Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı"

Transkript

1 Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı

2 Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez veya üçüncü şahıslara verilemez. Genel olarak şu husus geçerlidir: Teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır. KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal

3 İçindekiler İçindekiler Sözlük Genel Prensipler Hedef kitle Sembolizm Güvenlik Uyarı bilgilerinin tanımlanması Genel Öngörülen Kullanım Personelin kalifikasyonu ve eğitimi Talimatın dikkate alınmamasının yol açabileceği sonuç ve tehlikeler Güvenlik talimatlarına uyarak çalışma İşletici/kullanıcı için güvenlik uyarıları Bakım, kontrol ve montaj çalışmaları için güvenlik uyarıları Müsaade edilmeyen işletim şekilleri Taşıma/geçici depolama/tasfiye Teslimat konumu kontrolü Cihazın taşınması Depolama/saklama Geri gönderme Tasfiye Pompanın/pompa agregasının açıklaması Genel açıklama Adlandırma Tip plakası Yapı tasarımı Kurulum ve etki şekli Ses değerleri Teslimat kapsamı Ölçümler ve ağırlıklar Aksesuar Teknik veriler Kurulum/montaj Güvenlik yönetmelikleri Kurulumdan önce yapılan kontrol Pompa agregasının montajı Boru hattının bağlanması Saklama / izolasyon...19 Calio 3 / 52

4 İçindekiler 5.6 Elektrik bağlantısının yapılması Cihazın işletime alınması/devre dışı bırakılması İşletime alma Devre dışı bırakma İşletim alanı sınırları Devre dışı bırakma/saklama/depolama Tekrar işletime alma Bakım Bakım/muayene Boşaltma/temizleme Pompa agregasını sökün Arızalar: nedenleri ve giderilmesi Diğer geçerli belgeler Tekli parça dizini ile kesit resmi Elektrik bağlantı planı AT Uygunluk Beyanı...49 Dizin / 52 Calio

5 Sözlük Sözlük Basınç hattı Basınç manşonunda bağlı olan hat. Emme hattı/besleme hattı Pompa Emme manşonunda bağlı olan hat Tahrik, bileşen veya aksesuara sahip olmayan makine Pompa agregası Komple bir pompa ünitesi bir pompadan, tahrik biriminden, bileşenlerden ve aksesuarlardan oluşur Ses değerleri Ses emisyon değeri, ses basınç seviyesi LPA olarak db(a) bazında belirtilir. Calio 5 / 52

6 1 Genel 1 Genel 1.1 Prensipler Kullanım kılavuzu, kapak sayfasında adı geçen yapı serileri ve modellerin bir parçasıdır. Kullanım kılavuzu, tüm işletim aşamalarında geçerli, olması gereken ve güvenli kullanım hakkında bilgi verir. Tip plakasında yapı serisi ve büyüklüğü ve en önemli işletim bilgileri belirtilmektedir. Bu bilgiler pompayı/pompa agregasını kesin olarak belirtir ve tüm diğer iş süreçlerinde tanımlama için kullanılır. Bir hasar olması durumunda garanti hakkının ortadan kalkmaması için vakit kaybetmeden en yakın KSB servisini durumdan haberdar edin. Ses değerleri. ( Bölüm 4.6 Sayfa 15) 1.2 Hedef kitle Bu kullanım kılavuzunun hedef kitlesi teknik eğitim almış olan uzman personeldir. 1.3 Sembolizm Tablo 1: Kullanılan Semboller Sembol Anlamı İşlem talimatı için yerine getirilmesi gereken koşul Güvenlik bilgilerinde yapılması gereken işlemler Yapılan işlemin sonucu Çapraz referanslar Birkaç aşamadan oluşan işlem talimatı Bilgi ürünün nasıl kullanılacağına dair tavsiye ve önemli bilgiler verir 6 / 52 Calio

7 2 Güvenlik! TEHLİKE 2 Güvenlik Bu bölümde verilen bilgilerin tümü yüksek risk derecesine sahip olan bir tehlikeyi tanımlar. 2.1 Uyarı bilgilerinin tanımlanması Tablo 2: Uyarı bilgilerinin özellikleri Sembol Tanımı! TEHLİKE TEHLİKE Bu sinyal kelimesi, önlenilmediği takdirde ölüm veya ağır bir yaralanmaya yol açan ve yüksek derecede bir riske sahip olan bir tehlikeyi tanımlar.! UYARI UYARI Bu sinyal kelimesi, önlenilmediği takdirde ölüm veya ağır bir yaralanmaya yol açabilen ve orta derecede bir riske sahip olan bir tehlikeyi tanımlar. DİKKAT DİKKAT Bu sinyal kelimesi, dikkate alınmadığı takdirde makine ve makine fonksiyonlarını tehdit edebilecek bir tehlikeyi tanımlar. Genel bir tehlike bölgesi Bu sembol, bir sinyal kelimesi ile bir araya geldiğinde ölüm veya yaralanmaya yol açabilecek tehlikeleri tanımlar. Tehlikeli elektrik gerilimi Bu sembol, bir sinyal kelimesi ile bir araya geldiğinde elektrik gerilimi ile ilgili tehlikeleri tanımlar ve elektrik gerilimi koruması ile ilgili bilgiler verir. Makine hasarı Bu sembol, DİKKAT sinyal kelimesi ile bir araya geldiğinde makine ve makine fonksiyonlarına dair tehlikeleri tanımlar. 2.2 Genel Kullanım kılavuzu, dikkate alındığı takdirde pompanın güvenli kullanımını sağlaması ve kişilerin zarar görmesi ve maddi hasarın oluşmasını önlemesi öngörülen cihazın kurulumu, işletimi ve bakımı ile ilgili temel bilgiler içermektedir. Tüm bölümlerde yer alan emniyet talimatları dikkate alınmalıdır. Uzman personel veya operatörün cihazı monte etmeden ve işletime almadan önce bu kullanım kılavuzunu okuması ve tamamen anlaması gerekir. Kullanım kılavuzunun içeriği uzman personel için her an ulaşılabilir olmalıdır. Doğrudan pompa üzerinde yer alan bilgiler dikkate alınmalı ve tamamen okunur bir halde olması sağlanmalıdır. Bu durum örneğin aşağıdakiler için geçerlidir: Döndürme yönü oku Bağlantılar için olan işaretler Tip plakası Kullanım kılavuzunda dikkate alınmamış olan yerel uygulamalara riayet edilmesinden operatör sorumludur. 2.3 Öngörülen Kullanım Pompa/pompa agregası sadece diğer geçerli belgelerde tarif edilen kullanım alanlarında işletime alınabilir. Pompa/pompa agregası sadece teknik açıdan kusursuz bir durumda iken işletime alınabilir. Pompa/pompa agregasını kısmen monte edilmiş bir durumda iken işletime almayın. Pompa, sadece veri sayfasında veya ilgili modelin dokümantasyonunda tarif edilen maddeleri nakledebilir. Calio 7 / 52

8 2 Güvenlik Asla pompayı nakledilecek madde olmadan işletime almayın. Veri sayfası veya dokümantasyonda asgari nakil miktarlarına ilişkin bilgileri dikkate alın (aşırı ısınma sonucu meydana gelen hasarların, yatak hasarlarının vs. önlenmesi). Veri sayfası veya dokümantasyonda azami nakil miktarlarına ilişkin bilgileri dikkate alın (örneğin aşırı ısınmanın, kayar halka contası, kavitasyon ve yatak hasarlarının meydana gelmesinin önlenmesi). Pompayı emici tarafından daraltmayın (böylece kavitasyon hasarları önlenir). Başka işletim şekilleri konusunda veri sayfası veya dokümantasyonda bahsedilmediği takdirde üretici ile irtibata geçin. Önceden kestirilebilir yanlış kullanımın önlenmesi Veri sayfası veya dokümantasyonda basınç veya ısıya ilişkin müsaade edilen kullanım sınırlarını asla aşmayınız. Bu kullanım kılavuzundaki tüm güvenlik uyarıları ve yapılması gerekenlere riayet ediniz. 2.4 Personelin kalifikasyonu ve eğitimi Personelin cihazın taşınma, montaj, kullanım, bakım ve muayenesi için gerekli vasıflara sahip olması gerekir. Personelin sorumluluk alanı, yetkisi ve denetlenmesi operatör tarafından taşıma, montaj, kullanım, bakım ve muayene esnasında tam olarak düzenlenmiş olmalıdır. Personelin bilgi açığı varsa, bu eksiklik yeterli derecede eğitime sahip olan uzman personel tarafından kurs ve eğitim yoluyla giderilmelidir. Gerektiğinde kurslar üretici veya tedarikçinin isteği üzerine operatör tarafından da verilebilir. Pompa/pompa agregası ile ilgili kurslar sadece uzman teknik personelin kontrolü altında verilmelidir. 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel kabiliyetleri sınırlı olan veya yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler bu cihazı ancak gözetim altındayken veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımı konusunda bilgilendirilmeleri ve sonuçta ortaya çıkabilecek tehlikelerin farkında olmaları durumunda kullanabilirler. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz şekilde yapılmamalıdır. 2.5 Talimatın dikkate alınmamasının yol açabileceği sonuç ve tehlikeler Bu işletim talimatının dikkate alınmaması garanti ve hasarın ödenmesi hakkınının ortadan kalkmasına neden olur. İşletim talimatının dikkate alınmamasının beraberinde getireceği bazı tehlikeler: Kişilerin elektriksel, termik, mekanik ve kimyasal etkiler sonucunda tehlikeye maruz kalması ve patlamalar Ürünün bazı önemli fonksiyonlarının devre dışı kalması Bakım için öngörülen yöntemlerin arıza göstermesi Tehlikeli maddelerin sızıntı yapması sonucunda çevre kirliliği 2.6 Güvenlik talimatlarına uyarak çalışma Bu talimatta yer alan güvenlik bilgileri ve öngörülen kullanımın dışında aşağıdaki güvenlik kuralları geçerlidir: Kaza önlemeye yönelik talimatlar, güvenlik ve işletim uygulamaları Patlama korumasına yönelik talimatlar Tehlikeli maddelerin kullanımına yönelik güvenlik uygulamaları Geçerli olan norm ve kanunlar 8 / 52 Calio

9 2 Güvenlik 2.7 İşletici/kullanıcı için güvenlik uyarıları Pompaya üretim esnasında sıcak, soğuk ve hareket eden parçalar için dokunma koruması takılmalı ve fonksiyonu kontrol edilmelidir. Pompanın işletimi esnasında dokunma korumasını çıkarmayınız. Sızıntılar ( örn. mil contasında) tehlikeli maddelerin ( örn. patlayıcı, zehirli, sıcak): İnsanlar ve çevre için risk olmayacak şekilde sistemden dışarı atın. Bunun için öngörülen yasal uygulamalara riayet edin. Elektrik enerjisinden dolayı bir tehlikenin meydana gelmesini önleyin (konu ile ilgili ayrıntılar için bulunduğunuz ülkede geçerli olan uygulamalar ve/veya yerel enerji besleme şirketlerine bakın). 2.8 Bakım, kontrol ve montaj çalışmaları için güvenlik uyarıları Pompanın yapısı ancak üreticinin onayı ile değiştirilebilir. Sadece orijinal parçalar veya üretici tarafından müsaade edilen parçalar kullanınız. Başka parçaların kullanılmasının yol açacağı sonuçlar için üretici sorumluluk almayabilir. Operatör, tüm bakım, kontrol ve montaj çalışmalarının kullanım kılavuzuna hakim olan yetkili ve kalifiye uzman personel tarafından yapılmasını sağlamalıdır. Pompa/pompa agregasındaki çalışmaları sadece cihaz hareket halinde değil iken yapınız. Pompa gövdesi çevre sıcaklığına adapte olmuş olmalıdır. Pompa gövdesinde herhangi bir basınç olmamalı ve gövde boşaltılmış olmalıdır. Kullanım kılavuzunda pompa agregası işletiminin durdurulmasına yönelik belirtilen yapılması gerekenleri mutlaka dikkate alınız. ( Bölüm 6.4 Sayfa 44) Sağlığa zararlı maddeler nakleden pompaları bu maddelerden arındırınız. Yapılan çalışmalar biter bitmez güvenlik ve koruma tesisatlarını tekrar takınız veya işlevine devam etmesini sağlayınız. Pompayı tekrar işletime almadan önce işletime almaya ilişkin verilen bilgileri dikkate alınız. ( Bölüm 6.1 Sayfa 24) 2.9 Müsaade edilmeyen işletim şekilleri Pompayı/pompa agregasını asla veri sayfası ve kullanım kılavuzunda belirtilen sınır değerlerini aşacak şekilde işletime almayınız. Pompanın/pompa agregasının işletim güvenliği sadece öngörülen kullanım durumunda sağlanır. Calio 9 / 52

10 3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye 3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye 3.1 Teslimat konumu kontrolü 1. Ürün teslimatında her ambalaj hasarlar açısından kontrol edilmelidir. 2. Taşıma hasarında, hasarı kesin olarak belirleyin, tutanak yazın ve derhal yazılı olarak KSB'ye ya da tedarik eden satıcı ve sigortacıya bildirin. 3.2 Cihazın taşınması DİKKAT Pompanın yanlış taşınması Pompa hasar görebilir! Pompayı/pompa agregasını asla elektrik bağlantı hattından kaldırıp taşımayınız. Pompayı/pompa agregasını asla itmeyiniz ve düşürmeyiniz. 3.3 Depolama/saklama Pompa, teslimat tarihinden uzun bir süre sonra işletime alınacak ise pompanın/ pompa agregasının depolamasına yönelik aşağıdaki önlemleri tavsiye ederiz: DİKKAT Depolama sırasında nem, kir veya haşarat sonucunda hasar meydana gelebilir. Pompa/pompa agregasında korozyon/kirlenme meydana gelebilir! Pompa/pompa agregasının dışarıda depolanması durumunda ambalajında olan pompa/pompa agregasının üzerini su geçmeyecek şekilde örtünüz. DİKKAT Nemli, kirli veya hasarlı açıklıklar ve bağlantı yerleri Pompa agregası sızıntı yapabilir veya hasar görebilir! Pompa agregasının kapalı olan açıklıklarını ancak kurulum esnasında açınız. Pompa/pompa agregası mümkün olduğunca havadaki nem değerinin değişikliğe uğramadığı kuru ve korunan bir mekanda depolanmalıdır. Cihazın uygun bir şekilde iç mekanda muhafaza edilmesi durumunda en fazla 12 ay boyunca bir koruma söz konusudur. İşletime alınmış bir pompanın/pompa agregasının depolanmasında kısmında verilen bilgileri ( Bölüm Sayfa 44) dikkate alınız. 3.4 Geri gönderme 1. Pompayı olması gerektiği gibi boşaltın. ( Bölüm 7.2 Sayfa 45) 2. Pompayı daima yıkayıp temizleyin, özellikle de zararlı, patlayıcı, sıcak veya başka risk teşkil eden nakil maddeleri söz konusu olduğunda. 3. Kalıntıları havadaki nem ile birlikte korozyon hasarlarına yol açabilecek veya oksijen ile temas ettiğinde alev alabilecek nakil maddelerinin taşınması durumunda pompa agregasının ayrıca nötr hale getirilmesi ve kuruması için su içermeyen etkisiz gaz kullanılmalıdır. 10 / 52 Calio

11 3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye 3.5 Tasfiye UYARI Sağlığa zararlı ve/veya sıcak nakil maddeleri, yardımcı ve işletim maddeleri Kişiler ve çevre için tehlikeli olabilir! Yıkama maddelerini ve varsa kalıntı maddelerini bir hazneye toplayınız ve tasfiye ediniz. Gerekirse koruyucu giysi ve maske kullanınız. Sağlığa zararlı maddelerin tasfiyesine ilişkin yasal düzenlemeleri dikkate alınız. 1. Pompa/pompa agregasını sökünüz. Sökme işlemi sırasında gres ve yağlama sıvılarını bir hazneye toplayınız. 2. Pompa malzemelerini örneğin - metal -plastik -elektronik hurda - gres ve yağlama sıvılarına göre ayırınız. 3. Yerel uygulamalara göre tasfiye ediniz veya düzenlenmiş bir tasfiye şirketine bırakınız. Calio 11 / 52

12 4 Pompanın/pompa agregasının açıklaması 4 Pompanın/pompa agregasının açıklaması 4.1 Genel açıklama Islak rotor pompalar, pompa malzemelerine kimyasal ve mekanik açıdan zarar veren, saf veya aşındırıcı sıvıların naklinde kullanılan, kendinden emmeli, sıralı pompalardan değildir. Islak rotor pompalar, yüksek verimli hidroliği, yüksek verimli motor teknolojisini, entegre fark basıncı kontrolünü ve pompaların en uygun şekilde değişken işletme koşullarına uyum sağlamasını mümkün kılan ve işletme masraflarını asgariye indiren işletme yazılımını bir üründe toplamaktadır Şek. 1: Calio açıklaması 1 Pompa gövdesi 2 Regülatör modülüne sahip motor 3 Veri kablosu bağlantıları 4 Ekran 5 Kumanda elemanı (basmalı ve çevirmeli) 6 Besleme gerilimi ve toplu arıza bildirimi için bağlantılar Pompa gövdesine (1) regülatör modülüyle (2) birlikte motor dört cıvata ile monte edilmiştir. Bu, bir ayar aralığı içerisinde ayarlanabilen bir nominal değerle pompanın fark basıncını ayarlar. Ayarlanan işletim moduna bağlı olarak fark basıncı farklı kriterleri takip eder. Pompa, regülatör/ayar valflerinin kullanılmasıyla ortaya çıkan gibi tüm regülasyon türlerinde değişen güç gereksinimlerine uyum sağlar. Pompaya entegre edilmiş regülasyon sayesinde enerji ve işletme masraflarında tasarruf sağlanabilir, ayrıca aşırı nakil yüksekliklerinin azalması sayesinde daha az akış sesi duyulur. Buna ek olarak yüksek verimli elektromotor ile bağlantılı olarak verimli hidrolik her an çekilen akımı mümkün olan en verimli şekilde hidrolik enerjiye dönüştürmek için çalışır. Yeni geliştirilen Eco-mode işletim türü sayesinde buna ek olarak ayrıca enerji ve işletme masraflarında tasarruf sağlanabilmektedir. 4.2 Adlandırma Örnek: Calio Tablo 3: Adlandırmaya yönelik açıklama Kısaltma Anlam Calio Yüksek verimli pompa 25 Boru bağlantısı nominal genişliği 25 = R 1 30 = R 1 1 / = DN DN m x 10 cinsinden nakil yüksekliği (örneğin 100 = 10 m) 12 / 52 Calio

13 4 Pompanın/pompa agregasının açıklaması 4.3 Tip plakası 1~230V 50/60 Hz Class F Max 1,40 A IP44 EEI< PART2 PN10 TF110 Şek. 2: Tip plakası (örnek) 1 Yapı serisi, yapı büyüklüğü 2 3 Sıcaklık koruma sınıfı, koruma türü, basınç kademesi, sıcaklık sınıfı Üretim numarası 4 5 Üretim numarası için anahtar Gerilim, frekans, maks. enerji tüketimi, enerji verimliliği endeksi (EEI) Materyal numarası Örnek: Tablo 4: Adlandırmaya yönelik açıklama Rakam Anlam Üretim yılı 2013 Üretim haftası (takvim haftası 12) Geçerli seri numarası 4.4 Yapı tasarımı Yapı türü Bakım gerektirmeyen, vida bağlantısı veya flanş bağlantısına sahip yüksek verimli ıslak rotor pompa (tıkama burcu olmadan), yüksek verimli elektromotor ve kademesiz fark basıncı kontrolü. İşletim türleri Sabit basınç ve orantılı basınç kontrolü Dinamik ayarlamalı fark basıncı içeren Eco modu 10 devir sayısı kademesinin manuel bilgileriyle manuel işletme (n = sabit) Otomatik fonksiyonlar İşletim türüne bağlı olarak kademesiz yük uyarlaması Fark basıncı nominal değeri harici bilgileriyle 0-10 V Çok pompalı işletme Modbus Daldırma işletmesi Harici başlatma/durdurma Bloklara ayırma fonksiyonu Kendiliğinden hava tahliyesi fonksiyonu Yumuşak başlatma Entegre tahrik elektroniği ile tam motor koruması İşletim bildirimi ve toplu arıza bildirimi rölesi Manuel fonksiyonlar İşletim türlerinin ayarlanması Calio 13 / 52

14 4 Pompanın/pompa agregasının açıklaması Fark basıncı nominal değerinin ayarlanması Devir sayısının ayarlanması Bildirim ve gösterge fonksiyonları Nakil akımın ve elektrikle çekilen gücün değişerek gösterilmesi Ekranda hata kodu göstergeleri Tahrik Kalıcı manyetik motorlu, elektronik olarak kumanda edilen senkron motor 1~230 VAC, 50/60 Hz Koruma türü IP44 Sıcaklık sınıfı F Sıcaklık sınıfı TF 110 Arıza yayılımı EN Sağlamlık EN Yatak Nakil maddesi ile yağlanan özel kayar yatak 4.5 Kurulum ve etki şekli Model Şek. 3: Pompa kesit resmi 1 Basınç manşonu 2 Radyal küresel yatak 3 Çark 4 Motor mili 5 Motor 6 Emme manşonu Pompa, radyal bir akım girişi ve bir çizgi halinde karşısında duran radyal bir akım çıkışı ile donatılmıştır. Çark, motor mili ile sabitlenmiştir. Statör sargısından tamamen izole edilmiş birim pompalama maddesiyle yağlandığından ve soğutulduğundan, mekanik contalama yapılmamaktadır. Motor gövdesi alüminyumdan ve iç tasarım ağırlıklı olarak paslanmaz çelikten üretilmiştir. Yüksek kaliteli seramik yatakları olan gelişmiş yağlama sistemi, hassas dengelenmiş çarkla birlikte pompanın yüksek ölçüde sorunsuz çalışmasını ve uzun süreli dayanıklılık sağlar. 14 / 52 Calio

15 4 Pompanın/pompa agregasının açıklaması Etki şekli Nakil maddesi emme manşonundan (6) pompaya girer ve dönen çark (3) tarafından motor milinden (4) silindirik bir akım içine dışa aktarılır. Pompa gövdesinin akım konturunda nakil maddesinin hız enerjisi basınç enerjisine dönüştürülür ve nakil maddesi basınç manşonuna (1) iletilir. Buradan geçip pompadan dışarı çıkar. Mil, motor (5) içine giden radyal küresel yatakların (2) içinde yer alır. 4.6 Ses değerleri Tablo 5: Ses değerleri [db A] Ses basınç seviyesi Tümü maks Teslimat kapsamı Modele bağlı olarak aşağıdakiler de teslimat kapsamına dahil olabilir: Vidalı pompalar (Calio ila ) Pompa agregası İki parçalı ısı yalıtım kaplaması (münferit pompa) İki conta İşletim / montaj talimatı Flanşlı pompalar (Calio ila ) Pompa agregası İki parçalı ısı yalıtım kaplaması (münferit pompa) İki conta İşletim / montaj talimatı 4.8 Ölçümler ve ağırlıklar Ölçüm ve ağırlık bilgilerini pompanın yapı serisi cildinden edinebilirsiniz. 4.9 Aksesuar Aksesuar mevcut değildir. Tablo 6: Teknik veriler 4.10 Teknik veriler Kriter Değer Maksimum nakil miktarı Pompa tipine bağlı olarak, bkz. yapı serisi cildi Maksimum nakil yüksekliği Pompa tipine bağlı olarak, bkz. yapı serisi cildi Devir sayısı Pompa tipine bağlı olarak, bkz. yapı serisi cildi Şebeke gerilimi 1~ 230 VAC +/- %10 Frekans 50 Hz / 60 Hz Nominal akım Bkz. tip plakası İzolasyon sınıfı Bkz. tip plakası Koruma türü Bkz. tip plakası Elektrik tüketimi P1 Pompa tipine bağlı olarak, bkz. yapı serisi cildi Nominal genişlik Bkz. tip plakası / yapı serisi kitapçığındaki tip anahtarı Bağlantı flanşı Bkz. tip plakası / yapı serisi kitapçığındaki tip anahtarı Pompa ağırlığı Pompa tipine bağlı olarak, bkz. yapı serisi cildi İzin verilen ortam sıcaklığı 0 C ila +40 C Maksimum, bağıl nem %80 İzin verilen madde sıcaklığı -10 C ila C İzin verilen maksimum işletim basıncı PN 10 1) / PN 16 2) Emisyon ses basınç seviyesi < 45 db (A) Calio 15 / 52

16 4 Pompanın/pompa agregasının açıklaması Kriter Değer Asgari besleme basıncı 80 C: 0,5 bar; 95 C: 1,5 bar İzin verilen nakil maddeleri VDI 2035 esaslarına uygun kalorifer suyu Su/glikol karışımları, maks. karıştırma oranı 1:1 3) (sadece korozyon koruması inhibitörlerine sahip markalı ürünler kullanılmalıdır, üretici bilgileri ve güvenlik föyü dikkate alınmalıdır). Diğer maddelerin kullanılması halinde bunlara pompa üreticisi tarafından izin verilmesi gerekir. Korozyon koruyucu inhibitörlere sahip, etilen/propilen glikoller, piyasada bulunan oksijen bağlayıcılar, korozyon koruma maddeleri, bileştirilmiş ürünler, soğutma tuz çözeltileri (aşağıdaki uyarı bilgisine bakın) EEI Bkz. yapı serisi kitapçığı 4) EMV (elektromanyetik uyumluluk) 2004/108/EC Arıza yayılımı EN Sağlamlık EN TEHLİKE Üretici bilgilerine uyulmadı Kişiler zarar görebilir ve maddi hasar meydana gelebilir! Sadece izin verilen nakil maddeleri kullanın. Güvenlik föyü ve üretici bilgilerine mutlaka dikkat edin! Karıştırma oranlarına yönelik üretici bilgilerini dikkate alın. Pompanın basınç tarafındaki katkı maddesi olarak nakil maddesini karıştırın. 1) Standart model 2) Özel model (daha yüksek fiyat karşılığında) 3) Glikol karışımlarında pompanın işletim verileri yüksek viskoziteye göre, yüzdelik karıştırma oranına bağlı olarak düzeltilmelidir 4) En verimli devridaim pompaları için referans değeri: EEI 0,20 16 / 52 Calio

17 5 Kurulum/montaj 5 Kurulum/montaj 5.1 Güvenlik yönetmelikleri TEHLİKE Patlama riski bulunan alanlarda yapılan kurulum Patlama riski! Pompayı patlama tehlikesi olan alanlara asla kurmayın. Pompa sisteminin veri sayfasında ve tip plakalarındaki bilgilerine dikkat edin. TEHLİKE İçme suyu pompası olarak veya gıda alanında kullanım Zehirlenme tehlikesi! Pompa malzemeleri, içme suyu ya da gıda alanında kullanıma uygun değildir. Pompayı hiçbir zaman içme suyu pompası olarak ya da gıda alanında kullanmayın. 5.2 Kurulumdan önce yapılan kontrol Kurulumdan önce aşağıdaki hususları kontrol ediniz: Pompa agregası, tip plakasındaki bilgiler uyarınca şebekeye uygundur. Nakledilecek olan nakil maddesi izin verilen nakil maddelerine tekabül ediyor. Yukarıda belirtilen güvenlik talimatları dikkate alındı. 5.3 Pompa agregasının montajı Pompa agregasını kolay erişilebilen bir yere monte edin. Pompa gövdesindeki ve yalıtım kovanlarındaki ok, akış yönünü gösterir. DİKKAT Motora sıvı girmesi Pompa agregası hasar görebilir! Pompa agregası gerilimsiz ve pompa mili yatay duracak şekilde boru hattına takılmalıdır. Motor klemens kutusu hiçbir zaman aşağıyı göstermemelidir. Silindir cıvatalarını söktükten sonra motor gövdesini çevirin. Kilitleme armatürlerinin pompanın önüne ve arkasına takılması önerilir. Bu sırada, sızan suyun pompa motoruna veya terminal kutusuna damlamadığından emin olunmalıdır. TEHLİKE Pompada sızdırma Sıcak nakil maddeleri çıkabilir! Contaları takın ve montaj konumunun doğru olmasına dikkat edin. Pompa gövdesindeki ok, akış yönünü gösterir. Pompa dikey takıldığında akış yönünün yukarı doğru olması gerekir. Calio 17 / 52

18 5 Kurulum/montaj DİKKAT Havanın pompaya girmesi Dikey montajda ve akış yönü aşağı doğru olması halinde pompa agregası hasar görür! Hava tahliye valfini, emme hattının en yüksek konumuna yerleştirin. Pompada kirlerin birikmesini engelleyin, pompayı sistemin en alçak konumuna monte etmeyin. Tablo 7: İzin verilen montaj konumları Yapı büyüklükleri Tümü Göstergenin ayarlanması Entegre edilmiş ekrana sahip tahrik ünitesi dönebilirdir. 1. Dört adet silindir cıvatayı sökün. 2. Tahrik ünitesini istenilen konuma çevirin. 3. Dört adet silindir cıvatayı tekrar sıkıştırın. TEHLİKE Pompada sızdırma Sıcak nakil maddelerinin çıkması! O-Ringi doğru konumda takın. Vida pompaları Flanş pompaları 1. Pompayı öngörülen montaj konumunda konumlandırın. 2. Contayı dikkatlice yerleştirin. 3. Pompayı ve boru hattını vida ile bağlayın. 4. Vidayı montaj yardımı (örn. boru anahtarı) elle sıkın. 5. Contayı karşısında duran vidaya dikkatlice takın. 6. Vidayı montaj yardımı (örn. boru anahtarı) elle sıkın. 1. Pompayı ön görülen montaj konumuna konumlandırın. 2. Contayı hemen yerleştirin. 3. Pompa flanşını ve boru hattı flanşını cıvatalarla bağlayın. 4. Cıvataları montaj yardımıyla (örneğin, boru anahtarı) elle sıkıştırın. 5. Contayı karşı tarafa itinayla yerleştirin. 6. Pompa flanşını boru hattı flanşıyla, cıvatalarla bağlayın. Cıvataları elle sıkıştırın. 18 / 52 Calio

19 5 Kurulum/montaj 5.4 Boru hattının bağlanması TEHLİKE Pompa manşonları için izin verilen yükün aşılması Sızıntı yapan yerlerden dışarı sızan sıcak nakil maddesi hayati tehlikeye yol açabilir! Pompayı boru hatları için sabit nokta olarak kullanmayınız. Boru hatlarını pompaya gelmeden önce bir araya getiriniz ve gergin olmayacak şekilde bağlayınız. Boru hattının sıcaklık artışında esnemesini uygun yöntemler ile dengeleyiniz. Tesisatın ve pompanın tipine göre geri akım engelleyicileri ve kapama organlarının monte edilmesi tavsiye edilir. Ancak bunları, pompanın boşaltılması veya sökülmesinde bir engel teşkil etmeyeceği şekilde monte ediniz. Pompaya giden emme hattı/besleme hattı yokuş yukarı şekilde döşenmiştir. Beslemeye giden hatlar ise yokuş aşağı şekildedir. Hatların nominal büyüklükleri en az pompa bağlantılarının büyüklüğüne tekabül eder. Boru hatları pompaya gelmeden önce bir araya getirilmiş ve gergin olmayacağı bir şekilde bağlanmıştır. 1. Hazneler, boru hatları ve bağlantılarını iyice temizleyin, yıkayın ve içini üfleyin (özellikle yeni tesisatlarda). DİKKAT Boru hatlarında kaynak damlası, kav veya başka kirler Pompa hasar görebilir! Hatları kirden arındırınız. 5.5 Saklama / izolasyon Pompa, sıcaklık yalıtım kaplamasıyla birlikte teslim edilir. UYARI Pompa, nakil maddesinin sıcaklığını alır Yanma tehlikesi! Helezon gövdeyi izole ediniz. Koruma tesisatları kurunuz. 5.6 Elektrik bağlantısının yapılması TEHLİKE Pompa agregasındaki çalışmaların kalifiye olmayan personel tarafından yapılması Cereyan çarpması sonucunda hayati tehlike meydana gelebilir! Elektrik bağlantısı sadece bir elektrik uzmanı tarafından yapılmalıdır. IEC kurallarını ve patlama korumasında EN kurallarını dikkate alınız. Calio 19 / 52

20 5 Kurulum/montaj TEHLİKE Gerilim altında klemens kutusunda çalışma Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike meydana gelebilir! Besleme gerilimini çalışmanın başlamasından en az 5 dakika önce kapatın ve yeniden açılmaya karşı emniyete alın. UYARI Yanlış elektrik bağlantısı Şebeke hasar görebilir, kısa devre! Bulunduğunuz yerdeki enerji besleme şirketinin teknik bağlantı şartlarını dikkate alınız. Kablo tipi H05VV-F 3G1 veya benzeri olmalıdır. Dış çap Ø7,2 mm'den küçük olmamalıdır. Elektrik bağlantısı, en az 3 mm genişliğinde temas açıklığına sahip soket cihazı veya tüm kutuplu fişle donatılmış sabit bir şebeke bağlantı hattı yoluyla minimum enine kesit 3 x 1,5 mm 2 olacak şekilde yapılmalıdır. Elektrik bağlantısı, tüm kutuplu ayırıcı veya soket bağlantısıyla donatılmış bir şebeke bağlantı hattı üzerinden gerçekleştirilmelidir. Bu cihazın bağlantı hattı hasar görmüşse tehlikeli durumları önlemek amacıyla üretici, üreticinin müşteri hizmetleri veya benzer bir vasıflı kişi tarafından değiştirilmelidir. Gerilim beslemesi ve toplu arıza bildirimi bağlantı kablosu ile veri kablosu, geçmeli bağlantı terminalleri yardımıyla pompanın her iki tarafına bağlanır. Bağlantı terminalleri iki terminal bağlantı bölümünde bulunmaktadır ve her ikisi de cıvatalı bir kapak yardımıyla örtülmüştür (IP 44). Besleme gerilimi ve toplu arıza bildirimine ait elektrik kabloları pompanın aynı tarafından geçirilir ve bağlanır. Bu, kapaktaki ilgili sembollerle gösterilmiştir. Veri sinyallerinin (Modbus, 0-10 VDC, harici başlatma/durdurma, çok pompalı işletim) bağlantısına yönelik terminal bağlantı bölümü karşıdaki gövde tarafında bulunmaktadır ve bu durum, kapaktaki sembollerle gösterilmiştir. 20 / 52 Calio

21 5 Kurulum/montaj A1 B1 C1 D1 Şek. 4: Calio sol önden görünüm A1 Çok pompalı işletim (DUAL) bağlantısı sembolü B1 Modbus şebekesindeki bağlantı sembolü C1 Harici C1 başlatma/durdurma sinyali bağlantı sembolü D1 Harici analog sinyal 0-10 VDC bağlantı sembolü D2 C2 B2 A2 Şek. 5: Veri kablosu için terminal bağlantı bölümü D2 C2 B2 A2 Harici analog sinyal 0-10 VDC bağlantısı için terminal ayağı Harici başlatma/durdurma sinyali bağlantısı için terminal ayağı Modbus şebekesine bağlantı için terminal ayağı (orta terminal köprülenmiş) Çok pompalı işletim bağlantısı için terminal ayağı (orta terminal köprülenmiş) Calio 21 / 52

22 5 Kurulum/montaj E1 F1 Şek. 6: Calio sağ önden görünüm E1 Potansiyelsiz toplu arıza bildirimi sembolü F1 Gerilim beslemesi 1~230 VAC, 50/60 Hz bağlantı sembolü E2 F2 Tablo 8: Semboller ve anlamları Şek. 7: Besleme gerilimi ve toplu arıza bildirimi için terminal bağlantı bölümü E2 NC / COM / NO terminalleri toplu arıza bildirimi (potansiyelsiz) bağlantısı için terminal ayağı F2 Gerilim beslemesi 1~230 VAC, 50/60 Hz bağlantısı için terminal ayağı, PE / N / L terminalleri Fonksiyon Sembol Terminal çifti Besleme gerilimi 1~230 VAC 50/60 Hz Terminal çapraz kesiti ,5 mm PE 2 - N 1 - L Terminal tanımı Anahtarlam a sıklığı < 20 / 24 h Kontak yükü Toplu arıza bildirimi ,5 mm NO 2 - COM 1 - NC Min.: 10 ma'da 12 VDC Maks.: 1 A'da 250 V 22 / 52 Calio

23 5 Kurulum/montaj Fonksiyon Sembol Terminal çifti Harici analog sinyal 0-10 VDC Terminal çapraz kesiti 0-10 V 1 2 1,5 mm Uin Terminal tanımı Anahtarlam a sıklığı Kontak yükü Başlatma/durdurma pompası için harici sinyal (terminal çifti fabrika tarafından köprülenmiş) RUN 1 2 1,5 mm R Modbus Modbus ,5 mm G 2 - A 1 - B Çok pompalı işletim DUAL ,5 mm G 2 - A 1 - B Elektrik kablosunun pompaya bağlanması 1. Gerilim beslemesinin, yerinde ve pompanın tip plakasındaki verilerle karşılaştırılması. 2. Kablo kapağına ait iki cıvatayı gevşetin ve tahrik ünitesinin kapağını çıkartın. 3. Kabloyu bağlantı diyagramına göre terminale bağlayın. 4. Kablo kapağını yerleştirip iki cıvatayla tahrik ünitesine sabitleyin. Çok pompalı işletme G A B D U A L Modbus Harici başlatma/ durdurma Harici 0-10 V G A B R 0 Uin 0 M O D B U S R U N 0-10 V P O W E R A L A R M NC COM NO L N 0-10 V PE Toplu arıza bildirimi Besleme gerilimi 1~230 V Şek. 8: Bağlantı diyagramı Calio 23 / 52

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Advanced Energy AE 3TL 40 46 Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Mart 2015 570-10143-00A COPYRIGHT Bu el kitabı ve içindeki bilgiler Advanced Energy Industries, Inc. şirketinin fikri mülkiyetindedir.

Detaylı

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar Motorlar Otomasyon Enerji İletim ve Dağıtım Kaplamalar Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar M serisi - Kolektör halkası rotoru - Yatay Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu Kurulum, çalıştırma

Detaylı

Yumuşak yol verici. 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010. Endüstriyel şalt tekniği. Answers for industry.

Yumuşak yol verici. 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010. Endüstriyel şalt tekniği. Answers for industry. Yumuşak yol verici 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010 Endüstriyel şalt tekniği Answers for industry. İçindekiler Önemli açıklamalar Giriş 1 SIRIUS Yumuşak yol verici 3RW44 Cihaz kılavuzu Projeksiyon açıklamaları

Detaylı

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu 0212727tr 004 12.2009 Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS Kullanma kılavuzu Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B Split tipi hava/su ısı pompası 6 720 648 125-78.1I 6 720 810 499 (2014/02) Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B aşağıdaki parçalardan oluşur: ODU 7,5-12t ile birlikte WPLS 7,5 veya 12IE ODU

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

MAKİNELER İÇİN CE UYGUNLUK BEYANI KURULUMCUYA UYARILAR

MAKİNELER İÇİN CE UYGUNLUK BEYANI KURULUMCUYA UYARILAR MAKİNELER İÇİN CE UYGUNLUK BEYANI (DİREKTİF 98/37/EC) Üretici: Adres: Beyan: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALY Elektronik kontrol üniteli 746ER modeli motor 98/37/EC Direktifi

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...3 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında

Detaylı

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Giriş 02 Uyarılar 03 AT Uygunluk Beyanı 05 Garanti Ve Servis 06 İşletme Şartları 07 Kazanın Ana Bölümleri 08 Montaj Talimatı 09 Güvenlik Sistemleri

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003 Kullanma kılavuzu Elektrikli kırıcı tabanca EH 25, 65, 75 04.2011 0226245tr / 003 Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar Baskı 10/2008 16715373 / TU İşletme kılavuzu SEWEURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU KULLANIM

Detaylı

GE Digital Energy Akıllı Trafo Ürünleri için Ürün Güvenliği ve Yönetmelikler Hakkında Bilgiler

GE Digital Energy Akıllı Trafo Ürünleri için Ürün Güvenliği ve Yönetmelikler Hakkında Bilgiler GE Digital Energy GE Digital Energy Akıllı Trafo Ürünleri için Ürün Güvenliği ve Yönetmelikler Hakkında Bilgiler GE yayın kodu: GET-20017 Telif hakkı 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy 650 Markland

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

Montaj ve İşletme Kılavuzu

Montaj ve İşletme Kılavuzu Tahrik tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servis Montaj ve İşletme Kılavuzu R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Serisi Redüktörler Baskı 03/2012 19336985 / TR SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 F Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 Bu kılavuzun sahibi: 2 PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma

Detaylı

G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu

G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu 2013_1 Yazılım Versiyonu ile kullanım içindir Bu sayfa boş bırakılmalıdır. İçindekiler Genel Bilgiler 1 Kullanılan Standart Açıklamalar 1 Bölüm 1 - Genel Bilgiler

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

ROTEX. KTR-N Kâğıt: Sayı: 40210 TR 1 / 22 19. ROTEX İşletme/Montaj tâlimatı

ROTEX. KTR-N Kâğıt: Sayı: 40210 TR 1 / 22 19. ROTEX İşletme/Montaj tâlimatı / 22 Burulma esnekliği olan tırnaklı kuplajlar, modeller: No. 00 Şaft kuplajı, No. 08 DKM, konik burçlu ve bunların kombinasyonlarıyla Hazır delikli ve ön delikli /deliksiz kavramalar için 94/9/EG (ATEX

Detaylı

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz! İleri teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating insuctions Mode d emploi Használati utasítás Insukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute za

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı