımlanma için nihai onay. Yazarların Olası Çıkar Çatışması Beyanları: Makalenin gönderilmesi aşamasında tüm yazarlar Olası Çıkar Çatışması Beyan Formu nu doldurmuştur. Olası çıkar çatışmaları: İstihdam veya Yöneticilik: T. M. Annesley, AACC. Danışmanlık: Bildirilmemiştir. Hissedarlık: Bildirilmemiştir. 9

10 Onursal Ücretler: Bildirilmemiştir. Araştırma Desteği: Bildirilmemiştir. Uzman Tanıklığı: Bildirilmemiştir. Sponsorun Rolü: Maddi destek sağlayan kurumlar çalışmanın tasarımı, katılımcıların seçimi, verilerin gözden geçirilmesi ve yorumlanması veya makalenin hazırlanması veya onaylanması aşamalarında herhangi bir etkide bulunmamıştır. Baskı için teslim alım zamanı 30 Nisan Baskıya kabul zamanı 6 Mayıs

Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi*

Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi* Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi* Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing

Detaylı

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ 7.1 Giriş Fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran, araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran, öğrencilerin aktif olmasını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

Anket Hazırlama Kılavuzu. Archester Houston

Anket Hazırlama Kılavuzu. Archester Houston Anket Hazırlama Kılavuzu Archester Houston ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI ANKET TASARIMI ANKET UYGULAMASI SPSS ANALİZİ VE SONUÇLARIN YORUMLANMASI www.odevofis.com (216) 5504626

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 311-334 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eğitim Bilimleri Doktora

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ

FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 89 FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ Prof.Dr.Mustafa TAN * Arş.Gör.Burak Kaan TEMİZ ÖZET Bu çalışmada, bilimsel

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ S O S Y A L BİLİMLE R E NSTİT ÜS Ü LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJE YAZIM KLAVUZU 2006-2007 i 1. Baskı: (3000 Adet) 2. Baskı: (3000 Adet) 3. Baskı: (3000 Adet) 4. Baskı: (3000

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1951-1974 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1365

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

Uğur BULGAN *, Gültekin GÜRDAL **

Uğur BULGAN *, Gültekin GÜRDAL ** HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜLEBİLİR Mİ? Uğur BULGAN *, Gültekin GÜRDAL ** Öz Küreselleşme ve bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi hizmet sektöründe yer alan firmaları derinden etkilemektedir. Firmalar birbirine

Detaylı

Örnek Finansal Tablolar

Örnek Finansal Tablolar UFRS Örnek Finansal Tablolar Mart 2013 kpmg.com.tr İçerik Yayın hakkında 3 Konsolide finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu 5 Konsolide finansal tablolar 7 Konsolide finansal durum tablosu

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı

Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı Özgür UĞURLUOĞLU, Yusuf ÇELİK ÖZET Dünya da sağlık sistemlerinin performansını ölçmeye yönelik ilgi, hem kaynakların kıtlığı

Detaylı

Avrupa Birliği nde Eşdeğer İlaçların Pazara Girişinde Patentle İlgili Engeller

Avrupa Birliği nde Eşdeğer İlaçların Pazara Girişinde Patentle İlgili Engeller fold P atentler modern toplumda önemli bir rol oynar. Patent, buluş sahibine teknolojinin yaratımını, yaygınlaşmasını ve etkin kullanımını teşvik etmek amacıyla, buluş üzerinde sınırlı bir süre için bir

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması *

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(5) 2013-2035 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.5.2311

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ 1 2 İçindekiler Tablosu 1 ŞEKİL DİZİNİ... 4 2 TABLO DİZİNİ... 6 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 7 4 GİRİŞ... 9 5 İNOVASYON NEDİR?... 12 5.1 İNOVASYONUN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ... 14 5.2 YAPILMIŞ FARKLI İNOVASYON ÖLÇÜMLERİ...

Detaylı

BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI. Uzm. Ahmet KILINÇ

BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI. Uzm. Ahmet KILINÇ BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI Uzm. Ahmet KILINÇ Ahi Evran Üniversitesi ahmet_tr@yahoo.com ÖZET Bu makalenin amacı, yenilikçi öğrenme stratejilerinden birisi olan kavram haritalarının

Detaylı

Bilimi nasıl filme alırsınız?

Bilimi nasıl filme alırsınız? Çevrim İçi Bilim Haberciliği Kursu WFSJ ve SciDev.Net tarafından oluşturulmuştur. Ders 8 Bilimi nasıl filme alırsınız? (Sárka Speváková ve Carolyn Robinson) (Mikoláš Herskovič in katkılarıyla) WFSJ ve

Detaylı

ÖZ YAZMA: SÜREÇ VE İLKELERİ

ÖZ YAZMA: SÜREÇ VE İLKELERİ ÖZ YAZMA: SÜREÇ VE İLKELERİ SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2006 Hasan Işın DENER, Aytaç YILDIZELİ I. GİRİŞ Bundan önceki 8 9 Nisan 2005 tarihlerinde yapılan Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık,

Detaylı

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ PAZAR...2 1.1. İlgili Ürün ve İlgili Coğrafi Pazar...2 1.2. İlgili Pazar Kavramı ve Rekabet Politikasının Hedefleri...3 1.3. Pazar Tanımlamasının Temel İlkeleri...3 1.3.1. Talep İkamesi...3

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA İKİ ÖLÇÜM TEKNİĞİNİN UYUMUNU İNCELEMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA İKİ ÖLÇÜM TEKNİĞİNİN UYUMUNU İNCELEMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 56, Sayı 1, 2003 1-6 KLİNİK ARAŞTIRMALARDA İKİ ÖLÇÜM TEKNİĞİNİN UYUMUNU İNCELEMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Yasemin Genç* Durdu Sertkaya** Selda

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ESKİŞEHİR 2010 İçindekiler Sayfa Önsöz iv 1. Giriş 1 2. Tezin Biçimsel Özellikleri 1 2.1. Kâğıt Ölçüsü ve Özellikleri 2 2.2. Yazı Biçimi 2 2.3. Başlıklar 2

Detaylı

Görev temelli öğreni m

Görev temelli öğreni m Görev temelli öğreni m Bu proje nin bütçesi AB Komisyonu tarafından desteklenmiştir. Bu yayın tamamen yazar ın kendi kişisel görüşlerini yansıtmakta olup AB Komisyonu bu kılavuz içersinde yer alan bilgilerden

Detaylı

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 5 Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler

Detaylı