2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Editör / Ahmet ÖNEY 4 Mehmet SARI / Mahalli İdarelerde Muhasebe. 7 Sedat TURAN / Belediye Taşınmazlarının Kayıt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Editör / Ahmet ÖNEY 4 Mehmet SARI / Mahalli İdarelerde Muhasebe. 7 Sedat TURAN / Belediye Taşınmazlarının Kayıt"

Transkript

1 1

2 İÇİNDEKİLER Yıl : 2 Sayı : 13 Eylül 2010 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Gökalp KINIK Sorumlu Müdür & Genel Yayın Yönetmeni Ahmet ÖNEY Genel Koordinatör Alper KINIK Bilgi İşlem Müdürü Sertaç AKÇAY Satış Müdürü Burcu ŞENGÜL Grafik Uygulama & Dizgi Aslı BAĞRIYANIK Yönetim Yeri 1145/4 Sk. No:11/114 Katlıotopark İş Merkezi Yenişehir - İZMİR Tel : 0(232) Faks : 0(232) Basım Yeri GÜLERMAT Tel : 0(232) Baskı Tarihi 7 Eylül Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Editör / Ahmet ÖNEY 4 Mehmet SARI / Mahalli İdarelerde Muhasebe Yetkilileri Arasındaki Devir İşlemleri... 7 Sedat TURAN / Belediye Taşınmazlarının Kayıt ve Kontrol İşlemleri Ünsal ÖZBEK / Zamanaşımına Uğrayacak Alan Kamu Alacakları için "Takdire Sevk" Müessesi Yerine İhtiyati Haciz - İhtiyati Tahakkuk" Müessesi Uygulanabilir mi? 14 Prof. Dr. Zerrin TOPRAK / Yönetimin Etik Kodları 16 Aktüel / 7. Akçay-İda Kültür ve Sanat Şenliği Adının Hakkını Verdi. 17 Aktüel / Şuhut 6. Zafer Yolu Kültür ve Sanat Şenlikleri Büyük Coşku ile Kutlandı. 18 Resmi Gazetede Geçtiğimiz Ay (Ağustos 2010) 33 Sorularınız - Sorunlarınız 36 Sayıştay Kararları 43 Pratik Bilgiler 88 Kare Bulmaca DERGİ ABONELİĞİ İÇİN Ziraat Bnk. Efes Şb. Hs. No : Vakıfbank Gıda Sitesi Şb. Hs. No: Akbank Konak Şb. Hs. No: Halkbank Toptancılar Şb. Hs. No : ÝDE YÖNETÝÞÝM 1

3 DANIŞMA KURULU Ahmet ÖNEY... Av. Enis DİNÇEROĞLU... Prof. Dr. Ertuğrul ERDİN... Fethi AYTAÇ... Av. Fırat ÜNVER... Gökalp KINIK... Doç. Dr. Meltem CANİKLİOĞLU... Sedat TURAN... Selçuk SAVCI... Prof. Dr. Yaşar UYSAL... Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN.. E. Çal. ve Sos. Güv. Bak. B.müf. & İde Yön. Baş Danışmanı.. Ege Belediyeler Birliği Hukuk Danışmanı... Dokuz Eylül Üniv. Çevre Müh. Bölümü Öğretim Üyesi... E. Vali... E. İzmir Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri... İde Yönetişim Yayıncılık Genel Müdürü (İktisatçı)... D.E.Ü. Hukuk Fak. Anayasa Hukuku Böl. Öğretim Üyesi.. Ege Belediyeler Birliği & İde Yönetişim Danışmanı... Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil Fak. İktisat Böl. Öğretim Üyesi... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil. Fak. Kamu Yön. Böl. Öğretim Üyesi YAZARLARIMIZ Ahmet ALTUNTAŞ... Ahmet ÖNEY... Av. Burcu BİRLİK... Celal KAPAN... Av. Esra OKUMUŞ... Halil İbrahim BULDAŞ... İsmet Kayıhan KAZANCIOĞLU... Mehmet ÖZBUDAK... Mehtap TUNA... Doç. Dr. Meltem CANİKLİOĞLU... Sedat TURAN... S. Selçuk SAVCI... Prof. Dr. Yaşar UYSAL... Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN.. İzmir Mahalli İdareler Müdürü... E. Çal. ve Sos. Güv. Bak. Başmüf. & İde Yönetişim Danışmanı... Avukat... Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi... Dinçeroğlu Hukuk Bürosu... Mahalli İdareler Gen. Müd. Şb. Müdürü- Yerel Yön. Uzm.. İde Yönetişim Mali Müşaviri & Muhasebe Müdürü... Yeminli Mali Müşavir... Ege Belediyeler Birliği Genel Sekreteri... D.E.Ü. Hukuk Fak. Anayasa Hukuku Böl. Öğretim Üyesi.. Ege Belediyeler Birliği & İde Yönetişim Danışmanı... Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil Fak. İktisat Böl. Öğretim Üyesi... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil. Fak. Kamu Yön. Böl. Öğretim Üyesi * Danışma Kurulu ve Yazarlarımız bölümünde yer alan isimler alfabetik olarak sıralanmıştır. * Dergimizde yer alan makalelerdeki fikirler yazarına aittir. İlanların her türlü sorumluluğu ilan verene aittir. 2

4 [ E D İ T Ö R ] Ahmet ÖNEY E. Çalışma ve Sos. Güv. Bak. Başmüfettişi & İde Yönetişim Danışmanı Yayım hayatının güçlüğü içerisinde, özellikle mevzuat içerikli bir dergiyi yayımlamanın ve sürdürmenin güçlüklerinden sizlere sıkça söz ediyoruz. Buna rağmen dergimiz siz değerli okuyucularımız ve yazar kadromuzun desteği ile 2. yılına girmiş bulunuyor. Desteğiniz için sizlere teşekkürü bir borç bilirim. Sizlerden gelen yazıları, haberleri değerlendirerek dergimizde yer vereceğimizi sizlere duyurmak istiyorum. Bunun son örneğide (İç Denetçi - Gaziantep İl Özel İdaresi) Mehmet SARI'nın yazısıdır. Diğer okuyucularımızdan da benzer şekilde katılımlar bekliyoruz. Okuyucularımıza, Bir süreden beri Mahalli İdarelerimiz ve Belediyelerimizle ilgili haberlere de dergimizde yer vermeye başladık. Sizlerden gelen olumlu tepkilerden görüyorum ki bu durum Belediyelerimizi fazlasıyla memnun etti. Son olarak ulusumuzun Ramazan Bayramını kutlarken tüm dünyanın ve ulusumuzun barış ve refah içinde yaşamasını temenni ederim. Saygılarımla... 3

5 [ M A K A L E ] Mehmet SARI İç Denetçi - Gaziantep İl Özel İdaresi Mahalli İdarelerde Muhasebe Yetkilileri Arasındaki Devir İşlemleri... 1.Giriş Muhasebe yetkilisi kavramı ilk olarak literatürümüze 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile girmiş olup, bu ünvan kamu idarelerinde bundan önce muhasebe müdürü, mal müdürü ya da sayman olarak kullanılmakta idi. Bu manada 5018 sayılı Kanun tüm kamu idarelerinde gerek yönetim şekli, gerek bütçe ve gerekse muhasebe sistemi açısından daha anlaşılır ve daha tek düze bir yapıya kavuşturmuş oldu. Muhasebe yetkilileri, yapmış oldukları görevin hassasiyeti ve para ve para ile ifade edilen tüm iş ve işlemlerin kaydının tutulduğu belki de ilgili idarenin en önemli birimlerinden biri olması nedeniyle, görevinden geçici veya sürekli olarak ayrılmaları halinde ayrılmanın şekline göre belli belgeleri düzenlemek suretiyle yerine bakacak görevliye devir işlemlerini yapması gerekmektedir. Bu bağlamda muhasebe yetkililerinin, görevinden ayrılmaları halinde ayrılma şekline göre (kısa ve uzun süreli olarak veya geçici ya da sürekli olarak) yapması gereken devir işlemleri açıklanmaya çalışılacaktır. 2. Muhasebe Hizmeti, Muhasebe Birimi ve Muhasebe Yetkilisinin tanımı Muhasebe Hizmeti; kısaca bir idaredeki para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, başka bir şekle değiştirilmesi gibi tüm mali değer ifade eden işlemlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması ve raporlanması işlemidir. Muhasebe Birimi: Muhasebe biriminin tanımı hemen hemen tüm kaynaklarda benzer şekilde yapılmıştır. Buna gore kısaca muhasebe birimini;" Bir idarede; - Gelir ve alacakların tahsilini, - Gider ve borçların hak sahiplerine ödemesini yapan, - Para ve para ile ifade edilen değerler ile emanetleri alan, saklayan, ilgililere veren, gönderen ve - Diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarını yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde usulüne uygun olarak tutan ve - Raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetlerini yapan birim, olarak ifade edebiliriz. Muhasebe Yetkilisi: Yukarıda tanımı yapılan muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden, birinci derecede sorumlu olan, yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu olan usulüne gore (sertifikalı adaylar arasından) atanmış, yöneticilerdir sayılı Kanuna göre muhasebe yetkililerinin bu göreve atanabilmeleri için Maliye Bakanlığı nca verilmiş muhasebe yetkilisi sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. 3. Ayrılma Şekline Göre Muhasebe Yetkilileri Arasındaki Devir İşlemleri Mahalli idarelerde görev yapan muhasebe yetkilileri, her ne şekilde olursa olsun (geçici veya sürekli olarak) görevden ayrılmaları halinde, yerine asil veya vekil olarak görevlendirilen veya atanan kişiye, kendisinden önceki muhasebe yetkilisinden aldığı hesaplara ait devir işlemini, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ndeki hükümler doğrultusunda hüküm bulunmayan ya da tereddüte düşülen hallerde Merkezi Yönetim Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin bu konudaki hükümleri doğrultusunda, yapmak zorundadır. Konu ile ilgili olarak ayrıntılı düzenleme MİBMY nin 451'inci maddesinde yapılmıştır. Buna göre muhasebe yetkililerinin devir işlemlerine ilişkin genel hususları şu şekilde özetleyebiliriz: Muhasebe yetkilileri, görevlerinden her ne suretle ayrılırsa ayrılsın, yerine asil veya vekil olarak gelen ya da bırakılan memura yönetim dönemine ait hesaplar ile kendisinden önceki muhasebe yetkilisinden aldığı hesaplara ait devri vermek zorundadır. Sürekli veya geçici olarak görevinden ayrılacak muhasebe yetkilisine vekalet edecek memurların seçimi ve vekalet görevini onaylayacak makamın belirlenmesine ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca Genel Bütçe için tespit edilen usul ve esaslar dikkate alınır. Muhasebe yetkilileri, yerlerine vekil tayin edilmeden ve devir vermeden görevlerinden ayrılamazlar. Muhasebe yetkililerinin devir işlemleri; a) Kesin veya uzun süreli ayrılmalarda yapılacak devir işlemleri b) Geçici ayrılmalarda yapılacak devir işlemleri, Olarak 2 guruba ayırılmaktadır. 3.a) Kesin Veya Uzun Süreli Ayrılmalarda Devir Işlemleri Ve Düzenlenecek Cetvel Ve Belgeler Uzun Süreli Ayrılma: Her ne sebeple olursa olsun muhasebe yetkilisinin görevine tekrar geri dönmek üzere süresi 2 aydan daha fazla süreyle görevinden ayrılmasıdır. Muhasebe yetkilileri; Tayin, emeklilik gibi haller ile geçici görev, kısa süreli askerlik, aylıksız izin, hastalık izni gibi önceden bilinen ayrılmalarda görevinden ayrılan muhasebe yetkilisi, yerine asil veya vekil olarak atanan veya görevlendirilen muhasebe yetkilisine Devir Cetveli düzenleyerek ayrıntılı devir vermek zorundadır. Devir cetvelinin düzenlenmesinden önce asil veya vekil olarak göreve başlayan muhasebe yetkilisi; hazır değerler, değerli kağıtlar, menkul kıymet ve varlıklar ile teminat mektubu gibi değerleri sayarak teslim alır. Sayımda çıkan miktarlar, bu değerlere ait defterler üzerinde gösterilmekle beraber durum sayım tutanakları ile de tespit edilir. Sayımlarda, MİBMY nin ilgili maddelerinde belirtilen sayım tutanakları dörder nüsha düzenlenerek devir cetveline eklenir. Defter ve tutanaklar, devir veren ve alan tarafından imzalanır. Bundan sonra bir yazı ile, o günün sonu itibarıyla banka mevcudu sorularak bankadan bildirilen miktarın, banka hesabı defteri kayıtlarına uygunluğu sağlandıktan sonra her iki muhasebe yetkilisi tarafından imzalanır. 4

6 Aynı gün bankaya ikinci bir yazı yazılarak, devir tarihinden itibaren görevinden ayrılan muhasebe yetkilisinin yerine asil veya vekil olarak atanan muhasebe yetkilisinin kimliği ile tatbiki imzası bildirilir. Ayrılan muhasebe yetkilisi, ayrıldığı tarih itibarıyla yevmiye ve defter kayıtlarını tamamlatarak her ikisi arasında uygunluk sağlar. Bir ay önceye ait belgeler ilgili yerlere gönderilmemiş ise o aya ait belgeleri gönderir. Muhasebe birimi hesapları Sayıştayca yerinde incelenecek ise önceki aylara ait belgeler, düzenlenecek beş nüsha tutanakla mühürlü torbalar içinde yeni muhasebe yetkilisine teslim edilir ve tutanaklar devir cetvellerine eklenir. İçinde bulunulan aya ait belgeler ise kayıtlarla karşılaştırılarak yeni muhasebe yetkilisine teslim edilir. Yukarıda belirtilen işlemler yapıldıktan sonra kasa, vezne ve ambar sayımları sonucu kayıtlara göre noksan veya fazla çıkan tutarlar ilgili hesaplara kaydedilerek kayıtlar günlük hale getirilir ve bu kayıtlara göre yine Yönetmelikte belirtilen tablo ve cetveller düzenlenerek devir cetveli oluşturulur. 3.a.1. Mahalli idarelerde muhasebe yetkililerinin kesin veya uzun süreli ayrılmalarda düzenlenecek cetvel ve tablolar Mahalli idarelerde (İl Özel İdaresi, Belediyeler ve mahalli idare birlikleri) muhasebe yetkilisinin kesin veya uzun süreli (2 aydan daha uzun süreli) olarak görevden ayrılmasında düzenlenecek devir cetveli ve ekleri MİBMY nin ekinde (Örnek:75/A-J) düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 451'inci maddesine göre devir cetvelini meydana getiren 10 adet tablo düzenlenmesi gerekmektedir. Bu tabloları düzenlemek suretiyle muhasebe kayıtları günlük hale getirilir. Bundan sonra bir yazı ile, o günün sonu itibarıyla banka mevcudu sorularak bankadan bildirilen miktarın, banka hesabı defteri kayıtlarına uygunluğu sağlandıktan sonra her iki muhasebe yetkilisi tarafından imzalanır. Aynı gün bankaya ikinci bir yazı yazılarak, devir tarihinden itibaren görevinden ayrılan muhasebe yetkilisinin yerine asil veya vekil olarak atanan muhasebe yetkilisinin kimliği ile tatbiki imzası bildirilir. Devir Cetveli: Düzenlenecek devir cetvelinin ön yüzünde (Örnek:75/A); - Muhasebe biriminin adı, kodu, devir tarihi, - Devir veren muhasebe yetkilisinin, adı-soyadı, gittiği yer, ayrılış tarihi ve adresi, - Devir alan muhasebe yetkilisinin, adı-soyadı, geldiği yer, başlayıştarihi ve adresi, yer alır ve bu kısımlar ilgililerce doldurulur. Devir cetvelinin arka yüzünde (Örnek:75/A (Arka));... den dolayı görevinden ayrılan ile Vekaleten / Asaleten tayin olunan.... arasında yapılan hesap ve değerlerin devrine ilişkin işlemler, yukarıda numaralı tablolarda hesap ve ekli... adet tutanaklarda gösterilmiştir. Dört nüsha olarak düzenlenip imzalanan bu cetvel ve eklerinin birer nüshası taraflarca alınmıştır..../.../20... ifadeleri, - Devir veren muhasebe yetkilisinin adı soyadı ve imza satırı ile devir alan muhasebe yetkilisinin adı soyadı ve imza satırı, - 5 adet ekten oluşan ekler bölümü, Yer almaktadır. - Devir Cetveli 4 nüsha olarak düzenlenir ve imza altına alınır. [ M A K A L E ] Mizan Cetveli: Devir günü itibariyle mizan cetveli düzenlenir ve her iki taraf da birlikte imzalar. (Örnek:75/B) Avans ve Krediler Cetveli: Devir tarihi itibariyle avans ve kredilerin durumu, varsa borç artığının yani kapatılmayan avans ve kredinin tutarının kaydedildiği cetveldir. Bu cetvel ile güncellenen avans ve kredilerin yevmiye kaytları ile karşılaştırılıp fark olup olmadığı tespit edilir ve herhangi bir fark yoksa devir veren ve devir alan muhasebe yetkilisi birlikte imzalar. (Örnek: 75/C) Süresinde Mahsup Edilmeyen Avans ve Kredi Artıkları Cetveli: Düzenlenen bu cetvel ile, idarece verilen avans ve açılan kredilerden mevzuatta belirtildiği üzere bir aylık ve üç aylık süre sonunda mahsubu yapılmayanların tespiti amaçlanır.(örnek:75/d) Kişilerden Alacaklar Cetveli: Bu cetvele geçen yıldan devreden, yıl içinde kaydedilen, tahsil, terkin, nakil ve mahsup olunan kişi borçları ayrı ayrı sütunlarda kaydedilir ve kalan bakiyeler de ayrıca kaydedilir. Bu cetvel ile devir alan muhasebe yetkilisinin kişi borçlarının durumu hakkında bilgi sahibi olması sağlanır.(örnek: 75/E) Zamanaşımına Uğramış Olan Kişilerden Alacakların Ayrıntısı: Bu cetvel ile süresinde tahsil edilememesi nedeni ile zamanaşımına uğrayan kişi borçlarının ve zamanaşımına uğrama nedenin belirlenmektedir. (Örnek:75/F) Bütçe Gelirleri Cetveli: Devir tarihi itibariyle bütçe gelirlerinin durumu ortaya çıkar. Bu cetvel ile, devir tarihi itibariyle bütçe tahakkuk toplamı, tahakkuktan yapılan tahsilat toplamı ile tahakkuk artığı (tahakkuk ettiği halde tahsil edilemeyen bütçe geliri) tespit edilir ve tahakkuk artığının nedeni açıklama bölümüne yazılır.(örnek:75/g) Alındı ve Benzeri Belgeler Cetveli: Bu cetvel devir tarihi itibariyle, muhasebe biriminde bulunan kullanılmış ya da kullanıma hazır, teslimat müzekkkeresi, muhasebe yetkilisi mutemedi alındısı, gönderme emri, varsa döviz gönderme emri, menkul kıymet alındısı gibi alındıların sayıları, kullanım durumlarını belirlemek amacıyla düzenlenmektedir. (Örnek:75/H) Devam Eden Dava Dosyaları Cetveli: Bu cetvele devir tarihi itibariyle, idarenin lehine ya da aleyhine devam eden davalara ilişkin bilgiler kaydedilir. Bu cetvelde devam eden davalara ait dosya numarası, mahkemesi, davanın açıldığı tarih, davanın konusu gibi bilgiler yer almaktadır. (Örnek:75/I) Teftiş Raporları ve Yayınlar Cetveli: Bu cetvele devir tarihi itibariyle idareye düzenlenmiş teftiş raporlarının türü ve miktarı ile düzenlendiği veya idareye teslim edildiği tarihleri içeren bilgilier kaydedilir. (Örnek:75/J) 3.b) Geçici ayrılmalarda devir işlemleri Muhasebe yetkilisinin iki aydan daha az süre ile geçici görev, hastalık, izin ve rapor gibi nedenlerle görevinden ayrıldığı durumlardır. Bu gibi iki aydan daha kısalı ayrılmalarda devir cetveli düzenlenmez. Bu gibi ayrılmalarda, ayrılan muhasebe yetkililerinin yerlerine bırakacakları vekil memurlar, sadece vekalet edecekleri süre içindeki işlemlerden sorumlu olmaktadırlar. Geçici süreli ayrılmalarda muhasebe yetkililiğini devralan vekil memur, sadece ilgili muhasebe biriminde varsa kasa ve veznede bulunan değerleri sayarak teslim alır. Sayım işi, bu değerlere ait yardımcı defterlerin devir tarihine rastlayan sayfasına tutanak şeklinde yazılarak devir veren ve devir alan muhasebe yetkilisi ile varsa veznedar tarafından imzalanır. Bu gün birçok il özel idaresi ve belediyede vezne bulunmamakta, parasal işlemler banka üzerinden yürütülmektedir. Yeni muhasebe yetkilisi mührü tutanakla teslim alarak fiilen görevine başlar. Geçici ayrılmalarda görevden ge- 5

7 çici süreli ayrılan muhasebe yetkilisi bankaya yazı yazmak suretiyle geçici süreyle görevi devralan muhasebe yetkili vekili ile ilgili bilgi verir. Geçici ayrılma, herhangi bir nedenle uzun süreli ayrılmaya dönüştüğü takdirde, üst yönetici tarafından bildirilmesi üzerine devir kurulunca devir cetveli düzenlenerek kesin devir yapılır. 4.Devir vermeden ayrılmalarda yapılacak işlemler Muhasebe yetkilisinin geçici, uzun süreli veya kesin olarak, usulüne göre devir vermeden görevden ayrılması mevzuata aykırı bir durumdur. Devir vermeden ayrılan muhasebe yetkilileri, başka bir yere ya da başka bir göreve atanmışlar ise yeni atandıkları yerlere gittiklerinde işe başlayamayacaklar ve emekli ve açığa alınma aylıkları dâhil aylık alamayacaklardır. Muhasebe yetkililerinin devir vermeden ayrılmamaları halinde yapılacak işlemler yine Yönetmeliğin 451/c maddesinde düzenlemiştir. Buna göre bu gibi durumlarda; - Devir alan muhasebe yetkilisinin de, devir aldığı hesaplarda bir noksanlık görüldüğü takdirde, kendisi sorumlu olacağından, devir sırasında hesaplar üzerinde ayrıntılı inceleme yapması gerektiği, - Ayrılan muhasebe yetkilisinin devir vermemesi halinde bu durumu maaş nakil ilmühaberinde belirtmesi gerektiği, - Hastalık, ölüm ve tutuklanma gibi nedenlerden dolayı veya devir vermekten kaçınma hallerinde, ayrılanın yerine gelen asil ya da vekil muhasebe yetkilisinin başkanlığında, üst yönetici tarafından seçilecek bir üye ile veznedardan oluşan devir kurulu oluşturulacağı ve bu devir kurulunun kasa, vezne ve ambarlarda bulunan değerleri birlikte sayarak yeni muhasebe yetkilisine teslim edeceği ve durumun üst yöneticiye bildirileceği, - Verilen emir üzerine, devir kurulu önünde devir vermeyen veya veremeyen muhasebe yetkilisi varmış gibi ayrıntılı devir cetveli düzenlenerek devir işlemleri tamamlanacağı, hüküm altına alınmıştır. [ M A K A L E ] bir çatı altında toplanmıştır. Buna göre aslında muhasebe yetkililerinin devir işlemleri de esas itibariyle aynı usul ve şartlara bağlı olmakla birlikte, Mahalli İdarelerde görev yapan muhasebe yetkililerinin devir işlemlerine ilişkin hususlar (içeriği Merkezi Yönetim Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile hemen hemen aynı olmakla birlikte) ile devir sırasında düzenlenecek cetvel ve belgeler Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nde ayrıca düzenlenmiştir. Dolayısı ile mahalli idarelerde görev yapan muhasebe yetkilileri geçici ya da sürekli olarak görevlerinden ayrılmaları halinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin bu husus ile ilgili düzenlemeleri doğrultusunda; 1- Yerine bir vekil tayin edilmeden, 2- Süresi 2 aydan fazla süren ya da sürekli ayrılmalarda devir cetveli düzenlenmek suretiyle yerine vekaleten ya da asaleten görevlendirilen muhasebe yetkilisine devretmeden, 3- Süresi 2 aydan az görevden ayrılmaları halinde ise sadece ilgili muhasebe biriminde varsa kasa ve veznede bulunan değerleri sayarak teslim etmeden, 4-Mührü tutanakla yeni muhasebe yetkilisine devretmeden, Görevden ayrılmamaları gerekmektedir. Diğer yandan her ne suretle olursa olsun geçici süreli veya uzun süreli veya sürekli olarak asaleten veya vekaleten görevlendirilen yeni muhasebe yetkilerinin de; 1- Süresi 2 ayı aşan geçici veya sürekli görevlendirmelerde, devir cetveli ve eki tablo ve cetvelleri usulüne göre görevden ayrılan muhasebe yetkilisi ile birlikte düzenleyerek birlikte imza altına almadan, 2- Süresi 2 aydan az geçici görevlendirmelerde ise gerekli sayımları yapmadan ve sayım tutanaklarını usulüne göre düzenleyerek birlikte imzalamadan, 3- Görevden ayrılan muhasebe yetkilisinin devir vermeden ayrılması halinde yönetmelikte belirtildiği üzere usulüne göre oluşturulan devir kurulunca devir işlemleri tamamlanmadan, Muhasebe yetkililiği görevine başlamamaları gerekmekte olup, aksi takdirde geçmişe yönelik ortaya çıkacak eksik, kusur ve hatalardan, kendileri sorumlu olacaklardır. 5. Sonuç Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken çeşitli nedenlerle geçici ya da sürekli olarak görevden ayrılan muhasebe yetkililerinin görevden ayrılma süresi ve nedenine göre mevzuatla belirlenmiş esaslar çerçevesinde devir işlemlerini yapmadan görevden ayrılmaları hukuken mümkün kılınmamıştır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kurumları yönetim şekli ve bütçeleri itibariyle Kamu Kurum ve Kuruluşları, genel bütçeli kuruluşlar, özel bütçeli kuruluşlar, düzenleyici denetleyici kurumlar, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları gib i sınıflandırılsa da mevzuat açısından, denetim ve kontrol ve tekdüzeliğin sağlanması gibi nedenlerle tüm kamu kurum ve kuruluşlarını Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri olarak 6

8 [ M A K A L E ] Sedat TURAN Ege Belediyeler Birliği & İde Yönetişim Danışmanı Belediye Taşınmazlarının Kayıt ve Kontrol İşlemleri Ekim 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve tarihi itibarıyla yürürlüğe giren, KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNET- MELİK hükümleri gereğince tüm belediyeler Tapuda kayıtlı olan taşınmazlar, Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar, Orta mallar ve Genel hizmet alanları ana başlıkları altında mülkiyetinde, idaresinde ve kullanımında bulunan taşınmazları kayıt ve kontrol altına almaları ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem tesis etmeleri gerekmektedir. Bu yazımızda taşınmazların kayıt ve kontrol işlemlerinin ne şekilde yapılacağı anlatılmaktadır. Tüm belediyelerimizin yönetmelik hükümlerine uygun olarak taşınmazlarını kayıt ve kontrol işlemlerini yapmaları yasal bir zorunluluktur sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun üçüncü kısım ı Taşınır ve Taşınmazlar başlığını taşımaktadır. Kanunun 44. maddesi Taşınır ve taşınmaz işlemleri, 45. maddesi Taşınır ve taşınmaz edinme, 46. maddesi Taşınır ve taşınmaz satışı, 47. maddesi Taşınmaz tahsisi 48. maddesi ise Mal yönetiminde etkililik ve sorumluluk başlıklarını taşımaktadır. Adı geçen Kanunun yukarıda yazılı bulunan ilgili maddeleri aşağıya çıkartılmıştır. Taşınır ve taşınmaz işlemleri Madde 44- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince, taşınır ve taşınmaz edinilmesi, yönetilmesi, trampası, elden çıkarılması, ecrimisilin tahsil ve takibinde izlenecek yöntem, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yönetimi ve korunması, işgalli malların tahliyesi gibi hususlar ilgili kanunlarında düzenlenir. Bu malların kaydı ile taşınırların muhafazası, kullanımı, mal yönetim hesabının verilmesi ve mal yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) ile Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ( ) taşınırlarının kayda alınması ile bunların yönetim ve iç denetimine ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca birlikte hazırlanarak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. Taşınır ve taşınmaz edinme Madde 45- Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, kamu hizmetlerinin zorunlu kıldığı durumlarda gereken nicelikte ve nitelikte taşınır ve taşınmazları, yurt içinde veya yurt dışında, bedellerini peşin veya taksitle ödeyerek veya finansal kiralama suretiyle edinebilirler. Kamu idareleri, taşınmaz satın alma veya kamulaştırma işlemlerini yetki devri yoluyla bir başka kamu idaresi eliyle yürütebilir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği taşınmazlar Hazine adına, diğer kamu idarelerine ait taşınmazlar ise tüzel kişilikleri adına tapu sicilinde tescil olunur. Hazine adına tescil edilen taşınmazlar Maliye Bakanlığı tarafından yönetilir. Bu tescil işlemleri, adına tescil yapılan idarenin taşınmazın bulunduğu yerdeki ilgili birimine bildirilir. Kamu idarelerince üretilen malların kendi tüketimlerinde kullanılması halinde bunların bedelleri, rayiç bedel üzerinden ilgili ödenek tertibine gider ve karşılığı gelir kaydedilir. Kamu idareleri, ihtiyaç fazlası taşınırları ile görmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinde kullanılacağına ve amacına uygun kullanılmaması halinde geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla taşınmazlarını diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredebilir. Devredilmeyecek taşınır ve taşınmazlar ile devir ve kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Kamu idareleri arasındaki taşınmazların mülkiyetine ilişkin uyuşmazlıklar, görevli mahkemelerce çözümlenir. Taşınır ve taşınmaz satışı Madde 46- Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmazlarının satışına Maliye Bakanlığı yetkilidir. Satış bedelleri genel bütçeye gelir kaydedilir. Diğer kamu idarelerine ait taşınır ve taşınmazların elden çıkarılması özel kanunlarında belirtilen yetkili organlarının kararıyla mümkündür. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmazlarından değeri her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen sınırın üzerinde olanlar, Bakanlar Kurulu kararıyla satılır. Taşınmaz tahsisi Madde 47- Kamu idareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz. 7

9 Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini kaldırmaya Maliye Bakanlığı; diğer taşınmazları tahsis etmeye ve tahsisini kaldırmaya ise maliki kamu idaresi yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Kanunlardaki özel hükümler saklıdır. Mal yönetiminde etkililik ve sorumluluk Madde 48- Kamu idareleri, taşınırların yönetimi, kaydı, muhafazası ve kullanımından sorumludurlar. Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma ile usulüne uygun olarak belirlenen firelerden dolayı sorumluluk aranmaz. Kullanılmak üzere taşınır teslim edilen görevliler, taşınırın korunmasından ve taşınıra verilen zararlardan sorumludur. Kamu idareleri, verilen zararların sorumlularına ödettirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Kamu idarelerine ait malları edinme, kiralama, tahsis, yönetim, kullanma ve elden çıkarma işlemleri, mevzuatında öngörülen kurallar dâhilinde hizmetin amacına uygun olarak verimlilik ve tutumluluk ilkesine göre yapılır. Bu ilkeye aykırı eylem ve işlemlerden doğacak zararlardan, malların yönetimi veya kullanılması hususunda yetki verilenler sorumludur. Şeklindedir. Ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (e) fıkrası gereğince de, Belediyenin taşınmaz mallarını idare etmek belediye başkanının asli görevleri arasında sayılmıştır. Taşınmazların kayıt ve kontrol işlemlerine yönelik olarak Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan 2006/10970 karar sayılı KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 02 Ekim 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu yönetmelik ile belediyelerin mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmıştır. Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri, belediyelere ait taşınmazların mevcutlarla birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilenlerin ve elden çıkarılanların miktar olarak takip edilmesi amacıyla kayıt altına alınmasıdır. Kayıtların belgeye dayanması esastır. [ M A K A L E ] Kayıt işlemleri iki ayrı süreçten meydana gelmektedir. Bunlar sırasıyla; a) Taşınmaz giriş ve çıkış kayıtlarının tutulması, b) ilgili cetvellere kaydedilmesi, İşlemlerini kapsamaktadır. Belediye mülkiyetinde, idaresinde ve kullanımında bulunan taşınmazların kaydı ve yönetimi ile ilgili olarak yapılacak kayıt ve kontrol işlemleri, emlak ve istimlâk müdürlükleri olmadığı takdirde Fen işleri müdürlükleri tarafından yerine getirilir. Küçük belediyelerde ise Belediye başkanları tarafından görevlendirilecek personel tarafından taşınmaz kayıtlarının yapılması da mümkün bulunmaktadır. Kaydı yapılacak taşınmazlar 4 ayrı ana grup altında bulunmaktadır. Bu gruplar ise; 1- TAPUDA KAYITLI OLAN TAŞINMAZLAR, 2- TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR 3- ORTA MALLARI 4- GENEL HİZMET ALANLARI dır. Bu taşınmazlar aşağıya çıkartılmıştır. TAŞINMAZLAR EK-1/A 1. TAPUDA KAYITLI OLAN TAŞINMAZLAR 1.1. Üzerinde Bina ve Tesis Olan Taşınmazlar İdare Bina ve Tesisleri İdare Binaları Hizmet Binaları Eğitim ve Öğretim Amaçlı Bina ve Tesisler Anaokulları İlköğretim Okulları Ortaöğretim Okulları Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksekokul Binaları Mesleki Eğitim Merkezleri Sağlık Hizmeti Amaçlı Bina ve Tesisler Sağlık Evleri Sağlık Ocakları Dispanserler Hastaneler Laboratuarlar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Klinikler Veteriner Klinikleri ve Hayvan Hastaneleri Sosyal ve Kültürel Amaçlı Bina ve Tesisler Yurt ve Pansiyonlar Bakım Evi ve Huzurevleri Kreş ve Gündüz Bakımevleri Halk Eğitim Merkezi Kurs Merkezleri Kütüphaneler Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları Düğün, Tören ve Konferans Salonları Sergi ve Fuar Alanları Müzeler, Sanat Galerileri Hayvan Barınakları Hayvanat Bahçeleri Spor Amaçlı Bina ve Tesisler Spor Sahaları Spor Salonları Stadyumlar Kortlar Yarış Pistleri 8

10 Hipodromlar Turizm ve Dinlenme Amaçlı Bina ve Tesisler Turizm Kompleksi Oteller Tatil Köyleri Moteller Pansiyonlar Kültür ve Eğlence Merkezleri Kamping ve Günübirlik Alanları İçmece ve Kaplıca Tesisleri Kamuya Ait Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Misafirhaneler Eğitim Tesisleri Dinlenme Tesisleri Konutlar Kamu Konutları Diğer Konutlar Tutukevi, Cezaevi ve Islahevleri Cezaevleri Islahevleri Madde Bağımlıları Islah Merkezleri Tutukevleri Ticari Amaçlı Bina ve Tesisler Alışveriş ve İş Merkezleri Büyük ve Çok Katlı Mağazalar Market ve Süpermarketler Restoranlar, Lokantalar Dükkân ve İşyeri Tarihi, Kültürel ve Sanat Yapıları Saraylar Köşkler, Kasırlar Medreseler ve Külliyeler İbadet Amaçlı Yapılar Sanayi ve Üretim Amaçlı Bina ve Tesisler Fabrikalar Atölyeler İmalathaneler Tersaneler Tarımsal Amaçlı Bina ve Tesisler Askeri Bina ve Tesisler Depolama Amaçlı Binalar Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depo 1.2. Arsalar 1.3. Araziler Tarla Bağ Bahçe Çayır ve Otlaklar Tarım Dışı Alanlar Ağaçlandırılmış Alanlar 1.4. Ormanlar 1.5 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Boru Hatları Enerji Nakil Hatları Su İsale Hatları Kanalizasyon Hatları Tüneller Köprü ve Geçitler Köprüler Alt Geçitler Üst Geçitler Yollar Sulama Kanalları Kuyular Su Kuyuları Petrol ve Gaz Kuyuları Baraj ve Göletler [ M A K A L E ] Barajlar Göller Göletler Hava Meydanları Liman ve Rıhtımlar İskeleler Çekek Yerleri Balıkçı Barınakları Toplu Taşıma Hatları ve İstasyonları Demiryolu Hatları ve İstasyonları Metro Hatları ve İstasyonları Tramvay Hatları ve İstasyonları Teleferik Hatları ve İstasyonları Telesiyej Hatları ve İstasyonları Yolcu Terminalleri (Otogar) Duraklar 1.6. Maden Ocakları EK-1/B 2.TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR 2.1. Üzerinde Bina ve Tesis Olan Taşınmazlar İdare Bina ve Tesisleri İdare Binaları Hizmet Binaları Eğitim ve Öğretim Amaçlı Bina ve Tesisler Anaokulları İlköğretim Okulları Ortaöğretim Okulları Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksekokul Binaları Mesleki Eğitim Merkezleri Sağlık Hizmeti Amaçlı Bina ve Tesisler Sağlık Evleri Sağlık Ocakları Dispanserler Hastaneler Laboratuarlar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Klinikler Veteriner Klinikleri ve Hayvan Hastaneleri Sosyal ve Kültürel Amaçlı Bina ve Tesisler Yurt ve Pansiyonlar Bakım Evi ve Huzurevleri Kreş ve Gündüz Bakımevleri Halk Eğitim Merkezi Kurs Merkezleri Kütüphaneler Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları Düğün, Tören ve Konferans Salonları Sergi ve Fuar Alanları Müzeler, Sanat Galerileri Hayvan Barınakları Hayvanat Bahçeleri Spor Amaçlı Bina ve Tesisler Spor Sahaları Spor Salonları Stadyumlar Kortlar Yarış Pistleri Hipodromlar Turizm ve Dinlenme Amaçlı Bina ve Tesisler Turizm Kompleksi Oteller Tatil Köyleri Moteller 9

11 Pansiyonlar Kültür ve Eğlence Merkezleri Kamping ve Günübirlik Alanları İçmece ve Kaplıca Tesisleri Kamuya Ait Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Misafirhaneler Eğitim Tesisleri Dinlenme Tesisleri Konutlar Kamu Konutları Diğer Konutlar Tutukevi, Cezaevi ve Islahevleri Cezaevleri Islahevleri Madde Bağımlıları Islah Merkezleri Tutukevleri Ticari Amaçlı Bina ve Tesisler Alışveriş ve İş Merkezleri Büyük ve Çok Katlı Mağazalar Market ve Süpermarketler Restoranlar, Lokantalar Dükkân ve İşyeri Tarihi, Kültürel ve Sanat Yapıları Saraylar Köşkler, Kasırlar Medreseler ve Külliyeler İbadet Amaçlı Yapılar Sanayi ve Üretim Amaçlı Bina ve Tesisler Fabrikalar Atölyeler İmalathaneler Tersaneler Tarımsal Amaçlı Bina ve Tesisler Askeri Bina ve Tesisler Depolama Amaçlı Binalar Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar 2.2. Araziler Tarla Bağ Bahçe Çayır ve Otlaklar Tarım Dışı Alanlar Ağaçlandırılmış Alanlar 2.3. Ormanlar 2.4. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Boru Hatları Enerji Nakil Hatları Su İsale Hatları Kanalizasyon Hatları Tüneller Köprü ve Geçitler Köprüler Alt Geçitler Üst Geçitler Yollar Sulama Kanalları Kuyular Su Kuyuları Petrol ve Gaz Kuyuları Baraj ve Göletler Barajlar Göller Göletler Hava Meydanları Liman ve Rıhtımlar İskeleler Çekek Yerleri [ M A K A L E ] Balıkçı Barınakları Mendirekler ve Dalgakıran Şamandıra, Dolfen ve Platformlar Toplu Taşıma Hatları ve İstasyonları Demiryolu Hatları ve İstasyonları Metro Hatları ve İstasyonları Tramvay Hatları ve İstasyonları Teleferik Hatları ve İstasyonları Telesiyej Hatları ve İstasyonları Yolcu Terminalleri (Otogar) Duraklar 2.5. Kıyılar 2.6. Dolgu Alanları 2.7. Maden Ocakları EK-1/C 3. ORTA MALLARI 3.1. Meralar 3.2. Yaylaklar (Yaylalar) 3.3. Kışlaklar 3.4. Umumi Çayır ve Otlaklar 3.5. Harman Yerleri 3.6. Panayır Yeri 3.7. Sıvat ve Eyrek Yeri 3.8. Umuma Ait Çekek Yerleri EK-1/D 4. GENEL HİZMET ALANLARI 4.1. Meydanlar 4.2. Parklar ve Yeşil Alanlar 4.3. Mesire Yerleri 4.4. Rekreasyon Alanları 4.5. Otoparklar 4.6. Pazar Yeri 4.7. Genel Mezarlıklar 4.8. Umuma Ait Binalar Taşınmazların kayıt ve kontrol işlemleriyle ilgili birimlerin ve personelin görevleri ile yetki ve sorumlulukları ise şöyledir. a) Kayıtların mevzuata uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulması ve bu kayıtlara ilişkin bilgisayar programı, defter ve belgelerin denetime hazır şekilde muhafaza edilmesini sağlamak, b) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda kayıt, defter ve belgelerini devir ve teslim etmek, göreve başladıklarında devir ve teslim almakla, c) Yapılan kayıt ve işlemlerden dolayı harcama yetkililerine karşı sorumlu olup, harcama yetkilisi adına hazırlayacakları Ek 1 deki kayıt planına göre oluşturulan formları, mali yılı takip eden ay sonuna kadar mali hizmetler birimine göndermek görevleri arasında bulunmaktadır. Belediyeler; a) Tapu kütüğünde adlarına tescilli olan ve Ek 1 deki Kayıt Planının Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını Ek 2 deki Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar formun da, b) Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan ve Ek 1 deki Kayıt Planının Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını Ek 3 teki Tapuda Kayıtlı olmayan Taşınmazlar Formun da, c) Ek 1 deki Kayıt Planının Orta Malları başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını Ek 4 deki Orta Malları Formu nda, 10

12 ç) Ek 1 deki Kayıt Planının Genel Hizmet Alanları başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını Ek 5 teki Genel Hizmet Alanları Formu nda, d) Tapu kütüğünde üçüncü kişiler adına tescilli veya diğer kamu idarelerinin yönetiminde olmakla birlikte irtifak hakkı tesisi, tahsis, kiralama, kullanma izni verilmesi gibi yollarla kullanım hakkı kendilerine verilen taşınmazların kaydını Ek 6 dtaki Sınırlı Ayni Haklar ile Kişisel Haklar ve Tahsis Formu nda, Yer alan bilgileri içerecek şekilde bilgisayarda veya deftere yazarak kaydını tutarlar. Belediyelerce taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerce hazırlanan bu formlar taşınmaz icmal cetvelleri hazırlanmak üzere mali hizmetler birimine gönderilir. Mali hizmetler birimince bu formlar konsolide edilir ve yönetmelik ekinde yer alan (Ek 7) örneğine uygun olarak taşınmaz icmal cetvelleri oluşturulur. İcmal cetvellerinde kayıt planında belirtilen unsurların her biri için bir satır ayrılır ve bu taşınmazlara ilişkin adet ve yüzölçüm toplamları belirtilir. Belediyelerce kaydedilen her taşınmaz için daha önce belirlenmiş taşınmaz numarası var ise bu taşınmaz numarası, yoksa belediyelerce belirlenecek taşınmaz numarası verilecektir. Belediyelerce kaydedilen her taşınmaz için taşınmaz ile ayni numarayı taşıyan dosya açılacak ve taşınmaz ile ilgili tüm belgeler bu dosya içinde muhafaza edilecektir. Belediyelerin mülkiyetlerinde, yönetimlerinde ve kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, tapu kayıtlarında cins tashihi yapılacaktır. Tahsis edilen ve üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar açısından bu yükümlülük belediyenin veya gerçek veya tüzel kişilerin durumu tespit eden yazısı üzerine taşınmaz maliki idareye aittir. [ M A K A L E ] Kadastro, imar, ifraz, tevhid, cins tashihi, yüzölçüm değişikliği, kat mülkiyeti tesisi, kamuya terk gibi nedenlerle taşınmazda meydana gelebilecek değişikliklerde kayıtlar kapatılıp oluşan taşınmazlar esas alınarak yeni kayıt tesis edilecektir. Terkin, satış, devir gibi mülkiyeti sona erdiren durumlarda sona eriş nedeni açıklanarak kayıt kapatılacaktır. Kayıtların yenilenmesi halinde kapatılan kayıtlarda dâhil olmak üzere eski kayıtların tamamı yeni kayıtlara işlenir. Yönetmelik ekinde yer alan formlar aşağıya maddeler halinde çıkartılmıştır. 1- Taşınmazlar kayıt planı 1.1. Tapuda kayıtlı olan taşınmazlar Ek:1/A 1.2. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar Ek:1/B 1.3. Orta mallar Ek:1/C 1.4. Genel hizmet alanları Ek: 1/D 2-Tapuda kayıtlı olan taşınmazlar formu EK:2, 3- Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar formu Ek: 3, 4- Orta mallar formu Ek: 4, 5- Genel Hizmet alanları formu Ek: 5, 6- Sınırlı ayni haklar ile kişisel haklar ve tahsis formu Ek:6, 7- Taşınmaz icmal cetvelleri 7.1.Taşınmaz icmal Cetveli (Tapuda kayıtlı olan taşınmazlar için) Ek: 7/A 7.2. Taşınmaz icmal cetveli (Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar için) Ek: 7/B 7.3. Taşınmaz icmal cetveli (Orta Mallar için) Ek: 7/C 7.4. Taşınmaz icmal cetveli (Genel hizmet alanları için) Ek: D 11

13 [ M A K A L E ] Ünsal ÖZBEK İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Vergi Denetmeni Zamanaşımına Uğrayacak Alan Kamu Alacakları için "Takdire Sevk" Müessesi Yerine İhtiyati Haciz - İhtiyati Tahakkuk" Müessesi Uygulanabilir mi? 1. GİRİŞ Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 113 üncü maddesinde zamanaşımı; süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkması olarak tanımlanmış ve 114 üncü madde de ise vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuunu veya hukuki durumun tekemmülünü takip eden beş yıl içinde, verginin tarh edilip mükellefe tebliğ edilememesi sonucunda vergi alacağının kalkacağını belirtmiştir. Ancak kanun aynı zamanda kamu alacaklarının kolayca zamanaşımına uğrayıp kalkmasını engellemek için Takdire Sevk müessesini düzenlemiştir. Bu düzenlemeye göre; zamanaşımına uğramak üzere olan kamu alacağının olduğu yönünde bir ihbarın veya tespitin yapılması halinde kamu alacağının kalkmasını engellemek için ilgili mükelleflerin zamanaşımına uğrayacak dönemlerinin takdire sevketmek ve bu yolla zamanaşımını durdurmak mümkündür. 2. TAKDİRE SEVK İŞLEMİNİN UYGULAMA ESASLARI Yukarıda da bahsedildiği gibi bazen vergi alacaklarının ziyaa uğramak üzere olduğu tespiti çok geç yapılabilmektedir. Ancak vergi kanunlarımız tarh zamanaşımını süresi beş yıl sınırladığından daha önceki dönemlere normal şartlarda herhangi bir tarhiyat yapılması mümkün değildir. Ancak kamu alacağının bu kadar kolay ortadan kalkmaması için Takdire Sevk müessesi düzenlenmiştir. Örneğin mükellefin 2005 yılında vergi ziyaına sebebiyet verdiği 2010 yılı Aralık ayında yapılan bir karşıt inceleme ile tespit edilmiş olsun. Bu mükellef nezdinde yapılacak olan incelemenin normal şartlarda yıl sonuna kadar tamamlanıp tarhiyatın gerçekleştirilmesi çok düşük bir ihtimaldir. Çünkü inceleme elemanı incelemeyi ne kadar çabuk sürede sonuçlandırsa sonuçlandırsın mükellef kanunla kendine verilmiş olan süreleri kullandığında 2005 yılına tarhiyat yapılması imkansız olacaktır. Bu nedenle mükellefin 2005 yılı matrahlarının takdire sevk edilmesi ve takdir komisyonunun da ilerde düzenlenecek olan inceleme raporunu veri kabul ederek bu dönem matrahlarını takdir etmesi ve vergi salınması mümkündür. Daha evvel mükellefin zamanaşımına uğrayacak olan dönemlerinin takdire sevkine izin veren 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 114 üncü maddesinin ikinci fıkrası Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. İptali takdire sevk edilmiş matrahların ne zaman içinde takdir edileceğine ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmaması ve idarenin iç işleyişinden kaynaklanan gecikme sebebiyle mükellef aleyhine fazladan gecikme faizi hesaplanmasına sebep olması idi. Ancak tarih ve sayılı Resmi Gazete yayınlanan 6009 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 8 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 114 üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek takdire sevk nedeniyle zamanaşımına durduran süreyi bir yıl ile sınırlandırılmıştır. Anlaşılacağı üzere bu yeni düzenleme ile takdire sevk müessesinin kullanımına zaman yönünden sınırlandırma getirmiştir. 3. İHTİYATI HACİZ İHTİYATI TAHAKKUK MÜESSESİNİN UYGULAMA ESASLARI 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun da düzenlen ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk müessesi de ilk bakışta zaten doğmuş olan vergi alacağını için düzenlenmiş görünse de aynı takdire sevk işlemi gibi potansiyel kamu alacağının güvence altına alınması için de başvurulan bir düzenlemedir. İhtiyati haciz; kamu alacağının ileride tahsil imkansızlığına karşı önceden önlem alınarak korunmaya dönük bir müessese olup Vergi Daireleri İşlem Yönergesinin 126. maddesinde ileride tahakkuk edecek olan, tahakkuk etmiş henüz vadesi geçmemiş bulunan ya da geçtiği halde ödeme emri tebliğ edilmemiş olan amme alacağının tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan hacze olarak tanımlanmıştır. İhtiyati tahakkuk ise, mükelleflerin henüz tahakkuk etmemiş borçlarının, tarh, tebliğ ve itiraz yollarından geçmeden ve dolayısıyla normal tahakkuk yollarını izlemeden yapılan tahakkuk işlemini ifade eder. İhtiyati tahakkuk da kamu alacağını koruma amacına yönelik bir işlemdir. Kesin bir borç doğurmaz ve ihtiyati haciz ile birlikte uygulandığı takdirde işlerlik ve etkinlik kazanır. Esasen ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk müessesi mükellefin kaçmış olması, kaçma ihtimalinin olması, mallarını kaçırması ve hileli yollara başvurma ihtimalinin olması veyahut kamu alacağının tahsili için hakkında takibe başlanan borçlunun borcun tahsiline engel olabilmek maksadıyla mallarının tamamını ya da bir kısmını elden çıkarması, gizlemesi, muvazaalı olarak başkalarına devretmesi hallerinde uygulanması için başvurulan bir yöntemdir. İhtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk işleminin uygulanabilmesi için gerekli şartlar 6183 Sayılı Kanunun 13 üncü ve 17 inci maddelerinde sıralanmıştır. İhtiyati haczin uygulanabilmesi için Kanun un 13. maddesinde yer alan gerekli şartlar şunlardır; 1. Kanunun 9 uncu madde gereğince teminat istenmesini mucip haller mevcut ise, 2. Borçlunun belli ikametgahı yoksa, 3. Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimalleri varsa, 4. Borçludan teminat göstermesi istendiği halde belli müddette teminat veya kefil göstermemiş yahut şahsi kefalet teklifi veya gösterdiği kefil kabul edilmemişse, 12

14 5. Mal bildirimine çağrılan borçlu belli müddet içinde mal bildiriminde bulunmamış veya noksan bildirimde bulunmuşsa, 6. Hüküm sadır olmuş bulunsun bulunmasın para cezasını müstelzim fiil dolayısıyla amme davası açılmış ise, 7. İptali istenen muamele ve tasarrufun mevzuunu teşkil eden mallar, bu mallar elden çıkarılmışsa elden çıkaranın diğer malları hakkında uygulanmak üzere, bu kanunun 27, 29, 30'uncu maddelerinin tatbikini icabettiren haller varsa. Yukarıdaki şartlardan birincisi hariç hepsi tarh ve tahakkuk etmiş bir kamu alacağı içindir. Dolayısıyla konumuzla ilgisi yoktur. Ancak birinci şart kanunun 9 uncu maddesine atıf yapmaktadır. Kanunun Teminat İsteme başlıklı 9 uncu maddesi şöyledir: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344'üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359'uncu maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenir. Esasen kanunun tarh ve tahakkuk etmiş kamu alacağını düzenlediği kabul edilse de kanunun bu maddesi ve 13. maddesi beraber değerlendirildiğinde potansiyel kamu alacağının da güvence altına alınmak istediği anlaşılmaktadır. Tarhiyat içeren her vergi incelemesinde vergi ziyaı cezası zaten olacağından ve duruma göre Vergi Usul Kanununun [ M A K A L E ] Kaçakçılık Suçlarını düzenleyen 359. maddesinde yer alan fiilerin tespiti yapılabileceğinden, herhangi bir incelemede 6183 Sayılı Kanun un teminat isteme ve ihtiyati haciz müesseselerine başvurulabileceği açıktır. İhtiyati tahakkukun uygulanabilmesi için Kanun un 17. maddesinde yer alan gerekli şartlar da şunlardır; 1. 13'üncü maddenin 1, 2, 3 ve 5'inci bentlerinde yazılı ihtiyati haciz sebeplerinden birisi mevcut ise, 2. Mükellef hakkında 110'uncu madde gereğince takibata girişilmişse, 3. Teşebbüsün muvazaalı olduğu ve hakikatte başkasına aidiyeti hakkında deliller elde edilmişse. İhtiyati tahakkuk için gerekli şartlara dikkat edildiğinde birinci madde, kanunun 13. maddesinin birinci bendini, birinci bent de aynı kanunun 9 uncu maddesini işaret etmektedir. Yani gerek ihtiyati tahakkuk gerekse ihtiyati haciz için, vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde sayılan hallerin varlığı yeterlidir ve kamu alacağını güvence altına almak için başvurulabilir. 4. DEĞERLENDİRME : Yazımızın başında da belirtiliğimiz üzere, eldeki veriler ışığında zamanaşımına uğrayacak olan ancak henüz tarh işlemi gerçekleştirilmemiş olan vergi alacağını güvence altına almak için takdire sevk müessesesi vergi inceleme elemanları tarafından sık sık kullanılmaktadır. Çünkü potansiyel vergi alacağının kesin bir alacağa dönüşmesi ve tahsil edilebilir hale gelmesi için bazı işlemlerin yapılması ve kanunların mükelleflere verdiği sürelerin geçmesi gerekmektedir. Ancak bu sürelerinde geçmesi vergi alacağının zamanaşımı nedeniyle ortadan kalkması sonucu doğurmaktadır. Bu nedenle uygulamada zamanaşımı süresinin bitimine az süre kaldığı durumlarda inceleme elemanları 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 114 üncü maddesine dayanarak mükellefin ilgili dönem matrahlarını takdir komisyonuna sevk ederek zamanaşımını durdurma yoluna giderler. Ancak bilindiği üzere zamanaşımı mevzusu yıllardır mükellefler ile idare arasında ihtilaflara neden olmaktadır. Çoğu zaman mükellefler, zamanaşımına uğramış dönemlerinin takdire sevk edildiğini bile bilmemektedir. Hatta inceleme aşamasında zamanaşımını öne sürerek defter ve belge ibrazından bile kaçınmakta ve tarhiyatları yargıya taşımaktadır. Bizim buradaki önerimiz zamanaşımına uğramak üzere olan potansiyel kamu alacağının korunması için sadece takdire sevk müessesinin değil ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk müessesinin de kullanabilineceğidir. Ancak bu yöntemde karşılaşılacak bir sorun vardır ki bu, ne kadar mükellefe vergi tahakkuk ettirileceğidir. Ayrıca potansiyel bir alacak için biraz acımasız gibi görünebilir fakat bu işlemler kesin tahakkuk ve hacze dönüşmesi garanti olmadığından mükellefe ayrıca bir yük oluşturmayacaktır. 13

15 [ M A K A L E ] Prof. Dr. Zerrin TOPRAK D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil. Fak. Kamu Yön. Böl. Öğretim Üyesi Yönetimin Etik Kodları Kamu hizmetlerinde etkinlik ile ilgili önemli konulardan birisi de, etik değerler konusudur. Hizmetler yürütülürken karşılaşılan güven açığını azaltmak ve ortadan kaldırmak isteği demokratik dünyada giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bağlantılı olarak, kamuda etik değerlerin yerleştirilmesi amaçlı çalışmalar ve kurumsallaşmalar başlatılmıştır. Kamu yönetiminde artan yolsuzluk, kural hâkimiyetini yaratmakta, demokrasi ve insan haklarını, sosyal adaleti sağlayan toplumun ahlaki temellerini çürütmekte, demokratik kurumların istikrarını bozarak ve genel olarak devlet yönetiminde kriz algısını yoğunlaştırarak demokratik meşruiyeti zaafa uğratmaktadır. Etik(ethics) sözcüğü çoğu kere ahlak(morality) ile birlikte kullanılmaktadır. Bu kullanım bazen yanlış anlamlar yaratabilmektedir. Etik terimi yunanca ethos yani töre sözcüğünden türemiştir. Etik kavramının özetle iki yönü olduğunu söyleyebiliriz. Etik kavramının ilk olarak çağrıştırdığı duygu, iyi bir insan olmanın gerekliliklerinin neler olduğunun ortaya konulmasıdır. Bağlantılı olarak, bireylerin karşılıklı ilişkilerinde davranışların sınırının neler olduğunun öğrenilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle modern anlamda kullandığımız etik konusu içeriğinin temel ilkeleri insanlık tarihinde genelde ahlak felsefesi içinde incelenmiştir. Hatta 1776 yıllarına kadar iktisat bilimi, ahlak felsefesi içinde yer almıştır. Etik kavramı; geçmişi, günümüzü biçimlendiren ve geleceğe de fikir verecek şekilde insanların tutum ve davranışlarının iyi ya da kötü, doğru veya yanlış yönden değerlendirilmesini içeren ve dünyanın her yerinde-evrensel geçerli olan ilke ve kuralların bütününü ifade etmektedir. Uluslararası anlaşmalar ve sözleşmelere bu tarz değerlendirmeler olarak bakabiliriz. Etik kuralları insanın isteğine bağlı bir yaşam süremeyeceği veya keyfi davranamayacağı bir dünyayı tanımlamaktadır. Etik kuralar bir bakıma ahlaki kurallardaki gelişme sürecindeki doğruluk tartışması bitmiş, geçerliliği sınanmış değerlerdir. Varlık nedeni insan davranışlarına yol gösterme ve insanın keyfi davranışlarının önüne ahlaki sorumlulukları koyarak toplumsal olarak güvenli yaşayabilme ve varlığa saygıyı sağlamaktır. Etik söylemin dayandığı temel değerler içinde, giderek geliştirilen haklar kullanımı bulunmaktadır. Bu tanımlamalar bir dizi sorgulamaları getirmektedir. İyi, doğru, kötü ve yanlış sözcüklerinin herkes için ne anlama geldiği konusunun tereddütlü ve yoruma bağlı olmaktan çıkarılması önem taşımaktadır. Öncelikle etik değerler kişiye bağlı (sübjektif) olmamalıdır. Herkes doğruluğunda oydaşmalıdır. Esasen etik standartlar oluşturma gerekliliği, sübjektif olmaması nedeniyledir. Aksi takdirde etik sorgulamaları müzakere etmek gereği ortaya çıkmazdı. Farklı kültürel ve sosyal altyapıya sahip kişilerin farklı etik kurallarından söz ediyorsak, herkes ayni etik kuralda birleşmiyorsa, aslında tartışılan konu, henüz ahlaki değerler düzeyinde demektir. Bu nedenle de bütün sosyo-kültürel, insani değerleri bir piramit içinde farklı seviyelere yerleştirmek gerekirse, folklor gibi sosyo-kültürel değerleri farklılıkları nedeniyle tabana koymamız ve herkese kabul ettirmek için tartışmamamız gerekir. Zirve ise etik değerlere ayrılmalıdır. Zirve değerlerin tüm dünyaya çevre koruma-kullanma dengesi, varlık hakkı gibi kazandırılması için üzerinde çalışılarak, uluslar arası kurallaştırmanın sağlanması, yaygınlaştırılması için iyi bir yöntemdir. Hızla bireye, topluma zarar veren ve zararı dehşetle hissedilen konular çok çabuk kabullenilerek, etik merkeze alınabilmektedir. Bazen gecekondulaşma gibi, önleyici yasal düzenlemeler olsa bile idari mekanizmalarda gereken hassasiyet en geniş anlamıyla kötü yönetim nedeniyle bazı konulara gösterilememektedir. Bu olgular, toplumun ahlaki düzeyinin her seviyede gelişmediğini göstermektedir. Bu tutumun yarattığı politik-toplumsal atmosferin eninde sonunda devletin sürdürülebilirliğini yok etme etkisi yaratacağını görmemek mümkün değildir. Bazen yasal düzenlemeler yasaklamamış ise hatta unutulmuş bile olabilir, çevresi veya şahsı ile ilgili kararda toplantı yöneticisi olma örneğindeki gibi, sağduyu ortaya çıkan davranışı haksız olarak değerlendirebilir ve bu hallerde bireysel tutum yanlış ise yasal kabullerin bir önemi bulunmamaktadır. Herkes ayni kuralda birleşmiyorsa hala sorgulanma süreci devam edecek demektir. Neticede bütün bu çalışmalar insanın gelişerek değişen yaşamsal sorgulamalarına açık süregelmektedir. Kamusal alanda daha fazla kişinin görünür olması ve böyle olmasının istenmesi, bireylerin idareyle ilişkilerinin devamlılığı etik sorgulamaların ortada kalmasını engelleyen önemli bir faktördür. Ayni zamanda toplumun demokratikleşmesiyle ilgili güçlü bir bağdır. İdari sorgulamalar yönetsel etik başlığı altında incelenebilir. Yönetsel etik; yönetim sürecinde kararların verilmesinde adil, tarafsız, varlık haklarına saygı ve toplumsal bütünlüğü koruma, huzurlu yaşam, yaşam kalitesi, barışı sağlama gibi demokrasinin temel değerlerinin geliştirilmesine açık ve tartışılarak kabul edilmiş bu değerlere uygun hareket edecek bir anlayış yerleştirmek ve uygulanmasını sağlamayı hedeflemektedir. Amaçların gerçekleşmesinde en temel araç kamu hizmetini üretecek, yürütecek olan kuşkusuz personeldir, kamu görevlisidir. Her kademede yönetimlerin yürütmekten sorumlu oldukları, ulusal, yerel ve müşterek nitelikteki kamu hizmetlerinin etkinliği ve verimliliği, istihdam ettikleri kamu personelinin taşıdıkları çalışma ahlakı ve kişilik özellikleriyle doğrudan ilişkilidir. Hizmetlerin planlanmasından kontrolüne kadar olan süreçte etik değerler içinde hareket etmek, devlete olan güveni artıracak ve hukuki düzenlemelerde yer alan katılım konularının işlevselliğini sağlayacaktır. Kamu yönetiminde yaşanan güven açığının giderilmesi için etik kuralların oluşturulması ve etik kültürünün yerleşmesi için uluslar arası kuruluşlar tarafından çalışmalar yapılarak yol gösterici, tanımlayıcı hukuki metinler hazırlanmıştır. Bu çalışmalardan birisi de, Birleşmiş Milletler tarafından 1996 yılında kamu hizmetlerinin ve kamu görevlilerinin faaliyetlerinin şeffaflığını 14

16 sağlamak amacıyla Yolsuzluğa Karşı Eylem ve Kamu Görevlileri İçin Uluslararası Davranış Kuralları ismiyle kabul edilen bir bildiridir. OECD tarafından da Kamu Yönetiminde Etik İlkeler ismi altında üyelerine kamu hizmetlerinde etik davranış ilkelerini hayata geçirmeleri için 1998 yılında yayınlanan tavsiye kararı bulunmaktadır. Avrupa Konseyinin de personele yönelik temel çalışmaları bulunmaktadır. Konsey, 2000 yılında tüm kamu görevlileri tarafından uyulması gereken temel etik davranış kurallarını içeren Kamu Görevlileri İçin Davranış Kuralları isimli belgeyi kabul etmiştir. Avrupa Ombudsman Enstitüsü tarafından 1999 tarihinde, etik davranış kurallarını içeren İyi Yönetim İçin Davranış Kodu adlı belge kabul edilmiştir. Avrupa da yeniden yapılanma çalışmaları ve katılımcı yönetim temelli çalışmalar devam ederken etik kurallara yönelik faaliyetler devam ederken ülkemizde de gecikme ile de olsa paralel çalışmalar başlatılmıştır tarihli sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu oluşturulmuştur tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile de kamu görevlileri etik davranış ilkeleri belirlenmiştir. Kanunun amacı, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkeleri belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir. Bu Kanun, genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, yerel yönetimler ve bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dâhil tüm personeli kapsamaktadır. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık başlığı altında düzenlenen 19 ve yöneticilerin hesap verme sorumluluğu başlığını taşıyan 20'nci maddeleri denetim açısından önemlidir. Yerel yönetimler ve bunların birliklerinin üst düzey personeli Kamu Personeli Etik Kurulunun denetim yetkisi içerisindedir. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin Ek- C bendinde Kamu Görevlileri [ M A K A L E ] Etik Kurulu yetki alanına giren Mahalli İdarelerde; Büyükkent Belediye Başkanı, İl ve İlçe Belediye Başkanları, Büyükkent Belediyesi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcıları, Büyükkent Belediyesi ve Bağlı Kuruluşları Genel Müdürü, Büyükkent Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı, İl Belediye ve İl Özel İdare Birlikleri ile bunların Üst Birlik Başkanları, Büyükkent Belediye Şirketleri Genel Müdürleri, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Büyükkent sınırları içindeki Belediye Başkanlarını Kanun ve yönetmelikteki hususları ve usulleri göz önünde bulundurmak suretiyle denetleyebilir. Nitekim kurulun faaliyet raporlarında yerel yönetimlerde görev yapan yukarıda sayılan görevliler hakkında verilmiş kararlar bulunmaktadır. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 2. Bölümünde 18 etik ilke belirlenmiştir (Madde 5-Madde 22). Bu ilkeler: Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci Halka hizmet bilinci Hizmet standartlarına uyma Amaç ve misyona bağlılık Dürüstlük ve tarafsızlık Saygınlık ve güven Nezaket ve saygı Yetkili makamlara bildirim Çıkar çatışmasından kaçınma Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı Savurganlıktan kaçınma Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu Eski kamu görevlileriyle ilişkiler Mal bildiriminde bulunma olarak belirtilmiştir. Türkiye de ikamet eden yabancılara Kamu Görevlileri Etik Kuruluna başvuru hakkı tanınmıştır. Yerel yönetimlerin idari alanlarında ikamet eden ve yaşayan yerleşik yabancılar açısından da bakıldığında etik düzenlemelerin yaygın etkisi bulunmaktadır. Aslında denetimin kod adı, etik kurallar olarak ifade edilebilir. Denetimin en önemli unsurları içerisinde şeffaflık, katılımcılık ve hesap verme sorumluluğu yer almakta ve katılımcı kamu yönetimi yenilenmiş anlayışının da en belirgin vasıflarını ifade etmektedirler. Yerel Yönetimler kitabının tanıtımı Prof. Dr. Zerrin Toprak tarafından hazırlanarak 2010 Ağustos unda 8. baskısı tamamlanan, Yerel Yönetimler Kitabı içeriği 9 Bölüm içinde işlenmiştir. Basım tarihine kadar olan yasalkurumsal değişiklikler ve sürdürülebilir yerel yönetimler için önemli taşıyan yeni konuların işlendiği kitaptaki bölümler; Yerel Yönetimler ve Kamu Hizmeti, İl Özel İdareleri, Köy Yönetimleri, Belediyeler, Büyükkent Belediyeleri, Yerel Yönetimlerde Personel Yapılanması, Belediye Hizmetlerinde Özelleştirme, Belediye Yapılanmasında Bir Katılım Projesi Olan Yerel Gündem 21 ve Kent Konseyleri ve İller Bankası ve Kamu Harcamaları konularındadır. Bu başlıkların içeriğinde rutin dışında yerel hizmet ve Avrupa Konseyi ilişkileri, Avrupa ülkelerinde yerel yönetimler felsefesi ile yapılanma, Büyük Londra Yönetimi, Avrupa Konseyi e-yönetişim kararları, yabancı yerleşikler ile ilgili gelişmelerin yer aldığı Kitap yeniliği yanında farkını da ortaya koymaktadır. Kitabın amacı yerel yönetimleri anlamak fikri üzerine kurgulanmıştır. Kitap sadece akademik değil, idari personel ile meraklı okuyucunun ilgisini de çekebilecek şekilde çok yönlü analizlerle yerel yönetimlerde öne çıkan temel konuları işleme amacına yönelik hazırlanmıştır. Kitabın okuyuculara yararlı olacağı düşünülmektedir. 15

17 [ A K T Ü E L ] 7. AKÇAY-İDA KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ ADININ HAKKINI VERDİ. Edremit Körfezi nde 33 yıl önce ilk festivalin yapıldığı ve festival denilince ilk akla gelen yer alan Akçay Beldesi nde 7 yıldır, çağdaş bir yaklaşım ve yeni bir anlayışla düzenlenen Akçay-İda Kültür ve Sanat Şenliği kültürel etkinlikleri ile farklılığını ortaya koydu. A kçay Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Akçay-İda Kültür ve Sanat Şenliği söyleşi, panel, tiyatrolar ve konserler ile Akçaylılar ı kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturdu. Etkinliklerde dört ayrı resim sergisi açılırken düzenlenen Satranç turnuvasına değişik yaş gruplarında toplam 45 yarışmacı katıldı. Etkinliklerin ikinci gününde düzenlenen Hukuk ve Demokrasi konulu panel yoğun ilgi gördü. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve CHP MYK Üyesi Prof. Dr. Süheyl Batum ile Eski Danıştay Başsavcısı ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan ın konuşmacı olarak yer aldığı panele vatandaşların ilgisi izdihama neden oldu. Eski Danıştay Başsavcısı ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan 12 Eylül de yapılacak olan Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve CHP MYK Üyesi Prof. Dr. Süheyl Batum ise halk oylamasına sunulan Anayasa değişik- likleri tek tek anlattı. Halk oylamasında halka 26 soru sorulduğunu ancak, sadece tek bir cevap istendiğini kaydederek 12 Eylül de hayır sonucunun çıkacağını ifade etti. Etkinliklerin üçüncü gününde ise Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Ümit Zileli ile ekonomist Nalan Ölmezoğulları TarikatSiyaset-Ticaret konulu panelde Akçaylılar ile buluştu. Ekonomist Prof. Dr. Ölmezoğulları, Tarikat-Siyaset-Ticaret ilişkilerini ekonomik boyutları ile çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Gazeteci Yazar Zileli ile kendine has değerlendirmeleri ile yaptığı analizler ile ilgiyle izlendi. Etkinlikler boyunca Kocaeli Bölge Tiyatrosu nun hem Kızılkeçili Köyü nde hemde Kordon Park ta sergilediği oyunlar özellikle minikler tarafından ilgiyle takip edildi. Konak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi de 3 gün boyunca değişik yörelere ait gösterileri ile etkinliklere ayrı bir renk kattı. Kültür ve Sanat ile dolu dolu geçen 7. Akçay-İda Kültür ve Sanat Şenliği nde ayrıca Emre Altuğ, Göksel, Sevcan Orhan, Ali Altay ve Yüksel Korkut konserlerinde de binlerce izleyiciyi bir araya geldi. 16

18 [ A K T Ü E L ] Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen; ŞUHUT 6. ZAFER YOLU KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİKLERİ BÜYÜK COŞKU İLE KUTLANDI. İlçesi nde geleneksel hale gelen ve bu yıl 6. düzenşuhut lenen Zafer Yolu Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında site öğrencileri,sivil toplıum kuruluşları ile şuhutlu vatandaşlar zafer yolu yürüyüşü için biraraya geldi. Sabahın İlk ışıklarıyla Zafer tepesine ulaşanlar büyük mutluluk yaşarken, Kocatepede başlayan resmi program ise tepenin tantımı, gösteriler ve konuşmaların ardından son buldu. sevilen birçok sanatçı yine sahne aldı. Orhan Ölmez, İntizar, Berna Başel ve Grup Gizem konserleriyle, geceye katılanlara unutulmaz anlar yaşatırken Festivale Şuhut Kaymakamı Emin Çalışır, Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve çok sayıda davetli katıldı. Belediye Başkanı sayın Recep Bozkurt'un açılış konuşmasıyla start alan Zafer Şenliklerine bu yıl yaklaşık bin kişi katıldı. İntizar ile şuhut tek yürek, tek ses ve tek beden oldu.hareketli şarkılarıyla şuhutun adrenali yükselirken slow parçalarıyla derin duyguları doruğa ulaştırdı. İntizar'ın ardından sahne alan Orhan Ölmez Şuhut'a, şuhut ise Orhan Ölmez'in performansına hayran kaldı. Şenlik kapsamında sahne alan sanatçılara Şuhut Belediye Başkanlığı tarafından plaket takdim edildi. Çevre ve Orman Bakanı sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu başta olmak üzere Afyon Valisi sayın Haluk İmga Genelkurmay Askeri Generaller, Afyon Belediye Başkanı, Şuhut Kaymakamı sayın Eyüp Çalışır, Şuhut Belediye Başkanı sayın Recep Bozkurt, Afyon Kocatepe Üniversite Rektörü ile Türkiye'nin değişik illerinden ve ülkelerinden katılan üniver- 17

19 RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY (AĞUSTOS 2010) ** Mevzuatlar dergimizin ilgili bölümünde yer almaktadır. MİLLETLERARASI ANDLAŞMALALAR 1 Ağustos 2010 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete İkinci Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansmana Erişimi Projesi Konulu Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Akdedilen Garanti ve Kredi Anlaşmaları ve Ek Mektuplar 3 Ağustos 2010 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete 2010/607 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması nın Onaylanması Hakkında Karar 2010/608 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması nın Onaylanması Hakkında Karar 10 Ağustos 2010 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete 2010/712 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kurumları Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma nın Onaylanması Hakkında Karar 2010/713 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması nın Onaylanması Hakkında Karar 2010/729 Türkiye Cumhuriyeti ile İrlanda Arasında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol ün Onaylanması Hakkında Karar 2010/730 Uluslararası Göç Örgütü Kuruluş Anlaşması na Katılmamız Hakkında Karar 210/750 Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Kredi Anlaşması ve Eki Mektubun Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar 15 Ağustos 2010 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete 2010/734 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması nın Onaylanması Hakkında Karar 24 Ağustos 2010 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete 2010/761 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Değiştirilmesi Hakkında Protokol ün Onaylanması Hakkında Karar 28 Ağustos 2010 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete 2010/749 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Dış İlişkiler Bakanlığı Arasında İmzalanan, Memur Değişimine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 1 Ağustos 2010 Tarihli ve Sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete Anayasa Mahkemesinin E: 2010/49, K: 2010/87 Sayılı Kararı BAKANLAR KURULU KARARLARI 1 Ağustos 2010 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete 2010/727 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar 2010/ Mayıs Temmuz 2010 Tarihleri Arasında Meydana Gelen Dolu, Sel ve Aşırı Yağış Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Karar 2010/745 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 5 Ağustos 2010 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete 2010/706 Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar 2010/709 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 2010/722 Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar 2010/723 İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar 18

20 [ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ] 2010/724 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Hukuk Fakültesinin Adının Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar 2010/ Sayılı Kanunun 1'inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 2010/740 16/3/2010 Tarihli ve 2010/291 Sayılı Kararname ile Tabiat Parkı Olarak Belirlenen Sera Gölü Tabiat Parkı nın Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar 6 Ağustos 2010 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete 2010/739 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar 2010/ Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlinde, Köy Altı Yerleşim Birimlerinin Ana Köyden Ayrılarak Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar 7 Ağustos 2010 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete 2010/731 Bazı Yerleşim Alanlarının Uygulama Alanı Olarak Tespiti ve Bazı Yerleşim Alanlarının Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar 2010/ Sayılı Kanun ile İhdas Edilen Bazı Kadroların Sınıf, Unvan ve Derecelerinin Değiştirilerek Çeşitli Kurumlara Tahsis Edilmesi Hakkında Karar 2010/748 Emniyet Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılmasına Dair Karar 2010/754 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 13 Ağustos 2010 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete 2010/756 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 15 Ağustos 2010 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete 2010/763 Umuma Mahsus Pasaport Hamili Slovenya Vatandaşlarına, Türkiye ye Yapacakları Turistik veya Ticari Amaçlı Seyahatlerinde İkamet Sürelerinin 180 Gün İçerisinde 90 Günü Geçmemesi Kaydıyla Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar 2010/766 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 22 Ağustos 2010 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete 2010/768 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 2010/775 Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar 2010/776 Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar 2010/777 Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Fen-Edebiyat Fakültesinin Adının Fen Fakültesi Olarak Değiştirilmesi ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar 2010/778 Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar 2010/779 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mühendislik Fakültesi Kurulması Hakkında Karar 2010/780 Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar 2010/781 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar 2010/783 Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar 2010/784 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Kurulması Hakkında Karar 2010/803 İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında İstihdam Edilen Memurlar ile Sözleşmeli Personelden 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesinde Yer Alan Ek Ödemeden Yararlananlara, Ek Ödeme Verilmesine İlişkin Karar 2010/808 Sivas Havaalanının İsminin Sivas Nuri Demirağ Havaalanı Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar 28 Ağustos 2010 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete 2010/804 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar 2010/813 Pakistan da Meydana Gelen Sel Afetinden Zarar Gören Afetzedeler İçin Yardım Kampanyası Düzenlenmesi ve Kampanyanın Ulusal Koordinasyonunu Yapmak Üzere Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Görevlendirilmesi Hakkında Karar KANUNLAR 1 Ağustos 2010 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete 6009 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 19

Ek 1-B- (Değişik: RG-19/6/ ) 2.TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR

Ek 1-B- (Değişik: RG-19/6/ ) 2.TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR Ek 1-B- (Değişik: RG-19/6/2014-29035) 2.TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR 2.1. Üzerinde Bina ve Tesis Olan Taşınmazlar 2.1.1. İdare Binaları 2.1.1.1. Hizmet Binaları 2.1.2. Eğitim ve Öğretim Amaçlı Bina

Detaylı

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi: 13/9/2006 Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 2006/10970 Resmi Gazete Tarihi: 2/10/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26307

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi: 13/9/2006 Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 2006/10970 Resmi Gazete Tarihi: 2/10/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26307 Bakanlar Kurulu Karar Tarihi: 13/9/2006 Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 2006/10970 Resmi Gazete Tarihi: 2/10/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26307 KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 4981 KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 13/9/2006 No : 2006/10970 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 : 13/12/1983 No : 178 KHK

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK(BKK:2006-10970)

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK(BKK:2006-10970) KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK(BKK:2006-10970) Karar Tarihi 13.09.2006 Yönetmelik No: 5018 YT 2006-10970 Yürürlük Tarihi 02.10.2006 Yayın Tarihi 02.10.2006 RG Sayısı 26307

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) 4981 KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 13/9/2006 No : 2006/10970 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 : 13/12/1983 No : 178

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 Karar Sayısı : 2006/10970 YÖNETMELİK Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

V-1 KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

V-1 KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK V-1 KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Milli Emlak Genel Müdürlüğü KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BKK Sayısı : 2006/10970 Karar Tarihi : 13/09/2006

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KAYITLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KAYITLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KAYITLARI 1. Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri ile görevli personel kimdir? TAŞINMAZ KAYIT LARI Harcama yetkilisi tarafından idarenin

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2008/39

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2008/39 Sayı : B.13.1.SGK.0.08.902.04.00/143605 15/05/2008 Konu: Muhasebe Yetkilileri, Veznedarlar ve Muhasebe Birimleri Arasındaki Devir İşlemleri GENELGE 2008/39 Kurumumuzun teşkilat ve kadrolarının 5502 sayılı

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR KARŞŞIIYAKA BELEDİİYESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR BORNOVA BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01 1. AMAÇ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Sayfa Numarası 1/3 Prosedürün amacı, Fakülte demirbaşına kayıtlı, ekonomik ömrünü tamamlamış, teknik ve fiziki nedenlerle kullanılması

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI

İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRÜĞÜ ANKARA - 2013 İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI Sertaç BEZCİ Maliye Uzmanı ÇERÇEVE Dayanak Sürecin işleyişi Cezanın muhatapları Muhataplar ile ilgili özel durumlar

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç

Detaylı

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI DETAYLI HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 40 53 10 HAZIR DEĞERLER 40 53 100 KASA HESABI 40 53 101 ALINAN ÇEKLER

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI DETAYLI HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 40 53 10 HAZIR DEĞERLER 40 53 100 KASA HESABI 40 53 101 ALINAN ÇEKLER TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI DETAYLI HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 40 53 10 HAZIR DEĞERLER 40 53 100 KASA HESABI 40 53 101 ALINAN ÇEKLER HESABI 40 53 101 01 Muhasebe Birimindeki Çekler 40 53

Detaylı

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır.

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır. 08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler Taşınır Mal Yönetmeliği Önceki Metin Değişiklik Kapsam

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ONDOKUZ MAYIIS ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-953.02.03.06-1698 19/02/2014 Konu : Bedelli Askerlik Özel Hesabından Yapılacak Harcamalar Bilindiği üzere, 1111 sayılı Askerlik Kanununa

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) 15 Şubat 2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) Bilindiği üzere; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER

6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER 6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER YMM A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR 6183 SAYILI KANUNUN KAPSAMI 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN

Detaylı

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI UNVANI : Yüksekokul Müdürü (Harcama Yetkilisi) ADI SOYADI : Prof. Dr. Serap ALSANCAK 5018 Sayılı KMY ve K Kanununun 32.maddesine göre; Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII YARGIITAY BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 28 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 416 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1)

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1) 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Değişiklikten

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar 30.05.2017 / 15 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı. 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59)

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59) Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 59) Kapsam Bu Tebliğde, 28/02/2009 tarihli ve 27155 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1-28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 4 üncü

Detaylı

DENET VERGİ SİRKÜLER

DENET VERGİ SİRKÜLER DENET VERGİ SİRKÜLER BDO Yayıncılık A.Ş. Sirküler Tarihi : 26.10.2016 Sirküler No : 2016/089 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

Vergi İncelemesinde Rapor Değerlendirme Komisyonları

Vergi İncelemesinde Rapor Değerlendirme Komisyonları Vergi İncelemesinde Rapor Değerlendirme Komisyonları Dr. Fazıl AYDIN Gelirler Başkontrolörü I. Giriş 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı

T.C. Sayıştay Başkanlığı T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII JJANDARMA GENEL KOMUTANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR 2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 HÜLYA BOZKIRAN 05.02.2014 AMAÇ ve KAPSAM Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir. İŞ AKIŞ ANALİZİ TAŞINIR MAL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ 1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi 1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi 1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar

Detaylı

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ. Başaknur ÇÖKELEK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ. Başaknur ÇÖKELEK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Başaknur ÇÖKELEK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı SUNUM PLANI Amaç, Kapsam ve Tanımlar Sorumluluk ve Görevliler Defter ve

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: MALI İŞLR BİRİMİ TAŞINIR KAYIT KONTROL İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç 2. Kapsam Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde

Detaylı

ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 2 3.

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU ANADOLU PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2004/ 63 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 10 Mayıs 2004 KONU : Zor Durumda Bulunan

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

1-14-Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları. a) Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması

1-14-Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları. a) Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması 1-14-Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları a) Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması Tüketim malzemeleri, Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi çıkış kaydedilir.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ BESYO TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ FORM : D RİSK Taşınırların giriş kaydının yapılması Taşınırların giriş kaydına esas olmak üzere düzenlenen taşınır işlem fişlerinin muhasebe birimine

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla.

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla. BİLGİ NOTU KONU : Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı