SİSTEM BELGELENDİRME MÜRACAATLARI PROSEDÜRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİSTEM BELGELENDİRME MÜRACAATLARI PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, sistem belgelendirme faaliyetleri kapsamında NQS ye gelen yeni belgelendirme ve belge transferi müracaatlarının alınması, gözden geçirilerek uygunluğunun ve kabul edilebilirliğinin değerlendirilmesi, değerlendirme sonunda uygunluğu kabul edilen müracaatlara ve kabul edilmeyen müracaatların reddine ilişkin esasların açıklanmasıdır. 2. TANIMLAR ve KISALTMALAR Belge Transferi : Herhangi bir belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş bir kuruluşun, belgesini NQS ye transfer (devir) etmek istemesi amacıyla müracaatta bulunması 3. REFERANS DOKÜMANLAR TS EN ISO/IEC 17021:2011 IAF MD2:2007 TÜRKAK Rehberi R TÜRKAK Rehberi R P.0002 Denetim Planlama Prosedürü P.0003 Denetim ve Belgelendirme Prosedürü Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Değerlendirmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar Standardı Tranfer of Accredited Certification of Management Systems Sistem Belgelendirme Kuruluşları İçin Akreditasyon Kapsamı Rehberi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 13485:2003 ve ISO/IEC 27001:2005 Belgelendirme Faaliyetleri İçin TÜRKAK ın Tanık Olacağı Belgelendirme Denetimlerine İlişkin Kurallar Rehberi 4. UYGULAMA 4.1 Genel NQS, sistem belgelendirme faaliyetlerini, yetkilendirildiği akreditasyon kapsamı ve belgelendirme faaliyetlerinde görev alacak personel durumu uygun olduğu, belgelendirme faaliyetlerinde görev alan personelin can ve mal güvenliğini riske sokmadığı, belgelendirmenin tarafsızlığına ve güvenine gölge düşürecek herhangi bir risk içermediği sürece tüm Türkiye' de gerçekleştirebilmektedir. 4.2 Sistem Belgelendirme Müracaatlarının Alınması Yeni Belgelendirme Müracaatları 1) NQS ye gelen sistem belgelendirme müracaatları, Operasyon Sorumlusu tarafından alınmaktadır. Müracaatlar, müşteri tarafından yazılı ya da sözlü olarak NQS ye iletilebilir. Ne şekilde gelirse gelsin Operasyon Sorumlusu müracaatta bulunan kuruluşla irtibata geçerek ön görüşme yapar. 2) NQS ye gelen müracaatların kabulü öncesinde, müşteri ile yapılan ön görüşmede, kuruluş belgelendirme kapsamının NQS akreditasyon kapsamına uygunluğu, müracaatta bulunulan standarda ait belgelendirme için gerekli asgari şartların yerine getirilip getirilmediği (asgari dokümantasyon gereklilikleri, uygulama süresi, iç tetkik, yönetimin gözden geçirmesi, vb.) belgelendirme sürecinin tarafsızlığını etkileyecek herhangi bir riskin bulunup bulunmadığı Operasyon Sorumlusu tarafından değerlendirilir ve uygun ise müracaatın kabul edilebilirliğine karar verilir. 3) Yapılan değerlendirme neticesinde müracaatın kabul edilebilir bulunması halinde Operasyon Sorumlusu tarafından F.0001 Sistem Belgelendirme Müracaat Formu kuruluşa gönderilerek formun, tam ve doğru olarak doldurulması, kuruluşun tüzel (resmi) evrakları ile birlikte (Madde 6) NQS ye iletilmesi istenir. 4) Müracaat sahibi, F.0001 Sistem Belgelendirme Müracaat Formu' na NQS nin web sitesinden de erişebilir ve doldurarak doğrudan NQS ye iletebilir. Her türlü yapılacak müracaatlarda F.0001 Sistem Belgelendirme Müracaat Formu' nun müşteri tarafından çıktı alınarak, mutlaka kuruluş yetkilisi (Şirket Müdürü/) tarafından imzalanmış olması ve faks/ olarak iletilmesi gerekmektedir. 5) NQS, müracaatta bulunan kuruluştan aşağıdaki hususları sağlamak için aşağıda gerekli olan bilgiyi F.0001 Sistem Belgelendirme Müracaat Formu' nda talep eder: a) Belgelendirme için karar verilen kapsam, b) Başvuran kuruluşun fiziksel mahallerinin adı ve adresleri, proseslerinin ve operasyonlarının önemli hususları dâhil, genel özellikleri ve ilgili her türlü yasal yükümlülükler, c) Başvurulan belgelendirme alanıyla ilgili olarak faaliyetleri, insan ve teknik kaynakları, fonksiyonları ve varsa daha büyük bir şirketteki ilişkisi gibi hususlar hakkındaki genel bilgi, d) Şartlara uygunluğu etkileyecek kuruluş tarafından kullanılan, bütün dış kaynaklı proseslere ilişkin bilgi, e) Başvuran kuruluşun hangi standartlar ve şartlar için belgelendirme istediği, f) Yönetim sistemi ile ilgili olarak danışmanlık hizmetinin alınmasıyla ilgili bilgi. Not: Sistem belgelendirme müracaatında bulunan kuruluşun, farklı tüzel kişiliğe sahip olan her işletmesi için ayrı F.0001 Sistem Belgelendirme Müracaat Formu doldurulmalı ve NQS' ye iletilmelidir). 6) Müracaat aşamasında, F.0001 Sistem Belgelendirme Müracaat Formu ile birlikte ek olarak müşteriden istenen kuruluş tüzel evraklarının da NQS' ye iletilmesi gerekmektedir. Gelen F.0001 Sistem Belgelendirme Müracaat Formu' nun ve tüzel evrakların kontrolü Operasyon Sorumlusu tarafından gerçekleştirilir. Tüzel evrakların NQS' ye iletilmemesi ya da eksik/hatalı iletilmesi durumunda eksiklikler tamamlanıncaya kadar müracaat işleme alınmaz. Söz konusu tüzel evraklar aşağıda belirtilmiştir: P / 5

2 1. Ticari Sicil Gazetesi 2. Vergi Levhası 3. Oda Faaliyet Belgesi 4. İmza Sirküleri 5. SGK Hizmet Listesi (Sistem belgelendirme müracaatında bulunacak kuruluşların, müracaatta NQS ye teslim etmesi gereken tüzel evraklar ve müracaata ilişkin gereklilikler, NQS nin web sitesinde de yayınlanmıştır.) 7) ISO çevre yönetim sistemi müracaatında bulunan kuruluşlar, F.0001 Sistem Belgelendirme Müracaat Formu' nda yer alan çevresel faaliyetler ile ilgili bilgilerin bulunduğu bölümleri de doldururlar ve yukarıda belirtilen tüzel evraklar ile birlikte iletirler. 8) Çevre yönetim sistemi müracaatında bulunan kuruluşların varsa çevresel faaliyetlerine ilişkin sahip oldukları izinleri ve belgeleri (yasal zorunluluk gerektiren izinler gibi) müracaatta NQS ye bildirmeleri ve talep durumunda sahip oldukları izinlerin ve belgelerin kopyalarını da iletmeleri gerekmektedir. 9) Sistem belgelendirme müracaatları, aşağıda tanımlanan durumlarda kabul edilmez: a) Müracaatta bulunan kuruluşun belgelendirme kapsamının NQS akreditasyon kapsamına uygun olmaması (akreditasyonsuz belgelendirme müracaatlarında geçerli değildir) b) Kuruluşun gerekli tüzel evrakları, ilgili yasal şartlara ait izinleri ve belgeleri sağlayamamış olması c) Belgelendirme kurallarına (tarafsızlık, etik değerler, baskı, tehdit, vb.) uygun olmayan tarzda belgelendirme talebinde bulunulması d) Müracaat bilgileri ile tüzel evraklarda yer alan bilgilerin birbirleri ile uyuşmaması veya söz konusu belgelerin NQS ye iletilmemesi, söz konusu eksikliklerin veya çelişkili durumların giderilememesi e) Belgelendirmenin yapılmasına engel teşkil edebilecek nitelikte belgelendirmenin tarafsızlığını riske sokabilecek durumların tespit edilmesi f) Belgelendirme kuruluşlarının müracaatları 10) Müracaatta bulunan kuruluşun, müracaat sürecine ilişkin uygulamalarla ilgili soruları Operasyon Sorumlusu tarafından cevaplandırılır. 11) F.0001 Sistem Belgelendirme Müracaat Formu' nun müşteri tarafından eksik veya yanlış doldurulması, tanımlamaların tam ve açıklayıcı olmaması, tüzel evraklarda eksiklik ya da farklı bilgiler olması durumunda müracaat sahibi ile görüşülür, söz konusu eksiklikler ve farklılıklar çözümleninceye kadar müracaat işleme alınmaz. 12) F.0001 Sistem Belgelendirme Müracaat Formu, müracaat sahibi tarafından eksiksiz ve okunaklı olarak doldurulmalıdır aksi takdirde müracaat kabul edilmez ve formun yeniden doldurulması istenir. 13) Kuruluşun belgelendirme kapsamı, F.0001 Sistem Belgelendirme Müracaat Formu' nda müşteri tarafından tanımlanan, kuruluşun üretim/hizmet konusu ve bünyesinde yürüttüğü proseslere göre belirlenir. Müşteri tarafından belirtilen kapsamda meydana gelen çelişkili durumlarda, Operasyon Sorumlusu, müşteri ile görüşerek veya ek bilgi ve belge talebinde bulunarak belgelendirme kapsamını netleştirir. 14) Belgelendirme kapsamı belirlenirken aşağıda belirtilen hususları belgelendirme kapsamı içerisinde açık, tam ve doğru olarak tanımlanır: 1. Ürün ya da hizmeti tanımlayacak şekilde olmalı ve ayrıca ilgili EA ve NACE kodlarını karşılamalı 2. Müşteri proseslerini karşılamalı 3. Ürün ya da hizmete ilişkin özel açıklamaları içermeli 4. Üretim ya da hizmet kapsamı açık ve doğru olarak tanımlamalı (Üretim, Satış, Satış sonrası hizmetler (servis), Montaj, Tasarım, vb.) 15) Müşteriden gelen F.0001 Sistem Belgelendirme Müracaat Formu' nda belirtilen kuruluşun belgelendirme kapsamının dâhil olduğu EA koduna göre ISO 9001:2008 müracaatlarında TÜRKAK Rehberi R e göre ve ISO 14001:2004 müracaatlarında IAF MD5:2013 e göre karmaşıklık kategorisine göre dâhil olduğu risk grubu/ları tespit edilir ve Planlama Sorumlusu, müracaata ilişkin değerlendirmeyi yaparak değerlendirme sonucunu F.0002 Müracaat Değerlendirme Formu nda kayıt altına alır Müracaatların Değerlendirilmesi ve Belgelendirme Teklifi 1) Gelen müracaatlara ilişkin değerlendirme Planlama Sorumlusu tarafından gerçekleştirilir ve değerlendirmeye ilişkin gerekçelendirme ve sonuçlar, F.0002 Müracaat Değerlendirme Formu nda kayıt altına alınır. Denetim sürelerinin belirlenmesine ilişkin esaslar, IAF MD referans alınarak hazırlanan T.0001 Denetim Süresi Belirleme Talimatı' nda anlatılmıştır. 2) Değerlendirme kapsamında aşağıdaki konular gözden geçirilir: a) Müracaatta bulunan kuruluşun belgelendirme kapsamının, yetkilendirilmiş akreditasyon kapsamına uygun olması (akreditasyonsuz belgelendirme müracaatlarında gerekli değildir.) b) Başvuran kuruluş ve yönetim sistemi hakkındaki bilgi ve belgelerin, denetimin gerçekleştirilmesi için yeterli olması, c) Belgelendirme şartlarının açık bir şekilde tarif edilmesi, dokümante edilmesi ve başvuran kuruluşa verilmiş olması, d) NQS ile başvuran kuruluş arasında bulunan anlayış farklarının çözümlenmesi, e) NQS nin belgelendirme hizmeti verebilmesi için yeterlilik ve kabiliyete sahip olması (Belgelendirme taleplerinde başvuruda bulunan kuruluşun EA kodu, başvuru yapılan EA kodu kapsamında, denetçi ve teknik uzman kapasitesi gibi), P / 5

3 f) İstenen belgelendirme kapsamı, başvuran kuruluşun operasyonlarının gerçekleştirildiği mahal/leri, faaliyet alanı ve sayısı, denetimlerin yapılması için gerekli olan zaman ve belgelendirme faaliyetlerini etkileyen diğer hususlar (dil, güvenlik şartları, tarafsızlığa olan tehditler gibi). g) Denetimleri gerçekleştirme kararlarını gerekçelendirme kayıtlarının tutulması. h) Adam/Gün süresinde indirim veya artırım gerektirecek durumların olması, i) ISO 9001 için risk grupları ve ISO 14001için karmaşıklık kategorisi j) Yasal şartlar ve izinler 3) Planlama Sorumlusu, yapılan değerlendirme neticesinde başvurunun uygunluğunu onaylar ya da reddeder. Değerlendirme sonucunu F.0002 Müracaat Değerlendirme Formu nda belirtir. Başvurunun kabul edilmemesine ilişkin karar verilirken tarafsızlık prensiplerine bağlı kalınır ve tarafsızlığa aykırı hareket edilmez. 4) Planlama Sorumlusu, F.0001 Sistem Belgelendirme Müracaat Formu ve tüzel evrakları ve yapılan değerlendirmeye ilişkin sonuçların yer aldığı F.0002 Müracaat Değerlendirme Formu nu onaylayarak belgelendirme teklifinin hazırlanması için Operasyon Sorumlusu na teslim eder. Operasyon Sorumlusu tarafından tespit edilen eksikliklerin ve farklılıkların olması durumunda düzeltme için Planlama Sorumlusu na iade eder. 5) F.0003 Belgelendirme Teklifi, Operasyon Sorumlusu tarafından hazırlanır ve onaylanarak müşteriye gönderilir (faks/ ). Belgelendirme teklifleri, takip amacıyla Operasyon Sorumlusu tarafından F.0004 Teklif İzleme Formu na kayıt edilir. Belgelendirme teklifine ilişkin teklif sıra numarası Operasyon Sorumlusu tarafından F.0004 Teklif İzleme Formu' na göre verilir. 6) F.0003 Belgelendirme Teklifi kapsamında müşteriye sunulacak ilk belgelendirme, 1. ve 2. gözetim ve belge yenileme ücretleri, kuruluşun çalışan sayısına bağlı olarak belirlenen denetim süresine uygun olarak hesaplanır. Müşteriden ön denetim talebinin gelmesi durumunda ön denetim ücreti de teklif kapsamında belirtilir. (Belgelendirme ücretinin belirlenmesine ilişkin esaslar, T.0002 Ücretlendirme Talimatı nda açıklanmıştır). 7) F.0003 Belgelendirme Teklifi' nin müşteriye iletildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde müşteri tarafından herhangi bir nedenle onaylanmaması durumunda teklif geçerliliğini kaybeder ve F.0004 Teklif İzleme Formu nda belirtilir. Aynı müşterinin, söz konusu süre aşımından sonra yeniden sistem belgelendirme müracaatı söz konusu olduğunda F.0003 Belgelendirme Teklifi, yeni müracaat olarak değerlendirilir ve yeni müracaat no verilerek süreç aynen uygulanır. 8) F.0003 Belgelendirme Teklifi' nin müşteri tarafından onaylanarak NQS ye iletilmesinin ardından Operasyon Sorumlusu, müşteriye dosya açarak Müşteri Dosya No su verir. Müşteri Dosya No' su aşağıdaki şekilde belirlenir: XXXX-YY XXXX : Dosya Sıra No YY : Çevrim No Örnek: : 33 sıra no' lu müşteri - 1.Belgelendirme Çevrimi (ilk belgelendirme - 1.Gözetim - 2.Gözetim) : 33 sıra no' lu müşteri - 2.Belgelendirme Çevrimi (Belge Yenileme - 1.Gözetim - 2.Gözetim) Belgelendirme Sözleşmesi 1) F.0003 Belgelendirme Teklifi' nin müşteri tarafından onaylanarak NQS ye iletilmesinin ardından Operasyon Sorumlusu, müşteriye dosya açarak Müşteri Dosya No su verir. F.0005 Belgelendirme Sözleşmesi' ni hazırlar ve ile müşteriye gönderir. 2) F.0005 Belgelendirme Sözleşmesi, kuruluş yetkilisi tarafından kaşelenip imzalanarak (sözleşmenin her sayfası müşteri tarafından paraflanmış olmalıdır) NQS' ye faks/ ile gönderilir. Sözleşmenin müşteri tarafından onaylanmasının ardından denetim planlama süreci Planlama Sorumlusu tarafından başlatılır. 3) Baş denetçi, denetim öncesinde müşteri tarafından imzalanmış F.0005 Belgelendirme Sözleşmesi' nin her iki nüshasını da teslim alır ve denetim sonrasında Belgelendirme Müdürü' ne teslim eder. 4) F.0005 Belgelendirme Sözleşmesi, tarafından da imzalanarak bir nüshası denetim raporu ile birlikte kuruluşa kargo ile gönderilir, bir nüshası da kuruluşun dosyasında saklanır. 5) Kuruluşun bilgi sahibi olması gereken belgelendirme kurallarına ilişkin dokümanlara, müşteri tarafından NQS web sitesinden erişilebilir. Erişimin sağlanamadığı durumlarda söz konusu dokümantasyon müşteriye talep edilen şekilde ( /faks/kargo) gönderilir. 6) F.0005 Belgelendirme Sözleşmesi' nin müşteri tarafından onaylanarak NQS' ye iletilmesinin ardından Planlama Sorumlusu tarafından F.0006 Belgelendirme Denetim Programı hazırlanır. Program, iki aşamalı ilk belgelendirme denetimi, birinci ve ikinci yıllarda yapılacak olan gözetim denetimlerini ve belgelendirmenin geçerliliğini doldurmadan önceki üçüncü yılda yeniden belgelendirme denetimini kapsar. 7) Belgelendirilecek yönetim sistem/lerine ilişkin müşteri dokümantasyonunun temini ve denetimin planlanmasına ilişkin süreç, P.0002 Denetim Planlama Prosedürü nde anlatılmıştır Sözleşme Şartlarında Meydana Gelen Değişiklikler 1) Müşteri ile yapılan F.0005 Belgelendirme Sözleşmesi' nde denetim öncesinde oluşan her türlü müşteri ya da NQS kaynaklı değişiklik talepleri, mutlaka ilgili tarafa yazılı olarak bildirilir ve onay alınır. 2) Müşteri tarafından yapılan değişiklik talepleri Belgelendirme Müdürü ne iletilir ve değerlendirilir. Talebin uygun bulunması halinde söz konusu değişiklik/değişiklikler ilgili dokümantasyona yansıtılır ve dokümantasyon yeniden düzenlenerek müşteriye onaylatılır. P / 5

4 3) Müşteri tarafından yapılan değişiklik talebinin uygun bulunmaması halinde bu durum müşteriye gerekçesi ile izah edilir ve müşterinin ısrarı durumunda belgelendirme müracaatı kabul edilmez ve süreç karşılıklı olarak iptal edilir. 4) Değişiklik talebinin NQS den gelmesi durumunda, Planlama Sorumlusu tarafından müşteriye önce sözlü olarak bildirilir. Müşteriden talep edilen değişikliğe ilişkin onayın alınmasının ardından ilgili dokümantasyon revize edilir ve müşteriye gönderilir. 5) Değişikliğin müşteri tarafından kabul edilmemesi durumunda, müşterinin değişikliğe ilişkin görüşü alınır, tarafsızlık ve belgelendirme sürecine ilişkin belirlenen kurallar ihlal edilmediği sürece akreditasyon kuralları çerçevesinde uygulama gerçekleştirilir. 6) Değişikliğin müşteri tarafından hiçbir şekilde uygun bulunmaması ve çözümsüz kalındığı durumunda belgelendirme süreci karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilir Müracaat İptalleri 1) Müracaatta bulunan kuruluşların aşağıdaki belirtilen durumlar söz konusu olduğunda müracaatları iptal edilir ve müracaat aşamasından alınan belgeler F.0038 Ana Kayıt Listesi ne uygun olarak saklanır. Aynı kuruluşun yeniden müracaatı durumunda, yeni müracaat olarak işleme alınır. 2) Müracaatın iptaline neden olacak durumlar: a) Teklifin belirtilen süre içerisinde (1 ay) onaylanmaması ya da NQS ye iletilmemesi b) Müracaatın ilk değerlendirilmesi aşamasında tespit edilen eksikliklerin ya da anlaşmazlıkların giderilememesi c) Kuruluşun, F.0001 Sistem Belgelendirme Müracaat Formu' nda belirttiği bilgilerin doğru olmadığının tespit edilmesi, yanıltıcı bilgi verilmesi, müşteri tarafından imzalanmaması ve formun NQS' ye iletilmemesi d) Müracaatın kabulünden sonra yukarıda tanımlanan müracaatın kabul edilmesine engel durumların oluşması veya tespit edilmesi e) Müşteri tarafından yapılan değişiklik talebinin uygun bulunmaması, gerekçenin müşteri tarafından kabul edilmemesi f) Kuruluşun sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşme şartlarına riayet etmemesi g) Kendisine bildirilen denetim bilgilerinin teyit edilmemesi h) Belgelendirme için teklifte belirtilen ve mutabık kalınan hizmet bedelinin ödenmemesi 4.3 Belge Transferi Belge Transferi Müracaatlarının Alınması 1) Herhangi bir belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş bir kuruluşun, belgesini NQS ye transfer (devir) etmek istemesi durumudur ve müracaat sahibi tarafından F.0001 Sistem Belgelendirme Müracaat Formu' nda belirtilir. Belge transferi müracaatlarının alınmasına ilişkin şartlar IAF MD2:2007 ye uygun olarak belirlenmiştir. 2) Belge transferi talebinin kabul edilebilmesi için, aşağıda belirtilen transfer gerekliliklerinin sağlanması gerekmektedir: a) Kuruluşun sahip olduğu belgenin halen aktif (geçerli) durumda olması gerekmektedir. b) Kuruluşun belgelendirme kapsamının, NQS nin yetkilendirildiği akreditasyon kapsamına uygun olması gerekmektedir. (Akreditasyonsuz belge transferi taleplerinde bu şart aranmaz). c) Belge transferine konu olan belgelenin uluslararası bir akreditasyon kurumundan yetkilendirilmiş (akredite edilmiş) bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilmiş olması gerekmektedir. d) Belge transferi talebine konu olan sebebin uygun olması e) Herhangi bir nedenle belgesi askıda olan veya belgesi geri çekilmiş olan, hakkında itiraz veya şikâyet nedeniyle hukuki sürecin devam ettiği kuruluşların belge transferi müracaatları kabul edilmez. f) Kuruluşun bir önceki belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilen denetimde tespit ettiği uygunsuzluk/lara ait düzeltici faaliyetlerin uygulanmış ve varsa tespit edilen uygunsuzlukların kapatılmış olması gerekmektedir. g) Madde 4.2.1/Yeni Belgelendirme Müracaatları/Madde 9 da belirtilen kuruluşun müracaatının kabul edilmemesine neden olan durumların olmaması gerekmektedir. h) Yasal şartlara uyum konusunda düzenleyici kuruluşlar ile organizasyon arasında mevcutta herhangi bir çatışma/yükümlülük olmamalıdır Belge Transferi Müracaatlarının Değerlendirilmesi 1) Belge transferi müracaatları, yeni belgelendirme müracaatlarında olduğu gibi Operasyon Sorumlusu tarafından alınır ve yapılan ön görüşmenin ardından yukarıda belirtilen koşulları sağlaması durumunda F.0001 Sistem Belgelendirme Müracaat Formu ile NQS ye iletilir. 2) Belge transferinde, ek olarak müşteriden F.0007 Belge Transferi Formu nun ilgili bölümlerini doldurarak NQS ye iletmesi istenir. Belge transferi müracaatında bulunmak isteyen kuruluşlar, müracaatlarını NQS web sitesinden de yapabilirler. Ayrıca, belge transferine ilişkin kurallar, NQS web sitesinde kamuya açık tutulmaktadır. 3) Yapılan belge transferi müracaatı kapsamında alınan bilgiler, F.0007 Belge Transferi Formu doğrultusunda gözden geçirilerek belge transferinin yapılabilirliğine karar verilir. 4) Normal olarak sadece geçerli belgelerin transferi gerçekleştirilebilir. Askıya alınmış ya da askıya alınma tehdidi olan kuruluşların belge transferi talepleri kabul edilemez. 5) Kuruluş, belge transferi için aşağıda belirtilen dokümantasyonu en geç 1 hafta içerisinde NQS ye iletir: 1. El Kitapları (Organizasyon şeması, tüm prosesleri gösterir proses etkileşimleri şeması, kalite politikası ve hedefleri, kuruluş kapsamını da içerecek şekilde), Prosedürler 2. Güncel Doküman Listesi, Kalite Kayıtları Listesi 3. Kuruluşun sahip olduğu izinler ve belgeler P / 5

5 4. İç tetkik kayıtları ve son yapılan yönetimin gözden geçirme toplantısı tutanağı 5. Son tetkikte tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin açılan uygunsuzluk raporları (Uygunsuzlukların etkin olarak kapatıldığından emin olunmadan belge devir işlemleri başlatılmaz) 6. Kuruluşun belgesinin kopyası ve önceki belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilen son denetime ait denetim raporu 6) Mümkün ise, önceki belgelendirme kuruluşu ile yapılan görüşme neticesinde, belgelendirme kuruluşundan kuruluş ile doğrudan ya da dolaylı olarak alakalı yapılan şikâyet ve bildirimler hakkında bilgi alınır. Mevcut ya da süregelen herhangi bir anlaşmazlık, mahkeme, şikâyet durumu söz konusu ise müracaat kabul edilmez. 7) Yukarıda tanımlanan bilgi ve belgelerin birinin ya da birkaçının sağlanamaması durumunda transfer işlemi yapılamaz ve yeni müracaat olarak işleme alınır. 4.4 Değişiklik Müracaatları Kapsam Genişletme Müracaatları NQS tarafından belgelendirilmiş kuruluşların önceden belgelendirilmiş kapsamlarına yeni bir ya da birkaç kapsam dâhil etmek istemeleri durumunda kapsam genişletme taleplerini yazılı olarak NQS' e bildirirler (P.0006 Belgelendirme ve Müşteri Şartlarında Değişiklikler Prosedürü). NQS Belgelendirme Müdürü talep edilen kapsam genişletme talebini inceler ve yapılabilir olup olmadığına karar verir. Kapsam genişletme talebinin uygunluğuna karar verilmesi durumunda kapsam genişletme için kuruluşa kapsam genişletme teklifi hazırlanır ve gönderilir. Kapsam genişletme için verilen teklifi kabul eden kuruluşta, kapsam genişletme için özel denetim planlanır ve gerçekleştirilir. Kapsam genişletme, uygun durumlarda, gözetim denetimi ile birlikte gerçekleştirilebilir. P.0003 Denetim ve Belgelendirme Prosedürü' nde anlatılmıştır Kapsam Daraltma Müracaatları Müşteriden kapsam daraltma (mevcut belgelendirilmiş kapsamın bir kısmı dışarıda kalacak şekilde daraltılması) talebi söz konusu olduğunda talep yazılı olarak NQS' e bildirilir (P.0006 Belgelendirme ve Müşteri Şartlarında Değişiklikler Prosedürü). NQS Belgelendirme Müdürü talep edilen kapsam daraltma talebini inceler ve yapılabilir olup olmadığına karar verir. Kapsam daraltma talebinin uygunluğuna karar verilmesi durumunda denetim gerçekleştirilmeden yeni belge düzenlenir. P.0003 Denetim ve Belgelendirme Prosedürü' nde anlatılmıştır Adres Değişikliği Müracaatları NQS tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar sözleşme gereği adres değişikliklerini NQS' e bildirmek zorundadır. Bu nedenle belgelendirilmiş kuruluş adres değişikliğini yazılı olarak bildirirler. Adres değişikliği bildirimine ek olarak adres değişikliğini gösteren sicil gazetesini de beraberinde NQS' ye iletirler. Gelen adres değişikliği başvurusu ve sicil gazetesi Planlama Sorumlusu' na iletilir ve belgelendirilmiş kuruluşun belgelendirme kapsamı göz önünde bulundurularak değişiklikten etkilenen tüm standart maddeleri göz önünde bulundurularak denetim gerekip gerekmediği belirlenir. Üretim kuruluşlarında her durumda denetim planlanır. Planlama Sorumlusu, planlanan denetim süresine uygun olarak teklifi hazırlar ve müşteriye gönderir. Müşterinin teklifi onaylaması durumunda planlanan adres değişikliği denetimi gerçekleştirilir. Müşteri tarafından yapılan değişikliklerin bildirilmesine ilişkin uygulamalar P.0007 Müşteri ve Belgelendirme Şartlarında Değişiklikler Prosedürü' nde anlatılmıştır. 5. KAYITLAR F.0001 Sistem Belgelendirme Müracaat Formu F.0002 Müracaat Değerlendirme Formu F.0003 Belgelendirme Teklifi F.0004 Teklif İzleme Formu F.0005 Belgelendirme Sözleşmesi F.0006 Belgelendirme Denetim Programı F.0007 Belge Transferi Formu 6. REVİZYON BİLGİLERİ Revizyon No Revizyon Tarihi Madde No Revizyon Açıklaması P / 5

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS ye yönetim sistemi belgesi

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 5 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 4 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 4 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS ye yönetim sistemi belgesi

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü FRM-002b, Rev.0 Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Adı Tarih Oluşturma Hilal AY 18.06.2017 Kontrol Selim YILMAZ 19.06.2017 Onaylama / Serbest Bırakma Burcu ÇELEBİ 20.06.2017 MS-PRO-005

Detaylı

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011 TALİMAT Doküman No Yayın Tarihi 15/10/2005 Ücretlendirme Talimatı Revizyon No 10 Son Rev.Tarihi 07/02/2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011

Detaylı

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011 TALİMAT Medikal Ücretlendirme Talimatı Doküman No MD-T-070/01 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 2 Son Rev.Tarihi 01.12.2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü FRM-002b, Rev.0 Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Adı Tarih Oluşturma Hilal AY 21.04.2017 Kontrol Selim YILMAZ 21.04.2017 Onaylama / Serbest Bırakma Yankı ÜNAL 25.04.2017 MS-PRO-005

Detaylı

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Sayfa 1 / 5 1. Amaç 2 2. Kapsam 2 3. Tanımlar 2 4. Sorumluluklar 2 5. Uygulama 2 5.1 Müşteri ile İlk Temas ve Müracaat Formunun Doldurulması ve Gözden Geçirilmesi 2 5.2 Teklifin / Sözleşmenin Hazırlanması,

Detaylı

SİSTEMER tarafından verilecek tüm denetim faaliyetleri için ücretlendirmeyi kapsar.

SİSTEMER tarafından verilecek tüm denetim faaliyetleri için ücretlendirmeyi kapsar. 1. AMAÇ SİSTEMER Belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirme başvurusunda bulunan firmalara belgelendirme faaliyetleri için uygulanacak olan ücret ve ödeme şartlarını belirlemektir. 2. TANIMLAR VE

Detaylı

BAŞVURU VE SÖZLEŞME YAPILMASI PROSEDÜRÜ

BAŞVURU VE SÖZLEŞME YAPILMASI PROSEDÜRÜ 1. Amaç Kontrol ve sertifikasyon hizmeti için, müteşebbislerin başvurularının alınması ve kendileri ile sözleşme yapılması aşamasına kadar olan kısımdaki yapılacakları kayıt altına almak 2. Kapsam LİKYA

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYONUN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PROSEDÜR Doküman No.: P702 Revizyon No: 05 Yürürlük Tarihi: 02.01.2012

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 YAYIN TARİHİ 05.05.2010 ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, GOLDCERT e gelen şikayet, itiraz, öneri, talep, bildirim, memnuniyet gibi her türlü geribeslemenin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1 / 6 YAYIN İ REV. NO REV. İ AÇIKLAMA 01.10.2002 8 23.09.2013 İtiraz, şikayet ve anlaşmazlık tanımları tekrar gözden geçirilerek tanımlamalar düzenlendi. Gelen başvurunun hangi durumlarda Belgelendirme

Detaylı

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 Revizyon Formu Doküman Adı : Yayın Tarihi : Revize Edilen Bölüm: Doküman No. Yayın No. İlk Revizyon No: Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 01 02 11.11.2009 01.04.2011 TRB YENİ

Detaylı

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1.0 Amaç: Bu prosedürün amacı, müşterilerden, belgelendirme faaliyetleri veya muayene faaliyetleri konusunda diğer kesimlerden alınan şikayetler ve itirazlara yapılacak işlemlerin belirlenmesi,

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir.

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 2. TANIMLAR İtiraz: Uygunluk değerlendirmesi amaçlı yeniden denetim kararı için, belgelendirme kuruluşu veya akreditasyon

Detaylı

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi.

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Onaylayan 1 1 10.4.2017 T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ Değişiklik Notu Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. anketi İlgili

Detaylı

TALEPLERİN, TEKLİFLERİN VE SÖZLEŞMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

TALEPLERİN, TEKLİFLERİN VE SÖZLEŞMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ PR22/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; müşteri

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev.0 Rev.1 İlk yayın Kapsamın personel belgelendirme faaliyetlerini de içerecek şekilde genişletilmesi BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL

Detaylı

Adam Gün: bir denetçinin denetme için harcayacağı 1 günlük zaman dilimidir. Bir Denetim Günü tipik olarak 8 saatlik normal çalışma günüdür.

Adam Gün: bir denetçinin denetme için harcayacağı 1 günlük zaman dilimidir. Bir Denetim Günü tipik olarak 8 saatlik normal çalışma günüdür. 1. AMAÇ Bu talimat, denetim ekibinin dokümante edilmiş yönetim sistem uygulamalarını yeterli şekilde denetleyebilmesi için gerekli zamanı belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 2. KAPSAM: Tüm Yönetim Sistemlerini

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME

PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa : 1 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, başvuru sahibi, aday, belgelendirilmiş veya belge hakkı verilmeyen kişi ve onların işverenlerinden veya diğer bir kesimden belgelendirme faaliyetlerine yönelik

Detaylı

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları için Akreditasyonun Askıya Alınması, Geri Çekilmesi ve Kapsam Değişikliğine ilişkin Prosedür

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları için Akreditasyonun Askıya Alınması, Geri Çekilmesi ve Kapsam Değişikliğine ilişkin Prosedür P702 Revizyon No : 06 Yürürlük Tarihi : 12.12.2014 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları için Çekilmesi ve Kapsam Değişikliğine ilişkin Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, akredite edilmiş uygunluk değerlendirme

Detaylı

ŞİKAYET, İTİRAZ VE ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET, İTİRAZ VE ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ USB nin İTU ile ilgili yapmakta olduğu belgelendirme faaliyetlerine ilişkin olarak kuruluşlardan veya ilgili taraflardan gelen yazılı veya sözlü gelen şikayet, anlaşmazlık veya itirazların değerlendirme

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

ÜCRETLENDİRME TALİMATI

ÜCRETLENDİRME TALİMATI 1.AMAÇ: UDEM den yönetim sistemi belgelendirmesi hizmeti alan kuruluşlara uygulanacak ücretlendirmenin tarif edilmesidir. 2. KAPSAM: Bu talimat TS EN ISO/IEC 17021, ISO 22003 standardının gerekliliklerine

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No S.PR.002 01.01.2003 04 30.04.2010 1/10 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Revizyon No Revizyon Tarihi Madde No Revizyon İçeriği 01 26.11.2003 F 008

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

Şikayet, İtiraz ve Anlaşmazlıkların Çözümü Prosedürü

Şikayet, İtiraz ve Anlaşmazlıkların Çözümü Prosedürü Karbon Bölümü Sayfa: 1 / 7 Hazırlayan Anıl Söyler Belgelendirme Müdürü Onaylayan Christian Johannes Genel Müdür Karbon Bölümü Sayfa: 2 / 7 1. Amaç Bu prosedürün hazırlanma amacı, Re Carbon doğrulama hizmetleri

Detaylı

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org AMAÇ: Bu prosedürün amacı; DHBTS.OIC/SMIIC1 Helal Sertifikasyon belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar standardı kapsamında, DHB ye Helal Sertifikasyon belgesi almak üzere başvuruların alınması,

Detaylı

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, TS EN ISO/IEC 17021:2011 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Değerlendirmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar Standardı kapsamında belgelendirme sürecine ilişkin

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 03.01.2012 01 04.03.2013 2.SORUMLULUKLAR maddesi Bu prosedürün uygulanmasından Yönetim Temsilcisi, kontrol etmekten Genel Müdür sorumludur. yerine Bu prosedürün

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUSAL YETERLİLİKLERİN GÜNCELLENMESİ VE YAPILAN GÜNCELLEMELERİN SINAV VE BELGELENDİRME SÜREÇLERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve Kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Pendik / İstanbul VD:... Ticaret Sicil Müdürlüğü / Sicil No:.. OSEM-SS-10001 OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ Teklif

Detaylı

ŞİKÂYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDURU

ŞİKÂYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDURU YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 04.03.2013 2.SORUMLULUKLAR maddesi -Bu prosedürün uygulanmasından Yönetim Temsilcisi, kontrol etmekten Genel Müdür sorumludur. Yerine -Bu prosedürün

Detaylı

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ 04 İçerik ve logo değişikliği 28.04.14 A. Çiğlez Ö. Akçam 03 İçerik değişikliği 05.09.13 Ö.Karaman Ö. Akçam 02 İçerik

Detaylı

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa No. 1/5 1. REFERANSLAR TS EN ISO/IEC 17024 standardı Madde 9.8 ve 9.9 2. AMAÇ Bu prosedür; şikayet ve itirazın alınması, geçerli kılınması, araştırılması ve buna karşın gerçekleştirilecek faaliyetlerin

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ PCA nın denetim, belgelendirme, operasyonel faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve/veya müşterilerle ilgili (belge ve logo kullanma gibi) yazılı veya sözlü gelen şikayet ve itirazların uygun bir

Detaylı

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi.

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi. Sayfa No 1/5 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni - 05 02.01.12 06 05.09.13 YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ EN 45011 referanslara eklendi. Sürecin işleyişi ile ilgili sorumluluklar

Detaylı

BELGELENDİRME SÜRECINDE ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

BELGELENDİRME SÜRECINDE ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMSİLCİSİ KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMSİLCİSİ GENEL MÜDÜR YAYIN TARİHİ 15.11.2016 KONTROLLÜ KOPYA KONTROLSÜZ KOPYA REVİZYON TAKİBİ HAZIRLAYAN REV

Detaylı

İŞ GELİŞTİRME PROSEDÜRÜ

İŞ GELİŞTİRME PROSEDÜRÜ 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı ICS tarafından yürütülen pazarlama, iş geliştirme, teklif ve sözleşme yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için uygun ve tutarlı bir yöntem oluşturmaktır. 2 KAPSAM Bu

Detaylı

Şikayet Ve İtiraz Prosedürü

Şikayet Ve İtiraz Prosedürü DOk.No : PR-10-07 Rev.Tar. :17.07.2017 Rev. No : 02 Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM Milimetrik in yürütmekte olduğu belgelendirme faaliyetlerine dair ilgili kuruluş veya taraflardan gelebilecek şikayet

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: MYK Ulusal Yeterliliklerinde mesleki yeterlilik belgesi almak üzere ÇELİK AKADEMİ BELGELENDİRME EĞİTİM LTD. ŞTİ. ye başvuran adaylara başvuru aşamasından belgelendirme aşamasına ve belge yenilenmesine

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R10.08 ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR REHBERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R10.08 ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR REHBERİ R10.08 ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR REHBERİ Rev.03 01.2012 1. AMAÇ ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR Bu Rehber in amacı; TÜRKAK ın akreditasyon faaliyetleri ile akredite ettiği kuruluşların akreditasyon kapsamındaki çalışmalarıyla

Detaylı

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU Sayfa No : 1 / 5 No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE HAZIRLAYAN ONAY ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR Sayfa No : 2 / 5 1.

Detaylı

ÜCRET TARİFESİ TALİMATI

ÜCRET TARİFESİ TALİMATI ÜCRET TARİFESİ TALİMATI ÜBPR 03 TL01, Revizyon 01, 30.03.2016 De Control Denetim ve Belgelendirme Limited Şirketi Camikebir Mah. 48. Sk. No:4 İç Kapı No:8 35460 Seferihisar - İzmir, Türkiye Tel : +90-232

Detaylı

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 4.2.3 denetim Planı eklenmiş, Şikâyet ve İtirazın komitesinin üyelerinin özelliklerinde değişiklik yapıldı. 28.12.2012 02 4.1.2 maddesi revize

Detaylı

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan.

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan. BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO : PR.09 YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi 01 01 03.04.2017 Değişikliği Yapan Yıldırım ERTÜRKAN Onaylayan Arda SÜRMELİ

Detaylı

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Kontrol Eden: Oktay KOZANOĞLU Onaylayan: Bülent ÖZBEY Doküman No: P07-P09/Revizyon No:01/Tarih:01.02.2015 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı CERTURK e yönetim sistemi belgelendirmesi

Detaylı

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI. K-01 Rev / 6

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI. K-01 Rev / 6 OSEM-SS-10001 OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI 1 / 6 1. Kapsam OSEM-Oto Bakım ve Onarım Merkezi Yeterlilik Belgelendirmesi Standardı, OSEM Sertifikasyon A.Ş. (OSEM) tarafından

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure Doküman No KARTEPE-P6 Yayın Tarihi 10 Eyl. 2016 Revizyon No 00 Revizyon Tarihi - Revizyon No: Revizyon Tarihi: Bölüm

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi belgesi almak üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin gerçekleştirilmesi için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir. 2. TANIMLAR Belgelendirme Komitesi:

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR 1.AMAÇ ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME TRB nin, muayene süreci veya diğer ilgili herhangi bir konuyla ilgili,

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

R Şikâyet ve İtirazlar Rehberi. Revizyon No : 04 Yürürlük Tarihi :

R Şikâyet ve İtirazlar Rehberi. Revizyon No : 04 Yürürlük Tarihi : R10.08 Revizyon No : 04 Yürürlük Tarihi : 18. 09. 2014 Şikâyet ve İtirazlar Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: Salih YÜKSEL Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil İbrahim ÇETİN 1. AMAÇ ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR Bu Rehber

Detaylı

Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü

Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü P-08, Revizyon 12, 07.08.2015 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Zorlu Center, Teras Evler, Daire:11, BBN:309 Levazım-Beşiktaş/İSTANBUL

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler.

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler. 1 / 5 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü müşterileri veya müşteri temsilcileri ile taleplerine açıklık kazandırmaları ve yapılan işle ilgili laboratuvar performansını izlemeleri için diğer

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1 / 8 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü nde yapılan muayene ve analizlerin çeşitli aşamalarında görev alan personelin, görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli eğitimlerin

Detaylı

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR EN ISO/IEC 17024 PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR Bu standart Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından onaylanan ve Aralık 2012 de TS EN ISO/IEC 17024:2012 numaralı standardı

Detaylı

ITU BİREYSEL/GRUP SERTİFİKASYONU İÇİN BAŞVURUNUN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ITU BİREYSEL/GRUP SERTİFİKASYONU İÇİN BAŞVURUNUN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedür bireysel ve grup sertifikasyonu kapsamında ITU belgelendirmesi için USB ye yapılan başvurunun nasıl değerlendirileceğini açıklar. Olası kontrol ve sertifikasyon başvurusundan alınacak

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Formu Revizyon No 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Revizyon Tarihi 16.10.2006 14.11.2006 16.02.2007 15.10.2007 07.04.2008 02.01.2010 01.03.2011 01.06.2012 03.09.2013 Revizyon Sebebi ve Yeri

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI

SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI AMAÇ: Bu talimat 132 sayılı Kanuna dayanılarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından yürütülen Sistem Belgelendirme Faaliyetlerinde uygulanacak ücretlerle ilgili şartları

Detaylı

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ REVİZYON Takip Tablosu No Tarih Açıklama 01 17.04.2017 Kuruluşun değişen logosu dokümanda revize edildi. 02 03 04 05 06 Yönetim Temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı 1 / 6 1-AMAÇ Bu prosedürün amacı; belge,

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ PROAKTİF MESLEKİ YETERLİLİK 1.0. Amaç ve Kapsam Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden, onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme prosesi ve kriterleri konusunda

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 YÖNETİM

Detaylı

ANKA GLOBAL A.Ş. FORM

ANKA GLOBAL A.Ş. FORM : 1 / 5 Bilgilendirme kılavuzu başvuru aşamasından sertifikalandırmaya kadar tüm aşamalarda müşterilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 1. Belgelendirme Süreci Belgeyi kazanmak ve sahip olmak

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR19/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte

Detaylı

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa No. 1 / 5 DAĞITIM LİSTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ( ) AKREDİTASYON KURULUŞU ( ) İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. SORUMLULUKLAR 3. TANIMLAR VE KISALTMALAR 4. UYGULAMA 5. REFERANSLAR ve İLGİLİ DOKÜMANLAR DEĞİŞİKLİK

Detaylı

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ SAYFA 1/5 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih Talep Eden Kişi/Birim Bölüm/ Sayfa DAĞITIM LİSTESİ: GENEL MÜDÜR KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ BELGELENDİRME KOMİTESİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TEKNOLOJİK HİZMETLER

Detaylı

Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b) Açıklama olmaksızın Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılabilir (*d)

Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b) Açıklama olmaksızın Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılabilir (*d) 1. ROYALCERT logosu, ROYALCERT tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 2. ROYALCERT tarafından belge almaya hak kazanan firmalar, ROYALCERT logosu,

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ Terimler Tarifler Belgelendirme: Ürünlerle, proseslerle, sistemlerle veya kişilerle ilgili üçüncü taraf doğruluk beyanı. Gözetim: Uygunluk beyanının geçerliliğinin sürdürülebilmesi için esas alınan uygunluk

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ USB nin İTU ile ilgili yapmakta olduğu belgelendirme faaliyetlerine ilişkin olarak kuruluşlardan veya ilgili taraflardan gelen yazılı veya sözlü gelen şikayet, anlaşmazlık veya itirazların değerlendirme

Detaylı

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI Sayfa No 1/11 1. AMAÇ Tetkik tipleri ve kuruluş yapısı dikkate alındığında tetkikler için harcanacak adam/gün sayılarını ve ücretlerini belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedürün uygulanmasından Planlama Sorumlusu,

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin,

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DARALTMA PROSEDÜRÜ

SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DARALTMA PROSEDÜRÜ Revizyon No Revizyon Madde No Revizyon İçeriği 01 26.11.2003 3 Sorumluluklar bölümü tamamen değiştirildi. 4.1.1 Belgenin dondurulma süresi 4 ay olarak düzeltildi. 4.1.2 b Düzeltici faaliyet süresi 60 gün

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ P04 Yayın 24.04.2017 Bu Prosedür, 3M MYM Kalite Politikası BÖLÜM 9.9/ ŞİKÂYET ve İTİRAZLARIN YÖNETİMİ SÜRECİ ile BÖLÜM 11.0 PROSEDÜRLER ve TS EN ISO/IEC 17024 Standardı uyarınca hazırlanmıştır.bu belgeyi

Detaylı

TALİMAT. 00 İlk yayındır Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesi yapılmıştır.

TALİMAT. 00 İlk yayındır Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesi yapılmıştır. Sayfa No : 1/4 REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesi yapılmıştır. 02 Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu SEÇİLMESİ, GÖREVLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ. Doküman No.: P602 Revizyon No: 02. Kontrol Onay. İmza.

Türk Akreditasyon Kurumu SEÇİLMESİ, GÖREVLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ. Doküman No.: P602 Revizyon No: 02. Kontrol Onay. İmza. Doküman Adı: TÜRKAK ADINA KURS VEREN EĞİTMENLERİN SEÇİLMESİ, GÖREVLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: P602 Revizyon No: 02 6 2 Akış Şemasında düzenlemeler yapılmıştır. 5 2 Yeki ve Sorumlukluklar

Detaylı

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR. UFR.02 Belgelendirme Başvuru Formu. UFR.03 Belgelendirme Talebi İnceleme Formu

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR. UFR.02 Belgelendirme Başvuru Formu. UFR.03 Belgelendirme Talebi İnceleme Formu 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi ve ürün belgesi almak üzere başvuruların alınması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve belge almaya hak kazanan kuruluşların belgelerinin düzenlenmesi ve teslim

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu Prosedür, TS EN ISO/IEC 17065:2012 Standardı ve İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik ile Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik şartları kapsamında

Detaylı

LOGO VE BELGE KULLANMA TALİMATI

LOGO VE BELGE KULLANMA TALİMATI 1. AMAÇ Bu talimatın amacı, QSI tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi logolarını ve onaylanmış belgelerini kullanma esaslarını

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; BQS tarafından yürütülmekte olan sistem belgelendirme faaliyetlerine yönelik itiraz ve şikâyetler ile belgeli kuruluşlar hakkında yapılan itiraz ve şikâyetlerde

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

Qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

Qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq Qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq DELTA ULUSLARARSI BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

Detaylı