NEDEN BU TOPLUM ASLİ KAFİR? EBU SEYF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NEDEN BU TOPLUM ASLİ KAFİR? EBU SEYF"

Transkript

1 NEDEN BU TOPLUM ASLİ KAFİR? EBU SEYF

2 GİRİŞ Hamd Allah subhanehu ve tealayadır. Salat ve selam ise O nun Rasulü nedir. Bundan sonra: Ben içinde yaşadığım günümüz toplumuna asli kafir deyince bu ister istemez bazı insanların dikkatlerini çekiyor. Nasıl yani? Yani bu toplum hiç Müslüman olmadı mı? Gibi sorular akla gelebilir. Bu ise bize şunu gösteriyor ki;mürcie ağı her tarafa yayılmış ve mürcie günümüzde altın çağlarından birisini yaşıyor. Allah subhanehu ve tealanın izniyle bu toplumun neden asli kafir olduğunu açıklayacağım. Hidayet Allah subhanehu ve tealadandır. Şüphesiz ki o dilediğini hidayete erdirir dilediğini ise saptırır. ASLİ KAFİR NEDİR? Hiç Müslüman olmayan kafirdir. Yani hiç islam akdi sabit olmamış insanlar asli kafirdir. KİŞİ NASIL MÜSLÜMAN OLUR? Kişi kelimei tevhidi söyler,bunun şartlarına riayet eder ve onu bozan unsurlardan kaçınırsa islam akdi sabit olur ve Müslümanlar zümresine katılır. MÜRTED NEDİR? Mürted ise islam akdi sabit olduktan sonra sözle,fiille ya da itikadla kendisini islamdan çıkaracak amel işleyen kimseye verilen isimdir. GÜNÜMÜZ TÜRKİYE TOPLUMU Günümüz Türkiye toplumunun hemen hemen hepsi bu kelimeyi söylüyorlar,yine bu kelimeyi söyleyenler arasında belki yarısı namaz kılıyor,oruç tutuyor,kurban kesiyor,bizim kıblemize yöneliyor vs. Peki bütün bu amelleri yapmalarına rağmen bu toplum nasıl asli kafir oluyor. Allah sana hidayet etsin! Bil ki la ilahe illallah ın bazı şartları ve onu bozan bazı unsurlar vardır. Eğer kişi bu şartlardan birisini veya birkaçını ya da onu bozan unsurlardan birisini veya birkaçını işlerse bu kelime ona fayda vermez ve o kişi hiç islama girmemiş olur. Benim burada kastım elbetteki herkes bu şartları ezbere ve delilleriyle bilecek eğer bu şekilde bilmezse Müslüman olamaz

3 değildir.kişi bu konuda velev ki delilleriyle bilmese bir kişiyi taklid etse dahi bu şartları yerine getirip,onu bozan şeylerden de kaçınırsa yine Müslümandır ve dinde bizim kardeşimizdir. Şimdi bir örnekle meseleyi açıklığa kavuşturalım: Bir kişi abdestsiz olarak 10 saat namaz kılsa bu kimsenin kıldığı namaz sahibine fayda verir mi? Nefsimi elinde tutan Allaha yemin ederim ki vermez. Bunun sebebi ise namazın şartı olan abdesti yerine getirmemiş olmasıdır. Şart ise yokluğunda yokluğun gerektiği varlığında ise varlığın gerekmediği şeydir. Yani kendisi olmadığında hüküm de olmaz. Peki namaz için durum böyleyse namazdan daha önemli olan la ilahe illallah ın hiç mi şartı yok? Namazı bozan durumlar var da la ilahe illallah ı bozan durum yok mu? Elbette var! LA İLAHE İLLALLAH IN ŞARTLARI 1)TAĞUTU REDDETMEK Dinde zorlama yoktur. Gerçekten hak, batıldan iyice ayrılmıştır. Tağut'u reddedip, Allah'a inanan kimse kopmak bilmeyen sağlam bir kulpa sarılmıştır. Ve Allah, Semi'dir, Alim'dir. 1 Kopmak bilmeyen sapasağlam kulptan kasıt la ilahe illallah dır. Yani Allah subhanehu ve teaka kişinin Müslüman olabilmesi ve tevhid kulpuna sarılması için tağutu reddetmeyi farz kılmıştır. Bunu yapmayan kişi tağutu reddetmemiş ve Müslüman olamamıştır. TAĞUT NEDİR? İbni Cerir Taberi şöyle dedi: "Bana göre taguta verilecek en doğru mana; Allah-u Teâlâ'ya karşı haddini aşan ve Allah-u Teâlâ'dan başka kendisine zorla veya gönüllü itaat edip bağlanılarak ibadet edilendir. Kendisine ibadet edilen bu varlık bir insan olabileceği gibi şeytan, put veya herhangi bir şey de olabilir." (Taberi Tefsiri) İmam Kurtubi şöyle dedi: "Tagut; kahin, şeytan ve sapıklıkta öncü olan kimselerdir." (Kurtubi Tefsiri c: 3 s: 282) 1 Bakara 256

4 Kurtubi bir başka yerde şöyle dedi: "Tagutu reddedin", demek; "şeytan, kahin, put ve bunlar gibi Allah-u Teâlâ'dan başka ibadet edilen ve sapıklığa çağıran her şeyi terkedin" demektir." (Kurtubi tefsiri c: 9 s: 10) İbni Kayyım şöyle dedi: "Tagut; kendisine ibadet edilme, bağlanılma ve itaat edilme konusunda haddini aşan kul demektir. İnsanların tagutu; Allah-u Teâlâ ve rasulünün kanunlarıyla hükmetmeyen, Allahu Teâlâ'dan başka kendisine muhakeme olunan, ibadet edilen ve Allah-u Teâlâ'nın emrine dayanmaksızın ve Allah-u Teâlâ'ya itaat etmeksizin zatı için tabi olunanlardır. İşte alemlerin tagutu bunlardır. Bunları düşünür ve insanların durumuna bakarsan, insanların çoğunun Allah-u Teâlâ'ya değil, tagutlara ibadet ettiğini, Allah-u Teâlâ ve rasulünün hükümlerine değil tagutların hükümlerine muhakeme olduğunu, Allah-u Teâlâ ve rasulüne değil, taguta itaat edip tabi olduklarını görürsün." (A lamu l Muvakkiin c: 1 s: 50) İmam Şankıtiy şöyle dedi: "Özet olarak; Allah-u Teâlâ'dan başka ibadet edilen her şey taguttur ve bu konuda en büyük payı şeytan alır. Allah-u Teâlâ'nın şu ayette buyurduğu gibi: "Ey Adem oğlu! Ben size, şeytana ibadet etmeyin diye bildirmedim mi?" (Yasin: 60) (Edva ul Beyan c:1 s: 228) İmam Abdurrahman el Batin şöyle dedi: "Tagut; Allah-u Teâlâ'dan başka ibadet edilenlerin, sapıklıkta öncü olanların, batıla çağıran ve onu iyi gösterenlerin hepsidir. Allah-u Teâlâ ve rasulüne zıd olan hükümlerle insanlar arasında hüküm verenler, kahin ve sihirbazlar, sapık ve yalan hikayeler uydurarak insanları mezarlara ibadet etmeye çağıran mezar bekçileri, hizmetçileri ve koruyucuları aynı şekilde birer taguttur. Bu tagutların aslı ve en büyüğü ise şeytandır. Şeytan en büyük taguttur. Allah-u Teâlâ daha iyi bilir." (Ed-Durerus Seniye c: 2 s: 103) Şeyh Muhammed Hamid el Fıkhi şöyle dedi: "Selef alimlerinin tagut hakkındaki sözlerinden şu anlaşılır:

5 Tagut; Allah-u Teâlâ'ya ibadet etmeyi, dinde ihlaslı olmayı, Allah-u Teâlâ ve rasulüne itaat etmeyi engelleyerek başka yönlere sevk edendir. Bu, cin ve insanlardan şeytanlar olabileceği gibi, ağaç, taş ve başka şeyler de olabilir. İslam şeriatine muhalif kanunlarla hükmetmek, insanın kan, mal ve ırzları konusunda hüküm vermek için konulan bütün kanunlar, Allah-u Teâlâ'nın şeriati olan hadleri kaldıran, faizin, zinanın ve içkinin haramlığını iptal eden bütün beşeri kanunlar tagut kavramına girerler. Zaten böyle kanunların her biri başlı başına birer taguttur. Aynı şekilde yazan kişinin niyeti ne olursa olsun, ister bilerek yazsın isterse bilmeden yazsın, haktan ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İn getirdiği şeriatten yüz çevirmek için yazılan her kitap da birer taguttur." (Fethül Mecid kitabında dipnot s: 282, Dar el Kutubil İlmiyye) Süleyman b. Sehman tagut hakkında şöyle dedi: "Tagut; - hüküm tagutu, - ibadet tagutu ve - itaat ve tabi olma tagutu olmak üzere üç türlüdür.." (Ed- Durerus Seniye c: 8 s: 272 mürtedin hükmü bölümü) 2 İşte bunlar tağut hakkında bazı alimlerin sözleri. Günümüzde Allah subhanehu ve tealanın hükümleriyle hüküm vermeyen bilakis bunun da ötesinde bizzat teşri koyan insanların tağutluğu daha bir net anlaşılmıştır. İşte bu yöneticileri reddetmek senin üzerine farzdır. Aksi halde Müslüman olamazsın! TAĞUTU REDDETMENİN KEYFİYYETİ Muhammed bin Abdulvehhab rahimehullah şöyle der: Tağutu inkar etmenin sıfatı; Allah tan başkasına ibadetin batıllığına itikad etmen, ondan başkasına ibadeti terk etmen, ondan başkasına ibadete buğz etmen, ondan başkasına ibadet edenleri tekfir etmen ve onlara düşmanlık etmendir. Ebu'l Hüseyn ibn Ahmed El-Askalani dedi ki (Hicri 377 de vefat etti): Bağdat mutezilesi, Basra mutezilesi ve bütün ehli kıble icma etmiştir ki kâfire kâfir demeyen kâfirdir. Çünkü küfürde şüphe edenin imanı yoktur. Çünkü küfrün ve imanın ne olduğunu bilmiyordur. Mutezile ve diğer kıble ehlinin hiçbirinin arasında kâfire kâfir demeyenin kâfir olduğunda ihtilaf yoktur. 2 Bu nakilleri Ziyaeddin el Kudsi nin el kufur bi t-tağuti ruknu t-tevhid tağutu reddetmek tevhidin gereğidir isimli kitabından yaptım.kitap hak yayınlarından çıktı.

6 İbn Teymiye rahimehullah, Vahdet-i Vücud akidesini taşıyanlardan söz ederken şöyle der: Putlara tapanların, putları bırakmaları durumunda, bu putları bıraktıkları ölçüde hakkı terk etmiş olacaklarını söyleyenler, Yahudi ve Hıristiyanlardan daha kâfirdirler. Onları tekfir etmeyenlerde Yahudi ve Hıristiyanlardan daha kâfirdir. Çünkü Yahudi ve Hıristiyanlar putlara tapanları tekfir ederler. İmam Buhari rahimehullah şöyle der: Yahudilerin, Hristiyanların ve Mecusilerin söylediklerine baktım, Cehmiyye den daha kâfir olanını görmedim. Onların küfürlerini bilmeyenler dışında, onları kâfir saymayanları cehaletleri sebebi ile mazur olanlardan saymam. Şeyh Abdurrahman ibn Hasan dedi ki; İşte bu, bu adamın halini ortaya koymaktadır. Eğer o Lailaheillallah ın manasını anlasa şunu bilirdi ; Allah tan başkasına ibadet eden kişinin küfründe şüphe eden ve tereddüt eden kişi tağutu inkar etmemiştir. 3 AÇIKLAMA İşte bu tağutu reddetme meselesi la ilahe illallah ın şartlarından bir şarttır. Peki bana Allah için söyler misin,bu toplum tağutu reddetmiş bir toplum mu? Yoksa onlara oy vermek suretiyle onları bizzat kanun yapma makamına getiren,onların mahkemelerine giden,onlara askerlik yapan bir toplum mu? Allah için söyle daha tağutu reddetmeyen bununla da kalmayıp onu destekleyen bir toplum nasıl Müslüman olur? Eğer bu toplum bütün bu amelleri işlemesine rağmen Müslümansa kafir kim? La ilahe illallah ın şartlarına devam edelim. 2) DİL İLE SÖYLEMEK Bütün ümmet, konuşmaya muktedir olan bir adamın, bu kelimeyi nutuk etmediği takdirde kâfir olacağında icma etmişlerdir. Çünkü bütün kelime-i tevhid hadislerinde Kim söylerse, kim telafuz ederse vb. ağızla söylemeye işaret eden lafızlar kullanılmıştır. 4 3)İLİM Bil ki Allah tan başka ilah yoktur. 5 3 Ebu Ubeyde,Tağut 4 Ebu Hanzala, Akaid dersleri 5 Muhammed 19

7 İşte bu şart çok önemli. Dikkat et! Allah subhanehu ve teala Alla tan başka ilah yoktur dan önce bil ki dedi. Bu toplum bu kelimeyi söylerken ilim üzere mi söylüyorlar yoksa kulaktan duyma olarak mı söylüyorlar? 4)YAKİN Müminler o kimselerdir ki Allah a ve Resulüne iman ederler sonra da şüpheye düşmezler 6 5)İHLAS Onlar ancak Allah a dini has kılarak (ihlasla) ibadet etmekle emrolunmuşlardır. 7 6)AMEL İman kalb ile itikad,organlarla amel,dil ile ikrardır. 7)BU KELİME ÜZERE ÖLMEK Ey iman edenler, Allah tan hakkıyla korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. 8 8)SIDK Andolsun ki, biz onlardan öncekilerini de imtihan ettik. Allah elbette (iman yönüyle) doğru olanları da bilir, yalancıları da bilir. 9 9)SEVGİ İnsanlar içinde Allah tan başkasını (Allah a) eş tutan kimseler vardır. Onlar onları Allah ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah a olan sevgisi ise çok daha fazladır ) INKIYAD (teslim olmak) Kim amelinde ihlas sahibi olarak kendini samimiyetle Allah a teslim ederse, muhakkak ki o, en sağlam kulpa (La ilahe illallah a) yapışmıştır. Bütün işlerin sonu Allah a dayanır Hucurat 15 7 Beyyine 5 8 Ali imran Ankebut 3 10 Bakara Lokman 22

8 İşte bunlar la ilahe illallah ın şartlarıdır. Ben elbetteki kişi bunların hepsini delilleriyle ezberlesin yoksa Müslüman olamaz demiyorum. Bunları taklid yoluyla da yapsa yine Müslüman olur. Yeter ki tağutu tekfir etsin ve şirk ve küfür işlemesin. Fakat bunları delilleriyle ezberlerse elbette bu daha hayırlı olur. TEKFİR KİMLER ÜZERİNDE UYGULANIR? Tekfir islam akdi sabit olan insanlar üzerinde uygulanır. Eğer islam akdi sabit olan bir kişi küfür ameli işlerse ona bakılır,eğer tekfirin engelleri ortadan kalmış ve şartları yerine gelmişse tekfir edilir. İslam akdi ise yukarı da saydığım şartları yerine getiren ve onu bozan unsurlardan kaçınan kimse için sabit olur. Bu toplumun ise islam akdi sabit olmadığı için tekfirin engelleri ve şartları diye bir şey söz konusu olamaz. SONUÇ Allah sana hidayet etsin. İşte bu benim Türkiye toplumuna asli kafir dememin sebebidir. Risaledeki bütün doğrular Allah subhanehu ve tealadan bütün yanlışlar ise nefsimden ve şeytandandır. Velhamdulillahi-rabbil-alemin

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF Hamd Allah subhanehu ve tealayadır. Salat ve selam ise O nun Rasulünedir. Bundan sonra: Allah sana hidayet etsin. Bil ki şirk koşmak günahların en büyüğüdür ve bütün amelleri

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

MUHAMMED BAKIR EL-MECLİSÎ NİN VE BAZI ŞİÎ ÂLİMLERİN HZ. AİŞE HAKKINDAKİ BAZI SÖZLERİ

MUHAMMED BAKIR EL-MECLİSÎ NİN VE BAZI ŞİÎ ÂLİMLERİN HZ. AİŞE HAKKINDAKİ BAZI SÖZLERİ MUHAMMED BAKIR EL-MECLİSÎ NİN VE BAZI ŞİÎ ÂLİMLERİN HZ. AİŞE HAKKINDAKİ BAZI SÖZLERİ BU KISA VESİKALAR BUNDAN BİR KAÇ GÜN ÖNCE, ŞİA NIN RASULULLAH IN ASHABINI ÖZELİKLE EBU BEKR VE ÖMERİ, SONRA OSMAN I

Detaylı

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ حكمة ريم م ا ير ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 حكمة ريم م ا ير» باللغة ال ية «مد صالح

Detaylı

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum yıldönümünü türkü-şarkı söylemeden ve haramlar işlemeden kutlamanın hükmü

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum yıldönümünü türkü-şarkı söylemeden ve haramlar işlemeden kutlamanın hükmü Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum yıldönümünü türkü-şarkı söylemeden ve haramlar işlemeden kutlamanın hükmü [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik

Detaylı

EFENDİ BABASI BÜTÜN MÜRİDLERİNDEN HABERDAR İMİŞ!

EFENDİ BABASI BÜTÜN MÜRİDLERİNDEN HABERDAR İMİŞ! KİM BU ZINDIK! Hamd Allah ındır. O na hamd eder ondan yardım ve mağfiret dileriz nefislerimizin şerrinden amellerimizin kötülüklerinden ona sığınırız. Allah ın yol göstericilik ettiğini hiç kimse saptıramaz.

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

MEKKE-İ MÜKERREME MEKKE-İ MÜKERREME'NİN BİR KÜFÜR BELDESİ OLUP OLMADIĞI HAKKINDA. Müellif: Şeyh Hamad İbni Atik en-necdi (H1227-H1301)

MEKKE-İ MÜKERREME MEKKE-İ MÜKERREME'NİN BİR KÜFÜR BELDESİ OLUP OLMADIĞI HAKKINDA. Müellif: Şeyh Hamad İbni Atik en-necdi (H1227-H1301) MEKKE-İ MÜKERREME'NİN BİR KÜFÜR BELDESİ OLUP OLMADIĞI HAKKINDA Müellif: Şeyh Hamad İbni Atik en-necdi (H1227-H1301) Mecmuatü'r-Resail ve'l-mesaili'n-necdiyye, 1/742-746 www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرحمن

Detaylı

الرسالة المفيدة. Ey iman edenler! Allah tan, O na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin (Âl-i İmrân, 3/102)

الرسالة المفيدة. Ey iman edenler! Allah tan, O na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin (Âl-i İmrân, 3/102) 3 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd, ancak Allah içindir. O na hamdeder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, kötü amellerimizden O na sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse

Detaylı

1

1 RABLERİ HAKKINDA TARTIŞAN İKİ DÜŞMAN 1 Biz Kimiz? Suçumuz Ne? Ebu Muhammed el-makdisî Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah a özgüdür. Salat selam Allah ın elçisi Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) e,

Detaylı

Altın takmanın erkeklere haram kılınmasındaki hikmet nedir?

Altın takmanın erkeklere haram kılınmasındaki hikmet nedir? Altın takmanın erkeklere haram kılınmasındaki hikmet nedir? ما ا كمة ريم لبس ا هب الرجال ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 200-43 ما ا

Detaylı

İBADET Manası, Nitelikleri ve Kabul Şartları

İBADET Manası, Nitelikleri ve Kabul Şartları İBADET Manası, Nitelikleri ve Kabul Şartları Şeyh Ebu Muhammed Asım el-makdisî İbadetin Manası İbadet kelimesinin sözlük anlamı; Boyun eğmek, itaat göstermek, mütevazi olmak, kendini küçük görmektir. Uysal,

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

KÂFİRLERİN BAYRAMLARINA KATILMANIN HÜKMÜ

KÂFİRLERİN BAYRAMLARINA KATILMANIN HÜKMÜ KÂFİRLERİN BAYRAMLARINA KATILMANIN HÜKMÜ حكم مشا ة لكفا يف عيا هم ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 009-43 حكم مشا ة لكفا يف عيا هم» باللغة

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Kitabın Adı Mühim Akide ve Fıkhi Sorulara Cevaplar Fetvalar. Kitabın Yazarı Ebu Ubeyde. Kapak/Tashih/Mizanpaj www.islamdaveti.com. Baskı Yeri İstanbul

Kitabın Adı Mühim Akide ve Fıkhi Sorulara Cevaplar Fetvalar. Kitabın Yazarı Ebu Ubeyde. Kapak/Tashih/Mizanpaj www.islamdaveti.com. Baskı Yeri İstanbul e Kitabın Adı Mühim Akide ve Fıkhi Sorulara Cevaplar Fetvalar Kitabın Yazarı Ebu Ubeyde Kapak/Tashih/Mizanpaj www.islamdaveti.com Baskı Yeri İstanbul Baskı Tarihi Rebiulahir, 1435 www.islamdaveti.com www.islamdaveti.org

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

Şirk İşleyen Bir İnsanın Müslüman Olması İmkansızdır

Şirk İşleyen Bir İnsanın Müslüman Olması İmkansızdır بسم االله الرحمن الرحيم Şirk İşleyen Bir İnsanın Müslüman Olması İmkansızdır Kur'ân ve Sünnet'ten Özetli Deliller Ebu Hamza El Afghani İçindekiler: İçindekiler:... 2 Selef ve Ehli Sünnet ve'l Cemaat'in

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Yani küfredenler ister Ehli Kitaptan olmuş olsunlar ister müşriklerden; kendilerine beyyine gelene kadar küfürlerinden ayrılamazlardı.

Yani küfredenler ister Ehli Kitaptan olmuş olsunlar ister müşriklerden; kendilerine beyyine gelene kadar küfürlerinden ayrılamazlardı. Allahü Teala (c.c.) şöyle buyuruyor; [1] Yani küfredenler ister Ehli Kitaptan olmuş olsunlar ister müşriklerden; kendilerine beyyine gelene kadar küfürlerinden ayrılamazlardı. Bu ayette beyan edilen ve

Detaylı

1 Taberî, Camiu l Beyan, 10/ Taberî, Camiu l Beyan, 10/399.

1 Taberî, Camiu l Beyan, 10/ Taberî, Camiu l Beyan, 10/399. İslam a Göre Dost ve Düşman Alaaddin PALEVÎ Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o da onlardan olur.

Detaylı

La İlahe İllallah Alaaddin Palevi

La İlahe İllallah Alaaddin Palevi La İlahe İllallah Alaaddin Palevi Hiç şüphesiz insanoğlunun ilk yaratılıdığı günden bugüne kadar Allahu Tealâ nın vahyettiği en muazzam ve en mükemmel kelime tevhid kelimesi La İlahe İllallah tır. La İlahe

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Abdest Alırken Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Katındaki Makamı ile Dua Etmek لاعء أثناء الوضوء ب ا ه ليب ص االله عليه وسلم ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ

Detaylı

Şeyh İshak'ın Tağut Risalesi

Şeyh İshak'ın Tağut Risalesi 1 www.islamdaveti.com ŞEYH İSHAK İBN ABDURRAHMAN ALİ ŞEYH TAĞUT RİSALESİ 2 Tağutu Tekfirin Hükmü بسم االله الرحمن الرحيم Şeyh İshak ibn Abdurrahman Ali Şeyh Akide meseleleri hakkında faydalı yönler yazısında

Detaylı

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- nurdan mı yaratılmıştır? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- nurdan mı yaratılmıştır? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- nurdan mı yaratılmıştır? ] تريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432 هل خلق جگيب صىل

Detaylı

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 الصيام برؤ ة واحدة» اللغة الرت ية «بن صالح

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

وجوب معرفة العقيدة الا سلامية

وجوب معرفة العقيدة الا سلامية İSLÂM AKÎDESİNİ ÖĞRENMENİN GEREKLİLİĞİ وجوب معرفة العقيدة الا سلامية ] تر [ Türkçe Turkish Salih b. Fevzân el-fevzân Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 200-43 وجوب معرفة العقيدة الا سلامية»

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

PEYGAMBERLERE ÎMÂNIN HAKİKATİ. Hâfız el-hakemî

PEYGAMBERLERE ÎMÂNIN HAKİKATİ. Hâfız el-hakemî PEYGAMBERLERE ÎMÂNIN HAKİKATİ حقيقة الا يمان بالانبياء والمرسلين ] اللغة التركية [ ] Turkish [ Language Hâfız el-hakemî حافظ الحكمي رحمه االله Terceme edenler : Muhammed Şahin ترجمه: محمد بن مسلم شاهين

Detaylı

MASLAHAT KAVRAMI Aladdin Palevi

MASLAHAT KAVRAMI Aladdin Palevi MASLAHAT KAVRAMI Aladdin Palevi Maslahat kelimesi salaha fiilinden bir masdar olup lugatte menfaat ve iyiliğe vasıta olan her şey demektir. Istılahta ise genel olarak menfaatin temini, mefsedetin ise def

Detaylı

TAĞUTLARA VE MÜŞRİKLERE DÜŞMANLIK EBU SEYF

TAĞUTLARA VE MÜŞRİKLERE DÜŞMANLIK EBU SEYF TAĞUTLARA VE MÜŞRİKLERE DÜŞMANLIK EBU SEYF GİRİŞ Hamd Allah subhanehu ve tealayadır. Salat ve selam ise O nun Rasulü nedir. Bundan sonra: Bil ki;müşrikleri tekfir etmek,onlara düşmanlık beslemek,onlara

Detaylı

İSLAM DA RESMİN HÜKMÜ... 2 Müsavvir (Şekillendiren) Allah tır... 2 Kur an-ı Kerim de Heykel, Put Ve Resimlerin Hükmü... 2 Resim Konusunda Varid Olan

İSLAM DA RESMİN HÜKMÜ... 2 Müsavvir (Şekillendiren) Allah tır... 2 Kur an-ı Kerim de Heykel, Put Ve Resimlerin Hükmü... 2 Resim Konusunda Varid Olan İSLAM DA RESMİN HÜKMÜ... 2 Müsavvir (Şekillendiren) Allah tır... 2 Kur an-ı Kerim de Heykel, Put Ve Resimlerin Hükmü... 2 Resim Konusunda Varid Olan Hadisler... 2 İstisna Edilen Resimler... 4 Fotoğraf

Detaylı

Ö zürsüz oruç tutmayan kimseye kaza gerekir mi? Muhammed b. Salih el-useymîn

Ö zürsüz oruç tutmayan kimseye kaza gerekir mi? Muhammed b. Salih el-useymîn Ö zürsüz oruç tutmayan kimseye kaza gerekir mi? [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 هل ىلع تارك الصيام نو غري عذر قضاء «باللغة

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

ŞEHADET Dile Getirilen Şahitlik Yayın No: 19 GENEL DAĞITIM

ŞEHADET Dile Getirilen Şahitlik Yayın No: 19 GENEL DAĞITIM ŞEHADET Dile Getirilen Şahitlik Yayın No: 19 Kitabın Adı: Şüphelerin Giderilmesi Yazarı: Ebu Muhammed el-makdisî Tercüme:davetvecihad.com Teknik Hazırlık: Ayfer Berden Son Okuma: Serdar Giray Kapak Tasarım:

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

KEŞKE (ŞAYET/EĞER) KELİMESİNİ KULLANMANIN HÜKMÜ

KEŞKE (ŞAYET/EĞER) KELİMESİNİ KULLANMANIN HÜKMÜ ب[ KEŞKE (ŞAYET/EĞER) KELİMESİNİ KULLANMANIN HÜKMÜ [ Türkçe ] حكم استعمال كلمة ) لو ( اللغة التركية [ Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye لشيخ الا سلام ابن تيمية Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? ] تريك Turkish [ Türkçe Abdulkerim el-hudayr Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 هل لرسو صىل الله عليه

Detaylı

Annesi kâfir olan biri

Annesi kâfir olan biri Annesi kâfir olan biri أمه كفرة وت ره ليته ونقاب زوجته وتر د مطلق لرصف بابنه! ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse

Detaylı

TAĞUT DESTEKÇİLERİ. Abdulkadir Bin Abdulaziz. Davet Serisi İ kinci Adım 4. Kitap

TAĞUT DESTEKÇİLERİ.  Abdulkadir Bin Abdulaziz. Davet Serisi İ kinci Adım 4. Kitap TAĞUT VE DESTEKÇİLERİ Abdulkadir Bin Abdulaziz www.davetvecihad.com Davet Serisi İ kinci Adım 4. Kitap İrtibat Adreslerimiz davetvecihad@gawab.com davetvecihad@maktoob.com elhadid@gawab.com ággggggggggggî

Detaylı

Arefe günü ile ilgili meseleler ve hükümleri مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة. Bir Grup Âlim

Arefe günü ile ilgili meseleler ve hükümleri مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة. Bir Grup Âlim Arefe günü ile ilgili meseleler ve hükümleri مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة ] تر [ Türkçe Turkish Bir Grup Âlim Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة» باللغة

Detaylı

ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432

Detaylı

Mekke-i Mükerreme'nin bir Küfür Beldesi Olup Olmadığı Hususunda Bir Münazara

Mekke-i Mükerreme'nin bir Küfür Beldesi Olup Olmadığı Hususunda Bir Münazara Mekke-i Mükerreme'nin bir Küfür Beldesi Olup Olmadığı Hususunda Bir Münazara Şeyh Hamad İbni Atik en-necdi (1227H-1301H) Mecmuat'ur Resail ve'l Mesail'in Necdiyye, 1/742-746 www.at-tawhid.org 1 بسم هللا

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Bid'at münasebetlerde verilen ödüllerin hükmü

Bid'at münasebetlerde verilen ödüllerin hükmü Bid'at münasebetlerde verilen ödüllerin hükmü [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2014-1436 حكم جوائز املسابقات يف املناسبات ابلدعية «باللغة

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR V İLH 403 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

MÜSLÜMANLAR İÇİN. Muhammed Salih el-muneccid. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil

MÜSLÜMANLAR İÇİN. Muhammed Salih el-muneccid. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil MÜSLÜMANLAR İÇİN PEYGAMBER -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM-'İN DOĞUM GÜNÜNÜN ÖNEMİ انية سا ل عن يوم و ا أهميته لمسلم ج وما ] تر Turkish [ Türkçe ن Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik

Detaylı

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Şeyh'ul İslam Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah), Mecmu a et-tevhid, 19-20 www.at-tawhid.org 1 Allah şöyle buyurmaktadır: {ال ح م د ل ل ه ر ب ال ع ال م ين

Detaylı

Eşhedü en lâ iâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.

Eşhedü en lâ iâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri ve bi'l-kaderi hayrihî ve şerrihi mine'llâhi teâlâ ve'l-ba'sü ba'de'l mevti hakk Eşhedü en lâ iâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden

Detaylı

HAKiKAT VE VEHM ARASINDA MÜSLÜMAN HALKLAR

HAKiKAT VE VEHM ARASINDA MÜSLÜMAN HALKLAR HAKiKAT VE VEHM ARASINDA MÜSLÜMAN HALKLAR EBU KATADE YE REDDiYE Ebu Davud Abdulvedud Önsöz بسم الله الرحمن الرحيم Bu yazı Ebu Katade el-filistini nin ses kaydına bir cevabımdır. Bu cevap, benim ve günümüzdeki

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

ح م تهني ة غ ملسلم ف مناسبات غ دينية. şeyh Muhammed Salih el-muneccid

ح م تهني ة غ ملسلم ف مناسبات غ دينية. şeyh Muhammed Salih el-muneccid Dînî olmayan münâsebetlerde gayr-i müslimleri kutlamanın hükmü ح م تهني ة غ ملسلم ف مناسبات غ دينية ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

HALKLARIN HÜKMÜ Ebu Ubeyde

HALKLARIN HÜKMÜ Ebu Ubeyde www.islamdaveti.com HALKLARIN HÜKMÜ Ebu Ubeyde 1 Halkların Hükmü İyi bil ki ey kardeşim, bir kişinin İslamına ancak müşriklerden ayrıldığı, ayırıcı bir vasıf ile hükmedilebilir. Bu vasıf müşriklerin dinine

Detaylı

Hakikat ve Vehm Arasında "Müslüman Halklar" Ebu Katade'ye Reddiye Ebu Davud Abdulvedud

Hakikat ve Vehm Arasında Müslüman Halklar Ebu Katade'ye Reddiye Ebu Davud Abdulvedud www.islamdaveti.com Hakikat ve Vehm Arasında "Müslüman Halklar" Ebu Katade'ye Reddiye Ebu Davud Abdulvedud 1 Hakikat ve Vehm Arasında Müslüman Halklar Önsöz Bu yazı Ebu Katade el-filistini nin ses kaydına

Detaylı

ALLAH'IN KANUNLARINI UYGULAMANIN HÜKMÜ:

ALLAH'IN KANUNLARINI UYGULAMANIN HÜKMÜ: ALLAH'IN KANUNLARINI UYGULAMANIN HÜKMÜ: A - HÜKÜM KİMİN VE MUHAKEME OLMA KİME? İslâm'ın nazarında yeryüzünde ve gökte haki-miyet sultası Allah'tan başka hiç kimsenin değildir. Ve bu hakimiyette başka hiç

Detaylı

TEKFİR RİSALESİ EBU SEYF

TEKFİR RİSALESİ EBU SEYF TEKFİR RİSALESİ EBU SEYF Hamd Allah subhanehu ve tealayadır. Salat ve selam ise O'nun Rasulü'nedir. Bundan sonra: Allah sana hidayet etsin. Bil ki insanlar ya müslümandır ya da kafirdir. Bunun ortası yoktur.

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. (Al-i Imran suresi, 85) Icindekiler - Bu dine neden Islam

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz.

Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. 122.EY İSRAİLOĞULLARI! Size lütfettiğim o nimetleri hatırlayın (bir zamanlar) sizin diğer

Detaylı

بسم االله الرحمن الرحیم

بسم االله الرحمن الرحیم بسم االله الرحمن الرحیم Şehadet Yayınları Cep Kitapları Serisi: 3 Hâkimiyet Allah'ındır Muhtasar Ebu Basir et-tartusî İstekleriniz İçin 0 507 332 1002 Giriş Hamd, ezelden ebede dek yalnızca Allah a özgüdür.

Detaylı

Şeyhulislâm Müceddid İmâm Muhammed b. Abdilvehhâb a Lâ ilâhe illallah ın anlamı soruldu.

Şeyhulislâm Müceddid İmâm Muhammed b. Abdilvehhâb a Lâ ilâhe illallah ın anlamı soruldu. Şeyhulislâm Müceddid İmâm Muhammed b. Abdilvehhâb a Lâ ilâhe illallah ın anlamı soruldu. Şeyh rahimehullah şu sözlerle cevap verdi: Yüce Allah sana rahmet etsin, bil ki; bu kelime, küfür ile İslâm arasında

Detaylı

Muhammed Bin Abdulvehhab'ın Akidesi

Muhammed Bin Abdulvehhab'ın Akidesi Muhammed Bin Abdulvehhab'ın Akidesi 1 www.islamdaveti.com MUHAMMED BİN ABDULVEHHAB'IN AKİDESİ Mütercim: Ebu Ubeyde 2 Muhammed Bin Abdulvehhab'ın Akidesi Rabbim Allah ı ve yanımda hazır bulunan melekleri

Detaylı

MEVLİD KANDİLİNİ KUTLAMAK CAİZ MİDİR?

MEVLİD KANDİLİNİ KUTLAMAK CAİZ MİDİR? MEVLİD KANDİLİNİ KUTLAMAK CAİZ MİDİR? ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 MEKTEBE SELEFİYYE KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 MEVLİD KANDİLİNİ KUTLAMAK CAİZ MİDİR? ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ

Detaylı

HAKİMİYET ALLAH INDIR

HAKİMİYET ALLAH INDIR HAKİMİYET ALLAH INDIR Alaaddin Palevî Hakimiyet kavramı hekeme fiilinden gelen masdar ı sunaidir. Egemenlik, yasama ve kanun çıkarma gibi manalara gelir. Son 20 ve 21. yüzyılda, İslam ümmetinin zihinlerinde

Detaylı

TAĞUTU REDDİN KEYFİYETİ

TAĞUTU REDDİN KEYFİYETİ www.islamdaveti.com TAĞUTU REDDİN KEYFİYETİ Ebu Ubeyde Tağut nedir? Reddinin keyfiyeti nedir? Onu tekfir etmenin gerekliliği nedir? 1 Tağutu Reddin Keyfiyeti Hamd âlemlerin rabbi Allah a mahsustur. Selam

Detaylı

Büyük Şirkte CEHALET. İsmail Haliloğlu

Büyük Şirkte CEHALET. İsmail Haliloğlu nakilyayinlari.com Büyük Şirkte CEHALET İsmail Haliloğlu Büyük Şirkte Cehalet İsmail Haliloğlu 1435 / 2014 istanbul Kapak ve Yayına Hazırlık: Yayınevi & Dağıtım: İletişim: NAKİL Yayınları NAKİL Yayınları

Detaylı

# א ذ و ه و و ه א ن, - א ه! " א א $ % ت א' )! " و א % رو +! " א.. ن % + % و ي د א1, ! " و 2 4 " א... " % ) ر و ه 6 $ א " ن % + % و כ +.

# א ذ و ه و و ه א ن, - א ه!  א א $ % ت א' )!  و א % رو +!  א.. ن % + % و ي د א1, !  و 2 4  א...  % ) ر و ه 6 $ א  ن % + % و כ +. # א ذ ه و و ه و א ن ه א א א א ت و א ور و ن א א د ي و א... و ن א ه و ر כ و ه HÜKÜM İSTEME İBÂDETİ VE BU İBÂDETİ ALLÂH TAN BAŞKASINA YAPANLARIN HÜKMÜ MUKADDİME: Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd,

Detaylı

İBN TEYMİYYE'NİN MARDİN FETVASI NIN YORUMU

İBN TEYMİYYE'NİN MARDİN FETVASI NIN YORUMU www.islamdaveti.com İBN TEYMİYYE'NİN MARDİN FETVASI NIN YORUMU Ebu Batın Mütercim: Ebu Ubeyde 1 İbn Teymiyye'nin Mardin Fetvası nın Yorumu İbn Teymiye nin büyük fetavasında şu fetvası sabit oldu; Şeyh

Detaylı

EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın

EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın Ey iman edenler! Allah'ın emrine uygun yaşayın, O'na (yakın olmaya) vesile/imkan arayın. O'nun yolunda (malınızla, canınızla) cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA SADECE SIKINTIDA DEĞİL HER ZAMAN DUA (Resulüm!) De ki: Dua (ve ibadeti)niz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkarcılar!) Siz ise, (Allah ve Resulü nün bildirdiklerini) yalanladınız, bu yüzden

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid LÂ İLÂHE İLLALLAH'IN ŞARTLARI [ Türkçe ] شروط لا إله إلا االله [باللغة التركية [ Muhammed Salih el-muneccid محمد بن صالح المنجد Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden : Ümmü

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN الا يمان باالله تعا ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 الا يمان باالله تعا» باللغة ال ية «بن مسلم شاه مد مراجعة: أم نبيل 2009-1430 2 Allah Teâlâ'ya

Detaylı

ŞEYTANIN MUTASAVVIFLARA VAHYİ

ŞEYTANIN MUTASAVVIFLARA VAHYİ ŞEYTANIN MUTASAVVIFLARA VAHYİ www.tavhid.org 1 بسم هللا الرحمن الرحيم Tasavvufçulara gelen ilhamların çoğu şeytanın vahiyleridir. Velev ki Rahmani ilham bile olsa ilham ve rüya şeriatte bir delil değildir.

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

İbn Teymiyye nin Bir Sözü Üzerine Değerlendirme

İbn Teymiyye nin Bir Sözü Üzerine Değerlendirme www.islamdaveti.com İbn Teymiyye nin Bir Sözü Üzerine Değerlendirme Ebu Batın Mütercim: Ebu Ubeyde 1 İbn Teymiyye nin Bir Sözü Üzerine Değerlendirme İbn Teymiyye Ne Kastetti? Şeyh Ebu Batın'a, İbn Teymiyye

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

2010 yılının son ayına girdiğimiz bu aylarda hıristiyan olan batı toplumunda olduğu gibi

2010 yılının son ayına girdiğimiz bu aylarda hıristiyan olan batı toplumunda olduğu gibi Kuşun biri, her gün kilisenin çanına konar ve oraya pislermiş. Gel zaman git zaman derken her gün kuşun pisliğini temizlemekten bıkan papaz, bir gün aklına bir fikir gelir uygulamaya karar verir. Sabah

Detaylı

SÜNNETE GÖRE HAREKET ETMEK VACİP, ONU İNKAR KÜFÜRDÜR!

SÜNNETE GÖRE HAREKET ETMEK VACİP, ONU İNKAR KÜFÜRDÜR! SÜNNETE GÖRE HAREKET ETMEK VACİP, ONU İNKAR KÜFÜRDÜR! Yazan: ABDULAZİZ İBN BÂZ Hamd yalnız ALLAH a mahsustur. İyi bir sonuç onun emirlerini yerine getirip, yasaklarından sakınanlarındır. Salat ve selam

Detaylı

DİYOBENDİYE FIRKASI طاي فة دليو ندية

DİYOBENDİYE FIRKASI طاي فة دليو ندية DİYOBENDİYE FIRKASI طاي فة دليو ندية ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رمجة: موقع الا سلام سو ال وجواب تنسيق:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan İÇİNDEKİLER Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan Teveffi Kelimesi Ve Resulüllah ın Açıklaması İmam Buhari Ve Teveffi

Detaylı

LÂ İLÂHE İLL'ALLÂH. Salih b. Fevzan.

LÂ İLÂHE İLL'ALLÂH. Salih b. Fevzan. LÂ İLÂHE İLL'ALLÂH Salih b. Fevzan www.salaf.de Manası ve Gereği La ilahe illallah ın manası : Tek ilah tan başka kulluk edilecek başka bir ilah yoktur. O tek olan ilah da, şeriki olmayan yüce Allah tır.

Detaylı

Question. Muhammed b. el-hasan el-saffar, müfevvizenin temsilcilerinden miydi?

Question. Muhammed b. el-hasan el-saffar, müfevvizenin temsilcilerinden miydi? Question Muhammed b. el-hasan el-saffar, müfevvizenin temsilcilerinden miydi? Answer: Muhammed b. el-hasan el-saffar ın gulat ve müfevvize olmadığını birkaç delil ve karineye dayanarak söyleyebiliriz:

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

Salih b. Fevzân el-fevzân

Salih b. Fevzân el-fevzân DÎNDE BİLGİ SAHİBİ OLMANIN FAZÎLETİ [ Türkçe ] فضل التفقه في الدين [باللغة التركية [ Salih b. Fevzân el-fevzân صالح بن فوزان الفوزان Terceme: Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden: Ümmü

Detaylı

"Deki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Ki Allah'da sizi sevsin." (Âli İmran, 31)

Deki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Ki Allah'da sizi sevsin. (Âli İmran, 31) "Deki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Ki Allah'da sizi sevsin." (Âli İmran, 31) İslâm dünyasında bazı uydurma sözler olması gerçeğinden hareketle ve bu gerçeğin istismarıyla birlikte bir hadis

Detaylı

تلقني أصول العقيدة العامة

تلقني أصول العقيدة العامة تلقني أصول العقيدة العامة SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ Muellif: Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Soru 1: Rabbin kimdir? 1 Cevap 1: Rabbim Allahtır!

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı