1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4"

Transkript

1 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies GTP105 Bilgisayar Destekli Tasarım I Computer Aided Design I GTP109 Grafik Desen Graphic Drawing I GTP103 Grafik Tasarım I Graphic Design I GTP101 Reklam ve Metin Yazarlığı Advertising and Writing Text Ads GTP107 Temel Sanat Eğitimi Basic Art Education Toplam Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS TUR106 Türk Dili Turkish Language GTP102 Baskı Teknikleri Printmaking Techniques GTP108 Bilgisayar Destekli Tasarım II Computer Aided Design II GTP112 Estetik Aesthetics GTP104 Grafik Tasarımı II Graphic Design II GTP214 Web Tasarımı Web Design GTP110 Temel Fotoğrafçılık Basic Photography Toplam Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS YDL203 İngilizce I English Language I ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Principles of Atatürk and History of Reforms GTP201 Ambalaj Tasarımı-I Packaging Design I GTP211 Dijital Fotoğrafçılık Digital Photography GTP205 Grafik Tasarım III Graphic Design III GTP203 İllüstrasyon I Illustration I GTP215 Özgün Baskı Printmaking GTP213 Yazı ve Tipografi Writing and Typography Toplam

2 4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS YDL206 İngilizce II English Language II GTP210 3D Modelleme 3D Modelling GTP202 Ambalaj Tasarımı II Packaging Design II GTP206 Grafik Tasarım IV Graphic Design IV GTP204 İllüstrasyon II Illustration II GTP216 Matbaa Terminolojisi Printing Terminology GTP208 Portfolyo Tasarımı Portfolio Design GTP212 Yayım Grafiği Publishing Graphics Toplam

3 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English GTP212 Ders (saat/hafta) Lecture Yayım Grafiği Publishing Graphics Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 2/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Her türlü basılı yayım (kitap, dergi, duvar gazetesi,gazete, katalog v.b.) teknik ve estetik açıdan işlerine uygun tüm aşamalarıyla, ayrıca baskı öncesi hazırlıklarıyla ilgili bilgiler verilerek bu konuyla ait uygulamalar yaptırılır. Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria All kinds of printed publications (books, magazines, wall paper, newspapers, catalogs, etc.) to be appropriate for all stages of technical and aesthetic point of view, as well as providing information on preparations for pre-press applications of this subject are carried out. Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

4 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Sayfa mizanpaj programı öğrenimi Page layout program 2 Sayfa mizanpaj programı öğrenimi Page layout program 3 Tasarım kontrol Design control 4 Duvar gazetesi tasarımı Wall paper design 5 Birim Tekrarı Unit repetition 6 Birim Tekrarı Unit repetition 7 Birim Tekrarı Unit repetition 8 Sayfalı gazete tasarımı Newspaper design 9 Konuların ve metinlerin elde edilmesi To obtaintopics and texts 10 Sayfa Tasarımı çalışmaları Page Design work 11 Mizanpaj Layout 12 Birim Tekrarı Unit repetition 13 Birim Tekrarı Unit repetition 14 Birim Tekrarı Unit repetition Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.) 1) Yayım Grafiği alanında kullanılan paket programlarını tanır. 2) Yayım Grafiği alanında yapılan işin, tasarım süreçlerini aşamalarına uygun sıralar/açıklar. 3) Yayım Grafiği alanında tasarımdan kaynaklı öngörülebilen hataları tanır. 1) They know the extension programs in the field of the graphic package. 2) They put in order / explain the work whether it is appropriate to the graphic design processes 3) They recognize the foreseeable errors resulting from the field of graphic design. 4

5 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Türkçe /Turkish İngilizce / English GTP110 Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture 3D Modelleme 3D Modelling Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 2/ Türkçe Turkish Zorunlu Must 3 boyutlu tasarım mantığının; ışık, gölge, malzeme ve hareket bilgisiyle anlatılması. 3 boyutlu grafik tasarımlarıyla 2 boyutlu grafik tasarımlarının harmanlanarak daha etkili, dikkat çekici görsellerin tasarlanması ve bu görsellerin grafik animasyonla hareketlendirilmesi amaçlanmıştır. The presentation of the logic of three-dimensional design through light, shadow, materials, and knowledge of motion communication. Creating more effective eye-catching visual graphic designs blended with two-dimensional graphic designs. Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

6 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 3D max programının öğretilmesi To teach 3D max program 2 3D max programının öğretilmesi To teach 3D max program 3 3D max programının öğretilmesi To teach 3D max program 4 3D max programının öğretilmesi To teach 3D max program 5 Basit obje çizimleri Simple drawings of objects 6 Birim tekrarı Unit repetition 7 Geometrik şekillerim 3 boyutlu çizimi 3-dimensional drawing of geometric shapes 8 Birim tekrarı Unit repetition 9 Mekan çizimleri Location drawings 10 Birim tekrarı Unit repetition 11 Stand tasarımları stand designs 12 Birim tekrarı Unit repetition 13 3D animasyon çalışmaları 3D animation work 14 Birim tekrarı Unit repetition Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.) 1) Haftalık projeler, dijital ortam içerisinde tasarlanan durağan ve hareketli görsel metalar. Değerlendirme Kriterleri : Ev ödevleri, Vizenin %40 ı, geri kalanı ise finalden oluşmaktadır. Beceri (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) 1) 3D modelleme alanında verilen bir işi temel tasarım ilkelerini kullanarak istenilen özelliklerde tasarlar. 1) Weekly projects, static and animated visual commodities that are designed in digital media. Evaluation Criteria: Homework, 40% of midterm, and the remainder consists of finals. 1) Using the basic design principles of a given task in the field of 3D modeling to design the desired properties. 6

7 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Türkçe /Turkish İngilizce / English GTP109 Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture Grafik Desen Graphic Drawing Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Düşünce ve el yetilerini doğru görme, formu tanıma, üslup ve kişiliklerini geliştirmektir. The aim of this course is to see manual and thinking skills correctly, recognize the form, develop the style and personality. Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

8 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Dersin tanıtılması ve sürece ilişkin bilgiler Course introduction and process-related knowledge 2 3 Çizginin parmak, bilek, dirsek elemanlarıyla özgürce hareketini sağlama Oran ve orantıyı bir kompozisyon içinde geliştirme 4 Uygulama Application Providing free movement of the line with finger, wrist and elbow elements Developing ratio and proportion in a composition 5 Uygulamaların irdelenmesi Examination of applications 6 Uygulamaların irdelenmesi Examination of applications Uygulamaların irdelenmesi Examination of applications 7 Uygulamaların irdelenmesi Examination of applications 8 Model karşısında desende çizgi, orantı, perspektifi kovalama 9 Uygulama Application Pursuing line, proportion perspective in the pattern considering the model 10 Uygulamaların irdelenmesi Examination of applications 11 Serbest sanatçılardan çizgisel etüd çalışmaları 12 Uygulama Application Linear studies of freelance artists 13 Uygulamaların irdelenmesi Examination of applications 14 Dersin tanıtılması ve sürece ilişkin bilgiler Course introduction and process-related knowledge 8

9 Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.) 1) Resmin elemanlarından çizgiyi tanır. 2) Çizgiyle üslup ve kişilik keşfeder. 3) Resimde formun önemini açıklar. 4) Kompozisyonda çizgisellik, tonsallık, siyah beyaz armoniyi betimler. 5) Modelden ve antik elemanlardan hareketle estetiği ifade eder. Beceri (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) 1) Çizgi çalışmalarında göz, el ve kafanın ortak hamleleriyle orantıyı çözümler. 1) Detect the line by using the elements of the picture. 2) Discover a style and a personality with line. 3) Explain the importance of form in the picture. 4) Describe line, tone, black and white harmony in the composition. 5) Express easthetics with reference to model and antique elements. 1) Analyse the proportions with the common moves of eye, hand and head in the line studies. 2) Objede, figürde ve antik elemanlarda kompozisyonu belirler. 3) Tekli, çoklu objelerde resmin temel perspektifini görür ve karşılaştırır. 4) Tek figürlülükten çoklu figürlere geçerek kompozisyonu geliştirir. 5) Resimsel anlamda çizginin kompozisyonlarda estetiğini sorgular. 2) Identify the composition of the object, figure and ancient elements. 3) See and compare basic perspective of the picture in the single or multiple objects. 4) Develop the composition passing from single figure to multiple figures. 5) Question the easthetics of the line in the pictorial compositions. 9

10 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 DÖÇ-9 DÖÇ-10 P.Ö.Ç. 1 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 2 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç. 19 P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç

11 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English GTP110 Ders (saat/hafta) Lecture Temel Fotoğrafçılık Basic Photography Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Fotoğrafın temel bilgilerinin kavranması. Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria The aim of this course is to understand the basic information of photography. Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

12 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Dersin tanıtılması ve sürece ilişkin bilgiler 2 Fotograf makinasının kullanımı, diyaframobtüratör ilişkileri Information on the Introduction of the course and process The use of photographic apparatus, aperture-shutter relations 3 Film, ışık ve kullanım şekilleri Film, light and patterns of use 4 Uygulama Application 5 Uygulamaların irdelenmesi Examination of applications 6 Uygulamaların irdelenmesi Examination of applications Uygulamaların irdelenmesi Examination of applications 7 Uygulamaların irdelenmesi Examination of applications 8 Fotografda kadraj ve kompozisyon Framing and composition Fotoğrafda 9 Uygulama Application 10 Uygulamaların irdelenmesi Examination of applications 11 Obje ışıklandırması ve kompozisyon Object lighting and composition 12 Uygulama Application 13 Uygulamaların irdelenmesi Examination of applications 14 Dersin tanıtılması ve sürece ilişkin bilgiler Information on the Introduction of the course and process 12

13 Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.) 1) Objektif, ışık ve çekim teknikleri konularında temel bilgileri tanır. 1) Comprehend basic information on lens, light, and shooting techniques. 2) Objektifin yapısı ve çeşitlerini tanır. 2) Know the structure and types of lens. 3) Obtüratör ve diyafram ilişkilerini kavrar. 3) Comprehend shutter and aperture relations. 4) Işık çeşitlerini ve Kelvin'i ifade eder. 4) Explain light varieties and Kelvin. 5) Film ve dijital sensörü tanır. 5) Identify film and digital sensors. 6) Netlik derinlik ve perspektif'i ifade eder. 6) Explain depth of focus and perspective. 7) Işık ölçmeyi bilir ve doğru ışığı kullanır. Beceri (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) 7) Know light metering and use the right light. 1) Implement their skills on lens, lighting and shooting techniques in studio and external shootings. 1) Objektif, ışık ve çekim teknikleri konularında becerilerini stüdyo ve harici çekimlerde hayata geçirir. 2) Apply types of lighting. 2) Işıklandırma çeşitlerini uygular. 3) Shoot in a studio setting. 3) Stüdyo ortamında çekim yapar. 4) Make framing and composition. 4) Kadraj ve kompozisyon yapar. 5) Present any topic indoor and outdoor visually. 5) Herhangi bir konuyu iç ve dış mekanlarda görsel olarak sunar. 6) Solve technical problems in photograph shooting. 6) Fotograf çekimlerinde teknik problemeri çözer. 7) Fotograf teçhizatlarını yerinde ve doğru kullanır. 7) Use photography equipment properly and correctly. 1) Implement their skills on lens, lighting and shooting techniques in studio and external shootings. 13

14 DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 DÖÇ-9 DÖÇ- 10 DÖÇ- 11 DÖÇ- 12 DÖÇ- 13 DÖÇ-14 PÖÇ-1 X X X X X PÖÇ-2 X X PÖÇ-3 X X X X X X X X X X PÖÇ-4 PÖÇ-5 X X X X X X X X X X X X X X PÖÇ-6 PÖÇ-7 PÖÇ-8 PÖÇ-9 PÖÇ-10 PÖÇ-11 PÖÇ-12 PÖÇ-13 PÖÇ-14 PÖÇ-15 PÖÇ-16 PÖÇ-17 PÖÇ-18 PÖÇ-19 PÖÇ-20 PÖÇ-21 14

15 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Türkçe /Turkish İngilizce / English GTP107 Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture Temel Sanat Egitimi Basic Art Education Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Sanatın temel elemanlarının kavranmasıdır. The aim of this course is to recognize the basic elements of art. Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

16 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Nokta Point 2 Nokta Point 3 Çizgi Line 4 Çizgi Line 5 Şekil,biçim Shape 6 Form Form 7 Doku Texture 8 Renk Color 9 Sanat eserlerinde ritm Rhythm in art works 10 Objelerde şekil değiştirme, stilizasyon Changing the shapes of objects, stylization 11 Deformasyon Deformation 12 Siyah-beyaz anlayışta çalışmalar Studies in black-white concept 13 Optik göz yanılmaları Optical illusions 14 Uygulamalar Applications 16

17 Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.) 1) Çizgi, nokta, form, biçim ve üç boyutu tanımlar. 2) Renk elemanlarını doğru şekilde amaca uygun olarak kullanımını ifade eder. 3) Objelerde şekil değiştirme ve stilizasyonu tanımlar. Beceri (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) 1) Çizgi, nokta, form, biçim ve üç boyutla betimler. Knowledge (Described in terms of theoretical and factual knowledge.) 1) Define the line, the point, the form, the shape and three dimensional figures. 2) Express the use of colour elements correctly in accordance with the purpose. 3) Define changing the shapes of objects and the stylization. Skill (Described in terms of cognitive and practical skills.) 1) Describe through line, point, form, shape and three-dimensional figures. 2) Renk elemanlarını doğru şekilde kullanır. 2) Use colour elements properly. Yetkinlikler (Alana Özgü Yetkinlik.) 1) Çizgi, nokta, form, biçim ve üç boyutla betimler. 2) Tasarım sürecinde,tasarımın rekabetçi doğasına uygun yetenekler geliştirmeyi başarır. Skill (Field-based Competence.) 1) Grasp the collection, linear interpretation and application of data related to the basic design processes and management function in organization. 2) Achieve developing skills in accordance with the competitive nature of design during design process. 17

18 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 DÖÇ-9 DÖÇ-10 P.Ö.Ç. 1 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 2 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç. 19 P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç

19 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Türkçe /Turkish İngilizce / English GTP201 Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture Ambalaj Tasarimi I Packaging Design I Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 2/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Grafik tasarım öğrencisinin eğitiminde 3 boyutlu tasarımda grafik yerleştirmelerinin öğretilmesidir. The aim of the course is to teach placing of graphics in three dimensioned design. Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

20 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Ambalaj olacak grafik formların incelenmesi To study of the graphic forms which will be packaging. 2 Bu formların olabilecek türevlerinin neler olacağı The possible by-products of these forms. 3 3 Boyutun ölçülendirilmesi Designing of three dimension. 4 Fonksiyonel işlerliğin araştırılması Study of the functional operability. 5 Formların ambalaj grafik tasarım yerleştirmelerinin incelenmesi Examination of packaging graphic design installations of the forms. 6 Renklerin ambalaj tasarımındaki etkileri The effects of the colours of the packaging design. 7 8 Ambalaj tasarımının baskı tekniklerinde en uygun maliyet analizi nedir Ambalaj tasarımında düşülen hataların neler olacağının görülmesi Determining the most reasonable cost analysis in printing techniques of packaging design. Observing possible mistakes in packaging design. 9 A.Tasarımında hataların giderilmesi Elimination of mistakes in packaging design Ambalaj tasarımında hangi ürüne netür kağıt olacağının öğretilmesi Bu kağıtların hangi bakı türüne uygun olacağının irdelenmesi Teaching the suitable type of paper for each product. Studying which paper is correct for which printing type. 12 Vize uygulamaları Preparation for Midterm. 13 Projelerin üzerinde incelemeler Reviews on projects. 14 Final projelerinin gerçekleştirilmeleri Final projects. 20

21 Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.) Knowledge (Described in terms of theoretical and factual knowledge.) 1) Objelerin boyutlandırılmasını tanımlar. 1) Define object dimensioning. 2) Formal etkinlikleri inceler. 2) Study the effectiveness of the forms. 3) Renk elemanlarını doğru şekilde kullanma becerisini gösterir. 4) Ambalaj uygulamasında kağıdın fonsiyonlarını çözümler. 5) Ambalaj tasarımının baskı tekniklerinde uygulamalarını tanımlar. 3) Show the ability to use the colour elements correctly. 4) Show the ability to use the colour elements correctly. 5) Define the application of package designing in printing techniques. 6) Karşılaşılabilecek hataları bulur. 6) Find out possible mistakes to be expected. Beceri (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) Skill (Described in terms of cognitive and practical skills.) 1) Bilgilerin beceriye dönüştüğü işlem olan baskının doğru gerçekleştirilmesini sağlar. 1) Ensure the printing process, where knowledge turns into skill is applied correctly. 21

22 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 DÖÇ-9 DÖÇ-10 P.Ö.Ç. 1 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 2 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 3 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç. 19 P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç

23 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English BLG105 Ders (saat/hafta) Lecture Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Bilgisayar sistemleri, İnternet ve yaygın kullanılan servisler hakkında temel bilgiler verilerek işletim sistemi (Windows 7) ve ofis uygulama programlarının (MS Word, Excel, PowerPoint, Access) temel seviyede kullanım becerilerini vermektir. Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) The aim of the program is to give usage abilities of operating system, internet and office programmes (MS Word, Excel and Powerpoint) by being introduced basic concepts of computer system. Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

24 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Genel kavramlar 2 İşletim sistemi ve dosya yönetimi Introduction to Computer, History of Computer, Basic Properties about Computer, Software and Hardware Concepts Introduction to Windows 7, Folder index concept, Window properties, Creating new file, Cut-Copy-Paste, Shutting computer 3 Bilgi ve iletişim My Computer, Recycle Bin, Creating shortcut 4 Google servisleri (mail, takvim, döküman, günlük) Ms Powerpoint - Temel ayarlar, sunum oluşturma, metin, görüntüler ve tablo Ms Powerpoint - grafik ve çizim nesneleri, ekran gösterisi efektleri, slayt gösterisi ve çıktı hazırlama Ms word - kelime işlemciye ilk adımlar ve temel işlemler Desktop Properties, Task Bar, Form elements, Dialog Boxes, Start menu, Accessories Basic Internet Services, Internet Browser and Settings, Search Engine MS-Powerpoint, Toolbars and properties of it, Save, Security Options, Page Layout, Writing, Font Properties MS-Word-Paragraph Properties, Tab, Border and Shading, Columns 8 Ms word - biçimlendirme (metin, paragraf, belge) MS-Word-Adding Table and Toolbar of table, Templates 9 Ms word - nesneler (tablo, resim, görüntü, grafik) ve yazdırma 10 Ms Excel - giriş, hücreler ve çalışma sayfaları MS-Word-Private Paste, Find-Replace, Small Picture and Adding Picture, Operating Toolbar of Picture MS-Excel-Introduction to Excel, Concepts of Page and Cell, Species of Cursor, Page tab, Cut-Copy-Paste, Line and Column Transactions 11 Ms Excel - biçimlendirme, formüller ve işlevler MS-Excel-Toolbars, Folders, Work Page Ms Excel - grafikler, sayfa yapısı ve çıktıların hazırlanması Ms Access - Veri tabanı yönetim sistemlerine giriş ve tablo işlemleri MS-Excel-Operators, Creating Formula MS-Excel-Cell Formalization, Creating Drawing-objects, Graphs 14 Ms Access - Tablo işlemleri Ms Erişim, Toolbar Function 24

25 Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.) 1) Bilgisayar sistemine ait temel kavramları tanımlar. 2) MS Ofis programlarına ait temel kavramları tanımlar. Knowledge (Described in terms of theoretical and factual knowledge.) 1) Define definition of computer and define hardware componets. 2) Define tasks and functions of computer hardware components. 3) Temel veritabanı işlemlerini kavrar. 3) Comprehend the basic database operations. Beceri (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) 1) Windows işletim sistemini kullanır ve ayarlarında değişiklik yapar. Skill (Described in terms of cognitive and practical skills.) 1) Use Windows operating system and make audit setting. 2) Yaygın İnternet servislerini kullanarak araştırma yapar. 2) Make Internet research by using internet services. 3) MS word uygulama programında oluşturduğu belgenin sayfa düzenini istediği şekilde değiştirebilir, MS word de kendine özgü özelleştirmeler gerçekleştirir. Yetkinlikler 3) Create document by using MS Word application programme, make formulation and set properties of programme and documents. Skill Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1) Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yeniler. Autonomy & Responsibility 1) Renew knowledge continuously by means of following developments in science and technology. 2) Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için stratejik yaklaşımlar geliştir. 2) Develop new strategic approaches to solve the unforeseen and complex problems arising in the practical processes of the main field. Öğrenme Yetkinliği Learning to Learn 1) Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki 1) Evaluate the knowledge and skill with a 25

26 bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. critical approaches. İletişim ve Sosyal Yetkinlik Communication & Social 1) Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 1) Use the computer software together with the information and communication technologies. Alana Özgü Yetkinlik 1) Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi problem çözme ve / veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. Field-based Competence 1) Use the knowledge and the skills for problem solving and / or application in inter-disciplinary studies. 26

27 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç. 19 P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç. 22 DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 DÖÇ-9 DÖÇ-10 27

28 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Türkçe /Turkish İngilizce / English GTP103 Ders (saat/hafta) Lecture Grafik Tasarım I Graphic Design I Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Grafik Sanatlarla ilgili grafik bilgisayar programlarının tanıtımı eğitimi ve uygulanması. The aim of this course is to enable the students to have knowledge of presentation, training and implementation of Graphic arts computer programs. Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

29 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Illustrator programının tanıtımı ve çalışma şekli. Presentation and working methods of Illustrator program. 2 Programla tasarım uygulama çalışmaları. The program design application studies. 3 Uygulamaların irdelenmesi. Examination of applications. 4 Uygulamaların irdelenmesi. Examination of applications. 5 Uygulamaların irdelenmesi. Examination of applications. 6 Photoshop programının tanıtımı ve çalışma şekli. Photoshop program presentation and mode of operation. 7 Programla tasarım uygulama çalışmaları. Program design, implementation activities. 8 Uygulamaların irdelenmesi. Examination of applications. 9 Uygulamaların irdelenmesi. Examination of applications. 10 Uygulamaların irdelenmesi. Examination of applications. 11 Freehand programının grafik tasarımda uygulama becerisi. Skills of applying Freehand program in graphic design. 12 Programla tasarım uygulama çalışmaları. The design implementation activities with the program. 13 Uygulamaların irdelenmesi. Examination of applications. 14 Uygulamaların irdelenmesi. Examination of applications. 29

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL710100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ SAÜTEM Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi www.sautem.sakarya.edu.tr YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ YÖK Ulusal Tez Merkezi nden Derleyen: Dr. Mustafa Altun

Detaylı

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION 1 2.1 2.2 2.3 2.4 AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE Bu staj ilkeleri, Üniversite Önlisans ve This document defines the principles for Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve summer practice courses considering

Detaylı

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Eurasian Journal of Educational Research, Issue 53, Fall 2013, 1-20 Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Suggested Citation: Semiha ŞAHİN Şahin, S.

Detaylı

1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI UYARI: Proje örnekleri; bütünlük arzeden ideal bir proje anlamına gelmemekle birlikte, araştırmacılara proje yazımında yardımcı olmak ve fikir vermek amacı ile daha önce TÜBİTAK a sunulan çeşitli projelerin

Detaylı

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 243-261

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 243-261 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 243-261 Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Farklı Geribildirim Stratejilerinin Öğrencilerin Sosyal Bilişsel

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ A.Amaçlar Reklam ajanslarında sadece kaliteli mal ve hizmet üretmenin ötesinde tasarıma yönelik kalite anlayışı ve hedef kitleler kurulan

Detaylı

İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme. Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1

İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme. Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1 İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1 Derya ÇINAR 2 & Aslan İLİK 3 ÖZET Bu çalışma, İlköğretim Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ GRAFĠK TASARIM BÖLÜMÜ A.Amaçlar Grafik Tasarım Programının temel prensibi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

The Effects of Group Investigation and Cooperative Learning Techniques Applied in Teaching Force and Motion Subjects on Students Academic Achievements

The Effects of Group Investigation and Cooperative Learning Techniques Applied in Teaching Force and Motion Subjects on Students Academic Achievements The Effects of Group Investigation and Cooperative Learning Techniques Applied in Teaching Force and Motion Subjects on Students Academic Achievements Nilüfer OKUR AKÇAY 1, Kemal DOYMUŞ 2 ABSTRACT The

Detaylı

A-205/11:10-12:00 "21.Yüzyıl Eğitim Programları İşlemsel Düşünme ve Kod Tasarım"

A-205/11:10-12:00 21.Yüzyıl Eğitim Programları İşlemsel Düşünme ve Kod Tasarım Marija Petreska - ESL Teacher / Hristo Uzunov A-205/10:00 10:50 Teaching with Technology What are the most common tools that you use in your classroom lately? What is the feedback from the students in

Detaylı

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri Celep & Bacanak / TUSED / 10(1) 2013 56 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 10, Sayı 1, Mart 2013 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 10, Issue 1, March 2013 http://www.tused.org Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin

Detaylı

2010/2011. d i p l o m a p r o j e l e r i. diploma projeleri

2010/2011. d i p l o m a p r o j e l e r i. diploma projeleri 2010/2011 d i p l o m a p r o j e l e r i 2010 11 diploma projeleri 2010 11 DİPLOMA PROJELERİ KATALOĞU 2010 11 Uygulama / Application Arş.Gör. - Resch.Assist. Deniz Dalman Bu katalog Marmara Üniversitesi

Detaylı

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts iser 2015 World Conference on Education A framework and research agenda for 21st century education Istanbul Yeditepe University, Turkey Book of Abstracts iser 2015 is sponsored by iser 2015 World Conference

Detaylı

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 823-838 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sistem Yaklaşımıyla

Detaylı

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Educational Administration: Theory and Practice 2007, Issue, 51, pp: 395-420 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2007, Sayı,51, ss: 395-420 Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan

Detaylı

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 91-110 Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Deniz TONGA 1, Salih USLU 2 ÖZ Her alanda çok

Detaylı

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(1), 61-73 [2014] Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning

Detaylı

MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME PRATİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM YÜKSEK LİSANS TEZİ. Reşad Şükrü ÇOBAN 523091027. Bilişim Anabilim Dalı

MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME PRATİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM YÜKSEK LİSANS TEZİ. Reşad Şükrü ÇOBAN 523091027. Bilişim Anabilim Dalı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME PRATİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM YÜKSEK LİSANS TEZİ Reşad Şükrü ÇOBAN 523091027 Bilişim Anabilim Dalı Mimari Tasarımda Bilişim

Detaylı

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü General Directorate of Support Services Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı Educational Materials and Publications Department OKUMA KÜLTÜRÜ VE Z-KÜTÜPHANE ÇALIŞTAYI

Detaylı

Increasing Employability of Disabled People Tutor s Note. Engellilerin İstihdamının Artırılması Eğitici Notları

Increasing Employability of Disabled People Tutor s Note. Engellilerin İstihdamının Artırılması Eğitici Notları Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr ) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak

Detaylı

THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY JANUARY 2005. Volume 4 - Issue 1. Assoc. Prof. Dr. Aytekin İşman Editor-in-Chief

THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY JANUARY 2005. Volume 4 - Issue 1. Assoc. Prof. Dr. Aytekin İşman Editor-in-Chief THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY JANUARY 2005 Volume 4 - Issue 1 Assoc. Prof. Dr. Aytekin İşman Editor-in-Chief Prof. Dr. Jerry Willis Editor Fahme Dabaj Associate Editor ISSN: 1303-6521

Detaylı

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Dr. İbrahim Yaşar Kazu Cem Şenol Fırat Üniversitesi Özet Bu araştırma, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin üstün

Detaylı