2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2 2 TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemeyle kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Başkanlığımızca 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Dr. Fuat OKTAY Başkan

3 3 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu,31 Aralık 2012 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı na toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı Grafik1 de gösterilmiştir. Grafik 1: 2013 Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %0 Personel Giderleri %1 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri %4 Borç Verme %12 Cari Transferler %30 Sermaye Transferleri %3 Sermaye Giderleri %50 Cari Transferler, Sermaye Giderleri ve Borç Verme tertiplerine konulan ödenekler Başkanlığımız bütçesinin yüzde 91 ini oluşturmaktadır. Tablo 1 de gösterildiği gibi Başkanlığımıza tahsis edilen bütçeden Ocak-Haziran 2013 döneminde TL harcanmış olup gerçekleşme oranı % 18.65dir.Başlangıç ödeneğinin Ocak-Haziran 2013 döneminde ekonomik sınıflandırmaya göre en yüksek gerçekleşme oranı %57.19 ile 01-Personel Giderleri tertibinde olmuştur. Sos. Güv. Prim Giderleri %55.71, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %29.94, Cari Transferler %34.05, Sermaye Giderleri %6.00, Sermaye Transferleri %29.57, Borç Verme %16.91 oranında gerçekleşmiştir

4 4 Tablo 1: Ocak-Haziran Gerçekleşmesinin Başlangıç Ödeneğine Oranı BAŞLANGIÇ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME GİDER TÜRÜ ÖDENEĞİ(TL) GERÇEKLEŞME(TL) ORANI(%) 01-PERSONEL ,19 02-SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ ,71 03-MAL VE HİZMET ALIM CARİ TRANFERLER SERMAYE GİDERLERİ ,73 07-SERMAYE TRANSFERLERİ ,33 08-BORÇ VERME ,91 TOPLAM Grafik 2 de ekonomik sınıflandırmaya göre gider türlerinin Ocak-Haziran 2013 gerçekleşme toplamı içindeki payları gösterilmektedir yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen TL nin TL si cari transferler tertibine aittir. Ocak-Haziran dönemi cari transferler gerçekleşmesi toplam gerçekleşmenin yüzde 54 ünü oluşturmuştur. Mal ve hizmet alımı için TL (%6), personel giderleri için TL (%4), sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için TL (%1), borç verme(evini yapana yardım) için TL (%11) ve sermaye giderleri için TL(%18), sermaye transferleri için TL (%41) harcama yapılmıştır. Grafik 2: Ocak-Haziran Gerçekleşmesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı Personel Giderleri %4 Sermaye Giderleri %18 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %1 Sermaye Transferleri %6 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri %6 Borç Verme %11 Cari Transferler %54

5 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Başkanlığımızın 2012 yılı bütçesi başlangıç ödeneği tl olarak alınmıştır. Eklenen ve düşülenden sonra TL olan bu ödeneğin 2012 yılı ilk altı ayında, tl si harcamaya dönüşerek % 21,95 oranında gerçekleşmiştir. Ayrıca; eklemelerle birlikte Başkanlığımız 2012 yılı bütçesi TL büyüklüğe ulaşmıştır yılı sonunda bu ödeneğin TL si harcamaya dönüşerek % 93,12 oranında gerçekleşmiştir. Tablo 2: Yılları Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranlarının Karşılaştırması GİDER TÜRÜ YILSONU GERÇK.(TL) OCAK-HAZ. GERÇK. (TL) GERÇK. ORANI (%) BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK- HAZ. GERÇK. (TL) GERÇK. ORANI (%) 01-PERSONEL , ,19 02-SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ , ,71 03-MAL VE HİZMET ALIM , ,06 GİDERLERİ 05-CARİ TRANSFERLER , ,05 06-SERMAYE GİDERLERİ , ,73 07-SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0, ,33 08-BORÇ VERME , ,91 TOPLAM , ,65

6 6 Grafik 3: Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranlarının Yılları Karşılaştırması Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Pri. Gid Mal ve Hizmet Alımı Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Grafik 3 te ekonomik sınıflandırmaya göre gider türlerinin 2012 yılı ve 2013 yılı Ocak- Haziran gerçekleşmeleri karşılaştırılmıştır. a)personel Giderleri GİDER TÜRÜ PERSONEL GİDERLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) 2012 OCAK- HAZ. GERÇEK. (TL) GERÇEK. ORANI (%) BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) 2013 OCAK- HAZ. GERÇEK. (TL) GERÇEK. ORANI(%) Memurlar , ,19 TOPLAM , ,19

7 7 Başkanlığımız personel giderleri tertibi 2013 başlangıç ödeneğinin %57,19 u Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşmesine oranla 2013 yılı aynı dönem gerçekleşmesi %5,38 artış göstermiştir. Başkanlığımızda kadrolu çalışan personel sayısı; Haziran 2012 sonu itibariyle 280, Haziran 2013 sonu itibariyle 322 şeklindedir. b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri GİDER TÜRÜ Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) 2012 OCAK- HAZİRAN GERÇEK. (TL) GERÇEK. ORANI (%) BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) 2013 OCAK- HAZİRAN GERÇEK. (TL) GERÇEK. ORANI(%) Memurlar , ,71 TOPLAM , ,71 Başkanlığımız personel giderlerindeki artış aynı zamanda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri tertibinin yüksek oranda gerçekleşmesine neden olmuştur yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesine oranla 2013 yılı aynı dönem gerçekleşmesi %7.82 artış göstermiştir.

8 8 c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri GİDER TÜRÜ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ(TL) OCAK-HAZ. GERÇK.(TL) GERÇK. ORANI(%) BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ(TL) OCAK-HAZ. GERÇK.(TL) GERÇK. ORANI (%) 9, , , , , , , ,92 Temsil ve Tanıtma , ,57 Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım Bakım , ,90 Onarım Gid. Gayrimenkul Mal Bakım ve , ,80 Onarım Gid. TOPLAM , ,07 Mal ve hizmet alım giderleri tertibi, 2013 başlangıç ödeneğinden Ocak-Haziran döneminde TL harcanarak %28,07 oranında gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran gerçekleşmesine oranla 2013 yılı aynı dönem gerçekleşmesi %39.36 artmıştır. Bu farkın nedeni, Başkanlığımızın personel sayısındaki artışla beraber demirbaş ihtiyacındaki artıştır.

9 9 d) Cari Transferler GİDER TÜRÜ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ(TL) Cari transferler başlangıç ödeneğinin %29,69 unu oluşturmaktadır. Cari transferlerin önemli bir büyüklük oluşturmasının sebebi daha çok İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri personel giderleri için kullanılan hazine yardımları tertibi ve afet ve acil durum hallerinde acil yardım gönderilmesinde kullanılan hane OCAK-HAZ. GERÇK.(TL) GERÇK. ORANI(%) BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ(TL) OCAK-HAZ. GERÇK.(TL) GERÇK. ORANI(%) Hazine Yardımları , ,83 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş , ,00 Yapln.Transf. Hane Halkına Yapılan , ,00 0,00 Transferler Yurtdışına Yapılan , ,75 Transferler TOPLAM , ,05 halkına yapılan transferler tertibidir. Yurt dışına yapılan transferler tertibi gerçekleşme oranı %4,75 düzeyinde olmuştur. Başkanlığımızın uluslararası kuruluşlar ile anlaşmalarında ve üye olduğu kuruluşlara üyelik aidatı ödemelerinde bu tertip kullanılmıştır.

10 10 e) Sermaye Giderleri GİDER TÜRÜ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZ. GERÇK.(TL) GERÇK. ORANI(%) BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ(TL) OCAK-HAZ. GERÇK.(TL) GERÇK. ORANI(%) Mamul Mal Alımları Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri , , , , , , , , ,00 0,00 Gayrimenkul Büyük Onarım ,00 0,00 Giderleri Diğer Sermaye Giderleri ,46 TOPLAM , ,73 Başlangıç ödeneğinden en yüksek payı % 49,66 ile sermaye giderleri almıştır TL ödenek ayrılan sermaye giderlerinden TL gayrimenkul sermaye üretim giderleri tertibine ayrılmıştır. Sermaye giderleri 2013 Ocak- Haziran döneminde %6,73 oranında gerçekleşmiştir.

11 11 f) Sermaye Transferleri GİDER TÜRÜ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ(TL) OCAK-HAZ. GERÇK.(TL) GERÇK. ORANI(%) BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ(TL) OCAK-HAZ. GERÇK.(TL) GERÇK. ORANI(%) Yurtiçi Sermaye ,33 Transferleri TOPLAM ,33 Sermaye transferleri tertibinden 2013 Ocak-Haziran döneminde %41,33 oranında harcama gerçekleşmiştir.4123 nedeniyle illerin altyapı hasarları için çeşitli illere, UDAP projesi ve TUJJB (Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeoloji Birliği) kapsamındaki projeler için proje uygulayıcılarına (üniversiteler) ödenek aktarılması işlemleri yapılmıştır. g) Borç Verme GİDER TÜRÜ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ(TL) OCAK-HAZ. GERÇK.(TL) GERÇK. ORANI(%) BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ(TL) OCAK-HAZ. GERÇK.(TL) GERÇK. ORANI(%) Yurtiçi Borç , ,91 Verme TOPLAM , , yılı Haziran sonu itibariyle borç verme giderleri tertibinde tl (% 16,92) harcama yapılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde Evini Yapana Yardım(EYY) kapsamında ödenek gönderilmiştir.

12 12 II. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ Somali ye yapılan insani yardımın yer aldığı broşürler ile Suriyeli misafirlerimize yönelik AFAD ın yaptığı faaliyetleri konu alan kitap Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı ve ilgili toplantı ve organizasyonlarda dağıtımı sağlandı. Afet Yönetiminde İleri Teknolojilerin Kullanımı Çalıştayı-AFTEK 2013-(3 Temmuz 2013, İstanbul), Afet Ekonomisi Sempozyumu (3-5 Nisan 2013, İstanbul), Deprem Yönetmeliğinin Güncellenmesi Çalıştayı (20-22 Haziran 2013,İstanbul), Suriyeli Çocukların TRT 23 Nisan Çocuk şenliği etkinliklerine katılımı, vd. organizasyonların yazılı ve görsel medyaya aktarımı, fotoğraf çekimi ve video kayıt gibi konularda destek verilmesi, basın mensuplarının davet edilerek organizasyonun haber yapılması, etkinlik alanının kurumsal flama, stant, bayrak gibi materyallerin yerleştirilmesi, program sunuculuğu desteği sağlanarak halkla ilişkiler faaliyetleri yürütüldü. Müşavirliğimiz Budapeşte Süreci 5. Bakanlar Konferansı na katılım sağladı ve stant açarak kurumumuzu temsil etti. (19 Nisan 2013) Kurumsal Derginin 2. Sayısı hazırlandı ve dağıtımı ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine ulaştırıldı. Afete Hazır Türkiye Eğitim Kampanyası kapsamında Kamu Spotu hazırlandı, ulusal kanallarda yayınlanmaya başladı. Ayrıca sosyal medyadan da yayınlanıyor. Afete Hazır Türkiye Eğitim Kampanyası nın Lansmanında kullanılmak üzerek lansman filmi hazırlandı. Afete Hazır Türkiye Kampanyası nda ve eğitimlerde kullanılmak üzere AFAD filmi hazırlanıyor. Afete Hazır Türkiye Kampanyasının Stratejik İletişim Planı hazırlandı, bütçesi ve ilk yıl zaman planı çıkarıldı. Afete Hazır Türkiye Kampanyası na finansal kaynak sağlamak için sponsorluk dosyası hazırlandı. Potansiyel sponsorlar tespit edildi, sponsorluk ajanslarından teklif alındı. İlgili organizasyonlarda kullanılmak üzere Kurumsal tanıtım filmi hazırlandı, çeşitli etkinliklerde gösterildi. TAMP içerisinde yer alan medya planı güncellendi. Plana 8 ayrı farklı senaryo eklenerek senaryolara göre basın bültenleri oluşturularak plan içerisine yerleştirildi. Seminer, toplantı, konferans vb. organizasyonlarda kullanılmak ve kurumumuzun tanıtımını sağlamak amacıyla başta afiş, bayrak flama,rollup ve örümcek stant olmak üzere bir çok görsel materyal tasarlandı ve yaptırıldı. Deprem Haftası kapsamında İl AFAD Müdürlükleri aracılığıyla Türkiye çapında resim ve kompozisyon yarışması düzenlendi; çocuk ve yetişkinlere yönelik hazırlanan afet konusunda bilinçlendirici broşürlerden 1 milyon adet dağıtıldı. Kurumsal web sitesi İngilizce versiyonu içeriğinin neredeyse tamamı İngilizceye çevrildi. Web sitesi üzerinden yayınlanan her haber İngilizceye çevrilerek de yayınlandı.

13 13 Mevcut kurumsal Facebook ve Twitter hesapları tamamen aktif hale getirilerek günlük ortalama paylaşım sayısı iki katına çıkarıldı. Kurumsal Twitter hesabı takipçi sayısı 613 ten 1772 ye çıkarıldı. Kurumsal Facebook hesabı takipçi sayısı 520 den 1078 e çıkarıldı. İngilizce Twitter hesabı açıldı. Twitter da takipçiye hediye verildi. Youtube ve Instagram platformlarında hesaplar açılarak bu hesaplarda video ve fotoğraf paylaşımı yapıldı. Sosyal medyada (facebook, twitter, flickr, youtube, instagram) kullanılmak üzere afet bilincini artırıcı, kurumsal proje ve faaliyetlerini tanıtıcı içerikler hazırlanarak, bu ortamlarda paylaşıldı. Vikipedi, İngilizce ve Türkçe sayfalarında kurumumuzla ilgili bilgiler güncellendi. Özellikle Suriyelilere yönelik çalışmalarla ilgili BBC, NY Times, Reuters, El Cezire gibi medya kuruluşlarına; depremle mücadeleyle ilgili Çin Televizyonuna haber yaptırılması sağlandı. Uluslararası basın kuruluşlarından 700'ün üzerinde basın mensubu Suriyelilerin yaşadığı kampları ziyaret etti. YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Suriyeli misafirlerimiz için oluşturulan çadırkentlerde kullanılmak üzere adet çadır alınmıştır. Şanlıurfa ili Ceylanpınar ve Akçakale Süleymanşah Barınma Merkezlerinde her birinde ikişer adet olmak üzere 48 derslikli Prefabrik Okul Yapımı tamamlanmıştır. Bilgi Sistemlerine yönelik AFKEN-2 hizmet alımı yapılmıştır. Bilgi sistemleri-2 IP telefon santralinin coğrafi yedeklenmesi yapılmıştır. Bilgi sistemleri-3 güvenlik duvarı, yük dengeleme ve uygulama güvenlik duvarı sistemi yapılmıştır. Bilgi sistemleri-4 ağ tabanlı atak önleme sistemi ihalesi yapılmıştır. Bilgi sistemleri-5 elektrik altyapısı ve iklimlendirme sistemlerinin geliştirilmesi ihalesi yapılmıştır. Bilgi Sistemleri-6 Veri merkezlerinin Altyapı Kurulumu ve Suriyeli Misafir Kamplarının Veri Merkezlerine Bağlantısının Yapılması hizmeti alımı ihalesi yapılmıştır. Bilgi Sistemleri-7 Microsoft Kurumsal Anlaşma Yazılımı hizmet alımı ihalesi yapılmıştır. Suriyeli misafirlerimiz için kurulan çadırkentlerde görev yapan personel için kıyafet alımı yapılmıştır. Personel öğlen yemeği, özel güvenlik hizmeti, personel servisi, vasıflı personel alımı yapılmıştır. Afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması için ihtiyaç duyulan araç, gereç, malzeme, teçhizat donanımlı Afet Konteyner İstasyonu alımı yapılmıştır. Asansörlere engelliler için kabartmalı yazı ve sesli uyarı sistemi yaptırılmıştır. Kütüphanenin otomasyonu yapılmıştır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Hizmet Binası Projesinin fizibilite raporu hazırlanmış ve inşaat ihale aşamasına getirilmiştir. GSM şirketleriyle görüşülerek uygun bir SMS numarasının Başkanlığımıza sürekli olarak tahsisi ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.

14 14 Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği nin Güncellenmesi çalışmaları yapılmıştır. Başkanlığımız Harcama Birimlerinde görev yapan personelin özlük hakları ile ilgili her türlü tahakkuk iş ve işlemleri yapılmaktadır. Başkanlığımızca geçici görevlendirilmesi yapılan kurum içi kurum dışı personelin yurt içi- yurt dışı harcırah işlemleri yapılmaktadır. İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri personelinin 01. personel giderleri ve 02. sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ilişkin ödenekleri illerine aktarılmaktadır. Acil Yardım ödeneklerinin Özel hesaptan Valiliklere, kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmakta, merkez harcaması ve diğer harcamalara yönelik iş ve işlemler yürütülmektedir Mart 2013 tarihleri arasında yapılan Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcılığı kadrosuna giriş sınavında başarılı olan adayların ataması yapılmıştır. Başkanlığımıza KPSS 2013/1 ile yerleştirilen personelin atamaları yapılmıştır. Suriyeli misafirlerimiz için oluşturulan çadırkentlere İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri nden personel görevlendirmeleri yapılmıştır. Etkin Liderlik ve Motivasyon Semineri düzenlenmiştir. Geleneksel AFAD buluşmaları kapsamında personel motivasyonunun artırılmasına yönelik olarak Mazeret Yok Semineri düzenlenmiştir. SPSS ve Anket Dizaynı Eğitimi verilmiştir. Göreve yeni başlayan AFAD Uzman Yardımcılarına oryantasyon eğitimi verilmiştir. Proje Yönetimi Eğitimi verilmiştir. İnsan Kaynakları el kitabı hazırlatılarak yeni başlayan personele dağıtılmıştır tarihinde EBYS ye (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) geçilmiştir. Başkanlığımızın yangın önleme ve söndürme yönergesi hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. Afet ve acil durumların yönetilmesi amacıyla Başkanlığımızın hizmet binasının giriş bölümüne Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi yapılmıştır. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 6363 Sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen bütçenin kullanılmasının sağlanması için Başkanlıklara duyurular yapılmıştır. Harcama Birimlerinin Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) konsolide edilerek hazırlanmış ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Başkanlıkların AHP Programı revizyon talepleri ve ek bütçe talepleri Maliye Bakanlığına iletilerek takip edilmiştir. Harcama Birimlerince talep edilen kurum içi ya da kurum dışı tertipler arası aktarma talepleri değerlendirilerek tertipler arası ödeneklerin yasal sınırlar içerisindekilerin değerlendirilerek sınırı geçenleri Maliye Bakanlığına ulaştırmak ve Maliye Bakanlığı ile

15 15 koordinasyon yoluyla ilave ödeneklerin karşılanması ve aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir Yılı Program İzleme Raporunun (Tedbirler) 4. Dönem (Aralık) İzlemesi yapılarak Kalkınma Bakanlığının internet adresindeki sisteme işlenmesi Kanunla verilerek uygulanan Bütçenin ilgili Daire Başkanlıkları ile Nakit Planının her ay yapılarak koordinasyon içinde uygulanması sağlanarak ilgili web sitesine girişleri yapılmış ve Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir tarih ve 2856 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2013 Yılı Yatırım Programı ve 4 Ekim 2012 tarih ve 2012/3839 sayılı 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı 14/01/2013 tarih ve 12 sayılı yazımız ekinde Tüm Daire Başkanlıklarımıza gönderilmiş ve Yatırım Programında yer alan projelerinde yapacakları harcamalara ilişkin hususlara değinilmiştir. Maliye Bakanlığı ile mutabakat sağlandıktan sonra hazırlanan 2012 Yılı Kesin Hesap Kitapçığı Sayıştay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir Yatırım Bütçesinin hazırlanmasına ilişkin süreç başlatılmıştır TBMM Başkanlığınca sevk edilerek cevaplanmak üzere Başkanlığımıza tevdi edilen Soru Önergeleri, Başkanlığımızın ilgili birimlerine dağıtımı yapıldıktan sonra konsolidasyonu yapılarak cevaplanması Başkanlığın, diğer idareler nezdinde cari ve yatırım bütçesi ile ilgili takibi gereken malî iş ve işlemlerini koordinasyonu yapılmış, bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kaydedilmesi ve izlenmesi işleri yürütülmüştür. İlgili mevzuat çerçevesinde Başkanlığın e-bütçe ve Kamu Bilgi Sistemi (KBS), Harcama Yönetim (HYS) Sisteminde yapacakları iş ve işlemlerinin aksamadan uygulanması hususunda danışmanlık yapılmıştır. Dairelere ait ödenek gönderme belgelerinin e-bütçe sisteminde onaylayarak Merkez Saymanlık Müdürlüğünde kullanılabilir duruma getirilmesi AFAD Başkanlığımızın yılı Bütçe Çağrısı yapılmıştır. AFAD Başkanlığı güncel mali tabloları hazırlanmıştır. Başkanlığımız İyileştirme Dairesi Başkanlığı 2013 Yılı Bütçesinin 05.6 tertibine konulan ve Maliye ve Dışişleri Bakanlığı ile yapılacak olan Yurtdışı Acil Yardım Harcamalarına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi çalışmaları koordine edilerek yayımlanması Kurumumuzun Devlet Teşkilatı Veri Tabanına (DTVT) geçişi sağlanarak Daire Başkanlıklarımızın ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin yazışma kodlarının alınması gerçekleştirilmiştir. Daire Başkanlıklarından ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinden çeşitli konulara ilişkin görüş taleplerinin cevaplandırılması Türkiye Afet Müdahale Planı nda yer alan Uluslararası Destek ve İşbirliği Hizmet Grubu kapsamında diğer dairelerdeki ilgili personelle hazırlık

16 16 çalışmaları yapılmış, grubun hizmet planı oluşturulmuştur. Hyogo Çerçeve Eylem Planı doğrultusunda UNISDR ve WMO tarafından yürütülen, IPA faydalanıcısı ülkelerin doğal afetlere karşı incinebilirliğini azaltmak ve iklim değişikliğine karşı direnci artırmak amacıyla Batı Balkanlar ve Türkiye de Afetlere Direnç Oluşturma Projesi çalışmaları yürütülmektedir. Avrupa Birliği IPA fonlu AFAD Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi ve Afet Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi hazırlıkları gerçekleştirilmiştir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği( UNHCR) ile Letter of Intend (İyi Niyet Mektubu) imzalanmıştır. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (UN OCHA) ile doğal afetler ve insani krizlere daha efektif hazırlık ve müdahaleyi sağlamak için AFAD ve OCHA arasında bilgi yönetimi, operasyonel koordinasyon, teknik destek ve kapasite geliştirme, insani sivil-askeri koordinasyon, STK ların kapasitelerini geliştirme, insani müdahale ağına katılım, küresel ve çok taraflı insani yardım forumlarına katılımının desteklenmesi gibi çalışma alanlarının ana hatlarını oluşturmak amacı ile Plan of Action (Eylem Planı) imzalanmıştır. BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu (CERF) Danışma Grubu üyeliği için başvuru gerçekleştirilmiştir. Tunus, Dominik Cumhuriyeti, Kosova, Kırgızistan ve Belarus ile afet yönetimi alanında işbirliklerini öngören Anlaşma, Mutabakat Muhtırası ve İyi Niyet Mektubu taslak metinleri üzerine çalışmalar sürdürülmüştür. DPPI SEE (Güneydoğu Avrupa Afetleri Önleme ve Hazırlık Girişimi) ve ECO (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) ile afetin ekonomik etkileri, sürdürülebilir kalkınma, afet öncesi finans, afet sigortası ve finans kaynakları konularının ele alındığı Afet Ekonomisi Sempozyumu İstanbul da gerçekleştirilmiştir. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) 23. Bölgesel Planlama Konseyi (BPK) Toplantısı na katılım sağlanmış, İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilir Kalkınma başlığı altında ele alınan afet konularına ilişkin gerekli çalışmalar icra edilmiştir. Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan ile işbirliğini öngören Afet Yönetimi-Eşgüdüm ve Yardım Ajansı nın kurulmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile afet yönetimi alanında gerçekleştirilecek projelere ilişkin görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Afet yönetimi alanında öncü kuruluş olmayı hedefleyen kurumumuz, uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesine önem vermektedir. Bu kapsamda, pek çok heyet kabul edilmiş, BM, EU, yabancı STK lar, yabancı ülke kuruluşları ile çok sayıda görüşme yapılmıştır. Başkanlığın işbirlikleri kapsamında pek çok uluslararası toplantı, sempozyum, konferans, forum vs katılım sağlanmış, ilgili dairelerin katılımlarının gerçekleştirilmesi Türkmenistan Savunma Bakan Yardımcısı ve Sivil Savunma ve Kurtarma Operasyonları Başkanı Sayın Yusup MUHAMMETGULYYEV ve

17 17 Devlet Göç Hizmetleri Bakan Yardımcısı Sayın Eziz ABDYRASULOV başkanlığındaki heyet ülkemizin afet ve acil durumlara hazırlık ve müdahale konusundaki yeteneklerini yerinde görmek, deneyimlerinden istifade etmek ve bunlara yönelik işbirliği temaslarında bulunmak amacıyla Başkanlığımızı ziyaret etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında dayanışma ve dostluk bağlarının güçlendirilmesi amacı ile Pakistan ERRA (Deprem İmar ve İyileştirme Kurumu), Van depremi sonrası iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Van ilinde 3 Milyon ABD Doları bütçe ile 24 derslikli bir okul inşa ettirmektedir. Bu kapsamda, gerekli iş ve işlemler yerine getirilmiştir. AFAD stratejik planı tamamlanmıştır. Kamu kurumlarından uzmanlarla görüşülmüştür. Eğitimler alınmıştır. İç Kontrol Grup Onayları hazırlanmıştır, İç Kontrol El Kitapçıkları hazırlanmıştır. Örnek eylem planı hazırlanmıştır. Süreç danışmanlık firmaları ile görüşülmüştür. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Mahkeme Kararları Uygulaması Müşavirliğimizce takip edilen 2012 yılından 2013 yılına devreden 1762 idari davaya 2013 yılında 350 idari dava daha eklenerek toplamda 2112 idari dava ile ilgili gerekli bilgi ve belgeler hazırlanarak ilgili mahkemelere gönderilmiş, duruşmalı davalara idareyi temsilen katılım Danıştay da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen 5 davaya savunma verilmiş; ayrıca 123 davanın temyizi/temyize cevap verilmesi Başkanlığımız birimleri ve diğer kurumlardan gelen 56 mevzuat (Kanun, Yönetmelik, Protokol vs.) taslağı ve mütalaa talebine hukuki yönden görüş bildirilmiştir. Mahkeme kararı ile hüküm altına alınan icra yolu ile istenilen, 2012 yılından 2013 yılına devreden 182 icra dosyasına 2013 yılında 58 icra dosyası daha eklenerek toplam 240 dosyadan 181 inin ödemesi İl Özel İdarelerince yapılmış, 49 unun ödemesi ile ilgili işlemler Müşavirliğimiz tarafından koordine edilerek ilgili makamca ödemelerin yapılması sağlanmış, 10 dosya ile ilgili işlemler devam etmektedir. 659 sayılı KHK uyarınca hazine avukatları tarafından takip edilen 12 hukuk davasının savunma örneği hazırlanmış bu davalarla ilgili bilgi ve belgelerin gereği yapılmak üzere hazine avukatlarına gönderilmesi Dava dosyalarının UYAP sistemi üzerinden takip edilebilmesine imkân sağlamak amacıyla UYAP sistemine dâhil olunmuştur. Günlük Resmi Gazete ve TBMM yasama faaliyetlerinin takibi yapılarak üst yönetim bilgilendirilmiştir. Talep edilen konularda haftalık bilgi notu hazırlanarak üst yönetime sunulmuştur.

18 yılı ikinci 6 ayında ve devamında yapılması planlanan projeler için ön çalışmalar yapılmış, Kamu Personel Rejimi ve Disiplin Uygulamalarıyla ilgili verilecek olan eğitimde kullanılmak üzere emsal yargı kararları derlenmiştir. Buna ek olarak; Yargı Kararlarının Uygulanması, İhbar, Şikâyet ve Bilgi Edinme Taleplerinin Değerlendirilmesi, Resmi Yazışma Usul ve Esasları ve Tebligat Hukuku konuları ile ilgili altlıklar hazırlanmıştır /02/2013 tarihleri arasında İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri nde görev yapmakta olan Avukat ve İl Müdürlerine afet hukukuna ilişkin bir eğitim düzenlenmiş olup katılımcılar; İdari Yargılama Usulü Kanunu 5902 Sayılı Kanun Kapsamında Başkanlığın Teşkilat Yapısı Ve İl Müdürlükleri Hasar Tespit ve Hak Sahipliği Sürecinin Örnek Yargı Kararlarıyla Açıklanması Mahkeme Kararları Uygulaması konularında bilgilendirilmiştir. Hukuk Müşavirliği nde görevli Uzman Yardımcıları tarafından hazırlanacak olan Uzmanlık Tezlerinin konuları belirlenmiş olup tezlerin hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar başlamıştır. Afet Hukuku ile ilgili yayınlarda kullanılmak ve kurum çalışanlarının erişimine açmak üzere emsal yargı kararları ile Müşavirlik tarafından hazırlanan mütalaalar ve bilgi notları derlenmiş ve etiketlenmiştir. PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Lojistik Depoların Kurulması Projesi Lojistik sektöründe hizmet veren lojistik firmalarıyla görüşülmüştür. Ülkemizin çadır ve çadır içi malzeme ihtiyacı belirlenmiştir. Lojistik depoların kurulması için yer seçimi çalışmaları yapılmıştır. Lojistik depoların kurulması fizibilite raporu hazırlanıp Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur. İl AFAD Yerleşkeleri Projesi Yapılmış olan eski çalışmalar gözden geçirildi. Mevcut durum envanterini çıkarmak için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinden bilgi istendi. Alınan bilgilerin analizi yapıldı. Başbakanlıktan sayılı tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında izin alınmıştır. Lojistik depoların kurulmasıyla ilgili TOKİ ye yazı yazılmıştır. Mimari, elektrik, mekanik projeler çizilmiştir. Arazi seçim çalışmaları yapılmıştır. Süreçte birlikte çalışılacak firma belirlendi. Tip proje çalışmalarına başlandı. Fizibilite hazırlama süreci tamamlanmak üzeredir.

19 19 TADYUS (Türkiye Afete Duyarlı Yerleşime Uygunluk Sistemi) adet İmar Planına Esas Jeolojik_Jeoteknik Etüt Raporu (pdf) ve rapor eki adet Yerleşime Uygunluk Haritası bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Afete Maruz Bölgelerin Koordinatlandırılması Projesi Teknik şartnamesi oluşturulmuş, İhale süreci başlatılmıştır ve devam etmektedir yılı için TL bütçesi bulunan proje, TADYUS ile birleştirilmiştir. İllerin toplaması gereken veri standartları ve yöntemi belirlenmiştir. Teknik şartnamesi oluşturulmuştur ve ihale süreci devam etmektedir. Bütünleşik Afet Tehlike Haritalarının Üretilmesi Projesi Afet Tehlike Haritalarının oluşturulması için standart ve esasların belirlenmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülmüştür. Karadeniz Bölgesindeki Kastamonu, Bartın ve Karabük illerinin tehlike haritaları tamamlanmış, Orta Karadeniz Bölgesinde yer alan Samsun, Sinop, Çankırı ve Çorum illerinde veri envanterlerinin ve altlık faktör haritalarının oluşturulmasıyla ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Standart ve esasların belirlenmesi ile ilgili olarak TÜBİTAK ve akademik birimler ile görüşmeler sürdürülmektedir. Risk Yönetimi Esaslarının Belirlenmesi Projesi (Etkin Afet Risk Yönetimi için Kapasite Geliştirme) JICA ile resmi anlaşma imzalanmıştır. Uzun dönemli uzman özellikleri belirlenmiş, prosedürleri tamamlanmış ve mart ayında uzun dönemli uzman AFAD bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Hazırlanacak kılavuzların içerikleri konusunda çalışmalar yapılmıştır. Afet Sonrası Geçici Barınma Üniteleri Fikir Yarışması Bursa İli ziyaret edilmiş, paydaş yerel yöneticilerle toplantılar yapılmıştır. TÜBİTAK MAM ziyaret edilmiş, veriler konusunda destek istenmiştir. Kısa dönemli uzman özellikleri belirlenmiş ve prosedürleri tamamlanarak talep yapılmıştır. Yarışma ile ilgili mevzuat ve örnekler incelendi. Yarışma Jüri Üyeleri belirlendi ve gerekli iletişim ağı oluşturuldu. Yarışma şartnamesi oluşturma çalışmaları yürütüldü. Yarışma web sayfası yaptırıldı, afişler basılıp dağıtıldı. Yarışma, günü Resmi Gazete ilanı ile başlamıştır.

20 20 TABB (Türkiye Afet Bilgi Bankası) Projesi Proje kapsamında yer alacak bilgi kaynaklarının türleri belirlendi. Bu doğrultuda anahtar kelimelere karar verildi. Bilgi kaynaklarının edinilmesinde birlikte çalışılacak olan paydaş kurumlar belirlendi. Kullanıcı kayıtları ve bilgi kaynakları için arayüzler tasarlandı. AFAD daki sunuculara proje yüklendi ve afetarsivi.afad.gov.tr adresinden Teknolojik Afetler Kapasite Geliştirme Projesi yayına başlandı. Paydaş kurumlardan istenecek mevcut kaynaklarının sağlıklı gönderimi ve bu paylaşımın sürekliliğinin devamı için resmi yazı hazırlanarak kurumlara gönderildi. Kullanıcı kayıtları ve portala yüklenmeye başlanılan tüm belgelerin durumları TABB yöneticisinin yetkileri doğrultusunda incelenmeye ve onaylanmaya açıldı. Ulusal Teknolojik Afetler Stratejik Planının hazırlanması amacıyla süreç çalışması ve taslak yol haritası hazırlanmıştır. Ulusal Teknolojik Afetler Stratejik Planının hazırlanması çerçevesinde; 8 teknolojik afet türü belirlenmiştir, İlgili kurum ve kuruluşlar belirlenerek, çalışma grupları oluşturulmuştur, Her bir afet türüne yönelik AB direktifleri incelenmiştir. Endüstriyel Kaza ve Risk Yönetimin Türkiye de Uygulanma Stratejisi isimli bir doküman hazırlanmıştır, Maden ve Maden Atıklarından Kaynaklı Kazaların Yönetiminin ve Risk Değerlendirmesinin Türkiye de Uygulanma Stratejisi dokümanı hazırlanmıştır. Teknolojik Afetler Uzmanlaşma ve Yurtdışı Uzman Eğitim Destek Projesi Teknolojik afetlerle ilgili olarak AB ne Uyum Süreci ve Uyum Stratejisinin Geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Teknolojik afet risklerinin azaltılması ve önlenmesine ilişkin teknolojik afet türlerine göre uygulamadaki hukuksal Afete Hazır Türkiye Projesi Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci eğitim materyalleri hazırlanmış, ilgili kurum ve kuruluşlar belirlenerek, çalışma grupları oluşturulmuştur. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinden 580 kişi eğitmen olarak eğitilmiştir. araçlar ve problemler konulu ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Endüstriyel kazalara yönelik, risk analizi ve değerlendirmesi gerçekleştirilmesi için metot ve araçlar konulu çalışmalar yapılmıştır. İllerde bu eğitmenler aracılığıyla 19 Temmuz 2013 itibariyle yaklaşık kişiye eğitim verilmiştir. AFADEM de ve illerde verilen eğitimlerin izlemesi amacıyla AHATES İzleme-Değerlendirme Sistemi kurulmuş ve işletmeye alınmıştır.

21 21 Kalkınma Bakanlığı na gönderilmek üzere Proje Formu hazırlanmıştır. Afete Hazır Okul Kampanyası için eğitim materyallerinin ve tasarımlarının hazırlanması için MEB ve üniversite öğretim üyelerinden komisyon oluşturulmuştur, Afete Hazır İşyeri Kampanyası Uygulama ve Eylem Planı hazırlanmıştır, AFADEM Faaliyetleri AFAD Sivil Savunma Dairesi ve Strateji Geliştirme Dairesi Dış İlişkiler Grup Başkanlığı tarafından düzenlenen KBRN Eğitici Eğitimi verilmiştir. Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi (AFAD İl Müdürlüğü Personellerine) Emniyet Genel Müdürlüğü personeline KBRN eğitimi, Emniyet Genel Müdürlüğü personeline KBRN Farkındalık Eğitimi, Sivil Savunma Uzman ve Amirlerine Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi, Afete Hazır İşyeri Kampanyası Kalkınma Bakanlığı na gönderilmek üzere Proje Formu hazırlanmıştır. Afete Hazır Medya ve Afete Hazır Gençler kampanyası kapsamında Uygulama ve Eylem Planı hazırlanmış, Kalkınma Bakanlığı na gönderilmek üzere Proje Formu hazırlanmıştır. KBRN Eğitmen Eğitimi Kursları düzenlenmiştir. Afet Bilinci-1 eğitim materyallerinin hazırlanması Başkanlığın 6 lı ilk 72 saat kitap setinin güncellenip yenilenmesi. AHATES izleme değerlendirme programının yapılması Çağrı Merkezi kurulması. İnternet alt yapısının yenilenmesi çalışmaları yapılmıştır. MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Türkiye Afet Müdahale Planı hazırlanmıştır. TAMP kapsamında belirlenen hizmet grupları sonucunda kamu, özel ve STK ların kapasiteleri (personel bilgisi, malzeme bilgisi, vb.) analiz edilmekte olup, görev, yetki ve sorumluluk alanları belirlenmektedir. Merkez ve yerele ait tüm iletişim bilgileri ile STK lara ait iletişim bilgileri dijital ortama aktarılmıştır. İçişleri Bakanlığı nda kaydı bulunan 146 sivil toplum kuruluşunun bilgileri temin edilmiş olup, güncelleme ve kaynak çalışmalarına devam etmektedir. İller ile protokolü bulunun sivil toplum kuruluşlarının listesi oluşturulmuş olup, 73 sivil toplum kuruluşları bilgilerinin güncellemeleri devam etmektedir. 1 ve 2. seviye afetlerde yakın işbirliği içerisinde olan kurumlarla görüşmeler ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi çalışmaları 3 ve 4. seviye durumları belirlenerek devam etmektedir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Sistemi müdahale aşamasında görev yapmakta

22 22 olan Bakanlık- Kurum - Kuruluşlar ile görüşmeler gerçekleştirilmiş olup, kurumları tarafından personelimize verilecek eğitimler belirlenmiştir. AFAD AADYM den Başbakanlık AADYM kurulanan kadar geçecek sürede ilk müdahale için analiz çalışmaları devam etmekte olup, gerçekleştirilecek ilk müdahale çalışmaları hazırlanmıştır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi; mekânsal, personel ve malzeme açısından yenilenmiş olup, dosyalama sistemi, kayıt sistemi, envanter sistemi, ortak alan düzenlenmiş, yedekleme sistemi oluşturulmuş, telefon santrali Başkanlık santralinden ayrılmış ve ses kayıt sistemi devreye sokulmuştur. Kısa numaraların il kodu + kısa numara + 4 haneli numara biçiminde aranması sistemi devreye sokulmuştur. Yedek faks numaraları hazırlanmıştır. Acil Durum Haberleşmesi amacıyla İletişim Zinciri oluşturulmuştur. Ceride sistemi istatistiksel olarak hazırlanabilir hale getirilmiştir. Türk Arama Kurtarma Sisteminin yenilenmesi çalışmalarına başlanmıştır. Telsiz haberleşmesi sistemi geliştirilmiş, Telsiz Haberleşmesi Grup Başkanlığı oluşturulmuş, 63 il ile telsiz çevrimlerine başlanmıştır Uydu telefonu çevrimlerine başlanmıştır. Stratejik Plan çalışmaları çerçevesinde Daire Başkanlığı Stratejik Planı hazırlanmıştır. Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi hazırlanmıştır. Anadolu Ajansı Haber Takip Sistemi yenilenmiş olup, 8 haber ajansı ilave olarak takip edilmeye başlanmıştır. Meteoroloji Bilgi Ekranı aktif hale getirilmiştir. Hava ve deniz araçları radar bazlı olarak takip edilmeye başlanmıştır. Deprem Dairesi ile İşbirliği içerisinde 5 ve üzeri büyüklükteki depremlerin bildirim süreleri kısaltılmıştır. Arama Kurtarma Birlik ve Ekiplerinin malzemelerinin ve kıyafetlerinin yenilenmesi projesi tamamlanmış olup, malzemelerin Yatırım Programı Projesi kapsamında alımına geçilmiştir. Arama Kurtarma Malzemelerinin Standartları belirlenmiştir. 46 ilimize afet konteynerlarının dağıtılması çalışmalarında yer alınmıştır. KKTC Sivil Savunma Teşkilatı ile ikili görüşme gerçekleştirilmiş, iletişim bilgileri kayıt altına alınmıştır. Ülkemizde Dünya Sağlık Örgütü Ofisi Kurulması Çalışmalarına katılım Uydu Sistemleri ve Hava Araçları hususunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Skorsky ve Eurocopter ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. İnsansız hava aracı konusunda Hava K.K.lığı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir yılı Tatbikat Programı tamamlanmıştır. STK ların Afet ve Acil Durum Hizmetlerine Katılımları Hususunda Yönetmelik çalışması son aşamaya gelmiştir. Sualtı Arama Kurtarma Ekibi ve Kurbağa Adam Yönergesi çalışması son aşamaya gelmiştir, rapor olarak sunulmuştur. İl AFAD Müdürlükleri ve SSAKBM çalışma Usul ve Esaslarını Belirleme

23 23 Yönetmelik çalışmaları devam etmektedir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Hususunda görev yapmakta olan STK lar belirlenmiştir. 11 Birliğe INSARAG ve OSOCC eğitimi verilmesi çalışması 2014 yılı için planlanmıştır yılı Bölgesel Arama Kurtarma Tatbikatı planlanmıştır yılı DPPI bünyesinde uluslararası arama kurtarma tatbikatı planlanmıştır. Suriye den ülkemize yönelik Nüfus Hareketlerinin yönetilmesi ve Koordinasyonu Daire Başkanlığımız Bünyesinde yürütülmektedir. Suriye den ülkemize yönelik nüfus hareketleri çerçevesinde AFAD BMMYK işbirliğinde Acil Durum Haberleşme ve Görüntü aktarım Araçları Projesi gerçekleştirilmiş olup, 20 adet Haberleşme ve Görüntü Aktarım aracı geçici barınma merkezlerimizde görevlendirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Suriye den ülkemize yönelik nüfus hareketleri çerçevesinde AFAD BMMYK işbirliğinde Acil Durum Mobil Koordinasyon Araçları Projesi gerçekleştirilmiş olup, araçların üretimi devam etmektedir. Suriye den ülkemize yönelik nüfus hareketleri çerçevesinde AFAD BMMYK işbirliğinde Acil Durum Mobil Sağlık Araçları Projesi gerçekleştirilmiş olup, 10 araç alımı çalışmalarına başlanmıştır. Suriye den ülkemize yönelik nüfus hareketleri çerçevesinde AFAD LDS işbirliğinde Mobil Çamaşırhane Konteynerları 27 konteyner ve 540 çamaşır makinası olacak biçimde barınma merkezlerine gönderilmiştir. Suriye den ülkemize yönelik nüfus hareketleri çerçevesinde AFAD BM- IOM-Bosna Hersek Merhamet Derneği işbirliğinde toplam 32 Bulaşıkhane konteynerinin barınma merkezlerinde kullanılması çalışmaları çerçevesinde 10 adet konteyner Mardin Midyat a gönderilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir. Suriye den ülkemize yönelik nüfus hareketleri çerçevesinde AFAD BMMYK işbirliğinde 6 geçici barınma merkezinde 24 derslikli 6 prefabrik okul kurulması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Suriye den ülkemize yönelik nüfus hareketleri çerçevesinde AFAD Suriye için Suudi Arabistan İnsani Yardım Birliği İşbirliğinde Geçici Barınma Merkezlerinde sunulmakta olan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen 10 adet ambulans alımı projesi kapsamında 10 ambulans, 4 Şanlıurfa, 4 Kilis ve 2 Gaziantep olacak biçimde barınma merkezlerinde görevlendirilmiştir. AFAD-BMMYK işbirliğinde Suriye vatandaşlarına yönelik eğitimler gerçekleştirilmiştir. AFAD-Türk Kızılayı-WFP işbirliğinde Barınma Merkezlerimizdeki Suriyeli misafirlerimize yönelik gıda kartı uygulaması devam etmektedir. Bu çerçevede bugüne kadar, TL fon sağlamıştır. Kişi başı 80 TL yüklenen gıda kartları bugün itibari ile Kilis Öncüpınar, Hatay Altınözü 1-2 ve Yayladağı 1-2, Şanlıurfa Harran, Gaziantep Nizip 1-2, Islahiye ve Karkamış, Adana Sarıçam, Osmaniye Cevdetiye, Kahramanmaraş ve Adıyaman olmak üzere 14 merkezde Suriyeli misafirimize destek

24 24 sağlanmaktadır. Aralık 2013 tarihine kadar gıda kartı uygulamasının 180 bin Suriyeliye ulaşması planlanmaktadır. Uluslararası kuruluşlar ile Suriye den ülkemize yönelik nüfus hareketleri çerçevesinde gerçekleştirilen projelendirme faaliyetleri sonucunda, bugüne kadar 65 milyon TL ye yakın kaynak gerçekleştirilen projeler çerçevesinde Başkanlığımıza ve ülkemize kazandırılmış olup, 2013 yılı sonuna kadar tutarın 100 milyon TL nin üzerine çıkması öngörülmektedir. Ocak-Haziran 2013 Ulusal-Uluslararası Toplantı ve Eğitim Faaliyetleri , , , , , , , , tarihlerinde 9 Suriye Koordinasyon Toplantısına katılım gerçekleştirilmiştir tarihinde İçişleri Bakanlığı ile TAMP Ön Değerlendirme Toplantısına katılım tarihinde Sağlık Bakanlığı ile TAMP Ön Değerlendirme Toplantısına katılım tarihinde Maliye Bakanlığı ile TAMP Ön Değerlendirme Toplantısına katılım tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile TAMP Ön Değerlendirme Toplantısına katılım tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TAMP Ön Değerlendirme Toplantısına katılım tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile TAMP Ön Değerlendirme Toplantısına katılım tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile TAMP Ön Değerlendirme Toplantısına katılım tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TAMP Ön Değerlendirme Toplantısına katılım tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile TAMP Ön Değerlendirme Toplantısına katılım tarihinde WFP ile Suriye Toplantısı gerçekleştirilmiştir tarihinde Başkanlığımızda İletişim Standartları hakkındaki toplantıya katılım tarihinde Başkanlığımızda CBS verileri hakkındaki toplantıya katılım tarihinde UNICEF ile çocuklara yönelik projeleri hakkındaki toplantıya katılım tarihinde WFP ile gıda kartı uygulaması hakkındaki toplantıya katılım tarihinde ABD Büyükelçiliği-ABD Afet Yardım Ofisi ile ABD nin yardımları hakkındaki toplantıya katılım tarihinde BMMYK ile çadır yardımı hakkındaki toplantıya katılım tarihinde IOM ile Suriyelilerin kayıtları ve yardımlar hakkındaki toplantıya katılım

25 tarihinde AUSAID ile sağlık yardımları hakkındaki toplantıya katılım tarihinde IOM ile Suriyelilerin kayıtları ve yardımlar hakkındaki toplantıya katılım tarihinde MGK da NATO CEPC Hazırlık toplantısına katılım tarihinde UNFPA ile Suriyeliler için kadın ve çocuk programları hakkındaki toplantıya katılım tarihinde İslam İşbirliği Teşkilatı ile yardımlar ve Lojistik Kamp uygulaması hakkındaki toplantıya katılım tarihinde BMMYK ile Suriye krizi hakkındaki toplantıya katılım tarihlerinde Karadağ da IPA Taraf Ülkeler Operasyonel Yönetim Eğitimi (OMT) eğitimine katılım tarihinde AFAD da ülkemize gelen kamp dışındaki Suriyelilerin durumu ve AFAD-STK lar işbirliği konulu toplantı düzenlenmiştir tarihinde UN House da BM nin Suriye üzerine faaliyetleri ve beklentiler hakkındaki toplantıya katılım tarihinde MGK da NATO CEPC Hazırlık toplantısına katılım Belçika ve Slovenya da gerçekleşen IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Yönlendirme Grubu toplantılarına katılım tarihinde AFAD da Ulusal Arama Kurtarma Hizmet Planı hakkındaki toplantıya katılım tarihlerinde TSK BİOEM Kriz Yönetimi ve Müdahale Planlama Kursuna katılım tarihinde SAKOM da Suriyelilere sağlık hizmetleri hakkındaki toplantıya katılım tarihinde SAKOM da Suriyelilere sağlık hizmetleri hakkındaki toplantıya katılım tarihinde Fransa da gerçekleştirilen tsunami hakkındaki toplantıya katılım tarihinde Bilkent Cyberplaza da Afet Müdahale Planı BYİDHG hakkındaki toplantıya katılım tarihinde MGK da NATO CEPC Hazırlık toplantısına katılım tarihinde ABD Büyükelçiliği İnsani Yardım Birimi temsilcileri ile ülkemizdeki Suriyeliler hakkındaki toplantıya katılım tarihinde UNICEF ile geçici barınma merkezlerine okul açma planı hakkındaki toplantıya katılım tarihlerinde Brüksel de Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen toplantı ve foruma katılım tarihinde AFAD da STK lar ve Suriye Koordinasyon Birimi hakkında toplantıya katılım

26 Brüksel de NATO Sivil Acil Durum Planlama Komitesi toplantılarına katılım tarihinde AFAD da AB Türkiye Delegasyonu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri ile ülkemizdeki Suriyeliler hakkındaki toplantıya katılım tarihinde AFAD da yabancı STK lar hakkındaki toplantıya katılım tarihlerinde Filipinler de alan inceleme gezisine katılım sağlandı tarihlerinde Gaziantep te AFAD BMMYK Koordinasyon Toplantısı düzenlenmiştir tarihinde Dışişleri Bakanlığı nda BM Kuruluşlarının alan ofis açma talebi hakkındaki toplantıya katılım tarihinde AFAD da Bir Ekmek Bir Battaniye kampanyası hakkındaki toplantıya katılım tarihinde AFAD da Suriyeliler için yapılacak BMMYK yardımı üzerine toplantı yapılmıştır. Başkanlık tarafından düzenlenen SPSS eğitimine katılım Başkanlık tarafından düzenlenen Proje Yönetimi eğitimine katılım Muhsin Yazıcıoğlu Devlet Denetleme Kurulu Raporu inceleme faaliyetleri Başkanlığımız personelince gerçekleştirilmiştir. Yeni Zelanda, Kanada ve Hollanda Büyükelçilikleri ile ülkemizde bulunan Suriyeliler hakkındaki toplantılara katılım Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarından JICA, LDS, MercyCorps, Sınır Tanımayan Doktorlar ve Yardımın Kanatları Derneği ile Türkiye deki Suriyeli Sığınmacılara yönelik yapmayı planladıkları faaliyetler hakkında görüşmek üzere toplantılar gerçekleştirilmiştir. FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) ile de yine Suriyeli Sığınmacılar konusunda görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ocak-Haziran 2013 Uluslararası Müdahale ve İnsani Yardım Faaliyetleri Sağlık Bakanlığımız ile Yemen Sağlık Bakanlığı arasında yapılan anlaşma gereğince, Başkanlığımız koordinasyonunda 30 ton ağırlığında ve TL tutarındaki sahra hastanesi ve donanımı Türk Hava Yolları na ait bir adet kargo uçağı ile Yemen e gönderilmiştir Irak ta meydana gelen bombalı saldırıda yaralanan ve ülkelerinde tedavi imkânı bulunmayan 7 kişi refakatçileri ile birlikte karayolu ile ülkemize getirilmiştir Irak ta meydana gelen bombalı saldırıda yaralanan ve ülkelerinde tedavi imkânı bulunmayan 10 kişi, havayolu ile Kerkük ten Ankara ya getirilmiştir Irak ta meydana gelen bombalı saldırıda yaralanan ve ülkelerinde tedavi imkânı bulunmayan 7

27 27 kişi refakatçileri ile birlikte karayolu ile ülkemize getirilmiştir Irak ta meydana gelen bombalı saldırıda yaralanan ve ülkelerinde tedavi imkânı bulunmayan 3 kişi refakatçileri ile birlikte karayolu ile ülkemize getirilmiştir Irak ta meydana gelen bombalı saldırıda yaralanan ve ülkelerinde tedavi imkânı bulunmayan 2 kişi refakatçileri ile birlikte karayolu ile ülkemize getirilmiştir Irak ta meydana gelen bombalı saldırıda yaralanan ve ülkelerinde tedavi imkânı bulunmayan 1 kişi refakatçisi ile birlikte karayolu ile ülkemize getirilmiştir Somali ye yönelik yapılan yardım faaliyetleri kapsamında, ton insani yardım malzemesi ile Büyükelçiliğimizce ihtiyaç duyulan 2 adet zırhlı araç gemiyle Mogadişu ya gönderilmiştir Somali nin Mogadişu kentinde Türk Kızılayı Somali Delegasyonu temsilcilerinin araçla geçişi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 4 Kızılay temsilcisinin ülkemize getirilmesi için Sağlık Bakanlığı na ait ambulans uçak görevlendirilmiştir Irak ta meydana gelen bombalı saldırıda yaralanan ve ülkelerinde tedavi imkânı bulunmayan 2 kişi refakatçileri ile birlikte karayolu ile ülkemize getirilmiştir Türk Kızılayı, Şeker Kurumu, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği ve TİKA ile işbirliği çerçevesinde, yaklaşık ton un ve şeker gemiyle Senegal, Moritanya ve Nijer e gönderilmiştir Irak ta meydana gelen bombalı saldırıda yaralanan ve ülkelerinde tedavi imkânı bulunmayan 2 kişi refakatçileri ile birlikte karayolu ile ülkemize getirilmiştir Irak ta meydana gelen bombalı saldırıda yaralanan ve ülkelerinde tedavi imkânı bulunmayan 3 kişi refakatçileri ile birlikte karayolu ile ülkemize getirilmiştir Irak ta meydana gelen bombalı saldırıda yaralanan ve ülkelerinde tedavi imkânı bulunmayan 11 kişi refakatçileri ile birlikte karayolu ile ülkemize getirilmiştir Türk Kızılayı, TİKA, UNWRA ve Beyrut Büyükelçiliği ile işbirliği çerçevesinde, Afyon Şeker Fabrikasından temin edilen ton un Filistinli mülteciler kampına dağıtılmak üzere gemiyle Lübnan a gönderilmiştir Libya nın Beyda bölgesinde çıkan orman yangını sebebiyle, bölgeye Orman ve Su İşleri Bakanlığı na ait bir adet yangın söndürme uçağı gönderilmiştir Irak ta meydana gelen bombalı saldırıda yaralanan ve ülkelerinde tedavi imkânı bulunmayan 5 kişi refakatçileri ile birlikte karayolu ile ülkemize getirilmiştir Irak ta meydana gelen bombalı saldırıda yaralanan ve ülkelerinde tedavi imkânı bulunmayan 5 kişi refakatçileri ile birlikte karayolu ile ülkemize getirilmiştir Irak ta meydana gelen bombalı saldırıda yaralanan ve ülkelerinde tedavi imkânı bulunmayan 1 kişi refakatçisi ile birlikte karayolu ile ülkemize getirilmiştir Mısır da yaşanan iç karışıklıklar sebebiyle, bölgede bulunan

28 öğrencinin Türk Hava Yolları na ait tarifeli uçaklarla ülkemize dönüşü Somali güvenlik güçlerinin yeniden yapılandırılması hususunda yürütülen proje kapsamında, Somali Silahlı Kuvvetlerine mensup 120 kişi Genelkurmay Başkanlığı tarafından verilecek 1 yıl süreli eğitime katılmak üzere, Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçaklarla ülkemize getirilmiştir tarihinde getirilme işlemleri tamamlanacaktır. Ocak - Haziran 2013 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler OLAY OLAY SAYISI GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL ARAÇ Su baskını/yükselmesi 9 6 araç, 31 personel, 2 bot Asayiş 2 - Çığ 4 68 personel, 1 arama köpeği, 4 araç Kayıp araç, 268 personel, 16 arama köpeği Yangın personel, 94 araç, 42 iş makinası, 5 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı Boğulma araç, 23 bot, 114 personel, 157 dalış personeli, 3 sonar cihaz, Deprem 54 - Yaralı tahliyesi 8 20 ambulans, 1 araç Mahsur kalma araç, 113 personel, 2 helikopter, 4 bot, 1 iş makinası, 7 sağlık personeli, 2 ambulans, 3 helikopter Göçük 7 7 araç, 41 personel Trafik Kazası Personel, 38 araç, 7 dalış personeli, 20 ambulans, 1 helikopter Radyoaktif ve 9 KBRN personeli, 2 KBRN aracı, 2 4 Kimyasal Sızıntı personel, 1 araç Sel 5 16 personel, 4 araç Hortum 3 - Kaza personel, 14 araç, 28 dalış personeli, 6 bot, 3 sağlık personeli, 1 ambulans Aşırı yağışlar personel, 35 araç, 10 bot, 25 iş makinası, 20 sağlık personeli, 4 UMKE aracı Fırtına 5 20 personel, 5 araç Heyelan 1 - İntihar girişimi 4 38 personel, 1 arama köpeği, 2 araç, 8 dalış personeli, 1 bot Patlama 9 7 personel, 2 araç Zehirlenme 2 6 KBRN personeli

29 29 Ocak Haziran Faaliyet Yüzdesi Hortum,968% Radyoaktif ve Kimyasal Sızıntı 1,290% Kaza 4,839% Sel 1,613% Göçük 2,258% Mahsur kalma 6,452% Yaralı tahliyesi 2,581% Fırtına İntihar girişimi 1,613% Heyelan 1,290% Patlama Aşırı yağışlar,323% 2,903% 2,903% Trafik Kazası 14,839% Zehirlenme,645% Deprem 17,419% Kayıp 10,645% Asayiş,645% Su baskını/yükselmesi Çığ 2,903% 1,290% Yangın 12,903% Boğulma 9,677% İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hasar Tespit Sisteminin İyileştirilmesi Projesi 2012 yılı içinde oluşturulan taslak formların gerek denenmesi gerekse gerçekleştirilen saha deneme çalışmalarının değerlendirilmesi aşamalarında, Şubat 2013 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen Hasar Tespit Eğitimi kapsamında yeni formların taslak halleri üzerinden fikir alışverişi yapılmış ve düzenlenmesi gereken hususlar ortaya çıkmıştır. Formlar Kütahya ilinin Simav ilçesinde İTÜ akademisyenleri ve 10 teknik personel ile sahada denenmiştir. Uygun hale getirilmiş son halleri İTÜ Rektörlüğü nden talep edilmiştir. Yüzey Faylanma Tehlike Zonu ve Sakınım Bandı Oluşturma Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi 2012 yılı içinde arazi çalışmalarında kullanılmak üzere Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünden 1/ ölçekli Kuzey Anadolu Fay Atlası ile Doğu Anadolu Fay Atlasının tamamı olmak üzere toplam (28+49) 77 adet sayısal harita alınarak incelenmiştir. Bu çalışmada gerek MTA tarafından üretilen 1/ ölçekli diri fay haritaları ve 1/ ölçekli üretilen KAF ve DAF haritalarında tanımlanan faylar ile deprem araştırma raporları,

30 30 deprem bültenleri, doktora vb akademik çalışmalar ile incelenen yüzey kırığı oluşturmuş fayların konum değişimleri CBS ortamına aktarılarak analiz edilmektedir. Güneybatı Anadolu Moloz Akması Alanlarının Tespiti Projesi Bu güne kadar proje kapsamında çalışma alanını kapsayan, Harita Genel Komutanlığı ndan 1/ ölçekli topoğrafik haritalar ve farklı iki tarihe ait hava fotoğrafları, Maden Tetkik ve Arama dan 1/ ölçekli jeoloji haritası, uydu görüntüsü alımı yapılmıştır. Söz konusu dokümanlarla Isparta ilinde arazi çalışmaları yapılmış ve ilin büyük ölçüde kütle hareketlerini gösteren haritalar sayısal ortamda hazırlanmıştır yılı itibariyle projenin çıktı parametresi olan kılavuz kitabın hazırlanması çalışmaları başlamıştır. Suriyeli Misafirler İçin Barınma Alanları Projesi Suriye den Ülkemize 2011 yılında başlayan nüfus hareketi iki yılı aşkın süredir devam etmekte olup, Suriyeli Misafirleri barındırmak için 14 çadır kent ve 6 konteyner kent olmak üzere toplam 20 kamp alanı oluşturulmuştur. Şanlıurfa Viranşehir Çadırkent Kamp Alanının kurulum çalışması ise devam etmektedir itibariyle adedi konteynerkent ve stok amaçlı olmak üzere toplam adet konteynerin sevkiyatı tamamlanmıştır. Ocak- Haziran döneminde toplam 9791 adet konteyner sevk edilmiştir. Toplam TL acil yardım ödeneği valiliklere gönderilmiştir. ( itibariyle) Yer seçimi, etüt-proje çalışmalarını etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek üzere olası afet durumunda sahada çalışacak teknik personel envanteri oluşturulmuştur. Yer seçimi ve etüt-proje çalışmaları tamamlanmıştır. İhaleli işler için 2013 yılı yatırım programında ,00 TL ödenek ayrılmış olup yıl içinde yapılan revizeler ile ,00 TL olmuştur. Ayrılan bu ödenekten altyapı, afet önleyici tedbir ve konutlar için toplam ,00 TL, Etüt proje işleri için ,03 TL olmak üzere toplam ,38 TL Valiliklere aktarılmıştır. E.Y.Y li işler için 2013 yılı yatırım programı bütçesi olarak ,00 TL ödenek ayrılmış olup hazır konut için 5.600,00 TL, EYY li konutlar için ,00 TL olmak üzere

31 31 toplamda ,00 TL Valiliklere aktarılmıştır. TOKİ Başkanlığınca (4.174 yaptırılan, 161 satın alınacak) konut ve Özel Kanunla yapılacak 884 konut programda yer almaktadır. Kamulaştırma işlemleri için 2013 yılı yatırım programı bütçesi olarak ,00 TL ödenek ayrılmış olup, ,00 TL ödenek illere aktarılmıştır tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile hasar tespit çalışmalarının iyileştirilmesiuluslararası eğitimler konusu kapsamında görüşmeler yapılmıştır. Deprem sonrası hasarlı binaların güvenilirlik ve hasar değerlendirmeleri ile bu binalarda geçici tedbir alınmasını kapsayan projenin tarihleri arasında İtalya daki son çalıştayına katılım Ülke genelinde, 6 aylık dönem içinde, İyileştirme Dairesi Başkanlığı faaliyet alanları ile ilgili eğitimler verilmiş ve denetlemeler gerçekleştirilmiştir. SİVİL SAVUNMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 Mayıs 2012 tarihinde çıkarılan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer(KBRN) Tehlikelere Karşı Görev Yönetmeliği kapsamında yönerge hazırlayan kurum ve kuruluşların yönergeleri incelenerek eksiklikler belirlenmiş ve yönergelerin hazırlanma sürecinde yardımda bulunulmuştur. 11 Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ve diğer 70 ildeki KBRN ekiplerinin kullanacağı malzeme ve ekipmanlar için bir standart oluşturulmuş bunun için teknik şartnameler belirlenmiştir. KBRN Eğitici eğitimi için Çek Cumhuriyeti ile protokol yapılmıştır. İlk eğitim Eylül 2013 tarihinde başlayacaktır. Hükümet Harekat Merkezinde tespit edilen eksiklik, arızalar 2013 yılında alınan bütçe ile hazırlıklarına başlanarak tamamlanma sürecine doğru ilerlenmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında KBRN alt planı hazırlanarak üst merciye sunulmuştur. DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Deprem Ön Hasar Tahmin Sistemi Deprem Ön Hasar Tahmin Sistemi'nin kurulacağı pilot şehir olarak, Hatay ilinde Antakya ilçesi ve İskenderun ilçesi seçilmiştir. Antakya'da istasyon yerleri belirlenmiş olup, Kuvvetli Yer Hareketleri Çalışma Grubu tarafından istasyon altyapı ve ekipman temini çalışmaları sürdürülmektedir. İskenderun ilçesinde hem yer seçimi hem de istasyonların kurulması işlemleri tamamlanmıştır. Deprem Ön Hasar Tahmin Sistemi'nde hesaplamaların yapılacağı bilgisayar programının geliştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır.

32 32 Yukarıda bahsi geçen hesaplamalarda sonuçların harita ve rapor tabanlı olarak elde edilmesini sağlayacak bir programın geliştirilmesi işlemleri başlatılmıştır. Antakya ve İskenderun Belediyeleri ile yapılan çalışmalar sonucunda Ön Hasar Tahmin Sistemi'ne altlık teşkil edecek olan nüfus, bina ve zemin yapısı bilgileri toplanmıştır. Akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarda kullanılan "AFAD-Deprem" Mobil Türkiye Deprem Veri Merkezi (TDVM) Ulusal Sismolojik Gözlem Ağları tarafından (USAG) toplanan sayısal verilerin ve bu verilerin değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçların (Katalog, Bülten verileri) ulusal ve uluslar arası araştırmacılarla paylaşılması kapsamında kurulan Türkiye Deprem Veri Merkezi (TDVM)'nin alt yapı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda ilk altı ay içerisinde yapılan işler; Deprem Dairesi tarafından toplanan sismik verilerin istasyon bazında yeniden ayrıştırılması, Veri içerisinde yer alan zaman süreksizliklerinin belirlenmesi, uygulaması hizmete geçirilmiştir. Bu uygulamada yer alan "Depremi Hissettiniz mi?" uygulaması kullanıcıların depremde hissettikleri şiddeti basit bir anket ile ölçmeye ve çıkan sonucun tarafımıza gönderilerek Ankara merkezde eş şiddet haritalarının oluşturulması ve buna bağlı olarak Ön Hasar Tahmin Sistemi'nin hesaplamalarında parametre olarak kullanılmayı amaçlamaktadır. İstasyonlarda kullanılan sismometre ve sayısallaştırıcıların tarihe bağlı olarak değişimlerinin çıkartılması, Toplanan verilerin 1 günlük veri formatına dönüştürme işlemleri, dönüşüm esasları, standart araştırmaları, TÜBİTAK-ULAKBİM ile AFAD arasında sismik verilerin online paylaşımını sağlayan Seiscomp 3.0 programının iki kurum arasındaki senkronizasyonunun sağlanması, Verilerin interaktif olarak sorgulanabildiği ve son kullanıcıya veri sağlayan web ara yüzünün geliştirilmesi ve test çalışmaları yapılmıştır. Kuzey Anadolu Fayında Jeofizik Gözlemler ile Marmara Denizinin Doğusunda Derin Kuyu Sismometre Ağı (GONAF) Projesi GONAF Projesi kapsamında kurulacak Bu istasyonların gürültü olan yeni istasyonların konuşlandırılacağı lokasyonlara ait yer tahsisi, abonelik vb. işlemler için ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmalar yapılmıştır. ölçümlerine yapılmıştır. ait çalışmalar

33 33 Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) UDAP kapsamında 2012 yılında kabul edilen, Türkiye Afet Bilgi Bankası, İstanbul da afet sonrası geçici barınma alanlarının tespitine yönelik model geliştirilmesi, Deprem tehlikesine maruz Türkiye türü betonarme binalar için kırılganlık eğrilerinin türetilmesi, CANKUŞ, insansız hava araçları kullanılarak kendi kendine veya uzaktan kontrollü olarak hareket edebilen, deprem hasar gözlem ve kurtarma sistemlerinin geliştirilmesi ve afet kurtarma sistemlerin entegrasyonu, Tsunami etkilerine karşı dirençli yerleşimler için pilot çalışma, Türkiye ulusal sismik kayıt ağı için Mw, Ms ve ML büyüklük tayin ölçeklerinin geliştirilmesi, programlanması ve kalibrasyonu isimli bu projelerin birinci ara ödemeleri gerçekleştirilmiştir yılı için çıkılan çağrılı ve güdümlü proje tekliflerinin değerlendirilmesi amacı ile yönlendirme komisyonu toplantısı yapılmış olup, 2013 yılı için çıkılan çağrı sonucunda önerilen 8 çağrılı projeden 2 si, 19 güdümlü projeden de 6 sı kabul edilmiş ve Haziran 2013 itibariyle proje yürütücüleriyle proje sözleşmeleri imzalanmıştır. Yine UDAP kapsamında 2013 yılında desteklenmesi kabul edilen; Örtülü aktif fayların yerlerinin yeraltı radarı (GPR) yöntemiyle belirlenmesi, Güney Marmara diri faylarının yüzey özelliklerinin yersel lidar kullanılarak ölçülmesi ve modellenmesi, Geyve (Sakarya) Bandırma (Balıkesir) arasında Kuzey Anadolu Fay Zonunun paleosismolojisi, Eskişehir fay zonunun paleosismolojisi, Edremit Körfezi ile Balıkesir ili arasında kalan diri fayların tektonik jeomorfolojisi ve paleosismolojisi, Kütahya fayının paleosismolojisi, Türkiye sismik tehlike haritasının güncellenmesi ve Gediz grabeninin doğu kesimindeki tektonik hareketlerinin GPS ile belirlenmesi, Gediz grabeninin doğu kesimindeki tektonik hareketlerinin GPS ile belirlenmesi isimli projelerinin ilk ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) TUJJB kapsamında kabul edilmiş olan; Yüksek çözünürlükteki bölgesel iklim Erzincan da olası deprem hasarlarının modeli simülasyonu ile ekstrem iklim belirlenmesi, indekslerinin belirlenmesi isimli projelerin İstanbul için iyonosferik değişikliklerin birinci ara ödemeleri gerçekleştirilmiştir. incelenmesi, Ulusal Sismik Ağın Geliştirilmesi (USAG) Projesi Ulusal Sismolojik Gözlem Ağları Çalışma İstasyon sayısı yeni 17 adet istasyonun Grubu (ZYH) faaliyetleri, da açılması ile 211 e çıkarılmıştır. 2

34 34 adet ivme-ölçer de deprem gözlem istasyonlarına yerleştirilmiştir. Ankara merkezden araziye gidilerek 84 adet istasyonun arıza-bakım-onarım işleri ekiplerimizce yapılmıştır. Türkiye çapında İl AFAD Müdürlükleriyle koordineli olarak, yerel ölçekte İL AFAD Müdürlükleri elemanlarınca arızalı istasyonlara 366 kez arıza ön kontrolü ve arıza-bakımonarım amaçlı müdahalede bulunulmuştur. Proje kapsamında geniş bant deprem kayıt istasyonlarının kurulumu, bakımı, onarımı, arazi çalışmaları ve benzeri çalışmalarda kullanılmak üzere, 1 (Bir) Adet Kiralık Binek Araç Hizmet Alımı işi gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında geniş bant deprem kayıt istasyonlarında kullanılmak üzere 50 adet Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) alım işi yapılmıştır. Proje kapsamında 2013 te yeni kurulacak 17 adet deprem gözlem istasyonu ihalesinin çalışmaları tamamlanmış olup 13 Ağustos ta ihalesi yapılacaktır. Proje kapsamında 2013 de yeni kurulacak 17 adet deprem gözlem istasyonu yeni yer seçim işleri tamamlanmış, bunlardan 10 adetinin kesin yer seçimi yapılmış ve izin yazıları yazılmıştır. USAG verilerinin toplandığı Ana Server bilgisayar değiştirilmiş ve yenilenmiş olup, bütün veriler yeni Server a aktarılmıştır. Deprem çözüm programı EA nın geliştirilmesine devam edilmiştir. EA programı kapsamında magnitüd kalibrasyonu çalışmalarına devam edilmiştir. USAG WEB Server ısanal Mirror u oluşturularak, deprem anında dışarıdan gelen aşırı yüklenmeden dolayı, dahili olarak server a ulaşmada kilitlenmelerin önüne geçilmiştir. Proje Server odası elektrik alt yapısı yenilenerek binadan bağımsız hale getirilmiştir. Proje kapsamında ülkemiz sınırlarına yayılmış muhtelif (hız ve ivme-ölçer) deprem kayıt istasyonlarındaki veriler, arazideki noktadan Ankara Merkeze gerçek zamanlı olarak çeşitli iletişim araçları (uydu, internet, data hattı, GPRS vb) ile sürekli olarak aktarılmakta ve kaydedilmektedir. Ulusal sismolojik ağdan gelen verilerle ülkemizdeki deprem aktivitesi 7 gün 24 saat Ankara Merkezden gerçek zamanlı olarak izlenmesine, kaydedilmesine ve değerlendirilmesine devam edilmiştir. Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Ağı Çalışma Grubu (KYH)faaliyetleri, Günlük deprem verilerinin değerlendirilmesi ve analiz işlemleri yapılmıştır. İstasyonların günlük kontrolleri yapılmış, sorunların tespiti ve giderilmesi İstasyonların bakım ve arızalarının giderilmesine yönelik arazi çalışmaları yapılmıştır. Büyüklüğü 4 ü geçen depremlerde, deprem raporları hazırlanarak internette yayınlanmıştır Aralık ayı ihalesi ile alınan 75 adet ivme-ölçer cihazın yer seçimi ve kurulumu tamamlanmıştır. Nisan ayı son haftasında yapılan 30 adet cihaz alımı ihalesinin de bu ay

35 35 içerisinde sözleşmesi imzalanmış olup, cihazların teslimi beklenmektedir. Mayıs ayı içerisinde, Deprem Erken Uyarı ve Ön Hasar Tahmin Sistemlerinin kurulması projesi kapsamında 240 Adet GPRS Modem satın alım ihalesi gerçekleştirilmiş ve teslimi yapılmıştır. Çalışma grubumuzun (TR-KYH) web sayfası (Türkçe ve İngilizce olarak) düzenlenip güncellenmiştir. İstasyon Veri Tabanı nın güncelleme çalışmalarına başlanmıştır. Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı UDSEP tarihinde Sorumlu Kuruluşlarca eylemlere yönelik gerçekleştirilen faaliyetler ile eylemler yürütülürken genel itibariyle yaşanana başarı ve sorunları değerlendirmek üzere Sorumlu Kuruluş temsilcileri ve UDSEP-2023 İzleme Değerlendirme Kurulu (İDK) üyelerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir ün ilk altı ayına yönelik Sorumlu Kuruluş Eylem İzleme ve Değerlendirme Formları raporlamaları bitirilerek, İzleme ve Değerlendirme Kurulu na (İDK) hazır hale gelmiştir. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik Güncellenmesi Çalışması tarihleri arasında İstanbul da kamu kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve yerel yönetim temsilcilerinin katılımları ile 250 kişilik bir çalıştay düzenlenmiştir. BİLGİ SİSTEMLERİ VE HABERLEŞME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES) projesi için TÜRKSAT ile yapılan ortak çalışmalar neticesinde CBS, Olay Komuta ve İyileştirme konularının dahil edildiği şartname hazırlanmış, ihale aşamasına gelinmiştir. Potansiyel yazılım demoları incelenerek karşılaştırılmıştır. İhtiyaç duyulan CBS Verilerinin tespiti ve önceliklendirilmesi yapılmıştır. Diğer dairelerle analiz toplantıları yapılmıştır. Teknik şartname çalışmaları devam etmektedir yatırım programında harcama yapılması için Kalkınma Bakanlığının onayını gerektiren şerh sebebi ile revize fizibilite çalışması yapılmış, tamamlanan fizibilite Kalkınma Bakanlığına gönderilmiş, onay süreci takip edilmektedir. AFAD Geçici Kent Yönetim Sistemi (AFKEN) yazılımı tamamlanmış ve Adana Sarıçam Çadırkenti nde kullanıma geçmiştir. Elektronik Yardım Dağıtım Sistemi (EYDAS) yazılımı Şanlıurfa da kullanılmaya başlanmıştır.

36 36 İleri Teknoloji Alanında ARGE Çalışmaları (AYDES ARGE) ile ilgili olarak; Online/Offline görüntü aktarımı gereksinimleri belirlenmiştir. Kaynak araştırılması Aerostat (Zeplin Balon), İnsansız Hava Aracı, Havadan Görüntüleme Sistemleri, Görüntüleme Uyduları, kaynaklardan sunulabilecek servislerin araştırılması tamamlanmıştır. Literatür taramasının yapılması ve raporlanması, afet türleri için karar destek amaçlı kullanılabilecek afet türüne özel hasar tespit/ analiz çözümlerinin incelenmesi, afet öncesi, afet esnası ve afet sonrası olmak üzere üç aşamada hasar tespit ve analiz maksatlı çözümlerin incelenmesi yapılmıştır. KBRN Yazılımı İş Paketi proje bütünleşik planlarının oluşturulması tamamlanmıştır. Uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarının işlenmesine yönelik algoritmalar belirlenmiştir. TÜBİTAK Uzay -Trend Analiz Raporlar, GYTE - İHA Üzerinden Afet Ortamı Görüntüleme ve Analiz Sistemi çalışmaları başlatılmıştır. Mavinci - KBRN Yayılım Analiz Yazılımı konularında hizmet alımı başlatılmıştır. Projenin FAZ-1 aşaması kapsamında yürütülen iş ve işlemler tamamlanmış, muayene ve kabulleri yapılmış, ödeme süreci başlatılmıştır Haziran 2013 tarihlerinde TÜBİTAK ile ortak çalışmalar kapsamında Afetlerde İleri Teknolojilerin Kullanımı konulu bir çalıştay düzenlenmiştir. Kurumsal Kaynak Planlama projesi için Teknik Şartname hazırlanmış ve tarihinde ilgili birimlere görüş alınması için gönderilmiştir. Kesintisiz ve güvenli haberleşme için TÜRKSAT a gönderilmek üzere demo kurulumları, bant genişliği ve mevcut cihazların özelliklerini isteyen taslak yazı hazırlanmış ve paylaşılmıştır. HF modem için kontrolör (Seri-IP convertor) olarak kullanılacak 1 adet geliştirme kartı temin edilmiştir. Laboratuvar ortamında 3 adet lokasyon için router, switch ve uydu modemler konumlandırılmış, kablolama altyapısı oluşturulmuş, client bilgisayar bağlantıları yapılmıştır. Projenin FAZ-1 kapsamında 2012 yılı sonu temin edilen HF/SSB telsiz cihazlarının kurulumu gerçekleştirilmiştir. TÜRKSAT tarafından TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde demo amaçlı 3 adet VSAT terminal kurulumu gerçekleştirilmiştir. Uydu bağlantısı üzerinden bağlantı testleri yapılmış, uydu ortamı kendi içinde ve kablo ortamı kendi içinde uçbirimler arası haberleşme demoları gerçekleştirilmiştir. VPN tünel oluşturma işlemleri gerçekleşmiştir. Multi port 3G modüllerle alakalı Patton firmasının Bodi rs007 ve rs1000 cihazları incelenmiş, firmadan demo alınmıştır. 3 adet EHWIC 3G modülü siparişi firmaya verilmiştir. HF modem-telsiz satın alımı ve Board satın alımı tamamlanmıştır. Seçilen sunucular ve ağ altyapısı cihazları için teknik şartnameler hazırlanarak DMO'ya iletilmiştir. DMO üzerinden alınan cihazlar TL karşılığında teslim

37 37 alınmıştır. Alınan cihazların sistem odasına ve katlara yerleştirilmesi için, mevcut elektrik ve iklimlendirme altyapısının yeterli olup olmadığı konusunda çalışmalar tamamlanmıştır. Projenin FAZ-2 aşaması kapsamında yürütülen iş ve işlemler tamamlanmış, muayene ve kabulleri yapılmış ödeme süreci başlatılmıştır. Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Sistemi (BGYS) için; TÜRKSAT üzerinden uzman personel tedariki yapılmıştır. Kurum ilgili personeline bilişim güvenliği eğitimleri aldırılmıştır. İlk seviye politika ve prosedürler oluşturulmuştur. Zafiyet analizi yapılmıştır. Tüm kurumda Domain ve IP kontrolleri devreye alınmıştır. İnternet erişimi kontrol altına alınarak sakıncalı sitelere erişimler engellenmiş, download ve upload sınırlamaları mümkün hale getirilmiştir. TUBİTAK ile gerekli ön çalışmalar başlatılarak 1.Sızma Testi yapılmıştır. (Mayıs 2013). Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında cihazların (ağ altyapı cihazları, kablosuz erişim noktası cihazları, sunucu ve kabinleri) kurulumuna ve altyapının bu cihazlara uygun hale getirilmesine başlandı. Bu kapsamda AFAD ın mevcut işleyişini aksatmadan bir kurulum planı hazırlandı. İlk aşamada ağ cihazlarının kurulumu ve konfigürasyonu devamında ise sunucuların kurulumları yapıldı. İç ağ hızını ve performansını etkileyecek cihazların güncellenmesini sağlamak suretiyle 1 Gb olan iç ağ hızı 10 Gb e çıkarıldı. Sunucu işleyişindeki sıkıntıları gerçek zamanlı olarak eposta ve SMS ile bildirecek sistemler kurulmuştur. Microsoft Kurumsal Yazılım anlaşması ile kurumumuzda kullanılan Microsoft yazılımlarının lisanslanması Mevcut TUAA yapısı analiz edilmiştir. Bilgi kaynaklarının türlerinin belirlenmesi, bu türlerin her biri için künye bilgilerinin girilmesinde gerekli olacak veri alanlarının tespiti yapılmıştır. Afet türlerinin belirlenmesi, bilgi kaynaklarıyla ilgili anahtar kelimelerin belirlenmesi, bilgi kaynaklarının sağlanacağı kurumların tespiti yapılmıştır. Kullanıcı tiplerinin tespiti, yetkilerinin ve rollerinin tespiti yapılmıştır. Elektronik Belge Yönetim Sistemi için tüm Daire Başkanlıklarından 2 personel belirlenerek, tarihlerinde ve arasında eğitimler verilmiştir. Tüm başkanlık kullanıcılarına ve tarihleri arasında TURKSAT tarafından eğitim verilmiştir. Eğitimler aralıklarla devam etmektedir te AFAD EBYS kullanımına geçmiştir. Türkiye Afet Veri Merkezinin etüdünü yaptırmak üzere firma ve iş bazında araştırmalar yapılmış ve konu ile ilgili hizmet satın alınması ile ilgili satın alma süreci başlatılmıştır. AFEBİS in veri tabanı tasarımının yapılması ve veri tabanının oluşturulması tamamlanmıştır. Kabul işlemleri tamamlanmış, yazılım devreye alınmış ve veri girişine başlanmıştır. Güncel İl Afet ve Acil Yardım

38 38 Planlarında mevcut verilerle AFEBİS e girilen verilerin karşılaştırılması tamamlanmıştır. İl Afet ve Acil Durum Raporlarında yer alan ve AFEBİS veri kataloğunda yer almayan veri setlerinin tespiti yapılmıştır. 07 Aralık 2012 tarihli sözleşme doğrultusunda Turkcell ile başlayan GSM Indoor çalışmaları, te Vodafone ve tarihinde de Avea ile imzalan sözleşmeler doğrultusunda tamamlanmıştır. Kurumumuzda tesis edilen IP telefon sisteminin idamesi yönünde tarihinde IP Telefon Bakım Sözleşmesi imzalanmış ve herhangi bir aksama yaşanmaması yönünde çalışmalar yürütülmektedir. III. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle gerçekleşme tutarlarının EK1 deki tabloda belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir. IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ Stratejik İletişim Planının bitirilmesi planlanmaktadır. Derginin 3. ve 4. sayısının yenilenerek yayınlanması planlanmaktadır. Kurum içi bülten ve Suriyeli misafirlere yönelik 3 dilde bülten yayımlanması planlanmaktadır. Kamuoyu araştırması yapılacaktır. Belirli gün ve haftalar için etkinlikler planlanmaktadır. Afetlerde medya etik ilkelerinin belirlenmesi projesi kapsamında, medya taraması yapılacak ve basın mensuplarına etik ilkeler eğitimi verilecek. Afetlerde medya etiği konulu bir çalıştay düzenlenmesi planlanmaktadır. Afete Hazır Medya Projesi kapsamında Afet Muhabirliği Projesi Anadolu Ajansı işbirliği ile başlatılacak; eğitici ve muhabirlere yönelik eğitim programı hazırlanarak, eğitimlere başlanacaktır. Kampanya İletişim Planı uygulamaya geçirilecektir. Afete Hazır Türkiye Projesinin iletişim stratejisi doğrultusunda lansmanı yapılacaktır. Afete Hazır Okul Projesi kapsamında çocuklara yönelik animasyon filmi hazırlanacaktır Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 2. Uluslararası Afet Yönetimi Fuarı na katılım sağlanacaktır.

39 39 Suriyeli sığınmacılarla ilgili UNHCR ile işbirliği içinde bir belgesel film hazırlanacaktır. 17 Ağustos haftası kapsamında öğrenciler simülasyon merkezinde eğitilecek, Kentpark AVM de tatbikat yapılacak ve deprem fotoğraf sergisi açılacaktır. Her ay ayın gündemi yazılacak ve bu konuda haber metni, konuşma metinleri, basın bülteni yazılacaktır. Basın mensuplarına yönelik AFAD ı, AFAD ın projelerini ve AFAD ın bilgi akışındaki konumunu vurgulayacak Basın Yemeği düzenlenecektir. Suriye, Somali ve Myanmar konularında kitaplar yazılacaktır. Sayın Başkanın katılacağı etkinlik ve toplantılar takip edilecektir. Afete Hazır Basın kitapçığı hazırlanacaktır. Her ay kurum hakkında çıkan bir haber ya da kurumun bir projesi haberleştirilerek web sitesinde yayınlanacaktır. YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Deprem-Yalova Deprem Kuyusu Sismometre alımı ihalesi yapılacaktır. Sivil Savunma-KBRN Malzemeleri Alımı (Grup-1) yapılacaktır. Sivil Savunma-KBRN Malzemeleri Alımı (Grup-2) ihalesi yapılacaktır Adet Çadır Alt Tabanı Yaptırılması ihalesi yapılacaktır. Kütüphanedeki kitapların taratılması yapılacaktır. Maliye Bakanlığı ile 2014 Mali Yılı için Özel Kalem Müdürlüğünün ve Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının bütçe teklifi görüşmeleri yapılacak ve 2013 yılı sonunda T.B.M.M. de yapılacak bütçe görüşmelerine katılınacaktır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Hizmet Binası İnşaatı ihale süreci devam etmekte olup Kasım ayında inşaata başlanılması planlanmaktadır. GSM şirketleriyle varılan mutabakat gereği bir SMS numarasının sürekli olarak Başkanlığımıza tahsisi ile ilgili olarak protokol işlemleri gerçekleştirilecektir. Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği kapsamında gönderilen acil yardımların harcamalarının kontrolü çalışmalarında görevlendirmelere başlanılacaktır. İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri personelinin personel harcamaları ve Özel Hesaptan yapılan Acil Yardım Harcamalarının takibi ve muhasebeleştirilmesine yönelik iş ve işlemler yürütülecektir. İnsan Kaynakları El Kitabı hazırlatılarak yeni başlayan personele dağıtılacaktır. Personelin Özlük iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yapılmaktadır. Kadro iptal-ihdas çalışmaları yapılacaktır. Engelli personel alımı için gerekli iş ve işlemler yapılacaktır KPSS/2 açıktan atamaları için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Uzman Yardımcısı tez konuları netleştirilerek tez danışmanı ayarlama işlemleri yapılacaktır. Yeni başlayan personelin temel ve hazırlayıcı eğitimleri gerçekleştirilecektir.

40 40 Çalışan personel için eğitimler düzenlenecektir. AFAD buluşmaları etkinlikleri periyodik olarak devam edecektir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Maliye Bakanlığının Bütçe Çağrısı ve Kalkınma Bakanlığının Yatırım Genelgesi ve Yatırım Hazırlama Rehberi doğrultusunda Haziran-Aralık 2013 tarihleri arasında 2014 Yılı Bütçe (Cari + Yatırım) Hazırlıklarının başlatılması, koordinasyonu, Kurumsal Görüşmelere (Maliye + Kalkınma) ve TBMM Bütçe Görüşmelerine (Plan ve Bütçe Komisyonu + Genel Kurul) katılım sağlanarak 2014 Yılı Bütçesinin çıkmasının ve 2012 Yılı Kesin Hesabının onaylanmasının sağlanması gerçekleştirilecektir. Başkanlığımız İyileştirme Dairesi Başkanlığı 2013 Yılı Bütçesinin 05.6 tertibine konulan ve Maliye ve Dışişleri Bakanlığı ile yapılacak olan Yurtdışı Acil Yardım Harcamalarına ilişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi çalışmalarını koordine edilerek yayımlanmasının sağlanması Başkanlıklardan alınan görüşler incelenerek Yönetmelik Taslağına son şekli verilecek ve Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile görüşmelere geçilecektir yılı Yatırım Uygulama Raporunun (Başkanlık yatırım projelerinin) ve 2013 Yıllık Program İzleme Raporunun (Tedbirler) Dönemsel (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) İzlemelerinin yapılarak Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi ve internet adresindeki sisteme işlenmesinin sağlanması yapılacaktır. AFAD Başkanlığı Nakit Planlama Tablosunun aylık olarak (3 er aylık dönemler halinde) hazırlanarak Hazine Müsteşarlığının ilgili web sitesine girişleri yapılacaktır Yatırım Bütçesinin Hazırlanmasına ilişkin süreç başlatılmış olup, Haziran Ayı ikinci yarısı veya Temmuz ayı ilk yarısında Proje Değerlendirme Kurulu Toplantısı yapılması planlanmaktadır. Bütçe ile ilgili iş ve işlemlere ve harcama birimleri ile koordinasyona devam edilecektir. İzleme ve Yönlendirme Kurulu kurulacaktır. Eylem Planı Hazırlama Grubu toplanacaktır. Süreç çalışması ve risk analiz çalışmaları da başlayacaktır. Avrupa Birliği IPA fonlu AFAD Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi ve Afet Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi için çalışmalar gerekli iş ve işlemler sürdürülecektir. Başkanlığın işbirlikleri kapsamında pek çok uluslararası toplantı, sempozyum, konferans, forum vs dairemizin ve ilgili dairelerin katılımı sağlanacaktır. DPPI SEE kapsamında Teknolojik Afet Çalıştayı Balkan ülkelerinin katılımı ile 2013 sonunda gerçekleştirilecek olup, koordinasyonu ilgili daire ile sağlanacaktır. Kasım 2012 de ülkemiz ev sahipliğinde II. si düzenlenen Hopefor

41 41 Konferansı nın III.sü Dominik Cumhuriyeti nde gerçekleşecektir. Bakan seviyesinde katılımın öngörüldüğü söz konusu konferansın hazırlık çalışmaları icra edilecektir. BM OCHA (İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi) ile 2012 yılında düzenlenen İnsani Yardım Çalıştayı nın devamı niteliğinde STK lara yönelik bir çalıştayın daha yapılaması planlanmaktadır. Söz konusu çalıştayın hazırlıkları ilgili daire ile birlikte yürütülecektir. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Başkanlığımız personeline AB fonlu Proje eğitimin verilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacaktır. DPPI SEE Bölgesel Toplantısı nın 2013 yılı sonuna kadar gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Söz konusu toplantı için gerekli çalışmalar ikmal edilecektir. UNDP ile ortak projeler geliştirmek üzere bir protokol imzalanması çalışmaları gerçekleştirilecektir. Tunus, Dominik Cumhuriyeti, Kosova, Kırgızistan ve Belarus ile afet yönetimi alanında işbirliklerini öngören Anlaşma, Mutabakat Muhtırası ve İyi Niyet Mektuplarının imza süreçleri başlatılacaktır. Afet Risklerini Azaltma Avrupa Forumu (EFDRR) Çalışma Grubu Liderliği için girişimler gerçekleştirilecektir. BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA)Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu (CERF) Danışma Grubu üyeliği için gerçekleştirilen başvurunun takibi gerçekleştirilecektir. BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA)Donör Destek Grubu üyeliği çalışmaları yürütülmektedir. Küresel Afet Zararlarını Azaltma ve İyileştirme Sevisi (GFDRR) ne üyeliğin uygun bulunması halinde, üyelik için gerekli işlemler ikmal edilecektir. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Kamu personel rejimi ve disiplin uygulamaları, yargı kararlarının uygulanması, ihbar, şikâyet ve bilgi edinme taleplerinin değerlendirilmesi, resmi yazışma usul ve esasları, Tebligat Hukuku konularıyla ilgili olarak Başkanlık personelinin bilgi kapasitesini artırmak amacıyla eğitim düzenlenecektir. Kuraklık Afeti ile ilgili olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı, AFAD, DSİ ve diğer ilgili kurumlar ile birlikte Su Yönetimine ilişkin mevzuattaki eksiklik ve belirsizlikleri gidermek amacıyla bir çalışma grubu oluşturulacaktır. İl Müdürlükleri nezdinde Yargı kararlarının uygulanması, ihbar, şikâyet ve bilgi edinme taleplerinin değerlendirilmesi, resmi yazışma usul ve esasları ve Tebligat Hukuku na ilişkin seminerler verilecektir. Su yönetimiyle ilgili farkındalığı arttırmak adına Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DSİ ve diğer ilgili kurumlarla birlikte ülkemizde su yönetimine ilişkin düzenlemelerin tespitine dair rapor hazırlanacaktır. AFAD dergisinin bundan sonraki çıkartılacak her sayısında afet hukukuna ilişkin bir makale yayını yapılacaktır.

42 42 Kurum içi mütalaalar, bilgi notları ve emsal yargı kararlarını elektronik ortamda belli bir tasnif içerisinde tüm kurum çalışanlarının erişimine açılacaktır. PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Lojistik Depoların Kurulması Projesi Fizibilite raporunun Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanması işlemlerinin ardından arazisi hazır olan 22 ilde depo kurulabilecek, hazır depo bulunan 2 adet ilde rehabilitasyon çalışmaları başlatılacaktır. İl AFAD Yerleşkeleri Projesi Fizibilitenin tamamlanması ile Kalkınma Planı nda etüt-proje olan proje karakteristiğinin inşaat olarak değiştirilmesi sağlanacaktır. Gereklilik durumunda prototip uygulaması yapılacaktır. Tip proje üzerinden ihaleye çıkılabilecek şekilde ilgili dokümanlar hazırlanacaktır. TADYUS (Türkiye Afete Duyarlı Yerleşime Uygunluk Sistemi) 2013 yılı sonuna kadar Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporları eki paftalardaki İnceleme ve Yerleşime Uygunluk Alan Sınırları sayısal (vektör) hale dönüştürülecektir itibariyle iş başlayacaktır. İhale sürecinin sonunda 8 il için AMB koordinatları pilot çalışma olarak sisteme işlenecektir. Bütünleşik Afet Tehlike Haritalarının Üretilmesi Projesi Standart ve esasların belirlenmesi kapsamında heyelan tehlike haritası ile ilgili bölüm tamamlanacaktır. Özellikle jeolojik kökenli afetler için gerekli parametre haritalarının üretimine devam edilecektir. Destek isteyen illere destek çalışmaları devam ettirilecektir. Risk Yönetimi Esaslarının Belirlenmesi (Etkin Afet Risk Yönetimi için Kapasite Geliştirme) Kısa dönemli uzmanların tarihinde Türkiye ye gelişi ile aktif çalışmalar devam edecektir. Merkezde ve yerelde projede çalışacak ekip netleştirilecektir. Merkezi ve yerel paydaşlar ile toplantılar yapılacaktır. Bursa ili ziyaret edilecek ve yereldeki ilk çalışmalar başlatılacaktır. Merkezi, yerel çalışma takvimleri üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Veriler ve kılavuzların içerikleri netleştirilecektir. Japonya daki eğitimler ve konuları ortaya konacaktır. Afet Sonrası Geçici Barınma Üniteleri Fikir Yarışması Yarışma takvimi doğrultusunda süreç devam edecektir. Birinci aşama değerlendirme sonunda seçilecek tasarımların prototipleri ürettirilecektir. İkinci aşama değerlendirme sonuçları sonrası, ödül tören organizasyonu ve tasarımların sergilenmesi süreçleri gerçekleşecektir.

43 43 TABB (Türkiye Afet Bilgi Bankası) Projesi TABB ile link vasıtasıyla entegrasyonu planlanan TUAA (Türkiye Ulusal Afet Arşivi) nın da geçmiş yıllardaki afetlerle ilgili istatistiksel veriler yönünden zenginleştirilmesi sağlanacaktır. Dokümana yönelik araştırma yapmak isteyenlere hitap eden TABB için, paydaş kurumlardan gelecek, afetlerle ilgili elektronik olmayan ve pilot illerden elde edilmesi planlanan bilgi kaynakları; TABB portaline yüklenerek gelişim sağlanacaktır. Teknolojik Afetler Kapasite Geliştirme Projesi Teknolojik Afetlerle ilgili hukuksal mevzuat incelenerek AB direktifleri ile karşılaştırılıp boşluk analizi yapılacaktır. Ulusal Teknolojik Afet Stratejik Planı çalışmalarına, Ulusal Afet Yönetimi Planı çalışmaları ile entegre bir şekilde devam edilmektedir. Teknolojik afetlerle ilgili ulusal ve uluslararası, tahmin ve erken uyarı sistemlerinin incelenmesi, kurulmasına yönelik usul, esas ve standartlarının Afete Hazır Okul Kampanyası kapsamında okullarda verilecek afet bilinci eğitim materyalleri tamamlanacak, bu materyallerin görsellerinin tasarımı bitirilip, materyaller baskıya hazır hale getirilecek ve MEB tarafından görevlendirilecek eğitmen adaylarının eğitmen eğitimleri yapılacaktır. Afete Hazır İşyeri Kampanyası kapsamında işyerlerine yönelik verilecek afet bilinci eğitim materyallerinin içerikleri belirlenecek belirlenmesi, tehlikeleri cinslerine, aktivitelerine, içeriklerine, vb. göre sınıflandırması, sınıflandırılan tehlikelerin ve risklerinin belirlenmesi ve haritalanmasına yönelik usul, esas ve standartlar belirlenmesi çalışmaları yapılacaktır. Teknolojik Afetler Uzmanlaşma ve Yurtdışı Uzman Eğitim Destek Projesi Teknolojik Afetler konusunda uygun görülen uluslararası kurumlarla veri paylaşımı, bilgi değişimi gibi işbirliği geliştirme çalışmaları devam edecektir. Teknolojik Afetlerle ilgili Mükemmeliyet Merkezi kurulması ile ilgili çalışmaların başlatılması düşünülmektedir. Kaza sonrası raporlama, meydana gelmiş olan kazalara ilişkin veri tabanı bilgileri ve kritik öneme sahip tesislerin acil durum planları ile ilgili çalışmalar devam edecektir. Afete Hazır Türkiye Projesi İllerde verilen afet bilinci eğitimlerine devam edilecektir. Afet Bilinci 2 (Bilgi-beceri edinme) Eğitim materyalleri hazırlanacaktır. ve eğitim materyalleri hazırlanacak ve basılacaktır. Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Büyük Onarım Projesi Binanın genel bakım gerektiren kesimleri yaptırılacaktır. KBRN dershanesine tadilat ve onarım yapılması planlanmaktadır.

44 44 AFADEM Faaliyetleri AFEM in üyesi bulunduğu EUR-OPA Daimi Delegeler Toplantısına katılım sağlanacaktır. AFEM in üyesi bulunduğu EUR-OPA Merkez Müdürleri Toplantısına katılım sağlanacaktır. Diğer EUR-OPA Merkezleri ile proje olanakları araştırılacaktır. Eylül-Aralık 2013 tarihlerinde 5 Dönem halinde Arama ve Kurtarma Temel Eğitim Kursu, KBRN Temel Eğitim Kursu, İtfaiye Personeli Temel Eğitim Kursu, Sivil Savunma Uzman ve Amirleri Temel Eğitim Kursları ile Afet Bilinci Eğitimlerimiz planlanmıştır. MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAMP tamamlanacak olup, il planları hazırlanacaktır. TAMP ın eğitim ve tatbikatlarla ülke düzeyinde uygulanması gerçekleştirilecektir. 11 Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ne ziyaret gerçekleştirilecektir. En az 10 İl AFAD Müdürlüğü ziyaret edilecektir. Nöbetçi memurların kadrolu hale getirilmesi çalışmalarına başlanacaktır. Başkanlık AADYM Bilgilendirici harita çalışması tamamlanacaktır. Mesaj Emri Sisteminin yenilenmesi çalışmalarına başlanacaktır. Başkanlık bünyesinde Kripto Merkezi Kurulması çalışmalarına başlanacaktır. Başkanlık AADYM internet ve ağ sisteminin AFAD Başkanlığından ayrı hale getirilmesi çalışmalarına başlanacaktır. Başkanlık AADYM Personeline yönelik planlanan kurumlar arası eğitim faaliyetleri tamamlanacaktır. STK ların Afet ve Acil Durum Hizmetlerine Katılımı hususunda gerçekleştirilen yönetmelik çalışmaları tamamlanacaktır. Sualtı Arama Kurtarma Ekibi ve Kurbağa Adam Yönergesi çalışmaları tamamlanacaktır. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Yönergesi çalışmaları tamamlanacaktır. İl AFAD Müdürlükleri ve SSAKBM çalışma Usul ve Esaslarını Belirleme Yönetmelik çalışmaları tamamlanacaktır. Bilgi ve İletişim Çalışma Grubu (Merkezi) kurulması çalışmalarına başlanacaktır. Uluslararası Acil Yardım Planı hazırlanması çalışmalarına başlanacaktır. Başkanlık görev alanına giren konularda Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlar ile protokol imzalanması çalışmaları tamamlanacaktır. Uluslararası kuruluşların ve girişimlerin yönetim kadrolarında yer alınması çalışmalarına başlanacaktır. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin Başkanlık bünyesinde kurulması çalışmaları tamamlanacaktır.

45 45 Suriye den ülkemize yönelik nüfus hareketleri hususunda koordinasyon ve yönetim çalışmaları devam edecek olup, ulusal ve uluslararası alanda koordinasyon, yönetim ve işbirliği çalışmaları gerçekleştirilecektir. Arama Kurtarma Birlik ve Ekiplerinin Araç ve Ekipmanlarının yenilenmesi çalışmaları tamamlanacaktır. 1 ve 2. seviye afetlerde Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinin gerçekleştireceği faaliyetler hususunda çalışmalara devam edilecektir. Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinin personel ve malzeme açısından güçlendirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. Stratejik Plan 2013 yılı çalışmalarına başlanması ve tamamlanması çalışmaları devam edecektir. Ulusal ve uluslararası müdahale ve insani yardım faaliyetlerine devam edilecektir. İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hasar Tespit Sisteminin İyileştirilmesi Projesi 2013 yılı sonuna kadar nihai formlar(hasar tespit) esas alınarak hazırlanmakta olan eğitici ve uygulayıcı el kitapları (Hasar Tespit Esasları El Kitabı) basılacak ve dağıtılacaktır. 200 teknik personele geliştirilen formlar baz alınarak, 100 şer kişilik gruplara 1 er hafta uygulamalı eğitim verilecek ve böylece yeni formların yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Yapılacak çalışmaların sonucunda bütün çalışmaları kapsayacak sonuç raporunun hazırlanması, basılması, dağıtılması ve projenin 2013 yılı sonunda bitmesi planlanmaktadır. Yüzey Faylanma Tehlike Zonu ve Sakınım Bandı Oluşturma Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi 2013 yılının ilk 6 ayı içerisinde proje planlamaya entegrasyonunda, kapsamında arazi çalışmaları gerçekleştirilmiş olup projenin 2013 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Bu proje ile sağlıklı kentsel ve kırsal planlamanın bir ayağını oluşturan yerbilimsel verilerin depremden kaynaklanan yüzey kırıklarının üzerindeki afet tehlikelerini ve risklerini hesaba katan yaklaşımların bilimsel ve yasal mevzuat çerçevesinde uygulanabilirliği ortaya konulmuş olacaktır. Güneybatı Anadolu Moloz Akması Alanlarının Tespiti Projesi Proje; Güneybatı Anadolu da meydana edecektir yılı içerisinde son arazi gelen, moloz akması gibi doğal gözlemleri yapılarak, moloz akması afetlerden etkilenen alanların tespiti ve alanlarının haritalanması ile ilgili haritalanmasını hedef almasına karşın, kılavuz hazırlanarak projenin 2013 yılı ülkenin geneli için benzer çalışmalar sonunda tamamlanması yapılmasında örnek altlık teşkil hedeflenmektedir.

46 46 Suriyeli Misafirler İçin Barınma Alanları Projesi Mevcut çadırkent ve konteynerkentlerde Suriyeli misafirleri barındırma çalışmaları devam edecektir. Genel Hayata Etkililik kapsamındaki afetzedelere ait yer seçimi ve etüt-proje çalışmaları devam etmektedir yılı programındaki Valilikler tarafından ihaleli olarak yaptırılan 2595 afet konutundan 806 konutun yılsonuna kadar tamamlanacağı düşünülmektedir. 188 altyapı projesinden 96 adet altyapı işi, 51 adet afet önleyici tedbir projesinden 7 adet afet önleyici tedbir işinin 2013 yılı içerisinde gerçekleşeceği planlanmakta ve bu yatırımlar için muhtelif projeler, Etüt- Proje İşleri, Kesin Hesap İşleri dâhil olmak üzere 2014 yılında toplamda ,00 TL ödenek ayrılması teklif edilmektedir yılı programında yer alan ağır hasarlı konuttan 543 ü bitmiş olup, konut devam etmektedir. Devam eden konutun yılsonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır. EYY metodu ile yapılan işlerde 2014 yılı için planlanan ödenek ,00 TL dir. TOKİ Başkanlığı aracılığı ile yapılan konuttan, unun daha 2013 yılsonu itibariyle biteceği düşünülmektedir. SİVİL SAVUNMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Birliklerin müdahale kapasitelerinin artırılması için 2 gruptan oluşacak KBRN ihalesi gerçekleştirilecektir. AFADEM in KBRN Eğitim kapasitesinin artırılması ekipman ve malzeme alım ihalesine çıkılacaktır. Ayrıca eğitmenlerinde hizmet içi eğitimleri sağlanacaktır. Üst yönetimin uygun görmesi şartıyla AFADEM in KBRN alanında NATO nun Bölgesel Eğitim Merkezi olması faaliyetine başlanacaktır. Hükümet Harekât Merkezi Sığınağı nın bakım-onarım çalışmaları bitirilecektir. İkaz Alarm Bütünleşik Sistemi AR-GE Projesi 4. Faza kadar gerçekleştirilecektir. DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Deprem Ön Hasar Tahmin Sistemi Deprem Ön Hasar Tahmin Sistemi için hazırlanan bilgisayar programının yılsonuna kadar bitirilmesi ve kullanılır duruma gelmesi hedeflenmektedir. Nüfus, bina ve zemin yapısı bilgilerinin yılsonuna kadar sayısal ortamda kullanılabilir bir formatta olması için çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.

47 47 Deprem Ön Hasar Tahmin Sistemi için ikinci pilot şehir olarak Kahramanmaraş il merkezi seçilmiştir. Bu bölgede, istasyon yerlerinin belirlenmesi ve Türkiye Deprem Veri Merkezi (TDVM) Türkiye Deprem Veri Merkezi (TDVM) kapsamında, tarihlerini kapsayan ortalama 8 TB 'lık büyüklüğe sahip sismik verilerin zaman süreksizliklerinin saptanması ve birer günlük veri formatına dönüştürme işlemlerinin devamı hedeflenmektedir. 1'er günlük verilerin uluslararası veri paylaşım standart formatı olan miniseed formatına dönüşüm işlemlerinin devamı hedeflenmektedir. istasyonların kurulması işleri Kuvvetli Yer Hareketi Çalışma Grubu ile birlikte ortak bir çalışma yapılarak yılsonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir. Sürekli ve olay bazlı verilerin web sayfası üzerinden kullanıcılara daha hızlı şekilde sunulması için gerekli alt yapı çalışmalarının devamı yapılacaktır. İşlem basamaklarının sürekliliği için senaryo bazlı test çalışmalarının devamı yapılacaktır. Gerekli yönetmelik ve idari şartlara ilişkin çalışmalara devam edilecektir. Kuzey Anadolu Fayında Jeofizik Gözlemler ile Marmara Denizinin Doğusunda Derin Kuyu Sismometre Ağı (GONAF) Projesi GONAF Projesi kapsamında iki yeni Söz konusu istasyonların kurulumu istasyonun kurulması planlanmaktadır. tamamlanarak veri alınması planlanmaktadır. Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) UDAP projelerinin izlenmesine devam edilecektir. Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) TUJJB kapsamındaki proje izleme faaliyetlerine devam edilecektir. Ulusal Sismik Ağın Geliştirilmesi (USAG) Projesi Ulusal Sismolojik Gözlem Ağları Çalışma Grubu (ZYH) faaliyetleri; Proje kapsamında, yeni 17 adet geniş bant deprem gözlem istasyonunun kurulması planlanmaktadır., Proje kapsamında, alınan yeni 10 adet ivme-ölçerden kalan 8 adedinin de ülke çapına yayılacak şekilde belirlenecek mevcut deprem istasyonlarına ikinci cihaz olarak kurulumu hedeflenmektedir. Ankara merkezden arızalı istasyonlara arıza-bakım-onarım amaçlı müdahalelere devam edilecektir. Türkiye çapında İl AFAD Müdürlükleriyle koordineli olarak, yerel ölçekte İL AFAD Müdürlükleri elemanlarınca arızalı istasyonlara arıza ön kontrolü ve arıza-bakım-onarım

48 48 amaçlı müdahalelere devamı sağlanacaktır. Proje kapsamında 2013 te yeni kurulacak 17 adet deprem gözlem istasyonu ihalesinin çalışmaları tamamlanmış olup, 13 Ağustos ta ihalesi yapılacaktır. Proje kapsamında 2013 te yeni kurulacak deprem gözlem istasyonu yeni yer seçim işlerine devam edilecektir. Deprem çözüm programı EA nın geliştirilmesine devam edilecek, EA programı kapsamında magnitüd Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Ağı Çalışma Grubu (KYH) faaliyetleri; Sarsıntı haritalarının oluşturulması için yurtdışı bağlantılı çalışmalarına başlanacak, 2013 ilk yarıda alımı gerçekleştirilen cihazların (30 adet) yer seçimi, yer yapımı ve kurulumu tamamlanacak, Zemin bilgisi olmayan istasyonların sismik araştırmaları (MASW) yapılacak ve ölçümler değerlendirilerek istasyon zemin profilleri oluşturulacak, İstasyon Veri Tabanının güncelleme çalışmalarına devam edilecek, TR-KYH Veri Depolama ve Sunucu Sistemi alım ihalesi gerçekleştirilecek, Günlük deprem verilerinin değerlendirilmesi ve analiz işlemleri yapılacak, kalibrasyonu çalışmalarına da devam edilecektir. Proje kapsamında ülkemiz sınırlarına yayılmış muhtelif (hız ve ivme ölçer) deprem kayıt istasyonlarındaki veriler, arazideki noktadan Ankara Merkeze gerçek zamanlı olarak çeşitli iletişim araçları (uydu, internet, data hattı, GPRS vb) ile sürekli olarak aktarılmakta ve kaydedilmektedir. Ulusal sismolojik ağdan gelen verilerle ülkemizdeki deprem aktivitesi 7 gün 24 saat Ankara Merkezden gerçek zamanlı olarak izlenmesine, kaydedilmesine ve değerlendirilmesine devam edilecektir. İstasyonların günlük kontrollerinin yapılarak, sorunların tespiti ve giderilmesi sağlanacak, İstasyonların bakım ve arızalarının giderilmesine yönelik arazi çalışmaları yapılacak, Proje kapsamında ülkemiz sınırlarına yayılmış muhtelif ivme-ölçer deprem kayıt istasyonlarındaki veriler, Ankara Merkeze gerçek zamanlı olarak çeşitli iletişim araçları (uydu, dial-up, ADSL, GPRS) ile sürekli olarak aktarılmakta ve kaydedilmektedir. Ulusal sismolojik ağdan gelen verilerle ülkemizdeki deprem aktivitesi 7 gün 24 saat Ankara merkezden gerçek zamanlı olarak izlenmesine, kaydedilmesine ve değerlendirilmesine devam edilecektir.

49 49 BİLGİ SİSTEMLERİ VE HABERLEŞME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES) projesinde; Hazırlanıp gönderilen revize fizibilitenin Kalkınma Bakanlığınca onanması çalışmaları takip edilecek. TÜRKSAT işbirliğinde proje hazırlanan şartname doğrultusunda Faz-1 teslim süresi altı ay olmak üzere ihale edilecektir. İleri Teknoloji Alanında ARGE Çalışmaları (AYDES ARGE) ile ilgili olarak; Faz-2 aşaması kapsamında; AFAD Bilgi Paylaşım Portal Yazılımı Tasarım Raporu, İHA Üzerinden Afet Ortamı Görüntüleme ve Analiz Sistemi Tasarımı Raporu, Afet Yönetimi Amaçlı Görüntü İşleme Yazılımı Tasarımı Raporu, KBRN Yayılım Analiz Yazılımı Raporu teslim edilecektir. Faz-3 aşaması kapsamında; Trend Analiz Raporu, KBRN Yayılım Analizi Yazılım Ön Gösterim Faz-4 aşaması kapsamında; AFAD Bilgi Paylaşımı Portal Yazılımı, İHA Üzerinden Afet Ortamı Görüntüleme ve Analiz Sistemi Afet Yönetimi Amaçlı Görüntü İşleme Yazılımı KBRN Yayılım Analizi Yazılımı tamamlanacaktır. Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi projesinde; İnsan Kaynağı Yönetimi Sistemi, Sicil Modülü Tahsis Modülü Disiplin Modülü Terfi Modülü Kadro Modülü Atama Modülü Görevlendirme Modülü İhtisas Modülü Bordro Modülü Raporlar Veri Aktarımı Gereksinimleri Yardım Modülü Acil Yardımlar İnsani Yardım Uluslararası Yardım Yönetici Gösterge Paneli ve Raporları, Modüllerinin yılsonuna kadar temin edilip kullanılabilir hale getirilecektir. Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme ile ilgili olarak yıl sonuna kadar projenin Faz-3 aşaması olarak TÜBİTAK tarafından versiyon 1 donanım ve yazılımın teslimi yapılacaktır. Bu kapsamda 4 pilot il (Ankara, Zonguldak, Diyarbakır, Eskişehir) ile Ankara da DSİ'ye, Ankara OGM'ye, Ankara DMİ'ye, Ankara TAEK'e, Ankara TRT Radyo'ya, Ankara TRT TV'ye, Ankara AFAD Başkanlık AKM'ye, Ankara AFAD Yedek AKM'ye sistem kurulacaktır. Sivil Savunma Dairesi Başkanlığının Haber Alma ve Yayma (HAY) projesinin Zonguldak ili bağlantılarının hazırlanması, sistem tasarım ve yazılım güncellemelerinin yapılması planlanmaktadır. Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi kapsamında Felaket Kurtarma Merkezi yapılacaktır. Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Sistemi gereklerinden olan 2.Sızma testi yapılacaktır. Genel güvenlik testleri uygulanacak ve AFAD da kurumsal farkındalık

50 50 oluşturmak için çalışmalara devam edilecektir. Türkiye Afet Veri Merkezi Projesi etüdünün tamamlanması ile birlikte projenin fizibilitesi de tamamlanmış olacak ve merkez için uluslararası sertifika başvuruları yapılacaktır. EBYS nin altyapısının illere yaygınlaştırılabilecek düzeye getirilmesi planlanmaktadır. Afet Envanter Bilgi Sisteminde İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri tarafından yapılan sözel veri girişinin tamamlanması ve coğrafi veri girişinin sağlanması planlanmaktadır. Veri girişi yapmadığı ya da az yaptığı tespit edilen 7 merkezde sözel ve mekânsal veri girişi için elemanların detaylı eğitimi planlanmaktadır. İl Afet ve Acil Durum Raporlarında yer alan ve AFEBİS veri kataloğunda yer almayan veri katmanlarının sisteme eklenmesi, İl Afet ve Acil Durum Raporlarında yer alan ve AFEBİS veri kataloğunda yer almayan veri setlerinin tespiti planlanmaktadır.

51 51 -EK 1-

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 212 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 212 -STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI- AFAD 212 2 TAKDİM 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA - 2007 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde yürütülen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili esasları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, Ahi Evran

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD)

BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD) BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD) 22-26 EKİM 2014 58. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ İlk sığınma 29 Nisan 2011 tarihinde başlamıştır Nüfus Hareketleri - Mevzuat «Açık kapı politikası»

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2013 2014 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ: Resmi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA 2008 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Ülkemizde Geçici Koruma Altına Alınan Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarına Sunulan Sağlık Hizmetleri

Ülkemizde Geçici Koruma Altına Alınan Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarına Sunulan Sağlık Hizmetleri Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ülkemizde Geçici Koruma Altına Alınan Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarına Sunulan Sağlık Hizmetleri Demet TAŞ Hastane Hizmetleri Daire Başkanlığı Sağlık Turizmi Birimi

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.APK.000000/ASOD - 1355 21 Mart 2005 Konu: Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi.VALİLİĞİ (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/48 Yurdumuzda ve yurtdışında başta deprem olmak üzere olası afetlerde

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Giriş 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (Temmuz 2014) 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı