İLKÖĞRETİM VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KATILABİLECEKLERİ KUKLA VE OYUNCAK ÜRETİMİ PROJE YARIŞMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLKÖĞRETİM VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KATILABİLECEKLERİ KUKLA VE OYUNCAK ÜRETİMİ PROJE YARIŞMASI"

Transkript

1 İLKÖĞRETİM VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KATILABİLECEKLERİ KUKLA VE OYUNCAK ÜRETİMİ PROJE YARIŞMASI 1. YARIŞMANIN AMACI: Kukla ve Oyuncak üretimi yarışması kukla ve oyuncak üreterek kültürel zenginliklerimize sahip çıkmak, Öğrenci yeteneklerinin ortaya çıkmasına ortam hazırlamak, İl bazındaki bu yarışmayı Türkiye geneline yaygınlaştırmak ve ahşap gibi sağlıklı gereçlerle biz e uygun oyuncaklar üretilmesini teşvik etmeyi hedeflemektedir. KUKLA PROJESİ: Atık, ekonomik değeri düşük gereçler (karton, mukavva, ahşap, seramik, kili, deri, polyester, kumaş vb) kullanarak yok olmaya doğru giden kuklalara içimizdeki zenginlikleri yansıtarak eğlendirici, oyalayıcı oyuncaklar üretmek. Televizyon ve bilgisayardan kaynaklanan olumsuzlukları en aza indirebilmek için elle tutulur, kendimizden kattıklarımızla üretilmiş her yaştan çocuklara yönelik kuklalarla kültürel miras bırakmak. OYUNCAK PROJESİ: Proje bilimsel verileri değerlendirerek problem çözme veya bir ihtiyacı karşılama gibi sonuçları üretirken, aynı zamanda çok defalar oynanabilir, geliştirilebilir özellikleri olan oyuncaklar üretmek. Yurt dışından getirilen oyuncakların neden olduğu olumsuzlukları azaltmak, kendi oyuncağımızı kendimizin yapabildiği yerlere gelebilmek adına hareketli, işlevleri artırılmış oyuncaklar üretebilmek. Ayrıca, yarışmaya katılmakla elde edilebilecek kazanımlar başlıklar halinde şöyle sıralanabilir: - Hayallerini, düşüncelerini ürüne dönüştürebilmek Üretici birey - Karar verme süreçlerinde kendi olabilmek Kişilik - Disiplinli, sabırlı, düzenli, temiz çalışabilmek Ev ve iş hayatına hazırlık - Araştırma, sorgulama, yorumlama ve sunma becerisini geliştirmek Çevreyle iyi iletişim ve vatandaşlık bilinci 2. YARIŞMANIN ÖNEMİ: Tükenmeye yüz tutmuş kukla ve hareketli oyuncak yapımı aracılığı ile öğrencilerimizin hayallerini ve derslerde öğrendikleri bilgi ve becerilerini ortaya çıkarma imkanı yaratabilmek. 3. YARIŞMANIN UYGULAMA ALANI Yarışma, Eğitim-Öğretim yılında Yenimahalle İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü nün önderliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı ilköğretim ve liselerde okuyan öğrencilerimiz ile sınırlı olacaktır. 4. UYGULAMA SÜRESİ Yarışmanın uygulama süresi 15/12/ /04/2010 dur

2 5. YARIŞMA TAKVİMİ Şartnamenin Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü nce İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine duyurulması 14/12/2009 Şartnamenin İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri nden okullara duyurulması 15/12/2009 Yarışmaya katılacak proje öğretmenlerine bilgilendirme semineri 06 /01/2010 AnkaMALL (Eski Migros Akköprü) AVM SANATOLİA SAHNESİ Merkez İlçeler Saat:13:00-15:00 Taşra ilçeler Saat:15:00-17:00 Okulları temsil edecek proje dosyalarının belirlenmesi 22/03/2010 ( Her okul kendi içinde yaş katagorisine göre sadece bir proje seçerek bağlı olduğu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderecektir.) Okulları temsil edecek proje dosyalarının, bağlı bulundukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ne teslimi 25/03/2010 İlçelerde toplanan proje dosyalarının Yenimahalle İlçe Milli Kültür Bölümüne teslimi 29/03/2010 Ön elemeyi geçerek sergilenmeye değer görülen 200 projenin duyurulması 05/04/2010 Projelerin sergilenmesi 20/04/ /04/2010 Yarışmanın sonuçlanması ve ÖDÜL TÖRENİ (ANKAmall Alış-Veriş Merkezi) 21/04/ YARIŞMA İLE İLGİLİ GÖREV, SORUMLULUK VE SINIRLILIKLAR a ) Okul Yönetimleri ; 1. Yarışma takviminde belirtilen tarihleri, öğretmen, veli ve öğrencilere zamanında duyurmak ve yarışma ile ilgili bilgilendirici toplantılar düzenlemek, 2.Yarışma ile ilgili belirsizliklerde öğretmen, öğrenci ve velilerden gelecek sorunların çözümü için ilçe yarışma koordinatörleri ile iletişim sağlamak, 3. Proje dosyalarının eksiksiz tamamlanmasını sağlayarak, onay vermek, 4. Proje sahibi öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarında zorlandıkları noktalarda ( internet, işlik, ulaşım vb.) okul ve çevre imkanlarını kullanabilme ortamları hazırlamak, 5. Okul öğretmen ve öğrencilerinin yarışma sergilerini gezmelerini, ödül törenlerine katılımlarını sağlamak, 6. Yarışmaya katılacak ürünlerin üzerinde ; isim, işaret, simge vb. belirticiler olmamasını sağlamak b) Katılımcı öğrenci/ler ve öğretmenler; 1. Çalışma (proje) daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve üretilmemiş olmalıdır. 2. Katılım bilgileri ve proje dosyasının hazırlanması varsa bilgisayar ortamında yapılmalıdır. 3. Proje dosyasında, ürünü tanıtmada kullanılacak çizgi, resim, standart vb. unsurların teknik resim içerikli ifadeler olmasına özen gösterilmelidir. 4. Proje dosyası ve ürün tamamlanırken katkı alınan her türlü kaynak (kitap, kişi, kurum vb.) Kaynaklar bölümünde mutlaka belirtilmelidir. 5. Katılımcıların her türlü çalışmaları, sergi ve ödül törenlerinden sonra kendilerine geri verilecektir. 6. Seçici kurul (jüri) kararları kesin olacaktır

3 7- PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Kukla ve oyuncak üretimi yarışmasında değerlendirme üç aşamalı gerçekleşecektir. Kukla ve oyuncak üretimi yarışmasında seçici kurul (jüri), projeleri değerlendirme ve sıralamada aşağıdaki ölçütleri esas alacaktır ; _ Proje dosyasının eksiksiz doldurulmuş olması _ Projenin özgünlük boyutu _ Proje dosyası ve ürün süreçlerinin bütünselliği _ Teknolojik boyut ( gereçler, ekonomi, ömür, estetik vb) _ Yararlılık ( hitap ettiği kişi profili vb.) _ Geliştirilebilirlik 1. AŞAMA (Okul Değerlendirmesi): Yarışmaya katılmaya karar veren her okul kendi bünyesinde bir idareci, bir resim öğretmeni, varsa bir teknoloji tasarım öğretmeni ve bir rehber öğretmenden oluşan dört kişilik seçici kurul oluşturacaktır. Seçici kurul (yukarıda yer alan ölçütleri esas alarak) her kategoriden ( İlköğretim 1. Kademe, İlköğretim 2. kademe ve Lise ve dengi okullar...) sadece bir projeyi seçerek bağlı bulundukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir. 2. AŞAMA ( Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ön eleme): Aşağıda adları yer alan Seçici kurul tarafından, yukarıda yer alan ölçütleri esas alarak sergilenmeye değer ilk 200 proje belirlenecektir. Juri Başkanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah TOGAY (Gazi Üniversitesi Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi) Juri Üyeleri Prof. Dr. Öcal OĞUZ Şinasi ZEYREK Mehmet ASARCIKLI Hakan ARISOY Ceren GÖĞÜŞ (Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Başkanı) Sn. Prf. Öcal OĞUZ un katılamadığı durumlarda G.Ü Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Doktora Öğrencisi Petek ERSOY vekalet edecektir.) (Gazi Üniversitesi Endüstriyel Teknoloji Eğt. Bölümü Öğretim Görevlisi) (Gazi Üniversitesi Endüstriyel Teknoloji Eğt. Bölümü Öğretim Görevlisi) (Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği UNIMA) (Kültür Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Folor Araştırmacısı- Geleneksel çocuk oyunları ve oyuncakları) Nilüfer Zeynep ÖZÇÖREKÇİ GÖL (Kültür Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Folor Araştırmacısı- Geleneksel tiyatro ve kukla) 3. AŞAMA Yukarıda adı geçen Seçici Kurul tarafından, sergilenen 200 proje içinden her katagori ve alan için birinci, ikinci ve üçüncü belirlenecektir. Ayrıca bu yıl Kültür Bakanlığı tarafından kültürel mirasımızı temsil eden en iyi 18 projeye teşvik ödülleri verecektir

4 8. TASARIMLARIN KORUNMASI Yarışmaya katılan tüm eserlerin telif hakkı Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ne ait olacaktır. Bu eserler hiçbir amaçla Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü izni dışında kullanılamayacatır. 9. SPONSORLUK Etkinliğin yürütülmesi ve Ödüllerin sponsorluğu ANKAmall Alış - Veriş Merkezi tarafından sağlanmaktadır. 10. ÖDÜLLER Alanlar KUKLA ÜRETİMİ OYUNCAK ÜRETİMİ Yaş Grupları İlköğretim 1. Kademe 4. ve 5. sınıflar İlköğretim 1. Kademe 4. ve 5. sınıflar 1. Diz Üstü Bilgisayar 1. Diz Üstü Bilgisayar 2. Dijital Fotograf Makinesi 2. Dijital Fotograf Makinesi 3. Bisiklet 3. Bisiklet İlköğretim 2. Kademe 6,7, 8. sınıflar İlköğretim 2. Kademe 6,7, 8 sınıflar 1. Diz Üstü Bilgisayar 1. Diz Üstü Bilgisayar 2. Dijital Fotograf Makinesi 2. Dijital Fotograf Makinesi 3. MP3 Çalar 3. Mp3 Çalar Liseler (tüm sınıflar) Liseler (tüm sınıflar) 1. Diz Üstü Bilgisayar 1. Diz Üstü Bilgisayar 2. Dijital Fotograf Makinesi 2. Dijital Fotograf Makinesi 3. Müzik Seti 3. Müzik Seti - Yarışmada dereceye giren öğrencilerin danışman öğretmenleri kameralı cep telefonu ile ödüllendirileceklerdir. Kültür Bakanlığı Teşvik Ödülleri - Bu yıl kültür Bakanlığı 18 Projeye Teşvik ödülü verecektir - 4 -

5 GENEL BİLGİLER Yenimahalle ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim- Öğretim Kültür Bölümü tarafından Eğitim Öğretim yılı etkinlikleri içinde yer alan Kukla ve Oyuncak Üretimi Proje Yarışması, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı ilköğretim okulları ve liselerin katılımıyla iki alanda üç ayrı yaş grubu kategorisinde gerçekleştirilecektir. Alanlar KUKLA ÜRETİMİ OYUNCAK ÜRETİMİ Yaş Grupları İlköğretim 1. Kademe 4. ve 5. sınıflar İlköğretim 1. Kademe 4. ve 5. sınıflar İlköğretim 2. Kademe 6,7, 8. sınıflar Liseler (Tüm sınıflar) İlköğretim 2. Kademe 6,7, 8 sınıflar Liseler (Tüm sınıflar) Öğrenciler tek başına veya iki kişilik grup olarak proje hazırlayabilirler. Öğrenciler projeleri için kendi okullarından mutlaka 1(bir) danışman öğretmen seçmelidirler. Okullar her yaş grubu ve her iki alan için birden fazla proje ile yarışmaya katılamazlar. Öğrenciler her iki alanda da birer adet proje ile yarışmaya katılabilirler. Proje yarışmalarına katılacak öğretmen ve öğrenciler, Proje dosyalarını ve ürünlerini tamamlayıp okullarını temsil etme hakkı kazandıktan sonra, Okul müdürlükleri tarafından onaylanan çalışmalarını 25/03/2010 tarihine kadar bağlı bulundukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümüne ulaştıracaklardır. Proje çalışmaları süresince ve yarışma ile ilgili bilgi için aşağıdaki iletişim telefon numaralarını ve adresleri kullanabileceklerdir. Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Komisyonu /139 Kültür Komisyonu Hülya EMİR Mustafa GÜNKÖR

6 T.C. ANKARA VALİLİĞİ... MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İlköğretim Okulu / Lisesi PROJE ADI:... PROJE ALANI: Kukla Projesi Oyuncak Projesi Danışman Öğretmen :. Öğretmen Cep Tel Okul Telefonları Öğrenci /ler :. :. :.. ANKARA

7 BİLGİ FORMU 1. Proje Danışman Öğretmenine Ait Bilgiler Adı, Soyadı TC Kimlik No Okul Adı Branşı Okul Tel. Cep Tel. 1. Öğrenci / Öğrencilere Ait Bilgiler Adı, Soyadı TC Kimlik No Okul Adı Sınıfı Cep Tel. Cinsiyet : Kız Erkek 2. Öğrenci / Öğrencilere Ait Bilgiler (Proje iki öğrenci tarafından hazırlanmış ise doldurunuz.) Adı, Soyadı TC Kimlik No Okul Adı Sınıfı Cep Tel. Cinsiyet : Kız Erkek 3. Projeye Ait Bilgiler a. Proje No : (Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müd tarafından verilecek) b. Proje Alanı : Kukla Projesi Oyuncak Projesi c. Proje Adı d. Proje Amacı: (Amaç açık ve anlaşılır yazılmalı) e. Projenin Hedefleri: (Ölçülebilir hedefler kısa ve açık ifade edilmeli) - 7 -

8 1. Projenizi Özetleyiniz.( Projenizi amacı, işlevleri, kullanılan yöntemler, ulaşılan sonuçlar çerçevesinde kısaca açıklayınız.) 2. Projenizin İşlevleri: (Projenizin ne tür işlevleri yerine getirebileceğini kısa cümlelerle açıklayınız.) 3. Üretim faaliyetleri : (Projede gerçekleştirdiğiniz faaliyet işlem sırasına uygun olarak listeleyiniz) 4. Ulaşılan Sonuçlar Ürünün düşünülenleri karşılama oranı? - 8 -

9 Düşünülenler gerçekleşmedi ise, nedenleri Düşündüklerinizden farklı çıkan sonuçları yorumlayınız. Projenizi daha da geliştirmek / iyileştirmek için neler yapılabilir? Projeden kazanımlarınızı yazınız. 5- a) Projenin Gerçekleştirilmesinde Kullanılan Yöntemler b) Proje Maliyeti Malzeme: ( Proje üretiminde gerçekleşen tüm maliyetleri listeleyiniz.) - 9 -

10 Diğer giderler: (Artık malzeme vb. unsurları da açıklayarak belirtiniz) c.) Yararlanılan Kaynaklar (Literatür, kişi, kurum vb.) ( Projenizde hangi kaynaklardan kitap, dergi, kişi, kurum vb.) Faydalandığınızı liste halinde belirtiniz

11 6. Yapım Resimleri (Proje üretim süreçlerine ait düşüncelerinizi serbest elle (eskiz) çizerek ifade ediniz.)

12 7. Proje ResmiKomple resmi. ( projenizin üç boyutlu perspektif resmini ve fotografını koyunuz.) Fotograf verilmeyen projeler değerlendirme dışı bırakılacaktır

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2014 2015 YILI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2014 2015 YILI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2014 2015 YILI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK X. MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ BU BENİM ESERİM PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU ANKARA 2014 MEB Temel

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi

Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi Sürüm 1: Ekim 2006 Sürüm 2: Haziran 2007 Sürüm 3: Ekim 2008 Sürüm 4: Şubat 2009 Sürüm 5: Mart 2009 Sürüm 5: 10/04/2009 Topluma Hizmet Uygulamaları

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

5.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

5.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 5.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMA TEMASI 5. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması, Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği (UTİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

DEĞERLER ADASI KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAME ve UYGULAMA KILAVUZU. www.degerleradasi.org

DEĞERLER ADASI KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAME ve UYGULAMA KILAVUZU. www.degerleradasi.org DEĞERLER ADASI KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAME ve UYGULAMA KILAVUZU www.degerleradasi.org 1 YARIŞMANIN AMACI Öğrencilerimizde ve toplumda ahlakî değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

Erzincan a Değer Kat Proje Yarışması

Erzincan a Değer Kat Proje Yarışması 2015 Erzincan a Değer Kat Proje Yarışması Uygulama Kılavuzu ERZİNCAN KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI İçindekiler GİRİŞ... 3 YARIŞMANIN ADI... 3 YARIŞMANIN KONUSU... 3 YARIŞMANIN AMACI... 4 ORGANİZASYON... 4 PROJE

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015 2019) DİYARBAKIR OCAK - 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Toplumların gelişiminde eğitim önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi

Detaylı

II. SERAMİK TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

II. SERAMİK TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ II. SERAMİK TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Ülkemiz Seramik sanayii, yarattığı katma değer ve istihdam açısından ülkemiz ekonomisinin en önemli sanayiilerinden olup; ihracatta yerli kaynakları en fazla kullanan

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

Öğretmenlik Uygulaması Dosyası

Öğretmenlik Uygulaması Dosyası T.C. KIRIKKALE ÜNİVERİSTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Dosyası Sorumlu Öğretim Elemanı.. Öğretmen Adayının Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : Anabilim Dalı : Uygulama

Detaylı

AB yi Öğreniyorum Bilgi Yarışması Yönergesi

AB yi Öğreniyorum Bilgi Yarışması Yönergesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenmektedir AB yi Öğreniyorum Bilgi Yarışması Yönergesi Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi AB ÖĞRENCİLER AB Yİ ÖĞRENİYOR: ORTAK DEĞERLER,

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

YARATICILIĞINI ÖZGÜR BIRAK

YARATICILIĞINI ÖZGÜR BIRAK YARATICILIĞINI ÖZGÜR BIRAK 10. İTHİB KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI 2015 İTHİB, 2005 yılından bu yana, üretiminin ve dışsatımının en önemli bölümünü oluşturan Türk tekstil sektörünün yaratıcı gücünün yükselmesi,

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 5746 sayılı Araştırma

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

2014 YTONG MİMARİ FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ KÜLTÜREL SÜREKLİLİK ARACI OLARAK MİMARLIK

2014 YTONG MİMARİ FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ KÜLTÜREL SÜREKLİLİK ARACI OLARAK MİMARLIK 2014 YTONG MİMARİ FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ KÜLTÜREL SÜREKLİLİK ARACI OLARAK MİMARLIK İÇİNDEKİLER 1. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI 2. YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ 3. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 4. YARIŞMA SÜRECİ

Detaylı

ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU

ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU 1 Necati BİLGİÇ Abdullah TAŞTAN Gürhan KURUKAYA Kaya KAYA

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur. Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.* Resmi Gazete 03.07.2002 Çarşamba Sayı: 24804 (Asıl)

Detaylı