COĞRAFİ TABANLI KARAYOLLARI BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURULMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COĞRAFİ TABANLI KARAYOLLARI BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURULMASI"

Transkript

1 ÖZET TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2013 COĞRAFİ TABANLI KARAYOLLARI BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURULMASI Ayşegül Korkmaz 1, Mahmut Korkmaz 2, Nesrin Kürüm 3, Özgenç Uslu 4 1 Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Yücetepe Ankara, 2 Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Yücetepe Ankara, 3 Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Yücetepe Ankara, 4 Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Yücetepe Ankara, Karayolları, ülke genelinde km lik yol ağının sorumluluğunu üstlenmekte olup, bu yolların yapımı, onarımı, bakımı ve güvenliğini sağlamakla görevlidir. Gelişen teknolojiyle karayollarında mevcut yol ağının, artan trafik altında daha güvenli, konforlu ve ekonomik bir şekilde hizmet verebilmesi için muayene ve bakım bilgi sisteminin oluşturulması ihtiyacı görülmüştür. Bu ihtiyaç doğrultusunda KGM(Karayolları Genel Müdürlüğü) bünyesinde Coğrafi Tabanlı Karayolları Bakım Yönetim Sistemi 2013 yılında kurulmuştur. Sistemde mobil GNSS cihazlarına özel yapılan yazılımla araziden veriler toplanacak, güncellenecek ve internet yoluyla kullanıcılar tarafından veri tabanına aktarılacaktır. Veri tabanındaki güncel verilerle hazırlanan Web Uygulaması ile; karayolu envanterlerinin muayenesi, bakımı yapılacak ve verilerle ilgili her türlü sorgulama ve analize imkan sağlanmış olacaktır. Anahtar Sözcükler: Yazılım geliştirme, Coğrafi veri altyapısı, Mobil CBS, Web/internet CBS ABSTRACT GEOGRAPHIC-BASED ROAD MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM General Directories of Highways take the responsibility of the construction of roads, improvement, repair, maintenance and ensure the safety of km road network around the country. The existing road network has been the need to establish inspection and maintenance information system to serve comfortable and economical way. In 2013 Geographic-Based Road Maintenance Management System has been established. Data will be collected by Mobile GNSS custom-made devices, the database will be updated by the users via the internet. Web Application, with current data in the database, is prepared; road inventory inspection, maintenance, and do all kinds of data querying and analysis will be facilitated. Keywords: Software development, geographic data infrastructure, Mobile GIS, Web/internet GIS 1. GİRİŞ Bilişim teknolojileri son 50 yılda çok büyük gelişmeler kaydetmiş ve hayatımızın merkezinde yer almaya başlamıştır. Bilgiye artık çok hızlı şekilde eriştiğimiz gibi bunu çok kolay ve verimli bir şekilde paylaşabiliyoruz. Sayısallaştırılmış her türlü veriyi, metin ve görüntüyü, gerçek zamanlı olarak aktarabiliyoruz. ABD nin Federal İş Departmanı (US Department of Labor) çok yaygın olarak kullanılması ve giderek toplumsal yaşamın önemli ve vazgeçilmez bir parçası olması sebebiyle Mekânsal Teknolojileri, ülkede Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji yanında üçüncü en önemli saha olarak göstermiştir (Gewin, 2004). Mekânsal verilerin bilişim teknolojileriyle birleşmesi sonucu Coğrafi Bilgi Teknolojileri ortaya çıkmış, hayatı kolaylaştırmak için insanların hizmetine sunulmuştur. Gelişen Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile birlikte çok fazla mekânsal envanterin bakımı ve yapımından sorumlu karayollarında da; daha hızlı, kaliteli, ekonomik bir işleyiş için envanter bakım sistemi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Geleneksel yöntemlerle yapılan karayolu bakım faaliyetlerinin iyi sonuç verememekte ve yüksek maliyetle sonuçlanan sorunlara sebep olmaktadır. Karayollarında standart bakım kavramı, yolların trafiğe güvenli olarak açık tutulması için uygun seviyede kullanışlı kaynakların sağlanmasıyla, etkinliğinin arttırılmasıdır. Yapının proje ömrünün sağlanması için yapılan sürekli bakım programı, ülkenin geniş altyapı yatırımlarının korunmasının ekonomik yoludur. Bakım Yönetim Sistemi ile karayolları için büyük önemi olan bakım işleri kağıt ortamından sayısal ortama aktarılarak, grafik olarak tutulan envanter öznitelik ve konum bilgileri GNSS lerle toplanıp bakım işlerinin işlevselliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında geliştirilmesi hedeflenen bilgi sistemi ile aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir: Bakım Yönetim Sistemi Web Uygulaması ve Mobil Veri Toplama Uygulaması olarak iki ana uygulama ile; mevcut bütçeye, en yüksek kazanç sağlayacak optimum bakım-onarım önceliği programlarını oluşturarak, bu

2 sistemle karayolu yöneticilerine, yolların iyileştirilmesi için bütçeyi daha iyi kullanmaları açısından karar vermede yardımcı olmak, KGM bünyesindeki birimlerin ihtiyaçlarına göre veri toplanmasına imkân sağlayacak kurumsal bazda taşınabilir cihazlar üzerinde çalışabilen yüksek performanslı özel bir uygulama oluşturmak, KGM personelinin yol, yol envanter verileri ve sanat yapılarını (köprü, viyadük, tünel, menfez v.b.) internetten görsel olarak sorgulayabilecekleri, güncelleyebilecekleri ve rapor alabilecekleri yazılımı oluşturmak, Yolların önem sırasına göre bakım önceliğine karar verilmesi sağlanarak yol idamesi için ayrılan bütçenin en verimli şekilde kullanılması, en iyi alt yapı hizmetinin sunulması, yol kaplamasının ve sanat yapılarının ömrünün uzun olmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 2. MATERYAL VE YÖNTEM 2.1. Materyal Çalışma alanı tüm Türkiye yi kaplayan devlet ve il yollarıdır. Karayollarının bünyesindeki yol ağı yaklaşık km dir. Bu yol ağının ekseni mevcut veri toplama programı ve DGPS ile ölçülmüş olup, sürekli güncellenmektedir (Şekil 1). Şekil 1: Karayolları yol ağı (otoyol,devlet ve il yolları) Karayollarında 29 tane envanterin (ağaç-orman, aydınlatma, kar siperi, dolgu-yarma, drenaj, geçit, istinat-tahkimat, kamulaştırma sınırı, kaplama, kar mücadele, karayolu kritik kesim, kavşak, köprü, menfez, otokorkuluk, refüj, sundurma, tank, telçit, tırmanma şeridi, toplayıcı yol, trafik işareti, sinyalizasyon, tünel, kenar dikme, banket, flaşör, hendek, bordür) konum bilgisi kullanılmıştır Yöntem Bakım işlerinin ortak bir sistemden yönetilip kullanıcıların bakım önceliğine karar verebilmesi için karar destek sistemi oluşturulmuştur. Bu sistemde muayenesi yapılan envanterlere öncelik puanı verilir. Her muayene ve bakım onarım metodu girişinden sonra öncelik sıralaması yenilenir. Muayene, yeni envanter ekleme ve var olan envanter durumundaki değişikliklerin tespit edilmesi aşamasıdır. Oluşturulan karar destek sistemine göre bakıma esas muayene işlemi sistem üzerinden yapılır. Bu sisteme göre bakımı yapılacak öncelikli envanter seçimi için dört kriter belirlenmiştir. Bunlar; yol tipi, aciliyet durumu, trafik hacim yoğunluğu ve bakım tipidir. Yol tipi: Devlet ve İl yolu olarak 2 grupta puanlandırılır(tablo 1). Aciliyet durumu: Bakımı yapılacak envanterin oluşturduğu risk durumuna göre muayene işlemini yapan ekip tarafından değerlendirilerek puanlandırılır(tablo 2). Trafik hacim yoğunluğu: Yoldan geçen araç sayılarının ölçüldüğü yollardaki sürekli ve taşınabilir sayım istasyonlarından gelen verilerden hesaplanmaktadır (Tablo 3). Bakım tipi: Bakımı yapılan 20 tane envantere bakım önceliklerine göre bir değer verilir(tablo 4). Ayrıca bu envanterlerin her biri için uygulanan muayene yöntemleri ve onarım metodları da kendi içinde puanlanır(tablo 5).

3 Yol tipi, aciliyet durumu, trafik hacim yoğunluğu ve bakım tipi tablolarında bulunan her bir kayıt 10 puan üzerinden değerlendirilir ve her biri için normalizasyon değeri belirlenir. Kar-Buz Mücadelesi, Acil Çalışma Gereken ve Olağanüstü Hal Durumları için bakım önceliği verilir. Tablo 1: Karayolları Bakım Yönetim Sistemi ne ait yol tipi puanlaması ve normalizasyon değeri YOL TİPİ Puan Normalizasyon değeri 1 Devlet yolu 10 0,8 2 İl yolu 9 0,8 Tablo 2: Karayolları Bakım Yönetim Sistemi ne ait aciliyet durumu puanlaması ve normalizasyon değeri ACİLİYET DURUMU Puan Normalizasyon değeri 1 Öncelikli çalışma gerekiyor Onarım gerekiyor Sürekli izleme gerekiyor Normal 7 1 Tablo 3: Karayolları Bakım Yönetim Sistemi ne ait trafik hacim yoğunluğu puanlaması ve normalizasyon değeri TRAFİK HACİM YOĞUNLUĞU Puan Normalizasyon değeri , , , , üstü 10 0,8 Tablo 4: Karayolları Bakım Yönetim Sistemi ne ait envanter detay sınıfı ağırlık dereceleri Detay sınıfı Ağırlık derecesi Kaplama 1 Drenaj 0,9 Trafik İşaret 1 Kar mücadele 1 Ağaç Orman 0,4 Dolgu Yarma 0,7 Menfez 0,9 Oto korkuluk 0,6 Köprü 0,9....

4 Tablo 5: Karayolları Bakım Yönetim Sistemi ne ait envanter muayene tipleri, onarım metodları ve bakım öncelik puanlaması Envanter Muayene Bakim_Onarim_Metodu Bakim_Oncelik_Puan Trafik İşaret Deformasyon Yenileme Çalışması 9 Trafik İşaret Deformasyon Boyama Çalışması 8 Trafik İşaret Deformasyon Yapıştırma Çalışması 7 Trafik İşaret Kirlenme Yıkama Çalışması 4 Trafik İşaret Kayıp Yeni Montaj 9 Trafik İşaret İhtiyaç sonu Demontaj 8 Trafik İşaret Yeni İhtiyaç Montaj 10 Envanter Muayene Bakim_Onarim_Metodu Bakim_Oncelik_Puan Kar Mücadele Kar mücadelesi Kar mücadelesi 10 Kar Mücadele Buz mücadelesi Buz mücadelesi 10 Envanter Muayene Bakim_Onarim_Metodu Bakim_Oncelik_Puan Oto korkuluk Deformasyon Yenileme 9 Oto korkuluk Kirlenme Yıkama 8 3. UYGULAMA Coğrafi Tabanlı Bakım Yönetim Sistemi oluşturulurken aşağıdaki işlem adımları gerçekleştirilmiştir Analiz Projenin yapım aşamasının rahat geçmesi ve uygulanabilir olması için verilerin ve bakım işleyişinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Analiz sırasında veri tabanını oluşturacak veriler, karayollarında bakımı yapan teknik görevlilerle görüşülerek ve geleneksel bakımdaki kağıt ortamındaki envanterler incelenerek; kullanılacak envanterler, envanterin geometrisi (çizgi, nokta, nokta-çizgi), öznitelikleri ve açıklamaları belirlenmiştir (Tablo 6). Mevcutta karayollarında bulunan envanter toplama programı ve bu programda toplanan verilerde analiz aşamasında dikkate alınmış, sistem bu verilerden de yararlanmaya olanak sağlamıştır. Tablo 6: Envanter Detay Sınıflarında bazı örnekler ENVANTER BİLGİLERİ DETAY SINIFLARI No Tablo Adı Geometri Alan (Field) Adları Açıklama KKN Kontrol Kesim numarası (100-10) BASL_KM Başlangıç km BITIS_KM Bitiş km KM Bulunduğu km SORUMLU_KURUM KGM, Belediye, Dağıtım Şirketi YON Bulunduğu yol yönü (A veya B, E) CINS Cinsi (tek konsol, çift konsol, vb.) 2 Aydınlatma Çizgi GUC Gücü (Watt) GERILIM Gerilimi (Volt) IL_ADI Bulunduğu il adı ILCE_ADI Bulunduğu ilçe adı BOLGE_ADI Bulunduğu bölge adı SUBE_ADI Bulunduğu şube adı IL_KOD Bulunduğu il plaka kodu BOLGE_NO Bulunduğu bölge numarası SUBE_NO Bulunduğu şube numarası KKN Kontrol Kesim numarası (100-10) KKN_YAN Ayrılan yol kesimi 12 Kavşak Nokta KM Bulunduğu km YON Bulunduğu yol yönü (A veya B) TIPI Tipi (delta, y.dönel, vb. farklı seviyeli)

5 YERLESIM IL_ADI BOLGE_ADI SUBE_ADI IL_KOD BOLGE_NO SUBE_NO Yakınındaki yerleşim adı Bulunduğu il adı Bulunduğu bölge adı Bulunduğu şube adı Bulunduğu il plaka kodu Bulunduğu bölge numarası Bulunduğu şube numarası 3.2 Tasarım İşlemlerin kavramsal tasarım süreci, Gereksinim Listesi, Aktör Listesi, Use Case Listesi, İş Düzeyi Use Case Tanımı, Use Case Diyagramları ve Tüm İşlemlerin Kavramsal Diyagramlarının belirlenmesi aşamalarından oluşmaktadır. Use case (Kullanım Durumu) diye ifade edilen kavram, sistemin sahip olması gereken ve etkileşime girildiğinde dış dünyaya sağladığı işlevsellik olarak tanımlanır. Bir anlamda sistemin amaçlarını belirlememize yardımcı olur. Use case ler, diyagram ve tablo olmak üzere iki biçimde gösterilirler. Sistem Tasarımında, hem use case tabloları hem de use case diyagramları ile açıklanmıştır. Kullanım Durumu (Use Case) Diyagramları: Use case diyagramları Yazılım geliştirme süreçlerinin hemen her aşamasında kullanılan, özellikle sistemin fonksiyonalitelerini belirlemede yardımcı olan popüler UML diyagramlarından birisidir. Use case diyagramları Sistem kullanıcısının bakış açısıyla sistemin davranışlarının diyagramlarla modellenmesidir. Use case diyagramları, bir aktör ve bu aktörün gerçekleştirdiği işlerin anlaşılmasına yardımcı olur(şekil 2). UML (The Unified Modeling Language-Birleşik Modelleme Dili): UML yazılım sistemlerinin olgularını tanımlamak, görselleştirmek, oluşturmak ve dokümante etmek için kullanılan bir standartlar dilidir. UML, büyük ve karmaşık sistemlerin modellenmesinde başarısı ispatlanmış deneyimlerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur ve Object Oriented Software (OOS) ve yazılım geliştirme sürecinin önemli bir parçasıdır. UML, yazılım projelerinin tasarımını daha çok grafiksel öğeler ile belirtir. UML kullanımı takım içindeki iletişimi güçlendirir, potansiyel tasarımların ortaya çıkmasını sağlar ve yazılımın mimari tasarımını ortaya koyar. Tasarım çalışmaları kapsamında; Sistemin fiziksel ve mantıksal bileşenlerinin tasarlanması, Entegrasyon modelinin tasarlanması ve raporlanması, İş akışı çözümü tasarlanması, Ekran Tasarımları, Kullanıcı Yönetim Sisteminin tasarlanması, Veri tabanı şemasının tasarlanması, Tablo yapıları, tablolardaki alanlar, kısıtlama ve kısaltmalar, indeks alanları ve çeşitleri tasarlanması yapılmıştır. GİRİŞ Görüntüleme Sorgulama Güncelleme Metaveri Girişi Raporlar Harita Çıktısı Alma Yol Bakım Yönetimi Sistem Yönetimi Yardım Katman Açma Veri Görüntüleme Kapama Ölçek Sabit Görüntüleme Yakınlaştırma Sabit Yakınlaştırma Uzaklaştırma Uzaklaştırma Kaydırma Bir Önceki Bir Sonraki Görünüme Gitme Görünüme Gitme Genel Görünüme Ölçme Gitme Konum Bilgisi Bilgi Alma Alma İlgili Koordinata Harita Servisi Gitme Ekleme Detay Sınıfı Sorgulama SorgulamaSonuçlarını Listeleme Envanter Sorgulama Bakım Sorgulama Listelenen Sonuca Yaklaşma Sorgulama Sonucunu Kaydetme Listelenen Sonucun Flash Yapması Listelenen Sonucun Sıralanması İstatistik Güncelleme Fotoğraf Ekleme Protokol Ekleme A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13, A17,A18,A19,A20,A21 A7,A8,A12,A19,A20,A21 A7,A8,A11,A18 Metaveri Girişi A7,A8 Kar Buz Mücadelesi Raporu Yol Bilgi Raporu Bakım Çalışması Yapılan Yol Bilgisi Raporu Protokollü İşler Raporu Bölge Bazında Şefliklere Göre Yol Uzunluk Raporu Şubelere Göre Yol Satıh Cinsleri Raporu Bölgelere Göre Yol Satıh Cinsleri Raporu Bölge Bazında Bakım Tipine Göre Maliyet Raporu (Emanet ve İhale) Harita Çıktısı Alma Muayene ve Bakım Onarım Metodu Girişi (Emanet İşler için) Rutin Bakım Onarım Metodu Girişi (İhaleli İşler için) Bakım Önceliğinin Belirlemesi Bakım İşine Başlama Bakım İşini Tamamlama Sistem Yönetimi A7,A8 Yardım r Şube Bakım Maliyetleri Raporu A19,A20,A21 Şubelere Göre Bölge Bakım Maliyetleri Raporu Bölgelere Göre Bakım Maliyet Raporu Planlı Bakım Onarım Metodu Girişi (İhaleli İşler için) A13 Şekil 2: Web Uygulama Yazılımı Kavramsal Model Diyagramı

6 3.2.1 Veritabanı Tasarımı Proje kapsamında 21 adet nokta, çizgi ve alan özellik tipinde detay sınıfı (feature class), 29 adet envanter detay sınıfı, 20 adet bakım tablosu, bakım tabloları ile ilişkili sabit değerler tabloları ve maliyet tabloları Geodatabase ortamında fiziksel olarak tasarlanmış, envanterin durumuna göre nokta, çizgi ya da poligon olarak belirlenmiştir. (Şekil 3). Fiziksel tasarım, detay sınıfları ve tablosal veriler ile ilişkili alt tip (subtype) ve sabit değer tabloları (domain) coğrafi veritabanı (Geodatabase) içerisinde yapılandırılmıştır. Detay sınıfları ve envanter tabloları arasında, detay sınıfları ve bakım tabloları arasında, envanter tabloları ve bakım tabloları arasında ilişki sınıfları (relationship class) kurulmuştur. Envanter tabloları ve bakım tabloları ayrıca LRS(Lineer Referans Sistemi) mimarisinde yapılandırılmıştır Verilerin Toplanması Şekil 3:Veritabanı tasarımı Karayollarında yol ağı bölgelerine, tipine(devlet ve il yolu) göre isimlendirilmiş, bu isimler de yolların kontrol kesim numarası (KKN) olarak adlandırılmaktadır. Her yol ağının bir başlama-bitiş kilometresi ve yönü vardır. Yoldaki envanterler de yolun başlangıcından itibaren kaçıncı km ve m de olduğuna göre konumlandırılır. Sistem tasarımında mevcuttaki coğrafi ve sözel veri altyapısı ve ilişkisel veritabanı dikkate alınmıştır. Coğrafi ve sözel veri yapılarının ve modellerinin tasarlanmasında Dinamik Segmentasyon(DS) ve Lineer Referanslama (LRS) yaklaşımları esas alınmıştır. Dinamik Segmentasyon(DS), bir tabloda depolanan doğrusal referans verisinin harita üzerinde gösterilecek özelliklere dönüştürülmesidir. LRS(Linear Referencing System-Doğrusal Referanslama Sistemi) nesnelerin konumlarının çizgisel bir ağa göre ölçülendirilmesidir. Çizgisel veriler (yollar, demiryolları, petrol ve gaz iletim boru hattı vb.) için uygundur. LRS sistemine dayalı olarak yapılan envanter alımında sistem 2 temel obje yapısında alımı gerçekleştirir. 1 Nokta (Menfez, Geçit gibi) 2 Çizgi (Kaplama, Banket gibi) Alımı takiben birbiri ile ilişkili olan çizgiler bir araya getirilerek birleştirilir. Çizgilerin birleştirilerek hesaplanması sonucu çizgisel objelerin başlama ve bitiş km leri (yol eksenine göre) veri tabanına otomatik olarak işlenir. Nokta envanterler ise ilgili envanter yapısı uyarınca farklı sembolojiler ile ifade edilir. Kaydedildiği andaki yol eksenine olan konumu dikkate alınarak km si hesaplanarak sisteme otomatik olarak girilir. Karayolları envarterleri iki farklı sistemle toplanmaktadır. Bu sistemler; Karayollarındaki Mevcut Envanter Toplama Yazılımı: Mevcut envanter toplama yazılımı ile yol ekseni, envanterler ve öznitelik bilgileriyle birlikte toplanabilmektedir. Tablet PC, GNSS cihazı donanımlı araçlarla tüm yol ağında arazi çalışması ile; Devlet, İl yolları ve Otoyollar envanter bilgilerinin güncellenme çalışmaları sürdürülmektedir. Mevcut sistemde aracın üzerine yerleştirilen GNSS cihazı ile

7 veri toplama programının yüklü olduğu tablet bilgisayar bluetooth ile birbirine bağlanmakta ve araç hareket halindeyken tablet bilgisayarla veriler toplanabilmektedir Mobil GNSS ler ile Veri Toplama Yazılımı: Mobil GNSS ler ile yol bakım görevlisi envanterin en güncel halini sisteme kaydedebilecek ve ilerleyen zamanlarda oluşacak her değişiklikte envanterin yeni durumunu veritabanında güncelleyebilecektir. Mobil uygulama yazılımı ile Tusaga-Aktif bağlantısı da yapılabilmektedir. Yapılan yazılım ile kâğıt ortamında yapılan ve göreceli olarak sürdürülen her türlü bakım işleri mobil cihazlarla yapılabilmektedir. Mobil GNSS ler ile envanterlerin araziden fotoğrafları çekilebilmekte olup bu fotoğraflar hem mobil uygulamada hem de web uygulamasında envanter bilgilerinde görülebilmektedir(şekil 4) Web Uygulama Yazılımı: Şekil 4: Mobil GNSS cihazları ile envanter toplama Microsoft.NET teknolojileri ve Silverlight kullanılarak geliştirilen yazılım, geliştirme sürecinde Çevik(Agile) Yöntemler kullanılmıştır. Çevik yöntemler projenin küçük parçalara ayrıldığı, kalite sürecinin ve zamanlamanın önemli olduğu, kısa aralıklarla geribildirim alınıp, bunların gerçekleştirildiği proje yönetim metodolojisidir. Veritabanı olarak Oracle Spatial kullanılmıştır. Yine yazılım SOA olarak tabir edilen servis tabanlı mimari üzerine MVVM(Model View Viewmodel) tasarım şablonu ile geliştirilmiştir. Sistem Web tabanlı ve çok kullanıcılı ortamda çalışabilmekte, kullanıcılar kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giriş yapabilmektedirler. Türkçe arayüze sahip yazılımla karayolları envanter altlığı çeşitli harita servisleri ile (GoogleMAps, BingMaps, TürksatMaps) görüntülenebilmektedir. Kullanıcılar yetkisi dahilinde grafik ve sözel veriler üzerinde sorgulamalar yapabilmekte, sorgulama sonuçları harita üzerinde gösterilebilmekte ve excel, pdf formatında kaydedilebilmektedir (Şekil 5). Seçilen envanterin veya sorgulama sonucu gelen öznitelik bilgileri web üzerinden güncellenebilir, gerekli durumlarda veri girişi yapılabilmektedir. Farklı dönemlere ait bakıma yönelik standart ve standart olmayan raporlar alınabilmektedir. Ayrıca istenilen istatistikî verilere göre grafiksel gösterimler yapılabilmekte ve yıllara göre yapılan işlemler karşılaştırılabilmekte, tamamlanan ve devam eden bakım-onarım çalışmalarına ait maliyetler hesaplanabilmektedir. Rapor sonuçları ekranda görüntülenebilir, çıktısı alınabilir ayrıca Excel ve PDF formatında kaydedilebilmektedir. Envanterde mevcut olan (yol, ağaçlandırma, köprü ve sanat yapıları, trafik levhaları, vb.) detay sınıflarına ait muayene ve bakım/onarım tespitleri oluşturulabilmektedir. Muayene sonuçları belirlenen kriterlere göre optimize edilir ve bakımı yapılacak öncelikli yol seçimi yapılabilmektedir (Şekil 6). Bakım kriterleri seçilebilmektedir. Seçilen bakıma ait makine/teçhizat, malzeme ve personel girişi yapılabilmektedir. Bakıma ait maliyet hesabı yapılabilmektedir (Şekil 7).

8 Şekil 5: Web Uygulama Yazılımı katman sorgulaması Şekil 6: Web Uygulama Yazılımı muayene yönetimi Şekil 7: Web Uygulama Yazılımı bakım yönetimi

9 Bu yazılım ile yol, kullanıcıların yol, yol envanter verilerini (kaplama, trafik levhası, refüj vb.) ve sanat yapılarını (köprü, viyadük, tünel, menfez vb.) internetten görüntüleyebilecekleri, sorgulayabilecekleri, güncelleyebilecekleri, muayene, bakım işlerinin yapılabileceği, harita altlıkları ile zenginleşen envanter ekran görüntüsünün çıktısını alabilecekleri ve raporlayabilecekleri yazılım oluşturulmuştur. Sistemin rahat kullanılıp, anlaşılabilmesi için yardım menüsü oluşturulmuştur. 4. SONUÇ VE ÖNERİLER Bu çalışmada karayollarında yapılan yol bakım ve onarım işlerinin mevcut durumu analiz edilmiş, taşradaki en küçük yapılanmadan başlayarak tüm ihtiyaç duyulan veriler, veri öznitelikleri, kâğıt ortamında yapılan yolların muayene ve bakım işlerinin iş akışı incelenmiştir. Coğrafi bilgi teknolojilerinden faydalanılmış, bakımı yapılacak öncelikli yolun belirlenmesi için kriterler belirlenmiş, tekrarlı veri üretiminin önlenmesi, karşılıklı kullanılamayan verilerin kullanılabilir hale getirilmesi, bütçeye en yüksek kazanç sağlayacak bakım, onarım, yapım önceliği programlarının oluşturulması sağlanıp, doğru ve güncel coğrafi bilgiye en son teknoloji ile en kısa sürede erişilmesi gerçekleştirilmiştir. Böylece yol konforu ve trafik güvenliği artacak, oluşturulacak veri havuzu ile doğru bir planlama yapılacaktır. Sistemin doğru çalışması için envanter bilgilerinin güncel tutulması gerekmektedir. Veri sağlayan ve güncelleyen teknik personele periyodik eğitim verilmesi, personelin işi benimsemesi ile bakım işlerinde verim artışı, hızlı ve ortak karar alınmasını sağlayacaktır. KAYNAKLAR JICA, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı Anayollar Bakım Çalışması Nihai Raporu, Ankara. TÜRKSAT, Coğrafi Tabanlı Karayolları Bakım Yönetim Sistemi Kurulma İşi Sistem Analiz Raporu, Ankara. TÜRKSAT, Coğrafi Tabanlı Karayolları Bakım Yönetim Sistemi Kurulma İşi Proje Tasarım Raporu, Ankara. KGM, Karayolları Bakım Kitapçığı, Ankara. Gewin, V. (2004). Mapping Opportunities, Nature, s. 376, 22 Ocak 2004, Nature Publishing Group.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 18 MART 2010

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 18 MART 2010 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 18 MART 2010 1950 yılında kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü otoyollar, devlet ve il yolları ağına giren güzergahları tayin ve tespit etmek ve bu ağlar üzerindeki yol, köprü ve

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Seçkin YILMAZER and Önder ŞAŞKIN Turkey Key Words: taşınmaz değerleme, kadastral veri SUMMARY Technology

Detaylı

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ GİRİŞ Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ulaştırma sektörünü de etkilemiş, özellikle son yıllarda Akıllı Ulaştırma Sistemleri adı altında bilişime dayalı sistemler geliştirilmiştir.

Detaylı

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 34-56 [Nisan 2014] Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi E-Guidance and Counseling

Detaylı

GPRS VERİLERİ YARDIMIYLA ARAÇ ROTALARININ BELİRLENMESİ PROBLEMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

GPRS VERİLERİ YARDIMIYLA ARAÇ ROTALARININ BELİRLENMESİ PROBLEMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM GPRS VERİLERİ YARDIMIYLA ARAÇ ROTALARININ BELİRLENMESİ PROBLEMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM Şahin BAYZAN Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı sahinbayzan@gmail.com ÖZET

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet BÜLBÜL Anabilim Dalı Programı : İnşaat Mühendisliği : Geomatik Tez Danışmanı

Detaylı

Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı

Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı A. Özgür DOĞRU 1, Necla ULUĞTEKİN 2, Cecile DUCHÊNE 3, Sebastien MUSTIÈRE 3 Özet Bu çalışmada günümüzde kullanılan araç navigasyon haritalarının

Detaylı

WEB SİTESİ MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

WEB SİTESİ MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ WEB SİTESİ MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Ali ALAGÖZ * ÖZET Günlük hayatın her alanına giren internet, iletişimden araştırmaya, alışverişten reklama her alanda yerini almış, ticaretin ve pazarlamanın

Detaylı

UDHB Strateji Geliştirme Başkanlığı Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek 06500 Ankara Tel: 0312 203 13 43 e-posta: sgb6@udhb.gov.tr www.udhb.gov.

UDHB Strateji Geliştirme Başkanlığı Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek 06500 Ankara Tel: 0312 203 13 43 e-posta: sgb6@udhb.gov.tr www.udhb.gov. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2014 Bu raporun bütün hakları saklıdır. Yazılar veya görsel malzemeler izin alınmadan tamamen veya kısmen yayımlanamaz. Bilimsel amaçlarla kullanılması

Detaylı

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Giriş Necip POLAT Günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen işlem sayısı ve sahip olunan bilgi hızla artmakta, buna karşın işlemlerin

Detaylı

A ARIS (Entegre Bilgi Sistemleri Mimarisi) Faaliyet

A ARIS (Entegre Bilgi Sistemleri Mimarisi) Faaliyet Bu bölümde iş süreci değişim toplumunda sıkça kullanılan veya atıfta bulunulan kelimeler, terimler, ifadeler ve kısaltmaların tanımları yer almaktadır. İş süreci değişim piyasası geliştikçe, bu terimler

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler Ekseni Mevcut Durum Raporu 10 Nisan 2013 www.bilgitoplumustratejisi.org

Detaylı

EMNĐYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EMNĐYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMNĐYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSAL EMNĐYET VE ĐÇ GÜVENLĐK KAMU ARAŞTIRMA PROGRAMI 2006 1 Đçindekiler Önsöz...3 Sunuş... 4 Araştırma Alanlarının Belirlenmesi ve Proje Seçimi:... 5 Araştırma Alanı 1: Bilişim...

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2014 OCAK AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Şubat 2014 Ankara İÇİNDEKİLER 1-GİRİŞ...3

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor.

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İŞNET GROUP Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İçindekiler Hakkımızda 1 Hakkımızda 2 Çözüm Ortaklarımız 3 Kalite Anlayışımız ve Çevre Politikamız

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İÇİN UYGUN BİR MODEL GELİŞTİRİLMESİ

KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İÇİN UYGUN BİR MODEL GELİŞTİRİLMESİ TP PT Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı İçin Uygun Bir Model Geliştirilmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2010 CİLT 4 SAYI 4 (75-82) KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İÇİN UYGUN

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır. Sayfa 1 ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ MODELLEME VE

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ( Temmuz 2014 ) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması

İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması DOKTORA TEZİ Danışman:

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Hamza KANDUR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.2.0) Gözden geçirilmiş 2. Basım İstanbul 2006 Ofset Hazırlık: Yücel Dağlı Baskı & Cilt: Kitap Matbaacılık (212) 501 46 36 Kapak:

Detaylı