BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ"

Transkript

1 SGS D ÖZ ÇĞ 29 Haziran-1 emmuz 2012 ÇĞD SN Z

2 Düzenleme urulu rof Dr dnan azıcı DÜ Doç Dr Ferda Nur SN DÜ Dr uken Çakıcı DÜ Doç Dr Ziya elatar nkara Üniversitesi Cengiz Göltaş bru kgün nkara ubesi Serdar Çiftcan nkara ubesi ehmet li ıran nkara ubesi aylan Özgür ıldırım nkara ubesi Ömürhan vni Soysal nkara ubesi amazan ektaş nkara ubesi ürütme urulu rd Doç Dr Said ahmut ÇN fyon ocatepe Üniversitesi lektrik üh öl rd Doç Dr efik S nkara Üniversitesi ilgisayar ühendisliği öl rd Doç Dr Fikret nkara Üniversitesi lektronik ühendisliği öl Doç Dr Ziya nkara Üniversitesi lektronik ühendisliği öl rd Doç Dr olga DN tatürk Üniversitesi ilgisayar ühendisliği öl rd Doç Dr Hayrettin ĞU tatürk Üniversitesi iyomedikal üh ölümü Doç Dr öksal NÜ tatürk Üniversitesi lektrik lektronik üh öl Öğr Gör Ziya tılım Üniversitesi ilgisayar ühendisliği ölümü Dr ylin kça N tılım Üniversitesi ilişim Sistemleri üh ölümü rd Doç Dr Hakan tılım Üniversitesi lektrik lektronik üh öl rd Doç Dr Nergiz rcil ÇĞ tılım Üniversitesi azılım ühendisliği ölümü Öğr Gör mre SÜ aşkent Üniversitesi ilgisayar üh ölümü

3 rş Gör nur Ç aşkent Üniversitesi iyomedikal üh ölümü Öğr Gör brahim aran USU aşkent Üniversitesi lektrik lektronik üh öl Doç Dr Uğur GUDU ilkent Üniversitesi ilgisayar ühendisliği ölümü rof Dr yhan N ilkent Üniversitesi lektrik lektronik üh öl dr Doç Dr avuz Ü Cumhuriyet Üniv lektrik lektronik üh öl Dr Sadık ĞU Çankaya Üniversitesi ilgisayar üh ölümü rd Doç D arbaros VZ Çankaya Üniv lek ve Haberleşme üh öl rd DoçDr ifat UN rciyes Üniversitesi ilgisayar ühendisliği öl rd Doç Dr Semra Ç rciyes Üniversitesi iyomedikal üh ölümü rd Doç Dr Ö Galip SÇĞU rciyes Üniversitesi lektrik lektronik üh öl rd Doç DrSuat ÖZD Gazi Üniversitesi ilgisayar ühendisliği ölümü Doç Dr imur D Gazi Üniversitesi lektrik-lektronik üh ölümü Dr Sevil NGÜNDÜZ Hacettepe Üniversitesi ilgisayar üh ölümü Doç Dr Uğur S Hacettepe Üniv lektrik ve lektronik üh öl Doç Dr Necaattin Ç ırıkkale Üniversitesi ilgisayar üh ölümü rd Doç Dr brahim ırıkkale Üniversitesi lektrik lektronik üh öl rof Dr dnan ZC DÜ ilgisayar ühendisliği ölümü rof Dr Ferda Nur SN DÜ ilgisayar ühendisliği ölümü Dr uken ÇC DÜ ilgisayar ühendisliği ölümü rof Dr smet N DÜ lektrik-lektronik ühendisliği ölümü rd DoçDr hmet Selçuk Üniversitesi ilgisayar ühendisliği öl

4 rd Doç Dr Nurettin ÇN Selçuk Üniversitesi lektrik-lektronik üh öl rd Doç Dr sra adıoğlu U -Ü ilgisayar ühendisliği öl rd Doç Dr olga GC -Ü lektrik lektronik ühendisliği öl Cengiz GÖ lektrik Ühendisleri dası bru GÜN lektrik Ühendisleri dası nkara ubesi Serdar ÇFCN lektrik Ühendisleri dası nkara ubesi ehmet li N lektrik Ühendisleri dası nkara ubesi aylan Özgür D lektrik Ühendisleri dası nkara ubesi Hüseyin ert ÜHÇ lektrik Ühendisleri dası nkara ubesi onguç ÜN lektrik Ühendisleri dası nkara ubesi yşe lektrik Ühendisleri dası nkara ubesi arış ÇUH lektrik Ühendisleri dası nkara ubesi Duygu lektrik Ühendisleri dası nkara ubesi amazan lektrik Ühendisleri dası nkara ubesi 4

5 ÇND: Düzenleme urulu2 ürütme urulu2 ilgisayar-ilişim-azılım rojeleri9 Dalga ayılımının ncelenmesine önelik atlab raç utularının Geliştirilmesi10 bsolute isk yunu10 Flazen Checkers10 Zamanda Sonlu Farklar etodu(fdd) ullanarak lektromanyetik roblemlerin ncelenmesine önelik atlab raç utusu Geliştirme11 anver11 elirli Sayfa Düzenine Sahip kademik akale ileşenlerinin yırımı12 kıllı avşak önetim Sistemi13 Ürün Deformasyon esbit Sistemi13 stemci-sunucu imarisinde ilimsel Hesaplamalara önelik azılım Servislerinin Geliştirilmesi13 enkli Fotoğraflarda fade esbiti apılması14 ntelligent ranslator14 ndroid te Hazine vı15 Çok ullanıcılı obil Çocuk akip Sistemi16 Game Using Sifteo for reschoolers18 abelt18 Uydu Görüntülerinden ol esbiti20 aksimetre21 onuşma Sesleri çerisinde Duygu nalizi21 itirme rojeleri Değerlendirme Sistemi 21 Dört şlem roblemleri çin ürkçe Dikte Sistemi22 - Dökümanların rjinallik nalizi23 ndroid ile ehirlerarası (tobüs onum akipçisi)23 Hospital- obil Hastane Uygulaması25 kıllı Güvenlik amerası Uygulaması25 Sempozyum önetim Sistemi26 ontaj ontrol istesi26 ndroid aşam oçu26 erel önetimler çin obil abanlı Öneri ve ikayet latformu27 Nanood28 Uyarlanabilir rttırılmış Gerçeklik () latformu29 5

6 Görme ngelliler çin Sertifikasyon Sistemi29 art kuyucu Düzeneği ve rogramı31 Dağıtık Sistemler çin Görüntü şleme Web Servis Uygulaması31 F (Find he ost)32 löflü işti33 atika34 Sismik Sensör ile ehdit lgılama34 inesthetic35 S-NC36 Drawium37 Security System With icrosoft inect37 ksir38 it s Home vde akım Sistemi39 U 3D39 ulti gent ased-uv Simulation System40 iflowdit - H5 Canvas Workflow Diagram ditor40 Gerçek Zamanlı anoramik Video ve esim irleştirme42 enimtüm42 lektrik-lektronik-haberleşme rojeleri45 F abanlı tomatik Geçiş Sistemleri46 ikrodalga Filtre asarlayan azılım Geliştirme46 Video onferans46 2 oyutta şzamanlı okalizasyon ve Haritalama apan obot Simülasyonu47 Güneş akip Sistemi48 Ultrasonik Sensörle Dijital esafe Ölçümü (ark Sistemi)50 nalog D asarımı ve ndüstriyel Sistem Denetimi50 ndüstrüyel Sistemlerin ile Denetimi51 ullanıcıyı SS ile ilgilendiren azerli Güvenlik Sistemi51 DC otor lektronik ontrollü Hız nahtarı51 a and Dairesel Huni nten asarımı ve Üretimi52 Gamepad Controlled obot rm52 v çi ullanım için stetik V nteni52 22 GHz erkez Frekanslı, 140 Hz ant Genişliğine Sahip Voltaj ontrollü silatör GHz de Çalışan Düşük Faz Gürültülü Voltaj ontrollü silatör Dizaynı53 erktay rojesi54 6

7 SGS 2012 ÖZ ÇĞ Cep elefonları için ablosuz arj leti54 23 GHz Düşük Faz Gürültülü Geniş antlı Voltaj ontrollü silatör54 ors odu Üretimi ve od Çözümü55 apı alzemesi tomasyonu56 Uzaktan umandalı encere tomasyonu56 F Uzaktan umandalı odel raç ontrolü56 CN (Controller rea Network) ile olcu uavin Haberleşme Sistemi57 S ğları Üzerindeki Servis alitesi58 eniden apılandırılabilir Üretim Sistemleri için ontrolcü asarımı58 Solar racker oy Car59 nce Film Geliştirme vearakterizasyonu59 Camera based ecogniton of ilitary Notations From Hand Gestures59 WD Uygulamaları ile Fiberoptik ink asarımı60 S laning60 Solar owered Datalogger with luetooth Comm rotocol60 Sıvı akıt üketimi Ölçümü61 iyomedikal Cihazların est Sistemi61 ikrodenetleyici ve Direnç ermometresi ullanarak Sıcaklık Ölçümü62 iyomedikal Cihazların tomasyon ve ontrolü63 emote C stimation&onitoring63 8*8 D atrisli ayan azı64 US Girişli lektronik it64 Hexpert64 Sesli omutlarla ontrol dilen obot66 ogic Signal Display Device66 aglev ren odeli66 kıllı spiratör67 Görme Özürlüler çin ürüyüş Sistemi68 iyomedikal rojeleri69 G Donanımı Hazırlanması70 ablosuz Nabız Ölçer70 utkunma Sesinin aydı ve rka lan Seslerinin emizlenmesi70 eni Sterilizasyon aklaşımlarının erformans nalizi, abaratuvar ipi Sterilizatör asarımı ve malatı71 7

8 ÜHNDS DS N US edli ydınlatmaya Sahip Çok Fonksiyonlu Ultrasonik avitron asarımı73 Noninvazif an ekeri Ölçüm Cihazı asarımı73 Neurofeedback edavi önteminin G nalizleri le Değerlendirilmesi73 Çoklu Noktadan Sıcaklık Ölçme ve zleme Sistemi asarımı74 ikrosıvı ygıtlarla latelet ktivasyon Ölçümünün VD an Uyumluluğu estlerinde ullanımı75 Felçli Hastaların ilgisayar ullanımı için Sistem Geliştirilmesi75 G Sinyallerinin Cep elefonu veya ilgisayarda Görüntülenmesi76 ikroişlemci ontrollü Spin Coater77 ikroişlemci ontrollü Dip Coater asarımı78 ilgisayar abanlı alistokardiyografi Sistemi80 ümleşik rojeler81 lektrikli raçlarda Uyarlamalı Hız ontrolü82 Futbol Hakemleri rası ablosuz letişim83 Ultrasonik adar83 emote Counter eading84 dım otor ontrolü84 CD ncoder86 Dört pervaneli helikopter (dörtperkopter-quadrotor)87 Cep elefonu ile Geri eslemeli Uzaktan Cihaz ontrolü87 F odüllerle ontrol dilen aletli eşif racı asarımı88 bedient88 utonomous Constructor and Climber obot89 SNC89 Fizbot89 SSoller üksek apı nşa den obot90 Skywalker91 Ses ontrollü, Uzaktan umandalı raba91 QNX on Freescale i:x515 valuation it92 ki ksenli Güneş akip Sistemi92 ablosuz ilgisayar letişimli erazi93 8

9 GS Z 9

10 ÜHNDS DS N US G S Z Dalga ayılımının ncelenmesine önelik atlab raç utularının Geliştirilmesi roje: Senem C Danışman: Doç Dr gemen Z nkara Üniversitesi/lektronik ühendisliği ölümü rojenin amacı; elektromanyetik dalgaların atmosferdeki, akustik dalgaların su altındaki kırınımını hesaplayan ve bu dalgaların yer altındaki ilerleyişini inceleyen atlab araç kutularının geliştirilmesidir u yazılımın uydu haberleşmesinde, veri bağı (data link) haberleşmesinde, yer altı tomografisinde ve savunma sanayide kullanılması öngörülmektedir bsolute isk yunu roje: Ferid ÜVSÜV Danışman: Doç Dr ahin H nkara Üniversitesi/ilgisayar ühendisliği ölümü bsolute isk yununda amaç diğer tüm ülkeleri fethederek tüm dünyayı ele geçirmek yunda her döngüde 3 asker kazanırsınız Herhangi bir kıtanın tüm topraklarını işgal ettiğinizde bunun size her döngüde gelecek asker sayısına ek getirisi olmaktadır yunda en başta topraklar eşit olarak dağıtılmaktadır u dağıtma işlemi rastgele bilgisayar tarafından yapılabileceği gibi ayarlarda değişiklik yaparak her oyuncu sıra ona geldiğinde boş olan topraklardan istediğini seçebilmektedir yunda diğer isk oyunlarından farklı olarak altın bölge isminde bir bölge bulunmaktadır ltın bölgesini elinde tutan oyuncu her döngüde fazladan 1 ordu kazanmaktadır yun 10 kişiye kadar oynanabilmektedir Flazen Checkers roje: Nicat SÜNV Danışman: Doç Dr ahin H nkara Üniversitesi/ilgisayar ühendisliği ölümü Flazen Checkers ismi altında yazdığım oyun rus daması kurallarına göre yazılmış oyundur us daması en yaygın dama oyunlarından olup, geleneksek ingiliz dama oyunundan daha çok mantık isteyen kurallara sahiptir yunda üç farklı zorluk seviyesinde yapay zeka kullanılmıştır 10

11 SGS 2012 ÖZ ÇĞ Zamanda Sonlu Farklar etodu(fdd) ullanarak lektromanyetik roblemlerin ncelenmesine önelik atlab raç utusu Geliştirme roje: polat GÖ Danışman: Doç Dr gemen Z nkara Üniversitesi/lektronik ühendisliği ölümü rojenin amacı; Zamanda Sonlu Farklar etodunu kullanarak farklı geometrik şekiller için verilen lektrostatik sınır koşulu problemlerinin analizi yapan 1 boyutlu,2boyutlu ve 3 boyutlu için atlab araç kutusunu geliştirmektir Zamanda sonlu farklar metodu; elektromanyetik teoride kullanılan, analitik çözümü kolaylaştıran ve dalga yayılımın zamana bağlı değişiminin izlenebilmesini sağlayan en önemli metotlardan biridir u çalışmada, sayısal bir yöntem olan Zamanda Sonlu Farklar önteminin temelini oluşturan Sonlu Farklar öntemi matematiksel ve fiziksel olarak incelenmiştir Sınırlarındaki potansiyel değerleri verilen farklı boyuttaki ortamlar içerisinde elektriksel potansiyel analizi gerçekleştirilmiştirlk defa 1966 yılında ee tarafından ortaya atılan Zamanda Sonlu Farklar önteminin dayandığı matematiksel özellikler ve fiziksel koşullar verilmiştir FDD yöntemiyle ilgili sınır koşulları, parametre seçimi ve kararlılık kriterleri hakkında bilgi verilmiştir Uygulama olarak bir boyutta Gauss darbesinin yayılımı üç farklı durum için incelenmiştir Durumlardan ilki herhangi bir sınır koşulu olmadığında yayılım(c,c), ikincisi sınır koşulu uygulandığında yayılım(c sınr koşulu) ve sonuncusu ise ortamda dielektrik malzeme olduğunda yayılımının incelenmiştirir boyutta Gauss darbesinin yayılımı metamalzeme ortamında incelenmiştirki boyutta ve modlarını ilki herhangi bir sınır koşulu olmadığında yayılımı,ikincisi sınır koşulu uygulandığında yayılımı( sınır koşulu) incelelenmiştir Üç boyutta Gauss darbesinin yayılımı incelenmiştir anver roje: eraat D Danışman: Doç Dr ahin H nkara Üniversitesi/ilgisayar ühendisliği ölümü rojede insanların veya kurumların bir kan ihtiyacı oluştuğunda o kan grubunu taşıyan diğer insanlara haber vererek ihtiyacın karşılanması amaçlanır urada 11 G S Z

12 ÜHNDS DS N US G S Z haber verilecek insanlar sistemimize daha önce kayıt olmuş kişilerdir nsanların cep telefonlarına push notification adlı bir yolla bildirim yollanır u bildirimlerin yapısı kısa mesaja benzer, geldiğinde kullanıcıyı uyarır ancak uygulamanın kendisine yönlendirmede kullanılır u bildirim internet üzerinden kullanıcıya gönderilir ynı zamanda kullanıcı herhangi bir anda uygulamaya girip daha öncesinde yapılmış ve hala aktif olan çağrıları görüntüleyebilecektir ullanıcıya sosyal medya yoluyla da haber verilir ğer daha öncesinde hesaplarını uygulamaya kaydetmişlerse, bu yolla da uygulamadan faydalanabilirler Uygulamada kan verme işlemindeki adımlara bakılacak olursa; ilk olarak ihtiyacı olan kullanıcı çağrı yapar ve diğer kullanıcılara belirli yollarla haber verilir an bağışlamak isteyen kullanıcılar çağrıyı yanıtlar ve çağrıyı yapan kullanıcının belirttiği iletişim bilgilerine ulaşır ğer bu iletişim bilgilerinden çağrıyı yapan kullanıcıya ulaşıp kan bağışı yaparsa, çağrıyı yapan kullanıcı, bağışı yapan kullanıcıyı uygulama üzerinden doğrular ve kan bağış döngüsü tamamlanmış olur ullanıcıları kan bağışına teşvik etmek amacıyla uygulamada bir puanlama sistemi bulunur ullanıcı yaptığı her bağıştan puan kazanır ve bu puanları profil bilgilerinde görünür uan kazanma işlemi kullanıcının çağrıya verdiği yanıtın doğrulanmasından yani uygulamadaki kan bağış döngüsünün tamamlanmasından sonra olur ullanıcı çağrısını yaparken kaç ünite kana ihtiyacı olduğunu belirtir u sayıya göre bir gerekli yanıt sayısı belirlenir u belirlenen sayıda yanıt aldıktan sonra çağrının durumu değiştirilir ve sonrasında çağrıyı yanıtlamak isteyen kullanıcılara bu durum belirtilir u sayede ihtiyaçtan fazla bağış yapılmamasını sağlanır urada kan bağış yapmayan kişilerin daha sonra oluşacak acil durumlarda bağış yapabilmesi amaçlanır elirli Sayfa Düzenine Sahip kademik akale ileşenlerinin yırımı roje: Ulaş zan CN Danışman: rd Doç Dr efik S nkara Üniversitesi/ilgisayar ühendisliği ölümü u makalede belirli sayfa düzenine sahip DF 12

13 SGS 2012 ÖZ ÇĞ formatında akademik yayınların aşlık (itle), azarlar (uthors), Özet (bstract), nahtar elimeler (ey Word or ndex erms) ve eferanslar (eferences) gibi bileşenlerinin yayından ayrıştırılıp dijital veritabanlarında veya istenen kayıt formatında saklanmasını amaçlayan algoritmalar ve yazılım geliştirilmiştir Geliştirilen algoritmalar biçimine sahip DF formatındaki yayınlar üzerinde test edilmiştir lde edilen sonuçlar, geliştirilen algoritmaların ve yazılımın yayın bileşenlerini yüksek doğrulukla ayrıştırdığını kanıtlamıştır kıllı avşak önetim Sistemi roje: unus mre VNUU, ğuzhan D Danışman: rd Doç Dr Hakkı lpaslan GN nkara Üniversitesi/lektronik ühendisliği ölümü amera üzerinden alınan görüntüler, görüntü işleme teknikleri ile işlenip araçlar tespit edilir ve sayılır u veriler kavşaklara özele algoritmalar içerisinde kullanılarak kavşak sinyalizasyonu sağlanır u sayede araçların trafik ışıklarındaki bekleme süresini en aza indirmek amaçlanmaktadır Ürün Deformasyon esbit Sistemi roje: Serdar CC Danışman: rd Doç Hakkı lparslan GN nkara Üniversitesi/lektronik ühendisliği ölümü rojemizde elmadaki çürükler xpectation aximization () algoritması kullanılarak tespit edilmiştir stemci-sunucu imarisinde ilimsel Hesaplamalara önelik azılım Servislerinin Geliştirilmesi roje: fecan Z Danışman: Doç Dr sım gemen Z nkara Üniversitesi/lektronik ühendisliği ölümü roje macı: stemci-sunucu mimarisinde bilimsel hesaplamalara yönelik yazılım servislerini içeren bir web platformunun kurulması Günümüz yazılım teknolojilerinde lisans ücretlerine karşı kullandığın kadar öde sisteminde bir çözüm üretilmesi projenin diğer bir amacıdır u amaçlar doğrultusunda 13

14 ÜHNDS DS N US G S Z hazırlanacak web platformunda bir çok alandan bilimsel hesaplamaları çatısı altında toplayacak bir alt yapı sağlanması amaçlanmıştır Çeşitli üyelik çeşitlerini destekleyen platform mümkün olduğunca adil bir yazılım kullanım bedeli sistemini hedeflemektedir apsam: SNet platformu kullanılarak çeşitli bilimsel hesaplamaların web servis hâline getirilmesi u web servislerinin ulaşılabileceği bir web sitesinin hazırlanması Web sitesinde kullandığın kadar öde yaklaşımının kurulması Web sitesinde SQ Server ve C# kullanılarak üyelik sistemi, çeşitli üyelik rolleri ve üyeye özel veri depolama sisteminin kurulması atris işlemlerine olanak sağlayan sistemin kurulması Çok elemanlı matrislerin web sitesine yüklenebilmesi için belirlenen formatta bir xml dosya sisteminin kurulması u xml dosyalarının okunup/yazılması için gerekli sistemin kodlanması enkli Fotoğraflarda fade esbiti apılması roje: ustafa Ç, Görkem GÜN Danışman: Doç Dr Ziya nkara Üniversitesi/lektronik ühendisliği ölümü rojemizde, renk segmantasyonu ile yüz bölgesi tespiti yapılıp daha sonra bu bölgelerden yapay sinir ağları ile ifade sınıflandırılması yapıldı arşıdan (frontal) çekim renkli fotoğraflarla, doğal, gülen ve şaşıran yüz ifadelerinin tespiti yapıldı ntelligent ranslator roje: rinçhan, Faruk FC, etin NÇ, Dorukhan GÜÖZ Danışman: rd Doç Dr ylin Ç N tılım Üniversitesi/ilişim Sistemleri ühendisliği ölümü Günümüzde birçok çevrimiçi ve çevrimdışı çeviri programı bulunmaktadır ma ne yazık ki bu mevcut çeviri programlarının çoğu, Google ve icrosoft gibi büyük şirketler de dahil olmak üzere, yabancı dillerden ürkçeye çevirilerde birçok anlamsal ve dil bilgisine aykırı hata yapmaktadır iz bu projemizde yapılan bu hataları en aza indirgemeye çalışıp yabancı dillerden 14

15 SGS 2012 ÖZ ÇĞ ürkçeye çeviride elimizden geldiğince yapılabilecek en iyi çeviri programını yapmaya çalıştık kıllı Çevirmen projesinin genel amacı insanların anlamadıkları bir yabancı dilde yazılmış olan kelime, cümle veya yazıyı ürkçeye az hata ve hızlı bir şekilde çevirmeye çalışmaktır roje sonunda ortaya çıkacak ürünün kullanıcı kitlesi, kedilerine yabancı dildeki cümleleri anlamakta zorlanan kişileridir kıllı Çevirmen sayesinde bu insanlar yabancı oldukları dilde ne yazdığını kolayca öğrenebilecek ve anlayabilecektir ndroid te Hazine vı roje: emal Selim NSN, Hasan Çağrı S, urak Gökberk ÜĞU, eykan ÇÇ Danışman: Dr rol ÖZÇ tılım Üniversitesi/azılım ühendisliği ölümü rojemizin kitlesi çocuklardır ğitimde kullanılabilecek içeriklerle android cihazların birleştirilmesi amaçlanmaktadır yrıca çocukların derslerde sıkıcı bir şekilde sınıflarda oturarak bilgisayara bakmaları ya da slayt gösterileri izlemelerini bu proje ile değiştirmeyi hedefliyoruz Çocuklar belli bir alanda hareket halinde işaretçileri bulacak, soruları cevaplayacak ve bilgi edinecekler ullanacağımız işaretçiler(marker) ile çocuklar gerçek görüntüler üzerinde sanal görseller ile eğitim konularını daha iyi bir şekilde öğreneceklerdi Çocuk oyun hem oyun oynayacak hem de bilgi edinecek karşısına gelen soruları cevaplayacaktır, puanlar toplayacaktır Çocuklar ndroid cihazın kamerasını çevresinde bulunan bizim tanımladığımız işaretçilere tutarak gerçek arka plan üzerinde 2 ya da 3 boyutlu nesneler görecekler ve soru cevaplayabilecekler Örneğin, çocuk gerçek bir çiçeğe ndroid cihazını tuttuğunda çiçeğin nasıl fotosentez yaptığını ya da yapraklarından nasıl su alış verişi yaptığını gerçek görüntü üzerindeki 3 boyutlu sanal görseller ile ya da videolar ile öğrenecektir Fen bilgisinden örnek verecek olursak; çocuk tanımlanmış olan işaretçiye cihazını tuttuğunda gerçek arka plan üzerinde 3 boyutlu olarak deneyin nasıl yapıldığını görecektir, böylece çocuk ilgili bir şekilde işaretçileri bulacak ve konuları daha güzel öğreneceklerdir Çocuklar oyun sonunda ise kısa sorular ile bilgilerini sınayacaktır yunun birde yönetici kısmı bulunmaktadır önetici; yönetici paneline giriş yapabilmektedir sonra karşısına çıkan yönetici menüsünden yeni yönetici 15 G S Z

16 ÜHNDS DS N US G S Z atayabilmektedir önetici panelinin diğer işlevleri ise şunlardır Giriş yapan yönetici şifre değiştirebilir, oyun yaratabilir, işaretçi ekleyebilir ve bu işaretçiyi eklerken bilgi olarak konu başlığını, içeriği sorulacak soruyu sisteme girebilmektedir klediği işaretçiyi silebilir ve güncelleştirebilmektedir ütün bunları mobil ndroid işletim sistemli cihaz üzerinden gerçekleştirmektedir önetici oyunu yarattıktan sonra ise çocuklar belirli bir konu üzerinde işaretçileri bulup cihazlarını tuttuklarında, direk olarak gerçek dünya ile etkileşime geçmektedirler yun online (çevrimiçi) oynanabilmektedir ve çocuklar takım halinde oyuna katılabileceklerdir akım halinde katılımda hem bireysel hem de takım olarak yarışma şansları vardır yrıca bir takımın ya da kişinin cevapladığı soruyu diğer takımlar ya da kişiler göremeyecektir Soru cevaplandığında kullanıcı doğru ya da yanlış cevapladığını sesli yada yazılı görseller ile öğrenebilecekler öylece hangi takım ne kadar soru cevapladı, hangi takım ne kadar puan topladı sonuçları ile dereceler belirlenecektir Sonuç olarak çocuklarımız için gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, gördüklerini sorgulayan, hızlı öğrenen, bilgiye ulaşmak için araştırabilen, merak eden birer birey olarak yetişmelerinde katkı sağlamak amacıyla bu projeyi sizlere sunmaktayız Çok ullanıcılı obil Çocuk akip Sistemi roje: Sümeyye etül CUNĞU, adriye CUN, ecep, Özlem S Danışman: rd Doç Dr ya Deniz N, tılım Üniversitesi/ilgisayar ühendisliği ölümü Çocuk büyütmek hem zor hem de zahmetli bir iştir u zahmetli uğraşın getirdiği en önemli sorunlardan biri, okul çağına gelmiş çocukların ev dışında bulunduğu zamanlarda nerede olduğunun, neler yaptığının bilinmeyişi ve gelişiminin ne durumda olduğunun takip edilmesinin zorluğudur u sorunun çözülebilmesi, ancak ve ancak ebeveynler ve çocuğun sorumluluğunu taşıyan diğer kişiler arasında etkili bir iletişim sağlanması ile mümkün olmaktadır u iletişim, daha önceleri veli toplantıları ve benzeri etkinliklerle kısıtlı biçimde gerçekleştirilmekte iken, gelişen günümüz teknolojisinin insan hayatına telekomünikasyon sektörünü sokmasıyla birlikte, veliler sorumlu kişilerle telefon aracılığıyla görüşmeye başlamıştır u teknolojinin daha da gelişmesi ve aynı zamanda kişilerin iletişim kurabilmek adına ayırmaları 16

17 SGS 2012 ÖZ ÇĞ gereken zamanın gittikçe daraltılmak zorunda kalması sebebiyle, yeni bir bakış açısı gerektiren bir iletişim platformuna ihtiyaç duyulmaktadır u platform, en kolay şekilde ndroid üzerinden sağlanabilir Çok ullanıcılı obil Çocuk akip Sistemi (ultiuser obile unior racking System Sistemi) tam da bu noktada devreye girerek, velilerin ve en az veliler kadar söz konusu çocuktan sorumlu diğer kişilerin ihtiyacına cevap niteliğinde bir çözüm odağı oluşturmaktadır u projede, veliler ile çocuktan sorumlu kişiler(okul öğretmenleri, çocuk doktoru, etüt ve kurs öğretmenleri ve servis şoförü) arasında taze bilgi alışverişini sağlayacak modern bir yapı, ndroid platformu kullanan akıllı telefonlar ve nternet aracılığıyla sunulmaktadır u bilgi alışverişi, çocuğun fiziksel ya da konum bilgisini değil, çocuğun günlük hayatındaki gelişimini, eğitimini, ulaşım ve sağlıkla ilgili durumlarını ve gün içerisindeki diğer önemli aktivitelerini içermektedir ullanıcı kaydı ve düzenlemeleri için, yetkili bir yönetici web üzerinden sisteme ulaşarak, gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir ilgi alışverişi ise, yönetici kişi tarafından düzenlenen ve nternet üzerinde yayınlanmakta olan bir veritabanına bağlanan akıllı telefonlar kullanılarak, mesajlaşma yöntemiyle gerçekleştirilmektedir u mesajlaşma işlemi bilinen yöntemlerden farklı olacak şekilde kolaylaştırılarak, konularına göre çeşitli şablonların kullanımına yer verilmiştir u şablonlar kullanıcıların zamandan tasarruf etmesine olanak tanımaktadır ynı zamanda sistemde kayıtlı olan kişilerden yalnızca birbirleri ile alakalı olan kullanıcıların iletişimi sağlandığı için, sistem güvenli ve kullanım açısından kolaylık sunan bir yapıdadır ununla birlikte, sistemde şablonların yanı sıra kategoriler oluşturulmuştur u kategoriler kullanıcılara gönderilecek mesaj içeriğini oluşturmak için alakalı şablonlara ulaşılmasına olanak tanımakla birlikte, herhangi bir şablon kullanılmasına gerek duyulmadığı takdirde, yalnızca konunun niteliğini belirtmek için de kullanılmaktadır ütün bu özellikler, doğru bilginin istenen kişiye doğrudan ve en az zaman harcanarak etkin biçimde ulaştırılmasını sağlamaktadır sistemi sayesinde, veliler çocukları ile ilgili bilgilere istedikleri an istedikleri yerde ulaşabilme ayrıcalığına sahiptir 17 G S Z

18 ÜHNDS DS N US G S Z Game Using Sifteo for reschoolers roje: ydın C, ünir Can NÇ, Özkan U, nur ÖZU Danışman: rd Doç Dr rol ÖZÇ tılım Üniversitesi/ilgisayar ühendisliği ölümü Son yılların en çok konuşulan aktivitelerinden biri olan oyun ile öğrenme, öğrencilerinden David errill ve eevan alanithi nin yarattığı küp setleri Sifteo ile yeni bir boyut kazanıyor Gerek yaş aralıkları gerekse öğrenme ve geliştirilmesi amaçlanan yeteneklere göre kategorilere ayırdığımız Sifteo oyunlarımız ile toplama, çıkarma, harfleri öğrenme, eşleştirme gibi temel eğitim konularına yeni bir bakış açısı getirmeyi hedeflediğimiz projemizi sizlere anlatmaktan mutluluk duyarız abelt roje: Denizhan DN, ustafa CU, Cansu Ç, Sinecan GÇ, Dilan DUN Danışman: Dr arık HN ilkent Üniversitesi/lektrik ve lektronik üh ölümü Ülkemizde otomobillerde emniyet kemeri takılmaması durumu trafik cezasına hükmetmekte ancak yapılan az sayıdaki kontrollerde bu durumların çok az bir yüzdesi polislerimiz tarafından yakalanmakta ve cezalandırılmaktadır Günümüz modern arabalarında her an bu zorunluluğu yerine getirmek için bir alarm sistemi mevcut olmakla birlikte tam olarak amacına ulaşamamaktadır Sistem sadece emniyet kemerinin yuvasına takılı olup olmadığını kontrol ettiği için çoğu sürücü bu yuvaya sabit bir metal cisim takmakta ya da kemeri arkalarından bağlamaktadır u da sistemin başlangıçtaki oluşturulma amacına ters düşmektedir enim oluşturmayı düşündüğüm ürün ise günümüzdeki emniyet kemeri kontrol sisteminin üzerine kızıl ötesi kamera ile sürücüyü izledikten sonra dijital görüntü işleme teknolojisini kullanarak, emniyet kemeri üstüne önceden basılan logonun yakalanıp yakalanmamasına göre alarm veren bir sistem Özet olarak geçilecek olursa sistemin alarm vermemesi için gereken iki şarttan biri emniyet kemerinin yuvasına takılı olması, bir diğeri ise kameranın emniyet kemeri üstündeki logoyu yakalamış olmasıdır u özelliğiyle ürün günümüzdeki sisteme karşı yapılan manipülasyonları tamamen ortadan kaldırmaktadır Ürünün amacı günümüzde modern otomobillerde 18

19 SGS 2012 ÖZ ÇĞ bulunan ve sürücülerin emniyet kemerlerini takmasını amaçlayan sistemin manipülasyona açık oluşundan dolayı manipülasyonlara tamamen kapalı bir emniyet kemeri kontrol sistemi yaratmak öylece sürücülerin emniyet kemeri takma kuralına uymalarını sağlamak eni üretilecek arabalara bu sistemi entegre edip, bütün sürücülerin emniyet kemeri takmalarını sağlayarak kazalarda emniyet kemeri takmamadan dolayı ortaya çıkan ölümlere bir son vermek u yönüyle insanların can güvenliğini ön planda tutan bir proje olacak, eğer uygulamaya geçerse mniyet kemeri takmanın ne kadar önemli olduğu mniyet Genel üdürlüğü nün yayınladığı bir bildiride görülebilir Ölümcül kazaların %25 inde emniyet kemeri takan insanlar hiçbir yara almadan kurtulmakta iken, takmayanlar da ise bu oran %6 ya ancak erişebilmektedir ürkiye de 3 büyük şehirde yapılan emniyet kemeri takma yüzdeleri araştırmasında ise çıkan rakamlar, emniyet kemeri takımının ürkiye de çok az olduğunu kanıtlayan cinsten stanbul için emniyet kemeri kullanım oranı %38 iken nkara için %33 zmir için ise %45 Ürünle birlikte emniyet kemeri kullanımı artacak bu da kazalardaki ölüm sayılarını düşürecektir (1), (2) Ülkede 2011 yılında 500 bin adet üzeri araba satışı gerçekleştiği ve de trafikte toplam 16 milyondan fazla araç olduğu düşünülürse projenin hitap ettiği sektörün büyüklüğü açıkça görülmüş olur (3), (4) G S Z ş fikrinin ürünleştirme aşamaları da şu şekilde planlanmaktadır: Öncelikle dijital görüntü işleme alanında bir literatür taraması yapılması planlanmıştır u taramanın ardından kemerin üstüne basılacak logonun özelliklerinin ne olması gerektiğinin belirlenmesi öngörülmektedir u noktadan itibaren önceden de sahip olduğum tecrübe ve de bu süreçte yapacağım araştırma sonuçlarıyla yazılımın oluşturulmasına başlanacaktır elirlenen logonun bir emniyet kemeri sistemi üzerine basılması süreciyle eş zamanlı olarak bu işlem için uygun olan kızıl ötesi kamera araştırması başlayacaktır raştırmanın neticesinde satın alınan kamera ile üstüne logo basılmış olan kemer ile yazılımın ilk testlerine başlanacaktır estler aşamasında aksayan yönlerin düzeltimi yapılacak ürün yetersizliği noktasında ise yeni ürün arayışlarına girilecektir ütün bu testlerin olumlu sonuçlanması durumunda yazılım bir arm işlemcisine gömülecek ve böylece ürünün prototipi hazırlanmış olacaktır u noktadan sonra ürünün başarı kıstası yapılacak olan anlaşmaların neticesinde arabalara monte edilişi ve de monte edildiği araçlarda sürücülerin emniyet kemerlerini kesin bir biçimde 19

20 ÜHNDS DS N US G S Z takmasını sağlaması olacaktır u ihtimal dışında ürünün başarıya ulaşmış olduğunu söylemek güç olacaktır Ürün içinde dijital görüntü işleme teknolojisini içerdiği için, kızıl ötesi kamera tarafından alınan görüntünün bir yazılım ortamında incelenmesi ve de basılan logonun yakalanıp yakalanamadığına bu yazılım ortamının karar vermesi gerekmektedir azılım dili olarak C++ ve kütüphane olarak pencv den yararlanılacaktır pencv kütüphanesinin açık kod bir kütüphane olması tercih nedenidir, böylece her ürün için lisans maliyeti ile karşılaşılmamış olur Ürün geliştirme aşamasında da aktif olarak kullanılacak, filtreleme gerektiren noktalarda büyük yardımı dokunacaktır ncak yukarıda belirtilen lisans maliyeti yüzünden her üründe bir işleyişi olmayacaktır Uydu Görüntülerinden ol esbiti roje: vren US, Sena NU Danışman: rd Doç Dr mre SÜ aşkent Üniversitesi/ilgisayar ühendisliği ölümü rojenin amacı görüntü işleme tekniklerinden faydalanarak uydu görüntülerinden yolların tespit edilmesidir olların belirlenmesi şehir planlama ve haritacılık alanlarında sıkça kullanılmakta olup aynı zamanda CS (coğrafi bilgi sistemleri) lerdeki mevcut yolların güncellenmesinde de oldukça önemlidir rojede NS uydusundan alınmış 1 metre çözünürlüklü test görüntüleri kullanılmıştır rojenin gerçekleştirilmesi için görüntü işleme tabanlı 2 yöntem önerilmiştir u yöntemlerden birincisi olan kenar tespiti tabanlı yöntem ile yol çizgileri elde edilmiştir kinci yöntemde ise görüntü sınıflandırma yaklaşımı ile yol sınıfları belirlenmiştir Her iki yöntemin hatalarını asgari düzeye indirmek ve genel başarıyı yükseltebilmek için önerilen iki yöntemin sonuçları birleştirilmiştir lde edilen ilk sonuçlara göre projenin beklentileri yerine getirdiği gözlemlenmiş, projenin devam sürecinde geliştirilen yaklaşımın farklı durumlar için de çalışabilir hale getirilmesi ve geliştirilmesi planlanmaktadır 20

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Emrah YİĞİT

Detaylı

YENİ FİKİRLER YEŞERSİN, PROJE SORUMLUSU????? TÜRKİYE GELİŞSİN...

YENİ FİKİRLER YEŞERSİN, PROJE SORUMLUSU????? TÜRKİYE GELİŞSİN... ????? YENİ FİKİRLER YEŞERSİN,?????????? TÜRKİYE GELİŞSİN... 26 Mart 2014??????? ICC İstanbul Kongre Merkezi????? Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları B??????????????????????????????????????????????????????

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V e-kurum MODELĐ OLUŞTURULMASI Özet Bu çalışmada e-kurum dönüşüm modeli tartışılmış, ve bunun için gerekli alt-yapı gereksinimleri belirlenmiştir. Hedef Kitle Bu belge TBD

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 34-56 [Nisan 2014] Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi E-Guidance and Counseling

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli

Detaylı

Sağlık bilişiminde mobil devrim ve dijital hastaneler

Sağlık bilişiminde mobil devrim ve dijital hastaneler editörden Yasin Keleş Saðlýk Biliþim Yöneticileri Açýlýmý Platformu Baþkaný Sağlık bilişiminde mobil devrim ve dijital hastaneler Değerli dostlar, Geride bıraktığımız dopdolu bir yıl ve önümüzde büyük

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

ÖZET KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN BİLGİSAYAR TABANLI HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ PROJESİ EKİM 2011 47 SAYFA

ÖZET KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN BİLGİSAYAR TABANLI HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ PROJESİ EKİM 2011 47 SAYFA Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝ ÝÇÝN BÝLGÝSAYAR TABANLI HÝZMET ÝÇÝ EÐÝTÝM MODÜLÜ PROJESÝ TURÝZM

Detaylı

MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Barış SARIKAYA. Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı. Bilgisayar Bilimleri Programı

MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Barış SARIKAYA. Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı. Bilgisayar Bilimleri Programı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Barış SARIKAYA Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Bilgisayar Bilimleri Programı Tez Danışmanı: Doç. Dr.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

NESTOR adlı şirket; kredilerin iyi ve kötü olarak sınıflandırılmasında, ipotek sigorta kararlarının finansal risklerinin belirlenmesinde kullanmıştır.

NESTOR adlı şirket; kredilerin iyi ve kötü olarak sınıflandırılmasında, ipotek sigorta kararlarının finansal risklerinin belirlenmesinde kullanmıştır. Sinir ağları çok çeşitli uygulama alanlarında kullanılmıştır.günümüzde artık onların kullanılmadığı yada kullanım potansiyellerinin olmadığı alanlar görmek neredeyse imkansızdır. Sinir ağları diğer metotların

Detaylı

GÜNDEM TEKNO. Akıllı Teknolojiler. Ne Kadar Akıllı Olacak? Geleceği İyi Okumak Gerekiyor YILDIZ TEKNOPARK GELECEGI TASARLIYOR

GÜNDEM TEKNO. Akıllı Teknolojiler. Ne Kadar Akıllı Olacak? Geleceği İyi Okumak Gerekiyor YILDIZ TEKNOPARK GELECEGI TASARLIYOR TEKNO GÜNDEM Yıldız Teknopark Dergisi Yıl:1 Sayı:4 Kasım-Aralık 2014 Akıllı Teknolojiler Ne Kadar Akıllı Olacak? YILDIZ TEKNOPARK GELECEGI TASARLIYOR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ Geleceği İyi Okumak

Detaylı

Perakendede bütünlüğü yakalamak

Perakendede bütünlüğü yakalamak PwC Küresel Toplam Perakende* Araştırması ve Türkiye sonuçları Perakendede bütünlüğü yakalamak Perakendeciliğin gelecekteki iş modelini tüketiciler şekillendiriyor *Total Retail www.pwc.com.tr/perakende

Detaylı

CALL Ders Kitabı Hakkında 3. Öğretmenler için e-öğrenme 4. CALL ile ilgili malzeme/aktivite türleri 5. Analog malzemeleri dijitale nasıl çeviririz?

CALL Ders Kitabı Hakkında 3. Öğretmenler için e-öğrenme 4. CALL ile ilgili malzeme/aktivite türleri 5. Analog malzemeleri dijitale nasıl çeviririz? CALL Ders Kitabı Bu proje nin bütçesi AB Komisyonu tarafından desteklenmiştir. Bu yayın tamamen yazar ın kendi kişisel görüşlerini yansıtmakta olup AB Komisyonu bu kılavuz içersinde yer alan bilgilerden

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

TRAFİK SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TRAFİK İZLEME BAŞKANLIĞI

TRAFİK SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TRAFİK İZLEME BAŞKANLIĞI TRAFİK SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TRAFİK İZLEME BAŞKANLIĞI Abdulkadir MAHMUTOĞLU * M. Akif ÇUKURÇAYIR * ÖZET Trafik problemi; ekonomik gelişmişlik, ahlaki değerler, insani tutum ve davranışlarla açıklanabilir

Detaylı

TÜRKĐYE DE E-DEVLET NASIL OLMALI?

TÜRKĐYE DE E-DEVLET NASIL OLMALI? TÜRKĐYE DE E-DEVLET NASIL OLMALI? TÜRKĐYE BĐLĐŞĐM DERNEĞĐ RAPORU Ekim, 2001 1 / 149 TEŞEKKÜR Bu kitabın yazılmasında emeği geçen Çalışma Grupları na Koordinatörlere Editörlere Teşekkür ederiz. TBD 2 /

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler Ekseni Mevcut Durum Raporu 10 Nisan 2013 www.bilgitoplumustratejisi.org

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN Kültür ve Turizm Tanıtımında Bir Araç Olarak Internet Kullanımı ÖNSÖZ... II ÖZET... III GİRİŞ...

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI Mehmet Can HANAYLI Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı Mayıs 2014 LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı: 21 Bahar 2012 s. 1-23 VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Serkan SAVAŞ 1, Nurettin TOPALOĞLU 2, Mithat YILMAZ 3 Geliş: 11.01.2012

Detaylı

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, Ankara info@tankutaslantas.com ÖZET İletişim

Detaylı

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ A. Atilla UĞUR Gaziantep Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 27310 Şehitkamil/Gaziantep E-posta: augur@gantep.edu.tr İbrahim ÇÜTCÜ Adıyaman Üniversitesi

Detaylı