Flaman Bölgesi ndeki Türkçe Tercümanlığı Üzerine Bir İnceleme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Flaman Bölgesi ndeki Türkçe Tercümanlığı Üzerine Bir İnceleme"

Transkript

1 Faculteit Letteren & Wijsbegeerte Liesbeth Keyngnaert Flaman Bölgesi ndeki Türkçe Tercümanlığı Üzerine Bir İnceleme Het Turkse Tolklandschap van Vlaanderen in kaart gebracht Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad van Master in het Tolken 2014 Promotor Dr. Johan Vandewalle Vakgroep Vertalen Tolken Communicatie

2

3 Faculteit Letteren & Wijsbegeerte Liesbeth Keyngnaert Flaman Bölgesi ndeki Türkçe Tercümanlığı Üzerine Bir İnceleme Het Turkse Tolklandschap van Vlaanderen in kaart gebracht Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad van Master in het Tolken 2014 Promotor Dr. Johan Vandewalle Vakgroep Vertalen Tolken Communicatie

4

5 5 Teşekkür Öncelikle tez çalışmam süresince emeği geçen herkese sırasıyla teşekkür etmek istiyorum. Araştırmam boyunca beni her zaman destekleyen hocam ve tez danışmanım Dr. Johan Vandewalle'ye, bu araştırmaya katılan bütün Sosyal Mütercimlik ve Tercümanlık Kurumlarına, hastanelere, Aile ve Çocuk bürolarına teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca, anketlerimi doldurarak veri toplamam konusunda bana destek veren Türkçe tercümanlarına teşekkür ederim. Bu yüksek lisans araştırmasının ortaya çıkması onların tecrübelerini ve bilgilerini benimle paylaşmaları sayesinde olmuştur. Akademik Türkçe konusunda bana yardımcı olan sayın hocam Dr. Feyza Altınkamış'a da minnet duymaktayım. Son olarak beni destekleyen ve dil kullanımı konusunda tavsiyeler veren arkadaşlarım Akay Akbıyık, Johanna Deleu ve Laurens Hoedaert'a, manevi desteklerinden dolayı annem ve babama teşekkürlerimi sunmak isterim.

6 6 İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE AMAÇ 1 GENEL BİLGİLER Belçikalı Türkler Belçika ya Türk göçü Belçikalı Türklere ilişkin toplumsal istatistikler Tercümanlık nedir? Genel tanım Alt bölümler Konferans tercümanlığı Sosyal ve hukuki tercümanlık 17 2 GEREÇ VE YÖNTEMLER Araştırma sorusu Varsayım Yöntem ve katılımcılar İşlem 24 3 BULGULAR Türkçe tercümanının profili Türkçe tercümanının genel profili hakkında bulgular Cinsiyet Vatandaşlık ve köken Ana dili ve tercüme görevinde kullanılan diller Türkçe tercümanının kıdemi ve istihdam şekli Türkçe tercümanının genel profili hakkında vargılar ve tartışma Türkçe tercümanının eğitimi Türkçe tercümanının eğitimi hakkında bulgular Türkçe tercümanının eğitimi hakkında vargılar ve tartışma Flaman Bölgesi nde Türkçe tercümanlarına en çok ihtiyaç duyulan sektör Türkçe tercümanlarına en çok ihtiyaç duyulan sektör hakkında bulgular Türkçe tercümanlarına en çok ihtiyac duyulan sektör hakkında vargılar ve tartışma Flaman Bölgesi nde Türkçe tercümanlarına en çok ihtiyac duyulan il Türkçe tercümanlarına en yüksek ihtiyaç duyulan il hakkında bulgular Türkçe tercümanlarına en çok ihtiyaç duyulan il hakkında vargılar ve tartışma Flaman Bölgesi nde yeteri kadar Türkçe tercümanı var mıdır? Bulgular Vargılar ve tartışma Türkçe tercümanlığıyla ilgili üç taraf tarafından önerilen değişiklikler 45 4 SONUÇ 47 5 KAYNAKÇA 50 6 EKLER 55 8

7 TABLOLAR VE ŞEKİLLER 7 Tablolar Tablo 1: Anket sorularının gruplandırılması Tablo 2: Cinsiyet Tablo 3: Ana dili Tablo 4: Ortaöğretimde öğrenilen diller Tablo 5: Vatandaşlık ve yükseköğretim düzeyi karşılaştırılması Tablo 6: Etik kurallarına her zaman uyuyor musunuz? Tablo 7: Tercümanların en sık çalıştığı sektörler Tablo 8: Sosyal Mütercimlik ve Tercümanlık Hizmeti Kurumlarının Türkçe tercümanı olmak için yapılan bașvurunun yüzde oranı Tablo 9: Hastanelerin rakamları Tablo 10: Türkçe tercümanları hangi Flaman ilinde daha çok tercüme yapıyorlar? Tablo 11: Türkçe tercümanları için yapılan talep Tablo 12: Bir Türkçe tercümanı mevcut olmadığından dolayı karşılanamayan talep oranı Şekiller Şekil 1: Türk kökenlilerin göçmenlik geçmesi Şekil 2: Belçika da yaşayan Türklerin geldikleri iller Şekil 3: Tercümanlığın kavramsal sprektrumu Şekil 4: Türkçe tercümanının vatandaşlığı ve kökeni Şekil 5: Türkçe tercümanının kıdemi ve istihdam şekli Şekil 6: Tercümanların en sık çalıştığı sektörler Şekil 7: yılları arasında Türkçe tercümanı konusunda yapılan talep

8 8 GİRİŞ VE AMAÇ 1964'teki Türk göçünden beri Türk nüfusu Belçika nın en büyük göçmen topluluklarının birisini oluşturmaktadır. Schoonvaere'ye (2013) göre 2010 yılında Belçika'daki Türk kökenlilerin sayısı 'e kadar çıkmıştır. Bu göçmenler genellikle Gent ve Anvers etraflarına veya Doğu Flaman İli, Anvers İli ve Brüksel Başkent Bölgesi'ne yerleşmiştir. Bu insanların çoğunluğunun Hollandacayı iyi öğrenmesine rağmen Kaya ve Kentel'e (2007) göre Türk-Belçikalı nüfusun yaklaşık yüzde 20'si resmi dillerin birini iyi bilmemektedir. Dolayısıyla Türkçe tercümanlarına her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırma, tercümanlık bilimine katkıda bulunmaktadır ve özellikle Flaman Bölgesi'ndeki Türkçe tercümanlığının durumunu incelemektedir. Bu amaç doğrultusunda ilk adım olarak şu teorik konular incelenmektedir: Belçika'da oturan Türklerin göç geçmişi ve 'tercümanlık' kavramının teorisi. İlk konuda Reniers (1999), Goossens (2004) ve Schoonvaere'ye (2013) dayalı olarak Belçika'ya Türk göçünün nedeni ve gelişimi incelenmektedir. İkinci konuda ardıl - andaş çeviri ve sosyal-hukuki-konferanstaki tercümanlık gibi tercümanlık türleri ve farklı sektörleri açıklanmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde araştırmanın metodolojisi açıklanmaktadır: Flaman Bölgesi'nde çalışan Türkçe tercümanları, Sosyal Mütercimlik ve Tercümanlık Hizmeti Kurumları ve tercümanlara başvuran sosyal hizmetler ve kamu hizmetlerine farklı anketler sunulmaktadır. Amaçlandığı üzere Flaman Bölgesi'nde çalışan Türkçe tercümanlarının durumu incelenmektedir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki alt soruların yanıtları aranacaktır: - Türkçe tercümanlarının genel profili nedir? - Türkçe tercümanları tercümanlık eğitimi almışlar mıdır? - Türkçe tercümanlarına duyulan ihtiyaç Flaman Bölgesi nde hangi sektörde en yüksektir? - Türkçe tercümanlarına duyulan ihtiyaç Flaman Bölgesi nin hangi ilinde en yüksektir? - Flaman Bölgesi nde yeteri kadar Türkçe tercümanı var mıdır? - Türkçe tercümanlığıyla ilgili ne gibi değişiklikler yapılmalı?

9 9 Öncelikle Türkçe tercümanlarına verilen anketin cevapları incelenmektedir ve sonra bu cevaplar Sosyal Mütercimlik ve Tercümanlık Hizmeti Kurumlarının yıllık raporları ve sosyal hizmetler ve kamu hizmetlerinin anket sonuçları ile karşılaştırılmaktadır. Bütün anketler Ek 1, 2 ve 3'te bulunmaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümünde bütün anketler çözümlendikten sonra araştırma sorularına yanıt aranmaktadır. Bu araştırmada hem sosyal hem de hukuk sektörünün Türkçe tercümanlarına olan ihtiyacını incelemek amaçlanmıştır. Ancak hukuk sektöründen istenilen oranda veri elde edilememiştir. Bu nedenle; çalışmada sadece sosyal sektör hakkında sonuçlara varılmış ve onlar paylaşılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise araştırma soruları, varsayımlar ve sonuçları karşılaştırılıp tartışılacaktır.

10 1 GENEL BİLGİLER 1.1 Belçikalı Türkler Günümüzde Belçika daki bütün büyük ve küçük şehirlerde, toplu taşımada, sokakta, her yerde Türkçe duyabilirsiniz. Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding e (Belçika Fırsat Eşitliği ve Irkçılığa karşı Mücadele Merkezi) göre 2010 yılının sonunda Belçika da yaşayan ve Türk vatandaşlığı ile doğan nüfusun sayısı e çıkmıştır. Bu, Belçika nın nüfusunun yüzde 1,4 ünün Türk uyruklulardan oluştuğu anlamına gelmektedir. Bu oran ile Türk nüfusu Belçika nın beşinci en büyük göçmen topluluğunu oluşturmaktadır (Schoonvaere, 2013: 70). Ancak Belçika daki Türk nüfusunun çeşitli alt gruplara ayrıldığını dikkate almamız gerekmektedir. Belçika daki bazı Türkler Türkiye de doğmuş, Belçika ya göç etmiş ve Belçika vatandaşlığı almaksızın buradaki hayatlarına devam etmişlerdir. Bir başka grup ise Belçika vatandaşlığı almıştır. Ayrıca Belçika da doğmuş ve Belçika vatandaşlığı almış olan bir Türk nüfusu da sözkonusudur. Bir diğer grup ise, Belçika da doğup Türk vatandaşlığı alanlardır ki bunlar en yoğun grubu oluşturmaktadır. Bu Türklerin çoğunluğunun çifte vatandaşlığı vardır. Bu yüksek lisans tezinde yukarıda sözedilen gruplamalar arasındaki farklar dikkate alınmamaktadır. Genel bir yaklaşımla, Belçika da yaşayan Türkler Belçikalı Türkler olarak tanımlanacaktır. Elbette bu insanların birçoğu Belçika nın resmî dilleri olan Hollandaca/Fransızcayı bilmediklerinden dolayı, Türkçe bilen tercümanlara ihtiyaç hızlı bir şekilde artmıştır. Flaman Bölgesi nde çalışan Türkçe tercümanlarının iş ortamını inceleyebilmek için ilk adım olarak iki unsura yakından bakılması gerekmektedir: - Türkiye den Belçika ya göç nasıl meydana gelmiştir? Sebepleri nelerdir? - Tercümanlık nedir? Hangi türleri vardır? Tercümanlar hangi durumlarda çalışmaktadır? Belçika ya Türk göçü Schoonvaere ye (2013) göre İkinci Dünya Savaşı ndan sonra Türkiye deki sosyoekonomik değişikliklerden ötürü Türk göçü başlamıştır: 1940 lı yılların sonunda Türk hükümetinin yeni ekonomik politikası çerçevesinde tarımda kullanılan teknoloji çağdaşlaştırılmaya başlanmıştır. Türkiye nin çalışan nüfusunun dörtte üçü tarım endüstrisinde istihdam edildiği ve o anda işsiz kaldığı gerçeğinden hareketle 1950 li yılların sonunda Türkiye nin en büyük ekonomik sorunu işsizlik olmuştur (Goossens, 2004). Bu işsizlik başka iktisadi, siyasal ve sosyal krizler ile birlikte

11 11 ülkenin kamuoyunda huzursuzluk yaratmıştır. Aynı zamanda Belçika da trente glorieuses yaşanmıştır. Bu otuz yıl süresinde ( ) ülkenin ekonomik ve sosyal şartları hızla gelişip iyileşmiştir (Schoonvaere, 2013: 30). Maden ve endüstri sektörü çok hızlı büyüdüğünden ve Belçikalı işçiler bu branşta çalışmak istemediğinden dolayı bu alanlarda bir işgücü kıtlığı doğmuştur. Bu sektörlerde başarıya ulaşmak için başka ülkelerden Belçika ya işçi çekilmesi gerekmiştir. Belçika 1964 yılında Türkiye (ve başka Avrupa dışı ülkeler) ile iki taraflı bir anlaşma imzalayarak ilk işe alım prosedürünü başlatmıştır. Bu, işçi göçünün ilk adımıdır: Schoonvaere nin (2013: 32) Belçika Nüfus Kütüğü nün sayılarına dayanan aşağıdaki çiziminin gösterdiği gibi Türk işçilerinin göç süreci üç ana evreden oluşmaktadır. a. b. c. Şekil 1: Türk kökenlilerin göçmenlik geçmesi (Schoonvaere, 2013: 32) 1 a) yılları arasındaki işçi göçü 1964 yılında gerçekleştirilen iki taraflı anlaşma ile Belçika ya işçi göçü resmîleştirilmiştir. Schoonvaere nin (2013) araştırmasına göre 1963 ve 1965 yılları arasında Türk işçi resmî yolla Belçika ya göç etmiştir. Goossens in (2004) dediği gibi 1973 yılına kadar Türkiye İş Kurumu nun yardımıyla ile Belçika ya gelen işçilerin sayısı a çıkmıştır. Ancak her iki yazar bu sayıların eksik olduğunun altını çizmektedir. Resmî yolla göç edenlerden başka birçok Türk turist olarak Belçika ya gelmiştir. Goossens in (2004) vurguladığı gibi turist olarak göç edenlerin kesin sayısı yoktur ancak Martin den (1999) aktaran Goossens e (2004) göre bu sayı Türk göçmene kadar çıkabilmiştir. Belçika ya nasıl göç edildiği dikkate alınmazsa bu büyük göç hareketi iki dalga şeklinde gelişmiştir: ilk gelenler esasen Liege, Henegouwen ve Limburg Bölgesi ndeki kömür madenlerinde çalıştırılmış, ikinci göçmen grubu Gent, Brüksel ve Anvers şehirlerine gönderilmiştir. Şekil 1 de 1974 ile 1975 arasında ikinci bir zirve göze çarpmaktadır. O dönemlerde Avrupa da yaşanan ekonomik gerileme ve akaryakıt krizinden dolayı Belçika hükümeti iş 1 Dikkat ediniz: Schoonvaere (2013) bu Türk göçmenlik geçmesini üç evreye ayırmakta ancak Şekil 1 de dönemleri ayıran tarihler bu evrelerin tarihlerine uygun değildir.

12 12 göçmenliğini kısıtlamak istemiş ve göçmenlerin Belçika ya gelişini durdurmaya çalışmıştır. Ancak çelişkili bir biçimde, bu karar alındıktan sonra, Türk göçmenlerinin sayısı yükselmeye devam etmiştir ve bunun iki sebebi vardır: Turist olarak göç edenlerin sayısının artması ve Belçika ile Türkiye arasındaki iki taraflı anlaşmaya göre Belçika hükümetinin aile yönelimli politikayı seçmesi. Bundan ötürü Belçika da yaşayan ve çalışan erkekler, Türkiye de yaşayan eşlerinin ve ailelerinin Belçika ya taşınmasını resmî bir şekilde sağlayabilmiştir. (Schoonvaere, 2013: 31-32). b) yılları arasında aile birleşimi ve aile oluşumu Schoonvaere nin (2013) dediği ve 1. şeklin gösterdiği gibi iş göçü sınırlamasının sonucu olarak 1975 ve 1980 yılları arasında Belçika ya yönelik Türk işçi göçü giderek azalmıştır. Ancak Türkiye den gelen göç dalgaları tamamen sona erdirilmemiştir. Reniers e (1999) göre bunun sebebi, Belçika ya taşınan Türk erkeklerin yüzde yetmiş beşinin göç ettiğinde evli olmasıdır. Belçika hükümeti işçiler için göç şartlarını sınırladıktan sonra Belçika ya giden erkek göçmen sayısı hızla düşmüştür, ancak aynı zamanda aile birleşimi çerçevesinde göç eden Türk kadın sayısı hiç azalmamıştır li yıllarda da yeni göç grupları ortaya çıkmıştır: evlilik göçü ve iltica göçü. c) 1984 den itibaren oluşan evlilik ve iltica göçü 1980 li yıllarda iş göçünün bitirilmesine ve göçmenliğin sınırlandırılmasına karar verilmesine rağmen Belçika ya yönelik göç edenlerin sayısı artmaya devam etmiştir (Schoonvaere, 2013: 34). Belçika da oturan ve bazı durumlarda bu ülkede doğan bir kişi ile evlenmek için göç eden kişiler Belçika ya yasal olarak gelebilmiştir. Bu zamana kadar evlilik göçü bütün göç türleri arasında en sık öne sürülen gerekçe olmuştur. Bundan başka 1980 li yıllarda yeni bir resmî göç türü oluşmuştur. Schoonvaere nin (2013) dediği gibi 1980 İhtilali nden itibaren Kürtler ve Ermeniler gibi çeşitli etnik ve dinî azınlıklar Türkiye den kaçıp diğer ülkelere iltica etmişlerdir yılından 2002 yılına kadar Belçika ya göç edenlerin tümünün yaklaşık olarak yüzde 40 ı iltica gerekçesiyle Belçika ya gelmiştir. Reniers (1999), Goossens (2004) ve Schoonvaere nin (2013) çeşitli araştırmalarına göre Türk göçü iki genel özellik göstermektedir. İlk özellik, Belçika ya göç edenlerin Türkiye nin hangi illerinden geldiğine bağlıdır. Reniers (1999) ve Schoonvaere den (2013) alınan Şekil 2, Belçika daki Türkiye kökenlilerin çoğunluğunun hangi illerden geldiğini göstermektedir. Bu yoğunluk göstergesi şöyle hesaplanmaktadır:

13 I = (X i /T i ) / (X/T) I = Yoğunluk göstergesi X i = Belirli bir il kökenli olan, Belçika'daki Türkiye kökenlilerin sayısı T i = Bu ilin toplam nüfusu X = Belçika daki Türkiye kökenlilerin toplam sayısı T = Türkiye nin toplam nüfusu Kaynak: Schoonvaere (2013: 22) 13 İlk adım olarak Belçika'daki Türkiye kökenlilerin toplam sayısı X, Türkiye nin toplam nüfus sayısı T' ye bölünerek bir ortalama hesaplanmaktadır (X/T). Bundan sonra Belçika'daki Türkiye kökenlilerin hangi il kökenli olduğu incelenmektedir. Türkiye'nin her ili için elde edilen X i sayısı bu ilin toplam nüfus sayısı T i 'ye bölünmektedir (X i /T i ). Bu sonuç daha önce hesaplanan genel ortalamaya bölünerek Türkiye'nin her ili için bir yoğunluk göstergesi I (concentratie-index) hesaplanmaktadır. Bu yoğunluk göstergesi, Türkiye'nin belirli bir ilinin Belçika'daki Türkiye kökenli toplulukta ne derece temsil edildiğini gösteren göreceli bir sayıdır: Gösterge 1'den büyük ise söz konusu il Belçika'da beklenilenden daha çok temsil edilmektedir, 1'den küçük ise söz konusu il Belçika'da beklenilenden daha az temsil edilmektedir. Şekil 2'de illere yoğunluk göstergelerine göre bir renk kodu verilmiştir. Schoonvaere ye (2013: 49) göre daha koyu renk olan iller Belçika da göreceli olarak daha çok temsil edilmektedir. Harita incelendiğinde Belçika ya göç eden Türklerin göreceli olarak en çok Afyon, Eskişehir ve Kayseri gibi İç Anadolu Bölgesi illerinden geldiği görülmektedir. Reniers e (1999) göre bunun sebebi, işçi göçü için işe alım bürolarının ülkenin neresinde bulunduğuna bağlıdır (s. 686). Bu bürolar ilk göç dalgası sırasında işçilerin yasalara uygun bir şekilde Belçika ya göç etmesine yardımcı olmaya çalışmıştır. Bu hizmet büroları genellikle Türkiye nin batı yarısında kurulduğundan ve doğusunda nerdeyse hiçbir şube olmadığından dolayı özellikle ülkenin batısında oturanlar Belçika ya göç edebilmiştir. Şekil 2: Belçika da yaşayan Türklerin geldikleri iller (Reniers, 1999, s. 701)

14 14 Türk göçünün ikinci özelliği, yukarıda açıklanan birinci özelliğinden kaynaklanmaktadır. Belçika ya işçi göçü durdurulduğundan ve belirli Türk illerinden göç edenler geldikleri yer ile her zaman yakın ilişkide olduklarından dolayı iki ülke arasında oluşan göç ağları çok önem kazanmıştır. Goossens e (2004) göre bu göç ağları göç etmeye karar verme işlemini etkileyebilmektedir. Belçika da oturan vatandaşlar yurt dışındaki yaşamlarından söz ettiklerinde Türkiye dekilerin göç arzusu canlanmaktadır. Türkiye de oturan biri, yabancı bir devlette oturan bir yurttaşı tanımakta ise göç etme adımını daha kolaylıkla atacaktır. Genellikle de bu tanıdığa yakın bir yerde yaşamayı tercih edecektir. Böylece Türk göçünün ikinci özelliği oluşmuştur: göç edilen ülkede nakledilmiş toplulukların (transplanted communities) oluşması (Reniers, 1999: 687). Görüldüğü gibi Türkiye'de, Belçika ya oldukça fazla göçmen sağlayan belli bölgeler vardır; aynı şekilde Belçika'da da yüksek yoğunlukta Türk (asıllı) göçmen alan bölgeler ve şehirler bulunmaktadır. Bu bölge ve şehirlerde nakledilmiş topluluklar diye adlandırılan özel bir yerleşim şekli oluşmaktadır (Reniers, 1999: 687). Türkiye de bulunan bir topluluğun üyeleri, göç ettikten sonra kendi Türk topluluğunu yabancı ülkede yeniden kurmaktadır. Demek ki, aynı Türk bölgesinden gelenler Belçika da bir şehirde birbirlerine yakın oturma eğiliminde olmaktadır. Böylece Gent ve Brüksel şehirlerindeki Türk toplumu Afyon ve Eskişehir ilinden gelenlerden oluşmaktadır. İç ve Doğu Anadolu nun diğer şehrinden gelenler genelde Anvers ve Limburg bölgesine taşınmaktadır. Diğer Türk bölgelerinden göç edenler Belçika toprağının bütününe yayılmıştır (Schoonvaere, 2013: 49). Reniers (1999) ve Schoonvaere nin (2013) gösterdiği gibi şu anda gelen Türkler özellikle Gent, Brüksel ve Anvers şehirlerinin etraflarına yerleşmektedir Belçikalı Türklere ilişkin toplumsal istatistikler Kaya & Kentel (2007) 400 kişilik bir örneklem aracılığıyla Belçikalı Türklerin demografik bilgilerini toplamaya çalışmıştır. Kaya & Kentel (2007) ve Schoonvaere ye (2013) dayanarak Belçikalı Türklerin genel profili şöyledir: - Tüm Türkiye kökenli etnik azınlıklar 2 da dikkate alınırsa Belçikalı Türk ün yarısından fazlasının Türkiye de doğduğu anlaşılmaktadır (s. 25); - Bu nüfus grubunun yüzde 75 ine Belçika vatandaşlığı verilmiştir 3 ; - Menşe ülkesi ile güçlü duygusal bağları olduğundan ötürü Türkiye kökenliler dil ve kültürlerini koruyabilmiştir (s. 21) ve Türk nüfusun üçte ikisi Hollandaca ya da Fransızcayı iyi bilmektedir; - Resmî dillerin birini ve ülkeyi bilmelerine rağmen Belçikalı Türkler kendilerine karşı ayrımcılık yapıldığını düşünmektedir (s. 53). 2 Etnik azınlık burada Sünnileri, Alevileri, Kürtleri, Ermenileri ve Asurları kapsamaktadır (Kaya & Kentel, 2007: 25). 3 Kaynak: &chash=5626d13d47 (Koning Boudewijn Kuruluşu nun araştırması)

15 1.2 Tercümanlık nedir? 15 Bu bölümde tercümanlığın ne olduğu ve hangi alt kategorilere ayrılabildiği açıklanacaktır. İlk olarak tercümanlığın genel tanımı yapılacak sonra yöntem ve koşullara bağlı olan farklı alt bölümler tanımlanacaktır Genel tanım Tercümanlık yüzyıllarca farklı insanlar ve kültürler arasında iletişim kurulmasına yardımcı olmuştur. Defrancq ın (2012: 6) dediği gibi tercümanlar Roma imparatorluğu döneminden itibaren bütün uluslararası anlaşmalar ve iletişimler için önemli bir rol oynamaktadır. Ancak çeviri bilimi çok yeni bir araştırma alanıdır (Buyle, 2007: 10) ve araştırmacıların tercümanlığa yaptığı tanımlar birbirlerinden farklılıklar göstermektedir. Buna karşın bütün bilimsel çalışmalar tercümanlığın temel prensipleri konusunda hemfikirdir. Aşağıdaki bölümde bu prensipler açıklanacaktır. Wadensjö (1998), Pöchhacker (2004) ve Hale (2007) gibi çeşitli araştırmacılar tercümanlığın çevirisel bir etkinlik olduğu üzerinde anlaşmaktadır. Kapsamlı bir terim olarak çeviri, sözlü ve yazılı çeviri olarak iki temel altbölümden ibarettir. Birbirlerinden belirli bir şekilde farklı olduklarından dolayı bu iki tür birbiri ile karıştırılmamalıdır. De Keyser (2006) ve Pöchhacker (2004) tarafından desteklenen Hale (2007), bu konuda belirgin bir ayrım yapmıştır. Aralarındaki fark çeviri işlemleridir: yazılı çeviri yapan çevirmen, işi başlamadan önce tüm metni derinlemesine irdeleyip dikkatlice okuyabilmektedir. Sözlükler ve ek bilgiler sağlayan çeşitli kaynaklara başvurabilmektedir (s. 8). Sözlü çeviride ise asıl metin sadece bir defa duyulduğu ve anında tercüme edilmesi gerektiğinden dolayı tercüman kaynakları kullanamamaktadır ve hata yaptıktan sonra bunu kolaylıkla düzeltememektedir. Tercümanın bir göreve hazırlanmaya çok vakti yoktur. Böylece çevirmenlik ve tercümanlık belirli bir şekilde ayrılabilmektedir. Tercümanlığı tarif ederken bütün bilimsel yazarlar aynı genel esasları listelemektedir. De Keyser e (2006) göre tercüman, birbirlerini anlayamayan insanlar arasındaki iletişimi kurmak için bir kişinin söylediğini diğer kişinin anlayabileceği dile sözlü olarak çevirmektedir. Başka bir deyişle tercüman, normalde anlaşamayan kişilerin sohbet etmesini mümkün kılmaktadır. Tercümanın, yaptığı işi kısa zamanda tamamlaması gerektiğinden dolayı geniş bir kelime dağarcığına sahip olması gerekmektedir. Pöchhacker ın (2004) dediği gibi tercümenin hemen yapılması lazımdır. Bir kelimeyi sözlükte araştırmak için vakit yoktur ve zaman baskısından dolayı yazılı çevirinin tersine, tercümanın yaptığı hatayı düzeltme fırsatı kısıtlıdır (Kade, 1968 dan aktaran Pöchhacker, 2004).

16 1.2.2 Alt bölümler 16 Doğan (2003: 47), Pöchhacker (2004: 294), Hale (2007: 28) ve Defrancq a (2012: 3) dayanarak tercümanlık, tercümenin yapılış yöntemi ve görev şartlarına göre alt bölümlere ayrılabilmektedir. Tercümenin yapılış yöntemi kriterine göre yapılan sınıflamaya göre ardıl ve andaş çeviri olarak adlandırılan iki çeviri türü bulunmaktadır: - Andaş çeviride konuşmacı konuşurken tercüman aynı zamanda söylediklerini kaynak dil olan A dilinden amaç dil olan B diline çevirmektedir. Dolayısıyla not almak için zaman yoktur ve anında çeviri yapan tercüman ve konuşmacı neredeyse aynı zamanda konuşmaktadırlar (Van Gucht et al., 2005). Bu çeviri türü çoğunlukla toplantı ve konferanslarda kullanılmaktadır. Tercümanlar tercüme kabinlerinde oturmakta ve mikrofon, kulaklık gibi tercüme cihazı onların emrinde olmaktadır. - Ardıl çeviride tercüman konuşmacıyı dinlemekte ve gerekirse not almaktadır. Konuşmacı konuşmasını bitirdikten sonra söyledikleri A dilinden B diline aktarılmaktadır. Ardıl çeviri türü genellikle kültürlerarası ve kültürleriçi diyaloglar için kullanılmaktadır (Doğan, 2003: 48-50). Genelde sosyal ve yasal koşullarda tercih edilmektedir. Görev şartlarına göre yapılan gruplandırmaya gelince Pöchhacker (2004: 15-16) ve Defrancq ın (2012) aynı dilbilimsel spektrumu kullanmakta olduğu görülmekte ancak birkaç ayrım dikkat çekmektedir: Şekil 3: Tercümanlığın kavramsal sprektrumu (Pöchhacker, 2004: 17) Pöchhacker ın (2004) şemasının gösterdiği gibi ilk önemli ayrılık, tercüme görevinin gerçekleştiği şartlardır. Özel bir amaç için birbirleri ile ilişki kuran ve birbirlerinin dilini bilmeyen farklı dil ve kültür topluluklarının üyelerine tercüme yapıldığında uluslararası şartlardan bahsedilmektedir. Tercüman, mesela seminer, toplantı, zirve ve müzakereler gibi durumlardaki ve bilim adamları, şirket ortakları veya politikacılar arasındaki iletişimi mümkün kılmaktadır (Pöchhacker, 2007: s.37). Pöchhacker a (2004) göre burada en sık kullanılan tercüme türü

17 17 konferans tercümanlığıdır. Bu takdirde tercüman, aynı anda birçok insana bir monoloğun tercümesini yapmakta, yani sadece A dilinden B diline çevirmektedir. Diyalog yoktur. Diğer yandan toplum içi veya toplumsal durumlarda tercümeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bir topluluk veya ülke içinde resmî dili bilmeyenlerin topluma uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için burada da tercümanın yardımı rica edilebilmektedir. Muhataplar yüzyüze konuşmaktalar ve tercüman A dilinden B diline ve ters yönde çeviri yapmaktadır. Bu yüzden bir diyalog söz konusudur. Bu tercümanlık türü de toplumsal/sosyal tercümanlık adını almaktadır. Kısacası ilk ayrılık, uluslararası ve toplum içi durumlarında olmasına bağlı olarak sırayla konferans tercümanlığı ve sosyal tercümanlık terimleri kullanılacaktır. Birinci adım olarak tercümanlık toplumsal bağlama göre alt bölümlere ayrılabilmektedir. Cools (2012) ve Pöchhacker in (1996 ve 2007) kullandığı iki ana grup burada da kullanılacaktır: Konferans tercümanlığı (1.2.3); Hukuki tercümanlık ve Sosyal tercümanlık (1.2.4) Konferans tercümanlığı Yukarıda açıklandığı gibi toplantı, müzakere ve seminerler gibi resmî durumlarda konferans tercümanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Doğan a (2003) göre genellikle bir kabinde mikrofon ve kulaklık ile bir kişinin her söylediği tercüme edilmektedir. Hem ardıl hem de andaş çeviri tekniği kullanılabilmekte ancak çoğu zaman konuşmayı dinlerken tercüman aynı anda diğer dile çevirmektedir (Doğan, 2003: 52). Sadece bir veya iki kişiye yönelik olarak çeviri yapılması gerektiğinde veya mikrofon, kulaklık gibi çeviri cihazı olmadığında fısıldayarak çeviri tekniği kullanılabilmektedir. Konferans tercümanlığı, bu araştırmanın kapsamına girmediği için ve bu sektörde çalışan tercümanların sayısı bizce yüksek olmadığı için bu çalışmada ele alınmayacaktır Sosyal ve hukuki tercümanlık Hukuki tercümanlığın sosyal tercümanlıktan farklı olarak görülmesi gerekip gerekmediği çokça tartışılmaktadır. Doğan (2003) ve Defrancq (2012) iki tercüme türü arasında belirgin bir ayrım yapmamaktadır. Roberts (1997: 8), Wadensjö (1998: 51) ve Hale (2007: 30), Community Interpreting kavramını toplum ile ilgili olan bütün olaylar için kullandığından dolayı mahkemede meydana gelen olaylar için de bu terimi kapsayıcı terim olarak kullanmaktadır. Pöchhacker ın (2007) dediği gibi Avustralya, Büyük Britanya ve İsveç te de hukuki tercümanlık sosyal tercümanlığın bir alt ulamı olarak görülmektedir.

18 18 Fakat Buyle (2007), Pöchhacker (1996, 2004, 2007) ve Vandeweghe (2008), iki tür arasındaki farkın belirtilmesi gerektiği düşüncesini savunmaktadır çünkü hukuki tercümanlığın etik kuralları ile sosyal tercümanlığın (...) etik kuralları bazen birbirine zıttır (Roberts, 1993 den aktaran Pöchhacker, 2007: 38). Kruispunt Migratie-Integratie (2014b) ve SERV (2008: 9) de sosyal tercümanlığın hukuki tercümanlık veya konferans tercümanlığı ile karıştırılmaması gerektiğinin altını çizmektedir. Sosyal ve hukuki tercümanlık türleri arasında bir çizgi çekmek çok zordur. Hangi sektörde Türkçe tercümanlarına olan talebin daha çok olduğunu belirlemek için bu çalışmada hukuki tercümanlık ile diğer sosyal tercümanlık türleri arasında ayrım olduğu kabul edilmektedir. Bu ayrımı iyi belirtmek için iki tercüme türü konusuna kısaca değineceğiz. a) Sosyal tercümanlık De Keyser (2006), sosyal tercümanlığı çok kısa ve isabetli bir şekilde betimlemiştir: Sosyal tercümanlık sosyal hizmet sektöründeki tercümanlıktır. Sosyal tercüman, ülkenin resmî dilini bilmeyenler ile kamu hizmetleri veya sosyal sektörde çalışanlar arasında iletişim kurmaktadır (s. 3). Sosyal hizmet sektörü genel olarak bütün sosyal hizmetler ve kamu veya devlet hizmetlerini kapsamaktadır. Hem Pöchhacker (1996), hem Hale (2007) hem de Bowen (2000) tercümanın iş ortamının ne olabileceğiyle ilgili uzun bir liste vermektedir. Örneğin: hastane, doktor muayenehanesi, okul, mülteci bürosu, ikamet ve sosyal sigorta, sosyal sektörün alanları olarak sayılmaktadır. Flaman Sosyal Sektörü Eğitim ve Öğretim Enstitüsü ne (2014) 4 göre sosyal sektör altı alt bölüme ayrılabilmektedir: Aile ve Yaşlılara Yardım Servisleri, Çocuk Yetiştirme ve Yerleştirme Servisi, Korumalı İşyerleri, Sosyo-kültürel Sektör, Sağlık Kurumları ve Flaman İkamet ve Sağlık Sektörü. Vermeiren (2012b) bu sınıflandırmayı onaylayıp iltica tercümesinin sosyal tercümanlığın bir alt parçası olarak görülemediğini vurgulamaktadır. Deleu nün (2012) dediği gibi Belçika da Hollandaca (veya Fransızca) bilmeyen ve sosyal hizmetler ve kamu hizmetlerinde yardıma ihtiyaç duyanlar tercümana güvenmektelerdir. Garber in (2000: 16) de vurguladığı gibi bu kurumlara başvuranlar sağlık, yasal sistem, ( ) ikamet veya yoksulluk ile ilgili problemler yaşamaktadır. Bunun üzerine çoğu zaman kurum ile hizmet talep eden taraf arasındaki görüşmenin konusu çok hassas olabilmektedir ve tercümanın bu durumlarda talep edenin özel hayatı ile ilgili konuları ele alması da gerekmektedir. Hale (2007) de bunu göstermektedir: 4 Flaman Sosyal Sektörü için Eğitim ve Öğretim Enstitüsü, VİVO vzw dir (Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social Profit).

19 19 [...] it takes place in settings where the most intimate and significant issues of everyday individuals are discussed: a doctor s surgery, a social worker s or a lawyer s office, a gaol, a police station or courtroom (Hale, 2007: 26). Bu konuşmalar çok hassas olduğundan ve tercüman için risk içerdiğinden dolayı sosyal tercümanlar için özel uluslararası etik kuralları oluşturulmuştur. De Keyser in (2006: 47) dediği gibi bu kurallar, tercümanın mümkün olduğu kadar uyması gereken bir kurallar dizisidir. Etik kuralları, ne yapabileceğini ve ne yapamayacağını belirterek tercümanı [görevi yaparken] desteklemektedir. Haliyle hem tercümanın uyması gereken kurallardır, hem de tercüman ve diğer muhatapları keyfi hareketler ve diğer tehlikelere karşı koruyan bir çerçevedir (De Keyser, 2006: 47). Vermeiren de (2012a) tercüman tarafından bir göreve başlamadan önce söylenmesi gereken ve bütün etik kurallarını kapsayan bir açıklama verilmektedir: [...] Duyduklarımı, hiç bir ekleme ya da çıkarma yapmadan, tam ve doğru bir şekilde çevireceğim. Çevirim sırasında edindiğim her bilgi bende saklı kalacaktır. Çevirimi yaparken birinci tekil şahıs zamirini ( ben kelimesini) kullanacağım. [...] (Vermeiren, 2012a). Bu açıklamada sosyal tercümanlığın en önemli kuralları ortaya atılmaktadır: Tercümanın meslek sırrına bağlı olduğu, tarafsız olması gerektiği ve ekleme veya çıkarma yapmaksızın her şeyi tercüme etmesi gerektiği belirtilmektedir. Tercüman tarafsız bir arabulucudur ve düşüncelerini kendine saklaması gerekmektedir. De Keyser in (2006) bildirdiği gibi bu etik kuralları, tercümanı, tercümanlığı ve konuşma taraflarını korumak amacıyla oluşturulmuş ve bütün tarafların hak ve görevlerini belirlemektedir. Sosyal Mütercimlik ve Tercümanlık Hizmeti Kurumları 5 Bu yüksek lisans çalışmasını yalnızca Flaman Bölgesi nin sosyal ve hukuki tercümanlık sektöründe Türk dilinin ne kadar çok kullanıldığının incelenmesi amacı ile sınırlamaktayız. Bundan ötürü aşağıdaki araştırmada yalnızca Flaman Bölgesi mütercimlik ve tercümanlık hizmeti kurumlarının istatistikleri kullanılacaktır. Centrale OndersteuningsCel voor Sociale Tolken en Vertalers (COC) olan Kruispunt Migratie-Integratie nin Taal & Diversiteit dairesi, Flaman hükümetinin projesinin bir parçası ve tercümanlık mesleğinin çatı kuruluşudur (Buyle, 2010: 14). Web sayfasına göre bu kuruluşun amacı mütercimlik ve tercümanlık hizmeti kurumlarını desteklemek, onlara tavsiyede bulunmak ve sosyal tercüman ve çevirmenler için eğitim ve nitelik sınavlarını düzenleyerek mesleğin niteliğini sağlamlaştırmaktır (Kruispunt Migratie-İntegratie, 2014a). Taal & Diversiteit dairesi, Babel (telefonda tercümanlık hizmeti) ile birlikte Flaman Bölgesi ndeki tercümanlık durumunu 5 Bu terim Ekizkuyu dan (2013: 12) kopya çekilmiştir.

20 20 şekillendirmektedir. Flaman sosyal mütercimlik ve tercümanlık hizmeti kurumları bölgesel, ile ait ve kentsel seviyelerde bulunmaktadır. Babel, Flaman Bölgesi nin bütününe telefonla tercümanlık hizmeti sunmaktadır. İle ait düzeyde beş kurum vardır: - Sociaal Tolken- en Vertaaldienst desom vzw (Batı Flaman İli nin Mütercimlik ve Tercümanlık Hizmeti Kurumu); - Provincie Oost-Vlaanderen Tolk- en Vertaalservice (Doğu Flaman İli nin Mütercimlik ve Tercümanlık Hizmeti Kurumu); - Tolk- en vertaaldienst Provincie Antwerpen - TOPA (Anvers İli nin Mütercimlik ve Tercümanlık Hizmeti Kurumu); - Provinciaal Aanbod Sociaal Tolken voor Anderstaligen in Vlaams-Brabant - PASTA (Flaman Brabantı İli nin Mütercimlik ve Tercümanlık Hizmeti Kurumu); - Sociale Tolk- en Vertaaldienst Limburg (Limburg İli nin Mütercimlik ve Tercümanlık Hizmeti Kurumu). Bu ile ait kurumlar, iki şehir hariç kendi ilinin tamamına sosyal çeviri hizmeti sağlamaktadır. Gent şehrinin Tolk- & Vertaalservice Gent - TVGent kurumu ve Anvers şehrinin Stedelijke Tolk- en Vertaaldienst Antwerpen - STA kurumu sadece kendi içlerinden gelen tercüman isteklerine cevap vermektedir (Kruispunt Migratie-İntegratie, 2014c). b) Hukuki tercümanlık Vermeiren in (2012) dediği gibi hukuki tercümanlık, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 2010/64/EU kodlu Avrupa ilkesi, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Belçika da 15 Haziran 1935 tarihinden beri uygulanan kanun gibi çeşitli uluslararası ve ulusal yasa ve anlaşmalarda açıkça belirtilen tercümanlık türüdür. Hukuk hizmeti alma ihtiyacı duyan herkes sorgu veya davada kullanılan dili iyi anlayamadığından dolayı bir tercümanın yardımına hakkı olduğu bütün bu anlaşma ve kanunlarda yazmaktadır (Vermeiren, 2012: 11). Bu yardım aslen bir insan hakkı olduğundan ötürü kişi tarafından değil, devlet tarafından ödenmektedir. Vanden Bosch un (2008) dediği gibi hukuk hizmetine başvuranların Avrupa Birliği nin her devletinde ve Avrupa dışındaki her adalet sisteminde ana dili ne olursa olsun kendi seçtiği dilde adli davalara katılma hakkı vardır. Bundan önceki bölümlerde hukuki tercümanlığın sosyal tercümanlık kavramına girip girmediğinin çok tartışıldığını gördük. Bundan başka hukuki tercümanların iş yerleri hakkında da anlaşmazlık vardır. SERV e (2008) göre hukuki tercümanlar sadece karakol veya adalet ile ilgili durumlarda çalışmaktadır. Vermeiren (2012) de anlaşmazlığı vurgulamaktadır. Kruispunt

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Bu anketin amacı, niteliksel bilgilerin toplanıp, belirli formlarda yardım ve ihtiyacı olan, 15-25 yaş arası göçmen yada farklı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER Ekrem KAYACI İstihdam Uzmanı 27 Eylül 2013 1 SUNUM PLANI İşgücü Piyasası Göstergeleri İŞKUR a Engelli Kaydı İş ve Meslek Danışmanlığı

Detaylı

Yazar Hakkında Dilek Turan Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü nden lisans (1995), yüksek lisans (1998) ve doktora (2002)

Yazar Hakkında Dilek Turan Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü nden lisans (1995), yüksek lisans (1998) ve doktora (2002) Yazar Hakkında Dilek Turan Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü nden lisans (1995), yüksek lisans (1998) ve doktora (2002) derecelerini almıştır. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Yabancı

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

eğitim ücretsiz yönlendirme dil bütünleşme rota Yeni gelenleri karşılama

eğitim ücretsiz yönlendirme dil bütünleşme rota Yeni gelenleri karşılama ücretsiz rota yönlendirme dil eğitim bütünleşme Yeni gelenleri karşılama 21 Uyum sağlamak ne demek? Sıkca göçmenlerin entegrasyonundan bahsediyoruz, ne demek istiyoruz? Ilk olarak iki yönlü bir süreçtir:

Detaylı

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti Araştırma Notu 09/60 25.12.2009 ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal-Kolaşin ** ve Onur Altındağ *** Yönetici Özeti Bu araştırma notunda anadili Türkçe ve Kürtçe olan

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİ KADIN İŞGÜCÜ ANALİZİ

TRAKYA BÖLGESİ KADIN İŞGÜCÜ ANALİZİ TRAKYA BÖLGESİ KADIN İŞGÜCÜ ANALİZİ YEŞİM CAN KIRKLARELİ-2013 Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi TRAKYA BÖLGESİ KADIN İŞGÜCÜ ANALİZİ HAZIRLAYAN YEŞİM CAN Kırklareli Üniversitesi

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Formu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Formu Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Formu Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde yapılan ve/ya ODTÜ çalışanları/öğrencileri tarafından yürütülen ve insan katılımcılardan

Detaylı

İMALAT SANAYİ EĞİLİM ANKETLERİ VE GELECEĞİN TAHMİNİ

İMALAT SANAYİ EĞİLİM ANKETLERİ VE GELECEĞİN TAHMİNİ İ&tanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ord. Prof.'Şükrü Baban'a Armağan İstanbul - 1984 İMALAT SANAYİ EĞİLİM ANKETLERİ VE GELECEĞİN TAHMİNİ Dr. Süleyman Özmucur" (*) 1. GİRİŞ: Bu makalenin amacı Devlet

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken;

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; TANIM Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; - Çeviri yapacağı dilde

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar Hamburg Uyum Meclisi Genel bilgiler Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar 1. Uyum Meclisi ne için gereklidir? Entegrasyon; örneğin politika, ekonomi, iş piyasası, eğitim, sosyal işler, kültür, din,

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

Fransızcaöğren.com F Ö

Fransızcaöğren.com F Ö Fransızcaöğren.com F Ö YATIRIMCI DOSYASI -2016- Bu rapor 4 ana başlıktan oluşmakta ve her başlıkta öngörü ve varsayımlar barındırmaktadır. Bu projeyi Beyza Öztunç, Galatasaray Üniversitesi nde Endüstri

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

Aday Meslek Memurluğu Sınavı için aranan genel koşullara ek olarak adayların bilmeleri gereken hususlar:

Aday Meslek Memurluğu Sınavı için aranan genel koşullara ek olarak adayların bilmeleri gereken hususlar: Dışişleri Bakanlığı Giriş Sınavları (PS. İstanbul Aydın Üniversitesinin bu programı, öğrencileri Ekonomi Bakanlığı Diş Ticaret Müsteşarlığı, AB Bakanlığı, MIT Müsteşarlığı gibi kurumların giriş sınavlarına

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

Araştırma Notu 17/212

Araştırma Notu 17/212 Araştırma Notu 17/212 18 Mayıs 2017 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 850 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici Özeti 2014 ve 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

ULUSLARARASI HASTA DESTEK BİRİMİ

ULUSLARARASI HASTA DESTEK BİRİMİ ULUSLARARASI HASTA DESTEK BİRİMİ 444 47 28 TANITIM -112 ye gelen yabancı dildeki çağrılarda, -Tüm kamu ve özel hastanelere yabancı hasta geldiğinde, -184 SABİM hattına gelen yabancı dildeki çağrılarda,

Detaylı

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 Sabahat Tezcan ve Alanur Çavlin Bozbeyoğlu Bu bölümde isteyerek düşükler, kendiliğinden düşükler ve ölü doğumlara ilişkin bulgular sunulmaktadır. Ölü doğumlar ve kendiliğinden

Detaylı

Göçmenler için hangi Danca dil kurslarının 1 mevcut olduğunu inceleyin

Göçmenler için hangi Danca dil kurslarının 1 mevcut olduğunu inceleyin Göçmenler için hangi Danca dil kurslarının 1 mevcut olduğunu inceleyin Önsöz Günlük yaşamımızda karşılaştığımız insanlar ile iletişim kurabilmenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Danimarka

Detaylı

YUNANİSTAN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU SΙSMANOGLIO MEGARO DAKİ YUNANCA ÖĞRENİM PROGRAMINA KATILIM İÇİN BURS BAŞVURU FORMU

YUNANİSTAN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU SΙSMANOGLIO MEGARO DAKİ YUNANCA ÖĞRENİM PROGRAMINA KATILIM İÇİN BURS BAŞVURU FORMU YUNANİSTAN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU SΙSMANOGLIO MEGARO DAKİ YUNANCA ÖĞRENİM PROGRAMINA KATILIM İÇİN BURS BAŞVURU FORMU Bu program Stavros Niarhos ve Bodosaki kurumlarının tedarik ettiği ekonomik desteğe

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ* Sayın katılımcı bu anket, bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitim programları hakkındaki duygu ve düşüncelerini

Detaylı

KRİMİNOLOJİ -I- 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KRİMİNOLOJİ -I- 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİ -I- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ SUÇUN ÖLÇÜMÜNDE KAYNAKLAR Resmi suç istatistikleri: Polis istatistikleri

Detaylı

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 9-15 KASIM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan Faaliyetler...

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI.

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. 15/02/2008 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI 2008 Son Güncelleme 29/07/2010 Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil Sokak,

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Koşulları

T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Koşulları T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Koşulları Fakülte/YO/MYO Kontenjan Öğretim Dili Uluslararası Tıp Fakültesi

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

BİZDEN NE KADAR MEMNUNSUNUZ?

BİZDEN NE KADAR MEMNUNSUNUZ? BİZDEN NE KADAR MEMNUNSUNUZ? Bu araştırma, size sağladığı çeşitli hizmetleri daha da iyi bir hale getirmek amacıyla Götebork Kent Yönetimi

Detaylı

İletişim 1 2 Anketör Denek Soruyu Kodlama Kodu Çözme 4 3 Anketör Denek Kodu Çözme Cevabı Kodlama

İletişim 1 2 Anketör Denek Soruyu Kodlama Kodu Çözme 4 3 Anketör Denek Kodu Çözme Cevabı Kodlama İletişim 1 2 Anketör Denek Soruyu Kodlama Kodu Çözme 4 Anketör Kodu Çözme 3 Denek Cevabı Kodlama Neden? Bazen veri toplamanın en önemli tek yolu Ucuz Neleri Ölçebilir? Geçmiş davranışlar Tecrübeler Davranış

Detaylı

ALMANYA DA 2012 EYLÜL AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ALMANYA DA 2012 EYLÜL AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER ALMANYA DA 2012 EYLÜL AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası 2012 Ağustos ayı itibariyle çalışanların sayısı, bir ay öncesine göre 43.000

Detaylı

Strasbourg'ta küçük çocukların bakımı

Strasbourg'ta küçük çocukların bakımı Strasbourg'ta küçük çocukların bakımı İ S T A N B U L Mart 2016 Özet 1. Strasbourg'ta kamuya ait ve özel teşekküller tarafından sağlanan çeşitli bakım imkanları sunulmaktadır. 2. Strasbourg şehri bakım

Detaylı

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI DUA ETTİĞİNİZDE J. Robert Ashcroft ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI Yeni Yaşam Yayınları İsteme Adresi: ICI P.K.: 33 Bakırköy İstanbul

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir. Staj Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. Staj, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2015 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu.

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu. Anket 1: Dil eğitimi ihtiyacı olan kişilere yöneliktir. Sayın ilgili, Bu anket çalışmasının çıktıları Avrupa daki inşaat sektörü çalışanlarının dil becerilerini ve çalışma kültürü bilgilerini arttırmak

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 Türkiye deki lisansüstü fizyoloji eğitimindeki güncel durumun saptanabilmesi amacıyla bir anket oluşturulmuş ve kuruluş yıllarına göre 30 devlet

Detaylı

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER...

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER... KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER D SK/GENEL- SEND KASI Emekçi kadınların sorunları gün be gün artmaktadır. Kapitalizmin yoğun saldırıları ve ataerkil sistem, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği derinleştirerek,

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0 2014 Yılı Anket Sonuçları Erguvanlar Çiçek Açıyor adlı proje kapsamında eğitime katılan öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası durumlarını ve eğitim bitiminde projenin beklentilerinin ne kadarını

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

SOSYAL HİZMET UZMANI (SOSYAL ÇALIŞMACI)

SOSYAL HİZMET UZMANI (SOSYAL ÇALIŞMACI) TANIM Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sıkıntı içinde bulunan kişi, grup ve topluluklara sorunlarını tanıyıp çözümlemelerinde sahip oldukları olanakları kullanma ve çevredeki olanakları araştırma ve

Detaylı

BİLGİ NOTU 2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI

BİLGİ NOTU 2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİ NOTU 2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI Ülkemizde, sonuncusu 2000 yılında olmak üzere bugüne kadar toplam 14 Genel Nüfus Sayımı yapılmıştır. Sayımlarda, nüfusun

Detaylı

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI DAİRESİ AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ OCAK 2014 DÖNEMİ Hazırlayan: Eyüp VAROĞLU Hane halkı İşgücü Anketi (HİA) 2014 yılı Ocak

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 11 MART 2011 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2010 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi

Detaylı

Yurtdışı Vatandaşlar Burslarının takvimi nasıldır? Değerlendirme ve Mülakat Tarihleri: Aralık 2014 Ocak 2015

Yurtdışı Vatandaşlar Burslarının takvimi nasıldır? Değerlendirme ve Mülakat Tarihleri: Aralık 2014 Ocak 2015 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın eğitim ve akademik çalışmalarını desteklemek maksadıyla Yurtdışı Vatandaşlar Bursları başlatmıştır. Burs programı

Detaylı

Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları

Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları Suriyeli mülteciler anketinin sonuçları iki bölümde verilmektedir. İlk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili

Detaylı

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Öğrencinin adı- soyadı: ERDEM EGE MARAŞLI Proje Danışmanı: MÜGE SİREK Bahçeşehir - İSTANBUL Kentsel Dönüşüm Son günlerde haberlerde gazetelerde çok fazla rastladığımız

Detaylı

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir 30 Haziran 2014 ÇALIŞMANIN AMACI Kutuplaşma konusu Türkiye de çok az çalışılmış olmakla birlikte, birçok Avrupa ülkesine

Detaylı

Araştırma Notu 16/190

Araştırma Notu 16/190 Araştırma Notu 16/190 ASGARİ ÜCRET ETKİSİ GENÇLERDE VE KADINLARDA YOĞUNLAŞIYOR Seyfettin Gürsel * Gökçe Uysal ve Melike Kökkızıl Yönetici Özeti Bu araştırma notunda Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 08/05/2015 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2014 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2012 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 A. Sinan Türkyılmaz, Turgay Ünalan ve H. Yaprak Civelek TNSA-2003 de cinsel yolla bulaşan hastalıklara (CYBH), özellikle AIDS e ilişkin bilgi düzeyini belirlemek üzere sorular

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği BİRİ MATEMATİK Mİ DEDİ? BİZ KİMİZ? Yüce Rabbimiz dünya hayatını insanoğluna imtihan yeri kılmış, sırat-ı müstakim olarak göndermiş olduğu dinin yaşanabilmesi ve birbirlerine ulaştırılabilmesi için Müslümanları

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2013 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Doç. Dr. Sedat UÇAR, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tuba DEMİRCİOĞLU, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Davarcı;

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Araştırmanın Künyesi Kullanılan yöntem(ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız)

Detaylı

TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON YEŞİM CAN

TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON YEŞİM CAN TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON YEŞİM CAN KIRKLARELİ-2014 Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON HAZIRLAYAN YEŞİM CAN Adres: Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (1) Türkiye İstatistik Kurumu, işgücü piyasasının temel veri kaynağını oluşturan hanehalkı işgücü araştırmasını1988 yılından beri,

Detaylı

KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1. Nüfus

Detaylı

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Doğuşu 8 Okul Psikolojik Danışmanlığının Genişlemesi 14 Yirmi Birinci Yüzyıl 19

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Doğuşu 8 Okul Psikolojik Danışmanlığının Genişlemesi 14 Yirmi Birinci Yüzyıl 19 İçindekiler 1 Okul Psikolojik Danışmanlığı Mesleği 1 Bir Meslek Olarak Psikolojik Danışmanlık 2 Tarihsel Geçmiş 3 Kimlik 5 Okul Psikolojik Danışmanlığının Gelişimi 6 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM TÜRK TIP DİZİNİ KOMİTESİ Yayın Etiği Araştırma Anketi Sonuçları 2009

TÜBİTAK ULAKBİM TÜRK TIP DİZİNİ KOMİTESİ Yayın Etiği Araştırma Anketi Sonuçları 2009 SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2009 TÜBİTAK ULAKBİM TÜRK TIP DİZİNİ KOMİTESİ Yayın Etiği Araştırma Anketi Sonuçları 2009 Türk Tıp Dizini Kurulu ulusal dergilerin yöneticilerinin yayın etiği ile

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 1 2201-Ulusal

Detaylı

Volkshochschule Müșteri Anketi 2011

Volkshochschule Müșteri Anketi 2011 Müșteri Anketi 2011 İkinci/Yabancı Dil Olarak Almanca Sayın Kursiyerimiz, Berlin Halk Eğitim Kurumları (VHS), daima sundukları eğitim programlarının kalitesini geliștirmek çabasındadır. Kurslarımız hakkındaki

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

Öğretim araç ve gereçlerinin reformu

Öğretim araç ve gereçlerinin reformu Öğretim araç ve gereçlerinin reformu Hamburglu öğrenciler için daha çok yeni kitap Önemli sorulara yanıtlar burada! Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Bildung und Sport Hamburg Senatosu kararlaştırdı:

Detaylı

Tercüme çeviri hizmeti verdiğimiz konular

Tercüme çeviri hizmeti verdiğimiz konular Şirketimiz Yılların Verdiği deneyim ile, dünyadaki tüm resmi dillerde ve her konuda, profesyonel tercüme hizmeti vermektedir. Uluslararası kalitede bireysel ve kurumsal tercüme hizmeti alabileceğiniz şirketimiz

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) (Ocak 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 14 Nisan 2013 tarihli

Detaylı

A N A L İ Z. Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013): Doğu Marmara İlleri Analizi. Furkan BEŞEL

A N A L İ Z. Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013): Doğu Marmara İlleri Analizi. Furkan BEŞEL A N A L İ Z Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013): Doğu Marmara İlleri Analizi Furkan BEŞEL Ağustos 2014 GİRİŞ Yaşam Memnuniyeti Araştırmasının (YMA) amacı TÜİK tarafından Bireyin genel mutluluk algısını,

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

İNSAN VE TOPLUM. KÜTAHYA www.zafer.org.tr İNSAN VE TOPLUM Ülke genelinde medyan yaş 30,1 iken Kütahya ve çevre illerinde bu değer daha yüksektir. Tablo 67 de yer alan ve TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyonu 2023 yılında Kütahya ve çevresinin

Detaylı