MEVZUAT İNCELEMESİ TÜRKİYE ÜLKE RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEVZUAT İNCELEMESİ TÜRKİYE ÜLKE RAPORU"

Transkript

1 MEVZUAT İNCELEMESİ TÜRKİYE ÜLKE RAPORU Opioid ilaçların erişilebilirliğini ve bulunabilirliğini artırmaya yönelik mevzuat önerileri Eylül 2013 Marjolein Vranken (LLM, PharmD), Aukje Mantel-Teeuwisse (PhD, PharmD), Prof. Marie-Hélène Schutjens (PhD, LLM) Utrecht Eczacılık Enstitüsü, Farmakoepidemiyoloji ve Klinik Farmakoloji Bölümü, Utrecht Üniversitesi, Utrecht, Hollanda Bu sonuçların elde edilmesini sağlayan araştırma, Avrupa'da opioid ilaç tedavisine erişimi iyileştirme genel amacı ile no'lu izin anlaşması kapsamında Avrupa Topluluğu Yedinci Çerçeve Programından [FP7/ ] finansman almıştır.

2 Yayın Tarihi: Eylül 2013 Bu raporda, kontrollü maddelerle ilgili ulusal mevzuata ilişkin olarak Mart Şubat 2013 döneminde toplanan harici inceleme sonuçları sunulmaktadır. Şubat 2013'ten sonra uygulamaya alınan mevzuat değişiklikleri göz önünde bulundurulmamıştır. Yalnızca ulusal dilde mevcut olan seçilen mevzuat İngilizceye tercüme edilmiştir. Nihai raporlar İngilizce olarak yazılmıştır ve ulusal dile tercüme edilmiştir. Tercümeler profesyonel bir tercüme firması tarafından yapılmıştır (NOVA Language Services, Barselona, İspanya). Tercümelerin doğru ve tutarlı olmasını sağlamak için en yüksek düzeyde özen gösterildiği halde, belirli hukuki terimlerin ve dilin tercümesinde farklılıklar ve tutarsızlıklar olabilir. i

3 İçindekiler İcra özeti 1 1. ATOME projesi 2 2. Rapor: Hitap edilen kitle 4 3. Bu raporun çıkarımları 4 4. Yöntemler 5 5. Genel öneriler 9 6. Türkiye mevzuat incelemesi sonuçları İncelenen mevzuat 6.2 Reçeteleme 6.3 Sunum 6.4 Kullanım 6.5 Ticaret ve dağıtım 6.6 Üretim 6.7 Cezalar 6.8 Dil 6.9 Diğer ATOME Türkiye ülke ekibi geribildirimi Tartışma Sonuçlar Teşekkür 51 Ek 1 52 Ek 2 53 ii

4 İcra özeti Avrupa'da Opioid İlaçlara Erişim (ATOME) projesi, Türkiye dahil olmak üzere on iki Avrupa ülkesinde opioid ilaçların erişilebilirliğini ve bulunabilirliğini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu genel amaç, opoid maddelerin ve ilaçların düzenlenmesinde uygulanan ulusal mevzuatın incelenerek bunlara erişimin önündeki engellerin belirlenmesi ve iyileştirmeye yönelik önerilerin yapılması da dahil olmak üzere bir dizi ikincil amaçlarla uygulanacaktır. ATOME ulusal mevzuat incelemesinde iki adımlı bir yöntem kullanılmıştır: Ulusal mevzuatın hızlı taranması (1. adım) ardından ulusal mevzuatın daha kapsamlı bir incelemesi yapılmıştır (2. adım). Hızlı mevzuat taraması sırasında elde edilen mevzuat, dokuz farklı engel kategorisine odaklanmak suretiyle literatüre dayalı bir şablon kullanılarak güncellenmiş ve incelenmiştir. Üç inceleyici tarafından ilgili hükümler seçilmiş ve ardından şablondan yararlanılarak bağımsız şekilde incelenmiştir. İnceleyiciler arasında potansiyel engellerin belirlenmesine ilişkin olarak görülen anlaşmazlıklar, fikir birliğine ulaşılana kadar tartışılmıştır. İncelenen Türk mevzuatı, opioid ilaçlara erişime ilişkin çeşitli potansiyel engeller içermektedir. Potansiyel engeller en çok şu kategorilerde belirlenmiştir: Reçeteleme, Sunum ve dil. Belirlenen diğer potansiyel engeller, temel olarak şu kategorilere dahil edilebilir: Ticaret ve dağıtım, üretim, cezalar ve opioid ilaçların kullanımı. Sağlık açısından elde edilen sonuçların optimize edilmesine odaklanan kurumsal bir çerçeve elde edebilmek ve aynı zamanda istismar ve kötüye kullanımı önlemek için, sağlık uzmanlarına danışılarak Türk mevzuatında belirlenen hükümlerin revize edilmesini öneririz. 1

5 Avusturya* Danimarka Fransa Norveç İsveç İngiltere Almanya Hollanda Belçika Portekiz İrlanda Lüksemburg İspanya Çek Cumhuriyeti Polonya Slovenya Malta Finlandiya Estonya Bulgaristan Slovakya Macaristan Litvanya İtalya Sırbistan (2004) Kıbrıs Hırvatistan Romanya Letonya Yunanistan Türkiye mg/kişi ATOME Türkiye ulusal mevzuatı incelemesi 1. ATOME projesi Aralık 2009'da başlayan Avrupa'da Opioid İlaçlara Erişim (ATOME) projesi, Avrupa Komisyonu nun 7. Çerçeve Programından finansman almaktadır. ATOME projesinin genel amacı, on iki Avrupa ülkesinde opioid ilaçlara erişimi iyileştirmektir: Bulgaristan, Kıbrıs, Estonya, Yunanistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya ve Türkiye yılında bu ülkelerin tümünün bir ortak noktası vardı: Kişi başı morfin tüketiminin çok düşük olduğuna ilişkin istatistiksel kanıtlar bulunuyordu (bkz. Şekil 1). Bir süre önce Duthey ve Scholten tarafından yapılan araştırmaya (2013) göre, opioid analjeziklerin tüketimi bu on iki ülkede yetersiz olmayı sürdürmektedir. 1 On iki ülkeden onunda, opioid tüketimi yeterliliği 2006 ile 2010 arasında %10 oranında düşüş göstermiştir. 2 Şekil 1: Avrupa'da tıbbi morfin tüketimi, 2003 (miligram/kişi) 3 1 Duthey B, Scholten W. Adequacy of Opiod Analgesic Consumption at Country, Global and Regional Levels in 2010, Its Relationship With Development Level, and Changes Compared With J Pain Symptom Manage. 2 Aynı kaynaktan; tablo 11 s Ağrı ve Politika Çalışmaları Grubu, Kapsamlı Kanser Merkezi, Wisconsin Üniversitesi Tıp Fakültesi, erişim tarihi 2 Mayıs

6 ATOME projesi, bu ülkelerde opioid ilaçlara erişimi iyileştirmek için iki yol izlemektedir. Bu yollardan biri, ilgili ilaçların erişilebilirliğini ve kullanılabilirliğini etkileyen ulusal politikaların ve ulusal koşulların analiz edilmesini amaçlamaktadır. Diğer yol, ilgili ulusal mevzuatın harici olarak incelenmesini amaçlamakta ve ilgili ulusal yetkililere danışılarak kontrollü ilaçlara erişimi iyileştirmeye yönelik değişikliklerin yapılmasını önermektedir. Bu öneriler hem opioid kötüye kullanımının ve bağımlılığının engellenmesini hem de opioid ilaçlara yönelik tıbbi ihtiyacı göz önünde bulundurmalıdır. İkinci yol (ulusal mevzuatın incelenmesi) ÇP 6, ÇP 7 ve ÇP 8 olmak üzere üç Çalışma Paketi (ÇP) aracılığıyla uygulanmaktadır: 1. ÇP 6: Ulusal mevzuatın hızlı taranması adımına hazırlık olarak Şubat 2011'de Bükreş'te bir hukukçular eğitim atölyesi düzenlenmiştir. On iki Avrupa ülkesinin her birinden bir hukuk uzmanı bu toplantıya katılmak üzere davet edilmiştir. Bu toplantının amacı, opioid ilaçlara erişimin önündeki hukuki engellere ilişkin bir farkındalık oluşturmak ve ulusal mevzuatın hızlı taranması için kullanılan yöntemleri açıklamaktır ÇP 7: ATOME mevzuat incelemesinin ilk adımı olarak ulusal mevzuatın hızlı taranması süreci gerçekleştirilmiştir. Bu hızlı tarama, mevzuatın taranması yoluyla erişimin önündeki engellerin belirlenmesini ve en engelleyici mevzuata sahip dokuz ülkenin seçilmesini amaçlamaktadır. Toplamda 11 ülkeden (Polonya hariç tüm ülkelerden) mevzuat toplanmıştır. Hızlı tarama adımının sonuçları, on bir ülkenin hepsi için taranan mevzuatta hukuki ve yönetmeliklere ilişkin engellerin belirlenebileceğini göstermiştir. Dokuz ülke seçildiği halde, önceden yapılmış olan çalışmalara dayanarak mevzuatın ayrıntılı taraması adımına on bir ülkenin de dahil edilmesine ve mevzuatın iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasına karar verilmiştir. 3. ÇP 8: Hızlı tarama (ÇP 7) adımına dayanarak, on bir ülkenin tümünün ulusal mevzuatı daha ayrıntılı bir şekilde incelemeye alınmıştır. Bu ayrıntılı mevzuat incelemesinin sonuçları (belirlenen potansiyel engeller ve iyileşmeye yönelik öneriler), 31 Ocak 1 Şubat tarihleri 4 ATOME Hukukçular Eğitim Raporu şu adreste bulunmaktadır: Erişim tarihi: 17 Ocak

7 arasında Utrecht, Hollanda'da düzenlenen bir mevzuat incelemesi atölyesinde doğrulanmış ve tartışılmıştır. Bu raporda ATOME Türkiye ulusal mevzuatı incelemesinin yöntemleri ve sonuçları sunulmaktadır. Sonuçlar, opioid ilaçlara erişimin önündeki (olası) engeller olarak belirlenen hükümlerin özetini içermektedir. Buna ek olarak ilgili ulusal yetkililere danışılarak bu hükümlerin iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur. 2. Rapor: Hitap edilen kitle Bu raporun hitap ettiği başlıca kitle, kontrollü maddelerle ilgili mevzuat, politika ve kontrol konularından sorumlu bakanlıklar ve hükümet temsilcileridir. Özellikle Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Müfettişliği ve İlaç Ruhsatlandırma Yetkili Makamı temsilcilerine hitap edilmektedir. Bu rapor ayrıca ağrı yönetimi, palyatif bakım ve zarar azaltma alanlarında çalışan sağlık uzmanlarına ve bu alanlarda faaliyet gösteren mesleki kuruluşların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine de hitap etmektedir. 3. Bu raporun çıkarımları Bu raporda, Yöntemler başlıklı 4. alt bölümde belirtilen yöntemler kullanılarak belirli mevzuatlarda (bölümlerinde) belirlenen (potansiyel) engeller sunulmaktadır. Raporda, opioid ilaçlara erişimle ilişkili olarak kullanılan engel terimi, opioid ilaçlara erişimi veya bunların bulunabilirliğini engelleyen ya da engelleme olasılığına sahip tüm hukuk veya yönetmelik kurallarını ifade etmektedir. Opioid ilaçlara ilişkin aşırı düzenlemelerin sınırlı erişimle ilişkili olduğu yaygın şekilde kabul edilmekle birlikte, bu araştırmanın sonuçları klinik uygulamada opioid ilaçların erişilebilirliği ve bulunabilirliği konusunda belirlenmiş engellerin etkisiyle ilgili 4

8 herhangi bir bilgi vermemektedir. Belirlenmiş potansiyel engeller ile bunların opioid ilaçların erişilebilirliği ve bulunabilirliği üzerindeki etkileri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi için ek araştırmaların yapılması önerilmektedir. Potansiyel engel olarak tanımlanmış belirli bir hükmün uygulamada opioid ilaçların erişilebilirliği ve bulunabilirliği üzerinde bir engel teşkil etmediği durumlarda bile söz konusu hükümlerin revize edilmesi önerilmektedir. Hatta aşırı katı veya kınayıcı hükümlerin istismar, kötüye kullanım veya bağımlılığın engellenmesine katkıda bulunmadığı durumlarda, revizyon gerekliliği daha da önem kazanmaktadır. Kontrollü maddeler mevzuatı, bir yandan istismar ve kötüye kullanımı engellerken, öte yandan da kontrollü ilaçlarla tıbbi tedavi görmesi gereken kişilere ilişkin sıhhi sonuçların optimize edilmesini amaçlamalıdır. 4. Yöntemler ATOME ulusal mevzuat incelemesinde iki adımlı bir yöntem kullanılmıştır: Ulusal mevzuatın hızlı taranması (1. adım), ulusal mevzuatın daha kapsamlı bir incelemesinin yapılması (2. adım) için temel hazırlamıştır. Kullanılan yöntemler şunlardır: Ulusal mevzuatın hızlı incelemesi Her ülkedeki ileri gelen uzmanlardan opioid maddelerin ve opioid ilaçların düzenlenmesinde kullanılan veya bu amaca yönelik resmi mevzuat alınmıştır (emsal kararlara dayanan hukuk hariç tutulmuştur). Eczacılık hukuku ve sağlık politikası alanındaki uzmanlıklarına dayanarak on iki Avrupa ülkesinden ileri gelen uzmanlar seçilmiştir. Tüm ileri gelen uzmanlar Şubat 2011'de Bükreş'te düzenlenen bir hukukçular eğitim atölyesinde (ÇP 6) ilgili bilgilerin belirlenmesi ve seçilmesi konusunda eğitim almıştır. 5 Buna ek olarak ilgili bilgilerin belirlenmesine ve seçilmesine 5 ATOME Hukukçular Eğitim Raporu şu adreste bulunmaktadır: Erişim tarihi: 17 Ocak

9 yardımcı olması için bir kılavuz belge hazırlanmıştır. Yalnızca ulusal dilde mevcut olan ilgili bilgiler, profesyonel bir tercüme firması (NOVA Language Services, Barselona, İspanya) tarafından İngilizceye tercüme edilmiştir. Mevzuat, bir inceleyici tarafından taranmıştır ve ithalat/ihracat, üretim, reçeteleme, saklama, Sunum, ruhsat, dil ve diğer olmak üzere dokuz farklı engel kategorisine odaklanan WHO kriterleri 6 temel alınarak aşırı sınırlayıcı hükümler belirlenmiştir. Seçilen hükümler, iki inceleyici tarafından iki kategoride puanlanmıştır: 1) olası engeller ve 2) potansiyel engeller. İki inceleyici fikir birliğine vardığında, belirlenen engel kaydedilmiştir. Sonuçlar ATOME ülke ekiplerine dağıtılmış ve ATOME web sitesinde yayınlanmıştır. 7 Ulusal mevzuatın ayrıntılı incelemesi Ulusal mevzuatın toplanması: Mevzuatın hızlı taranması sırasında toplanan mevzuatlar, ulusal mevzuatın daha kapsamlı şekilde incelenmesi için temel oluşturmuştur. Seçilen ülkelerdeki ileri gelen uzmanlardan, seçilen mevzuatın halen anlamlı, uygulanabilir ve eksiksiz olup olmadığını doğrulayarak mevzuatın hızlı taranması sırasında belirlenen ve seçilen mevzuatı güncellemeleri istenmiştir. Ayrıca ileri gelen uzmanlardan kontrollü maddelerle ilgili mevzuatta yapılacak değişiklikler ile ilgili bilgi vermeleri rica edilmiştir. Yalnızca ulusal dilde mevcut olan ilgili ek mevzuat (seçilen bölümleri) NOVA Language Services tarafından ulusal dile tercüme edilmiştir. Ulusal mevzuatın analizi: Reçeteleme, Sunum, üretim, kullanım, ticaret ve dağıtım, uygun fiyatlılık, cezalar, dil ve diğer olmak üzere dokuz farklı engel kategorisine odaklanılmak suretiyle, opioid ilaçların önündeki hukuki ve yönetmeliklerle ilgili engellerin belirlenmesi için potansiyel engelleri içeren bir şablon kullanılarak ayrıntılı bir tarama yöntemi geliştirilmiştir. Şablon WHO politika kılavuz ilkelerine ve erişimin önündeki engellere ilişkin ek literatüre dayanarak 8 ve 6 Dünya Sağlık Örgütü (2011), WHO Politika Kılavuz İlkeleri: Kontrollü Maddeler ile İlgili Ulusal Politikalarda Denge Sağlamak, Kontrollü İlaçların Bulunabilirliği ve Erişilebilirliğine İlişkin Kılavuz (Cenevre); Şu adreste bulunmaktadır: erişim tarihi: 17 Ocak Vranken MJM, Mantel-Teeuwisse AK, Schutjens M-H. ATOME On iki Avrupa ülkesinin ulusal mevzuatının hızlı taraması (Çalışma Paketi 7). 2011; Şu adreste bulunmaktadır: erişim tarihi: 17 Ocak Dünya Sağlık Örgütü (2011), WHO Politika Kılavuz İlkeleri: Kontrollü Maddeler ile İlgili Ulusal Politikalarda Denge Sağlamak, Kontrollü İlaçların Bulunabilirliği ve Erişilebilirliğine İlişkin Kılavuz (Cenevre); Şu adreste bulunmaktadır: erişim tarihi: 17 Ocak 2013; 6

10 eczacılık ve hukuk alanında iki uzmana danışılarak 9 oluşturulmuştur. İlgili ulusal mevzuatın tamamı bir uzman tarafından incelenmiş ve ayrıntılı şekilde incelenecek hükümler seçilmiştir. Bunun ardından ulusal mevzuatın seçilen hükümleri, üç inceleyici 10 tarafından bağımsız şekilde şablon kullanılarak incelenmiştir. İnceleyiciler arasında potansiyel engellerin belirlenmesine ilişkin olarak görülen anlaşmazlıklar fikir birliğine ulaşılana kadar tartışılmıştır. Yeni belirlenen engeller şablona eklenmiştir ve incelenen mevzuat sürecin tamamlanması için geriye dönük olarak kontrol edilmiştir. Ön sonuçları içeren taslak raporlar, ATOME ülke ekiplerine dağıtılmıştır ve Utrecht, Hollanda'da düzenlenen ATOME mevzuat inceleme atölyesinde ele alınmıştır. 11 Ayrıca, ülkeler bir geribildirim formu (bkz. Ek 2) kullanılarak yazılı olarak geribildirim vermeye davet edilmiştir. ATOME ülke ekiplerinden alınan geribildirimler nihai raporların ayrı bir bölümüne (7. Bölüm) dahil edilmiştir. Doğrulama: Bir inceleyici tarafından yapılan seçimin güvenilirliği, rastgele seçilen üç ülkenin (Macaristan, Sırbistan ve Slovakya) ana kontrollü maddeler kanununu içeren üç hukuki dokümanı inceleyen iki inceleyici (seçimden sorumlu inceleyici dahil) arasındaki değerlendirme güvenilirliğinin ölçülmesiyle doğrulanmıştır. İki inceleyici arasındaki anlaşma, Cohen kappa istatistiği 12 kullanılarak ölçülmüştür ve çok iyi olarak puanlanmıştır (kappa= 0,87). Hükümlerin seçimi doğrulandıktan sonra, şablon üç inceleyici tarafından denenmiştir: Bir ülkenin (Yunanistan) seçilen koşulları, şablona göre analiz edilmiştir ve üç inceleyici bir araya gelerek şablonun genel olarak yorumlanmasıyla ilgili anlaşmazlıkları tartışmıştır. Mevzuatın ayrıntılı incelemesi sırasında kullanılan yöntemlerin grafik gösterimi için Şekil 2'ye bakın. N.I. Cherny, J. Baselga, F. de Conno, L. Radbruch, Formulary availability and regulatory barriers to accessibility of opioids for cancer pain in Europe: a report from the ESMO/EAPC Opioid Policy Initiative, Ann Oncol. 2010, 21(3), s ; İnsan Hakları İzleme Komitesi: Please, do not make us suffer any more... : Access to Pain Treatment as a Human Right. New York: İnsan Hakları İzleme Komitesi, 2009; Joranson DE, Ryan KM. Ensuring opioid availability: methods and resources. J Pain Symptom Manage 2007;33(5): ; De Lima L ve diğerleri. Legislation analysis according to WHO and INCB criteria on opioid availability: a comparative study of 5 countries and the state of Texas. Health Policy, 2001, 56: John Lisman (Lisman Legal Life sciences) ve Marie-Hélène Schutjens (Utrecht University / Schutjens-de Bruin), bkz. Ek Üç inceleyiciyle ilgili geçmiş bilgileri Ek 1'de bulunmaktadır. 11 ATOME mevzuat inceleme atölyesi raporu şu adreste bulunmaktadır: erişim tarihi: 2 Ağustos Armitage P, Berry G, Matthews J.N.S. (2002), Statistical Methods in Medical Research, Blackwell, ISBN , s

11 Hızlı tarama sırasında toplanan mevzuat Ek mevzuat Literatüre dayanarak ŞABLON oluşturma (inceleyici 1+2+3) Seçimin doğrulanması Hükümlerin seçilmesi (inceleyici 1) TASLAK ŞABLON Potansiyel engellerin belirlenmesi ve sınıflandırılması (inceleyici 1) Potansiyel engellerin belirlenmesi ve sınıflandırılması (inceleyici 2) Potansiyel engellerin belirlenmesi ve sınıflandırılması (inceleyici 3) On bir ülkede belirlenen (potansiyel) engellere dayanarak ŞABLONUN tamamlanması FİKİR BİRLİĞİ ATOME mevzuat inceleme atölyesi öncesinde, sırasında ve sonrasında doğrulanacak ÖN SONUÇLAR NİHAİ ŞABLON NİHAİ SONUÇLAR Şekil 2: ATOME mevzuat incelemesi yöntemlerinin grafik gösterimi 8

12 5. Genel öneriler WHO Politika kılavuz ilkeleri 13 politikalar ve mevzuatta denge sağlamaya ilişkin kılavuz ilkeleri oluşturmaktadır. Bu kılavuz ilkelere ve on bir Avrupa ülkesinin ulusal mevzuatına ilişkin olarak yürütülen ATOME incelemesine dayanarak şu öneriler yapılabilir: 1. Tıbbi kararlar, tıp uzmanlarına bırakılmalıdır; tedavinin maksimum günlük dozajı ve süresiyle ilgili yasal bir sınırlama olmamalıdır. Tıp uzmanları, kanıta dayalı tıbbi tedavi kılavuz ilkelerine göre tedavi reçete edebilmeli veya ilaç hazırlayabilmelidir. 2. Uygun eğitimi almış ve yetkin tüm hekimlerin ve eczacıların ek bir lisans gerekliliği olmaksızın kontrollü ilaçları reçete etmesine veya Sunumuna izin verilmelidir. 3. Kontrollü ilaçların reçete edilmesine ve hazırlanmasına ilişkin ek idari gereklilikler, tıbbi sağlık uzmanlarının idari yükünü, hastaları kontrollü ilaçlarla tedavi etme konusunda isteksiz olmalarına neden olacak şekilde artırmamalıdır. 4. Cezai hükümler istenmeyen ihlallere ilişkin korkuya sebep olmamalıdır. Kontrollü ilaçların istismarına ya da ciddi sağlık sonuçlarına yol açmayan istenmeyen hatalar, ağır ceza yaptırımlarına tabi olmamalıdır. 5. Bağımlılığı olan hastalar da dahil olmak üzere kontrollü ilaçlarla tıbbi tedavi alması gereken tüm hastalar bu ilaçlara makul bir süre içinde erişebilmelidir. 6. Mevzuatta kınayıcı bir dil kullanılmamalıdır. Bağımlılık sendromu olan hastalara saygısız bir şekilde davranılmamalıdır. Narkotik ilaçlar terimi, yalnızca yasal dokümanlarda ve Uyuşturucu Maddelere Dair Birleşmiş Milletler Tek Sözleşmesi çerçevesinde kontrol edilen maddelerden söz edilirken kullanılmalıdır. 13 Dünya Sağlık Örgütü (2011), WHO Politika Kılavuz İlkeleri: Kontrollü Maddeler ile İlgili Ulusal Politikalarda Denge Sağlamak, Kontrollü İlaçların Bulunabilirliği ve Erişilebilirliğine İlişkin Kılavuz (Cenevre), s ; Şu adreste bulunmaktadır: erişim tarihi: 17 Ocak

13 6. Türkiye mevzuat incelemesi sonuçları 6.1 İncelenen mevzuat Utrecht Üniversitesi'ne danışılarak, ulusal yetkili tarafından ilk olarak aşağıdaki opioid ilaçlarla ilgili Türk mevzuatı seçilmiştir: Tablo 1: Seçilen, tercüme edilen ve incelenen yasal dokümanlar ve yönetmelik dokümanları Belge Adı (kısmen) tercüme edildi (kısmen) incelendi 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun (12/06/1933) 5725 Sayılı Kontrole tabi madde ve müstahzarların sarflarının gönderilmesi hakkında genelge (26/01/1984) 5768 Sayılı Kontrole Tabi Uyuşturucu Madde ve Müstahzarların Reçeteleri Hakkında Genelge (29/05/1985) Evet Evet Evet Evet Evet Evet 09/2677 Sayılı Genelge (02/01/1986) Evet Evet Pharmaceuticals Track&Trace System (İlaç Ürünleri Takip ve İzleme Sistemi) Hayır, İngilizce olarak mevcuttur Evet 1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu (26/05/1928) Evet Evet 984 Sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun (12/03/1927) Evet Evet 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (07/05/1987) Hayır Hayır 767 Sayılı Türk Kodeksi Kanunu (17 Mart 1926) Hayır Hayır 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun (24/12/1953) Hayır Hayır Hasta Hakları Yönetmeliği (01/08/1998): Herkes için geçerli insanlık Hayır Hayır 10

14 onurunu kapsayan temel insan haklarının sağlanmasını amaçlar Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (25/05/2010): Hayır Hayır Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (15/02/2008) (Temel ilaç listesi dahil Ekleri ile birlikte) Hayır Hayır Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik (10/03/2005) Hayır Hayır Sayılı Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği (16/03/2004) 2006/9 Sayılı Kanser kayıtları verilerinin toplanması hakkında genelge (24/01/2006) Evet Hayır Evet Hayır Dokümanların İngilizce dilinde mevcut olmayan ilgili bölümleri NOVA Language Services tarafından İngilizceye tercüme edilmiştir. Potansiyel engeller, reçeteleme, Sunum, kullanım, ticaret ve dağıtım, üretim, cezalar, dil ve diğer olmak üzere 9 kategoriden 8'inde belirlenmiştir. 6.2 Reçeteleme İncelenen Türk mevzuatında reçeteleme kategorisinde belirlenen potansiyel engeller, aşağıdaki bölümlere ayrılabilir: 1. Özel reçete formlarının gerekmesi; 2. Birden çok kopyanın gerekmesi; 3. Reçete edilecek kontrollü ilaç miktarının sınırlı olması; 4. Reçetelemeye ilişkin idari gereklilikler Özel reçete formlarının gerekmesi Potansiyel engeller: Türk mevzuatına göre, kontrollü ilaçların reçetelenmesi için üç karbon kağıdı kopyası halinde kırmızı veya yeşil renklerde özel reçete formlarının kullanılması gerekmektedir. Bu özel reçete formları, Defterdarlık ve ödeme yapıldıktan sonra departmanların bağlı olduğu 11

15 İlçe Mal Müdürlüğü tarafından verilen ödeme belgesinin ibrazı üzerine ilgili taraflara dağıtılmaktadır. Bu özel reçete formlarının zorunlu tutulması; özellikle de özel reçete formlarının hazır bulunmaması, sağlık uzmanları için birçok idari gereklilik arz etmesi (ayrıca bkz ) ve/veya ücretsiz olmaması halinde kontrollü ilaçlara erişimi potansiyel olarak engellemektedir. Öneriler: Sağlık uzmanlarının normal reçete formları kullanarak kontrollü ilaçlar reçete etmesine izin vermek suretiyle kontrollü ilaçların reçete edilmesi prosedürlerinin kolaylaştırılması tavsiye edilmektedir. Özel reçete formlarının kullanımı sürdürülürse bu reçete formlarının hazır bulunması, ücretsiz olması ve idari yükü artıran ek gereklilikler olmaksızın tüm sağlık uzmanlarına verilmesi sağlanmalıdır. Tablo 2: Gerekli özel reçete formları (belirlenen potansiyel engeller) 5768 Sayılı Kontrole Tabi Uyuşturucu Madde ve Müstahzarların Reçeteleri Hakkında Genelge (29/05/1985) Tarih: Sayı: Uluslararası Tek Sözleşmesi 30. maddesi 2. fıkrası gereğince tamimimiz eki listede yer alan uyuşturucu madde ve müstahzarları kendinden kopyalı seri numaralı 3 nüsha reçeteye yazılacaktır. Halen tarih ve 3493 Sayılı Tamim gereğince dip koçanlı reçeteler kullanılmaktadır. Daha önce ilinize gönderilmiş bulunan uyuşturucu madde ve müstahzarlara mahsus yeni reçeteler tarihinden itibaren eski dip koçanlı reçeteler ile birlikte tarihine kadar kullanılacak, bu tarihten sonra sadece yeni gönderilen kendinden kopyalı, seri numaralı, 3 nüshalı kırmızı renkli reçeteler kullanılacaktır. Bu konu ile ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muhasebe Genel Müdürlüğü'nün tarih ve 127/02-5/27722 Sayılı yazısı ile Kontrole tabi ilaçlara mahsus reçetelerin bir cildinin 2 bin TL karşılığında satılması ve söz konusu reçetelerin satın alacak ilgililer tarafından ücretlerinin bütçe gelirleri hesabına Çeşitli gelir olarak alınmak üzere, Bakanlığımız birimlerinin bulunduğu yerlerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri ile ilçe Mal Müdürlüklerine yatırılması alınacak ödeme belgesinin ibrazı üzerine reçetelerin ilgililere verilmesi uygun görülmüştür. Reçetenin yetkili kurum veya kişiye verilmesinden sonra, seri numaraları Bakanlığımıza bildirilecektir. Her ay sonu ilinizdeki eczanelerden gönderilen reçetelerin ilk nüshası, izleyen ayın 20'sine kadar Bakanlığa gönderilmelidir. Reçeteler Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden ve Bakanlığımızdan temin edilebilecektir. Reçetelerin nasıl doldurulacağı ve reçetelere hangi 12

16 uyuşturucu madde ve müstahzarların yazılacakları ektedir. Daha önce bu konuda çıkmış olan tamimler yürürlükten kaldırılmıştır. Konunun iliniz dahilindeki bütün sağlık kurum ve kuruluşları ile serbest tabip ve serbest eczacılara duyurulmasını önemle rica ederim. Prof. Dr. Yunus Müftü Müsteşar 09/2677 Sayılı Psikotrop İlaç Reçeteleri Hakkında Genelge (02/01/1986) Tarih: Sayı: 09/ Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 1. Maddesi ve 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanunun 24. Maddesi gereğince ülkemizde satışı yapılan bütün ilaçlar reçeteye tabidir. Tamimimiz eki listede belirtilen müstahzarlar bağımlılık yapma özelliği ve suistimal riski olan psikotrop madde ihtiva ettikleri için reçeteleri eczanede alıkonması zorunlu olan ilaçlardır. Sözkonusu bu ilaçlar tarihinden itibaren kendinden kopyalı, üç nüshalı, seri numaralı yeşil reçetelere yazılacaktır. Bu konu ile ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muhasebe Genel Müdürlüğünün tarih ve 127/02-5/27722 _Sayılı yazısı ile Kontrole tabi ilaçlara mahsus reçetelerin 1 cildinin 2 bin TL karşılığında satılması ve sözkonusu reçeteleri satın alacak ilgililer tarafından ücretlerinin, Bütçe Gelirleri Hesabına çeşitli gelir olarak alınmak üzere Bakanlığımız birimlerinin bulunduğu yerlerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri ile ilçe Mal Müdürlüklerine yatırılması, alınacak ödeme belgesinin ibrazı üzerine reçetelerin ilgilere verilmesi uygun görülmüştür. Reçetenin yetkili kurum veya kişiye verilmesinden sonra, seri numaraları Bakanlığımıza bildirilecektir. Her ay sonu ilinizdeki eczanelerden gönderilen reçetelerin ilk nüshası, izleyen ayın 20'sine kadar Bakanlığa gönderilmelidir. Reçeteler Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden ve Bakanlığımızdan temin edilebilecektir. Reçetelerin nasıl doldurulacağı ve reçetelere hangi psikotrop madde ve müstahzarların yazılacakları ektedir. Daha önce bu konuda çıkmış olan tamimler yürürlükten kaldırılmıştır. Konunun iliniz dahilindeki bütün sağlık kurum ve kuruluşları ile serbest tabip ve serbest eczacılara duyurulmasını önemle rica ederim. 13

17 Dr. Adil Olcay Müsteşar YEŞİL VE KIRMIZI REÇETELERDE ECZACILARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR:1 09/2677 Sayılı Psikotrop İlaç Reçeteleri Hakkında Genelge (02/01/1986) YEŞİL VE KIRMIZI REÇETELERDE ECZACILARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR:5 Sağlık Bakanlığı'nın tarih ve 5796 sayılı tamimi gereğince kontrollerin daha etkin olması amacıyla yeşil ve kırmızı reçeteler daha önce bildirilen form ile gönderilecektir. Formda istenen bilgilerin hepsi forma yazıldıktan sonra form 2 nüsha halinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilecektir. (Reçeteler form eşliğinde posta ile de gönderilebilir.) Yeşil ve kırmızı reçetelere liste muhteviyatı dışında ilaç yazılması yasaktır. Bu şekilde gelen reçeteler kabul edilmeyip ilaçları verilmeyecektir. 09/2677 Sayılı Psikotrop İlaç Reçeteleri Hakkında Genelge (02/01/1986) YEŞİL VE KIRMIZI REÇETELERDE ECZACILARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR:6 Kırmızı reçeteler psikotrop ilaçlar için kesinlikle kullanılmayacaktır. Böyle yazılan reçeteler de karşılanmayacaktır. 09/2677 Sayılı Psikotrop İlaç Reçeteleri Hakkında Genelge (02/01/1986) Birden çok kopyanın gerekmesi Potansiyel engeller: Türkiye'de, kontrollü ilaç reçetelerinin karbon kağıdı kullanılarak üç kopya halinde yazılması gerekmektedir. Kontrollü ilaçları üç kopya halinde reçete etme zorunluluğu, özellikle de özel formların veya reçete defterlerinin gerekmesi (ayrıca bkz ) ve bu formların hazır bulunmaması ya da sağlık uzmanlarının bunlar için ödeme yapmasının gerekmesi (ayrıca bkz ) halinde bulunabilirliği ve erişilebilirliği engelleyebilir. 14

18 Öneriler: Birden çok kopya zorunluluğunun kaldırılmasıyla kontrollü ilaçları reçete etme prosedürünün kolaylaştırılması önerilmektedir. Birden çok kopya zorunluluğu sürdürülecekse tıp uzmanlarının her gerektiğinde reçete defterlerine ücretsiz olarak erişebilmeleri sağlanmalıdır. Tablo 3: Birden çok kopyanın gerekmesi (belirlenen potansiyel engeller) 5768 Sayılı Kontrole Tabi Uyuşturucu Madde ve Müstahzarların Reçeteleri Hakkında Genelge (29/05/1985) Yeşil ve Kırmızı Reçetelerin Düzenlenmesine İlişkin Açıklama 5768 Sayılı Kontrole Tabi Uyuşturucu Madde ve Müstahzarların Reçeteleri Hakkında Genelge (29/05/1985) Tarih: Sayı: Uluslararası Tek Sözleşmesi 30. maddesi 2. fıkrası gereğince tamimimiz eki listede yer alan uyuşturucu madde ve müstahzarları kendinden kopyalı seri numaralı 3 nüsha reçeteye yazılacaktır. REÇETENİN DOKTOR TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜMÜ ( ) Doktorun görev yaptığı kurum yazılacak, serbest çalışan hekimlerin muayenehane adı ve adresini gösteren kaşeleri basılacaktır. (Her nüsha) İlaçlar; ( ) ECZACI TARAFINDAN ECZANEDE DOLDURULACAK BÖLÜM İlacın veriliş tarihi: Eczanede ilacın veriliş tarihi Verilen ilaç miktarı: Doktor tarafından yazılan ilaçların verilen miktarı belirtilecektir. Eczanenin ve eczacının adı adresi: Eczanenin ve eczacının ad ve adresi bulunan kaşesi basılacaktır. (Her nüshaya) İmzası: Eczacı tarafından imzalanacaktır. 1. Reçetenin iki nüshası eczanede kalacaktır. 2. Recete kayıt defterine kayıt edildikten sonra ilk nüshası her ay sonu İl 15

19 Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü'ne gönderilecektir. 3. İkinci nüsha, hasta sigortalı, memur, emekli vs. ise kurumuna fatura edilecektir. 09/2677 Sayılı Psikotrop İlaç Reçeteleri Hakkında Genelge (02/01/1986) 1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 1. Maddesi ve 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanunun 24. Maddesi gereğince ülkemizde satışı yapılan bütün ilaçlar reçeteye tabidir. Tamimimiz eki listede belirtilen müstahzarlar bağımlılık yapma özelliği ve suistimal riski olan psikotrop madde ihtiva ettikleri için reçeteleri eczanede alıkonması zorunlu olan ilaçlardır. YEŞİL VE KIRMIZI REÇETELERDE ECZACILARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR:1, 09/2677 Sayılı Psikotrop İlaç Reçeteleri Hakkında Genelge (02/01/1986) Sözkonusu bu ilaçlar tarihinden itibaren kendinden kopyalı, üç nüshalı, seri numaralı yeşil reçetelere yazılacaktır. ( ) Sağlık Bakanlığı'nın tarih ve 5796 sayılı tamimi gereğince kontrollerin daha etkin olması amacıyla yeşil ve kırmızı reçeteler daha önce bildirilen form ile gönderilecektir. Formda istenen bilgilerin hepsi forma yazıldıktan sonra form 2 nüsha halinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilecektir. (Reçeteler form eşliğinde posta ile de gönderilebilir.) Reçete edilecek kontrollü ilaç miktarının sınırlı olması Potansiyel engeller: Türk mevzuatına göre, tek bir reçetede reçete edilebilecek toplam narkotik ilaç miktarı sınırlıdır. Örneğin, bağımlılık tedavisi için maksimum 125 mg metadon reçete edilebilmektedir. Morfin, parenteral olarak uygulandığında 300 mg'ye kadar dozlarda reçete edilebilmektedir. Bu sınırlamalar, erişimin önünde potansiyel engeller oluşturmaktadır; bu potansiyel engele ek olarak, özellikle de kontrollü ilaçların tıbbi olarak reçete edilmesinin geçerliliğinin sınırlı olduğu durumlarda, uzun süre boyunca kontrollü ilaçlarla tıbbi tedavi alması gereken hastaların hekime ve eczaneye sıklıkla gitmesi gerekmektedir. İncelenen mevzuatta kontrollü ilaç reçeteleri için sınırlı geçerlilik süresi belirlenmemiştir. Öneriler: Bu sınırlamaların özellikle de diğer kontrol edilmeyen ilaç ürünleri için geçerli olmaması durumunda, reçete edilecek miktarlar açısından yeniden gözden geçirilmesi önerilir. 16

20 Tablo 4: Reçete edilecek kontrollü ilaç miktarının sınırlı olması (belirlenen potansiyel engeller) KIRMIZI REÇETEYE YAZILACAK MÜSTAHZARLAR VE MAKSİMAL DOZLARI, 09/2677 Sayılı Psikotrop İlaç Reçeteleri Hakkında Genelge (02/01/1986) Uyuşturucu Madde (Müstahzarları) Yazılabilecek Maksimal Doz (...) Methadone 125 mg Methylphenidate HCl (Ritalin) 10 mgx30 Tablet 2 Kutu Morphine HCl (Parenteral) 300 mg Morphine HCl 0.01 g. Ampul 30 Amp Morphine HCl 0.02 g Ampul 15 Amp Morphine Sulfat (Oral) 2700 mg MST Continus Tablet (10 mgx20 Tablet) 13 Kutu MST Continus Tablet (100 mgx4 Tablet) 6 Kutu MST Continus Tablet (30 mgx14 Tablet) 6 Kutu MST Continus Tablet (60 mgx6 Tablet) 7 Kutu Nopan Sublingual Tablet 2 Kutu Normethadone (Ticarda damla) 112 mg Oxycodone 50 mg (...) YEŞİL VE KIRMIZI REÇETELERDE ECZACILARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR: 7, Uyuşturucu madde reçetelerinde maximal doz sınırını aşan ilaçlar kesinlikle karşılanmayacaktır. 09/2677 Sayılı Psikotrop İlaç Reçeteleri Hakkında Genelge (02/01/1986) Reçetelemeye ilişkin idari gereklilikler Potansiyel engeller: Türkiye'de kontrollü ilaçların reçete edilmesi prosedürü karmaşık ve bürokratik bulunmaktadır. Türk mevzuatına göre Sağlık Müdürlüğü ve Sosyal hizmetlerden ya da Bakanlıktan özel reçete formlarının satın alınması gerekmektedir (ayrıca bkz ). Satılan reçete formlarının seri numaralarının Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Hekimlerin, yazdıkları reçetelerin ilk kopyasını her ay Bakanlığa göndermesi gerekmektedir. Reçetenin seri numarasıyla birlikte hasta adının da hasta kayıt defterine girilmesi zorunlu tutulmuştur. Reçetenin üçüncü kopyası, reçeteyi yazan hekim tarafından saklanmalıdır. Özel reçete formlarının hastanın istihdam durumuna, hekimin diploma numarasına ve hastanın kayıtlı olduğu sağlık kurumunun 17

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

Opioid Reçetesi ile ilgili Mevcut Durum ve Sıkıntılar Dr Suna AKIN TAKMAZ

Opioid Reçetesi ile ilgili Mevcut Durum ve Sıkıntılar Dr Suna AKIN TAKMAZ Opioid Reçetesi ile ilgili Mevcut Durum ve Sıkıntılar Dr Suna AKIN TAKMAZ S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji-Reanimasyon ve Algoloji Kliniği, Ankara İçerik Opioidlere neden erişilmeli..

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ SERBEST ECZANE STAJI STAJ DEĞERLENDİRME RAPORU

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ SERBEST ECZANE STAJI STAJ DEĞERLENDİRME RAPORU İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ SERBEST ECZANE STAJI STAJ DEĞERLENDİRME RAPORU DERECELENDİRMESİ ÇOK İYİ 5 İYİ 4 ORTA 3 ZAYIF 2 YETERSİZ 1 İKİNCİ DÖNEM 1 Staj yapılan eczane hakkında genel bilgileri bilir: Eczacının

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.08.2013 Kontrole tabii ilaçların kayıp, zayi vb. durum halinde 01 Eczaneden yeniden temini için madde 5.12 eklendi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan:

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Yurtdışı Sigortalılarının İlaç Temini Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında 02.07.2007 tarihinde imzalanan 2007 Yılı SGK Protokolü kapsamında sözleşmeli eczanelerce

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 31775355-10.06.01 Konu : Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya 24.03.2014 GENELGE (2014/7) 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı

Detaylı

KIRMIZI REÇETELERE YAZILACAK OLAN UYUŞTURUCU MADDE VE MÜSTAHZARLARININ BU REÇETELERE YAZILABİLECEK AZAMİ DOZ MİKTARLARI Uyuşturucu Madde/Müstahzarlar

KIRMIZI REÇETELERE YAZILACAK OLAN UYUŞTURUCU MADDE VE MÜSTAHZARLARININ BU REÇETELERE YAZILABİLECEK AZAMİ DOZ MİKTARLARI Uyuşturucu Madde/Müstahzarlar KIRMIZI REÇETELERE YAZILACAK OLAN UYUŞTURUCU MADDE VE MÜSTAHZARLARININ BU REÇETELERE YAZILABİLECEK AZAMİ DOZ MİKTARLARI Uyuşturucu Madde/Müstahzarlar *Morphine HCl Morphine HCl 0.01 g ampul Yazılabilecek

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU 23.05.2012 E-REÇETE SIK SORULAN SORULAR 01.07.2012 tarihi itibariyle e-reçete uygulaması başlayacaktır. Konu ile ilgili olarak SGK nın yazılım çalışmaları tamamlanmıştır. Elektronik reçetelerin oluşturulacağı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.11.03.02/1221 23/11/2012 Konu : Fatura bedellerinin ödenmesi GENELGE 2012/36 Bilindiği üzere Kurumumuzla

Detaylı

Morphine HCL 0,02 g Ampul. NOT:Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 5 günden önce tekrarlanamaz.

Morphine HCL 0,02 g Ampul. NOT:Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 5 günden önce tekrarlanamaz. KIRMIZI REÇETELERE YAZILACAK OLAN UYUŞTURUCU MADDE VE MÜSTAHZARLARININ BU REÇETELERE YAZILABİLECEK AZAMİ DOZ MİKTARLARI UYUŞTURUCU MADDE/MÜSTAHZARLAR YAZILABİLECEK MAKSİMAL DOZ 1)MORPHİNE HCL 300 mg(parenteral)

Detaylı

ANKARA ECZACI ODASI T.C. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE 2011/7831 21.11.2011

ANKARA ECZACI ODASI T.C. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE 2011/7831 21.11.2011 T.C. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE ANKARA ECZACI ODASI 2011/7831 21.11.2011 Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanlığı Willy Brandt Sok. No:9 Çankaya/Ankara İlgi: 11.11.2011 tarihli ve 7543 sayılı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ PROGRAMI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ PROGRAMI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ PROGRAMI I. Dönem Eczane Staj Programı 2. ve 3. sınıflar arasındaki yaz aylarında 1 ay süre ile yapılır. A. Serbest Eczane stajı: 1.Eczacılığın Tanımı 2.Eczacının

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Programı. I. Dönem Eczane Staj Programı (Staj Raporu İçeriğinde Bulunması gereken Hususlar)

Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Programı. I. Dönem Eczane Staj Programı (Staj Raporu İçeriğinde Bulunması gereken Hususlar) Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Programı I. Dönem Eczane Staj Programı (Staj Raporu İçeriğinde Bulunması gereken Hususlar) A. Serbest Eczane stajı: Eczacılığın Tanımı Eczacının tanımı Eczacının

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

ÜGD MEVZUATI ve TAREKS

ÜGD MEVZUATI ve TAREKS EKONOMİ BAKANLIĞI ÜGD MEVZUATI ve TAREKS B.Kaan KÖKTÜRK Dış Ticaret Uzmanı ÜGD Genel Müdürlüğü Ekonomi Bakanlığı İTO ZÜMRE TOPLANTISI İstanbul, 22 Şubat 2016 ÜGD MEVZUATI ve TAREKS Sunumun İçeriği I -

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UNITED NATIONS (UN) NEW YORK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİ

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 447 Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR BAŞVURU FORMU

GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR BAŞVURU FORMU A. BAŞVURUNUN YAPILDIĞI YER Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna yapılacak olan başvurular için aynı form kullanılmalı ve ilgili kutu işaretlenmelidir. Türkiye İlaç ve

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. 09/05/2012 Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı 09/05/2012 GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

DANİMARKA ÜLKE RAPORU

DANİMARKA ÜLKE RAPORU DANİMARKA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DEPARTMANI MART-2010 DANİMARKA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI BAŞKENTİ DİL : Danimarka Krallığı : Kopenhag : Danimarka, Faroece, Grönlandca,

Detaylı

ECZACI ODASı BAŞKANLIGINA

ECZACI ODASı BAŞKANLIGINA TASNiF DIŞI T.C. HAVA KUWETLERi KOMUTANllGI JET ÜS/MEYDAN KOMUTANllGI ANTALYA TSK BBMM 35489982-8730-2724-171 TSK BBMM 12 Nisan 2017 KONU Eczane Idari Anlaşmaları Hk. ANTALYA ECZACI ODASı BAŞKANLIGINA

Detaylı

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 21.09.2011 Sayı: 2011/33 Konu: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ)

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iş günü 2 3 4 5 6 Eczacıların Talep Ve Şikayetlerinin

Detaylı

BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 -

BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 - BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 - (OECD ve Avrupa Birliği işbirliğinde hazırlanan Bir Bakışta Sağlık-Avrupa 2010 adlı yayının özetidir) AĞUSTOS 2011 ANKARA İçindekiler ÖZET 1 BÖLÜM 1- SAĞLIĞIN DURUMU...

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması ve farklı bakış

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2016-2017 Erzincan Üniversitesi Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu Başvuru Tarihi ve Yeri; 20 Şubat 2017 10 Mart 2017 Uluslararası İlişkiler Ofisi (üst yazı ile) 1) Ders

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : 52707093-10.06.01 24/07/2013 GENELGE (2013/28)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : 52707093-10.06.01 24/07/2013 GENELGE (2013/28) GENELGE (2013/28) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve Gümrük Yönetmeliğinin 418 inci maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağlar ve kumanyalar ile donatım ve işletme

Detaylı

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Yürürlük i: 16.07.2012 ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 4.6, 4.11-4.9 KAPSAM: Eczane Hazırlayan Ecz. Mevlüde KAVVAS Eczacı Kontrol

Detaylı

Opioid Reçetesi ile ilgili Mevcut Durum ve Sıkıntılar?

Opioid Reçetesi ile ilgili Mevcut Durum ve Sıkıntılar? Opioidler Nasıl Reçete edilir? Kimlerce Reçete Edilir? Opioid Reçetesi ile ilgili Mevcut Durum ve Sıkıntılar? Dr Suna AKIN TAKMAZ S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji-Reanimasyon ve

Detaylı

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi)

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi) İhracatta Kullanılan Uluslararası Dokümanlar (Kaynak: İGEME Yayınları) Sevk Belgesi: Konşimento (CMR- BİLL OF LOADİNG) Sigorta Belgesi Ticari Faturalar Diğer Belgeler MESLEK KURULUŞLARINCA TASDİK EDİLEN

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 Erasmus+ Personel Hareketliliği Duyurusu 2014-2015 akademik yılında Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanmak isteyen personelimiz

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 Üniversitemizin 2011-2012 öğretim yılında Erasmus Hareketlilik

Detaylı

Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu. Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya,

Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu. Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya, Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya, 18.4.2011 Tüketicinin Korunması Tüketicinin Korunması hakkında BM Yönergesi -1985 Değişiklik Ocak

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-544737 4/8/2008 KONU: Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ile ilgili

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü GENELGE 2010/ 11

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü GENELGE 2010/ 11 Sayı : B.13.2.SGK.0.11.03.05 20/01/2010 Konu : İlaç Takip Sistemi ile Karekodlu ürünlerin bedellerinin ödenmesi. GENELGE 2010/ 11 Ülkemizde ruhsatlı/izinli beşeri tıbbi ürünleri kullanacak kişilerin sağlığı

Detaylı

Sirküler No : 2015 / 90 Konu : Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Sonuna Kadar Hazırlanması

Sirküler No : 2015 / 90 Konu : Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Sonuna Kadar Hazırlanması Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. 17 D 12 13 15 Ikbal Ticaret Merkezi 34365 Teşvikiye-Istanbul Telefon: + 90 (212) 310 14 00 Telefax: + 90 (212) 327 32 14 E-Mail : istanbul@roedl.pro

Detaylı

TALİDOMİD RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI (TRYP)

TALİDOMİD RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI (TRYP) TALİDOMİD RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI (TRYP) Talidomid, hamilelik sırasında kullanıldığında doğmamış bebeğin ölümüne ya da ileri derecede özürlü bebek doğumlarına yol açmaktadır. Talidomid'in teratojenik etkisinden

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı. Kemalettin Akalın 05 Mayıs 2007, Cumartesi

Akılcı İlaç Kullanımı. Kemalettin Akalın 05 Mayıs 2007, Cumartesi Akılcı İlaç Kullanımı Kemalettin Akalın 05 Mayıs 2007, Cumartesi Dünya nüfusu yaşlandıkça, geri ödeme kapsamına giren nüfus da buna paralel olarak yükselmektedir. Bu durumda, sağlık harcama maliyetleri

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Evrak Tarih ve Sayısı: 21/09/2015-4227 *BD082576953* TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Sayı : 39.A.00/ Konu : Bactroban %2 Krem adlı ürünün bazı serilerine uygulanan geri çekme işlemi hk Ankara, BÖLGE

Detaylı

2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011)

2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011) 2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011) Kurumumuzca hazırlanan ve 07.01.2011 tarihli, 27808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri ve Alkollü

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu Öğrenci Seçim Takvimi 20 Şubat 8 Mart 2012: Adayların online başvuru sürecini

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 Konu: AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yetkilendirilmiş Yükümlü 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

Sayı: /823/

Sayı: /823/ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: 23824201/823/2013.5363.28015 15.8.2013 Konu: Özel Sağlık Kuruluşlarının Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri 1 / 8 VALİLİĞİNE GENELGE 2013/15

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. ÖncelikleSGK Kurumsal Hekim Şifresi Alınması Gereklidir HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ DÜZENLEYEN : MELTEM DİNÇ KÖKMEN Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir 03.12.2012 tarihinden itibaren yatan hastalarda e-reçete uygulamasına

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27 Konu : Eczanelere ilişkin işlemler 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27 Eczanelerin açılış, nakil, devir ve ruhsat iptali işlemleri; 13/10/1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Eczaneler

Detaylı

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DEPARTMANI EYLÜL 2010 FİNLANDİYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI YÖNETİM ŞEKLİ BAŞKENTİ DİL : Finlandiya Cumhuriyeti : Parlamenter Cumhuriyet

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Ambalaj Atıkları Direktifi DEA TOBB Danışma Toplantısı 26 Şubat 2015,

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 SON BAŞVURU TARİHİ 25 ŞUBAT 2017 Üniversitemiz, ERASMUS+ Hareketlilik Faaliyetleri

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus+ Programı Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

GİZLİ EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU. Aile Hekiminin Adı. Sözleşmeli Görevlendirmeli Yetkilendirilmiş. Aile Sağlığı Elemanının Adı

GİZLİ EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU. Aile Hekiminin Adı. Sözleşmeli Görevlendirmeli Yetkilendirilmiş. Aile Sağlığı Elemanının Adı AHB GRUBU EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU Aile Hekimliği Biriminin İl Kodu :42.... / ÇKYS Kodu :... Tarih :... /... / 2014 Aile Hekiminin Adı Aile Sağlığı Elemanının Adı AHB nin güncel telefonu

Detaylı

Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları. ÇEVKO Vakfı

Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları. ÇEVKO Vakfı Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları ÇEVKO Vakfı ORGANİK KATI ATIKLAR A M B A L A J A T I K L A R I N I N K O N T R O L Ü Y Ö N E T M E L İ Ğ İ AMBALAJ ATIKLARI Ambalaj Direktifi

Detaylı

ECZANE DENETİM FORMU

ECZANE DENETİM FORMU ECZANE DENETİM FORMU ECZANENİN ADI ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI ECZANENİN ADRESİ MESUL MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI(ECZANEYE MESUL MÜDÜR TAYİN EDİLDİ İSE) ECZANE TEL : ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜNÜN

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/62

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/62 Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.00/ 592 12./09/2011 Konu : Fatura bedellerinin ödenmesi GENELGE 2011/62 1. Sağlık kurum faturalarının teslimi, incelenmesi ve ödeme işlemleri... 3 1.1. Fatura dönemi ve teslimi...

Detaylı

TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 250.10.10.13/VEE/15597-027676 Konu: Gıda Olarak Değerlendirilen Hayvanların Bulundurulduğu Hayvancılık İşletmelerinde İlaç Kullanımı

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer. 100 (Dahili kullanım için) 103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs)

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer. 100 (Dahili kullanım için) 103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs) Formu doldurmadan önce notları okuyunuz KONTROL BELGESİ ASLI EK 32 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2 Gönderen/İhracatçı No 8 Teslim Alan No T 5 3Formlar 4 Yük Listeleri 5 Kalemler 6Kapların Toplamı A HAREKET GÜMRÜK

Detaylı

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/12/2014 Sayı: 2014/135 Ref : 6/135 Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 Erasmus plus programı nedir? Nereden bilgi alabilirim? Başvuru tarihleri nedir? Kimler

Detaylı

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları 2017 BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGE SİSTEMİNDE ULUSLARARASI ANLAŞMA KODLARININ GÜNCELLENMESİ BİLGE sisteminde tercihli ticaret düzenlemelerine

Detaylı

Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (20.06.2015 t. 29392 s. R.G.)

Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (20.06.2015 t. 29392 s. R.G.) Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2.6.215 t. 29392 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 2/3/215

Detaylı

AVRUPA EŞDEĞER İLAÇ BİRLİĞİ (EGA) 13. YILLIK KONFERANSI BİLGİ NOTU

AVRUPA EŞDEĞER İLAÇ BİRLİĞİ (EGA) 13. YILLIK KONFERANSI BİLGİ NOTU AVRUPA EŞDEĞER İLAÇ BİRLİĞİ (EGA) 13. YILLIK KONFERANSI BİLGİ NOTU DÜNYA, AVRUPA VE TÜRKİYE EŞDEĞER İLAÇ PAZARLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER Dünya ilaç pazarı, IMS verilerine göre, 2006 yılında %7 oranında

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu,

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : 16934678-722.01.01 KOR Konu : G.Kore STA 1 Ağustos 2012 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye-Güney Kore (Kore Cumhuriyeti) Serbest

Detaylı

ÇÖZÜM. TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

ÇÖZÜM. TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Yasin Kulaksız * 1.GİRİŞ Trafik kazası nedeniyle meydana gelen tedavi giderlerinin karşılanmasına yönelik

Detaylı

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/132 Ref : 6/132 Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161

Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161 SAĞLIK BAKANLIĞI İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ARASINDA SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROTO Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161 TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BAŞHEKİMLİĞİ PROGRAM DESTEK BİRİMİ. E-Reçete Uygulaması

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BAŞHEKİMLİĞİ PROGRAM DESTEK BİRİMİ. E-Reçete Uygulaması İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BAŞHEKİMLİĞİ PROGRAM DESTEK BİRİMİ E-Reçete Uygulaması e-reçete Uygulaması 01.07.2012 tarihi itibariyle e-reçete uygulaması başlayacaktır. e-reçete yazacak

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı