Görsel Materyal Tasarımı. Yrd. Doç. Dr. Bülent DÖŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Görsel Materyal Tasarımı. Yrd. Doç. Dr. Bülent DÖŞ"

Transkript

1 Görsel Materyal Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Bülent DÖŞ

2 Öğretim Materyallerini Seçimini Etkileyen Etmenler Öğretim Yöntemi Öğretim Hedefleri Materyal Seçimi

3 Beş Duyunun Öğrenmedeki Yeri Ve Önemi Öğrendiklerimizin... % 83 ü GÖRME % 11 i % 3.5 u İŞİTME KOKLAMA Yolu İle Öğrenilir % 1.5 u DOKUNMA % 1 i TATMA

4 Öğrenilenlerin Hatırlanması Zaman sabit tutulmak üzere insanlar; Okuduklarının % 10 unu İşittiklerinin % 20 sini Gördüklerinin % 30 unu Hem görüp hem işittiklerinin % 50 sini Söylediklerinin % 70 ini Yapıp söylediklerinin % 90 ını Hatırlamaktadırlar!!!

5 Öğretim Materyallerini Seçimini Etkileyen Etmenler Öğretim Yöntemi Öğrenci Özellikleri Öğretim Hedefleri Materyal Seçimi Öğretmen Özellikleri Öğretim Ortamının Özellikleri

6 Öğretim Materyallerini Seçimini Etkileyen Etmenler Öğretim Yöntemi Öğrenci Özellikleri Öğretim Hedefleri Materyal Seçimi Öğretmen Özellikleri Öğretim Ortamının Özellikleri Araç- Gereç Özelikleri Kısıtlamalar

7

8 Duyduklarımızın %5ini hatırlarız Okuduklarımızın %10 Gördüklerimizin %20 Görüp duyduklarımızın %30 Tartıştıklarımızın %30 Alıştırma yaptıklarımızın %75 Öğretttiklerimizin %90 ını hatırlarız

9 Yaşantı Konisinin dayandığı bilimsel ilkeler... Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve geç unuturuz. En iyi öğrendiğimiz şeyler kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir. Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimizin yardımı ile öğrenebiliriz. En iyi öğretim, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru giden öğretimdir.

10 Seçilen materyal öğretim programına uygun mu? Materyalin içerdiği mesaj doğru ve güncel mi? Materyalde açık ve anlaşılır bir kullanılmış mı? Güdüleyicilik düzeyi yüksek mi? Öğrenci katılımını sağlıyor mu?

11 Materyal Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar

12 1. Öğretim materyali, basit, sade ve anlaşılabilir olmalıdır. Öğretim materyali, konuyu basitleştirebilen, anlaşılmasını kolaylaştıran ve gereksiz bilgiler bulundurmayan bir özellik taşımalıdır. Materyal fazla ayrıntılı olursa, öğrencilerin belleklerinde anlamlı kodlamaları güçleşir. 12

13 2. Öğretim materyali, dersin hedef ve amaçlarına uygun seçilmeli ve hazırlanmalıdır. Materyal, dersin hedeflerini desteklemelidir. Hedefler kavrama düzeyinde ise, kullanılacak öğretim materyali öğrencinin konuyu kavradığını gösterecek etkinliklere işaret etmelidir. Hedefler uygulama düzeyinde ise, öğretim materyali öğrenciye uygulama yapma fırsatı sunabilmelidir. 13

14 3. Öğretim materyali, dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil, önemli ve özet bilgilerle donatılmalıdır. Materyaller, konunun ana hatlarını sunan, anlaşılması güç olabilecek konuları açıklayan, içeriği soyuttan somuta taşıyabilen ve görsel-işitsel özellikler kullanarak anlaşılmayı kolaylaştıran türden olmalıdır. 14

15 4. Öğretim materyalinde kullanılan görsel özellikler (resim, grafik, renk, v.s.), materyalin önemli noktalarını vurgulamak amacıyla kullanılmalı, aşırı kullanılmamalıdır. Amaca hizmet etmeyen ve gereğinden fazla kullanılan görsel işitsel öğeler, öğrenci dikkatini dağıtabilir ve öğrenme güdüsünü yok edebilir. 15

16 5. Öğretim materyali, öğrencinin pedagojik özelliklerine uygun olmalı ve öğrencinin gerçek hayatıyla tutarlılık göstermelidir. Öğretim materyalinin içerdiği her türlü görsel-işitsel öğe, öğrencinin yakın çevresinde görebildiği ve anlamlaştırabildiği gerçek nesneleri yansıtmalıdır. Materyal, öğrencinin bilişsel, fiziksel, sosyal ve duyuşsal hazır bulunuşluk düzeyine uygun olmalıdır. 16

17 6. Öğretim materyali, öğrenciye alıştırma ve uygulama imkanı sağlamalıdır. Her türlü öğretim materyali, mümkün olduğu ölçüde, öğrencinin aktifliği ilkesine uygun olarak hazırlanmalıdır. 17

18 7. Öğretim materyalleri mümkün olduğunca gerçek hayatı yansıtmalıdır. Öğretim ortamlarının düzenlenmesinin en temel amacı, gerçek hayatı sınıf ortamına taşıyabilmektir. Ancak, gerçek hayata ulaşılamadığı durumlarda en yakın modeller seçilmelidir. 18

19 8. Öğretim materyali her öğrencinin erişimine ve kullanımına açık olmalıdır. Öğretimsel materyallerin kullanımı, bazı öğrencilerin sahip olabileceği özel özelliklerin değil, her öğrencide bulunulduğuna inanılan ortak yeteneklerin ve özelliklerin kullanılmasını gerektirmelidir. 19

20 9. Materyaller sadece öğretmenin rahatlıkla kullanabildiği değil, öğrencilerin de kullanabileceği düzeyde basit olmalıdır. Kullanımı çok karmaşık olan öğretim materyalleri öğrenciyi öğrenme ortamında pasif kılabileceği gibi, öğretim ortamını da öğretmen merkezli hale getirebilir. Öğretim materyali, öğrencinin yaratıcılık, problem çözme ve analitik düşünme gibi özelliklerini geliştirmelidir. 20

21 10. Zaman içinde tekrar kullanılacak materyaller dayanıklı hazırlanmalı, bir defalık kullanımlarda zarar görmemelidir. Bazı öğrenciler, konuyu anlayabilmek için daha fazla örneğe ve tekrara ihtiyaç duyabilirler. Bu yüzden, öğretim materyalleri öğrencinin ihtiyacına paralel olarak farklı zamanlarda ve sürelerde kullanılabilecek özellikte olmalıdır. 21

22 11. Hazırlanan öğretim materyalleri, gerektiği takdirde, kolaylıkla geliştirilebilir ve güncelleştirilebilir olmalıdır. Kullanılan materyal içeriği mutlaka gerçek ve en güncel bilgileri içermelidir. Öğretim materyalleri, içerikte meydana gelen yenilikleri ve gelişmeleri yansıtabilen türde ve güncelleştirilebilir yapıda olmalıdır. Güncelleştirilmesi mümkün olmayan materyallerin, öğretimsel olarak etkinliğini zamanla kaybederler. 22

23 Yukarıda sayılanlar temel ilkelerdir. Aslında her materyal türü ve materyalin işlediği konu, bu hazırlanma ilkelerini biraz değiştirebilir. 23

24 Görsel Materyal Tasarımı

25 Tasarım Öğeleri Çizgi Şekil Alan Boyut Doku Renk

26 Çizgi Yatay çizgiler durgunluk hissi verir. Dikey çizgiler güç gösterir, yukarı bakma hissi verir. Köşegen çizgiler kuvvetli biçimde hareket ve dinamizm hissi verir. Eğik çizgiler hareket hissi verir.

27 Güçlülük etkisi Hareket etkisi Sabitlik ve Durağanlık etkisi

28 Eksen Başlığı 4,5 Devam İndisi 4 3,5 3 2,5 2 Devam İndisi 1,5 1 0,5 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

29 Şekil-Form Şekil bir yüzey üzerine oluşturulan iki boyutlu biçimlerdir. Form ise kullanılan biçimlerin birbirlerine göre yerleşimidir.

30 Doku Doku, üç boyutlu nesne ve materyallerin dokunma duyusuyla hissedilebilecek yüzey özelliği olup, dikkatleri nesneye çekmek, bütünlüğü arttırmak amacıyla da kullanılır.

31 Hangisi, kutu olduğu hissini daha çok vermektedir?

32

33

34 Renk Materyal hazırlarken renk öğesi kullanılmalıdır. Renkler her zaman dikkat çekicidir. Renkler önemli bilgileri ayırt etmede zıtlık yaratılarak kullanılabilir. Örneğin; açık renk üzerine koyu renk ya da koyu renk üzerine açık renk vb.

35 Renk Renkler, öğrenenlerin gelişim özelliklerine uygun olarak kullanılabilir. Küçük yaşta olanlar için parlak renkler daha dikkat çekicidir. Renklerle bilgilerin gruplanması da sağlanabilir. Her bir bilgi bütünü bir renkle ifade edilebilir.

36 Renk Renk bir materyalde çok aşırı kullanılmamalıdır. Kullanılan renkler estetik bir bütün oluşturmalı, dikkati dağıtacak şekilde karmaşık olmamalıdır. Renkler gerçek yaşamdakine uygun olarak kullanılmalıdır. Örneğin; ağaç ise yaprakları yeşil olmalı vb.

37 Görsellerde zemin ve şekil rengi birbirine zıt olmalıdır. Sarı Turuncu Yeşil Kırmızı Mavi Mor

38 SARI İyimserliği temsil eder. Geçiciliğin ve dikkat çekiciliğin sembolüdür. Araba kiralama şirketleri de sarıyı kullanır. Sarı rengini bu yüzden bankalar kullanmak istemez.

39 YEŞİL Geri besleme isteniyorsa kullanılabilir. Güven veren renktir. O yüzden bankaların logolarında hakim renktir. Yeşil, yaratıcılığı körükler.

40 KIRMIZI Bir grubu motive etmek için kullanılabilir. Aşırı canlılık ve tehlikeyi temsil eder. Kırmızı ve yeşil bir arada kullanılmamalıdır (Renk körleri için). Kırmızı iş hayatında başarısızlığı, finans sektöründe kaybı temsil eder. Her zaman bir uyarı olarak algılanır. Kan akışını hızlandırır.

41 MAVİ Sakinlik simgesidir. Güvenirlik, bilgiye muhafazakar yaklaşımı ifade eder. Batıda intiharları azaltmak için köprü ayaklarını maviye boyarlar. Duvarları maviye boyanan okullarda çocukların daha az yaramazlık yaptığı saptanmıştır.

42 KAHVERENGİ İnsanın hareketlerini hızlandırır. Bu yüzden fastfood restoranları iç mekanda kahverengini kullanırlar.

43 MOR Nevrotik duyguları açığa çıkardığından, insanlarda bilinçaltı korku oluşturduğu saptanmıştır. İntihar edenlerin beğendiği renktir. Gözü oldukça fazla yorar.

44 Mali veriler sunmak için. Aynı zamanda vurgulamak için kullanılabilir. Gücü ve tutkuyu temsil eder. Bizde ve batıda matemi temsil eder. Oysa Japonya da mutluluktur. SİYAH

45 Yanlış Renk Seçimi İyi Renk Uyumu Yanlış Renk Seçimi

46 HARF- YAZI Kullanılan harfler birbiri ile uyumlu olmalıdır. Bir yazıda çok fazla harf karakteri kullanılmamalıdır. Mümkün olduğunca bir harf karakteri kullanılmalıdır (Times New Roman vb). Başlıklar büyük harfle, diğer kısımlar küçük harfle yazılmalıdır.

47 Harf koyu olduğunda zeminin açık, zemin koyu olduğunda harfin koyu olmasına dikkat edilmelidir. Harflerin çok yakın olmamasına dikkat ediniz.

48 EY TÜRK GENÇLİĞİ! BİRİNCİ VAZİFEN TÜRK İSTİKLALİNİ TÜRK CUMHURİYETİNİ İLELEBET MUHAFAZA VE MÜDAFA ETMEKTİR. Monoptpye Corsiva EY TÜRK GENÇLĠĞĠ! BĠRĠNCĠ VAZĠFEN TÜRK ĠSTĠKLALĠNĠ TÜRK CUMHURĠYETĠNĠ ĠLELEBET MUHAFAZA VE MÜDAFA ETMEKTĠR. Comic Seans MS Ey Türk Gençliği! Birinci Vazifen Türk İstiklalini Türk Cumhuriyetini İlelebet Muhafaza Ve Müdafaa Etmektir. Arial

49 Basit koyu yazı tipi kullanın Çok ince kullanmayın Çok sıkıştırılmış kullanmayın El yazısı kullanmayın Süslü yazı kullanmayın İtalik yazı kullanmayın

50 küçük harfler BÜYÜK HARFLERDEN DAHA OKUNAKLIDIR küçük harfler BÜYÜK HARFLERDEN daha okunaklıdır

51 Yazı Tipi Arial, Times New Roman, Verdana ve Tahoma kullanılabilir fontlardır. Comic Sans MS i çocuklar için sunularda düşünebilirsiniz.

52 Yazı tipi boyutu 6G Başlık punto Metin ler punto

53 Tasarım İlkeleri m/ Bütünlük Denge Vurgu Hizalama Yakınlık

54

55 %41 %20 %25 %14

56 Denge Bir sunum ekranındaki öğelerin yatay veya dikey eksen ya da hem yatay hem de dikey eksen dikkate alınarak eşit ağırlıkta dağıtılmasıdır.

57 Dengesizlik Bir sunum ekranındaki öğelerin yatay veya dikey eksen ya da hem yatay hem de dikey eksen dikkate alındığında farklı ağırlıkta dağıtılmasıdır.

58 Simetrik Olmayan Denge Bir sunum ekranındaki öğelerin yatay veya dikey eksen ya da hem yatay hem de dikey eksen dikkate alınarak farklı ağırlıkların eşit olarak dağıtılmasıdır.

59 A S D N T K P Y

60 Materyal Hazırlama İlkeleri

61 Materyal Hazırlama İlkeleri Anlamlılık Bilinenden başlama Çok Örnek Görelilik Seçicilik Tamamlama Fonun Anlamlılığı Kapalılık Birleştiricilik Değişmezlik Yenilik Basitlik Hedef-Davranış Öğrenciye uygunluk

62 Öğretim Materyalleri Hazırlama Ġlkeleri 1-Anlamlılık Ġlkesi Bir malzeme ne kadar anlamlı ise öğrenilmesi de o kadar kolaydır.

63 Anlamlı sözcüklerin öğrenilmesinin anlamsız hecelerin öğrenilmesine oranla daha kolay olması. tin, nit, mel, yaz, şez, zed

64 Öğretim Materyalleri Hazırlama Ġlkeleri 2-Bilinenden Başlama Ġlkesi En iyi öğretim somuttan soyuta, basitten karmaşığa ve bilinenden bilinmeyene doğru gidendir. ELMA

65 Öğretim Materyalleri Hazırlama Ġlkeleri 3-Çok Örnek Ġlkesi Bir kavramın genişliğini göstermek için çok sayıda örnekler sunmak gerekir.

66 Öğretim Materyalleri Hazırlama Ġlkeleri 4-Görelik Ġlkesi Nesnelerin özellikleri birbirlerine göre algılanır. Resim ve şekilleri herkes başka şekilde algılamamalı, birbirinden ayırt edebilmelidir.

67 Öğretim Materyalleri Hazırlama Ġlkeleri 5-Seçicilik Ġlkesi Algılama seçicidir. İnsanın duyu organları uyarılmayı beklemezler, aksine belirli bir anda, anlatılamayacak kadar çok sayıda uyarıcıyla bombardıman edilirler. Öğretim materyalindeki önemli elemanları dikkati en çok çekecek şekilde yerleştirmek gerekir.

68 Öğretim Materyalleri Hazırlama Ġlkeleri 6-Tamamlama Ġlkesi Bir olayın ya da eşyanın tümüne ilişkin çizgileri vermek yerine bir kısmını vermek yeterli olabilir.

69

70 Öğretim Materyalleri Hazırlama Ġlkeleri 7-Fonun Anlamlılığı Ġlkesi Görsel yada işitsel olsun, öğretim materyali düzenlerken iletilmek istenen mesaja uygun olarak, figüre anlam katacak fonlara yer verilmesi gereklidir.

71 Mavi Kırmızı Siyah Mavi Kırmızı Yeşil

72 Öğretim Materyalleri Hazırlama Ġlkeleri 8-Kapalılık Ġlkesi Şekiller belirgin olmalı, açık ve yarım bırakılmamalı. Özellikle iki boyutlu figürler için şekil tam yapılmalıdır.

73

74 Öğretim Materyalleri Hazırlama Ġlkeleri 9-Birleştiricilik Ġlkesi Algılama birleştirici ve bütünleyicidir; birbiriyle benzerliği ve yakınlığı olan nesne ve olaylar ilişkili olarak algılanır ve daha iyi hatırlanır.

75

76 Öğretim Materyalleri Hazırlama Ġlkeleri 10-Değişmezlik Ġlkesi Daha önceden bildiğimiz tanımış olduğumuz nesnelerin algılama işleminde çoğu özelliklerini sürdürmesi algısal değişmezliktir.

77

78 Öğretim Materyalleri Hazırlama Ġlkeleri 11-Derinlik Ġlkesi Doğadaki varlıklar bize yakınsa gerçek ölçüleri ve renkleriyle görünürler. Aynı varlıklar bizden uzaklaştıkça, küçülür ve renkleri de soluyor hissini verir.

79

80

81

82 Öğretim Materyalleri Hazırlama Ġlkeleri 12-Yenilik Ġlkesi Dikkat özellikle geçirilegelen ve yarın geçmişteki yaşantılara zıt olan durumlara ve yeniye çekilir. Yenilik izlenmekte olan görüntüdeki elemanlara yeni bir eleman eklenmesi anlamına gelmektedir.

83 Öğretim Materyalleri Hazırlama Ġlkeleri 13-Basitlik Ġlkesi Dikkat yöneltilirken bilinenle yenilik, basitlikle karışıklık, belirginlikle belirginsizlik, arasında bir denge aranır.

84 Öğretim Materyalleri Hazırlama Ġlkeleri 14-Hedef Davranış Ġlkesi Kullanılacak aracın öğrenciyi dersin hedeflerine ulaştırabilecek nitelikte olması gereklidir.

85 Öğretim Materyalleri Hazırlama Ġlkeleri 15-Öğrenciye Uygunluk Ġlkesi Kullanılacak araç, öğrencilerin özelliklerine (yaş, zeka ve geçmiş yaşantıların düzenine) uygun olmalıdır

POWERPOINT ile ETKİLİ SUNUM. Emine Cabı Başkent Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

POWERPOINT ile ETKİLİ SUNUM. Emine Cabı Başkent Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü POWERPOINT ile ETKİLİ SUNUM Emine Cabı Başkent Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Slayt Hazırlama Teknikleri Font (yazı tipi) büyüklüğünüzü dikkatli bir şekilde seçin. Microsoft

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

1. Görsel Tasarım 1. Bu bölümü bitirdiğinizde; Görsel tasarım öğelerinden Çizgi, Şekil, Alan, Boyut, Doku, Renk konuları hakkında bilgi sahibi olacak,

1. Görsel Tasarım 1. Bu bölümü bitirdiğinizde; Görsel tasarım öğelerinden Çizgi, Şekil, Alan, Boyut, Doku, Renk konuları hakkında bilgi sahibi olacak, 1. Görsel Tasarım 1 ÖĞRENĠM KAZANIMLARI: Bu bölümü bitirdiğinizde; Görsel tasarım öğelerinden Çizgi, Şekil, Alan, Boyut, Doku, Renk konuları hakkında bilgi sahibi olacak, Görsel tasarım ilkelerinden Bütünlük,

Detaylı

AMBALAJIN DİLİ VE PSİKOLOJİK ETKİSİ

AMBALAJIN DİLİ VE PSİKOLOJİK ETKİSİ AMBALAJIN DİLİ VE PSİKOLOJİK ETKİSİ Gültekin ERDAL Öz Ambalaj, ürünün tanıtımı ve satılması için önemlidir. Tüketicinin ürünü alması için önce dikkati çekilmelidir. Bu da ambalaj ile mümkündür. Tasarım

Detaylı

1. WEB TASARIMINDA TEMEL İLKELER

1. WEB TASARIMINDA TEMEL İLKELER Sevgili Öğrenci, İyi bir web sitesi hazırlamak uzmanlık gerektiren bir iştir. Uzmanlık gerektiren her iş gibi web sitesi hazırlamak için de bazı özel bilgileri öğrenmemiz gereklidir. Web sitesi hazırlamaya

Detaylı

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM Dr. Şengül GENÇ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU OKULÖNCESİ EĞİTİM Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Hangi Yeterlikler Kazandırılmalıdır

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE 211GS0002

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE 211GS0002 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE 211GS0002 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Yabancı Dil Türkçenin Öğretilmesinde Yeni Yöntemler : Bilişim Uygulamaları, Çözüm Önerileri

Yabancı Dil Türkçenin Öğretilmesinde Yeni Yöntemler : Bilişim Uygulamaları, Çözüm Önerileri Yabancı Dil Türkçenin Öğretilmesinde Yeni Yöntemler : Bilişim Uygulamaları, Çözüm Önerileri Ali Büyükaslan Marc Bloch Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Bölümü abaslan@yahoo.com ÖZET Türkçenin yabancı dil

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN Yusuf ALPAYDIN Parayla Satılmaz. Yusuf ALPAYDIN www aep gov.tr www agoivl.etr Yusuf Alpaydın Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI... I PROGRAMIN ÖĞRENCİLERE

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

6 Yaş Çocuklarının Sayı Kavramının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi 1

6 Yaş Çocuklarının Sayı Kavramının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi 1 6 Yaş Çocuklarının Sayı Kavramının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi 1 Öğrt. Gör. Selcen AKUYSAL AYDOĞAN, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okulöncesi

Detaylı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

farklılıkları, aile bireylerinin sosyal etkileşimleri, sosyokültürel farklar, davranış problemleri vb. gibi birçok konu incelenebilir.

farklılıkları, aile bireylerinin sosyal etkileşimleri, sosyokültürel farklar, davranış problemleri vb. gibi birçok konu incelenebilir. 1 BÖLÜM I 1.GİRİŞ Çocuk, çizdiği resimler aracılığıyla iç dünyasını, bilinçdışı isteklerini, duygularını aktarır. Resim, çocuğun kendi duygu ve düşüncelerinin bir ürünü olduğu için okulöncesi dönemde çok

Detaylı

Bir Temel Eğitim Dersi Uygulaması ve Deneyimler

Bir Temel Eğitim Dersi Uygulaması ve Deneyimler Bir Temel Eğitim Dersi Uygulaması ve Deneyimler NİLGÜN KULOĞLU KAYNAKLAR I. D e n e l B., Temel Tasarım ve Yaratıcılık, O D T Ü Mimarlık Fakültesi B a s ı m İşliği. A n k a r a, 1981. 2. E r t ü r k Z.,

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ TASARIMIN TEMEL ĠLKELERĠ 482BK0171 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER

BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER Okullardan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına ulaşan ara dönem ve dönem sonu sınav örnekleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda madde yazımıyla ilgili hazırlanan rapor. BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi ICOMOS Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi nin bir yayınıdır. Ocak 2011 1 Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

2. HAFTA PFS103 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Nurhayat ÇELEBİ. nurcelebi@karabuk.edu.tr

2. HAFTA PFS103 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Nurhayat ÇELEBİ. nurcelebi@karabuk.edu.tr 2. HAFTA PFS103 Doç. Dr. Nurhayat ÇELEBİ nurcelebi@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İÇİNDEKİLER ÖĞRETİM İÇERİĞİNİN SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİ 2 12 ÖĞRETİM

Detaylı

Görev temelli öğreni m

Görev temelli öğreni m Görev temelli öğreni m Bu proje nin bütçesi AB Komisyonu tarafından desteklenmiştir. Bu yayın tamamen yazar ın kendi kişisel görüşlerini yansıtmakta olup AB Komisyonu bu kılavuz içersinde yer alan bilgilerden

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı