COĞRAFİ TABANLI KARAYOLLARI BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURULMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COĞRAFİ TABANLI KARAYOLLARI BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURULMASI"

Transkript

1 ÖZET TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2013 COĞRAFİ TABANLI KARAYOLLARI BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURULMASI Ayşegül Korkmaz 1, Mahmut Korkmaz 2, Nesrin Kürüm 3, Özgenç Uslu 4 1 Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Yücetepe Ankara, 2 Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Yücetepe Ankara, 3 Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Yücetepe Ankara, 4 Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Yücetepe Ankara, Karayolları, ülke genelinde km lik yol ağının sorumluluğunu üstlenmekte olup, bu yolların yapımı, onarımı, bakımı ve güvenliğini sağlamakla görevlidir. Gelişen teknolojiyle karayollarında mevcut yol ağının, artan trafik altında daha güvenli, konforlu ve ekonomik bir şekilde hizmet verebilmesi için muayene ve bakım bilgi sisteminin oluşturulması ihtiyacı görülmüştür. Bu ihtiyaç doğrultusunda KGM(Karayolları Genel Müdürlüğü) bünyesinde Coğrafi Tabanlı Karayolları Bakım Yönetim Sistemi 2013 yılında kurulmuştur. Sistemde mobil GNSS cihazlarına özel yapılan yazılımla araziden veriler toplanacak, güncellenecek ve internet yoluyla kullanıcılar tarafından veri tabanına aktarılacaktır. Veri tabanındaki güncel verilerle hazırlanan Web Uygulaması ile; karayolu envanterlerinin muayenesi, bakımı yapılacak ve verilerle ilgili her türlü sorgulama ve analize imkan sağlanmış olacaktır. Anahtar Sözcükler: Yazılım geliştirme, Coğrafi veri altyapısı, Mobil CBS, Web/internet CBS ABSTRACT GEOGRAPHIC-BASED ROAD MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM General Directories of Highways take the responsibility of the construction of roads, improvement, repair, maintenance and ensure the safety of km road network around the country. The existing road network has been the need to establish inspection and maintenance information system to serve comfortable and economical way. In 2013 Geographic-Based Road Maintenance Management System has been established. Data will be collected by Mobile GNSS custom-made devices, the database will be updated by the users via the internet. Web Application, with current data in the database, is prepared; road inventory inspection, maintenance, and do all kinds of data querying and analysis will be facilitated. Keywords: Software development, geographic data infrastructure, Mobile GIS, Web/internet GIS 1. GİRİŞ Bilişim teknolojileri son 50 yılda çok büyük gelişmeler kaydetmiş ve hayatımızın merkezinde yer almaya başlamıştır. Bilgiye artık çok hızlı şekilde eriştiğimiz gibi bunu çok kolay ve verimli bir şekilde paylaşabiliyoruz. Sayısallaştırılmış her türlü veriyi, metin ve görüntüyü, gerçek zamanlı olarak aktarabiliyoruz. ABD nin Federal İş Departmanı (US Department of Labor) çok yaygın olarak kullanılması ve giderek toplumsal yaşamın önemli ve vazgeçilmez bir parçası olması sebebiyle Mekânsal Teknolojileri, ülkede Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji yanında üçüncü en önemli saha olarak göstermiştir (Gewin, 2004). Mekânsal verilerin bilişim teknolojileriyle birleşmesi sonucu Coğrafi Bilgi Teknolojileri ortaya çıkmış, hayatı kolaylaştırmak için insanların hizmetine sunulmuştur. Gelişen Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile birlikte çok fazla mekânsal envanterin bakımı ve yapımından sorumlu karayollarında da; daha hızlı, kaliteli, ekonomik bir işleyiş için envanter bakım sistemi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Geleneksel yöntemlerle yapılan karayolu bakım faaliyetlerinin iyi sonuç verememekte ve yüksek maliyetle sonuçlanan sorunlara sebep olmaktadır. Karayollarında standart bakım kavramı, yolların trafiğe güvenli olarak açık tutulması için uygun seviyede kullanışlı kaynakların sağlanmasıyla, etkinliğinin arttırılmasıdır. Yapının proje ömrünün sağlanması için yapılan sürekli bakım programı, ülkenin geniş altyapı yatırımlarının korunmasının ekonomik yoludur. Bakım Yönetim Sistemi ile karayolları için büyük önemi olan bakım işleri kağıt ortamından sayısal ortama aktarılarak, grafik olarak tutulan envanter öznitelik ve konum bilgileri GNSS lerle toplanıp bakım işlerinin işlevselliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında geliştirilmesi hedeflenen bilgi sistemi ile aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir: Bakım Yönetim Sistemi Web Uygulaması ve Mobil Veri Toplama Uygulaması olarak iki ana uygulama ile; mevcut bütçeye, en yüksek kazanç sağlayacak optimum bakım-onarım önceliği programlarını oluşturarak, bu

2 sistemle karayolu yöneticilerine, yolların iyileştirilmesi için bütçeyi daha iyi kullanmaları açısından karar vermede yardımcı olmak, KGM bünyesindeki birimlerin ihtiyaçlarına göre veri toplanmasına imkân sağlayacak kurumsal bazda taşınabilir cihazlar üzerinde çalışabilen yüksek performanslı özel bir uygulama oluşturmak, KGM personelinin yol, yol envanter verileri ve sanat yapılarını (köprü, viyadük, tünel, menfez v.b.) internetten görsel olarak sorgulayabilecekleri, güncelleyebilecekleri ve rapor alabilecekleri yazılımı oluşturmak, Yolların önem sırasına göre bakım önceliğine karar verilmesi sağlanarak yol idamesi için ayrılan bütçenin en verimli şekilde kullanılması, en iyi alt yapı hizmetinin sunulması, yol kaplamasının ve sanat yapılarının ömrünün uzun olmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 2. MATERYAL VE YÖNTEM 2.1. Materyal Çalışma alanı tüm Türkiye yi kaplayan devlet ve il yollarıdır. Karayollarının bünyesindeki yol ağı yaklaşık km dir. Bu yol ağının ekseni mevcut veri toplama programı ve DGPS ile ölçülmüş olup, sürekli güncellenmektedir (Şekil 1). Şekil 1: Karayolları yol ağı (otoyol,devlet ve il yolları) Karayollarında 29 tane envanterin (ağaç-orman, aydınlatma, kar siperi, dolgu-yarma, drenaj, geçit, istinat-tahkimat, kamulaştırma sınırı, kaplama, kar mücadele, karayolu kritik kesim, kavşak, köprü, menfez, otokorkuluk, refüj, sundurma, tank, telçit, tırmanma şeridi, toplayıcı yol, trafik işareti, sinyalizasyon, tünel, kenar dikme, banket, flaşör, hendek, bordür) konum bilgisi kullanılmıştır Yöntem Bakım işlerinin ortak bir sistemden yönetilip kullanıcıların bakım önceliğine karar verebilmesi için karar destek sistemi oluşturulmuştur. Bu sistemde muayenesi yapılan envanterlere öncelik puanı verilir. Her muayene ve bakım onarım metodu girişinden sonra öncelik sıralaması yenilenir. Muayene, yeni envanter ekleme ve var olan envanter durumundaki değişikliklerin tespit edilmesi aşamasıdır. Oluşturulan karar destek sistemine göre bakıma esas muayene işlemi sistem üzerinden yapılır. Bu sisteme göre bakımı yapılacak öncelikli envanter seçimi için dört kriter belirlenmiştir. Bunlar; yol tipi, aciliyet durumu, trafik hacim yoğunluğu ve bakım tipidir. Yol tipi: Devlet ve İl yolu olarak 2 grupta puanlandırılır(tablo 1). Aciliyet durumu: Bakımı yapılacak envanterin oluşturduğu risk durumuna göre muayene işlemini yapan ekip tarafından değerlendirilerek puanlandırılır(tablo 2). Trafik hacim yoğunluğu: Yoldan geçen araç sayılarının ölçüldüğü yollardaki sürekli ve taşınabilir sayım istasyonlarından gelen verilerden hesaplanmaktadır (Tablo 3). Bakım tipi: Bakımı yapılan 20 tane envantere bakım önceliklerine göre bir değer verilir(tablo 4). Ayrıca bu envanterlerin her biri için uygulanan muayene yöntemleri ve onarım metodları da kendi içinde puanlanır(tablo 5).

3 Yol tipi, aciliyet durumu, trafik hacim yoğunluğu ve bakım tipi tablolarında bulunan her bir kayıt 10 puan üzerinden değerlendirilir ve her biri için normalizasyon değeri belirlenir. Kar-Buz Mücadelesi, Acil Çalışma Gereken ve Olağanüstü Hal Durumları için bakım önceliği verilir. Tablo 1: Karayolları Bakım Yönetim Sistemi ne ait yol tipi puanlaması ve normalizasyon değeri YOL TİPİ Puan Normalizasyon değeri 1 Devlet yolu 10 0,8 2 İl yolu 9 0,8 Tablo 2: Karayolları Bakım Yönetim Sistemi ne ait aciliyet durumu puanlaması ve normalizasyon değeri ACİLİYET DURUMU Puan Normalizasyon değeri 1 Öncelikli çalışma gerekiyor Onarım gerekiyor Sürekli izleme gerekiyor Normal 7 1 Tablo 3: Karayolları Bakım Yönetim Sistemi ne ait trafik hacim yoğunluğu puanlaması ve normalizasyon değeri TRAFİK HACİM YOĞUNLUĞU Puan Normalizasyon değeri , , , , üstü 10 0,8 Tablo 4: Karayolları Bakım Yönetim Sistemi ne ait envanter detay sınıfı ağırlık dereceleri Detay sınıfı Ağırlık derecesi Kaplama 1 Drenaj 0,9 Trafik İşaret 1 Kar mücadele 1 Ağaç Orman 0,4 Dolgu Yarma 0,7 Menfez 0,9 Oto korkuluk 0,6 Köprü 0,9....

4 Tablo 5: Karayolları Bakım Yönetim Sistemi ne ait envanter muayene tipleri, onarım metodları ve bakım öncelik puanlaması Envanter Muayene Bakim_Onarim_Metodu Bakim_Oncelik_Puan Trafik İşaret Deformasyon Yenileme Çalışması 9 Trafik İşaret Deformasyon Boyama Çalışması 8 Trafik İşaret Deformasyon Yapıştırma Çalışması 7 Trafik İşaret Kirlenme Yıkama Çalışması 4 Trafik İşaret Kayıp Yeni Montaj 9 Trafik İşaret İhtiyaç sonu Demontaj 8 Trafik İşaret Yeni İhtiyaç Montaj 10 Envanter Muayene Bakim_Onarim_Metodu Bakim_Oncelik_Puan Kar Mücadele Kar mücadelesi Kar mücadelesi 10 Kar Mücadele Buz mücadelesi Buz mücadelesi 10 Envanter Muayene Bakim_Onarim_Metodu Bakim_Oncelik_Puan Oto korkuluk Deformasyon Yenileme 9 Oto korkuluk Kirlenme Yıkama 8 3. UYGULAMA Coğrafi Tabanlı Bakım Yönetim Sistemi oluşturulurken aşağıdaki işlem adımları gerçekleştirilmiştir Analiz Projenin yapım aşamasının rahat geçmesi ve uygulanabilir olması için verilerin ve bakım işleyişinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Analiz sırasında veri tabanını oluşturacak veriler, karayollarında bakımı yapan teknik görevlilerle görüşülerek ve geleneksel bakımdaki kağıt ortamındaki envanterler incelenerek; kullanılacak envanterler, envanterin geometrisi (çizgi, nokta, nokta-çizgi), öznitelikleri ve açıklamaları belirlenmiştir (Tablo 6). Mevcutta karayollarında bulunan envanter toplama programı ve bu programda toplanan verilerde analiz aşamasında dikkate alınmış, sistem bu verilerden de yararlanmaya olanak sağlamıştır. Tablo 6: Envanter Detay Sınıflarında bazı örnekler ENVANTER BİLGİLERİ DETAY SINIFLARI No Tablo Adı Geometri Alan (Field) Adları Açıklama KKN Kontrol Kesim numarası (100-10) BASL_KM Başlangıç km BITIS_KM Bitiş km KM Bulunduğu km SORUMLU_KURUM KGM, Belediye, Dağıtım Şirketi YON Bulunduğu yol yönü (A veya B, E) CINS Cinsi (tek konsol, çift konsol, vb.) 2 Aydınlatma Çizgi GUC Gücü (Watt) GERILIM Gerilimi (Volt) IL_ADI Bulunduğu il adı ILCE_ADI Bulunduğu ilçe adı BOLGE_ADI Bulunduğu bölge adı SUBE_ADI Bulunduğu şube adı IL_KOD Bulunduğu il plaka kodu BOLGE_NO Bulunduğu bölge numarası SUBE_NO Bulunduğu şube numarası KKN Kontrol Kesim numarası (100-10) KKN_YAN Ayrılan yol kesimi 12 Kavşak Nokta KM Bulunduğu km YON Bulunduğu yol yönü (A veya B) TIPI Tipi (delta, y.dönel, vb. farklı seviyeli)

5 YERLESIM IL_ADI BOLGE_ADI SUBE_ADI IL_KOD BOLGE_NO SUBE_NO Yakınındaki yerleşim adı Bulunduğu il adı Bulunduğu bölge adı Bulunduğu şube adı Bulunduğu il plaka kodu Bulunduğu bölge numarası Bulunduğu şube numarası 3.2 Tasarım İşlemlerin kavramsal tasarım süreci, Gereksinim Listesi, Aktör Listesi, Use Case Listesi, İş Düzeyi Use Case Tanımı, Use Case Diyagramları ve Tüm İşlemlerin Kavramsal Diyagramlarının belirlenmesi aşamalarından oluşmaktadır. Use case (Kullanım Durumu) diye ifade edilen kavram, sistemin sahip olması gereken ve etkileşime girildiğinde dış dünyaya sağladığı işlevsellik olarak tanımlanır. Bir anlamda sistemin amaçlarını belirlememize yardımcı olur. Use case ler, diyagram ve tablo olmak üzere iki biçimde gösterilirler. Sistem Tasarımında, hem use case tabloları hem de use case diyagramları ile açıklanmıştır. Kullanım Durumu (Use Case) Diyagramları: Use case diyagramları Yazılım geliştirme süreçlerinin hemen her aşamasında kullanılan, özellikle sistemin fonksiyonalitelerini belirlemede yardımcı olan popüler UML diyagramlarından birisidir. Use case diyagramları Sistem kullanıcısının bakış açısıyla sistemin davranışlarının diyagramlarla modellenmesidir. Use case diyagramları, bir aktör ve bu aktörün gerçekleştirdiği işlerin anlaşılmasına yardımcı olur(şekil 2). UML (The Unified Modeling Language-Birleşik Modelleme Dili): UML yazılım sistemlerinin olgularını tanımlamak, görselleştirmek, oluşturmak ve dokümante etmek için kullanılan bir standartlar dilidir. UML, büyük ve karmaşık sistemlerin modellenmesinde başarısı ispatlanmış deneyimlerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur ve Object Oriented Software (OOS) ve yazılım geliştirme sürecinin önemli bir parçasıdır. UML, yazılım projelerinin tasarımını daha çok grafiksel öğeler ile belirtir. UML kullanımı takım içindeki iletişimi güçlendirir, potansiyel tasarımların ortaya çıkmasını sağlar ve yazılımın mimari tasarımını ortaya koyar. Tasarım çalışmaları kapsamında; Sistemin fiziksel ve mantıksal bileşenlerinin tasarlanması, Entegrasyon modelinin tasarlanması ve raporlanması, İş akışı çözümü tasarlanması, Ekran Tasarımları, Kullanıcı Yönetim Sisteminin tasarlanması, Veri tabanı şemasının tasarlanması, Tablo yapıları, tablolardaki alanlar, kısıtlama ve kısaltmalar, indeks alanları ve çeşitleri tasarlanması yapılmıştır. GİRİŞ Görüntüleme Sorgulama Güncelleme Metaveri Girişi Raporlar Harita Çıktısı Alma Yol Bakım Yönetimi Sistem Yönetimi Yardım Katman Açma Veri Görüntüleme Kapama Ölçek Sabit Görüntüleme Yakınlaştırma Sabit Yakınlaştırma Uzaklaştırma Uzaklaştırma Kaydırma Bir Önceki Bir Sonraki Görünüme Gitme Görünüme Gitme Genel Görünüme Ölçme Gitme Konum Bilgisi Bilgi Alma Alma İlgili Koordinata Harita Servisi Gitme Ekleme Detay Sınıfı Sorgulama SorgulamaSonuçlarını Listeleme Envanter Sorgulama Bakım Sorgulama Listelenen Sonuca Yaklaşma Sorgulama Sonucunu Kaydetme Listelenen Sonucun Flash Yapması Listelenen Sonucun Sıralanması İstatistik Güncelleme Fotoğraf Ekleme Protokol Ekleme A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13, A17,A18,A19,A20,A21 A7,A8,A12,A19,A20,A21 A7,A8,A11,A18 Metaveri Girişi A7,A8 Kar Buz Mücadelesi Raporu Yol Bilgi Raporu Bakım Çalışması Yapılan Yol Bilgisi Raporu Protokollü İşler Raporu Bölge Bazında Şefliklere Göre Yol Uzunluk Raporu Şubelere Göre Yol Satıh Cinsleri Raporu Bölgelere Göre Yol Satıh Cinsleri Raporu Bölge Bazında Bakım Tipine Göre Maliyet Raporu (Emanet ve İhale) Harita Çıktısı Alma Muayene ve Bakım Onarım Metodu Girişi (Emanet İşler için) Rutin Bakım Onarım Metodu Girişi (İhaleli İşler için) Bakım Önceliğinin Belirlemesi Bakım İşine Başlama Bakım İşini Tamamlama Sistem Yönetimi A7,A8 Yardım r Şube Bakım Maliyetleri Raporu A19,A20,A21 Şubelere Göre Bölge Bakım Maliyetleri Raporu Bölgelere Göre Bakım Maliyet Raporu Planlı Bakım Onarım Metodu Girişi (İhaleli İşler için) A13 Şekil 2: Web Uygulama Yazılımı Kavramsal Model Diyagramı

6 3.2.1 Veritabanı Tasarımı Proje kapsamında 21 adet nokta, çizgi ve alan özellik tipinde detay sınıfı (feature class), 29 adet envanter detay sınıfı, 20 adet bakım tablosu, bakım tabloları ile ilişkili sabit değerler tabloları ve maliyet tabloları Geodatabase ortamında fiziksel olarak tasarlanmış, envanterin durumuna göre nokta, çizgi ya da poligon olarak belirlenmiştir. (Şekil 3). Fiziksel tasarım, detay sınıfları ve tablosal veriler ile ilişkili alt tip (subtype) ve sabit değer tabloları (domain) coğrafi veritabanı (Geodatabase) içerisinde yapılandırılmıştır. Detay sınıfları ve envanter tabloları arasında, detay sınıfları ve bakım tabloları arasında, envanter tabloları ve bakım tabloları arasında ilişki sınıfları (relationship class) kurulmuştur. Envanter tabloları ve bakım tabloları ayrıca LRS(Lineer Referans Sistemi) mimarisinde yapılandırılmıştır Verilerin Toplanması Şekil 3:Veritabanı tasarımı Karayollarında yol ağı bölgelerine, tipine(devlet ve il yolu) göre isimlendirilmiş, bu isimler de yolların kontrol kesim numarası (KKN) olarak adlandırılmaktadır. Her yol ağının bir başlama-bitiş kilometresi ve yönü vardır. Yoldaki envanterler de yolun başlangıcından itibaren kaçıncı km ve m de olduğuna göre konumlandırılır. Sistem tasarımında mevcuttaki coğrafi ve sözel veri altyapısı ve ilişkisel veritabanı dikkate alınmıştır. Coğrafi ve sözel veri yapılarının ve modellerinin tasarlanmasında Dinamik Segmentasyon(DS) ve Lineer Referanslama (LRS) yaklaşımları esas alınmıştır. Dinamik Segmentasyon(DS), bir tabloda depolanan doğrusal referans verisinin harita üzerinde gösterilecek özelliklere dönüştürülmesidir. LRS(Linear Referencing System-Doğrusal Referanslama Sistemi) nesnelerin konumlarının çizgisel bir ağa göre ölçülendirilmesidir. Çizgisel veriler (yollar, demiryolları, petrol ve gaz iletim boru hattı vb.) için uygundur. LRS sistemine dayalı olarak yapılan envanter alımında sistem 2 temel obje yapısında alımı gerçekleştirir. 1 Nokta (Menfez, Geçit gibi) 2 Çizgi (Kaplama, Banket gibi) Alımı takiben birbiri ile ilişkili olan çizgiler bir araya getirilerek birleştirilir. Çizgilerin birleştirilerek hesaplanması sonucu çizgisel objelerin başlama ve bitiş km leri (yol eksenine göre) veri tabanına otomatik olarak işlenir. Nokta envanterler ise ilgili envanter yapısı uyarınca farklı sembolojiler ile ifade edilir. Kaydedildiği andaki yol eksenine olan konumu dikkate alınarak km si hesaplanarak sisteme otomatik olarak girilir. Karayolları envarterleri iki farklı sistemle toplanmaktadır. Bu sistemler; Karayollarındaki Mevcut Envanter Toplama Yazılımı: Mevcut envanter toplama yazılımı ile yol ekseni, envanterler ve öznitelik bilgileriyle birlikte toplanabilmektedir. Tablet PC, GNSS cihazı donanımlı araçlarla tüm yol ağında arazi çalışması ile; Devlet, İl yolları ve Otoyollar envanter bilgilerinin güncellenme çalışmaları sürdürülmektedir. Mevcut sistemde aracın üzerine yerleştirilen GNSS cihazı ile

7 veri toplama programının yüklü olduğu tablet bilgisayar bluetooth ile birbirine bağlanmakta ve araç hareket halindeyken tablet bilgisayarla veriler toplanabilmektedir Mobil GNSS ler ile Veri Toplama Yazılımı: Mobil GNSS ler ile yol bakım görevlisi envanterin en güncel halini sisteme kaydedebilecek ve ilerleyen zamanlarda oluşacak her değişiklikte envanterin yeni durumunu veritabanında güncelleyebilecektir. Mobil uygulama yazılımı ile Tusaga-Aktif bağlantısı da yapılabilmektedir. Yapılan yazılım ile kâğıt ortamında yapılan ve göreceli olarak sürdürülen her türlü bakım işleri mobil cihazlarla yapılabilmektedir. Mobil GNSS ler ile envanterlerin araziden fotoğrafları çekilebilmekte olup bu fotoğraflar hem mobil uygulamada hem de web uygulamasında envanter bilgilerinde görülebilmektedir(şekil 4) Web Uygulama Yazılımı: Şekil 4: Mobil GNSS cihazları ile envanter toplama Microsoft.NET teknolojileri ve Silverlight kullanılarak geliştirilen yazılım, geliştirme sürecinde Çevik(Agile) Yöntemler kullanılmıştır. Çevik yöntemler projenin küçük parçalara ayrıldığı, kalite sürecinin ve zamanlamanın önemli olduğu, kısa aralıklarla geribildirim alınıp, bunların gerçekleştirildiği proje yönetim metodolojisidir. Veritabanı olarak Oracle Spatial kullanılmıştır. Yine yazılım SOA olarak tabir edilen servis tabanlı mimari üzerine MVVM(Model View Viewmodel) tasarım şablonu ile geliştirilmiştir. Sistem Web tabanlı ve çok kullanıcılı ortamda çalışabilmekte, kullanıcılar kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giriş yapabilmektedirler. Türkçe arayüze sahip yazılımla karayolları envanter altlığı çeşitli harita servisleri ile (GoogleMAps, BingMaps, TürksatMaps) görüntülenebilmektedir. Kullanıcılar yetkisi dahilinde grafik ve sözel veriler üzerinde sorgulamalar yapabilmekte, sorgulama sonuçları harita üzerinde gösterilebilmekte ve excel, pdf formatında kaydedilebilmektedir (Şekil 5). Seçilen envanterin veya sorgulama sonucu gelen öznitelik bilgileri web üzerinden güncellenebilir, gerekli durumlarda veri girişi yapılabilmektedir. Farklı dönemlere ait bakıma yönelik standart ve standart olmayan raporlar alınabilmektedir. Ayrıca istenilen istatistikî verilere göre grafiksel gösterimler yapılabilmekte ve yıllara göre yapılan işlemler karşılaştırılabilmekte, tamamlanan ve devam eden bakım-onarım çalışmalarına ait maliyetler hesaplanabilmektedir. Rapor sonuçları ekranda görüntülenebilir, çıktısı alınabilir ayrıca Excel ve PDF formatında kaydedilebilmektedir. Envanterde mevcut olan (yol, ağaçlandırma, köprü ve sanat yapıları, trafik levhaları, vb.) detay sınıflarına ait muayene ve bakım/onarım tespitleri oluşturulabilmektedir. Muayene sonuçları belirlenen kriterlere göre optimize edilir ve bakımı yapılacak öncelikli yol seçimi yapılabilmektedir (Şekil 6). Bakım kriterleri seçilebilmektedir. Seçilen bakıma ait makine/teçhizat, malzeme ve personel girişi yapılabilmektedir. Bakıma ait maliyet hesabı yapılabilmektedir (Şekil 7).

8 Şekil 5: Web Uygulama Yazılımı katman sorgulaması Şekil 6: Web Uygulama Yazılımı muayene yönetimi Şekil 7: Web Uygulama Yazılımı bakım yönetimi

9 Bu yazılım ile yol, kullanıcıların yol, yol envanter verilerini (kaplama, trafik levhası, refüj vb.) ve sanat yapılarını (köprü, viyadük, tünel, menfez vb.) internetten görüntüleyebilecekleri, sorgulayabilecekleri, güncelleyebilecekleri, muayene, bakım işlerinin yapılabileceği, harita altlıkları ile zenginleşen envanter ekran görüntüsünün çıktısını alabilecekleri ve raporlayabilecekleri yazılım oluşturulmuştur. Sistemin rahat kullanılıp, anlaşılabilmesi için yardım menüsü oluşturulmuştur. 4. SONUÇ VE ÖNERİLER Bu çalışmada karayollarında yapılan yol bakım ve onarım işlerinin mevcut durumu analiz edilmiş, taşradaki en küçük yapılanmadan başlayarak tüm ihtiyaç duyulan veriler, veri öznitelikleri, kâğıt ortamında yapılan yolların muayene ve bakım işlerinin iş akışı incelenmiştir. Coğrafi bilgi teknolojilerinden faydalanılmış, bakımı yapılacak öncelikli yolun belirlenmesi için kriterler belirlenmiş, tekrarlı veri üretiminin önlenmesi, karşılıklı kullanılamayan verilerin kullanılabilir hale getirilmesi, bütçeye en yüksek kazanç sağlayacak bakım, onarım, yapım önceliği programlarının oluşturulması sağlanıp, doğru ve güncel coğrafi bilgiye en son teknoloji ile en kısa sürede erişilmesi gerçekleştirilmiştir. Böylece yol konforu ve trafik güvenliği artacak, oluşturulacak veri havuzu ile doğru bir planlama yapılacaktır. Sistemin doğru çalışması için envanter bilgilerinin güncel tutulması gerekmektedir. Veri sağlayan ve güncelleyen teknik personele periyodik eğitim verilmesi, personelin işi benimsemesi ile bakım işlerinde verim artışı, hızlı ve ortak karar alınmasını sağlayacaktır. KAYNAKLAR JICA, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı Anayollar Bakım Çalışması Nihai Raporu, Ankara. TÜRKSAT, Coğrafi Tabanlı Karayolları Bakım Yönetim Sistemi Kurulma İşi Sistem Analiz Raporu, Ankara. TÜRKSAT, Coğrafi Tabanlı Karayolları Bakım Yönetim Sistemi Kurulma İşi Proje Tasarım Raporu, Ankara. KGM, Karayolları Bakım Kitapçığı, Ankara. Gewin, V. (2004). Mapping Opportunities, Nature, s. 376, 22 Ocak 2004, Nature Publishing Group.

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TEKNOLOJĐLERĐ KULLANILARAK KARAYOLU BĐLGĐ SĐSTEMĐ OLUŞTURULMASI

COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TEKNOLOJĐLERĐ KULLANILARAK KARAYOLU BĐLGĐ SĐSTEMĐ OLUŞTURULMASI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TEKNOLOJĐLERĐ KULLANILARAK KARAYOLU BĐLGĐ SĐSTEMĐ OLUŞTURULMASI N.Arıca 1, O.Uslu 2 1 KGM, Karayolları Genel Müdürlüğü,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM 1950 yılında kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyollar, devlet ve il yolları

Detaylı

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu SUNUM İÇERİĞİ PROJE GEREKLİLİĞİ PROJE İHTİYAÇLARI SİSTEM TASARIMINA GÖRE TEKNOLOJİK ALT YAPI DÜZENLENEN SİSTEMİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR PROJE GEREKLİLİĞİ Taşınmaz kültür

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI mızda, son iki yıl içerisinde coğrafi bilgi sistemi çalışmaların büyük mesafe kat edilmiştir. Bilgi İşlem Dairemiz bünyesinde bir Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube

Detaylı

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi;

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi; Arazi İzleme CORINE WEB Portal Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr http://aris.cob.gov.tr/csa/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI T. Özden, E. Demirbaş, Đ. Demirel

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi CBS Web Uygulaması 8.MapInfo Kullanıcılar Konferansı 6 Kasım 2013 - ANKARA 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Giriş İçindekiler Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Yapılan Çalışmalar Tasarım Uygulama Yazılım Güncelleme Test Bulgular Sonuç ve Öneriler

Detaylı

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ Başar Bilgisayar Sistemleri Ve İletişim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: basar@basarsoft.com.tr

Detaylı

MapCodeX Atıksu Modülü Kullanım Kılavuzu

MapCodeX Atıksu Modülü Kullanım Kılavuzu MapCodeX Atıksu Modülü Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX Atıksu Hakkında MapCodeX Atıksu Modülü, atıksu baca, boru ve parsel

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 3 Gün 18 Saat COĞRAFİ

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK İŞLER 1- Proje Yaklaşık Maliyet ASFALT EKİBİ 1-1. Kat Asfalt Ekibi 2-2. Kat Asfalt Ekibi 3- Sıkıştırma 4- Büz Ekibi 5- Sanat Yapıları YAMA EKİBİ 1- Sıkıştırma

Detaylı

EGO ULAŞTIRMA PORTALI

EGO ULAŞTIRMA PORTALI EGO ULAŞTIRMA PORTALI PROJENİN TEMELİ Ø Bu proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi tarafından ortak hizmet projeleri geliştirmek üzere imzalanan protokol çerçevesinde, EGO Genel Müdürlüğü

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cihan Yalçın 1, * Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Engin Bişar 1 Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Seda Yalçın

Detaylı

MapCodeX İçmesuyu Modülü Kullanım Kılavuzu

MapCodeX İçmesuyu Modülü Kullanım Kılavuzu MapCodeX İçmesuyu Modülü Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX İçmesuyu Hakkında MapCodeX İçmesuyu Modülü, içmesuyu borusu,

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012

KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012 KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012 1 SUNUM PLANI KÖYDES Projesi Genel Bilgi KÖYDES Projesi Sayısal Haritaların (Altlık Verilerin) Oluşturulması) KÖYDES Projesi CBS Çalışmaları KÖYDES

Detaylı

2013 YILI OTOYOLLAR BAKIM-İŞLETME VE ÜCRET TOPLAMA MALİYETLERİ

2013 YILI OTOYOLLAR BAKIM-İŞLETME VE ÜCRET TOPLAMA MALİYETLERİ ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 213 YILI OTOYOLLAR BAKIM-İŞLETME VE ÜCRET A MALİYEERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULAŞIM MALİYEERİ VE VERİMLİLİK ŞUBESİ

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Building Geodatabase Eğitimi

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Building Geodatabase Eğitimi COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Building Geodatabase Eğitimi Kursun Süresi: 3 Gün 18 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Building

Detaylı

MapCodeX Yağmur Suyu Modülü Kullanım Kılavuzu

MapCodeX Yağmur Suyu Modülü Kullanım Kılavuzu MapCodeX Yağmur Suyu Modülü Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX Yağmur Suyu Hakkında MapCodeX Yağmur Suyu Modülü, yağmur

Detaylı

Pilot Bölge Çalışması Raporu

Pilot Bölge Çalışması Raporu Pilot Bölge Çalışması Raporu Yol Envanteri Gülyalı Pilot Bölge Çalışması Raporu TRABZON GİRİŞ Bilişim Çağı nın yaşandığı günümüzde, bilgi ve teknolojiyi en etkin şekilde kullanabilen insanların, gelişmişlik

Detaylı

DHMİ Genel Müdürlüğü Mekansal Bilgi Sistemi Tabanlı Görsel Destekli Envanter Takip Sistemi

DHMİ Genel Müdürlüğü Mekansal Bilgi Sistemi Tabanlı Görsel Destekli Envanter Takip Sistemi DHMİ Genel Müdürlüğü Mekansal Bilgi Sistemi Tabanlı Görsel Destekli Envanter Takip Sistemi Uygulamanın Amacı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü nün tüm havalimanları için envanter bilgilerinin

Detaylı

Türkiye nin lider Şerit ve Tel üreten işletmesi için özel olarak 2014 yılında projelendirilmiş ve geliştirilmiştir.

Türkiye nin lider Şerit ve Tel üreten işletmesi için özel olarak 2014 yılında projelendirilmiş ve geliştirilmiştir. ENTEGRE ŞERİT ÜRETİM YAZILIMI Octopus BS Entegre Şerit Üretim Yazılımı Türkiye nin lider Şerit ve Tel üreten işletmesi için özel olarak 2014 yılında projelendirilmiş ve geliştirilmiştir. Ham döküm girişi

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Arc/Info 9.3? ArcGIS Desktop o ArcView: çok kapsamlı veri kullanımı, haritalama ve analizler üzerine odaklanır. o o ArcEditor: ArcView

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

SBE16 / Akıllı Metropoller Ekim 2016 / İSTANBUL

SBE16 / Akıllı Metropoller Ekim 2016 / İSTANBUL SBE16 / Akıllı Metropoller 13-15 Ekim 2016 / İSTANBUL TAKDİM PLANI Teknolojik Gelişim ve 3 Boyuta Geçiş : 2B gösterim tekniği haritacılığın doğuşundan beri kullanılmaktadır. Bu temsil şekli yerleşmiş alışkanlıklar

Detaylı

BİTİRME RAPORU. Ömer Furkan ARI 13.06.2010 Yıldız Teknik Üniversitesi

BİTİRME RAPORU. Ömer Furkan ARI 13.06.2010 Yıldız Teknik Üniversitesi BİTİRME RAPORU Tekstil sektöründe veritabanı sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemler sayesinde satış işlemlerin kayıtları tutulup buna bağlı olarak çeşitli sorgulamalarla raporlama hizmetleri

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI 09-10-11 Temmuz 2012 İstanbul T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yüklenici - Alt Yüklenici kbsgml GML

Detaylı

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları

Detaylı

Fatih HAREKET KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Md. cbs.kayseri.bel.tr

Fatih HAREKET KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Md. cbs.kayseri.bel.tr Fatih HAREKET KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Md. cbs.kayseri.bel.tr 6360 sayılı Kanun ile 2014 yerel seçimleri itibariyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli Emlak Genel Müdürlüğü için İstanbul ilinin Fatih, Beykoz ve Çatalca ilçeleri

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi (ESRI) Environmental Systems Research Institute Dünyadaki 50 büyük yazılım şirketinden birisidir Pazarın 1/3

Detaylı

PARALOG SÜT PROGRAMLARINDA ROTA ĐCMALĐ

PARALOG SÜT PROGRAMLARINDA ROTA ĐCMALĐ PARALOG SÜT PROGRAMLARINDA ROTA ĐCMALĐ Versiyon : 3.6.7.x İlgili Programlar : Süt Programları Tarih : 07.04.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcılar) GĐRĐŞ Süt alım ve üretimi yapan özel

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS SERVER A GİRİŞ EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS SERVER A GİRİŞ EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS SERVER A GİRİŞ EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS

Detaylı

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. Misyonumuz coğrafi bilgilerin elde edilmesinden yönetimine kadar olan tüm süreçlerde son teknolojiyi kullanarak geliştirme

Detaylı

MEKÂN ENVANTERİ OLUŞTURMA, MEKÂN ANALİZİ VE DERS PROGRAMI OLUŞTURMA İŞLEMLERİ

MEKÂN ENVANTERİ OLUŞTURMA, MEKÂN ANALİZİ VE DERS PROGRAMI OLUŞTURMA İŞLEMLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MEKÂN ENVANTERİ OLUŞTURMA, MEKÂN ANALİZİ VE DERS PROGRAMI OLUŞTURMA İŞLEMLERİ OCAK, 2016 ISPARTA İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 2 2. DERS PORGRAMLARININ OLUŞTURULMASI... 5 3.

Detaylı

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI TOPOĞRAFİK VERİLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU Mühendis Yüzbaşı Mustafa CANIBERK 08 Ekim 2013 TAKDİM PLANI TOPO25 Veritabanı Tanıtımı Topoğrafik Verilerin Hazırlanması Topoğrafik

Detaylı

NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka

NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka işlemleri, Saha ve haritacılık işlemlerinin ; Mekânsal boyutta

Detaylı

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC)

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem analistlerinin ve kullanıcı faaliyetlerinin spesifik döngüsünün kullanılmasıyla En iyi geliştirilmiş sistemin oluşmasını

Detaylı

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü 3.2. Raster Veriler Satırlar Piksel/hücre büyüklüğü Sütunlar 1 Görüntü formatlı veriler Her piksel için gri değerleri kaydedilmiştir iki veya üç bant (RGB) çok sayıda bant Fotoğraf, uydu görüntüsü, ortofoto,

Detaylı

TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS)

TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS) 1-Apr-10 TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS) 09.04.2010 TTGENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERIŞIM DIREKTÖRLÜĞÜ 1 TTCBS PROJESİ HAKKINDA NELER YAPILDI? 4 HEDEFLER 4 1 1-Apr-10 1 TTCBS PROJESİ HAKKINDA

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

VERİ TABANI SİSTEMLERİ

VERİ TABANI SİSTEMLERİ VERİ TABANI SİSTEMLERİ 1- Günümüzde bilgi sistemleri Teknoloji ve bilgi. 2- Bilgi sistemlerinin Geliştirilmesi İşlevsel Gereksinimleri 1.AŞAMA Gereksinim Belirleme ve Analiz Veri Gereksinimleri Gereksinimler

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ ARCGIS SCHEMATİCS EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ ARCGIS SCHEMATİCS EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ ARCGIS SCHEMATİCS EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 3 Gün 18 Saat COĞRAFİ BİLGİ

Detaylı

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AY D E S AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ - GENEL TANITIM

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AY D E S AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ - GENEL TANITIM T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AY D E S AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ - GENEL TANITIM PROJE AMACI AYDES Proje sinin amacı, Afet ve Acil Durum Yönetimine ilişkin süreçlerin,

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş. Ünite 5 - Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş. Ünite 5 - Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş Ünite 5 - Veri Tabanı Yönetim Sistemleri İçerik Temel kavramlar Veri tabanı modelleri Normalizasyon Coğrafi Bilgi Sistemlerinde veri tabanı yönetimi Temel kavramlar Veri

Detaylı

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Kursu

Detaylı

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Su Yönetimi Genel Bir platform olarak ArcGIS,

Detaylı

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi CBS de Kocaeli Modeli Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi Kocaeli 12 ilçesi bulunan Kocaeli 1.6 milyon nüfusa sahiptir. Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları Kocaeli nde bulunmaktadır. Kişi başına düşen

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Sistemleri Arasındaki Temel Farklar Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

Trimble icapture Mobil Yazılımı. Ömer ALPORAL

Trimble icapture Mobil Yazılımı. Ömer ALPORAL Trimble icapture Mobil Yazılımı Ömer ALPORAL Rev A May 2009 Trimble icapture Mobile Yazılımı İstenilen şekilde form oluşturma. Her tür öznitelik ve öznicelik tarifi, nesting, seçim listeleri oluşurma Lazer

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama Arzu Çöltekin Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Yük. Müh. Araştırma Görevlisi 1/5 Özet Günümüzde

Detaylı

ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi

ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi Eğitim Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi Genel Esri yazılımları

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Kemal ÖZAT. İSG Uzman Yardımcısı İSG-KATİP Şubesi

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Kemal ÖZAT. İSG Uzman Yardımcısı İSG-KATİP Şubesi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kemal ÖZAT İSG Uzman Yardımcısı İSG-KATİP Şubesi Aralık, 2014 1 AMAÇ GENEL BİLGİLER PAYDAŞLAR MEVCUT DURUM SONUÇ 2 İSG-KATİP

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

OPERATÖR SERVİSLERİ. Kullanıcı Kılavuzu

OPERATÖR SERVİSLERİ. Kullanıcı Kılavuzu OPERATÖR SERVİSLERİ Kullanıcı Kılavuzu Versiyon Tarih Yazan Tanım 1.0 01-08-2013 Burcu Kayacık Yalman Turkcell Servisleri 2.0 08-10-2014 Burak Şanlı Vodafone Servisleri 2.1 17-10-2014 Gül GÖNLÜBEYAZ Düzenlemeler

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Yrd. Doç. Dr. Caner GÜNEY 18 MART 2014 ANKARA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi Tehlikeli Atık Beyan Sistemi Arzu NURAY 1 1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Ankara. E-posta: arzu.nuray@csb.gov.tr Öz 14.03.2005 tarih ve

Detaylı

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ ŞİŞLİ 10 CAN KAYBI SOMA 301 CAN KAYBI VAN 604 CAN KAYBI JAPONYA 15.828 CAN KAYBI ÖLÜ

Detaylı

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı.

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı. CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr/crn/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access)

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Elif SERTEL Y. Doç. Dr. Şinasi

Detaylı

İnternet Programcılığı

İnternet Programcılığı 1 PHP le Ver tabanı İşlemler Yaptığımız web sitelerinin daha kullanışlı olması için veritabanı sistemleri ile bağlantı kurup ihtiyaca göre verileri okuyup yazmasını isteriz. 1.1 Veritabanı Nedir? Veritabanı

Detaylı

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI BIL3403 Öğ. Gör. ASLI BiROL abirol@kavram.edu.tr 01.10.2012 Dersin Amacı Bu ders ile öğrenci; edindiği mesleki bilgi birikimini kullanarak sektörde uygulanabilir bir projeyi

Detaylı

Krm.MobilTapu Uygulaması Kullanımı

Krm.MobilTapu Uygulaması Kullanımı Krm.MobilTapu Uygulaması Kullanımı Krm.MobilTAPU, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile protokol şartlarını sağlayan resmi kurumların güncel tapu ve kadastro verilerine Android ve IOS tabanlı cep telefonlarından

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (ArcGIS-SQL)

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (ArcGIS-SQL) Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (ArcGIS-SQL) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü 2014 2015 Güz Yarıyılı Uygulama 2 ArcGIS Yazılımı ile Mekânsal

Detaylı

Tapu ve MEGSİS Servislerine, heryeden erişim... Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS)

Tapu ve MEGSİS Servislerine, heryeden erişim... Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) Tapu ve MEGSİS Servislerine, heryeden erişim... Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) TAKBİS- MEGSİS NEDİR? MEGSİS: Kadastro verilerinin sayısal olarak toplanarak, tapu verileri ile uyumlaştırılması ve

Detaylı

201 ı yılından itibaren bu sistemler otomatik olarak çalışmaktadır. Bu sistemler ücretli. geçiş tarifelerini, çalışma bilgilerini, hat

201 ı yılından itibaren bu sistemler otomatik olarak çalışmaktadır. Bu sistemler ücretli. geçiş tarifelerini, çalışma bilgilerini, hat Trafik yönetimi geliştirilmesi ve yolcu bilgilendirmelerinin zamanında teslim edilmesini sağlayan ; birincil olarak trafiği verimli kontrol etmekte, yönlendirmekte, tıkanıklık yönetimi sağlamakta, sıradışı

Detaylı

Temel Haritacılık Bilgisi. Taha Sözgen İzmir, 2015

Temel Haritacılık Bilgisi. Taha Sözgen İzmir, 2015 1 Temel Haritacılık Bilgisi Taha Sözgen İzmir, 2015 2 İçerik Tarihçe Harita Türleri Topoğrafya Haritaları Hidrografya Haritaları Ortofoto Haritaları Ölçek Kavramı Bir Haritada Bulunması Gerekenler Küresel

Detaylı

BAKIM HĠZMETLERĠNĠN ÖNEMĠ VE BAKIM ÇALIġMALARI

BAKIM HĠZMETLERĠNĠN ÖNEMĠ VE BAKIM ÇALIġMALARI BAKIM HĠZMETLERĠNĠN ÖNEMĠ VE BAKIM ÇALIġMALARI Karayolu ulaşımının, ekonomik faaliyet ve yatırım alanındaki yeri çok önemlidir.farklı ulaşım sistemleri ile karşılaştırıldığı zaman, gelişen dünyada karayolu

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Versiyon: 0.2 TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS

Detaylı

Ücret Bütçe Simülasyonu

Ücret Bütçe Simülasyonu DESTEK DOKÜMANI Ürün Bölüm : Bordro Plus : Ücret Bütçe Simülasyonu Ücret Bütçe Simülasyonu İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği

Detaylı

1999 yılı sonundan itibaren 1/25.000 ölçekli harita üretimi sayısal olarak yapılmaya başlanmıştır.

1999 yılı sonundan itibaren 1/25.000 ölçekli harita üretimi sayısal olarak yapılmaya başlanmıştır. Kartografya Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri 1. Fotogrametri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan, yurt içi 1/25.000 ölçekli ve yurt dışı 1/50.000 ölçekli sayısal verilerin, kartografik düzenlemeleri

Detaylı

Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi

Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi Kurum Adı : Adana Valiliği Proje Durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://iklimcbs.cevreorman.gov.tr/

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HARİTA TABANLI PLANLAMA VE YÖNETİM Prof.Dr. Vahap TECİM Dokuz Eylül Üniversitesi HARİTADAN DA ÖTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ BİLGİ SİSTEMİ Donanım Yazılım Veriler Personel Yeryüzü

Detaylı

Entegre Elektrik Dağıtım Bilgi Sistemi V2.0 Ahmet DABANLI Genel Müdür Yardımcısı

Entegre Elektrik Dağıtım Bilgi Sistemi V2.0 Ahmet DABANLI Genel Müdür Yardımcısı Entegre Elektrik Dağıtım Bilgi Sistemi V2.0 Ahmet DABANLI Genel Müdür Yardımcısı Edabis, İM/DM/Trafodan Sayaca Kadar tüm Elektrik Şebekesinin gerçek durum ve kurallara uygun akıllı şebeke (SmartGrid, SmartCity)

Detaylı

INKA Temel Modül INKA.NET Self Servis. Anketevi. SAP, Oracle HR, Diğer

INKA Temel Modül INKA.NET Self Servis. Anketevi. SAP, Oracle HR, Diğer Bütçe Simülasyonu Bordro Kariyer Planlama HeadCount INKA Temel Modül INKA.NET Self Servis Eğitim Oris Organizasyon şeması Anketevi E-performans SAP, Oracle HR, Diğer İNKA TANITIMI - 2 INKA İnka şu alt

Detaylı

QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI

QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI LAB DA İŞLENECEK KONULAR: 1 Cbs nedir ve cbs ile ilgili karşilaşilabilecek temel kavramlar nelerdir? 2 Cbs yazilimlari / quantum cbs yazilimi üzerinden örneklendirme

Detaylı

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler.

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler. Yazılım Mühendisliği kapsamındaki Yazılım Geliştirme Metodolojileri, bir bilgi sistemini geliştirme sürecinin yapımını, planlamasını ve kontrolünü sağlayan bir framework tür. Her farklı framework güçlü

Detaylı

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr Pilot Bölge Uygulaması Altyapı bilgi sistemlerine altlık olacak

Detaylı

MONTAJ MODELLEME ( ASSEMBLY MODELING)

MONTAJ MODELLEME ( ASSEMBLY MODELING) MONTAJ MODELLEME ( ASSEMBLY MODELING) Bilgisayar destekli çizim araçlarında temel montaj modelleme 3 yöntem ile yapılır. 1. YUKARIDAN AŞAĞIYA (TOP-DOWN) MODELLEME: Bu montaj tekniği daha çok, montajı oluşturan

Detaylı

DB MARS Bilişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi

DB MARS Bilişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi DB MARS Bilişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi GERÇEK ZAMANLI VERİ TOPLAMA, VERİ KAYIT, KONTROL VE İLETİŞİM SİSTEMİ Gerçek zamanlı veri toplama, veri kayıt ve iletişim sistemi;

Detaylı

2005-2010 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ

2005-2010 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25-21 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULAŞIM MALİYETLERİ

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK LABORATUVARLARI OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK LABORATUVARLARI OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK LABORATUVARLARI OTOMASYONU Erhan Akbal Mustafa Ulaş Aytuğ Boyacı Gürkan Karabatak Ayhan Akbal Hasan H. Balık Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat

Detaylı

MIKROSAY YAZILIM ve BİLGİSAYAR SAN. TİC. A.Ş

MIKROSAY YAZILIM ve BİLGİSAYAR SAN. TİC. A.Ş MIKROSAY YAZILIM ve BİLGİSAYAR SAN. TİC. A.Ş TEOSMETER OTOMATİK SAYAÇ İZLEME SİSTEMİ Emrah KÜÇÜKALİ Rev1 (27/10/2004) SİSTEMİN AMACI Teosmeter Otomatik Sayaç İzleme Sistemi özellikle haberleşmeli dijital

Detaylı

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kasım 2013 Sedat BAKICI

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kasım 2013 Sedat BAKICI İhtiyaç; Araziye yönelik Coğrafi Konum Bilgilerin; hızlı, hassas, güvenilir ve ekonomik biçimde toplanması amacıyla anlık arazi konum bilgisinin (koordinatlarının) elde edilmesi gerekmektedir. Böylece,

Detaylı

İnceleme!Değerlendirme!Raporu!

İnceleme!Değerlendirme!Raporu! TÜRKİYE DEKİMEVCUTGEO1PORTALLAR İncelemeDeğerlendirmeRaporu Mayıs2013 BuRaporTÜBİTAK111Y281NoluAraştırmaProjesi KapsamındaHazırlanmıştır. 1" Türkiye deki*mevcut*geo2portallar*inceleme*değerlendirme*raporu

Detaylı